Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/7 PS 2015/8 PS 2015/9 PS 2015/10 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget /2187 PS 2015/11 Valg valg av stemmestyrer 2014/2187 Side nr. Thor Edquist ordfører Side2

3 PS2015/7Godkjenningavinnkalling PS2015/8Godkjenningavsaksliste PS2015/9Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget innkomne valglister 2 Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget endelige listeforslag for godkjenning Ikke utsendte vedlegg Godkjenning av valglister - kommunestyrevalget 2015 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannens innstilling: Vedlagte utkast til godkjenning av endelige lister for 10 innsendte listeforslag ved Kommunestyrevalget 2015 i Halden godkjennes. De 10 listeforslag som godkjennes er fra følgende registrerte partier: Arbeiderpartiet Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Rødt Miljøpartiet De Grønne partiet Side4

5 Saksutredning: Før innleveringsfristens utløp 31. mars 2015 mottok kommunen 10 forslag til valglister fra følgende partier: Arbeiderpartiet Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Rødt Miljøpartiet De Grønne partiet Samtlige innleverte forslag ble gjennomgått og ble funnet å være i samsvar med valglovens krav jf. her valgmyndighetens oppgaver som fremgår av valglovens 6-6: 6-6.Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene (1) Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. (2) Vedkommende valgmyndighet avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. (3) Dersom et listeforslag ved innleveringen ikke oppfyller lovens krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med loven. Det samme gjelder erklæring om tilbakekalling av listeforslag. (4) Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater på listeforslagene om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke om fritak. En underskriver eller en kandidat som står på flere listeforslag for samme valg, skal gis pålegg om å melde fra innen en bestemt frist hvilket forslag vedkommende vil stå på. Ellers settes vedkommende opp på det listeforslaget som ble innlevert først. Varselbrev ble utsendt til samtlige oppførte kandidater på listene med opplysning om retten til å kreve seg fritatt Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg (1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten. 3-4 nr. 1 er en lovendring, som i motsetning til tidligere, gir en generell rett til å søke seg fritatt uten nærmere begrunnelse fra å stå på en liste, ved at man kun må avgi skriftlig signert erklæring om at man ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten som man er oppført på. Vi mottok før fristens utløp her krav om fritak fra 7 listekandidater AP,s liste 3, SP,s liste 1, Frp,s liste 1, H,s liste 2. Samtlige av disse tilfredsstilte lovens krav om rett til å kreve seg fritatt, og er strøket av listene. I tillegg har to kandidater bortfalt fra hver sin liste (AP og V) pga. manglende valgbarhet utfra de alminnelige stemmerettsvilkårene (utenlandske statsborgere ikke bodd lenge nok, ikke lenger bosatt i Norge og 1 død (H). Disse er også strøket av listene. I kontakt med de respektive listers tillitsvalgte er de blitt orientert om disse frafallene og henvist til løsningen i valgforskriftens 15 nr. 2 som sier: 15.Endringer på listeforslaget etter innleveringsfristen (1) Etter at fristen for innlevering av listeforslag er utløpt, kan forslagsstillerne kun gjøre endringer på listeforslaget som er nødvendige for å bringe det i overensstemmelse med lovens krav. Side5

6 (2) Hvis en kandidat strykes fra listeforslaget, avgjør den tillitsvalgte om det skal settes inn et nytt navn på den tomme plassen, eller om de etterfølgende kandidatene skal rykke opp i uforandret rekkefølge og listen suppleres med et nytt navn nederst. Andre omrokkeringer er ikke tillatt. Dersom fristen for å innlevere listeforslag er utløpt, skal den tillitsvalgte legge ved erklæring fra den nye kandidaten om at vedkommende er villig til å stå som kandidat på listen. Noen tillitsvalgte har kommet med nye navn samt erklæring fra disse, mens andre har valgt internt opprykk i listen uten innsetting av nytt navn. For disse endringer viser vi til vedlagte kopi av innsendte listeforslag og vår utskrift av og forslag til endelige listeforslag etter vår ovenstående behandling - for godkjenning av valgstyret. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Sven Stranger Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Arbeiderpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Kirsti Rørmyr 1971 Barne-og 2 Arve Sigmundstad 1973 Kommunikasj.sjef 3 Elisabeth Giske 1949 Høgskolelektor 4 Stein Cato Røsnæs 1968 Rådgiver 5 Anne Karin Johansen 1961 Sekretær 6 Per Kristian Dahl 1960 Avdelingsleder 7 Ulf-Torben Redi 1976 Industriarbeider 8 Linn Victoria Olsen 1991 Renholder 9 Lars Reidar Pedersen Due 1970 Adjunkt 10 Turid Anne-Britt Eriksen Nils Sagstuen 1935 Frisørmester 12 Cathrine Eng Skotnes 1992 Sykepleier 13 Paul Ronny Kristiansen 1956 Industriarbeider 14 Mona Irene Bråthen 1949 Daglig leder 15 Simen Murud Gundersen 1997 Elev 16 Ann-Kristin Samuelsen 1963 Husmor 17 John Christian Marinius Østensvig 1955 Operatør 18 Annette Farmann 1975 Radiograf 19 Bjørn Norvald Larsen 1954 Avdelingsleder 20 Laila Tajet Andersen Ørjan Fallmo 1968 Fengselsbetjent 22 Magni Anita Sørgaard 1960 Uføretrygdet 23 Svein Norheim 1949 Historiker 24 Liv Beate Østensvig 1958 Økonomiansvarlig 25 Bjørn Erik Nyborg 1976 Industriarbeider 26 Tone Janikke Gummesen Thon 1973 Industriarbeider 27 Per Anders Hegre 1940 Høgskolelektor 28 Per Alf Braathen 1959 Adjunkt 29 Sandra Marie Bøe Myrvang 1993 Produksjonsoperatør 30 Øyvind Johansen 1969 Lærer 31 Ragne Hansen Størseth 1949 Kjøkkenassistent 32 Dag Nyborg 1973 Industriarbeider :31:22 Lister og kandidater Side 1 Side17

18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Arbeiderpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Solveig Kristine Østby Vitanza 1982 Daglig leder 34 Christo André Kokkim Matheson 1976 Vernepleier 35 Hilde Ullensvang 1972 Spesialpedagog 36 Hans Erik Fosby 1953 Fagsjef 37 Villemo Marie Svendsen 1996 Elev 38 Rino Eriksen 1966 Transportarbeider 39 Grete Synøve Nyquist Jan Magnar Hansen 1962 Mekaniker 41 Frode Andreas Andersen 1973 Produksjonsarbeider 42 Mette Gry Vang Slåttland 1968 Avdelingsleder 43 Astrid Helene Brøchner 1957 Renholder :31:22 Lister og kandidater Side 2 Side18

19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Fremskrittspartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Per Egil Evensen Egil Lund Pettersen Turid Lillian Thoresen Kurt Vegar Ørnelund Johansen Henrik Rød Anna Marie Ingerø Evensen Tom Karsten Jørgensen Jan Thomas Andreassen Lars Petter Lie Inger Geitle Midttun Christian Aleksander Herrem Furebotten Terje Akselsen Hans-Erik Ask Nikolaisen Geir Christoffer Elisenberg Torgeir Ketil Abrahamsen Ronny Nordmark Finn Heine Heggen Keta Dimitrova Bjørndal Øivind Rød Tove Kristin Fager :31:22 Lister og kandidater Side 3 Side19

20 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Høyre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Thor Håkon Edquist Jan-Erik Herft Bjørg Kristin Lund Fredrik Holm Elin Margrethe Lexander Terje Martin Lie Ole Richard Holm-Olsen Roar Lund Jan Aage Moen Ingrid Anker-Rasch Strøm Åsmund Hanevik Mariann Børstad Melhus Yngve Torgersen Milde Thomas Ernstzen Erlan Aastebøl Eirin Bjerke Jon Espen Sjøstrøm Inge Richard Eeg Bjørn Henrik Midtlien Anita Irene Lunde Warberg Arne Hornæs Kjell Erik Faraasen Even Halstvedt Inger Elisabeth Blomsnes Eirik Milde Ansgar Emil Helgesen Ole Melhus John Edquist Tom Olav Aardahl Merethe Grimsrud Mia Torgersen Milde Kjetil Fosdahl :31:22 Lister og kandidater Side 4 Side20

21 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Høyre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Svein Håkon Pedersen Marit Vollan Jan-Erik Erichsen Tor Hveding Stein Bukholm :31:22 Lister og kandidater Side 5 Side21

22 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Kristelig Folkeparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Dagfinn Stærk 1950 Freelancer 2 Øystein Lillås 1948 Adjunkt 3 Kristin Rønnaug Farstad 1959 Adjunkt 4 Svein Harald Halvorsen 1965 Økonomi/personalsj 5 Gerd-Berit Odberg 1946 Cand.polit. 6 Håvard Bogen 1958 Programskaper 7 Anna Elisabeth Martinsen 1995 Vernepliktig 8 Torbjørn Larsen 1978 Byggingeniør 9 Linda Karen Asbjørnsen 1965 Kontorfullmektig 10 Arnt Christian Hagen 1964 Sykepleier 11 Reine Cihiluka 1994 Student 12 Frode Bilsbak 1953 Adjunkt 13 Hilde-Gunn Halvorsen 1963 Adjunkt 14 Ånen Nøding 1950 Bonde/psykolog 15 Godelive Ndayisenga 1969 Hjelpepleier 16 Kai Marcussen 1974 Kokk 17 Hilde Skjennum 1980 Hjemmeværende 18 George Odrajia Atayo 1952 Sivilingeniør 19 Torhild Marie Helene Johnsen 1934 Seniorkonsulent 20 Per-Arne Christoffersen 1965 Adjunkt 21 Merete Bogen 1969 Adjunkt 22 Øyvind Thomas Gloslie 1976 Driftsleder 23 Jens Kristian Bjørnstad 1940 Bonde 24 Reidun Elise Mustorp Vik-Haugen 1939 Lærer 25 Jan Larsen 1951 Vaktmester :31:22 Lister og kandidater Side 6 Side22

23 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: partiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Odd Anton Sæthre Egil Arne Jarbro Johnny Holger Jacobsen Sonja Fagermo Svendsen Karsten Einar Amundsen Inge Ruth Jacobsen Kåre Øivind Olsen Anne Birgit Røsnæs :31:22 Lister og kandidater Side 7 Side23

24 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Rødt Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Jan-Erik Andersen 1951 Sosionom 2 Rannveig Lade 1953 Rådgiver 3 Bjørn Terje Schømer 1991 Industrarbeider 4 Liv Torhild Ekra Ornsäter 1956 Omsorgsarbeider 5 Erling Rennemo-Melsom 1961 Uføretrygdet 6 Baktash Ayub 1974 Barne-og 7 Zahra Shahrokhi 1966 Helsearbeider 8 Jan Tore Harlyng 1951 Lærlingeansvarlig 9 Markus Nikolai Megrund Rølling 1990 Student 10 Placide Gnaly 1971 Kulturarbeider 11 Ingrid Synøve Klavestad 1948 Miljøterapeut 12 Nils-Christian Walthinsen Rabben 1979 Produksjonsmedarb. 13 Gunhild Marit Nonshaugen 1957 Fostermor 14 Laverne Veronica Wyatt-Skriubakken 1980 Grafisk designer 15 Roger James Hansen Amina Samater Mohammed 1983 Skoleelev 17 Heidi Christine Schømer 1973 Lærer 18 Esir Mohammmed Ali 1963 Tolk 19 Lars Kenneth Grønsund Westby 1975 Lærer 20 Marie Charlotte Johannessen 1975 Spesialpedagog 21 Carl Anders Wingren 1949 Sjukepleier 22 Gry Hansen 1976 Førstekonsulent 23 Knut Munch Søegaard 1951 Rammesnekker 24 Sølvi Hammerseth 1962 Oversetter 25 Per Eldar Linge Toufoul Abou-Hodeib 1975 Postdoktor 27 Arne Nygaard 1952 Musiker/lærer 28 Kari Sofie Storm-Andersen 1952 Helsefagarbeider 29 Ola Berglund 1948 Helsesøster 30 Camilla Storm Glomsrød 1978 Vernepleier 31 Børre-Johan Ludvigsen 1946 Professor 32 Morten Rølling 1962 Oversetter :31:22 Lister og kandidater Side 8 Side24

25 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Rødt Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Edmund Edgar Eide :31:22 Lister og kandidater Side 9 Side25

26 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Senterpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Anne-Kari Holm 1945 Tidl. 2 Hans Kjell Thorfin Moen 1942 Sivilingeniør 3 Inger Elisabeth Haugene 1943 Tidl.bankrådgiver 4 Jens Brynild Bakke 1969 Kulturarb./gårdbr. 5 Einar Magnus Hov 1986 Tømrer/gårdbruker 6 Helene Maria Van Eeden 1961 Reklamekonsulent 7 Line Elisabeth Næss 1969 Psykolog 8 Hans Andreas Moen 1946 Lærer 9 Ellen Christine Labori 1965 Sykepleier 10 Anders Martin Gjerlaug 1988 Rådgiver/gårdbruker 11 Torhild Synnøve Grimseth Huseby 1977 Adm.assistent 12 Kristoffer Movinkel Berger 1990 Student 13 Lisbeth Bjerke 1951 Aktivitør 14 Ole Roald Amundsen 1950 Gårdbruker 15 Solveig Irene Torp 1964 Lærer 16 Lars Theodor Holm 1992 Maskinfører 17 Gro Sofie Grimseth Huseby 1997 Student 18 Jon Inge Stumberg 1982 Tømrer/gårdbruker 19 Torill Pedersen 1980 Massør 20 Per Øivind Mo 1963 Gårdbruker 21 Atle Brevig 1968 Ingeniør 22 Christian Bjørnstad 1968 Gårdbruker 23 Brit Elisabeth Due 1965 Salmaker 24 Trond Vidar Holm 1937 Lege 25 Gerd Myren 1938 Regnskapsfører 26 Svend Inge Haugene Hansen 1966 Entreprenør 27 Asta Irene Solberg 1967 Kjemiker/agronom 28 Jon Ola Brevig 1940 Sivilingeniør 29 Svein Anders Bakke 1969 Tømrer/gårdbruker 30 Jorunn Brevig 1943 Daglig leder 31 Kåre Jonny Vatvedtseter 1973 Gårdbruker 32 Thorbjørn Skottene 1954 Tømrer/gårdbruker :31:22 Lister og kandidater Side 10 Side26

27 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Senterpartiet Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Marit Kristiansen Knut Kolberg Arne Ivar Signebøen Asbjørg Røsnæs Ola Rudolf Kristiansen Knut Olav Heie 1938 Cand.agric 39 Sverre Tormod Martinsen 1946 Ingeniør 40 Randi Helene Hjørnegård :31:22 Lister og kandidater Side 11 Side27

28 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Sosialistisk Venstreparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Fridtjof Dahlen 1960 Lektor 2 Roy Eilertsen 1948 Fabrikkarbeider 3 Gunn Mona Ekornes 1955 Museumsdirektør 4 Ingrid Bergseth Bangsmoen 1980 Designer 5 Thomas Smith Mathisen 1975 Adjunkt 6 Nina Vold Johansen 1995 Student 7 Cardo Sleyman 1957 Sosialkurator 8 Linn Laupsa 1977 Adjunkt 9 Sejhan Berisha 1990 Førstekonsulent 10 Roger Helgesen Schjerva 1968 Sjefsøkonom 11 Guri-Anne Hauan 1959 Lektor 12 Jan-Erik De Vibe Karin Helene Bergvik Rune Gribsrød 1958 Overkonduktør 15 Lisbeth Kristine Olsen 1949 Adjunkt 16 Mons Andreas Hvattum 1951 Adjunkt 17 Kristin Gulbrandsen 1966 Psykologspesialist 18 Berit Lindstrøm Arild Børge Thomassen 1955 Lokomotivfører 20 Runar Drønen 1956 Formgiver 21 Birthe Kristine Kjernlie 1954 Barnehagestyrer 22 Paal Bruun 1958 Lokomotivfører 23 Gerd Gulbrandsen Arne-Karsten Mathisen Bente Andersen 1952 Inspektør 26 Geir Melchior Wohlert-Delås 1958 Trygdet 27 Grethe Thoresen 1962 Lektor 28 Stein Andersen 1947 Billedkunstner 29 Else Marie Olsen 1954 Adjunkt 30 Lisbet Steen Kari Megrund 1964 Høgskolelektor 32 Rune Staal 1950 Sosionom :31:22 Lister og kandidater Side 12 Side28

29 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Sosialistisk Venstreparti Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Ida Cecilie Utgård Herland 1977 Lektor 34 Åsmund Møll Frengstad 1985 Selvst. næringsdr. 35 Vigdis Anne Helga Johansen 1950 Kulturkonsulent 36 Jorunn Mysen Bjørn Gulbrandsen :31:22 Lister og kandidater Side 13 Side29

30 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Venstre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Geir Helge Sandsmark Dina Cecilie Billington Joakim Karlsen Heidi Maria Raude Truls Breda Inger Olsen Frode Tennebø Marte-Margrete Larsdatter Akerbæk Sverre Johan Vogt Stang Kristine Høeg Karlsen Tommy Payne Fredrik Ahlsen Mona Johnsen Øystein Østli Langseth Ingvild Kathrine Nygaard-Hansen Ingeborg Marie Østby Laukvik Sverre Magnus Heidenberg Emile Schjønsby-Nolet Jenny Sofie Braseth Morten Antonsen Bård Finnanger Sandsmark Inga Kristine Ulsrud Myren Bent Ingerø-Ahlsen Ulf Walter Danielsen Ferronha Eirin Finnanger Terje Vidar Høvik Andreas Paulsen Elisabeth Johansen Egeberg Ellen Helene Bertelsen Per Raymond Andreas Vastveit Anne Helene Bakke Harald P-J Thunem :31:22 Lister og kandidater Side 14 Side30

31 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Venstre Status: Til behandling av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 33 Kjell Ove Kjølaas Arnstein Hjelde Lise Antonsen Øivind Karlsen Ove-Alexander Billington Anne Grethe Olsen Miguel Angel Valero Soria Reidar Fosdahl Tone Skråning Arne Yngvar Seljevik Josef Aleksander Lindbäck Atoosa P-J Thunem Per Magnus Finnanger Sandsmark :31:22 Lister og kandidater Side 15 Side31

32 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Listeforslag Kommunestyrevalget 2015 i Halden Listeforslag: Miljøpartiet De Grønne Status: Forkastet av valgstyret Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted Stilling 1 Øivind Holt 1947 Samfunnsøkonom 2 Vibeke Julsrud 1956 Landbruksrådgiver 3 Lorentz Erik Kvammen 1957 Biolog 4 Kathrine Walthinsen 1965 Biblioteksjef 5 Hans Jan Bjerkely 1940 Biolog 6 Marit Eriksen 1956 Biolog 7 Ole Sigmund Aasen 1957 Vaktmester 8 Ingrid Margrethe Davidsen 1958 Vernepleier 9 Øystein Ringstad Kristiansen 1975 Adjunkt 10 Susanne Flygel 1995 Student 11 Terje Johnsen 1960 Forskningsleder 12 Atle Sjødal 1964 Selvst.næringsdriv. 13 Espen Glomsrød 1958 Osteopat 14 Wenche-Lill Due Iversen 1950 Førskolelærer 15 Øyvind Julsrud 1992 Student 16 Arild Einar Syvertsen 1953 Statslos 17 Hege Anette Vold Jensen 1962 Lærer 18 Dag Ronny Pettersen 1964 Kunstner 19 Victor Antonio Ruiz Bergerskogen 1997 Student 20 Gitte Cecilie Motzfeldt 1970 Lektor 21 Trine Lise Uldalen 1955 Omsorgsarbeider 22 Ole-Magnus Olsen 1971 IT-konsulent 23 Magne Staal 1961 Mekaniker 24 Raymond Svendsen 1970 IT-konsulent 25 Ted Einar Aarum 1984 Industriarbeider 26 Ronald Erwin Arno Nolet 1954 Samfunnsgeograf 27 Harald Oseland 1965 Høyskolelektor 28 Johan Jean Astor Kvammen 1988 Student :31:22 Lister og kandidater Side 16 Side32

33 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven Stranger Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret 2015/ Utsendte vedlegg 1 Valg valg av stemmestyrer - stemmestyrelisten 2013 med angivelse av ikke valgbare i år. Ikke utsendte vedlegg Valg valg av stemmestyrer Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Oppnevningen av stemmestyrene må omlegges pga. lovendringer. Rådmannens innstilling: Følgende stemmestyrer oppnevnes for gjennomføring av Kommunestyre-og fylkestingsvalget 2015 i Halden: STEMMEKRETS: O1 HALDEN STEMMESTED: KONSERVATIVEN - SPAREBANKSALEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 02 HJORTSBERG KRETS HJORTSBERGHALLEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: Side33

34 STEMMEKRETS: STEMMESTED: 03 LÅBY LÅBY SKOLE GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 04 BERG BERG SKOLE - GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 05 TISTEDAL GML. YRKESSKOLE - FRELSESARMÈEN Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: 06 IDD STEMMESTED: RISUM SKOLE GYMSAL Som leder: Som nestleder: Som medlem: STEMMEKRETS: STEMMESTED: 07 PRESTEBAKKE PRESTEBAKKE SAMF.HUS/SKOLE Som leder: Som nestleder: Som medlem: Saksutredning: Valgstyret oppnevner for hvert år ett stemmestyre for hvert av våre 7 stemmesteder. Tradisjonelt har vi oppnevnt samtlige stemmemottakere som medlemmer av stemmestyrene. Lovendringen om at kandidater som er oppført på valglistene ikke kan oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene gjør at vi nå må tenke nytt her. NB! Dette gjelder primært kandidater på listene til Kommunestyrevalget 2015 i Halden, men også kandidater på listene til Fylkestingsvalget 2015 i Østfold! Side34

35 Lovreglene er slik i valgloven: 4-2.Stemmestyrer Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 9-3.Tid og sted for stemmegivningen. Organisering (4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. Vi foreslår nå at valgstyret oppnevner som rent folkevalgte organ et stemmestyre hvert sted jf. 4-2 på kun 3 medlemmer. Siden det nye regelverket skaper en del utfordringer med å skaffe folk til å betjene valglokalene heretter foreslås at resten av bemanningen på stemmestedene anses som valgfunksjonærer som oppnevnes/engasjeres av administrasjonen. Vedlagt følger listen over stemmestyrene fra Stortingsvalget i 2013, da reglene gjaldt, men det var da ikke noe problem fordi bare noen få Halden-politikere stod på listene for Stortingsvalget. Vedlagt følger også samme liste «vasket» for de som i år står på valglister til kommunestyrevalget i Halden og Fylkestingsvalget i Østfold. For de minimum 3 i stemmestyrene er det naturlig å se hen til de med tidligere erfaring som ikke står på noen valglister til kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget. Når valgstyret har pekt ut disse til å være rene stemmestyremedlemmer, vil de øvrige på tidligere års lister av administrasjonen bli forespurt om å delta på samme måte som før, men som rene valgfunksjonærer. Administrasjonen arbeider i tillegg med rekruttering av valgfunksjonærer fra Allsammen, fra Høgskolen i Østfold og fra Halden VDG skole. KRD sin Valghåndbok sier følgende om forholdet: Stemmestyret I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på valgdagen. Et stemmestyre er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf. kommuneloven 10. Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for disse. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer, jf. kommuneloven 10. For øvrig kan kommunestyret fastsette antall medlemmer i stemmestyrene. Kommunelovens regler om valg av faste utvalg gjelder for stemmestyrene. Stemmestyrene kan sammensettes av kommunalt ansatte og/eller politikere. Dersom det velges politikere, bør en sørge for en sammensetning med representanter fra flere partier. En kan også velge personer som ikke er politikere, så sant de er folkeregisterført som bosatt i kommunen, jf. kommuneloven 14. Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. valgloven 4-2. Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges. Det er etter valgloven 9-3 (4) begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen av valg. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen er at det er prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen. Bestemmelsen gjelder kun de som er listekandidater ved det aktuelle valget. De som var listekandidater ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, vil ikke av den grunn være utelukket fra å kunne tjenestegjøre ved stortingsvalget, så sant de ikke er listekandidater også ved dette valget. 3.2 Begrepet valgfunksjonær Det følger av loven at stemmestyrets oppgave er å administrere valggjennomføringen på stemmestedet. I dette ligger at stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar med reglene i valgloven og i valgforskriften. Stemmestyret kan selv utføre alle oppgaver valggjennomføringen medfører. Loven pålegger imidlertid ikke stemmestyrene å utføre alle oppgaver selv. Det er heller ikke et krav i loven at alle som utfører oppgaver i valglokalene skal være medlemmer av stemmestyret, med mindre de oppnevnes til dette. Kommunen kan engasjere assistenter som skal hjelpe til med valggjennomføringen. Disse assistentene kan for eksempel være kommunalt ansatte, studenter, skoleelever og pensjonister. Deres gjøremål kan for eksempel være å gi praktisk veiledning til velgerne. De kan krysse av i manntallet, stemple stemmesedler og påse at velgerne legger stemmesedlene i valgurnen. De vil også kunne foreta Side35

36 opptelling av stemmesedler, dersom foreløpig opptelling skal skje på stemmestedet. Det vil imidlertid være stemmestyrets ansvar å føre møtebok, der det protokolleres hva som skjer på stemmestedet. Loven bruker noen steder begrepet stemmemottaker om alle som mottar stemme under stemmegivningen. Ved forhåndsstemmegivningen oppnevnes stemmemottakere. Kommunene bestemmer selv hvem som oppnevnes. Begrepet valgfunksjonær benyttes som en samlebetegnelse om alle personer som har oppgaver i valglokalene eller oppgaver knyttet til gjennomføringen av valget. Det vil si både stemmestyremedlemmer, stemmemottakere og andre som hjelper til. Valgloven 9-3 fjerde ledd fastsetter at listekandidater ikke kan oppnevnes som valgfunksjonærer i valglokalene i vedkommende kommune (ved kommunestyrevalg)/en av kommunene i fylket (ved stortingsvalg og fylkestingsvalg). Dokumentet er elektronisk godkjent av: Sven Stranger Side36

37 Valgfunksjonærer/stemmestyremedlemmer ved Valg 2013: De som er markert med rød farge er listekandidater til Valg 2015 (Kommune- og Fylkestingsvalg) og således ikke valgbare til stemmestyrene Nr Navn, Adresse Valgkrets i 2013 Rolle i Tor Egil Sætre, Skifervn. 12, 1784 Halden, sekretær. 1 Konservativen SEK 2 Håvard Tafjord, Solerødvn. 9c, 1784 Halden 1 Konservativen F 3 Roar Günther Andersen, Torgny Segerstedts gt. 34, 1772 Halden 1 Konservativen NL Listekandidat Turid Eriksen, Granly, Rokke, 1763 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 5 Mona Bråthen, Feltspatveien 3, 1784 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 6 Kurt Vegard Johansen, Torpedalsveien 30, 1791 Tistedal 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 7 Dag Arild Brekke, Oskleiva 40, 1772 Halden 1 Konservativen F 8 Dagfinn Stærk, Statsråd Tanks gt. 3, 1777 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 9 Ingrid Davidsen, Linåkerbakken 13, 1791 Tistedal 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 10 Harald Bjerge, eklundvn. 34 C, 1786 Halden 1 Konservativen LED 11 Per Anders Hægre, Busterudkleiva 32, 1778 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 12 Atle Sjødal, Peder Ankers gt. 12 B, 1771 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 13 Jo Vole, Roliga 6, 1788 Berg i Østfold 1 Konservativen F 14 Bente Bergerskogen, 1788 Berg i Østfold 1 Konservativen F 15 Elin Bakken, Solbakkeveien 18, 1777 Halden 1 Konservativen F 16 Rachid Elazahari, Prestegårdsveien 35, 1791 Tistedal 1 Konservativen F 17 Arve Sigmundstad, Rødsbakken 6, 1771 Halden 1 Konservativen F IKKE VALGBAR 18 Trine Gylvik, gimleveien 40, 1786 Halden 1 Konservativen F 19 Nina Ghayemifard, Hofgårdløkkeveien 13, 1777 Halden 1 Konservativen F 20 Aasmund Sjøberg, Feltspatvn. 7, 1784 Halden, 2 Hjortsberg F 21 Anne-Lise Harboe, Hestehaugvn. 10 A, 1788 Berg i Østfold 2 Hjortsberg F 22 Yngvar Holt, Fjellstuen, Rokke, 1763 Halden, 2 Hjortsberg F 23 Lise Antonsen, Lerkestien 9, 1781 Halden 2 Hjortsberg SEK IKKE VALGBAR 24 Knut Kolberg, Alfheimveien 31, 1779 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 25 Jan Magnar Hansen, Stenrødveien 3, 1784 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 26 Linn Laupsa, Trymsvei 2C, 1781 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 27 Svein Olav Hansen, Stenrødveien 2 B, 1784 Halden 2 Hjortsberg NL 28 Lillian Aasen, Karrestadvn. 3, 1782 Halden 2 Hjortsberg F 29 Egil Pettersen, Solerødvn. 43, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 30 Gerd Gulbrandsen, Asakveien 61, 1785 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 31 Bjørn Gulbrandsen, Asakvn. 61, Hjortsberg F IKKE VALGBAR 32 Jan Larsen, Glimmervn. 21, 1784 Halden (vaktmester) 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 33 Nils Sagstuen, Diamantveien 11, 1784 Halden 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 34 Morten Christoffersen, Kiellandsgt. 14, 1767 Halden 2 Hjortsberg F 35 Inger Blomsnes, Grimsrød terrasse 6, 1786 Halden 2 Hjortsberg LED IKKE VALGBAR 36 Joakim Bratli, Søsterveien 16F, 1781 Halden 2 Hjortsberg F 37 Bjørn Larsen, Revehivn. 6, 1793 Tistedal 2 Hjortsberg F IKKE VALGBAR 38 Kjersti O'Callaghan., Næridsrødveien 18 C, 1785 Halden 2 Hjortsberg F 39 Petra de Wit-Janssen, Grimsrødhøgda 2, 1786 Halden 2 Hjortsberg F Side37

38 40 Anders Hauge Johansen, Hjortsbergveien 30, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 41 Inger Karin Røneid, Hjortsbergtunet 1, 1784 Halden 2 Hjortsberg F 42 Trond Sydskogen Herregårdsveien 6, 1771 Halden 3 Låby SEK 43 Merril Herft, Kiellandsgt. 8, 1767 Halden 3 Låby F 44 Tom Børresen, Wærnsgt. 9, 1776 Halden 3 Låby NL 45 Hans Erik Sandberg, Rødsvn. 26, 1776 Halden 3 Låby F 46 Mons Hvattum, Foltmars vei 16, 1781 Halden 3 Låby LED IKKE VALGBAR 47 Odd Riise, Furuveien 4, 1781 Halden 3 Låby F 48 Andreas Mosken, Karrestadvn. 59, 1782 Halden 3 Låby F 49 Tom Viggo Knudsen, Iddevn. 21, 1769 Halden 3 Låby F 50 Cardo Sleyman, Landstads vei 19, 1781 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 51 Berit Lindstrøm, Øvre Bankegt. 4, 1771 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 52 Øivind Holt, Båstadlundvn. 46 C, 1781 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 53 Therese Andersen, Kjærlighetsstien 15, 1781 Halden 3 Låby F 54 Truls Breda, Kajsaveien 12, 1786 Halden 3 Låby F IKKE VALGBAR 55 Jannicke Foyn Andersen, Sollihøgda 16, 1783 Halden 3 Låby F 56 Robert Henning, Busterudkleiva 11, 1776 Halden 3 Låby F 57 Dag Halvorsen., Ringveien 8, 1781 Halden 3 Låby F 58 Inga Marie Johnsen, Legangersgt. 14, 1771 Halden 3 Låby F 59 Jens Ludvig Larsen, Sollihøgda 28, 1783 Halden 3 Låby F 60 Peter Lirvall, Karrestadveien 31, 1782 Halden 3 Låby F 61 Kirsten Mellingsæter, sekretær 4 Berg SEK 62 Lill Stende, visesekr. Bøkevn. 4, 1771 Halden 4 Berg F 63 Linn Victoria Olsen, Ingerfjellvn. 44, 1788 Berg i Østfold 4 Berg F IKKE VALGBAR 64 Inger Olsen, Sponvikavn. 58, 1794 Sponvika 4 Berg F IKKE VALGBAR 65 Svein Arne Hansen, Låbyveien 47 A, 1781 Halden 4 Berg NL 66 Geir H. Sandsmark, Kaisaveien 13, 1786 Halden 4 Berg LED IKKE VALGBAR 67 Hans Moen, Prestegårdsvn. 22, 1791 Tistedal, 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 68 Karin Skeie, Øbergvn. 33, 1791 Tistedal, 5 Tistedal F 69 Tove Harboe, sekretær 5 Tistedal SEK 70 Else-Kathrine Hveding, Damvn. 11, 1791 Tistedal 5 Tistedal LED 71 Alex Zeylon, Lillevn. 4, 1791 Tistedal 5 Tistedal F 72 Gerd Berit Odberg, Blokkvn. 24, 1785 Halden 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 73 Øystein Lillås, Vedenveien 25, 1791 Tistedal 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 74 Edna Henriksen, Vedenveien 31, 1791 Tistedal 5 Tistedal F 75 Mette Rakeng Karlsen, Jonsokvn. 2, 1793 Tistedal 5 Tistedal NL 76 Reidun Vik-Haugen, Prestegårdsveien 34, 1791 Tistedal 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 77 Hans Jarle Moen, Båtveien 4, 1792 Tistedal 5 Tistedal F 78 Raymond Tollefsen, Solbrekke, torpedal, 1764 Halden 5 Tistedal F 79 Eva Huken Demma, Asakveien, 1785 Halden 5 Tistedal F 80 Camilla Johansen, Fjellveien 7, 1792 Tistedal 5 Tistedal F 81 Torill Pedersen, Idd Storeholm gård, 1765 Halden 5 Tistedal F IKKE VALGBAR 82 Berit Torptangen, Stangeløkkveien 6, 1778 Halden 6 Idd SEK 83 Torbjørn Østby, Kasene, Liholt, 1756 Halden 6 Idd F 84 Fridtjof Dahlen, Kommandantvn. 21, 1769 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR Side38

39 85 Thor Målerud, Idd, Bøklevene, 1765 Halden 6 Idd F 86 Ellen Simensen, Idd, Sannerød, 1765 Halden 6 Idd F 87 Anne Grete Olsen, Iddeveien 22, 1769 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR 88 Torhild Johnsen, Bakke, Idd, 1765 Halden 6 Idd F IKKE VALGBAR 89 Eivind Ottersen, Skriverøvn. 133, Idd F 90 Kjeld Qvortrup, Enerbakken 5, 1768 Halden 6 Idd F 91 Egil Thorgersen, Bondebakken 16, 1769 Halden 6 Idd F 92 Willy Gottås, Lensmann J. Knudsens vei 3, 1769 Halden 6 Idd NL 93 John Østensvig, Jonsokveien 21, 1793 Tistedal 6 Idd LED IKKE VALGBAR 94 Arnfinn Skogtrø, Festningsgaten 12, 1767 Halden 6 Idd F 95 Eva Lexander, Buer, Nordli, 1766 Halden 6 Idd F 96 Bernt Aage Hunnestad, Bjerklundveien, 1792 Tistedal 6 Idd F 97 Liv Hege Jensen, Eskeviksletta 12, 1768 Halden 6 Idd F 98 Marthe Forsth-Svensson, Skriverøveien 131, 1765 Halden 6 Idd F 99 Helene Aspli, Fjordstien 5, 1765 Halden 6 Idd F 100 Anne Jansen, Idd Hov Vestre, 1765 Halden 7 Prestebakke SEK 101 Jens Bakke, Buer, rute 503, 1766 Halden 7 Prestebakke LED IKKE VALGBAR 102 Nils Nilsen, Løvmoen, 1796 Kornsjø 7 Prestebakke F 103 Bjørn Ståhl, Enningdalsveien 1263, 1765 Halden 7 Prestebakke NL 104 Egil Solheim, Sandli, rute 503, 1766 halden 7 Prestebakke F 105 Cecilie Eide Ulseth, Rød, 1765 Halden 7 Prestebakke F Side39

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF

Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden Menighetenes fellesråd Medlem: 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Nemnder og råd samt annen representasjon i perioden 2007-2011 Menighetenes fellesråd 1 Torhild Johnsen, KrF Varamedlem: 1 Knut Haugen, KrF Vilt- og innlandsfiskenemnda 6 Medlemmer Medlemmer 1 Øystein E.

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Valgstyret Utvalg: Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret. Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 014 Arkivsaksnr: 2014/4890-35 Saksbehandler: Leif Roar Skogmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Valgstyret Kommunestyrevalget 2015, godkjenning av valglisteforslag. Rådmannens

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 10.03.2016 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.10.2011 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller MØTEINNKALLING Dato: 19.05.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00628 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Valgstyret ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.05.2007 Tid: 18:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET

NYTT VALGOPPGJØR - KOMMUNESTYREVALGET Valgstyret MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 23.05.2013 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Dokumentene

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN

MØTEINNKALLING. Valgstyret SAKSLISTE 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN MØTEINNKALLING Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/15 15/607 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I VALGSTYRET DEN 26.03.2015.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.05.2015 Fra kl. 11:00 Til kl. 11:15 Fra saknr.: 11/15 Til saknr.: 12/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/886-97 Arkiv: 010 Saksbeh: Helga Raudsandmoen Dato: 20.08.2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/15

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Rådhuset Dato: 16.08.2011 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Valgstyret. Dato: Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 23.05.2013 Valgstyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 28.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 14:30

Møteinnkalling. Overhalla valgstyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: Tidspunkt: 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 14:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 19.02.2015 kl. 16:00 Valgstyret for 2011 2015: Thomas Fosen, leder m/vara Tom Roger Svendsrud Wenche Låg Breivik m/vara Guro

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015

HARSTAD KOMMUNE. Møteinnkalling. Saksnr Tittel PS 15/5 Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget 2015 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtedato: 19.05.2015 Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 04.05.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 12:00 (umiddelbart etter formannskap) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 12:30 Kultursalen, Dalerveien, Skotselv Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE

P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2015 Fra kl. 10:00 Til kl. 10:30 Fra saknr.: 7/15 Til saknr.: 8/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Inga Johanne Balstad Jon Bakken Tanja Fuglem Per Røsseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Skånland kommune. Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: Tid: 09.00 Skånland kommune Utvalg: VALGSTYRET Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Arkivsak: 10/2503-50 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE Innstilling: Følgende valglister godkjennes som

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/11 GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/11 GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2503 Saksbehandler: K-kode: 014 GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2011 I SØRUM KOMMUNE RKO/INFO/OHELL

Detaljer

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl.

Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. Til medlemmer av Valgstyre MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 07.05.2015 kl. 17:00* Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: * Møtet

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Terje Bremnes Granmo. AP Randi Johnsen Eikevik U Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 19.05.2015 Formannskapssalen, Rådhuset Tidspunkt: 13:15-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Knut Magne Sjøvold SP Rakel Therese S.

Detaljer

Valgstyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Valgstyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.05.2007 Tid: 10:00 Evt. forfall

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet

Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapet KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapet Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge utvalgsleder FRP Ole-Johan Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET ENDELIG GODKJENNING AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007

Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Arkivsak: 07/1814 Sakstittel: K-kode: 014 Saksbehandler: Odd Hellum Saksfremlegg GODKJENNELSE AV VALGLISTER TIL KOMMUNESTYREVALGET 2007 Innstilling: Følgende valglister godkjennes som offisielle valglister

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling

Valgstyret. Møteinnkalling Valgstyret Møteinnkalling Utvalg: Valgstyret Møtested: Vikerhavn, Rådhuset Dato: 19.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRET Møtested: : 22.05.2017 Tid: 14:00-16:00 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 14:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: kl. 14:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: valgstyret Møtested: kommunehuset Møtedato: 10.05.2011 kl. 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31 02 20 00. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Anser noen

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Valgstyret Møtested: Kommunehuset Møtedato: 01.06.2011 Tid: 08.30 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/1 10/1002 SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV VALGLISTER TIL

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Formannskapets møte vil bli avviklet etter valgstyrets møte. Verdal, 20. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Formannskapets møte vil bli avviklet etter valgstyrets møte. Verdal, 20. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Møterom 2. etasje hotellet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 26.05.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 14/993 KOMMUNESTYREVALGET 2015 - GJENNOMGANG AV INNKOMNE LISTEFORSLAG SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 15.04.2015 Tid: 12:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:00 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Valgstyret. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Valgstyret. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Valgstyret Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Torsdag 24.08.2017 kl. 15:30-16:00 Møtet settes rett i etterkant av formannskapsmøtet. Tidspunktet

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Godkjenning av innkomne listeforslag - kommunestyrevalget 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås line.ertsaas@verdal.kommune.no 74048250 Arkivref: 2007/1272 - /010

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1879 Sign: Dato: Utvalg: Valgstyret 30.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 18.05.2015 Forslag til vedtak: Valgstyret

Detaljer

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte

Møteinnkalling. Namdalseid valgstyre. Utvalg: Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: Tidspunkt: Etter kommunestyremøte Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid valgstyre Møtested: Lissalen, Samfunnshuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: Etter kommunestyremøte De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.05.2017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 29.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Inga Johanne Balstad Jon Bakken Tanja Fuglem Per Røsseth

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE VALGSTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 19.05.2005 Klokkeslett: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik Madsen 1949 Kirkeøy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland John Thune Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Valgstyret. Dagfinn Søtorp Vidar Storeheier Varamedlem Stein Bruland John Thune Varamedlem Tina Ødegård Holt Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Valgstyret Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tid: 17:00 17:25 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Villy Tjerbo

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Per Magnus Finnanger Sandsmark Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Krødsherad kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer