Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år!"

Transkript

1 Utgiver: Leka kommune Dato: Nr: 01/10 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år! Allerede nå merkes det at dagene er bitte-litt lengre for hver dag sola er for lengst snudd, og før vi vet ordet av det er de første hestehovene dukket opp igjen. Faste aktiviteter og enkeltarrangement er startet opp etter juleferien, og det meste kommer i normalt gjenge igjen sjekk aktivitetskalenderen på siste side. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG Tlf e-post: Tlf. Legevakt etter kl Tlf. Leka sykestue Tlf NAV Leka Tlf. Likningskontoret Leka Neste utgaver:

2 Informasjon fra kommunen Leka kommune, telefon Korrigering: I siste utgave av Lekaposten ble det kunngjort kommunale gebyrer for I tabell for praktisk bistand/hjemmehjelp ble det en feil i kolonne 5, abonnement når behovet overstiger antall timer. Kunngjort pris pr time og abonnement var korrekt. Riktig oppsett blir da som følger: 1. Praktisk bistand/hjemmehjelp G-verdi 1G = pr 1/5 09 Jegerprøven Det blir oppstart lørdag 30. januar! Oppmøte på skolen. Kr/time Abonnement når behovet overstiger: Lørdag : 2 kursøkter. Kursstart kl 1100 Lørdag : Utedag (skyting/kart og kompass/avstandsbedømmelse/ bekledning og utstyr). Oppstart kl Søndag : 2 kursøkter. Kursstart kl 1100 Påmelding til Annette innen 24. januar! Dere som meldte dere på før jul, send en sms med bekreftelse på at dere skal være med til Annette, For juniorer er prisen kr 1200 (må være fylt 14 år for kunne ta eksamen). For voksne er prisen kr Jegerprøven kjøres i regi av Jeger og Fiskeforbundet i Nærøy. Kontaktperson på Leka er Landbrukskontoret ved Annette T. Pettersen, OFFENTLIG HØRING Forslag til lokal forskrift og gebyrer for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven sendes på høring og utlegges til offentlig ettersyn i perioden 15. januar februar (jfr. forvaltningsloven kap. VII ). Lokal forskrift og gebyrer for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven legges ut på Lekatun og kommunens hjemmeside. Merknader sendes til Leka kommune, 7994 Leka innen Abonnements ordning pr mnd 1 Inntil 2G Kr Kr G Kr Kr timer Kr G Kr Kr timer Kr G kr Kr timer Kr Over 5 G Kr Kr timer Kr Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak mot egenbetaling ved meldt fravær på over en kalendermåned Tjenestemottakere i gruppe 2,3,4 og 5 får fritak ved meldt fravær 1 uke i forveien. Og ved sykdom til hjemmehjelp

3 NYTTÅRSØNSKE! I det nye året ønsker jeg meg at alle arbeidsgivere i Leka sender inn terminoppgaver pr. 15. i månedene januar mars mai juli september november (helst på Altinn for de som har mulighet til det)! Jeg MÅ ha terminoppgavene for å registrere grunnlag for arbeidsgiveravgift, og for å registrere forskuddstrekk pr. kommune. Husk også at oppgaven skal summeres og underskrives. Hvis oppgave ikke innsendes kan saken straffeforfølges etter skattebetalingsloven 18 2 (1). (Jeg håper at jeg slipper dette, og at arbeidsgiverne leverer slik de skal.) Arbeidsgivere som ikke vil få lønnsutbetalinger i 2010 kan søke skriftlig til skatteoppkreveren om fritak fra å levere terminoppgaver for dette året. Dette registreres så i SOFIE, og innbetalingskort og purringer sendes ikke ut. Hilsen Kirsten INFORMASJON TIL ARBEIDSGIVERNE INNSENDING AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER/ÅRSOPPGAVE/FØLGESKRIV Jeg viser til informasjon fra Skattedirektoratet som er gjengitt i avisene. Som tidligere år er fristen for levering av manuelle lønns- og trekkoppgaver 20. JANUAR. Årsoppgave/Følgeskriv/Kontrolloppstilling må også leveres jf. Folketrygdloven 24 3 annet ledd. Arbeidsgivere som trenger utsettelse pga. sykdom eller lign. må sende skriftlig søknad til skatteoppkreveren. For oppgaver som leveres på altinn er fristen 31. januar. Det er avgjørende for riktig ligning og avregning at opplysninger som gis i LTO er korrekte og leveres innen fristen. Unnlater arbeidsgiveren å sende inn lønns- og trekkoppgaver VIL IKKE ARBEIDSTAKEREN BLI GODSKREVET FORSKUDDSTREKKET SOM ER FORETATT. Lønnsinntekten vil ikke bli medtatt i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Arbeidstakerens skatteoppgjør blir dermed feil. Et godt tips til alle arbeidsgivere og regnskapsførere er å utføre kontroll før oppgavene leveres, slik at opplysningene i LTO og årsoppgave stemmer med innleverte terminoppgaver og innbetaling. Skatteoppkreveren har korte frister for registrering og retting, dersom de riktige tallene skal bli med på lignings-utkastet til skattyteren. Det er også begrenset hvor mye tid skatteoppkreveren har til retting, ettersom det er mange andre oppgaver som MÅ GJØRES (innenfor halv stilling). Kodeoversikt 12. utgave som gjelder fra og med inntektsåret 2009 inneholder nærmere informasjon om utfylling av LTO. Oversikten er tilgjengelig på skatteetaten.no. Heftet kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren. Skatteoppkreveren har tidligere gjennom Lekaposten redegjort for unntak fra oppgaveplikten som gjelder for privatpersoner, og for veldedige og allmen-nyttige institusjoner og organisasjoner når det gjelder mindre beløp. Dette er også omtalt i kodeoversikten. Hilsen Kirsten 3

4 Bestill frikort på SMS! Skriv FRIKORT < mellomrom > fødselsnummer (11 siffer). Send til Tjener du mer en kr må du ha skattekort. Jobber du i fritiden eller i skoleferien? Med frikort kan du tjene kr skattefritt, Nytt skattekort på skatteetaten.no SKOLELUNSJ Da er den nye vaktlista for skolelunsj på tirsdager klar frem til påske tusen takk til dere som har anledning til å hjelpe til Vaktliste skolelunsj jan påske 2010 Oppmøte kl 10 på skolekjøkkenet ferdig ca (inkl opprydding) Elever som hjelper til møter kl Lunsjen starter kl for småtrinn, for ml.trinn og 11:25 for U-trinn. Elever som er medhjelpere er med på opprydding fra kl Hovedansvarlig tar ansvar for å veilede elevene Hovedansvarlig er understreket MATRETT; 05.jan. Ingunn, Eli, Aina Hege, Venke Brødmåltid 12. jan Ingunn, Gjermund, Hege Tomatsuppe 19.jan. Ingunn, Solbjørg, Jan Arild, Anette Brødmåltid 26.jan. Ingunn, Tor Erik, Ludmila, Jan Erling Grøt 02.feb. Grete, Sissel H, Aud -Linda, Sylvia W. Brødmåltid 09.feb. Ingunn, Grete, Kjell-Arve (fra 10.30) Geir Magne MIDDAG 16.feb. Ingunn, Hege J, Beathe M., Sylvia Brød 02.mars Ingunn), Aina Hege, Aud-Linda, Sylvia Grøt 09.mars Ingunn, Geir Magne, Hege J, Jan Erling Brød 16.mars Grete, Laila T, Aud Linda, Eli Suppe 23.mars Annette, Beathe M. Hege J, Sylvia Brød Har du behov for å bytte, hør med noen andre på listen. Vikarer som kan spørres i tilfelle frafall: Sylvia Wågheim (tlf ) Solbjørg Wigum Ellen Frisendal (tlf ) Eli Reppen Sissel Haug (Tlf ) Ludmila Knædal Aud Linda Totland Kitty Olsen Margit Aune BUT (Barne- og ungdomsteamet i Leka) 4

5 Ruteendring Torghatten Trafikkselskap ASA - gjeldende fra Fra Skei (Leka) Fra Gutvik MA/TI/ON/TO/FR LØ SØ MA/TI/ON/TO/FR LØ SØ Nye rutetider MS Namdalingen og vinterrute Mandag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Gutvik 06:30 06: :30 15:30 Skei 06:35 06: Fjølvika X X X X X Eidshaug 07:15 07:15 X 07:15 16:20 Rørvik 07:40 13:40 07:40 13:40 19:10 07:40 16:40 Abelvær 08:10 14:10 08:10 14:10 X 08:10 17:10 Jøa 08:35 14:35 08:35 14:35 X 08:35 17:35 Namsos 09:15 15:15 09:15 15:15 20:30 09:15 18:15 Namsos 11:45 16:00 11:45 16:00 20:45 14:00 14:00 18:30 Jøa 12:25 16:40 12:25 16:40 X 14:40 14:40 19:10 Abelvær 12:50 17:05 12:50 17:05 X 15:05 15:05 X Rørvik 13:20 17:35 13:20 17:35 22:00 15:35 15:35 20:05 Eidshaug X X X X X X Fjølvika X X X X X X Skei 18:35 18:35 22:55 X X 21:40 Gutvik 18:45 18:45 23:05 X X 21:50 Lørdag ettermiddag må anløp mellom Rørvik og Leka bestilles innen

6 Bestillingstransport i Leka kommune Det skal være et godt utbygd kollektivtilbud for alle innbyggere i Nord-Trøndelag. Derfor opprettes tilbud med bestillingstransport for Nord-Trøndelag. BESTILLINGSTRANSPORT er kollektivtransport hvor kunden melder inn til et bestillingspunkt at man ønsker å benytte seg av et kollektivtilbud. Disse kollektivtilbudene deles inn i to typer transport: Servicetransport: bestillingsruter som går til fastsatte tider med fastsatt start- og stoppested, men med avstikkere for å plukke opp reisende som har bestilt transport. Formålet med ruten kan være transport til handlesenter, aktivitetssted, kommunesenter eller annet lokalt senter eller arrangement. Tilbringertransport: en tjeneste hvor kunden kan bli transportert til andre kollektivruter til og fra hjemmet eller bussholdeplass. Bestillingstransporten er etterspørselstyrt ved at brukerne innen en bestemt tidsfrist melder sine transportbehov til et bestillingspunkt. Disse bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Transportmiddelet blir beregnet etter antall reisende. 1) Servicetransport: Tilbudet gjelder alle husstandene på Leka og det kan bestilles henting og bringing langs ruta. Serviceruta kjøres kun ved bestilling, og ruta legges om etter hvem som har bestilt. (avstikkere til den reisendes bosted). GUTVIK: Torsdag: Gutvik Nord Gutvik Sør Gutvik Bogen 1030-ferga fra Leka i Gutvik kl ankomst ca kl Retur fra Bogen ca kl ferga fra Gutvik. LEKA: Fredag og tirsdag: Skal være på Leknes ca kl start fra Solsem Kvaløya Haug Madsøya Husby Skei. Kjørerute bestemmes etter påmelding. Retur ca kl Mandag: ettermiddagstreff på hyblene ved sykestua ankomst kl Tilbud følger hovedsakelig skoleruta (slutten av august til starten av juni). Retur kl Pris: Bestilling: Avstand: Den reisende skal betale egenadel for reisen. Denne er lik gjeldende busstakst for strekningen. Dersom gyldig månedskort forevises gjelder dette som egenandel (dersom dette eksisterer for busstilbudet i det gjeldende området). Ungdomskort og t:kort vil være gyldig som egenandel. Servicetransport må bestilles 6 timer før avreise. Serviceruter går fra startsted til stoppested med avstikkere til kunders bosted. Reisetider: Serviceruter skal gå til fastsatte tider. 6

7 2) Tilbringertransport: Tilbringertransport til M/S Namdalingen og buss mellom Namsos og Rørvik. Dette gjelder også mulighet til å bestille tilbringertransport til buss til/fra Kjelleid, både i nord og sørgående retning. Dette innbefatter buss til/fra Brønnøysund. Tilbringertransport til buss fra Bogen kl på skoledager. Pris: Bestilling: Avstand: Den reisende skal betale egenadel for reisen. Denne er lik gjeldende busstakst for strekningen. Dersom gyldig månedskort forevises gjelder dette som egenandel eller rabattering (dersom dette eksisterer for busstilbudet i det gjeldende området): Ungdomskort og t:kort vil være gyldig som billett. Bestillinger gjøres til bestillingspunkt. Dette er for tiden ulike taxisentraler og skysstasjoner. Disse skal ha bestillingen senest 6 timer før avreise. For å ha rett til tilbringertransport må kundens henteadresse være minimum 2 kilometer fra stoppested til eksisterende kollektivtilbud, og omvendt på returreiser, Bestillingstransporten skal i utgangspunktet hente kunden hvor tidligere stoppested for kollektivtransport har vært. Reisetider: Avreisetidspunktet beregnes slik at det korresponderer med annet kollektivtilbud. Likevel må det kunne påregnes at andre kunder kan påvirke avreisetidspunkt da samkjøring skal etterstrebes. På bestillingsruter som følger en tidligere bussrute er avgangstiden fastsatt. GENERELL INFORMASJON: Telefonnummer: 07417: I Nord-Trøndelag har vi opprettet nummeret som skal benyttes til bestilling av bestillingstransport. Når kunden ringer så blir kunden rutet automatisk. Dette bestemmes ut i fra postnummeret der kunden ringer fra eller ved valg. Bestillingstelefon er åpen kl alle dager. Tidsfrist: Alle bestillinger skal skje senest 6 timer i forvegen. Dette for å gi transportørene god mulighet til å planlegge transporten. Bestillingstransport er et kollektivtilbud, og samkjøring skal etterstrebes. Pris: Bestillingstransport er et kollektivtilbud og det skal betales ordinær busstakst for den reisende, selv om reisen skjer med drosje. Alle moderasjonsbestemmelser gjelder (honnør, ungdomskort, barnebillett og lignende). Denne internettsiden beskriver blant annet hva bestillingstransport er, hvilke retningslinjer som gjelder, samt beskrivelse av tilbudet i hver kommune. Priseksempler: Strekning Voksen Barn/student/ honnør/ Leka Kr. 27,- Kr. 14,- Gutvik Bogen Kr. 35,- Kr. 17,- Haug - Bogen Kr. 43,- Kr. 21,- Solsem Bogen Kr. 50,- Kr. 25,- Leka - Kjelleidet Kr. 66,- Kr. 33,- Prisene er beregnet ut i fra sonetakstmodellen i Nord-Trøndelag. Takster gjelder fra Forbehold om endring i busstakst. Pris til evt båt kommer i tillegg. Som betaling gjelder også ungdomskortet (16-19 år/elever i videregående skole). Kvittering på Ungdomskortet må forevises. 7

8 Ferjerutene tilbake til gamle synder. Uten å innformere har ferja forandret rutetidene ved nyttår, det er riktignokk kommet en tur ekstra i helgene, men rutetider er tilbake til gamle synder. Etter mye mas fikk vi tilpasset ferjeruta til bussen fra Grong som er på Kjelleidet Kl 2100, slik at ferja gikk Fra nyttår går ferja igjen kl 2100 slik det blir dårlig korrespondanse. Enten må ferja vente i 20 minutter til irritasjon for andre passasjerer eller så må passasjerene fra Trondheim/ Bodø - Grong vente til kl Det er sydgående buss på kjelleidet kl 920 og 1600 og nordgående kl 1410 og Vi har nettopp fått en brosjyre som sier at vi kan få tilbeinger drosje til alle disse tidene, men en skulle kunne vente et vist samarbeid med ferja. Jeg savner også 1240 turen på søndag, det var den som var tilpasset fly fra Rørvik kl 1512 for ukependlere. Og ikke å glemme sisteturen, kveldsflyet lander nå på Rørvik kl 2202 som betyr med en kjøretur på 1time og 10 min kan en tidligst være i Gutvik kl Skal det være mulig for pendlere å bo på Leka må vi ha rutetider som er tilpasset dette. Jeg hadde håpet at Torghatten ville kike i øvrige rutetabeller før de satte opp ferjerutene, og når disse forandres bør de følge etter. Med de nye rutetidene på Namdalingen som tross alt var varslet er det ikke mye positivt nytt på samferdsel. Inge Nilsen GUDSTJENESTER Leka kirke kl gudstj v/brit Karin Theimann. Dåp Leka kirke kl Meditasjonsgudstjeneste v/odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudsjteneste v/ Brit Karin Theimann Leka kirke kl nattverdsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl Høytidsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl samtalegudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones Leka kirke kl gudstjeneste ved Brit Karin Theimann Leka kirke kl konfirmasjonsgudstjeneste v/ Odd Arne Saltbones AVHOLDER ÅRSMØTE ONSDAG KL PÅ HYBLAN VED SYKESTUA Sak 1: Årsmøtet åpner Sak 2: Konstituering Sak 3: Årsberetning Sak 4: Regnskap/revisjonsberetning Sak 5: Innkomne forslag Sak 6: Handlingsplan 2010 Sak 7: Budsjett 2010 Sak 8: Valg Velkommen alle nye og gamle medlemmer Styret 8

9 Årsmøte i Leka Idrettslag Leka IL kaller inn til årsmøte Torsdag 11. februar kl 2030, Lille Herlaugshallen Vanlig Årsmøtesaker Servering Velkommen skal dere være! Styret i Leka IL FS-tallet er som mange vet ett av flere mål på fruktbarheten i kufjøset. I dette tallet inngår flere faktorer, de viktigste: * Ikke-omløpsprosenten etter 60dager etter inseminering. (pluss 0-3 dager omløps%) * Antall insemineringer pr. ku og kvige i gjennomsnitt * Gjennomsnittlig avstand fra kalving til siste inseminering * Utsjalting av dyr pga ufruktbarhet Gjennomsnittlig FS-tall i norske buskaper er 60. På Leka var det i 2008 ca 43, så her har vi noe å hente- på økonomien! Men vi skal samtidig være klar over at i mindre buskaper som det er noen av hos oss kan uheldige forhold ved enkeltdyr gi store utslag på FS-tallet, så det vil kunne svinge en del. Gledelig er det i alle fall å få høre om minst fire gårdsbruk i kommunen med FS-tall på over 115 i fjor. Det høyeste av dem er imponerende 130! Det skal bli spennende å se hvordan Lekas produsenter kommer ut for året 2009, det kan være flere enn dere 4 som har fått gode resultat mht fruktbarheten. Jeg blir ikke lenger automatisk oppdatert på deres produksjons,- og helsedata av Tine / Helsetjenesten for storfe, så jeg kommer til å be enkelte av dere om tillatelse til å motta slik info der jeg ikke får det pr. i dag. Det kan være et godt redskap for å forstå underliggende sykdomsårsaker i de enkelte fjøs. En del av bøndene i Leka er meget flinke til å bruke dyrlegens kunnskap til egen nytte. Det synes vi kollegene er bra; det gir oss også en mer interessant arbeidsdag. Apropos: i slutten av januar skal jeg til Hamar for å lære mer om fruktbarhet og problemer knyttet til den. Ellers må jeg presisere at innringingstiden er som før mellom og Det er flere veterinærer som kjører praksis her som må med ferje og mtp det er det viktig at dere får ringt inn før kl Veterinærtakstene mine justeres i nærmeste framtid. De er ikke absolutte; det er rom for å diskutere pris, og for å gjøre prisavtaler på forhånd. Ordinær timepris: 700,- -Honorar ved enkel konsultasjon: 250,- (f.eks en vanlig mastitt, to avhorninger) -Avhorning: 200,- for en enkelt, 70,- for de neste, evt timepris. -Kastrering av katt: 350,- + kjøring 90,- + medisiner Kjøring: 150,-, ved leilighetsbesøk (slike som ikke må tas samme dag) 90,- Dette blir justert etter prisen på bilholdet. Medisiner: apotekpris mva + 15 % Generelt vil jeg selvfølgelig som før prøve å ikke påføre noen unødige utgifter. Jeg ser gjerne at dere ringer en gang for mye enn en gang for lite, om så bare for å høre om jeg/vi mener dyret behøver en undersøkelse eller ikke. Du får et ærlig svar- hvis jeg kan gi et, og begge parter har en mulighet til å slippe skuffelsen, og tapet det er nå sykdom kommer for seint til behandling. Jeg har lært, og lærer mye av dere, så når jeg nå takker for mange trivelige møter i 2009, er det med håp om at den gode dialogen, til beste for fagmiljø og trivsel, utvikles videre i Godt nytt år! Med hilsen Tone Rennemo 9

10 Julecup juledag ble det avholdt julecup for 7 år på rad! Til sammen 34 spillere fordelt på 2 damelag og 4 herrelag deltok på cup en. Vinnere av dameklassen: Blåbærterroristene: Maylinn, Birgitte, Eline, Julie, Line (ikke med på bilde) og Silje Marita (ikke med på bilde). Vinnere herreklassen: SOS - Strand og Sønnesyn: Kristian, Morten, Kjell Arve, Jonas, Vegard og Hjørn LEKA IDRETTSLAG MEDLEMSKONTINGENT FOR 2010 Styret i Leka I.L. har vedtatt at alle AKTIVE medlemmer MÅ betale medlemskontingent i Leka I.L for å kunne delta i aktiviteter gjennom idrettslaget (svømmegruppa, fotballgruppa og allidrettsgruppa.) Den som er aktiv medlem i Leka IL får rabattert månedspris på 2T som nå er en gren under Leka IL. Kontingenten skal dekke utgifter idrettslaget har med forsikringer, kontingenter og strømutgifter (lysløype, grusbane og klubbhus). Kontingenten for 2010 er: Familie Voksne, aktive Barn, aktive Støttemedlem kr. kr. kr. kr. 400,250,200,100,- Kontonr. Leka I.L HUSK Å SKRIVE PÅ NAVN PÅ HVEM DET GJELDER! Den positive positive lov! Tenk positive positive tanker, bruk positive positive ord, gjør positive positive handlinger og det positive positive gror! 10

11 Skirenn i Brigtdalen Lørdag 9. januar ble det arrangert skirenn i Brigtdalen. Dette ble et spontan-skirenn der invitasjoner og informasjon ble spredd via sms dagen før, oppmøtet viser at det går fint an å få til et renn på forholdsvis kort tid. Det var flotte forhold, med masse snø og oppkjørte løyper. Hele 34 deltakere meldte seg på skirennet, de fleste uten tidtaking. I tillegg møtte det opp masse tilskuere som heiet fram de spreke løperne. Ved passering av målstreken ble det utdelt gulrot og saft. Ellers ble det solgt kaffe og nystekte vafler noe det tydelig ble satt pris på av både skiløpere og tilskuere. Deltakere uten tidtaking: Emil Olaus Frisendal Isaksen Vegard Engan Paul Emil Knædal Hanna Annie Leknes Elise Mari Leknes Jo Erik Pettersen Terje Theodor Pettersen Viktoria Wigum Helene Pettersen Arne Wilhelm Pettersen Sissel Haug Gjermund Pettersen Lina Sørli Laurits Sørli Neo Jakobsen Lea Jakobsen Aleksander Hansen Sønnesyn Anne Stine Floa Holand Ole Tobias Floa Holand Tuva Kvaløy Ida Elise Solsem Ingri Elise Floa Holand Wanja Helen Borgan Gravseth Kasper Adler Borgan Gravseth Noah Hansen Isak Hansen Deltakere med tidtaking: Arne Morten Joakim Wigum Tor Arne Pettersen Ove Andreas Westgård Thomas Westgård Simen Fjelstad Torkil Helmersen Rita Ulfsnes , ,10 19,05 min min min min min min min min 11

12 Timeplan 2T Leka IL 2010 NY TID for STEP. Vi starter kl 1930!!!!! Romaskin og Tredemølle står på et eget rom og er klare for å tas i bruk. Kan benyttes i åpningstiden. Vil du heller sykle når det er step, så kom å gjør det! Åpningstider: Mandag: kl Tirsdag: kl Torsdag: kl Priser: Siden 2T nå er en del av idrettslaget er prisene forskjellig for medlemmer og ikke-medlemmer. Det lønner seg derfor å være medlem i Leka IL også når du skal trene på 2T. Medlem Ikke-medlem Enkelttime kr. 50,- kr. 70,- Dobbeltime kr. 70,- kr. 100,- 1. mnd kr. 250,- kr. 300,- Ungdommer Enkelttime kr. 20,- kr. 40,- Dobbeltime kr. 40,- kr. 80,- 1. mnd kr. 50,- kr. 100,- Kl Mandag Tirsdag Torsdag 18:30 Spinn 45 Willy/Kjell Arve 19:00 19:30 Step Bodypump Annette Marianne/Siv 20:00 Oppfordrer alle som trener på 2T til å ta med en venn på trening! Ta utfordringa å utfordre dine venner til en innendørs sykkeltur. Spinn 45 Willy/Kjell Arve Bodypump Marianne/Siv Som før - satser alle i sitt eget tempo - sykler etter musikk - og har det sosialt og trivelig Er du nybegynner - vi hjelper deg å komme i gang - gir deg trygghet - gir deg masse god mosjon Kjære alle sammen: Fremdeles er det mørkt ute både morgen og kveld og mange er ute å ferdes langs veiene. Mange er lette å se når man kommer kjørende men en god del har nok glemt en vesentlig del når man skal ut i mørket - nemlig refleks. Så oppfordringen blir: BRUK REFLEKS!

13 Svøm deg til Kypros! Den 1. januar går startskuddet for Norges Svømmeforbunds årlige mosjonskampanje. I år heter den Svøm deg til Kypros. Synes du det høres langt ut å svømme til Kypros? Da kan vi berolige deg med at du ikke må svømme så langt, men kan komme dit likevel! Alle voksne som svømmer meter (5.000 meter for funksjonshemmede) innen 31. mars blir med i trekningen om en ukesreise for to personer til den fantastiske øya Kypros, sponset av Love Cyprus og Coral Beach Hotel and Resort. De andre premiene er blant annet gavekort på weekendopphold på et Scandic Hotel i Norge, Danmark eller Sverige. Alle barn, under 13 år, som i perioden svømmer meter (1.500 meter for funksjonshemmede) kan også vinne en ukestur til Kypros, og får til og med ta med seg helefamilien sin!! Alle som klarer kravet får også et diplom fra svømmehallen og blir med i trekningen om en weekend for to barn og to voksne på Scandic Hotel i Skandinavia. I tillegg til nasjonale premier har vi en lokal trekning på alle som deltar. Hvordan delta? Møt opp i svømmehallen på offentlig bading og svøm i veg. For mer informasjon om kampanjen se Work at Walt Disney World in Orlando Florida USA Take advantage of this incredible opportunity to work 12 months in the U.S.A. while representing the Norwegian Culture in the Norwegian Pavilion of EPCOT Center, one of the five entertainment parks of Walt Disney World, Florida. You will have the opportunity to work as a Merchandise Host/Hostess, selling luxurious Norwegian products, or as a Food and Beverage Host/Hostess in a traditional Norwegian restaurant or as an Attractions Host/Hostess, presenting the Norwegian culture to international guests. You will work between 30 and 40 hours per week with 2 Days off, overtime is paid and Walt Disney World will provide a fully furnished apartment which will be shared between 2, 4, 6 or 8 candidates of different nationalities. The working visa is provided by Disney. The flight into America isn t provided but upon successful completion of the program, Disney pays the return flight. The departures for this program will be almost every month between June and December For more information, please visit the following website: You can participate in the full presentation of this program in Oslo and March 27 th an 28 th. If you wish to participate, pleas send your complete application (CV in English + Photo) as soon as possible to International Services: 13

14 Dialektkråa...du må da skjønn ke eg sei...!? Det er trettendagen når dette skrives. Hellig tre kongers dag ble denne dagen også kalt, i alle fall før i tida. For de fleste var dermed jula over, alt skikkelig folk hadde gjort unna julbesøkene og det meste av julematen var fortært. De mer iherdige, de som mente at jula skulle vare minst til tjuandan hodlt ut en uke til. Kom det folk innom før den tid måtte de få traktering, ellers bar de ut jula. 13. januar var det definitivt slutt på alt det som hadde med jul å gjøre. Da skulle juletreet ut av huset, all julepynt ellers skulle pakkes vekk og hverdagen var et faktum. På vår barndoms øy var det mye styr og festivitas i jula. Det startet med juletrefest tredjedag, siden gikk det slag i slag med underholdning, dans og livlig feiring omtrent hver eneste kveld. Det var skytterfest, fiskarfest, fotballfest, yngres sanitetfest, mållagsfest på Solsem og slik gikk det slag i slag helt til trettendagen. Da var det årsmøte og medlemsfest i U.L. Lekamøy. Jula var med det så absolutt til ende for festfolket. Selv de mest danseivrige begynte å bli slitne og var vel tilfreds og beredt til å gjøre gagns arbeid igjen. De gamle juletradisjoner holdes vel ved like på øen fortsatt, men muligvis ikke i samme omfang som for år siden. I våre dager har det sosiale liv jevnet seg mer ut og andre ting får mer fokus. Mens en den gang ikke drømte om fast dekke på veiene, slår vi i dag neven i bordet når tafatte politikere ikke er i stand til få skvette litt asfalt på veiene utafor selve blankbygden. Tidene endres og vi med dem, heter det visst. Selv om det er sleaføre etter veiene akkurat nå så har vi igjen hentet fram utkastet for et skriv til samferdselsdepartementets politiske ledelse. Vi var så og si ferdig med finpussen av brevet da statsråden ble sykmeldt. Vi har en inngrodd skepsis til statssekretærer slik at statsråden skal på beina igjen før det sendes herfra. I mellomtiden er det kaldt over hele landet. Her hvor vi er i vinteropplag hadde kvikksølvet kommet seg mot tjue grader tidlig på morran. Det er neppe noe å bære seg for når det andre steder i fedrelandet måles mer enn førti av de kalde gradene. Vi begynner så smått å miste trua på den globale oppvarmingen som vi er blitt tutet ørene fulle med i lang tid og som kulminerte nede i København like før jul. Mens folk fryser i hjel nærmest over hele Europa skulle vi gjerne hatt noen få av de gradene som de profesjonelle og statsstøttede miljøaktivistene skremmer oss med. Vår kilde til mange gode råd og vink for landalmuen, Lorents Didrik Klüver, har mangt å si om januar. Her tar vi med et av dem som det forhåpentlig ikke blir nødvendig å ta til følge: Det bedste Raad, om nogen forfryser noget Lem, er, at tage en fersk frossen Hestemøgklump, slaae den i stykker og lægge den paa det frosne sted. Naar denne Klump er smeltet og tørret noget, tas en frisk og lægges paa. Det trækker al Kulden af Saaret, om end Skaden er noget gammel, som derefter let lader seg læge med Kit eller Blyehvidtplaster, og bryder aldrig mere op. Ord Slug (klok, smart), blåsterhål (tjukk l værhard plass), næggelbit (tjukk l - neglesprett), snauklean (tjukk l uten yttertøy) Uttrykk Bli å fagnan (tjukk l blid og tilfreds) 14

15 Vi hilser og gratulerer... Takk til Leka kommune for støtte til veglys. Hilsen Lysglimt Takk til alle som støttet min lille adventsinnsamling for SOS Barnebyer Norge den 21. desember, da jeg spilte julesanger på fløyte, på Joker og Coop. Jeg kunne overføre organisasjonen 1200 kr. som julegave fra oss! Hilsen Tone Rennemo Minner om at UKM arrangeres på Fjellvang, Solsem den 13. februar. Alle som har lyst til å delta, melder seg på mønstringen gjennom UKM sine nettsider. Påmeldingsfrist er satt til 31. januar. Trenger du hjelp til dette kan du ta kontakt med Venke på kulturkontoret eller Kjell Arve på skolen. Ingeborg og Maylinn er komiteens ungdomskontakter og kan også bidra med informasjon og hjelp. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense her. Det skal være morsomt å delta og man skal være stolt av det! Så kom igjen folkens meld dere på! KULTURKONTORET 15

16 MAN åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong - Ludmila svømmetrening 4-6 klasse svømmetrening 7-9 klasse småbarntrim Herlaughallen svømmetrening 7-10 klasse åpen svømmehall (alle) 1930 step 2T (fra januar 2010) fotballtrening ONS åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong - Ludmila åpen svømmehall (under skolealder) åpen svmømmehall (alle) åpen svømmehall (kun voksne) fotball - oldboys åpent bibliotek miniatyrskyting kjeller Lekatun Linedance Lille Herlaughallen FRE åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong Ludmia åpen hall ungdom US - VS TIR LØR SØN åpen solstudio - Lidia åpent bibliotek åpen frisørsalong - Ludmila åpent miljøtorg 1. tirsd. i mnd svømmetrening 4-6 klasse svømmetrening 1-3 klasse fotball smågutt/pike 1830 spinn 45 2T 1930 bodypump 2T fotballtrening (6-9 kl) åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong - Ludmila åpent bibliotek spinn 45 2T bodypump 2T bingo fotballtrening (6-9 kl) korøvelse Lille Herlaughall badminton åpen solstudio - Lidia åpen frisørsalong Ludmila fotballtrening ungdom åpen solstudio - Lidia bingo badminton JANUAR Søndag 17 Gudstjeneste i Leka kirke kl dåp. Brit Karin Theimann Mandag 25 Kommunestyremøte Lekatun kl Onsdag 27 Årsmøte Fagforbundet Leka, hyblan kl Lørdag 30 Jegerprøvekurs Leka skole kl FEBRUAR Tirsdag 02 Formannskapsmøte Lekatun kl Lørdag 06 Jegerprøvekurs Leka skole kl Søndag 07 Jegerprøvekurs Leka skole kl Torsdag 11 Årsmøte Leka IL kl Lørdag 13 UKM lokalmønstring på Solsem Mandag 15 Kommunestyremøte Lekatun kl Søndag 17 Meditasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl Odd Arne Saltbones MARS Tirsdag 02 Formannskapsmøte Lekatun kl Søndag 14 Gudstjeneste i Leka kirke kl Brit Karin Theimann Mandag 15 Kommunestyremøte Lekatun kl APRIL Torsdag 01 Nattverdsgudstjeneste i Leka kirke kl Odd Arne Saltbones Søndag 04 Høytidsgudstjeenste i Leka kirke kl Odd Arne Saltbones Tirsdag 06 Formannskapsmøte Lekatun kl Mandag 19 Kommunestyremøte Lekatun kl MAI Søndag 02 Samtalegudstjeneste i Leka kirke kl Odd Arne Saltbones Tirsdag 04 Formannskapsmøte Lekatun kl Mandag 17 Gudstjeneste i Leka kirke kl Brit Karin Theimann Tirsdag 18 Kommunestyremøte Lekatun kl Lørdag 22 Konfirmasjonsgudstjeneste i Leka kirke kl Odd Arne Saltbones JUNI Tirsdag 01 Formannskapsmøte Lekatun kl Mandag 21 Kommunestyremøte Lekatun kl Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement, slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige kollisjoner. 16

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 18. desember Nr: 24/09 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 08. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 15. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01.

Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.01.13 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.01. Utgiver: Leka kommune Dato: 21.12.12 Nr: 24/12 Til hjem og kammer er julen kommen. Og tent er tusen blanke flammer som lys fra oven, fra helligdommen. Nu klokker ringer med bud om freden... Og julens høytid

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd

Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Utgiver: Leka kommune Dato:16.04.10 Nr: 07/10 Lørdag 17. April: 8. Klasse arrangerer Lørdagskafé på skolen kl. 12.000 Salg av: kaffe kaker påsmurt årer katta i sekken - lodd Lørdag 24. April: Leka blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 13. november Nr: 22/09 Tiden er inne for julebord - julemesser basarer juleavslutninger og julekonserter. Lekaposten oppfordrer alle til å støtte opp om de ulike arrangementene,

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09

Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Utgiver: Leka kommune Dato: 22/05-2009 Nr: 10/09 Ukens sitat: Når hvitveisa står tætt kjæm kjærligheita lætt A.M. SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 29. mai NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 12.11.2010 Nr: 21/10 UNGDOMSKVELD TAUSLOFTET FREDAG 12.11 KL. 2000 Leka ungdomsråd LUR inviterer ungdom fra ungdomsskolen til fylte 30 til ungdomskveld Gratis pizza, brus, koz

Detaljer

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år

Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Utgiver: Leka kommune Dato: 09/01-2009 Nr: 01/09 Lekaposten ønsker alle lesere et riktig godt nytt år Regjeringen har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret og ønsker å stimulere til engasjement og oppmerksomhet

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka.

Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09. Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Utgiver: Leka kommune Dato: 30. oktober - 2009 Nr: 21/09 Lørdag 07. november vil 8. klasse arrangere kakelotteri på Husby Handel og Coop Leka. Kom innom og kanskje du blir den heldige vinner av flott kake

Detaljer

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200.

Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Utgiver: Leka kommune Dato: 28.01.2011 Nr: 02/11 Det blir arrangert lokal UKM-mønstring i Herlaughallen søndag 6. februar kl. 1200. Kommunemønstringa er åpen for alle som har lyst til å delta ingen aldersgrense

Detaljer

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000

Leka Blandakor har gleden av å invitere til Julekonsert i Leka kirke tirsdag 13. desember kl. 2000 Utgiver: Leka kommune Dato: 09.12.11 Nr:23 I perioden mandag 12. til onsdag 14. kan det bli kortere brudd på kommunens sentralbord dette mens reparasjoner pågår. Akutt legehjelp: ring 113. Leka Blandakor

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN

Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08. Invitasjon. Aksjonskomiteen ønsker alle HJERTELIG VELKOMMEN Utgiver: Leka kommune Dato: 10/10-2008 Nr: 19/08 Invitasjon Tirsdag 14. oktober kl. 19.00 inviteres dere til felles kveldsmat i Herlaughallen. Ta med pålegg, brød, varm eller kald mat aksjonskomiteen stiller

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november Utgiver: Leka kommune Dato: 11.11.11 Nr:21 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 13. november NAV har fått nytt telefonnummer: 55 55 33 33 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 18.11.11

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10

Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10 Utgiver: Leka kommune Dato: 28.05.10 Nr: 10/10 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04.06.10 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11.06.10 Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no Tlf. Legevakt

Detaljer

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år

Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Utgiver: Leka kommune Dato: 02. oktober - 2009 Nr: 19/09 Bli med på bursdagsfeiring! Leka Blandakor 90 år Hjertelig velkommen til Fjellvang (Solsem) lørdag 3.oktober. Konsert med koret kl 20.00 Inngang

Detaljer

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Sjekk røykvarsleren 1. desember Utgiver: Leka kommune Dato: 27. november Nr: 23/09 Sjekk røykvarsleren 1. desember 1. desember er røykvarslerens dag, da skal man bytte batteri og teste om den fungerer. Desember er den måneden det brenner

Detaljer

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN!

SETT AV LØRDAGEN OG KOM OG SJÅ, DET BLIR STOR STEMNING OG MANGE GLADE BARN! Utgiver: Leka kommune Dato: 08.06.12 Nr: 11/12 For tiende år på rad inviterer Leka IL Fotballgruppa til Knøtte-turnering for 5-8-åringer. Kampene starter kl.11.00 og turneringa er ferdig ca.kl.15.30. Det

Detaljer

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007

Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 TIL HUSSTANDENE Utgiver: Leka kommune Dato: 02/11-2007 Nr: 20/07 Lekaposten gratulerer smågutte-laget som kretsmestere i Nord-Trøndelag 2007 En rose til alle fedre i anledning farsdagen søndag 11. november

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07

Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 Utgiver: Leka kommune Dato: 14/12-2007 Nr: 23/07 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 04. januar NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 11. januar Tlf. 743 87 000 e-post: post@leka.kommune.no

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars

Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09. Søndag 8. mars Utgiver: Leka kommune Dato: 06/03-2009 Nr: 05/09 Søndag 8. mars blir det barnekarneval i UL Lekamøy på Skei. Det begynner kl.15.00 og varer til ca kl.17.00 Inngang: Med kostyme gratis! Uten kostyme kr.

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08

Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Utgiver: Leka kommune Dato: 11/04-2008 Nr: 07/08 Nå har du muligheten til å levere ekstra avfall, kuldemøbler, hvitevarer/ee-avfall, farlig avfall, landbruksplast og jernskrot. Retura MNA, Containerservice

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11

Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Utgiver: Leka kommune Dato:27.05.11 Nr: 10/11 Da er planlegginga av årets Herlaugsdager godt i gang. En liten forsmak på programmet finner du inne i denne utgaven av Lekaposten. Lørdag 28.5 kl. 1200 blir

Detaljer

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune.

AGDENES. Du melder deg på ved å gå inn på www.ukm.no og klikker deg fram til Agdenes kommune. AGDENES POSTEN nr 4-2008 I dette nr. kan du lese mer om dette: Julestjernen kommer opprinnelig fra Mexico, der kan den bli 4 5 meter høy. Aztekerne kalte den for cuetlaxochitl, og i følge deres tro fikk

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske!

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! Utgiver: Leka kommune Dato 27.mars 2015 r: 6/15 Vi ønsker alle våre lesere en riktig god påske! este utgave av Lekaposten kommer fredag 10. april, frist for innlevering av stoff: Tirsdag 7. april. Videre

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05

Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2. Neste utgaver 02.03 16.03 30.03 13.04 27.04 11.05 25.05 Utgiver: Leka kommune Dato: 03.02.2012 Nr: 2 - vill og vakker VI TRENGER DEG! Er du/dere allsidige, fleksible og kreative? Har kompetanse innen bl.a. reiseliv, landbruk, helse, kirke? DA HAR VI BRUK FOR

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15

Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 (Lekaposten) Utgiver: Leka kommune Dato: 10.juli 2015 Nr: 13/15 Sol eller regn; de to neste ukene står arrangementene i kø både på fastland og øy med tilbud for enhver smak. En nykomling i år er Gutvik

Detaljer

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november

Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november Utgiver: Leka kommune Dato: 02.11.12 Nr: 21/12 Lekaposten gratulerer alle fedre med farsdagen søndag 11. november SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 09.11 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 25. april 2014 Nr: 8/14 Nettene lysner og det grønnes fra dag til dag her ute i havgapet; godt for folk og godt for fe. alt fra De neste par ukene kan du få med deg alt fra

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14

Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Utgiver: Leka kommune Dato: 17. oktober 2014 Nr: 20/14 Den Norske Epledagen Den 17. oktober feirer vi Den Norske Epledagen. Dagen ble etablert av Opplysningskontoret for frukt og grønt, og har vært markert

Detaljer

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00!

VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Utgiver: Leka kommune Dato: 3. oktober 2014 Nr: 19/14 VI INVITERER TIL HYGGESTUND I HERLAUGHALLEN 15. OKTOBER FRA KL.18.00! Salg av kaffe og mye god spise til. Loddsalg og tippekonkurranse - flotte premier.

Detaljer