De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART ,,."

Transkript

1 NYTT I MIKROMARC 2.5 Her følger en oversikt over de viktigste nyheter og endringer i Mikromarc Endringene er basert på kunders og konsulenters tilbakemeldinger. For en detaljert oversikt over samtlige endringer, se dokumentet Version.doc. Generelt De aller fleste MM-programmer har nå mulighet for automatisk innlogging med kommandolinjeparameter /AUTOSTART <alias>,<user>,<password>. Oppsett for visning av tittelinformasjon (MML, Mikromarc Macro Language) er forbedret slik at brukertilpasninger ikke går tapt ved databaseoppgraderinger. Lisenskontrollen er endret. Den sjekker nå hvilken filial som lisensen er knyttet til og teller antall samtidige brukere, mens den tidligere bare var knyttet til et program. Lisenser installeres fra Mikromarc Databaseadministrasjon, under Alternativer. De fleste Mikromarc 2-programmene krever lisens. Se egen veiledning for hvordan de nye lisensene installeres. Forbedret støtte for blinde og svaksynte i både Windows og Web-moduler. Programmene er endret for å øke lesbarheten med skjermleser. Arbeidet er utført i samarbeid med det svenske Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Katalog Ny funksjon Scrap eksemplar med strekkode er innført i nedtrekksmenyen under Katalogisering. Her kan eksemplarer scrappes fortløpende ved at strekkoden leses inn. Ny funksjon Inkluder/ekskluder bindposter er innført ved søking og visning av søk. Dette er for å unngå at man får et altfor stort antall treff for tidsskrifter. I editorskjermbildet, trefflisteskjermbildet og skjermbildet for nøkkelordsøk er det kommet en ny knapp: Inkluder bind (ser ut som et lite forstørrelsesglass). I editorbildet og trefflistebildet er det dessuten en ny knapp for å utføre søket (ser ut som et lite lyn). Bindposttreet indikerer hvilke poster som gav treff når en har søkt i katalogen. Dette gjøres ved å vise et forstørrelsesglass-ikon på de postene det gjelder. Ny knapp i editor/trefflistebildet: Vis søkevalg i det lille søkefeltet øverst i skjermbildet (ser ut som en liten nedover-pil med tre prikker over). Klikker du på den, vil du få en meny med disse valgene: Søkekoder, Historikk, Blank historikken, Blank søket. Klikker du på en av søkekodene, overføres den til søkefeltet. Klikker du på et tidligere søk i historikken, overføres dette til søkefeltet. Marc-formatet har blitt oppdatert, slik at det nå er 1999-utgaven av NORMARC som ligger i databasen. Maskeposter har blitt rettet og oppdatert, slik at de tar hensyn til 1999-utgaven av NORMARC. Dette har medført en del endringer i 008-feltene, spesielt for andre typer dokumenter enn bøker. Det er dessuten en del nye notefelt. Alle maskeposter har fått 856-felt. Musikk (trykt og musikkopptak) har fått 240-felt med i standard skjermbilde. De nye maskepostene tas ikke i bruk før du i katalogprogrammet under Administrasjon velger Maskeposter og klikker på Bruk standard. Ved å gjøre det, mister du dine lokale tilpasninger av maskeposter, så hvis du har gjort større tilpasninger, bør du spørre systemleverandøren om hjelp med dette. Hyllesignatur er nå med i bildet for Opprett eksemplar. Det er nå plass til flere tegn i hyllesignatur på eksemplarnivå. Dersom katalogposten inneholder hyllesignatur, blir denne kopiert til eksemplarer når disse opprettes, forutsatt at katalogposten lagres først.

2 Aldersgruppekode/klassetrinn i marc-felt 019 indekseres og er søkbart via søkekoden AG. Et nytt felt Boksnummer er lagt til under eksemplardialogens fanekort Annet. Dette var etter ønske fra en kunde som har mange punktskriftbøker. Disse vil kunne ha flere esker per eksemplar, da eksemplarene blir svært omfangsrike og må oppbevares i flere esker. Hver eske får da sitt eget boksnummer og sin egen strekkode. Hvis dere ønsker å ta i bruk bokser, vennligst ta kontakt med systemleverandøren. Dette fordi bruk av bokser påvirker reservering. Visning av informasjon fra Innsyn i editoren dersom man har tilgang til det. Visning av lenker/forhåndsvisning av 856-felter på ISBD-fanen. På samme fanekort som ISBDvisningen har man nå et forhåndsvisningsfelt nederst, med klikkbare hyperlenker til 856-innholdet. Bildefiler (JPG, BMP) har dessuten forhåndsvisning. Forbedret autorisering av emneord i strenger, f.eks. 650 $a $x $z. Delfeltene i 6xx blir nå autorisert på samme måte som 100-feltet. Endringen krever re-autorisering av databasen. Nytt hovedfelt-funksjonen kan nå lage mer enn én forekomst av gangen. F.eks. ved katalogisering av tidsskriftshefter (740$a) kan en nå oppgi hvor mange stk. man vil ha når man velger "nytt hovedfelt". Utlån Seriell reservering er nå mulig i utlånsprogrammet. Det er mulig å reservere bøker i den rekkefølge man ønsker å låne dem. For flerbindsverk foreslår systemet rekkefølge tilsvarende bindnummeret, men det er mulig å endre på rekkefølgen i handlekurven. Det er også mulig å serie-reservere bøker som ikke er del av et flerbindsverk. Når du vil seriereservere bøker, legger du dem i kurven, og når du har valgt ut alle de bøkene du vil ha, klikker du på Reserver tittel. Når du låner ei bok som er serie-reservert, vil reserveringen av neste bok i reserveringslisten aktiveres. Dersom den neste boka er tilgjengelig på hylla, vil du få beskjed om det. Låners foto kan nå vises i skrankebildet. Man legger inn jpg- eller bmp-filer med samme filnavn som lånerens strekkode. Hvor disse bildefilene skal legges bestemmes i Utlån (Sti til låners foto under Alternativer). Der bestemmes også hva slags bildefiler som benyttes (BMP eller JPG). Skoler vil ofte ha bilder av elevene i sitt skoleadministrative system, så hvis man importerer lånere fra det skoleadministrative systemet, kan man få med bildene på kjøpet. Vær oppmerksom på at bildefilens navn må være det samme som lånerens strekkode. Obligatoriske lånerfelter forhindrer at man lagrer en låner før ett eller flere bestemte felter er fylt ut. Hvilke felter som skal være obligatoriske, settes i Mikromarc Databaseadministrasjon. Maksimalt antall reserveringer per tittel kan nå settes opp under Globale valg for utlånsbetingelser under Administrasjon. Skrankevalg er et nytt punkt på Alternativer-menyen, og det gir mulighet for å Endre eksemplarets status ved innlevering, samt å sette opp Direkte utlån. Ved Direkte utlån leser man bare eksemplarets strekkode, ikke lånerens. Låneren hentes da fra ventelisten, og det krever at alle bøker som skal lånes ut, er reservert. Direkte utlån er spesielt aktuelt for bibliotek som hovedsakelig betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket, og som derfor må reservere materialet for å få lånt det. Adresseetiketter gjør det mulig å skrive ut en etikett med lånerens navn og adresse fra skranken. Adresseetiketter settes opp under punktet Kvittering og brev under Alternativer. Dette valget er spesielt aktuelt for bibliotek som betjener lånere som ikke har fysisk adgang til biblioteket. Oppdater ventelisten er et valg under Alternativer. Oppdater ventelisten går gjennom alle reserveringene biblioteket har og ser om noen av eksemplarene er tilgjengelige på hylla. De som er tilgjengelige på hylla, får da status Ankommet (som ved innlevering) og hentebrev kan genereres.

3 Tell eksemplarer er et valg under Oppdater ventelisten. Det teller reserverte eksemplarer som er mottatt og skal sendes til lånere. Tillat duplikate reserveringer er et nytt valg i Standardverdier under Lånergrupper under Administrasjon. Det gjør det mulig å reservere en tittel flere ganger til samme låner selv om det finnes en aktiv reservering allerede. Lyd er et nytt valg for Lånergrupper under Administrasjon. Det kan gis et bestemt lydsignal til en lånergrupper ved utlevering av bøker. Forskjellige lånergrupper kan få forskjellige lydsignaler. Det er opprettet to nye lånerfelter: Land og Geografisk nummer. Feltet for land står etter poststed, og Geografisk nummer er en sekssifret geografisk nummerkode plassert under Land. Geografisk nummer brukes av noen få bibliotek til å angi kommune (to sifre), fylke (to sifre) og land (to sifre). Skrankebildene er tilpasset til bruk av trykkfølsom skjerm. Administrator har nå mulighet til å slette utlånshistorikk på boken-kommer-lånere samtidig med sletting av vanlig utlånshistorikk. Mulighet til å ha forskjellig tekst på kvitteringene for f.eks. hovedbibliotek og filial. Endringen gjelder kun nye kvitteringer. Overføre låner mellom innlevering og utlevering i skranken. Dersom man leverer inn en bok og går direkte til utlevering blir låneren som er knyttet til innleveringen aktiv på neste utlevering også. Den nye funksjonen kalles ved Shift-F2. Lånersøk kan foretas på epostadresse (epost1). Funksjonen er praktisk når man forsøker å finne ut hvorfor sendt e-post kommer i retur. Visning av informasjon fra Innsyn for tittel i utlånsprogrammets katalogmodul dersom man har tilgang til det. Bookingoversikt, ny rapport for bedre oversikt over bookinger. Funksjon for registrering av nytt fjernlånsønske i skrankebildet. Selvbetjent utlån Skjermtekster er et nytt valg i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det gjør det mulig å velge selv hvilke tekster låneren skal se i Selvbetjent utlån. Intet tastatur er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det brukes hvis det ikke er tastatur knyttet til maskinen, og fører til at referanser til funksjonstaster fjernes fra skjermbildet. Ikke tillat kvitteringsutskrift er et nytt valg under Innstillinger i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at kvitteringer ikke skrives ut fra Selvbetjent utlån, selv om dette er satt opp i Utlån. Spør aldri låner om pinkode er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Det fører til at Selvbetjent utlån ikke spør om pinkode selv om låneren har blitt tildelt en. Kjør i vanlig vindu istedenfor fullskjerm er et nytt valg under Sikkerhet i oppsettet av Selvbetjent utlån. Hvis det er krysset av, vil programmet kjøres i et vanlig vindu, og man kan enkelt bevege seg mellom forskjellige programmer. Systemstrekkoder for F4 og F5. To systemstrekkoder: "MM2EXIT" og "MM2EXITPRINT", skanner en inn disse strekkodene i låner- eller eksemplarstrekkodefeltene vil dette tolkes som et trykk på tilsvarende knapp (F4 h.h.v. F5).

4 Utlånsautomat Bibliobar utlånsautomat fra Biblioteksentralen er nå testet og godkjent for bruk med Mikromarc. Fra før av er 3M sine utlånsautomater godkjent. Utlånsautomat krever egen Mikromarc-lisens. Innkjøp I Mottaksmodulen ser man nå thumbnail-bilde av forsiden på boken i eksemplardetaljdialogen (kun i Mottaksmodulen), dersom man har tilgang til Innsyn. Endringer for å gjøre Innkjøp bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog (ordre, mottak). Filtrering i Ordremodulen på "leveres ved enhet". Eksemplarplukkliste for ordre kan nå filtreres på eiende enhet og sorteres. I tillegg kan brukeren endre kolonnebredde og kolonnerekkefølge. Valgene lagres på maskinen. Kan skrive ordre-purrebrev pr. leverandør. Har nå muligheten til å skrive ut ett oppsamlingspurrebrev på alle eksemplarer som er forsinket fra en og samme leverandør. Må ikke brukes på konglomeratbaser da denne funksjonen ikke støtter filtrering på enhet. Har også et valg i kontrollpanelet for å skru dette av/på og en ny brevmal til dette formålet. Ikoner for dokumenttype vises nå i eks.plukkliste for ordre. Nødvendig for å gjøre det lettere å finne igjen materiale i plukklisten. Baserer seg på 245$h. Summering av total saldo og budsjett i Kontomodulen. Kan nå søke opp bøker etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Innkjøp kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISBN (978-koder). Tidsskrift Endringer for å gjøre Tidsskrift bedre egnet til sammenslåtte baser. Bedre muligheter for å filtrere på katalog. Ved nytt periodika kommer en nå rett inn i "nytt abonnement"-bildet. Nye abonnementer blir nå automatisk startet når de opprettes. Kan nå søke opp periodika etter EAN-kode. Alle relevante filterbokser i Tidsskrift kan nå ta mot en skannet EAN-kode og tolke dette om til et filter på ISSN. Merk at kun EAN-koder som starter på 977 inneholder ISSN, ikke alle tidsskrifter bruker denne nummerserien. Fjernlån Mikromarc 2.5 tilbyr en helt ny modul for innlån av materiale fra andre bibliotek. Fjernlånsmodulen krever en egen lisens. Her er en enkel liste over funksjonaliteten: Systemet gir full kontroll over innlån av materiale fra andre bibliotek, bl.a.: - Registrering av ønske fra låner. - Bestilling av fjernlån. - Oppfølging av bestilling. - Mottak av materiale. - Boken har kommet brev. - Utlån til låner.

5 - Purring av utlån. - Fornying av fjernlån. - Retur av materiale. Håndtering av kopibestilling; papir, faks og elektronisk materiale. Full sakshistorikk på hvert fjernlån. Brukerdefinerte brevmaler for e-post og automatisk kobling av e-post til relatert fjernlån. Fjernlånsstatistikk i henhold til myndighetenes krav og støtte for Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Integrasjon med Nasjonalbibliotekets base BIBLIOTEK, adresseopplysninger for fjernlånsbibliotek. - Automatisk nedlasting og import av alle fjernlånsbiblioteker i Norge. - Automatisk oppdatering av endringer. Fullt integrert med de andre Mikromarc 2-modulene og benytter samme database: - Databaseadministrasjon; adgangskontroll enhetsoppsett mv. - Katalog; titler og eksemplarer i egen katalog med klipp og lim funksjon. - Utlån; lånerregister, reservering, utlånsbetingelser, brev og statistikker. Innebygget serverprogram for ny og bedre håndtering av e-post. Websøk Mulighet for å slå av/på visnig av bindposter i trefflisten. Fornyelser fra lånerprofilen tar nå hensyn til utlånsbetingelsene. Funksjon for seriell reservering av flerbindsverk. Funksjonen kan skrus av/på via konfigurasjonsprogrammet. Nye søkefelter: - Avgrensning i søk for barn/voksen. Søket kan avgrenses med avkrysningsbokser for barn, ungdom og voksen på søkesiden. - Tilsvarende er det også mulighet for søk på aldersgruppekode/klassetrinn. - Søk på dokumenttype. I tillegg vises ikon for dokumenttype i trefflisten. Z39.50-server Støtte for NORZIG2-profilen (http://www.bibsys.no/norzig/profil.html). Mappingen av søkekoder er nå justert til å støtte NORZIG2-profilen. Alle søkekoder (bib-1- attributter) iht. den nye profilen er nå støttet borsett fra lokal klassifikasjon (use-attributt 20). Legg spesielt merke til at eiende enhet (use-attributt 1044) nå kan gjøres via. enhetsprefikset i filialstrukturen. Beholdningsdataene som returneres for NORMARC-monografier inkluderer nå også bla. forfallsdato og tidsmerke for gyldighet i henhold til den nye profilen. NORMARC-periodika har også fått en rekke nye felter. Beholdningsdata for SUTRS-monografier har også fått forfallsdato og forbedret leselighet.

6 Z39.50-serveren tillater nå også søk med default og xxdefault som databasenavn i henhold til den nye profilen. Søk med default og xxdefault mappes til første dokumentgruppe dvs. oftest hovedkatalogen. Søk med reelle databasenavn (dokumentgrupper) virker selvfølgelig som før. Enklere konfigurasjon med nye standardverdier. Serverkontrollen har fått nye standardverdier etter tilbakemeldinger på bruk. Dette gir enklere konfigurasjon, og har man standard oppsett av MM2 ellers så er det nå nesten bare å opprette en ny server og deretter starte den. Den nye standardverdiene inkluderer: arbeidskatalog, loggfil, maksimal poststørrelse på 10K, bibliotek som OBDC-kilde, retur av MARCID i (001) IDNR-felt, retur av utvidet beholdningsinformasjon (restriksjoner og forfallsdato) og kjøre som NT-service WINNT, WIN2K, WINXP, WIN2003 osv. Forbedret service-håndtering. Eventuelle endringer i serverparametere lagres nå automatisk i NT-servicekonfigurasjonen og trer i kraft neste gang serveren startes. Ved skifte av kjøremodus til lokalt modus dvs. vanlig programfil, slettes nå den forhenværende NT-servicekonfigurasjonen. Knappene for installer, oppdater og fjern NT-service er fjernet da disse ikke lenger har noen funksjon. Re-oppkobling hvis databasen har vært nede. I driftssammenheng har det ofte vært et problem å huske på å restarte Z39.50-serveren etter at databasen har vært nede f.eks. for vedlikehold. Z39.50-serveren kobler seg nå på igjen hvis databasekoblingen ikke lenger er aktiv. Dermed vil man nå kun få temporary system feil så lenge databasen virkelig er nede. Så fort databasen er oppe igjen fortsetter ekseveringen av Z39.50-kallet.

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010

Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 News Produkt Versjon Beskrivelse Releasedato Mikromarc 3.4.0.2 22. november 2010 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

Nyhetsdokument versjon 3.5.00

Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Nyhetsdokument versjon 3.5.00 Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.5.00 18. juli 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011

News. Ny og forbedret funksjonalitet. Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 News Produkt Versjon Releasedato Mikromarc 3.4.0.3 7. mars 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen. Se i hjelpen eller

Detaljer

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato

Nyheter i Mikromarc. Ny og forbedret funksjonalitet. Innkjøp. Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011. Produkt Versjon Slippdato Nyheter i Mikromarc Produkt Versjon Slippdato Mikromarc 3.5.1.0 14. november 2011 Ny og forbedret funksjonalitet Nedenfor finner du en kort beskrivelse av ny og endret funksjonalitet i denne versjonen.

Detaljer

1. E KSEMPLARREGISTRERING...

1. E KSEMPLARREGISTRERING... 1. EKSEMPLARREGISTRERING... 2 1.1. GJENFINNING...3 1.1.1. Direkte søk... 3 1.1.2. Oversikt i katalogisering...3 1.1.3. Fra utlånsmodulen...3 1.1.4. Søk i søkemodulen...4 2. OPPRETTE OG REDIGERE EKSEMPLARER...4

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha.

Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Registrering i Koha Hensikten med dette dokumentet er å vise hvordan en katalogiserer i Koha. Koha 1 Biblioteksystemet Koha er utviklet på New Zealand. Navnet betyr gave på maori. Koha er et åpent kildekodesystem

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1989: BIBSYS fornyer seg

1989: BIBSYS fornyer seg 1989: BIBSYS fornyer seg Av: Jorunn Alstad BIBSYS Biblioteksystem ble tatt i bruk som husholdningssystem for bibliotekene ved NTH og det Kgl. Norske Vitenskapers Selskap i 1976. BIBSYS utviklet seg imidlertid

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Søk. ALEPH ver. 16.02

Søk. ALEPH ver. 16.02 ALEPH ver. 16.02 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SØK... 3 3. FELTINDEKS... 10 4. VISNING... 16 5 RESERVERING / KOPIBESTILLING... 30 6 OVERSIKT OVER SØKEKODER TIL CCL-SØK... 33 1. INNLEDNING En søkemodul

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Brukerprofil og brukeropplysninger

Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerprofil og brukeropplysninger Brukerhåndbok Oppdatert: 2007-01-15 2007-01-15: Endret beskrivelse av rolleskjermen. 2005-10-13: Tilføyd beskrivelse av nytt felt i brukerprofilen: Ksted. 2005-02-15:

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Migrering av data til nytt biblioteksystem

Migrering av data til nytt biblioteksystem Migrering av data til nytt biblioteksystem Grove trekk om migreringen Hele Bibliotekbasen skal være migrert januar 2013 Migrere data for OCLC LinkResolver allerede høst 2011 Typer data som migreres Strukturer

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss

Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Installasjonsveiledning for Ordnett Pluss Systemkrav Alle systemer Windows Linux Nedlasting/distribusjon Installasjon Windows Programtillegg Chrome Silent install/msiexec Datafiler Ubuntu Terminal/Kilent

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid:

Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1 Revidert 16.1.2015 Sissel Sveipe Knudsen Bestille flerbindsverk planlagt i flere bind som utgis over tid: 1. Velg rett bibliotek (acquisitions department) i Currently at 2. Søk etter tittel på flerbindsverk

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek

Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Sende fjernlånsbestilling til et BIBSYS-bibliotek Brukerveiledning for bibliotek som bruker andre biblioteksystem Skrevet av: Erling Fossan og Hege Johannesen Oppdatert: 2004-03-22 2004-03-22 Nytt dokument.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal)

Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) Brukerveileding For PCK Lagerhåndtering (Med Trådløs Terminal) 2 Brukerveiledning for PCK Lagehåndtering Innledning Lagerhåndtering V.1.0.0.5 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Utlevering...4 3 Innlevering...5

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Hvordan søke? Brukerveiledning. Nyttige tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Maestro Klientadministrasjon

Maestro Klientadministrasjon Maestro Klientadministrasjon 17.11.2011 12:41 Side 1 av 32 Innhold Installasjon av Maestro Klientadministrasjon Kravspesifikasjon Systemoversikt og installasjon i korte trekk Installasjon punktvis 1 Nedlasting

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria. Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til medisinsk biblioteks hjemmeside og velg Oria fra høyremenyen, eller gå direkte til oria.no Du søker automatisk i ressurser fra vårt bibliotek. Velg «Alle bibliotek»

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år

åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år åne ort velkommen som låner ved stavanger bibliotek Informasjon om lånekort Utlånsreglement Gebyr og priser Fullmakt for lånere under 15 år Du kan velge mellom tre ulike lånekort: biblioteket stavanger

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter...

Mappeinformasjon... 2. Programfiler... 2 Delte Programdata... 2 Delte dokumenter... 2 Brukerens egne data... 2 Brukerens egne dokumenter... SymWriter Nettverksinstallasjon Hvis du vil installere SymWriter programmet på et nettverk, bør du utføre en administrativ installasjon. Da kan du lage et forhåndskonfigurert installasjonsprogram som inneholder

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3

Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL. Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL Versjon 1.3 Norsk standard for utveksling av fjernlånsdata, NILL: Versjon 1.3 Last ned PDF-versjon av dette dokumentet. (nill.pdf) Revisjonshistorie

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Firmapakken 6. Innholdsliste

Firmapakken 6. Innholdsliste Innholdsliste Moduler...3 Tilbud...3 Firmaer...3 Kontakter...3 Nyheter...3 Web-objekt...3 Ordre...4 Prosjekt...4 Timeregistrering...4 Vareuttak...4 Innkjøp...4 Vareregister...4 Varelager...4 Vareutvalg...4

Detaljer

Brukerveiledning for Roundcube webmail

Brukerveiledning for Roundcube webmail Brukerveiledning for Roundcube webmail Introduksjon Skolepost bruker en webmail-løsning som heter Roundcube. De aller fleste vil greie å bruke Roundcube uten hjelp, men noen kan kanskje lære noe nytt om

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Installasjon og oppgradering av Advisor

Installasjon og oppgradering av Advisor Installasjon og oppgradering av Advisor Innhold: Innhold 1 Forutsetninger... 1 1.1 Historikk... 1 1.2 Generelt... 1 1.3 Versjoner av Advisor... 2 2 Nyinstallasjon... 2 2.1 Server installasjon... 2 2.2

Detaljer

Workshop om BIBSYS Embla

Workshop om BIBSYS Embla Workshop om BIBSYS Embla 22. april 2009 var det workshop om BIBSYS Embla. Dette var en forlengelse av den første workshopen om registreringsklienten som var i begynnelsen av februar. Noen av de samme deltagerne

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning

IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning IBX eorder Rekvirentens Bruksanvisning Manuell Revisjon: 12.2 Date: 29. MARS 2012 Language: Norwegian Dokumentkontroll Endre logg Kapittel Dato Beskrivelse 1.1 18.01.2011 Oppdatering av mal 2.2 18.04.2011

Detaljer

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside

Brukerveiledning. Hvordan søke? Tips. Gå til ditt biblioteks hjemmeside Brukerveiledning 1 Hvordan søke? Tips Gå til ditt biblioteks hjemmeside Du søker automatisk i ressurser fra ditt bibliotek. Velg «Alle bibliotek» dersom du ønsker å søke i ressurser fra alle BIBSYSbibliotek:

Detaljer

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres?

Generell informasjon om biblioteket. Svar for hovedbiblioteket. 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Generell informasjon om biblioteket Svar for hovedbiblioteket 1. I hvilket fylke ligger folkebiblioteket deres? Akershus Aust-Agder Buskerud Finmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer