Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper"

Transkript

1 Nr T4M: Holder MRM-Workshops for nasjonale og internasjonale selskaper Økt internasjonalisering øker konkurransen og tvinger virksomheter til å skape bedre resultater med mindre ressurser. Noen av hovedutfordringene er å tilpasse markedskommunikasjonen til flere ulike markeder, styrke forhandlere og partnere på en gjensidig god måte, samtidig som merkevaren ivaretas. T4M hjelper nasjonale og internasjonale selskaper med å optimalisere markedsrelaterte arbeidsprosesser, noe som gir økt kontroll over merkevaren, frigjør ressurser og reduserer kostnader. På samme måte som ERP- og CRMløsninger har endret selskapers arbeidsmåter og gitt store efektiviseringsgevinster, er nå Marketing Resource Management (MRM) det neste området som kan gi selskaper betydelige kostnadsbesparelser, tidsbesparelser og time-to-market gevinster. MRM- systemer gjør det mulig å styre markedsarbeidet helt fra planleggingsfasen via gjennomføring til oppfølging. T4M har fått internasjonal anerkjennelse som et av verdens ledende selskaper innen MRM. På kundelisten finnes internasjonale storkonsern som DaimlerChrysler og norske konsern som DnB NOR, Gjensidige Forsikring, Harald A. Møller og HÅG. Gjennom workshops og konsulentbistand kartlegger vi selskapers prosesser rundt markedsføring, og gir råd til effektivisering og besparelser. Vårt arbeid de siste årene har gitt oss en posisjon som et av verdens mest kompetente MRM-selskaper, forteller Erik Neergaard, International Sales Manager i T4M. Øk gevinsten ved MRM-investeringen Like viktig som enhetlig profil er lokal tilpasning av markedskommunikasjonen. For store virksomheter blir det fort kostnads- og ressurskrevende å følge opp og kvalitetssikre markedsføringen, sier Neergaard. T4M utfordrer både norske og internasjonale foretak til å bli best på kostnads-effektiv markedsføring. Vi har kompetanse og verktøy til å analysere utviklingsområder for større selskaper. Våre konsulenter har lang erfaring innen MRM, men det er allikevel viktig at ledelsen setter av tid og ressurser til en workshop i en eller flere faser. Vår erfaring er at besparingskalkylene blir svært spennende lesning etter en slik prosess, sier Neergaard. Gjennom analyser av selskapers marketingprosesser påviser T4M ofte besparelsespotensiale på 30 til 40 prosent, sier Erik Neergaard. Plan & Budget Create & Develop Collect & Manage Fulfill & Distribute Reporting & Analytics MRM Automated Marketing Web Store Customer Portal Vendor Portal Ecommerce Ecommerce Web Site Sales Force Automation Support Mgmt Partner Mgmt Order Mgmt Shipping Purchasing Inventory Payroll Fiancials ERP & Accounting Front-Office Back-office CRM MRM-workshop Målsetningen med MRM-workshops er å kartlegge og synliggjøre den meste effektive bruken av markedsressursene i et selskap. Effektiviseringspotensialet ligger ofte på rundt prosent. Forbedringsmuligheter innen følgende områder kan avdekkes: Kampanjeplanlegging Budsjettering Markedskommunikasjon Materiellhåndtering Distribusjon Time to market Rapportering Mølleparken Oslo Telefon: Alle rettigheter forbeholdes Konsulentfirmaet Henrik Meyn

2 Torex Retail: Uutnyttet IT-potensiale i detaljhandelen Stadig tøffere rammevilkår skaper utfordringer for norske detaljhandelsbedrifter. Smart bruk av IT gir klare konkurransefordeler, og bør utnyttes i langt større grad, mener Nordic Commercial Director i Torex Retail, Stig Arnesen. Vår oppgave er å levere systemløsninger og kompetanse slik at våre kunder kan gjennomføre sin virksomhet på best mulig måte til en lavest mulig kostnad, oppsummerer Arnesen. Globalisering, tøffere konkurranse, lavere marginer og høye lønnskostnader er hverdagen for de aller fleste norske varehandels- og servicebedrifter. Det betyr at bedriftene må tenke nytt for å være konkurransedyktige. Optimalisering av virksomhetene gjennom å utnytte de muligheter som ligger i IT, vil være veien å gå for de aller fleste, mener Stig Arnesen. Arnesen er Nordic Commercial Director i Torex Retail, et verdensomspennende selskap med 2500 ansatte i 25 land og med en omsetning i Norden på 200 millioner norske kroner. Selskapet tilbyr programog maskinvare samt infrastruktur som muliggjør en optimal styring og kontroll fra hovedkontoret til salg, logistikk og vareforsyning i butikker og restauranter. Tjenestespekteret er bredt med installasjon, service, support, konsulentbistand, implementering og prosjektledelse. Markedet til Torex omfatter butikkjeder, cruise- og fergerederier, hoteller og restauranter. Må tenke nytt Det er helt grunnleggende i dagens marked at aktører innen detaljhandel hele tiden søker etter nye forretningsområder for å kunne beholde eller styrke sin posisjon i markedet. Vi ser blant annet at detaljhandelskjeder som før kun solgte varer, i stadig sterkere grad vil benytte sine butikker som markedsplass for salg av ulike tjenester som spill, billetter, underholdning, bank- og posttjenester og så videre. Dette muliggjøres gjennom våre IT-løsninger, forteller Arnesen. Torex Retail sine kunder blant fergeselskaper bygger i stadig større grad nye og moderne skip der hastighet på den ene siden og opplevelse på den andre siden er i fokus. Det å selge en opplevelse, får stadig større betydning. Den trauste danskebåten forsvinner, fastslår Arnesen. Ser vi på cruiseselskapene har de i dag problemer med inntjening på grunn av presset om lavere billettpriser. Det betyr at de må ta igjen dette ved å selge flere varer, tjenester og opplevelser ombord, og det gjerne i forkant, sier han. Vi bistår med systemer og rådgivning rundt dette, og er med på å sikre at de kan få gjennomført sin forretning på best mulige måte til lavest mulig kostnad. Torex Retail sine løsninger og ekspertise er i bruk over hele verden. Selskapet besitter også internasjonale miljøer for forskning på og utvikling innen IT-løsninger for detaljhandelen. Selskapet har dermed mye erfaring i nettopp det å optimalisere virksomheter. Nye salgskanaler Det er en økende trend i markedet at man tar i bruk nye og flere salgskanaler for å nå ut med sin virksomhet. Internetthandel er allerede en del av hverdagen for en stadig større del av befolkningen. Vi ser nå en økende interesse for selvbetjeningsautomater der kunden enkelt kan få tilgang til ulike tilbud av varer og tjenester samt tilhørende informasjon. I denne multisalgskanalen er det viktig for detaljhandelen å kunne identifisere kunden slik at man er den samme kunden om man er på internett, i butikken eller står foran en selvbetjeningautomat. Dette er med på å skape lojalitet, understreker Arnesen. For å kunne sette i gang salg av nye typer tjenester, tilby nye salgskanaler og samtidig møte hardere internasjonal konkurranse, vil kontroll være nøkkelord. Sentral kontroll over virksomhetens tilstand og transaksjonsflyt blir helt vesentlig for å lykkes. Vi i Torex Retail er 2500 mennesker som er dedikert til denne oppgaven, avslutter Arnesen. Besøksadresse: Brynshøgda 9, 0667 N-OSLO Postadresse: Postboks 87 Bryn, 0611 N-OSLO Telefon:

3 3 Digiplex lykkes med nøytral IT-housing En rekke private og offentlige virksomheter har konkludert med at det er riktigere å leie eksterne IT-driftsarealer enn å drifte og ivareta et datarom selv. Dette har medført at Digiplex fyller sine lokaler i et stadig raskere tempo, og utvider nå også kapasiteten ved IT-sikkerhetssenteret i Oslo. Vi har et meget godt år og vi jobber nå med å utvide anlegget for å øke kapasiteten. Det er ikke mange år siden vi måtte misjonere sterkt for it-housing, nå er erkjennelsen og markedsmodningen en helt annen, og kundetilveksten har vært stor de siste månedene, forteller Salgsdirektør Kjetil Ertnæs i Digiplex. Det som er IT-sjefens store hodepine er de uforutsigbare hendelsene som brann, flom, strømbrudd eller menneskelig svikt samt forutse kapasitetsbehovet for strøm, kjøling, arealer etc. Men fra å tenke «det rammer ikke meg» for noen år siden, er stadig flere bevisst trusselbildet og utfordringene med å drifte datarommet selv. Risikoen er ofte begrenset, men konsekvensene kan bli store slik at det er uforsvarlig å ikke planlegge for slike hendelser. I den sammenhengen innser de fleste at det både blir dyrt og komplisert å bygge og drifte eget datarom. Når sikkerhetskravene er så høye som de er anno 2007, har det blitt langt enklere å forholde seg til en profesjonell motpart som DigiPlex, der bedriftene leier spesialtilpassede areal. Vi driver sikker og nøytral IT-housing, forteller Ertnæs. Her kan bedrifter og offentlige virksomheter leie areal til alt fra spesialtilpassede bur til egne rom, samt forskellige kontorløsninger. Digiplex sørger for full sikkerhet, og tar ansvar for bl.a. strøm, kjøling og adgangskontroll. Bedriftene betaler månedlig husleie, og slipper å selv investere og drifte et dyrt og driftskritisk datarom. Ledende i Norge DigiPlex har blitt det ledende sikkerhetssenteret i Norge for IT-housing. Et teknisk Bygger ut. Salgsdirektør Kjetil Ertnæs i Digiplex opplever sterk etterspørselsvekst. team av ingeniører med lang erfaring fra store datasentre, sørger for optimal sikkerhet. SLA (Service Level Agreement) gir kundene forutsigbarhet både på pris, service og kvalitet i leieperioden. DigiPlex er ISO 9001 sertifisert. Selskapet har en ytre sikkerhetssone, og overvåker både selve bygningen og områdene rundt. Det er åpenbart for de fleste at det koster å bygge et sikkert datarom på egen hånd. Det er svært ressurskrevende og komplisert å dimensjonere og bygge et datarom selv, sier Ertnæs. Du skal vurdere adgangskontroll, strøm, kjøling, fiber forbindelser, drifting, vedlikehold og plassbehov for flere år fremover. Det som er mindre åpenbart er at kostnadene ved å drifte eget datarom også er betydelige. Og det er langt fra alle som tar med alle variablene i regnestykket når det skal vurderes om man skal bygge selv eller sette ut datarommet og driften av det til en professjonell aktør. Dermed baserer de sitt valg på et ufullstendig kostnadsbilde. Vi har til og med vært borti bedrifter som ikke har innkalkulert noen driftskostnader i det hele tatt ved bygging av eget rom. Det er viktig å være klar over at investeringer er en ting, driftsutgifter noe annet. Fleksibilitet og nøytralitet Velger du en leieavtale hos DigiPlex, er du sikret både forutsigbarhet, god service, høy kvalitet og stabile IT-systemer, fortsetter Ertnæs. Fleksibilitet er også et viktig stikkord. De fleste teleoperatører kan tilby redundante fibertraseer, og du velger selv hvem du vil bruke. Du kan også øke arealet etter behov, og du betaler kun for det arealet du til enhver tid benytter. Et annet argument er at ved å skille datarommet fra bedriftens administrasjon, står man langt friere i forhold til å velge lokasjon for kontorlokaler. Hos DigiPlex får du både sikkerhet, stabil drift, lave investeringskostnader og forut sigbar het i en nøtral og sikker innpakning. Dette gjør tjenestene våre attraktive for alle som er opptatt av sikkerhet og stabilitet rundt IT-driftsmiljøet, avslutter Ertnæs. For mer informasjon, se fersk rapport: «IT Housing i en sourcing strategi» på digiplex.no Ulvenveien 89b 0581 OSLO Telefon: Telefaks:

4 Hjertebehandling Feiringklinikken setter pris på den offentlige diskusjonen rundt sykehuskvalitet. Klinikken har resultater i verdensklasse, og er med i fritt sykehusvalg. i verdensklasse Folk fra hele landet kommer til Feiringklinikken 40 minutter fra Gardermoen for å undersøkes eller få behandling for hjertesykdom. Ettersom klinikken er med i fritt sykehusvalg, betaler det offentlige for behandlingen uansett hvor i landet pasienten bor. Sykehuset foretar hjerteundersøkelser, utblokking av trange eller tette blodårer og bypassoperasjoner som betyr at en erstatter tette hjertepulsårer med blodårer fra andre steder i kroppen. Reparasjon eller utskifting av hjerteklaffer utgjør en stadig større del av kirurgien. I tillegg tilbyr sykehuset rehabilitering, også til pasienter som har vært behandlet andre steder. Sykehuset, som har eksistert siden 1989, kan vise til svært gode medisinske resultater og høy pasienttilfredshet. Resultatene her er i verdensklasse, konstaterer direktør ved Feiringklinikken, Pål Jacobsen. En kirurg som opererer tre pasienter hver dag blir svært god, påpeker han. Faren for komplikasjoner og infeksjoner reduseres også når det går fort. Fra hjertebro til klinikk Feiringklinikken eies av Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). På slutten av 1970-tallet var det lange ventelister for hjertebehandling i Norge. LHL etablerte i 1978 den såkalte Hjertebroen til England som en midlertidig nødløsning for å redusere hjertekøen. Behovet økte imidlertid for hvert år. I 1986 sendte LHL sin første henvendelse om å bygge en egen hjerteklinikk i tilknytning til Feiring kurssenter. I 1988 ga et enstemmig Storting klarsignal til bygging av en hjerteklinikk. Allerede sommeren 1989 sto Feiringklinikken ferdig. Tilfredse pasienter Til nå har sykehuset gjennomført angiografier, dvs. røntgen av hjerteårene, blokkinger og hjerteoperasjoner. PasOpp undersøkelsen, den eneste offentlige målingen av sykehuskvalitet, Feiringklinikken er spesialisert for hjertebehandling. Det er avdelingsoverlege Per Mølstad (t.v.) og direktør Pål Jacobsen ved Feiringklinikken stolte over. I bakgrunnen foretar helsepersonell en utblokking. viser at Feiringklinikken har høyest pasientopplevd kvalitet i landet. Pasientene legger særlig vekt på sykehusets standard og erfaringene med personalet. Prosedyrer utføres den dagen de er planlagt, og alle ligger på enerom. Det er den samme legen som har ansvaret hele tiden. Vi skreddersyr oppholdet her for hver enkelt pasient. Hver pasient skal bli individuelt og godt ivaretatt både medisinsk og menneskelig. Dessuten tar vi oss av de pårørende, som kan være her under hele oppholdet ettersom klinikken har eget hotell, sier Jacobsen. At det blir satt pris på kommer også fram i undersøkelsen. «Jeg føler meg sett» er et vanlig utsagn. Jacobsen er stolt av at Feiringklinikkens resultater totalt sett er langt bedre enn landsgjennomsnittet. Rehabilitering med resultater I fem år har sykehuset hatt et eget rehabiliteringstilbud. Resultatene her er svært gode. Veldig mange av dem som deltar kommer tilbake i jobb rett etter oppholdet, forteller direktøren. Han anbefaler alle som ikke helt stoler på kroppen sin etter hjertesykdom å få fastlegen sin til å undersøke mulighetene. Det kan bety en ny start på livet, avslutter han. Mer om myndighetsbestemte kvalitetsindikatorer og ventetider på Feiringklinikken Utførte 4035 angiografiske undersøkelser og 632 ultralydundersøkelser i I 2006 ble det utført 1890 utblokkinger operasjoner ble utført i hjertepasienter deltok i rehabiliteringsprogrammet.

5 ERP-systemet MultiPlus dekker alle forretningsbehov MultiPlus Solutions er noe så sjeldent som et internasjonalt ERP-selskap med hovedkontor i Norge. Selskapet eier og markedsfører MultiPlus som tilhører toppsjiktet av forretningssystemer på global basis. Men hos oss er det kort vei fra kundenes tilbakemeldinger til utviklingsavdelingen, sier salgs- og markedsdirektør Kåre Pettersen. Nærhet til kundene og medarbeidere som forstår deres bransjer og behov er nøkkelfaktorer for MultiPlus Solutions. MultiPlus dekker alle behov i fra små til de helt største virksomheter. Økonomi, planlegging, prosjektstyring, logistikk, produksjon, lønn og personal/hr, forkalkyle og kundeservice/crm er noen av modulene i systemet. Og vi har godt ord på oss til å levere til avtalt tid og ikke minst avtalt budsjett, sier Pettersen. Én av kundene har ca brukere av systemet. Den minste har tre medarbeidere og får MultiPlus servert over en såkalt ASP-løsning. Det innebærer at de ikke har systemet installert hos seg selv, men er permanent oppkoblet til MultiPlus Solutions i Sandefjord som sørger for at løsningen og sikkerheten blir ivaretatt på en betryggende måte. Slik velger også en del større kunder å betjene sine datterselskap rundt om i verden. Styrer skipsbygging over mobiltelefonen Det er dessuten lenge siden du måtte sitte foran en dataskjerm på kontoret for å styre eller følge med på driften. Nå får du med deg MultiPlus ut på mobilt utstyr som mobiltelefoner og skannere, sier Pettersen. Dette gir rom for fleksible arbeidsformer. I prinsippet skal du for eksempel kunne prosjektstyre et komplisert skipsnybygg fra mobilen mens du er på salgsturné på andre siden av kloden. Derfra, nærmere bestemt Kina, vendte adm. dir. Per Olav Helgeland tilbake fra i mars med en storkontrakt i hånden. Den kinesiske skipsverftgruppen SinoPacific Shipbuilding Group valgte MultiPlus Noen må dra i spakene for å holde bedrifter i gang. ERP-systemet MultiPlus gjør det blant annet hos Stelton, Ulstein Verft, Frank Mohn konsernet, Atlet, Apotekproduksjon, Biomar, Elko, TTS Marine (Kina) og Color Line. Shipbuilding Solution i konkurranse med både koreanske løsninger og leverandør som er de største aktørene i internasjonal sammenheng. Ved siden av kontrakten i seg selv, som har en ramme på millioner kroner, gleder Helgeland seg over andre sider ved avtalen. Nært øre til kundene SinoPacific Shipbuilding Group ønsket også å bli en del av det internasjonale, maritime clusteret hvor mange aktører bidrar til fortløpende utvikling av MultiPlus, sier Helgeland. For MultiPlus Solutions legger vekt på å ha et nært øre til kundene. Blant annet bidrar kundene med innspill og krav gjennom den selvstendige organisasjonen MultiPlus Brukergruppe. Ettersom selskapet selv eier og utvikler ERP-systemet, så er veien fra kunde til utviklingsavdelingen kort. Bransjer: Skips- og offshoreverft og leverandørindustri, entreprenør, verkstedindustri, engineering og timeførende virksomheter, ferger og cruise, grossist, næringsmiddel og farmasøytisk industri. Postboks Sandefjord Telefon Telefaks:

6 Bennex: Med kompetanse på havdypet Oljeselskapene er i ferd med å flytte systemer og teknologiløsninger fra plattformene og ned på havdypet. Bennex kjernekompetanse er skreddersøm av undervannsdistribusjonssystemer ned til 4500 meters havdyp. Selskapet går en spennende tid i møte, og trives som fisken. Bennex er en nøkkelleverandør til den globale olje- og gassindustrien. Selskapets fire kontorer er strategisk plassert i Bergen, Kongsberg, Aberdeen og Houston. Komplette undervannsdistribusjonssystemer, kabler og konnektorer, og seismikk utgjør selskapets forretningsområder. Bennex ekspertise er tetningsteknologi. Vi har 30 års erfaring med leveranse av undervannsteknologi, produksjon og service til et bredt kundespekter i oljeog gassmarkedet og blant forsvars- og forskningsinstitusjoner. Blant annet leverer vi bunnseismikkabler til kunder i USA og undervannsdistribusjonssystemer til feltutvikling i Vest-Afrika. Vi tilbyr totalleveranse av høyteknologiske løsninger, og håndterer alt fra engineering til installasjon og vedlikehold, forteller Tore Diesen, administrerende direktør i Bennex AS. Kunder over hele verden Bennex er hovedleverandør til flere store nasjonale selskaper som produserer og leverer komplette undervannsinstallasjoner, blant annet Aker Kværner Subsea og Vetco Gray. Selskapet leverer løsninger til prosjekter over hele verden. Nylig leverte vi kabelterminering tilknyttet alle undervannsbrønner på et prosjekt i Vest-Afrika. Kabelterminering betyr produksjon og montering av kabelsystemer, tetninger og endeavslutninger for kabler. Vi utvikler teknologi som muliggjør trykk- og tetningssikker distribusjon av kraft og signaler under vann, forteller Diesen. Bennex var først til å levere kabler til oljebrønner på det norske markedet. Mange av løsningene selskapet leverte da det ble startet for tretti år siden, lever fortsatt i dag. Bildet er fra Bennex i Bergen. slutten av 70-tallet introduserte Bennex sammen med Stoltz Pedersen Subsea fjernstyrte undervannsfarkoster, ROV, til den norske oljeindustrien, forteller Diesen. Bennex leverer i dag elektrisk, hydraulisk og fiberoptisk signal- og kraftdistribusjon til kontroll- og styringssystemer på havbunnen. Bedriften satser også sterkt på seismikksystemer til forsvars- og forskningsindustrien. Systemene som leveres er teknologisk ledende på verdensmarkedet og har en levetid på opptil femti år. Mange av løsningene vi leverte da selskapet ble startet for tretti år siden lever fortsatt i dag, sier Diesen. Overvåker også oppdrettsfisk Nord i Skottland har Bennex en enhet som leverer undervannskameraer til fiskeoppdrettsanlegg. Dette er nytt og spennende, og representerer et marked med muligheter, sier Diesen. for oss. Etter at vi ble en del av Technor, har vi dessuten forsterket både vår finansielle og organiske ryggrad. Vi går en spennende fremtid i møte, smiler Diesen. Om Bennex Etablert i 1975 Kontorer i Bergen, Kongsberg, Aberdeen og Houston 200 ansatte Omsatte for ca. 300 millioner kroner i 2006 Utgjør forretningsområdet Subsea Solutions innen Technor Holding AS Kvalitets- og innovatørbedrift Bennex er en ISO 9001:2000 sertifisert bedrift med fokus på kvalitet og produktutvikling. Bennex var den første til å levere kabler til oljebrønner på det norske markedet. Og på Spennende fremtid i dypet Bennex har mange ideer til nyutvikling av komponenter og systemer. Bransjen flytter systemløsningene fra plattformene og ned på havdypet. Vår kompetanse er løsningene i havdypet, så det åpner mange nye dører Thormøhlens gt Bergen Telefon:

7 Leasing gunstig for Norske bedrifter kjøper som regel sine driftsmidler. Mange vet ikke at leie ofte er en billigere løsning på grunn av avskrivingsmulighetene og det at frigjorte midler kan brukes på inntektsgivende områder, sier Kenneth Mitsem i Leasepartner. norske bedrifter En bedrift bør bruke sine økonomiske ressurser på kjernevirksomheten, ikke på utstyr. Det er bruksretten, ikke eiendomsretten, som er interessant, sier Kenneth Mitsem, senior partner i Leasepartner. Bedrifter som velger leiefinansiering oppnår blant annet bedre kredittvurdering, mindre gjeld og stor fleksibilitet når det gjelder oppgradering og fornyelse av utstyr. Etterspørres oftere Norske bedrifter ligger foreløpig etter bedrifter i andre europeiske land når det gjelder graden av leiefinansiering. Men tallet øker. Stadig flere utstyrsleverandører velger å tilby kundene leieløsninger. Tomra gjør dette i samarbeid med Leasepartner. (t.v.) adm.dir i Tomra Butikksystemer Per Haagensen og senior partner Kenneth Mitsem i Leasepartner. Stadig flere leverandører oppdager at leiefinansiering gir merverdi for deres kunder i form av fleksibilitet og besparelser. Et aktivt leasingprogram gir et klart konkurransefortrinn med gevinster som langsiktig kundeportefølje, lavere terskel for store innkjøp, mersalg gjennom løpende oppgradering av avtalen, ingen kredittrisiko på kunden, bedre marginer og raskere kjøpsbeslutninger ettersom leie er en driftsutgift, forklarer Mitsem. «Konkurransefortrinn ved et tastetrykk» Web-systemet gir utstyrsleverandører helt nye muligheter til å gjøre hurtige og fleksible avtaler med nye kunder. Beregn leie på dine produkter Lag kredittforespørsler og leietilbud Skriv ut leiekontrakter direkte Oppdaterte statusrapporter på dine saker Beregn løpende oppgradering, fornyelse og mulige nysalg mot dine leiekunder Inventarkontroll og asset management Det er nesten ikke grenser for hva som kan leies. Leasepartner tilbyr produksjonsutstyr, maskiner, kjøleløsninger, automater, roboter, IKT og innredning, men også software, installasjon, serviceavtaler og opplæring kan legges inn i avtaler. Det sikrer én faktura, og leien starter først etter komplett leveranse. Dermed legges utgiftene parallelt med inntektene. Sale & Leaseback En av de mer interessante ordningene Leasepartner tilbyr er «sale & leaseback». Dette innebærer at de kjøper kundens driftsmidler, og at kunden leier disse tilbake. Dette frigjør penger til kjernevirksomhet og sikrer mulighet for løpende oppgradering av utstyret uten store investeringer. Leiebeløpet utgiftsføres og for mange vil dette gi en ekstra skattebesparelse. Etter endt leietid kan man velge å levere utstyret tilbake, forlenge leietiden eller kjøpe ut utstyret, forteller Mitsem. Tett kundekontakt Leasepartner følger utstyrsleverandørene tett og bidrar med markedsmateriell, opplæring av selgere, salgsstøtte, deltakelse i kundemøter, leiekalkulatorer, webløsninger og felles produktutvikling. Kundene befinner seg i en rekke bransjer, men hovedvekten er innenfor dagligvare- sektoren og industri. Her er Leasepartner den raskest voksende tilbyderen av leiefinansiering i Norge. Vi tar store deler av leasingkontraktene innenfor industrien. Vi har langsiktige relasjoner med kundene, og har stor pågang, sier Mitsem. En av disse gode relasjonene er panteautomatprodusenten Tomra. Leasepartner har satt opp leieløsninger for våre kunder over hele Norden. De er en støtte i det å yte god service, og tilbakemeldingene fra våre kunder er at deres betingelser er konkurransedyktige. Vi opplever dessuten en gevinst i at vi har en norsk samarbeidspartner innen leiefinansiering som kan følge med ut til andre land, sier Per Haagensen, adm.dir i Tomras norske datterselskap Tomra Butikksystemer AS. Oslo - København - Stockholm - Helsinki - Tallinn - London - Frankfurt Telefon:

8 Peak Well Solutions AS: Fokus på å være best Peak Well Solutions AS, PWS, har gjennom sine ansatte og lokale samarbeidspartnere utviklet unik teknologi for forskjellige faser i konstruksjon og vedlikehold av olje- og gassbrønner. PWS leverer løsninger til verdensmarkedet. På flere områder er bedriften verdensledende. Eksempelvis på gasstette barriere plugger, nedihulls sementeringsventiler og fjernstyrte sement hoder. For å ha en komplett portefølje til å dekke utstyr for hele brønnen har firma agenturavtaler med ledende selskaper innen sitt fagfelt. Satsnings område er Nordsjøen og firmaet har kontor i Stavanger og Bergen, og det planlegges kontor i Aberdeen. Kunde listen består av både små og store olje og service selskaper som Statoil, Norsk Hydro, Talisman, Shell, Exxon Mobil, BP, ConocoPhillips, Marathon, Halliburton, Schlumberger og BJ Services. Utvikling og forbedring som agenda Teknologi for brønn konstruksjon har endret seg, det er krevende forhold og nye standarder er innført fra både oljeselskaper og styresmakter. PWS fokuserer på å levere etter de økende krav produkter/service som er ratet til nummer 1 av kunden. Å være best i produktene og servicen vi leverer krever mye fra organisasjonen, det krever kvalitet og kvalitets sikring i alle ledd av vår operasjon. PWS vet at for å være best trengs medarbeidere som yter sitt beste. På grunnlag av dette har bedriften en organisasjon hvor personell har muligheter til å vokse ved hjelp av opplæring og kurs og ved erfaring fra forskjellige deler i operasjonen. Dokumenterbar kvalitet er vår viktigste vare, det arbeides kontinuerlig med å kvalitetssikre alle våre tjenester og produkter. Bedriften har også eget aksje program for de ansatte og ønsker at flest mulig av ansatte skal være eiere i selskapet. Det innebærer ett høyt fokus på forbedring og utvikling og å levere de beste løsningene til kunden. PWS investerer 10% av omsetningen i R&D. En flat organisasjon gir raske beslutningsveier som resulterer i kort vei fra ide til utvikling. Selskapet har ansatte med ulik bakgrunn som jobber sammen for å få fram de beste resultatene, gjerne i samarbeid med kunden. Fokuset på utvikling og testing har gitt selskapet dokumenterte resultater. Peak Well Solutions AS Enhancing your casing and liner performance Visit address: Hammaren 29, 4056 Tananger Visit address R & D: Hammaren 21, 4056 Tananger Post address: P.O. Box 162, 4098 Tananger Main phone: Office fax:

9 TietoEnator best i IDC-rapport: Verdensledende på IT-løsninger for energisektoren IDC Selskapet Energy Insight kartlegger IT-løsninger i energimarkedet, og en nylig utgitt rapport anslår TietoEnators løsninger som verdensledende innen måling og overvåkning av olje- og gassutvinningen. IDC-rapporten er den første i sitt slag og bekrefter selskapets sterke posisjon i energimarkedet. Det er løsningene til TietoEnator Energy Components (EC), et forretningsområde under TietoEnator Energy, som nå høster stor internasjonal anerkjennelse. I følge Senior Vice President for TietoEnator Energy, Per Bakseter, ligger det store F & U-investeringer bak suksessen. EC pløyer en betydelig andel av salgsinntektene tilbake i forskning og produktutvikling. Det er avgjørende for den sterke posisjon vi har oppnådd, ikke bare innenfor olje- og gass, men i hele energimarkedet, mener han. Den anerkjente løsningen består av fire moduler; produksjon, transport, salg og omsetning. Ved hjelp av løsningen kan olje- og gasselskapene gjennom et brukervennlig og webbasert system måle produksjonsvolumet, kvaliteten og transporten på olje og gassen helt avgjørende for å optimalisere produksjonen og selvfølgelig også inntektene. Så langt er over 200 lisenser på løsningen blitt solgt til 25 land. Ledes fra Norge Selv om det svensk-finske IT-selskapet er et av Europas største, med over ansatte i 30 land, er det ikke tilfeldig at selskapets energisatsning ledes fra Norge. TietoEnator har, og har alltid hatt, et strategisk fokus på områder hvor nordiske aktører er sterke globalt. Sett i lys av Norges helt spesielle posisjon innenfor olje, gass og kraft, hvor vi tilbyr verdensledende løsninger og kompetanse, er det naturlig at denne satsningen ledes fra Norge, mener Bakseter. Med Oslo Børs, som på mange måter er en energibørs, Europas mest modne kraftmarked, spydspissmiljøer innen teknologi for olje- og gassutvinning, kombinert med en høyt utdannet befolkning, gjør det Norge til et naturlig kompetansesenter for bedrifter som jobber mot olje, gass og kraftsektorene, sier Bakseter. Norge står foran uante muligheter innenfor energifeltet og vi som jobber globalt med produkter og løsninger til energisektoren ser lyst på fremtiden. Særdeles spennende er utviklingen i Nord-områdene, hvor flere av TietoEnators produkter allerede er tatt i bruk. Men også fremtiden vil kreve nye innovative løsninger og tjenester av oss. TietoEnator Energy har avtaler med de største oljeselskapene i verden, deriblant BP, Chevron, ExxonMobil og Shell, og de nordiske selskapene Hydro, Fortum, Statoil, Vattenfall og Svenska Kraftnett, forteller Inger Kristiansen, som jobber for nordiske kraftselskaper og Bård Bårdstu som jobber for olje-og gasselskaper. Energi et av de tyngste IT-områdene Innenfor energiområdet representerer TietoEnator et av de tyngste IT-miljøene i Norden, hvor mer enn 500 ansatte jobber i forretningsområdet. Selskapet er allerede den foretrukne leverandøren av IT-løsninger til nordiske kraftselskaper og globale oljeselskaper. Markedsutsiktene for våre produkter og løsninger er veldig gode. Verdens energiforbruk øker særlig for vestlige land og utviklingsland. Innen 2020 vil verdens energiforbruk være økt med 50 prosent fra i dag, og selskapene som skal fremskaffe denne energien går både store muligheter og utfordringer i møte. Når det gjelder IT-investeringer ser vi også i større grad at selskapene bytter ut egenutviklede løsninger med kommersielle produkter, samtidig med at de sentraliserer og outsourcer IT-funksjoner. Det er også en økende fokus på såkalt offshore sourcing som handler om å dra fordeler av høy ekspertise fra lavkostland, forklarer Bakseter. Automatisering gjennom digitalisering TietoEnators produkter digitaliserer kundens verdikjeder. Et eksempel er automatisering og digitalisering av måledata i strømmarkedet. I Norge må fremdeles alle husholdningskunder lese av strømmåleren selv og deretter informere nettselskapet om hva forbruket har vært. Dette er en metode som gir med store feilmarginer og mye usikkerhet knyttet til det faktiske versus det rapporterte forbruket. Svært få husholdninger rapporterer i forhold til det selskapene krever. Fra 2009 skal innsamlingen av data skje automatisk i Sverige, og det er bare et tidsspørsmål før Norge kommer etter, tror Bakseter. Automatisert og digitalisert måleravlesning forenkler ikke bare innsamlingsprosessen for nettselskapene. Kundene får også riktigere regninger og det åpnes for nye produkter. Blant annet kan leverandøren gjennom døgnet prise strømmen ulikt, for på den måten å vri noe av forbruket over på nattetid, og dermed avhjelpe den noe anstrengte situasjonen i det nordiske strømmarkedet. Vi vil sikkert kjøre oppvask- og vaskemaskinen om natten dersom det kommer økonomiske incentiver, og dette er et godt eksempel på hvordan digitalisering av verdikjeden gir positive ringvirkning, avslutter Bakseter. Fakta om TietoEnator TietoEnator er resultatet av fusjonen i 1999 mellom finske Tieto og svenske Enator. Konsernet har medarbeidere som har sin arbeidsplass i til sammen 30 land over hele verden. Omsetningen for konsernet landet i 2006 på noe over 1,6 milliarder Euro, og resultatet ble 128 millioner Euro, Telecom utgjør den største sektoren i TietoEnator, sammen med bank/forsikring. Foruten om disse to enhetene er Helse og Velferd, og Energy representert i Norge. Hovedsete for Energy ligger i Norge.

10 10 Eksperter på siste ledd i markedsføringen Manpower Business Solutions Retail kan ta seg av siste ledd i markedsføringen for leverandører innen alt fra dagligvare til byggevare. Dermed kan leverandøren konsentrere seg om å utvikle produkter og konsepter for markedet. Manpower Business Solutions Retail (MBS) er en del av Manpower-gruppen, som jobber med kundenes sisteleddsmarkedsføring. Fram til nå har avdelingen stort sett jobbet med dagligvarebransjen, men nå overføres erfaringene herfra til bransjer som sport, elektro, byggevarer, møbel og interiør. Med sisteleddsmarkedsføring mener MBS all bearbeiding og oppfølging inn mot butikker innen dagligvare og faghandel på vegne av leverandører og kjeder. Manpower Business Solutions Retail har lang erfaring innen dagligvare. Blant dem som har vært lenge i gamet er salgssjefene Kjetil Jensen (t.h.) og Svein Egil Lehre (midten) og prosjektleder Jens-Erik Christoffersen. Mange muligheter Prosjektleder i MBS Jens-Erik Christoffersen forklarer at virksomheten samarbeider med kundene på mange ulike måter. Noen velger for eksempel å outsource alt som handler om kundebearbeiding og oppfølging av markedet til oss, mens andre bruker oss i forbindelse med kampanjer eller spesielle oppgaver som går over kortere eller lengre tid. Her er det mange innfallsvinkler og muligheter, sier han. MBS tilbyr tjenester innen salg, merchandising, kampanje, sortimentskontroll, demonstrasjoner, events, vare/revareplassering, rådgivning og vikar/rekruttering. Vårt mål er å være markedets foretrukne leverandør, sier Christoffersen. Han påpeker at et samarbeid med MBS vil bidra til å øke og kvalitetssikre markedstrykket og sikre at kostbare investeringer i kampanjer og profil blir fulgt aktivt opp. For mange bransjer er det store sesongsvingninger, noe som gir utfordringer på bemanningssiden. Å velge en ekstern løsning kan her være en enkel måte å bedre bunnlinjen på, sier Christoffersen. MBS er nøye med å beskrive oppgaven de skal løse for kunden i en egen serviceleveranse-avtale for å unngå et forventningsgap og slik at alt som skal gjøres blir beskrevet. Det skaper forutsigbarhet for kunden. Dedikerte medarbeidere MBS dekker hele landet. 400 dedikerte medarbeidere jobber i hele Norge ut fra en regional og lokal modell, som sikrer effektivitet og tett lokal coaching. Modellen sikrer fokus på det som er viktig for leverandøren samtidig som man får en kostnadsmessig synergi, sier Christoffersen. Medarbeiderne har bakgrunn fra en rekke ulike bransjer, og er ansatt i Manpower på hel- eller deltid. Alle er gjennom et opplæringsprogram som sikrer utvikling av hver enkelt. For MBS er det viktig å finne riktig person til oppgaven som skal løses i forhold til kompetanse og erfaring. Sikrer utvikling Prosjektlederen i MBS forteller at virksomheten gjennom flere år har opparbeidet en databaseløsning som optimaliserer ruteplanleggingen og som gir kunden statistikker og dokumentasjon som er verdifull i forhold til egen utvikling. Ved hel eller delvis outsourcing vil kunden som samarbeidspartner kunne fokusere på sine kjerneområder der kunden skal være best i årene som kommer. Et samarbeid med MBS kan være svært lønnsomt. Ta kontakt med oss for en diskusjon om alternative løsninger for din fremtidige bearbeiding av markedet, oppfordrer Christoffersen.

11 11 Dialog på kundens premisser: ROI på 500% og mer fornøyde kunder Virksomheter som har tatt i bruk edialog Chat får svært positive tilbakemeldinger fra sine kunder, bedrer omdømmet, sparer tid ved support og øker salget. Direkte overgang fra massekommunikasjon til personlig dialog blir en ny spydspiss mot markedet. Mange undres om chat har noe for seg i dialogen med kunder og innbyggere på nettet. Ønsker kundene og folket chat? Bør vi gi dem tilbudet og vil vi greie å følge opp? Og hva er konsekvensen av å la være? Vi vet at 1,5 millioner nordmenn allerede har egne personlige chat-løsninger. Vi har sett at «chat via mobilen» også kjent som SMS har nådd høyder ingen kunne forutsi for få år siden. Folk er rett og slett svært vant til chat som fenomen, forteller Eljar Ness. Han er daglig leder i norske Sentinel edialog24 AS, som har tatt konsekvensen av utviklingen. I løpet av de siste sju årene har selskapet jobbet frem et verktøy for profesjonell, samordnet og moderne kundedialog med chat som spydspiss. Tidligere erfarte vi at edialog Chat passet best for ungdommen. Våre kunder melder nå om sterkt økende bruk i alle aldersgrupper, og at brukere som har opplevd edialog Chat foretrekker denne kommunikasjonsformen foran e-post. Chat som kommunikasjonsform blir mer og mer vanlig, og den personlige dialogen er viktig for alle bedrifter og organisasjoner som vil yte service til sine kunder, sier leder i Sentinel edialog24 AS, Eljar Ness. edialog Chat vinner også terreng i forhold til telefoni, der hvor dialogen innebærer mange gjentakelser og formidling av faktabasert informasjon. Personlig bistand gir økt salg Med edialog Chat innfører man synlig og tilgjengelig personlig betjening på nettet. edialog24 tilbyr et unikt konsept som kombinerer manuell og automatisk angivelse av kundetilgjengelighet for alle som skal ha kundekontakt. Kundetilgjengeligheten speiles så i sanntid ut på Internett. Effekten er at man i praksis automatisk sier «Hei» til kundene når de besøker virksomhetens virtuelle lokaler. Hvis kunden klikker, opprettes personlig kontakt med en kundebehandler direkte via websiden, uten krav til nedlastinger eller sære godkjenninger. Enhetlig kundedialog Ness sier at selv om edialog Chat gir store muligheter, er det avgjørende at man ikke går inn i endimensjonale chat-prosjekter, men tenker helhetlig for å sikre nødvendig kvalitet uavhengig av kundens kanalvalg. Som en konsekvens av dette tilbyr vi nå en modulbasert verktøykasse for systematisk håndtering av kundedialog med edialog Chat, telefoni, sms, sms chat, og felles-epost. Samtidig gir løsningen en kundeorientert oversikt over intern tilgjengelighet supplert med lynmeldinger og samarbeidsverktøy for å frembringe riktig informasjon til kundene så raskt som mulig. Startet som forskningsprosjekt Sentinel edialog24 AS er en spin-off av Sentinel Software AS, som er på «Fast500 EMEA 2006»-listen. Ideen til edialog24 ble unnfanget i 2000, og Norge.no ble første kommersielle kunde i edialog24 er levert til mer enn 200 bedrifter i Norden, deriblant Skandiabanken.no, Telehuset, Norge.no, BMW, FINN.no, Bertel O.Steen, Danmark.dk, Kreftforeningen.no, SAS Braathens og mer enn 100 offentlige virksomheter.

12 12 Wilberg: Spis deg glad og frisk Gjennom en travel arbeidsdag er det viktig å spise sunt og variert for å være konsentrert og yte maksimalt. Den nye generasjonen som nå etablerer seg i arbeidslivet, har ofte ikke tid til frokost og smører sjelden matpakke. Flere benytter jobbkantina til dagens viktigste måltider. Samtidig opplever den vestlige verden en skremmende fedmeutvikling. Å tilby sunne og smakfulle måltider, regner vi som vårt ansvar, sier Anne Dorthe Ask, produkt-ansvarlig i Wilberg. Muligheten til å velge sunne måltider og spise jevnlig, er grunnleggende for Wilbergs kantiner. Foretaket følger retningslinjene fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. I tillegg velger Wilberg bevisst råvarer av høy kvalitet og fokuserer på å tilby spennende og gjerne internasjonalt inspirerte menyer. Frihet til å velge sunt Fullkornspasta, supper og gryter med mer grønnsaker og mindre fett, er enkle grep som gjør maten sunnere. Alle kantinene har et bredt salatsortiment og tilbyr fisk to ganger i uka. I tillegg til lunsj serveres gjerne også frokost og middag, og i noen kantiner også kvelds- og nattmåltider. Mellommåltider er viktig for å holde blodsukkeret stabilt. Kantinene selger blant annet derfor små begre med frukt, grønnsaker og nøtter, forteller Ask. For å hjelpe kantinebrukerne til å velge sunt, har Wilberg laget et lettfattelig system. Maten er merket med for eksempel fettredusert (mindre fett), gunstig fett (Omega 3 6), sukkerredusert og glutenfri kost. Vi tilbyr selvfølgelig vafler på fredag og rekesalat til dem som ønsker det. Folk skal kunne velge, men vi forsøker å veilede til den sunne maten. Fedme er årsaken til mange livsstilssykdommer. Vi ønsker å ta vare på folk, smiler Ask. En annerledes matopplevelse Wilberg fokuserer på kvalitet og er bevisst ved valg av råvarer. Bedriften ønsker at de ansatte skal yte maksimalt faglig i kundebetjeningen og kurser alle jevnlig. Førti prosent av våre ansatte er dyktige, fagutdannede kokker som følger nøye med innen kosthold, ernæring og trender. Vårt kantinepersonale er dessuten flinke til å utnytte råvarene økonomisk. Kvalitet betyr derfor ikke høyere pris for våre kunder, forteller Ask. Seks tusen måltider daglig Wilberg er en stor leverandør til blant annet oljebransjen, og betjener derfor en rekke ulike nasjonaliteter. Foretaket har høyt fokus på å tilpasse seg ulike kulturers særegenheter og religiøse regler. Våre kunders mangfold er samtidig en inspirasjonskilde for oss. Vi arrangerer jevnlig konseptdager med fokus på mat fra andre land, sier Ask. Foretaket leverer over seks tusen lunsjmåltider daglig. I tillegg har de høy kompetanse og lang erfaring med gjennomføring av større arrangementer der de på det meste har servert middag til 1500 mennesker samtidig. Familiebedrift Wilberg er en familiebedrift, etablert i Stavanger for 35 år siden. I dag har virksomheten driftsenheter i Stavanger, Haugesund, Bergen og Oslo. At vi er en familiebedrift gjør oss ærekjære med et sterkt ønske om å være løsningsorienterte og yte maksimalt for våre kunder. Bedriften vektlegger nærhet både i håndteringen av ansatte og kunder, avslutter daglig leder Howard Wilberg, andregenerasjons Wilberg-leder. Spis deg glad og frisk: Sunne og regelmessige måltider er grunnleggende for Wilbergs kantiner. Maten du spiser betyr mye for din arbeidsdag, blant annet for: yteevne konsentrasjonsevne utnyttelse av tanke- og timekapasitet utholdenhet i forhold til oppgaver og kollegaer samarbeidsevne gjennomføringsevne og måloppnåelse fysisk/psykisk helse og velvære Wilberg leverer alt innen mat & drikke. Les mer på Wilberg AS Fabrikkveien Stavanger Telefon:

13 13 Protego AS: Sikre informasjonen på mobile dataenheter Sensitiv bedriftsinformasjon lagres i større og større grad på mobile data- og lagringsenheter. Samtidig stjeles og mistes stadig flere mobile enheter. Norske foretak sikrer dårlig informasjonen på mobile enheter. Det er å ta en stor risiko, sier administrerende direktør Knut Øyvind Blystad-Dammen i Protego AS. De fleste foretak har i dag antivirusprogramvare og brannmur på plass, men sikrer ikke informasjon lagret på mobiltelefoner, minnepinner, PDAer og bærbare PCer. Vi ønsker ikke å drive skremselspropaganda, men når mobile enheter mistes eller stjeles kan informasjon fort havne hos mennesker som vet å utnytte den. Sensitiv bedriftsinformasjon kan selges til konkurrenter eller media, sier Blystad-Dammen. Datasikkerhetsselskapet Protegos spesialfelt er blant annet sikring av mobile enheter. Selskapet leverer ulike produkter knyttet til Slik sikrer du mobile enheter 1. Kartlegg årlig foretakets mobile enheter og sikkerhetsutfordringer 2. Etabler regler og rutiner 3. Informer ansatte jevnlig om rutiner 4. Skaff deg IT-kunnskap 5. Velg riktig krypteringsløsning Sikkerhetsinstallasjoner: Bærbare PCer, mobiltelefoner og håndholdte enheter Antivirus og personlig brannmur Kryptering av harddisk og lagringskort Minnepinner, flashkort og små harddisker Kjøp lagringsenheter med kryptering, fingeravtrykkidentifisering og/ eller systemer som kontrollerer USB-portene. Ansvaret for informasjonssikring er en opplagt ledelsesoppgave. Følgene kan bli omfattende hvis informasjon kommer på avveie, påpeker administrerende direktør Knut Blystad-Dammen (til høyre) og Joakim Braathu i Protego. kryptering av informasjon lagret på mobiltelefoner, PDAer og bærbare PCer, samt krypterte minnepinner. Ledelsens ansvar Ansvaret for informasjonssikring er en opplagt ledelsesoppgave. Det er et område som inkluderer alle ansatte og følgene for bedriften kan bli omfattende og alvorlige hvis informasjon kommer på avveie, påpeker Blystad-Dammen. Flere store foretak er i gang med å etablere rutiner for sikring av mobile enheter. Blant foretakene som er best på informasjonssikring er IT-sjefen ofte en del av ledelsesgruppa. Ledelsen har da stor forståelse for temaet. Protego har levert omfattende sikkerhetsprodukter til flere store norske selskaper og organisasjoner, samt flere fylkeskommuner. Lite kompetanse i mindre foretak Små og mellomstore foretak derimot, har vanligvis dårlig kompetanse på informasjonssikring. Protego arbeider strategisk med å øke kunnskapen om informasjonssikring blant disse foretakene. Våre konsulenter holder kurs og bistår ledelsen med å kartlegge sikringsbehovet, etablere rutiner og informere de ansatte om nødvendigheten av informasjonssikring, sier Blystad-Dammen. Kartlegging og rutiner Mange foretak har ingen oversikt over hvor mange mobile enheter som er i bruk. Å kartlegge antall mobile enheter og bruken av dem, er det første vi gjør når vi skal informasjonssikre mobile enheter. Etablering av rutiner og regler er neste skritt. Disse oppgavene er like viktig som kryptering og installasjon av brannmur og antivirusløsninger, sier Blystad-Dammen. Mange mister på flyplasser På Gardermoen var det per februar 2007, funnet 31 mobiltelefoner, 18 bærbare PCer og 26 minnepinner*. Flere av disse PCene inneholder sannsynligvis foretaksstrategier, kontoopplysninger, salgstall og kundeinformasjon. Mobiltelefonene kan inneholde e-poster og SMSer med viktig informasjon. Det er flaks at dette ligger på Gardermoen, og ikke i hendene på noen som ønsker å tjene penger på informasjonen, sier Blystad-Dammen. * Kilde:

14 14 EDB Gruppen Norge: Bransjespesialist Store vekstambisjoner og satsning på utvikling står i sentrum for EDB Gruppen Norge, som tilbyr det bransjetilpassede ERP-systemet ASPECT4. Selskapet har lykkes i utvalgte bransjer, og er blant annet Skandinavias største og mest benyttede leverandør av it-løsninger til trelast og byggemarkedsbransjen. med vind i seilene Vi er inne i en vekstfase nå, og er svært fornøyd med at vi har lykkes med å øke bunnlinjen fra minus fem millioner i 2005 til pluss 1,2 millioner i 2006, sier Jesper Madsen, administrerende direktør i EDB Gruppen Norge, som ikke må forveksles med sin navnebror EDB ASA. EDB Gruppen har et dansk morselskap, og kontorer i alle skandinaviske land. 25. april promoterer vi en ny versjon av ASPECT4 som gir økte muligheter for effektiv arbeidsflyt, sier Jesper Madsen, administrerende direktør i EDB Gruppen Norge. EDB Gruppen tilbyr løsninger innenfor e-business, Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Business Intelligence (BI), Portaler, elektronisk dokumenthåndtering samt infrastrukturløsninger og produkter. EDB Gruppen har spesialisert seg på bransjeløsninger og har kapret flere store kunder, deriblant medlemmer i Byggmakker, Optimera, Maxbo, Byggkjøp og Bygger`n. I tillegg er Danske Trælast, som er størst innen byggemarkedsbransjen i Skandinavia, en viktig kunde. Danske Trælast har flere bedrifter i Norge, blant annet Neumann og Oscar Peschard & Co Norge. Ny versjon lanseres Å utvikle nye systemer som forenkler arbeidsprosesser, som både fører til redusert arbeidsbelastning blant de ansatte og lavere kostnadsnivå for bedriften, er en svært viktig oppgave for EDB Gruppen Norge. Vårt siste tilskudd, som promoteres den 25. april for våre kunder, er en ny versjon av ASPECT4 som gir økte muligheter for effektiv arbeidsflyt, såkalt WorkFlow. For eksempel vil informasjonsflyten mellom ulike enheter som salg, produksjon, distribusjon og administrasjon gå mye enklere ved at prosessene automatiseres, sier Madsen og fortsetter: Brukervennlighet i dag er viktig, og den ivaretas i den nye versjonen av ASPECT4 ved at et enkelt skjermbilde gir tilgang til alle programmer, cockpits. Mens det tidligere var nødvendig med flere forskjellige applikasjoner, er nå all informasjon tilgjengelig i et og samme grensesnitt. Tett dialog Nært samarbeid med kunden er en av forutsetningene for å kunne levere bransjeløsninger tilpasset den enkelte bedrift. Vi legger stor vekt på samtaler med kundene for å avdekke hvilke spesielle behov de har. Dette er den eneste måten å sikre at vår løsning hele tiden tar høyde for kundens behov, og at vi ikke sakker akterut. Nær og tett dialog gjennom årene er sannsynligvis den viktigste årsaken til at bransjeløsningene våre nå er blant de foretrukne, sier Madsen. Bransjeløsningen ASPECT4 Mens Neumann og Oscar Peschard & Co Norge er kunder av ASPECT4 Faghandel har blant annet Icopal, Isola, Aass Bryggerier, Norrøna Sport og Viking Fottøy ASPECT4 Logistikk og ASPECT4 Tekstil. Fakta om EDB Gruppen Norge Virksomheten er del av EDB Gruppen, som leverer it-løsninger og konsulenttjenester til det skandinaviske marked. Administrative styringsverktøy representerer grunnstammen i produktporteføljen. EDB Gruppen har bransjeløsninger for handel, industri og produksjonsbedrifter, sko, sport og bekledningsbedrifter samt trelast og byggevarehandelen. Virksomhetens totale omsetning var 824 millioner danske kroner i 2006, og overskuddet før skatt var 57 millioner danske kroner.

15 15 Konflikt mellom effektivitet og kontroll? Hold balansen med KPMG Norske bedrifter og offentlig forvaltning må forholde seg til et stadig mer komplisert nett av regler og lovverk. Samfunnet stiller også større krav til etisk riktig fremferd ut fra generelle normer. Balansen mellom det å skape tilstrekkelig forretningsmessig lønnsomhet i privat sektor og effektivitet og brukerkvalitet i offentlig sektor, og samtidig ha en god kontroll og styring med virksomheten blir derfor både viktigere og vanskeligere. Bedriftsledelser opplever et krysspress mellom det å prestere i sitt marked og det å forholde seg til en stadig mer komplisert verden. Virksomheter må dermed hele tiden videreutvikle seg for å kunne levere sine varer og tjenester på en effektiv måte, samtidig som det skjer innenfor samfunnets normer og regler. For organisasjoner som opererer internasjonalt forsterkes dette både gjennom lokal og internasjonal lovgiving samt ulike holdninger i ulike deler av verden. Det er de som klarer å balansere forholdet mellom sterke prestasjonskrav og samtidig beholde god styring og kontroll med virksomheten, som er de langsiktige vinnerne både i privat og offentlig sektor, sier Ragnar Torland, partner i KPMG. Helhetsløsning KPMG har etablert et rådgivningsmiljø med spesialister innen effektiv forretningsdrift og gode arbeidsprosesser, samt rådgivere med inngående kunnskap om risikostyring, bransjespesifikke regelverk, etiske normer og generell styring og rapportering. Dette har vi jobbet bevisst frem fordi det er gode helhetlige løsninger kundene etterspør, og ikke rådgivere som ikke ser helheten i utfordringene ledelsen står overfor, sier Stein-Ragnar Noreng, også han partner i KPMG. Han trekker frem økonomifunksjonen i en virksomhet som eksempel. Regler knyttet til bokføring, informasjonsbehandling og De som klarer å balansere forholdet mellom sterke prestasjonskrav og samtidig beholde god styring og kontroll med virksomheten, er de langsiktige vinnerne både i privat og offentlig sektor, mener Ragnar Torland (t.h.) og Stein-Ragnar Noreng, partnere i KPMG. kontroll stiller store krav, samtidig som beslutningstakere vil ha relevant og oppdatert beslutningsunderlag. Vi ser her at en rekke virksomheter investerer i komplekse IT-løsninger for regnskap og økonomistyring. Samtidig skjer deler av disse investeringene uten at de gjennomfører nødvendig arbeid for å sikre at de oppnår den nytteverdien som investeringen skulle tilsi, både i forhold til effektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene. Innkjøpsutfordringer Et område som har hatt stort fokus det siste året er innkjøp, både innenfor privat og offentlig sektor. Offentlig sektor har vært spesielt omtalt i media i forbindelse med det statlige innkjøpsreglementet. For å kunne overholde regelverket må det etableres en helhetlig organisasjon og plan for innkjøp i virksomheten. Uten en slik plan tar gjerne innkjøpene lenger tid enn man tror, og vi ser av og til at de blir gjort utenom regelverket, sier Noreng. De ender faktisk gjerne i en situasjon der varer og tjenester blir unødvendig dyre. I tillegg ser vi at innkjøp kan reise rene etiske dilemmaer, påpeker Noreng. Et eksempel er mulige innkjøp av F16-fly fra amerikanske Lockhead Martin samtidig som Statens Pensjonsfond har avslått å investere i våpenprodusenten fordi de utvikler komponenter til klasevåpen. Er grunnlaget til stede? KPMGs rådgivere bidrar med konkrete prosjekter knyttet til effektivisering og forbedring av ulike forretningsprosesser. Men de organiserer også dilemmatrening ved hjelp av ulike verktøy og analyserer virksomhetens fremgangsmåter for å oppnå den ønskede standarden. Vi spør hvordan ledelsen har utformet retningslinjene sine og om de er formidlet slik at alle forstår dem i praksis; har de den etiske plattformen for å nå målene sine? Det holder jo ikke å ha publisert noen verdier i årsrapporten, avslutter Torland.

16 16 Eaton Norge: Vokser kraftig på bygging av sikre datasentre Eaton Norge har vokst markant de siste to årene ved å rette innsatsen mot bygging av sikre datasentre. Prosjektering og planlegging av sikre datasentre er nå et av kjerneområdene til Eaton Norge. Det trengs spesialkompetanse til å prosjektere og planlegge sikre datarom, sier Jim Korsan (øverst) og Jørn Ålefjær, daglig leder i Eaton Norge. Eaton Norge har økt omsetningen med 300 prosent i løpet av de siste to årene. Dette har selskapet oppnådd gjennom profesjonalisering av kanalsalget, satsning på løsningssalg og service, og ikke minst et strategisk veiskille for to og et halvt år siden. Fra å bare selge UPS-produkter begynte Eaton Norge å rette innsatsen mot løsningssalg, og bygging av sikre datasentre og datarom. Det har de ikke angret på. Vi traff planken, kan en vel si. Etterspørselen etter spesialkompetanse på bygging av sikre datasentre var gryende, og i løpet av disse tre årene har vi fått et skikkelig fotfeste i et voksende marked. Vi har blitt svært godt mottat i markedet, sier daglig leder Jørn Aalefjær. Det er en utpreget nisje Eaton Norge har satset på, men etterspørselen er stor, og selskapet de har i ryggen er et av verdens største teknologiselskap. Eaton er rangert som det 13. største selskapet på New Yorkbørsen, og har rundt ansatte på verdensbasis. Eaton utvikler og selger blant annet merkevaren Powerware, som opprinnelig var et finsk foretak. Powerware har 60 prosent av det finske markedet, og for tre år siden var vi nærmest en parantes i forhold til våre finske brødre. Men etter at vi vred om satsningen til løsningssalg har vi nærmet oss finnene, sier Ålefjær. Han er stolt av hva de har fått til på kort tid, og sier at den eneste riktig store utfordringen er å ha nok kapasitet på medarbeidersiden. Eaton merker at bedriften har blitt en attraktiv arbeidsgiver, og har mer enn doblet bemanningen siden Firmaets siste ansettelse er Per Anders Løkke som var med å bygge opp Hafslund Entreprenør og hadde en sentral posisjon i Eltel Networks tidligere. Løkke sin oppgave vil være å bygge opp salget av mellomspenningsprodukter av merke Holec i Norge. Bygger i Groruddalen Eaton Norge ser på seg selv som arkitekt innen datasenterløsninger. Akkurat nå er de i full sving med å bygge et 3000 kvadratmeter stort datasenter for et ASP- og hostingselskap midt i Groruddalen. Kravene til kjøling, generatorsett, strøm, UPS-er og fysisk sikring er høye. Datasentrene som bygges i dag er blant verdens mest sikre bygninger, med tanke på at nedetid eller andre problemer nesten for enhver pris må unngås. Eaton tar utgangspunkt i internasjonalt etablerte standarder når de planlegger byggene. I samarbeid med kunden velges ønsket sikkerhetsnivå. Den amerikanske TIA- 942 standarden har fire sikkerhetsnivåer, og Eaton er nå i dialog med et selskap i Norge som vurderer de aller høyeste nivåene. Kompleksiteten i strøm- og UPSløsningene alene er enorm i et nivå 4-anlegg. Det er back-up på back-up i alle ledd. Men for enkelte selskap er det uaktuelt med nedetid, og da tar man sine forhåndsregler, avslutter Ålefjær.

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram Microsoft Partner Awards 2009 W O R L D W I D E AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business

Detaljer

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten

Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Proplan Time Frigjør tid til kjernevirksomheten Velkommen til frokostseminar Effektiv timefangst for Bygg- og maskin entreprenører - Spar tid på timeregistrering og få bedre oversikt over dine data! Agenda

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering

Nye funksjoner kombinert med enkel oppgradering Norgeslansering under brukermøtet 25. - 26. mars 2014 på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen. (Bildetekst) Infor har investert kraftig i oppgradering av ERP-løsningen M3, programvare mange store norske

Detaljer

Visma.net. Redefining business solutions

Visma.net. Redefining business solutions Visma.net Redefining business solutions Hvorfor Visma.net Styr hele virksomheten fra én løsning Visma.net er en nettbasert forretningsløsning med ytelse på høyde med de beste lokalt installerte løsningene.

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti

Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Brukerkonferanse Proplan Attføring(CAT) 1-3 september - Thomas Marti Program for brukerkonferansen Dag 1 10.00-10.15 Velkommen Proplan 10.15-10.45 Visma produktutvikling Geir Langeland, Visma 10.45-11.45

Detaljer

Visma Produktutvikling

Visma Produktutvikling Visma Produktutvikling Geir Langeland, Partneransvarlig Visma Brukerkonferanse Proplan CAT 09 Effektivitet på dine premisser Visjon, misjon og verdier Vi arbeider for: At våre kunder blir ledende innen

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia

Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Vi gir selskaper medvind! Victor Patpatia Hvem er ØkonomiBistand AS? Konsern etablert i 1990 av Nils Ole Fladhus Vi er i dag over 130 ansatte Trygg selskap i vekst Innehar den høyeste sertifiseringen fra

Detaljer

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens

vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Tilbud på ekstra brukerlisens Mamut One din nye løsning! Les mer side 6 vårtilbud til Mamut- kunder Øk salget Reduser kostnadene Få inn pengene Bli mer effektiv med Mamut Kjøp kurs og spar 40%. Les mer side 4 40% Nye funksjoner gir

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft

Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Innovativ bruk av IT skaper nordisk konkurransekraft Nordiske selskap må være konkurransedyktige til tross for et høyt kostnadsnivå. Automatisering av forretningsprosseser har kommet svært langt i Norden,

Detaljer

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER

Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Din samarbeidspartner INNOVATIVE REPARASJONSLØSNINGER Ledende innen farger, lakk og optimalisering av verksteder Nexa Autocolor er blant verdens ledende billakkmerker og forhandles i over 147 land. Nexa

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder.

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Eksperten på oppbevaring av dekk DEKK1 Drammen Dekk1 Drammen har gjennomgående dekkreoler over 3 plan med ristgulv

Detaljer

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier.

APS Norway. Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Selskapspresentasjon. HMS/Kvalitet Vår eier. APS Norway Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Selskapspresentasjon APS Norway AS Amiantit trading Flowtite GRP-rør GRP-rør til kraftverk GRP-rør til vann og avløp (VA)

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY

Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning. Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Målstyring og effektivisering gir økt verdiskapning Estate Konferanse Oslo, 15. oktober 2015 Daniela M. Hamborg og Frederik Krarup, EY Vi ser tre store trender innen Real Estate og Facilities Management,

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018

Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Strategi 2015-2018 Strategisk retning for Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF for perioden 2015-2018 Innhold Hovedmål 1 Vellykket teknisk innføring av nødnett-brukerutstyr... 6 Hovedmål 2:

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Canon Essential Business Builder Program Samler alt du trenger for å oppnå forretningssuksess Introduksjon til Essential Business Builder Program Det er utfordrende å drive en utskriftsvirksomhet. En enda

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget!

Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! Utmerkede forretningsmuligheter m ed Mamut Busin ess Software Mamut Partner Program Nå dine mål Bli en del av vinnerlaget! 3 Prisvinnende løsninger dine kunder kan vokse med 3 Microsoft Gold Partner 3

Detaljer

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE

BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE BRUBAKKEN ER EN UAVHENGIG MASKINPARTNER SALG KORT/LANGTIDSLEIE OUTSOURCING SERVICE www.brubakken.no BRUBAKKEN AS Din totalleverandør av rullende materiell og lifter VISJON: Kunder, leverandører og medarbeidere

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Årsrapport 2012. SOI Holding AS

Årsrapport 2012. SOI Holding AS Årsrapport 2012 SOI Holding AS Innhold Ledelsens perspektover 3 Styrets årsberetning 4 Oppstilling av totalresultat 9 Oppstilling av finansiell stilling 10 Oppstilling av endringer i egenkapitalen 12 Oppstilling

Detaljer

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett

E-handelstrender i Norden 2015. Slik handler vi på nett E-handelstrender i Norden 2015 Slik handler vi på nett 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhet er enkelt eller? Rapporten kort oppsummert Fakta Sverige, Danmark, Finland og Norge Sterk netthandel i Norden 9-12

Detaljer

Public 360 KDRS 20.11.2012

Public 360 KDRS 20.11.2012 Public 360 KDRS 20.11.2012 Tema for dagen Bevaring Avlevering Agenda 1 Tema for dagen, forventninger 2 Hvem vi er 3 Hensyn som må tas, litt om Public 360 4 Bevaring 5 Avlevering 6 Oppsummering Hvem er

Detaljer

DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON

DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON Christian S. Hovde / Aleksander Mortensen Oslo 28.08.2013 KORT OM TOMRA OG PANT TOMRA's fotavtrykk i pantemarkeder; 50+ land eller stater 65-95% markedsandel

Detaljer

Situasjonskartet i 2010.

Situasjonskartet i 2010. Situasjonskartet i 2010. Selskapene: Konsernet består i dag av 5 operative selskaper i tillegg til noen holding og eiendomsselskaper. Virksomheten til de operative selskapene er delt i følgende områder:

Detaljer

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel

Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions. Tittel på foredrag. Teks. Navn Titel Jan Erik Kaasa Konsernsjef Amesto Solutions Tittel på foredrag Teks Navn Titel Aim Higher Det handler om å sette seg høye mål Det handler om vinnerkultur Norge Effektivitet Dagens og morgendagens forretningssystemer

Detaljer

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris

LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris LOS Partner bedriftens veiviser til lavest mulig kraftpris Overlat strøminnkjøpet til oss og bruk heller energien på det du kan best å drive virksomheten din fremover. Mer enn 100 års erfaring I over 100

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011

Angår det meg? Tar samfunnsansvar styrker omdømmet. Pålitelig Positiv. Nyskapende. Målrettet STRATEGISK PLAN 2008-2011 A STRATEGISK PLAN 2008-2011 Tar samfunnsansvar styrker omdømmet Strategiplanen for 2008-2011 slår fast at Nortura vil ta samfunnsansvar. Å ta samfunnsansvar skal styrke Norturas langsiktige posisjonen

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap

Mamut inkluderer Microsoft Office 365. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Mamut inkluderer Microsoft Office 365 Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brukervennlig Service Kunnskap Utmerkede forretningsmuligheter med Mamut Business Software Det er nærmere

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER

VI ER DER KUNDENE VÅRE ER VI ER DER KUNDENE VÅRE ER Å være størst forplikter Din samarbeidspartner på materialhåndtering TOYOTA MATERIAL HANDLING GROUP - ET GLOBALT KONSERN The Toyota Way er en del Toyotas historie så vel som fremtid.

Detaljer

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig

En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst. Enkelt, trygt og rimelig En filserver på Internett tilgjengelig når som helst, hvor som helst Enkelt, trygt og rimelig Endelig en filserver på Internett Tornado File Server er en filserver som er tilgjengelig over Internett, slik

Detaljer

The Optimizer - Hvor gode er dere?

The Optimizer - Hvor gode er dere? The Optimizer - Hvor gode er dere? Ville det ikke vært fint om noen analyserte dokumentbehandlingen i ditt firma og fant løsninger for effektivisering og reduserte kostnader? 2 3 Det er akkurat det Konica

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord

E-handel og endrede krav til transportører. Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord E-handel og endrede krav til transportører Transport & Logistikk 20. oktober 2014 Kristin Anfindsen, PostNord PostNord Norge En del av et nordisk post- og logistikkonsern, som tilbyr kommunikasjons- og

Detaljer

Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamics CRM 2011 Microsoft Dynamics CRM 2011 Totalleverandør som leverer integrerte løsninger fra Microsoft Dynamics CRM til ERP system og portal Tidligere WM Data Global partner representert i 36 land Norske Skog: 140

Detaljer

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet

Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhull i serveringsmarkedet? - hva skjer i Sverige, Danmark og Norge? 18.11.2010 Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet Nøkkelhullet 2011 Ny nøkkelhullskampanje uke 10 og 11 Øke kunnskap om merket

Detaljer

innovative velger Noca

innovative velger Noca De innovative velger Noca Noca industrialiserer og produserer elektronikk som skal høyt opp og langt ned. Noe skal inn i satellitter i verdensrommet og noe skal inn i utstyr på dypt vann. Produkter fra

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School

Lørdag 16. januar kl. 13:25 og søndag 17. januar kl. 11:05, 11:45 og 12:25 Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Seminarbeskrivelse Markedets beste selger! Morten Brandt, Euro Business School Få inspirasjon, tips og råd til hvordan du kan gi kunden en salgsopplevelse utenom det vanlige. Morten Brandt vil fokusere

Detaljer

Integrert styringssystem

Integrert styringssystem Integrert styringssystem Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS` Historie Eierselskapet JFK AS Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS ble startet i Oktober 1955 av Johan Fredrik og May Knudtzen, og drives fortsatt som

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

vi flytter dine forventninger

vi flytter dine forventninger vi flytter dine forventninger 02 vi flytter dine forventninger Relokator din totalleverandør på bedriftsflyttinger Relokator er spesialister på flytting av bedrifter. Våre kunder skal ha lavest totalkostnad,

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Fra data til innsikt. Om prosjektet

Fra data til innsikt. Om prosjektet Fra data til innsikt DEFINERE FOKUS Om prosjektet De store produksjonsselskapene innen olje og gass må hele tiden strebe etter å effektivisere drift og øke sikkerheten på sine installasjoner. For å støtte

Detaljer

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger

PROEX.NO. En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as. Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger PROEX.NO En webbasert samhandlingsløsning. Utviklet av Eskaler as Rogaland Kunnskapspark Postboks 8034 Postterminalen 4068 Stavanger Telefon: 51 87 48 50 Fax: 51 87 40 71 Dette dokumentet inneholder en

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Ekspertene på interiørbeplantning

Ekspertene på interiørbeplantning Ekspertene på interiørbeplantning OM OSS Hvem er vi? Vi er ekspertene på interiørbeplantning for alle miljøer. Alt fra kontorbygg, små og store hoteller til hotellkjeder, internasjonale forhandlere, shoppingsentre

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT!

EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! GODMAT- HVERDAG! EN NY LEKKERBISKEN ER SERVERT! Storhusholdningsmarkedet er i stadig utvikling og det stilles stadig høyere forventninger til både sortimentsomfang, leveringspresisjon, priser, service

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

HSMAI foreløpige årskalender

HSMAI foreløpige årskalender Aktivitetsplan 2015 HSMAI foreløpige årskalender Dato Tema 07.01.15 HSMAI Europe Resort Marketing Roundtable Conference (By invitation only), Oslo 08.01.15 Kundearrangement - arrangement for innkjøpere

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway

GS1 Norway strategi og planer for 2009. GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway strategi og planer for 2009 GS1 Alliansepartner Konferanse 10. desember 2008 Knut Vala, GS1 Norway GS1 Norway Hva skal vi gjøre i 2009? 2 Handlingsplan 2009 2009 vil ha følgende hovedsatsningområder:

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012

Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass. 20. november 2012 Bruk av innovasjonskraft i tradisjonell virksomhet til å lykkes innenfor olje og gass 20. november 2012 EN SPENNENDE JOBB Kjære deltakere på Mørekonferansen: Uten kontrakter intet LBO Jeg ble tvunget til

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden.

DEGIRO lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Side 1 (Frontpage) Side 2: ( 100% Broker) 100% megler Kort om oss lar investorer handle med rekordlave priser på børser over hele verden. Hos sin gamle arbeidsgiverene opplevde grunnleggerne av på nært

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679

Bergvall Marine OPPGAVE 3. Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 2013 Bergvall Marine OPPGAVE 3 Jon Vegard Heimlie, s162110 Vijitharan Mehanathan, s171645 Thore Christian Skrøvseth, s171679 Innhold Oppgave 1.... 2 Oppgave 2.... 7 Oppgave 3.... 9 Oppgave 4.... 10 Kilder:...

Detaljer