Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter."

Transkript

1 Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2015 Fredag 5. Februar

2 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem i NFA s referansegruppe i muskel-skjelettsykdommer. Innføringskurs kognitiv atferdsterapi legeforeningen (Bente Aschim og Sverre Lundevall)

3 Kasus: Pål 38 år. (3) Tidligere frisk, litt søvnproblemer. Mellomleder i IT-konsulentfirma. Aktiv i musikk og idrett. Gift, to barn. September 2009 lumbale ryggsmerter. Ved us. smerter L5/S1 mest hø s. Redusert ekstensjon og sidefleksjon mot hø, negativ nevrologi, smerter ved palpasjon av lumbal muskulatur. Kiropraktor, massør. Sykemeldt 50%. Okt 2009 bedre, 30% sm. i noen uker og så Fm. Rtg neg. Juli 2010 fortsatt smerter rygg. Har hatt noe plager hele tiden, men presset seg på jobb. I tillegg magesmerter noen mnd, kan også kjenne noe i brystet, og litt prikkinger ut i fingrene. Aug 2010: Sliten, ryggsmerter, magesmerter og brystsmerter. Bekymret. Sykemeldt fullt. Starter fysisk utredning. Sept 2010: Somatisk utredning neg, inkl CT og UL abd, blodprøver, avf-prøver, EKG. Samtaler om dette. Sier han er glad det ikke er noe alvorlig galt, men virker like bekymret. Henv naprapat. Sykemeldes videre.

4 Status etter litt over et år: (4) Okt 2010: Fortsatt sliten og smerter, mest lumbalt. Prøver oppstart gradert, 70% sykemelding. MADRS 13. Nov 2010: Ikke særlig bedre. Ferdig naprapat. Fungerer i 30% jobb, men strever enda med redusert overskudd, muskelspenninger og smerter, stressfølelse.

5 En sammensatt lidelse. (5) Plagene kan være et resultat av en kronisk overbelastning der flere faktorer spiller inn. Normalt vil vi tåle og til og med vokse på fysiske og psykiske utfordringer, trening og motgang, men dette krever en veksling mellom aktivitet og hvile, mellom stress og ro. Kronisk belasting kan bryte oss ned og tømme energilagrene, kroppens helende og oppbyggende mekanismer kommer ut av balanse, slik at det kan ta lang tid å bygge seg opp igjen.

6 (6)

7 (7)

8 Kroniske, sammensatte plager: (8) Det kommer etter hvert mange studier på kompliserte sammenhenger i kroppen og hva som skjer hvis ulike belastninger medfører en ubalanse. Kroniske muskelsmerter, en del av MUPS - Medically unexplained physical symptoms. Funksjonelle lidelser, somatiseringssyndrom etc. Tilstandene kalles uforklart, men de er ikke uforståelige. Vi har ikke diagnostiske tester ennå, men kunnskapen er i utvikling. Vi vet også en del om behandling og prognose.

9 Tolkning av stress-symptomer. (9) Belastninger fører til at kroppen reagerer. Hvis vi tolker signalene som et varsel om at noe er galt med kroppen, kan en vond sirkel oppstå. Vi må isteden finne ut hva den kroniske belastningen består i. Ekte sammensatte lidelser, alt henger sammen, dvs ikke psykisk først og deretter fysisk. Ikke din skyld, ikke grunnleggende psykisk. Det er ikke så enkelt som å tenke positivt, dette er automatiserte, ubevisste, tanker og forventninger. Gasspedalen henger seg opp og Innbruddsalarmen går når noen går forbi på veien utenfor huset.

10 Kognitiv atferdsterapi behandling i almenpraksis. (10) Fokus på tanker og handlinger her og nå, ikke en dypere psykoanalyse. Lære pasienten en metode for egenterapi. Forutsetter litt tillit til behandler/behandling, og litt realisme i forhold til egeninnsats og effekt av behandling. Ikke store personlighetsendringer, men være seg selv på en smartere og mer forståelsesfull måte. Målsetningen er å gi økt selvinnsikt og økt mestring, og jobbe litt med negativ tenkning. Pasienten tilbys 6 ukentlige samtaler a ca 30 min. En oppfølgingstime etter 3 mnd. Han får et eksemplar av artikkelen Tankens kraft av Torkil Berge. Denne omhandler hovedtemaene for hver time i terapien. Hjemmeoppgave til neste gang: kikke på artikkelen, og fylle ut en problemliste.

11 Kognitiv atferdsterapi bakgrunn (11) Følelser og atferd bestemmes i stor grad av hvordan man tenker. Særlig gjelder dette viktige tanker som vi nesten ubevisst bruker mange ganger hver dag. Disse tankene kan f eks være bekymringer om egen verdi og mestring, livets usikkerhet, krav til egne prestasjoner og opplevelse av sosiale relasjoner. KAT i almenpraksis En samling teknikker, verktøy og tenkemåter. Enkelt å lære og forstå, både for lege og pasient. Fleksibelt, kan brukes i vanlige konsultasjoner eller i avtalte terapitimer. Utvider allmenlegens virkemidler i støttesamtaler.

12 1 time Kartlegging. (12) Kartlegge hva plagene betyr for pasienten, bekymringer som ligger bak. - Redd for at plagene skyldes kreft. Far har kreft. Andre generelle, langvarige plager som f eks svimmelhet, hodesmerter, nedstemthet. - Søvnproblemer, vedvarende uro. Ytre faktorer som kan spille inn som økonomiske problemer, konflikter, belastninger. - Uklar rolle på jobb, for mange oppgaver på fritid FAU, barneidrett, styrearbeid. Hvilke konsekvenser får plagene påvirkning av evne til fysiske aktiviteter, jobb, hobby, sosiale aktiviteter. - Orker mindre trening. Orker mindre hjemme dårlig samvittighet for kona. Bakenforliggende, grunnleggende problemer. - Mor alkoholproblem, skilsmisse, tidlig ansvar.

13 Problemliste Skriv opp de viktigste problemene og bekymringene du har, og som du kunne tenke deg å jobbe med. Prøv å være konkret og hold deg til din livssituasjon her og nå. Bruk dette arket, eller lag din egen liste.

14 1 time Problemlisten. (14) Problemlisten. For høyt aktivitetsnivå mangler ro. Kverner på små og store ting nattestid. Jobb uklar rolle, ikke klar ansvarsavgrensning. Klarer ikke å prioritere mellom det mest nødvendige og andre oppgaver. Blir aldri ferdig, setter tidsfrister og kvalitetskrav som er uoppnåelige. For mye bekymring barna, kona, for sent hjemme, for lite til stede.

15 1 time evidenstesting (15) Tema: Evidenstesting, for og mot skjema. Vår indre dialog er en kontinuerlig drøfting av hvordan vi vurderer oss selv og verden rundt oss. Når vi formulerer disse tankene på et ark, blir det ofte lettere å se tingene på nye måter. Setter opp fordeler og ulemper ved å være så aktiv og drevet av å være flink og presterende som han er nå.

16 Jeg må være aktiv og flink mot for jeg blir så sliten jeg gjør ting bra jeg får aldri ro jeg føler meg flink jeg blir aldri helt fornøyd jeg presterer noe jeg blir nesten aldri ferdig i tide jeg får ros og annerkjennelse jeg har alltid for lite tid

17 2 time: ABC-skjema (17) Når vi strever med vanskelige følelser, er det ofte vanskelig å finne årsakene til dem, slik at vi kan komme videre. En teknikk i KAT: For å gå inn i en problemstilling, om det er angst, panikk, depresjon eller annet, ikke diskuter den generelt, men finn en aktuell situasjon der den oppsto, og gå nokså detaljert igjennom hva som skjedde. Analyser situasjonen i en ABC(D) modell. (Se neste side.) Situasjon: pålagt å lage en Powerpoint-fremstilling til et møte neste uke. Konsekvens, reaksjon: Uro, angst, muskelsmerter, slitenhet.

18 Omsett problemet til en aktuell situasjon og beskriv den (A). A: Aktuell situasjon B: Bevissthetsinnhold, tanker C: Consequence, - følelser reaksjoner. Pålagt å lage en Powerpoint-fremstilling til et møte neste uke. D: Alternative tanker eller handlinger. (Støttetanker.)

19 Se hvilke følger den hadde for deg i form av følelser, kroppslige reaksjoner eller lignende (C). A: Aktuell situasjon B: Bevissthetsinnhold, tanker C: Consequence, - følelser reaksjoner. Pålagt å lage en Powerpoint-fremstilling til et møte neste uke. uro angst muskelsmerter sliten D: Alternative tanker eller handlinger. (Støttetanker.)

20 Prøv å hente frem hvilke tanker, forestillinger og tolkninger du gjorde deg i situasjonen, (B). A: Aktuell situasjon B: Bevissthetsinnhold, tanker C: Consequence, - følelser reaksjoner. Pålagt å lage en Jeg har ikke kontroll uro Powerpoint-fremstilling Jeg kan ikke svikte angst til et møte neste uke. Jeg har for lite tid muskelsmerter Jeg må ikke gjøre feil sliten D: Alternative tanker eller handlinger. (Støttetanker.)

21 Vurder om det finnes andre måter å tenke på eller andre måter å handle på, (D). A: Aktuell situasjon B: Bevissthetsinnhold, tanker C: Consequence, - følelser reaksjoner. Pålagt å lage en Jeg har ikke kontroll uro Powerpoint-fremstilling Jeg kan ikke svikte angst til et møte neste uke. Jeg har lite tid muskelsmerter Jeg må ikke gjøre feil sliten D: Alternative tanker eller handlinger. (Støttetanker.) Jeg pleier å få gode tilbakemeldinger Jeg pleier å yte mer enn det som forventes Feil tolereres vanligvis greit Det behøver ikke være perfekt Jeg har det meste klart allerede

22 Test ut om dette gir endret ubehag. (E). A: Aktuell situasjon B: Bevissthetsinnhold, tanker C: Consequence, - følelser reaksjoner. Pålagt å lage en Jeg har ikke kontroll Uro Powerpoint-fremstilling Jeg kan ikke svikte Angst til et møte neste uke. Jeg har lite tid Muskelsmerter Jeg må ikke gjøre feil Sliten D: Alternative tanker eller handlinger. (Støttetanker.) E: Endring før/nå. Jeg pleier å få gode tilbakemeldinger uro 8 / 4 Jeg pleier å yte mer enn det som forventes angst 6 / 2 Feil tolereres vanligvis greit smerter 6 / 2 Det behøver ikke være perfekt sliten 8 / 2 Jeg har det meste klart allerede

23 3 time: Negative automatiske tanker. (23) Tilbakemelding: Prøvd ut ABC i to situasjoner - uro i stappfull butikk, to timer i kø, uro redusert fra grad 6 til 2 ved alternative tanker. Uforberedt dratt inn i et vanskelig problem på jobb, klart å sette grenser. Tema: Negative automatiske tanker, (NAT). Stadig tilbakevendende tanker om hvordan vi ser på oss selv og på verden. Sjelden klart formulert i ord. Ofte ensidige og negative. For å bli mer klar over dem, må du lete dem frem: Dersom du har en vond følelse som kommer ofte, vil det oftest finnes en eller flere NAT som kjører i bakgrunnen.. Å bli klar over egne negative tanker, vil kunne flytte problemet fra å være et problem med verden til å være et problem i egne tanker som du kan jobbe med.

24 Følelse: Tanke: Engstelig Noe galt kommer til å skje Jeg har ikke kontroll Man kan aldri vite Redd Livet mitt er i fare Alt jeg har strevet for kan bli ødelagt Jeg kan ikke forsvare meg Urolig Livet er usikkert Jeg har ikke oversikt Nervøs Jeg kommer ikke til å få det til Før eller siden går det galt Det er best å ikke ta sjanser Sykdomsangst Jeg kommer til å bli syk Kroppens signaler må man ta på alvor Det er viktig å være forberedt Jeg kommer aldri til å bli bra Jeg har symptomer på alvorlig sykdom Jeg er redd for å dø Panikk Jeg kommer til å bli utsatt for en ulykke Jeg klarer ikke kontrollere angsten Stresset Jeg må gjøre alt som kreves av meg Hvis jeg slapper av, går det galt Jeg har så mye ansvar at jeg kan ikke hvile Prestasjonsangst Jeg kan ikke svikte Jeg må ikke gjøre feil Motløs Jeg klarer ikke det jeg burde Jeg greier det aldri Hvorfor kan jeg aldri lykkes Fortvilet Jeg føler meg så hjelpeløs Det må skje en forandring Livet mitt er bare rot Såret Jeg blir ikke tatt hensyn til Ingen forstår meg Jeg er et offer Brydd Jeg dummer meg ut stadig vekk Jeg gjør flere tabber enn de fleste Jeg er redd for å stikke meg ut Tappet for energi Jeg kommer liksom ikke i gang Jeg tror ikke jeg greier mer Jeg greier ikke samle meg om noe Trist Livet mitt er ikke slik jeg ønsker det skal være Jeg er ikke noe tess Deprimert Ingen ting gleder meg lenger Jeg holder ikke ut lenger Jeg er ikke verdt noe Jeg er en liten, uvesentlig person Jeg er ikke så bra som andre Jeg har en mørk fremtid Jeg kan ikke fullføre noen ting Jeg duger ikke Ensom Jeg faller ofte utenfor Jeg er ikke bra nok Ingen liker meg Jeg stoler ikke på andre Usikker Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre Jeg stoler ikke på meg selv Det må være noe galt med meg Mislykket Jeg er ikke pen nok Jeg er ikke flink nok Jeg er så svak Jeg skulle ønske jeg var et bedre menneske Jeg er så skuffet over meg selv Jeg skulle ønske jeg var mer som ham/henne Jeg svikter hele tiden Jeg er for tykk, tynn, kort, lang,. Jeg er ikke fornøyd med kroppen min Jeg er en taper Jeg hater meg selv Jeg skulle ønske jeg kunne forsvinne Skamfull Jeg gjør mye galt Jeg klarer ikke gjøre ting riktig Jeg har skuffet andre Sint Jeg blir dårlig behandlet Verden går i mot meg Jeg har ingen muligheter til å ordne opp Irritabel Jeg vil være i fred Jeg vil ut av dette Jeg er i en låst situasjon

25 Noe galt kommer til å skje Jeg har ikke kontroll Man kan aldri vite Livet er usikkert Jeg kommer til å bli syk Jeg må gjøre alt som kreves av meg Jeg har ikke oversikt Kroppens signaler må man ta på alvor Hvis jeg slapper av, går det galt Det er viktig å være forberedt Jeg har så mye ansvar at jeg kan ikke hvile Jeg kan ikke svikte Jeg må ikke gjøre feil Jeg føler meg så hjelpeløs Det må skje en forandring Jeg vil være i fred Jeg vil ut av dette Jeg er i en låst situasjon

26 4 time: balansere kategoriske tanker. Tilbakemelding: Han jobber med å begrense sine aktiviteter, både husarbeid, barneaktiviteter og jobb, slik at han ikke skal presse seg for mye. Bruker alternative tanker aktivt. Tema: balansere kategoriske tanker. Mange av våre automatiske tanker er svært kategoriske og ensidige. Eksempelvis tenker vi at våre handlinger eller egenskaper må være enten helt elendige eller helt perfekte, eller at en enkelt negativ hendelse betyr at alt går dårlig. Det samme kan gjelde våre katastrofefantasier eller vår skyldfølelse vi tror alt kommer til å skje til det verste, eller at vi har all skyld for negative ting som skjer. Ofte er vi ikke klar over at vi tenker så kategorisk, men kjenner bare det psykiske ubehaget som medfølger. Det kan hjelpe å trene på å en mer balansert og nyansert tenkning, for eksempel slik vi gjorde i eksempelet med for og mot i første time.

27

28

29

30 5 time: Selvfølelse. Vi lever ofte med fokus på å prestere, være flinke, måles og sammenlignes, mestre og strekke til, konkurrere og være best. Vi bruker ofte mye tid på å gruble over fortiden, og å bekymre oss over fremtiden. Vi kan ikke unngå å møte krav, men vi kan trene på å en mestre tankene rundt på en bedre måte. Mange nye retninger har tatt dette inn i seg, Mindfulness, oppmerksomhetstrening (OT), Acceptance-committment-therapy. (ACT), Compassion focused therapy og metakognitiv terapi (MCT).

31 Oppmerksomhetstrening, mindfulness. Som KAT, lett å lære, krever trening for å bruke. Start i dag, lær etter hvert. Velg ditt eget nivå, alt fra 1 minutt om dagen til å gå i buddhistkloster. Fokus på opplevelse og erfaring, ikke på prestasjon. Dette er nyttig, det modner din livsholdning, men det gir ingen attester. Hensikten: Å sette livet i perspektiv, å være, ikke bare å gjøre. Vi går igjennom bruken av OT i ulike situasjoner. Hjemmeoppgave til neste gang prøve å bruke det ved bekymringer, og når han vil ta ansvar og vise at han vet best.

32 6 time: Sette mål. Oppsummering. Han er langt mer bevisst på å sette grenser, og dempe kravene til seg selv. Han bruker hypotesetesting og oppmerksomhetstrening aktivt. Avtaler øke arbeidsgraden til 40. Setter opp en ny oppsummeringssamtale om 3 mnd. Dette var målet før samtalene: Ønsker å begrense prestasjonskrav og kunne være mer til stede her og nå med familien. Gleder meg til å leve uten å føle krav hele tiden. Hvor prestasjonsstyrt var du før vi startet? 8-9, - og nå? 6. Vil du sette deg et konkret mål videre? Komme ned til 3 eller 4 i løpet av kommende halvår. Tema: sette mål. Valg av gode mål. Godt å merke at man får til noe, starte i det små og bygge opp positive erfaringer. Fokus på de små skrittene i riktig retning, ikke på det som står igjen. Selvrespekt det er tungt å gå i motbakke, men det er bedre enn å stå stille.

33 Senere: : Fungerer bedre, men strever med å avgrense sine oppgaver og blir kraftig anspent i perioder. ***SM Delvis: 60% : Bedre, føler seg klar til å gå opp i 50%. ***SM Delvis: 50% : Det går bedre, vil øke litt. ***SM Delvis: 40% : Han synes det går fremover, trener mye, har litt mer energi. ***SM Delvis: 35% : Det går generelt bedre. Han vil øke litt til, frem mot hvor sykepengeåret går ut. Deretter vurderer han redusert stilling i 6 mnd eller mer. Anbefales kontakte Nav og P-kasse vedr dette, evt er han forberedt på evt å ta det på egen kappe. ***SM Delvis: 30% : Han vil sykemeldes frem til ferie, deretter friskemeldes, og starter i 80% stilling : Han fungerer i 80%. Bruker noen minutter hver dag på 5 positive ting.

34 Spørsmål, kommentarer..???

35 Nyttige hjelpemidler til nedlastning:

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter.

Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Kognitiv tilnærming til kroniske muskelsmerter. Nidelvkurset 2013 Fredag 1. Februar 14.45-15.30 Presentasjon. Jan Robert Grøndahl Spesialist i allmennmedisin, fastlege Tranby Legesenter i Lier. Medlem

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III

Forord. RPH-Molde, Molde september 2015. Tools). III I II Forord Rask Psykisk Helsehjelp Moldes arbeidsbok i angstmestring er laget som et selvhjelpsprogram, hvor det er lagt opp til at en får veiledning underveis. Mye av materiellet har vi utarbeidet selv,

Detaljer

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014.

* Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. * Fra Energityvene. Utmattelse i sykdom og hverdag. Berge, Dehli og Fjerstad, Aschehoug 2014. Tenk deg fotballspilleren som står foran mål og skal til å score. I taklingene får han et kraftig leggspark

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE

ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE ARBEIDSSKJEMA TIL MESTRINGSBØKENE En avgjørende del av en vellykket psykiatrisk behandling er egeninnsats. Arbeidsskjema kan være avgjørende for å få til en bedre mestring. Men hvis vi skal bli motivert

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad

Nytt svangerskap etter tap av barn. Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad Nytt svangerskap etter tap av barn Kristin Lynau, Line Christoffersen, Bente Guildal og Trine Giving Kalstad www.lub.no www.etbarnforlite.no 3. opplag, 8000. Revidert i 2014. Første gang utgitt av Foreningen

Detaljer

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi

Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi Practitioner i Effektiv NLP og Psykologi av Psykolog Sigurd Stubsjøen ISBN - 978-0-9741539-9-5 1 Innholdsfortegnelse Hvordan få mest mulig utbytte av denne e-boken s. 3 Din Visjon s. 4 Hvordan lage gode

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer