Lokal plan. Elevene skal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal plan. Elevene skal:"

Transkript

1 1. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe finne ord og uttrykk som er felles for morsmålet og Lokal plan snakke om nytten i å kunne, gjerne knyttet opp mot eventuelle utenlandsreiser elevene har hatt. sammenligne ord som ligner på norsk og Kjennetegn på måloppnåelse kunne hilse, presentere seg og bruke enkle høflighetsfraser kunne si noen ord som betyr det samme på norsk og Kommunikasjon bruke de mest grunnleggende e språklyder og språkrytmer gjennom praktiskestetiske uttrykksmåter hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål bruke musikk, rim og regler for å lære e ord og de mest grunnleggende språklyder og språkrytmer arbeide med begrepene I og you uttrykke høflighetsfraser som f.eks Good morning, Good bye, Hello, How are you, I am fine, thank you, What is your name? og My name is. knytte e dagligdagse begreper til faste dagsrutiner beskrive ting ved hjelp av farger kunne hvordan I (jeg) skrives og uttales kunne bruke fraser som Good morning, Hello, What`s your name? og My name is kunne telle til 10 på kunne fire farger på kunne bruke frasen What 1

2 Kultur, samfunn og litteratur forstå enkle instruksjoner gitt på ta del i barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse arbeide med å beskrive været telle til ti bruke begreper for i dag, i morgen og i går klare å følge enkle instruksjoner som f.eks Sit down, please, Stand up, please, Raise your hand, please lære noen e sangleker, danser og regler arbeide med enkelte ord, dikt eller sanger tilknyttet ulike høytider (jul, påske) møte e småbøker / billedbøker med enkeltord, f.eks i tilknytning til bokuka Tips: Sanger: Head and shoulders (kroppen), Sing a rainbow: (farger) Ten little Indians: (tallene) Leker/rim/regler: Simon says, The cat in the hat Muzzy- filmene,. Flash card. Lærerverket Stairs med nettsiden colour is? og svare It is kunne spørre hvordan været er, og beskrive det kunne utføre enkle handlinger etter instruksjon gitt på kunne noen e sangleker og regler kunne en julesang 2

3 2. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring gi eksempler på e ord og uttrykk ut fra egne interesser Kommunikasjon Lokal plan utrykke noen ord på innenfor f.eks sport / hobby. lage ordbok / ordbank med kjente ord arbeide med substantiv fra ordbanken i læreverket arbeide med adjektiv, f eks big, small, fat, long, thin, tall, short, little og angry, i forbindelse med kroppen lære noen vanlige verb: walk, speak, sing, run, work, play, read, sleep, see, hear, write, dance arbeide med spørsmålet Where is the.? og svare med preposisjoner arbeide med substantiv i entall og flertall Kjennetegn på måloppnåelse kunne noen verb og substantiv om egne interessere kunne noen vanlige verb, substantiv og adjektiv kunne preposisjonen in, on og under vite hvordan man uttrykker entall og flertall på, flertalls s Kunne bruke frasene Where is the og svare It s.. forstå og bruke en del vanlige e ord og fraser knyttet til nære omgivelser gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster øke det muntlige ordforrådet innenfor temaene i læreverket lære å skrive noen ord innenfor hvert emne jobbe med ukedager, datoer, måneder og årstider; What time is it?, What day is it? kunne bruke ulike begrep i forhold til høflighet og spørsmål/svar kunne navn på farger og spørre hvilken farge noe/noen har kunne skrive noen ord fra 3

4 bruke tall i kommunikasjon bruke språket gjennom flere sanser og medier bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive e ord og uttrykk spørre om og svare på ulike tema, f.eks What s this? It s a.., What do you like to do? I like to, What is your favorite food / sport / book / song? I like.., Where do you come from? I come from. lære å telle til 20, og fortelle antall gjenstander de ser arbeide med høflighetsuttrykk som How old are you?, How are you today? og I m fine, thank you møte eventyrene: Little red riding hood og The three Billy Goats Gruff gjennom f.eks lytting, tekst, bilder, dramatisering, film læreverkets kapitler kunne telle til 20 på kunne gi uttrykk for noe de ønsker, liker/ikke liker å spise kunne spørre og svare på hvilken dag det er i dag, og hvor mange klokken er (hele timer) Kultur, samfunn og litteratur samtale om sider ved barns dagligliv i noen språklige land møte e småbøker lære noen begreper, rim eller regler for vennskap og trivsel lære noe om hvordan barn i England feirer jul (mat, kultur og tradisjoner) lære noe om forskjeller mellom skolesituasjonen i Norge og England kunne ønske hverandre god jul kunne noe om julefeiring kunne noe om kultur og tradisjoner 3. TRINN Timer (totalt Hovedområder i faget og kompetansemål Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse 4

5 t) Elevene skal kunne: Språklæring finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i og eget morsmål identifisere områder der han/hun har nytte av Kommunikasjon bruke det grunnleggende lydsystemet finne ord som er like på norsk og, f eks bag, caps, fast-food, chips snakke om når man har behov for å kunne, eks: reiser, internett, tekniske hjelpemidler, film og musikk kunne bruke vanlige ord og uttrykk som for eksempel Good night, Good morning, breakfast, dinner, supper, football, skiing, holiday, reading, singing, dancing etc. arbeide med adjektiv som ; tired, cold, warm, wet, awake, sad, happy og angry, tall, old, young, big, small og kunne knytte disse adjektivene til begrepene day, night, evening, morning eller årstidene kjenne til eiendomspronomen i 1.person entall bli kjent med noen nye preposisjoner, forstå og bruke dem sammen med ordbankordene bli kjent med noen nye verb, forstå dem og bruke dem i enkle setninger bli kjent med staving sette seg gradvis inn i det e lydsystemet, f.eks lære seg alfabetet og øve på uttalen av grunnleggende lyder kunne si noen ord som betyr det samme på norsk og kunne forklare hvorfor det er lurt å kunne når man skal reise til andre land kunne noen nye verb, substantiv og adjektiv fra læreverket kunne bruke pronomenet My kunne bruke preposisjoner for å beskrive hvor ting befinner seg kunne det alfabetet mestre staving av enkle småord kunne si telefonnummeret sitt 5

6 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen disse er brukt i forstå hovedinnholdet i enkle muntlige framstillinger om kjente emner bruke noen høflighetsuttrykk og delta i enkle dagligdagse dialoger bruke enkle muntlige fraser for å få hjelp til å forstå og bli forstått Kultur, samfunn og litteratur gi noen eksempler på språklige land delta i framføring av språklige rim, regler, sanger og fortellinger som th, ch, ee, dg, ea, stemt s, v/w lære om hvordan en ber om hjelp til å forstå og bli forstått. F.eks Please, help me, Excuse me, I don t understand, What does it mean? spørre om og angi priser, mengder og størrelser: f.eks How much is?, What is the price?, How many?, small, medium, large, big jobbe med Yes, I have / No, I have not arbeide med klokka lære tallene mellom 0 og 20 muntlig og skriftlig, og tallene mellom 20 og 50 muntlig møte ulike tekster, bla. rim, regler, sang og dikt og framføre disse i fellesskap lære om de språklige landene USA, Storbritannia og Australia og Sør- Afrika. øke ordforrådet knyttet til ulike tema og høytider (jul, påske) skrive postkort, brev, evt. e-post på på med ett siffer om gangen kunne kjenne igjen og lese ordbilder i forbindelse med temaer i læreverket kunne bruke høflig kommunikasjon i forbindelse med måltid kunne fortelle hva klokka er, hele timer, kvart på, kvart over og halv kunne telle til 50 vite at de snakker i Storbritannia, Usa, Australia, Sør-Afrika kunne noen e rim og regler 6

7 4. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring bruke ordbøker og andre hjelpemidler i egen språklæring bruke noen vanlige grammatiske strukturer, småord, enkle setningsmønstre og stavemåter Lokal plan øke sitt aktive ordforråd bli kjent med noen nye preposisjoner (at, above, between) forstå dem og begynne å ta dem i bruk sammen med de nye ordbankordene arbeide med å stille spørsmål og svare i presens, muntlig og skriftlig bli kjent med ordenstallene forstå dem lære at navnene på månedene hører til ordklassene substantiv lære hva et substantiv er og at ordklassen heter nouns på lære hva et verb er, lære hva et adjektiv er og kunne gi eksempler på ulike adjektiv Kjennetegn på måloppnåelse kunne oversette et ord ved hjelp av norsk- / -norsk ordbok kunne bruke et større ordforråd (verb, substantiv og adjektiv) ved muntlig og skriftlig fremstilling Kunne bruke ordenstallene i enkle setninger kunne bruke det e lydsystemet til å lage enkle rim kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig kjenne igjen ord som hører til ordklassen verb og at den heter verbs på kunne bruke vanlig flertallsform av substantiv, muntlig og skriftlig Kommunikasjon 7

8 lese og forstå hovedinnholdet i tekster om kjente emner forstå og bruke vanlige e ord og uttrykk knyttet til dagligliv, fritid og interesser, både muntlig og skriftlig bruke noen faste uttrykk som er vanlige i kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig skrive korte beskjeder og enkle setninger som beskriver, forteller og spør angi priser, mengder og størrelser bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst uttrykke seg gjennom drama, rollespill og improvisasjon Kultur, samfunn og litteratur sammenligne noen sider ved levesett, tradisjoner og skikker i Norge og språklige land gi uttrykk for egne tanker og følelser i lese korte tekster, forstå dem og bruke det i samtale lære om hvordan man bruker kjente og faste uttrykk knyttet til situasjoner som f.eks i butikken, om morgenen, på skolen, på besøk. arbeide med klokka lære enkelt oppsett for å skrive brev og postkort møte språklige filmer, bøker og musikk knyttet til tema lære hvordan en bruker Internett for å hente informasjon bruke læreverkets nettsted for å finne informasjon og økt kunnskap om temaene i boka. arbeide med å skrive e ord og tekster på pc bruke rollespill, drama eller improvisasjon aktivt i faget, f eks knyttet opp mot kjente eventyr eller leke butikk lære tallene mellom 0 og 100 muntlig og skriftlig. skrive og bruke spørreordene i tale utvide sin kjennskap til levemåter i talende land arbeide med kultur, f eks ved å lære navnene på noen gater og severdigheter i London og kjenne noen vanlige sportsgrener i talende land oppleve språket gjennom ulike tekster kunne lese en tekst og trekke ut faktastoff kunne be om hjelp for å finne veien og kunne forklare andre hvor de skal gå kunne fortelle på hva klokka er, halv og hele timer, kvart på kvart over, minutter over kunne navnene på de 12 månedene på kunne skrive valentiner - og bursdagskort og korte beskjeder kunne skrive en tekst på data kunne bruke det digitale nettstedet som tilhører læreverket kunne telle til 100 kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig kunne fortelle noen forskjeller og likheter mellom f eks hvordan man feirer høytidsdager, hvordan man 8

9 møte med språklig litteratur og barnekultur lage egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av språklig litteratur og barnekultur sammen med musikk/film, som for eksempel Mathilda av Roald Dahl, Disneys Peter Pan og The Jungle Book og gi uttrykk for egne tanker gjennom en bok- eller filmomtale bor og hva man spiser i ulike språklige land og Norge kunne fortelle hva de synes om en bok eller film, muntlig og skriftlig 5. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom og eget morsmål identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvikle egne ferdigheter Lokal plan se på ulikheter i setningsbygging på norsk og, f eks bruk av ing form arbeide med omskriving/bøying med to do, to be, to play og to have lære forskjell på a/an og the/the (muntlig) arbeide med substantiv, entall/flertall (opprette tabell i word for bøyningsskjema) arbeide med personlige pronomen arbeide med gradbøying av adjektiv, sette inn i tabell (word) kjøre norsk/ gramatikk- Kjennetegn på måloppnåelse kunne forklare forskjeller i gramatikk på norsk og (f eks bruk av ing form og bøying av uregelrette verb) vite hva et låneord er, og kunne gi noen eksempler kunne skrive et brev til en i klassen, der de forteller om deg selv kunne bøye verb og substantiv i entall og flertall 9

10 undervisning parallelt se på låneord som weekend, hit, etc skrive brev, rollespill, lese bøker, lære dagligdagse ord og uttrykk for å kunne takle hverdagslige situasjoner på forskjellige områder som f eks hjem, skole, venner etc. bevisstgjøres egen språkutvikling gjennom læresamtale: hva har de forstått, snakke med hverandre arbeide med spørreordene lytte til og lese e tekster arbeide videre med lydskrift pugge gloser og ha diktat gjennom muntlig tale og tekstskaping vise at de kan bruke to do og to be i presens kunne fortelle i hvilke situasjoner de føler at de lærer best kunne bruke spørreordene muntlig og skriftlig i spørsmål og svar, og mestere omskriving med to do lære rett skrivemåte for de mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka Kommunikasjon bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner og kunne uttrykke seg lære seg bruk og betydning av høflighetsuttrykk for å hilse, presentere seg og beklage noe bruke PC, tegneserier, sangtekster, bøker og spill for å øke ordforrådet bruke internett, word og powerpoint til å skrive frie tekster eller lage faktaframstillinger. Ta i bruk ordbøker/digitale ordbøker skrive frie tekster, beskjeder, brev, e- mail, logg, fortellinger på. Bruke tankekart og styrkenotat. lese e bøker og enkle eventyr valgfritt: Vennskapsklasse fra talende land, -brevutveksle kunne bruke vanlige høflighetsuttrykk i samtale kunne vise at de kan bruke digitale hjelpemidler når de arbeider med tekstskaping kunne videreutvikle sine språklige ferdigheter gjennom samtaler kunne skrive enkle beskjeder kunne bruke tankekart og styrkenotat for å skrive fortelling/fritekst kunne samtale/diskutere om et dagligdags tema, f.eks hobby, fritid, familie 10

11 muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder Kultur, samfunn og litteratur fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra språklige land fortellinger, opplevelser etc. kulturuka på mellomtrinnet kan inneholde ei gruppe arbeide med Storbritannia, gjennom å ta for seg f eks store byer (London, Dublin), Beatles, Loch Ness se film, f eks Huckleberry Finn av Mark Twain, og eventuelt lese kortversjon av boka. lese lettleste bøker kunne lese høyt for andre en forberedt tekst med rett intonasjon kunne fortelle om Madame Tussauds vokskabinett kunne fortelle noe om Beatles kunne gjenfortelle sagnet om Loch Ness 11

12 6. TRINN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse gi eksempler på ulike måter å lære e ord og uttrykk på beskrive eget arbeid med å lære bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring lære e ord og uttrykk gjennom samtaler, dramatisering, gjenfortelling av tekster, pugge gloser og diktat arbeide med verb - Infinitiv, presens og preteritum - Preteritum av svake og sterke verb - Infinitiv, presens og preteritum av to be og to have - Omskrivning med to do /spørsmål med to do - There is / there are arbeide med gradbøying av adjektiv arbeide videre med substantiv (entall/flertall), spørreord, preposisjoner arbeide med stavemåter, lydskrift, setningsmelodi og rytme gjøre seg nytte av lydskrift skrive fortellinger lytte til e tekster kunne fortelle hvordan de jobber best for å lære kunne vise ved å skrive en tekst at de behersker å benytte grunnleggende grammatiske begrep kunne lese en tekst med riktig uttale og intonasjon kunne vise at de kan ta i bruk digitale hjelpemidler for å hente og presentere informasjon kunne bøye verbene to be og to have lære rett skrivemåte for de mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka 12

13 Kommunikasjon lese barnelitteratur/bøker og lage bokomtale bruk av digitale og andre hjelpemidler skal være en gjennomgående del av undervisningen kulturuka på mellomtrinnet kan inneholde ei gruppe beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner uttrykke egen mening om ulike emner bruke lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formålet gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere uttrykke seg om valuta, mål og vekt samtale om dag, dato, vær, fritid og interesser finne og bruke informasjon på om selvvalgte og pålagte emner og bearbeide disse lage foredrag, intervju, fortellinger, reportasjer, faktatekster og digitale presentasjoner. uttrykke egne meninger gjennom tekstskaping og diskusjoner bevisstgjøre elevene på hvilke læringsstrategier de kan bruke for å arbeide med en tekst/oppgave, f eks styrkenotat lese ulike e tekster for å oppleve og lære (høytlesing og stillelesing) arbeide med og sammenligne ulike måleenheter i Norge og talende land bruke ordbøker/digitale ordbøker lytte til tekster lest av talende kunne delta i en samtale der de benytter et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner og hvor de kan uttrykke egne meninger kunne forberede og gjennomføre et foredrag/presentasjon på der emnet er selvvalgt Kunne vise til hvilke strategier de bruker i arbeidet med faget kunne gjenfortelle en tekst de har lest kunne noe om valuta og måleenheter i talende land kunne gjennomføre et intevju med selvvalgt tema kunne skrive en enkel faktatekst om et tema fra kultur 13

14 arbeide med prosessorientert skriving i forbindelse med tekstskaping pugge gloser og ha diktat kunne lese høyt for andre med rett intonasjon Kultur, samfunn og litteratur sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i språklige land og i Norge, deriblant den samiske gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk lære om levesett og omgangsformer i ulike kulturer i språklige land, Storbritannia, USA, Australia og Sør- Amerika arbeide med kjente personer og steder i USA se på indianernes kultur og sammenlign dette med samenes kultur/historie i Norge lese skjønnlitteratur, eventyr og emnehefter lytte til musikk, se på bilder, se film, f eks The little house on the Prairie, samt lese kortversjon av boka. Snakke sammen og diskutere innhold kjenne til e myter, legender og tegneserier kunne si noe om forskjeller og likheter I levesett og omgangsformer, bl a bruk av høflighetsuttrykk skrive en filmanalyse der de bruker digitale hjelpemidler. Analysen skal inneholde både tekst, lyd og bilder. (f.eks Photo story) kunne delta i en diskusjon der de representerer et språklig land. De skal kunne redegjøre for levesett i det landet de velger 14

15 7. TRINN IKKE FERDIG PLAN Timer (totalt t) Hovedområder i faget og kompetansemål Elevene skal kunne: Språklæring Lokal plan Kjennetegn på måloppnåelse bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging beskrive eget arbeid med å lære Lytte til e tekster Gjennom samtale praktisere rett intonasjon og uttale Bruke ordbøker Skrive særemne om for eksempel en hobby, bok, film, aktivitet og lage presentasjon, gjerne digitalt Mål og metodebevissthet elevsamtalen Skrive logg Pugge gloser Kunne skrive et særemne, der både innhold, rettskriving og grunnleggende begreper fra grammatikk blir vektlagt Kunne begrunne hvilke strategier de bruker når de leser og skriver Kunne lese tekster med intonasjon og riktig uttale Kunne flertallsform av substantivet Kunne uttrykke genitivsform Vite hva som er bestemt og bestemt artikkel Kunne gradbøying av adjektiv Lage adverb av adjektiv Kunne forskjellige pronomen Kunne forskjell på verb; svake/sterke verb, kunne bøye verb, sterke og svake lære rett skrivemåte for de 15

16 mest sentrale ord og begrep i tekstene fra læreboka Kommunikasjon beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kultur, samfunn og litteratur Fast oppstart med hver dag, samtale om aktuelle tema Pararbeid/dialog Læresamtale; hvordan har du forstått lærestoffet arbeide med dikt, sanger, limericker, poptekster, sakprosatekster, avis/tidsskrift, filmatiseringer kunne delta aktivt i en samtale om dagligdagse tema kunne skrive tekster i Word. Velge rett språk ved stavekontroll kunne nyttiggjøre seg spoletekst i skriftlig arbeid spoletekst. kunne nyttiggjøre seg ordbøker/digitale ordbøker kunne søke etter informasjon på Internett om fastlagte tema kunne lage og presentere framlegg i Powerpoint av sjangere og emner de har jobbet med lese og fortelle om språklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og USA og Irland; geografi, kultur, historie Presentere irsk og amerikansk musikk + kjente artister 16

17 dikt sammenligne personer og innhold i et utvalg av språklige barnebøker uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av Slaveri og kolonier; negro spirituals Jobbe med historiske hendelser og kjente personer fra fortid og nåtid C.S. Lewis; Narnia lese utdrag fra og se filmen Lese ulike e barnebøker og beskriv persongalleri, handling og sjanger Dramatisere ulike tekster, lage egne rollespill Skape tekster i ulike sjangere inspirert av lydbøker, film, musikk, bilder språklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier 17

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014

ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 ÅRSPLAN I ENGELSK 3. TRINN 2013/2014 UKE 34 35 Elevene skal kunne Bruke tall i kommunikasjon. Hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål. Forstå enkle instruksjoner på engelsk. Uttrykke

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Språklæring - identifisere situasjoner der

Detaljer

samtaler om ulike fritidsaktiviteter

samtaler om ulike fritidsaktiviteter FAGPLAN I ENGELSK FOR 5. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. 2. Gi eksempler på ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN 2015/2016 34 35 36 37 38 39 40 Språklæring Identifisere situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk Samtale med eget arbeid med å lære engelsk Finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 5.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN,KNUT BRATTFJORD OG HEGE SKOGLY LÆRERVERK: STAIRS 5 FORFATTERE: Cecilie Thorsen og Hege Dahl Unnerud FORLAG: Cappelen Damm

Detaljer

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food

Uke 35 og 36 Tema: Numbers. Uke 37 og 38. Tema: Food FAGPLAN I ENGELSK FOR 4. ÅRSTRINN, GOL SKULE Fagbok: Stairs 4 Måned Kappitel Kappitel 1: Back to School KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN Språklæring: 1. Identifisere områder der han/hun har nytte

Detaljer

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole

ENGELSK 2. TRINN - Årsplan for Kjølberg skole VURDERING Målet med opplæringen er at eleven skal kunne: Gjenkjenne de Lytte ut og gjenkjenne Synge en engelsk Svare på norsk når de hører engelske noen av de engelske bokstavsang. bokstavlydene på bokstavlydene.

Detaljer

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers

Årsplan i Engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema 1 Numbers Årsplan i Engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36-43 BACK TO SCHOOL Bruke det grunnleggende lydsystemet. småord, enkle setningsmønstre

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan

Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Årsplan engelsk Uke Tema fra Stairs Kompetansemål fra kunnskapsløftet Grunnleggende ferdigheter/momenter fra lokal læreplan Innhold/arbeidsmåter/evt praktiske aktiviteter/vfl/to 33 34 35 36 37 38 39 40

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Hilde E. Lewin Warren Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse.

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2014 / 2015. Utarbeidet av: Dagfinn/ Espen Læreverk: Stairs 4 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 36 37 38 39 40 Repetisjon fra 3. klasse. Bli

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Lærere: Erlend Andresen, Karina Verpe, Åshild Ruud, Trude Thun Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4

Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Lokal læreplan engelsk 4.klasse Lærebok: Stairs 4 Antall uker 8 Back to school Snake (alfabet og tall) Framføring av dikt Stairs 4 WB 4 CD Slip on one and two Bildekort 2a) bruke enkle lytte- og talestrategier

Detaljer

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7.

Jeg kan: FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE. Kjennetegn på måloppnåelse/kirterier KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. FAGPLAN I ENGELSK FOR 6. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 The

Detaljer

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3

Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Fagplan Engelsk 2010/2011. Trinn 3 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kap. Fra arbeidsbok Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August Identifisere områder der han/hun har nytte av engelsk Bruke

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2017/2018 Emne/ tema Back to school -numbers -food

Detaljer

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn.

Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Lokal læreplan i engelsk, 5.-7.trinn. Kompetansemål 5.trinn 6.trinn 7.trinn Språklæring Identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i engelsk Rollespill,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn

Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Årsplan i engelsk 2015/2016 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke Warming up 34 35 36 40 Me and my family Nasjonale Prøver varierende omfang frå forskjellige kilder -Bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET

ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET ÅRSPLAN 7. TRINN I ENGELSK SKOLEÅRET 2015-2016 Kyrkjevollen skole Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter gi

Detaljer

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk

Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk Fagplan i engelsk 5. trinn Elevene vil fra starten avlære hva ordet syntaks betyr. Foretrekker dette ordet fremfor setningsoppbygging (T.O.) Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Lærev erk I startgropa

Detaljer

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE

ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE ENGELSK ETTER KUNNSKAPSLØFTET FOR HAUKEDALEN SKOLE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35

Årsplan i engelsk 2016/ trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Årsplan i engelsk 2016/2017 5. trinn Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering Uke 34-35 Warming up varierende omfang frå forskjellige kilder 36-40 Me and my family Nasjonale Prøver -Bruke digitale

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN ENGELSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN ENGELSK -7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk forstås grunnleggende

Detaljer

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring:

Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering Everyday practice Språklæring: Årsplan for 3.trinn Fag: Engelsk Skoleåret 2017 /2018 Uke Kompetansemål fra kunnsakpsløftet Ferdighetsmål Lærebok: Quest Vurdering 33-34 Everyday practice 35-38 Språklæring: samtale om eget arbeid med

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 3. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE.

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 3. trinn. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål. lytte til og forstå betydningen av ord og uttrykk

Detaljer

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre.

-Kunne si hva de ulike kroppsdelene heter på engelsk. -Bli kjent med 8 adjektiv. -Fortelle hva de kan og ikke kan gjøre. Halvårsplan engelsk våren 2017 Læreverk: stairs Tema: Ukenummer: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Tema/innhold 1. I am strong 1-2 -Bruke noen vanlige gramatiske strukturer, småord,

Detaljer

Trinn 3 Periodeplan 1

Trinn 3 Periodeplan 1 Trinn 3 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 6. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Hege Skogly Læreverk: Stairs 6 (Textbook og Workbook), Thorsen og Unnerud, Cappelen Forlag Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Renate Nagel Dahl og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Bruke lytte og talestrategier Uttrykke seg for å få hjelp

Detaljer

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne:

KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE. Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2. Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Trinn 2 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler vurdere eget arbeid

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Årsplan engelsk 3.trinn

Årsplan engelsk 3.trinn Årsplan engelsk 3.trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Kompetansemål som gjelder hele året: Munlig kommunikasjon Bruke enkle lytte- og talestrategier. Lytte til og forstå

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak :

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Kompetansemål etter 7.årstrinn Speak : Chapter 1 Radio Rat Pack 34-39 Kompetansemål etter 7.årstrinn Stairs Textbook s.6-27 Jeg kan uttrykke min mening ved å Stairs Workbook s. 4-15 bruke «in my opinion..» Lærerveiledning Jeg kan beskrive et

Detaljer

Årsplan i engelsk

Årsplan i engelsk Årsplan i engelsk 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Unni Soltun Tveit Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 6.årstrinn Lærer: Unni Soltun Tveit Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering lytte og August og

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Elisabet B. Langeland, Monika Szabo, Rovena Vasquez, Ingvil Sivertsen Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7

Lokal Læreplan i engelsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 1 Periodeplan 1. Engelsk. Trinn 1-7 Trinn 1 Periodeplan 1 Engelsk Lokal læreplan Trinn 1-7 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 1 2 Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke

Detaljer

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19

Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk. Stairs 1: side 4-8. Stairs 1 side 16-19 Uke Kapittel og ordbankord Uttrykk og strukturer Grammatikk Henvisninger Ferdighetsmål Språksjekk 34-42 Chapter 1 Numbers 0-12 Stairs 1: zero (370), one (371), two (372), three (373), four (374), five

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Salaby 5-7 Canal S

Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Salaby 5-7 Canal S Årsplan 2016/2017 Engelsk 6. trinn Bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring Forstå og bruke et ordforråd knyttet til Uttrykke og begrunne egen mening om Bruke digitale verktøy

Detaljer

Innhold engelsk. 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold engelsk. 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i engelsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i engelsk - å kunne lese i engelsk - å kunne

Detaljer

Læringsmål for trinnet

Læringsmål for trinnet LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole FAG: Engelsk TRINN: 4 Timefordeling på trinnet: 3 t/u Grunnleggende i regning, lesing, skriving og digitale. Uke Tema Kompetansemål i LK-06 Læringsmål for

Detaljer

Årsplan engelsk 5. trinn 16/17

Årsplan engelsk 5. trinn 16/17 Årsplan engelsk 5. trinn 16/17 Uke Hovedområde: tema/emne Kompetansemål: elevene skal kan Læringsmål: vurderingskriterier Innhold: læremidler og arbeidsmåter Vurdering: vurderingsformer Språklæring Read

Detaljer

Årsplan i engelsk, 5. klasse 2018/2019 Læreverk: Nye Stairs 5 Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK07 (eleven skal kunne)

Årsplan i engelsk, 5. klasse 2018/2019 Læreverk: Nye Stairs 5 Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK07 (eleven skal kunne) Årsplan i engelsk, 5. klasse 2018/2019 Læreverk: Nye Stairs 5 Uke Tema/fagemne Kompetansemål LK07 (eleven skal kunne) 34 35 36 37 38 39 Meeting people Chapter 1 uttrykke seg for å få hjelp til å forstå

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 4. trinn 2015/2016 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33 Kompetansemål talestrategier. - og knyttet til nære omgivelser og egne opplevelser. regler, sanger, eventyr og fortellinger. engelskspråklige rim, regler, sanger,

Detaljer

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode:

Årsplan i engelsk. Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Årsplan i engelsk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 35-40 Kap 1 Meeting people Språklæring: Identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

Årsplan Engelsk

Årsplan Engelsk Årsplan Engelsk 2018-2019 Årstrinn: Lærer: 4. årstrinn Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2012-2013 6 sept.2012 Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) Ukemål Språklære (Konkretiserte mål fra Fagplan) Læringsstrategier, metode Lærebøker, undervisningsmateriell og organisering 34 Repetisjon Jeg kan gi eksempler

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 6. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 6. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Årsplan engelsk 2.trinn 2018/2019

Årsplan engelsk 2.trinn 2018/2019 Årsplan engelsk 2.trinn 2018/2019 Uke Tema Kunnskapsløftet sier Mål med kapitlet Innhold i timene 34-36 NUMBERS gi eksempler på situasjoner der det kan være nyttig å kunne noe engelsk forstå og bruke en

Detaljer

Lokal læreplan «Engelsk»

Lokal læreplan «Engelsk» Lokal læreplan «Engelsk» Årstrinn: 4. årstrinn Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/Innhol Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering punkt d Forslag Forslag Språklæring

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16. RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 It s my Life! - familie - hus og hjem - kjente fabler

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Trinn 1 Periodeplan 1

Trinn 1 Periodeplan 1 Trinn 1 Periodeplan 1 Gjennomgående læringsmål for alle periodene Elevene skal kunne: bruke engelsk ordstilling og tegnsetting velge læringsstrategier tilpasset formålet bruke kilder bruke hjelpemidler

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 4. trinn

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 4. trinn Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Språklæring identifisere noen situasjoner der det kan være nyttig eller nødvendig å kunne engelsk. Språklæring samtale

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Årstimetallet i faget: 95 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Chapter 1 Down Under. Stairs 7

Chapter 1 Down Under. Stairs 7 Chapter 1 Down Under Australia, geografi og historie dagligtale, presentasjon av seg selv Gloser Textbook side 252 253 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring identifisere noen språklige likheter og

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 1 Elevene skal kunne: - bruke engelsk ordstilling og tegnsetting - velge læringsstrategier tilpasset formålet - bruke kilder - bruke hjelpemidler - vurdere eget arbeid og

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.Klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 4.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i utforsking av språket MUNTLIG

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016

ÅRSPLAN I ENGELSK 2015/2016 KOMPETANSEMÅL PERIODE ARB.METODER DIGITALT VERKTØY Down under Identifisere noen språklige likheter og Bruke grunnleggende regler og mønstre Uttrykke egen mening om ulike emner Beherske et ordforråd som

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4. TRINN 2015/2016 Læreverk: Stairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20152016 Læreverk: tairs Faglærer: Madeleine M. Tolleshaug U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som bruke

Detaljer

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter

Læremål. Grunnleggende Ferdigheter Fag: Engelsk Skoleåret: 2016-17 Klassetrinn: 6.klasse Lære Brita L. Sørensen Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende Ferdigheter Metoder Vurd 34-39 Radio Ratpack Medier. Radiosen ding fra rottene

Detaljer

Årsplan Engelsk 5. trinn TB,

Årsplan Engelsk 5. trinn TB, Årsplan Engelsk 5. trinn 2017-2018 Hovedlærerverk: Steps 5 Textbook- TB, Steps 5 Activity Book- AB Kompetansemål 5.trinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1. identifisere og bruke

Detaljer

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2

5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 1 5.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL SPRÅKLÆRING identifisere noen språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og eget morsmål bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring

Detaljer

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn

Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lokal læreplan i Engelsk, 3. trinn Lærebok: Stairs 3 NB: Se de to siste sidene. Der er kompetansemål som går igjen i mange av temaene merket med en stjerne (*). De er kun skrevet opp 1 gang hver i planen.

Detaljer

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund

Lokal læreplan i ENGELSK for 3.trinn med periodeplaner. [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE. Karen Stenslund [Velg dato] KRISTIANSAND KOMMUNE Karen Stenslund 1 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I engelsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted)

ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015. Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) ÅRSPLAN I ENGELSK 6. trinn 2014/2015 Faglærer: Knut Brattfjord Læreverk: Stairs 6 (Textbook, Workbook og nettsted) 1 Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet, revidert

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 2. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne.

Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. 2. trinn LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne. Unneberg skole ÅRSPLAN I ENGELSK. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne bruke digitale ressurser i opplevelse av språket LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne Uke/ Periode

Detaljer

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3

7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 1 7.TRINN ENGELSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL SPRÅKOPPLÆRING Målet for opplæringen er at eleven skal kunne: identifisere og bruke ulike situasjoner og læringsstrategier for å utvide egne ferdigheter i

Detaljer

Læreplan i engelsk - kompetansemål

Læreplan i engelsk - kompetansemål Årstimetallet i faget: 57 ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 3. TRINN Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Numbers Elevene skal: til hundre. Kunne telle fra en til hundre. Vite hva null heter. Egenvurdering kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig

Numbers Elevene skal: til hundre. Kunne telle fra en til hundre. Vite hva null heter. Egenvurdering kjente situasjoner, både muntlig og skriftlig U G U T E P T. ÅRPLN I ENGELK FOR 4. TRINN 20182019 Læreverk: tairs Faglærer: Elin Blikra Numbers amtaleundervisning- felles med lærer Elevene skal: som veileder. bruke det grunnleggende lydsystemet Kunne

Detaljer

slebø oppvekstsenter

slebø oppvekstsenter Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året 35-37 The colours og the weather. Lære engelske fraser for å Læreboka English

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I ENGELSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 95 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2013-2014 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: STAIRS 7 FORFATTERE: CECILIE THORSEN OG HEGE DAHL UNNERUD FORLAG: CAPPELEN DAMM MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18. Gjennomgående mål hele året: Språklæring: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 7. trinn 2017/18 Gjennomgående mål hele året: Språklæring: - Bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler i egen språklæring - Identifisere og bruke

Detaljer

Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016

Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016 Årsplan i engelsk for 6.trinn 2015/2016 uke KL Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34-40 Kunne bruke grunnleggende Kunne delta i korte dialoger og Samtale Retting og begreper diskusjoner på engelsk Communication

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Årsplan i engelsk for 4. klasse

Årsplan i engelsk for 4. klasse Årsplan i engelsk for 4. klasse 2017-18 Antall timer pr : 2 timer Lærer: Sondre Rue Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2016/2017 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 33-36 Ordklassar og sterke verb 37-39 The UK + Skolesystemet i UK - Samtale om levesett og omgangsformer

Detaljer

Chapter 1 Radio Ratpack

Chapter 1 Radio Ratpack Chapter 1 Radio Ratpack Medier. Radiosending fra rottene i kloakken Gloser Textbook side 193-194 Kompetansemål i Kunnskapsløftet Språklæring Bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene)

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15. VURDERINGSFORMER (gjelder for alle periodene) Obj118 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Engelsk for 5. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER (skrive, lese, lytte og snakke) 34-40 All about me - kroppen - klær - hus og hjem - familie

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Engelsk. Lærer: Åse Marit Håkonsen. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Engelsk. Lærer: Åse Marit Håkonsen. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2018-2019 Fag: Engelsk Trinn: 2 Lærer: Åse Marit Håkonsen Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Læreboka English singsing- Youtube Arbeidsmåter Evaluering / vurdering

Detaljer

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar

Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Årsplan Engelsk 2014 2015 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Hanna Guldhaug, Lisbeth Larsen og Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside):

Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 3. og 4. trinn 2017/18 Grunnleggende ferdigheter i faget, på 3. og 4.trinn (hentet fra Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside): Muntlige ferdigheter:

Detaljer

Årsplan Engelsk 6. trinn 2018/2019

Årsplan Engelsk 6. trinn 2018/2019 Overordnet plan for fagene Fag: Engelsk Trinn: 6 Skole: Årnes År: 2018 2019 Lærer: Miriam Kroslid Nesje Grunnleggende ferdigheter () a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c)

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4

ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: Linn Olav Arntzen. LÆRERVERK: Stairs 4 ÅRSPLAN I ENGELSK FOR 4.klasse BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: Linn Olav Arntzen LÆRERVERK: Stairs 4 FORFATTERE: Heidi Håkenstad og Marianne Undheim Vestgård FORLAG: Cappelen MÅLENE ER FRA LÆRERPLANVERKET

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer