Sørreisa kommune. 17 mai program Sommer i Sørreisa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørreisa kommune. 17 mai program Sommer i Sørreisa"

Transkript

1 Sørreisa kommune 17 mai program Sommer i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr

2 Omdømmebygging ble et viktig tema da arbeidet med kommunestyrets planer framover startet opp. Blir Sørreisa oppfattet som den gode bokommunen hvor vi vil at ongan våre skal vokse opp? Omdømmet vårt er så utrolig viktig for å bygge kommunen i framtida! Så langt i denne valgperioden har samholdet i formannskapet, og kommunestyret vært veldig godt. Dette tegner bra for omdømmebygginga. Det er alltid vanskelig i et styre å balansere mellom daglig drift og utvikling for framtida. Vi skal være tydelige på hvordan vi vil at kommunen vår skal driftes. Så har vi mange gode ansatte i kommunen som sørger for at det blir slik. Derfor er den viktigste oppgaven vår å tenke utvikling, stå sammen om framtida, bygge samhold og bygge tillit, bygge trivsel og et godt omdømme for kommunen og Midt-Troms! Den gode debatten er viktig, så gjør vi vedtak, og så står vi sammen om utviklingen. Frivilligheten er en viktig bidragsyter for å sikre små forskjeller i samfunnet og like muligheter. I et stadig mer mangfoldig samfunn er frivilligheten, lag, foreninger, idrett og kultur viktig for ta vare på tilliten og samholdet. Vinner vi kampen om samhold og tillit, da vinner vi kampen om omdømmet, da vinner vi kampen framtidas utfordringer. Ungdomsråd i Sørreisa? Aktive ungdommer med politisk engasjement er flott. Jeg heier på Linn- Charlotte og Sigurd i 10. klasse. De har utfordra ordføreren på å være med for å starte et Ungdomsråd. De er helt bestemt på at vi også i Sørreisa skal engasjere ungdom til å være med å ta ansvar for framtida. Dette er å ta ansvar for samfunnet, utviklingen og omdømmet for kommunen og regionen vår. Engasjementet fra de to er virkelig bra! Vi skal heie dem fram! Paul Dahlø, Ordfører 2 Sammen tar vi ansvar!! Søppel og skit finnes det i massevis rundt oss når vinteren nå slipper taket. Hvordan det ser ut i bygdene våre betyr mye for trivsel og omdømmebygging. Vi har sikkert alle fått den gode følelsen det er å stoppe opp i en by eller ei bygd når det er reint og fint, plener og veigrøfter er slått. Slik vil vi ha det i Sørreisa også. Rådmannen er i full gang med å planlegge hva vi kan gjøre på kommunale eiendommer. Det skal vi støtte henne fullt ut på. Så kan ikke kommunen rydde etter alt og alle, det er et ansvar vi alle sjøl må ta! Privatpersoner, næringsliv, vi må alle ta i et tak, rydde vår egen søppel, og rydde vår del av nærmiljøet. Det er felles innsats som gjør utslaget! Dette er omdømmebygging! Skrotnisseprosjektet har Fylkesmannen kalt det store prosjektet i Troms for å fjerne bilvrak og skrot. Og vi i Sørreisa skal ta utfordringen. Samfunnet kan ikke sitte rolig å se på at vi får store samlinger med bilvrak og skrot rundt oss, men kommunen kan ikke rydde privat skrot! Ingen skal behøve å reagere å at noen vil ta vare på ting, men vi må alle kunne forvente at det ser skikkelig ut for omverdenen. Sommeren er ei flott tid, og alle de flotte utmarksområdene ligger og venter på oss. La oss ta felles ansvar for å ta vare på søppel og skit når vi ferdes i marka. Vi skal bli kjent for at vi står sammen, tar vare på naturen, og har det ryddig og fint rundt oss. Sammen skal vi ta ansvar for utvikling av framtida i Sørreisa og Midt-Troms! Vi tar ansvar. Sammen skal vi gjøre hverdagen bedre for alle! Paul Dahlø Ordfører

3 i Sørreisa Vi har en plan! Den nye plan- og bygningsloven pålegger kommunestyret å vedta en planstrategi senest 1 år etter konstitueringa. Dette er et tungt politisk dokument som gir signaler til administrasjonen om hva som forventes av planlegging/utredning, og dermed hvilke områder som politikerne vil vektlegge i valgperioden. Dokumentet vil også skape forventeringer i befolkningen. Dette arbeidet holder våre politikere på med nå, og det er veldig spennende å følge prosessen. Visjonen om at Sørreisa skal være «Den bestebokommunen» består, men noen områder peker seg ut som satsingsområder, bl.a oppvekst, frivillighet, omdømme og en god, trygg kommune for eldre. Det er som sagt mye fokus på planer i kommuneadministrasjonen for tida. Tekstdelen i kommuneplanen har ikke vært revidert på 20 år, så der må det gjøres en innsats. Men det jobbes også på arealsida. Viktige friluftsområder registreres, og dette kommer til å bli et nyttig grunnlag for seinere planarbeid. Så må jeg nevne at det jobbes for fullt med nytt boligfelt på Hemmingsjorda. Kommunen mangler boligtomter, og området mot Lenvikgrensa er attraktivt for mange. Kanskje, -hvis alt klaffer, kan feltet være klart i løpet av neste år. Hvordan det ser ut rundt oss har mye å si for omdømmet vårt. Det er masse skrot i Sørreisa, og et første skritt på veien til opprydding er å få registrert søppelet. Vi har fått kr til denne jobben fra Fylkesmannen, og elever fra ungdomstrinnet på Sentralskolen skal gjøre registreringa. Fra før av vet vi at fjerning av bilvrakene er kostnadsberegnet til 2 millioner kroner, så til sammen er dette ei stor utfordring for kommunen. Vi oppfordrer alle til å sjekke egen eiendom, og bruke grovavfallsplassen på Øyjordneset. Vi skal bli bedre til Ansvarlig redaktør: Wigdis N. Andersen Redaksjonen: Kulturkontoret Produksjon: abcprofil Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: eller epost: Ka skjer Wigdis N. Andersen, rådmann å holde det ryddig rundt kommunale bygg og anlegg, man bør som kjent starte med å feie for egen dør. Frivillig innsats er helt nødvendig for å rydde til 17.mai. Når alle trår til næringsliv, skoleelever, brannvesen, rekrutter fra Gumpen og andre engasjerte innbyggere så vises det. I løpet av noen få dager forvandles Sørreisa fra grå og vårtrøtt til ryddig og hyggelig. Det er lite vi kan gjøre med den seine våren, så noe arbeid må vente til etter nasjonaldagen. Og akkurat i år har vi god anledning til å pynte ekstra i bygda på forsommeren: Lørdag 16. juni feirer «Gumpen» 50 år og det blir torg- og aktivitetsdag i sentrum. Jeg ønsker Gumpen til lykke med jubileet, og gleder meg til masse aktivitet i sentrum denne helga. Jeg ønsker alle en riktig god vår og sommer! Med vennlig hilsen Wigdis N. Andersen, Rådmann Forsiden Maja og Tina Evenstad i luftig svev på trampolina si. 3

4 Info Møteplan for Sørreisa kommune Kommunestyret Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 31 Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet er bestemt. Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen. Sørreisa kommune Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er kl Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Sommeråpning Servicekontoret Servicekontoret vil i uke 26 tom 33 ha redusert bemanning pga ferieavvikling. Det vil i denne tiden være redusert tjeneste på noen områder. Servicekontoret stenger kl disse ukene. Sentralbordet har vanlig åpningstid, dvs mellom kl 09 og 14. Sommertid Kommunehuset har sommeråpningstid i perioden 1. mai til 31. august. Åpningstiden er mellom kl Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter at terminen er utløpt. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosialrådgiver og lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Barnehagene stengt uke 28-31

5 Halltimer 2012/2013 Lag og foreninger som ønsker å benytte idrettsog svømmehallen skoleåret 2012/2013 må søke kommunen om dette. Det må i søknaden oppgis hvor mange timer man ønsker, og til hvilke grupper/alderstrinn man søker om timer for. Søknad sendes innen 15. juni. Skoleruta HØST 2012 Aug skolestart 22.8 Sept høstferie Okt 8 skoledager 18 skoledager 23 skoledager Nov skolefri skoledager Des siste skoledag før jul skoledager Sum høsthalvåret 84 skoledager VÅR 2013 Jan skolestart skoledager Feb vinterferie skoledager 1.3 Mars påskeferie skoledager -1.4 April 21 skoledager Mai skolefri skoledager Juni siste skoledag 15 skoledager 21.6 Sum vårhalvåret 106 skoledager Tilsammen 190 Skoledager Viktig informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor Etter overgang til nytt regnskapssystem, eksternt firma, har det oppstått en del feil i oppstarten. Blant annet har noen pasienter fått tilsendt to regninger for samme sak. Det er da viktig at dere tar kontakt med kontoret slik at vi får slettet den ene. FRIKORT: Legetjenesten får ikke automatisk beskjed når pasienter oppnår frikort. Det er derfor viktig at dere gir oss beskjed når dere har fått frikort. SMS bestillinger: Sjekk på vår nettside om legen din har pasientdag den dagen du ønsker time. www. dyroyogsorreisalegekontor.no. Fint om du skriver litt i meldingen om hva timen gjelder, litt om hastegrad og hvem som er fastlegen din (initialer) E-RESEPT innføres i Troms fylke 15.mai. For mer info om dette se: I ferien vil det være redusert bemanning ved begge kontor og vi ber om forståelse for at vi ikke alltid vil kunne oppfylle ønsket om time samme dag. Det vil bli lagt ut informasjon på kontorets hjemmeside om når tid legene har ferie. Tirsdag 05/06/12 vil kontoret være stengt fram til kl pga opplæring. Gjelder både kontoret i Dyrøy og kontoret i Sørreisa. Dr Stakkevold vil ta imot pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp. Tlf / Valg av lagrettemedlemmer og lekdommere I løpet av våren 2012 skal det velges lagrettemedlemmer og lekdommere til de alminnelige domstolene. Disse skal tre i funksjon fra 1. januar Domskollovens 67 slår fast at kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater. Dersom du har forslag til kandidater eller selv kan tenke deg et slikt verv, ta kontakt med Servicekontoret, tlf eller innen 15.mai. Mer informasjon finner du på 5

6 En rekke veistrekninger i Sørreisa skal nå få offisielle adresser, blant annet den gamle veisløyfa i Grunnreisa Hva skal veien hete? I løpet av år 2015 skal samtlige hus og hytter i alle kommunene være tildelt offisielle adresser, altså veg- eller områdeadresser med tilhørende husnummer. Sørreisa kommune har tidligere tildelt vegadresser til sentrumsnære områder, samt en del tettbygde områder utover dette. Nå i vår er det også tildelt husnummer til veier med gamle vegnavn, så som Skarveien, Øvermoveien, I dette neste trinn tar vi for oss resterende del av det fylkeskommunale- og kommunale (og private-) vegnettet i kommunen. Tidligere har formannskapet fungert som navneutvalg i kommunen, med i vedtak i sak 19/11 sier formannskapet at de overlater til TAU å være navneutvalg i denne saken. Fastlegging av adresseparseller er en administrativ sak, som ikke kan påklages. Følgende veger/parseller/områder skal navnlegges: 1. Fylkesveg 203 fra Hemmingsjord til Engerud Et dekkende navn for denne parsellen kunne være; Reinelvveien. Veien fører til et område som er kjent som Reinelv, enten vi kjører fra Hemmingsjorda eller fra Lenvik. Går over gnr 1- Hemmingsjord, gnr 6 Langnes, gnr 7 Seljemoen, gnr 8 Reinelvmoen, gnr 9 Reinsvoll, gnr 10, 11 og 12 Grønvoll vestre, mellom og østre. Men ingen av disse gårdsnavnene synes å være dekkende. 2.Området ved grendehuset på Reinelv, med kommunal og private veger Den kommunale eiendommen, som omfatter grendehuset og idrettsbane heter Reinelvtun, så dette kunne være et aktuelt navn. Av andre navn som er nedfelt i kartverk i dette området er Reinelvmoen og Reinsvoll. 3. Fylkesveg 86 (tidligere Rv 86) fra Lenvik grense til kryss med Leirbogveien på Gottesjord. 6 Passerer over gnr 1 Hemmingsjord, gnr 2 - Grunnreisa, gnr 3 Tømmervik, gnr 4 Furøy, gnr 5 Djupvågen, og gnr 13 Gottesjord. Veien fra sentrum i Straumen til Gottesjord er tidligere døpt Storveien. Det synes ikke å være et fornuftig og godt navn på veien videre utover. 4. Grunnreisa 10 boliger har i dag adkomst fra den gamle riksvegsløyfa her. Ligger under gnr 2 Grunnreisa. Vi foreslår det gode gamle, og innarbeidede navnet Grunnreisa, uten endelsen veien. 5. Tømmervik Med kirke og 10 eksisterende boliger skal være egen adresseparsell. Vi foreslår å kalle denne parsellen for Tømmervik, uten endelsen veien. Dette er et godt gammelt og innarbeidet navn. 6. Valen/Myrbakken Er også veddtatt å være egen adresseparsell. Ligger under gnr 4 Furøy, men her synes ikke vi at dette gårdsnavnet skal blandes inn. Det bør være et navn hvor Myrbakken eller Valen er med.

7 7. Gottesjordneset industriområde Natokaia Her har vi den gamle veien ned til Natokaia, samt ny anlagt veg inn i industriområdet alt dette skal være en egen adresseparsell. 8. Fylkesveg 86 fra Storbekken til Målselv grense Fv 86 fra krysset i sentrum, og innover til Storbekken (boligfeltet til Krogstad), ligger under vegnavnet Nordsiveien. Det synes ikke å være passende for veien videre oppover mot Andsvatnet. Målselv kommune kjører også navnesaker i disse dager, og de foreslår å kalle denne veien i Målselv for Andsvassveien på sin side av kommunegrensen. 9. Øvre Finnset Det er kommet inn henvendelser om at det ønskes en egen adresseparsell på Øvre Finnset. Det er her 11 enheter som skal ha adresse, så dette er kanskje fornuftig med enegen adresse-parsell her. Og navnet Øvre Finnset bør kanskje brukes. 10. Hytteområde på Hestodden skal være egen adresseparsell. Det er allerede mer enn 20 enheter her som skal ha adresse, og flere kommer til etter hvert. Områdeadressen bør være Hestodden, og uten endelsen -veien, siden det ikke er et klart og entydig vegsystem. 11. Kommunal veg fra Øvermoen til Rabbåsen Strekningen er i underkant av 5 km, noe som betyr at høyeste hunummer ikke vil overstige nr Det ble vurdert å dele denne i to parseller, med deling ved Sørfosbogen, men etter nærmere vurdering kom vi til at hele strekningen skulle være en adresseparsell. Går over gnr 24, Sørfosbog, og gnr 23, Sørfosli. Et aktuelt navn kan her være Storliveien. Fylkesveien, som går fra sentrum og oppover til Øvemoen heter Sørsiveien. Men dette navnet vil være uaktuelt å bruke videre helt oppover til Rabbåsen. Navnet bør være Bjørgaveien (den fører til et kjent område Bjørga). 14. Fylkesveg 21, Bjørga Dyrøy grense Fra 37/1 og videre til Dyrøy grense skal det være en egen adresseparsell. Navnet bør i så fall ha samme navn som vegen er gitt i Dyrøy kommune, nemlig Espenesveien. Videre så må vi da fortsette på nummereringen som Dyrøy har brukt. Siste husnummer i Dyrøy er 1094, slik at første nummer i Sørreisa kommune vil bli ca Fylkesveg 84, Skøelv Skøvatnet. Hele strekningen skal være en adresseparsell. Dyrøy kommune har navnlagt veien Skøvassveien. Vi synes ikke dette navnet vil være dekkende for vår del av Fv. 86, og foreslår derfor at veien gis navnet Skøelvdalen,og uten endelsen veien. 16. Kommunal veg langs Skøvatnet. Dyrøy kommune har navnevedtak på veien, og har foretatt tildeling av nummer. De har kalt veien for Sandvikveien (går inn til Sandvika), og er et kjent og velkjent navn. 17. Gamle sløyfe av Fv. 84 nå kommunal veg Starter 1,2 km ovenfor kryss med Fv. 211 nede ved Skøelv bru. Denne veien har minst 17 boliger som skal ha adresse, og skal være egen adresseparsell. På folkemunne, og i kommunal administrasjon, har veien navnet Dalveien et navn som kanskje bør beholdes? De som ønsker mer detajerte kart/opplysninger, finner dette snart på sorreisa.kommune.no Sørreisa kommune imøteser mange gode navneforslag, som sendes til: Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa, eller eventuelt på epost til Frist for innsending av forslag settes til 4. juni Kommunal veg inn til Rabbås/Lynghaug Her skal det være en adresseparsell helt inn til Lynghaug. Aktuelt navn vil være Rabbåsveien. Dette er et kjent navn, i alle fall mer kjent enn Lynghaug. 13. Fylkesveg 211, Skøelv Bjørga Det blir en adresseparsell fra Skøelv bru og til med gårdene i Bjørga (37/4). 7

8 Nærmere informasjon om søknadsskjema fås ved å kontakte landbruksforvaltningen på e-post: eller på telefon Søknadsfrist: 1. juni 2012 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med ordningen er å fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. Tilskuddet kan tildeles etter kriteringer som er fastsatt i forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og kommunale strategier. Hvem kan søke: Foretak eller eiere som driver og/eller eier landbrukseiendom. Enhver som er registrert i Enhetsregisteret som har fått tillatelse av landbrukseiendommens eier til å gjennomføre aktuelle prosjekt/tiltak. Tilskuddet kan bl.a. brukes til: Restaurering av freda og verneverdige bygninger på land - brukseiendommer Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter Kulturlandskapspleie Tilrettelegging for allmennheten Sørreisa Frivilligsentral hadde i fjor høst 10 - års jubileum. Vi har hatt 10 aktive og fine år og det er blitt lagt ned mange frivillige timer. Aktiviteten har økt med årene og nå er det mye som skal samordnes. Vi har en gjeng med veldig positive frivillige som gjør en kjempejobb og uten dem hadde det ikke vært mye aktivitet. Aktivitetene vi har spenner aldersmessig fra nyfødte til de som er over 100 år. Vi trenger stadig nye frivillige og om du kan tenke deg å bruke litt av din tid på andre så ta kontakt. Vi har aktiviteter som eldretreff, småbarnstreff, middagskjøring, busskjøring, besøkstjeneste, leksehjelp og ellers hjelp på sentralen. Vi kan ikke tilby deg lønn, men det du mottar av respekt, glede, takknemlighet fra mottakerne og følelsen av å være til nytte er lønn nok. Husk at det kanskje er deg neste gang som trenger litt hjelp og støtte fra andre. Lær av gårsdagen, lev for dagen i dag, håp for morgendagen Ragnhild Hjorthen Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral tlf

9 Beiteressursene i Nordsimarka kartlegges. Troms har landets beste beitarealer Sørreisa har svært gode beiter er konklusjonen på det arealet som er kartlagt i I år skal et nytt område av Nordsimarka kartlegges. Bakgrunnen for prosjektet er at antall sau på utmarksbeite i dette området forventes å øke i tida framover. Det skal lages et vegetasjonskart som viser fordelinga av vegetasjonstyper, og ut fra dette kan man dokumentere hvor de beste beitene forekommer, og ca hvor mange dyr som kan beite her. Kartet gir også informasjon om biologisk mangfold, og kan nyttes i arealplanlegging. Området som skal kartlegges er på nordsiden av riksvegen fra Nordhus til Vakkerhumpområdet i Sørreisa sankelag sitt beiteområde som strekker seg in i Målselv kommune, totalt ca. 70 km2. Både skog- og fjellvegetasjon vil bli kartlagt. Prosjektet er finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Troms, Norsk institutt for skog og landskap, Sørreisa sausankelag og kommunalt tildelte SMIL- midler. I tillegg kommer egeninnsatsen i form av eget arbeid. Norsk institutt for skog og landskap skal uføre selve kartlegginga og gjøre vurderinger av beiteforholdene. Feltundersøkelser blir gjennomført i sommer. Prosjektet skal være ferdig innen 15. april Kontaktpersoner: Regionleder ved Norsk institutt for skog og landskap Finn-Arne Haugen til Epost: Landbruksleder Kirsti Kleppe, , Foto: Ulrike Naumann 9

10 Linn-Charlotte og Sigurd vil starte Ungdomsråd i Sørreisa -Vi vil starte Ungdomsråd i Sørreisa! Av ordfører Paul Dahlø Linn-Charlotte Nordahl og Sigurd Trulsen er helt klare i sin oppfordring til ordføreren; Vi vil starte et ungdomsråd i Sørreisa! Og, vi vil at det skal skje så snart som mulig! Så, da er vi blitt enige om at onsdag den 13. juni, kl blir det et møte i Kulturhuset som ungdom inviteres til. De to er fast bestemt på at da skal vi være i startblokkene for Ungdomsrådet i Sørreisa. Til det møtet er det planen at det kommer andre ungdommer som allerede er aktive i andre ungdomsråd og kan fortelle om hvordan de arbeider. Linn Charlotte og Sigurd kjenner Ungdommens fylkesting, og de kjenner andre ungdommer som er aktive der. Målet for de to er klart, de sier; Vi vil gjøre det bedre for ungdom i Sørreisa. Ungdom skal bli hørt i saker som spesielt angår barn og unge. Det gir medbestemmelse, påvirkning, og de unge sjøl har en kanal for ta opp saker som angår barn og unge. De aller fleste kommuner i landet har enten Ungdomsråd eller Ungdommens kommunestyre. I mindre kommuner er Ungdomsråd mest vanlig. Rekruttering kan skje på forskjellig måter. Svært ofte er skolen viktigst i denne sammenheng, enten ved direkte valg på skolen eller ved at elevrådsrepresentanter også blir medlem av ungdomsrådet. Valg kan også skje direkte i åpent møte. Linn Charlotte og Sigurd har allerede en tanke om at de ønsker å få med ungdom som går i videregående skole inn i ungdomsrådet. Som ordfører vil jeg gi Linn-Charlotte og Sigurd all god støtte for å få i gang et Ungdomsråd i Sørreisa. Dette er en viktig del av det moderne demokratiet, og jeg håper vi sammen skal lykkes i å få det til. Det vil også i stor grad avhenge av kommunestyret, at vi faktisk slipper ungdom til og lytter til det ungdommene har å si. Allerede i første kommunestyremøtet, i juni, vil jeg ha en sak til kommunestyret om hvordan vi kan støtte ungdommene i jobben med å få til et aktivt Ungdomsråd i Sørreisa. Så langt kan jeg bare si lykke til! Dere kan regne med min støtte! 10

11 Vanskelig å komme seg inn på en butikk? Trenger vi turløyper tilrettelagt for rullestolbrukere? Er det behov for ledelinjer på fortauet i sentrum? Er det flere bygg som burde ha teleslynge? Visste du at Dyrøy og Sørreisa har et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Høsten 2008 vedtok kommunestyrene i Dyrøy og Sørreisa å danne et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette rådet består av både representanter fra brukerorganisasjoner og politiske representanter. Rådets oppgave er å ivareta funksjonshemmedes interesser i plansaker, og å fremme saker fra denne gruppen inn mot politikerne og administrasjonen. Vi skal gi kommunene råd om utforming og gjennomføring av politikken for funksjonshemmede, og i generelle drøftinger om universell utforming på alle samfunnets områder. Rådet skal bidra til å samordne arbeidet for personer med funksjonsnedsettelse mellom instanser/ etater, og vi kan bistå de enkelte kommunale instanser i arbeidet med planlegging og gjennom-føring av tiltak for personer med funksjonsnedsettelse, men det er den enkelte instans som har det fulle faglige ansvar for å sikre en universell utforming. Rådet kan/vil imidlertid bistå fagmiljøene når det gjelder opplæring om universell utforming og FNs standardregler. Har du saker du ønsker at vi skal ta opp og jobbe videre med, ta gjerne kontakt! Rådet har følgende sammensetning: Leder: Venke Heide, Dyrøy - telefon , e-post Nestleder: Otto Skogheim, Sørreisa - telefon , e-post Venke Heide, leder og Otto Skogheim, nestleder i råd for funksjonshemmede Else Andreassen, Brøstadbotn Birger Johansen,Sørreisa Karl Sivertsen, Sørreisa Vara Odd-Harald Kristoffersen, Brøstadbotn Vara Inge Thoresen, Sørreisa Vara Torbjørn Hind, Brøstadbotn 11

12 Yrende liv av ungdommer i salen Lions Club Sørreisa-overskudd av tulipansalg Fredag 27. april hadde Lions Club Sørreisa det årlige tulipansalget - Nei til narkotika. Det ble bestemt at årets overskudd, kr. 8000,00 skulle gå til Lysglimt barne/ungdomsforening, Gottesjord. En av lederne bak, Per Eirik Mathisen fortalte at klubben har medlemmer og starta i 1978, og at den består av ungdommer fra 5.kl og oppover. Hver 14.dag møtes de og driv med forskjellige aktiviteter, snekring, skruing, bordtennis og miniatyrskyting. I tillegg får de øve seg på firehjuling og moped for de som er gammel nok til det. Det var ett yrende liv da vi var innom, og beløpet ble tatt godt imot, for nå hadde de endelig råd til å kjøpe en ny firehjuling! Og vi i Lions Club er stolt over å kunne bidra med noe til disse ildsjelene som står på år etter år for ungdommene i kommunen vår! Elin-May Nicolaisen og Jorunn Kristiansen fra Lions Club flankert av ildsjelene Solveig og Per Eirik Mathisen. 12

13 Sentrum 0800: Gudstjeneste Sørreisa kapell Bekransing Krigsminnebautaen. Sørreisa skolekorps deltar. Speiderne deltar. 1100: Idrettshallen åpner 1100: Fiskerbautaen i sentrum. Per Eirik Mathisen taler, Sørreisa mannskor synger. 17. mai i Sørreisa 1220: Arrangement ved Sansehagen, Sykehjemmet. Sørreisa Skolekorps deltar. 1230: Togoppstilling på veien nedenfor Sentralskolen. 1300: Togavgang Sørreisa skolekorps og Sørreisa Musikkforening deltar. 1345: Arrangement på skoleplassen. Barnas tale v/elever i 6.klasse, Sentralskolen Skoleelevene synger Korpsene deltar. 1415: Arrangement m/kafè inne i idrettshallen. Sørreisa Kulturskole, Sørreisa Musikkforening og Sørreisa mannskor. Tale for dagen v/ivar Rismo Leker på skoleplassen kl Film i Kulturhuset kl Sørreisa damekor synger på sykehjemmet. Skøelv - Gymsalen på skolen 13-16: Salg av kaffe og kaker. 1300: Kaffe, kaker, pølser, is, brus og gotterier. 1415: Tale for dagen. Paul Dahlø. 1445: Sørreisa Damekor. 1500: Leker for barna. - Det blir omvisning på grendehuset! Arr: Skøelv IGL Hjertelig velkommen! Galtnes Middagsservering på Galtnes Samfunnshus fra kl Svinestek m/tilbehør Lapskaus Pølser m/u brød Dessert og is Kaffe og brus. Alle hjertelig velkommen. 17. mai toget i mai

14 Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa (mars 2012) Bygg og anlegg, Handtverkere Bertheussen Malerservice AS EK Automasjon AS Helse og velvære Herbalife Distributør Bente M.Evanger Isaksen Eiendom AS Jakobsen byggvirksomhet Snekker Kulde og VVS Consult AS Lasse Larsen, Snekker Midt Troms Elektronikkservice Midt Troms Rørtjenester Myre Elektro Teknikk AS Nilsen, Tormod, Snekker Legekontoret Stakkevold AS Legekontoret Sørreisa Midt-Troms psykologtjeneste Odd Eivinn Vaeng Selvst Herbalife distributør Sørreisa Tannklinikk Sørreisa Tøy & Bøy AS Tankefeltterapeut Anne-Grethe Furøy gulbygget.no Rørsystem AS - Dører, vinduer, kjøkken - Ominnredning forretningsbygg Tlf: Totalrenovering Fax: Vaktmestertjenester Stornesvn Sørreisa Mob: Bjørn Simonsen Sørreisa Elektroinstallasjon AS no Tømrer K-O. Nordgård Escape hud og spa ogspa.com Mona s fotterapi Massasjeterapaut Bente Bråthen Massasjeterapaut Jorunn Vollstad Midt-Troms psykologtjeneste Naturterapeut, Ragnhild Marie Iversen, hotmail.com

15 Landbruk og Mat Andsvatn Reinslakteri Arne Mathisen Bjørklund Gård Borgvald Hanssen Bjørn Arne Bjørkmo Einar Nikolaisen Eivind Idar Hansen Fred Johansen Gry B Bjørklund Inge Andersen Ingvald Olsen Ingvar J Østrem Jan- Erik Nikolaisen Jarl Kato Solset Jørn Lundberg Knut Inge Midtbø NH-Rein Nils Heaika Oskal Odd Magne Lombnes Oddbjørn Olsen Oddgeir Kroken Ole O Lange Otto-Kjell Antonsen Ronny Jakobsen Sjømatbilen Inge Vågå Steinhaug gård Stian og Eirin Nilsen Vidar Nordli Varehandel AMNOR AS Andsvatn Reinslakteri BM Mulitshop Coop Midt-Troms BA Furøy Geir Agentur ICA Sørreisa Polarstrikk - produksjon og salg av ullester Rasmussen Per Import Red-Fox Norge DA Rema Sentrum Kiosk AS Shell Sørreisa Skokroken Sportscenteret ANS Sørreisa Brukthandel Sørreisa Solavskjerming Industri M.A. Kramvig AS Perpetuum Midt-Troms Treindustri AS Treindustrisenteret i Troms AS Elverums produkter

16 Tjenesteyting Storveien 9, 9310 Sørreisa Tlf AMnor AS Rengjøring / Rundvask Forside timekort Siv.ark. MNAL Camilla Moy Bexmo Din frisør Dark Design Data Service AS Bakside timekort SWECO Norge AS dag.../... kl.... Demoneye Sørreisa blomster Begravelsesbyrå dag kl.... Sørreisa Frisør Hot for swingende dag.../... kl.... Fritz Roy Solvang - Friske toner for konsert og arrangement...dag.../... kl.... Frivillighetssentralen Thune Autoservice dag.../... kl.... Gunvald H Grønlund ToJo AS dag Gunnvor.../... kl.... Bells Eftf Begravelsesbyrå Vigour Health AS Hanssen Bent Helgesen Ivar, O-kart Welldone AS Hyginor Wellington AS Stempel innenfor 74 x 24 mm. Storveien 9, 9310 Sørreisa Ingeniør Tlf.: Sørfosbog Reiseliv og Org.nr.: MVA Larsen Linkup/Distriktstorget opplevelser Erics Gjestestue AS Anders Sandborgh Larsen Sture Furøy Marketing Service Fishingcamp Midt-Troms Begravelsesbyrå og furoyfishingcamp.com Gunnvor Bells Eftf Furøy Fiske og Feriesenter A/S Midt-Troms Vaktmesterservice Mitra AS Nord-Norsk Skadedyrkontroll Sandbakk begravelseshjelp Gamtofta Samisk Boplass Krogstadtunet Sandbakken Feriesenter

17 Transport og Maskin ATB Bilutleie Bakkland Transport A/S trond-bakk Drosjesentralen Eilertsen Einar Gundersen Maskiner Jan Pedersen Transport Johnsen Rolf Arne Lange, Ole Anlegg og Maskin AS Lars Eriksen Transport AS Maskinservice Midt-Troms Bruktbilutleie ANS Nordhaug Maskin AS Utdanning Anleggsskolen AS anleggsskolen.no Finnfjordbotn vgs. avd Sørreisa Bedriftssupport Sørreisa kommune, Næringsrådgiver Bengt Johnsen Sørreisa kommune - Kirsti Kleppe, landbruksleder Senja Næringshage Sørreisa Næringsforening - Gunvald Grønlund Stenslette Bil og Maskin stenslettebilogmaskin.no Svein Molund Sørreisa Kran og Transport AS Sørreisa Maskin Team AS Ulf Kolstad En rekke virksomheter står oppført i bransjeregisteret uten adresse. Meld inn din korrekte adresse til sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for dine kunder å få kontakt med deg. Nord-Norges ledende kundesenter! Er din bedrift opptatt av service? Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf? Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift! Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, sentralbordtjenester. Ring oss da vel, få en bedre opplevelse! Daglig leder Odd Eivinn Vaeng Telefon E-post Skaper positive opplevelser 17

18 Sørreisa Mannskor SØRREISA MANNSKOR 75 år Ja, tenk at koret fyller 75 år i 2012! I den anledning planlegger vi stor jubileumsfering med show i kulturhuset : LØRDAG 3. NOVEMBER 2012 Vi har da tenkt å få til et show med en del verbalinnslag (Sketsjer og lignende ) BYGDESLADDER i en humoristisk tone er alltid populært så det må vi også prøve å få til.og selvfølgelig også en del lystig korsang SÅ SETT AV DATOEN! Så til det faktiske forhold i forbindelse med koret: Vi sliter voldsomt med rekrutteringen.pr. dags dato er vi 22 aktive sangere.. Det er ALTFOR LITE Vi klarer så vidt å holde det gående Så no må alle mannfolk i bygda ( og gjerne utenom ) ta ansvar Dokker som liker å synge om så KUN på badet, ta kontakt med oss Kontakt en av sangerne i koret.( dokker kjenne, eller har sikkert sett?? en av oss.. Eller stikk innom når vi øver.. (i Kulturhuset hver tirsdag kl ) Så kan dokker se på forholdene Vi love dokker gratis kaffe og nystekte vafler.. Vårt største ønske for neste sesong..( Oppstart i august ) er at vi klarer å rekruttere noen nye mannfolk ( Unge eller gamle..) Vi har det søkkanes artig på øvelsene, og ellers når vi opptrer eller drar på korturer.. Det mange artikara i koret Ett argument man ofte høre når man har spurt noen å bli med er følgende: NEI EG? EG HAR JO IKKJE SANGSTEMME. Eller: NEI DOKKER E JO SÅ GOD. Då vil eg sei følgende: FØRR NOKKA TØV. Trur dokker virkelig at vi som er med har så gode sangstemmer?? NEI, kom på ei øving så får dokker høre.. SÅ no ber vi dokker: Ta kontakt, og ta gjerne med en kjenning eller flere (Kan gjerne bo utenfor kommunen) Han TORODD i koret kjører alene fra ESPENES til alle korøvingene.. I år er det så vidt vi klarer å stille mannskap til 17. mai syngingen (2 av medlemmene er bortreist.så da er det nesten krise.) Dokker må no innrømme det: Det blir litt stusselig uten MANNSKORET i forbindelse med jula og 17.mai.eller andre tilstelninger. P.S! E dokker klar over at det følger god helse med å synge i kor.?? (Det er faktisk bevist..) SÅ STIKK INNOM ELLER TA KONTAKT. VI TRÆNG DOKKER.DETTAN BLIR ARTI. Med masse KORHILSEN Odd-Bjørnar Rasmussen (1. tenor med helt alminnelig sangstemme ) VI KAN LOVE AT DOKKER SKA BLI GODT MO- TATT 18

19 Nr årgang Roy-Frode Løvland under gudstjenesten etter Lysvåken-natta. Foto: Kristian Erik Bakkland Andakt 4. søndag etter påske. Joh. 16,7-8 Hvem er talsmannen? Jeg skjønner ikke det der med Den Hellige Ånd, sa Tom. En ånd er jo noe vi ikke kan se. Den svever bare rundt i lufta. Du har nok forlest deg på spøkelseshistorier, sa far. Helligånden er ikke en slik mystisk skapning som mange tror. La oss prøve et lite eksperiment. Nå ber jeg deg om å hente den sjokoladeplata som Liv fikk av morfar i går. Tom så litt betenkt ut, men gjorde som far sa. Han visste godt hvor Liv gjemte godsakene sine. Da han kom tilbake, sa far Spis den! Det kan jeg vel ikke, utbrøt Tom. Da blir Liv sint, og så ville det ikke være riktig når det er hennes sjokolade. Det var akkurat hva jeg tenkte du ville svare, sa far. Samvittigheten din protesterte, og den som dirigerer samvittigheten, er Helligånden. Han viser oss hva som er galt, og at det gale vi gjør, er synd mot Gud. Etter oppstandelsen vendte Jesus tilbake til sitt himmelske rike. I stedet sendte han talsmannen eller Helligånden. Han svever ikke rundt i lufta som du sier. Han har tatt fast opphold i hjertene våre. Helligåndens viktigste oppgave er å forklare Jesus for oss. Se på Jesus! Lær av ham! Tro på ham! Slike meldinger sender han stadig ut. Spørsmålet er bare om vi har mottaker apparatene våre i orden slik at vi kan ta i mot det han sender, sa far. 19

20 SØRREISA MENIGHET Adr. Kapellveien Sørreisa Tlf: Faks: Mailadr. Menighetskontoret, for henvendelse om dåp, vigsel eller annet Màret Ellen Ànne Siri, hjemmedåp Aoife Maeve Power Amalia Nilsen Talic Emil Mathias Nilsen Victor Elias Andersen Mailadr.: Menighetsbladet, for takkeannonser, stoff eller annet sorreisa.kirken.no Telefon: Prest Sigurd Hanssen Tlf Kirkeverge Rachel Vangen Hoholm Tlf Leder menighetsrådet Per Eirik Mathisen Tlf Hedda Konst Josefsen OMRÅDESTEVNE FOR NMS TROMS OG MIDT-HÅLOGALAND Tømmerneset juni 2012 Fredag 1.juni kl Ass. Generalsekretær Leif Hadland: Hva skjer i Mali? Lørdag 2.6. kl Bibeltime v/ Solveig Taylor: Bygg en kirke. kl Årsmøte kl Misjonstime v/ Hadland: Misjonærrollen i ei ny tid. kl Misjonsfest: Bardu Barokk kl Hadland: Tailand, - Smilets land. Søndag 3.6. kl Gudstjeneste v/ Hadland og Sigurd Hansen Hermann Jensinius Heggelund, f Roald Ingard Hansen, f Mina Kolstad, f Arnold Rudolf Solbakken, f Nils Arne Nøstvold, f Edvard Kvalheim, f Jan Fredrik Fredriksen, f.1925 LysVåken i kapellet april var det dekket langbord i kirkerommet. De som skulle spise der, var elever fra 5. klasse som skulle være med på LysVåken - overnatting i kirken! Dermed ble liggeunderlag og soveposer lagt på plass mellom benkeradene, mens programmet ellers ga rom for både lek og konkurranser. Særlig imponerende var bibelkunnskapene! Dagen etter inviterte vi til familiegudstjeneste, så etter en tidlig frokost, rydding og litt øving fikk en fullsatt kirke høre sang av de 12 deltakerne. Tusen takk til foreldre som stiller opp til store og små oppgaver!

21 Gudstjenester i Sørreisa sokn kvartal mai - 5. søndag i påsketiden Straumen kapell kl Samtalegudstjeneste v/vikarprest Sigurd Hanssen, Roy-Frode Løvland og konfirmantene 13. mai - 6. søndag i påsketiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/prestevikar Jan Ole Berntsen 17. mai Kristi Himmelfartsdag/Grunnlovsdag Straumen kapell kl Ottesang v/vikarprest Sigurd Hanssen og speiderne Bekransing av bauta. Påfølgende frokost. 20. mai Søndag før pinse Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 27. mai - Pinsedag Sørreisa kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Sigurd Hanssen og Roy Frode Løvland Ofring: Egen menighet Sørreisa kirke kl Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Sigurd Hanssen og Roy Frode Løvland Ofring: Egen menighet 28. mai 2. Pinsedag Ingen gudstjeneste 03. juni - Treenighetssøndag Tømmerneset leirsted kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen. Tale ved Glenn Hadland. Ofring: Det Norske Misjonsselskap 10. juni - 2. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 17. juni - 3. søndag i treenighetstiden Gumpen kl Gudstjeneste v/stasjonsprest Anne Berit Mathisen Luftforsvarets stasjon 50 år! 24. juni Jonsok/4. søndag i treenighetstiden Friluftsgudstjeneste kl v/prestevikar Jan Ole Berntsen i samarbeid m.fl. 01. juli - 5. søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 08. juli - 6. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen Ofring: Egen menighet Konfirmantjubileum - 50-årskonfirmanter 15. juli - 7. søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 22. juli - 8. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/prestevikar Ragnhild Opsahl 29. juli Olsok/9. søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen Ofring: Egen menighet Konfirmantjubileum - 60-årskonfirmanter 05. august søndag i treenighetstiden Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 12. august søndag i treenighetstiden Ingen gudstjeneste 19. august søndag i treenighetstiden Straumen kapell kl Høymesse v/vikarprest Sigurd Hanssen 26. august søndag i treenighetstiden Sørreisa kirke kl Høymesse v/ny sokneprest? 21

22 Kirkegårdsinformasjon våren 2012 Det nærmer seg sommer, og vi venter stor aktivitet på kirkegårdene. Det skal plantes, vatnes, klippes og stelles. I den forbindelse vil vi gi følgende informasjon: Gravminner Det er krav til at all ferdsel på kirkegårdene skal skje trygt, og kirkevergen vil derfor minne om at det er fester (den/de som eier et gravsted), som har ansvar for at gravsteinen er sikret så den står støtt. Etter en vinter med frostsprengning, er det nødvendig å kontrollere at alt er i orden. På kirkegårdene våre er det fortsatt en del gravminner som ligger nede. Arbeidet med å fjerne disse vil fortsette til sommeren. Festere som bor andre steder i landet, eller som ikke makter å stelle gravstedet lengre, kan be om at steinen blir fjerna. Ulykke forårsaka av et usikra gravminne, kan utløse økonomiske krav overfor eier. Vi oppfordrer alle til å ferdes med forsiktighet og respekt på kirkegårdene. Vi ber også om at dere melder fra dersom dere oppdager steiner som står ustøtt. Festeavgift I 2011 ble det innført festeavgift i Sørreisa kommune. Alle som er bosatt i kommunen, har gratis gravplass på en av kirkegårdene. Dersom noen ønsker å holde av plass ved sida av en som er gravlagt (feste en plass), må de betale for plassen for 10 år om gangen. For mer detaljert informasjon: Ta kontakt med kirkevergen på telefon Vi ønsker alle en riktig god sommer! Kirkevergen PÅ BLOKKA Nytt fra menighetsrådet Så var bispevisitasen over, - travle og givende dager i Sørreisa menighet. Takk til alle dere som bidro til at det ble ei fin uke. Visitasmeldingen foreligger nå og kan fås på mail ved henvendelse til menighetskontoret. Prestesituasjonen Mange av oss hadde regnet med at Hans Eiler Hammer skulle bli vår nye sogneprest. Slik gikk det imidlertid ikke. Menighetens årsmøte 29. mars ble siste tjeneste her for Hans Eiler, som nå er heime på Færøyene. Vi sier en varm takk for hans fine tjeneste her i 5 måneder. Mens vi venter på at den nye sognepresten skal tiltre, er vår egen Sigurd Hanssen fungerende sogneprest. Det er vi svært glade for. Vår nye sogneprest heter Johann Danz, Han er svensk, 32 år, og kommer hit i august med kone og 2 barn. Vi ønsker han og familien varmt velkommen. Arbeidet med gudstjenestereformen fortsetter, og på menighetsmøte 12. juni inviteres menigheten til å uttale seg om hvordan «vår gudstjeneste skal være. Regnskap og årsmelding for Senja kirkelige fellesråd vil bli lagt fram i samme møte. En annen stor reform i vår kirke nå, er trosopplæringsreformen. Fra sommeren av vil alle menighetene i Senja prosti få midler for å sette i gang trosopplæring for alle kirkens medlemmer fra 0-18 år. 26. april var flere fra vår menighet på kurs for å lære om reformen. I dette nummeret av menighetsbladet vil det være lagt ved en giro for bladpenger. Sørreisa menighet kjøper spalteplass i Ka skjer. Vi håper mange vil være med på å finansiere menighetsbladet ved å bruke denne giroen. Sørreisa menighetsråd ønsker dere alle en god vår og sommer, og velkommen til kirkens gudstjenester både ute og inne. Se gudstjenestelista. Med hilsen Per Eirik Mathisen 22

23 Min salme av fungerende sokneprest Sigurd Hanssen Nåde, med en stråle av Guds herlighets lys! Dette er en salme med sammensatt europeisk bakgrunn, skrevet av en engelskmann i Melodien er en folketone fra Tyrol, på grensen mellom Østerrike og Italia. Salmen er hentet til Norge og oversatt av Arve Bruvoll. Livet gir meg mange påminninger og opplevelser av å ikke få det til. Jeg mislykkes. Jeg trår feil. Jeg synder. Da er det godt å ta fram denne salmen. Bli minnet på at det er et sted der det er nåde. Nåde i stedet for dom. Jeg blir endatil fortalt at denne nåden er Som et hav så djup og vid, at der er god plass. Plass for alle feiltrinn. Alt som mislykkes. All synd. Da øyner jeg håp, da sier jeg takk Herre Jesus. Takk for at det også gjelder meg. Når jeg slik får tru på hans ord, Da blir livet til en stråle av Guds herlegdom og glans. Er det mulig å oppleve dette? La oss prøve han på ordet. Møte han i gudstjenesten til ny nåde og ny herlighet og glans. Dette gir mot til nye dager, til ei ny uke. La oss ta ei andaktsstund i hverdagen. Også der får vi ny nåde, og får en stråle av herlighet inn i våre liv. Misjonspionér gått bort I 1956 kom Christen Hunsdal som prest til Sørreisa. Hans kone, Edel, ble straks med i misjonsforening i Straumen, og hun var initiativtakereren til den første misjonsjulemessa som gikk av stabelen i kinosalen på kommunehuset 21. november Julemessa ble så vellykket at den har funnet sted hvert år senere. Familien Hunsdal flyttet noen år senere til Talvik der Christen ble sogneprest. Edel Hunsdal døde 22.april i år, 98 år gammel. Takk Takk for oppmerksomheten i anledning Arnold Solbakken`s bortgang. Takk til Bo 2 på Sørreisa Sykehjem for god pleie mens han lå der. En takk sendes også til hjemmesykepleien i Sørreisa for all hjelp og støtte. Dagmar m/familie Hjertelig takk for all deltakelse i forbindelse med vår kjære Tom Inge Solvangs brå bortgang. Takk for blomster, telefoner og besøk i våre hjem. Erna, barna og øvrig familie. 23

24 FORMIDDAGSTREFF Kommer du til Straumen kapell første torsdag i måneden på formiddagen, vil du kjenne duften av nykokt kaffe straks du åpner ytterdøra. Da har noen av kvinnene i menigheten allerede jobbet en god stund for å forberede bevertningen til dagens formiddagstreff. Og når klokken runder 11.30, har en hel flokk samlet seg i menighetssalen, der praten går livlig rundt bordene. Etter velkommen og sang er det gjerne et ord for dagen og orientering om dagens program. Det blir mer sang, noen gode historier, opplesning, kåseri eller lignende ved dagens gjest. Kaffeservering med gode rundstykker og kaker hører også med. Første torsdagen i mai var det vikarprest Sigurd Hanssen som var invitert for å fortelle om arbeidet på Sjømannskirka. Der fikk vi noen glimt fra hverdag og fest slik det kan være på sjømannskirka på Gran Canaria. Det nye kirkesenteret er godt besøkt, ja, så godt at til gudstjenestene må de leie den katolske kirke. Den rommer ca 500 personer, og du må være tidlig ute for å få plass. Deretter bidro Boye Skoglund med sang og opplesning. Denne torsdagen var det besøk fra vår nabomenighet, Dyrøy, og en hel flokk har tatt turen hit. Vi takker Lona, Eva, Rannveig og Åse for dette fine tilbudet i vår menighet. MENIGHETSTUR Sørreisa menighets diakoniutvalg arrangerer tur til Senjehopen torsdag 14. juni. Bevertning og program på Fiskarheimen Avreise kl Påmelding innen 4. juni til menighetskontoret, tlf For nærmere informasjon ring tlf eller Konfirmanter i Sørreisa menighet, 27. mai Marita Falch Bjørklund 2. Cecilie Aamo Bjørnslett 3. Julie Hovelsen Bjørnslett 4. Edvin Hogne Hestvik Henriksen 5. Elisabeth Jakobsen 6. Simon Johan Jakobsen 7. Ronald Heine Jensen 8. Solveig Sørfosbog Lia 9. Viktoria Oppheim Nordhaug 10. Linda Pedersen 11. Stein-Edvard Schønning 12. Silje-Kristin Grønvoll Sletten 13. Eirik Stakkevold Simonsen 14. Ina Sofie Stien 15. Peder Embret Lange Sørfosbog 16. Kristin Sørfosbog 17. Ingvild Karlstad Vaeng 18. Magnus Furøy Viken 19. Håkon Vollstad 20. Kristine Aas 21. Karine Emilie Myrli Angell 22. Nikoline Von Selchow Bie 23. Vegar Bjørnslett 24. Shannen Leigh David 25. William Arild Hagerupsen 26. Ida-Marie Hansen 27. Alexander Heggmo 28. André Sander Jørgensen Isaksen 29. Daniel Molland Jensen 30. Vibeke Marlen Larsen 31. Rina Otilie Lockertsen 32. Sofie Olsen Rosvoll 33. Yoselin Natali Skoglund 34. Ingrid Elisabeth Mikalsen Sørstrøm

25 Sørreisa historielag Velkommen til Sørreisa Historielags Sommerprogram 2012 Kulturminnebevaring i Bonhaugen Fra mandag 14. mai kl 1800 starter vi med dugnader på kanonstillingene i Bonhaugen. Det blir oppmøte på Kramvigbrygga. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne og historielaget der målet er å formidle en del av krigshistoria i Sørreisa. Dugnad på Kramvigbrygga Det skal foregå malearbeid på Kramvigbrygga på forsommeren. Vi trenger både kvinner og menn til malearbeidet og håper du kan bidra. Gi beskjed til leder på telefon så avtales det nærmere avhengig av været. MidtSommer i Sørreisa sommerens store opplevelse! Fredag 22. juni til søndag 24. juni vil historielaget delta på MidtSommer i Sørreisa, en kunst og kulturfestival på Bakkejorda for hele familien. Det vil bli kunstutstilling av de kjente kunstneren Bjørg Bendiksen Román fra Skjerstad gård på Bakkejord og hennes mann Berndt Román. De bor i Falun i Sverige. Det vil bli teater, musikk, St. Hans- feiring, kulturvandring til bergmaleriene med arkeolog Marit Chruickshanck og mye mer. Det vil foregå på Skjerstad gård og Solglimt. Lansering av boka Krigsår bind 2 Lanseringsmøte av boka Krigsår bind 2 vil være i uke 36, dvs 1. uka i september. Lanseringsmøtet vil være i Dyrøy i regi av Dyrøy historielag. Kulturminnedag fredag 7. sept kl 1800 Årets tema på Kulturminnedagene er møteplasser. Vi møtes på bygdas viktigste kulturhistoriske møteplass: Kramvigbrygga. Der blir det en presentasjon av den nye boka Krigsår, bd 2 og foredrag om kanonstillingene i Bonhaugen. Deretter kulturvandring til Bonhaugen der den offisielle åpninga av Krigsminnet foretas. Sørreisa historielags 25 års jubileum Lørdag 29. september vil Sørreisa historielag feire sine første 25 år. Programmet vil inneholde kulturinnslag og god mat. Invitasjon med program vil gå ut til medlemmene i begynnelsen av august. Salg av Krigsbok og Årbok Krigsboka og Årboka selges på Prix, Biblioteket, Servicekontoret og på Kramvigbrygga Åpningstider for Kramvigbrygga 16. mai 24. juni: Åpen hver onsdag kl juni 19. juli: Stengt grunnet ferie. Kan evt åpnes ved henvendelse tlf juli 17. aug: Åpent man-fre kl Temadager: Ons 25. juli kl 11-17: Bryggas historie. Kle deg litt gammeldags og kom og opplev bryggehistorier. Ons 1. aug kl 11-17: Vikingdag med fortellinger om den rike jernalderhistoria i Sørreisa. Vikingleker etc. Henvendelse til historielaget E-post: Hjemmeside: Leder Dag Martinsen tlf Sørreisa historielag fikk Kulturprisen i Sørreisa 25

Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder

Sørreisa kommune. 17. mai program Tyske sauebønder Sørreisa kommune 17. mai program Tyske sauebønder Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2014 Kvinnene hadde ingen makt og ingen rettigheter, og det gikk 100 år før denne diskrimineringen ble opphevet.

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa

Sørreisa kommune. Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Sørreisa kommune Kulturuka Ungdomsråd i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2014 Lag og foreninger Kjerneverdien for Sørreisa er frivillige lag og foreninger. I vinter har vi fra kommunen

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2013 i veggrøfta attmed huset vårt, men det er vi som bor der og vil ha det fint rundt oss. Kommunen har hatt gode samtaler med næringslivet

Detaljer

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper

Sørreisa kommune. Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Sørreisa kommune Årets førsteklassinger Flere og bedre turløyper Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 3 2014 Paul Dahlø, Ordfører Det går mot valg, si ja! Allerede om et halvt år skal listene til

Detaljer

Sørreisa kommune. 17. maiprogram

Sørreisa kommune. 17. maiprogram Sørreisa kommune 17. maiprogram Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 2 2015 Paul Dahlø, Ordfører Hvordan vi har det og hvordan vi tar det? Nyhetsbildet som ruller inn over oss hver dag gir grunnlag

Detaljer

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa

Sørreisa kommune. Julehandel i Sørreisa Sørreisa kommune Julehandel i Sørreisa Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 4 2013 er at kommunestyret er tydelig og enig med seg sjøl! Budsjettarbeidet er i full gang når dere leser dette. Det var

Detaljer

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013

Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 Sørreisa kommune Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2013 heller ikke aleine dosen antioksydanter du heller inn i kroppscontaineren som bestemmer helsen. Ja, det og, men vi har trygg mat, reint

Detaljer

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015

Sørreisa kommune. Kulturuka 2015 Sørreisa kommune Kulturuka 2015 Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr 1 2015 Paul Dahlø, Ordfører Kommunens tredje oppgave Utvikling Når det snakkes om kommunens oppgaver så snakkes det alt for enkelt

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3

Menighetsblad for Dyrøy. Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Menighetsblad for Dyrøy Nr. 2 - Sommeren 2012 Årgang 3 Sommeren med Jesus Plutselig er sommeren der. Mørke vinterdager avløses av lyse sommerdøgn. Temperaturen stiger og forventninger til i alle fall noen

Detaljer

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester

senjabladet Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Følg din drøm! side 28-29 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester nr. 4-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Felles informasjon side 2-5, 14-15 18, 23-32 Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13

Detaljer

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23

senjabladet Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side 16-19 Tranøy menighet side 20-23 nr. 2-2010 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd.

Som pust i graset - på slettene, som sus i eng, som leikande vind i havsens bårer er du, Guds hellige Ånd. Nr. 3/2008 63. årgang Metodistkirkens speiderleir: Senja 08 på Medby... side 4 Høring om ny ordning for kirkens gudstjenesteliv... side 6 Årets TV-aksjon: Søndag 19. oktober... side 8 Livet går opp og

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti...

Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4. Fastelavnsnatt i kirka... side 5. Jul i kirken?... side 6. Ny prost innsatt i Senja prosti... Nr. 1/2009 64. årgang Lys Våken adventsnatt i kirka... side 4 Fastelavnsnatt i kirka... side 5 Jul i kirken?... side 6 Ny prost innsatt i Senja prosti... side 8 Takk medmennesker!... side 9 SOS fra sør...

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders...

Barnas gudstjenestedag... side 4. Konfirmasjon våren 2005... side 6. Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7. Hilsen fra Anders... Nr. 1/2005 60. årgang Barnas gudstjenestedag... side 4 Konfirmasjon våren 2005... side 6 Kirken Nødhjelps fasteaksjon 2005... side 7 Hilsen fra Anders... side 8 Flombølge-katastrofen... side 12 Påskefeiring...

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9

Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4. Bilder fra tunnelåpningen... side 8. Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Nr. 4/2004 59. årgang Søndre Berg pensjonistforening 25 år... side 4 Bilder fra tunnelåpningen... side 8 Bispedømme-jubileum i Dyrøy... side 9 Afrikanske kvinner står opp for å bedre livsvilkårene... side

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske

MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN. Nr. 1 2014. God Påske Kirke & menighet MENIGHETS- BLAD FOR LENVIK SOKN Nr. 1 2014 God Påske 2 Menighetskontoret i Finnsnes kirke Ta kontakt for å snakke med prest, diakon, kirkeverge eller andre ansatte. Kontoret har åpent:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 1 Mars 2011-52. årgang Kvinesdal er ei fargerik bygd hvor folk fra mange kulturer og nasjonaliteter har slått seg ned. Søndag 20.februar var Liknes skole

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Heggedal menighet 2007

Heggedal menighet 2007 Virksomhetsrapport for 2007 Den norske kirke Virksomhetsrapport for 2007 Innhold 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 SOKNEPRESTENS TILBAKEBLIKK... 7 1.3 KIRKESØKNING... 8 2 ORGANISASJON... 9 2.1 MENIGHETSRÅD

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet starter med informasjon og dialog om Partnerskap Namdal ved høgskolelektor

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer