SKEIKAMPEN. posten. Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år. Reisemålsutvikling på Skeikampen. Skeikampen SPA utvider. Årgang 8 Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKEIKAMPEN. posten. Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år. Reisemålsutvikling på Skeikampen. Skeikampen SPA utvider. Årgang 8 Nr."

Transkript

1 SKEIKAMPEN posten Årgang 8 Nr Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år Vi markerer med jubileum i uke 8 med ulike arrangement for store og små. Programmet er ikke helt klart enda, så følg med på Les mer på side 2-3 Reisemålsutvikling på Skeikampen Næringsaktører, grunneiere, utbyggere og kommunen har i felleskap startet en prosess med reisemålsutvikling på Skeikampen. Nå foreligger forstudien. Les mer på side 3 Skeikampen SPA utvider Allerede før første hele driftsår er over utvider Thon Hotel Skeikampen sin SPA-avdeling. Det blir bygget glassvegger og glasstak over to mindre basseng i forlengelse av eksisterende tilbud, slik at hele arealet nesten dobler seg. Les mer på side 8

2 Tilbakeblikk - Skeikampen Alpinsenter 50 år Den moderne tida på Skeikampen fyller 50 år. Det høres vilt ut i dag da ting blir umoderne i løpet av uker og måneder. Men det var den første skiheisen oppover Skeikampens kinn som var begynnelsen til den utviklingen som virkelig har skutt fart de siste årene - og som skal fortsette. Da direktøren på Skeikampen Høifjellshotell, Alf-Chr. Anderssen, etter mye strev endelig var klar til å starte det første skitrekket før jul i 1958, ja, så sviktet Vårherre. Det var ikke nok snø, og snøkanoner var ukjent den gang. Men ut i februar året etter kom gledens dag. Skitrekk var ikke vanlig her til lands ennå, selv om Tryvannskleiva og Norefjell fikk sine noen år tidligere. Skeikampen var iallefall en av de første turistdestinasjonene med slikt utstyr. Og heisen gjorde umiddelbart sitt til at flere ungdommer fra bygda og blant gjestene etter hvert gjorde det godt i nasjonale og internasjonale konkurranser. Skilærerne på Skeikampen må ta sin del av æren for det. Nettopp utstyr er stikkordet. Etter denne tiden er det de teknologiske nyvinningene som har preget utviklingen av sport og friluftsliv, også i fjellheimen. Tenk på hva skiheiser, prepareringsmaskiner, snøproduksjon og ikke minst alle varianter av ski betyr for opplevelsene i bakker og løyper i dag. Alt er lettere tilgjengelig, man kan nyte akkurat den formen for skiutøvelse man har glede av etter ferdighet og lyst. Utstyret og underlaget er ingen hindring, sjelden været. Og man trenger verken masse motivasjon, krefter eller tid for å komme seg opp bakkene. Det er bare å leke seg ned fjellsidene. Men det var først i tiden , da Andreas Smith-Erichsen jr. ledet heisselskapene, at det virkelig tok av. Det ble investert 10-talls millioner i flere heiser og bakker fra framsida av kampen til langt innover Skeisleitet. Den første stolheisen kom også. Så tok Olav Thon over alpinanlegget og Alex Cimarolli fikk lederjobben. Investeringene skjøt fart år for år, det ble ny åtteseters stolheis til topps (brukes også om sommeren), nytt snøproduksjonsalegg, terrengpark og digitalt billettsystem. Det siste ga støtet til et samarbeid mellom fem alpinsentre om felles heiskort under navnet Lillehammer Ski Resort. Skiskole og skiutleie hører selvfølegelig med til helheten. Ja, hvordan var det før skiheisen kom? Da alpinisten Marius Eriksen boltret seg med utfor og akrobatikk nedover Skeikampen i filmen Fjols til fjells i 1956, var det en selvfølge at han måtte gå og tråkke opp fjellet for egen maskin. Tagning etter tagning. Det kunne ta opp til én time å beintråkke opp bakkene, og samtidig preparere man nedfartsløypa så den ble litt medgjørlig. Gleden av å suse ned igjen på et par minutter var desto større, men det ble jo ikke så mange turene om dagen på den måten. Skilærerne og hotellvertene var ute i otta og tråkka opp øvingsbakker og gikk opp turløyper før gjestene hadde spist frokost. Tenk på den lettelsen det var da snøscooteren og senere prepareringsmaskinen kom! For ikke å snakke om snøkanonene. Det er i dette perspektivet vi kan glede oss over alt det som er skapt på Skeikampen i løpet av disse 50 årene, ikke minst den siste tiden. Det er likevel naturen som tar kaka på Skeikampen. Det er den som gir forutsetningen for alle anlegg, det er den som gir gjestene valgmulighetene etter vær og lyst, etter bortover eller nedover ski. Det er den som skaper Skeikampen-entusiaster som kommer igjen og igjen, slik som HM dronning Margrethe av Danmark. Hun tapte sitt hjerte til fjellene her. Poenget er ganske enkelt: På Skeikampen er alt på fjellet. Også skiheisene starter på fjellet og fortsetter oppover til over 1000 meter over havet, de ender nærmere solen og fjellpanoramaet enn de fleste steder vinterstid i Norge. Spesielt herlig føles det når solen skinner fra skyfri himmel og under ligger tåkehavet over bygd og by. Slik kan man nyte dagene fullt ut opp og ned fjellsidene, eller vandre innover på fjellets tak, som Olav Thon opplever det. Ivar B. Blekastad 2

3 Skeikampen Alpinsenter: Trofaste Medarbeidere Dette er den harde kjerne i uteseksjonene mht verksted, løypekjøring, prepping nedfarter, og generell drift i alpinsentret. Hurra! Skeikampen Alpinsenter fyller 50 år i år! I den anledning ønsker vi oss bilder, både fra åpningsdagene og i tiden frem til Bildene skal vi bruke i en fotoutstilling på Thon Hotel Gausdal i forbindelse med jubileumsfeiringen i uke 8. Hans Einar Bekkelund, ansatt siden 1987, Alfred Bakken, ansatt siden 1993, Knut Erik Hagen ansatt siden Forstudie Reisemålsutvikling på Skeikampen Næringsaktører, grunneiere, utbyggere og kommunen har i felleskap startet en prosess med reisemålsutvikling på Skeikampen. Når foreligger forstudien. Ove Gjesdal fra Lillehammer Kunnskapspark har vært prosjektleder, mens Bruce Erickson fra Stantec Inc., Erik Plathe fra Asplan Viak og Anniken Enger ifra Aniara Markedsanalyser har vært prosjektmedarbeidere. Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Skeikampen som reisemål med utgangspunkt i næringslivets interesser. Dette gjelder både forhold knyttet til utviklingen av selve reiselivstilbudet, primært alpinutvikling, hytteutvikling, markedsmessig utvikling sommer og vinter, samt forholdet til kommunal planlegging og aktørsamarbeid på utviklingssiden. Bjørn Hagen, ansatt siden Helhetlig utvikling av et reisemål må skje i samspill mellom et kommersielt tilbud og tilrettelegging for en helthetlig destinasjonsopplevelse. Dette innebærer at også de ikke-kommersielle elementene blir ivaretatt i utviklingen. Dette kalles reiselivets fellesgoder.forstudien har viet stort fokus til fellesgoder og hvordan disse skal finansieres, samt kommunens rolle og ansvar. Det er identifisert både naturmessige og markedsmessige forutsetninger som tilsier at videre planlegging og konkretisering av reisemålets ambisjoner og produktkvaliteter anbefales - både av rådgiverne, men ikke minst av de lokale aktørene. Neste fase blir da å utarbeide en mer omfattende masterplan, som går mer i dybden på de problemstillinger forstudien har avdekket. 3 Har dere bilder vi kan bruke, ta kontakt med arrangementskoordinator Kristin Sæther på tlf e-post: Den fremtidige suksessen til Skeikampen som reisemål avhenger av at både kommunen og næringsaktørene enes om et helhetlig grep for reisemålet og styrer bevisst etter dette over tid. Sentrumsplanen, utviklingen i alpinanlegget, veier, parkering og infrastruktur for øvrig, utvikling av varme senger og produktutvikling for øvrig alt må henge sammen og dimensjoneres ift hverandre for å sikre en lønnsom næringsutvikling på Skeikampen. De som ønsker å få tilsendt forstudien kan sende en epost til Ekte høyfjellsglede

4 Ny kommunedelplan Som tidligere omtalt i Skeikampen Posten har kommunen arbeidet den senere tid med revisjon av kommunedelplan for Skei. Forslaget på planen har ligget ute til offentlig ettersyn frem til 12. desember og det er ventet behandling av planen i kommunen over nyttår. Området kommunedelplanen omhandler er hele Skei; fra Slåsetra og det nye Skeislia hytteområde i øst, til Skeiselva i sør, til bommen på Peer Gynt-vegen i vest og til skiheisene i nord. Forslagene i denne kommunedelplanene er fastsatt i samarbeid med strategiplanarbeidet som Noen av de tingene som er under vurdering i kommunedelplanen er: - Sentrumsnære områder skal benyttes til kommersielle formål. Dette innebærer en fortetting av området og flytting av nedre golfbane opp til øvre del ovenfor Skei Seter. Segalstad Seter og Thon Hotel Skeikampen fra Skeikampen Fjellandsby, og det er foreslått ny veg til Austlid i forbindelse med rundkjøring ved Sør-Skei. - Ny skistadion er foreslått. - Flere nye områder for fritidsbebyggelse og noe boligområde er foreslått. har pågått parallelt med revisjonen av kommunedelplanen, og som er omtalt et annet sted i denne utgaven av Skeikampen Posten. Forslaget det arbeides med gjelder hovedsakelig arealdisponering til næringsformål, fritidsbebyggelse, skiheiser, parkeringsplasser, golf og noe boligområder. Det har hele tiden vært etterlyst klare rettningslinjer for overordnet arealbruk fra for skjellige aktører på Skei, spesielt i pressområder, og den nye planen vil erstatte flere eldre reguleringsplaner for områdene. - Opparbeidelse av mer parkering i sentrum. - Oppførelse av heis fra oversiden av fylkesvegen ved Skeikampen Fjellandsby opp til alpinsentret. - Areal til ny heis fra Sør-Skei, med areal for ski inn og ski ut fra mange nærliggende hytteområder (tidligere omtalt i Skeikampen Posten). Her er det også foreslått arealer til parkering, reiseliv, og næring i bunn av denne heisen samt rundkjøring for bedre trafikkavvikling. - Ny vegløsning i sentrum der det er foreslått stenging av Segalstadseterbakken, ny innkjøring med rundkjøring til - Planen har vært lagt ut i to alternativer der forskjellen er at alternativ 2 viser en omlegging av traseen på fylkesvegen for å legge denne utenom sentrum. Da vil en kunne få en planfri kryssing av den nye foreslåtte Sør-Skeiheisen. - Det foreslås at store deler av sentrum på Skei inngjerdes med sammenhengende gjerde, der det ikke tillates nye gjerder innenfor dette området. Mer om dette planforslaget kan leses på Gausdal Kommune sine nettsider. 4

5 Gausdal Kommune arrangerte i høstferien er åpent møte på Thon Hotel Skeikampen der de blant annet informerte om arbeidet med kommundelplanen og strategiprisessen som har pågått den siste tiden. Svar på tiltale Fra salen kom det opp spørsmål om hva hytteeierne på Skei fikk tilbake for eiendomsskatten som blir avkrevd. Kommunen ble svar skyldig og kunne ikke gi konkrete eksempler på dette. Nå viser det seg imidlertid at kommunen virkelig kan si at de gir noe konkret tilbake. Det er nemlig blitt besluttet at Gausdal Kommune mer enn tredobler bidraget til fellestiltak på Skeikampen. Det er inngått en avtale med Skeikampen Pluss om drift av og investeringer i felles ikke-kommersielle infrastrukturtiltak som løypekjøring på kr ,- per år. I tillegg har kommunen inngått en avtale med Skeikampen Resort om blant annet markedsføring av reiselivet der bidraget fra kommunen er på kr ,- i året. Dette er en forlengelse av avtalen som kommunen hadde med Destinasjon Skeikampen tidligere. Unngå svart TV-skjerm Til alle dere som fortsatt mottar analoge fjernynssedinger på Skeikampen; den 3. februar 2009 er det slutt på signalene. Da kuttes signalene i hele Oppland og Hedmark og alle som ikke har kabeltilknytning eller parabol vil miste alle TV-signaler. For å unngå at skjermen er svart når du kommer opp til vinterferien, bør du få ordnet dette nå. Canal Digital forteller at de sender ut ekstramannskap fra hovedstaden til Oppland som er det største hyttefylket i landet. Dette for å imøtekomme den forventede strømmen av hytter som skal over på digitalt nett. Hyttene som ikke er påkoblet kabelanlegg må enten ha Riks-TV eller parabolanlegg når de analoge senderne slukker. Bare i Oppland gjelder dette flere tusen hytter. Montørene har allerede ventelister, og lange dager, og det er usikkert om de kan få anlegget klart til februar dersom du ikke har bestilt dette før jul. Så for alle dere som ikke har ordnet dette allerede, ta kontakt med en TVforhandler. Eller vil du oppleve at TVskjermen er svart 3. februar Selve installasjonen er gratis, mens en betaler månedlig beløp avhengig av hvilken pakke en velger av kanaler. Henvend deg hos en TV forhandler. Marie Louise Ønskes Skeikampen Booking ønsker seg flere hytter og leiligheter for utleie. Benytt sjansen til å få inntekter på hytta når du selv ikke bruker den. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Vi er å treffe på kontorene til Skeikampen Booking, rett over Gudbrandsen Sport, på Skitorget. Spør etter Marie Lousie Lörken på Skeikampen Booking, telefon , Tips til redaksjonen: Tlf Tlf

6 Miljøstasjonene på Skei Det har kommet inn noen synspunkter til Skeikampen Posten fra forskjellige hold at det i perioder er riktig ekkelt å komme inn på miljøstasjonene som flyter over av søppel. Skeikampen Posten har selv studert dette i løpet av høsten, og så med selvsyn at det i en del perioder er mye søppel som ikke havner i containerne, men som blir satt utenfor. Vi har derfor vært i kontakt med avfallselskapet Glør som tømmer disse ut en ekstra stor en på 28 kubikkmeter for å ta av for presset. Fra Glør får vi opplyst at det er fast tømmedag hver onsdag, og da tømmes alle plassene. Det som en ser gang på gang er at de containerene som står nærmest innkjørselen er helt fulle, mens de containerene som står litt lengre inn på plassene ikke er mer en halvfulle. I stedet for å undersøke og benytte de bakenfor, settes avfall utenfor slik at plassen forsøples. Miljøstasjonene er alle merket med hvilken type søppel en kan kaste (husholdningsavfall), men allikevel ser vi Mye av restavfallet som kastes brukes til gjenvinning, men når det blandes inn alt for mye annet avfall som hvitevarer, ski, bygningsmateriell, møbler, og andre ting kan det ikke gjenvinnes. Alt vil bli kastet på dynga. Dermed forsvinner hele miljøprofilen og vårt bidrag til et bedre miljø er lik null. Miljøstasjonen på Segalstad Bru er åpen hver mandag og torsdag kl Det er også miljøstasjon i Øyer, ved Esso, og denne er åpen hver tirsdag og fredag kl I tillegg er det mulig å levere direkte hos Glør, på Roverudmyra ved Lillehammer. Der er det åpent hver dag og lørdag Glør henstiller til at der det bygges eller oppusses på hus og hytter bør det bestilles egen container. Ta ansvar for eget byggeavfall og ikke kast der hvor det er beregnet på husholdningsavfall. stasjonene for å få litt opplæring i hva som gjelder for en miljøstasjon og hva alle kan gjøre for at det beholdes så rent og pent som mulig. På Skei er det plassert miljøstasjoner flere steder. Disse er blant annet på Austlid (Vesleseter), 2 langs Austlidvegen (Svarttjenlia og Bokstadsetra), i Skeikampen Fjellandsby, ved Skei Appartement og den mest trafikkerte er langs fylkesvegen, ved oppkjøringen til Sør-Skei (gamle renseanlegget). Det er satt ut flere containere på alle plassene, og ved fylkesvegen er det også satt at både hvitevarer, byggeavfall, malingsspann, etc. blir kastet. Containerene for papp og papir, samt glass og hermetikk tømmes etter behov, og det er sjåføren fra Glør som avgjør hvor ofte det skjer. På Segalstad Bru er det en miljøstasjon hvor en kan levere gratis både hvitevarer, elektriske og elektroniske komponenter og sorterbart bygningsavfall. Det bygningsavfallet du må betale for å levere er ikke-sorterbart, for eksempel isolasjon og takpapp. Der betaler du per kilo du leverer. Det er kun dersom alle er med på å bidra til at plassene holdes i stand at vi sammen kan utnytte systemet til å være mest mulig miljøvennlig. Skeikampen Posten oppfordrer alle til å delta i dette arbeidet. Marie Louise 6

7 Resepten på det gode liv Det hektiske liv i Danmark ble erstattet med det mindre hektiske i Norge.. Første besøk i Norge nogensinnne ble en drøm der ble opfyldt! Før jul 2006 tog vi på ferie til Skeikampen - boede på Skei Appartment - ble gift i Skei Fjellkirke - Marie Louise sørgede for alle detaljer i forbindelse med vigelsen. Presten var Gustav Smith og Lise Smith-Erichsen var på plassen som kirketjener. Familien vores hadde vi ikke med til selve vigtelsen, men fejrede oss da vi returnerede til Vejle d. 23/ Fantastisk oplevelse - vi som ikke troede vi skulle gifte oss..barna vores synes det var kjempeflott de fik denne oplevelse på fjellet og så bare vi fire! Det var bestemt den utraditionelle utgave av en vigtelse - præsis som vi ønskede det. "Vi fire" tæller Line (8 år), Mathias (9 år), Jens (37 år) og Majbrit (35 år). Innen Line og Mathias kom til verden overvejde vi og bosette oss i utlandet en dag, men - men disse overvejelser ble først en realitet sommeren Vi hadde stort hus, godt og fast job og det meste av familien rundt oss i Vejle, men hverdagen ble for hektisk og vi jobbede alt for mye - og altid forskudt av Velkommen til Nystua hinanden for og tilgodese børnenes beste mens de var små. Jens jobbede som utviklingsassistent og var laboratorieansvarlig på Gumlink i Vejle (tyggisfabrik). Majbrit jobbede med autister på fire forskellige boenheter. Line og Mathias hadde deres skolegang på Rudolf Steiner Skulen i Vejle på andet klassetrin da vi valgte og flytte til Svingvoll permanent og se hvad livet ellers hadde og by på.. Det var til stor overraskelse og kanskje også en anelse skuffelse for familierne vores da vi fortalte om planerne vores - forståeligt nok! Der imidlertid blevet fuldstændig accepteret at vi er flyttet til utlandet - de ser jo vores tilfredshet med "springet". Familien vores mener vi er mindre stressede og langt mere glade nu som tidligere, hvor livet susede der ud ad... Sommeren 2007 tog vi atter til Norge for og opleve sommerstid her.. så absolut lige så herligt som på vinterstid! Huset i Vejle var like sat til salgs da vi var på ferie i juli måned på Skei. Vi lurede lite på huset i Svingvoll (der vi bor nå..) - det var jo ganske enkelt like hvad som vi drømte om! Alle fire faldt vi pladask for huset og omgivelserne og ikke minst for den helt Nystua ble bygget i 1895 av byggmester Thorvald Meier og tilhørte den tiden Gausdal Sanatorium. Nystua ble brukt som residens for bedre herrer som den danske forfatter Holger Drakman, Lord Nelly, General Patton og noen Konglige - det er mye historie i veggene. Omkring 1930 kjøpte advokat Ramm Nystuen som privat bolig og i andre verdens krig ble Nystua okkupert av tyske offiserer og Gestapo. I dag er Nystua en del av Olav Thon Gruppen og Skeikampen Resort. À la Carte Restauranten drives i regi av Thon Hotel Gausdal, og er åpen lørdagskvelder fra kl , i tillegg til kafèdrift på dagtid. Matkonseptet er hovedsakelig basert på lokale og økologiske råvarer med middelhavsvri. utrolige venlighet vi konstant møtes med uanset hvor vi opholdt oss. Magefornemmelsen viste at det var her vi skulle bo! (OG det er det helt sikkert!!) September 2007 flyttede vi hit og har ikke fortrudt en eneste gang!! Vi trives og gledes over tilværelsen vor her! Jens jobber i Skeikampen Alpinsenter og Majbrit på renhold ved Skeikampen Booking. Line og Mathias går på Engjom Skule på 2. klassetrin. Familierne vores besøker oss jevnligt her og vi reiser ca. to ganger pr. år til Vejle på besøk. På intet tidspunkt har vi savnet Danmark - faktisk får vi etter et par dage borte fra Svingvoll/Skei hjemlengsel hertil.. Vi kan kun takke for venligheten og hjelpsomhenten blandt de mennesker vi omgis av her! Det er de som gør tilværelsen så fantastisk for oss alle fire! Tusin takk! Maj Brit og Jens Vår franske kokk, Jean Camille Dufour (bilde under), har jobbet som a la carte kokk i 7 år og har bred kunnskap om europeisk og asiatisk gastronomi. Hans motto er å lage mat med kjærlighet til matog vin elskere! Vi har plukket noen delikate gode viner som passer til alle rettene som er på menyen. Atmosfæren er som før, rustikk, hyggelig og avslappet. God appetitt!! 7

8 SkeikampenSPA u t v i d e r Allerede før første hele driftsår er over utvider Thon Hotel Skeikampen sin SPA-avdeling. Det blir bygget glassvegger og glasstak over to mindre basseng i forlengelse av eksisterende tilbud, slik at hele arealet nesten dobler seg. I tillegg kommer det to nye behandlingsrom, slik at hotellet nå kan tilby forskjellige behandlinger i totalt 4 rom. Det nye arealet med glass vil inneholde et større boblebasseng med plass til 14 personer. Det andre, mindre, bassenget er et kaldtvannsbasseng. Terapeutene Maria Jensen og Inger Varlid er klar til å ta imot slitne kropper og sjeler til behandling 6 dager i uken, tirsdag til søndag. Maria er svensk og har sin utdannelse fra Örebro universi-tetet, SPA utbildning, livsstil och helse. Hun har arbeidet på SPA- avdelingen siden høsten Inger er fra Lillehammer, er aromaterapeut og massør og har jobbet på spa avdelingen i 7 1/2 år. Inger jobbet tidligere på Rondane SPA høyfjellshotell, og var med å utvikle det første høyfjells-spa i Norge. Hun fikk bl.a. opplæring av Kjerstin Florian på Rondane SPA og ønsket å ta med seg hennes filosofi og produkter til Skeikampen. Kjerstin Florians filosofi bygger på en helhetlig livsstil om holder oss unge og friske med naturens midler. For å få en hud som ser frisk ut må vi spise riktig, sove, le og mest av alt - tenke gode tanker. Selvsagt kan du få kjøpt produktene fra denne serien for å bevare den gode følelsen etter behandlingen lengst mulig, helt til du unner deg neste behandling fra de flinke terapeutene. 8

9 Stor interresse for golf på Skei Populære golfkurs Også i år har golfklubben arrangert nybegynnerkurs på Skei. Flere og flere av hytte-/campingeierene ønsker å begynne med golf og benytter seg av dette tilbudet. Ja, det har faktisk blitt så populært at de aller fleste av kursene er fulltegnet lang tid i forveien. Kursene blir stort sett arrangert annen hver helg gjennom sesongen. På klubbens hjemmeside; vil kursplanen bli lagt ut i løpet av april mnd Vi oppfordrer derfor alle til å melde seg på i god tid. den flotte naturen og rene luften. En perfekt kombinasjon som flere og flere benytter seg av. Dessuten er det fine miljøet i klubben en svært viktig faktor, og ikke minst er alle de sosiale turneringene blitt veldig populære for hytte- og campingfolket. Dette er en fin måte å bli kjent med mange hyggelig mennesker. Medlemskap i golfklubben. Flere og flere av hytte-/campingeierene melder seg inn i klubben, noe vi setter stor pris på. Det er viktig at alle støtter opp, slik at vi kan ha den flotte golfbanen i nærmiljøet vårt. Grunnen til det, er nok at golf er en aktivitet som tar tid, og de aller fleste har jo mest av dette i weekenden og ferier. Når de er på Skei har de muligheten til å spille golf samtidig som de er ute i 9

10 Leserbrev og første snøfall Skeikampen Posten har mottatt dette leserinnlegget fra Hans Torger Seel som har hytte nesten øverst på Sør-Skei. Han var vel ikke den eneste som hadde problemer med å komme seg hjem etter en uke på hytta i høstferien. Høstferien 2008 sluttet søndag 5. oktober. Alle som hadde hatt fjellferie på Østlandet skulle hjem denne søndagen. Meteorologene hadde varslet snø i fjellet. Til tross for det var det flere som reiste til fjells med sommerdekk. Jeg var en av dem. Vi våknet til et vakkert skue, hele dalen i hvit vinterprakt, blå himmel og sol. Når landskapet endrer seg på denne måten er det like fascinerende hver gang. Den hvite snøen lyser opp i høstmørket og varsler en ny årstid. Vi satt og nøt en kopp kaffe mens vi så utover landskapet som badet i morgensol, skulle få med oss det siste av fjellet før bylivet kaller oss tilbake. Hege (Fru Seel, red.anm.) ville tidlig ned i dag, måtte arbeide noen timer for å forberede viktig møte på mandag. Ikke noen problem, kjettingene er i boden. Tuslet ned for å se etter, men de var ikke der. Prøvde om det var mulig å kjøre med de dekkene vi hadde, nesten nye og all ting. Kom ikke av flekken. Panikken melder seg. Skal vi bli her til snøen smelter, kanskje bli over til mandag? Det går ikke. Så er det å ringe rundt å høre om noen har et par kjettinger til overs, naboer og andre. Ikke mulig å oppdrive noe som kan gi et minimum av sikker friksjon på våre gummihjul. Vet ikke om det blir brøyting i dag heller og ganske sikkert ikke helt opp hos oss. Hva gjør vi da, kan vi lage kjettinger? Men plutselig en lyd som bryter suset fra vinden traktorlyd! Den kommer hitover! Sto tilfeldigvis der hvor sideveien tar av da den kom forbi. Spurte pent om han kunne måke for oss med det samme - og vips så var veien kjørbar med sommerdekk. Og ned kom vi som planlagt. Når jeg tenker etter så har det aldri vært noe problem noen gang å bli innesnødd på Skeikampen. Når det har kommet mye snø så er brøytetraktorene der med en gang. Jeg visste jo innerst inne at dette ville løse seg, men man vet jo aldri. Vintersesongen har jo ikke begynt ennå, søndag morgen osv. Jeg synes brøytetjenesten på Skeikampen er første klasses. At man kan kjøre sikkert ned fra fjellet på sommerdekk en søndag formiddag etter kraftig snøfall er ingen selvfølge, det er ekstra god service, rett og slett. Men jeg skal sjekke at kjettingene er på plass heretter! Tomas og Lenka NORGE det var kjærlighet ved første blikk, forteller Lenka. I 2006 bestemte hun og Thomas seg for å flytte til Norge I hjemlandet Tsjekkia var Lenka og Tomas Frys i en årrekke ansatt i verdens største telekommunikasjonsbyrå, Vodafone, som henholdsvis prosjekt- og teamleder i sine avdelinger. "Men i juni 2006 dro vi," forteller Lenka. "Vi fikk muligheten til å jobbe på Grotli høyfjellshotell. Det var den vakre naturen som fristet oss. Dessuten har jeg nær familie i Skjåk, så vi føler oss hjemme der." Ettersom Grotli er et sommerhotell, søkte paret seg til Gudbrandsgard hotell i Kvitfjell for vinteren, og drev skikafeen der i to sesonger. Men en dag fikk de se en annonse om ledige stillinger ved Skeikampen Resort. Og dermed ble det tur til Skei, jobbintervju og omvisning. "Det var helt rart, vi likte alt vi så med en gang," forteller Lenka. "Den lune, familievennlige atmosfæren er noe vi gjerne vil bygge videre på." Lenka er nå daglig leder/vertinne på Austlid, mens Tomas har ansvaret for uteserveringen ved alpinsenteret. Begge setter sin ære i at gjestene skal trives og komme tilbake, om og om igjen. "Det er kort og godt gjestene våre alt dreier seg om," sier Tomas. Vi ønsker Tomas og Lenka velkommen til Skeikampen, og ønsker dem lykke til! 10

11 Gausdal maraton Har du lyst til å være med når noen av Norges og Europas samles for å konkurrere i Gausdal Maraton? januar arrangeres det tredje største langdistanseløp for hundekjørere i Norge. Det vil gå av stabelen på Skeikampen i Gausdal. I fjor stilte hele 77 hundespann, noe som fører til et sensasjonelt skue når disse står klare til start! Hundekjørerne starter på den store parkeringsplassen ved Skei Appartement og følger Peer Gynt løypa et stykke nordover, før de tar av og kjører mot Espedalen og videre til Astridbekken sjekkpunkt. Der skal de hvile i 5 timer, før de følger den samme løypa tilbake til Skeikampen. Totalt distanse er 200 km, noe de beste gjør unna på utrolige 22 timer, inkludert 5 timers hvile! Første startende kjører ut fra Skeikampen lørdag 10. januar kl Deretter blir kjørerne å se på Astridbekken Skisenter i Gausdal Vestfjell store deler av lørdagskvelden. Der er det muligheter for å se spannene på nært hold, snakke med kjørerne og kanskje få en autograf av akkurat din helt! De beste vil komme til mål på Skeikampen søndag morgen. Hundekjøring er en spennende sport med store naturopplevelser og mye spenning. Vær og føre kan bidra til at løpet kan bli både uforutsigbart og krevende. For deltakerne er det ekstra motiverende med publikum som heier dem frem, lager liv langs løypa og setter sitt preg på løpet. Da Gausdal Maraton i vinter fyller 25 år, ønsker vi å lage et løp som er en jubilant verdig! Vi håper derfor at så mange som mulig vil ta turen til Skeikampen og Astridbekken Skisenter for å følge kjørerne i Gausdal Maraton 2009! For mer informasjon, se Under løpet oppdateres siden kontinuerlig, og det kan lønne seg å ta en titt her for å beregne tidspunkt for målgang. Skei Fjellkirke i vinter Også i vinter tilbyr Skei Fjellkirke opplevelser og hygge for alle som ønsker det. Vår alles kjære sogneprest, Gustav Schmidt, har i høst sluttet i Gausdal og det er ikke kommet noen ny sogneprest i skrivende stund. Videre har ekte-paret Gia og Filip Gade fått nytt arbeide på Geilo, slik at de kommer til å tilbringe vinteren der. Derfor vil det i vinter være forskjellige prester som forretter, og programmet med de vanlige musikkgudstjenestene på tirsdagene vil bli endret. På julaften er det også i år to gudstjenester, og det vil være prosten i Sør-Gudbrandsdal prosti, Per Hallstein Nielsen som vil forette på begge. Gjennom vinteren vil lokale grupper og ensambler bli invitert til å holde huskonserter i kirken. Vennligst se etter oppslag rundt om på Skei, på: og på Skei TV. Åpen kirken vil fortsette også i vinter. Hver onsdag og lørdag vil kirken være åpen for alle mellom kl og Velkommen! Program: 13/12 kl Luciakonsert 24/12 kl Julaftengudstjeneste 24/12 kl Julaftengudstjeneste 31/12 kl Nyttårsgudstjeneste Åpen kirke fra 27/ til 18/ kl

12 12

13 Aktivitetsprogram 2008/2009 Forhåndspåmelding på kontoret til Skeikampen skiskole senest dagen før aktiviteten finner sted. Åpent hver dag kl E-post: Starter Forbehold om føre. Se egne aktivitetsprogram for julen, påsken og firmaarrangementer på Dag Tid Aktivitet Hvor Pris Hver dag Hele dagen Trugeleie Skeikampen skiskole Fra 250,- Onsdag kl Besøke Skei fjellkirke Skei fjellkirke Gratis Fra Hundespann 30 min v/paradis 320,-/170,- kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- kl Barnas aketime v/skitorget 50,- Torsdag kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- Fra From Kanefart 60 min Segalstad Seter 290,-/250,- Fra From Snowboard intro, 60 min Nyhet! Barneområde 180,- Lørdag kl Besøke Skei fjellkirke Skei Fjellkirke Gratis Free kl /16.30 Gocartkjelke 60 min v/skitorget 180,-/230,- kl /16.30 Airboards 60 min v/skitorget 180,- Fra From kl Kanefart 40 min Segalstad Seter 250,-/210,- Arrangement på Skeikampen i vinter Januar Februar Mars April Gausdal Maraton. 1. GD cup på Austlid 21. coca-cola slalom Cup 4. Asgeir Cup Skei Tjohei Coca-Cola Slalom Cup Barnas dag, se oppslag 11. Påskeskirenn 17. Sprite Big Jump Jubileumsuke. Skeikampen Alpinsenter 50 år Program kommer, følg med! 21. Sprite Big Jump Med forbehold om endringer. Våre dyktige sjåfører transporterer fra 1 til x antall personer. Vi henter deg på Gardermoen, Lillehammer stasjon eller hvor det måtte passe for deg. Bli med på en arrangert tur i Norge eller i utlandet, eller be om ett eget opplegg. Hilsen oss i Gausdal Turbuss! Tlf Ellen og Franz Skiutleie Fjellets rimeligste skiutleie Vi leier ut siste i carvingski, standard, langrenn/turutstyr og snowboard, alt er varmvokset ved utlevering. Vi smører dine langrennog alpinski / snowboard. Vi selger skivoks/ hansker/luer /briller m.m. Tlf / Mobil: E-post: Skiutleien ligger mellom Thon Hotel Skeikampen og Thon Hotel Gausdal. 13

14 D IN LOKALE LEVERANDØR Skogvang Installasjon har solid fagkunnskap og lokal forankring Leverer og utfører alt innen elektriske installajoner! Vår tekniske spisskompetanse gjør oss til en solid samarbeidspartner! Stiller høye krav til oss selv og våre leverandører! Har med våre 60 ansatte stor kapasitet til å følge opp våre kunder! Ta gjerne kontakt for et tilbud eller en prat! sterkstrøm svakstr tele data alarm antenne radio/tv hvitevarer lysutst Egen Expert butikk i Gausdal Med tilkobling til vårt kabel-tv nett på Skei får du også bredbånd fra kr. 79,- pr måned. 14 Scan-net(halvH).indd :13:14

15 D IN LOKALE LEVERANDØR Nå utvider vi hyttegrenda med flere solrike tomter. Vestvendte høystandard tomter med IT. Hyttegrenda ligger i naturskjønne omgivelser. Område innbyr til mange sommer- og vinteraktiviteter, bl.a. 18-hulls golfbane,alpinanlegg, fine preparete skiløyper, gode fiskevann m.m. Kontakt: Harald Olsen, tlf Ditt Apotekeret kjedesamarbeidutviklet av NMD Grossisthandel AS for frittstôendeapotek. Medlems-apotekene stöttesmed et stort tjenestespekterog godebetingelser. Kjeden harca. 80 medlemmer somtilbyr sinekunderet bredt vareutvalg, fagligveiledning ograskekspedering. Ditt apotek i Gausdal Vi holder til ved Segalstad bru Vestlia Fjellgrend Vi vil at du skalnyte godt av vôr kompetanse, og Önsker deg hjertelig velkommen innom til en prat. Ta gjerne med deg noen av vôre otte faghefter. I tillegg til legemidler har vi et bredt utvalg av bl. a. hudpleieprodukter og kosttilskudd. Vi vil Önske alle vôre kunder en god jul og en herlig vinter Gausdal apotek Vestringsveien 20 Tel Faks store tomter fra 1,4 til 2,4 dekar er klare for salg. 6 tomter er solgt! Ingen byggeplikt. 15

16 D IN LOKALE LEVERANDØR Velkommmen til et moderne bilistanlegg Velkommen til Blåtimen! Vi har bredt utvalg av gaver og interiør som passer i fjellet. Tinn og pyntgjenstander i mange varianter. Tepper, løpere og puter i Kelim og Afghansk kvalitet. Kjøkkenutstyr fra sleiv til vinskap. Flotte bilder fra Skei og Gausdalen. Møbler og innredning (ferdigvarer og etter egne mål) Flotte gardinstoffer og andre tekstiler. Vi har egen sydame for gardiner og andre interiørtekstiler. Skinn i mange varianter. Belysning. Lys, servietter etc. Kaffe, te, krydder og annet smågodt. Blåtimen holder til i Thon Hotell Gausdal. Vi har stengt hele mai, men ønsker nye og gamle kunder velkommen da vi åpner igjen i juni. Da er vi åpne torsdag, fredag, lørdag og søndag Hilsen Wenche, Kristin og Anne Tel.: Flotte julestjerner og julegleder fra eget gartneri. Flotte sammenplantinger. JULETRE, Edelgran og Norsk gran, god kvalitet. Kornband. Siste uka før jul har vi oppe til Oddvar Hagen Gartneri og blomster AS 2651 Østre Gausdal Tlf Fax mail: Vår interiørkonsulent Grynet Borg hjelper deg å ta de rette valgene når det gjelder stil,farger o.s.v. Vi skreddersyr kjøkken- og baderomsinnredninger, samt garderober etter dine ønsker. Valgfrie dekorasjoner og farger. Hos oss finner du bl.a: Salonger fra Saxo, IDP, Formfin, Järnforsen og Camelia Franske og danske eikemøbler fra Antix og Kristensen & Kristensen Kistefos Møbler AS Storgårdsmøbler Krognæs Covent Garden Collection Miele Persiske tepper og kelimer Lamper og gaveartikler Møbel- og interiørspesialisten Storgt. 132, 2615 Lillehammer Tlf Mob: Fax: , E-post: GD reklame møbler & interiør 16

17 D IN LOKALE LEVERANDØR Tegningene viser prosjekterte leiligheter Skeikampens mest attraktive tomt Skeibo 12 nye fritidsleiligheter under prosjektering Høystandard Solrik beliggenhet Ingen dokumentavgift fra kr Tegningene viser prosjekterte leiligheter Design og foto: 17

18 D IN LOKALE LEVERANDØR SPAR GAUSDAL - FERSKVAREBUTIKKEN -TLF ÅPENT: 9-21 ( 20 ) VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL - DELIKATESSEDISK - FERSK FISK - FRUKT & GRØNT - OS TEDISK - NYSTEKTE BAKEVARER Gausdal Byggservice er en byggentreprenør med hovedkontor i Gausdal. Vi er 15 ansatte og fører opp alle typer bygg - eneboliger, leiligheter, hytter, næringsbygg, offentlige bygg og industrianlegg. Oppdragene varierer fra enkle rehabiliterings oppdrag til omfattende totalleveranser i de mest avanserte næringsbygg. Vi står for hele byggeprosessen, fra planlegging og prosjektering til gjennomføring og etter kontroll. Vi ønsker å utvide bedriften, så den 5. januar 2009 etablerer vi en avdeling i Oslo. Her kan vi ta på oss alle typer bygg, både store og små. Ta kontakt for et tilbud eller en uformell prat! Tlf

19 D IN LOKALE LEVERANDØR Fjellets matbutikk i sentrum av Skeikampen ønsker velkommen til Afterski! Gjerne kombinert med spekemat eller rømmegrøt i et hyggelig miljø med bondemøbler og antikviteter. Vi tar imot lukkede selskaper, som bursdager og familiemiddager. Her finner man et rikt utvalg av dagligvarer. Nybakte brødvarer og et godt utvalg av frukt og grønnsaker. Tipping, lotto og vikinglotto Åpningstider i vinterhalvåret Mandag - Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Søndag kl Velkommen til en hyggelig handel! Ved bestilling før ankomst kan varene hentes eller leveres direkte på døra. Tlf God mat i en hyggelig atmosfære. Middag og enkle retter. Tlf Slåstuens malerservice - oppussing og vedlikehold Bjørn Slåstuen Tar alt av utvendig og innvendig maling, sliping og lakking av gulv og trapper. Mindre snekkeroppdrag og andre reprasjoner og forefallent arbeid. Tlf e-post vannsklie 43 m. 25 m basseng. barnebasseng. varmebasseng boblegrotte. vanngardin. boblebenk. klatrevegg. badstue. dampbadstue. solarium. servering ÅPNINGSTIDER Mand. - fred Lørd. og sønd Tirsd. og fred tlf GD reklame 19

20 B Returadresse: SKEIKAMPEN RESORT N-2652 SVINGVOLL Tlf Fax E-post: Web: Busstider Ekte høyfjellsglede! Daglig alpinbuss fra Austlid Fjellstue kl , retur ved heisslutt. Alle er velkommen til å benytte seg av denne. Rute 265 Vinterbuss Lillehammer-Skeikampen 2008/2009 Holdeplass innkjøring Thon Hotel Gausdal / Bus Stop driveway Thon Hotel Gausdal Mandag-fredag i perioden / Mon-Fri Lillehammer Skysstasjon 0915* * 1620 Skeikampen Fjellandsby 1014* * 1729 Skeikampen Alpinsenter (innkj.) 1015* * 1730 Vi ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år med masse snø, frisk luft og ekte høyfjellsglede! Skeikampen Alpinsenter (innkj.) 1020* Skeikampen Fjellandsby 1021* Lillehammer Skysstasjon 1115* * Kun på hverdager i jul, uke 9 og påske/ Only opeerating Mo.-fri.during Christmas,Week 9 and Easter. Lørdag i perioden/ Saturdays Lillehammer Skysstasjon Skeikampen Fjellandsby Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Fjellandsby Lillehammer Skysstasjon Søn-/helligdager i perioden/ Sundays Lillehammer Skysstasjon Skeikampen Fjellandsby Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Alpinsenter (innkj.) Skeikampen Fjellandsby Lillehammer Skysstasjon Endringer i jul og påske/ Changes during Christmas and Easter: innstilt/ no operating , 26.12, og 1.1 som søndag /as Sunday som hverdag/ as workdays 09.04, 10.04, og som hverdag/ as workdays som søndag /as Sunday Viktige telefonnummere: Skeikampen Resort Drosje Føremelding Gausdal Kommune Gausdal Turbuss SPILLER PÅ SKEI VIKINGLAND 5. DAG JUL KONSERTSTART CC 200,- BILLETTER KAN KJØPES PÅ DERSOM DU BEGYNNER Å BLI LEI JULEMAT TILBYR VI PAKKE MED BILLETT OG SPEKEMATBUFFET TIL 430,- PR. PERS PÅMELDING SKJER VED Å FORHÅNDS-KJØPE BILLETTER PÅ VIKINGLAND. 20 ÅRS GRENSE. (PÅMELDING INNEN 20.12) Gausdal Turistkontor Joker Skeikampen Legevakt Skeikampen Alpinsenter Skeikampen Booking Lay-out og produksjon: Pri nfo Hamar. Foto: Espen Haakenstad, Roar Johansen, Skeikampen resort.

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter

Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter Påskeprogram 2013 Nesbyen Alpinsenter HEISENE GÅR 10.00 17.00 FRA LØRDAG 23. MARS OG MED MANDAG 1.APRIL, MEN LANGFREDAG STENGER HEISEN KL 1530 FOR PREPPING TIL NATTEN GRAND PRIX. Lørdag 23.03: Familiens

Detaljer

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien!

Fire skiområder. Skiglede i de beste bakkene. Trysil er variert. Ett fjell med fire store skiområder byr på noe for alle i familien! Skiglede i de beste bakkene Fire skiområder Det er flere grunner til at Trysil er Norges mest populære skisted. Velpreparerte bakker, skikjøring i alle himmelretninger og hele 71 km nedfarter er bare noen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Austlid Austlid er et nydelig område i naturskjønne omgivelser ved Skeikampen

Austlid Austlid er et nydelig område i naturskjønne omgivelser ved Skeikampen Austlid Austlid er et nydelig område i naturskjønne omgivelser ved Skeikampen i Gausdal kommune. Området ligger fritt og rolig til med utsikt over idylliske Veslesetervannet, hvor man kan nyte lange sommerdager

Detaljer

Skibussen Lillehammer

Skibussen Lillehammer BUSSRUTER 20.12.14-06.04.15 Ferskvann Foto: Jens Haugen Skibussen Lillehammer Ruteopplysningen 177 Åpningstider: Man-fre: 07:00-21:00 Lørdag: 09:00-17:00 Søndag: 10:00-18:00 Utenfor Oppland fylke, ring

Detaljer

Velkommen til Norefjell Ski og Spa

Velkommen til Norefjell Ski og Spa Norefjell Ski & Spa Kåret til Norges beste spa hotell flere år på råd. Kun 1,5 time fra Oslo. Velkommen til Norefjell Ski og Spa Hotellet tilbyr Resortet tilbyr ski inn ski ut, en 16 meter høy innendørs

Detaljer

Velkommen til Solheisen!

Velkommen til Solheisen! Velkommen til Solheisen! Solsiden! en liten perle for skientusiaster et eldorado for både barnefamilier og off piste-kjørere et sted med alle rettigheter og muligheter! Det finnes et sted ikke så langt

Detaljer

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 Sirdal Høyfjellshotell w w w. h o t e l s i r d a l. n o OPPLEV VÅRE KONFERANSER SOMMER & VINTER 2 kursv1.indd 2 2015-04-30 15:10 EN OPPLEVELSE UTENOM DET

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Trysil videreutvikler suksessen fra i fjor. Nye skiarenaer

Trysil videreutvikler suksessen fra i fjor. Nye skiarenaer Pressekontakt: SkiStar Trysil Markeds- og eventansvarlig Sondre Amdahl Tel: +47 99 28 00 17, sondre.amdahl@skistar.com SkiStar AB PR Ansvarig Linda Wasell Tel: +46 70 674 74 74 linda.wasell@skistar.com

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan

Klevan Hyttefelt SAVALEN. www.nordbohus.no/klevan Klevan Hyttefelt SAVALEN www.nordbohus.no/klevan Eksklusivt og flott på Savalen 47 46 64 48 1 45 49 65 63 FA 6 1100 66 300 62 FL 1 67 61 1000 FA 1 TUN 1 68 50 Klevan hyttefelt er et nytt hyttefelt på Savalen

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal.

høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue Haglebu Skisenter Haglebu Turistheim www.skihaglebu.no www.haglebu.no www.haglebu-sigdal. høstprogram 2013 Haglebu Haglebu Fjellstue www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim www.haglebu-sigdal.no Vi kan tilby følgende: Besøk vår kafeteria! Helårsåpent Kafeteria

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2016 Påskeprogram Vrådal 2016 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter, åpningstider samt annen nyttig informasjon.

Detaljer

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter

Estatia Resort Norefjell. «Prospekt hotelleiligheter Estatia Resort Norefjell «Prospekt hotelleiligheter 2 3 Oslos nærmeste høyfjell under utvikling Estatia Resort Norefjell har åpnet Norges flotteste resort. Vi tilbyr en kombinasjon av sport, rekreasjon

Detaljer

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE

HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE HOTELL & RESTAURANT KURS & KONFERANSE VINKJELLER 970 MOH GOURMETRESTAURANT VELKOMMEN Øverst på Hafjelltoppen, 970 m.o.h., ligger Pellestova Hotell - et moderne fjellhotell med direkte adkomst til høyfjellet.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER

Bussruter / Bus schedule. 242 Hafjell. 262 Sjusjøen. 260 Nordseter. 265 Skeikampen 1.12.08-26.04.09 BUSSRUTER BUSSRUTER 1.12.08-26.04.09 Bussruter / Bus schedule Vinterbussen 242 Hafjell 265 Skeikampen 260 Nordseter 262 Sjusjøen Informasjon/Information Lillehammer Turist tlf 61 28 98 00, www.lillehammerturist.no

Detaljer

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning

Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell & Spa Skansgården Kongsvinger Festning Vinger Hotell et skreddersydd alternativ Du skal føle deg umiddelbart velkommen når du kommer til Vinger Hotell. Vi ønsker at våre gjester skal få et

Detaljer

WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG SØNDAG MAY 2015

WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG SØNDAG MAY 2015 PROGRAM DESIGN BY: LET S GO TO SPAIN S.L. Gunvor Guttormse Spanish VAT number: ESB 91602235 Telefon: +34 954 25 68 16 E mail: gunvor@letsgotospain.es PROGRAM FORSLAG FOR : WEEKENDTUR TIL ALICANTE TORSDAG

Detaljer

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø

Havgløtt 75 Myklebust. romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Havgløtt 75 Myklebust romslige Rekkehus med beliggenhet nær sjø Beliggenheten gjør det enkelt å nyte tilværelsen utendørs. Myklebust er perfekt for svømming, surfing og fiske. Langs sjøen går en nydelig

Detaljer

FISKE Fiskelykken kan prøves ut i Veslesetervannet, rett utenfor døren. Man

FISKE Fiskelykken kan prøves ut i Veslesetervannet, rett utenfor døren. Man 2 SKI- OG AKEBAKKE AUSTLID Austlid er et nydelig område i naturskjønne omgivelser i Gausdal kommune, kun 5 minutter fra Skeikampen. Området ligger fritt og rolig til med utsikt over idylliske Veslesetervannet,

Detaljer

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014

Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 George Beal og Premium Golfreiser inviterer til: Medlemstur Vestfold GK Mar Menor 8-15 November 2014 Reisen: I forbindelse med finale i Premium Cup 2014, arrangeres det medlemstur til Mar Menor Golfresort

Detaljer

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016

SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 SPANIA - BENIDORM LØPING MED INGRID KRISTIANSEN PROGRAM 15.-20.10. 2016 JOMFRUREISER NORGES LEDENDE ARRANGØR AV TEMAREISER FOR JENTER Jomfrureiser arrangerer temareiser for jenter med fokus på glede, fellesskap

Detaljer

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1

Floristen april 2013. Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 TILBAKEBLIKK PÅ MARS Til tross for en litt kortere mars enn vanlig, så har vi i grunnen fått gjort en hel del ukene før påske. Noen av de minste har fått testet toving.

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell

NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell NØKKELFERDIG SMART 48 M med selveiertomt sentralt på Norefjell fra kr. 2.298.000,- + omk Unik mulighet for nøkkelferdige pakke med selveiertomt i et meget populært område på Norefjell - Oslo sitt nærmeste

Detaljer

Paradise Hill Resort

Paradise Hill Resort Paradise Hill Resort Paradise Hill Resort blir bygget i et av Alanya-regionens vakreste område. Ved foten av Taurus fjellene ved Mahmutlar blir det satt opp 7 leilighetskompleks omgitt av vakre hageanlegg.

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Tom Stiansen valgte Nesbyen

Tom Stiansen valgte Nesbyen Tom Stiansen valgte Nesbyen Jeg valgte Nesbyen fordi alpinanlegget har veldig fine bakker som passer alle. Hytteområdet ligger fantastisk til i forhold til sol og utsikt. Langrennsterrenget er helt topp

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 7 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 7 Tradisjoner Dette kapittelet handler om ulike tradisjoner, både i Norge og andre steder i verden. Jula,

Detaljer

Tjenester. Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo.

Tjenester. Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo. Tjenester Sollihøgda Trivselshus er et pensjonat for eldre i naturskjønne omgivelser på Sollihøgda, rett utenfor Oslo. Vi tilbyr langtidsplasser, kortidsplasser, avlastning, rekreasjon og langweekendopphold

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW

CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW CHRISTMAS LIKE THE ONES YOU USED TO KNOW Radisson Blu Hotel Storgata 2 8006 Bodø, Norge T: 75 51 90 00 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo HJERTELIG VELKOMMEN...til en stemningsfull

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017

Påskeprogram Vrådal. Velkommen til Vrådal påsken 2017 Påskeprogram Vrådal 2017 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige aktiviteter og åpningstider, samt annen nyttig

Detaljer

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland

velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland velkommen til det lille personlige hotellet på Lampeland Hotellet Lampeland Hotell kjennetegnes som det lille personlige hotellet et moderne hotell med personlig preg, lun og hyggelig atmosfære. Hotellet

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

TVSTUER og PUB er åpen i åpningstidene for de som vil følge sport eller andre ting på tv Vi har kanalene som viser fotball også.

TVSTUER og PUB er åpen i åpningstidene for de som vil følge sport eller andre ting på tv Vi har kanalene som viser fotball også. HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 04.mars 2015 Temp: -2 grader Været: Sol og helt nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Fantastisk bilde

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR2012 Hei Da var snøen og isen som preget mye av de siste ukene borte, og en liten følelse av vår er i luften. Februar måned er jo en kort måned, og det har vi også

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015

Venner på tur i Roma. Sommeren 2015 Venner på tur i Roma Sommeren 2015 Vi har bestemt oss for å reise til de solfylte gatene i Roma. En av grunnene til at vi skal reise til Roma er for å unngå halv-sommeren i Norge og for å få litt ordentlig

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

www.farevassknuten.no

www.farevassknuten.no www.farevassknuten.no 1 - med villmarka so m nærmeste nabo Kristiansand Ljosland: Ca. 1 t 35 min Arendal Ljosland: Ca. 2 t 10 min Mandal Ljosland: Ca. 1 t 30 min Flekkefjord Ljosland: Ca. 1 t 45 min Stavanger

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

Hafjell. Kr. 2.990.000,- + tinglysingsomkostninger

Hafjell. Kr. 2.990.000,- + tinglysingsomkostninger 3 Hafjell Selveierleilighet Seterhøytunet EIER: PRISANTYDNING: GLA eiendom as Kr. 2.990.000,- + tinglysingsomkostninger STØRRELSE: BRA ca. 99 kvm. over 2 plan. Entré, stue/kjøkken, 4 soverom, 2 stuer,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Smølåsen hyttegrend. 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal. Et eldorado for aktive livsnytere. - et selskap i Øster Hus Gruppen

Smølåsen hyttegrend. 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal. Et eldorado for aktive livsnytere. - et selskap i Øster Hus Gruppen Smølåsen hyttegrend 12 kvalitetshytter - Fidjeland, Sirdal Et eldorado for aktive livsnytere Fantastisk turterreng sommer og vinter Velkommen til Smølåsen hyttegrend! Vi har herved gleden av å tilby 12

Detaljer

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver

Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell. Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil. På vegne av oppdragsgiver På vegne av oppdragsgiver søkes følgende 2 stillinger besatt: Resortdirektør Quality Spa & Resort Norefjell og Resortdirektør Quality Spa & Resort Trysil Telefonnr. 913 90 269 Innhold Innledning Side 3

Detaljer

tilbehør. Disse rettene var nydelige!

tilbehør. Disse rettene var nydelige! Bremen uke 2 Hei igjen, i uken som har gått har vi jobbet fra tirsdag til fredag. Mandag var vi ut på tur med Torstein og flere av de tyske lederne, vi besøkte fem plasser som produserer lokale råvarer.

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Pris 115.000,- + omk.

Pris 115.000,- + omk. Stor leilighet-3 sov 2 bad. Flott anlegg meget barnevennlig 300 meter til strand. utsikt fra terrassen Adresse: Mahmutlar, Alanya Areal: Ca 160 kvm inkl balkonger Pris 115.000,- + omk. Kontaktperson: Kontor

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal.

HØSTPROGRAM 2014. Haglebu. Haglebu Fjellstue. Haglebu Skisenter. Haglebu Turistheim. www.skihaglebu.no. www.haglebu.no. www.haglebu-sigdal. HØSTPROGRAM 2014 Haglebu www.haglebu.no Haglebu Skisenter www.skihaglebu.no Haglebu Turistheim ARRANGEMENTER PÅ HAGLEBU FJELLSTUE Fjellet for alle hele året! PIZZAMENY Ta med hjem, ring oss på 32 71 33

Detaljer

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00

HAGLEBUPOST NR 227. ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 HAGLEBUPOST NR 227 Dato: 18. mars Temp: -8 gr Været: Tynt lag med skyer som solen nesten kommer igjennom. Snødybde: Ca. 85 cm ÅPNINGSTIDER PÅSKEN Påsken har vi åpent hver dag Fra kl. 10.00 til 22.00 Skiløyper:

Detaljer

www.ski-o.com Foto: Erik Borg

www.ski-o.com Foto: Erik Borg www.o-nett.com www.ski-o.com Foto: Erik Borg Skeikampen Fjellandsby, Gausdal, 40 km NV fra Lillehammer Fredag 13. - søndag 15. januar 2006 17.00 - Innkvartering Skeikampen Fjellandsby Utdeling av lagsposer

Detaljer

Nesbyen - Nye hytter pris fra ,-

Nesbyen - Nye hytter pris fra ,- Nesbyen - Nye hytter pris fra 1.890.000,- Hvorfor Nesbyen? Mye for pengene. Nesbyen har klart å bevare det intime, koselige og den ærlige stemningen. Her er fokus på å ha det hyggelig i fjellet. Nesbyen

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf

Bryllupsfest. Bestill nå på eller pr. tlf Bryllupsfest i naturskjønne omgivelser Hos oss er det mulig med bryllupsfest i fantastiske omgivelser og vielse ved vannkanten om ønskelig. Vi ønsker å tilby dere den perfekte rammen rundt deres store

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk

ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEGREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk ØVRE SIRDAL: SMØLÅSEN HYTTEREND Nye hytter i fantastisk turterreng 700 meter over havet og nær Fidjeland skitrekk TETTERE PÅ NATUREN, NÆRMERE LEDEN. VELKOMMENT TIL SMØLÅSEN HYTTEREND NÅ MED EEN VINTERPARKERIN!

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ÅS KOMMUNE. April- Juni2009

ÅS KOMMUNE. April- Juni2009 ÅS KOMMUNE April- Juni2009 Forrige Periode Så heldig vi var denne vinteren med så mye snø. Det var hver dag en stor glede å være ute. Vi lagde snømenn, kastet snøballer, akte, lagede snøengler eller bare

Detaljer

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt!

Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Råsehallet -Et unikt leilighetsprosjekt! Trafikk-fritt fjelltun på 950 moh.! Sydvestlig/vestlig vendt; Uslåelig utsikt, Svært høy snøsikkerhet! Fjelltunnel med parkering! Preparert alpintrasé og langrennsløype

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE

TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE TJØRHOMFJELLET - FRITIDSBOLIGER, STOLHEIS, NYDELIG NATUR OG MYE GLEDE Tjørhomfjellet - når du vil ha alt på et sted! Tjørhomfjellet er fritidsboliger for deg som vil ha mer enn en hytte på fjel- Nesten

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

V elkommen til HOVEDSPONSOR

V elkommen til HOVEDSPONSOR V elkommen til 2005 HOVEDSPONSOR Sunn idrettsglede BAMA har i en årrekke hatt et nært og tett samarbeid med idretten. Flere kjente idrettsutøvere har i denne tiden vært flotte ambassadører for våre produkter.

Detaljer

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS Sølvgarden hotell og Feriesenter ligger idyllisk til i Setesdalen, omgitt av vakre fjell og fosser. Her kan du slappe av i rolige omgivelser, nyte den flotte naturen,

Detaljer

SKIBILLETT.no. 33% rabatt 2013/2014 VOSS MYRKDALEN GEILO. Bestill hele skireisen. Spar penger! Inntil

SKIBILLETT.no. 33% rabatt 2013/2014 VOSS MYRKDALEN GEILO. Bestill hele skireisen. Spar penger! Inntil .no VOSS MYRKDALEN GEILO 2013/2014 Inntil 33% rabatt Bestill hele skireisen. Spar penger! VOSS 26 % PÅ VOSS FÅR DU OPPLEVE 40 km preparerte alpinløyper 12 heiser 19 nedfarter 3 barneområder Skiskole Big

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA!

HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! HEI, ULLENSAKER! 48 KLOKE LEILIGHETER PÅ KLØFTA! LA DRØMMEN BLI VIRKELIGHET SLIK KAN DU FÅ DET PÅ KLØFTA 2 3 KOM OG SE PÅ TOMTEN! NYTT OG FINT! Lyst til å se hvor ditt nye hjem skal bygges? Da er det bare

Detaljer

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige.

Hjertelig velkommen. 70-års fest for. Rolf. Lørdag 16. juli 2016. Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Hjertelig velkommen 70-års fest for Rolf Lørdag 16. juli 2016 Vi bor og feirer på sjarmerende Tanums Gestgifveri i Sverige. Vi gleder oss til å se dere der! Kjære familie og venner.så kom det altså så

Detaljer

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Enten du ønsker å få tegnet en individuell hytte eller velger å bygge en ferdig tegnet hytte ring oss så tar vi en prat! Hytta er det stedet hvor vi oftest

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no

Høyfjellsleilighet midt i bakken. www.kikutsikten.no Høyfjellsleilighet midt i bakken www.kikutsikten.no Morgenkaffe i luftige omgivelser? Tanken har vært der lenge En kombinasjon av klassisk høyfjell stemning og en funksjonell fritids leilighet like ved

Detaljer