Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget /2187 PS 2015/11 Valg valg av stemmestyrer 2014/2187 Side nr. Thor Edquist ordfører Side2

3 PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget innkomne valglister 2 Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget endelige listeforslag for godkjenning Ikke utsendte vedlegg Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannens innstilling: Vedlagte utkast til godkjenning av endelige lister for 10 innsendte listeforslag ved Kommunestyrevalget 2015 i Halden godkjennes. De 10 listeforslag som godkjennes er fra følgende registrerte partier: Arbeiderpartiet Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Rødt Miljøpartiet De Grønne partiet Side4

5 Saksutredning: Før innleveringsfristens utløp 31. mars 2015 mottok kommunen 10 forslag til valglister fra følgende partier: Arbeiderpartiet Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Rødt Miljøpartiet De Grønne partiet Samtlige innleverte forslag ble gjennomgått og ble funnet å være i samsvar med valglovens krav jf. her valgmyndighetens oppgaver som fremgår av valglovens 6-6: 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. (3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. (4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først. Varselbrev ble utsendt til samtlige oppførte kandidater på listene med opplysning om retten til å kreve seg fritatt Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 3-4 nr. 1 er en lovendring, som i motsetning til tidligere, gir en generell rett til å søke seg fritatt uten nærmere begrunnelse fra å stå på en liste, ved at man kun må avgi skriftlig signert erklæring om at man ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten som man er oppført på. Vi mottok før fristens utløp her krav om fritak fra 7 listekandidater AP,s liste 3, SP,s liste 1, Frp,s liste 1, H,s liste 2. Samtlige av disse tilfredsstilte lovens krav om rett til å kreve seg fritatt, og er strøket av listene. I tillegg har to kandidater bortfalt fra hver sin liste (AP og V) pga. manglende valgbarhet utfra de alminnelige stemmerettsvilkårene (utenlandske statsborgere ikke bodd lenge nok, ikke lenger bosatt i Norge og 1 død (H). Disse er også strøket av listene. I kontakt med de respektive listers tillitsvalgte er de blitt orientert om disse frafallene og henvist til løsningen i valgforskriftens 15 nr. 2 som sier: 15.Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen (1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav. Side5

6 (2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen. Noen tillitsvalgte har kommet med nye navn samt erklæring fra disse, mens andre har valgt internt opprykk i listen uten innsetting av nytt navn. For disse endringer viser vi til vedlagte kopi av innsendte listeforslag og vår utskrift av og forslag til endelige listeforslag etter vår ovenstående behandling - for godkjenning av valgstyret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Sven Stranger Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Arbeiderpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Kirsti Rørmyr 1971 Barne-og 2 Arve Sigmundstad 1973 Kommunikasj.sjef 3 Elisabeth Giske 1949 Høgskolelektor 4 Stein Cato Røsnæs 1968 Rådgiver 5 Anne Karin Johansen 1961 Sekretær 6 Per Kristian Dahl 1960 Avdelingsleder 7 Ulf-Torben Redi 1976 Industriarbeider 8 Linn Victoria Olsen 1991 Renholder 9 Lars Reidar Pedersen Due 1970 Adjunkt 10 Turid Anne-Britt Eriksen Nils Sagstuen 1935 Frisørmester 12 Cathrine Eng Skotnes 1992 Sykepleier 13 Paul Ronny Kristiansen 1956 Industriarbeider 14 Mona Irene Bråthen 1949 Daglig leder 15 Simen Murud Gundersen 1997 Elev 16 Ann-Kristin Samuelsen 1963 Husmor 17 John Christian Marinius Østensvig 1955 Operatør 18 Annette Farmann 1975 Radiograf 19 Bjørn Norvald Larsen 1954 Avdelingsleder 20 Laila Tajet Andersen Ørjan Fallmo 1968 Fengselsbetjent 22 Magni Anita Sørgaard 1960 Uføretrygdet 23 Svein Norheim 1949 Historiker 24 Liv Beate Østensvig 1958 Økonomiansvarlig 25 Bjørn Erik Nyborg 1976 Industriarbeider 26 Tone Janikke Gummesen Thon 1973 Industriarbeider 27 Per Anders Hegre 1940 Høgskolelektor 28 Per Alf Braathen 1959 Adjunkt 29 Sandra Marie Bøe Myrvang 1993 Produksjonsoperatør 30 Øyvind Johansen 1969 Lærer 31 Ragne Hansen Størseth 1949 Kjøkkenassistent 32 Dag Nyborg 1973 Industriarbeider :31:22 Lister og kandidater Side 1 Side17

18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Arbeiderpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Solveig Kristine Østby Vitanza 1982 Daglig leder 34 Christo André Kokkim Matheson 1976 Vernepleier 35 Hilde Ullensvang 1972 Spesialpedagog 36 Hans Erik Fosby 1953 Fagsjef 37 Villemo Marie Svendsen 1996 Elev 38 Rino Eriksen 1966 Transportarbeider 39 Grete Synøve Nyquist Jan Magnar Hansen 1962 Mekaniker 41 Frode Andreas Andersen 1973 Produksjonsarbeider 42 Mette Gry Vang Slåttland 1968 Avdelingsleder 43 Astrid Helene Brøchner 1957 Renholder :31:22 Lister og kandidater Side 2 Side18

19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Fremskrittspartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Per Egil Evensen Egil Lund Pettersen Turid Lillian Thoresen Kurt Vegar Ørnelund Johansen Henrik Rød Anna Marie Ingerø Evensen Tom Karsten Jørgensen Jan Thomas Andreassen Lars Petter Lie Inger Geitle Midttun Christian Aleksander Herrem Furebotten Terje Akselsen Hans-Erik Ask Nikolaisen Geir Christoffer Elisenberg Torgeir Ketil Abrahamsen Ronny Nordmark Finn Heine Heggen Keta Dimitrova Bjørndal Øivind Rød Tove Kristin Fager :31:22 Lister og kandidater Side 3 Side19

20 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Høyre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Thor Håkon Edquist Jan-Erik Herft Bjørg Kristin Lund Fredrik Holm Elin Margrethe Lexander Terje Martin Lie Ole Richard Holm-Olsen Roar Lund Jan Aage Moen Ingrid Anker-Rasch Strøm Åsmund Hanevik Mariann Børstad Melhus Yngve Torgersen Milde Thomas Ernstzen Erlan Aastebøl Eirin Bjerke Jon Espen Sjøstrøm Inge Richard Eeg Bjørn Henrik Midtlien Anita Irene Lunde Warberg Arne Hornæs Kjell Erik Faraasen Even Halstvedt Inger Elisabeth Blomsnes Eirik Milde Ansgar Emil Helgesen Ole Melhus John Edquist Tom Olav Aardahl Merethe Grimsrud Mia Torgersen Milde Kjetil Fosdahl :31:22 Lister og kandidater Side 4 Side20

21 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Høyre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Svein Håkon Pedersen Marit Vollan Jan-Erik Erichsen Tor Hveding Stein Bukholm :31:22 Lister og kandidater Side 5 Side21

22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Kristelig Folkeparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Dagfinn Stærk 1950 Freelancer 2 Øystein Lillås 1948 Adjunkt 3 Kristin Rønnaug Farstad 1959 Adjunkt 4 Svein Harald Halvorsen 1965 Økonomi/personalsj 5 Gerd-Berit Odberg 1946 Cand.polit. 6 Håvard Bogen 1958 Programskaper 7 Anna Elisabeth Martinsen 1995 Vernepliktig 8 Torbjørn Larsen 1978 Byggingeniør 9 Linda Karen Asbjørnsen 1965 Kontorfullmektig 10 Arnt Christian Hagen 1964 Sykepleier 11 Reine Cihiluka 1994 Student 12 Frode Bilsbak 1953 Adjunkt 13 Hilde-Gunn Halvorsen 1963 Adjunkt 14 Ånen Nøding 1950 Bonde/psykolog 15 Godelive Ndayisenga 1969 Hjelpepleier 16 Kai Marcussen 1974 Kokk 17 Hilde Skjennum 1980 Hjemmeværende 18 George Odrajia Atayo 1952 Sivilingeniør 19 Torhild Marie Helene Johnsen 1934 Seniorkonsulent 20 Per-Arne Christoffersen 1965 Adjunkt 21 Merete Bogen 1969 Adjunkt 22 Øyvind Thomas Gloslie 1976 Driftsleder 23 Jens Kristian Bjørnstad 1940 Bonde 24 Reidun Elise Mustorp Vik-Haugen 1939 Lærer 25 Jan Larsen 1951 Vaktmester :31:22 Lister og kandidater Side 6 Side22

23 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: partiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Odd Anton Sæthre Egil Arne Jarbro Johnny Holger Jacobsen Sonja Fagermo Svendsen Karsten Einar Amundsen Inge Ruth Jacobsen Kåre Øivind Olsen Anne Birgit Røsnæs :31:22 Lister og kandidater Side 7 Side23

24 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Rødt Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Jan-Erik Andersen 1951 Sosionom 2 Rannveig Lade 1953 Rådgiver 3 Bjørn Terje Schømer 1991 Industrarbeider 4 Liv Torhild Ekra Ornsäter 1956 Omsorgsarbeider 5 Erling Rennemo-Melsom 1961 Uføretrygdet 6 Baktash Ayub 1974 Barne-og 7 Zahra Shahrokhi 1966 Helsearbeider 8 Jan Tore Harlyng 1951 Lærlingeansvarlig 9 Markus Nikolai Megrund Rølling 1990 Student 10 Placide Gnaly 1971 Kulturarbeider 11 Ingrid Synøve Klavestad 1948 Miljøterapeut 12 Nils-Christian Walthinsen Rabben 1979 Produksjonsmedarb. 13 Gunhild Marit Nonshaugen 1957 Fostermor 14 Laverne Veronica Wyatt-Skriubakken 1980 Grafisk designer 15 Roger James Hansen Amina Samater Mohammed 1983 Skoleelev 17 Heidi Christine Schømer 1973 Lærer 18 Esir Mohammmed Ali 1963 Tolk 19 Lars Kenneth Grønsund Westby 1975 Lærer 20 Marie Charlotte Johannessen 1975 Spesialpedagog 21 Carl Anders Wingren 1949 Sjukepleier 22 Gry Hansen 1976 Førstekonsulent 23 Knut Munch Søegaard 1951 Rammesnekker 24 Sølvi Hammerseth 1962 Oversetter 25 Per Eldar Linge Toufoul Abou-Hodeib 1975 Postdoktor 27 Arne Nygaard 1952 Musiker/lærer 28 Kari Sofie Storm-Andersen 1952 Helsefagarbeider 29 Ola Berglund 1948 Helsesøster 30 Camilla Storm Glomsrød 1978 Vernepleier 31 Børre-Johan Ludvigsen 1946 Professor 32 Morten Rølling 1962 Oversetter :31:22 Lister og kandidater Side 8 Side24

25 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Rødt Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Edmund Edgar Eide :31:22 Lister og kandidater Side 9 Side25

26 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Senterpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Anne-Kari Holm 1945 Tidl. 2 Hans Kjell Thorfin Moen 1942 Sivilingeniør 3 Inger Elisabeth Haugene 1943 Tidl.bankrådgiver 4 Jens Brynild Bakke 1969 Kulturarb./gårdbr. 5 Einar Magnus Hov 1986 Tømrer/gårdbruker 6 Helene Maria Van Eeden 1961 Reklamekonsulent 7 Line Elisabeth Næss 1969 Psykolog 8 Hans Andreas Moen 1946 Lærer 9 Ellen Christine Labori 1965 Sykepleier 10 Anders Martin Gjerlaug 1988 Rådgiver/gårdbruker 11 Torhild Synnøve Grimseth Huseby 1977 Adm.assistent 12 Kristoffer Movinkel Berger 1990 Student 13 Lisbeth Bjerke 1951 Aktivitør 14 Ole Roald Amundsen 1950 Gårdbruker 15 Solveig Irene Torp 1964 Lærer 16 Lars Theodor Holm 1992 Maskinfører 17 Gro Sofie Grimseth Huseby 1997 Student 18 Jon Inge Stumberg 1982 Tømrer/gårdbruker 19 Torill Pedersen 1980 Massør 20 Per Øivind Mo 1963 Gårdbruker 21 Atle Brevig 1968 Ingeniør 22 Christian Bjørnstad 1968 Gårdbruker 23 Brit Elisabeth Due 1965 Salmaker 24 Trond Vidar Holm 1937 Lege 25 Gerd Myren 1938 Regnskapsfører 26 Svend Inge Haugene Hansen 1966 Entreprenør 27 Asta Irene Solberg 1967 Kjemiker/agronom 28 Jon Ola Brevig 1940 Sivilingeniør 29 Svein Anders Bakke 1969 Tømrer/gårdbruker 30 Jorunn Brevig 1943 Daglig leder 31 Kåre Jonny Vatvedtseter 1973 Gårdbruker 32 Thorbjørn Skottene 1954 Tømrer/gårdbruker :31:22 Lister og kandidater Side 10 Side26

27 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Senterpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Marit Kristiansen Knut Kolberg Arne Ivar Signebøen Asbjørg Røsnæs Ola Rudolf Kristiansen Knut Olav Heie 1938 Cand.agric 39 Sverre Tormod Martinsen 1946 Ingeniør 40 Randi Helene Hjørnegård :31:22 Lister og kandidater Side 11 Side27

28 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Sosialistisk Venstreparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Fridtjof Dahlen 1960 Lektor 2 Roy Eilertsen 1948 Fabrikkarbeider 3 Gunn Mona Ekornes 1955 Museumsdirektør 4 Ingrid Bergseth Bangsmoen 1980 Designer 5 Thomas Smith Mathisen 1975 Adjunkt 6 Nina Vold Johansen 1995 Student 7 Cardo Sleyman 1957 Sosialkurator 8 Linn Laupsa 1977 Adjunkt 9 Sejhan Berisha 1990 Førstekonsulent 10 Roger Helgesen Schjerva 1968 Sjefsøkonom 11 Guri-Anne Hauan 1959 Lektor 12 Jan-Erik De Vibe Karin Helene Bergvik Rune Gribsrød 1958 Overkonduktør 15 Lisbeth Kristine Olsen 1949 Adjunkt 16 Mons Andreas Hvattum 1951 Adjunkt 17 Kristin Gulbrandsen 1966 Psykologspesialist 18 Berit Lindstrøm Arild Børge Thomassen 1955 Lokomotivfører 20 Runar Drønen 1956 Formgiver 21 Birthe Kristine Kjernlie 1954 Barnehagestyrer 22 Paal Bruun 1958 Lokomotivfører 23 Gerd Gulbrandsen Arne-Karsten Mathisen Bente Andersen 1952 Inspektør 26 Geir Melchior Wohlert-Delås 1958 Trygdet 27 Grethe Thoresen 1962 Lektor 28 Stein Andersen 1947 Billedkunstner 29 Else Marie Olsen 1954 Adjunkt 30 Lisbet Steen Kari Megrund 1964 Høgskolelektor 32 Rune Staal 1950 Sosionom :31:22 Lister og kandidater Side 12 Side28

29 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Sosialistisk Venstreparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Ida Cecilie Utgård Herland 1977 Lektor 34 Åsmund Møll Frengstad 1985 Selvst. næringsdr. 35 Vigdis Anne Helga Johansen 1950 Kulturkonsulent 36 Jorunn Mysen Bjørn Gulbrandsen :31:22 Lister og kandidater Side 13 Side29

30 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Venstre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Geir Helge Sandsmark Dina Cecilie Billington Joakim Karlsen Heidi Maria Raude Truls Breda Inger Olsen Frode Tennebø Marte-Margrete Larsdatter Akerbæk Sverre Johan Vogt Stang Kristine Høeg Karlsen Tommy Payne Fredrik Ahlsen Mona Johnsen Øystein Østli Langseth Ingvild Kathrine Nygaard-Hansen Ingeborg Marie Østby Laukvik Sverre Magnus Heidenberg Emile Schjønsby-Nolet Jenny Sofie Braseth Morten Antonsen Bård Finnanger Sandsmark Inga Kristine Ulsrud Myren Bent Ingerø-Ahlsen Ulf Walter Danielsen Ferronha Eirin Finnanger Terje Vidar Høvik Andreas Paulsen Elisabeth Johansen Egeberg Ellen Helene Bertelsen Per Raymond Andreas Vastveit Anne Helene Bakke Harald P-J Thunem :31:22 Lister og kandidater Side 14 Side30

31 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Venstre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Kjell Ove Kjølaas Arnstein Hjelde Lise Antonsen Øivind Karlsen Ove-Alexander Billington Anne Grethe Olsen Miguel Angel Valero Soria Reidar Fosdahl Tone Skråning Arne Yngvar Seljevik Josef Aleksander Lindbäck Atoosa P-J Thunem Per Magnus Finnanger Sandsmark :31:22 Lister og kandidater Side 15 Side31

32 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Miljøpartiet De Grønne Status: Forkastet av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Øivind Holt 1947 Samfunnsøkonom 2 Vibeke Julsrud 1956 Landbruksrådgiver 3 Lorentz Erik Kvammen 1957 Biolog 4 Kathrine Walthinsen 1965 Biblioteksjef 5 Hans Jan Bjerkely 1940 Biolog 6 Marit Eriksen 1956 Biolog 7 Ole Sigmund Aasen 1957 Vaktmester 8 Ingrid Margrethe Davidsen 1958 Vernepleier 9 Øystein Ringstad Kristiansen 1975 Adjunkt 10 Susanne Flygel 1995 Student 11 Terje Johnsen 1960 Forskningsleder 12 Atle Sjødal 1964 Selvst.næringsdriv. 13 Espen Glomsrød 1958 Osteopat 14 Wenche-Lill Due Iversen 1950 Førskolelærer 15 Øyvind Julsrud 1992 Student 16 Arild Einar Syvertsen 1953 Statslos 17 Hege Anette Vold Jensen 1962 Lærer 18 Dag Ronny Pettersen 1964 Kunstner 19 Victor Antonio Ruiz Bergerskogen 1997 Student 20 Gitte Cecilie Motzfeldt 1970 Lektor 21 Trine Lise Uldalen 1955 Omsorgsarbeider 22 Ole-Magnus Olsen 1971 IT-konsulent 23 Magne Staal 1961 Mekaniker 24 Raymond Svendsen 1970 IT-konsulent 25 Ted Einar Aarum 1984 Industriarbeider 26 Ronald Erwin Arno Nolet 1954 Samfunnsgeograf 27 Harald Oseland 1965 Høyskolelektor 28 Johan Jean Astor Kvammen 1988 Student :31:22 Lister og kandidater Side 16 Side32

33 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Valg valg av stemmestyrer - stemmestyrelisten 2013 med angivelse av ikke valgbare i år. Ikke utsendte vedlegg Valg valg av stemmestyrer Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Oppnevningen av stemmestyrene må omlegges pga. lovendringer. Rådmannens innstilling: Følgende stemmestyrer oppnevnes for gjennomføring av Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015 i Halden: STEMMEKRETS: O1 HALDEN STEMMESTED: KONSERVATIVEN - SPAREBANKSALEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 02 HJORTSBERG KRETS HJORTSBERGHALLEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: Side33

34 STEMMEKRETS: STEMMESTED: 03 LÅBY LÅBY SKOLE GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 04 BERG BERG SKOLE - GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 05 TISTEDAL GML. YRKESSKOLE - FRELSESARMÈEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: 06 IDD STEMMESTED: RISUM SKOLE GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 07 PRESTEBAKKE PRESTEBAKKE SAMF.HUS/SKOLE Som leder: Som nestleder: Som medlem: Saksutredning: Valgstyret oppnevner for hvert år ett stemmestyre for hvert av våre 7 stemmesteder. Tradisjonelt har vi oppnevnt samtlige stemmemottakere som medlemmer av stemmestyrene. Lovendringen om at kandidater som er oppført på valglistene ikke kan oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene gjør at vi nå må tenke nytt her. NB! Dette gjelder primært kandidater på listene til Kommunestyrevalget 2015 i Halden, men også kandidater på listene til Fylkestingsvalget 2015 i Østfold! Side34

35 Lovreglene er slik i valgloven: 4-2.Stemmestyrer Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 9-3.Tid og sted for stemmegivningen. Organisering (4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. Vi foreslår nå at valgstyret oppnevner som rent folkevalgte organ et stemmestyre hvert sted jf. 4-2 på kun 3 medlemmer. Siden det nye regelverket skaper en del utfordringer med å skaffe folk til å betjene valglokalene heretter foreslås at resten av bemanningen på stemmestedene anses som valgfunksjonærer som oppnevnes/engasjeres av administrasjonen. Vedlagt følger listen over stemmestyrene fra Stortingsvalget i 2013, da reglene gjaldt, men det var da ikke noe problem fordi bare noen få Halden-politikere stod på listene for Stortingsvalget. Vedlagt følger også samme liste «vasket» for de som i år står på valglister til kommunestyrevalget i Halden og Fylkestingsvalget i Østfold. For de minimum 3 i stemmestyrene er det naturlig å se hen til de med tidligere erfaring som ikke står på noen valglister til kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Når valgstyret har pekt ut disse til å være rene stemmestyremedlemmer, vil de øvrige på tidligere års lister av administrasjonen bli forespurt om å delta på samme måte som før, men som rene valgfunksjonærer. Administrasjonen arbeider i tillegg med rekruttering av valgfunksjonærer fra Allsammen, fra Høgskolen i Østfold og fra Halden VDG skole. KRD sin Valghåndbok sier følgende om forholdet: Stemmestyret I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Et stemmestyre er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf. kommuneloven 10. Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for disse. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer, jf. kommuneloven 10. For øvrig kan kommunestyret fastsette antall medlemmer i stemmestyrene. Kommunelovens regler om valg av faste utvalg gjelder for stemmestyrene. Stemmestyrene kan sammensettes av kommunalt ansatte og/eller politikere. Dersom det velges politikere, bør en sørge for en sammensetning med representanter fra flere partier. En kan også velge personer som ikke er politikere, så sant de er folkeregisterført som bosatt i kommunen, jf. kommuneloven 14. Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. valgloven 4-2. Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges. Det er etter valgloven 9-3 (4) begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Bestemmelsen gjelder kun de som er listekandidater ved det aktuelle valget. De som var listekandidater ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, vil ikke av den grunn være utelukket fra å kunne tjenestegjøre ved stortingsvalget, så sant de ikke er listekandidater også ved dette valget. 3.2 Begrepet valgfunksjonær Det følger av loven at stemmestyrets oppgave er å administrere valggjennomføringen på stemmestedet. I dette ligger at stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar med reglene i valgloven og i valgforskriften. Stemmestyret kan selv utføre alle oppgaver valggjennomføringen medfører. Loven pålegger imidlertid ikke stemmestyrene å utføre alle oppgaver selv. Det er heller ikke et krav i loven at alle som utfører oppgaver i valglokalene skal være medlemmer av stemmestyret, med mindre de oppnevnes til dette. Kommunen kan engasjere assistenter som skal hjelpe til med valggjennomføringen. Disse assistentene kan for eksempel være kommunalt ansatte, studenter, skoleelever og pensjonister. Deres gjøremål kan for eksempel være å gi praktisk veiledning til velgerne. De kan krysse av i manntallet, stemple stemmesedler og påse at velgerne legger stemmesedlene i valgurnen. De vil også kunne foreta Side35

36 opptelling av stemmesedler, dersom foreløpig opptelling skal skje på stemmestedet. Det vil imidlertid være stemmestyrets ansvar å føre møtebok, der det protokolleres hva som skjer på stemmestedet. Loven bruker noen steder begrepet stemmemottaker om alle som mottar stemme under stemmegivningen. Ved forhåndsstemmegivningen oppnevnes stemmemottakere. Kommunene bestemmer selv hvem som oppnevnes. Begrepet valgfunksjonær benyttes som en samlebetegnelse om alle personer som har oppgaver i valglokalene eller oppgaver knyttet til gjennomføringen av valget. Det vil si både stemmestyremedlemmer, stemmemottakere og andre som hjelper til. Valgloven 9-3 fjerde ledd fastsetter at listekandidater ikke kan oppnevnes som valgfunksjonærer i valglokalene i vedkommende kommune (ved kommunestyrevalg)/en av kommunene i fylket (ved stortingsvalg og fylkestingsvalg). Dokumentet er elektronisk godkjent av: Sven Stranger Side36

37 Valgfunksjonærer/stemmestyremedlemmer ved Valg 2013: De som er markert med rød farge er listekandidater til Valg 2015 (Kommune- og Fylkestingsvalg) og således ikke valgbare til stemmestyrene Nr Navn, Adresse Valgkrets i 2013 Rolle i Tor Egil Sætre, Skifervn. 12, 1784 Halden, sekretær. 1 Konservativen SEK 2 Håvard Tafjord, Solerødvn. 9c, 1784 Halden 1 Konservativen F 3 Roar Günther Andersen, Torgny Segerstedts gt. 34, 1772 Halden 1 Konservativen NL Listekandidat Turid Eriksen, Granly, Rokke, 1763 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 5 Mona Bråthen, Feltspatveien 3, 1784 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 6 Kurt Vegard Johansen, Torpedalsveien 30, 1791 Tistedal 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 7 Dag Arild Brekke, Oskleiva 40, 1772 Halden 1 Konservativen F 8 Dagfinn Stærk, Statsråd Tanks gt. 3, 1777 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 9 Ingrid Davidsen, Linåkerbakken 13, 1791 Tistedal 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 10 Harald Bjerge, eklundvn. 34 C, 1786 Halden 1 Konservativen LED 11 Per Anders Hægre, Busterudkleiva 32, 1778 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 12 Atle Sjødal, Peder Ankers gt. 12 B, 1771 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 13 Jo Vole, Roliga 6, 1788 Berg i Østfold 1 Konservativen F 14 Bente Bergerskogen, 1788 Berg i Østfold 1 Konservativen F 15 Elin Bakken, Solbakkeveien 18, 1777 Halden 1 Konservativen F 16 Rachid Elazahari, Prestegårdsveien 35, 1791 Tistedal 1 Konservativen F 17 Arve Sigmundstad, Rødsbakken 6, 1771 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 18 Trine Gylvik, gimleveien 40, 1786 Halden 1 Konservativen F 19 Nina Ghayemifard, Hofgårdløkkeveien 13, 1777 Halden 1 Konservativen F 20 Aasmund Sjøberg, Feltspatvn. 7, 1784 Halden, 2 Hjortsberg F 21 Anne-Lise Harboe, Hestehaugvn. 10 A, 1788 Berg i Østfold 2 Hjortsberg F 22 Yngvar Holt, Fjellstuen, Rokke, 1763 Halden, 2 Hjortsberg F 23 Lise Antonsen, Lerkestien 9, 1781 Halden 2 Hjortsberg SEK IKKE VALGBAR 24 Knut Kolberg, Alfheimveien 31, 1779 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 25 Jan Magnar Hansen, Stenrødveien 3, 1784 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 26 Linn Laupsa, Trymsvei 2C, 1781 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 27 Svein Olav Hansen, Stenrødveien 2 B, 1784 Halden 2 Hjortsberg NL 28 Lillian Aasen, Karrestadvn. 3, 1782 Halden 2 Hjortsberg F 29 Egil Pettersen, Solerødvn. 43, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 30 Gerd Gulbrandsen, Asakveien 61, 1785 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 31 Bjørn Gulbrandsen, Asakvn. 61, Hjortsberg F IKKE VALGBAR 32 Jan Larsen, Glimmervn. 21, 1784 Halden (vaktmester) 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 33 Nils Sagstuen, Diamantveien 11, 1784 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 34 Morten Christoffersen, Kiellandsgt. 14, 1767 Halden 2 Hjortsberg F 35 Inger Blomsnes, Grimsrød terrasse 6, 1786 Halden 2 Hjortsberg LED IKKE VALGBAR 36 Joakim Bratli, Søsterveien 16F, 1781 Halden 2 Hjortsberg F 37 Bjørn Larsen, Revehivn. 6, 1793 Tistedal 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 38 Kjersti O'Callaghan., Næridsrødveien 18 C, 1785 Halden 2 Hjortsberg F 39 Petra de Wit-Janssen, Grimsrødhøgda 2, 1786 Halden 2 Hjortsberg F Side37

38 40 Anders Hauge Johansen, Hjortsbergveien 30, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 41 Inger Karin Røneid, Hjortsbergtunet 1, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 42 Trond Sydskogen Herregårdsveien 6, 1771 Halden 3 Låby SEK 43 Merril Herft, Kiellandsgt. 8, 1767 Halden 3 Låby F 44 Tom Børresen, Wærnsgt. 9, 1776 Halden 3 Låby NL 45 Hans Erik Sandberg, Rødsvn. 26, 1776 Halden 3 Låby F 46 Mons Hvattum, Foltmars vei 16, 1781 Halden 3 Låby LED IKKE VALGBAR 47 Odd Riise, Furuveien 4, 1781 Halden 3 Låby F 48 Andreas Mosken, Karrestadvn. 59, 1782 Halden 3 Låby F 49 Tom Viggo Knudsen, Iddevn. 21, 1769 Halden 3 Låby F 50 Cardo Sleyman, Landstads vei 19, 1781 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 51 Berit Lindstrøm, Øvre Bankegt. 4, 1771 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 52 Øivind Holt, Båstadlundvn. 46 C, 1781 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 53 Therese Andersen, Kjærlighetsstien 15, 1781 Halden 3 Låby F 54 Truls Breda, Kajsaveien 12, 1786 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 55 Jannicke Foyn Andersen, Sollihøgda 16, 1783 Halden 3 Låby F 56 Robert Henning, Busterudkleiva 11, 1776 Halden 3 Låby F 57 Dag Halvorsen., Ringveien 8, 1781 Halden 3 Låby F 58 Inga Marie Johnsen, Legangersgt. 14, 1771 Halden 3 Låby F 59 Jens Ludvig Larsen, Sollihøgda 28, 1783 Halden 3 Låby F 60 Peter Lirvall, Karrestadveien 31, 1782 Halden 3 Låby F 61 Kirsten Mellingsæter, sekretær 4 Berg SEK 62 Lill Stende, visesekr. Bøkevn. 4, 1771 Halden 4 Berg F 63 Linn Victoria Olsen, Ingerfjellvn. 44, 1788 Berg i Østfold 4 Berg F IKKE VALGBAR 64 Inger Olsen, Sponvikavn. 58, 1794 Sponvika 4 Berg F IKKE VALGBAR 65 Svein Arne Hansen, Låbyveien 47 A, 1781 Halden 4 Berg NL 66 Geir H. Sandsmark, Kaisaveien 13, 1786 Halden 4 Berg LED IKKE VALGBAR 67 Hans Moen, Prestegårdsvn. 22, 1791 Tistedal, 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 68 Karin Skeie, Øbergvn. 33, 1791 Tistedal, 5 Tistedal F 69 Tove Harboe, sekretær 5 Tistedal SEK 70 Else-Kathrine Hveding, Damvn. 11, 1791 Tistedal 5 Tistedal LED 71 Alex Zeylon, Lillevn. 4, 1791 Tistedal 5 Tistedal F 72 Gerd Berit Odberg, Blokkvn. 24, 1785 Halden 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 73 Øystein Lillås, Vedenveien 25, 1791 Tistedal 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 74 Edna Henriksen, Vedenveien 31, 1791 Tistedal 5 Tistedal F 75 Mette Rakeng Karlsen, Jonsokvn. 2, 1793 Tistedal 5 Tistedal NL 76 Reidun Vik-Haugen, Prestegårdsveien 34, 1791 Tistedal 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 77 Hans Jarle Moen, Båtveien 4, 1792 Tistedal 5 Tistedal F 78 Raymond Tollefsen, Solbrekke, torpedal, 1764 Halden 5 Tistedal F 79 Eva Huken Demma, Asakveien, 1785 Halden 5 Tistedal F 80 Camilla Johansen, Fjellveien 7, 1792 Tistedal 5 Tistedal F 81 Torill Pedersen, Idd Storeholm gård, 1765 Halden 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 82 Berit Torptangen, Stangeløkkveien 6, 1778 Halden 6 Idd SEK 83 Torbjørn Østby, Kasene, Liholt, 1756 Halden 6 Idd F 84 Fridtjof Dahlen, Kommandantvn. 21, 1769 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR Side38

39 85 Thor Målerud, Idd, Bøklevene, 1765 Halden 6 Idd F 86 Ellen Simensen, Idd, Sannerød, 1765 Halden 6 Idd F 87 Anne Grete Olsen, Iddeveien 22, 1769 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR 88 Torhild Johnsen, Bakke, Idd, 1765 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR 89 Eivind Ottersen, Skriverøvn. 133, Idd F 90 Kjeld Qvortrup, Enerbakken 5, 1768 Halden 6 Idd F 91 Egil Thorgersen, Bondebakken 16, 1769 Halden 6 Idd F 92 Willy Gottås, Lensmann J. Knudsens vei 3, 1769 Halden 6 Idd NL 93 John Østensvig, Jonsokveien 21, 1793 Tistedal 6 Idd LED IKKE VALGBAR 94 Arnfinn Skogtrø, Festningsgaten 12, 1767 Halden 6 Idd F 95 Eva Lexander, Buer, Nordli, 1766 Halden 6 Idd F 96 Bernt Aage Hunnestad, Bjerklundveien, 1792 Tistedal 6 Idd F 97 Liv Hege Jensen, Eskeviksletta 12, 1768 Halden 6 Idd F 98 Marthe Forsth-Svensson, Skriverøveien 131, 1765 Halden 6 Idd F 99 Helene Aspli, Fjordstien 5, 1765 Halden 6 Idd F 100 Anne Jansen, Idd Hov Vestre, 1765 Halden 7 Prestebakke SEK 101 Jens Bakke, Buer, rute 503, 1766 Halden 7 Prestebakke LED IKKE VALGBAR 102 Nils Nilsen, Løvmoen, 1796 Kornsjø 7 Prestebakke F 103 Bjørn Ståhl, Enningdalsveien 1263, 1765 Halden 7 Prestebakke NL 104 Egil Solheim, Sandli, rute 503, 1766 halden 7 Prestebakke F 105 Cecilie Eide Ulseth, Rød, 1765 Halden 7 Prestebakke F Side39

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 19.05.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 04.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl.

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. 17:00* Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: * Møtet

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Arkivsak: 10/2503-50 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Innstilling: Følgende valglister godkjennes som

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Arkivsak: 07/1814 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Innstilling: Følgende valglister godkjennes som offisielle valglister

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/1 10/1002 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV VALGLISTER TIL

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15 15/530 GODKJENNING AV LISTEFORSLAG - KOMMUNESTYREVALGET 2015 Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Botnkrona Møtedato: 19.05.2015 Tid: 12:45 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 2/15

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING

MØTEINNKALLING 3/11 11/197 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011 TID OG STED FOR STEMMEGIVNINGEN PÅ VALGTING Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Klokkeslett: 1200 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Leksvik Valgstyre Møtested: Rissa rådhus, Storsalen Møtedato: 28.05.2015 Tid: 12:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter

Detaljer

En rettferdig politikk

En rettferdig politikk Halden SV En rettferdig politikk SV har som målsetting en rettferdig fordelingspolitikk. En kommune med små forskjeller mellom fattig og rik er en god kommune for alle. SV vil at barn, ungdom og voksne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015

SAKSFRAMLEGG. Kommunestyret 08.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 014 Arkivsaksnr.: 15/1723 Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret 08.10.2015 GODKJENNELSE AV KOMMUNESTYREVALGET 2015 Rådmannens forslag til vedtak

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal. 30.05.2007 kl. 19.00 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal. 30.05.2007 kl. 19.00 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 30.05.2007 kl. 19.00 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Lardal kommune Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 18.05.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17.00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015

MØTEPROTOKOLL. Fylkesvalgstyret 2011-2015 MØTEPROTOKOLL Fylkesvalgstyret 2011-2015 Dato: 28.04.2015 Sted: Fylkesutvalgssalen kl. 13:45 14:10 Møteleder: Arne Braut, leder Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Arne Braut (Sp),

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Elin Margrethe Lexander MEDL H Ole Richard Holm-Olsen MEDL H Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.02.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Det norske Arbeiderparti

Det norske Arbeiderparti Valstyret i Kvam herad har i møte 10. mai, godkjent desse listeframlegga til kommunestyrevalet i Kvam 12. september 2011: Det norske Arbeiderparti -AP 01 x Naterstad, Atle 1955 5600 Norheimsund 02 Rykkje,

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig

PROTOKOLL. Sverre Nergaard (Ap) Fra adm. (evt. andre): Mentz von Erpecom Vikse, Utvalgssekretær Sissel Vareberg Hobberstad, Valgansvarlig Randaberg kommune Utvalg: Valgstyret Møtedato: 10.05.2011 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Forfall: Tone Tvedt Nybø (KrF), Ordfører Gro Losvik (Ap) Sverre Nergaard (Ap) Bjørn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR.

0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. 0805 PORSGRUNN E2.2 VALGTE REPRESENTANTER OG VARAREPR. Valgoppgjør kjørt: 13/09-11 kl. 15:50:36 Ant. stemmeberett: 28,364 Valgdeltakelse: 60.95% Rapp.dato: 14/09-11 kl. 13:13:39 Det norske Arbeiderparti

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr.

E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. E.1.2 Mandatenes fordeling på partier E.2.1 Stemmetillegg og personlige stemmer E.2.2 Valgte representanter og vararepr. Mandat Partinavn Kvotient 01 Det norske Arbeiderparti 225,192.8570 02 Høyre 163,735.7140

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Rita Roaldsen Elsa Holm Anita Karlsen (deltok tom. sak 4/15) Kjetil Fjellheim. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Rita Roaldsen Elsa Holm Anita Karlsen (deltok tom. sak 4/15) Kjetil Fjellheim. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Valgstyret Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: etter FSK kl. 11:00-11.35 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Sekretær Toril Ongamo. Behandlede saker: Sak nr./år 2/11 til og med 6/11 MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Valgstyret Møtested Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 05.05.2011 Fra kl. 1230 Til kl. 1245 Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Hans Dragnes

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Namnet på vallista: Framstegspartiet 1 Sigurd Andre Maraas 1975 2 Svein-Malvin Marås 1982 3 Åge Nesbø 1970 4 Anne Merete Rødland Opshaug 1978 5 Finn Are Maraas 1984 6 Odd-Jarl Larsen 1966 7 Ingfrid Karin

Detaljer

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag

resultater Østlandsmesterskapet feltskyting 2010 20. mars 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag resultater Østlandsmesterskapet i feltskyting 2010 Arrangør: Oslo skyttersamlag 20. mars 2010 Klasse ØM 42 Skudd 1 Roger Ottosen Opland skyttersamlag 41/11 3/1 3/3 6/2 6/0 3/0 3/1 6/0 6/2 3/2 2/0 2 Ann

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass

Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Plass Klubb/Rytter Plass Ceresrittet 2016 Spkl. Ceres 3 tellende Kvinner Senior 1 Hasle Løren 6 7:15:27 Kristin Bærland KVINNER SENIOR 1 2:25:08,93 Line M. Gulliksen KVINNER SENIOR 2 2:25:09,39 Kirsti Ruud KVINNER SENIOR 3 2:25:09,64

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

: Larvik SS / Hedrum SS

: Larvik SS / Hedrum SS Stevnerapport Larvik SS / Hedrum SS Høstfelt, 21-9-28 Stevnenr: 813 Arrangør Stevneleder Jury Sted / Bane Startkontingent : 1,- Premieandel : 35,- Bestemannspremie : 2,- Antall startede : 251 Antall premier

Detaljer