BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03."

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon Side 1 av 35

2 Rutiner for oppfølging av medlemmer Revidert i januar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten og økonomiavdelingen sammen med Ole-Martin Bergmann, Elin Vinje, Torhild Laumann og Grethe Skovli Oppdateringer foretas av Medlemsregisteret Layout: Torill Hamborg Dette materiellet er Fagforbundets eiendom. Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet. Versjon Side 2 av35

3 Rutiner for oppfølging av medlemmer Innhold Innledning...4 Eksempel på arbeidsplan...5 Medlemskap...8 Registrering av nye medlemmer...8 Endring av navn, adresse og fødselsnr. mm...13 Resending av kontingentgiro...14 Utmelding...14 Overføring til annen avdeling i forbundet...15 Overføring fra annen avdeling i forbundet...15 Overføring til annet LO-forbund...16 Overføring fra annet LO-forbund...16 Endring i kontingentårsakskode (KÅK)...17 Etterfakturering...17 Endring av medlemskapstype...18 Andre forhold...19 Avviksbehandling og framføring av trekklister...19 Ajourhold av tillitsverv...22 Legge til nytt tillitsforum...23 Ajourhold av organisasjon...23 Jubileumsmedlemmer...24 Registrering av arbeidssted...25 Abonnement...26 Stønadskassa...27 Rapportkjøring...28 Diverse rapporter i Fane Detaljert trekklistebehandling...31 Versjon Side 3 av35

4 Rutiner for oppfølging av medlemmer Innledning Oppgaven som Fane2-ansvarlig er svært sentral i Fagforbundet. Korrekte medlems-opplysninger er helt nødvendig for at Fagforbundets ulike organisasjonsledd skal kunne gi medlemmene den bistand og oppfølging som er ønskelig. Brukerveiledningen er utarbeidet med ønske om at den skal være et nyttig verktøy for Fane2-ansvarlige i fagforeningene. Brukerveiledningen er ment som et supplement til "RUTINEHÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE" og bør sees i sammenheng med denne. For lettere å kunne følge opp nødvendige rutiner til riktig tid kan det være hensiktsmessig å utarbeide en arbeidsplan. På de neste tre sidene følger et forslag til hvordan den kan se ut. Det er Medlemsregisteret som har ansvaret for innholdet i brukerveiledningen. Eventuelle kommentarer eller endringsforslag sendes avdelingsleder i Medlemsregisteret. Veiledningen er utarbeidet i januar-mars 2006 av en bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av Fane2-brukere på ulike nivå i organisasjonen. Brukerveiledning er sist oppdater i mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon Side 4 av35

5 Eksempel på arbeidsplan Fane 2-rutiner 2008 Innmeldinger og overføringer mottatt pr. post og e-post. Registrer medlem i Fane2 og send trekkmelding til arbeidsgiver. NB! Husk samme dato på trekk som inndato i Fane2. Innmelding - Ukentlige rapporter: Sjekk om det er satt inn medlemmer fra Fagforbundet sentralt. Vi må melde trekk til lønningskontoret og sørge for at medlemsbildet er oppdatert med alle opplysninger. Avviksbehandling - Når ny trekkliste kommer inn må det skrives ut avviksliste for denne perioden. Gjennomgås - sjekke ut alle feil, manglende innbetalinger etc. Noter på avvikslista hva som blir gjort og sett lista i egen perm. Rapport ME-R ME-R Tidspunkt - noter dato eller sett kryss ved utført oppgave. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Kontinuerlig Ukenr Jan Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Verson Side 5 av 35

6 Fane 2-rutiner 2008 Det skal sendes brev til de medlemmer som har sluttet i arbeidsforholdet. Skriv i notatfeltet i Fane 2 at brev er sendt. Husk kopi av brevet. Registrer på notatfeltet i medlemsbildet endringer i henhold til svaret. Rapport Tidspunkt - noter dato eller sett kryss ved utført oppgave. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Trekklistene fremføres innen fredag kl før fordeling. - se info Fane2 Det skal skrives ut en rapport som vedlegges regnskapet som viser hvorfor vi får penger fra forbundet. KO-R Overføringer til andre fagforeninger: Meldes ut fra vår fagforening med kode 1 på medlemsbildet. Meldes til ny fagforening. Må følges opp av oss til ny fagforening har hentet medlem til seg. Sett kopi i permen. Sjekk medlemmer for feil adresse. Finn ny adresse via lønn, Gule Sider, 1881 eller Folkeregistrert. Hvis medlemmer skifter arbeidsplass, stilling eller endrer lønn må dette endres i medlemsbildet. (Letter spesielt jobben ved lokale forhandlinger.) ME-R Kontinuerlig Verson Side 6 av 35

7 Fane 2-rutiner 2008 Det må en gang i året sjekkes om vi har jubilanter. Nåler til 25 års jubilantene bestilles hos AS Karat og nål og diplom til 40 års jubilantene bestilles av Fagforbundet sentralt. Husk også direktebetalende medlemmer. Alle medlemmene er lokal fagforening sitt ansvar. Skriv ut rapport : "Medlemmer med manglende betaling..." Rapport ME-R ME-R Tidspunkt - noter dato eller sett kryss ved utført oppgave. Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Medlemmer som står i fare for å bli strøket skriv ut rapporten minst hver måned ME-R Tillitsverv/tillitsforum. Etter hvert årsmøte skal styresammensettingen ajourføres. Skal også oppdateres i løpet av årsmøteperioden hvis noen går ut av/kommer inn i styret. Fagforeningen skal også fortløpende ajourføre seksjonene og plasstillitsvalgte. Verson Side 7 av 35

8 Rutiner for oppfølging av medlemmer Medlemskap Registrering av nye medlemmer Versjon Side 8 av 35

9 2. Klikk på Medlem du kommer til bildet Medlem søke og liste (enkelt søk)" 3. Klikk Registrere og vedlikeholde medlem du kommer til bildet Medlem detaljer (nytt medlem) Verson Side 9 av 35

10 4. Dersom medlemmet har vært registrert tidligere, vil medlemsdetaljer komme opp automatisk når fødselnummer er fyllt ut. Videre rutiner for dette finner du fra punkt nr Legg inn data om medlemmet fra innmeldingsblanketten alle hvite felt skal fylles ut. Bruk STORE BOKSTAVER i navn- og adressefeltene. 6. På enkelte av disse feltene finnes en søkeknapp som kan benyttes hvis du ikke vet eksakt hva som skal stå i feltet. Søkeknappen ser slik ut: Klikk på søkeknappen. Et nytt søkebilde kommer da opp. Fyll ut det du vet i et av søkefeltene og klikk på knappen "Søk". Velg så det riktige alternativet i søkeresultatet ved å dobbeltklikke på det. Du kommer da til bake til registreringsbildet med de aktuelle felter fylt ut. Det er lurt å bruke %-tegnet foran og etter søkeordet. F.eks. vil "%sykehjem%" i navnefeltet til søkebildet for "Arbeidssted X" gi deg alle arbeidssteder som har "sykehjem" som en del av navnet. %-tegnet er et tegn som erstatter ingen, ett eller flere tegn som man er usikker på. 7. Når du har registrert stillingskode vil du få spørsmål om automatisk oppdateringer. Velg Yes for innplassering av både landsforening og yrkeskode. Seksjon fylles ut automatisk på bakgrunn av valgte stillingskode. 8. Samtykke: Alle medlemmer skal i følge Personopplysningsloven ha gitt oss samtykke ved bruk av Personopplysninger til eks. Medlemsundersøkelser ol. I forbindelse med dette kravet er det laget en avkrysningsmulighet på innmeldingsblanketten. Der hvor medlemmet har krysset av for dette skal nå avkrysningen også gjøres i FANE2 på medlemmet i avkryssningsboksen "Samtykke" Verson Side 10 av 35

11 9. Klikk på Lagre nytt. Du vil da få spørsmålet " Har du sjekket om medlemmet har gitt samtykke v/avkrysning på innmeldingsblanketten?". Klikk "OK" hvis dette er sjekket. Hvis det er gitt samtykke, men du ikke har krysset av, så klikk "Cancel" og kryss av. Klikk så "Lagre nytt" en gang til. Ved lagring får medlemmet automatisk et fanenummer som skal påføres innmeldingsblanketten. 10. Gå til flippen "Arb. Forhold" og korriger stillingstørrelse dersom den er mindre enn 100%. 11. På arbeidsforholdsflippen registreres det også hvis medlemmet har flere arbeidsgivere enn den som allerede er registrert som hovedarbeidsgiver. For medlemmer som er deltidsbrannmann i samme kommune som er registrert som hovedarbeidsgiver, registreres dette i en egen avkryssningsboks. Verson Side 11 av 35

12 12. Gå videre til adresseflippen ("Adr.") og registrer telefonnummer og e-postadresse. 13. Klikk på Notatfeltet og skriv inn dato for at det er sendt trekkmelding til arbeidsgiver. Dater, signer og klikk "OK". 14. Klikk "Lagre endring" Fortsettelse fra pkt. 4 for innmelding av tidligere registrerte medlemmer: 15. Les først notatfeltet, her kan det være registrert informasjon om at personen ikke kan bli medlem på nytt, jfr. Vedtektenes 6.5 og Klikk Annet fra knapperaden øverst i bildet. 17. Velg Registrere nytt medlem på basis av tidligere medlemskap. Feltene blir hvite (aktiv). 18. Velg innmeldtkode 3 fra innmeldtkodemenyen: "Gjeninntrådt etter tidligere medlemskap". Kontroller og korriger alle de hvite feltene. Bruk tabulatortasten mellom feltene. Alle de tre hvite datofelt må fylles ut med nye datoer. 19. Klikk Lagre nytt. Husk å kryss av hvis det er gitt samtykke til bruk av personopplysninger. 20. Fortsett med pkt foran. Verson Side 12 av 35

13 Endring av navn, adresse og fødselsnr. mm. 2. Klikk Medlem 3. Skriv inn søkekriterier, f. eks. fanenummer, fødselsnummer eller navn. Ved søk på navn kan man forkorte navnet med %-tegn. Eks. Sivarajah kan søkes fram slik: Siva%. %-tegnet erstatter ingen, ett eller flere tegn som man er usikker på, og kan også benyttes både i begynnelsen av navn og midt inni navn. Hvis man skal søke etter Karl Petter og er usikker på om navnet skrives med C eller K, om Petter er med en eller to t-er og om han har et mellomnavn i tillegg, så kan man søke på %arl%pet%er". %-tegn benyttes altså der man er usikker på stavelsen eller om det kan være flere navn. Søket kan også begrenses til egen fagforening. Da må man klikke på nivå, velge fagforening og fylle ut avdelingsnummer i feltet under. 4. Klikk "Søk" 5. Merk personen fra søkeresultatet og klikk Detaljer. Dette åpner bildet Medlemsdetaljer. 6. Gjør endringen. Hvis det skal endres fra norsk til utenlandsk adresse (eller omvendt), så klikk først "Annet" i øverste knapperad, og velg "Utenlandsk adresse" (eller "Norsk adresse"). Ved endring av fødselsdato eller personnummer velges "Endre fødselsnummer..." fra "Annet"-knappen. 7. Ved endring av etternavn: Skriv det gamle navnet i notatfeltet, dater, signer og klikk "OK". 8. Klikk "Lagre endring". Verson Side 13 av 35

14 Resending av kontingentgiro 1. Forutsetning: Kravet som skal resendes ligger som åpent krav på medlemmets reskontro. 2. Kopier eller noter ned medlemmets fanenummer. 3. Velg "Gå til" fra knapperaden øverst. 4. Velg "Resend Giro" 5. Lim/skriv inn medlemmets fanenummer. 6. Klikk "Søk" 7. Dobbelklikk på den faktura som skal resendes fra søkeresultatet (saldo må være større enn 0) 8. Klikk "Send giro på nytt" 9. Du får "advarsel" og påminning om å oppdatere betalingsfristen. Klikk "OK" 10. Endre betalingsfristen til siste dag i neste måned. Giroer sendes en gang i måneden, så dette er nødvendig for at medlemmet får en rimelig betalingsfrist, og at denne ikke har utløpt før medlemmet får giroen. 11. Klikk "Lagre endring" Utmelding 12. Klikk Medlem 13. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 14. I feltet Utmeldtkode velges kode fra rullegardin-menyen. 15. Klikk Notatfeltet og skriv inn når og hvordan utmeldingen er mottatt. Dater, signer og klikk OK. (Det skal alltid sendes melding til arbeidsgiver om stopp av trekk.) 16. Klikk Lagre endring. Bildet blir nå helt grått og medlemmet er utmeldt. Verson Side 14 av 35

15 Overføring til annen avdeling i forbundet NB: Hvis medlem skal overføres til annen avdeling, og samtidig endre medlemskapstype fra elevmedlem eller bimedlem til studentmedlem eller hovedmedlem, så skal man ikke bruke denne rutinen, men rutine for Endring av medlemskapstype (s. 18). Dette er nødvendig for at medlemmet skal bli registrert med de obligatoriske forsikringsordningene som gjelder ved student- og hovedmedlemskap. 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. Velg utmeldtkode 1 Overført til annen avdeling i forbundet fra rullegardinmenyen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn hvilken fagforening og eventuelt hvilken arbeidsgiver medlemmet skal overføres til + dato når det er sendt overføringsskjema og når det er sendt melding om stopp av trekk. Dater, signer og klikk "OK". 6. Klikk Lagre endring. Bildet blir nå helt grått og medlemskapet er ikke aktivt inntil mottakende fagforening har overført medlemmet. (Husk at fagforeningen har ansvaret for medlemmet inntil medlemmet er overført ny fagforening.) Overføring fra annen avdeling i forbundet 2. Klikk Medlem 3. Fjern hake for Kun aktive. 4. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 5. Klikk Foreta overføring. 6. Velg innmeldtkode 1 fra innmeldtkodemenyen. Kontroller og korriger alle de hvite feltene. Bruk tabulatortasten mellom feltene. 7. Klikk Lagre nytt. Verson Side 15 av 35

16 Overføring til annet LO-forbund 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. Velg utmeldtkode "6 - Overført til forbund med koll. Hjemforsik. fra rullegardinmenyen. 5. Klikk Notatfeltet og skriv inn hvilket forbund medlemmet skal overføres til og eventuelt hvilken arbeidsgiver + dato når det er sendt overføringsskjema og når det er sendt melding om stopp av trekk. Dater, signer og klikk "OK". 6. Klikk Lagre endring, bildet blir grått og medlemskapet er ikke lenger aktivt. Overføring fra annet LO-forbund 1. Se rutiner for nyinnmelding. 2. Bruk innmeldingskode 6 eller 7. Kode 7 Overført fra annet forbund uten koll. Hjemforsik." brukes også hvis medlemmet har reservert seg for kollektiv hjemforsikring i sitt tidligere forbund. 3. Både "Inn LO siste"- og "Inn LO første"-dato skal være de samme som medlemmet har med fra annet forbund. 4. Gi beskjed om eventuelle forsikringsreservasjoner fra annet forbund til ressurspersonen i fylkeskretsen. Verson Side 16 av 35

17 Endring i kontingentårsakskode (KÅK) NB: Må ikke forveksles med endring av medlemskapstype, f.eks. fra Student til Hovedmedlem. Se neste rutine for dette. 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. I feltet "Kont. Årsak": Velg riktig KÅK fra rullegardinmenyen. 5. Feltet "KÅK fra peri." skal man IKKE skrive i eller endre! 6. Klikk Lagre endring. 7. Hvis endringen er fra Yrkesaktiv til en KÅK for kun betaling av forsikring (Attfør, Permisjon osv.), og hvis denne endringen skal gjelde bakover i tid, så må man i tillegg gå inn på Kont.-flippen og etterfakturere de aktuelle måneder fram til og med den måneden man utfører endringen. Se nedenfor hvordan man ettefakturerer. Husk å sende til arbeidsgiver melding om stopp av trekk ved overgang fra yrkesaktiv til ufør eller pensjonist, og melding om start av trekk ved gjeninntreden i arbeidslivet (endring til KÅK Y). Etterfakturering 1. Velg "Kont."-flippen 2. Finn perioden(e) som skal etterfaktureres. Hvis du ikke finner den/de, så hopp til pkt Endre KÅK i kolonnen "Kont.årsak", hvis det er en annen KÅK som skal etterfaktureres. 4. Endre til "Etterfaktureres" i kolonnen "Kont.avvik". 5. Hvis du får spørsmålet "Vil du oppløse alle dekninger og avskrive alle eksisterende kravfor perioden?" så svar "Yes". 6. "Lagre endring" Fortsettelse fra pkt. 2 for å etterfakturere nye perioder: 7. Klikk "Annet"-knappen. Verson Side 17 av 35

18 8. Velg "Ajourføre flere perioder..." 9. Fyll ut periode(r) fra... til..., og velg Kontingentavvikskode "Etterfaktureres" og klikk "OK" 10. Det kommer opp en "advarsel" som du bare svarer "OK" på. 11. De nye periodene vil først legge seg helt nederst på Kont.-flippen. Velg "Lagre endring". Endring av medlemskapstype 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. Klikk "Annet" -knappen og velg "Endre medlemskapstype" fra menyen. Bildet vil nå endre seg, men det kan ta noen sekunder. 5. Fyll ut alle hvite felter med korrekt data. Vær særlig oppmerksom på å endre data som ligger der fra før, slik som Kont.årsak, Bet.form, Fagforening, Arb.giver, Arbeidssted og Seksjon, og selvsagt Medlemskapstype. 6. Hvis medlemmet skal over i en ny fagforening, så må også innmeldingskode endres til 1 - Overført fra annen avdeling i forbundet. Dato for "Inn fagforening" må da også endres. 7. Hvis medlemmet forblir i samme forening etter at medlemskapstypen er endret, så skal innmeldtkode og de forskjellige innmeldingsdatoene ikke endres. 8. Klikk "Lagre nytt". Husk å send meldinger om start eller stopp av kontingenttrekk og noter dette i notatfeltet, alt ettersom hvilken endring av medlemskapet som er foretatt. Verson Side 18 av 35

19 Andre forhold Avviksbehandling og framføring av trekklister 2. Velg rapport ME-R-0074 "Avviksliste" - se egen rutine rapportkjøring 3. Klikk "Gå til"-knapp 4. Velg "Arbeidsgiver" - kommer over til Søk og list arbeidsgiver 5. Skriv inn fagforeningsnummer i feltet "Fagforening" 6. Klikk "Søk" - liste over alle arbeidsgivere hvor fagforeningen har medlemmer vises 7. Velg den øverste arbeidsgiver og klikk "Detaljer" - kommer nå over i "Arbeidsgiver detaljer" 8. Velg flippen "Trekklister" - oversikt over mottatte trekklister siste halvår. Flere perioder vises ved å endre "Fra dato". Klikk "Søk". 9. Velg trekkliste med status "Registrert" - klikk "Trekkliste detaljer" - kommer inn på "Kontingent trekkliste". 10. På listen er avvikene merket med fargene gult eller oransje. I tillegg er noen merket med tekst "Direktebetalende" i kolonnen "Opprinnelig kontingentavvik". Hvis ingen slike avvik forekommer, gå til pkt Oransje betyr at medlemmet er trukket uten at dette var forventet trekk for denne perioden. Verson Side 19 av 35

20 a. Merk medlem med avvik, klikk "Annet" og velg "Til medlem". Årsaken til avvik må undersøkes. b. For å komme tilbake til trekklisten, Klikk "Tilbake" knappen og sett "OK" i kolonnen "Endret kontingentavvik". 12. Gule betyr forventet trekk fra arbeidsgiver, men medlemmet er ikke trukket. Merk medlem med avvik, klikk "Annet" og velg "Til medlem". Sjekk "Notatfeltet" for merknader. Hvis årsaken er ukjent, kontaktes arbeidsgiver eller medlem. Når årsak er funnet, korrigeres dette eventuelt først i "Medlems detaljer". Husk skriv i "Notatfeltet". For å komme tilbake til trekklisten, Klikk "Tilbake" knappen Det kan være ulike årsaker og ulike måter å avviksbehandle dette avviket på. Hvis KÅK er endret i "Medlems detaljer" skal dette også gjøres på trekklisten i kolonnen "Endret kontingentårsakskode". Kolonnen "Endret kontingentavvik" må alltid endres. I tvilstilfeller kontakt ressurspersonen i fylkeskretsen. For å få endret i kolonnene bruk rullegardinen. Dersom denne ikke kommer fram i valgt kolonne, klikk mellomromstasten. 13. Teksten "Direktebetalende" i kolonnen "Opprinnelig kontingentavvik" betyr at medlemmet er trukket av arbeidsgiver og i tillegg risikerer å få regning. a. Velg "OK" fra rullegardinmenyen i kolonnen "Endret kontingentavvik". Dette sikrer at medlemmet ikke får regning for denne perioden, hvis avviket er behandlet og trekklisten er framført før fordeling. b. Klikk "Annet" og velg "Til medlem". Sjekk KÅK, betalingsform og "Notatfeltet". Foreta eventuelle endringer. c. Klikk "Tilbake" for å komme til trekklisten. 14. Trekklisten godkjennes slik: a. Klikk "Framfør/Tilbakefør". Verson Side 20 av 35

21 b. I det nye bildet Klikk "Framfør og Ferdig". c. Det kommer opp et bilde med informasjon om at "Trekklisten blir låst...". Klikk "OK". d. Trekklisten får ny status "Venter på framføring". e. Dagen etter er status på trekklisten "Ferdig behandlet". Se også: Detaljert trekklistebehandling (s. 30) Hent fram neste arbeidsgiver og avviksbehandle trekkliste der. Rutinen gjentas til alle trekklister er avviksbehandlet og framført. Husk å skrive ut fordelingsrapport etter fordeling har skjedd. Se "Rapporter". Problemer med å få opp "Rullegardinmenyene" på trekklista: Av og til dukker ikke rullegardinmenyene opp av seg selv. Da kan man plassere pekeren i det feltet man skal endre og trykke på mellomromstasten (space). Da vil rullegardinmenyen komme opp. Slik ser trekklisten ut i Fane2: Verson Side 21 av 35

22 Ajourhold av tillitsverv 2. Klikk "Tillitsverv" 3. Klikk "Nivå" 4. Skriv inn fagforeningens nummer i feltet "Fagforening" 5. Klikk "Søk" 6. Velg det forum det skal gjøres endring i og klikk "Detaljer" 7. Etter årsmøtet endres dato i feltet "Siste valg" 8. Merk det medlemmet som skal fjernes ved å klikke på linjen. De som går ut av verv må påføres sluttdato i feltet "Til". 9. Klikk "Lagre endring" for å få informasjonen over til medlemmets historikk. Og til slutt klikk "Løs fra tillitsverv" og "Lagre endring" en gang til. 10. De som fortsetter i vervene sine skal påføres ny tildato. Dette på grunn av historikken. 11. Nyvalgte må registreres. Merk den ledige linjen for det vervet som skal besettes. 12. Klikk "Besett tillitsverv" og vi kommer over til området "Medlem søk og list". Vi søker frem vedkommende som skal inn i vervet. 13. Klikk "Velg" og navnet overføres til tillitsforum. Klikk i feltene "Fra og "Til" for å legge inn perioden medlem er valgt for. 14. Klikk "Lagre endring" 15. Klikk på "Tilbake" knappen for å komme tilbake til "Tillitsforum søk og list". Velg neste forum som skal ajourholdes. Verson Side 22 av 35

23 Legge til nytt tillitsforum. 2. Klikk "Tillitsverv" 3. Klikk "3 Registrer og vedlikehold tillitsverv" i venstre kolonne og vi kommer til området "Vedlikehold tillitsforum og tillitsverv". 4. Feltet "Nivå" viser fagforening og vi skriver inn eget fagforeningsnummer i feltet "Org.ledd". 5. Velg "Tillitsforumtype" fra rullegardinmenyen, og klikk "Lagre nytt". Da kommer man inn i vedlikeholdsbildet og kan registrere de valgte. ( Se punkt 7, 10 og 12 i "Ajourhold av tillitsverv", s. 35.) Ajourhold av organisasjon 2. Klikk "Organisasjon" 3. Skriv inn eget fagforeningsnummer i feltet "Orgleddnr" og klikk "Søk". 4. Klikk så "Detaljer" for å komme inn i "Organisasjon detaljer". 5. Endring av adresse utføres direkte i bildet eller under flippen "Adresser". Under denne flippen registreres også telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, mobilnummer og på linjen "Intern" kan man legge inn telefonnummer og/eller e-postadresse til den Fane2 ansvarlige. 6. Har man i adressefeltet registrert en postadresse kan man under flippen "Adresser" legge til en besøksadresse. Klikk "Ny postadresse", velg besøksadresse fra rullegardinmenyen i feltet "Type", registrer adressen og klikk "Ok". 7. Klikk så "Lagre endring". 8. Fagforeningens organisasjonsnummer registreres i feltet "Brønnøysundnr". 9. Klikk "Lagre endring". Verson Side 23 av 35

24 10. Kontonummer som skal brukes ved fordeling av kontingent registreres i feltet "Brukskonto". 11. Noter årsak til endring som er gjort i "Notatfeltet". Dater, signer og klikk "Ok". 12. Klikk "Lagre endring" For å hente informasjon om andre fagforeninger søker man etter fagforeningsnummer hvis man vet dette, eller søker etter fagforeningens navn. Jubileumsmedlemmer 1. Kjør rapport ME-R-9006 "Medlemsliste jubileumsmedlemmer - se egen rutine - rapportkjøring. Etter utdeling av jubileumsmerket gjøres følgende: 2. Klikk Medlem". 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. Klikk Tillitsverv. 5. Skriv inn dato for utdeling av jubileumsmerket i feltene for Erkjentlighetsmerker (25 år i forbundet, 40 år i LO, 50 år i LO og 20 års gullmerke). 6. Klikk Lagre endring. Innholdet i feltet blir nå grått. Verson Side 24 av 35

25 Registrering av arbeidssted knyttet til arbeidsgiver i Fane2 (Tips: Kopier arbeidsgivers fanenummer) 1. Gå til "EksternOrg" i hovedmenyen. 2. Velg "Arbeidssted" 3. Kontroller at arbeidsstedet ikke allerede er registrert i Fane2: Velg "Søke og liste Eksternorganisasjon". Lim/skriv inn arbeidsgivers fanenummer i feltet "Arbeidsgiver" (dette kan også søkes opp ved hjelp av søk og list-knappen). Trykk "Søk". Når det er avklart at arbeidsstedet ikke er registrert, kan man fortsette med pkt Velg "Registrere og vedlikeholde Eksternorganisasjon" 5. Velg "Arbeidssted" 6. Lim/skriv inn arbeidsgivers fanenummer i feltet "Arbeidsgiver" 7. Fyll inn "Navn", "Adresse" og "Postnr/sted" (Ikke registrer Brønnøysundnummer. Det er uansett sjelden at arbeidssteder har eget Brønnøysundnummer.) 8. "Lagre ny" Verson Side 25 av 35

26 Abonnement NB: Skriv i "Notatfeltet" eventuelle endringer i Abonnement, hvorfor og hva. Dater, signer og klikk "Ok". Hvis medlemmet ønsker Fagbladet for andre seksjoner i tillegg til den seksjonen man er tilknyttet 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-5 under Endring..., s. 13) 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Klikk "Nytt abonnement" 7. Velg riktig blad fra rullegardinmenyen. 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" Hvis medlemmet ønsker å slette andre blad enn Fagbladet for den seksjonen man er tilknyttet 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-4 under Endring..., s. 13) 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Marker bladet som skal slettes. 7. Klikk "Slett abonnement" 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" Verson Side 26 av 35

27 Hvis medlemmet ikke ønsker å motta Fagbladet 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-4 under Endring..., s. 13) 4. Velg flippen "Abonnement" 5. Klikk "Gå til abonnement" 6. Marker bladet som skal slettes. 7. Endre Antall til "0" 8. Klikk "Lagre endring" 9. Klikk "Tilbake" for å komme tilbake til bildet "Medlem Detaljer" 10. Skriv i notatfeltet at medlemmet ikke ønsker å motta Fagbladet. NB: Hvis man sletter bladet istedenfor å sette antall til 0, så vil abonnementet automatisk bli lagt til igjen neste gang det lagres endring på medlemmet, f.eks. ved adresseendring. Framgangsmåten med å endre antall benyttes også hvis medlemmet skal ha flere eksemplarer av samme blad. Stønadskassa 2. Klikk Medlem 3. Søk fram medlemmet (se pkt. 3-4 under Endring..., s. 13) 4. Send skjema "Melding om dødsfall" sammen med veiledning for utfylling av skjemaet til pårørende. Kontroller at medlemmet ikke har reservert seg mot Stønadskassa. 5. Skriv i "Notatfeltet" at skjema er sendt og hvem det er sendt til med fullt navn og adresse. Dater, signer og klikk "Ok". 6. Velg Utmeldtkode 2 hvis det er gjenlevende ektefelle, ellers Utmeldtkode Klikk "Lagre endring". Verson Side 27 av 35

28 Rapportkjøring 2. Klikk "Rapporter" 3. Velg rapport ved å merke rapporten på linjen og klikk "Vis" 4. Alle rapportvalgene havner i et "Utføringsparameterskjema". Her fyller man inn sine valg på f. eks KÅK, perioder, arbeidsgivere og velger til slutt en sortering. Man skriver inn sitt eget fagforeningsnummer i feltet "Fagforening orgleddnr" eller "Avdeling" der hvor dette ikke kommer automatisk. Pek med musepilen på "Grønt gatelys" for å kjøre rapporten. Rapporten åpnes i et forhåndsvisnings bilde. 5. Rapporten aktiviseres/formateres ved at man klikker på 4(ved siden av ruten som viser "Side") 6. Utskrift av rapport gjøres ved å klikke på printerikonet oppe i venstre hjørnet. Når man peker på dette ikonet vises teksten "Skriv ut". I bildet som da åpnes kan man velge hvilken skriver man vil sende rapporten til, gjøre valg på alle eller bare enkelte av sidene i rapporten og velge antall utskrifter. Klikk på ruten "Properties/Egenskaper" for å velge liggende (landscape) eller stående (portrait) utskrift. Dette velges under flippen "Layout". Klikk "Ok" og så "Ok" igjen for å starte utskriften. 7. Rapporten lukkes ved å klikke på rødt X, "Lukk forhåndsvisning" Verson Side 28 av 35

29 Diverse rapporter i Fane2 Her er en oversikt over diverse rapporter som skal brukes, og over hvor ofte de skal skrives ut å jobbes med. ME-R-0074 Avviksliste Skal skrives ut så snart det ligger en ny ubehandlet trekkliste. Har man flere arbeidsgivere skal man skrive ut listene pr. arbeidsgivernummer. KO-R-2107 Fordelingsliste del 1 Skal skrives ut etter hver fordeling. Denne rapporten skal ligge som et underbilag i regnskapet. (siste side av rapporten viser totalt innbetalt kontingent og forsikring og fordelingsbeløpene) Rapporten viser hvilken arbeidsgiver som har innbetalt kontingent og for hvilken periode(r). Viser også direktebetalende medlemmer. Rapporten forteller hvorfor fagforeningen får overført penger fra Fagforbundet og hvor mye. ME-R-9006 Jubileumsmedlemmer Skrives ut en gang i året. Viser de som har 25 års medlemskap i Fagforbundet og de som har 40 års medlemskap i LO. Etter utdeling til medlemmet skal jubileet registreres på medlem i "Medlems detaljer" under "Tillitsverv" flippen. Verson Side 29 av 35

30 ME-R-9028 ME-R-9008 ME-R-9001 Oversikt inn/utmeldinger Skal skrives ut en gang pr uke. Fagforbundet sentralt registrerer nye medlemmer som kommer på innmeldingsblankett, men de ordner ikke med trekk hos arbeidsgiver, og de gir heller ikke annen beskjed til lokal fagforening enn via rapportene i Fane2. Denne rapporten viser hvilke medlemmer som er inn/utmeldt i valgte perioder. Viser navn og inn/utmeldtkode. Hvis man ønsker oversikt over nye medlemmer pr. arbeidsgiver, er det mulig å bruke rapport ME-R Medlem som står i fare for å bli strøket Skrives ut minst hver måned slik at vi plukker opp de med restanser. Medlemmer med returpost Skrives ut en gang pr mnd. Sjekk med arbeidsgiver eller Folkeregisteret for å få tak i ny adresse. Gule sider og 1881 kan også brukes. Riktig adresse registreres på medlem i medlemsdetaljer. Verson Side 30 av 35

31 Detaljert trekklistebehandling Trekklista er inndelt i følgende kolonner: KOLONNENAVN Fødselsnummer Ansattnummer Navn Rest Behandlet til Forventet Trukket Opprinnelig Kontingentårsakskode (KÅK) FORKLARING Medlemmets personnummer Medlemmets ansattnummer hos arbeidsgiver. Ikke alle er registrert med et slik nummer. Medlemmets navn. Dersom arbeidsgiver har trukket en ansatt som ikke var registrert som medlem i Fane2 da trekklista ble registrert, vil fremkomme som "Ukjent Person" i dette feltet. Medlemmets restanse i antall måneder. (NB! Dersom antall restanser overstiger 6, risikerer medlemmer å bli strøket av forbundet sentralt.) Medlemmets ajourdato. (Den 1. i forrige periode som ble ajourført). Dette feltet er markert med GULT eller ORANSJE dersom det er avvik på medlemmet. Dette er et fiktivt beløp som Fane2 har lagt inn for å få dannet trekklisteforventninger. Beløpet som medlemmet faktisk er trukket denne måneden og som arbeidsgiver har oppgitt på sin trekkliste til Fagforbundet. Dersom det står "0,00" i denne kolonnen betyr det at medlemmet er forventet, men ikke trukket og skal da være markert som avvik. Den KÅK'en medlemmet hadde da trekklisteforventningen ble dannet. Verson Side 31 av 35

32 Endret Kontingentårsak (KÅK) Opprinnelig Kontingentavvik Endret Kontingentavvik Her kan man - ved behov - endre medlemmets KÅK. Dette får gjennomslag (med gjennomslag menes at endringen også skjer i medlemsbildet og er en permanent endring som blir stående inntil den blir endret) til medlemsbildet. Her fremkommer de med spesialavviket "Direktebetalende". Angir hvilke avvik medlemmet har, enten 1. "Midlertidig lagt til medlem/person" eller 2. "Forventet, men mangler på trekklista" Avviksrapport ME-R-0074 Gir en samlet liste over alle avvikene (*) på trekklista og kjøres før man starter avviksbehandlingen (se egen rutinebeskrivelse). Denne lista kan man f.eks. ta med seg til arbeidsgivers lønningskontor for å få forklaring på avvikene. Man kan også kontakte medlemmet direkte dersom arbeidsgiver ikke kan hjelpe. Påfør årsak til avvik direkte på lista og ta vare på denne til neste måneds trekkliste skal avviksbehandles. *Unntatt de som har Endret Kontingentavvik "Direktebetalende", som er en feil i Fane2 og vil bli fjernet i løpet av kort tid. Fane2 Ressurspersoner i fylkeskretsen er Fane2-Ansvarliges nærmeste rådgiver i saker vedrørende Fane2. Dersom man er i tvil om hvordan et medlem skal avviksbehandles, tar man alltid kontakt med Fane2 Ressursperson ved fylkeskretsen for å få rettledning (Det er som regel to eller flere slike ressurspersoner i hvert fylke. Oversikt finnes på Fane2-sidene på tillitsvalgtnettet). Verson Side 32 av 35

33 AVVIK PÅ TREKKLISTA BEHANDLES SLIK: 1. "Forventet, men mangler på trekklista" betyr at Fane2 hadde en forventning om at dette medlemmet skulle vært trukket kontingent av arbeidsgiver. Forventningen dannes ut fra medlemmets tilknytning til fagforening og arbeidsgiver. Avviket er markert med gult i feltet "Behandlet til". Avviket skal behandles med ett av følgende tre alternativ i feltet "Endret kontingentavvik": A) "Direktebetalende" (som oftest) Fører til at medlemmet får giro for denne måneden! Dette kan være praktisk dersom medlemmet skal betale ordinær kontingent denne måneden og vil være tilbake på trekk igjen neste måned. Har medlemmet vært uten inntekt denne måneden skal det kun betale forsikringer. Da endrer man også KÅK i feltet "Endret Kontingentårsakskode" fra Yrkesaktiv til f.eks. Arbeidsledig (Se egen oversikt over KÅK'er). B) "Sluttet i arbeidsforhold" (av og til) Fører til at medlemmet får giro i tillegg til at arbeidsforholdet opphøres (i medlemsbildet) og at medlemmet får endret betalingsform til "Direktebetalende" - som igjen fører til at medlemmet får giro hver måned. C) "OK" (sjelden) Ajourfører (godskriver) medlemmet for denne perioden uten at medlemmet har betalt verken kontingent eller forsikringer. Denne løsningen kan benyttes i tilfeller der medlemmet er nytilmeldt og man ikke har rukket å få medlemmet på trekk hos arbeidsgiver ennå. NB: Ved feilbruk av denne løsningen - gir man medlemmet gratis medlemskap - samtidig som forbundet har utgifter til Kollektiv Hjem og Stønadskassa! Vær derfor alltid bevisst Verson Side 33 av 35

34 hvorfor man eventuelt setter "OK" på medlemmer som ikke er trukket! 2. "Midlertidig lagt til medlem" betyr at Fane2 ikke forventer at denne arbeidsgiveren skulle trekke kontingent av dette medlemmet. Avviket er markert med oransje i feltet "Behandlet til". Det er flere årsaker til dette avviket: Medlemmet var registrert med annen arbeidsgiver (evt. manglet arbeidsforhold) i Fane2 da trekkliste-forventningen ble dannet. Medlemmet var registrert med annen fagforening i Fane2 - da trekklisteforventningen ble dannet. (Ofte har man en kombinasjon av de to første årsaker f.eks. der et medlem har flyttet og fått jobb i en annen kommune. ) Medlemmet var utmeldt før trekklisteforventningen ble dannet, men arbeidsgiver har allikevel trukket medlemmet. (Viktig med melding til arbeidsgiver om stopp av kontingenttrekk). Avviket skal alltid behandles på følgende måte i feltet "Endret kontingentavvik": A) "OK" Medlemmet er trukket (se beløpet i beløpskolonnen) og skal derfor selvfølgelig ajourføres (godskrives). NB: Dersom arbeidsgiver har trukket en ansatt som ikke var registrert som medlem i Fane2 på det tidspunktet trekklisteforventningen ble dannet, vil avviket ha en litt annen tekst; "Midlertidig lagt til person". I navnefeltet vil det stå "Ukjent Person". Dette avviket skal ikke behandles på trekklista! Ta kontakt med arbeidsgiver for å finne ut hvem personen er og eventuelt få meldt inn personen. Verson Side 34 av 35

35 Spesialavviket: 3. "Direktebetalende" som kommer med på trekklistene med trekkbeløp Medlemmer med dette avviket kommer ikke med på avvikslista. Disse er trukket av arbeidsgiver og må også avviksbehandles. Årsaken til dette er en feil i Fane2 som på sikt vil bli utbedret. Inntil videre skal avviket behandles slik: A) Kontroller at det står et trekkbeløp i kolonnen "Beløp" og sett "Endret Kontingentårsak" til Yrkesaktiv. Trykk deretter på tabulatortasten og legg merke til at kolonnen helt til høyre automatisk får Endret Kontingentavvik "OK". Nå er medlemmet ferdig avviksbehandlet. Også årsaken til avviket er ordnet opp i i og med at det har fått korrekt KÅK og betalingsform i medlemsbildet. ÅRSAKER TIL AVVIK PÅ TREKKLISTA MÅ OGSÅ BEHANDLES: Når man avviksbehandler trekklister må man også gjøre noe med årsaken til avviket, slik at samme avvik ikke kommer igjen på trekklistene fremover i tid. Dette kan f.eks. være: Registrere riktig arbeidsforhold på medlemmet. Registrere riktig fagforening på medlemmet (dette forutsetter at gammel fagforening har meldt ut medlemmet med utmeldtkode 1). Melde ut medlemmet med utmeldtkode 1 og varsle ny fagforening om dette. Varsle arbeidsgiver om at medlem skal på trekk. Varsle arbeidsgiver om at medlemmet ikke lengre skal trekkes kontingent. Endre KÅK på medlemmet. Endre betalingsform på medlemmet. Registrere nytt medlem ("Ukjent Person" på trekklista). Verson Side 35 av 35

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert februar 2009 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 18.02.2009 Side 1 av 102 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert januar 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 15.01.2010 Side 1 av 103 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2010 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 22.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2011 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2010 Side 1 av 104 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mai 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 14.05.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret. Håndbok for Fane2-ansvarlige i fagforeningene HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert desember 2013 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 20.12.2013 Side 1 av 116 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE

HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE HÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert november 2015 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 19.11.2015 Side 1 av 127 Dette heftet baserer seg på tidligere "Rutinehåndbok" og "Brukerveiledning"

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge

BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO. Trond Bjørge BRUKERMANUAL FOR INNLEGGELSE AV PERSONINFO Trond Bjørge 8. desember 2010 Guide for nye brukere som skal registrere sine persondata og sitt engasjement og/eller ønske om engasjement som brukermedvirker.

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært aktive # 5 Dublett-feilmelding

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert november 2014 Oppdatert november 2014 # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere Focusnet brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 4 Hvordan finne barn/ledere som

Detaljer

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg

Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Hvordan foreslå kandidater for valg til landsmøtet 2011 / Hvordan fylle ut villighetserklæring dersom man er foreslått som kandidat for valg Forutsetning Man MÅ være innlogget på sykepleierforbundet.no

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Brukermanual til Medlemsservice 2.0 Faktureringsrutinene i Medlemsservice bruker medlemsregisteret som bakgrunn for hva som sendes til deres medlemmer. I Medlemsservice 2.0 har vi satt som krav at alle

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Endringer i Nettpensjon

Endringer i Nettpensjon Endringer i Nettpensjon Det er foretatt noen små endringer i Nettpensjon i forbindelse med nye innmeldingsregler. Det er foretatt endringer på skjemaene for innmelding og endring. Skjemaene har fått en

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister

Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister Brukerdokumentasjon FrP-medlemsregister INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERDOKUMENTASJON 1. Innlogging 2 1.1. Adresse og bruker 2 2. Administratorside 3 2.1. Medlemshåndtering 4 2.1.1. Søk medlem 5 2.1.2. Vis medlem

Detaljer

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014

Håndbok for medlemsservice. Utgivelse august 2014 Håndbok for medlemsservice Utgivelse august 2014 Innhold RUTINER RUNDT MEDLEMSSERVICE 1.1 Skjemaer 3 1.2 Medlemslister 3 1.3 Endringsskjemaer for vedlikehold av medlemsservice 3 1.4 Medlemsskap 3 1.5 Kollektivt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE

BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE 1 Brukerveiledning tillitsvalgtverktøyet BRUKERVEILEDNING FOR FLTs TILLITSVALGTVERKTØY PÅ WWW.FLT.NO FOR AVDELINGGSTILLITSVALGTE Innhold: 1) Hvordan logge inn? Ha medlemsnummer klart! 2) Hvordan søke fram

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys Her kommer en kort brukerveiledning til det nye medlemsregisteret. Her har vi beskrevet de mest sentrale funksjonene dere har bruk for. Etter

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra.

Innholdsfortegnelse. Dette dokumentet vil hjelpe deg å komme i gang med bruk av Tindra. Tindra er vår nettbaserte fagapplikasjon for frivillige organisasjoner, for deres ansatte og tillitsvalgte. Tindra gir sikker tilgang til organisasjonens egne data gjennom kryptert forbindelse, med full

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Hvordan registrere seg som bruker av BASS?

Hvordan registrere seg som bruker av BASS? Registrering av ny brukerbedrift / Innlogging som bruker Hvordan registrere seg som bruker av BASS? For å registrere seg som ny bruker av BASS, må man ha tilgang til internett. Gå inn på www.cobuilder.comog

Detaljer

Utvikling GolfBox 2012

Utvikling GolfBox 2012 Utvikling GolfBox 2012 Finne medlemsnummer Medlemsnummer legges til på listen MINE FAVORITTER. Endre hjemmeklubb fjerne godkjente overføringer Når en klubb ber om å endre hjemmeklubb for et medlem vil

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren

Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Brukermanual Medlemssystemet Medarbeideren Tilrettelagt av Håkon Sigland Ajour pr. 30.11.2012 Det Norske Baptistsamfunn Innledning En generell brukermanual finnes på www.medarbeideren.no. Denne manualen

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent

Veiledning for arbeidsgivere. Fagforeningskontingent Veiledning for arbeidsgivere Fagforeningskontingent Veiledning om trekk av fagforeningskontinent Til arbeidsgiveren Fellesforbundet har utarbeidet denne veiledningen til hjelp for den/de i bedriften som

Detaljer

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt

Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Kundeoppfølging og kundefiltre i Xakt Innhold Kundefilter.... 3 Lage nytt kundefilter:... 3 Fødselsdag i dag:... 3 Seniorer... 4 Kontrakter som utløper... 4 Kunder med lite oppmøte... 5 Slette kundefilter...

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Hjelp til Sykefraværsoppfølging

Hjelp til Sykefraværsoppfølging Hjelp til Sykefraværsoppfølging Sist oppdatert: 02.09.15 Generell del Funksjonell beskrivelse Varsler og frister Startbildet for sykefraværsoppfølging Sykefraværsdata og oppfølging for en ansatt Bekrefte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Ferieoverføring g2 2015-2016

Ferieoverføring g2 2015-2016 Ferieoverføring g2 2015-2016 1 cgi.com 2015 CGI GROUP INC. Ferieoverføring 2015 2016 WinTid holder orden på den ansattes ferieregnskap. I januar hvert år må dette gjøres opp, slik at den ansatte får flyttet

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO

Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Et samarbeid mellom SAFO Sør-Øst, FFO-samarbeidet i Sør-Øst og Kreftforeningen BRUKERMANUAL FOR REGISTRERING AV PERSONINFO Dette er en brukermanual for nye brukere som skal registrere sine persondata og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

ESS brukerdok for prestene

ESS brukerdok for prestene ESS brukerdok for prestene Versjon 1.1 Oppdatert 11.09.2009 1. Start internett Explorer (lokal internett Explorer) 2. Gå inn på http://porten.ovf-nett.no 3. Fyll inn brukernavn fra kompetansekartet og

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet.

Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk skjema for spillemiddelsøknader til anlegg for idrettt og fysisk aktivitet. BRUKERMANUAL Elektronisk skjema for søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet www.idrettsanlegg.no Oppdatert 22. september 2010 Kultur- og kirkedepartementet har lansert et elektronisk

Detaljer

ProfVet Mobil for Pocket PC

ProfVet Mobil for Pocket PC ProfVet Mobil for Pocket PC 1. Grunnleggende informasjon... 1 Prinsipp... 1 Maskinvare som kan brukes... 1 2. Installasjon PPC... 1 3. Daglig bruk av PPC... 3 Obs... 3 Hente data fra PPC... 3 4. Bruk av

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Manual for bruk av Priseditor

Manual for bruk av Priseditor Manual for bruk av Priseditor Del 1. Dette gjøres av VisBook ved oppstart, endringer/nye prismaler gjennomføres av bedriften selv eller bestilles utført av VisBook. Bygge prismaler Side 2 Del 2. Bygge

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet.

Det må IKKE kopieres fra materiellet uten godkjenning fra Fagforbundet. RUTINEHÅNDBOK FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 51 Utarbeidet i februar 2006 av: Medlemsregisteret, organisasjonsenheten

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere

BRUKERMANUAL. Målgruppe: Stilartsledere BRUKERMANUAL Målgruppe: Stilartsledere Pål Erik Hansen/ Trond Søvik 03.10.2011 INNHOLDSREGISTER 1 HVILKE FUNKSJONER LIGGER/ KOMMER I LØSNINGEN?... 3 2 FUNKSJONSMENY... 4 3 LISTE GRUPPER... 5 4 LISTE STYREVERV...

Detaljer