COLUMNA. Nr Side - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COLUMNA. Nr. 3-2011. Side - 1 -"

Transkript

1 COLUMNA Nr Side - 1 -

2 COLUMNA Nytt fra styret! NFF`s avd. Østfold medlemsavis nr Innhold Høsten er kommet og vi er godt i gang med hverdagen etter ferietider. Denne sommeren har vært spesiell, dessverre på en uhyggelig måte. Vi er alle blitt berørt av de grufulle handlingene som fant sted i juli. I den forbindelse er det i dette nummeret et intervju med psykologspesialist i tillegg til at»sofys» besøker psykomotorisk fysioterapeut i Indre Østfold. Som redaktør av Columna er det gledelig å se at flere ønsker å synliggjøre sine kurs via medlemsbladet. Fortsett med det! Videre er styret i gang med planlegging av høsten. På agendaen står bl.a. medlemsmøte i november og vi ber medlemmene om å komme med innspill angående innhold på møtet. Videre ønsker vi tips, innspill, artikler, leserbrev og lignende for å få i stand et interessant medlemsblad. Vi publiserer gjerne invitasjoner til kurs og seminarer. Columna vil bli utgitt 4 ganger i løpet av 2011, mars- juni- september- desember. Send eventuelle forslag eller spørsmål til: Intervju Inger Wangen ved DPS Leserinnlegg fra kontaktperson i 7 Kurs Side - 2 -

3 Intervju med spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen Konstituert seksjonsleder ved DPS Halden/Sarpsborg, poliklinikken i Sarpsborg Tema: Psykisk helsevern, psykomotrisk fysioterapi, samarbeid Psykiske helse er mer enn noensinne tidligere et høyaktuelt tema. Fortsatt er det dessverre slik at psyke og soma altfor ofte blir behandlet separat, selv om man godt vet at psykiske krefter kan komme til uttrykk i somatiske lidelser. Som Spesialist i klinisk psykologi Inger Wangen fysioterapeuter har vi i grunn visst dette lenge, men er dette noe vi i større grad må vektlegge i den daglige behandlingen? Kanskje vi ikke kommer noen vei med tradisjonell behandling i enkelte smertetilstander, eller kanskje vi får uventede negative reaksjoner av en behandling? Den psykomotoriske behandlingstilnærmingen har tradisjoner i helhetlig kroppsforståelse hvor den frie pusten står sentralt. Selv om belastninger i livet er blitt tilbakelagt kan spenninger knyttet til den daværende krisen bli værende igjen i kroppen i lang tid. Spenninger som hemmer frie normale bevegelser, fri pust og en uanstrengt holdning. Noen fysioterapeuter, spesielt de med psykomotorisk tilleggsutdanning har et godt samarbeid med psykologer. Jeg har snakket med Inger Wangen som er konstituert seksjonsleder ved distriktpsykiatrisk senter ved poliklinikken i Sarpsborg angående samarbeid med fysioterapeuter og terrorhandlingene Samarbeider dere med fysioterapeuter? - Per i dag har vi ikke noe formalisert samarbeid, men det foreligger i enkeltsaker. Generelt har det nok vært lite kontakt med fysioterapeuter her hos oss. Fysioterapeuter med relevant tilleggsutdanning tenker jeg vil kunne være et nyttig tillegg til tradisjonell psykoterapeutisk kontakt, og også i enkelte saker gi en utvidet forståelse. Jeg vet at de har en fysioterapeut ansatt ved DPS i Moss og det har stor nytte og verdi. I framtiden håper jeg på at vi får til et økt samarbeid, siden psyke og soma henger tett sammen, og tenker at fysioterapeuten og psykologen kan utvikle godt samarbeid og ha utviklende dialoger. Jeg tror at Samhandlingsreformen vil bidra positivt til dette ved å styrke samarbeid mellom stat og Side - 3 -

4 2. Hva tenker du skal til for å få til et samarbeid? - Noe dreier seg om økonomiske spørsmål. Vi har ikke mulighet til å leie inn en helprivat fysioterapeut med psykomotorisk videreutdanning. I Sarpsborg kommune finnes det per idag heller ingen psykomotorisk fysioterapeut med tilskudd fra kommunen. Et ønske hadde vært å ha en fysioterapeut ansatt knyttet opp til DPS:n. Jeg tror også at det generelt er litt lite kunnskap blant psykologene om hvordan en psykomotorisk fysioterapeut jobber og tenker. Jeg tror at mange av pasientene våre hadde hatt god nytte av psykomotorisk behandling i tillegg til psykologisk b 3. Har dere hatt oppgaver i forbindelse med katastrofen? - Ambulant akutteam har hatt mange henvendelser, poliklinikken har hatt noen. Ellers er det kommunens kriseteam som har tatt hånd om de kriserammede til nå. Men DPS har samarbeidet med kriseteamet i arbeidet. Jeg var med på å ta i mot rammede og pårørende søndagen etter terrorhandlingene. Det helt spesielle i denne situasjonen er at vi som nasjon er så sterkt rammet. Som helsepersonell er vi selv preget av den nasjonale sorgen, og samtidig er vi forliket til å sette oss i en terapeutisk posisjon. Det er viktig at hjelpere får anledning til å bearbeide tanker og følelser og gjennomgå en debriefing. 4. Hvilke utfordringer står dere overfør utover høsten? Noen vanlige reaksjoner etter traume: gjentagende bilder om hendelsen dukker opp skvettenhet, økt irritabilitet, endret appetitt mareritt unngåelse av å se nyheter, tv osv. om hendelsen overlevelsesskyld, hjelpeløshet (Kilde: Inger Wangen) - Vi forventer økt pågang til DPS:n utover høsten. Vi tror at omfanget blir stort og at mange vil komme til å trenge psykologsamtaler når akuttfasen går over og hverdagen kommer i gang. Det faller en stor oppgave på helsevesenet. Man vet aldri hvem som vil komme igjennom dette gjennom en normal sorgprosess og hvem som vil trenge Jeg tror at det viktigste vi som fysioterapeuter kan gjøre med pasienter som er opptatte av hendelsen eller pårørende vi møter på, er å være medmenneskelig og lytte. Vi må passe oss for å ikke gå inn i behandlerrollen som psykolog, men heller ta kontakt med fastlegen dersom vi er bekymret for pasientens psykiske velbefinnende. Intervjuet er gjort i august 2011 av Antonia Odsbu. Side - 4 -

5 Terapi og trening mot ME -Terapi og trening kan ha positiv effekt på kronisk utmattelsessyndrom. En ny rapport viser at ME- pasienter kan få økt livskvalitet og jobb- og skoledeltagelse av trening og kognitiv adferdsterapi. Det konkluderer Kunnskapssenteret, som har samlet forskning om effekten av ulike behandlinger av kronisk utmattelsessyndrom. De skriver også at det trengs mer forskning for å slå fast at alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling har effekt. Mindre utmattet Kunnskapssenterets notat inkluderer fem oversikter som til sammen oppsummerer 35 primærstudier. To av oversiktene, som handler om kognitiv adferdsterapi og treningsbehandling, viser at disse behandlingsformene trolig har positiv effekt ved kronisk utmattelsessyndrom. Lillebeth Larun. (Foto: Kunnskapssenteret) Prosjektleder Lillebeth Larun Vi ser at kognitiv terapi og treningsbehandling ser ut til å ha positiv effekt for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom når det gjelder deltagelse i skole og arbeidsliv, utmattelse og livskvalitet. Men dette sier ikke noe om årsak, sier prosjektleder Lillebeth Larun. Det er også viktig å være klar over at det ikke er funnet systematiske oversikter som omhandler de aller sykeste pasientene eller barn og unge, og vi kan derfor ikke si noe om hva slags behandling de sykeste pasientene eller barn og unge vil ha nytte av, påpeker hun. Forskerne identifiserte også systematiske oversikter som omhandlet alternativ behandling, kosttilskudd, rehabiliteringstiltak og farmakologisk behandling, men oversiktene ga ingen sikre svar om effekt av disse tiltakene. Vi trenger mer forskning før vi kan trekke sikre konklusjoner om effekt av disse behandlingsstrategiene, sier Larun. Medisiner og holdninger Det pågår mange forskningsprosjekter knyttet til behandling av kronisk utmattelsessyndrom. Fire av de registrerte forskningsprotokollene refererer til norske randomiserte kontrollerte forsøk. To av disse omhandler effekt av adferds- og holdningsrettede tiltak, og to omhandler farmakologiske tiltak. Det er igangsatt mange interessante studier som sannsynligvis vil bidra til bedre kunnskap om behandling av kronisk utmattelsessyndrom i fremtiden. Det er spesielt gledelig å se at også norske fagmiljøer er sterkt involvert i pågående forskningsprosjekter avslutter Larun. Referanse:Larun, Brurberg, Fønhus, Kirkehei: Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME, Kunnskapssenteret, Notat 2011 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskning.no. Med tillatelse fra informasjonssjef Ingrid M. Høie Side - 5 -

6 SÅ VAR VALGET OVER FOR DENNE GANG Vi tre kolleger i FSU Sarpsborg tenkte at det ville være strategisk å kontakte de politiske partier i forkant av høstens kommunevalg. Det er på denne tiden politikere spretter opp med sine årvåkne blikk og plutselig viser interesse for alt og alle som måtte mene noe om kommunens ve og vel. Vår strategi viste seg å bære frukter. Kontaktperson i Sarpsborg, Tommy Aasli Vi fikk raskt kontakt med AP gruppen, Høyres gruppe og Pensjonistpartiet på forsommeren og alle viste vilje til å gi oss audiens for en orientering. I vår portefølje lå da flere statistikker om underdekning i fysioterapidekningen målt fra tre statistikker som viste akkurat det samme. Nemlig; vi har jobbet gratis for kommunen i mange år og i snitt med 10 årsverk som kommunen ikke har betalt driftsavtale for. Dette har da vært fysioterapeuter med del- og hel avtale med kommunen og de helt private. Uansett følte vi å ha gode kort på hånden. Disse kortene hadde vi i flere FSU møter lagt fram for Helsesjef, leder for Fysioterapitjenesten og Kommunesjefen uten å få annet motargument enn at det finnes ikke midler i kommunen til å utvide tjenesten. Den største overraskelsen var at kommunepolitikere har uansett politisk fraksjon ikke det minste peil på hva slags ordning som gjelder for vår bransje. De har mange svært lite kunnskap om hva vi egentlig driver med, hvilke økonomiske ordninger som gjelder og hvordan dekningen er i sin egen kommune. I skal få for en usedvanlig åpenhet om egen manglende kunnskap. Selv de som satt som helsepolitiske kontaktpersoner i det enkelte parti. Hvordan skal vi da forvente at pasientene forstår del- og helprivate fysioterapeuter. Våre flammende innlegg og orienteringer ble mottatt med sjokkerende reaksjoner. De følte at de ikke hadde fått noe som helst informasjon fra Helseadministrasjonen i kommunen. Alle partier var entydige om at dette måtte de se nærmere på. Vår erfaring er etter dette, at det er viktig å ha en løpende lobbyvirksomhet med de som til syvende og sist vedtar budsjettene i kommunen utpå høsten. Det er politikerne som sitter ved makta og man kan ikke forvente resultat om de ikke kjenner til saken. Hva Helseadministrasjonen i den enkelte kommune gir av informasjon vites ikke, men de sitter med trange budsjetter og må prioritere hele tiden. Hva som nå skjer etter valget, ja se det får tiden vite. Valgflesk eller ikke, vi lever i håpet og føler at man nå kan gå i debatt med de enkelte politiske fraksjoner f. eks. i aviser. Nå vet de i hvert fall hvor skoen trykker! Lykke til med lokalt arbeide! Hilsen Tommy Aasli Kontaktperson i Sarpsborg Side - 6 -

7 På rundreise Columna ønsker å synliggjøre hvor medlemmene i NFF avd. Østfold jobber. I hvert nummer vil eller flere arbeidssteder til fysioterapeuter i Østfold. I dette nummeret har Sofys tatt turen til Klinikk for helhetsterapi i Askim og psykomotoriker Ingvild Raustøl. Klinikk for helhetsterapi i Askim er min arbeidsplass. I sentrale, trivlege lokale har eg hatt tilhaldsstad som psykomotorisk fysioterapeut dei siste10 åra. Eg deler venskapeleg arbeidsmiljø, venterom og lunsjrom, telefonlinjer med mer med fleire andre fagpersonar, fleire fysioterapeutar, osteopat, gestaltveiledar, rosenterapeut, kostholdsterapeut, massør og kunst- og uttrykksterapeut. Klinikken er organisert som eit kontorfellesskap. Ein kontormedarbeidar er tilsett på deltid. Me har kontorlunsj ein gong i veka. Ellers er me alle sjølvstendige einmannsbedrifter i fellesskapet. Samarbeidet går greitt, så greitt at me eit par gonger i året arrangerer felles utflukter; frå orreleik med overnatting i gapahuk ute i marka til matkurs/restaurantbesøk og kulturelle opplevingar. I dette fellesskapet har eg jobba som psykomotorisk fysioterapeut sidan Eg har allsidig bakgrunn og erfaring frå inn og utland i tillegg til mi utdanning som fysioterapeut og vidareutdanning som psykomotoriker. Eg har vore i ulike arbeidsforhold privat og kommunalt og opplever no å vera Det er meiningsfullt for meg å jobba som psykomotorisk fysioterapeut. Eg kjenner at eg får bruka ulike sider av meg sjølv, min kunnskap og mine mange erfaringar i møte med pasientar individuelt og i grupper. I psykomotorisk fysioterapi ligg hovudvekta i behandlingstilnærminga på å avstemma dei ulike systema i kroppen til kvarandre, kroppssansning, kjensler og fornuft/tankar. Med andre ord bygger vi på kunnskapen om korleis kropp, tanke og følelse er vevd i kvarandre i mennesket sitt møte med livsutfordringar. Når det har låst seg fast i uhensiktsmessige vanemønster og vanereaksjonar og dette fører til smerte og funksjonsbegrensningar, kan ein intervenera og opna opp for endring ved å skapa auka forståelse og finna ressursbaserte tilnærmingar som gjev meining for pasienten kroppsleg og kognitivt. Det er få utøvarar av yrket i denne delen av fylket. Difor har eg ei lang venteliste. Den kan til tider vera plagsom. For å avhjelpa litt på det har eg i periodar, haust og vår, tilbod om behandling i grupper for personar som det kan høva for. Ellers er det i individuell behandling avsett ein heil time Side - 7 -

8 til kvar pasient. Nå er det igjen Eg er oppteken av salutogenesen og har den teorien som overordna perspektiv i gruppene: Oppleving av samanheng gjennom forståing, meistring og meining.(sence of coherence SOC) Då seier det seg sjølv at ein i gruppene gjev rom både til tankearbeid og kroppsarbeid. Mi nyfikenheit og min kunnskapshunger har ikkje avteke med åra. Difor har det vore svært verdfullt for meg å få innsikt i nye teoriar og praktiske tilnærmingar. For meg vart det spanande og utfordrande med spesielt fokus på kroppspsykoterapeutiske tilnærmingar til pasientar med sjokk/traume erfaringar og eg ynskjer å kvalifisera meg vidare innanfor Nevroaffektiv psykoterapi. Spesialist i psykomotorisk fysioterapi Ingvild Raustøl I dette arbeidet, i møte med pasientane, kjenner eg meg privilegert og frustrert, takksam og utfordra, vellukka og mislukka, med andre ord: Eg er på mi rette hylle! Eg ynskjer at helsepolitikarar og helsebyråkratar må få augene opp for denne vesle, men viktige puslespelbrikka i kommunen sitt heilheitlege helsetilbod med, i første omgang auke i driftshjemlar. Helsing Ingvild Raustøl Spesialist i psykomotorisk fysioterapi ved Klinikk for helhetsterapi Side - 8 -

9 KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS KURS MSK Klinikken AS Nygaardsgata Fredrikstad Tlf: Epost: Org nr: MSK FONDETs MÅNEDSSEMINAR HØSTEN 2011 MSK Klinikkens fagseminar er åpne for leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, osteopater, naprapater eller alle andre som er interessert i hvordan mennesket fungerer. Emnene vil variere fra rene fysioterapeutiske teoretiske forelesninger og små workshops til mer alternative tankeganger og innfallsvinkler. MSK Klinikken ønsker med dette å øke kunnskapen blant helsepersonell i nærområdet, skape diskusjon, debatt og bidra til kontinuerlig profesjonell oppdatering av helsepersonell involvert i pasientbehandling. Høstens program er som følger: Torsdag 6. oktober klokka Fysioterapi & sosiale medier - MT Vegard Ølstørn Arena Manuellterapi AS Oslo Torsdag 17. november klokka Subacromiell impingement trening eller kirurgi? MT Magnus Wallumrød Ortopedisk Avdeling Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo Torsdag 8. desember klokka Fotrelaterte problemer behandling, såler, tape eller sko? MT Svein Kristiansen MSK Klinikken AS MSK Fondets workshoper varer ca. 3timer har følgende svært fleksible oppsett: Innledende forelesning, praktisk arbeid Kaffe/Te/Frukt/Sosial pause Workshops, diskusjon, praktisk arbeid Bindende påmelding via og bekreftelse ved betaling av 300 NOK 2.5% av alle inntektene til MSK Klinikken AS går uavkortet til MSK Fondet som er et utdanningsfond for utvikling og læring for terapeutene ved MSK Klinikken AS Side - 9 -

10 TRYGG PÅ SKULDER - undersøkelse og behandling av impingement / subacromial smerte Tid: 26. september 2011 kl. 8:30-15:15 Sted: Auditoriet B0 sykehuset Østfold Fredrikstad. Kursavgift kr 750,- Fysioterapiavdelingen på Sykehuset Østfold inviterer til kurs med fysioterapeuter og fastleger samt sykehusansatte som målgruppe. Andre yrkesgrupper er også velkomne. Skuldre er biomekanisk kompliserte og utsatt for skader og overbelastning i opptrening og daglige aktiviteter. Sykehusets fysioterapeuter utreder og setter i gang, men kan ikke følge disse pasientene over tid. Vi ønsker derfor å bidra til oppdatert kompetanse og faglig samarbeid med fysioterapeuter og fastleger og andre som behandler disse pasientene. TEMA: Skulderens funksjonelle anatomi, Bildediagnostikk, inkludert dynamisk ultralyd, operasjon / ikke operasjon, fysioterapitilbudet ved Sykehuset Østfold, fysioterapi hos pasienter med subacromiell impingement og etter rotator cuff sutur, veiledet trening eller trykkbølge, kortisoninjeksjoner intra- artikulært hos pasienter med frozen shoulder. Undervisere: Ingrid Hultenheim Klintberg PT, Phd: Spesialist i ortopedisk rehabilitering ved Sahlgrenska Universitetssykehus, Gøteborg Kaia Beck Engebretsen, spesialfysioterapeut, PhD, OUS Bent Heimdahl, seksjonsoverlege ortopedi og Georgi Kotsev overlege ortopedi Sykehuset Østfold Arnt Edvin Andersen, radiolog i privat praksis i Halden og på SØ Kursdagen er godkjent av NFF og søkt godkjent av DNLF regner med godkjenning 8 valgfrie timer ift allmennmedisin og ortopedi. Informasjon Påmelding til eller - skriv navn, mobil, epost, fakturaadresse og yrkestittel. Kr 750, lunsj inkludert (meld fra om evt matallergi/restriksjoner) Side

11 Org nr Til alle idrettsmedisinske interesserte! INVITASJON TIL Medisinsk JULESEMINAR, fredag Quality Hotel, SARPSBORG Østfold Idrettsmedisinske Forening, ØIMF, har gleden av å invitere deg og dine kolleger til det årlige juleseminaret som avholdes ved Quality Hotel, Sarpsborg. Vi har spikret et program som vi håper vil være av interesse for leger, fysioterapeuter, kiropraktorer,osteopater og naprapater. I år har vi en ny vri med en få en god drikke inkludert i kursavgiften. Når det gjelder bespisning etter dette, må hver enkelt ordne bestilling av bord direkte med hotellet. Hotellet prøver så langt det er mulig å få samlet oss i restauranten. Det er derfor viktig å si fra til hotellet at dere deltar på ØIMF sitt juleseminar og å være tidlig ute. Dette er helgen hvor alle skal på julebord! Program: Registrering m/ kaffe og rundstykker. Bruk tiden til å besøke utstillerne! Åpning av leder ØIMF, ortoped Trygve Kase, Ringvoll Klinikken Kosthold og fedme, myter og sannheter! Spes all.med Hilde Skyvulstad Diff.diagnoser i skulder. Ortoped Stein Morten Sletten, Ringvoll Klinikken PAUSE Besøk utstillere Fremre knesmerter, gjennomgang av diff. diagnoser. Ortoped Sverre Løken, OUS PAUSE. Besøk utstillere Jumpers knee, konservative tiltak. Spes. idrettsfysioterapi Håvard Moksnes Paneldebatt: Fremre knesmerter. Sverre Løken og Håvard Moksnes PAUSE med frukt og kaffe. Besøk utstillere kker Solberg, Diakonhjemmet SH Oppsummering ortoped Trygve Kase ? JULEBORD for de som ønsker det. Bestilles ved hotellet av hver enkelt Side

12 Praktiske opplysninger: Ved eventuell juleborddeltagelse og overnatting ordner dere dette selv med Quality Hotel og Resort, Sarpsborg. Adresse: Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg. Tlf To fluer i en smekk? Hold arbeidsplassens julebord her. Det er arrangert underholdning fra hotellets side. Hotellet har en fantastisk SPA avdeling og svømmehall/sauna som gir rikelig anledning til mental og kroppslig julevask! Seminaravgift:kr som ikke inkluderer kostnader ved et eventuelt julebord. Svarslipp sendes, fakses eller helst mailes til: Jan- Ola Olstad, Fram Fysioterapi Pb 10, 1740 Borgenhaugen Fax: Mail: Spørsmål rundt arrangementet kan også rettes til Jan- Ola Olstad på mail: j- PÅMELDINGS- og INNBETALINGSFRIST: søndag Innbetaling til : Østfold Idrettsmedisinske Forening Kontonr.: Vennlig hilsen, Trygve Kase, Ivar Udnæs, Tor Moksnes, Jan Ola Olstad, Reidar Sannes og Tommy Aasli Gå gjerne inn på vår nyopprettede hjemmeside: for informasjon Ha en flott høst! Side

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Ungdommers opplevelser

Ungdommers opplevelser Ungdommers opplevelser av å leve med CFS/ME Anette Winger Høgskolelektor/PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Disposisjon o Bakgrunn og forskningsprosjekt o Samfunnsmessige holdninger som ungdommen

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet

Smerten og håpet. Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige. Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE Smerten og håpet Et seminar om det å være pårørende til rusmiddelavhengige Tema: Sjef i eget liv veien UT av medavhengighet Tid: Torsdag 21. mai 2015 Sted: Høgskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen

CFS/ME Rehabilitering. Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen CFS/ME Rehabilitering Poliklinisk gruppetilbud for personer med CFS/ME ved Lærings og mestringssenteret, LMS. SiV HF Marianne Jacobsen Oppsett for dagen LMS Teoretisk forankring Standard metode Kurstilbud

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for spesialpedagoger, lærere og førskolelærere, helsesøstre, vernepleiere,

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

Premisser for mestring i aktivitet

Premisser for mestring i aktivitet Premisser for mestring i aktivitet Seminar 29/9 Hordaland Idrettskrets og Idrett Bergen Sør har gleden av å presentere detaljene til høstens seminar. Tid og sted: Mandag 29/9 kl. 9.30-14.30 Idrettens Hus,

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Rehabilitering av skulderplager

Rehabilitering av skulderplager Rehabilitering av skulderplager Fredrik Granviken Tverrfaglig Poliklinikk rygg-nakke-skulder Avd. for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering St Olavs Hospital Skulderplager er en av de mest vanlige muskelskjelettplagene

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger

Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger p Invitasjon til kurs for fastleger / allmennpraktiserende leger på Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus inviterer til EMNEKURS I REVMATOLOGI 2017 TIDLIG DIAGNOSE OG BEHANDLINGSSTRATEGI VED INFLAMMATORISK

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016

INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 INVITASJON TIL VMHs FAGSEMINAR OG LANDSMØTE 2016 Vi ønsker velkommen til Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen, 8.-10. april 2016 VMHs landsstyre har gleden av å invitere alle våre medlemmer til fagseminar

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28.august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for psykologer, psykiatriske sykepleiere, psykiatere, sosionomer

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Body Awareness Rating Questionnaire

Body Awareness Rating Questionnaire Body Awareness Rating Questionnaire Et spørreskjema om kroppsfornemmelser Kvinne Mann Alder... Høyde... Vekt... Yrke... Varighet av plager... I behandling : Ja Nei Under finner du en rekke påstander. Til

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september

OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september . OBESI 2014 LHL-klinikkene Røros 22. 23. september LHL-klinikkene Røros og Regionalt senter for sykelig overvekt ved St. Olavs Hospital har gleden av å invitere til fagseminar i behandling og oppfølging

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Lærings- og mestringstilbud KKT

Lærings- og mestringstilbud KKT Lærings- og mestringstilbud KKT Feil valuta Når jeg ser deg ligge der i senga kommer minnene fra forrige ferie Det hjelper lite å ha lommene fulle av norske kroner når US dollar er gjeldende valuta Nå

Detaljer

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Stressmestringskurset Arbeid og avspenning Fagakademiet i samarbeid med ACEM og Norsk Yoga-skole inviterer nok en gang til det årlige stressmestringskurset Arbeid og avspenning For hvem Ansatte i personal-

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale

Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Brukermedvirkning slik me tenker om det i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) i Sørlandet sykehus ass. Avd. leder ARA Tobbi Kvaale Disposisjon: Litt historie Om brukermedvirkning på systemnivå

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut

Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag. Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Kognitiv terapi- en tilnærming i en klinisk hverdag Spl. Lena Monsen, kognitiv terapeut Klin.spes. spl Helen Kvalheim, kognitiv terapeut Hva er hva og hvordan forstår vi det vi finner ut? TIPS Sør-Øst:

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang

Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Hva kan psykologer bidra med ved somatisk sykdom? Elin Fjerstad og Nina Lang Frisk og kronisk syk Innhold Prosjekt Klinisk helsepsykologi ved Diakonhjemmet sykehus Psykologisk behandling av kroniske smerter

Detaljer

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge

Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Behandling av Selvskading og selvmordsatferd hos barn og unge Kurs: 5. og 6. februar 2018 RVTS Øst, Auditoriet i Gullhaugveien 1-3, Oslo rvtsost.no facebook.com/rvtsost/ Målgruppe: Ansatte i BUP. Kurset

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017

Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen mars 2017 Fotterapeuter med fordypning i Biomekanisk Terapi inviterer til fagdager på Gardermoen 10.-12.mars 2017 Sted: Clarion Hotel og Congress Oslo Airport Styret i FBT ønsker velkommen til den årlige samlingen

Detaljer

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din?

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din? FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM Hva kan det gjøre med hverdagen din? Balcova, Tyrkia 2015 ERFARINGSUTVEKSLING Tilbud om et møte til Erfaringsutveksling hvor dere bidrar med deres egne erfaringer

Detaljer

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011

Kurs- og veiledningsenheten. Program 2011 Kurs- og veiledningsenheten Program 2011 Fredag 14. søndag 16.januar: PREP-kommunikasjonskurs for par Kursleder Janne-Monica A Kaarigstad og Bengt Thorkildsen Sted: Bardufosstun, Målselv Kursstart/slutt:

Detaljer

Hva er idrettsfysioterapi?

Hva er idrettsfysioterapi? IDRETTSFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer

Invitasjon. OSLO 5.-6. september 2016. konferanse. hukommelsesklinikker 25 års jubileum. www.aldringoghelse.no. Foto: OUS / Anders Bayer Invitasjon konferanse hukommelsesklinikker 25 års jubileum Foto: OUS / Anders Bayer 5.-6. september 2016 www.aldringoghelse.no Hukommelsesklinikker 25 års jubileum Det er i år 25 år siden hukommelsesklinikken

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om sammenhenger

Detaljer

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur

Fysioterapi og MeDisiNsK akupunktur Fysioterapi OG MEDISINSK akupunktur Hva er medisinsk akupunktur eller bruk av nåler i fysioterapi? Medisinsk akupunktur er en terapeutisk modalitet hvor tynne nåler brukes i behandling. Medisinsk akupunktur

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved somatisk sykdom og skade www.kognitiv.no Revidert april 2016 Innledning Mål for utdanningen Deltakerne skal lære å benytte kognitiv terapi som supplement

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller

Fagkurs på Frambu. Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller Fagkurs på Frambu 27. og 28. august 2014 Samtale med barn Samtaler med barn og barnegrupper om sykdom eller funksjonsnedsettelser Program for leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer

Detaljer

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten

Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten Behandling av cannabis- avhengighet i spesialisthelsetjenesten 23.09. 2014 Ved psykologspesialist Helga Tveit, SSHF, avd for Rus og Avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand TSB en av flere aktører TSB

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem

Hverdagsrehabilitering. Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Hvem er vi Oppstart August 2013 Ergoterapeut, hjelpepleier, fysioterapeut 100% stillinger Notodden Kommune Ca 9000 innbygere Industri by Mange

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling

Fagkurs på Frambu. Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Fagkurs på Frambu 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for godt liv og utvikling Kurset blir videooverført Fagkurs på Frambu, 5. februar 2014 Trisomi 13 og trisomi 18 - muligheter for

Detaljer

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring!

Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! Invitasjon til ungdomskonferansen 2014! 31.oktober 2.november 2014 Ung og hørselshemmet studier og arbeid en utfordring! HLFU, Yrkesaktivt utvalg i HLF og HLF Briskeby skal sammen arrangere en konferanse

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Mot et hav av muligheter

Mot et hav av muligheter Arbeidsrettet rehabilitering og forskning hånd i hånd Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Emnekurs Sammensatte lidelser, 3. og 4. april 2013 Hanne Tenggren og Petter Borchgrevink, Agenda - ARR ved

Detaljer

Hordalandsmodellen med kurs for tverrkulturell kompetanse - ein tilnærmingsmåte. www.hordaland.no

Hordalandsmodellen med kurs for tverrkulturell kompetanse - ein tilnærmingsmåte. www.hordaland.no Hordalandsmodellen med kurs for - ein tilnærmingsmåte Tiltak: Utvikle modell og verktøy for intern kompetanseheving Tverrkulturell forståing Målgruppe: Kommunalt og fylkeskommunalt tilsette i Bergensregionen

Detaljer

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212

Sluttrapport 2008/1/0212 Unge Inspiratorer MS-forbundet i Norge. Unge inspiratorer. Prosjektnummer: 2008/1/0212 Unge inspiratorer Prosjektnummer: 2008/1/0212 Prosjektleder: Lise Johnsen, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge 1 Forord I denne rapporten vil

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Fysioterapi for kvinner

Fysioterapi for kvinner Fysioterapi for KVINNER Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer