IA-nytt. IA konferansen Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IA-nytt. IA konferansen 2015. Velkommen til. Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland"

Transkript

1 IA-nytt Nr 4 - september 2015 NAV Arbeidslivssenter Rogaland Velkommen til IA konferansen 2015 IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter Rogaland inviterar til IA-konferanse 28.oktober Konferansen i år har omstilling og arbeidsmiljø som hovudtema. For å belysa desse tema har me invitert anarkjende foredragshaldare. Trond Haukedal Psykolog, forfattar og foredragshaldar. Han har i 19 år reist land og strand rundt for å formidla menneskjekunnskap, og er kåra til både årets foredragshaldar og årets kurshaldar i Noreg. Astrid Nøklebye Heiberg Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Ho ivre for inkludering av eldre i arbeidslivet. Astrid Nøklebye Heiberg er Norges eldstestatssekretærogsjølveitlevande eksempel på at det er god helse å være i arbeid. Ho er opptatt av myter og fakta omkring eldre arbeidstakarar og kva som motiverar eldre til å bli verande i arbeidslivet. Hanne Kristin Rohde Forfattar og foredragshaldar. Ho er utdanna jurist og var ansatt ved Oslo Politikammer som leiar for seksjon voldsog seksualforbrytelsar. På IA-konferansen i Stavanger skal ho snakka om tema; Når det røyner på, hvilke lederegenskaper er viktige?. Agnes Berntsen Direktør ved Fevik Strandhotel. Ho har leia denne verksemda fram til å verta eit hotel i særklasse. Linda Eide Forfattar og tv-forteljar. Radiostemme og kåsør. Hennar føredrag heiter; Ekte begeistring er ingen spøk. Eit foredrag i lyd, bilete og tekst. Til trøyst og kveik for dei som ikkje greier å tenna gnisten i seg sjølv på kommando. Trykk på knappen midt på siden for å melde deg på konferansen. Les meir neste side 1

2 Program Kl Kaffe og musikk Kl Lunsj Kl Truls Nordahl - Fylkesdirektør NAV Rogaland Velkommen. Kl Trond Haukedal - Psykolog, foredragsholder og forfatter. Hvordan skape trygghet, arbeidsglede og motivasjon i tider preget av omstilling og endring? Kl Pause Kl Astrid Nøklebye Heiberg Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Aktive eldre. Kl Musikalsk innslag Kl Agnes Berntsen Direktør Fevik strandhotel Arbeidsglede, roten til mye godt gjennom verdibasert ledelse som lidenskap, vennskap, kunnskap, klokskap og litt galskap. Kl Linda Eide Journalist, programleder, forfattar. Ekte begeistring er ingen spøk. Praktisk info Sted: Clarion Hotel Energy Ishockeyveien 2, Stavanger Pris: kr 900,- Påmelding: NAV.NO 2

3 Rekruttering av fremtidige fagarbeidere til Nortura Tekst og foto: Erik Thorsen Samarbeid mellom Nortura og NAV Nortura Forus treng 15 lærlingar innan kjøttfagene. Frå dei vidaregåande skulene har verksemda fått fire lærlingar. Det er vanskeleg å rekruttera tilstrekkeleg mange framtidige fagarbeidarar frå vidaregåande skuler aleine. - Vi må tenke langsiktig, og er helt avhengig av å ha tilgang på fagarbeidere i fremtiden. Så det er viktig for oss å bygge langsiktig kompetanse for å sikre fremtiden, sier personal sjef Egil Olsen. Kva gjer Nortura for å rekruttera fagarbeidarar? - Vi har fokus på godt samarbeid med dei videregående skolene og opplæringskontoret. Nortura reiser på skolebesøk og tilbyr elever som går på matfag praksis kombinert med skole. Ellers er vi på alle aktiviteter der potensielle lærlinger kan nås. Bedrifter er tilstede på NM og vi samarbeider med NAV. Til tross for dette klarer vi ikke å få dekket behovet for læringer. Tettere samarbeid mellom Nortura og NAV Nortura Forus og NAV starta samarbeidet hausten 2014 med klare ønskjer og behov bedrifta hadde. NAV fotalde kva dei kunne bistå verksemda med. Ut frå dette vart det utarbeidd felles forpliktande handlingsplan. Alle i september presenterte NAV 29 gode kandidater for verksemda. Nortura ønskja kandidater som var motiverte og hadde god fysisk helse. Kandidatane fekk ein presentasjon av verksemda på Nortura i oktober. I dag er fem av desse kandidatane i gang med kvar sitt lærlingeløp. Oppfølging på Nortura Nortura hadde førebudd seg godt til kandidatane frå NAV skulle begynne si læretid i verksemda. Ein del av planen var tett og tidleg oppfølging, eigen mentor og personalkonsulent og høgare lønn for lærlingane. Elisabeth Øvernes og Egil Ove Wulvig var teamet som følgde kandidatane opp og var i kontakten med NAV. -Tette oppfølging av Egil Ove Wulvig og Elisabeth Øvernes var en av flere suksess kriterier. Dette ga oss muligheten for å jobbe tette og grundig. Å møte dem på en skikkelig og helhetlig måte, sier personalsjef Egil Olsen. - Vi sto klar med tydlige oppfølgingsplaner basert på læreplaner. Vi hadde ukentlige oppfølgingsamtaler mellom leder og kandidat, der progresjon, trivsel og lignende var på agendaen. Med en sluttevaluering etter en 6 ukers prøve periode. Målet var å gi dem en forståelse for faget fra A til Å, og vise dem at vi tilbyr noe bra! En god arbeidsplass, med gode faglige utviklingsmulighet, gode kolleger og en bedrift som verdsetter dem, sier Egil Ove Wulvig. Forts.neste side 3

4 «På andre sida av bordet» Tekst og foto: Marianne Aas Tor Inge Stokkedal ved NAV kontaktsenter har gått frå å vera brukar til medarbeidar i NAV. Han har ikkje ladt utfordringar med synet få stoppa han frå å vera ein del av arbeidslivet. Suksesskriteria har vore eit godt arbeidsmiljø og ein leiing som har tatt sjansen! Stokkedal jobbar nå som veiledar og nyttar både pc og telefon i det daglege arbeidet. I eit kontorfellesskap på Lura i Sandnes, tilbringar han dagane saman med gode kollegar. Førarhunden Vance har og sin faste stad i hjørnet. leiar og kollegar som det aller viktigaste! Leiar Anita Gilje meiner at Stokkeland har med seg en god ballast til å håndtere og løysa utfordringar. Det blir synleg gjennom dialogen han har med dei som tek kontakt med oss, seiar ho. Han bidrar i produksjonen på lik linje med alle andre. Vidare vil ho understreka at det er ein styrke for miljøet at arbeidstakarne ikkje er like. Frå venstre Egil Ove Wulvig (mentor), Alexander Lothe (lærling kjøtt skjærer faget) og Mette Løken (lærling Industriell mat produksjon). Foto:Erik Thorsen Ved hjelp av NAV forsøkte Stokkedal fyrst å etablera seg som massør, men det viste seg at det blei for vanskeleg å livnære seg på, og etter kvart dalte motivasjonen. Vidare var det gjennom et samarbeid med Sandnes Pro Service at tanken om jobb i NAV kom opp som eit mogleg alternativ. Høgare lønn for lærlingane - Flere av kandidatene var over 20 år, disse har flere økonomiske forpliktelser enn den vanlige elev fra videregående skole. Derfor så vi det som nødvendig å tenke nytt i forhold til lønn. Et samarbeid mellom ledelsen og klubben resulterte i bedre betingelser, sier Egil Ove Wulvig. - Vi går ut fra en gjennomsnittslønn i alle avdelinger. Da ender vi opp med en lønn på 93kr første året og 139 andre året. Flere av disse kandidatene har blitt satt på andre års lønn. Denne måten har vi fått en del positive tilbakemeldinger på, og det har spredd seg videre i Nortura, samt NHO har meldt sin interesse. Vi er bedt om å komme å fortelle om dette. Det er vi stolte av, sier Egil Ove Wulvig» til en fast rekruteringskanal, uten å glemme det samfunnsansvaret vi har i forhold til de tradisjonelle elevene i videregående skole, sier Egil Ove Wulvig. - Gjennom den tradisjonelle rekrutteringskanalen, videregående skole, har det vært lite å hente. Vi følger selvsagt opp dette samfunsansvaret vårt, men vi har behov for flere lærlinger. Det er derfor vi måtte tenke nytt. Og dette prosjektet er med på å svare på dette behovet. - NAV har gjort et grundig og seriøst arbeid med å finne de rette kandidatene til oss. Vi oversendte en beskrivelse av våre behov og krav og forventninger til kandiatene. NAV Marked v/ Nina Vikshåland gjorde et godt forarbeid for å finne de riktige kandiatene som hadde evne, motivasjon og spåk ferdigheter. Dette var enda en suksess faktor, med godt avklarte kandidater. Etter eit intervju hos NAV kontaktsenter fekk han tilbod om praksisplass for å kartlegge om dette var riktig arbeidsstad for han. Det var ikkje bare enkelt å setja seg inn i alle systema og klara å håndtere datautstyret. NAV Hjelpemiddelsentral bidrog med de nødvendige tekniske hjelpemidla. I tillegg fekk han hausta av erfaringa frå ein synshemma kollega ved kontaktsenteret i Drammen. Ved hjelp av eit mentor-tiltak, kunne ho personleg komme å delta på opplæringa. Likevel trekker han frem støtta frå Stokkedal håpar fleire arbeidsgjevarar tør å ta sjansen på å rekruttere uvanleg. Eit godt råd er å invitere til intervju. Då kan man få eit heilt bilete av personens ressursar og utfordringar. Ofte er det vel slik at man antar og trur, men kanskje ikkje veit, seiar han. Vidare er det mykje NAV kan bidra med av tiltak og verkemiddel. - Det veit jo eg alt om no, som har sete på begge sidar av bordet, avsluttar han. Tettare samarbeid mellom NAV og NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland gjer råd og Nortura Plan for neste samarbeidsrunde er veiledning. For meir informasjon, trykk her. klar. Vi starte opp i januar! - Samarbeidsprosjektet har vært så vellykket at Nortura nå ønsker å gjøre dette Les meir om hjelpemidlar ved varig synsnedsettelse. 4 5

5 Å byggje ein god grunnmur er viktig for eit godt arbeidsmiljø Tekst: SiselTysse Hansen Foto: Torunn K. Måleng bevisst på det i det daglige arbeidet. Dei har arbeidd med å få på plass enkle rutinar i oppfølginga, auke bevisstheta om korleis ein ynskjer å omgås og være med kvarandre. Dei har satt opp lag for å bli betre kjente med kvarandre. Eksempelvis har dei faste turar saman. Verneombod Are Søderlund seier at dei sosiale tilstellingane og turane dei har hatt har ført til større samhald, og at dei tilsette opplever å bli verdsette for sin eigen innsats for bedrifta. hatt informasjon om IA, fokuset der er kva som skal til for at dei tilsette kan ha meir nærvær på jobb Å gå på jobb med det friske. Dei har følgt opp med IA som tema på på faste personalmøter med dei tilsette som aktive aktørar. Dei delte dei tilsette inn i tre grupper for å jobbe med nokre mål dei var komne fram til, blant anna kva skal til for at fleire skal være nærværande også når til dømes livskriser skjer. IA-rådgjevar Sissel Hansen Tysse skryt av Førre Trevare: - De har vist med enkle grep, men samtidig kontinuerlig fokus i det daglige arbeid, hvordan de sammen kan bygge den inkluderende arbeidsplassen. Det er lagarbeid over tid, og å være bevisst på gode spilleregel for oppfølging og samspillsregler. Med eit sjukefråvær på 2,08 % er det ingen tvil om at det er høg nærværsgrad på Førre Trevare! Om det å være IA bedrift trekk Søderlund fram at det er ein fin ting å la alle få prøve seg i arbeidslivet. Han likar derfor svært godt at bedrifta han arbeider i er ei slik bedrift som kan opne dørene også for andre. Frå venstre: Are Søderlund (Verneombud), Jan Reidar Førre (Personalansvarlig), Birger Førre (Daglig leder), Sissel Hansen Tysse (IA-rådgiver) og Torbjørn Førre (Salgsansvarlig) Førre Trevare er ei trevirkebedrift med 22 tilsette. Det er ein fysisk krevjande arbeidsplass, med betjening av store maskinar og mykje manuelt trevirkearbeid som skal utførast. Bedrifta flytta inn i nye moderne og flotte lokale i Dei tilsette saman med Bedriftshelsetenesta var med under flytteprosessen for å sikre at den nye arbeidsplassen vart tilrettelagt med gode arbeidsstillingar, og sikre at ein fekk til god arbeidsflyt i arbeidsdagen. Leiinga ved bedrifta har heile tida halde fokus på IA, både i inkluderingsarbeidet og i sju kefråværsoppfølginga. Birger Førre, som er dagleg leiar i bedrifta syner til kva erfaringar dei har gjort seg med å ta inn personar som av ulike fysiske og psykiske årsaker ikkje har kome seg inn i arbeidslivet. Førre seier at Kva og Kvifor er ikkje vesentleg, det som er vesentleg er at dei syner vilje og evne til å delta i arbeidslivet. Eit anna vesentleg stikkord Openheit. Å spele med opne kort har dei erfart kan være eit være eller ikkje være for vedkommande. Ikkje det at ein utleverer alt, men bare seie litt om kva utfordringar dei har og kva som er vanskeleg. Vidare fortel Førre at dei er opptekne av at alle som vil skal få være med. Dei skal få mogleghet til lære og få vise kva dei kan. Å sjå personar som opplever mestring og blomstring gjer utroleg god følelse. Det kan likevel være ei utfordring at vi må stille krav til yting og deltaking i forhold til arbeidslivet sine spelereglar, men det går som regel bra til slutt. IA-konferansen 2015 Clarion Hotel Energy Personalansvarleg Jan Reidar Førre fortel at det som ligg bak dette fokus er at dei har arbeidd med det over lang tid. Rundt 1990 var arbeidsmiljøforholda i bedrifta så dårleg at dei vart nøydde å ta tak i problemet og løyse det. Dei inngjekk difor samarbeid med Bedriftshelsetenesta, og i 2001 fekk dei på plass IA-avtale. Dei har arbeidd ut frå tanken om at IA-arbeidet først kjem på plass når ein er Å byggje vidare på den gode plattforma handlar om å ville utvikle tryggheit og tillit i arbeidsmiljøet, noko som igjen føre til større openheit og å bry seg om kvarandre. Med dette som utgangspunkt har Førre Trevare saman med NAV Arbeidslivssenter sin rådgjevar 6 7

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 1 LEIAR Oppskrifta på suksess Idébanken får ofte spørsmål om kva oppskrifta på godt IA-arbeid er. Folk vil gjerne ha tydelege framgangsmåtar og konkrete tiltak.

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle.

Politisk nyhetsbrev. Utdanning for alle? s. 2 s. 3 s. 4 s. 6 s. 7 s. 8. Februar 2012 Tema Utdanning. Leder Utdanning for alle. Politisk nyhetsbrev Februar 2012 Tema Utdanning Utdanning for alle? Ansvarleg redaktør Martin Kaasgaard Nielsen. skribentar Anne Kathrine Wexels Wold, Torunn Berg, Erlend Sand Bruer, Maren Rognaldsen,

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL

Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL Opplæringskontora sitt samarbeidsutval (OKSU) VEGVISAR FOR SAMARBEID MELLOM GRUNNSKULE VIDAREGÅANDE SKULE NÆRINGSLIV OM FAGET UTDANNINGSVAL INNHALDSLISTE FØREORD:...3 1.0 MÅLET MED EIT UTVIDA SAMARBEID...4

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3

Ta fagutdanning. norsk industri treng deg! nesseplast. BIS Production Partner Meir side 6. Havyard Leirvik Meir side 3 Informasjon frå PRO Nr 1 Årgang 5. - februar 2011 Havyard Leirvik Meir side 3 BIS Production Partner Meir side 6 Intervju Ørjan Øvstetun Meir side 6 DETTE ER PRO E Elkem Bremanger Kunnskapsminister Kristin

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]:

Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 Presidenten: Statsråd Dag Terje Andersen [10:04:50]: Presidenten: Per-Willy Amundsen (FrP) [10:06:30]: 2009 14. jan. Muntlig spørretime 1787 Møte onsdag den 14. januar 2009 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0. NHH 2021: Blant Europas beste. Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 0 NHH 2021: Blant Europas beste Blir syke av jobben 4 Forfatter tar liv av en NHH-er 42 Nr.3 2010 Innhold 4 Blir syke av jobben Utstøting

Detaljer

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb

Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap. Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Sluttrapport: Førebygging av sjukefråvær under svangerskap Gravid i Helse Sunnmøre - ta magen med på jobb Innhald 1 BAKGRUNN... 3 2 MÅL... 3 2.1 OVERORDNA MÅL... 3 2.2 RESULTATMÅL... 3 3 STYRING OG ORGANISERING...

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen

Foreldre- kontakten. Foreldre står på sidelinjen. Arbeid mot mobbing: Foreldreutvalget for grunnskolen Foreldre- kontakten Magasin for deg som er foreldrekontakt eller medlem av FAU Arbeid mot mobbing: Foreldre står på sidelinjen Foreldreutvalget for grunnskolen Nr 2 2005 årgang 20 www.fug.no SIDE 1 FORELDREKONTAKTEN

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»

20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» 20år «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» www.vinn-hallingdal.no ÅPENT HUS TORSDAG 7. MAI i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18 Hilsen

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt

Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet. // Entreprenør som tenker nytt Arbeids- og velferdstjenestene i Tromsø er nå samlet! NAV Tromsø på plass! // I gang med kvalifiseringsprogrammet // Entreprenør som tenker nytt INNHOLD Forord Side 2 Nytt fellesskap skal gi enklere NAV-hverdag

Detaljer

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter

Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009. Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 9 3 Fra ord til handling i Kunnskapsløftet 2009 Praksisfortellinger fra elleve skoleutviklingsprosjekter 11 12 1 10 2 4 8 7 5 6 Utgitt av Utdanningsdirektoratet Medredaktør: Torbjørn Lund, Universitetet

Detaljer