FOTBALLSPILLERE OG ERNÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALLSPILLERE OG ERNÆRING"

Transkript

1 FOTBALLSPILLERE OG ERNÆRING - Fra rådgivning til praksis Obligatorisk skriftlig arbeid i forbindelse med utdanning i Kost & Ernæring 10 vekttall eller 30 høgskolepoeng, nettbasert studium. Kandidat Åsa Joelsson, student nummer: Trondheim, Høsten 2003

2 Innhold: Side: 1.0. INNLEDNING s Begrunnelse for valg av problemstilling s Oppgavens avgrensning s Oppgavens oppbygging s BEGREPSAVKLARING s Ernæring og kosthold- noen grunnleggende begreper s Energigivende næringsstoffer s Ikke- energigivende næringsstoffer s BESKRIVELSE AV FOTBALLS-SPILLEREN s Treningsmengde s Kroppens energilager s Energiforbruk ved trening s RESTITUSJON s Systemer og prosesser som skal restitueres etter fysisk aktivitet s KOSTHOLDS ANBEFALINGER s Karbohydrater s Fett s Protein s Anbefalt inntak av væske og elektrolytter s KOMMUNIKASJON s Kostrådgiverens møte med fotballsspilleren s DRØFTING s KONKLUSJON s.12 LITTERATURLISTE 2

3 1.0 INNLEDNING: 1.1Begrunnelse for valg av problemstilling: I dette fordypningsarbeidet vil jeg sette søkelyset på hvordan rådgive/veilede fotballspillere om ernæring. Mitt fokus vil være rettet mot hvordan bygge opp kroppen innen og etter fysisk anstrengelse. Mitt intresse for dette temaet kommer fra de erfaringer jeg tilegnet meg som sykepleier i fysikalsk medisin. I tillegg har jeg jobbet som massør i eget foretak og møtt fotballspillere/ andre idrettsutøvere som hatt spørsmål om bland annet ernæring. Mitt ønske er å få økt kunnskap i dette fag for at kunne rådgive/ veilede fotballspillere i fremtiden. Kristoffersen (1997) belyser sykepleierens undervisningsansvar overfor pårørende. Dette ansvar kan også rettes mot den idrettsgruppe denne oppgaven omhandler, da en kostrådgiver har undervisnings- og veiledningsansvar for den som søker råd. Kristoffersen (1997, s.549) definerer veiledning som: Hensikten med veiledning er å intergrere kunnskap i praktiske erfaringer og å utvikle intellektuelle og praktiske ferdigheter. Veiledning foregår på forskjellige intervensjonsnivå: overfor utsatte og rehabiliteringstrengende, overfor akutt syke og overfor friske. Veiledning vedrør praktiske og kognitive sider hos personens mestringsforsøk. Personen som blir veiledet er preget av hans ordforråd, personlige erfaringer og kunnskaper så vel som hans verdier. Veiledning er en tilbakamelding på den enkeltes mestringsforsøk og på resultattolkingen av personen. Gjennom å veilede pårørende (leses her som fotballspillere), settes pårørende i sentrum og viktig informasjon kan utveksles. Her er det viktig at sykepleieren (leses her som kostrådgiveren), lytter aktivt på pårørende. (Kristoffersen, 1997) 1.2.Oppgavens avgrensning: Jeg har valgt å avgrense oppgaven til å omhandle energiinntak og makroernæringsstoffer, om væske og restitusjon for fotballspillere. Dette er kun en kort innføring av hva kostrådgiveren og fotballspilleren står ovenfor. Jeg ser viktigheten av et samarbeide som Kristoffersen (1997) belyser. Noen temaer omhandles ikke i oppgaven, bland annet: mikroernæringsstoffer, immunforsvar, kosttilskudd, ergogene stoffer og retningslinjer for forsvarlig vektregulering. Dette er viktige temaer som leseren anbefalles at utdype seg i. 3

4 1.3.Oppgavens oppbygging: I innledningen begrunnes valg av problemstilling og oppgavens avgrensning. Kapittlet Begrepsavklaring klargjør noen grunnleggende begreper i Kost og Ernæring samt hvilke næringsstoffer som er energigivende og hvilke som ikke er det. Kapittel tre beskriver fotballspilleren. På den måten kan leseren få innblikk i hva fotballspillere og kostrådgivere står overfor. Kapittel fire omhandler Restitusjon og råd for dette. I kapittel fem belyses kostholdsanbefalinger. I det neste kapittlet vektlegges kommunikasjon som et hjelpemiddel for Kostrådgiveren. Deretter drøftes og eksemplifieres kostråd i praksis før oppgaven avsluttes med en konklusjon BEGREPSAVKLARING: 2.1. Ernæring og kosthold- noen grunnleggende begreper: - Ernæring = Betegnelse på cellenes og organismens behov for energi og næringsstoffer, samt næringsstoffenes fordøyelse og omsetting i kroppen. - Ernæringslære = læren om næringsstoffenes og kostens betydning for god helse. Omfatter kunnskap om biologi, fysiologi, medisin, matvarekunnskap, kostholdsforskning, sosiologi, psykologi, med mer. - Næringsstoff = Kjemisk stoff som er nødvendig for biologiske og fysiologiske prosesser hos mennesker. - Næringsmiddel = Annet ord for matvare. - Kosthold = Forbruket av matvarer over en viss periode. - Diett = Kosthold spesielt utviklet for syke mennesker. Spesialkost. - Fordøyelse = Den samlede prosess som maten utsettes for fra den kommer inn i munnen (eller via annen kanal) til avfalls-stoffene skilles ut via fæces. - Metabolisme = Stoffskifte- summen av alle prosesser som skjer med næringsstoffene fra de er er absorbert (tatt opp i kroppen) til de skilles ut (via nyrene, tarmene, eller lungene). - Anabolisme = Metabolsk prosess som innebærer oppbygging av substanser i kroppen. - Katabolisme = Metabolsk prosess som innebærer nedbrytning av substanser i kroppen. (Fagnettet, AMH, 2003) Energigivende næringsstoffer: - Proteiner = Gir 4 kcal (17 kj) per gram ved forbrenning i kroppen o Animalske o Vegetabiliske 4

5 - Fett = Gir 9 kcal (38 kj) per gram ved forbrenning i kroppen o Mettet o Umettet - Alkohol = Gir 7 kcal (29kJ) per gram ved forbrenning i kroppen - Karbohydrater = Gir 4 kcal (17 kj) per gram ved forbrenning i kroppen o Stivelse o Sukkerarter o Kostfiber (Fagnettet, AMH, 2003) Ikke energigivende næringsstoffer: - Vitaminer = Nødvendig for normal energiomsetning og cellefunksjon o Fettløslige A, D, E, K o Vannløslige B, C - Mineraler = Nødvendig for normal energiomsettning og cellefunksjon o Mineraler o Sporstoffer - Vann = Løsnings- og transportmiddel for andre næringsstoffer - Ikke næringsstoffer: o Antioksidanter (Fagnettet, AMH,2003) BESKRIVELSE AV FOTBALLSPILLEREN: 3.1. Treningsmengde: Jeg har valgt å se på den type treningsmengde som Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet har beskrevet i sin Rapport nr. 2/2000 (Fysisk aktivitet og helse, Anbefalinger). En fotballspiller har forskjellige treningsformer som aerob trening og styrketrening som denne rapporten omhandler. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (s.13) definerer Aerob trening og Styrketrening: Aerob trening: Aerob trening (kondisjonstrening) er trening med sikt på å øke eller vedlikeholde evnen til å oppta og utnytte en størst mulig oksygenmengde per vektenhet over forholdsvis lang tid. Slik trening kan utformes etter intervallprinsippet, dvs.periodisk veksling mellom høyere og lavere intensitet, eller etter kontinuitetsprinsippet, dvs. trening med konstant eller tilnærmet konstant intensitet over lengre tid. Hovedhensikten med intervalltrening er å øke eller vedlikeholde den aerobe kapasitet, mens trening etter kontinuitetsprinsippet i første rekke tar sikte på å øke eller vedlikeholde evnen til å utnytte den aerobe kapasitet. Grensen mellom trening etter intervall- og kontinuitetsprinsippet er flytende. Vi kan for eksempel oppleve treningen som en kontinuerlig og jevn arbeidsinnsats (alltså tilsynelatende trening etter kontinuitetsprinsippet) når vi løper, går på ski, eller sykler i kupert terreng, mens virkningen på kroppen kan være sterkt varierende ettersom terrenget veksler. Dette kalles gjerne naturlig intervalltrening. 5

6 Styrketrening: Styrketrening (muskelstyrketrening) er trening med sikte på å øke eller vedlikeholde en muskels/muskelgruppes evne til å utvikle spenning (kraft). Slik trening kan ha som mål å øke eller vedlikeholde så vel den maksimale muskelstyrke som den utholdende muskelstyrke. Trening av maksimal muskelstyrke forutsetter høy til maksimal spenning (få repetisjoner). Trening av utholdende dynamisk (isotonisk) muskelstyrke forutsetter relativt mange repetisjoner av submaksimale spenninger (i motsetning til trening av utholdende statisk (isomeriske) muskelstyrke som går ut på å holde en submaksimal spenning i relativt lang tid Kroppens energilager: Det finnes næringsstoffer i maten som gir energi ved forbrenning i kroppen. Dette er fett, karbohydrater og protein. Da disse næringsstoffene er fordøyd å absorbert, forbrennes de i kroppens celler til varme, bevegelsesenergi og opprettholdelse av kroppens organfunksjoner. o Fett fordøyes, absorberes via lymfeårene og førs ut i blodbanen til fettvevet der det lagres som fett igjen. Oppgavene fettet har i kroppen er å frakte fettløslige vitaminer, gi energi og isolere mot kulde. o Den enklest tilgjengelige energikilden i kroppen er Karbohydratene, den er også den beste for kroppen. Da de er fordøyd, absorberes disse som enkle sukkermolekyler (monosakkariner). De fraktes først til leveren som størstedel glukose og videre til vev og celler. Der forbrennes de ved hjelp av oksygen og energien som produseres er varmeenergi og en form for kjemisk energi. Den kjemiske energien blir omdannet til bevegelsesenergi som brukes for fysisk arbeid og aktivitet. o Proteiner oppbygger celler og vev i kroppen og brukes til mange kjemiske prosesser der de er utgangspunkt for mange hormoner. De opptrer som enzymer i kjemiske prosesser og gir energi i tillegg. Etter at det er fordøyet blir det absorbert som små enheter (aminosyror og peptider), og blir fraktet til leveren. Derfra fraktes de ut til musklene og andre vev i kroppen der de blir bygd sammen til proteiner igjen. (Thommesen, 1994) Energiforbruk ved trening: Muskulaturen får i hvile hovedsaklig energi fra fett. Arbeidetsintensitet og varigheten på aktiviteten under trening, bestemmer hvor stor andel av fett og karbohydrater som bidrar til energiforbruket. Under moderat muskelarbeid holder seg blodsukkeret relativt konstant. Når arbeidsintensiteten økes, vil glukoseforbruket øke. Da muskulaturens glykogenlager 6

7 begynner å ta slutt, bruker muskelcellene i større grad blodsukkeret. Faller blodsukkeret kan muskelcellene få for lite glukose. Dette kan hjernen reagere på og det oppstår gjerne problemer med reaksjonsevne, koordinasjon såvel som konsentrasjonsevnen. Noen kaller dette for å møte veggen eller for å sprekke. (Sosial- og helsedirektoratet, Rapport, 11/2003). Karbohydrater omsettes anaerobt, det vil si uten tilgang til oksygen, i motsetning til fett som trenger oksygen for å omsettes. Ved kortvarig aktivitet som for eksempel sprintøvelser og i oppstarten til fysisk aktivitet, blir melkesyre dannet av energi ved anaerob nedbrytning av muskelglykogen. Da fysisk aktivitet spesielt i form av utholdenhetstrening utføres regelmessig, økes kapasiteten for mobilisering og utnytting av fett i forhold til karbohydrater under muskelarbeid. På sikt vil også delvis anaerob trening som for eksempel vekttrening, føre til at fettforbrenningsevnen bedres. For godt trente personer innebærer det at de er istand til å omsette mer fett å på så vis spare på glykogenlagrene. Dette bidrar til økt utholdenhet under langvarige fysiske anstrengelser. (Sosial- og helsedirektoratet, Rapport, 11/2003) RESTITUSJON: 4.1. Systemer og prosesser som skal restitueres etter fysisk aktivitet: Restitusjon kan sammenfattes i idrettssammenheng som gjenopprettelse av normale tilstander da trening/konkurranse forårsaket fysiologiske forstyrrelser, og omfatter alle prosesser som bringer kroppens fysiologiske systemer tilbake til likevekt. Dette styres i hovedsak av kroppen selv, men væske- og næringsinntak samt hvile er avgjørende faktorer da oppnåelse av fullstendig restitusjon skal sikres. Viktigheten med restitusjon etter trening/konkurranse er at etter forstyrrelser i kroppen som er forårsaket av fysiske belastninger. At gjenopprette normale tilstander og heve treningsterskelsen, for å tåle stadig større treningsbelastninger. Et annet mål er at få tilstrekkelig hvile mellom treningsøktene. Da forhindres belastningsskader, overtrening og sykdom. 7

8 Eksempler på ulike systemer og prosesser som skal restitueres etter fysisk aktivitet: o Energibalansen o Proteinbalansen o Væske- og saltbalansen o Hormonbalansen o Metabolske utskillelsesprosesser o Nevromuskulær funksjon o Immunologiske funksjoner (Sosial- og helsedirektoratet, Rapport, 11/2003, s.39). I rapporten fra Sosial- og helsedirektoratet (Mat og prestasjon- kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere, 11/2003), henvises det til at det ikke alltid er mulig å oppnå full restitusjon mellom hver treningsøkt. Dette er da utøveren har to økter per dag. Det kan å være nødvendig å få vennet kroppen til å tåle stadig større belastninger gjennom enkelte økter uten fullstendig restitusjon fra forrige økt. Ufullstendig restitusjon over flere dager kan imidlertid medføre overbelastning KOSTHOLDSANBEFALINGER: 5.1. Karbohydrater: Sosial- og helsedirektoratet har utarbeidet spesifike anbefalinger for karbohydratinntak. Avhengig av utøvernes totale treningsbelastning varierer disse anbefalingene. (s.66) o Utøvere som i gjennomsnitt trener <1 time per dag (høy intensitet) anbefales et karbohydratinntak på 5-7 gram per kg kroppsvekt per dag. o Utøvere som har en treningsbelastning tilsvarende 1-3 timer per dag (høy intensitet) anbefales et karbohydratinntak tilsvarende 7-10 gram per kg kroppsvekt per dag. o Utøvere med ekstremt mye og hard trening (>4 timer) per dag anbefales et karbohydratinntak på 10 gram eller mer per kg kroppsvekt per dag. Dersom glykogenlagrene ikke allrede er fulle før trening eller konkurranse bør det siste måltidet tilføre karbohydrat. Dette måltidet må tilpasses etter aktivitetens intensitet og varighet. Tidspunktet bør være 2-3 timer før oppvarmingen starter, da rekker 8

9 blodsukkernivået stabilisere seg innen start. En kombinasjon av karbohydratrike matvarer med moderat, lav og høy glykemisk indeks (GI) bør måltidet inneholde. I tillegg da treningsøkten eller konkurransen er langvarig, bør inntak av litt karbohydrater ca 1 time før start. Forslag til måltid 2-3 timer før fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet: 1. Havregrøt eller annen grøt av sammelt mel 2. Grovt eller halvgrovt brød med ost, magert kjøtt/fiskepålegg eller syltetøy 3. Kornblandning (kornblandningen bør svelle i væsken 10 min. før du spiser den) 4. Middag med fisk eller fjærfe ifølge tallerkenmodellen (Kostråd 13, s. 27). Forslag til måltid 1 time før fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet: 1. Loff med syltetøy eller honning 2. Hvetebolle 3. Banan (godt moden) (Kostråd 13, s. 27) Fett: Det gis ikke spesifikke anbefalinger når det gjelder inntak av fett til idrettsutøvere. Det er ikke behov for ekstre tilførsel av fett rett før, under eller etter aktivitet siden fettlagrene ikke er en begrensed faktor i forhold til energitilførsel under aktivitet. 5.3.Protein: Behovet av protein hos idrettsutøveren er avhengig av i hvilken fase i treningen utøveren er og hvilken treningsbelastning som utøveren har. Dette anbefaller Sosial- og helsedirektoratet: o Utøvere som trener 4-5 ganger per uke (>45 min per gang, høy intensitet) har et proteinbehov tilsvarende omtrent 1,0 gram per kg kroppsvekt per dag. o Utøvere som driver med hard utholdenhetstrening og/eller trener flere økter per dag har et proteinbehov tilsvarende % mer enn de generelle anbefalingene. Disse anbefales et proteininntak på 1,2-1,6 gram per kg kroppsvekt per dag. o Utøvere som driver hard styrketrening anbefales ytterligere økt proteininntak, tilsvarende 1,5-1,8 gram per kg kroppsvekt per dag. 9

10 o Det er gjort få studier på kvinnelige idrettsutøvere og deres proteinbehov,men litteraturen antyder at kvinner har et proteinbehov som er 10-20% lavere enn mannlige utøvere. (11/2003, s. 67) Anbefalt inntak av væske og elektrolytter: Her velger jeg å støtte meg til de anbefalinger Sosial- og helsedirektoratet kommet med i sin Rapport Mat og prestasjon- Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere (11/2003. s.70) Drikkerutiner før og under trening/konkurranse: o Sørg for å være i væskebalanse før trening/ konkurranse o Tren på å tåle hyppige inntak av væske under harde fysiske anstrengelser o Drikk minimum 5-7 dl per time under hard trening/konkurranse på > 1 time o Bruk det blandningsforholdet og den temperaturen på drikken som smaker best o Drikk før tørsten melder seg o Drikk ofte (hvert min), og gjerne i små posjoner ( ml) o Bruk sportsdrikk med både karbohydrat (4-7%) og salt ved aktiviteter på >1 time o Øk væske og saltinntaket i forbindelse med trening/konkurranse >1000 m.o.h o Øk sukkerandelen i drikke under langvarig trening/konkurranse i kaldt klima o Øk vann- og saltandelen i drikke under trening/konkurranse i varmt klima Drikkerutiner etter trening/konkurranse: o Innta rikelig med drikke rett etter trening/konkurranse > 30 min. varighet o Innta ca. 1 liter med sportsdrikk den første timen etter langvarig trening/konkurranse o Drikk gjerne i små porsjoner, helst hver 10 min. den første timen o Drikk deretter 0,5-0,7 liter per time som er gjennomført o Spis gjerne litt saltholdig mat hvis du inntar rent vann etter trening/konkurranse o Unngå drikke som er vanndrivende (kaffe, cola og koffeinholdige drikker, te, øl osv.) o Innta karbohydratrik drikke, spesielt etter langvarig trening/konkurranse i kaldt klima o Øk vann- og saltandelen i drikke etter trening/konkurranse i varmt klima o Vurder behovet for restitusjonsdrikk med noe protein når du trener hardt og ofte o Husk at du innen 3-4 timer etter trening bør ha inntatt 150% av væsketapet under trening/konkurranse for å komme i væskebalanse 10

11 6.0. KOMMUNIKASJON: 6.1. Kostrådgiverens møte med fotballspilleren: Hilde og Tom Eide (1996, s.31), trekker fram noen grunnleggende ferdigheter i å kommuniser: - å lytte til den andre - å skape gode å likverdige relasjoner - å strukturere en samtale - å formidle informasjon og alternative perspektiver - å forholde seg åpen til vanskelige følelser og ekstensielle spørsmål - å stimulere den andres ressurser og muligheter - å samarbeide om å finne frem til felles løsninger. For å kunne følge de ferdighetene som Eide og Eide tar opp, må man avsette tid. Hvis ikke tid av settes, kan man ikke få til et godt samarbeide. Da spiller det ikke noen rolle hvor mange ferdigheter man har. En av de store utfordringene Eide & Eide beskriver, er i å få klarhet i om gitt informasjon er skjønt av den som fått den. Gjentakelse av informasjon kan være nødvendig. Ulla Holm (1996), benytter Katie Eriksson`s (1995) tekst for å belyse at en autoritær hjelper vil skape negative følelser hos den som søker hjelp. Dette kan vise seg i form av underkastelse som tilsier at den som søker hjelp (leses her som fotballsspillere), ikke tør eller har lov å si ifra. Fotballspillere kan ta imot den informasjon som gis uten å stille sine spørsmål. Da blir de blir fratatt sin selvstendighet og kan ikke utvikle sine ressurser. Det er å krenke fotballspilleren. En annen reaksjon da hjelperen er autoritær kan være å bli trassig. Det vil si at fotballspilleren kan reagere med å si mot hjelperen, teste hjelperens kunnskaper (Holm, 1996). 7.0.DRØFTING: Nils Arne Eggen presenterer i sin bok Godfoten (1999) viktigheten av kampforberedelsene til Rosenborg ballklubb, der kombinasjonen av kollektive og 11

12 individuelle behov skaper en ramme for fellesskapet. En av de faste kampprosedyrene for Rosenborg er kampmaten kylling og pasta- fire timer før kampstart (s.140). Han viser dermed at det finnes faste praktiske prosedyrer i tråd med det som bland annet er anbefalt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, og Sosial- og helsedirektoratet. I likhet med Eggen (1999) beskriver Kristoffersen (1997) hvor viktig det er med verdier. Disse verdiene kan være bland annet vennnlighet, godhet, kjærlighet, sannhet, lojalitet og trofasthet. Dette er alle karakterstrekk og egenskaper. Det kan også være konkrete ting som bøker, penger, malerier eller mat. Noen verdier er rettet mot allmennmenneskelige behov og innebærer bland annet et behov for samvær med andre mennesker. Dette gjør at en føler glede over fellesskap og vennskap. Verdi er noe vi finner verdt å strebe etter. I dette sammenheng tenker jeg fremst på hva ernæring kan gjøre for trenings- og konkurranseresultat, samt verdien av fellesskapet kring et måltid som Eggen (1999) beskriver KONKLUSJON: Det settes stor fokus idag på fotballspillere, deres interesser og behov både fra utøverne selv, fra medier og rådgivere i forskjellige fagfelt. For den bevisste fotballspilleren finnes det lett tilgjengelige råd og oppskrifter for å forenkle hverdagen både helsemessig og prestasjonsmessig. Fortsatt er det viktig å sette av tid for planlegging og individuell rådgivning. Her er rådgiverens rolle å være lyhørd for å kunne kartlegge til beste for hver enkelt. 12

13 LITTERATURLISTE: Eggen,NA Godfoten Samhandling veien til suksess Aschehoug, 2.opplag, Finland 1997 Eide,H og Eide,T Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk Ad Notam Gyldendal AS, Oslo 1996 Fagnettet, AMH, 2003 Helle,C Prestér bedre- med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere. Olympiatoppen Holm,U EMPATI Att førstå andra mænniskors kænslor Natur och Kultur, Finland 1996 Kristoffersen, NJ Generell sykepleie,1 Universitetsforlaget, 2.opplag, Finland 1997 Sosial- og helsedirektoratet MAT OG PRESTASJON- Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere. Rapport IS:1132, 11/2003 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet og helse, anbefalinger. Rapport 2/

Rapport IS-1132. Mat og prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere

Rapport IS-1132. Mat og prestasjon. Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere IS-1132 Rapport Mat og prestasjon Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere Heftets tittel: MAT OG PRESTASJON Kostholdsanbefalinger for idrettsutøvere Utgitt: 11/2003 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere

Prestér bedre. med riktig kost. En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Prestér bedre med riktig kost En praktisk veiledning i kosthold for idrettsutøvere Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har det idrettspolitiske ansvaret for all idrett i Norge. NIFs toppidrettsorgan,

Detaljer

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff

Kosthold og trening. 1.0 Kroppens drivstoff Kosthold og trening Trening øker behovet for energi generelt, karbohydrater, protein, væske og jern (spesielt for jenter/kvinner som menstruerer). Det aller viktigste for at kroppen skal kunne trene mye

Detaljer

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere

Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Undervisningsopplegg - manual for lærere og trenere Dette er et undervisningsopplegg for unge idrettsutøvere som tar for seg mange ulike temaer innen idrettsernæring. Tanken er at du som lærer/trener/foreldre

Detaljer

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,-

ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- ditt PERSONLIGE trenings- og KoStHoldSprogram Kr. 99,- HK Reklamebyrå. Foto: Kim Ramberghaug Norsk sportsernæring YOUR POTENTIAL FRES gir deg rå energi når du trener eller trenger en ekstra boost. Brusetabletten

Detaljer

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging

Emner. 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Emner 1. Tallerkenmodellen 5. Proteiner 2. Styrke 6. Fett 3. Kondisjon 7. Butikkrunde 4. Karbohydrater 8. Praktisk matlaging Tallerkenmodellen Å finne en god måltidsrytme- og måltidssammensetning kan være

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 3 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

Effektiv restitusjon etter trening og konkurranser

Effektiv restitusjon etter trening og konkurranser Effektiv restitusjon etter trening og konkurranser Fysisk trening påfører kroppen ulike typer stressreaksjoner og tapper kroppen for væske og næring. Intensiteten i og varigheten av den enkelte treningsøkt

Detaljer

Restitusjon og væskeinntak etter trening og konkurranser

Restitusjon og væskeinntak etter trening og konkurranser Restitusjon og væskeinntak etter trening og konkurranser Utdraget fra rapporten Mat og Prestasjon laget for Sosial og helsedirektoratet i 2003 1.1 Restitusjon Innen idretten kan restitusjon defineres som

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

og måltider i eldreomsorgen

og måltider i eldreomsorgen og måltider i eldreomsorgen Vigdis Guttormsen Forord Mat og måltider er i alles liv svært viktig og bør ha høy prioritet. Måltidet er rikt og har mange ulike funksjoner. Først og fremst å dekke de ernæringsmessige

Detaljer

NATURFAG 2. NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL. Naturfag 2 YF H. Aschehoug & Co.

NATURFAG 2. NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL. Naturfag 2 YF H. Aschehoug & Co. NATURFAG 2 NY UTGAVE Alt-i-ett-bok 2011 BOKMÅL Del 2 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65

Instruktøren. Kort innføring i generell treningslære... 65 Instruktøren Kort innføring i generell treningslære................ 65 Hva, hvordan, hvorfor................................... 65 Belastning, hvile og resultat.............................. 66 Varighet,

Detaljer

Mat, energi og næringsstoffer

Mat, energi og næringsstoffer 2 Mat, energi og næringsstoffer Mat, energi og næringsstoffer 3 w Mat, energi og næringsstoffer Mat er helse, nytelse og sosialt fellesskap. I dagens samfunn dynges vi ned av tilbud om søt og velsmakende

Detaljer

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007

Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere. Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007 Kosthold og restitusjon - for idrettsutøvere Ernæringsavdelingen, Olympiatoppen 2007 Kostholdets betydning Det er viktig å ha et godt kosthold for å optimalisere ferdigheter og prestasjon. Restitusjon

Detaljer

It s time to get rough! Restitusjon tren hardere og få bedre resultater. RECOVERY restitusjonsdrikk. Nyhet! INSPIRASJON: VÅRE BESTE RYP HISTORIER

It s time to get rough! Restitusjon tren hardere og få bedre resultater. RECOVERY restitusjonsdrikk. Nyhet! INSPIRASJON: VÅRE BESTE RYP HISTORIER SJEKK UT TN OG RYP APP PÅ MOBIL M.TN.NO! NR.1 2012 TRENINGS-, KOSTHOLDS- OG NYHETSMAGASIN FRA TECH NUTRITION Nyhet! RECOVERY restitusjonsdrikk Funksjonell trening It s time to get rough! Restitusjon tren

Detaljer

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte

ET INSPIRASJONSHEFTE. om hjertevennlig livsstil for transplanterte ET INSPIRASJONSHEFTE om hjertevennlig livsstil for transplanterte Innhold: Økt forekomst av hjerte- karsykdom.........................................s. 5 Sunn livstil for transplanterte..............................................s.

Detaljer

104 Livsstil og helse

104 Livsstil og helse 104 Livsstil og helse Livsstil og helse105 DEL 2 Livsstil og helse Livsstil og helse henger sammen. Lever vi sunt, har vi større muligheter for å holde oss friske enn hvis vi lever usunt. Kostholdet er

Detaljer

Mat for kropp og sjel

Mat for kropp og sjel Mat for kropp og sjel For å komplimentere Olavesen Systemet anti-cellulitt behandlinger Det er greit å følge en diett for å gå ned i vekt, men en slik diett bør ikke utelukkende være basert på vekttap,

Detaljer

Eksamen ERN 3120, del 2

Eksamen ERN 3120, del 2 Eksamen ERN 3120, del 2 Torsdag den 18 Desember 2014, kl 0900 1300 - Oppgavesettet er på seks (6) sider og består av fire (4) oppgaver som hver teller like mye. - Hjelpemidler tillatt: kalkulator. Oppgave

Detaljer

Kurs for Mental Helse ved Linda Chrislock Livsstilsendring

Kurs for Mental Helse ved Linda Chrislock Livsstilsendring Kurs for Mental Helse ved Linda Chrislock Livsstilsendring 1 Endringer/ Forandringer En liten grå larve kan bli til en sommerfugl Mange av oss ønsker en endring i livet men vi skal være klare over at endringer

Detaljer

1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2

1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2 STEINALDERDIETT FOR IDRETTSUTØVERE 1. Hvorfor bør idrettsutøvere spise steinalderdiett...2 2. Hensikten med å spise før trening...2 2.1 Spising før konkurranse/trening, Stadie I...2 2.2 Matvalg før konkurranse...3

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44

Bacheloroppgave. SAE00 Sykepleie. Sykepleie til pasienter med diabetes type 2. Merete Morch. Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Bacheloroppgave SAE00 Sykepleie Sykepleie til pasienter med diabetes type 2 Merete Morch Totalt antall sider inkludert forsiden: 44 Molde, 19 Mai 2009 Publiseringsavtale Tittel på norsk: Sykepleie til

Detaljer

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2006 21. ÅRGANG Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten ut på tur!!! I

Detaljer

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem.

NORDLAND UNIVERSITETET I. Kandidatnr: 16. Emnekode: SY180H 000. Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie. Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. UNIVERSITETET I NORDLAND Kandidatnr: 16 Emnekode: SY180H 000 Emnenavn: Bacheloroppgave i sykepleie Oppavens tittel: Eldre og ernæring i sykehjem. Dato: 26.10.2012 kl 14.00. V\TiNW.Uln.no fi)et elt itujen

Detaljer

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere

INNHOLD 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 1 INNHOLD Forord 4 1. Utviklingstrappa som verktøy for utvikling av utøvere 5 Hvilke forutsetninger har de som lykkes? 7 2. Kravene som stilles til morgendagens topputøvere 9 Aerob og anaerob utholdenhet

Detaljer

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010

Ernæring for idrettsutøvere. Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Ernæring for idrettsutøvere Lise Friis Pedersen ernæringsfysiolog - samfunnsernæring Sarpsborg Roklubb 17. november 2010 Velg sunt på idrettsarenaen Det er ikke lett å spise sunt når det ikke finnes alternativer

Detaljer

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS

SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS SPIS RIKTIG YT MER! Tine Mejlbo Sundfør Klinisk ernæringsfysiolog Synergi Helse AS Hva er idrettsernæring? Anstrengt forhold til mat, spiseforstyrr elser Riktig timing av måltider Kosthold som - gir optimalt

Detaljer

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem?

Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? Hvordan trener verdens beste utholdenhetsutøvere, og hva kan vi lære av dem? I den senere tid har enkelte forskningsmiljøer i Norge hevdet at trening med lav intensitet ikke har effekt, og at trening med

Detaljer