COLUMNA. Nr Side - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLUMNA. Nr. 3-2011. Side - 1 -"

Transkript

1 COLUMNA Nr Side - 1 -

2 COLUMNA Nytt fra styret! NFF`s avd. Østfold medlemsavis nr Innhold Høsten er kommet og vi er godt i gang med hverdagen etter ferietider. Denne sommeren har vært spesiell, dessverre på en uhyggelig måte. Vi er alle blitt berørt av de grufulle handlingene som fant sted i juli. I den forbindelse er det i dette nummeret et intervju med psykologspesialist i tillegg til at»sofys» besøker psykomotorisk fysioterapeut i Indre Østfold. Som redaktør av Columna er det gledelig å se at flere ønsker å synliggjøre sine kurs via medlemsbladet. Fortsett med det! Videre er styret i gang med planlegging av høsten. På agendaen står bl.a. medlemsmøte i november og vi ber medlemmene om å komme med innspill angående innhold på møtet. Videre ønsker vi tips, innspill, artikler, leserbrev og lignende for å få i stand et interessant medlemsblad. Vi publiserer gjerne invitasjoner til kurs og seminarer. Columna vil bli utgitt 4 ganger i løpet av 2011, mars- juni- september- desember. Send eventuelle forslag eller spørsmål til: Intervju Inger Wangen ved DPS Leserinnlegg fra kontaktperson i 7 Kurs Side - 2 -

3 Intervju med spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen Konstituert seksjonsleder ved DPS Halden/Sarpsborg, poliklinikken i Sarpsborg Tema: Psykisk helsevern, psykomotrisk fysioterapi, samarbeid Psykiske helse er mer enn noensinne tidligere et høyaktuelt tema. Fortsatt er det dessverre slik at psyke og soma altfor ofte blir behandlet separat, selv om man godt vet at psykiske krefter kan komme til uttrykk i somatiske lidelser. Som Spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen fysioterapeuter har vi i grunn visst dette lenge, men er dette noe vi i større grad må vektlegge i den daglige behandlingen? Kanskje vi ikke kommer noen vei med tradisjonell behandling i enkelte smertetilstander, eller kanskje vi får uventede negative reaksjoner av en behandling? Den psykomotoriske behandlingstilnærmingen har tradisjoner i helhetlig kroppsforståelse hvor den frie pusten står sentralt. Selv om belastninger i livet er blitt tilbakelagt kan spenninger knyttet til den daværende krisen bli værende igjen i kroppen i lang tid. Spenninger som hemmer frie normale bevegelser, fri pust og en uanstrengt holdning. Noen fysioterapeuter, spesielt de med psykomotorisk tilleggsutdanning har et godt samarbeid med psykologer. Jeg har snakket med Inger Wangen som er konstituert seksjonsleder ved distriktpsykiatrisk senter ved poliklinikken i Sarpsborg angående samarbeid med fysioterapeuter og terrorhandlingene Samarbeider dere med fysioterapeuter? - Per i dag har vi ikke noe formalisert samarbeid, men det foreligger i enkeltsaker. Generelt har det nok vært lite kontakt med fysioterapeuter her hos oss. Fysioterapeuter med relevant tilleggsutdanning tenker jeg vil kunne være et nyttig tillegg til tradisjonell psykoterapeutisk kontakt, og også i enkelte saker gi en utvidet forståelse. Jeg vet at de har en fysioterapeut ansatt ved DPS i Moss og det har stor nytte og verdi. I framtiden håper jeg på at vi får til et økt samarbeid, siden psyke og soma henger tett sammen, og tenker at fysioterapeuten og psykologen kan utvikle godt samarbeid og ha utviklende dialoger. Jeg tror at Samhandlingsreformen vil bidra positivt til dette ved å styrke samarbeid mellom stat og Side - 3 -

4 2. Hva tenker du skal til for å få til et samarbeid? - Noe dreier seg om økonomiske spørsmål. Vi har ikke mulighet til å leie inn en helprivat fysioterapeut med psykomotorisk videreutdanning. I Sarpsborg kommune finnes det per idag heller ingen psykomotorisk fysioterapeut med tilskudd fra kommunen. Et ønske hadde vært å ha en fysioterapeut ansatt knyttet opp til DPS:n. Jeg tror også at det generelt er litt lite kunnskap blant psykologene om hvordan en psykomotorisk fysioterapeut jobber og tenker. Jeg tror at mange av pasientene våre hadde hatt god nytte av psykomotorisk behandling i tillegg til psykologisk b 3. Har dere hatt oppgaver i forbindelse med katastrofen? - Ambulant akutteam har hatt mange henvendelser, poliklinikken har hatt noen. Ellers er det kommunens kriseteam som har tatt hånd om de kriserammede til nå. Men DPS har samarbeidet med kriseteamet i arbeidet. Jeg var med på å ta i mot rammede og pårørende søndagen etter terrorhandlingene. Det helt spesielle i denne situasjonen er at vi som nasjon er så sterkt rammet. Som helsepersonell er vi selv preget av den nasjonale sorgen, og samtidig er vi forliket til å sette oss i en terapeutisk posisjon. Det er viktig at hjelpere får anledning til å bearbeide tanker og følelser og gjennomgå en debriefing. 4. Hvilke utfordringer står dere overfør utover høsten? Noen vanlige reaksjoner etter traume: gjentagende bilder om hendelsen dukker opp skvettenhet, økt irritabilitet, endret appetitt mareritt unngåelse av å se nyheter, tv osv. om hendelsen overlevelsesskyld, hjelpeløshet (Kilde: Inger Wangen) - Vi forventer økt pågang til DPS:n utover høsten. Vi tror at omfanget blir stort og at mange vil komme til å trenge psykologsamtaler når akuttfasen går over og hverdagen kommer i gang. Det faller en stor oppgave på helsevesenet. Man vet aldri hvem som vil komme igjennom dette gjennom en normal sorgprosess og hvem som vil trenge Jeg tror at det viktigste vi som fysioterapeuter kan gjøre med pasienter som er opptatte av hendelsen eller pårørende vi møter på, er å være medmenneskelig og lytte. Vi må passe oss for å ikke gå inn i behandlerrollen som psykolog, men heller ta kontakt med fastlegen dersom vi er bekymret for pasientens psykiske velbefinnende. Intervjuet er gjort i august 2011 av Antonia Odsbu. Side - 4 -

5 Terapi og trening mot ME -Terapi og trening kan ha positiv effekt på kronisk utmattelsessyndrom. En ny rapport viser at ME- pasienter kan få økt livskvalitet og jobb- og skoledeltagelse av trening og kognitiv adferdsterapi. Det konkluderer Kunnskapssenteret, som har samlet forskning om effekten av ulike behandlinger av kronisk utmattelsessyndrom. De skriver også at det trengs mer forskning for å slå fast at alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling har effekt. Mindre utmattet Kunnskapssenterets notat inkluderer fem oversikter som til sammen oppsummerer 35 primærstudier. To av oversiktene, som handler om kognitiv adferdsterapi og treningsbehandling, viser at disse behandlingsformene trolig har positiv effekt ved kronisk utmattelsessyndrom. Lillebeth Larun. (Foto: Kunnskapssenteret) Prosjektleder Lillebeth Larun Vi ser at kognitiv terapi og treningsbehandling ser ut til å ha positiv effekt for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom når det gjelder deltagelse i skole og arbeidsliv, utmattelse og livskvalitet. Men dette sier ikke noe om årsak, sier prosjektleder Lillebeth Larun. Det er også viktig å være klar over at det ikke er funnet systematiske oversikter som omhandler de aller sykeste pasientene eller barn og unge, og vi kan derfor ikke si noe om hva slags behandling de sykeste pasientene eller barn og unge vil ha nytte av, påpeker hun. Forskerne identifiserte også systematiske oversikter som omhandlet alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling, men oversiktene ga ingen sikre svar om effekt av disse tiltakene. Vi trenger mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt av disse behandlingsstrategiene, sier Larun. Medisiner og holdninger Det pågår mange forskningsprosjekter knyttet til behandling av kronisk utmattelsessyndrom. Fire av de registrerte forskningsprotokollene refererer til norske randomiserte kontrollerte forsøk. To av disse omhandler effekt av adferds- og holdningsrettede tiltak, og to omhandler farmakologiske tiltak. Det er igangsatt mange interessante studier som sannsynligvis vil bidra til bedre kunnskap om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i fremtiden. Det er spesielt gledelig å se at også norske fagmiljøer er sterkt involvert i pågående forskningsprosjekter avslutter Larun. Referanse:Larun, Brurberg, Fønhus, Kirkehei: Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, Kunnskapssenteret, Notat 2011 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskning.no. Med tillatelse fra informasjonssjef Ingrid M. Høie Side - 5 -

6 SÅ VAR VALGET OVER FOR DENNE GANG Vi tre kolleger i FSU Sarpsborg tenkte at det ville være strategisk å kontakte de politiske partier i forkant av høstens kommunevalg. Det er på denne tiden politikere spretter opp med sine årvåkne blikk og plutselig viser interesse for alt og alle som måtte mene noe om kommunens ve og vel. Vår strategi viste seg å bære frukter. Kontaktperson i Sarpsborg, Tommy Aasli Vi fikk raskt kontakt med AP gruppen, Høyres gruppe og Pensjonistpartiet på forsommeren og alle viste vilje til å gi oss audiens for en orientering. I vår portefølje lå da flere statistikker om underdekning i fysioterapidekningen målt fra tre statistikker som viste akkurat det samme. Nemlig; vi har jobbet gratis for kommunen i mange år og i snitt med 10 årsverk som kommunen ikke har betalt driftsavtale for. Dette har da vært fysioterapeuter med del- og hel avtale med kommunen og de helt private. Uansett følte vi å ha gode kort på hånden. Disse kortene hadde vi i flere FSU møter lagt fram for Helsesjef, leder for Fysioterapitjenesten og Kommunesjefen uten å få annet motargument enn at det finnes ikke midler i kommunen til å utvide tjenesten. Den største overraskelsen var at kommunepolitikere har uansett politisk fraksjon ikke det minste peil på hva slags ordning som gjelder for vår bransje. De har mange svært lite kunnskap om hva vi egentlig driver med, hvilke økonomiske ordninger som gjelder og hvordan dekningen er i sin egen kommune. I skal få for en usedvanlig åpenhet om egen manglende kunnskap. Selv de som satt som helsepolitiske kontaktpersoner i det enkelte parti. Hvordan skal vi da forvente at pasientene forstår del- og helprivate fysioterapeuter. Våre flammende innlegg og orienteringer ble mottatt med sjokkerende reaksjoner. De følte at de ikke hadde fått noe som helst informasjon fra Helseadministrasjonen i kommunen. Alle partier var entydige om at dette måtte de se nærmere på. Vår erfaring er etter dette, at det er viktig å ha en løpende lobbyvirksomhet med de som til syvende og sist vedtar budsjettene i kommunen utpå høsten. Det er politikerne som sitter ved makta og man kan ikke forvente resultat om de ikke kjenner til saken. Hva Helseadministrasjonen i den enkelte kommune gir av informasjon vites ikke, men de sitter med trange budsjetter og må prioritere hele tiden. Hva som nå skjer etter valget, ja se det får tiden vite. Valgflesk eller ikke, vi lever i håpet og føler at man nå kan gå i debatt med de enkelte politiske fraksjoner f. eks. i aviser. Nå vet de i hvert fall hvor skoen trykker! Lykke til med lokalt arbeide! Hilsen Tommy Aasli Kontaktperson i Sarpsborg Side - 6 -

7 På rundreise Columna ønsker å synliggjøre hvor medlemmene i NFF avd. Østfold jobber. I hvert nummer vil eller flere arbeidssteder til fysioterapeuter i Østfold. I dette nummeret har Sofys tatt turen til Klinikk for helhetsterapi i Askim og psykomotoriker Ingvild Raustøl. Klinikk for helhetsterapi i Askim er min arbeidsplass. I sentrale, trivlege lokale har eg hatt tilhaldsstad som psykomotorisk fysioterapeut dei siste10 åra. Eg deler venskapeleg arbeidsmiljø, venterom og lunsjrom, telefonlinjer med mer med fleire andre fagpersonar, fleire fysioterapeutar, osteopat, gestaltveiledar, rosenterapeut, kostholdsterapeut, massør og kunst- og uttrykksterapeut. Klinikken er organisert som eit kontorfellesskap. Ein kontormedarbeidar er tilsett på deltid. Me har kontorlunsj ein gong i veka. Ellers er me alle sjølvstendige einmannsbedrifter i fellesskapet. Samarbeidet går greitt, så greitt at me eit par gonger i året arrangerer felles utflukter; frå orreleik med overnatting i gapahuk ute i marka til matkurs/restaurantbesøk og kulturelle opplevingar. I dette fellesskapet har eg jobba som psykomotorisk fysioterapeut sidan Eg har allsidig bakgrunn og erfaring frå inn og utland i tillegg til mi utdanning som fysioterapeut og vidareutdanning som psykomotoriker. Eg har vore i ulike arbeidsforhold privat og kommunalt og opplever no å vera Det er meiningsfullt for meg å jobba som psykomotorisk fysioterapeut. Eg kjenner at eg får bruka ulike sider av meg sjølv, min kunnskap og mine mange erfaringar i møte med pasientar individuelt og i grupper. I psykomotorisk fysioterapi ligg hovudvekta i behandlingstilnærminga på å avstemma dei ulike systema i kroppen til kvarandre, kroppssansning, kjensler og fornuft/tankar. Med andre ord bygger vi på kunnskapen om korleis kropp, tanke og følelse er vevd i kvarandre i mennesket sitt møte med livsutfordringar. Når det har låst seg fast i uhensiktsmessige vanemønster og vanereaksjonar og dette fører til smerte og funksjonsbegrensningar, kan ein intervenera og opna opp for endring ved å skapa auka forståelse og finna ressursbaserte tilnærmingar som gjev meining for pasienten kroppsleg og kognitivt. Det er få utøvarar av yrket i denne delen av fylket. Difor har eg ei lang venteliste. Den kan til tider vera plagsom. For å avhjelpa litt på det har eg i periodar, haust og vår, tilbod om behandling i grupper for personar som det kan høva for. Ellers er det i individuell behandling avsett ein heil time Side - 7 -

8 til kvar pasient. Nå er det igjen Eg er oppteken av salutogenesen og har den teorien som overordna perspektiv i gruppene: Oppleving av samanheng gjennom forståing, meistring og meining.(sence of coherence SOC) Då seier det seg sjølv at ein i gruppene gjev rom både til tankearbeid og kroppsarbeid. Mi nyfikenheit og min kunnskapshunger har ikkje avteke med åra. Difor har det vore svært verdfullt for meg å få innsikt i nye teoriar og praktiske tilnærmingar. For meg vart det spanande og utfordrande med spesielt fokus på kroppspsykoterapeutiske tilnærmingar til pasientar med sjokk/traume erfaringar og eg ynskjer å kvalifisera meg vidare innanfor Nevroaffektiv psykoterapi. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi Ingvild Raustøl I dette arbeidet, i møte med pasientane, kjenner eg meg privilegert og frustrert, takksam og utfordra, vellukka og mislukka, med andre ord: Eg er på mi rette hylle! Eg ynskjer at helsepolitikarar og helsebyråkratar må få augene opp for denne vesle, men viktige puslespelbrikka i kommunen sitt heilheitlege helsetilbod med, i første omgang auke i driftshjemlar. Helsing Ingvild Raustøl Spesialist i psykomotorisk fysioterapi ved Klinikk for helhetsterapi Side - 8 -

9 KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS MSK Klinikken AS Nygaardsgata Fredrikstad Tlf: Epost: Org nr: MSK FONDETs MÅNEDSSEMINAR HØSTEN 2011 MSK Klinikkens fagseminar er åpne for leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater, naprapater eller alle andre som er interessert i hvordan mennesket fungerer. Emnene vil variere fra rene fysioterapeutiske teoretiske forelesninger og små workshops til mer alternative tankeganger og innfallsvinkler. MSK Klinikken ønsker med dette å øke kunnskapen blant helsepersonell i nærområdet, skape diskusjon, debatt og bidra til kontinuerlig profesjonell oppdatering av helsepersonell involvert i pasientbehandling. Høstens program er som følger: Torsdag 6. oktober klokka Fysioterapi & sosiale medier - MT Vegard Ølstørn Arena Manuellterapi AS Oslo Torsdag 17. november klokka Subacromiell impingement trening eller kirurgi? MT Magnus Wallumrød Ortopedisk Avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Torsdag 8. desember klokka Fotrelaterte problemer behandling, såler, tape eller sko? MT Svein Kristiansen MSK Klinikken AS MSK Fondets workshoper varer ca. 3timer har følgende svært fleksible oppsett: Innledende forelesning, praktisk arbeid Kaffe/Te/Frukt/Sosial pause Workshops, diskusjon, praktisk arbeid Bindende påmelding via og bekreftelse ved betaling av 300 NOK 2.5% av alle inntektene til MSK Klinikken AS går uavkortet til MSK Fondet som er et utdanningsfond for utvikling og læring for terapeutene ved MSK Klinikken AS Side - 9 -

10 TRYGG PÅ SKULDER - undersøkelse og behandling av impingement / subacromial smerte Tid: 26. september 2011 kl. 8:30-15:15 Sted: Auditoriet B0 sykehuset Østfold Fredrikstad. Kursavgift kr 750,- Fysioterapiavdelingen på Sykehuset Østfold inviterer til kurs med fysioterapeuter og fastleger samt sykehusansatte som målgruppe. Andre yrkesgrupper er også velkomne. Skuldre er biomekanisk kompliserte og utsatt for skader og overbelastning i opptrening og daglige aktiviteter. Sykehusets fysioterapeuter utreder og setter i gang, men kan ikke følge disse pasientene over tid. Vi ønsker derfor å bidra til oppdatert kompetanse og faglig samarbeid med fysioterapeuter og fastleger og andre som behandler disse pasientene. TEMA: Skulderens funksjonelle anatomi, Bildediagnostikk, inkludert dynamisk ultralyd, operasjon / ikke operasjon, fysioterapitilbudet ved Sykehuset Østfold, fysioterapi hos pasienter med subacromiell impingement og etter rotator cuff sutur, veiledet trening eller trykkbølge, kortisoninjeksjoner intra- artikulært hos pasienter med frozen shoulder. Undervisere: Ingrid Hultenheim Klintberg PT, Phd: Spesialist i ortopedisk rehabilitering ved Sahlgrenska Universitetssykehus, Gøteborg Kaia Beck Engebretsen, spesialfysioterapeut, PhD, OUS Bent Heimdahl, seksjonsoverlege ortopedi og Georgi Kotsev overlege ortopedi Sykehuset Østfold Arnt Edvin Andersen, radiolog i privat praksis i Halden og på SØ Kursdagen er godkjent av NFF og søkt godkjent av DNLF regner med godkjenning 8 valgfrie timer ift allmennmedisin og ortopedi. Informasjon Påmelding til eller - skriv navn, mobil, epost, fakturaadresse og yrkestittel. Kr 750, lunsj inkludert (meld fra om evt matallergi/restriksjoner) Side

11 Org nr Til alle idrettsmedisinske interesserte! INVITASJON TIL Medisinsk JULESEMINAR, fredag Quality Hotel, SARPSBORG Østfold Idrettsmedisinske Forening, ØIMF, har gleden av å invitere deg og dine kolleger til det årlige juleseminaret som avholdes ved Quality Hotel, Sarpsborg. Vi har spikret et program som vi håper vil være av interesse for leger, fysioterapeuter, kiropraktorer,osteopater og naprapater. I år har vi en ny vri med en få en god drikke inkludert i kursavgiften. Når det gjelder bespisning etter dette, må hver enkelt ordne bestilling av bord direkte med hotellet. Hotellet prøver så langt det er mulig å få samlet oss i restauranten. Det er derfor viktig å si fra til hotellet at dere deltar på ØIMF sitt juleseminar og å være tidlig ute. Dette er helgen hvor alle skal på julebord! Program: Registrering m/ kaffe og rundstykker. Bruk tiden til å besøke utstillerne! Åpning av leder ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken Kosthold og fedme, myter og sannheter! Spes all.med Hilde Skyvulstad Diff.diagnoser i skulder. Ortoped Stein Morten Sletten, Ringvoll Klinikken PAUSE Besøk utstillere Fremre knesmerter, gjennomgang av diff. diagnoser. Ortoped Sverre Løken, OUS PAUSE. Besøk utstillere Jumpers knee, konservative tiltak. Spes. idrettsfysioterapi Håvard Moksnes Paneldebatt: Fremre knesmerter. Sverre Løken og Håvard Moksnes PAUSE med frukt og kaffe. Besøk utstillere kker Solberg, Diakonhjemmet SH Oppsummering ortoped Trygve Kase ? JULEBORD for de som ønsker det. Bestilles ved hotellet av hver enkelt Side

12 Praktiske opplysninger: Ved eventuell juleborddeltagelse og overnatting ordner dere dette selv med Quality Hotel og Resort, Sarpsborg. Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg. Tlf To fluer i en smekk? Hold arbeidsplassens julebord her. Det er arrangert underholdning fra hotellets side. Hotellet har en fantastisk SPA avdeling og svømmehall/sauna som gir rikelig anledning til mental og kroppslig julevask! Seminaravgift:kr som ikke inkluderer kostnader ved et eventuelt julebord. Svarslipp sendes, fakses eller helst mailes til: Jan- Ola Olstad, Fram Fysioterapi Pb 10, 1740 Borgenhaugen Fax: Mail: Spørsmål rundt arrangementet kan også rettes til Jan- Ola Olstad på mail: j- PÅMELDINGS- og INNBETALINGSFRIST: søndag Innbetaling til : Østfold Idrettsmedisinske Forening Kontonr.: Vennlig hilsen, Trygve Kase, Ivar Udnæs, Tor Moksnes, Jan Ola Olstad, Reidar Sannes og Tommy Aasli Gå gjerne inn på vår nyopprettede hjemmeside: for informasjon Ha en flott høst! Side

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer

KONFERANSE. NSHs konferanse om MAT OG HELSE. Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer KONFERANSE Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker / Astrid Hals NSHs konferanse om MAT OG HELSE Du blir hva du spiser...? Kosthold og psykisk helse Helsemessige konsekvenser Livsstilsendringer Torsdag

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015

Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015 Kjetil Drangsholt, koordinerende rådgivende overlege NAV Vest- Agder Anne Midtlien, avdelingsdirektør NAV Aust-Agder Arbeid og helse 2 sider av samme sak? Innlegg OSS AU 03.12. 2015 Tema å ta opp Samarbeidsavtalen

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for videokonferanse Program 27.august 08.30-09.00 Oppkobling av

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard

Hå kommune. Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar 2 kyr (kuer) for kvar innbyggjar Satsar på matvareindustri. Besøk gjerne Hå gamle prestegard Når pasienten er død Legevakt og kommunale kriseteam Inger Skretting Opstad Kommuneoverlege og fastlege Spesialist i allmenmedisin og samfunnsmedisin Hå kommune Ca 5 mil sør for Stavanger 16500 innbyggjarar

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Mot et hav av muligheter

Mot et hav av muligheter Arbeidsrettet rehabilitering og forskning hånd i hånd Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Emnekurs Sammensatte lidelser, 3. og 4. april 2013 Hanne Tenggren og Petter Borchgrevink, Agenda - ARR ved

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Geilokurset 9. 13. mars 2015

Geilokurset 9. 13. mars 2015 Geilokurset 9. 13. mars 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin inviterer til faglig ukeskurs på Dr. Holms Hotel. Kursuken kombineres med rekreasjon, kollegialt samvær, inspirasjon,

Detaljer

Hva er terapiridning?

Hva er terapiridning? TERAPIRIDNING Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon

Detaljer

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14

Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nye Pluss hivpositives landsforening HIV14 Nasjonal pasient/brukerkonferanse for hivpositive og helsepersonell torsdag 18. søndag 21. september

Detaljer

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din?

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din? FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM Hva kan det gjøre med hverdagen din? Balcova, Tyrkia 2015 ERFARINGSUTVEKSLING Tilbud om et møte til Erfaringsutveksling hvor dere bidrar med deres egne erfaringer

Detaljer

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell

Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Velkommen til Diabetesforum For helsepersonell og tillitsvalgte i Diabetesforbundet Kirkenes 05-06. september 2012 Rica hotell Hvordan samhandle best for å behandle flest godt! Kjære diabeteskollegaer

Detaljer

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord

Velkommen til. SANDEFJORD 15.-17. april. Rica Park Hotel Sandefjord Velkommen til SANDEFJORD 15.-17. april Rica Park Hotel Sandefjord Praktisk informasjon: Sted: Rica Park Hotel, Sandefjord Strandpromenaden 9 Tlf: 33 44 74 00 Dato: 15. 17. april 2013 Målgruppe: Ansvarlig:

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND

KOMPETANSEREKKE FOR KUNNSKAPSPARKEN HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER HELGELAND KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND KOMPETANSEREKKE FOR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTER MO I RANA o 21. JANUAR HJELPEAPPARATETS MØTE MED KREFTPASIENTEN o 2. FEBRUAR KREFTSYKDOMMER OG BEHANDLINGSMETODER

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse

Barn som pårørende. Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet. Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Barn som pårørende Barns helse, utvikling og behov ved foreldres sykdom, skade og avhengighet Klinisk emnekurs i allmennmedisin/barns helse Kursmal for Den Norske Legeforeningens kurskomiteer og konferanser

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015

Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie. Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologens arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familie Fagkurs på Frambu 19. og 20. august 2015 Psykologers arbeid med barn med sykdom eller funksjonsnedsettelse og deres familier

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011

NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NLAS Østfold i samarbeid med sentralstyret i NLAS inviterer til AKUTTDAGENE 2011 NSFs LANDSGRUPPE AV AKUTTSYKEPLEIERE www.akuttdagene.no Kjære medlemmer av NLAS og øvrige deltagere på AKUTTDAGENE 2011!

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabisavhengighet. spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabisavhengighet i spesialisthelsetjenesten Ut av tåka 15.02.2011 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Tverrfaglig vurdering av pasienter med langvarige smerter

Tverrfaglig vurdering av pasienter med langvarige smerter Tverrfaglig vurdering av pasienter med langvarige smerter November 2015 Rae F Bell, Anne Grethe Paulsberg, Borrik Schjødt Triggerpunkt! Diskogent! Aktivitet! http://besmartfromstart.blogspot.com/ Somatisering!

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk

«Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk «Det muliges kunst» Kurs for pårørande ved rusproblematikk Ei forteljing om utfordringar og moglegheiter i eit samarbeid mellom 4 kommunar og helseføretaket. LMS Klinikk for psykisk helsevern Pårørande

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis

INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis Hvorfor skrive bok?.............................................................. 11 Ideen grav der du står!............................................................ 12 Hva mener vi med perspektiver

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS

Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Kultur og dens betydning for psykisk helse. Rapport frå den planlagte kulturveka i 2014 Bjørgvin DPS Frå fjorårets åpning av Kulturveka KULTURVEKA 2014 Bjørgvin DPS Kl Måndag 27 okt Tysdag 28 okt Onsdag

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013!

Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! Velkommen til mestringskurs på Innvik Fjordhotell 8.-10. november 2013! I år er det Dysleksi Nordfjord sin tur og arrangere mestringskurs for medlemane i Sogn og Fjordane. Vi gjentek suksessen frå 2009

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger!

KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET. Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! KONFERANSE MEDISINSK KONTORFAGLIG VIRKSOMHET Motivasjons- og innspillskonferanse Hvordan selv påvirke til gode løsninger! Kontorfagpersonell som premissleverandør og pådriver Kommunikasjon i fokus Torsdag

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer