De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,."

Transkript

1 NYTT I MIKROMARC 2.5 Her følger en oversikt over de viktigste nyheter og endringer i Mikromarc Endringene er basert på kunders og konsulenters tilbakemeldinger. For en detaljert oversikt over samtlige endringer, se dokumentet Version.doc. Generelt De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART <alias>,<user>,<password>. Oppsett for visning av tittelinformasjon (MML, Mikromarc Macro Language) er forbedret slik at brukertilpasninger ikke går tapt ved databaseoppgraderinger. Lisenskontrollen er endret. Den sjekker nå hvilken filial som lisensen er knyttet til og teller antall samtidige brukere, mens den tidligere bare var knyttet til et program. Lisenser installeres fra Mikromarc Databaseadministrasjon, under Alternativer. De fleste Mikromarc 2-programmene krever lisens. Se egen veiledning for hvordan de nye lisensene installeres. Forbedret støtte for blinde og svaksynte i både Windows og Web-moduler. Programmene er endret for å øke lesbarheten med skjermleser. Arbeidet er utført i samarbeid med det svenske Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Katalog Ny funksjon Scrap eksemplar med strekkode er innført i nedtrekksmenyen under Katalogisering. Her kan eksemplarer scrappes fortløpende ved at strekkoden leses inn. Ny funksjon Inkluder/ekskluder bindposter er innført ved søking og visning av søk. Dette er for å unngå at man får et altfor stort antall treff for tidsskrifter. I editorskjermbildet, trefflisteskjermbildet og skjermbildet for nøkkelordsøk er det kommet en ny knapp: Inkluder bind (ser ut som et lite forstørrelsesglass). I editorbildet og trefflistebildet er det dessuten en ny knapp for å utføre søket (ser ut som et lite lyn). Bindposttreet indikerer hvilke poster som gav treff når en har søkt i katalogen. Dette gjøres ved å vise et forstørrelsesglass-ikon på de postene det gjelder. Ny knapp i editor/trefflistebildet: Vis søkevalg i det lille søkefeltet øverst i skjermbildet (ser ut som en liten nedover-pil med tre prikker over). Klikker du på den, vil du få en meny med disse valgene: Søkekoder, Historikk, Blank historikken, Blank søket. Klikker du på en av søkekodene, overføres den til søkefeltet. Klikker du på et tidligere søk i historikken, overføres dette til søkefeltet. Marc-formatet har blitt oppdatert, slik at det nå er 1999-utgaven av NORMARC som ligger i databasen. Maskeposter har blitt rettet og oppdatert, slik at de tar hensyn til 1999-utgaven av NORMARC. Dette har medført en del endringer i 008-feltene, spesielt for andre typer dokumenter enn bøker. Det er dessuten en del nye notefelt. Alle maskeposter har fått 856-felt. Musikk (trykt og musikkopptak) har fått 240-felt med i standard skjermbilde. De nye maskepostene tas ikke i bruk før du i katalogprogrammet under Administrasjon velger Maskeposter og klikker på Bruk standard. Ved å gjøre det, mister du dine lokale tilpasninger av maskeposter, så hvis du har gjort større tilpasninger, bør du spørre systemleverandøren om hjelp med dette. Hyllesignatur er nå med i bildet for Opprett eksemplar. Det er nå plass til flere tegn i hyllesignatur på eksemplarnivå. Dersom katalogposten inneholder hyllesignatur, blir denne kopiert til eksemplarer når disse opprettes, forutsatt at katalogposten lagres først.

2 Aldersgruppekode/klassetrinn i marc-felt 019 indekseres og er søkbart via søkekoden AG. Et nytt felt Boksnummer er lagt til under eksemplardialogens fanekort Annet. Dette var etter ønske fra en kunde som har mange punktskriftbøker. Disse vil kunne ha flere esker per eksemplar, da eksemplarene blir svært omfangsrike og må oppbevares i flere esker. Hver eske får da sitt eget boksnummer og sin egen strekkode. Hvis dere ønsker å ta i bruk bokser, vennligst ta kontakt med systemleverandøren. Dette fordi bruk av bokser påvirker reservering. Visning av informasjon fra Innsyn i editoren dersom man har tilgang til det. Visning av lenker/forhåndsvisning av 856-felter på ISBD-fanen. På samme fanekort som ISBDvisningen har man nå et forhåndsvisningsfelt nederst, med klikkbare hyperlenker til 856-innholdet. Bildefiler (JPG, BMP) har dessuten forhåndsvisning. Forbedret autorisering av emneord i strenger, f.eks. 650 $a $x $z. Delfeltene i 6xx blir nå autorisert på samme måte som 100-feltet. Endringen krever re-autorisering av databasen. Nytt hovedfelt-funksjonen kan nå lage mer enn én forekomst av gangen. F.eks. ved katalogisering av tidsskriftshefter (740$a) kan en nå oppgi hvor mange stk. man vil ha når man velger "nytt hovedfelt". Utlån Seriell reservering er nå mulig i utlånsprogrammet. Det er mulig å reservere bøker i den rekkefølge man ønsker å låne dem. For flerbindsverk foreslår systemet rekkefølge tilsvarende bindnummeret, men det er mulig å endre på rekkefølgen i handlekurven. Det er også mulig å serie-reservere bøker som ikke er del av et flerbindsverk. Når du vil seriereservere bøker, legger du dem i kurven, og når du har valgt ut alle de bøkene du vil ha, klikker du på Reserver tittel. Når du låner ei bok som er serie-reservert, vil reserveringen av neste bok i reserveringslisten aktiveres. Dersom den neste boka er tilgjengelig på hylla, vil du få beskjed om det. Låners foto kan nå vises i skrankebildet. Man legger inn jpg- eller bmp-filer med samme filnavn som lånerens strekkode. Hvor disse bildefilene skal legges bestemmes i Utlån (Sti til låners foto under Alternativer). Der bestemmes også hva slags bildefiler som benyttes (BMP eller JPG). Skoler vil ofte ha bilder av elevene i sitt skoleadministrative system, så hvis man importerer lånere fra det skoleadministrative systemet, kan man få med bildene på kjøpet. Vær oppmerksom på at bildefilens navn må være det samme som lånerens strekkode. Obligatoriske lånerfelter forhindrer at man lagrer en låner før ett eller flere bestemte felter er fylt ut. Hvilke felter som skal være obligatoriske, settes i Mikromarc Databaseadministrasjon. Maksimalt antall reserveringer per tittel kan nå settes opp under Globale valg for utlånsbetingelser under Administrasjon. Skrankevalg er et nytt punkt på Alternativer-menyen, og det gir mulighet for å Endre eksemplarets status ved innlevering, samt å sette opp Direkte utlån. Ved Direkte utlån leser man bare eksemplarets strekkode, ikke lånerens. Låneren hentes da fra ventelisten, og det krever at alle bøker som skal lånes ut, er reservert. Direkte utlån er spesielt aktuelt for bibliotek som hovedsakelig betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket, og som derfor må reservere materialet for å få lånt det. Adresseetiketter gjør det mulig å skrive ut en etikett med lånerens navn og adresse fra skranken. Adresseetiketter settes opp under punktet Kvittering og brev under Alternativer. Dette valget er spesielt aktuelt for bibliotek som betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket. Oppdater ventelisten er et valg under Alternativer. Oppdater ventelisten går gjennom alle reserveringene biblioteket har og ser om noen av eksemplarene er tilgjengelige på hylla. De som er tilgjengelige på hylla, får da status Ankommet (som ved innlevering) og hentebrev kan genereres.

3 Tell eksemplarer er et valg under Oppdater ventelisten. Det teller reserverte eksemplarer som er mottatt og skal sendes til lånere. Tillat duplikate reserveringer er et nytt valg i Standardverdier under Lånergrupper under Administrasjon. Det gjør det mulig å reservere en tittel flere ganger til samme låner selv om det finnes en aktiv reservering allerede. Lyd er et nytt valg for Lånergrupper under Administrasjon. Det kan gis et bestemt lydsignal til en lånergrupper ved utlevering av bøker. Forskjellige lånergrupper kan få forskjellige lydsignaler. Det er opprettet to nye lånerfelter: Land og Geografisk nummer. Feltet for land står etter poststed, og Geografisk nummer er en sekssifret geografisk nummerkode plassert under Land. Geografisk nummer brukes av noen få bibliotek til å angi kommune (to sifre), fylke (to sifre) og land (to sifre). Skrankebildene er tilpasset til bruk av trykkfølsom skjerm. Administrator har nå mulighet til å slette utlånshistorikk på boken-kommer-lånere samtidig med sletting av vanlig utlånshistorikk. Mulighet til å ha forskjellig tekst på kvitteringene for f.eks. hovedbibliotek og filial. Endringen gjelder kun nye kvitteringer. Overføre låner mellom innlevering og utlevering i skranken. Dersom man leverer inn en bok og går direkte til utlevering blir låneren som er knyttet til innleveringen aktiv på neste utlevering også. Den nye funksjonen kalles ved Shift-F2. Lånersøk kan foretas på epostadresse (epost1). Funksjonen er praktisk når man forsøker å finne ut hvorfor sendt e-post kommer i retur. Visning av informasjon fra Innsyn for tittel i utlånsprogrammets katalogmodul dersom man har tilgang til det. Bookingoversikt, ny rapport for bedre oversikt over bookinger. Funksjon for registrering av nytt fjernlånsønske i skrankebildet. Selvbetjent utlån Skjermtekster er et nytt valg i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det gjør det mulig å velge selv hvilke tekster låneren skal se i Selvbetjent utlån. Intet tastatur er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det brukes hvis det ikke er tastatur knyttet til maskinen, og fører til at referanser til funksjonstaster fjernes fra skjermbildet. Ikke tillat kvitteringsutskrift er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at kvitteringer ikke skrives ut fra Selvbetjent utlån, selv om dette er satt opp i Utlån. Spør aldri låner om pinkode er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at Selvbetjent utlån ikke spør om pinkode selv om låneren har blitt tildelt en. Kjør i vanlig vindu istedenfor fullskjerm er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Hvis det er krysset av, vil programmet kjøres i et vanlig vindu, og man kan enkelt bevege seg mellom forskjellige programmer. Systemstrekkoder for F4 og F5. To systemstrekkoder: "MM2EXIT" og "MM2EXITPRINT", skanner en inn disse strekkodene i låner- eller eksemplarstrekkodefeltene vil dette tolkes som et trykk på tilsvarende knapp (F4 h.h.v. F5).

4 Utlånsautomat Bibliobar utlånsautomat fra Biblioteksentralen er nå testet og godkjent for bruk med Mikromarc. Fra før av er 3M sine utlånsautomater godkjent. Utlånsautomat krever egen Mikromarc-lisens. Innkjøp I Mottaksmodulen ser man nå thumbnail-bilde av forsiden på boken i eksemplardetaljdialogen (kun i Mottaksmodulen), dersom man har tilgang til Innsyn. Endringer for å gjøre Innkjøp bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog (ordre, mottak). Filtrering i Ordremodulen på "leveres ved enhet". Eksemplarplukkliste for ordre kan nå filtreres på eiende enhet og sorteres. I tillegg kan brukeren endre kolonnebredde og kolonnerekkefølge. Valgene lagres på maskinen. Kan skrive ordre-purrebrev pr. leverandør. Har nå muligheten til å skrive ut ett oppsamlingspurrebrev på alle eksemplarer som er forsinket fra en og samme leverandør. Må ikke brukes på konglomeratbaser da denne funksjonen ikke støtter filtrering på enhet. Har også et valg i kontrollpanelet for å skru dette av/på og en ny brevmal til dette formålet. Ikoner for dokumenttype vises nå i eks.plukkliste for ordre. Nødvendig for å gjøre det lettere å finne igjen materiale i plukklisten. Baserer seg på 245$h. Summering av total saldo og budsjett i Kontomodulen. Kan nå søke opp bøker etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Innkjøp kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISBN (978-koder). Tidsskrift Endringer for å gjøre Tidsskrift bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog. Ved nytt periodika kommer en nå rett inn i "nytt abonnement"-bildet. Nye abonnementer blir nå automatisk startet når de opprettes. Kan nå søke opp periodika etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Tidsskrift kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISSN. Merk at kun EAN-koder som starter på 977 inneholder ISSN, ikke alle tidsskrifter bruker denne nummerserien. Fjernlån Mikromarc 2.5 tilbyr en helt ny modul for innlån av materiale fra andre bibliotek. Fjernlånsmodulen krever en egen lisens. Her er en enkel liste over funksjonaliteten: Systemet gir full kontroll over innlån av materiale fra andre bibliotek, bl.a.: - Registrering av ønske fra låner. - Bestilling av fjernlån. - Oppfølging av bestilling. - Mottak av materiale. - Boken har kommet brev. - Utlån til låner.

5 - Purring av utlån. - Fornying av fjernlån. - Retur av materiale. Håndtering av kopibestilling; papir, faks og elektronisk materiale. Full sakshistorikk på hvert fjernlån. Brukerdefinerte brevmaler for e-post og automatisk kobling av e-post til relatert fjernlån. Fjernlånsstatistikk i henhold til myndighetenes krav og støtte for Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Integrasjon med Nasjonalbibliotekets base BIBLIOTEK, adresseopplysninger for fjernlånsbibliotek. - Automatisk nedlasting og import av alle fjernlånsbiblioteker i Norge. - Automatisk oppdatering av endringer. Fullt integrert med de andre Mikromarc 2-modulene og benytter samme database: - Databaseadministrasjon; adgangskontroll enhetsoppsett mv. - Katalog; titler og eksemplarer i egen katalog med klipp og lim funksjon. - Utlån; lånerregister, reservering, utlånsbetingelser, brev og statistikker. Innebygget serverprogram for ny og bedre håndtering av e-post. Websøk Mulighet for å slå av/på visnig av bindposter i trefflisten. Fornyelser fra lånerprofilen tar nå hensyn til utlånsbetingelsene. Funksjon for seriell reservering av flerbindsverk. Funksjonen kan skrus av/på via konfigurasjonsprogrammet. Nye søkefelter: - Avgrensning i søk for barn/voksen. Søket kan avgrenses med avkrysningsbokser for barn, ungdom og voksen på søkesiden. - Tilsvarende er det også mulighet for søk på aldersgruppekode/klassetrinn. - Søk på dokumenttype. I tillegg vises ikon for dokumenttype i trefflisten. Z39.50-server Støtte for NORZIG2-profilen (http://www.bibsys.no/norzig/profil.html). Mappingen av søkekoder er nå justert til å støtte NORZIG2-profilen. Alle søkekoder (bib-1- attributter) iht. den nye profilen er nå støttet borsett fra lokal klassifikasjon (use-attributt 20). Legg spesielt merke til at eiende enhet (use-attributt 1044) nå kan gjøres via. enhetsprefikset i filialstrukturen. Beholdningsdataene som returneres for NORMARC-monografier inkluderer nå også bla. forfallsdato og tidsmerke for gyldighet i henhold til den nye profilen. NORMARC-periodika har også fått en rekke nye felter. Beholdningsdata for SUTRS-monografier har også fått forfallsdato og forbedret leselighet.

6 Z39.50-serveren tillater nå også søk med default og xxdefault som databasenavn i henhold til den nye profilen. Søk med default og xxdefault mappes til første dokumentgruppe dvs. oftest hovedkatalogen. Søk med reelle databasenavn (dokumentgrupper) virker selvfølgelig som før. Enklere konfigurasjon med nye standardverdier. Serverkontrollen har fått nye standardverdier etter tilbakemeldinger på bruk. Dette gir enklere konfigurasjon, og har man standard oppsett av MM2 ellers så er det nå nesten bare å opprette en ny server og deretter starte den. Den nye standardverdiene inkluderer: arbeidskatalog, loggfil, maksimal poststørrelse på 10K, bibliotek som OBDC-kilde, retur av MARCID i (001) IDNR-felt, retur av utvidet beholdningsinformasjon (restriksjoner og forfallsdato) og kjøre som NT-service WINNT, WIN2K, WINXP, WIN2003 osv. Forbedret service-håndtering. Eventuelle endringer i serverparametere lagres nå automatisk i NT-servicekonfigurasjonen og trer i kraft neste gang serveren startes. Ved skifte av kjøremodus til lokalt modus dvs. vanlig programfil, slettes nå den forhenværende NT-servicekonfigurasjonen. Knappene for installer, oppdater og fjern NT-service er fjernet da disse ikke lenger har noen funksjon. Re-oppkobling hvis databasen har vært nede. I driftssammenheng har det ofte vært et problem å huske på å restarte Z39.50-serveren etter at databasen har vært nede f.eks. for vedlikehold. Z39.50-serveren kobler seg nå på igjen hvis databasekoblingen ikke lenger er aktiv. Dermed vil man nå kun få temporary system feil så lenge databasen virkelig er nede. Så fort databasen er oppe igjen fortsetter ekseveringen av Z39.50-kallet.

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Lånekort for barn under 15 år

Lånekort for barn under 15 år Lånekort for barn under 15 år Barn mellom 6-14 år kan få lånekort som er gyldig til å bruke på alle avdelinger av Trondheim folkebibliotek. Lånekortskjema Skriv ut lånekortskjema for barn under 15 på siste

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Generelt. Innkjøp. System nede. Mikromarc mai Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Generelt. Innkjøp. System nede. Mikromarc mai Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.2.0 14. mai 2012 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

HAsave BRUKERMANUAL V

HAsave BRUKERMANUAL V HAsave BRUKERMANUAL V 1.0 04-2017 1 Oppdatering av LEVERANDØR, BRUKER og HØREAPPRAT. Returner høreapparat til lager eller leverandør. Tildel høreapparat. Informasjonen er LÅST og kan ikke endres. Informasjonen

Detaljer

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN. Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN Bibliotek for kunst og design UNIVERSITETET I BERGEN 24.03.2017 SIDE 2 khib.oria.no UNIVERSITETET I BERGEN Lånekort og lånetid Bibliotek for kunst og design er åpent for

Detaljer

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha.

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Registrering i Koha Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Koha 1 Biblioteksystemet Koha er utviklet på New Zealand. Navnet betyr gave på maori. Koha er et åpent kildekodesystem

Detaljer

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres

QR-FUNKSJON. Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres 1 QR-FUNKSJON Send informasjon til renholdspersonalet om oppgaver som kan/skal utføres Motta informasjon fra renholdspersonalet om oppgaver som er utført Renplan har nå en egen meny som automatisk trykker

Detaljer

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter

Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek. ebokbib. For Android enheter Velkommen til kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek ebokbib For Android enheter Kurs i regi av Kristiansand folkebibliotek 20182017 Innholdsfortegnelse Om ebokbib... 2 Skaffe seg e-bokappen... 2 Skaffe

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Workflow mottak av gaver

Workflow mottak av gaver Workflow mottak av gaver Dato: 2015-03-09 Denne veiledningen beskriver mottak av gaver eller gratiseksemplarer. Dette kan gjøres på to måter, enten ved å lage PO Line først og motta på vanlig måte eller

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune

Røyken bibliotek. Grønn, nær og levende. Informasjon og låneregler RØYKEN. kommune Røyken bibliotek Informasjon og låneregler RØYKEN kommune Grønn, nær og levende Velkommen til oss Bibliotek, geologisenter og cementmuseum Biblioteket- ditt pusterom Røyken bibliotek består av hovedbiblioteket

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Bestille dokument via NZ eller CZ

Bestille dokument via NZ eller CZ Bestille dokument via NZ eller CZ Dato: 2017-10-09 Denne veiledningen beskriver det som er generelt for bestilling av alle typer dokumenter. For spesialiteter for enkelte dokumenttyper, se egne veiledninger.

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017

Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket. Mai 2017 Undersøkelse om bruk av metadata fra Nasjonalbiblioteket Mai 2017 Om undersøkelsen Datainnsamlingen ble gjennomført på nett gjennom Questback i perioden 3.5-12.5 2017 Det ble sendt ut invitasjon til undersøkelsen

Detaljer

Brukerveiledning Nytt grensesnitt

Brukerveiledning Nytt grensesnitt Brukerveiledning Nytt grensesnitt 1 - Hvordan søke? Du finner lenken til Oria på ditt biblioteks hjemmeside. Tast inn søkeordene for det du er på jakt etter i søkeboksen, f.eks. global warming. Søketips:

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Søk. ALEPH ver. 16.02

Søk. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØK... 3 3. FELTINDEKS... 10 4. VISNING... 16 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING... 30 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33 1. INNLEDNING En søkemodul

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 6.1 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DITT MAMUT-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 6-2006 2

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Brukerveiledning - netthandel

Brukerveiledning - netthandel Brukerveiledning - netthandel www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 01.06.2017 Versjon 2.0 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5. Mamut Installasjonsveiledning DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN Mamut Installasjonsveiledning INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 5 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DITT DATAX-PROGRAM Mamut Kunnskapsserie, nr. 9-2005 2 SJEKKLISTE SJEKKLISTE

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging

Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Arbeidsflyt fra mottak til hylle Copy Cataloging Dato: 2015-10-27 Ved mottak har fysisk eksemplar, item, fått strekkode og status: Keep in Department: Copy cataloging. Denne veiledningen beskriver arbeidsflyten

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING

TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING TAIME DATABASE INSTALLASJONSVEILEDNING ojf-produkt Innhold 1 Database og databasekobling... 3 1.1 TAIME Treningsplanlegger... 3 1.2 Databasekobling... 3 1.2.1 SQL SERVER EXPRESS... 4 1.2.2 Lage database

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV

1. Generelle systemkrav KVALIFIKASJONSKRAV VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON KVALIFIKASJONSKRAV instekrav For at tilbudet skal bli vurdert må alle punkter i tabellen nedenfor besvares og/eller kommenteres. Tabellen fylles ut av tilbyder og leveres sammen

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID)

Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Faglig informasjonssøking for protokollstudenter (IIC/IID) Medisinsk bibliotek, 0 Hva kan biblioteket hjelpe dere med i forbindelse med protokoll og hovedoppgave? Ulike kurs (se vår kursoversikt): http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt

Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Fjernlån behandle innkommet kopibestilling (lending request). Artikkelkopi kan sendes fysisk eller digitalt Dato: 2015-12-07 Scenario: Låntaker har bestilt kopi av artikkel via Oria. Bestillingen er behandlet

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer