Aktivitetsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktivitetsbeskrivelse"

Transkript

1 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse Versjon: GMV Aktivitetsbeskrivelse Versjon:

2 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: ii Prosjektgruppen for prosjektet 'Felles studieadministrativt system for universiteter og vitenskaplige høgskoler': Per-Atle Bakkevoll, UiTø Arvid Hansen, UiO Siri Jansen, UiB Odd Taksgaard, UNIT Andora Sjøgren, USIT, prosjektleder Geir Vangen, USIT, prosjektsekretær Tina Lingjærde, USIT

3 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: iii Juni 1994

4 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: iv FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse Versjon: Aktivitetsbeskrivelse for Felles Studentsystem Innhold Innledning Informere Behandle opptak Forberede opptak Endre opptaksreglement Foreta evaluering av opptaksreglement Foreta beslutninger vedrørende endringer av opptaksreglement Registrere endringer vedrørende opptaksreglement Behandle trykksaker Utforme trykksaker Distribuere trykksaker Informere om opptaket Kunngjøre i media / annonsere Holde informasjonsmøter Besvare henvendelser vedrørende opptaket Behandle opptaksrammer Foreslå opptaksrammer Beslutte opptaksrammer Registrere opptaksrammer Brev som skal benyttes i forbindelse med opptaket Utforme brev Registrere brevtyper / brevtekst Arbeidsrutiner Utforme arbeidsrutiner / instruks Beslutte arbeidsdeling / samarbeide Opplæring Planlegge utveksling av informasjon mot andre systemer Klargjøre systemet for opptak Vedlikeholde defaultverdier i opptaksbilder Oppnevne opptakskomiteer Foreta opptak Behandle utsatte søknader fra tidligere opptak Tilskrive søkere med utsettelse fra tidl. opptak Motta svar fra søkere med utsettelse Registrere svar fra søkere med utsettelse Tilskrive søkere med utsettelse som beholder plassen Fylle ut søknadsskjema Motta søknadsskjema Pakke ut, sortere, fordele søknad Tildele mottaksnr Kontrollere søknadspapirer Returnere ufullstendige søknadspapirer....12

5 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: v Kode søknader Registrere søknad Registrere personalia Registrere melding til immatrikulering Registrere studiesøknad Registrere studiekompetansegrunnlag Arkivere søknadsskjema Lage korrekturliste Korrekturlese registrerte søknader Kontrollpunche søknader Lage søknadsnummerliste Behandle tidligere ekstern immatrikulering Kontrollere tidligere ekstern immatrikulering Registrere tidligere ekstern immatrikulering Laste inn tidligere immatrikuering fra IM Behandle for sent innkomne søknader Vurdere for sent innkommet søknad Registrere avgjørelse vedr for sent innkommet søknad Tilskrive søkere med for sent innkomne søknader Registrere vedlegg / ettersendinger Behandle vitnemål fra videregående skole Vurdere / kontrollere vitnemål fra vdg. skole Registrere vitnemålsinformasjon Laste inn vitnemålsinformasjon fra vitnemålsdatabasen Behandle vitnemål fra høyere ekstern utdanning Vurdere / kontrollere vitnemål fra høyere ekstern utdanning Registrere vitnemålsinformasjon Informere søker om at søknad er mottatt / registrert Produsere svarbrev til søker om at søknad er registrert Sende svarbrev til søker om at søknad er mottatt Oversende dokumentasjon til fakultet / institutt Etterlyse manglende dokumentasjon Registrere dokumenter som mangler Produsere mangelbrev Registrere svar fra søker Kjøre ut restanselister for etterlyst dokumentasjon Behandle unødvendige søknader Oppdatere studierett for søkerne Liste ut søkere med studierett Tilskrive søkere som allerede har studierett Merke / slette unødvendige søknader Behandle immatrikuleringsmelding / generell studiekompetanse Motta og registrere vei II, III - søknader Vurdere imm. grunnlag / generell studiekompetanse Registrere avgjørelse om immatrikulering Liste ut immatrikuleringsmeldinger Produsere borgerbrev Sende ut borgerbrev Registrere at borgerbrev er utsendt Oppdatere immatrikuleringskonklusjon Registrere ny dato for meldinger som forskyves Rangere søkere Beregne karaktersnitt og forbypningspoeng manuelt....30

6 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: vi Beregne karaktersnitt og forbypningspoeng maskinelt Registrere karaktersnitt og forbypningspoeng Beregne og registrere egne karakterpoeng Beregne og registrere egne fordypnings- og fagpoeng Beregne og registrere tilleggspoeng Beregne og registrere alderspoeng Beregne og registrere kjønnspoeng Beregne og registrere høyere utdanningspoeng Behandle studiesøknader Registrere resultater av opptaksprøve Gruppere studiesøknader i opptaksgrupper Vurdere særkrav for det enkelte studium Registrere avgjørelse vedrørende særkrav Liste ut studiesøkere Datakontroll av saksbehandlingen Kjøre ut kontroll-lister Oppspore savnede papirer Avgjøre hvem som skal få tilbud Kjøre prøveopptak Holde opptaksmøte Avgjøre hvor mange som skal gis tilbud om plass Avgjøre poenggrenser for opptak Avgjøre individuelle søknader uten poengrangering Merke manuelt dem som skal få tilbud Kjøre opptak Liste ut søkere med studietilbud Liste ut venteliste Orientere søkere om avgjørelse Produsere tilbudsbrev Sende ut tilbudsbrev Produsere ventelistebrev Sende ut ventelistebrev Produsere avslagsbrev Sende ut avslagsbrev Behandle svar på tilbud Motta svar fra søker Registrere svar fra søker Lage liste over søkere som har svart på tilbud Produsere opptaksbrev Sende ut opptaksbrev Foreta suppleringsopptak Behandle klager Motta skriftlig klage fra student Kontrollere søknadsbehandlingen for klageren Foreta klageavgjørelse Rette opp feil Registrere tilbud ved medhold på klage Informere klager om avgjørelse Opprette 'studenter' Opprette de som har takket ja som student Liste ut studenter med studierett Liste ut studiekull Etterbehandle opptak....47

7 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: vii Behandle søknad om utsatt studiestart Motta søknad om utsatt studiestart Vurdere søknad om utsatt studiestart Registrere avgjørelse om utsatt studiestart Produsere brev angående innvilget utsettelse Sende brev angående innvilget utsettelse Liste ut søkere med utsatt studiestart Eksportere data Eksportere data til SO Lage opptaksstatistikker Lage opptaksstatistikk Liste ut søknadsstatusfordeling for imm- og studiesøknader n Lage opptaksrapporter n Overføre søknadsinformasjon til historikk Vedlikeholde personopplysninger Vedlikeholde personopplysninger vha bilde Vedlikeholde fødselsnummer for person Generere fødselsnummer for person Endre fødselsnummer for person Registrere dødsfall Lage personrapporter Bestille studentutskrift for innsynsrett Bestille studentutskrift for internadministrasjon Behandle studieelementer Behandle studieretter / kull / permisjoner Behandle studieretter Oppgradere / inndra studieretter Liste ut studenter som vil få oppgradert / inndratt studierett Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Oppgradere / inndra studieretter Produsere brev til studenter som får inndratt studierett Sende brev til studenter som får inndratt studierett Motta søknad om å få beholde studierett Behandle søknad om å få beholde studierett Registrere ny studierett Informere student om avgjørelse Behandle overgangsstudieretter Liste ut studenter som vil få overgangsstudierett Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Tildele overgangsstudierett maskinelt Registrere overgangsstudierett manuelt Behandle privatist-eksamens-studieretter Liste ut studenter som vil få studierett pga privatisteksamen Kontrollere studierettsendringene Korrigere data Tildele studierett pga privatist-eksamen maskinelt Registrere studierett pga privatist-eksamen manuelt Lage studieretts-statistikker Lage fordeling av studieretter i periode...63

8 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: viii Lage krysstabell eksamensmeldte mot studierett Lage krysstabell semesterregistrerte mot studierett Behandle studiekull Vedlikeholde kullkoder via bilde Oppretting av kull i forbindelse med opptak Liste ut studiekull Vedlikeholde studiekull-tilhørighet Kontrollere eksamensproduksjon for studiekullstudenter Avgjøre om student skal flyttes til nytt kull Registrere ny studiekulltilhørighet for student Behandle permisjoner fra studium Motta søknad om permisjon fra studium Behandle søknad om permisjon fra studium Registrere innvilget permisjon Informere student om avgjørelse Liste ut innvilgede permisjoner Gjennomføre semesterregistrering Forberede betaling Utforme postgiroblankettinformasjon Trykke postgiroblanketter Preutfylle postgiroblanketter Sende ut postgiroblanketter Levere ut postgiro til enkeltstudenter Sende ut sett med blanke postgiroer til diverse enheter Eksporter studentopplysninger til samskipnaden for betaling Betale/innkreve semesteravgift Betale semesteravgift Betale semesteravgift over postgiro Betale semesteravgift med minibankkort Betale semesteravgift kontant Motta transaksjoner fra postgiro Motta manuelt utfylte postgiroblanketter Motta kontant/sjekk Etterbehandle betaling Laste inn postgiro-transaksjoner Registrere betalinger via manuelt utfylte postgiro Registrere kontant/sjekk Overføre kontant/sjekk til samskipnad Finne evt doble betalinger Refundere doble betalinger Refundere betalinger som skulle til annen samskipnad Importere betalingsopplysninger fra studentsamskipnad Purre manglende betalinger Forberede registrering Utforme registerkort Produsere registerkort Forhåndsutfylle registerkort Sende/levere ut registerkort Sende/levere ut fraværsskjema Forberede utstyr for skjermregistrering Produsere kvitteringsslipper Oppdatere forelesningskatalog med emnekoder o.l Informere/markedsføre skjermregistrering....78

9 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: ix Motta/behandle søknad om registrering etter frist Foreta registrering Motta/kontrollere registerkort Kvittere på gjenpart Kode emner på registerkort Manuell registrering av registerkort Registrering av fraværsskjema Sende registerkort til ekstern punching Motta/laste inn kort fra ekstern punching Korrektur/oppretting av registreringer Skjermregistrering Etterbehandle registrering Maskinell kontroll/oppretting av registreringsdata Purre betalere uten registrering Purre ufullstendige/manglende opplysninger Lage semesterstatistikker Bestille semesterstatistikk fordelt på oppgitte emner/fag Bestille semesterstatistikk fordelt på alder, kommune, land Bestille semesterstatistikk - forskjellige krysstabeller Bestille semesterstatistikk fordelt på emner/studierett Bestille fraværsstatistikk Sende data til eksterne enheter/institusjoner Tabeller til NSD Tabeller til SSB Lage semreg-rapporter Rapport til trygdekontor Bestille valgmanntall Bestille klasselister Bestille navnelister/adresselister Behandle studentkort Forberede studentkort Utforme/utvikle studentkort Informere eksterne enheter om studentkortet Produsere studentkort Preutfylle studentkort Montere passbilde, ferdigstille studentkort Utlevere studentkort Registrere utleverte studentkort Motta melding om tapte studentkort Erstatte tapte studentkort Behandle årskort Utforme/utvikle årskort Produsere årskort Preutfylle årskort Utlevere årskort Planlegge undervisning Vedlikeholde emneopplysninger Avgjøre hvilke emner det skal gis undervisning i Ta med emner som forplikter iflg. studieplanen Ta med andre undervisningstilbud Bestemme hvilken undervisning som skal gis Dimensjonere undervisningen som gis i emner Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys...93

10 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: x 7.4 Administrere lærerressurser Kartlegge behov for lærerressurser Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål Administrere arbeidsplikt for fast vit. personale Føre register over undervisning/veiledning siste årene Administrere timelærere Føre register over timelærere Vurdere behovet for timelærere Søke om timelæremidler Fordele timelæremidler Engasjere timelærer Kartlegge tilgjengelige lærekrefter Bestemme hvem som skal gjøre hva Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere Utpeke assistenter, gruppelærere etc Administrere oppgaverettere Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger Legge timeplan Innhente krav og ønsker for timeplanen Legge timeplan manuelt Legge timeplan maskinelt Lage timeplanrapporter Lage lærerplan Lage klasseplan Lage romplan Bestemme romfordeling Bestille (foreslå) sted Fordele rom, bekrefte rom Kontrollere romfordeling for all undervisning Fastlegge pensum Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs Vedta pensumplan Vedlikehold pensumopplysninger Vedlikeholde og fordele pensumlister Bestille pensumlitteratur Trykke kompendier Kopiere pensumlitteratur Selge pensumlitteratur Vedlikeholde forelesningskatalogen Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger Koordinere tekst i forelesningskatalog Korrekturlese manus for forelesningskatalog Informere om undervisning Lage og fordele oversikt over orienteringsmøter Vedlikeholde og fordele orienteringshefter for hvert emne Holde orienteringsmøter Kunngjøre særskilt undervisning, gjesteforelesninger Brev til enkelte grupper studenter om undervisningstilbud Klargjøre for undervisning Klargjøre rom for undervisning Klargjøre utstyr for undervisning Behandle undervisning for student

11 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xi 8.1 Behandle spesielle undervisningstilpasninger Behandle søknad om spesielle undervisningstilpasninger Registrere vedtak om spesialtilpasning Tilrettelegge undervisning for studenter Behandle undervisningspåmelding Bearbeide forhåndspåmeldinger Motta forhåndspåmelding fra student Registrere forhåndspåmeldinger Bestille lister over forhåndspåmeldte Forhåndsutfylle påmeldingsskjemaer Utlevere påmeldingsskjemaer Motta påmeldingsskjemaer Undervisningspåmelde via terminal Registrere emnepåmelding / fagønsker / undervisningsønsker Registrering på emner Registrere på undervisningstype og parti/gruppe/kurs Fordele påmeldte på undervisningsaktiviteter Bestille lister over undervisningspåmeldte Bestille adresselister for studenter på emner Bestille deltakerlister for undervisningsaktiviteter Bestille korrekturliste for undervisningspåmeldinger Slå opp deltakerlister for undervisningsaktivteter Behandle påmeldinger etter fristens utløp Kontrollere undervisningspåmeldinger Kontrollere forkunnskapskrav Kontrollere 40 vkt-regelen Kontrollere intern utdanning Kontrollere ekstern utdanning Kontrollere studierett Kontrollere eksamensrett Kontrollere semesterregistrering / semesteravgift Foreta opptak på adgangsregulerte emner Rangere påmeldte Tildele konkurransepoeng Foreta opptak for undervisningspåmeldte Administrere venteliste Ajourføre venteliste Bestille ventelister Orientere studenten om avgjørelse på adgangsregulerte emner Sende ut tilbudsbrev Sende ut ventelistebrev Sende ut avslagsbrev Administrere beskreftelse av studieplass Studenten svarer på tilbud om studieplass Registrere svar på tilbud om undervisningsplass Gjennomføre suppleringsopptak til undervisning Supplere med venteliste Behandle undervisningsannuleringer Behandle studentens faglige ytelser Innlevering og godkjenning av valgfritt pensum Administrere obligatoriske aktiviteter Informere student om obligatoriske aktiviteter Innvilge fritak for obligatorisk aktivitet

12 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xii Registrere fritak for obligatorisk aktivitet Innlevere obligatoriske arbeider Kontroll/sensur av obligatorise arbeider Registrere godkjente obligatoriske aktiviteter Koble undervisningspåmelding mot eksamensoppmelding Administrere praktiske ytelser til studenter Lesesalsplass, skapplass, nøkler, utstyr Føre register over utnyttelse PC-plass, adgang til nettverk, programvare, maskiner, passord Tilbakelevering av utstyr, rekvisita Tildeling av kollokvierom Fadderordninger - orienteringsmøter Registrere deltakelse i undervisning Registrere deltakelse ved semesterstart, semesterslutt Registrere deltakelse i undervisningsaktiviteter Planlegge og gjennomføre eksamen Forberede eksamen Oppnevne sensorer/kommisjoner Foreslå mulige sensorer Oppnevne sensorer Registrere sensorer Lage oversikt over oppnevnte sensorer Informere sensorer Oppnevne kommisjon for en eksamen Registrere kommisjon Produsere eksamensoppgaver (skriftlige) Kontrollere om eksamen skal avholdes Bestemme hvem som skal lage oppgaver Avgjøre hvilke oppgavevarianter som skal lages Registrere oppgavevarianter Fremskaffe eksamensoppgaver Reprodusere oppgaver Pakke oppgaver og sikre disse Distribuere oppgavepakker Arkivere eksamensoppgaver Planlegge eksamensavviklingen mht tid/sted Vedlikeholde register over eksamenslokaler Ajourføre eksamensplan Justere/fastsette endelige eksamensdager og rom Kontroll av eksamensdager mot studieveier Kontroll av eksamensdager mot romtilgang/kapasitet Bestille kollisjonsmatrise Kontroll av eksamensdager mot kollisjonsmatrise Bestille eksamensplan Bestille lokaler Plassere eksamenskandidater Omplassere eksamenskandidater med spesielle behov Lage besøkslister for eksamenslokaler Informere om eksamensavvikling Lage / ajourføre generell informasjon Lage / ajourføre spesiell informasjon Formidle informasjon Forberede eksamensbemanning

13 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xiii Ansette nye vakter, gi opplæring Vedlikeholde eksamensvaktopplysninger Fordele vakter på eksamener Kontrollere vaktfordeling Innkalle vakter Produsere vaktlister Produsere vaktplan Registrere fremmøte for eksamensvakter Registrere endringer i timetall for eksamensvakter Rapportere lønnsutbetaling Vedlikeholde koder og definisjoner Vedlikeholde eksamenskoder Vedlikeholde emnekoder Bestille rekvisita Kontrollere hjelpemidler Gjennomføre eksamen Informere studentene i lokalet Dele ut oppgaver Identifisere / kontrollere kandidater Levere ut evt hjelpemidler Registrere trekk under eksamen, ikke-møtt Faglærerne besøker lokalene Motta/kontrollere besvarelser Overlevere besvarelser Følge opp særordninger Etterbehandle eksamen Sikre oppbevaringen av besvarelsene Fordele eksamensbesvarelser til kommisjoner/sensorer Foreta sensur Fylle inn eksamensprotokollformular Avvikle muntlig eksamen, beslutte endelig karakter Arkivere/sikre protokoll/originaldokument Behandle eksamensopplysninger for student Behandle søknad om adgang til eksamen Behandle melding/søknad etter oppmeldingsfrist Behandle 4.gangsmelding/søknad Behandle søknad om utsatt eksamen Behandle søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Motta og reg. søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Avgjøre og reg. spesiell tilrettelegging av eksamen for student Svare på søknad om spesiell tilrettelegging av eksamen Behandle eksamensmeldinger Behandle individuelle eksamensmeldinger Motta individuelle eksamensmeldingsskjemaer Motta forhåndsoppmelding Kontrollere ved mottak: semesteravgift, registrering, studierett Kontrollere ved mottak: Inst.kvittering for godkj på und.inst Registrere eksamensmelding Selvbetjent eksamensoppmelding via terminal Gi studenten kvittering for eksamensmelding Behandle kollektive eksamensmeldinger Melde opp studiekull til eksamen Melde opp årskurs til eksamen

14 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xiv Melde opp studierettsgruppe til eksamen Melde opp filialstudenter (Friundervisningen) Melde opp til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve Melde opp undervisningspåmeldte til eksamen Bestille lister over eksamensmeldte studenter Bestille eksamensmeldingsliste for studenter Bestille eksamensmeldingslister for intern administrasjon Bestille fordelingsliste for eksamenssted Bestille oppmeldingsbrev Kontroll av eksamensmeldinger Foreta standard-kontroller Foreta kontroll av forkunnskaper Foreta kontroll av sperre mot eksamen Foreta kontroll av deleksamener Foreta kontroll av obligatoriske aktiviteter Foreta kontroll av meldingskombinasjoner Foreta kontroll mht eksamensgjentak på lavere nivå Foreta kontroll av påbudt gjentakskombinasjon Foreta kontroll av oppmelding mellom institusjoner Foreta kontroll av 3-gangersregelen Foreta belastningskontroll Foreta kontroll av frivillig gjentak av eksamen Foreta annulering/trekk før eksamen Motta melding om trekk for eksamen Registrere trekk før eksamen Maskinell annulering pga manglende oblig. aktivitet Kvittere for annulering av eksamensmelding Opprette eksamenskandidater Opprette eksamenskandidater med kandidatnr Opprette deleksamenskandidater Behandle bekreftelser av eksamenskandidatur Bestille vedtaksliste for eksamenskandidater Bekrefte eksamenskandidatur Administrere eksamenskandidater Ajourhold av kandidater, nummerering og kommisjonsplass Fordele kandidater på kommisjoner Omnummerering av eksamenskandidater Legge til nye eksamenskandidater Registrere kandidater som trekker seg før eksamen Bestille eksamenskandidatlister Bestille kandidatlister for intern administrasjon Bestille salliste Bestille kandidatlister til bruk under eksamen Bestille kandidatlister for innfylling av sensur Bestille kandidatlister for kontroll av resultater Bestille kandidatlister for oppslag av sensur Registrere "ikke-fullførte eksamener" Ajourføre mangelliste for eksamenskandidater Registrere søknad om utsatt eksamen Distribuere eksamensprotokollformularer Registrere sensur Registrere sensur manuelt Innlasting av sensur

15 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xv Beregne samlet karakterer Beregne samlet karakterer fra deleksamener Beregne samlet karakterer for emnesamlinger Kontrollere resultater Kunngjøre sensur Oppslag av sensur Kunngjøre via sensurtelefon Kunngjøre over telefon ved henvendelse fra student Overføre resultater til eksamensprotokoll Foreta sluttkontroll av resultater Behandle klager Motta klage fra student Begrunne sensur Oppretthold / trekke klage på sensur Oppnevne ny sensor / klagenemd Bedømme besvarelse på nytt Informere student om avgjørelse Registrere ny sensur Lage karakterutskrifter/vitnemål for enkelteksamener Behandle individuelle karakterutskrifter Motta individuell bestilling av karakterutskrift Kjøre ut individuell karakterutskrift Levere/sende enkeltutskrift Behandle masseproduserte karakterutskrifter Masseprodusere karakterutskrifter Utlevere masseproduserte karakterutskrifter Sende ut masseproduserte karakterutskrifter Behandle vitnemål for enkelteksamener Produsere vitnemål for enkelteksamener Sende ut vitnemål for enkelteksamener Lage og sende ut strykbrev (NTH) Produsere strykbrev Sende strykbrev Etterbehandle eksamensresultater Sikre informasjon i eksamensprotokoll Ta kopi av eksamensprotokoll Sammenlign eksamensprotokoll med tidligere kopi Lage statistikker over eksamensproduksjon Lage vekttalls-statistikk Lage eksamenskandidat-statistikk Lage registreringsstatistikk Lage tabellfiler for statistikkformål Eksportere eksamensdata til eksterne institusjoner Beståtte eksamener til lånekassa Eksamensdata til SSB Eksamensdata til NSD Eksamensdata til STUDFLYT, NR Opprydding Kontrollere at alle eksamensresultater er ferdigbehandlet Behandle gradopplysninger for student Forberedelse til grad-tildeling Beregne mulige cand.mag. kandidater Motta søknader om cand.mag. grad fra studenter

16 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xvi Kontrollere om cand.mag.grad er oppnådd Etterlyse dokumentasjon om ekstern utdanning for grad Registrere dokumentert ekstern utdanning for grad Avgjøre om grad skal tildeles Orientere student dersom krav ikke fylles Administrere grads-kandidater Registrere oppnådd grad Beregning av samlet grad-karakter Bestille lister over oppnådde grader Bestille lister for intern administrasjon Bestille lister for kontroll av resultater Kontrollere resultater Overføre til gradsprotokoll Kontrollere resultater i protokoll Motta bestilling av vitnemål Produsere vitnemål Registrere dato for utsending av vitnemål Sende ut vitnemål Etterbehandle gradopplysninger Sikre informasjon i gradprotokoll Arkivere originaldokument Ta kopi av gradprotokoll Sammenligne gradprotokoll med tidligere kopi Lage statistikk over oppnådde grader Eksportere graddata til eksterne institusjoner Eksportere graddata til SSB Eksportere graddata til NAVF Eksportere graddata til NSD Eksportere graddata til STUDFLYT, NR Rapport til diverse eksterne enheter Analysevirksomhet Behandle hovedfagsstudent Behandle melding til hovedfagsstudiet Vedlikeholde meldingsgrunnlag Motta hovedfagsavtaleskjema for godkjenning av meldingsgrunnl Registrere mottatt hovedfagsavtaleskjema Kontrollere meldingsgrunnlag Tilleggsopplysninger Innhente tilleggsopplysninger Registrere tilleggsopplysninger Godkjenning av meldingsgrunnlag Avgjøre om meldingsgrunnlag skal godkjennes Registrere avgjørelse vedrørende godkjenning av meldingsgrunnl Informere student og institutt InitierE arbeide med hovedfagsavtale Informere student Motta tilbakemelding fra student Planlegge / forberede hovedfag Avklare etterspørsel og tilbud av hovedfagsstudieplasser Utrede veilederkapasitet Utrede antall mulige søkere Fastsette kapasitet på hovedfagsopptak Vedta opptaksrammer for hovedfagsopptak

17 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xvii Informere om hovedfag Tilrettelegge for opptak til hovedfag Opptak til hovedfag Motta søknad om opptak til hovedfag Registrere søknad om opptak til hovedfag Lage liste over søkere til hovedfag Behandle søknadsgrunnlag for søknad til hovedfag Kontrollere søknadsgrunnlaget Innhente tilleggsinformasjon Registrere tilleggsinformasjon Foreta godkjenningsavgjørelse vedrørende søknadsgrunnlag Registrere avgjørelse om godkjenning av søknadsgrunnlag Informere student om avslag pga manglende forkunnskaper Rangere søkere til hovedfag Beregne og registrere opptakspoeng Rangere søkere Liste ut rangerte søkere Avgjøre hvor mange som skal tas opp Fastsette kriterier for tilbud (poenggrense) Registrere avgjørelse om tilbud Tildele plassnr på venteliste Sende ut tilbud/avslag/ventelisteinformasjon Sende ut tilbudsbrev til student Sende ut ventelistebrev til student Sende ut avslagsbrev til student Behandle svar på tilbud fra søker Motta svar fra søker om tilbud på studieplass Registrere svar fra søker om tilbud på studieplass Tildele 'studierett' på hovedfag Administrere venteliste Oppdatere plassnr på venteliste Gi tilbud ved opprykk fra venteliste "Opprette" hovedfagsstudenter Arrangere orienteringsmøter for nye hovedfagsstudenter Administrere hovedfagsstudenter Initiere arbeide med hovedfagsavtale Informere student om arbeide med hovedfagsavtale Kontrollere om gjenstående emner er fullført Initiere veiledningsforhold Student søker om veileder Behandle søknad om veiledning Vedlikeholde veiledningsforhold Liste ut igangværende veiledning Initiere hovedfagsoppgave Registrere ønske om hovedfagsoppgave Registrere anbefaling om hovedfagsoppgave Tildele / innvilge hovedfagsoppgave Vedlikeholde hovedfagsoppgaveinformasjon for tildelt oppgave Liste ut igangværende hovedfagsoppgaver Teoretisk pensum Student leverer pensumlister Godkjenne pensum Registrere godkjent pensum

18 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xviii Andre forhold Vedlikehold studieavtaleinformasjon Registrere diverse studentrelaterte opplysninger Tidsplan Liste ut tidsplanopplysninger for hovedfagsstudent Godkjenne hovedfagsavtale Preutfyll hovedfagsavtale Skaff de nødvendige underskrifter for hovedfagsavtale Registrer at hovedfagsavtale er godkjent Liste ut studenter med godkjent hovedfagsavtale Fremdrift Motta prosjektstyringsskjema for 1. semester Preutfylle semesterrapportskjema Sende ut semesterrapportskjema til student Fylle ut semesterrapportskjema Motta semesterrapportskjema Registrere semesterrapportopplysninger Registrere ikke-faglige avbrudd i studiet Registrere faglige fravær Registrere faktisk veiledningsbenyttelse Lage rapport over faktisk fremdrift Avslutte hovedfag Oppmelding til hovedfagseksamen Motta oppmelding til hovedfagseksamen Registrere oppmelding til hovedfagseksamen Kontrollere oppmeldingen Informere studenter som ikke fyller krav til oppmeldingen Gjennomføre avsluttende hovedfagseksamen Vedlikeholde hovedfagsrelaterte koder Vedlikeholde forskningsprogram Vedlikeholde forskningsgrupper Vedlikeholde arbeidsgiver Vedlikeholde veileder Etterbehandle informasjon om hovedfagsstudenter Lage statistikker Kjøre ut statistikk over søknad og opptak til hovedfag Kjøre ut datafiler for analyseformål Foreta analyser av gjennomstrømning etc Lage rapporter Liste ut ferdige hovedfagsoppgaver Behandle godkjenning og innpassing av ekstern utdanning Motta søknad om godkjenning/innpassing av ekstern utdanning Registrere søknad om godkjenning/innpassing Behandle søknad om godkjenning / innpassing Kontrollere vitnemål / dokumentasjon Innhente tilleggsopplysninger Vurdere ekstern utdanning mht godkjenning / innpassing Foreta avgjørelse vedrørende godkjenning / innpassing Registrere resultatet av behandlingen mht godkjenning/innpassing Informere student om avgjørelse vedr. godkjenning / innpassing Lage godkjenningssak-rapporter Kjøre ut statistikk over godkjenningssaker Behandle stipendsøknader

19 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xix 14.1 Forberede søknadsbehandlingen Utforme og trykke søknadsskjema Kunngjøre stipendutdeling Formidle søknadsskjema Avgjøre stipendstørrelser Motta og registrere søknad Motta søknad om stipendtildeling Sortere søknader om stipendtildeling Tildele søkernr Registrere søknad om stipendtildeling Foreta kontroller og beregninger vedr søknad Kontrollere om student har fått samme type stipend tidligere Beregne vekttall og karaktersnitt for søknad Behandle søknad om stipendtildeling Bestille stipendsøkerliste Fordele søkerlister til innstillingsrådets medlemmer Avgjøre om søker er kvalifisert Rangere søkere Fordele stipendporsjoner på fakultetene Innstille søkere til stipend Tildele stipend Avgjøre hvem som skal tildeles stipend Registrere stipendtildeling Produsere brev til søkere som er tildelt stipend Produsere avslagsbrev til søkere om stipend Bestille liste over søkere som er tildelt stipend Etterbehandle søknad om stipend Arkivere søknad Ta vare på stipendkonklusjonen Vedlikeholde FS

20 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: xx

21 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Planlegge undervisning. 7.1 Vedlikeholde emneopplysninger. / Fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Ref pkt vedlikehold av emnekoder - timetall - faginnhold - undervisningssemestre - type undervisnings som skal gis Bilde Emne-opplysninger (emnekode, emnenavn, timetall, undervisningssemestre, faginnhold, undervisningssemstre, type undervisnings som skal gis) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av emneopplysninger. Rapporter som brukes i aktiviteten. Oversikt over emner med alle emne-opplysninger. 7.2 Avgjøre hvilke emner det skal gis undervisning i Ta med emner som forplikter iflg. studieplanen. / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene / Studieadministrasjonen Alle emner som det iflg studieplanen skal gis undervisning i, skal det gis undervisning i. Rapport Emne-opplysninger (emnekode, undervisningssemestre) Rapporter som brukes i aktiviteten. Liste over emner som skal undervises i et gitt semester for et gitt fakultet / institutt.

22 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Ta med andre undervisningstilbud. / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene / Studieadministrasjonen Avgjøre hvilke andre undervisningstilbud som skal gis et semester. Dersom undervisningen resulterer i en eksamen, så skal det tildeles en emnekode, og denne skal registreres. Bilde Emne-opplysninger (emnekode, emnenavn,...) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av emneopplysninger. 7.3 Bestemme hvilken undervisning som skal gis Dimensjonere undervisningen som gis i emner UNIT, NTH: Fakultetene Dimmensjonere undervisningen for emner et semester. - antall forelesningssesjoner - antall undervisningsgrupper - antall kurs -... (omfatter alle undervisningaktiviteter som inngår i et emne) Bilde Emneopplysninger (emnekode, type undervisning som skal tilbys) Forventet antall studenter / antall påmeldte studenter til undervisning Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for oppslag av emneopplysninger. Bilde(r) for registrering av undervisningsaktiviteter et semester

23 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys / fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Bestemme om / hvilken spesialundervisning som skal tilbys (for funksjonshemmede etc) ref aktivitet Spesialtilpasning av undervisning ved hjelp av rapport Opplysninger om krav om spesialtilpasninger fra påmeldte studenter (fnr, navn, tilpasningskrav) Rapporter som lages i aktiviteten. Rapporter for undervisningstilpasninger for undervisningspåmeldte 7.4 Administrere lærerressurser Kartlegge behov for lærerressurser / Fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Kartlegge behov for lærerressurser Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Innhente undervisningsønsker, fast vit. personale + åremål.

24 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Administrere arbeidsplikt for fast vit. personale Føre register over undervisning/veiledning siste årene (Fakultet) UNIT, NTH: Fakultetene Føre register over undervisning/veiledning siste årene. (ikke FS) Administrere timelærere Føre register over timelærere UNIT, NTH: Fakultetene Register over timelærere. - tilgjengelighet - godkjente - benyttede (ikke FS) Vurdere behovet for timelærere / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Fakultetene Vurdere behovet for timelærere Søke om timelæremidler

25 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 97 UNIT, NTH: Instituttene Søke om timelæremidler Fordele timelæremidler UiB: Fakultet UiO: Fakultet UNIT, AVH: Fakultet UNIT, NTH: Fakultet Fordele timelæremidler Engasjere timelærer / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Fakultetene Engasjere timelærer - utlyse, ta imot søknad, velge, tilskrive Kartlegge tilgjengelige lærekrefter UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Fakultetene / institutttene Kartlegge tilgjengelige lærekrefter - tilgjengelighet, faste møter, eks.arbeide mv for faste og engasjerte lærere.

26 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Bestemme hvem som skal gjøre hva Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere UNIT, NTH: Institutt Utpeke faglærere, lab. ansvarlige, andre ledere Utpeke assistenter, gruppelærere etc UNIT, NTH: Institutt Utpeke assistenter, gruppelærere etc Administrere oppgaverettere Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere UNIT, NTH: Institutt Ajourføre register over tilgjengelige oppgaverettere (i forbindelse med gruppeundervisning) Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger / fakultet / økonomiavdeling UiO: Fakultet / institutt

27 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 99 UNIT, NTH: Fakultet 7.5 Legge timeplan Kontrollere time- og hjelpelærer budsj. mot utbetalinger (ikke FS) Innhente krav og ønsker for timeplanen / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Innhente krav og ønsker for timeplanen Legge timeplan manuelt / fakultet UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Legge timeplan manuelt. Bilde Undervisningsenhet (emne, år, termin,...) Rom (romnr,...) Lærer (fnr, navn,...) Timeplan (undervisningsenhet, rom, lærer, tid) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for registrering av timeplanopplysninger Legge timeplan maskinelt UiB: Utføres ikke UiO: Utføres ikke UNIT, AVH: Utføres ikke UNIT, NTH: Utføres ikke UiTø: Utføres ikke

28 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 100 Legge timeplan maskinelt. (NTH sørger selv for datautveksling ml FS og timeplanlegger) Lage timeplanrapporter Lage lærerplan UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage lærerplan (timeplan for en lærer) Rapport Timeplanopplysninger Rapport som brukes i aktiviteten. Lærerplan for en eller flere lærere (instituttvis?) Lage klasseplan Lage romplan UiB: Utføres ikke UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage klasseplan (timeplan for en klasse). Rapport Timeplanopplysninger Rapporter som brukes i aktiviteten. Klasseplan for en (eller flere) klasser. / fakultet UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Lage romplan (timeplan for et rom).

29 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 101 Rapport Timeplanopplysninger Rapporter som brukes i aktiviteten. Romplan for et (eller flere) rom. 7.6 Bestemme romfordeling Bestille (foreslå) sted / fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Bestille (foreslå) sted - rom - feltstasjon Fordele rom, bekrefte rom / fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Fordele og bekrefte romtildeling Kontrollere romfordeling for all undervisning UiB: Fakultet / studentkontor UiO: Fakultet / institutt UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Kontrollere romfordeling for all undervisning.

30 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: Fastlegge pensum Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs / faglærer UNIT, AVH:Institutt UNIT, NTH: Institutt / faglærer Foreslå pensum på ulike nivåer og kurs Vedta pensumplan / Fakultet UNIT, NTH: Institutt Vedta pensumplan Vedlikehold pensumopplysninger / Fakultet UNIT, NTH: Institutt Registrere pensum. Pensum knyttes til undervisning i et emne et semester. Bilde og rapport Emneopplysninger (emnekode) Pensumopplysninger (termin, ) Bilder som brukes i aktiviteten. Bilde for vedlikehold av pensumopplysninger.

31 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 103 Rapporter som brukes i aktiviteten. Oversikt over pensumopplysninger Vedlikeholde og fordele pensumlister / Bokhandel (H94) UNIT, NTH: Instituttene Vedlikeholde og fordele pensumlister Bestille pensumlitteratur / faglærer / bokhandel / bokhandel / Bokhandel UNIT, NTH: Institutt Bestille pensumlitteratur fra bokhandel / forlag Trykke kompendier UNIT, NTH: Institutt Trykke kompendier Kopiere pensumlitteratur / student UNIT, NTH: Institutt

32 FS-94/002 Aktivitetsbeskrivelse ( , 11:21) Side: 104 Kopiere pensumlitteratur Selge pensumlitteratur UiO: Bokhandel UNIT, AVH: Bokhandel UNIT, NTH: Bokhandel / Institutt Selge pensumlitteratur (institutt / bokhandel). 7.8 Vedlikeholde forelesningskatalogen Også kalt undervisningskatalog / ved NTH: del av studieplan Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger / fakultet / studentkontor / fakultet / fakultet UNIT, NTH: Studieadministrasjonen Oppdater forelesningskatalog med undervisningsopplysninger Koordinere tekst i forelesningskatalog UiB: Fakultet / studentkontor UiO: Studieavdelingen UNIT, AVH: Studieadministrasjonen UNIT, NTH: Studieadministrasjonen UiTø: Studieavdelingen Koordinere tekst i forelesningskatalog. (inst->fak->studieavd->...)

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur

Del 1: Prosedyre for planlegging og gjennomføring av eksamener og sensur Del 1: av eksamener og sensur 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling og sikre en forutsigbar og god gjennomføring av alle eksamener i tråd med gjeldende bestemmelser ved Universitetet 2. Omfang

Detaljer

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS prosjektgruppe

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen

Referat. Møte i FS prosjektgruppe undervisningsmodulen Felles studentsystem Telefon: 22852527 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i FS prosjektgruppe

Detaljer

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket

Felles studentsystem leverer elektronisk studentopplysninger til følgende interne systemer: Lånekort til Universitetsbiblioteket RUTINER FOR BEHANDLING AV STUDENTOPPLYSNINGER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Fastsatt av universitetsdirektøren 04.07.05, jf. pkt. 1.5 i Instruks for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Tromsø(instruksen).

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 23.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling og ansvar

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrer for eksamensadministrasjon på 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre oppgavefordeling ansvar for

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Digital arbeidsflyt for vurdering

Digital arbeidsflyt for vurdering Digital arbeidsflyt for vurdering Superbrukerkurs 17.01.2017 Kort om webinaret Mål for kurset Få en oversikt over de ulike trinnene i flyten for digital eksamen. Målgruppe Superbrukere som jobber med eksamensavvikling

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver)

Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. kartleggingsprøver) Årsplan/rutinebeskr ivelser for eksamensarbeidet (inkl. obl. ID UTS.Boi.Avd.Kon.4.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 15.08.2013 Forfatter Elisabeth Aune Verifisert KS-gruppe Godkjent Roald Ovid Isaksen Side 1 av5

Detaljer

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011

Referat. Møte i Vurderingsgruppen 25. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-130 Referat Møte i

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER

JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER JOURNALFØRINGSREGLER - STUDENTSAKER Saksbehandler har ansvaret for å vurdere om dokumenter i studentsaker skal unntas offentlighet. Hjemmel for unntak finnes i Offentlighetslovens 5 a Unntak for opplysninger

Detaljer

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1

Tilgangskode. Klage på vedtak ephorte S/SX/ST offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13, 1. ledd nr. 1 Begrepsforklaringer: Ja = Hele dokumentet er ID = Navn og andre identifiserende kjennetegn skjermes ved utlevering, resten er. Nei = Hele dokumentet er unntatt fra het Vurderes = Vurderingen kan ende med

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 04.11.08 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

2) Prosedyre for opptak

2) Prosedyre for opptak Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for opptak Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Dato: 24.8.2012 2) Prosedyre for opptak Formål: Omfang: Skal sikre kvalitetsmessig

Detaljer

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging

FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging - 1 - FS kurs 6 Vurdering Del II: Eksamensplanlegging Skrevet ut 13.08.13 Side - 1 - av 56 FS KURS 6 VURDERING DEL II: EKSAMENSPLANLEGGING... - 3-1. Kontrollere vurderingsmeldinger, sperre pga ikke-oppfylte

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG

FØRSKOLEPEDAGOGIKK HOVEDFAG SIDE 143 HOVEDFAG Studieplan godkjent av DMMH 19.08.1985 og vedtatt av UNIT/AVH 20.08. 1985, med endringer senest 24. mars 1998. INNLEDNING Hovedfagsstudiet i førskolepedagogikk er et avtalefestet samarbeidstiltak

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland

Kunngjort 30. juni 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen for Kunstskolen i Rogaland NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 30. juni 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 12. juli 2017 29.05.2017 nr. 1041 Forskrift om opptak,

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL )

Endringer gjort i teksten som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL ) Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11) Utfyllende bestemmelser for graden master femårig lærerutdanningen

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER

STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER STUDIEBESTEMMELSENE VED NKI NETTSTUDIER 1. GENERELT 1.1. Virkeområde Studiebestemmelsene gjelder mellom alle som bestiller utdanning ved NKI Nettstudier og ("Studenten" eller "part"), og NKI Nettstudier

Detaljer

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver.

Bestemmelsen gjelder for arrangører av eksamen, sensorer, sekretariatet og Rådet. - Eksamen skal inneholde både teoretiske og praktiske oppgaver. EKSAMEN OG SENSUR 1 Omfang Bestemmelsen angir kravene som stilles for at eksamen og sensur skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Bestemmelsen skal sikre at Rådet har kontroll med eksamensordningene

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Informasjon til eksamenskandidater

Informasjon til eksamenskandidater Informasjon til eksamenskandidater Frammøte til eksamen Skriftlig eksamen Skriftlig eksamen starter kl. 0900. Det tar tid å starte eksamen med bruk av PC. Alle elever må derfor møte senest kl. 0830 i eksamenslokalet.

Detaljer

3 - Studentadministrasjon

3 - Studentadministrasjon 3 - Studentadministrasjon Studenten i M-STAS Studentnummerserier De fleste institusjoner vil få personopplysningene om studenten importert fra M-STAS opptaksprogram (NOM/LOK). Beskrivelse av overføringsrutiner

Detaljer

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SENSOR Fastsatt av studienemnda ved Høgskolen i Gjøvik i møte 27.06.13 med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 3-3, 3-5, 3-6, 3-8, 3-9, 3-10 og 5-3,

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Årshjul eksamen. Detaljert

Årshjul eksamen. Detaljert Årshjul eksamen Detaljert Jogita Borg Pedersen Magnus Clark SKB AHS Eksamen på AHS/ASP arrangeres gjennom hele studieåret, men hovedperiode i mai/juni og november/desember. Tid/ frister Aktivitet/ oppgave

Detaljer

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER

LOV, FORSKRIFTER UTFYLLENDE REGLER SIDE 328 LOV, FORSKRIFTER OG UTFYLLENDE REGLER De mest sentrale kapitlene fra Lov om universiteter og høgskoler SIDE 329 DE MEST SENTRALE KAPITLENE FRA LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 9. Opptak

Detaljer

ÅRSKALENDER STUDIESAKER,

ÅRSKALENDER STUDIESAKER, ÅRSKALENDER STUDIESAKER, HSL-fak 17.12.2014 SFU = seksjon for utdanningstjenester v/hsl-fak FS = fakultetsstyret UTA = avdeling for utdanning KSA = avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt For fullstendig

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak!

Klager: Klage på vedtak legges på studentmappe. N-notat med oversendelse til Den sentrale klagenemnda legges på separat klagesak! 1 Studentmappe profesjonsstudiet 25.09.2015 Sakstype: Det opprettes en mappe først når vi mottar en henvendelse fra en, som skal registreres. Samme mappen følger en gjennom hele studiet. Medisiner med

Detaljer

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE SKOLEEKSAMENER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren 28. mars 2011. Oppdatert av seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 5. april 2011. Vedlegg 1 til kapittel 12 ARBEIDS- OG ANSVARSFORDELING FOR SKRIFTLIGE

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Gjelder både gradsstudenter og innvekslingsstudenter. søkere i påfølgende studieår. 23. august SA Høstsamling om den praktiske gjennomføring av

Gjelder både gradsstudenter og innvekslingsstudenter. søkere i påfølgende studieår. 23. august SA Høstsamling om den praktiske gjennomføring av FREMDRIFTSPLAN INTERNASJONALE GRADSOPPTAK TIL STUDIEÅRET 2013-2014 Forberedelsesfasen Oppgaver i perioden Formell behandling av studiealternativ som skal annonseres i det internasjonale mastergradsopptaket.

Detaljer

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG REGLEMENT FOR EKSAMENSVAKTER VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av rektor 17.08.09, med hjemmel i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 26.06.08. Ved eksamen i Trondheim

Detaljer

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen

Kunngjort 6. juli 2017 kl PDF-versjon 12. juli Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen for bokbransjen NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. juli 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 12. juli 2017 15.05.2017 nr. 1139 Forskrift om opptak,

Detaljer

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi

Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Kvalitetssikringssystem av undervisning og læring ved Institutt for samfunnsøkonomi Støttesystem for utdanningskvalitet på nett (KVASS) NTNU har utviklet et nettbasert kvalitetsstøttesystem for undervisning,

Detaljer

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB

ABC ved mistanke om fusk. En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB ABC ved mistanke om fusk En veiledning for ansatte ved UiB Januar 2015 Etikk og redelighet er et viktig satsingsområde ved UiB. Denne brosjyren

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitenskapelige fakultet Dokumentnavn: Prosedyrebeskrivelse for undervisningsplanlegging og gjennomføring av 8000-emner ved Det helsevitenskapelige fakultet Opprettet: 5.1.2017 Formål: Klargjøre

Detaljer

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN

UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN UTDANNING REGLEMENT OG VEILEDNING TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE SKRIFTLIG EKSAMEN Gjelder for privatister og praksiskandidater Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2015 Innhold 1. OPPMØTE...

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet

DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet DEL I Frister og lenker kronologisk ordnet IBS Side 1 05.05.2008 JANR 1. januar Oppdatere infoskjermen på RFB 1. januar portalen skifter til vårinnstilling. Emnelisten for http://studentportal.uib.no/?mode=show_page&link

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEGRUNNELSE FOR OG KLAGE OVER KARAKTERSETTING Våren 2014 Side 2 av 12 Innhold Innledning... 4 Eksamensforskriften ved UiS... 5 Bildet Begrunnelse og klage

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR

UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR 27 UTFYLLENDE REGLER TIL REGLEMENT FOR GRADEN DOKTOR INGENIØR Vedtatt av Høgskolestyret 13.5.1993 Godkjent av Kollegiet 9.6.1993 FORMÅL 1 Formålet med studiet er å gi - Allsidige kunnskaper i det valgte

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter.

Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen. 1 Dokumentasjonskontroll av vitnemål til opptatte studenter. Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen Opptak, Eksamen, Vitnemål og karakterutskrift Gjelder fra: 1.aug. 2013. Revidert: 25.03.08, 15.11.10, 11.10.11, 29.05.13 Versjon: 5 Godkjent

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Forskriften gir regler om eksamener og prøver ved Norges teknisknaturvitenskapelige SIDE 338 Forskrift om eksamen FORSKRIFT OM EKSAMEN Fastsatt av Kollegiet 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. Endret 26 aug 1998 nr. 930, 16 sep

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no.

1. 1. avdeling. er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og klokkeslett. e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO. info@treiderjus.no. studiesamtale? Send mail til info@treiderjus.no resse: www.treiderjus.no info@treiderjus.no e: Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO : 24 14 97 55 TreiderJus er informasjonsmøter. Se www.treiderjus.no for dato og

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer