SKEIKAMPEN. posten. Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år. Reisemålsutvikling på Skeikampen. Skeikampen SPA utvider. Årgang 8 Nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEIKAMPEN. posten. Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år. Reisemålsutvikling på Skeikampen. Skeikampen SPA utvider. Årgang 8 Nr."

Transkript

1 SKEIKAMPEN posten Årgang 8 Nr Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år Vi markerer med jubileum i uke 8 med ulike arrangement for store og små. Programmet er ikke helt klart enda, så følg med på Les mer på side 2-3 Reisemålsutvikling på Skeikampen Næringsaktører, grunneiere, utbyggere og kommunen har i felleskap startet en prosess med reisemålsutvikling på Skeikampen. Nå foreligger forstudien. Les mer på side 3 Skeikampen SPA utvider Allerede før første hele driftsår er over utvider Thon Hotel Skeikampen sin SPA-avdeling. Det blir bygget glassvegger og glasstak over to mindre basseng i forlengelse av eksisterende tilbud, slik at hele arealet nesten dobler seg. Les mer på side 8

2 Tilbakeblikk - Skeikampen Alpinsenter 50 år Den moderne tida på Skeikampen fyller 50 år. Det høres vilt ut i dag da ting blir umoderne i løpet av uker og måneder. Men det var den første skiheisen oppover Skeikampens kinn som var begynnelsen til den utviklingen som virkelig har skutt fart de siste årene - og som skal fortsette. Da direktøren på Skeikampen Høifjellshotell, Alf-Chr. Anderssen, etter mye strev endelig var klar til å starte det første skitrekket før jul i 1958, ja, så sviktet Vårherre. Det var ikke nok snø, og snøkanoner var ukjent den gang. Men ut i februar året etter kom gledens dag. Skitrekk var ikke vanlig her til lands ennå, selv om Tryvannskleiva og Norefjell fikk sine noen år tidligere. Skeikampen var iallefall en av de første turistdestinasjonene med slikt utstyr. Og heisen gjorde umiddelbart sitt til at flere ungdommer fra bygda og blant gjestene etter hvert gjorde det godt i nasjonale og internasjonale konkurranser. Skilærerne på Skeikampen må ta sin del av æren for det. Nettopp utstyr er stikkordet. Etter denne tiden er det de teknologiske nyvinningene som har preget utviklingen av sport og friluftsliv, også i fjellheimen. Tenk på hva skiheiser, prepareringsmaskiner, snøproduksjon og ikke minst alle varianter av ski betyr for opplevelsene i bakker og løyper i dag. Alt er lettere tilgjengelig, man kan nyte akkurat den formen for skiutøvelse man har glede av etter ferdighet og lyst. Utstyret og underlaget er ingen hindring, sjelden været. Og man trenger verken masse motivasjon, krefter eller tid for å komme seg opp bakkene. Det er bare å leke seg ned fjellsidene. Men det var først i tiden , da Andreas Smith-Erichsen jr. ledet heisselskapene, at det virkelig tok av. Det ble investert 10-talls millioner i flere heiser og bakker fra framsida av kampen til langt innover Skeisleitet. Den første stolheisen kom også. Så tok Olav Thon over alpinanlegget og Alex Cimarolli fikk lederjobben. Investeringene skjøt fart år for år, det ble ny åtteseters stolheis til topps (brukes også om sommeren), nytt snøproduksjonsalegg, terrengpark og digitalt billettsystem. Det siste ga støtet til et samarbeid mellom fem alpinsentre om felles heiskort under navnet Lillehammer Ski Resort. Skiskole og skiutleie hører selvfølegelig med til helheten. Ja, hvordan var det før skiheisen kom? Da alpinisten Marius Eriksen boltret seg med utfor og akrobatikk nedover Skeikampen i filmen Fjols til fjells i 1956, var det en selvfølge at han måtte gå og tråkke opp fjellet for egen maskin. Tagning etter tagning. Det kunne ta opp til én time å beintråkke opp bakkene, og samtidig preparere man nedfartsløypa så den ble litt medgjørlig. Gleden av å suse ned igjen på et par minutter var desto større, men det ble jo ikke så mange turene om dagen på den måten. Skilærerne og hotellvertene var ute i otta og tråkka opp øvingsbakker og gikk opp turløyper før gjestene hadde spist frokost. Tenk på den lettelsen det var da snøscooteren og senere prepareringsmaskinen kom! For ikke å snakke om snøkanonene. Det er i dette perspektivet vi kan glede oss over alt det som er skapt på Skeikampen i løpet av disse 50 årene, ikke minst den siste tiden. Det er likevel naturen som tar kaka på Skeikampen. Det er den som gir forutsetningen for alle anlegg, det er den som gir gjestene valgmulighetene etter vær og lyst, etter bortover eller nedover ski. Det er den som skaper Skeikampen-entusiaster som kommer igjen og igjen, slik som HM dronning Margrethe av Danmark. Hun tapte sitt hjerte til fjellene her. Poenget er ganske enkelt: På Skeikampen er alt på fjellet. Også skiheisene starter på fjellet og fortsetter oppover til over 1000 meter over havet, de ender nærmere solen og fjellpanoramaet enn de fleste steder vinterstid i Norge. Spesielt herlig føles det når solen skinner fra skyfri himmel og under ligger tåkehavet over bygd og by. Slik kan man nyte dagene fullt ut opp og ned fjellsidene, eller vandre innover på fjellets tak, som Olav Thon opplever det. Ivar B. Blekastad 2

3 Skeikampen Alpinsenter: Trofaste Medarbeidere Dette er den harde kjerne i uteseksjonene mht verksted, løypekjøring, prepping nedfarter, og generell drift i alpinsentret. Hurra! Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år i år! I den anledning ønsker vi oss bilder, både fra åpningsdagene og i tiden frem til Bildene skal vi bruke i en fotoutstilling på Thon Hotel Gausdal i forbindelse med jubileumsfeiringen i uke 8. Hans Einar Bekkelund, ansatt siden 1987, Alfred Bakken, ansatt siden 1993, Knut Erik Hagen ansatt siden Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Næringsaktører, grunneiere, utbyggere og kommunen har i felleskap startet en prosess med reisemålsutvikling på Skeikampen. Når foreligger forstudien. Ove Gjesdal fra Lillehammer Kunnskapspark har vært prosjektleder, mens Bruce Erickson fra Stantec Inc., Erik Plathe fra Asplan Viak og Anniken Enger ifra Aniara Markedsanalyser har vært prosjektmedarbeidere. Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Skeikampen som reisemål med utgangspunkt i næringslivets interesser. Dette gjelder både forhold knyttet til utviklingen av selve reiselivstilbudet, primært alpinutvikling, hytteutvikling, markedsmessig utvikling sommer og vinter, samt forholdet til kommunal planlegging og aktørsamarbeid på utviklingssiden. Bjørn Hagen, ansatt siden Helhetlig utvikling av et reisemål må skje i samspill mellom et kommersielt tilbud og tilrettelegging for en helthetlig destinasjonsopplevelse. Dette innebærer at også de ikke-kommersielle elementene blir ivaretatt i utviklingen. Dette kalles reiselivets fellesgoder.forstudien har viet stort fokus til fellesgoder og hvordan disse skal finansieres, samt kommunens rolle og ansvar. Det er identifisert både naturmessige og markedsmessige forutsetninger som tilsier at videre planlegging og konkretisering av reisemålets ambisjoner og produktkvaliteter anbefales - både av rådgiverne, men ikke minst av de lokale aktørene. Neste fase blir da å utarbeide en mer omfattende masterplan, som går mer i dybden på de problemstillinger forstudien har avdekket. 3 Har dere bilder vi kan bruke, ta kontakt med arrangementskoordinator Kristin Sæther på tlf e-post: Den fremtidige suksessen til Skeikampen som reisemål avhenger av at både kommunen og næringsaktørene enes om et helhetlig grep for reisemålet og styrer bevisst etter dette over tid. Sentrumsplanen, utviklingen i alpinanlegget, veier, parkering og infrastruktur for øvrig, utvikling av varme senger og produktutvikling for øvrig alt må henge sammen og dimensjoneres ift hverandre for å sikre en lønnsom næringsutvikling på Skeikampen. De som ønsker å få tilsendt forstudien kan sende en epost til Ekte høyfjellsglede

4 Ny kommunedelplan Som tidligere omtalt i Skeikampen Posten har kommunen arbeidet den senere tid med revisjon av kommunedelplan for Skei. Forslaget på planen har ligget ute til offentlig ettersyn frem til 12. desember og det er ventet behandling av planen i kommunen over nyttår. Området kommunedelplanen omhandler er hele Skei; fra Slåsetra og det nye Skeislia hytteområde i øst, til Skeiselva i sør, til bommen på Peer Gynt-vegen i vest og til skiheisene i nord. Forslagene i denne kommunedelplanene er fastsatt i samarbeid med strategiplanarbeidet som Noen av de tingene som er under vurdering i kommunedelplanen er: - Sentrumsnære områder skal benyttes til kommersielle formål. Dette innebærer en fortetting av området og flytting av nedre golfbane opp til øvre del ovenfor Skei Seter. Segalstad Seter og Thon Hotel Skeikampen fra Skeikampen Fjellandsby, og det er foreslått ny veg til Austlid i forbindelse med rundkjøring ved Sør-Skei. - Ny skistadion er foreslått. - Flere nye områder for fritidsbebyggelse og noe boligområde er foreslått. har pågått parallelt med revisjonen av kommunedelplanen, og som er omtalt et annet sted i denne utgaven av Skeikampen Posten. Forslaget det arbeides med gjelder hovedsakelig arealdisponering til næringsformål, fritidsbebyggelse, skiheiser, parkeringsplasser, golf og noe boligområder. Det har hele tiden vært etterlyst klare rettningslinjer for overordnet arealbruk fra for skjellige aktører på Skei, spesielt i pressområder, og den nye planen vil erstatte flere eldre reguleringsplaner for områdene. - Opparbeidelse av mer parkering i sentrum. - Oppførelse av heis fra oversiden av fylkesvegen ved Skeikampen Fjellandsby opp til alpinsentret. - Areal til ny heis fra Sør-Skei, med areal for ski inn og ski ut fra mange nærliggende hytteområder (tidligere omtalt i Skeikampen Posten). Her er det også foreslått arealer til parkering, reiseliv, og næring i bunn av denne heisen samt rundkjøring for bedre trafikkavvikling. - Ny vegløsning i sentrum der det er foreslått stenging av Segalstadseterbakken, ny innkjøring med rundkjøring til - Planen har vært lagt ut i to alternativer der forskjellen er at alternativ 2 viser en omlegging av traseen på fylkesvegen for å legge denne utenom sentrum. Da vil en kunne få en planfri kryssing av den nye foreslåtte Sør-Skeiheisen. - Det foreslås at store deler av sentrum på Skei inngjerdes med sammenhengende gjerde, der det ikke tillates nye gjerder innenfor dette området. Mer om dette planforslaget kan leses på Gausdal Kommune sine nettsider. 4

5 Gausdal Kommune arrangerte i høstferien er åpent møte på Thon Hotel Skeikampen der de blant annet informerte om arbeidet med kommundelplanen og strategiprisessen som har pågått den siste tiden. Svar på tiltale Fra salen kom det opp spørsmål om hva hytteeierne på Skei fikk tilbake for eiendomsskatten som blir avkrevd. Kommunen ble svar skyldig og kunne ikke gi konkrete eksempler på dette. Nå viser det seg imidlertid at kommunen virkelig kan si at de gir noe konkret tilbake. Det er nemlig blitt besluttet at Gausdal Kommune mer enn tredobler bidraget til fellestiltak på Skeikampen. Det er inngått en avtale med Skeikampen Pluss om drift av og investeringer i felles ikke-kommersielle infrastrukturtiltak som løypekjøring på kr ,- per år. I tillegg har kommunen inngått en avtale med Skeikampen Resort om blant annet markedsføring av reiselivet der bidraget fra kommunen er på kr ,- i året. Dette er en forlengelse av avtalen som kommunen hadde med Destinasjon Skeikampen tidligere. Unngå svart TV-skjerm Til alle dere som fortsatt mottar analoge fjernynssedinger på Skeikampen; den 3. februar 2009 er det slutt på signalene. Da kuttes signalene i hele Oppland og Hedmark og alle som ikke har kabeltilknytning eller parabol vil miste alle TV-signaler. For å unngå at skjermen er svart når du kommer opp til vinterferien, bør du få ordnet dette nå. Canal Digital forteller at de sender ut ekstramannskap fra hovedstaden til Oppland som er det største hyttefylket i landet. Dette for å imøtekomme den forventede strømmen av hytter som skal over på digitalt nett. Hyttene som ikke er påkoblet kabelanlegg må enten ha Riks-TV eller parabolanlegg når de analoge senderne slukker. Bare i Oppland gjelder dette flere tusen hytter. Montørene har allerede ventelister, og lange dager, og det er usikkert om de kan få anlegget klart til februar dersom du ikke har bestilt dette før jul. Så for alle dere som ikke har ordnet dette allerede, ta kontakt med en TVforhandler. Eller vil du oppleve at TVskjermen er svart 3. februar Selve installasjonen er gratis, mens en betaler månedlig beløp avhengig av hvilken pakke en velger av kanaler. Henvend deg hos en TV forhandler. Marie Louise Ønskes Skeikampen Booking ønsker seg flere hytter og leiligheter for utleie. Benytt sjansen til å få inntekter på hytta når du selv ikke bruker den. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi er å treffe på kontorene til Skeikampen Booking, rett over Gudbrandsen Sport, på Skitorget. Spør etter Marie Lousie Lörken på Skeikampen Booking, telefon , Tips til redaksjonen: Tlf Tlf

6 Miljøstasjonene på Skei Det har kommet inn noen synspunkter til Skeikampen Posten fra forskjellige hold at det i perioder er riktig ekkelt å komme inn på miljøstasjonene som flyter over av søppel. Skeikampen Posten har selv studert dette i løpet av høsten, og så med selvsyn at det i en del perioder er mye søppel som ikke havner i containerne, men som blir satt utenfor. Vi har derfor vært i kontakt med avfallselskapet Glør som tømmer disse ut en ekstra stor en på 28 kubikkmeter for å ta av for presset. Fra Glør får vi opplyst at det er fast tømmedag hver onsdag, og da tømmes alle plassene. Det som en ser gang på gang er at de containerene som står nærmest innkjørselen er helt fulle, mens de containerene som står litt lengre inn på plassene ikke er mer en halvfulle. I stedet for å undersøke og benytte de bakenfor, settes avfall utenfor slik at plassen forsøples. Miljøstasjonene er alle merket med hvilken type søppel en kan kaste (husholdningsavfall), men allikevel ser vi Mye av restavfallet som kastes brukes til gjenvinning, men når det blandes inn alt for mye annet avfall som hvitevarer, ski, bygningsmateriell, møbler, og andre ting kan det ikke gjenvinnes. Alt vil bli kastet på dynga. Dermed forsvinner hele miljøprofilen og vårt bidrag til et bedre miljø er lik null. Miljøstasjonen på Segalstad Bru er åpen hver mandag og torsdag kl Det er også miljøstasjon i Øyer, ved Esso, og denne er åpen hver tirsdag og fredag kl I tillegg er det mulig å levere direkte hos Glør, på Roverudmyra ved Lillehammer. Der er det åpent hver dag og lørdag Glør henstiller til at der det bygges eller oppusses på hus og hytter bør det bestilles egen container. Ta ansvar for eget byggeavfall og ikke kast der hvor det er beregnet på husholdningsavfall. stasjonene for å få litt opplæring i hva som gjelder for en miljøstasjon og hva alle kan gjøre for at det beholdes så rent og pent som mulig. På Skei er det plassert miljøstasjoner flere steder. Disse er blant annet på Austlid (Vesleseter), 2 langs Austlidvegen (Svarttjenlia og Bokstadsetra), i Skeikampen Fjellandsby, ved Skei Appartement og den mest trafikkerte er langs fylkesvegen, ved oppkjøringen til Sør-Skei (gamle renseanlegget). Det er satt ut flere containere på alle plassene, og ved fylkesvegen er det også satt at både hvitevarer, byggeavfall, malingsspann, etc. blir kastet. Containerene for papp og papir, samt glass og hermetikk tømmes etter behov, og det er sjåføren fra Glør som avgjør hvor ofte det skjer. På Segalstad Bru er det en miljøstasjon hvor en kan levere gratis både hvitevarer, elektriske og elektroniske komponenter og sorterbart bygningsavfall. Det bygningsavfallet du må betale for å levere er ikke-sorterbart, for eksempel isolasjon og takpapp. Der betaler du per kilo du leverer. Det er kun dersom alle er med på å bidra til at plassene holdes i stand at vi sammen kan utnytte systemet til å være mest mulig miljøvennlig. Skeikampen Posten oppfordrer alle til å delta i dette arbeidet. Marie Louise 6

7 Resepten på det gode liv Det hektiske liv i Danmark ble erstattet med det mindre hektiske i Norge.. Første besøk i Norge nogensinnne ble en drøm der ble opfyldt! Før jul 2006 tog vi på ferie til Skeikampen - boede på Skei Appartment - ble gift i Skei Fjellkirke - Marie Louise sørgede for alle detaljer i forbindelse med vigelsen. Presten var Gustav Smith og Lise Smith-Erichsen var på plassen som kirketjener. Familien vores hadde vi ikke med til selve vigtelsen, men fejrede oss da vi returnerede til Vejle d. 23/ Fantastisk oplevelse - vi som ikke troede vi skulle gifte oss..barna vores synes det var kjempeflott de fik denne oplevelse på fjellet og så bare vi fire! Det var bestemt den utraditionelle utgave av en vigtelse - præsis som vi ønskede det. "Vi fire" tæller Line (8 år), Mathias (9 år), Jens (37 år) og Majbrit (35 år). Innen Line og Mathias kom til verden overvejde vi og bosette oss i utlandet en dag, men - men disse overvejelser ble først en realitet sommeren Vi hadde stort hus, godt og fast job og det meste av familien rundt oss i Vejle, men hverdagen ble for hektisk og vi jobbede alt for mye - og altid forskudt av Velkommen til Nystua hinanden for og tilgodese børnenes beste mens de var små. Jens jobbede som utviklingsassistent og var laboratorieansvarlig på Gumlink i Vejle (tyggisfabrik). Majbrit jobbede med autister på fire forskellige boenheter. Line og Mathias hadde deres skolegang på Rudolf Steiner Skulen i Vejle på andet klassetrin da vi valgte og flytte til Svingvoll permanent og se hvad livet ellers hadde og by på.. Det var til stor overraskelse og kanskje også en anelse skuffelse for familierne vores da vi fortalte om planerne vores - forståeligt nok! Der imidlertid blevet fuldstændig accepteret at vi er flyttet til utlandet - de ser jo vores tilfredshet med "springet". Familien vores mener vi er mindre stressede og langt mere glade nu som tidligere, hvor livet susede der ud ad... Sommeren 2007 tog vi atter til Norge for og opleve sommerstid her.. så absolut lige så herligt som på vinterstid! Huset i Vejle var like sat til salgs da vi var på ferie i juli måned på Skei. Vi lurede lite på huset i Svingvoll (der vi bor nå..) - det var jo ganske enkelt like hvad som vi drømte om! Alle fire faldt vi pladask for huset og omgivelserne og ikke minst for den helt Nystua ble bygget i 1895 av byggmester Thorvald Meier og tilhørte den tiden Gausdal Sanatorium. Nystua ble brukt som residens for bedre herrer som den danske forfatter Holger Drakman, Lord Nelly, General Patton og noen Konglige - det er mye historie i veggene. Omkring 1930 kjøpte advokat Ramm Nystuen som privat bolig og i andre verdens krig ble Nystua okkupert av tyske offiserer og Gestapo. I dag er Nystua en del av Olav Thon Gruppen og Skeikampen Resort. À la Carte Restauranten drives i regi av Thon Hotel Gausdal, og er åpen lørdagskvelder fra kl , i tillegg til kafèdrift på dagtid. Matkonseptet er hovedsakelig basert på lokale og økologiske råvarer med middelhavsvri. utrolige venlighet vi konstant møtes med uanset hvor vi opholdt oss. Magefornemmelsen viste at det var her vi skulle bo! (OG det er det helt sikkert!!) September 2007 flyttede vi hit og har ikke fortrudt en eneste gang!! Vi trives og gledes over tilværelsen vor her! Jens jobber i Skeikampen Alpinsenter og Majbrit på renhold ved Skeikampen Booking. Line og Mathias går på Engjom Skule på 2. klassetrin. Familierne vores besøker oss jevnligt her og vi reiser ca. to ganger pr. år til Vejle på besøk. På intet tidspunkt har vi savnet Danmark - faktisk får vi etter et par dage borte fra Svingvoll/Skei hjemlengsel hertil.. Vi kan kun takke for venligheten og hjelpsomhenten blandt de mennesker vi omgis av her! Det er de som gør tilværelsen så fantastisk for oss alle fire! Tusin takk! Maj Brit og Jens Vår franske kokk, Jean Camille Dufour (bilde under), har jobbet som a la carte kokk i 7 år og har bred kunnskap om europeisk og asiatisk gastronomi. Hans motto er å lage mat med kjærlighet til matog vin elskere! Vi har plukket noen delikate gode viner som passer til alle rettene som er på menyen. Atmosfæren er som før, rustikk, hyggelig og avslappet. God appetitt!! 7

8 SkeikampenSPA u t v i d e r Allerede før første hele driftsår er over utvider Thon Hotel Skeikampen sin SPA-avdeling. Det blir bygget glassvegger og glasstak over to mindre basseng i forlengelse av eksisterende tilbud, slik at hele arealet nesten dobler seg. I tillegg kommer det to nye behandlingsrom, slik at hotellet nå kan tilby forskjellige behandlinger i totalt 4 rom. Det nye arealet med glass vil inneholde et større boblebasseng med plass til 14 personer. Det andre, mindre, bassenget er et kaldtvannsbasseng. Terapeutene Maria Jensen og Inger Varlid er klar til å ta imot slitne kropper og sjeler til behandling 6 dager i uken, tirsdag til søndag. Maria er svensk og har sin utdannelse fra Örebro universi-tetet, SPA utbildning, livsstil och helse. Hun har arbeidet på SPA- avdelingen siden høsten Inger er fra Lillehammer, er aromaterapeut og massør og har jobbet på spa avdelingen i 7 1/2 år. Inger jobbet tidligere på Rondane SPA høyfjellshotell, og var med å utvikle det første høyfjells-spa i Norge. Hun fikk bl.a. opplæring av Kjerstin Florian på Rondane SPA og ønsket å ta med seg hennes filosofi og produkter til Skeikampen. Kjerstin Florians filosofi bygger på en helhetlig livsstil om holder oss unge og friske med naturens midler. For å få en hud som ser frisk ut må vi spise riktig, sove, le og mest av alt - tenke gode tanker. Selvsagt kan du få kjøpt produktene fra denne serien for å bevare den gode følelsen etter behandlingen lengst mulig, helt til du unner deg neste behandling fra de flinke terapeutene. 8

9 Stor interresse for golf på Skei Populære golfkurs Også i år har golfklubben arrangert nybegynnerkurs på Skei. Flere og flere av hytte-/campingeierene ønsker å begynne med golf og benytter seg av dette tilbudet. Ja, det har faktisk blitt så populært at de aller fleste av kursene er fulltegnet lang tid i forveien. Kursene blir stort sett arrangert annen hver helg gjennom sesongen. På klubbens hjemmeside; vil kursplanen bli lagt ut i løpet av april mnd Vi oppfordrer derfor alle til å melde seg på i god tid. den flotte naturen og rene luften. En perfekt kombinasjon som flere og flere benytter seg av. Dessuten er det fine miljøet i klubben en svært viktig faktor, og ikke minst er alle de sosiale turneringene blitt veldig populære for hytte- og campingfolket. Dette er en fin måte å bli kjent med mange hyggelig mennesker. Medlemskap i golfklubben. Flere og flere av hytte-/campingeierene melder seg inn i klubben, noe vi setter stor pris på. Det er viktig at alle støtter opp, slik at vi kan ha den flotte golfbanen i nærmiljøet vårt. Grunnen til det, er nok at golf er en aktivitet som tar tid, og de aller fleste har jo mest av dette i weekenden og ferier. Når de er på Skei har de muligheten til å spille golf samtidig som de er ute i 9

10 Leserbrev og første snøfall Skeikampen Posten har mottatt dette leserinnlegget fra Hans Torger Seel som har hytte nesten øverst på Sør-Skei. Han var vel ikke den eneste som hadde problemer med å komme seg hjem etter en uke på hytta i høstferien. Høstferien 2008 sluttet søndag 5. oktober. Alle som hadde hatt fjellferie på Østlandet skulle hjem denne søndagen. Meteorologene hadde varslet snø i fjellet. Til tross for det var det flere som reiste til fjells med sommerdekk. Jeg var en av dem. Vi våknet til et vakkert skue, hele dalen i hvit vinterprakt, blå himmel og sol. Når landskapet endrer seg på denne måten er det like fascinerende hver gang. Den hvite snøen lyser opp i høstmørket og varsler en ny årstid. Vi satt og nøt en kopp kaffe mens vi så utover landskapet som badet i morgensol, skulle få med oss det siste av fjellet før bylivet kaller oss tilbake. Hege (Fru Seel, red.anm.) ville tidlig ned i dag, måtte arbeide noen timer for å forberede viktig møte på mandag. Ikke noen problem, kjettingene er i boden. Tuslet ned for å se etter, men de var ikke der. Prøvde om det var mulig å kjøre med de dekkene vi hadde, nesten nye og all ting. Kom ikke av flekken. Panikken melder seg. Skal vi bli her til snøen smelter, kanskje bli over til mandag? Det går ikke. Så er det å ringe rundt å høre om noen har et par kjettinger til overs, naboer og andre. Ikke mulig å oppdrive noe som kan gi et minimum av sikker friksjon på våre gummihjul. Vet ikke om det blir brøyting i dag heller og ganske sikkert ikke helt opp hos oss. Hva gjør vi da, kan vi lage kjettinger? Men plutselig en lyd som bryter suset fra vinden traktorlyd! Den kommer hitover! Sto tilfeldigvis der hvor sideveien tar av da den kom forbi. Spurte pent om han kunne måke for oss med det samme - og vips så var veien kjørbar med sommerdekk. Og ned kom vi som planlagt. Når jeg tenker etter så har det aldri vært noe problem noen gang å bli innesnødd på Skeikampen. Når det har kommet mye snø så er brøytetraktorene der med en gang. Jeg visste jo innerst inne at dette ville løse seg, men man vet jo aldri. Vintersesongen har jo ikke begynt ennå, søndag morgen osv. Jeg synes brøytetjenesten på Skeikampen er første klasses. At man kan kjøre sikkert ned fra fjellet på sommerdekk en søndag formiddag etter kraftig snøfall er ingen selvfølge, det er ekstra god service, rett og slett. Men jeg skal sjekke at kjettingene er på plass heretter! Tomas og Lenka NORGE det var kjærlighet ved første blikk, forteller Lenka. I 2006 bestemte hun og Thomas seg for å flytte til Norge I hjemlandet Tsjekkia var Lenka og Tomas Frys i en årrekke ansatt i verdens største telekommunikasjonsbyrå, Vodafone, som henholdsvis prosjekt- og teamleder i sine avdelinger. "Men i juni 2006 dro vi," forteller Lenka. "Vi fikk muligheten til å jobbe på Grotli høyfjellshotell. Det var den vakre naturen som fristet oss. Dessuten har jeg nær familie i Skjåk, så vi føler oss hjemme der." Ettersom Grotli er et sommerhotell, søkte paret seg til Gudbrandsgard hotell i Kvitfjell for vinteren, og drev skikafeen der i to sesonger. Men en dag fikk de se en annonse om ledige stillinger ved Skeikampen Resort. Og dermed ble det tur til Skei, jobbintervju og omvisning. "Det var helt rart, vi likte alt vi så med en gang," forteller Lenka. "Den lune, familievennlige atmosfæren er noe vi gjerne vil bygge videre på." Lenka er nå daglig leder/vertinne på Austlid, mens Tomas har ansvaret for uteserveringen ved alpinsenteret. Begge setter sin ære i at gjestene skal trives og komme tilbake, om og om igjen. "Det er kort og godt gjestene våre alt dreier seg om," sier Tomas. Vi ønsker Tomas og Lenka velkommen til Skeikampen, og ønsker dem lykke til! 10

11 Gausdal maraton Har du lyst til å være med når noen av Norges og Europas samles for å konkurrere i Gausdal Maraton? januar arrangeres det tredje største langdistanseløp for hundekjørere i Norge. Det vil gå av stabelen på Skeikampen i Gausdal. I fjor stilte hele 77 hundespann, noe som fører til et sensasjonelt skue når disse står klare til start! Hundekjørerne starter på den store parkeringsplassen ved Skei Appartement og følger Peer Gynt løypa et stykke nordover, før de tar av og kjører mot Espedalen og videre til Astridbekken sjekkpunkt. Der skal de hvile i 5 timer, før de følger den samme løypa tilbake til Skeikampen. Totalt distanse er 200 km, noe de beste gjør unna på utrolige 22 timer, inkludert 5 timers hvile! Første startende kjører ut fra Skeikampen lørdag 10. januar kl Deretter blir kjørerne å se på Astridbekken Skisenter i Gausdal Vestfjell store deler av lørdagskvelden. Der er det muligheter for å se spannene på nært hold, snakke med kjørerne og kanskje få en autograf av akkurat din helt! De beste vil komme til mål på Skeikampen søndag morgen. Hundekjøring er en spennende sport med store naturopplevelser og mye spenning. Vær og føre kan bidra til at løpet kan bli både uforutsigbart og krevende. For deltakerne er det ekstra motiverende med publikum som heier dem frem, lager liv langs løypa og setter sitt preg på løpet. Da Gausdal Maraton i vinter fyller 25 år, ønsker vi å lage et løp som er en jubilant verdig! Vi håper derfor at så mange som mulig vil ta turen til Skeikampen og Astridbekken Skisenter for å følge kjørerne i Gausdal Maraton 2009! For mer informasjon, se Under løpet oppdateres siden kontinuerlig, og det kan lønne seg å ta en titt her for å beregne tidspunkt for målgang. Skei Fjellkirke i vinter Også i vinter tilbyr Skei Fjellkirke opplevelser og hygge for alle som ønsker det. Vår alles kjære sogneprest, Gustav Schmidt, har i høst sluttet i Gausdal og det er ikke kommet noen ny sogneprest i skrivende stund. Videre har ekte-paret Gia og Filip Gade fått nytt arbeide på Geilo, slik at de kommer til å tilbringe vinteren der. Derfor vil det i vinter være forskjellige prester som forretter, og programmet med de vanlige musikkgudstjenestene på tirsdagene vil bli endret. På julaften er det også i år to gudstjenester, og det vil være prosten i Sør-Gudbrandsdal prosti, Per Hallstein Nielsen som vil forette på begge. Gjennom vinteren vil lokale grupper og ensambler bli invitert til å holde huskonserter i kirken. Vennligst se etter oppslag rundt om på Skei, på: og på Skei TV. Åpen kirken vil fortsette også i vinter. Hver onsdag og lørdag vil kirken være åpen for alle mellom kl og Velkommen! Program: 13/12 kl Luciakonsert 24/12 kl Julaftengudstjeneste 24/12 kl Julaftengudstjeneste 31/12 kl Nyttårsgudstjeneste Åpen kirke fra 27/ til 18/ kl

12 12

13 Aktivitetsprogram 2008/2009 Forhåndspåmelding på kontoret til Skeikampen skiskole senest dagen før aktiviteten finner sted. Åpent hver dag kl E-post: Starter Forbehold om føre. Se egne aktivitetsprogram for julen, påsken og firmaarrangementer på Dag Tid Aktivitet Hvor Pris Hver dag Hele dagen Trugeleie Skeikampen skiskole Fra 250,- Onsdag kl Besøke Skei fjellkirke Skei fjellkirke Gratis Fra Hundespann 30 min v/paradis 320,-/170,- kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- kl Barnas aketime v/skitorget 50,- Torsdag kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- Fra From Kanefart 60 min Segalstad Seter 290,-/250,- Fra From Snowboard intro, 60 min Nyhet! Barneområde 180,- Lørdag kl Besøke Skei fjellkirke Skei Fjellkirke Gratis Free kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- Fra From kl Kanefart 40 min Segalstad Seter 250,-/210,- Arrangement på Skeikampen i vinter Januar Februar Mars April Gausdal Maraton. 1. GD cup på Austlid 21. coca-cola slalom Cup 4. Asgeir Cup Skei Tjohei Coca-Cola Slalom Cup Barnas dag, se oppslag 11. Påskeskirenn 17. Sprite Big Jump Jubileumsuke. Skeikampen Alpinsenter 50 år Program kommer, følg med! 21. Sprite Big Jump Med forbehold om endringer. Våre dyktige sjåfører transporterer fra 1 til x antall personer. Vi henter deg på Gardermoen, Lillehammer stasjon eller hvor det måtte passe for deg. Bli med på en arrangert tur i Norge eller i utlandet, eller be om ett eget opplegg. Hilsen oss i Gausdal Turbuss! Tlf Ellen og Franz Skiutleie Fjellets rimeligste skiutleie Vi leier ut siste i carvingski, standard, langrenn/turutstyr og snowboard, alt er varmvokset ved utlevering. Vi smører dine langrennog alpinski / snowboard. Vi selger skivoks/ hansker/luer /briller m.m. Tlf / Mobil: E-post: Skiutleien ligger mellom Thon Hotel Skeikampen og Thon Hotel Gausdal. 13

14 D IN LOKALE LEVERANDØR Skogvang Installasjon har solid fagkunnskap og lokal forankring Leverer og utfører alt innen elektriske installajoner! Vår tekniske spisskompetanse gjør oss til en solid samarbeidspartner! Stiller høye krav til oss selv og våre leverandører! Har med våre 60 ansatte stor kapasitet til å følge opp våre kunder! Ta gjerne kontakt for et tilbud eller en prat! sterkstrøm svakstr tele data alarm antenne radio/tv hvitevarer lysutst Egen Expert butikk i Gausdal Med tilkobling til vårt kabel-tv nett på Skei får du også bredbånd fra kr. 79,- pr måned. 14 Scan-net(halvH).indd :13:14

15 D IN LOKALE LEVERANDØR Nå utvider vi hyttegrenda med flere solrike tomter. Vestvendte høystandard tomter med IT. Hyttegrenda ligger i naturskjønne omgivelser. Område innbyr til mange sommer- og vinteraktiviteter, bl.a. 18-hulls golfbane,alpinanlegg, fine preparete skiløyper, gode fiskevann m.m. Kontakt: Harald Olsen, tlf Ditt Apotekeret kjedesamarbeidutviklet av NMD Grossisthandel AS for frittstôendeapotek. Medlems-apotekene stöttesmed et stort tjenestespekterog godebetingelser. Kjeden harca. 80 medlemmer somtilbyr sinekunderet bredt vareutvalg, fagligveiledning ograskekspedering. Ditt apotek i Gausdal Vi holder til ved Segalstad bru Vestlia Fjellgrend Vi vil at du skalnyte godt av vôr kompetanse, og Önsker deg hjertelig velkommen innom til en prat. Ta gjerne med deg noen av vôre otte faghefter. I tillegg til legemidler har vi et bredt utvalg av bl. a. hudpleieprodukter og kosttilskudd. Vi vil Önske alle vôre kunder en god jul og en herlig vinter Gausdal apotek Vestringsveien 20 Tel Faks store tomter fra 1,4 til 2,4 dekar er klare for salg. 6 tomter er solgt! Ingen byggeplikt. 15

16 D IN LOKALE LEVERANDØR Velkommmen til et moderne bilistanlegg Velkommen til Blåtimen! Vi har bredt utvalg av gaver og interiør som passer i fjellet. Tinn og pyntgjenstander i mange varianter. Tepper, løpere og puter i Kelim og Afghansk kvalitet. Kjøkkenutstyr fra sleiv til vinskap. Flotte bilder fra Skei og Gausdalen. Møbler og innredning (ferdigvarer og etter egne mål) Flotte gardinstoffer og andre tekstiler. Vi har egen sydame for gardiner og andre interiørtekstiler. Skinn i mange varianter. Belysning. Lys, servietter etc. Kaffe, te, krydder og annet smågodt. Blåtimen holder til i Thon Hotell Gausdal. Vi har stengt hele mai, men ønsker nye og gamle kunder velkommen da vi åpner igjen i juni. Da er vi åpne torsdag, fredag, lørdag og søndag Hilsen Wenche, Kristin og Anne Tel.: Flotte julestjerner og julegleder fra eget gartneri. Flotte sammenplantinger. JULETRE, Edelgran og Norsk gran, god kvalitet. Kornband. Siste uka før jul har vi oppe til Oddvar Hagen Gartneri og blomster AS 2651 Østre Gausdal Tlf Fax mail: Vår interiørkonsulent Grynet Borg hjelper deg å ta de rette valgene når det gjelder stil,farger o.s.v. Vi skreddersyr kjøkken- og baderomsinnredninger, samt garderober etter dine ønsker. Valgfrie dekorasjoner og farger. Hos oss finner du bl.a: Salonger fra Saxo, IDP, Formfin, Järnforsen og Camelia Franske og danske eikemøbler fra Antix og Kristensen & Kristensen Kistefos Møbler AS Storgårdsmøbler Krognæs Covent Garden Collection Miele Persiske tepper og kelimer Lamper og gaveartikler Møbel- og interiørspesialisten Storgt. 132, 2615 Lillehammer Tlf Mob: Fax: , E-post: GD reklame møbler & interiør 16

17 D IN LOKALE LEVERANDØR Tegningene viser prosjekterte leiligheter Skeikampens mest attraktive tomt Skeibo 12 nye fritidsleiligheter under prosjektering Høystandard Solrik beliggenhet Ingen dokumentavgift fra kr Tegningene viser prosjekterte leiligheter Design og foto: 17

18 D IN LOKALE LEVERANDØR SPAR GAUSDAL - FERSKVAREBUTIKKEN -TLF ÅPENT: 9-21 ( 20 ) VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL - DELIKATESSEDISK - FERSK FISK - FRUKT & GRØNT - OS TEDISK - NYSTEKTE BAKEVARER Gausdal Byggservice er en byggentreprenør med hovedkontor i Gausdal. Vi er 15 ansatte og fører opp alle typer bygg - eneboliger, leiligheter, hytter, næringsbygg, offentlige bygg og industrianlegg. Oppdragene varierer fra enkle rehabiliterings oppdrag til omfattende totalleveranser i de mest avanserte næringsbygg. Vi står for hele byggeprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring og etter kontroll. Vi ønsker å utvide bedriften, så den 5. januar 2009 etablerer vi en avdeling i Oslo. Her kan vi ta på oss alle typer bygg, både store og små. Ta kontakt for et tilbud eller en uformell prat! Tlf

19 D IN LOKALE LEVERANDØR Fjellets matbutikk i sentrum av Skeikampen ønsker velkommen til Afterski! Gjerne kombinert med spekemat eller rømmegrøt i et hyggelig miljø med bondemøbler og antikviteter. Vi tar imot lukkede selskaper, som bursdager og familiemiddager. Her finner man et rikt utvalg av dagligvarer. Nybakte brødvarer og et godt utvalg av frukt og grønnsaker. Tipping, lotto og vikinglotto Åpningstider i vinterhalvåret Mandag - Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Velkommen til en hyggelig handel! Ved bestilling før ankomst kan varene hentes eller leveres direkte på døra. Tlf God mat i en hyggelig atmosfære. Middag og enkle retter. Tlf Slåstuens malerservice - oppussing og vedlikehold Bjørn Slåstuen Tar alt av utvendig og innvendig maling, sliping og lakking av gulv og trapper. Mindre snekkeroppdrag og andre reprasjoner og forefallent arbeid. Tlf e-post vannsklie 43 m. 25 m basseng. barnebasseng. varmebasseng boblegrotte. vanngardin. boblebenk. klatrevegg. badstue. dampbadstue. solarium. servering ÅPNINGSTIDER Mand. - fred Lørd. og sønd Tirsd. og fred tlf GD reklame 19

20 B Returadresse: SKEIKAMPEN RESORT N-2652 SVINGVOLL Tlf Fax E-post: Web: Busstider Ekte høyfjellsglede! Daglig alpinbuss fra Austlid Fjellstue kl , retur ved heisslutt. Alle er velkommen til å benytte seg av denne. Rute 265 Vinterbuss Lillehammer-Skeikampen 2008/2009 Holdeplass innkjøring Thon Hotel Gausdal / Bus Stop driveway Thon Hotel Gausdal Mandag-fredag i perioden / Mon-Fri Lillehammer Skysstasjon 0915* * 1620 Skeikampen Fjellandsby 1014* * 1729 Skeikampen Alpinsenter (innkj.) 1015* * 1730 Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år med masse snø, frisk luft og ekte høyfjellsglede! Skeikampen Alpinsenter (innkj.) 1020* Skeikampen Fjellandsby 1021* Lillehammer Skysstasjon 1115* * Kun på hverdager i jul, uke 9 og påske/ Only opeerating Mo.-fri.during Christmas,Week 9 and Easter. Lørdag i perioden/ Saturdays Lillehammer Skysstasjon Skeikampen Fjellandsby Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Fjellandsby Lillehammer Skysstasjon Søn-/helligdager i perioden/ Sundays Lillehammer Skysstasjon Skeikampen Fjellandsby Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Fjellandsby Lillehammer Skysstasjon Endringer i jul og påske/ Changes during Christmas and Easter: innstilt/ no operating , 26.12, og 1.1 som søndag /as Sunday som hverdag/ as workdays 09.04, 10.04, og som hverdag/ as workdays som søndag /as Sunday Viktige telefonnummere: Skeikampen Resort Drosje Føremelding Gausdal Kommune Gausdal Turbuss SPILLER PÅ SKEI VIKINGLAND 5. DAG JUL KONSERTSTART CC 200,- BILLETTER KAN KJØPES PÅ DERSOM DU BEGYNNER Å BLI LEI JULEMAT TILBYR VI PAKKE MED BILLETT OG SPEKEMATBUFFET TIL 430,- PR. PERS PÅMELDING SKJER VED Å FORHÅNDS-KJØPE BILLETTER PÅ VIKINGLAND. 20 ÅRS GRENSE. (PÅMELDING INNEN 20.12) Gausdal Turistkontor Joker Skeikampen Legevakt Skeikampen Alpinsenter Skeikampen Booking Lay-out og produksjon: Pri nfo Hamar. Foto: Espen Haakenstad, Roar Johansen, Skeikampen resort.

posten SkeikampenPosten er nå åpnet Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten Spa og velvære på Skeikampen Velkomstsenteret tar form

posten SkeikampenPosten er nå åpnet Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten Spa og velvære på Skeikampen Velkomstsenteret tar form SKEIKAMPEN posten Årgang 12 - Nr. 3-2012 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 SkeikampenPosten Årgang 11 Nr. 3-2011 posten Den første skituren Side 3 Butikkdrift i 90 år Side 6 Høyfjellsjul Side 16 og 17 SkeikampenPosten

Detaljer

posten Bikkja i bakken Ny skogsløype Stuttreist ferie Årgang 12 - Nr. 1-2012 Side 4 Side 5 Side 24

posten Bikkja i bakken Ny skogsløype Stuttreist ferie Årgang 12 - Nr. 1-2012 Side 4 Side 5 Side 24 Årgang 12 - Nr. 1-2012 posten Bikkja i bakken Side 4 Ny skogsløype Side 5 Stuttreist ferie Side 24 Innhold: Asgeir Cup 2012..................side 3 Skeikampen Pluss.............side 4og 5 Vintermat........................side

Detaljer

posten SkeikampenPosten Drømmebryllup til fjells Treningsarena og for andre slopestylelandslaget Skei + alle husstander i Gausdal, ca 4700 eks.

posten SkeikampenPosten Drømmebryllup til fjells Treningsarena og for andre slopestylelandslaget Skei + alle husstander i Gausdal, ca 4700 eks. SKEIKAMPEN posten Årgang 13 - Nr. 1-2013 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 Årgang 11 Nr. 3-2011 posten Den første skituren Side 3 Butikkdrift i 90 år Side 6 Høyfjellsjul Side 16 og 17 SkeikampenPosten Drømmebryllup

Detaljer

posten Ekte høyfjellsglede Satser på personlig service Nytt løypekart Asgeir Cup Årgang 10 Nr. 1-2011 Side 4 Side 6 og 7 Side 18

posten Ekte høyfjellsglede Satser på personlig service Nytt løypekart Asgeir Cup Årgang 10 Nr. 1-2011 Side 4 Side 6 og 7 Side 18 Foto: Esben Haakenstad Årgang 10 Nr. 1-2011 posten Satser på personlig service Side 4 Nytt løypekart Side 6 og 7 Asgeir Cup Side 18 Ekte høyfjellsglede Innhold: Påske og vår på Skeikampen Lange, lyse dager..................side

Detaljer

posten SkeikampenPosten medlemsinfo Side 19-22 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten En aktiv sommer

posten SkeikampenPosten medlemsinfo Side 19-22 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 posten En aktiv sommer SKEIKAMPEN posten Årgang 13 - Nr. 2-2013 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 SkeikampenPosten Årgang 11 Nr. 3-2011 posten Den første skituren Side 3 Butikkdrift i 90 år Side 6 Høyfjellsjul Side 16 og 17 SkeikampenPosten

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

DET GÅR AN PÅ RAULAND

DET GÅR AN PÅ RAULAND DET GÅR AN PÅ RAULAND ET MAGASIN OM FJELLPARADISET MIDT I SØR-NORGE. VINTEREN 2015 î RAULAND ER FOR BARNA î TELEMARKS STØRSTE SKIDESTINASJON î 150 KM LANGRENNSLØYPER î 3 SKISENTER 1 HEISKORT LEDER GODE

Detaljer

Rennebu Nytt. Påske i Rennebu og på Kvikne... www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Fulldistribusjon

Rennebu Nytt. Påske i Rennebu og på Kvikne... www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Fulldistribusjon Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2008 13. mars Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Påskeløype på Heldalen. Foto: Dagfinn Vold Påske i Rennebu og på Kvikne...

Detaljer

Hold deg oppdatert med Hyttemagasinet!

Hold deg oppdatert med Hyttemagasinet! GAUSDAL ØYER LILLEHAMMER SJUSJØEN VINTER 2014 - ÅRGANG 10 Hold deg oppdatert med Hyttemagasinet! Arrangementskalender MIDTEN Det skjer... i Øyer SIDE 16-17 i Gausdal SIDE 20-21 i Lillehammer SIDE 24-25

Detaljer

HUG. www.hovestott.no. vinter 09. Avisa vår heter... Å huge = å rope! Hug e høvele lesestoff frå. me sit og jobba blant tusen hatter.

HUG. www.hovestott.no. vinter 09. Avisa vår heter... Å huge = å rope! Hug e høvele lesestoff frå. me sit og jobba blant tusen hatter. Avisa vår heter... I Høve Støtt e re mykje latter me sit og jobba blant tusen hatter. Som Pål har samla i 30 år rekord i Guiness han kanskje får? Hug e høvele lesestoff frå I Høve Støtt e re bærekraft

Detaljer

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2015 Årgang 23 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Matstasjon blir skikafé Side 4 Det skjer i fjellkirka... Side 22 Nordseter vil være en god nabo Side 44-45 2 SJUSJØPOSTEN Vaffel eller middag? Både

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

gausdal øyer lillehammer sjusjøen vinter 2013 Økt skiglede

gausdal øyer lillehammer sjusjøen vinter 2013 Økt skiglede gausdal øyer lillehammer sjusjøen vinter 2013 FORFRISKENDE KJEDELIG Følg oss på Facebook Jobbe «hyttefra» Mange ønsker å bruke hytta mer, og trådløse nettløsninger gjør at hytteeierne også kan jobbe fra

Detaljer

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år

Nytt fra. NR 30 Desember 2007. God jul og godt nytt år Nytt fra NR 30 Desember 2007 God jul og godt nytt år Stugudal Fjell Formannens hjørne Gangvei fra Moheim Camping til Stugudal Kapell Nå er vi inne i en litt mørkere tid og en litt mindre hektisk periode

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen

Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen 30.09.08 Ove Gjesdal Lillehammer Kunnskapspark FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper

Totalt kjøres det 100 kilometer skiløyper blefjell BLefjell En informasjonsavis fra Foreningen Blefjell En avis for deg som er glad i Blefjell! Avisa «Blefjell» som du nå leser er laget for deg som er glad i Blefjell! Den blir distribuert til

Detaljer

Langfredag kl 11-17 Nytt fra Stugudal fjell. Våre produkter får du kjøpt hos Stugudal Håndverk, Selbubaker`n

Langfredag kl 11-17 Nytt fra Stugudal fjell. Våre produkter får du kjøpt hos Stugudal Håndverk, Selbubaker`n NR 35 Mars 2009 Leder Midt i en lang vinter blir det nok mest om løypekjøringen denne gangen også. Dels for å få en kabal til å gå opp, dels for å få førstehånds innblikk i det praktiske ved kjøringen

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! Organ for Hugulia velforening ÅRGANG 30 - NR. 4 2007 God jul og godt nytt år! s.8 s.10-11 Ordføreren Vertshuset Ny løypelegger s.20 Lederen Vi må ta vare på dugnadsånden i Hugulia Vi kan se tilbake på

Detaljer

Terrengpark. løyper. 150 km. Rekordbooking. i 1.klasse. Tradisjonsmat DET GÅR AN PÅ. www.visitrauland.com

Terrengpark. løyper. 150 km. Rekordbooking. i 1.klasse. Tradisjonsmat DET GÅR AN PÅ. www.visitrauland.com DET GÅR AN PÅ ET MAGASIN OM FJELLPARADISET MIDT I SØR-NORGE VINTER 2010 Tradisjonsmat 150 km løyper Rekordbooking Terrengpark i 1.klasse L e d e r Vinteren er her! Gunn Jannicke Larsen Daglig leder Hos

Detaljer

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Leder Det nærmer seg jul og nissen er godt i gang med å lage julegaver. I eventyret kommer nissen kjørende med reinsdyr og med gavene i en sekk. Nissen er en figur som lever

Detaljer

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,-

Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Nr. 1-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Foto: Einar Lyngar Han lager verdens beste løyper Side 6-7 Eldstemann på Sydpolen Side 20-21 Vil ha et tydeligere sentrum Side 29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11

God sommer! Nr. 2-2013 Årgang 21. Vi banker på... Side 18-19. Fristende og enkel turmat Side 38-39. Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Nr. 2-2013 Årgang 21 God sommer! Foto: Einar Lyngar Nytt tak på Sjusjøen fjellkirke Side 11 Vi banker på... Side 18-19 Fristende og enkel turmat Side 38-39 Sjusjøtunet kafe Et naturlig møtested i Ringsakfjellet

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer

Velkommen til ekte skiglede på Skeikampen!

Velkommen til ekte skiglede på Skeikampen! VINTERGUIDEN 2015 1 Velkommen til ekte skiglede på Skeikampen! Skeikampen Resort er en familiedestinasjon på høyfjellet, 800 meter over havet, og er kjent som et trygt og godt familiested. Totalt på Skeikampen

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Nytt fra. NR 37 September 2009

Nytt fra. NR 37 September 2009 Nytt fra NR 37 September 2009 En hektisk sommer nærmer seg slutten (eller den er strengt tatt allerede over?), en sommer som værmessig må ha vært en av de varmere. Det har også vært en begivenhetsrik sommer,

Detaljer