Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland. Omtanke i nærmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland. Omtanke i nærmiljøet"

Transkript

1 Årsmelding 2012 N.K.S. Rogaland Omtanke i nærmiljøet

2 Stiftet 26. februar 1896 Innhold 03 Formål 05 Komitéer 08 Institusjoner 10 Det 95. fylkesårsmøtet 15 Oversikt over lokalforeninger 18 Fylkesstyret 2012/2013 FORMÅL Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er en landsdekkende organisasjon som er forankret i nærmiljøet gjennom lokalforeninger. Norske Kvinners Sanitetsforening har som formål å bidra til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats innenfor helse- og sosialområdet med spesielt fokus på kvinner. Organisasjonen mottar ikke statsstøtte, er partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. Fylkesstyret N.K.S. Rogaland 2012/2013 Bak, fra venstre: Anne Marit Knutsen (Norheim), Elisabeth Rasmussen (Tuastad), Mariann Kleppe (Bore). I midten, fra venstre: Grete Marie Molaug (Time), Carleen Hettervik (Strand), Jorunn Fjellså (Stavanger). Foran, fra venstre: Brit Tjøstheim (Sunde), Anne Elise Løberg (Avaldsnes), Marit Himle (Norheim). 2 3

3 ÅRSMELDING 2012 N.K.S. ROGALAND Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland Fylke, hadde 57 lokalforeninger i 2012 med til sammen betalende medlemmer. Det ble arrangert fylkesårsmøte i Haugesund, Gunvor Haukenes fra Akershus møtte fra sentralstyret. Vi har hatt 10 fylkesstyremøter, 3 styremøter i komité for Eldreomsorg, 2 telefonmøter i komité for Barn/unge - psykisk helse, 2 styremøter + telefonkontakt i komité for Omsorgsberedskap og telefonkontakt i komité for Kvinnehelse. Medlemmer fra fylkesstyret har i 2012 vært på besøk hos Bokn, Bryne, Haugesund, Jørpeland, Ogna, Sandnes, Sola, Strand og Time sanitetsforeninger. I regi av fylket har disse arrangementene vært avholdt: Opplysningsseminar vår, 17. mars Opplysningsseminar høst, 27. oktober Seniorferie på Moi, mai Sommerleir på Røvær, juli Medlemmer av fylkesstyret har bl.a. deltatt på følgende i regi av N.K.S. sentralt: Fredrikkepris-utdelingen Kvinnehelsedagene Strategiseminar Beredskapsseminar Landsstyremøtet Våre institusjoner: N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS som er et selvstendig aksjeselskap tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Alle aksjene er eid av N.K.S. Rogaland. Veiledningssenteret for pårørende med kontor i Haugesund og Sandnes er en selvstendig og uavhengig organisasjon. Veiledningssenteret er en hjelpe- og støtteinstans for pårørende av rusavhengige og fengsels innsatte. Veiledningssenteret er en stiftelse opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Rogaland. KOMITÉER KOMITÉ FOR ELDREOMSORG Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Ruth Egge Åkra sanitetsforening : Marit Børseth Skåredalen sanitetsforening : Anne Elise Løberg Avaldsnes sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Mariann Kleppe Bore sanitetsforening : Anne Elise Løberg Avaldsnes sanitetsforening : Kari Gjerde Orre sanitetsforening Komitéen har avholdt 3 styremøter mai 2012 ble det arrangert Seniorferie på Moi Hotell for 19. gang. 18 deltakere fra 10 sanitetsforeninger fikk gleden av å delta. Ordføreren på Moi var som alltid der og ønsket oss velkommen, det samme var fylkesleder. Moi Hotell stilte som vanlig opp med den beste servicen. Programmet var variert; Video av Han Innante, besøk av Ole Z. fra Lund Kulturskole, mannekengoppvisning fra Senior Shop, bingo og spørrekonkurranse. Ukens blåtur gikk til Mandal, en heller våt opplevelse. Lunsjen ble inntatt i bussen og været tillot ikke mye sightseeing. Laila Larsen sørget for trimmen, og ikke minst latteren. Torsdag er det alltid festmiddag. Her deltok både nåværende ordfører, Pål Anker Ravndal, og tidligere ordfører, Kjell Erfjord, samt fylkesleder, Borgny Opsahl. Underholdningen for kvelden stod Bente Brogeland og John Nikolaisen for. I tillegg var det en jente på 8 år som spilte fiolin sammen med Gunnvald Skaaland. Fredag var det Kjell Erfjord som hadde ordet. Her ble det både skjemt og alvor, en fin avrundning av oppholdet. Komitéen retter en stor takk til alle deltakerne og hotellets stab som på hver sin måte bidro til at også denne ferieuken ble et minne vi vil ta med oss videre i livet. KOMITÉ FOR OMSORGSBEREDSKAP Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Vilma Karin Andersen Vormedal sanitetsforening : Carleen Hettervik Strand sanitetsforening : Elisabeth Rasmussen Tuastad sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Marit Himle Norheim sanitetsforening : Carleen Hettervik Strand sanitetsforening : Elisabeth Rasmussen Tuastad sanitetsforening 4 5

4 Komitéen har avholdt 2 styremøter, og ellers hatt telefonkontakt. Fylkeskontakt i HV-08 er Vilma Karin Andersen, Vormedal sanitetsforening. Vi har omsorgsberedskapsgrupper på Time, Sola, Stavanger, Karmøy og Egersund. Egersund har ikke inngått avtale med kommunen. Carleen Hettervik, Vilma Karin Andersen og Elisabeth Rasmussen deltok på fellesseminar på Gardermoen januar Her hadde Folkehjelpen foredrag om hvordan de ble benyttet ved ulike katastrofer. Det var også fokus på hvilke oppgaver vi som omsorgsberedskapsgruppe skulle ta fatt på. Marit Himle var på dagsseminar for nye omsorgsberedskapskontakter i oktober. Medlemmene i fylkesstyrets omsorgsberedskapsgruppe har deltatt på følgende: Strand sanitetsforening har hatt selvforsvarskurs på Strand ungdomsskole Klassene, på de ulike trinnene, hadde instruktør som underviste dem i hvordan de kunne forsvare seg mot et fysisk angrep. Karmøy omsorgsberedskapsgruppe har deltatt på en brannøvelse i den nye tunellen i trekantsambandet. Der var gruppen ansvarlige for mat og drikke. Karmøy omsorgsberedskapsgruppe var også ansvarlig for mat og drikke til brannmannskapene fra Karmøy da det var brann i Djupadalen i høst. KOMITÉ FOR KVINNEHELSE Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 Leder: Reidun Bøe Høiland Nærbø sanitetsforening : Nancy Sofie Håland Bryne sanitetsforening : Brit Tjøstheim Sunde sanitetsforening Perioden juni 2012/juni 2013 Leder: Brit Tjøstheim Sunde sanitetsforening : Grete Marie Molaug Time sanitetsforening : Nancy Sofie Håland Bryne sanitetsforening Da komitéen ikke har hatt arrangement i fylkets regi i år har det ikke vært behov for styremøter, men komitéen har hatt telefonkontakt. Svenske Elisabeth Gummesson behandlet temaet «Du er god nok», om å ta kroppens signaler på alvor. 30. mai i Kopervik og 31. mai i Sandnes ble «Jentebølgen» arrangert. I Sandnes bisto Sandnes sanitetsforening på N.K.S. sin stand og i Kopervik bisto Kopervik sanitetsforening. 27. november arrangerte sanitetsforeningene Time, Bryne og Klepp i fellesskap et kvinnehelsemøte med temaet «Vold i nære relasjoner». Forelesere var Ellinor Melbye fra Krisesenteret i Stavanger og Torbjørn Tønnesen fra Jæren DPS. Grete Marie Molaug og Nancy Håland fra Kvinnehelse komitéen deltok. 18. november arrangerte Haugesund sanitetsforening møte med temaet «Vold i nære relasjoner». Foredragsholder var Anne Grethe Solberg, vinner av Fredrikkeprisen Nestleder i fylkesstyret, Anne Marit Knutsen, innledet møtet. Ellers deltok Brit Tjøstheim og Grethe Fladmark fra N.K.S. Rogaland. KOMITÉ FOR BARN/UNGE PSYKISK HELSE Komitéen har bestått av: Perioden juni 2011/juni 2012 og juni 2012/juni 2013 Leder: Anne Marit Knutsen Norheim sanitetsforening : Anne Jørgensen Thorsen Røvær sanitetsforening : Kjellfrid Thomassen Egersund sanitetsforening Komitéen har hatt 2 telefonmøter. Komitéens hovedfokus har vært å planlegge og å arrangere sommerleir på Røvær. Leiren er et gratis ferietilbud fra N.K.S. Rogaland, for familier med lav inntekt i Rogaland. Familieleiren ble arrangert i samarbeid med Røvær Kulturhotell på Røvær i tidsrommet juli Leiren hadde 29 (7 familier) påmeldte deltakere, dessverre meldte 2 av familiene avbud. Deltakerne bestod av 5 familier med barn i alderen 3-13 år. Leiren var svært vellykket og deltakerne har kommet med mange positive tilbakemeldinger. Programmet for leiren inneholdt blant annet fellesmåltider, grilling, tur i fjæra, bading og fisking. Familiene er blitt rekruttert gjennom at sanitetsforeningene informerte aktuelle samarbeidspartnere slik som skole, helsestasjoner, barneverntjenester, flyktningekontakter osv. Komitéen ønsker i denne sammenheng å takke lokalforeningene i N.K.S. Rogaland som er med på å opplyse og informere om leiren, samt å bidra med økonomisk støtte. 28. og 29. januar deltok Reidun Bøe Høiland og Brit Tjøstheim på landsdekkende fellesseminar (kvinnehelse, beredskap og info) for fylkeskontakter. Dette ble arrangert på Gardermoen. Temaer for seminaret var: Informasjonsrollen sett i betydning av samfunnsaktørrollen i fylkene innen området kvinnehelse. Vold i minoritetsfamilier v/psykolog Nadia Ansar. Fødselsdepresjoner og web-programmet Mamma Mia v/psykolog Silje Marie Hage. Arbeidet med seksuelle overgrep v/hanne Sundt, medlem av kvinnehelse komitéen og psykiatrisk sykepleier ved voldtektsmottaket i Oslo. 23. og 24. mars deltok Reidun Bøe Høiland på Kvinnehelsedagene 2012 i Oslo, arrangert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Fredag 23. mars ble forbeholdt forskning på kvinnehelse og arbeidet mot vold. Lørdag 24. mars var det to foredrag. Anne Grethe Solberg holdt et foredrag om å nå sine mål uansett odds. Hun ble skutt av sin mann og overlevde med 200 stålhagl i kroppen. 6 7

5 INSTITUSJONER N.K.S. JÆREN DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER AS Styrets beretning for 2012 N.K.S. Jæren distriktspsykiatriske senter AS (Jæren DPS) ble etablert 1.januar Selskapet er et distriktspsykiatrisk senter for den voksne befolkningen i kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal. I tillegg har selskapet sykehusfunksjon for Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund. Senteret tar imot pasienter til poliklinisk behandling, dagbehandling og innleggelse. Senteret holder til på Bryne. Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland, står som eier av selskapet. Selskapet drives som et privat ideelt selskap; et eventuelt overskudd tilbakeføres til virksomheten og skal ikke deles ut som utbytte. Jæren DPS har driftsavtale med Helse Vest. Denne konkretiseres i en årlig bestilling til selskapet. Selskapet hadde 188 ansatte ved utgangen av året; disse representerte 143 årsverk i ,6 % av de ansatte er kvinner. 54,8 % av de ansatte arbeider i redusert stilling. Selskapet har som policy at arbeid av lik verdi skal gi lik lønn. Selskapet arbeider for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering. Sykefraværet i selskapet var 6,2 % for året som helhet. Styret sammen med administrasjonen er opptatt av å drive et godt IA-arbeid med sikte på å redusere nivået på sykefraværet. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg når det gjelder det ytre miljø og forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet har et årsresultat for 2012 på kr ,-. Årsresultatet foreslås disponert til styrking av selskapets egenkapital. Egenkapitalen utgjorde ved årsskiftet kr ,-, dette tilsvarer en egenkapitalandel på 35,5 %. Selskapet har god likviditet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2012 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Bryne, 10. april 2013 Asbjørn Bråten Styreleder Borgny Therese Opsahl Nestleder Reidun Bøe Høiland Anne Sofie Tho Mariann Kleppe Per Jonas Øglænd VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Årsberetning Virksomhetens art og sted samt formål Veiledningssenteret for pårørende er en hjelpe- og støtteinstans for pårørende til rusmiddelbrukere, innsatte i fengsel og personer som politiet er i kontakt med. I tillegg etterlatte etter rusrelaterte dødsfall. Senteret har hovedkontor i Sandnes og underkontor i Haugesund. Veiledningssenterets visjon er: Høy kompetanse lav terskel Veiledningssenterets målsetting er: Gi råd og veiledning til pårørende samtaler og gruppevirksomhet. Synliggjøre de pårørende sin situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet I 2012 hadde Veiledningssenteret for pårørende konsultasjoner med pårørende. I tillegg var vi ute og informerte/hadde samarbeidsmøter med samarbeidspartnere innen helse- og sosialetater, politi, fengsel, skoler, høgskoler, foreninger og lag. Veiledningssenteret for pårørende er en stiftelse opprettet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), Rogaland. 2. Stiftelsens styre Styret har i 2012 bestått av: Leder: Nestleder: mer: Varamedlemmer: Borgny Opsahl (Hinna) Randi Sirevåg Knut O. Eldhuset Reidun Bøe Høiland (Nærbø) Brit Tjøstheim (Sunde) Sigrid Johansen (Norheim) Anne Brit Auestad (Sandnes) Kjellfrid Thomassen (Egersund) Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 30 saker. 3. Arbeidsmiljø Det er 4,4 årsverk knyttet til veiledningssenteret fordelt på tre i 80 %, en i 90 % og to i 50 % stillinger. Fem av de tilsette er kvinner og vi har en mann. To arbeider i Haugesund. Man har forsøkt å legge til rette for at alle i størst mulig grad kan arbeide selvstendig. Sykefraværet var i 2011 var totalt på 1.08 % likelig fordelt på de to kontorene. Asle Torland Direktør 8 9

6 4. Påvirkning av det ytre miljø Virksomheten er av en slik art at det ikke påvirker det ytre miljøet. Forutsetning for fortsatt drift: Driften er basert på bidrag fra offentlige og private bidragsytere. I 2012 viser resultatet kr 314,-. Styret mener at årets regnskap gir et rettvisende bilde av stiftelsen, stiftelsens stilling og resultat. Ut fra dette mener styret at der er grunnlag for fortsatt drift. Besøkstallene viser at der er stort behov for tilbudet. DET 95. FYLKESÅRSMØTET Ble avholdt på Maritim Hotel, Haugesund, 9. og 10. juni. Fylkesstyret i N.K.S. Rogaland var arrangør. Det møtte 87 utsendinger inkludert fylkesstyret. Gudrun Haukenes møtte som landsstyrets representant, i tillegg var tidligere kretsformenn Marit Hegre og Unni Altern Wathne inviterte gjester. Fylkesårsmøtet ble åpnet med kulturelt innslag i Lille Maritim hvor fylkesleder Borgny Opsahl ønsket velkommen. Ordfører Petter Steen ønsket velkommen til Haugesund, orienterte om byen og omegn før filmen om Haugalandet og Sunnhordaland ble vist. Ellers påpekte han hvor mye Norske Kvinners Sanitetsforening, v/ Haugesund Sanitetsforening, har betydd for byen i alle år gjennom oppbyggingen og driften ved Revmatisme sykehuset. Sandnes, 8. mars 2013 Borgny Therese Opsahl Styreleder Randi Sirevåg Nestleder Knut O. Eldhuset Reidun Bøe Høyland Brit Tjøstheim Sigrid Johansen Etter lunsj ble fylkesårsmøtet åpnet ved fylkesleder Borgny Opsahl. Hun ønsket velkommen, spesielt til landstyre-medlem Gunvor Haukenes fra Akershus, daglig leder for Veiledningssenteret for pårørende, Signe Nijkamp, og tidligere kretsformenn Marit Hegre og Unni Altern Wathne. Tidligere kretsformann Solveig Abelsnes var forhindret fra å delta. Signe Nijkamp Daglig leder Fylkesleder Borgny Opsahl tente deretter to lys, ett for arbeidet som ligger bak oss og ett for det arbeidet som ligger foran oss. Fylkeslederen presenterte så fylkesstyret og ba om fylkesårsmøtets godkjennelse til å konstituere fylkesårsmøtet Godkjennelse av innkalling og saksliste. Valg av: - Møteleder, 1. dag: Fylkesleder Borgny Opsahl - Møteleder, 2. dag: Nestleder Anne Marit Knudsen - Referenter: June Gjertsen og Brit Tjøstheim - To personer til å underskrive protokollen: Anne Marit Knutsen og Carleen Hettervik - Tellekomité: Medlemmer fra Kvernevik, Norheim og Håvåsen sanitetsforeninger Fylkessekretær June Gjertsen foretok så navneopprop av deltakere. Grethe Marie Molaug leste fra Årsmeldingen 2011; Årsrapport fra Jæren DPS, Veiledningssenteret for pårørende, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus og fra Info komitéen. Fra Barn/unge - psykisk helse leste komitéleder Anne Marit Knutsen, komitéleder Ruth Egge fra Eldre komitéen, fra Beredskap leste komitéleder Vilma K. Andersen og fra Kvinnehelse komitéleder Reidun Bøe Høiland. Fylkesleder ba om fylkesårsmøtets godkjenning, og Årsberetningen 2011 ble godkjent. Kasserer Margrethe Larsen la frem regnskapet for Hun opplyste at det i årets fylkes- årsregnskap er lagt inn verdi av eiendommen som Jæren DPS disponerer. Fra 1. januar 2011 ble Jæren DPS et AS med eget organisasjonsnummer og derved eget regnskap. Posten «Div. utgifter» på kr ,- ble gjenstand for spørsmål. Her kunne kasserer opplyse at dette beløpet utgjorde årsavgift til Kløverinstitusjonen for Veiledningssenteret. Spesifikasjon av dette beløpet vil bli tatt med i neste års regnskap. Regnskapet for N.K.S. Rogaland ble deretter godkjent. Fylkeslederen presenterte så daglig leder May Lise Skogøy og barnefaglig koordinator Marion Alvenes fra Krisesenteret i Haugesund. De fortalte om sitt arbeid på krisesenteret og det økende behov for hjelp deres arbeid har synliggjort blant kvinner. Krisesenteret i Haugesund ble opprettet i 1984 av kvinner for kvinner og består i dag av kontoret i Haugesund og en avd. på Stord. I Odda er det et kontor som kun åpent på dagtid. Det har vært vanskelig å få kvinner til å oppsøke senteret. Det er ikke noe mønster i hvem som benytter seg av tilbudet. Noen kommer av egen vilje, men 10 11

7 noen kommer også etter henvisning fra barnevernet. Særlig gjelder dette mødre med barn. Senteret har også et tilbud til menn. I tillegg gis det et tilbud til ofre for menneskehandel. Disse har som regel et lengre opphold på senteret da de er i en helt annen situasjon enn de som vanligvis får opphold. Alle får veiledning om hvilke muligheter det finnes som kan hjelpe dem i den vanskelige situasjonen. Senteret bistår med å søke om stønad, finne ny bolig, voldsalarm og fri rettshjelp. Når det gjelder barn er det særlig vanskelig å få gitt dem et virkelig godt tilbud. Barn skal ha samme rettigheter som voksne, men statistikken viser at 1 av 5 barn ikke får den hjelp de trenger. Barn trenger å få gjenopprettet en alminnelig hverdag med skole/barnehage, lek og fritidsaktiviteter. Begge foredragsholderne oppfordret alle til å være oppmerksomme på barn i nærmiljøet og virkelig se det enkelte barn om noen kan trenge hjelp. Etter en kaffepause orienterte leder av valgkomitéen Laila Larsen om valget søndag. Valg av ny fylkesleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til fylkesstyret. Da kandidaten til fylkesledervervet ikke var til stede på årsmøtet, ble det avspilt en liten video hvor hun presenterte seg selv. Så ønsket fylkesleder velkommen neste foredragsholder som var uroterapisykepleier Anne Susort v/haugesund Sykehus. Hennes spesialområde er urinlekkasje (inkontinens) hos kvinner og menn. Også barn kan ha dette problemet (dag/nattvæting). Det kan være ulike årsaker til denne lidelsen. Den mest vanlige skyldes økende alder med påfølgende endring i muskulaturen. Men det kan også skyldes sykdom og følger av sykdom som skader etter behandling av kreft ved strålingsskader eller etter operasjon. Lidelsen er kostnadskrevende (utstyr, sykefravær/omskolering) og ikke minst kan det både være et sosialt og psykisk problem. Det er vanskelig å snakke om dette og i tillegg er det et hygienisk problem. Rådet fra foredragsholderen var at en alltid kontakter lege og for derved å finne den beste løsningen på problemet. Søndag Nestleder Anne Marit Knudsen ønsket alle velkommen til årsmøtets 2. dag og takket for en vellykket festmiddag. Fylkesleder Borgny Opsahl takket for alle gode ord og gaver på festmiddagen, i forbindelse med hennes avgang som fylkesleder etter 10 år. Hun ba foreningene om å sende deltakere på møtene og seminarene som blir avholdt i fylket og minnet om at kontingenten skal benyttes til å dekke de utgiftene dette medfører. Det er alltid noe nytt å lære og viktigst av alt er det å ta med nye medlemmer slik at de får lære mer om organisasjonen. Høsten -12 vil det bli holdt et opplysningsmøte den 27. oktober, som hun ba alle notere. Hun pekte også på at det er svært viktig å holde åpne møter hvor andre enn medlemmer kan delta. I den sammenheng viste hun til Strategiplanen og vedtektene som en skal følge. Fra 1. juni -12 opphører alle underavdelingene. Fra da av skal det kun være arbeidsgrupper eller evt. nye foreninger. Det vil si at brev og informasjon fra fylket og sentralt kun blir sendt til hoved foreningen. Hun ba foreningene opprette en e-post adresse. Dette vil kunne lette utsendelser og være kostnadsbesparende. Ved neste års oppgave må de som har fått e-post -adresse, huske å opplyse om denne. Alle bør forsøke å prøve seg på nye saksområder, gjerne i samarbeid med naboforeninger. I Etiopia er det startet flere nye sanitetsforeninger. Disse ønsker seg fadderforeninger fra Norge. Stavanger sanitetsforening har bevilget kr ,- som skal benyttes til å lønne en jordmor. Prosjektet bør ha en varighet på minst 3 år, og flere foreninger rundt Stavanger har gått sammen om å bidra med midler slik at prosjektet kan gå i 3 år. Dersom andre foreninger ønsker å gi et tilskudd, kan de sende inn beløp til fylkeskontoen og merke beløpet med Etiopia. I forbindelse med utbyggingen av Rev. sykehuset i Haugesund minnet fylkesleder om at gaver til sykehuset skal gis direkte til sykehuset, ikke via Folkets Gave. Foreninger kan ta direkte kontakt med Revmatismesykehuset og spør hva de trenger. Temaet for Sanitetens Uke er i år Vold i nære relasjoner. Hun oppfordret deretter alle til å verve nye medlemmer slik at man unngår å legge ned foreninger. Hvis en ikke klarer å drive videre bør en heller gå inn sammen med en annen forening. Det viktigste av alt er at man fortsetter å være medlem i saniteten. Fylkesleder Borgny Opsahl takket for godt samarbeid med foreningene og oppfordret dem til å ta kontakt med fylkesstyret. Medlemmene av styret ønsker å komme på besøk, og med nyansatt sekretær i 50 % på fylkeskontoret vil det bli enklere å ta kontakt, gjøre avtaler og å få opplysninger. Nestleder Anne Marit Knutsen presenterte så landsstyrets representant Gudrun Haukenes fra Akershus. Hun tok utgangspunkt i de 4 V er: Verdier, Vold, Verving og Visjoner, og viste til strategiplanen for Ut fra denne skal foreningene ta sine årlige valg av hvilke områder de ønsker å arbeide med. N.K.S. er og skal være landets ledende kvinnelige organisasjon. Kvinners livsvilkår har derfor fra 2010 vært et hovedområde. Inn under dette området kommer arbeidet mot vold. I 2011 var temaet Voldtekt og seksuell vold og i 2012 Vold i nære relasjoner. Disse temaene er tatt opp og drøftet på Kvinnehelsedagene sentralt og på åpne møter hos de fleste fylkene lokalt. Temaene har også blitt tatt opp med politikerne på Stortinget for å påvirke de politiske valg slik at volden i samfunnet kan bli mindre. Verving er et viktig arbeid. Etter hvert som de eldre medlemmene faller fra, må det være yngre krefter som kan ta over. En må gå direkte på enkeltpersoner og fortelle om alle de nye områdene N.K.S. arbeider med. Nye medlemmer må også få slippe til med sine ideer og nye måter gjøre ting på. Ha alltid en vervekupong i vesken og del den ut til sammen med opplysning om hvor og når møtene holdes. Vi er alle ambassadører for N.K.S. Etter pausen, overlot nestleder ordet til Signe Nijkamp, daglig leder ved Veiledningssenteret for pårørende. Hun er vel kjent for de fleste av årsmøtedeltakerne som tidligere leder av Jæren DPS. Signe Nijkamp takket for innbydelsen og for en hyggelig lørdagskveld. Hun fortsatte med å takke N.K.S. for den innsats som er gjort spesielt av Unni Altern Wathne for å beholde Jæren DPS og Veiledningssenteret for pårørende. Siden 1985 har N.K.S. vært eneeier av senteret. Pårørende er en gruppe som ikke blir sett. Det viser igjen at N.K.S. ser områder hvor det trengs hjelp som helsevesenet ikke har tilbud til. Avdelingen i Haugesund har flyttet inn i nye kontorer i Haugesund Sanitetsforenings eiendom. Totalt på begge avdelingene (Sandnes og Haugesund) er det 6 ansatte fordelt på 4,3 årsverk hvorav to er knyttet til Haugesund og 4 i Sandnes. Senteret har hatt konsultasjoner i 2011 det vil si ca. 10,9 pr dag mot 8,4 i Dette viser at det stadig er et økende behov for hjelp. Tilbudet er gratis og krever ingen henvisning og det har heller ikke noen aldergrense. I 2011 startet en med barnegrupper for barn mellom 8-12 år i Sandnes. Tilsvarende gruppe vil i høst bli startet i Haugesund. Veiledningssenteret samarbeider med andre institusjoner som politi, fengselsvesenet, kriminalomsorgen, Pårørendesenteret i Stavanger og helse og omsorgs avd. i kommunene samt NAV. Signe Nijkamp inviterte alle sanitetskvinner til å komme på neste års pårørende seminar som vil bli avholdt i Haugesund 23. mai. Der har Thorvald Stoltenberg og Norengen sagt ja til å delta. Økonomien er vanskelig. Midler er mottatt fra Helsedirektoratet, men ellers er det liten respons fra de forskjellige kommunene. Det sendes ut søknader til alle kommuner som senteret har brukere fra, men det er kun 2 kommuner som har svart positivt. Derfor er all støtte og bidrag som gis fra sanitetskvinnene særlig velkommen. Signe Nijkamp avsluttet med å lese en historie skrevet av en mor til en innsatt i fengsel. Sekretær June Gjertsen tok så et navneopprop med antall stemmer. Det var 30 stemmeberettigede, i tillegg 7 stemmer fra fylkesstyret. Til sammen 37 stemmer. Innkomne forslag Fra Time sanitetsforening var det kommet inn et forslag om endring av antall stemmer hver forening har alt etter hvor mange medlemmer foreningene har. Forslaget ble enstemmig vedtatt og fikk følgende tekst: medlemmer 1 stemme medlemmer 2 stemmer 501 medlemmer eller flere 3 stemmer 12 13

8 Valg Så tok leder for valgstyret, Laila Larsen, ordet og orienterte om valget og kandidatene. Valget fikk følgende resultat: FYLKESSTYRET Fylkesleder Jorunn Fjellså Stavanger NY valgt for 2 år Nestleder Anne Marit Knutsen Norheim Ikke på valg Brit Tjøstheim Sunde Ikke på valg Elisabeth Rasmussen Tuastad Ikke på valg Carleen Hettervik Strand Gjenvalgt for 2 år Mariann Kleppe Bore NY valgt for 2 år Grete Marie Molaug Time NY valgt for 2 år 1. varamedlem Marit Himle Norheim NY valgt for 1 år 2. varamedlem Anne Elise Løberg Avaldsnes Gjenvalgt for 1 år Revisor (intern) Solveig Thuestad Tuestad NY valgt for 1 år Revisor (intern) Magnhild Sund Kopervik Gjenvalgt for 1 år Revisor (ekstern) Jær Revisjon v/agner Bore Steinnes Gjenvalgt for 1 år Mens stemmene ble opptelt ga noen av komitéene en orientering fra sitt arbeid. Leder for Beredskap, Vilma K. Andersen kunne fortelle at arbeidet med å starte omsorgsberedskapsgrupper i Rogaland hadde båret frukter. Det er nå 6 grupper. To nye, Karmøy og Stavanger, har inngått avtale med sine kommuner. Egersund er i ferd med å inngå en avtale. Hun fortalte at gruppen på Karmøy hadde vært med på en øvelse samt deltatt i en reell situasjon i forbindelse med en skogbrann utenfor Haugesund. I begge situasjonene hadde gruppen klart oppgavene godt og fått positiv tilbakemelding fra brannsjefen. Hun opplyste at det er svært viktig at alle grupper kjøper vester til bruk ved øvelser og reelle hendelser. Leder for Eldre komitéen, Ruth Egge, fortalte fra Seniorferien på Moi. Det var 18 deltakere + 3 ledere. Hun beklaget at færre og færre foreninger sender deltakere, men ba om at det blir opplyst om seniorferien på medlemsmøtene, da mange ønsker å reise og betale oppholdet selv. Hun takket foreningene for tilskudd til ferien og ba om årsmøtets tilsagn til å arrangere tilsvarende ferie i Dette ga årsmøtet sin tilslutning til. Fra komitéen Barn og unge fortalte Anne Marit Knutsen at det på årets leir Liv og Røre på Røvær er påmeldt familier fra nordfylke og Egersund. Leiren vil bli avholdt juli og det er påmeldt 28 deltakere med barn fra 3 til 17 år. Hun takket for tilskuddene til leiren fra foreningene og ba om tilslutning fra årsmøtet om ny leir i Dette ble innvilget. På utlodningen kom det inn tilsammen kr ,- øremerket til Veiledningssenteret for pårørende. Avtroppende fylkesleder, Borgny Opsahl, takket for godt samarbeid med foreningene og fylkesstyret. Hun sa at etter 10 år som leder er det godt at nye krefter tar over. Hun takket også de som nå gikk ut av sine verv, Wenche U. Vinningland - valgkomitéen, Margrethe Larsen - kasserer, Reidun Bøe Høiland - styremedlem, Ruth Egge - styremedlem og June Gjertsen - sekretær, og overrakte en gave til hver av dem. Fylkesårsmøtet 2013 avholdes i Stavanger 1. og 2. juni. Oversikt over lokalforeninger Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Avaldsnes Etb: Bjoa Etb: Bokn Etb: Bore Etb: Bryne Etb: Egersund Etb: Fister Etb: Førre Etb: Gjesdal Etb: Hagland Etb: Haugesund Etb: Hinna Etb: 1897 Høle Etb: Håvåsen Etb: Imsland Etb: Jørpeland Etb: Klepp Etb: Kolnes Etb: Kopervik Etb: Inger Moren Einarsen Bente Sandsgård Vollebergveien AVALDSNES Apalvik, Grunnevåg 5584 BJOA Reidun Grønnestad Grønnestadveien BOKN Solfrid Guddal Søyland Selevegen VOLL Elsa Svendsen Amtm. Årrestadgt BRYNE Marit Carlsen Lagårdsveien EGERSUND Marit Sandanger Randøy 4130 HJELMELAND Anna Våge Vestli FØRRESFJORDEN Jorun Overskott Bruneset ÅLGÅRD Åse Støle Linvegen HAUGESUND Berit Roness Breidablikksgt HAUGESUND Grethe Fanuelsen Dalsetveien STAVANGER Ingebord Strand Grete J. Nernes Hølelia 4308 SANDNES Veslefrikkvegen 17 B 5538 HAUGESUND Bjørg Barka Barkanesvegen JØRPELAND Kristbjørg Skretting Kleppeholen KLEPPE Anna Johnsen Skrevn KOLNES Unni Altern Wathne Fr. Nansensv KOPERVIK Ikke mottatt årsmelding

9 Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Kvernevik Etb: Lyefjell Etb: Olaug Svendsen Ankerringen TANANGER Randi S. Nesheim Granittvegen BRYNE Forening Styreleder Adresse Telefon Lokalforeningens e-post Skåredalen Etb: Sokndal Etb: Alfhild Dalen Viken Tømmerdalen HAUGESUND Anna Tordis Elve Risbakken HAUGE I DALANE Madla Etb: Astrid Else Berg Hubroveien HAFRSFJORD Sola Etb: Ingebjørg Solvig Helleveien 24 B 4052 RØYNEBERG Mosterøy Etb: Kari Aske Soknaveien BRU Solvang Etb: Astrid Johnsen Skjoldaveien HAUGESUND Norheim Etb: Sigrid Johansen Spannhelgelandsv KARMSUND Stangaland Etb: Evy Høvring Asaldalveien KOPERVIK Nærbø Etb: Reidun Kvia Skjærpeveien NÆRBØ Stavanger Etb: Ingrid Bergesen Ramsvikkroken STAVANGER Ogna Etb: Oddny Søyland Tovdalsvn BRUSAND Strand Etb: Carleen Hettervik Sørskårveien TAU Oltedal Etb: Raidun Moore Oftedal Bygdaveien 113 A 4333 ORRE Suldal Nedre Etb: Grethe Holmestad Nordra Træ SULDALSOSEN Orre Etb: Kari Jakobsen Gjerde Paralellveien ORRE Suldal Øvre Etb: Berit Myrland 4244 NESFLATEN Rennesøy Etb: Gjertrud Barvik Vikekleiva RENNESØY Avvikles Sunde Etb: Bodil Svendsen Ekrestubben 26 A 4047 HAFRSFJORD Under avvikling Røvær Etb: Anne J. Thorsen 5549 RØVÆR Time Etb: Kjellaug Egeland Lye 4340 BRYNE Saltveit Etb: Inger Storstein Tittelsnesveien 267 B 5514 HAUGESUND Tuastad Etb: Bente R. M. Johnstad Røyksundveien RØYKSUND Sand Etb: Gurid Grov 4230 SAND Tysvær Etb: Inger Pedersen- Espevold Førreåsen 5 F 5563 FØRRESFJORDEN Sandeid Etb: Sandnes Etb: Sauda Etb: Saudasjøen Etb: Elise Tokheim 5585 SANDEID Anne Brit Auestad Tunveien SANDNES Marit Gjetmundsen Boks SAUDA Ellen Marie Saua Sjøen SAUDASJØEN og Vea Etb: Vikedal Etb: Vormedal Etb: Ølen Etb: Kari Marie Danielsen Sofie Hunt Vilma Karin Andersen Postboks VEDAVÅGEN 5583 VIKEDAL Snikvegen VORMEDAL Else Fosso 5580 ØLEN Sjernarøy Etb: Benny Helgeland 4174 HELGØYSUND Åkra Etb: Tordis Nilsen Snorreveien ÅKREHAMN Skjoldastraumen Etb: Solveig Selvåg Skjoldastraumv SKJOLDASTRAUMEN Skåre Etb: Gunvor Skogland Postboks HAUGESUND

10 Fylkesstyret 2012/2013 Verv Navn Adresse Telefon E-post Fylkesleder Jorunn Fjellså Øvre Strandgt (Stavanger) 4005 STAVANGER Nestleder Anne Marit Knutsen (Norheim) Lahammerveien KARMSUND com Medlem Brit Tjøstheim (Sunde) Grytingsgate HAFRSFJORD Medlem Elisabeth Rasmussen (Tuastad) Røyksundveien RØYKSUND / com Medlem Grete Marie Molaug (Time) Lyevollveien BRYNE / Medlem Mariann Kleppe (Bore) Granstien KLEPPE Medlem Carleen Hettervik (Strand) Sørskårveien TAU vara Marit Himle (Norheim) Spannavegen KARMSUND / N.K.S. Rogaland, Madlaveien 13, 4008 STAVANGER 2 vara Anne Elise Løberg (Avaldsnes) Slåttåveien AVALDSNES / Telefon: / E-post: / Konto nr: Org. nr: TAKK Vi takker alle medlemmer og samarbeidspartnere for den store innsatsen, for arbeidet med våre merkesaker, innsats i nærmiljøet og for at dere støtter opp om verdiene som vår organisasjon står for

11 I de små ting frihet I store ting enighet I alle ting kjærlighet

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET

SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET SOMMERNYTT FRA FYLKESSTYRET Her kommer en liten oppdatering fra fylkesstyret. De fleste har nok tatt velfortjent sommerferie. Vi håper likevel at mottakerne av dette brevet videresender det til sine medlemmer

Detaljer

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT

MØTEPLAN/MØTEOVERSIKT 26.11.2012 JULEBREV 2012. Da nærmer jula 2012 seg med raske skritt. Nok et år er gått, og det synes ikke lenge siden årtusenskifte fant sted. Tiden går fort. Men sanitetskvinnene er omstillingsdyktige

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00

Lyngdal Alleèn 5 4580 Lyngdal Tlf: 02002 Fax: 38344552 Man - fre: kl. 09.30 til kl. 15.30 Tors: kl. 09.30 til 17.00 Agder: Farsund Barbros gate 3 4550 Farsund Telefon: 02002 Man - fre: 09.30-15.30 Tors: 09.30-17.00 Flekkefjord Elvegaten 14 4400 Flekkefjord Faks: 38 32 48 35 Man - fre: 09.30-15.00 Tors: 09.30-17.00 Grimstad

Detaljer

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2

Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 Innhold Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede... 2 Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden... 2 Sak 3. Valg av møteleder og referent og underskrivere av protokoll... 3 Sak 4. JLOB årsrapport for

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (noen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010

REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 REFERAT KRETSTING MENIGHETSHUSET PÅ HÆGELAND FREDAG 12. MARS 2010 Kretsting ble i år ikke holdt sammen med Norges KFUK-KFUM, Agder Krets Vi hadde skiftet ukedag fra søndag til fredag for å prøve om dette

Detaljer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer

Referat. Årsmøte i orges Guideforbund. 12. mars 2005 kl 09.00. Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Referat Årsmøte i orges Guideforbund 12. mars 2005 kl 09.00 Sted: Radisson SAS Lillehammer Hotell, Lillehammer Wenche Haug Almestrand, ny leder i Lillehammer Guideforening ønsket velkommen til årsmøtedagen

Detaljer

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012

REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 REFERAT FRA FYLKESÅRSMØTE I N.K.S.MØRE OG ROMSDAL PÅ GRAND HOTEL, KRISTIANSUND 21. OG 22. APRIL 2012 Lørdag startet fylkesårsmøtet med registrering fra kl. 10.00 Kl. 11.00 ble fylkesårsmøtet åpnet av fylkesleder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 13.04.2016 Møtenr. 3 Saker 19/16-29/16 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke

Tabell 1. Statistikk ABC kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Tabell 1. Statistikk kommuner Demensplan 2015 - Rogaland fylke Registrert v/deltakere Per kommune Oppstart av flere - grupper med nye deltakere 1 2 3 4 Antall registrert per 1. kvartal 2013 14 8 1 3 %

Detaljer

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag

Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Gynkreftforeningen Stavanger og omegn lokallag Referat fra årsmøte Årsmøte fant sted torsdag 12. februar 2015 kl 19.00 på Vardesenteret ved Stavanger Universitetssykehus. Følgende medlemmer var møtt opp:

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmøte protokoll 2013/ 2014

Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Sak 1 Årsmøte protokoll 2013/ 2014 Åpning / Konstituering Møtet ble avholdt ved Hokksund Camping, 3300 Hokksund den 17.august 2014. Møteleder Friedrich Birkmar ønsket alle velkommen og foretok åpning av

Detaljer

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj.

L-02/12 Innkalling Innkallingen ble godkjent. Oslo&Akershus: Ønsker å få presentert kandidatene til valg før lunsj. Sted: Clarion Hotel Stavanger Teknisk arrangør: Rogaland Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Rogaland fylkeslag hadde en velkomstquiz. LØRDAG L-01/12 Åpning Leder av CISV Norge, Jostein Sydnes, ønsket

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Vår ref.: Deres ref.: Aslaug Rustad 13. april 2016 Innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: Scandic Hell, Stjørdal Tid: Fredag

Detaljer

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger

Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger Norsk Fosterhjemsforening Sogn og Fjordane Årsmeldinger ÅRSMØTE 2014 Årsmøte ble avholdt på Vesterland feriepark, Kaupanger den 25.01.2014 Møtet ble satt kl. 17.00 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE SELBUSJØEN HOTELL 23. FEBRUAR 2013 Tid: Lørdag 23. februar 2013 klokka 14 Sted: Selbusjøen hotell Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer fra FFHB Sør-Trøndelag, hvorav åtte representanter

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1

Protokoll Årsmøte. Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00. Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Protokoll Årsmøte Avholdt i Drafns hus, Drafnkollen Onsdag 25. mars 2015 kl. 18.00 Årsmøteprotokoll 2015 Side 1 Saksliste 1 Åpning. 2 Godkjenninger 3 Velge dirigent/ sekretær/ underskrivere 4 Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen

PROTOKOLL ÅRSMØTET Rica Park Hotell, Drammen Buskerud fylkeskommune, avd. 457 PROTOKOLL ÅRSMØTET 2011 Rica Park Hotell, Drammen 25.01.2011 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning for perioden 4. Regnskap 5. Budsjett/ Handlingsplan 6.

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008

Protokoll. Ammehjelpens 36. generalforsamling. Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Protokoll Ammehjelpens 36. generalforsamling Prinsen Hotel, Trondheim 18. oktober 2008 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448. Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4448 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL- ELDRERÅDET 09.12.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2012. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2012 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk

Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 Fylkesmannen og Helsetilsynet i Rogaland, Mattilsynet og Statens kartverk Statleg tilsyn med kommunar i Rogaland og Rogaland fylkeskommune 2011 og i Rogaland, og Skriftlig tilsyn = tilsyn der all kontakt med kommunen skjer skriftlig Landsomfattande tilsyn/nasjonalt tilsyn =

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009

Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Årsmøte Haugesund og Omegn Hundeklubb 25.02.2009 Det innkalles med dette til Årsmøte i Haugesund og Omegn Hundeklubb. Årsmøtet finner sted på Bleikmyr Bydelshus Onsdag 25/2 2008 kl: 19.30 Dagsorden: 1:

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2012. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2012 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS 03 Innhold Foto: Geir Olav Lyngfjell Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige for N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Nord Norge

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 11.2.2013 KL. 19.00 DAGSORDEN: 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine

Nordland fylkeslag. 2.mars 2013. Meyergården hotell, Mo. Side 1. FFHB Nordland Årsmøtet 2013 - Lørdag 2. mars 2013. Bilde: Martine, Sissel, Kristine Nordland fylkeslag Bilde: Martine, Sissel, Kristine 2.mars 2013 Meyergården hotell, Mo Side 1 Velkommen til årsmøtet 2013 Ved leder i fylkesstyret Grete Ingemann Knudsen Det var 18 deltakere tilstede som

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST REFERAT FRA ÅRSMØTE I FRILUFTSRÅDET VEST Hemmingstad kulturhus, Haugesund 29.3.2012 Sommeraktiviter ved Eivindsvatnet i Haugesund I forkant av selve årsmøtet gav prosjektleder for universell utforming

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4677 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 19.01.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET DEN 01.12.2015 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE.

SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. SOMMERBREV TIL SANITETSFORENINGENE. Nok en sommer står for tur, og en lang og kald vinter er over. Dette betyr også «sommerferie» i sanitetsforeningene rundt omkring i fylket vårt. Dere fortjener en ferie

Detaljer

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13.

REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Referenter: Øyvind Hansen og Tove Mordal REFERAT HANSAKATTENS generalforsamling 05.11.13. Generalforsamlingen skulle starte kl 19.30. Det var ikke nok fremmøtte til å avholde ordinær GF, så kl. 20:00 startet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim

Årsmøte ble avholdt på Cafe Hjerterom, onsdag 11.februar kl. 18.00. 23 personer og to skrivetolker til stede da leder Jan lnge Revheim 11.FEBRUAR 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL HLF MANDAL OG OMEGN Følgende saksliste forelå: 2.2 Valg av sekretær 2.3 Valg av to rep. Til å underskrive protokollen 3.2 Regnskap 2014 3.3 Aktivitetsplan 2015 2,1 Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 7. juni 2013 på Sortland 1. Sted: Middelskolen, Sortland 2. Tid: 2100-2320 3. Til stede: Styret: Gisle Stensvold, Iris M. Amundsen, Randi

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Poststemplene i Rogaland

Poststemplene i Rogaland Poststemplene i Rogaland Tillegg til 2. utgave som kom i 2015 21.11.2015 Hallvard Slettebø Stempelgruppen i Rogaland 1 Innhold Haugesund kommune... 3 Haugesund... 3 Karmøy kommune... 4 Karmsund... 4 Sandnes

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2014 LØRDAG 15. MARS PÅ IDRETTENS HUS, STAVANGER President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Dessverre var det flere påmeldte

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer