Sørreisa kommune. 17 mai program Sommer i Sørreisa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa kommune. 17 mai program Sommer i Sørreisa"

Transkript

1 Sørreisa kommune 17 mai program Sommer i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

2 Omdømmebygging ble et viktig tema da arbeidet med kommunestyrets planer framover startet opp. Blir Sørreisa oppfattet som den gode bokommunen hvor vi vil at ongan våre skal vokse opp? Omdømmet vårt er så utrolig viktig for å bygge kommunen i framtida! Så langt i denne valgperioden har samholdet i formannskapet, og kommunestyret vært veldig godt. Dette tegner bra for omdømmebygginga. Det er alltid vanskelig i et styre å balansere mellom daglig drift og utvikling for framtida. Vi skal være tydelige på hvordan vi vil at kommunen vår skal driftes. Så har vi mange gode ansatte i kommunen som sørger for at det blir slik. Derfor er den viktigste oppgaven vår å tenke utvikling, stå sammen om framtida, bygge samhold og bygge tillit, bygge trivsel og et godt omdømme for kommunen og Midt-Troms! Den gode debatten er viktig, så gjør vi vedtak, og så står vi sammen om utviklingen. Frivilligheten er en viktig bidragsyter for å sikre små forskjeller i samfunnet og like muligheter. I et stadig mer mangfoldig samfunn er frivilligheten, lag, foreninger, idrett og kultur viktig for ta vare på tilliten og samholdet. Vinner vi kampen om samhold og tillit, da vinner vi kampen om omdømmet, da vinner vi kampen framtidas utfordringer. Ungdomsråd i Sørreisa? Aktive ungdommer med politisk engasjement er flott. Jeg heier på Linn- Charlotte og Sigurd i 10. klasse. De har utfordra ordføreren på å være med for å starte et Ungdomsråd. De er helt bestemt på at vi også i Sørreisa skal engasjere ungdom til å være med å ta ansvar for framtida. Dette er å ta ansvar for samfunnet, utviklingen og omdømmet for kommunen og regionen vår. Engasjementet fra de to er virkelig bra! Vi skal heie dem fram! Paul Dahlø, Ordfører 2 Sammen tar vi ansvar!! Søppel og skit finnes det i massevis rundt oss når vinteren nå slipper taket. Hvordan det ser ut i bygdene våre betyr mye for trivsel og omdømmebygging. Vi har sikkert alle fått den gode følelsen det er å stoppe opp i en by eller ei bygd når det er reint og fint, plener og veigrøfter er slått. Slik vil vi ha det i Sørreisa også. Rådmannen er i full gang med å planlegge hva vi kan gjøre på kommunale eiendommer. Det skal vi støtte henne fullt ut på. Så kan ikke kommunen rydde etter alt og alle, det er et ansvar vi alle sjøl må ta! Privatpersoner, næringsliv, vi må alle ta i et tak, rydde vår egen søppel, og rydde vår del av nærmiljøet. Det er felles innsats som gjør utslaget! Dette er omdømmebygging! Skrotnisseprosjektet har Fylkesmannen kalt det store prosjektet i Troms for å fjerne bilvrak og skrot. Og vi i Sørreisa skal ta utfordringen. Samfunnet kan ikke sitte rolig å se på at vi får store samlinger med bilvrak og skrot rundt oss, men kommunen kan ikke rydde privat skrot! Ingen skal behøve å reagere å at noen vil ta vare på ting, men vi må alle kunne forvente at det ser skikkelig ut for omverdenen. Sommeren er ei flott tid, og alle de flotte utmarksområdene ligger og venter på oss. La oss ta felles ansvar for å ta vare på søppel og skit når vi ferdes i marka. Vi skal bli kjent for at vi står sammen, tar vare på naturen, og har det ryddig og fint rundt oss. Sammen skal vi ta ansvar for utvikling av framtida i Sørreisa og Midt-Troms! Vi tar ansvar. Sammen skal vi gjøre hverdagen bedre for alle! Paul Dahlø Ordfører

3 i Sørreisa Vi har en plan! Den nye plan- og bygningsloven pålegger kommunestyret å vedta en planstrategi senest 1 år etter konstitueringa. Dette er et tungt politisk dokument som gir signaler til administrasjonen om hva som forventes av planlegging/utredning, og dermed hvilke områder som politikerne vil vektlegge i valgperioden. Dokumentet vil også skape forventeringer i befolkningen. Dette arbeidet holder våre politikere på med nå, og det er veldig spennende å følge prosessen. Visjonen om at Sørreisa skal være «Den bestebokommunen» består, men noen områder peker seg ut som satsingsområder, bl.a oppvekst, frivillighet, omdømme og en god, trygg kommune for eldre. Det er som sagt mye fokus på planer i kommuneadministrasjonen for tida. Tekstdelen i kommuneplanen har ikke vært revidert på 20 år, så der må det gjøres en innsats. Men det jobbes også på arealsida. Viktige friluftsområder registreres, og dette kommer til å bli et nyttig grunnlag for seinere planarbeid. Så må jeg nevne at det jobbes for fullt med nytt boligfelt på Hemmingsjorda. Kommunen mangler boligtomter, og området mot Lenvikgrensa er attraktivt for mange. Kanskje, -hvis alt klaffer, kan feltet være klart i løpet av neste år. Hvordan det ser ut rundt oss har mye å si for omdømmet vårt. Det er masse skrot i Sørreisa, og et første skritt på veien til opprydding er å få registrert søppelet. Vi har fått kr til denne jobben fra Fylkesmannen, og elever fra ungdomstrinnet på Sentralskolen skal gjøre registreringa. Fra før av vet vi at fjerning av bilvrakene er kostnadsberegnet til 2 millioner kroner, så til sammen er dette ei stor utfordring for kommunen. Vi oppfordrer alle til å sjekke egen eiendom, og bruke grovavfallsplassen på Øyjordneset. Vi skal bli bedre til Ansvarlig redaktør: Wigdis N. Andersen Redaksjonen: Kulturkontoret Produksjon: abcprofil Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: eller epost: Ka skjer Wigdis N. Andersen, rådmann å holde det ryddig rundt kommunale bygg og anlegg, man bør som kjent starte med å feie for egen dør. Frivillig innsats er helt nødvendig for å rydde til 17.mai. Når alle trår til næringsliv, skoleelever, brannvesen, rekrutter fra Gumpen og andre engasjerte innbyggere så vises det. I løpet av noen få dager forvandles Sørreisa fra grå og vårtrøtt til ryddig og hyggelig. Det er lite vi kan gjøre med den seine våren, så noe arbeid må vente til etter nasjonaldagen. Og akkurat i år har vi god anledning til å pynte ekstra i bygda på forsommeren: Lørdag 16. juni feirer «Gumpen» 50 år og det blir torg- og aktivitetsdag i sentrum. Jeg ønsker Gumpen til lykke med jubileet, og gleder meg til masse aktivitet i sentrum denne helga. Jeg ønsker alle en riktig god vår og sommer! Med vennlig hilsen Wigdis N. Andersen, Rådmann Forsiden Maja og Tina Evenstad i luftig svev på trampolina si. 3

4 Info Møteplan for Sørreisa kommune Kommunestyret Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 31 Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet er bestemt. Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen. Sørreisa kommune Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er kl Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Sommeråpning Servicekontoret Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert bemanning pga ferieavvikling. Det vil i denne tiden være redusert tjeneste på noen områder. Servicekontoret stenger kl disse ukene. Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 09 og 14. Sommertid Kommunehuset har sommeråpningstid i perioden 1. mai til 31. august. Åpningstiden er mellom kl Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter at terminen er utløpt. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosialrådgiver og lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Barnehagene stengt uke 28-31

5 Halltimer 2012/2013 Lag og foreninger som ønsker å benytte idrettsog svømmehallen skoleåret 2012/2013 må søke kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis hvor mange timer man ønsker, og til hvilke grupper/alderstrinn man søker om timer for. Søknad sendes innen 15. juni. Skoleruta HØST 2012 Aug skolestart 22.8 Sept høstferie Okt 8 skoledager 18 skoledager 23 skoledager Nov skolefri skoledager Des siste skoledag før jul skoledager Sum høsthalvåret 84 skoledager VÅR 2013 Jan skolestart skoledager Feb vinterferie skoledager 1.3 Mars påskeferie skoledager -1.4 April 21 skoledager Mai skolefri skoledager Juni siste skoledag 15 skoledager 21.6 Sum vårhalvåret 106 skoledager Tilsammen 190 Skoledager Viktig informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor Etter overgang til nytt regnskapssystem, eksternt firma, har det oppstått en del feil i oppstarten. Blant annet har noen pasienter fått tilsendt to regninger for samme sak. Det er da viktig at dere tar kontakt med kontoret slik at vi får slettet den ene. FRIKORT: Legetjenesten får ikke automatisk beskjed når pasienter oppnår frikort. Det er derfor viktig at dere gir oss beskjed når dere har fått frikort. SMS bestillinger: Sjekk på vår nettside om legen din har pasientdag den dagen du ønsker time. www. dyroyogsorreisalegekontor.no. Fint om du skriver litt i meldingen om hva timen gjelder, litt om hastegrad og hvem som er fastlegen din (initialer) E-RESEPT innføres i Troms fylke 15.mai. For mer info om dette se: I ferien vil det være redusert bemanning ved begge kontor og vi ber om forståelse for at vi ikke alltid vil kunne oppfylle ønsket om time samme dag. Det vil bli lagt ut informasjon på kontorets hjemmeside om når tid legene har ferie. Tirsdag 05/06/12 vil kontoret være stengt fram til kl pga opplæring. Gjelder både kontoret i Dyrøy og kontoret i Sørreisa. Dr Stakkevold vil ta imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Tlf / Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere I løpet av våren 2012 skal det velges lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstolene. Disse skal tre i funksjon fra 1. januar Domskollovens 67 slår fast at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Dersom du har forslag til kandidater eller selv kan tenke deg et slikt verv, ta kontakt med Servicekontoret, tlf eller innen 15.mai. Mer informasjon finner du på 5

6 En rekke veistrekninger i Sørreisa skal nå få offisielle adresser, blant annet den gamle veisløyfa i Grunnreisa Hva skal veien hete? I løpet av år 2015 skal samtlige hus og hytter i alle kommunene være tildelt offisielle adresser, altså veg- eller områdeadresser med tilhørende husnummer. Sørreisa kommune har tidligere tildelt vegadresser til sentrumsnære områder, samt en del tettbygde områder utover dette. Nå i vår er det også tildelt husnummer til veier med gamle vegnavn, så som Skarveien, Øvermoveien, I dette neste trinn tar vi for oss resterende del av det fylkeskommunale- og kommunale (og private-) vegnettet i kommunen. Tidligere har formannskapet fungert som navneutvalg i kommunen, med i vedtak i sak 19/11 sier formannskapet at de overlater til TAU å være navneutvalg i denne saken. Fastlegging av adresseparseller er en administrativ sak, som ikke kan påklages. Følgende veger/parseller/områder skal navnlegges: 1. Fylkesveg 203 fra Hemmingsjord til Engerud Et dekkende navn for denne parsellen kunne være; Reinelvveien. Veien fører til et område som er kjent som Reinelv, enten vi kjører fra Hemmingsjorda eller fra Lenvik. Går over gnr 1- Hemmingsjord, gnr 6 Langnes, gnr 7 Seljemoen, gnr 8 Reinelvmoen, gnr 9 Reinsvoll, gnr 10, 11 og 12 Grønvoll vestre, mellom og østre. Men ingen av disse gårdsnavnene synes å være dekkende. 2.Området ved grendehuset på Reinelv, med kommunal og private veger Den kommunale eiendommen, som omfatter grendehuset og idrettsbane heter Reinelvtun, så dette kunne være et aktuelt navn. Av andre navn som er nedfelt i kartverk i dette området er Reinelvmoen og Reinsvoll. 3. Fylkesveg 86 (tidligere Rv 86) fra Lenvik grense til kryss med Leirbogveien på Gottesjord. 6 Passerer over gnr 1 Hemmingsjord, gnr 2 - Grunnreisa, gnr 3 Tømmervik, gnr 4 Furøy, gnr 5 Djupvågen, og gnr 13 Gottesjord. Veien fra sentrum i Straumen til Gottesjord er tidligere døpt Storveien. Det synes ikke å være et fornuftig og godt navn på veien videre utover. 4. Grunnreisa 10 boliger har i dag adkomst fra den gamle riksvegsløyfa her. Ligger under gnr 2 Grunnreisa. Vi foreslår det gode gamle, og innarbeidede navnet Grunnreisa, uten endelsen veien. 5. Tømmervik Med kirke og 10 eksisterende boliger skal være egen adresseparsell. Vi foreslår å kalle denne parsellen for Tømmervik, uten endelsen veien. Dette er et godt gammelt og innarbeidet navn. 6. Valen/Myrbakken Er også veddtatt å være egen adresseparsell. Ligger under gnr 4 Furøy, men her synes ikke vi at dette gårdsnavnet skal blandes inn. Det bør være et navn hvor Myrbakken eller Valen er med.

7 7. Gottesjordneset industriområde Natokaia Her har vi den gamle veien ned til Natokaia, samt ny anlagt veg inn i industriområdet alt dette skal være en egen adresseparsell. 8. Fylkesveg 86 fra Storbekken til Målselv grense Fv 86 fra krysset i sentrum, og innover til Storbekken (boligfeltet til Krogstad), ligger under vegnavnet Nordsiveien. Det synes ikke å være passende for veien videre oppover mot Andsvatnet. Målselv kommune kjører også navnesaker i disse dager, og de foreslår å kalle denne veien i Målselv for Andsvassveien på sin side av kommunegrensen. 9. Øvre Finnset Det er kommet inn henvendelser om at det ønskes en egen adresseparsell på Øvre Finnset. Det er her 11 enheter som skal ha adresse, så dette er kanskje fornuftig med enegen adresse-parsell her. Og navnet Øvre Finnset bør kanskje brukes. 10. Hytteområde på Hestodden skal være egen adresseparsell. Det er allerede mer enn 20 enheter her som skal ha adresse, og flere kommer til etter hvert. Områdeadressen bør være Hestodden, og uten endelsen -veien, siden det ikke er et klart og entydig vegsystem. 11. Kommunal veg fra Øvermoen til Rabbåsen Strekningen er i underkant av 5 km, noe som betyr at høyeste hunummer ikke vil overstige nr Det ble vurdert å dele denne i to parseller, med deling ved Sørfosbogen, men etter nærmere vurdering kom vi til at hele strekningen skulle være en adresseparsell. Går over gnr 24, Sørfosbog, og gnr 23, Sørfosli. Et aktuelt navn kan her være Storliveien. Fylkesveien, som går fra sentrum og oppover til Øvemoen heter Sørsiveien. Men dette navnet vil være uaktuelt å bruke videre helt oppover til Rabbåsen. Navnet bør være Bjørgaveien (den fører til et kjent område Bjørga). 14. Fylkesveg 21, Bjørga Dyrøy grense Fra 37/1 og videre til Dyrøy grense skal det være en egen adresseparsell. Navnet bør i så fall ha samme navn som vegen er gitt i Dyrøy kommune, nemlig Espenesveien. Videre så må vi da fortsette på nummereringen som Dyrøy har brukt. Siste husnummer i Dyrøy er 1094, slik at første nummer i Sørreisa kommune vil bli ca Fylkesveg 84, Skøelv Skøvatnet. Hele strekningen skal være en adresseparsell. Dyrøy kommune har navnlagt veien Skøvassveien. Vi synes ikke dette navnet vil være dekkende for vår del av Fv. 86, og foreslår derfor at veien gis navnet Skøelvdalen,og uten endelsen veien. 16. Kommunal veg langs Skøvatnet. Dyrøy kommune har navnevedtak på veien, og har foretatt tildeling av nummer. De har kalt veien for Sandvikveien (går inn til Sandvika), og er et kjent og velkjent navn. 17. Gamle sløyfe av Fv. 84 nå kommunal veg Starter 1,2 km ovenfor kryss med Fv. 211 nede ved Skøelv bru. Denne veien har minst 17 boliger som skal ha adresse, og skal være egen adresseparsell. På folkemunne, og i kommunal administrasjon, har veien navnet Dalveien et navn som kanskje bør beholdes? De som ønsker mer detajerte kart/opplysninger, finner dette snart på sorreisa.kommune.no Sørreisa kommune imøteser mange gode navneforslag, som sendes til: Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa, eller eventuelt på epost til Frist for innsending av forslag settes til 4. juni Kommunal veg inn til Rabbås/Lynghaug Her skal det være en adresseparsell helt inn til Lynghaug. Aktuelt navn vil være Rabbåsveien. Dette er et kjent navn, i alle fall mer kjent enn Lynghaug. 13. Fylkesveg 211, Skøelv Bjørga Det blir en adresseparsell fra Skøelv bru og til med gårdene i Bjørga (37/4). 7

8 Nærmere informasjon om søknadsskjema fås ved å kontakte landbruksforvaltningen på e-post: eller på telefon Søknadsfrist: 1. juni 2012 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med ordningen er å fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskuddet kan tildeles etter kriteringer som er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og kommunale strategier. Hvem kan søke: Foretak eller eiere som driver og/eller eier landbrukseiendom. Enhver som er registrert i Enhetsregisteret som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til å gjennomføre aktuelle prosjekt/tiltak. Tilskuddet kan bl.a. brukes til: Restaurering av freda og verneverdige bygninger på land - brukseiendommer Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Kulturlandskapspleie Tilrettelegging for allmennheten Sørreisa Frivilligsentral hadde i fjor høst 10 - års jubileum. Vi har hatt 10 aktive og fine år og det er blitt lagt ned mange frivillige timer. Aktiviteten har økt med årene og nå er det mye som skal samordnes. Vi har en gjeng med veldig positive frivillige som gjør en kjempejobb og uten dem hadde det ikke vært mye aktivitet. Aktivitetene vi har spenner aldersmessig fra nyfødte til de som er over 100 år. Vi trenger stadig nye frivillige og om du kan tenke deg å bruke litt av din tid på andre så ta kontakt. Vi har aktiviteter som eldretreff, småbarnstreff, middagskjøring, busskjøring, besøkstjeneste, leksehjelp og ellers hjelp på sentralen. Vi kan ikke tilby deg lønn, men det du mottar av respekt, glede, takknemlighet fra mottakerne og følelsen av å være til nytte er lønn nok. Husk at det kanskje er deg neste gang som trenger litt hjelp og støtte fra andre. Lær av gårsdagen, lev for dagen i dag, håp for morgendagen Ragnhild Hjorthen Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral tlf

9 Beiteressursene i Nordsimarka kartlegges. Troms har landets beste beitarealer Sørreisa har svært gode beiter er konklusjonen på det arealet som er kartlagt i I år skal et nytt område av Nordsimarka kartlegges. Bakgrunnen for prosjektet er at antall sau på utmarksbeite i dette området forventes å øke i tida framover. Det skal lages et vegetasjonskart som viser fordelinga av vegetasjonstyper, og ut fra dette kan man dokumentere hvor de beste beitene forekommer, og ca hvor mange dyr som kan beite her. Kartet gir også informasjon om biologisk mangfold, og kan nyttes i arealplanlegging. Området som skal kartlegges er på nordsiden av riksvegen fra Nordhus til Vakkerhumpområdet i Sørreisa sankelag sitt beiteområde som strekker seg in i Målselv kommune, totalt ca. 70 km2. Både skog- og fjellvegetasjon vil bli kartlagt. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Troms, Norsk institutt for skog og landskap, Sørreisa sausankelag og kommunalt tildelte SMIL- midler. I tillegg kommer egeninnsatsen i form av eget arbeid. Norsk institutt for skog og landskap skal uføre selve kartlegginga og gjøre vurderinger av beiteforholdene. Feltundersøkelser blir gjennomført i sommer. Prosjektet skal være ferdig innen 15. april Kontaktpersoner: Regionleder ved Norsk institutt for skog og landskap Finn-Arne Haugen til Epost: Landbruksleder Kirsti Kleppe, , Foto: Ulrike Naumann 9

10 Linn-Charlotte og Sigurd vil starte Ungdomsråd i Sørreisa -Vi vil starte Ungdomsråd i Sørreisa! Av ordfører Paul Dahlø Linn-Charlotte Nordahl og Sigurd Trulsen er helt klare i sin oppfordring til ordføreren; Vi vil starte et ungdomsråd i Sørreisa! Og, vi vil at det skal skje så snart som mulig! Så, da er vi blitt enige om at onsdag den 13. juni, kl blir det et møte i Kulturhuset som ungdom inviteres til. De to er fast bestemt på at da skal vi være i startblokkene for Ungdomsrådet i Sørreisa. Til det møtet er det planen at det kommer andre ungdommer som allerede er aktive i andre ungdomsråd og kan fortelle om hvordan de arbeider. Linn Charlotte og Sigurd kjenner Ungdommens fylkesting, og de kjenner andre ungdommer som er aktive der. Målet for de to er klart, de sier; Vi vil gjøre det bedre for ungdom i Sørreisa. Ungdom skal bli hørt i saker som spesielt angår barn og unge. Det gir medbestemmelse, påvirkning, og de unge sjøl har en kanal for ta opp saker som angår barn og unge. De aller fleste kommuner i landet har enten Ungdomsråd eller Ungdommens kommunestyre. I mindre kommuner er Ungdomsråd mest vanlig. Rekruttering kan skje på forskjellig måter. Svært ofte er skolen viktigst i denne sammenheng, enten ved direkte valg på skolen eller ved at elevrådsrepresentanter også blir medlem av ungdomsrådet. Valg kan også skje direkte i åpent møte. Linn Charlotte og Sigurd har allerede en tanke om at de ønsker å få med ungdom som går i videregående skole inn i ungdomsrådet. Som ordfører vil jeg gi Linn-Charlotte og Sigurd all god støtte for å få i gang et Ungdomsråd i Sørreisa. Dette er en viktig del av det moderne demokratiet, og jeg håper vi sammen skal lykkes i å få det til. Det vil også i stor grad avhenge av kommunestyret, at vi faktisk slipper ungdom til og lytter til det ungdommene har å si. Allerede i første kommunestyremøtet, i juni, vil jeg ha en sak til kommunestyret om hvordan vi kan støtte ungdommene i jobben med å få til et aktivt Ungdomsråd i Sørreisa. Så langt kan jeg bare si lykke til! Dere kan regne med min støtte! 10

11 Vanskelig å komme seg inn på en butikk? Trenger vi turløyper tilrettelagt for rullestolbrukere? Er det behov for ledelinjer på fortauet i sentrum? Er det flere bygg som burde ha teleslynge? Visste du at Dyrøy og Sørreisa har et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Høsten 2008 vedtok kommunestyrene i Dyrøy og Sørreisa å danne et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet består av både representanter fra brukerorganisasjoner og politiske representanter. Rådets oppgave er å ivareta funksjonshemmedes interesser i plansaker, og å fremme saker fra denne gruppen inn mot politikerne og administrasjonen. Vi skal gi kommunene råd om utforming og gjennomføring av politikken for funksjonshemmede, og i generelle drøftinger om universell utforming på alle samfunnets områder. Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for personer med funksjonsnedsettelse mellom instanser/ etater, og vi kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeidet med planlegging og gjennom-føring av tiltak for personer med funksjonsnedsettelse, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å sikre en universell utforming. Rådet kan/vil imidlertid bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming og FNs standardregler. Har du saker du ønsker at vi skal ta opp og jobbe videre med, ta gjerne kontakt! Rådet har følgende sammensetning: Leder: Venke Heide, Dyrøy - telefon , e-post Nestleder: Otto Skogheim, Sørreisa - telefon , e-post Venke Heide, leder og Otto Skogheim, nestleder i råd for funksjonshemmede Else Andreassen, Brøstadbotn Birger Johansen,Sørreisa Karl Sivertsen, Sørreisa Vara Odd-Harald Kristoffersen, Brøstadbotn Vara Inge Thoresen, Sørreisa Vara Torbjørn Hind, Brøstadbotn 11

12 Yrende liv av ungdommer i salen Lions Club Sørreisa-overskudd av tulipansalg Fredag 27. april hadde Lions Club Sørreisa det årlige tulipansalget - Nei til narkotika. Det ble bestemt at årets overskudd, kr. 8000,00 skulle gå til Lysglimt barne/ungdomsforening, Gottesjord. En av lederne bak, Per Eirik Mathisen fortalte at klubben har medlemmer og starta i 1978, og at den består av ungdommer fra 5.kl og oppover. Hver 14.dag møtes de og driv med forskjellige aktiviteter, snekring, skruing, bordtennis og miniatyrskyting. I tillegg får de øve seg på firehjuling og moped for de som er gammel nok til det. Det var ett yrende liv da vi var innom, og beløpet ble tatt godt imot, for nå hadde de endelig råd til å kjøpe en ny firehjuling! Og vi i Lions Club er stolt over å kunne bidra med noe til disse ildsjelene som står på år etter år for ungdommene i kommunen vår! Elin-May Nicolaisen og Jorunn Kristiansen fra Lions Club flankert av ildsjelene Solveig og Per Eirik Mathisen. 12

13 Sentrum 0800: Gudstjeneste Sørreisa kapell Bekransing Krigsminnebautaen. Sørreisa skolekorps deltar. Speiderne deltar. 1100: Idrettshallen åpner 1100: Fiskerbautaen i sentrum. Per Eirik Mathisen taler, Sørreisa mannskor synger. 17. mai i Sørreisa 1220: Arrangement ved Sansehagen, Sykehjemmet. Sørreisa Skolekorps deltar. 1230: Togoppstilling på veien nedenfor Sentralskolen. 1300: Togavgang Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1345: Arrangement på skoleplassen. Barnas tale v/elever i 6.klasse, Sentralskolen Skoleelevene synger Korpsene deltar. 1415: Arrangement m/kafè inne i idrettshallen. Sørreisa Kulturskole, Sørreisa Musikkforening og Sørreisa mannskor. Tale for dagen v/ivar Rismo Leker på skoleplassen kl Film i Kulturhuset kl Sørreisa damekor synger på sykehjemmet. Skøelv - Gymsalen på skolen 13-16: Salg av kaffe og kaker. 1300: Kaffe, kaker, pølser, is, brus og gotterier. 1415: Tale for dagen. Paul Dahlø. 1445: Sørreisa Damekor. 1500: Leker for barna. - Det blir omvisning på grendehuset! Arr: Skøelv IGL Hjertelig velkommen! Galtnes Middagsservering på Galtnes Samfunnshus fra kl Svinestek m/tilbehør Lapskaus Pølser m/u brød Dessert og is Kaffe og brus. Alle hjertelig velkommen. 17. mai toget i mai

14 Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa (mars 2012) Bygg og anlegg, Handtverkere Bertheussen Malerservice AS EK Automasjon AS Helse og velvære Herbalife Distributør Bente M.Evanger Isaksen Eiendom AS Jakobsen byggvirksomhet Snekker Kulde og VVS Consult AS Lasse Larsen, Snekker Midt Troms Elektronikkservice Midt Troms Rørtjenester Myre Elektro Teknikk AS Nilsen, Tormod, Snekker Legekontoret Stakkevold AS Legekontoret Sørreisa Midt-Troms psykologtjeneste Odd Eivinn Vaeng Selvst Herbalife distributør Sørreisa Tannklinikk Sørreisa Tøy & Bøy AS Tankefeltterapeut Anne-Grethe Furøy gulbygget.no Rørsystem AS - Dører, vinduer, kjøkken - Ominnredning forretningsbygg Tlf: Totalrenovering Fax: Vaktmestertjenester Stornesvn Sørreisa Mob: Bjørn Simonsen Sørreisa Elektroinstallasjon AS no Tømrer K-O. Nordgård Escape hud og spa ogspa.com Mona s fotterapi Massasjeterapaut Bente Bråthen Massasjeterapaut Jorunn Vollstad Midt-Troms psykologtjeneste Naturterapeut, Ragnhild Marie Iversen, hotmail.com

15 Landbruk og Mat Andsvatn Reinslakteri Arne Mathisen Bjørklund Gård Borgvald Hanssen Bjørn Arne Bjørkmo Einar Nikolaisen Eivind Idar Hansen Fred Johansen Gry B Bjørklund Inge Andersen Ingvald Olsen Ingvar J Østrem Jan- Erik Nikolaisen Jarl Kato Solset Jørn Lundberg Knut Inge Midtbø NH-Rein Nils Heaika Oskal Odd Magne Lombnes Oddbjørn Olsen Oddgeir Kroken Ole O Lange Otto-Kjell Antonsen Ronny Jakobsen Sjømatbilen Inge Vågå Steinhaug gård Stian og Eirin Nilsen Vidar Nordli Varehandel AMNOR AS Andsvatn Reinslakteri BM Mulitshop Coop Midt-Troms BA Furøy Geir Agentur ICA Sørreisa Polarstrikk - produksjon og salg av ullester Rasmussen Per Import Red-Fox Norge DA Rema Sentrum Kiosk AS Shell Sørreisa Skokroken Sportscenteret ANS Sørreisa Brukthandel Sørreisa Solavskjerming Industri M.A. Kramvig AS Perpetuum Midt-Troms Treindustri AS Treindustrisenteret i Troms AS Elverums produkter

16 Tjenesteyting Storveien 9, 9310 Sørreisa Tlf AMnor AS Rengjøring / Rundvask Forside timekort Siv.ark. MNAL Camilla Moy Bexmo Din frisør Dark Design Data Service AS Bakside timekort SWECO Norge AS dag.../... kl.... Demoneye Sørreisa blomster Begravelsesbyrå dag kl.... Sørreisa Frisør Hot for swingende dag.../... kl.... Fritz Roy Solvang - Friske toner for konsert og arrangement...dag.../... kl.... Frivillighetssentralen Thune Autoservice dag.../... kl.... Gunvald H Grønlund ToJo AS dag Gunnvor.../... kl.... Bells Eftf Begravelsesbyrå Vigour Health AS Hanssen Bent Helgesen Ivar, O-kart Welldone AS Hyginor Wellington AS Stempel innenfor 74 x 24 mm. Storveien 9, 9310 Sørreisa Ingeniør Tlf.: Sørfosbog Reiseliv og Org.nr.: MVA Larsen Linkup/Distriktstorget opplevelser Erics Gjestestue AS Anders Sandborgh Larsen Sture Furøy Marketing Service Fishingcamp Midt-Troms Begravelsesbyrå og furoyfishingcamp.com Gunnvor Bells Eftf Furøy Fiske og Feriesenter A/S Midt-Troms Vaktmesterservice Mitra AS Nord-Norsk Skadedyrkontroll Sandbakk begravelseshjelp Gamtofta Samisk Boplass Krogstadtunet Sandbakken Feriesenter

17 Transport og Maskin ATB Bilutleie Bakkland Transport A/S trond-bakk Drosjesentralen Eilertsen Einar Gundersen Maskiner Jan Pedersen Transport Johnsen Rolf Arne Lange, Ole Anlegg og Maskin AS Lars Eriksen Transport AS Maskinservice Midt-Troms Bruktbilutleie ANS Nordhaug Maskin AS Utdanning Anleggsskolen AS anleggsskolen.no Finnfjordbotn vgs. avd Sørreisa Bedriftssupport Sørreisa kommune, Næringsrådgiver Bengt Johnsen Sørreisa kommune - Kirsti Kleppe, landbruksleder Senja Næringshage Sørreisa Næringsforening - Gunvald Grønlund Stenslette Bil og Maskin stenslettebilogmaskin.no Svein Molund Sørreisa Kran og Transport AS Sørreisa Maskin Team AS Ulf Kolstad En rekke virksomheter står oppført i bransjeregisteret uten adresse. Meld inn din korrekte adresse til sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for dine kunder å få kontakt med deg. Nord-Norges ledende kundesenter! Er din bedrift opptatt av service? Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf? Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift! Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, sentralbordtjenester. Ring oss da vel, få en bedre opplevelse! Daglig leder Odd Eivinn Vaeng Telefon E-post Skaper positive opplevelser 17

18 Sørreisa Mannskor SØRREISA MANNSKOR 75 år Ja, tenk at koret fyller 75 år i 2012! I den anledning planlegger vi stor jubileumsfering med show i kulturhuset : LØRDAG 3. NOVEMBER 2012 Vi har da tenkt å få til et show med en del verbalinnslag (Sketsjer og lignende ) BYGDESLADDER i en humoristisk tone er alltid populært så det må vi også prøve å få til.og selvfølgelig også en del lystig korsang SÅ SETT AV DATOEN! Så til det faktiske forhold i forbindelse med koret: Vi sliter voldsomt med rekrutteringen.pr. dags dato er vi 22 aktive sangere.. Det er ALTFOR LITE Vi klarer så vidt å holde det gående Så no må alle mannfolk i bygda ( og gjerne utenom ) ta ansvar Dokker som liker å synge om så KUN på badet, ta kontakt med oss Kontakt en av sangerne i koret.( dokker kjenne, eller har sikkert sett?? en av oss.. Eller stikk innom når vi øver.. (i Kulturhuset hver tirsdag kl ) Så kan dokker se på forholdene Vi love dokker gratis kaffe og nystekte vafler.. Vårt største ønske for neste sesong..( Oppstart i august ) er at vi klarer å rekruttere noen nye mannfolk ( Unge eller gamle..) Vi har det søkkanes artig på øvelsene, og ellers når vi opptrer eller drar på korturer.. Det mange artikara i koret Ett argument man ofte høre når man har spurt noen å bli med er følgende: NEI EG? EG HAR JO IKKJE SANGSTEMME. Eller: NEI DOKKER E JO SÅ GOD. Då vil eg sei følgende: FØRR NOKKA TØV. Trur dokker virkelig at vi som er med har så gode sangstemmer?? NEI, kom på ei øving så får dokker høre.. SÅ no ber vi dokker: Ta kontakt, og ta gjerne med en kjenning eller flere (Kan gjerne bo utenfor kommunen) Han TORODD i koret kjører alene fra ESPENES til alle korøvingene.. I år er det så vidt vi klarer å stille mannskap til 17. mai syngingen (2 av medlemmene er bortreist.så da er det nesten krise.) Dokker må no innrømme det: Det blir litt stusselig uten MANNSKORET i forbindelse med jula og 17.mai.eller andre tilstelninger. P.S! E dokker klar over at det følger god helse med å synge i kor.?? (Det er faktisk bevist..) SÅ STIKK INNOM ELLER TA KONTAKT. VI TRÆNG DOKKER.DETTAN BLIR ARTI. Med masse KORHILSEN Odd-Bjørnar Rasmussen (1. tenor med helt alminnelig sangstemme ) VI KAN LOVE AT DOKKER SKA BLI GODT MO- TATT 18

19 Nr årgang Roy-Frode Løvland under gudstjenesten etter Lysvåken-natta. Foto: Kristian Erik Bakkland Andakt 4. søndag etter påske. Joh. 16,7-8 Hvem er talsmannen? Jeg skjønner ikke det der med Den Hellige Ånd, sa Tom. En ånd er jo noe vi ikke kan se. Den svever bare rundt i lufta. Du har nok forlest deg på spøkelseshistorier, sa far. Helligånden er ikke en slik mystisk skapning som mange tror. La oss prøve et lite eksperiment. Nå ber jeg deg om å hente den sjokoladeplata som Liv fikk av morfar i går. Tom så litt betenkt ut, men gjorde som far sa. Han visste godt hvor Liv gjemte godsakene sine. Da han kom tilbake, sa far Spis den! Det kan jeg vel ikke, utbrøt Tom. Da blir Liv sint, og så ville det ikke være riktig når det er hennes sjokolade. Det var akkurat hva jeg tenkte du ville svare, sa far. Samvittigheten din protesterte, og den som dirigerer samvittigheten, er Helligånden. Han viser oss hva som er galt, og at det gale vi gjør, er synd mot Gud. Etter oppstandelsen vendte Jesus tilbake til sitt himmelske rike. I stedet sendte han talsmannen eller Helligånden. Han svever ikke rundt i lufta som du sier. Han har tatt fast opphold i hjertene våre. Helligåndens viktigste oppgave er å forklare Jesus for oss. Se på Jesus! Lær av ham! Tro på ham! Slike meldinger sender han stadig ut. Spørsmålet er bare om vi har mottaker apparatene våre i orden slik at vi kan ta i mot det han sender, sa far. 19

20 SØRREISA MENIGHET Adr. Kapellveien Sørreisa Tlf: Faks: Mailadr. Menighetskontoret, for henvendelse om dåp, vigsel eller annet Màret Ellen Ànne Siri, hjemmedåp Aoife Maeve Power Amalia Nilsen Talic Emil Mathias Nilsen Victor Elias Andersen Mailadr.: Menighetsbladet, for takkeannonser, stoff eller annet sorreisa.kirken.no Telefon: Prest Sigurd Hanssen Tlf Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm Tlf Leder menighetsrådet Per Eirik Mathisen Tlf Hedda Konst Josefsen OMRÅDESTEVNE FOR NMS TROMS OG MIDT-HÅLOGALAND Tømmerneset juni 2012 Fredag 1.juni kl Ass. Generalsekretær Leif Hadland: Hva skjer i Mali? Lørdag 2.6. kl Bibeltime v/ Solveig Taylor: Bygg en kirke. kl Årsmøte kl Misjonstime v/ Hadland: Misjonærrollen i ei ny tid. kl Misjonsfest: Bardu Barokk kl Hadland: Tailand, - Smilets land. Søndag 3.6. kl Gudstjeneste v/ Hadland og Sigurd Hansen Hermann Jensinius Heggelund, f Roald Ingard Hansen, f Mina Kolstad, f Arnold Rudolf Solbakken, f Nils Arne Nøstvold, f Edvard Kvalheim, f Jan Fredrik Fredriksen, f.1925 LysVåken i kapellet april var det dekket langbord i kirkerommet. De som skulle spise der, var elever fra 5. klasse som skulle være med på LysVåken - overnatting i kirken! Dermed ble liggeunderlag og soveposer lagt på plass mellom benkeradene, mens programmet ellers ga rom for både lek og konkurranser. Særlig imponerende var bibelkunnskapene! Dagen etter inviterte vi til familiegudstjeneste, så etter en tidlig frokost, rydding og litt øving fikk en fullsatt kirke høre sang av de 12 deltakerne. Tusen takk til foreldre som stiller opp til store og små oppgaver!

21 Gudstjenester i Sørreisa sokn kvartal mai - 5. søndag i påsketiden Straumen kapell kl Samtalegudstjeneste v/vikarprest Sigurd Hanssen, Roy-Frode Løvland og konfirmantene 13. mai - 6. søndag i påsketiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/prestevikar Jan Ole Berntsen 17. mai Kristi Himmelfartsdag/Grunnlovsdag Straumen kapell kl Ottesang v/vikarprest Sigurd Hanssen og speiderne Bekransing av bauta. Påfølgende frokost. 20. mai Søndag før pinse Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 27. mai - Pinsedag Sørreisa kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Sigurd Hanssen og Roy Frode Løvland Ofring: Egen menighet Sørreisa kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Sigurd Hanssen og Roy Frode Løvland Ofring: Egen menighet 28. mai 2. Pinsedag Ingen gudstjeneste 03. juni - Treenighetssøndag Tømmerneset leirsted kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen. Tale ved Glenn Hadland. Ofring: Det Norske Misjonsselskap 10. juni - 2. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 17. juni - 3. søndag i treenighetstiden Gumpen kl Gudstjeneste v/stasjonsprest Anne Berit Mathisen Luftforsvarets stasjon 50 år! 24. juni Jonsok/4. søndag i treenighetstiden Friluftsgudstjeneste kl v/prestevikar Jan Ole Berntsen i samarbeid m.fl. 01. juli - 5. søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 08. juli - 6. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen Ofring: Egen menighet Konfirmantjubileum - 50-årskonfirmanter 15. juli - 7. søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 22. juli - 8. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/prestevikar Ragnhild Opsahl 29. juli Olsok/9. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen Ofring: Egen menighet Konfirmantjubileum - 60-årskonfirmanter 05. august søndag i treenighetstiden Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 12. august søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 19. august søndag i treenighetstiden Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 26. august søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/ny sokneprest? 21

22 Kirkegårdsinformasjon våren 2012 Det nærmer seg sommer, og vi venter stor aktivitet på kirkegårdene. Det skal plantes, vatnes, klippes og stelles. I den forbindelse vil vi gi følgende informasjon: Gravminner Det er krav til at all ferdsel på kirkegårdene skal skje trygt, og kirkevergen vil derfor minne om at det er fester (den/de som eier et gravsted), som har ansvar for at gravsteinen er sikret så den står støtt. Etter en vinter med frostsprengning, er det nødvendig å kontrollere at alt er i orden. På kirkegårdene våre er det fortsatt en del gravminner som ligger nede. Arbeidet med å fjerne disse vil fortsette til sommeren. Festere som bor andre steder i landet, eller som ikke makter å stelle gravstedet lengre, kan be om at steinen blir fjerna. Ulykke forårsaka av et usikra gravminne, kan utløse økonomiske krav overfor eier. Vi oppfordrer alle til å ferdes med forsiktighet og respekt på kirkegårdene. Vi ber også om at dere melder fra dersom dere oppdager steiner som står ustøtt. Festeavgift I 2011 ble det innført festeavgift i Sørreisa kommune. Alle som er bosatt i kommunen, har gratis gravplass på en av kirkegårdene. Dersom noen ønsker å holde av plass ved sida av en som er gravlagt (feste en plass), må de betale for plassen for 10 år om gangen. For mer detaljert informasjon: Ta kontakt med kirkevergen på telefon Vi ønsker alle en riktig god sommer! Kirkevergen PÅ BLOKKA Nytt fra menighetsrådet Så var bispevisitasen over, - travle og givende dager i Sørreisa menighet. Takk til alle dere som bidro til at det ble ei fin uke. Visitasmeldingen foreligger nå og kan fås på mail ved henvendelse til menighetskontoret. Prestesituasjonen Mange av oss hadde regnet med at Hans Eiler Hammer skulle bli vår nye sogneprest. Slik gikk det imidlertid ikke. Menighetens årsmøte 29. mars ble siste tjeneste her for Hans Eiler, som nå er heime på Færøyene. Vi sier en varm takk for hans fine tjeneste her i 5 måneder. Mens vi venter på at den nye sognepresten skal tiltre, er vår egen Sigurd Hanssen fungerende sogneprest. Det er vi svært glade for. Vår nye sogneprest heter Johann Danz, Han er svensk, 32 år, og kommer hit i august med kone og 2 barn. Vi ønsker han og familien varmt velkommen. Arbeidet med gudstjenestereformen fortsetter, og på menighetsmøte 12. juni inviteres menigheten til å uttale seg om hvordan «vår gudstjeneste skal være. Regnskap og årsmelding for Senja kirkelige fellesråd vil bli lagt fram i samme møte. En annen stor reform i vår kirke nå, er trosopplæringsreformen. Fra sommeren av vil alle menighetene i Senja prosti få midler for å sette i gang trosopplæring for alle kirkens medlemmer fra 0-18 år. 26. april var flere fra vår menighet på kurs for å lære om reformen. I dette nummeret av menighetsbladet vil det være lagt ved en giro for bladpenger. Sørreisa menighet kjøper spalteplass i Ka skjer. Vi håper mange vil være med på å finansiere menighetsbladet ved å bruke denne giroen. Sørreisa menighetsråd ønsker dere alle en god vår og sommer, og velkommen til kirkens gudstjenester både ute og inne. Se gudstjenestelista. Med hilsen Per Eirik Mathisen 22

23 Min salme av fungerende sokneprest Sigurd Hanssen Nåde, med en stråle av Guds herlighets lys! Dette er en salme med sammensatt europeisk bakgrunn, skrevet av en engelskmann i Melodien er en folketone fra Tyrol, på grensen mellom Østerrike og Italia. Salmen er hentet til Norge og oversatt av Arve Bruvoll. Livet gir meg mange påminninger og opplevelser av å ikke få det til. Jeg mislykkes. Jeg trår feil. Jeg synder. Da er det godt å ta fram denne salmen. Bli minnet på at det er et sted der det er nåde. Nåde i stedet for dom. Jeg blir endatil fortalt at denne nåden er Som et hav så djup og vid, at der er god plass. Plass for alle feiltrinn. Alt som mislykkes. All synd. Da øyner jeg håp, da sier jeg takk Herre Jesus. Takk for at det også gjelder meg. Når jeg slik får tru på hans ord, Da blir livet til en stråle av Guds herlegdom og glans. Er det mulig å oppleve dette? La oss prøve han på ordet. Møte han i gudstjenesten til ny nåde og ny herlighet og glans. Dette gir mot til nye dager, til ei ny uke. La oss ta ei andaktsstund i hverdagen. Også der får vi ny nåde, og får en stråle av herlighet inn i våre liv. Misjonspionér gått bort I 1956 kom Christen Hunsdal som prest til Sørreisa. Hans kone, Edel, ble straks med i misjonsforening i Straumen, og hun var initiativtakereren til den første misjonsjulemessa som gikk av stabelen i kinosalen på kommunehuset 21. november Julemessa ble så vellykket at den har funnet sted hvert år senere. Familien Hunsdal flyttet noen år senere til Talvik der Christen ble sogneprest. Edel Hunsdal døde 22.april i år, 98 år gammel. Takk Takk for oppmerksomheten i anledning Arnold Solbakken`s bortgang. Takk til Bo 2 på Sørreisa Sykehjem for god pleie mens han lå der. En takk sendes også til hjemmesykepleien i Sørreisa for all hjelp og støtte. Dagmar m/familie Hjertelig takk for all deltakelse i forbindelse med vår kjære Tom Inge Solvangs brå bortgang. Takk for blomster, telefoner og besøk i våre hjem. Erna, barna og øvrig familie. 23

24 FORMIDDAGSTREFF Kommer du til Straumen kapell første torsdag i måneden på formiddagen, vil du kjenne duften av nykokt kaffe straks du åpner ytterdøra. Da har noen av kvinnene i menigheten allerede jobbet en god stund for å forberede bevertningen til dagens formiddagstreff. Og når klokken runder 11.30, har en hel flokk samlet seg i menighetssalen, der praten går livlig rundt bordene. Etter velkommen og sang er det gjerne et ord for dagen og orientering om dagens program. Det blir mer sang, noen gode historier, opplesning, kåseri eller lignende ved dagens gjest. Kaffeservering med gode rundstykker og kaker hører også med. Første torsdagen i mai var det vikarprest Sigurd Hanssen som var invitert for å fortelle om arbeidet på Sjømannskirka. Der fikk vi noen glimt fra hverdag og fest slik det kan være på sjømannskirka på Gran Canaria. Det nye kirkesenteret er godt besøkt, ja, så godt at til gudstjenestene må de leie den katolske kirke. Den rommer ca 500 personer, og du må være tidlig ute for å få plass. Deretter bidro Boye Skoglund med sang og opplesning. Denne torsdagen var det besøk fra vår nabomenighet, Dyrøy, og en hel flokk har tatt turen hit. Vi takker Lona, Eva, Rannveig og Åse for dette fine tilbudet i vår menighet. MENIGHETSTUR Sørreisa menighets diakoniutvalg arrangerer tur til Senjehopen torsdag 14. juni. Bevertning og program på Fiskarheimen Avreise kl Påmelding innen 4. juni til menighetskontoret, tlf For nærmere informasjon ring tlf eller Konfirmanter i Sørreisa menighet, 27. mai Marita Falch Bjørklund 2. Cecilie Aamo Bjørnslett 3. Julie Hovelsen Bjørnslett 4. Edvin Hogne Hestvik Henriksen 5. Elisabeth Jakobsen 6. Simon Johan Jakobsen 7. Ronald Heine Jensen 8. Solveig Sørfosbog Lia 9. Viktoria Oppheim Nordhaug 10. Linda Pedersen 11. Stein-Edvard Schønning 12. Silje-Kristin Grønvoll Sletten 13. Eirik Stakkevold Simonsen 14. Ina Sofie Stien 15. Peder Embret Lange Sørfosbog 16. Kristin Sørfosbog 17. Ingvild Karlstad Vaeng 18. Magnus Furøy Viken 19. Håkon Vollstad 20. Kristine Aas 21. Karine Emilie Myrli Angell 22. Nikoline Von Selchow Bie 23. Vegar Bjørnslett 24. Shannen Leigh David 25. William Arild Hagerupsen 26. Ida-Marie Hansen 27. Alexander Heggmo 28. André Sander Jørgensen Isaksen 29. Daniel Molland Jensen 30. Vibeke Marlen Larsen 31. Rina Otilie Lockertsen 32. Sofie Olsen Rosvoll 33. Yoselin Natali Skoglund 34. Ingrid Elisabeth Mikalsen Sørstrøm

25 Sørreisa historielag Velkommen til Sørreisa Historielags Sommerprogram 2012 Kulturminnebevaring i Bonhaugen Fra mandag 14. mai kl 1800 starter vi med dugnader på kanonstillingene i Bonhaugen. Det blir oppmøte på Kramvigbrygga. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne og historielaget der målet er å formidle en del av krigshistoria i Sørreisa. Dugnad på Kramvigbrygga Det skal foregå malearbeid på Kramvigbrygga på forsommeren. Vi trenger både kvinner og menn til malearbeidet og håper du kan bidra. Gi beskjed til leder på telefon så avtales det nærmere avhengig av været. MidtSommer i Sørreisa sommerens store opplevelse! Fredag 22. juni til søndag 24. juni vil historielaget delta på MidtSommer i Sørreisa, en kunst og kulturfestival på Bakkejorda for hele familien. Det vil bli kunstutstilling av de kjente kunstneren Bjørg Bendiksen Román fra Skjerstad gård på Bakkejord og hennes mann Berndt Román. De bor i Falun i Sverige. Det vil bli teater, musikk, St. Hans- feiring, kulturvandring til bergmaleriene med arkeolog Marit Chruickshanck og mye mer. Det vil foregå på Skjerstad gård og Solglimt. Lansering av boka Krigsår bind 2 Lanseringsmøte av boka Krigsår bind 2 vil være i uke 36, dvs 1. uka i september. Lanseringsmøtet vil være i Dyrøy i regi av Dyrøy historielag. Kulturminnedag fredag 7. sept kl 1800 Årets tema på Kulturminnedagene er møteplasser. Vi møtes på bygdas viktigste kulturhistoriske møteplass: Kramvigbrygga. Der blir det en presentasjon av den nye boka Krigsår, bd 2 og foredrag om kanonstillingene i Bonhaugen. Deretter kulturvandring til Bonhaugen der den offisielle åpninga av Krigsminnet foretas. Sørreisa historielags 25 års jubileum Lørdag 29. september vil Sørreisa historielag feire sine første 25 år. Programmet vil inneholde kulturinnslag og god mat. Invitasjon med program vil gå ut til medlemmene i begynnelsen av august. Salg av Krigsbok og Årbok Krigsboka og Årboka selges på Prix, Biblioteket, Servicekontoret og på Kramvigbrygga Åpningstider for Kramvigbrygga 16. mai 24. juni: Åpen hver onsdag kl juni 19. juli: Stengt grunnet ferie. Kan evt åpnes ved henvendelse tlf juli 17. aug: Åpent man-fre kl Temadager: Ons 25. juli kl 11-17: Bryggas historie. Kle deg litt gammeldags og kom og opplev bryggehistorier. Ons 1. aug kl 11-17: Vikingdag med fortellinger om den rike jernalderhistoria i Sørreisa. Vikingleker etc. Henvendelse til historielaget E-post: Hjemmeside: Leder Dag Martinsen tlf Sørreisa historielag fikk Kulturprisen i Sørreisa 25

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 31.03.2008 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet:

POSTLISTE. Lnr: 2816/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:NAVN Saksnr: 11/911-6 Dok.type: /I Gradering: Saksb: RÅD/STAB/ETSR Journalenhet: Lnr: 2809/12 Regdato:10.04.2012 Arkivkode:GN/BN 18/2 Saksnr: 11/492-10 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RÅD/TEKPL/CLFA TEI Dok.beskr: TINGLYST EIENDOM, GNR 18 BNR 124 OVERSENDELSE AV MATRIKKELBREV Lnr: 2810/12

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna.

For hver måned framover kommer vi til å ha en sang og sanglek som vi prøve å lære barna. Forrige måned: Så var sommeren siste sommermåned over, litt vemodig men, vi vet at vi har et nytt innholdsrikt barnehageår foran oss, det gleder vi oss til både liten stor. For de barna som gikk her i

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Viktige telefon nr: Kontoret: 51 74 11 60 Avdelingen: 51 74 11 62 / 407 10 472 Smilehullet Mai og Juni 2017 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 18 1.mai Arbeidernes dag. holder stengt. 2.mai Kor Lekegrupper

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 Liakroken barnehage Da er det nye barnehageåret allerede godt i gang. August har gått med til tilvenning av nye barn og etablering av ny barnegruppe. Vi har hatt

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Årshjul informasjon/internettsider 2014

Årshjul informasjon/internettsider 2014 Årshjul informasjon/internettsider 2014 Dette er redaktørens ansvar: Oppdatere årshjulet: Tar opp dette årshjulet på avdelingsmøte og tipser ase.toril.holten@gran.kommune.no om andre ting som skal legges

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer