Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsplan 10A. Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Skolens hjemmeside"

Transkript

1 Arbeidsplan 10A LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag økt økt økt Oppstart med kontaktlærer MA NO MA KH EN GYM EN UV SP/FORD RLE ab RLE SF MU NF ab SF NO SP/FORD SF ab NF Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag økt økt økt NO MA GYM MA KH EN UV VALGFAG SP/FORD RLE ab RLE EN glosetest MU NF ab SF Fiskeriflåten og matfestivalen Skolens hjemmeside

2 Arbeidsplan 10B LÆRINGSSTRATEGI TO-SPALTENOTAT Uke 34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag økt økt økt Oppstart med kontaktlærer MA EN MA SF NO NF KH SP/FORD RLE ab RLE MU UV NF ab EN NO SP/FORD SF ab GYM Uke 35 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag økt økt økt NO MA MA SF VALGFAG NF KH SP/FORD RLE ab RLE MU UV NF ab EN glosetest Fiskeriflåten og matfestivalen Skolens hjemmeside

3 Tema: Kroppsøving Uteaktivitet og friidrett, 60 m, 3000 m og lengdehopp. Lære om styrke og spenst Vurd.arbeid: Formell tidtaking og måling av lengde Tema: Musikk Oppstart: Musikktimeregler/rutiner-prezi/oppgaver Elektronisk musikk Kunne gi uttrykk for egne meninger om kommersiell musikk Vurd.arbeid: Underveisvurdering Tema: «Bevare meg vel» Kunst og håndverk Kunne designe et produkt som bevarer noe. Vurd.arbeid: Innlevering uke 49 Tema: Videregående opplæring Utdanningsvalg Forklare ordene: utdanningsprogram, studieforberedende vs. yrkesfaglige utdanningsprogram, generell studiekompetanse, spesiell studiekompetanse, yrkeskompetanse, grunnkompetanse, læring, fagbrev.

4 Tema: Design bli kjent VALGFAG Design og redesign Tema: Tema: Tema: Tema: Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse Produksjon for sal og scene Trafikk

5 Tema: På verseføtter NORSK Å lese ulike typer dikt Å skrive dikt Å lære om ulike lyriske virkemidler Lese Lese s Oversk. På verseføtter Skrive Oppgave 1a, b og d s. 103 Oppgave 2a-c s. 105 Velg minst to av oppgavene fra menyen under NB To-spaltenotat; Rim, bokstavrim, trykktunge stavelser, trykklette stavelser, Husk å legge bokbind på lærebøkene dine! Oppgaver Bruk tankekart, skriv ned alt du kan om dikt. Skriftlig Hva handler diktet «Drømmen» av Daud Mirza om? Hvordan synes du alle gjentakelsene passer til innholdet i diktet? Begrunn. Les diktet Aust-Vågøy s Gjentakelse og rytme blir brukt til å hamre inn budskapet, gi eksempler. Hva er budskapet? Muntlig Syng eller les utdraget fra Danse mi vise, gråte min sang og klapp takten. Presenter for klassen gjerne i par. Oppgaver Bunden og ubunden form lag en liste over diktene s , hvilke har bunden og hvilke har ubunden form. Finn eksempler på gjentakelse i de tre diktene s Hva slags virkning gir disse gjentakelsene? IKT Bruk valgfri søkemotor på Internett og søk på «Jens Bjørneboe». Finn artikler, bokanmeldelser, debattinnlegg osv. Presenter for de andre i gruppa det du har funnet. Bruk gjerne bilder i presentasjonen din. Kreativ Skriv et figurdikt fint på et ark, og pynt i klasserommet med det. Forslag til titler; kyss, fjell, fotball, kvinne, 17. mai Lag en reklameannonse hvor du bruker virkemidlet gjentakelse. Utform teksten som et dikt. Samarbeid forklar diktet «På gjensyn» s Les diktet, og klapp rytmen. Skriv så diktet med rytmen med symbolene tung og lett. Hjemmeside

6 MATEMATIKK Tema: Praktisk matematikk, geometri, bruk av Calc/Exel. Bruke målestokk til å lage ein modell av eige rom Gjere seg nytte av areal, omkrins, volum, målestokk, forstørring/forminsking i arbeidet med modellen Planlegge og gjere innkjøp/møblere rommet innanfor budsjettrammene. Lage eit rekneskap over innkjøp til rommet i Calc. Presentere rommet ein har laga for klassen I timene - oppgaver som du ikke blir ferdig med på skolen skal gjøres hjemme. Uke 34 og 35 Veke 34 og 35: Du skal lage en tredimensjonal modell av rommet ditt. Modellen skal lages i papir. Du skal ta med evt. skråtak, vindu og dører i modellen. Du skal lage rommet i målestokk 1:20 eller 1:30. Du skal møblere rommet ditt, og til dette får du et budsjett på kroner. Du kan bruke alt på møbler, eller på andre ting du vil ha i rommet. Du skal begrunne valgene dine i presentasjonen din. Du skal føre regnskap over utgiftene i Calc/Excel. Utgiftene skal og framstilles grafisk i et sektordiagram i Calc/Excel. I tillegg skal du regne ut arealet av rommet, areal av alle flatene i rommet sammenlagt (overflate), og du skal regne ut volumet av rommet ditt. Arbeidet skal leveres inn. Du skal lage møblene i 3D, og plassere dem i rommet ditt. Bruk samme målestokk som du brukte på selve rommet! Husk å ta hensyn til vindu, dører og skråtak når du plasserer møblene. Du skal holde en presentasjon for de andre i klassen, der du forteller om ditt rom, og dine møbleringsvalg. Du skal også presentere regnskapet ditt. Presentasjonen skal vare max. 5 minutt. Hjemmearbeid Ta mål av rommet ditt. Husk å ta mål av dører og vinduer, og avstander. Finne møbler på nett, eller finne reklamebrosjyrer/ kataloger som du kan bruke i møbleringsarbeidet. Forbered den munntlige presentasjonen av rommet. Gjøre ferdig presentasjon/ regnskap om du ikke får nok tid på skolen. Muntlig presentasjon, kriterium: - Du har tydelig stemme - Du forteller om mål i rommet - Du gir opp målestokken du har brukt - Du forteller om møblene du har valgt (begrunn plassering, størrelse, pris, navn). - Du presenterer regnskapet ditt - Du gir opp areal, overflate og volum av rommet, og forklarer hvordan du regner ut dette - Du er frigjort frå manus Annen vurdering: Modellen; utseende presisjon i mål Innlevering av skriftleg materiell: Regnskap som inneholder navn, pris, total pris, pris i forhold til budsjett, og en grafisk framstilling av hvor mye av budsjettet du har brukt på hvert møbel (eller andre ting du har kjøpt til rommet ditt). Bruk sirkelsektor, og vis framstillingen i prosent. Utregninger av areal av rommet, volum og overflatearealet av rommet (golv, vegger og tak). Hjemmeside

7 Tema: Freedom fighters ENGELSK Kunne forklare ordene: freedom fighter, racism, apartheid, civil rights, discrimination, equality, human rights, prejudices Kunne fortelle om minst to ulike freedom fighters Kunne ord/uttrykk om temaet Freedom fighters Lese Read p Be ready to read out loud in class Thursday week 35. TEST Glossaries p. 29 and 31; Glossary test Thursday August 27th (week 35). Oversk. Skrive Freedom Fighters Make word maps to the following words and phrases: freedom fighter, racism, apartheid, civil rights, discrimination, equality, human rights, prejudices. Vurd.arb Use the headlines: the word, translation, explanation, used in a sentence, drawing. Choose at least two of the tasks in the menu. Glossary test Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver Translation; translate the texts of two of the freedom fighters into Norwegian. Find information and write a time line of the life of a freedom fighter. Write down your source(s); the Internet page, date and time. Write an essay and hand it in to your teacher. Title: I did it my way. Your essay will be graded. Alone or in pairs; give a presentation of one of the freedom fighters you read about in your English book. Oppgaver Write 10 questions from p Write the answers as well. Write 10 important sentences of facts from p IKT Kreativ Use the Internet and find information about Rosa Parks. Write a summary of her story. Write your sources (the Internet page, date and time). Make a poster where the theme is Freedom fighters. Hjemmeside

8 Tema: ENGELSK FORDYPNING Lese Oversk. Skrive Vurd.arb Tema: Lyrikk NORSK FORDYPNING Mappestruktur på PC'en din Å lese dikt Å skrive dikt Skrive Skriv et figurdikt fint på datamaskin. Forslag til titler; kyss, fjell, fotball, kvinne, 17. mai Bruk ordene krokodille og måne. Prøv å skrive en diktstrofe med parrim hvor krokodille er i første verselinje, og måne i tredje verselinje.

9 Tema: Qué has hecho este verano? SPANSK Å kunne snakke og skrive om sommeren din Å kunne fortelle hva du har gjort Lese BOKBIND PÅ BØKENE! Uke 34, fredag: Les og oversett s. 6, les på glosene s. 7. Uke 35, onsdag: Les og oversett nr. 1-2 s. 8, les på glosene s. 9. Uke 35, fredag: Les og oversett nr. 3-4 s. 8, les på glosene s. 9. Oversk. Skrive Vurd.arb Qué has hecho este verano? Skriv glosene på s. 7 og 9 inn i glosesbok. Bruk PRESENS PERFEKTUM og skriv om sommeren din. Minst setninger. Skriv i arbeidsboken. Muntlig og skriftlig. Høytlesing og oversettelse i timene.

10 SAMFUNNSFAG Tema: Repetisjon av andre verdenskrig og Den kalde krigen Å være godt faglig forberedt til Polenturen Å forklare hvordan situasjonen i Europa og ellers i verden var etter 2. verdenskrig Pensum Oversk. Vi skal se dokumentaren «Trikken til Auschwitz». Ellers skal vi repetere forelesinger om andre verdenskrig som vi hadde i 9. klasse. Lese s «Den kalde krigen» Lag en fin fremside med teksten «Den kalde krigen en todelt verden». Bruk gjerne passende bilder eller tegninger. Skrive Skriv en tekst som handler om andre verdenskrig, og dine tanker og forventninger til Polenturen. Vi forventer at du skriver minimum 5 avsnitt; Hvorfor ble det krig?, Hitler, Konsentrasjonsleirer, Krigen i Norge, Forventninger til det du får se i Polen, men gjerne mer også! Velg minst to oppgaver fra menyen under. To-spaltenotat: Forklar ordene: ideologi, forsvarsallianse, kommunisme, okkupasjon, Trumandoktrinen, Mashallplanen, planøkonomi, markedsøkonomi, masseødeleggelsesvåpen, terrorbalanse, Oppgaver Lag et VØL-skjema om den kalde krigen. Presenter det for læreren. Nato og Warszawapakten var to forsvarsallianser. Lag en liste med fordeler og ulemper ved at land går sammen i slike blokker. Regning Du skal lage en omfattende matematikkoppgave med tittel «Berlinmuren» til årets matematikk-eksamen. Bruk internett som kilde, og finn tallmaterialet du trenger. Skriftlig Du har lært at ideologiske forskjeller mellom USA og Sovjetunionen var viktige drivkrefter bak den kalde krigen. Beskriv den kalde krigen fra de to landenes ståsted. Tenk deg at du var kameraten til Peter Fechter. Skriv en tekst der du beskriver hva du opplevde under flukten. Muntlig Samarbeid skriv tre stikkord til hver underoverskrift, og gjenfortell innholdet til en medelev eller til klassen. Avtal tid med lærer. Samarbeid lag en presentasjon om hva NATO gjør i dag. Oppgaver Finn svar i teksten 1 10 s. 116 (teller som to kulepunkt) IKT FN ble dannet i 1945 lag en tegning(gjerne digital) av hvordan FN er organisert. Bruk som kilde. Kreativ Finn en historie om hvordan folk flyktet over muren fra Øst-Berlin til Vest- Berlin. Dikt videre, og lag en fortelling og flukten. Skriv en historie eller lag en tegneserie som du presenterer for klassen. Skriv et dikt med tittel «Berlinmuren». Hjemmeside

11 Tema: Val og verdiar RLE Å reflektere over filosofiske tema som er knytte til liv og død Å reflektere over etiske tema som er knytt til mellommenneskelege relasjonar. Lese Les s Oversk. Lag ei fin framside med teksten «Val og verdiar». Bruk fargar, og pynt gjerne med teikningar og/eller bilete. Oppgåver Vel minst to av oppgåvene frå menyen under To-spaltenotat forklar orda; filosofisk, etisk, diskriminering, aktiv dødshjelp, assistert sjølvmord, eutanasi, seksuell legning, partnerskap, Oppgaver Samanlikning: Undersøk kva dei ulike religionane og livsyna meiner om homofili (minst tre ulike). Samanlikning: Undersøk kva dei ulike religionane og livsyna meiner er meininga med livet (minst tre ulike). Skriv eit samandrag av delkapitlet s «Livet og døden» Bruk ein valfri skriftleg arbeidsmetode på delkapitlet «I gode og vonde dagar» s Skriftlig Skriv ein utgreiande artikkel om ulike former for seksuell legning. Skriv ein tekst om korleis draumeguten eller draumejenta di skal vere. Skriv ein dagboktekst der du reflekterer over at mennesket har fri vilje. Muntlig Gå saman med ein medelev og diskuter kva de meiner om aktiv dødshjelp. Ein lagar argument for og ein lagar argument mot. Presenter kort for klassa. Oppgåver Undersøk kvar barn og unge kan få hjelp i samband med ei skilsmisse. Svar på minst fem av stjernepunkta. Skriv setningar som gjev meining. IKT Lag ein digital om emnet aktiv dødshjelp. Forklar orda assistert sjølvmord og eutanasi, og vis sider for og imot aktiv dødshjelp. Kreativ Lag ein teikneserie med tema «Kjærleik gjer blind». Lag ein illustrasjon som du kallar «Lykke». Tenk deg at du er tilstades på finalen i Idol. Lag ein reposrtasje om kva som skjedde, der du får fram nokre tankar om sjølve showet. Gjer det skriftleg eller på video. Hjemmeside

12 Tema: NATURFAG Lese Oversk. Skrive Muntlig Vurd.arb Regning Skriftlig Muntlig Oppgaver IKT Kreativ Oppgaver Hjemmeside

13 NOTATSIDE

14 BAKSIDA UKE UKE Glosetest i engelsk 28 Fiskeriflåten og matfestivalen INFORMASJON FRA LÆRER Fredag 28. august skal vi på besøk til fiskeriflåten og matfestivalen. Vi tar buss til og fra, og om noen ønsker å være igjen i sentrum etter kl så må vi ha skriftlig beskjed til kontaktlærer FØR fredag. SOSIALT MÅL Å snakke med de medelevene du har snakket lite med i ferien

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag.

RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. 13:00 Kulturarrangement: Rommet i klassen. Naturfag RLE RLE. Engelsk 233. Naturfag. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Lesestrategiar Uke 42 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Matematikk Matematikk

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233.

Kartleggingsprøve RLE. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Naturfag RLE. Engelsk 233. Naturfag. Matematikk 233. Samfunnsfag 233. Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI Sammendrag Uke 36 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Kartleggingsprøve norsk RLE Spansk

Detaljer

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve

Samfunnsfag RLE. 233 Matematikk. Naturfag 233. Matematikk. Samfunnsfag 233. Studie RLE. Engelsk. Naturfag. Kroppsøving. Musikkprøve/ lytteprøve Arbeidsplan 9A LÆRINGSSTRATEGI STIKKORD Uke 12 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. Norsk Spansk Fordyp MH Kroppsøving

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42

Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Arbeidsplan 9. klasse Uke 41 & 42 Uke 41 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO 09:15-10:00 2 EN 10:00-10:45 3 11:25-12:10 4 12:20-13:05 5 13:15-14:00 6 MA SF GYM F-EN SP 230 Utstilling

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5

Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Arbeidsplan 9. klasse Uke 4 & 5 Uke 4 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 SP F-EN UV SP F-EN SF 09:15-10:00 2 2.t - elevråd NF Skidag på KHekskursjon MA 10:00-10:45 3 SF RLE Ørskogfjellet

Detaljer

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45

Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Arbeidsplan 9. klasse Uke 44 & 45 Uke 44 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 NO F-EN SP NO UV 09:15-10:00 2 EN RLE NF NP 10:00-10:45 3 HJEMME- MA Bust da STU NF DAG RLE breakz PRYO- 11:25-12:10

Detaljer

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk

Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte. KRØ Sp./Eng. ford. Sp./Eng. ford. Engelsk Arbeidsplan 9A Uke 23-24 Uke 23 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05-09:50 10:30-11:15 2. 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. 4. KRØ Matte Norsk Naturfag Matte KRØ Sp./Eng. ford.

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 42 & 43 Veke 42 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samf. fag Hva er OD? Engelsk Norsk Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 20 Neste uke er det leirskole ;) Husk å levere skjema for valg av 3. språk for 8. klasse innen torsdag! Ordenselever; Fredrik og Martine Ukens mål Å be om lov!

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48

Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 Arbeidsplan 8. klasse Uke 48 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. Matte Norsk Matte 09:15-10:00 2 Norsk Samf. Engelsk RLE/UV 10:00-10:45 3 Norsk Norsk Heildagsprøve Matte Engelsk

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å

Forstå endringene i Kina etter at kommunistene med Mao i spissen tok til å Vekeplan 10. klasse Norsk: «Nyrealismen, 2.verdskrig og tida etter» og vårprøver Skrive tekstar i ulike sjangrar på bokmål og på nynorsk med eit variert ordforråd. Mål: Bruke kjelder rett i eigenproduserte

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45

Arbeidsplan for 8-trinn Uke 43-45 Arbeidsplan for 8-trinn 43- Navn: Spesielt Husk å skaff deg jobb til OD. Du skal jobbe en dag for minimum 300 kr. Pengene du tjener skal gå til kasteløse barn i Nepal. Du kan lese mer om dette på www.od.no

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43

Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 Arbeidsplan 8. klasse Uke 43 8A MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20-09:05 1 Samf. RLE Gym Norsk 09:15-10:00 2 Norsk Samf. SP ENF Engelsk 10:00-10:45 3 Norsk Norsk SP ENF Samf. OD-dag 11:25-12:10

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 23 Tirsdag fra 10:45 14:00 (tre siste timene) blir det avspasering for de elevene som deltok på Tine-Stafetten. De elevene som ikke deltok skal ha vanlig undervisning

Detaljer

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43

Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Arbeidsplan for 9. trinn uke 43 Fellesbeskjeder uke 43: 9E har rydding ute denne uken. Blogg i engelsk fordypning denne uken Dag Mandag 20/10 Tirsdag 21/10 Franskprøve Onsdag 22/10 Torsdag 23/10 Fredag

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 22 Gratulerer til Mona som gikk videre til Norgesfinalen i NAF-sykkelkonkurranse! De som har lånt bøker på biblioteket må huske å ta med de så fort som mulig!

Detaljer

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36

9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 9A ARBEIDSPLAN MANDAG 24.08 - FREDAG 4.09 2015 UKE 35-36 UKE 35 MANDAG 24. TIRSDAG 25. ONSDAG 26. TORSDAG 27. FREDAG 28. 1 08.15-09.15 TRINNTUR SF MA* Skriveøkt norsk RLE MA 2 09.15-10.00 KH Oppmøte 08:15

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 22 OG 23 NAVN... INFO NÅR UKE 22/MANDAG Uke 22/tirsdagonsdag HVA OG NÅR FRI- PINSE HVEM OG HVOR Spansk Hortensia/Kathleen Uke 22/tirsdag Uke 22/onsdag

Detaljer

FYR. -på Nesbru videregående skole!

FYR. -på Nesbru videregående skole! FYR -på Nesbru videregående skole! Ressursgruppen på Nesbru: Kristine Blikstad; engelsk BYA Berit Helene Dahl; norsk BYA Eva Bergmo Pettersen; norsk DH Rune Kval; matematikk BYA Kamilla Bulie; FYR-koordinator

Detaljer

Arbeidsplan 7. klasse

Arbeidsplan 7. klasse Arbeidsplan 7. klasse Melding fra lærer UKE 9 Velkommen tilbake fra vinterferien! Håper alle har hatt en flott ferie, og er klar for 4 nye uker før påskeferien :) Minner alle på fristen for å søke seg

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn : 5, 6, 7 og 9 Navn: Spesielt 5: Mandag: Unge og rus 2 timer. Tirsdag: Unge og rus 2 timer. Torsdag: Unge og rus 2 timer. DKS. Nordnorsken kunstutstilling.. Fredag: Nynorsk tekst

Detaljer

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25

VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 VEKEPLAN FOR 8A VEKE 24 & 25 Veke 24 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 08:20 09:05 09:05-09:50 10:30-11:15 11:15-12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 1 Samfunnsfag RLE Engelsk Naturfag Norsk 2 Naturfag RLE

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng.

Vekeplan 10. klasse. Namn:.. Veke 20-21. Norsk: Eksamen / På nett. Matte Tal og algebra/eksamen. Samf: Geografi: Australia/Oseania. Eng. Namn:.. Vekeplan 10. klasse Norsk: Eksamen / På nett For dei det gjeld: gjere ein god skriftleg eksamen. Mål: Hald ei god munnleg framføring med tanke på vurderingskriteria. Samf: Geografi: Australia/Oseania

Detaljer

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag

Detaljer