De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,."

Transkript

1 NYTT I MIKROMARC 2.5 Her følger en oversikt over de viktigste nyheter og endringer i Mikromarc Endringene er basert på kunders og konsulenters tilbakemeldinger. For en detaljert oversikt over samtlige endringer, se dokumentet Version.doc. Generelt De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART <alias>,<user>,<password>. Oppsett for visning av tittelinformasjon (MML, Mikromarc Macro Language) er forbedret slik at brukertilpasninger ikke går tapt ved databaseoppgraderinger. Lisenskontrollen er endret. Den sjekker nå hvilken filial som lisensen er knyttet til og teller antall samtidige brukere, mens den tidligere bare var knyttet til et program. Lisenser installeres fra Mikromarc Databaseadministrasjon, under Alternativer. De fleste Mikromarc 2-programmene krever lisens. Se egen veiledning for hvordan de nye lisensene installeres. Forbedret støtte for blinde og svaksynte i både Windows og Web-moduler. Programmene er endret for å øke lesbarheten med skjermleser. Arbeidet er utført i samarbeid med det svenske Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Katalog Ny funksjon Scrap eksemplar med strekkode er innført i nedtrekksmenyen under Katalogisering. Her kan eksemplarer scrappes fortløpende ved at strekkoden leses inn. Ny funksjon Inkluder/ekskluder bindposter er innført ved søking og visning av søk. Dette er for å unngå at man får et altfor stort antall treff for tidsskrifter. I editorskjermbildet, trefflisteskjermbildet og skjermbildet for nøkkelordsøk er det kommet en ny knapp: Inkluder bind (ser ut som et lite forstørrelsesglass). I editorbildet og trefflistebildet er det dessuten en ny knapp for å utføre søket (ser ut som et lite lyn). Bindposttreet indikerer hvilke poster som gav treff når en har søkt i katalogen. Dette gjøres ved å vise et forstørrelsesglass-ikon på de postene det gjelder. Ny knapp i editor/trefflistebildet: Vis søkevalg i det lille søkefeltet øverst i skjermbildet (ser ut som en liten nedover-pil med tre prikker over). Klikker du på den, vil du få en meny med disse valgene: Søkekoder, Historikk, Blank historikken, Blank søket. Klikker du på en av søkekodene, overføres den til søkefeltet. Klikker du på et tidligere søk i historikken, overføres dette til søkefeltet. Marc-formatet har blitt oppdatert, slik at det nå er 1999-utgaven av NORMARC som ligger i databasen. Maskeposter har blitt rettet og oppdatert, slik at de tar hensyn til 1999-utgaven av NORMARC. Dette har medført en del endringer i 008-feltene, spesielt for andre typer dokumenter enn bøker. Det er dessuten en del nye notefelt. Alle maskeposter har fått 856-felt. Musikk (trykt og musikkopptak) har fått 240-felt med i standard skjermbilde. De nye maskepostene tas ikke i bruk før du i katalogprogrammet under Administrasjon velger Maskeposter og klikker på Bruk standard. Ved å gjøre det, mister du dine lokale tilpasninger av maskeposter, så hvis du har gjort større tilpasninger, bør du spørre systemleverandøren om hjelp med dette. Hyllesignatur er nå med i bildet for Opprett eksemplar. Det er nå plass til flere tegn i hyllesignatur på eksemplarnivå. Dersom katalogposten inneholder hyllesignatur, blir denne kopiert til eksemplarer når disse opprettes, forutsatt at katalogposten lagres først.

2 Aldersgruppekode/klassetrinn i marc-felt 019 indekseres og er søkbart via søkekoden AG. Et nytt felt Boksnummer er lagt til under eksemplardialogens fanekort Annet. Dette var etter ønske fra en kunde som har mange punktskriftbøker. Disse vil kunne ha flere esker per eksemplar, da eksemplarene blir svært omfangsrike og må oppbevares i flere esker. Hver eske får da sitt eget boksnummer og sin egen strekkode. Hvis dere ønsker å ta i bruk bokser, vennligst ta kontakt med systemleverandøren. Dette fordi bruk av bokser påvirker reservering. Visning av informasjon fra Innsyn i editoren dersom man har tilgang til det. Visning av lenker/forhåndsvisning av 856-felter på ISBD-fanen. På samme fanekort som ISBDvisningen har man nå et forhåndsvisningsfelt nederst, med klikkbare hyperlenker til 856-innholdet. Bildefiler (JPG, BMP) har dessuten forhåndsvisning. Forbedret autorisering av emneord i strenger, f.eks. 650 $a $x $z. Delfeltene i 6xx blir nå autorisert på samme måte som 100-feltet. Endringen krever re-autorisering av databasen. Nytt hovedfelt-funksjonen kan nå lage mer enn én forekomst av gangen. F.eks. ved katalogisering av tidsskriftshefter (740$a) kan en nå oppgi hvor mange stk. man vil ha når man velger "nytt hovedfelt". Utlån Seriell reservering er nå mulig i utlånsprogrammet. Det er mulig å reservere bøker i den rekkefølge man ønsker å låne dem. For flerbindsverk foreslår systemet rekkefølge tilsvarende bindnummeret, men det er mulig å endre på rekkefølgen i handlekurven. Det er også mulig å serie-reservere bøker som ikke er del av et flerbindsverk. Når du vil seriereservere bøker, legger du dem i kurven, og når du har valgt ut alle de bøkene du vil ha, klikker du på Reserver tittel. Når du låner ei bok som er serie-reservert, vil reserveringen av neste bok i reserveringslisten aktiveres. Dersom den neste boka er tilgjengelig på hylla, vil du få beskjed om det. Låners foto kan nå vises i skrankebildet. Man legger inn jpg- eller bmp-filer med samme filnavn som lånerens strekkode. Hvor disse bildefilene skal legges bestemmes i Utlån (Sti til låners foto under Alternativer). Der bestemmes også hva slags bildefiler som benyttes (BMP eller JPG). Skoler vil ofte ha bilder av elevene i sitt skoleadministrative system, så hvis man importerer lånere fra det skoleadministrative systemet, kan man få med bildene på kjøpet. Vær oppmerksom på at bildefilens navn må være det samme som lånerens strekkode. Obligatoriske lånerfelter forhindrer at man lagrer en låner før ett eller flere bestemte felter er fylt ut. Hvilke felter som skal være obligatoriske, settes i Mikromarc Databaseadministrasjon. Maksimalt antall reserveringer per tittel kan nå settes opp under Globale valg for utlånsbetingelser under Administrasjon. Skrankevalg er et nytt punkt på Alternativer-menyen, og det gir mulighet for å Endre eksemplarets status ved innlevering, samt å sette opp Direkte utlån. Ved Direkte utlån leser man bare eksemplarets strekkode, ikke lånerens. Låneren hentes da fra ventelisten, og det krever at alle bøker som skal lånes ut, er reservert. Direkte utlån er spesielt aktuelt for bibliotek som hovedsakelig betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket, og som derfor må reservere materialet for å få lånt det. Adresseetiketter gjør det mulig å skrive ut en etikett med lånerens navn og adresse fra skranken. Adresseetiketter settes opp under punktet Kvittering og brev under Alternativer. Dette valget er spesielt aktuelt for bibliotek som betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket. Oppdater ventelisten er et valg under Alternativer. Oppdater ventelisten går gjennom alle reserveringene biblioteket har og ser om noen av eksemplarene er tilgjengelige på hylla. De som er tilgjengelige på hylla, får da status Ankommet (som ved innlevering) og hentebrev kan genereres.

3 Tell eksemplarer er et valg under Oppdater ventelisten. Det teller reserverte eksemplarer som er mottatt og skal sendes til lånere. Tillat duplikate reserveringer er et nytt valg i Standardverdier under Lånergrupper under Administrasjon. Det gjør det mulig å reservere en tittel flere ganger til samme låner selv om det finnes en aktiv reservering allerede. Lyd er et nytt valg for Lånergrupper under Administrasjon. Det kan gis et bestemt lydsignal til en lånergrupper ved utlevering av bøker. Forskjellige lånergrupper kan få forskjellige lydsignaler. Det er opprettet to nye lånerfelter: Land og Geografisk nummer. Feltet for land står etter poststed, og Geografisk nummer er en sekssifret geografisk nummerkode plassert under Land. Geografisk nummer brukes av noen få bibliotek til å angi kommune (to sifre), fylke (to sifre) og land (to sifre). Skrankebildene er tilpasset til bruk av trykkfølsom skjerm. Administrator har nå mulighet til å slette utlånshistorikk på boken-kommer-lånere samtidig med sletting av vanlig utlånshistorikk. Mulighet til å ha forskjellig tekst på kvitteringene for f.eks. hovedbibliotek og filial. Endringen gjelder kun nye kvitteringer. Overføre låner mellom innlevering og utlevering i skranken. Dersom man leverer inn en bok og går direkte til utlevering blir låneren som er knyttet til innleveringen aktiv på neste utlevering også. Den nye funksjonen kalles ved Shift-F2. Lånersøk kan foretas på epostadresse (epost1). Funksjonen er praktisk når man forsøker å finne ut hvorfor sendt e-post kommer i retur. Visning av informasjon fra Innsyn for tittel i utlånsprogrammets katalogmodul dersom man har tilgang til det. Bookingoversikt, ny rapport for bedre oversikt over bookinger. Funksjon for registrering av nytt fjernlånsønske i skrankebildet. Selvbetjent utlån Skjermtekster er et nytt valg i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det gjør det mulig å velge selv hvilke tekster låneren skal se i Selvbetjent utlån. Intet tastatur er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det brukes hvis det ikke er tastatur knyttet til maskinen, og fører til at referanser til funksjonstaster fjernes fra skjermbildet. Ikke tillat kvitteringsutskrift er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at kvitteringer ikke skrives ut fra Selvbetjent utlån, selv om dette er satt opp i Utlån. Spør aldri låner om pinkode er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at Selvbetjent utlån ikke spør om pinkode selv om låneren har blitt tildelt en. Kjør i vanlig vindu istedenfor fullskjerm er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Hvis det er krysset av, vil programmet kjøres i et vanlig vindu, og man kan enkelt bevege seg mellom forskjellige programmer. Systemstrekkoder for F4 og F5. To systemstrekkoder: "MM2EXIT" og "MM2EXITPRINT", skanner en inn disse strekkodene i låner- eller eksemplarstrekkodefeltene vil dette tolkes som et trykk på tilsvarende knapp (F4 h.h.v. F5).

4 Utlånsautomat Bibliobar utlånsautomat fra Biblioteksentralen er nå testet og godkjent for bruk med Mikromarc. Fra før av er 3M sine utlånsautomater godkjent. Utlånsautomat krever egen Mikromarc-lisens. Innkjøp I Mottaksmodulen ser man nå thumbnail-bilde av forsiden på boken i eksemplardetaljdialogen (kun i Mottaksmodulen), dersom man har tilgang til Innsyn. Endringer for å gjøre Innkjøp bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog (ordre, mottak). Filtrering i Ordremodulen på "leveres ved enhet". Eksemplarplukkliste for ordre kan nå filtreres på eiende enhet og sorteres. I tillegg kan brukeren endre kolonnebredde og kolonnerekkefølge. Valgene lagres på maskinen. Kan skrive ordre-purrebrev pr. leverandør. Har nå muligheten til å skrive ut ett oppsamlingspurrebrev på alle eksemplarer som er forsinket fra en og samme leverandør. Må ikke brukes på konglomeratbaser da denne funksjonen ikke støtter filtrering på enhet. Har også et valg i kontrollpanelet for å skru dette av/på og en ny brevmal til dette formålet. Ikoner for dokumenttype vises nå i eks.plukkliste for ordre. Nødvendig for å gjøre det lettere å finne igjen materiale i plukklisten. Baserer seg på 245$h. Summering av total saldo og budsjett i Kontomodulen. Kan nå søke opp bøker etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Innkjøp kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISBN (978-koder). Tidsskrift Endringer for å gjøre Tidsskrift bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog. Ved nytt periodika kommer en nå rett inn i "nytt abonnement"-bildet. Nye abonnementer blir nå automatisk startet når de opprettes. Kan nå søke opp periodika etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Tidsskrift kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISSN. Merk at kun EAN-koder som starter på 977 inneholder ISSN, ikke alle tidsskrifter bruker denne nummerserien. Fjernlån Mikromarc 2.5 tilbyr en helt ny modul for innlån av materiale fra andre bibliotek. Fjernlånsmodulen krever en egen lisens. Her er en enkel liste over funksjonaliteten: Systemet gir full kontroll over innlån av materiale fra andre bibliotek, bl.a.: - Registrering av ønske fra låner. - Bestilling av fjernlån. - Oppfølging av bestilling. - Mottak av materiale. - Boken har kommet brev. - Utlån til låner.

5 - Purring av utlån. - Fornying av fjernlån. - Retur av materiale. Håndtering av kopibestilling; papir, faks og elektronisk materiale. Full sakshistorikk på hvert fjernlån. Brukerdefinerte brevmaler for e-post og automatisk kobling av e-post til relatert fjernlån. Fjernlånsstatistikk i henhold til myndighetenes krav og støtte for Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Integrasjon med Nasjonalbibliotekets base BIBLIOTEK, adresseopplysninger for fjernlånsbibliotek. - Automatisk nedlasting og import av alle fjernlånsbiblioteker i Norge. - Automatisk oppdatering av endringer. Fullt integrert med de andre Mikromarc 2-modulene og benytter samme database: - Databaseadministrasjon; adgangskontroll enhetsoppsett mv. - Katalog; titler og eksemplarer i egen katalog med klipp og lim funksjon. - Utlån; lånerregister, reservering, utlånsbetingelser, brev og statistikker. Innebygget serverprogram for ny og bedre håndtering av e-post. Websøk Mulighet for å slå av/på visnig av bindposter i trefflisten. Fornyelser fra lånerprofilen tar nå hensyn til utlånsbetingelsene. Funksjon for seriell reservering av flerbindsverk. Funksjonen kan skrus av/på via konfigurasjonsprogrammet. Nye søkefelter: - Avgrensning i søk for barn/voksen. Søket kan avgrenses med avkrysningsbokser for barn, ungdom og voksen på søkesiden. - Tilsvarende er det også mulighet for søk på aldersgruppekode/klassetrinn. - Søk på dokumenttype. I tillegg vises ikon for dokumenttype i trefflisten. Z39.50-server Støtte for NORZIG2-profilen (http://www.bibsys.no/norzig/profil.html). Mappingen av søkekoder er nå justert til å støtte NORZIG2-profilen. Alle søkekoder (bib-1- attributter) iht. den nye profilen er nå støttet borsett fra lokal klassifikasjon (use-attributt 20). Legg spesielt merke til at eiende enhet (use-attributt 1044) nå kan gjøres via. enhetsprefikset i filialstrukturen. Beholdningsdataene som returneres for NORMARC-monografier inkluderer nå også bla. forfallsdato og tidsmerke for gyldighet i henhold til den nye profilen. NORMARC-periodika har også fått en rekke nye felter. Beholdningsdata for SUTRS-monografier har også fått forfallsdato og forbedret leselighet.

6 Z39.50-serveren tillater nå også søk med default og xxdefault som databasenavn i henhold til den nye profilen. Søk med default og xxdefault mappes til første dokumentgruppe dvs. oftest hovedkatalogen. Søk med reelle databasenavn (dokumentgrupper) virker selvfølgelig som før. Enklere konfigurasjon med nye standardverdier. Serverkontrollen har fått nye standardverdier etter tilbakemeldinger på bruk. Dette gir enklere konfigurasjon, og har man standard oppsett av MM2 ellers så er det nå nesten bare å opprette en ny server og deretter starte den. Den nye standardverdiene inkluderer: arbeidskatalog, loggfil, maksimal poststørrelse på 10K, bibliotek som OBDC-kilde, retur av MARCID i (001) IDNR-felt, retur av utvidet beholdningsinformasjon (restriksjoner og forfallsdato) og kjøre som NT-service WINNT, WIN2K, WINXP, WIN2003 osv. Forbedret service-håndtering. Eventuelle endringer i serverparametere lagres nå automatisk i NT-servicekonfigurasjonen og trer i kraft neste gang serveren startes. Ved skifte av kjøremodus til lokalt modus dvs. vanlig programfil, slettes nå den forhenværende NT-servicekonfigurasjonen. Knappene for installer, oppdater og fjern NT-service er fjernet da disse ikke lenger har noen funksjon. Re-oppkobling hvis databasen har vært nede. I driftssammenheng har det ofte vært et problem å huske på å restarte Z39.50-serveren etter at databasen har vært nede f.eks. for vedlikehold. Z39.50-serveren kobler seg nå på igjen hvis databasekoblingen ikke lenger er aktiv. Dermed vil man nå kun få temporary system feil så lenge databasen virkelig er nede. Så fort databasen er oppe igjen fortsetter ekseveringen av Z39.50-kallet.

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Skolebibliotek. Bibliotek-Systemer As

Skolebibliotek. Bibliotek-Systemer As Skolebibliotek Bibliotek-Systemer As Skolebibliotek Bibliotek-Systemer As Innholdsfortegnelse Register... 1 Innledning... iii 1. Instant Bibliofil for deg som har dårlig tid!... 4 1.1. Vi har en ny bok...

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Utlån. ALEPH ver. 16.02

Utlån. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 Mekanisk, fotografisk eller annen gjengivelse av dette materialet er ikke tillatt ifølge gjeldende lov om opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Fujitsu Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup

Detaljer

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $ Innholdsfortegnelse 1. Websøk... 1 1.1. Parametersetting... 1 1.1.1.

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Versjon: 11.0. Partnr.: MBS.MAN.NEWS.110.NO I Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23

Detaljer

Primus 5.7. Generell brukerveiledning

Primus 5.7. Generell brukerveiledning Primus 5.7 Generell brukerveiledning Innhold Innledning... 3 Generell veiledning... 3 Versjoner av program og brukerveiledning... 3 Hovedelementer og funksjoner... 4 Brukernavn og tilgang... 4 Forsiden...

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0

Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0 Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software 12.5 og Mamut Online Desktop 2.0 Copyright Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT...

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT... 1. INNKJØP...2 2. OPPSETT... 2 2.1. VALUTA... 2 2.1.1. Oppdater (legg til) en kurs...3 2.2. LEVERANDØRER... 3 2.2.1. Opprette en leverandør...4 2.3. BUDSJETTER...7 2.3.1. Opprette budsjett...8 2.3.2. Budsjetthierarki...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker.

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Ytelsesforbedring. Tidsskrift. Nye materialtyper / Integrasjon mot E-bøker. Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.6.00 14. januar 2013 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Introduksjon til Mamut Butikkdata

Introduksjon til Mamut Butikkdata // Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Introduksjon til Mamut Butikkdata Innhold Nyheter i Mamut Butikkdata versjon 3.5... 3 Om Mamut Butikkdata... 4 Definisjoner

Detaljer

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem

Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Hvordan komme i gang med Xakt Medlem Innhold Å komme i gang... 4 Første gangs oppstart... 4 Innlogging... 4 Menysystemet... 4 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer i hovedboken... 5 Endre kontonavn

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Generell brukerveilednin g for Primus

Generell brukerveilednin g for Primus Generell brukerveilednin g for Primus Primus 5.6.3 Primus Generell veiledning 2 INNLEDNING... 4 GENERELL VEILEDNING... 4 VERSJONER AV PROGRAM OG BRUKERVEILEDNING... 4 HOVEDELEMENTER OG FUNKSJONER... 5

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6

Eulogica brukermanual. Norsk versjon 5.6 Eulogica brukermanual Norsk versjon 5.6 Copyright 2009 Intelligent Software AS, S.Mytting Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres på noen måte uten tillatelse fra utgiveren. For all informasjon,

Detaljer

Søk. ALEPH ver. 16.02

Søk. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØK... 3 3. FELTINDEKS... 10 4. VISNING... 16 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING... 30 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33 1. INNLEDNING En søkemodul

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer