Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland. Omtanke i nærmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland. Omtanke i nærmiljøet"

Transkript

1 Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland Omtanke i nærmiljøet

2 Stiftet 26. februar 1896 Innhold 03 Formål 05 Komitéer 08 Institusjoner 10 Det 95. fylkesårsmøtet 15 Oversikt over lokalforeninger 18 Fylkesstyret 2012/2013 FORMÅL Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger. Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner. Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Fylkesstyret N.K.S. Rogaland 2012/2013 Bak, fra venstre: Anne Marit Knutsen (Norheim), Elisabeth Rasmussen (Tuastad), Mariann Kleppe (Bore). I midten, fra venstre: Grete Marie Molaug (Time), Carleen Hettervik (Strand), Jorunn Fjellså (Stavanger). Foran, fra venstre: Brit Tjøstheim (Sunde), Anne Elise Løberg (Avaldsnes), Marit Himle (Norheim). 2 3

3 ÅRSMELDING 2012 N.K.S. ROGALAND Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland Fylke, hadde 57 lokalforeninger i 2012 med til sammen betalende medlemmer. Det ble arrangert fylkesårsmøte i Haugesund, Gunvor Haukenes fra Akershus møtte fra sentralstyret. Vi har hatt 10 fylkesstyremøter, 3 styremøter i komité for Eldreomsorg, 2 telefonmøter i komité for Barn/unge - psykisk helse, 2 styremøter + telefonkontakt i komité for Omsorgsberedskap og telefonkontakt i komité for Kvinnehelse. Medlemmer fra fylkesstyret har i 2012 vært på besøk hos Bokn, Bryne, Haugesund, Jørpeland, Ogna, Sandnes, Sola, Strand og Time sanitetsforeninger. I regi av fylket har disse arrangementene vært avholdt: Opplysningsseminar vår, 17. mars Opplysningsseminar høst, 27. oktober Seniorferie på Moi, mai Sommerleir på Røvær, juli Medlemmer av fylkesstyret har bl.a. deltatt på følgende i regi av N.K.S. sentralt: Fredrikkepris-utdelingen Kvinnehelsedagene Strategiseminar Beredskapsseminar Landsstyremøtet Våre institusjoner: N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS som er et selvstendig aksjeselskap tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Alle aksjene er eid av N.K.S. Rogaland. Veiledningssenteret for pårørende med kontor i Haugesund og Sandnes er en selvstendig og uavhengig organisasjon. Veiledningssenteret er en hjelpe- og støtteinstans for pårørende av rusavhengige og fengsels innsatte. Veiledningssenteret er en stiftelse opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Rogaland. KOMITÉER KOMITÉ FOR ELDREOMSORG Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Ruth Egge Åkra sanitetsforening : Marit Børseth Skåredalen sanitetsforening : Anne Elise Løberg Avaldsnes sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Mariann Kleppe Bore sanitetsforening : Anne Elise Løberg Avaldsnes sanitetsforening : Kari Gjerde Orre sanitetsforening Komitéen har avholdt 3 styremøter mai 2012 ble det arrangert Seniorferie på Moi Hotell for 19. gang. 18 deltakere fra 10 sanitetsforeninger fikk gleden av å delta. Ordføreren på Moi var som alltid der og ønsket oss velkommen, det samme var fylkesleder. Moi Hotell stilte som vanlig opp med den beste servicen. Programmet var variert; Video av Han Innante, besøk av Ole Z. fra Lund Kulturskole, mannekengoppvisning fra Senior Shop, bingo og spørrekonkurranse. Ukens blåtur gikk til Mandal, en heller våt opplevelse. Lunsjen ble inntatt i bussen og været tillot ikke mye sightseeing. Laila Larsen sørget for trimmen, og ikke minst latteren. Torsdag er det alltid festmiddag. Her deltok både nåværende ordfører, Pål Anker Ravndal, og tidligere ordfører, Kjell Erfjord, samt fylkesleder, Borgny Opsahl. Underholdningen for kvelden stod Bente Brogeland og John Nikolaisen for. I tillegg var det en jente på 8 år som spilte fiolin sammen med Gunnvald Skaaland. Fredag var det Kjell Erfjord som hadde ordet. Her ble det både skjemt og alvor, en fin avrundning av oppholdet. Komitéen retter en stor takk til alle deltakerne og hotellets stab som på hver sin måte bidro til at også denne ferieuken ble et minne vi vil ta med oss videre i livet. KOMITÉ FOR OMSORGSBEREDSKAP Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Vilma Karin Andersen Vormedal sanitetsforening : Carleen Hettervik Strand sanitetsforening : Elisabeth Rasmussen Tuastad sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Marit Himle Norheim sanitetsforening : Carleen Hettervik Strand sanitetsforening : Elisabeth Rasmussen Tuastad sanitetsforening 4 5

4 Komitéen har avholdt 2 styremøter, og ellers hatt telefonkontakt. Fylkeskontakt i HV-08 er Vilma Karin Andersen, Vormedal sanitetsforening. Vi har omsorgsberedskapsgrupper på Time, Sola, Stavanger, Karmøy og Egersund. Egersund har ikke inngått avtale med kommunen. Carleen Hettervik, Vilma Karin Andersen og Elisabeth Rasmussen deltok på fellesseminar på Gardermoen januar Her hadde Folkehjelpen foredrag om hvordan de ble benyttet ved ulike katastrofer. Det var også fokus på hvilke oppgaver vi som omsorgsberedskapsgruppe skulle ta fatt på. Marit Himle var på dagsseminar for nye omsorgsberedskapskontakter i oktober. Medlemmene i fylkesstyrets omsorgsberedskapsgruppe har deltatt på følgende: Strand sanitetsforening har hatt selvforsvarskurs på Strand ungdomsskole Klassene, på de ulike trinnene, hadde instruktør som underviste dem i hvordan de kunne forsvare seg mot et fysisk angrep. Karmøy omsorgsberedskapsgruppe har deltatt på en brannøvelse i den nye tunellen i trekantsambandet. Der var gruppen ansvarlige for mat og drikke. Karmøy omsorgsberedskapsgruppe var også ansvarlig for mat og drikke til brannmannskapene fra Karmøy da det var brann i Djupadalen i høst. KOMITÉ FOR KVINNEHELSE Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Reidun Bøe Høiland Nærbø sanitetsforening : Nancy Sofie Håland Bryne sanitetsforening : Brit Tjøstheim Sunde sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Brit Tjøstheim Sunde sanitetsforening : Grete Marie Molaug Time sanitetsforening : Nancy Sofie Håland Bryne sanitetsforening Da komitéen ikke har hatt arrangement i fylkets regi i år har det ikke vært behov for styremøter, men komitéen har hatt telefonkontakt. Svenske Elisabeth Gummesson behandlet temaet «Du er god nok», om å ta kroppens signaler på alvor. 30. mai i Kopervik og 31. mai i Sandnes ble «Jentebølgen» arrangert. I Sandnes bisto Sandnes sanitetsforening på N.K.S. sin stand og i Kopervik bisto Kopervik sanitetsforening. 27. november arrangerte sanitetsforeningene Time, Bryne og Klepp i fellesskap et kvinnehelsemøte med temaet «Vold i nære relasjoner». Forelesere var Ellinor Melbye fra Krisesenteret i Stavanger og Torbjørn Tønnesen fra Jæren DPS. Grete Marie Molaug og Nancy Håland fra Kvinnehelse komitéen deltok. 18. november arrangerte Haugesund sanitetsforening møte med temaet «Vold i nære relasjoner». Foredragsholder var Anne Grethe Solberg, vinner av Fredrikkeprisen Nestleder i fylkesstyret, Anne Marit Knutsen, innledet møtet. Ellers deltok Brit Tjøstheim og Grethe Fladmark fra N.K.S. Rogaland. KOMITÉ FOR BARN/UNGE PSYKISK HELSE Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 og juni 2012/juni 2013 Leder: Anne Marit Knutsen Norheim sanitetsforening : Anne Jørgensen Thorsen Røvær sanitetsforening : Kjellfrid Thomassen Egersund sanitetsforening Komitéen har hatt 2 telefonmøter. Komitéens hovedfokus har vært å planlegge og å arrangere sommerleir på Røvær. Leiren er et gratis ferietilbud fra N.K.S. Rogaland, for familier med lav inntekt i Rogaland. Familieleiren ble arrangert i samarbeid med Røvær Kulturhotell på Røvær i tidsrommet juli Leiren hadde 29 (7 familier) påmeldte deltakere, dessverre meldte 2 av familiene avbud. Deltakerne bestod av 5 familier med barn i alderen 3-13 år. Leiren var svært vellykket og deltakerne har kommet med mange positive tilbakemeldinger. Programmet for leiren inneholdt blant annet fellesmåltider, grilling, tur i fjæra, bading og fisking. Familiene er blitt rekruttert gjennom at sanitetsforeningene informerte aktuelle samarbeidspartnere slik som skole, helsestasjoner, barneverntjenester, flyktningekontakter osv. Komitéen ønsker i denne sammenheng å takke lokalforeningene i N.K.S. Rogaland som er med på å opplyse og informere om leiren, samt å bidra med økonomisk støtte. 28. og 29. januar deltok Reidun Bøe Høiland og Brit Tjøstheim på landsdekkende fellesseminar (kvinnehelse, beredskap og info) for fylkeskontakter. Dette ble arrangert på Gardermoen. Temaer for seminaret var: Informasjonsrollen sett i betydning av samfunnsaktørrollen i fylkene innen området kvinnehelse. Vold i minoritetsfamilier v/psykolog Nadia Ansar. Fødselsdepresjoner og web-programmet Mamma Mia v/psykolog Silje Marie Hage. Arbeidet med seksuelle overgrep v/hanne Sundt, medlem av kvinnehelse komitéen og psykiatrisk sykepleier ved voldtektsmottaket i Oslo. 23. og 24. mars deltok Reidun Bøe Høiland på Kvinnehelsedagene 2012 i Oslo, arrangert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Fredag 23. mars ble forbeholdt forskning på kvinnehelse og arbeidet mot vold. Lørdag 24. mars var det to foredrag. Anne Grethe Solberg holdt et foredrag om å nå sine mål uansett odds. Hun ble skutt av sin mann og overlevde med 200 stålhagl i kroppen. 6 7

5 INSTITUSJONER N.K.S. JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER AS Styrets beretning for 2012 N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS (Jæren DPS) ble etablert 1.januar Selskapet er et distriktspsykiatrisk senter for den voksne befolkningen i kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal. I tillegg har selskapet sykehusfunksjon for Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Senteret tar imot pasienter til poliklinisk behandling, dagbehandling og innleggelse. Senteret holder til på Bryne. Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland, står som eier av selskapet. Selskapet drives som et privat ideelt selskap; et eventuelt overskudd tilbakeføres til virksomheten og skal ikke deles ut som utbytte. Jæren DPS har driftsavtale med Helse Vest. Denne konkretiseres i en årlig bestilling til selskapet. Selskapet hadde 188 ansatte ved utgangen av året; disse representerte 143 årsverk i ,6 % av de ansatte er kvinner. 54,8 % av de ansatte arbeider i redusert stilling. Selskapet har som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Selskapet arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Sykefraværet i selskapet var 6,2 % for året som helhet. Styret sammen med administrasjonen er opptatt av å drive et godt IA-arbeid med sikte på å redusere nivået på sykefraværet. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg når det gjelder det ytre miljø og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har et årsresultat for 2012 på kr ,-. Årsresultatet foreslås disponert til styrking av selskapets egenkapital. Egenkapitalen utgjorde ved årsskiftet kr ,-, dette tilsvarer en egenkapitalandel på 35,5 %. Selskapet har god likviditet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Bryne, 10. april 2013 Asbjørn Bråten Styreleder Borgny Therese Opsahl Nestleder Reidun Bøe Høiland Anne Sofie Tho Mariann Kleppe Per Jonas Øglænd VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Årsberetning Virksomhetens art og sted samt formål Veiledningssenteret for pårørende er en hjelpe- og støtteinstans for pårørende til rusmiddelbrukere, innsatte i fengsel og personer som politiet er i kontakt med. I tillegg etterlatte etter rusrelaterte dødsfall. Senteret har hovedkontor i Sandnes og underkontor i Haugesund. Veiledningssenterets visjon er: Høy kompetanse lav terskel Veiledningssenterets målsetting er: Gi råd og veiledning til pårørende samtaler og gruppevirksomhet. Synliggjøre de pårørende sin situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet I 2012 hadde Veiledningssenteret for pårørende konsultasjoner med pårørende. I tillegg var vi ute og informerte/hadde samarbeidsmøter med samarbeidspartnere innen helse- og sosialetater, politi, fengsel, skoler, høgskoler, foreninger og lag. Veiledningssenteret for pårørende er en stiftelse opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Rogaland. 2. Stiftelsens styre Styret har i 2012 bestått av: Leder: Nestleder: mer: Varamedlemmer: Borgny Opsahl (Hinna) Randi Sirevåg Knut O. Eldhuset Reidun Bøe Høiland (Nærbø) Brit Tjøstheim (Sunde) Sigrid Johansen (Norheim) Anne Brit Auestad (Sandnes) Kjellfrid Thomassen (Egersund) Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 30 saker. 3. Arbeidsmiljø Det er 4,4 årsverk knyttet til veiledningssenteret fordelt på tre i 80 %, en i 90 % og to i 50 % stillinger. Fem av de tilsette er kvinner og vi har en mann. To arbeider i Haugesund. Man har forsøkt å legge til rette for at alle i størst mulig grad kan arbeide selvstendig. Sykefraværet var i 2011 var totalt på 1.08 % likelig fordelt på de to kontorene. Asle Torland Direktør 8 9

6 4. Påvirkning av det ytre miljø Virksomheten er av en slik art at det ikke påvirker det ytre miljøet. Forutsetning for fortsatt drift: Driften er basert på bidrag fra offentlige og private bidragsytere. I 2012 viser resultatet kr 314,-. Styret mener at årets regnskap gir et rettvisende bilde av stiftelsen, stiftelsens stilling og resultat. Ut fra dette mener styret at der er grunnlag for fortsatt drift. Besøkstallene viser at der er stort behov for tilbudet. DET 95. FYLKESÅRSMØTET Ble avholdt på Maritim Hotel, Haugesund, 9. og 10. juni. Fylkesstyret i N.K.S. Rogaland var arrangør. Det møtte 87 utsendinger inkludert fylkesstyret. Gudrun Haukenes møtte som landsstyrets representant, i tillegg var tidligere kretsformenn Marit Hegre og Unni Altern Wathne inviterte gjester. Fylkesårsmøtet ble åpnet med kulturelt innslag i Lille Maritim hvor fylkesleder Borgny Opsahl ønsket velkommen. Ordfører Petter Steen ønsket velkommen til Haugesund, orienterte om byen og omegn før filmen om Haugalandet og Sunnhordaland ble vist. Ellers påpekte han hvor mye Norske Kvinners Sanitetsforening, v/ Haugesund Sanitetsforening, har betydd for byen i alle år gjennom oppbyggingen og driften ved Revmatisme sykehuset. Sandnes, 8. mars 2013 Borgny Therese Opsahl Styreleder Randi Sirevåg Nestleder Knut O. Eldhuset Reidun Bøe Høyland Brit Tjøstheim Sigrid Johansen Etter lunsj ble fylkesårsmøtet åpnet ved fylkesleder Borgny Opsahl. Hun ønsket velkommen, spesielt til landstyre-medlem Gunvor Haukenes fra Akershus, daglig leder for Veiledningssenteret for pårørende, Signe Nijkamp, og tidligere kretsformenn Marit Hegre og Unni Altern Wathne. Tidligere kretsformann Solveig Abelsnes var forhindret fra å delta. Signe Nijkamp Daglig leder Fylkesleder Borgny Opsahl tente deretter to lys, ett for arbeidet som ligger bak oss og ett for det arbeidet som ligger foran oss. Fylkeslederen presenterte så fylkesstyret og ba om fylkesårsmøtets godkjennelse til å konstituere fylkesårsmøtet Godkjennelse av innkalling og saksliste. Valg av: - Møteleder, 1. dag: Fylkesleder Borgny Opsahl - Møteleder, 2. dag: Nestleder Anne Marit Knudsen - Referenter: June Gjertsen og Brit Tjøstheim - To personer til å underskrive protokollen: Anne Marit Knutsen og Carleen Hettervik - Tellekomité: Medlemmer fra Kvernevik, Norheim og Håvåsen sanitetsforeninger Fylkessekretær June Gjertsen foretok så navneopprop av deltakere. Grethe Marie Molaug leste fra Årsmeldingen 2011; Årsrapport fra Jæren DPS, Veiledningssenteret for pårørende, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og fra Info komitéen. Fra Barn/unge - psykisk helse leste komitéleder Anne Marit Knutsen, komitéleder Ruth Egge fra Eldre komitéen, fra Beredskap leste komitéleder Vilma K. Andersen og fra Kvinnehelse komitéleder Reidun Bøe Høiland. Fylkesleder ba om fylkesårsmøtets godkjenning, og Årsberetningen 2011 ble godkjent. Kasserer Margrethe Larsen la frem regnskapet for Hun opplyste at det i årets fylkes- årsregnskap er lagt inn verdi av eiendommen som Jæren DPS disponerer. Fra 1. januar 2011 ble Jæren DPS et AS med eget organisasjonsnummer og derved eget regnskap. Posten «Div. utgifter» på kr ,- ble gjenstand for spørsmål. Her kunne kasserer opplyse at dette beløpet utgjorde årsavgift til Kløverinstitusjonen for Veiledningssenteret. Spesifikasjon av dette beløpet vil bli tatt med i neste års regnskap. Regnskapet for N.K.S. Rogaland ble deretter godkjent. Fylkeslederen presenterte så daglig leder May Lise Skogøy og barnefaglig koordinator Marion Alvenes fra Krisesenteret i Haugesund. De fortalte om sitt arbeid på krisesenteret og det økende behov for hjelp deres arbeid har synliggjort blant kvinner. Krisesenteret i Haugesund ble opprettet i 1984 av kvinner for kvinner og består i dag av kontoret i Haugesund og en avd. på Stord. I Odda er det et kontor som kun åpent på dagtid. Det har vært vanskelig å få kvinner til å oppsøke senteret. Det er ikke noe mønster i hvem som benytter seg av tilbudet. Noen kommer av egen vilje, men 10 11

7 noen kommer også etter henvisning fra barnevernet. Særlig gjelder dette mødre med barn. Senteret har også et tilbud til menn. I tillegg gis det et tilbud til ofre for menneskehandel. Disse har som regel et lengre opphold på senteret da de er i en helt annen situasjon enn de som vanligvis får opphold. Alle får veiledning om hvilke muligheter det finnes som kan hjelpe dem i den vanskelige situasjonen. Senteret bistår med å søke om stønad, finne ny bolig, voldsalarm og fri rettshjelp. Når det gjelder barn er det særlig vanskelig å få gitt dem et virkelig godt tilbud. Barn skal ha samme rettigheter som voksne, men statistikken viser at 1 av 5 barn ikke får den hjelp de trenger. Barn trenger å få gjenopprettet en alminnelig hverdag med skole/barnehage, lek og fritidsaktiviteter. Begge foredragsholderne oppfordret alle til å være oppmerksomme på barn i nærmiljøet og virkelig se det enkelte barn om noen kan trenge hjelp. Etter en kaffepause orienterte leder av valgkomitéen Laila Larsen om valget søndag. Valg av ny fylkesleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til fylkesstyret. Da kandidaten til fylkesledervervet ikke var til stede på årsmøtet, ble det avspilt en liten video hvor hun presenterte seg selv. Så ønsket fylkesleder velkommen neste foredragsholder som var uroterapisykepleier Anne Susort v/haugesund Sykehus. Hennes spesialområde er urinlekkasje (inkontinens) hos kvinner og menn. Også barn kan ha dette problemet (dag/nattvæting). Det kan være ulike årsaker til denne lidelsen. Den mest vanlige skyldes økende alder med påfølgende endring i muskulaturen. Men det kan også skyldes sykdom og følger av sykdom som skader etter behandling av kreft ved strålingsskader eller etter operasjon. Lidelsen er kostnadskrevende (utstyr, sykefravær/omskolering) og ikke minst kan det både være et sosialt og psykisk problem. Det er vanskelig å snakke om dette og i tillegg er det et hygienisk problem. Rådet fra foredragsholderen var at en alltid kontakter lege og for derved å finne den beste løsningen på problemet. Søndag Nestleder Anne Marit Knudsen ønsket alle velkommen til årsmøtets 2. dag og takket for en vellykket festmiddag. Fylkesleder Borgny Opsahl takket for alle gode ord og gaver på festmiddagen, i forbindelse med hennes avgang som fylkesleder etter 10 år. Hun ba foreningene om å sende deltakere på møtene og seminarene som blir avholdt i fylket og minnet om at kontingenten skal benyttes til å dekke de utgiftene dette medfører. Det er alltid noe nytt å lære og viktigst av alt er det å ta med nye medlemmer slik at de får lære mer om organisasjonen. Høsten -12 vil det bli holdt et opplysningsmøte den 27. oktober, som hun ba alle notere. Hun pekte også på at det er svært viktig å holde åpne møter hvor andre enn medlemmer kan delta. I den sammenheng viste hun til Strategiplanen og vedtektene som en skal følge. Fra 1. juni -12 opphører alle underavdelingene. Fra da av skal det kun være arbeidsgrupper eller evt. nye foreninger. Det vil si at brev og informasjon fra fylket og sentralt kun blir sendt til hoved foreningen. Hun ba foreningene opprette en e-post adresse. Dette vil kunne lette utsendelser og være kostnadsbesparende. Ved neste års oppgave må de som har fått e-post -adresse, huske å opplyse om denne. Alle bør forsøke å prøve seg på nye saksområder, gjerne i samarbeid med naboforeninger. I Etiopia er det startet flere nye sanitetsforeninger. Disse ønsker seg fadderforeninger fra Norge. Stavanger sanitetsforening har bevilget kr ,- som skal benyttes til å lønne en jordmor. Prosjektet bør ha en varighet på minst 3 år, og flere foreninger rundt Stavanger har gått sammen om å bidra med midler slik at prosjektet kan gå i 3 år. Dersom andre foreninger ønsker å gi et tilskudd, kan de sende inn beløp til fylkeskontoen og merke beløpet med Etiopia. I forbindelse med utbyggingen av Rev. sykehuset i Haugesund minnet fylkesleder om at gaver til sykehuset skal gis direkte til sykehuset, ikke via Folkets Gave. Foreninger kan ta direkte kontakt med Revmatismesykehuset og spør hva de trenger. Temaet for Sanitetens Uke er i år Vold i nære relasjoner. Hun oppfordret deretter alle til å verve nye medlemmer slik at man unngår å legge ned foreninger. Hvis en ikke klarer å drive videre bør en heller gå inn sammen med en annen forening. Det viktigste av alt er at man fortsetter å være medlem i saniteten. Fylkesleder Borgny Opsahl takket for godt samarbeid med foreningene og oppfordret dem til å ta kontakt med fylkesstyret. Medlemmene av styret ønsker å komme på besøk, og med nyansatt sekretær i 50 % på fylkeskontoret vil det bli enklere å ta kontakt, gjøre avtaler og å få opplysninger. Nestleder Anne Marit Knutsen presenterte så landsstyrets representant Gudrun Haukenes fra Akershus. Hun tok utgangspunkt i de 4 V er: Verdier, Vold, Verving og Visjoner, og viste til strategiplanen for Ut fra denne skal foreningene ta sine årlige valg av hvilke områder de ønsker å arbeide med. N.K.S. er og skal være landets ledende kvinnelige organisasjon. Kvinners livsvilkår har derfor fra 2010 vært et hovedområde. Inn under dette området kommer arbeidet mot vold. I 2011 var temaet Voldtekt og seksuell vold og i 2012 Vold i nære relasjoner. Disse temaene er tatt opp og drøftet på Kvinnehelsedagene sentralt og på åpne møter hos de fleste fylkene lokalt. Temaene har også blitt tatt opp med politikerne på Stortinget for å påvirke de politiske valg slik at volden i samfunnet kan bli mindre. Verving er et viktig arbeid. Etter hvert som de eldre medlemmene faller fra, må det være yngre krefter som kan ta over. En må gå direkte på enkeltpersoner og fortelle om alle de nye områdene N.K.S. arbeider med. Nye medlemmer må også få slippe til med sine ideer og nye måter gjøre ting på. Ha alltid en vervekupong i vesken og del den ut til sammen med opplysning om hvor og når møtene holdes. Vi er alle ambassadører for N.K.S. Etter pausen, overlot nestleder ordet til Signe Nijkamp, daglig leder ved Veiledningssenteret for pårørende. Hun er vel kjent for de fleste av årsmøtedeltakerne som tidligere leder av Jæren DPS. Signe Nijkamp takket for innbydelsen og for en hyggelig lørdagskveld. Hun fortsatte med å takke N.K.S. for den innsats som er gjort spesielt av Unni Altern Wathne for å beholde Jæren DPS og Veiledningssenteret for pårørende. Siden 1985 har N.K.S. vært eneeier av senteret. Pårørende er en gruppe som ikke blir sett. Det viser igjen at N.K.S. ser områder hvor det trengs hjelp som helsevesenet ikke har tilbud til. Avdelingen i Haugesund har flyttet inn i nye kontorer i Haugesund Sanitetsforenings eiendom. Totalt på begge avdelingene (Sandnes og Haugesund) er det 6 ansatte fordelt på 4,3 årsverk hvorav to er knyttet til Haugesund og 4 i Sandnes. Senteret har hatt konsultasjoner i 2011 det vil si ca. 10,9 pr dag mot 8,4 i Dette viser at det stadig er et økende behov for hjelp. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning og det har heller ikke noen aldergrense. I 2011 startet en med barnegrupper for barn mellom 8-12 år i Sandnes. Tilsvarende gruppe vil i høst bli startet i Haugesund. Veiledningssenteret samarbeider med andre institusjoner som politi, fengselsvesenet, kriminalomsorgen, Pårørendesenteret i Stavanger og helse og omsorgs avd. i kommunene samt NAV. Signe Nijkamp inviterte alle sanitetskvinner til å komme på neste års pårørende seminar som vil bli avholdt i Haugesund 23. mai. Der har Thorvald Stoltenberg og Norengen sagt ja til å delta. Økonomien er vanskelig. Midler er mottatt fra Helsedirektoratet, men ellers er det liten respons fra de forskjellige kommunene. Det sendes ut søknader til alle kommuner som senteret har brukere fra, men det er kun 2 kommuner som har svart positivt. Derfor er all støtte og bidrag som gis fra sanitetskvinnene særlig velkommen. Signe Nijkamp avsluttet med å lese en historie skrevet av en mor til en innsatt i fengsel. Sekretær June Gjertsen tok så et navneopprop med antall stemmer. Det var 30 stemmeberettigede, i tillegg 7 stemmer fra fylkesstyret. Til sammen 37 stemmer. Innkomne forslag Fra Time sanitetsforening var det kommet inn et forslag om endring av antall stemmer hver forening har alt etter hvor mange medlemmer foreningene har. Forslaget ble enstemmig vedtatt og fikk følgende tekst: medlemmer 1 stemme medlemmer 2 stemmer 501 medlemmer eller flere 3 stemmer 12 13

8 Valg Så tok leder for valgstyret, Laila Larsen, ordet og orienterte om valget og kandidatene. Valget fikk følgende resultat: FYLKESSTYRET Fylkesleder Jorunn Fjellså Stavanger NY valgt for 2 år Nestleder Anne Marit Knutsen Norheim Ikke på valg Brit Tjøstheim Sunde Ikke på valg Elisabeth Rasmussen Tuastad Ikke på valg Carleen Hettervik Strand Gjenvalgt for 2 år Mariann Kleppe Bore NY valgt for 2 år Grete Marie Molaug Time NY valgt for 2 år 1. varamedlem Marit Himle Norheim NY valgt for 1 år 2. varamedlem Anne Elise Løberg Avaldsnes Gjenvalgt for 1 år Revisor (intern) Solveig Thuestad Tuestad NY valgt for 1 år Revisor (intern) Magnhild Sund Kopervik Gjenvalgt for 1 år Revisor (ekstern) Jær Revisjon v/agner Bore Steinnes Gjenvalgt for 1 år Mens stemmene ble opptelt ga noen av komitéene en orientering fra sitt arbeid. Leder for Beredskap, Vilma K. Andersen kunne fortelle at arbeidet med å starte omsorgsberedskapsgrupper i Rogaland hadde båret frukter. Det er nå 6 grupper. To nye, Karmøy og Stavanger, har inngått avtale med sine kommuner. Egersund er i ferd med å inngå en avtale. Hun fortalte at gruppen på Karmøy hadde vært med på en øvelse samt deltatt i en reell situasjon i forbindelse med en skogbrann utenfor Haugesund. I begge situasjonene hadde gruppen klart oppgavene godt og fått positiv tilbakemelding fra brannsjefen. Hun opplyste at det er svært viktig at alle grupper kjøper vester til bruk ved øvelser og reelle hendelser. Leder for Eldre komitéen, Ruth Egge, fortalte fra Seniorferien på Moi. Det var 18 deltakere + 3 ledere. Hun beklaget at færre og færre foreninger sender deltakere, men ba om at det blir opplyst om seniorferien på medlemsmøtene, da mange ønsker å reise og betale oppholdet selv. Hun takket foreningene for tilskudd til ferien og ba om årsmøtets tilsagn til å arrangere tilsvarende ferie i Dette ga årsmøtet sin tilslutning til. Fra komitéen Barn og unge fortalte Anne Marit Knutsen at det på årets leir Liv og Røre på Røvær er påmeldt familier fra nordfylke og Egersund. Leiren vil bli avholdt juli og det er påmeldt 28 deltakere med barn fra 3 til 17 år. Hun takket for tilskuddene til leiren fra foreningene og ba om tilslutning fra årsmøtet om ny leir i Dette ble innvilget. På utlodningen kom det inn tilsammen kr ,- øremerket til Veiledningssenteret for pårørende. Avtroppende fylkesleder, Borgny Opsahl, takket for godt samarbeid med foreningene og fylkesstyret. Hun sa at etter 10 år som leder er det godt at nye krefter tar over. Hun takket også de som nå gikk ut av sine verv, Wenche U. Vinningland - valgkomitéen, Margrethe Larsen - kasserer, Reidun Bøe Høiland - styremedlem, Ruth Egge - styremedlem og June Gjertsen - sekretær, og overrakte en gave til hver av dem. Fylkesårsmøtet 2013 avholdes i Stavanger 1. og 2. juni. Oversikt over lokalforeninger Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Avaldsnes Etb: Bjoa Etb: Bokn Etb: Bore Etb: Bryne Etb: Egersund Etb: Fister Etb: Førre Etb: Gjesdal Etb: Hagland Etb: Haugesund Etb: Hinna Etb: 1897 Høle Etb: Håvåsen Etb: Imsland Etb: Jørpeland Etb: Klepp Etb: Kolnes Etb: Kopervik Etb: Inger Moren Einarsen Bente Sandsgård Vollebergveien AVALDSNES Apalvik, Grunnevåg 5584 BJOA Reidun Grønnestad Grønnestadveien BOKN Solfrid Guddal Søyland Selevegen VOLL Elsa Svendsen Amtm. Årrestadgt BRYNE Marit Carlsen Lagårdsveien EGERSUND Marit Sandanger Randøy 4130 HJELMELAND Anna Våge Vestli FØRRESFJORDEN Jorun Overskott Bruneset ÅLGÅRD Åse Støle Linvegen HAUGESUND Berit Roness Breidablikksgt HAUGESUND Grethe Fanuelsen Dalsetveien STAVANGER Ingebord Strand Grete J. Nernes Hølelia 4308 SANDNES Veslefrikkvegen 17 B 5538 HAUGESUND Bjørg Barka Barkanesvegen JØRPELAND Kristbjørg Skretting Kleppeholen KLEPPE Anna Johnsen Skrevn KOLNES Unni Altern Wathne Fr. Nansensv KOPERVIK Ikke mottatt årsmelding

9 Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Kvernevik Etb: Lyefjell Etb: Olaug Svendsen Ankerringen TANANGER Randi S. Nesheim Granittvegen BRYNE Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Skåredalen Etb: Sokndal Etb: Alfhild Dalen Viken Tømmerdalen HAUGESUND Anna Tordis Elve Risbakken HAUGE I DALANE Madla Etb: Astrid Else Berg Hubroveien HAFRSFJORD Sola Etb: Ingebjørg Solvig Helleveien 24 B 4052 RØYNEBERG Mosterøy Etb: Kari Aske Soknaveien BRU Solvang Etb: Astrid Johnsen Skjoldaveien HAUGESUND Norheim Etb: Sigrid Johansen Spannhelgelandsv KARMSUND Stangaland Etb: Evy Høvring Asaldalveien KOPERVIK Nærbø Etb: Reidun Kvia Skjærpeveien NÆRBØ Stavanger Etb: Ingrid Bergesen Ramsvikkroken STAVANGER Ogna Etb: Oddny Søyland Tovdalsvn BRUSAND Strand Etb: Carleen Hettervik Sørskårveien TAU Oltedal Etb: Raidun Moore Oftedal Bygdaveien 113 A 4333 ORRE Suldal Nedre Etb: Grethe Holmestad Nordra Træ SULDALSOSEN Orre Etb: Kari Jakobsen Gjerde Paralellveien ORRE Suldal Øvre Etb: Berit Myrland 4244 NESFLATEN Rennesøy Etb: Gjertrud Barvik Vikekleiva RENNESØY Avvikles Sunde Etb: Bodil Svendsen Ekrestubben 26 A 4047 HAFRSFJORD Under avvikling Røvær Etb: Anne J. Thorsen 5549 RØVÆR Time Etb: Kjellaug Egeland Lye 4340 BRYNE Saltveit Etb: Inger Storstein Tittelsnesveien 267 B 5514 HAUGESUND Tuastad Etb: Bente R. M. Johnstad Røyksundveien RØYKSUND Sand Etb: Gurid Grov 4230 SAND Tysvær Etb: Inger Pedersen- Espevold Førreåsen 5 F 5563 FØRRESFJORDEN Sandeid Etb: Sandnes Etb: Sauda Etb: Saudasjøen Etb: Elise Tokheim 5585 SANDEID Anne Brit Auestad Tunveien SANDNES Marit Gjetmundsen Boks SAUDA Ellen Marie Saua Sjøen SAUDASJØEN og Vea Etb: Vikedal Etb: Vormedal Etb: Ølen Etb: Kari Marie Danielsen Sofie Hunt Vilma Karin Andersen Postboks VEDAVÅGEN 5583 VIKEDAL Snikvegen VORMEDAL Else Fosso 5580 ØLEN Sjernarøy Etb: Benny Helgeland 4174 HELGØYSUND Åkra Etb: Tordis Nilsen Snorreveien ÅKREHAMN Skjoldastraumen Etb: Solveig Selvåg Skjoldastraumv SKJOLDASTRAUMEN Skåre Etb: Gunvor Skogland Postboks HAUGESUND

10 Fylkesstyret 2012/2013 Verv Navn Adresse Telefon E-post Fylkesleder Jorunn Fjellså Øvre Strandgt (Stavanger) 4005 STAVANGER Nestleder Anne Marit Knutsen (Norheim) Lahammerveien KARMSUND com Medlem Brit Tjøstheim (Sunde) Grytingsgate HAFRSFJORD Medlem Elisabeth Rasmussen (Tuastad) Røyksundveien RØYKSUND / com Medlem Grete Marie Molaug (Time) Lyevollveien BRYNE / Medlem Mariann Kleppe (Bore) Granstien KLEPPE Medlem Carleen Hettervik (Strand) Sørskårveien TAU vara Marit Himle (Norheim) Spannavegen KARMSUND / N.K.S. Rogaland, Madlaveien 13, 4008 STAVANGER 2 vara Anne Elise Løberg (Avaldsnes) Slåttåveien AVALDSNES / Telefon: / E-post: / Konto nr: Org. nr: TAKK Vi takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for den store innsatsen, for arbeidet med våre merkesaker, innsats i nærmiljøet og for at dere støtter opp om verdiene som vår organisasjon står for

11 I de små ting frihet I store ting enighet I alle ting kjærlighet

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte

ÅRSMELDING. Jæren distriktspsykiatriske senter AS. Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte ÅRSMELDING 2011 Jæren distriktspsykiatriske senter AS Forsidefoto: Painted Cow / Kristian Salte Virksomheten ved NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS Direktør Asle Torland NKS Jæren distriktspsykiatriske

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Innhold Innhold. Et godt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder. 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse

Innhold Innhold. Et godt år. InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea. Organisasjonsleder. 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse Årsmelding 2010 Innhold Innhold InnAndipit la faciliq uipit con eu faccum numsan ea augue 03 feuis Organisasjonsleder 04 dolore Kvinners vel livsvilkår og helse 06 ullaorp Kvinner ercinit nulput med minoritetsbakgrunn

Detaljer

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2011 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2011 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet

Detaljer

M I S J O N S N Y T T

M I S J O N S N Y T T NMS Region Stavanger Nr. 2 2010 M I S J O N S N Y T T M ed årsmelding for 2009 M I S J O N S N Y T T Kontaktliste Regionkontor Stavanger PB 226, Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadr.: Misjonsmarka 1, 4024

Detaljer

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep

SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep SMSO Rogaland Støttesenter mot seksuelle overgrep Årsrapport 2008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2008 3 Målsetning og målgruppe 4 Organisasjonen SMSO Rogaland 5 Styret og personalet 6 Økonomi og administrasjon

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2003 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Bente LANDSSTYRET 2003-2004 Carl Astri Kjersti Referat fra forskningsdag i København s. 4 Søknadsskjema for kurs på Frambu 25. - 29. august 2003 s. 7 Erfaring

Detaljer

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side.

Lar seg ikke knekke. Giverglede. Attende i bassenget. I rute. Les mer om hvordan du kan støtte Folkets Gave på siste side. Mars 2012 Informasjonsavis www.folketsgave.no Lar seg ikke knekke Giverglede Haugesund og Karmøy, her representert ved styrerepresentantene Kjell Søreng (t.v.), Inger Mølstre, Bjørg Marit Knutsen, Levin

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012

FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 FYLKESBRETTEN nr 1, Mai 2012 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden vår 1 STYRET

Detaljer

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova

Vedlegg 1: Årsberetning fra Styret Vedlegg 2: Revisjonsberetning Vedlegg 3: Årsoppgjør/resultatregnskap 2010 Vedlegg 4: Krisesenterlova 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter...3 1.3 Historikk...3 2. Organisasjon...4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner...4 2.2 Interkommunal

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2012 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 STYRET 4 DAGLIG LEDER 5 VÅRE ANSATTE 5 GIVERGLEDE / ØKONOMI 6 PROSJEKTER 7 KOR STAVANGER 10 KOR HAUGESUND

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2008 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Fagdag, årsmøte og fylkesledermøte i Tromsø 23. - 25. mai 2008. Se s. 10 Se s. 5 Redaktøren har ordet av Jorun Vatland Sommeren er her - med et tidsskrift

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen!

Fredrikke. Ny generasjon i nord. Rusmisbrukerens far forteller. N.K.S. tar jentebølgen! Fredrikke Norske kvinners Sanitetsforening nr. 3 I juni 2011 I 96. årgang Rusmisbrukerens far forteller N.K.S. tar jentebølgen! Ny generasjon i nord Den røde tråden i organisasjonen ser du den? 23. 25.

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4

Å R S M E L D I N G 2 0 1 4 ÅRSMELDING 2014 innhold side Velkommen til regionårsmøtet... 3 Hilsen fra formannen... 4 Årsmelding 2013... 5 Arbeiderne... 5 Styrets arbeid... 6 Identitet og handlingsprogram... 7 Misjon årsmelding 2014...

Detaljer

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2006 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland GOD SOMMER! God sommer til deg som leser bladet akkurat nå, og til alle våre medlemmer! - til dere som har sendt inn

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494

Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 Årsrapport 2013 SMSO Rogaland Senter mot seksuelle overgrep Organisasjonsnummer 971 337 494 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Året 2013 s. 3 Målsetning og målgruppe s. 4 Organisasjonen SMSO Rogaland s. 5 Styret og

Detaljer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer

Norges Kristelige Legeforening. Generalforsamling, 26. mars 2011. Sakspapirer Norges Kristelige Legeforening Generalforsamling, 26. mars 2011 Sakspapirer Sak 1) Konstituering av generalforsamlingen 1.1) Godkjenning av innkalling Innkallingen til generalforsamlingen er utført i henhold

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer