Skip. Verdens første. Ballastvannsrenseanlegg. fullverdige diesel-elektriske Tuger side 3. renser vannet mens det fremdeles er ombord side 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skip. Verdens første. Ballastvannsrenseanlegg. fullverdige diesel-elektriske Tuger side 3. renser vannet mens det fremdeles er ombord side 6"

Transkript

1 Skip Siemens marine solutions Nr Verdens første fullverdige diesel-elektriske Tuger side 3 Ballastvannsrenseanlegg renser vannet mens det fremdeles er ombord side 6

2 Leder På ettersommeren og høsten har vi merket en tydelig bedring i etterspørselen på diesel-elektriske skip. Det tidligere Volkswerft i Stralsund i Tyskland, nå P + S Werften, har valgt oss som leverandør av komplette diesel-elektriske fremdriftsanlegg til to Ro-Pax-er til det danske rederiet Scandlines. Ervik Havfiske har kontrahert sin andre diesel-elektriske linebåt, etter å ha vært meget godt fornøyd med fem års drift av verdens første linebåt Frøyanes. Denne gangen var det et tyrkisk verft som fikk kontrakten, og vi leverer et komplett fremdriftssystem til dette verftet. Her leverer vi en forbedret propellstyring som vil gi seg utslag i bedre drivstofføkonomi. Vi påstår derfor at nye "Frøyanes" vil bli verdens mest drivstofføkonomiske havgående linebåt. I tillegg vil nye Frøyanes som den første linebåten i verden, få produksjon av ferdigprodukter om bord, noe som forbedrer miljøprofilen ytterligere. Etter tidligere i år å ha avsluttet en serie på ni offshoreskip til Kleven Maritime, er vi meget godt fornøyd med nylig å ha mottatt en bestilling på ett ytterligere avansert flerbruks plattformservicefartøy, design MT 6015, for Olympic Shipping. I løpet av 2010 har det vært to kåringer av årets skip, og vi er selvsagt stolte av å ha fått være med på å levere våre elektriske fremdriftsanlegg til disse. Det geotekniske boreskipet Fugro Synergy, levert av Bergen Group Halsnøy, fikk prisen for årets beste skip under den internasjonale offshore- og shippingkonferansen OSJ i London. Skandi Aker ble av Skipsrevyen kåret til Årets Skip 2010 i den norske hallen på skipsfartsmessen SMM i Hamburg. Skandi Aker er et av de største offshorefartøyene som noensinne er bygd i Norge. Lengden på skipet er 157 meter, og det har et tårn som strekker seg 62 meter over havflaten. I over tretti år er Siemens sitt kjente Chloropac -antigroing system blitt installert på over skip. Basert på denne teknologien har Siemens utviklet SiCURE - ballastvann renseanlegg. Et system som ikke benytter kjemikalier, men igjennom en elektrolysecelle produseres natriumhypokloritt direkte av sjøvannet, et stoff som har blitt benyttet til desinfisering av drikkevann i hundrevis av år. I tillegg er systemet kjennetegnet med et lavt energiforbruk. Rent drikkevann er en av de viktigste utfordringene verden står overfor. Teknologien for rensing av drikkevann er den samme som Siemens nå benytter for rensing av ballastvann. Vi har stort fokus på å utvikle innovative produkter for å redusere verdens miljøavtrykk, noe som dette er et eksempel på. Siemens har verdens største grønne portefølje, og leveransen av vår miljøportefølje i 2009 reduserte våre kunders CO2-utslipp med 210 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer CO2-utslippet over et helt år fra New York, Tokyo, London og Berlin. Oslo har til sammenligning 1 million tonn CO2. Regjeringen vil trigge transportselskapene og skipsindustrien til å utvikle fremtidens miljøvennlige ferjer. De vil nå lyse ut en utviklingskontrakt slik at skipsindustrien kan konkurrere om den mest miljøvennlige ferjen for å trafikkere sambandet Lavik Oppedal i Sogn og Fjordane. For over ti år siden utarbeidet vi et konsept for batteridrift over små strekninger. De siste årene har det skjedd svært mye på batterisiden og på det elektriske fremdriftskonseptet som vil gjøre slike konsepter både lønnsomme og ikke minst miljøvennlige. Sett i et energiperspektiv, vil fire batteridrevne ferjer kunne forsynes fra en stor vindmølle (vindmøllenes årsproduksjon), og redusere bruken av diesel med millioner av liter per år. Internasjonalt har vi flere prosjekter i støpeskjeen med kombinert dieselelektrisk og batteridrift, men vi skulle gjerne ha sett at slike konsepter ble realisert først her hjemme, og før 2015 som regjeringen antyder, i og med at teknologien finnes allerede. 2 SKIP nr 1 /2011

3 Verdens første fullverdige dieselelektriske Tuger Som et av de første selskap i verden bygger nå Svitzer fullverdige dieselelektriske Tuger. Svitzer er en del av AP Møller-konsernet, og fartøyene utvikles i tråd med Møller-konsernets miljøstrategi. Siemens er tildelt kontrakten for leveranse av utstyr til 2+2 fartøy. Svitzer og Siemens startet samtalene om dette prosjektet allerede i Verftet vurderte mange leverandører og ulike løsninger. Utfordringene står i kø når man skal plassere et diesel-elektrisk anlegg i et så lite fartøy. Valget av Siemens ble begrunnet med teknisk standard på løsningen, konkurransedyktighet, volum og vekt, og ikke minst Siemens soliditet i markedet. Kraftstasjonen Kraftstasjonen til disse fartøyene består av 3 diesel-generatorsett, hver på 1548 kw. Det er to thrustere akter på 2.1 MW hver og en bow thruster på 150 kw. Fartøyene er utrustet med to elektriske vinsjer, en forut og en akterut. For å kunne realisere en elektrisk sammenknytning av dette som gir minimalt volum og vekt, uten tekniske kompromiss, ble det valgt en Bluedrive DFE Multidrive. Dette er Direct Front End convertere, hvor likerettingen foregår ved hjelp av en ren diodekobling uten transformatorer. Lavest mulig elektrisk tap Den viktige delen av motorstyringen skjer fremdeles ved hjelp av Sinamics IGBT vekselrettere og 230V-nettet blir filtrert ned til 2-3 % THD (total harmonic distortion). For å gjøre integrasjonen komplett er vekselrettere for vinsjer integrert sammen med styring for fremdriftsmotorer i en multidrive-konfigurasjon. I sum resulterer denne i en løsning med lavest mulig elektriske tap og sterkt redusert volum og vekt, uten funksjonelle kompromiss. Spesialdesignet IAS-system Også det komplette Power Management system og det integrerte automatiseringssystemet er levert av Siemens. IAS-systemet er det nye Flexible 300, spesielt designet for mindre fartøy. Flexible 300 baseres på Simatic S7 PLS-system som sin storebror IAS400 og vil dermed kunne utføres med den samme høye integrasjonsgrad som kjennetegner alle systemer basert på Simatic S7. Systemet kommuniserer internt og med PMS og propulsjon multidrives over Profinet/Ehernet. Høy integrasjonsgrad Visualiseringen skjer over 4 LCD Touchskjermer. For å oppnå en enda høyere integrasjonsgrad skal alle startere leveres av Siemens og er av typen Simocode. Dette er intelligente startere som kommuniserer med IAS over Profibus. Hele kontrollsystemet er dermed fullintegrert og signalkabelmengden minimalisert til tross for at den tilgjengelige informasjonen er økt betydelig. For å sikre avbrudd i drift og høy servicegrad er alle Siemens-systemene om bord knyttet sammen over satellittlink slik at vårt servicepersonell kan assistere remote ved feilsøkning, vedlikehold og oppgraderinger. SKIP nr 1/2011 3

4 Nytt kurssenter Fokus på sikker betjening og vedlikehold Med det nye kurssenteret i Trondheim sørger Siemens for sikrere betjening og vedlikehold av diesel-elektrisk fremdriftssystem. På kursprogrammet står ett hovedkurs om diesel-elektrisk fremdriftssystem og fire tilleggskurs. Kursene gjennomføres med stor vekt på praktiske oppgaver med modeller, tilsvarende systemene som er installert ombord. Kursene skal bidra til at deltakerne får maksimal utnyttelse av det diesel-elektriske fremdriftssystemet. De får også innspill på hva som skal til for at personellet ombord har tilstrekkelig kunnskap og forutsetninger for å operere og vedlikeholde systemene på en sikker og god måte. Personell med høy kompetanse er med på å sikre pålitelig drift og oppetid, og dermed sikker operasjon av fartøyet. Betjening og tolkning - Mange av de henvendelsene vi får fra båtene er spørsmål rundt betjening og tolkning av meldinger som dukker opp under drift av båten. Vi opplever ofte at folk får aha-opplevelser når de har fått en bedre totalforståelse og ser funksjonaliteten og løsningene som ligger i systemet. Da gir meldingene de ser på skjermen en mening og kan enkelt forklares, sier Rolf Petter Løvseth, en av instruktørene ved kurssenteret i Trondheim. Han har mange års erfaring som serviceingeniør for Siemens og kjenner godt til systemene og utfordringene ombord. Fem kurs Kursporteføljen består av ett generelt kurs og fire spesifikke kurs. Diesel-elektrisk fremdriftssystem er et generelt kurs som gir innføring i løsningene og funksjonaliteten i fremdriftssystemet. Kurset passer for deg som er teknisk sjef, inspektør, kaptein, maskinsjef eller styrmann, men også for elektrikere og maskinsjefer. Tilleggskurs Det er også fire tilleggskurs, hvor vi ser nøyere på hver enkelt del av fremdriftssystemet. I disse kursene benytter vi i enda større grad modellene for praktiske øvelser. Disse kursene retter seg mot maskinsjefer, elektrikere og maskinister. Vil du vite mer om kursene, eller ønsker å melde deg på kurs, kan du gå inn på Her vil du finne utfyllende informasjon om hvert kurs, kurskalender og skjema for påmelding. Du kan også sende en e-post til eller ringe vårt 24-timers service nr Vi ønsker alle velkommen til vårt nye kurssenter i Trondheim! Diesel Electrical Propulsion System Generator Power Management System Propulsion Masterdrive Propulsion Bluedrive Basic courses Supplementary courses 4 SKIP nr 1 /2011

5 Årets Skip 2010 Skandi Aker Skandi Aker er det største offshorefartøyet som hittil er bygget i Norge. Da skipet ble kåret til Årets Skip 2010 mente juryen at skipet representerer et kvantesprang innen sin nisje. Skipets diesel-elektriske fremdriftssystem er levert av Siemens. Det norske fagbladet Skipsrevyen har kåret Skandi Aker til Årets Skip I skarp konkurranse med seks andre fartøy vant brønnintervensjonsfartøyet Skandi Aker. Fartøyet kan utføre operasjoner helt nede på tre tusen meters dyp. Tårnet er 56 meter høyt og dekkskrana kan løfte 400 tonn. To miniubåter ombord bidrar til å trygge operasjoner i dypet, og fartøyet er bygd for operasjoner over hele verden. STX Norway Offshore har både designet og bygget skipet. Fremdriftssystem fra Siemens Skandi Akers diesel-elektriske fremdriftssystem er levert av Siemens. Systemet består av alt utstyr fra dieselmotorenes akseltapp til elektromotorenes kobling mot thrusterne. Denne leveransen er en av åtte tilsvarende leveranser til STX Europe. Skipets kraftstasjon består av seks dieselgeneratorsett, fire generatorer på 3220 kva og to generatorer på 4290 kva. Alle propellene er drevet av Bluedrive frekvensomformere. Akter har skipet to azimuth thrustere på 3MW og en senterpropell på 4 MW. Foran er det to tunnelthrustere på 1.5 MW og to oppheisbare azimuththrustere på 1.5 MW. Nærmest vedlikeholdsfritt På grunn av den totale installerte effekten på generatorene er 6.6 kv valgt som systemspenning. Det valgte mellomspenningsanlegget er Siemens NXPlusC. Dette er et SF6-isolert system med svært driftssikre vakuumbrytere. Den spesielle konstruksjonen av tavlene gjør systemet totalt beskyttet mot miljømessige påvirkninger. Systemet er svært kompakt, praktisk talt vedlikeholdsfritt og har høy personsikkerhet. Dermed blir systemet meget driftssikkert. Siemens har produsert mer enn panel av denne typen og driftstall er derfor godt dokumentert. TBF tallene, eller Mean Time Before Failure, er så høyt som år. Avansert teknologi Avganger for generator og bus-tie har innebygd avansert Siemens-teknologi og sikrer høyest mulig tilgjengelighet for kraftstasjonen og sørger for at den unngår black-out. Denne teknologien består av tre samvirkende, men uavhengige system; - PMS: Power Management System - P3: Power Plant Protection System - GPA: Generator Power Adaptation Software for disse spesialfunksjonene er implementert i moderne PLS-utstyr, Siemens Simatic S7, og full digital multifunksjons reletype Siemens Siprotec. Komponentporteføljen innen Simatic S7 er verdens mest omfattende. Kommunikasjon på bus-signal Innen 6.6 kv-tavlen foregår det meste av kommunikasjonen på bus-signal som for kommunikasjonen med omliggende system. Det installerte Siemens PMS-systemet har 2 separate LCD touch screen operatørstasjoner, men kan også fjernstyres fra fartøyets automatiseringsanlegg. Alle syv elektromotorene for hovedfremdrift og thrustere er av typen Siemens H-Compact Plus. Motorene drives av SISHIP LV Bluedrive frekvensomformere. Frekvensomformerne mates via treviklings transformatorer og opererer på 690V. Fjernovervåkning For å sikre sikker operasjon og enkel assistanse under drift, er alle Siemens-system tilgjengelige via satellittlink. Gjennom denne kan servicepersonell assistere i fall operasjonelle problemer eller gjøre planlagt overvåkning og oppgraderinger. SKIP nr1/2011 5

6 Forurenset ballastvann fra skip er et økende økologisk problem. Med Siemens nye SiCure Ballast Water Management System renses ballastvannet mens det er ombord. SiCURE TM ballastvannsrenseanlegg - Renser vannet mens det fremdeles er ombord 1. SiCure Ballast Water Management System kan for nye anlegg skid-monteres eller leveres i enkeltkomponenter for å integreres i eksisterende skip 2. Kjernekomponenten i SiCure-systemet er elektrolysecellen, som med suksess har vært benyttet på skip i flere tiår under merkenavnet Chloropac for å forhindre groing i kjelevannskretsløpet Vann- og landlevende organismer, Aquatic Invasive Species (AIS), gjennom skips ballastvann er et økende økologisk problem. Mange forskningsinstitutter og industrikonserner har engasjert seg for å behandle ballastvann og forskjellige konsepter er utarbeidet og noen også kommersialisert. Forskjellig typer teknologier blir benyttet, fra å bestråle sjøvannet med UV-lys, mikrobølger eller ultralyd til dosering med kjemikalier. Løsningen er ombord - Den mest nærliggende er den enkleste løsningen, sier Odd Moen i Siemens Marine Solutions. Rensingen kan gjøres ombord! Vår løsning, SiCure Ballast Water Management System, er en sikker og pålitelig løsning som tilfredsstiller International Maritime Organizations (IMO) regler for ballastvann. Ved hjelp av en elektrolysecelle produseres natriumhypokloritt, som nøytraliserer organismer direkte av sjøvannet med lavt energiforbruk, og ingen kjemikalier blir tilsatt ballastvannet. Separerer og produserer desinfikasjonsmiddel SiCure benytter en kombinasjon av fysisk separasjon og klorinering (desinfikasjonsmiddel) av sjøvannet. Systemet er testet ut i over 30 år på over 2,500 skipsinstallasjoner gjennom Siemens velkjente Chloropac antigroing system med behovsstyrt dosering. SiCure-systemet er en teknisk løsning som oppfyller IMO-konvensjonen D-2 sine krav for ballastvannsrensing. Renser i tre faser SiCure systemet består av tre hoveddeler - filtrering - elektroklorering - behovsstyrt reguleringssystem Filtering I den første fasen blir ballastvannet filtrert igjennom et mekanisk filter når vannet er på vei inn i ballastvanntankene. Her begrenser en vevd trådduk gjennomstrømmingen av organismer ned til 40μm. Plankton og alger blir her skilt ut for å minimalisere nødvendig mengde av natriumhypokloritt. Filteret er selvrensende, hvor partikler og organismer blir transportert ut i sjøen igjen. Elektroklorinering Den andre fasen, elektroklorineringsmodulen av SiCure systemet, produserer natriumhypokloritt direkte fra sjøvannet og injiserer dette i det filtrerte ballastvannet for å eliminere vannlevende og terrestriske organismer. Ved elektrolyse av sjøvannet reagerer en del av saltet og oksygenet i sjøvannet til natriumhypokloritt og produserer hydrogen. Natriumhypokloritt er et stoff som er benyttet i over hundre år for å desinfisere drikkevann. Samtidig har stoffet også vært benyttet i mange år for å hindre groing av bakterier, muslinger og skjell i sjøvannssystemer og varmtvannssystemer i landbasert industri og offshore. Reguleringssystem I den tredje fasen beregner reguleringssystemet nøyaktig den nødvendige mengde natriumhypokloritt og sikrer at dette produseres, doseres og måles. Dermed unngår man at altfor mye natriumhypokloritt blir tilsatt rent sjøvann, og slik reduseres driftskostnadene og miljøet spares. Elektrolyseprosessen i SiCure-systemet er montert i en avgrening fra hovedledningen som fører kun en prosent av ballastvannet. Den produserte natriumhypokloritten blir deretter tilført hovedledningen inn til ballastvanntankene. Krever svært lite vedlikehold SiCure -systemet krever svært lite vedlikehold. Kjernen er den rørformede elektrolysecellen, som har vært installert på skip i over 30 år. Cellenes design forhindrer at kalk setter seg fast på katalysatoroverflatene, mens andre konsepter må benytte kjemikalier for å holde disse rene. En særdeles viktig egenskap ved dette systemet er det lave energibehovet, ca. 75kWh/1000m3. I havn og transitt For nyinstallasjoner er det mulig å utruste SiCure med Dual-action funksjon. Systemet vil da fungere som ballastvannsrensing i havn og som et antigroingssystem i transitt. 6 SKIP nr 1 /2011

7 Hybrid fremdriftssystem i trange farvann Scandlines to nye Ro Ro-ferger skal bygges av P+S Werft og trafikkere strekningen Gedser Rostock. Begge havnene er preget av trangt farvann, slik at fergene må kjøre med redusert hastighet. Dermed er et hybrid fremdriftssystem svært drivstofføkonomisk, og Scandlines har valgt å utstyre skipene med diesel-elektriske fremdriftssystemer fra Siemens. P+S Werft i Stralsund, Tyskland (tidligere Volkswerft), har valgt diesel-elektrisk fremdrift av typen BlueDrive fra Siemens til de to nye Ro Ro-fergene til det danske rederiet Scandline. Fergene har byggenummer 502 og 503 ved Stralsund-verftet. Få driftstimer i maksimal hastighet Fergene skal settes inn i trafikk på strekningen Gedser i Danmark og Rostock i Tyskland og fremdriftssystemet er tilpasset dette sambandet. Innseilingen til begge havnene består av trangt farvann, slik at skipene må gå med redusert hastighet. Skipene kan på grunn av farvannet bare gå med maksimal hastighet i ca. halvparten av overfartstida. For skip som i lengre perioder skal operere med redusert hastighet, men samtidig ha en høy maksimalfart, vil et hybrid fremdriftsystem som valgt her, være det mest drivstofføkonomiske. Tre skruer De nye fergene er utstyrt med tre skruer. En senterskrue (CP-propell) med ror, drevet av 3 dieselmotorer via et gir. Giret blir også levert av Siemens gjennom datterselskapet Flender. På hver side av midtskruen sitter det en azimuth truster og foran har båten to tunneltrustere. Tunnel- og azimuth trustere har FP-propell og er turtallsregulerte. Ved redusert hastighet vil bare azimuth thrusterne være i drift, mens ved maksimal hastighet vil senterskruen kobles inn i tillegg. Strenge krav - Dette er to moderne passasjerskip, hvor det er stilt strenge krav til energieffektivitet og driftssikkerhet. Vi i Siemens Norge er stolte av å kunne levere et diesel-elektrisk fremdriftssystem bestående av generatorer, høyspent fordelingsanlegg med PMS og landstrømstilkopling, motorer med frekvensomformere og strømrettertransformatorer, fordelingstransformatorer, og ikke minst engineering og idriftsettelse av utstyret til disse båtene, sier salgssjef i Siemens Jan Robert Ødegård. Byggingen av båtene er nå satt i gang, og utstyret fra Siemens vil bli levert i løpet av våren og sommeren 2011.Båtene skal være i drift i løpet av i første halvår Bedre beskyttelse og større pålitelighet - Ved siden av to separate hjelpeaggregater er også en av hovedmotorene utstyrt med akselgenerator. Generatorspenningen er 6,6kV og sikrer operatøren full fleksibilitet mht hvordan kraftstasjonen driftes da kortslutningsstrøm ikke lenger er en begrensende faktor. Lavere kortslutningsstrøm og strenge krav til berøringssikkerhet gjør at et 6,6kV anlegg gir langt større beskyttelse for driftspersonell og færre komponentfeil, enn et lavspentanlegg gjør, forklarer Jan Robert. Hver frekvensomformer er forsynt via to transformatorer bygget i samme hus og gir en 24 puls netttilbakevirkning. Det betyr igjen at harmonisk tilbakevirkning (THD) er godt under Scandlines har også to ferger fra 1997 med diesel-elektrisk fremdriftssystem. Disse trafikerer strekningen Rødby-Putgarden. klassekarvet og takket være transformatorene vil kraftstasjonen og resten av anlegget være beskyttet mot jordfeil og EMC-støy fra fremdriftsanlegget. Lavt støynivå Ombord i en moderne passasjerbåt er et lavt støynivå et konkurransefortrinn. For å redusere støyen ombord er også baugtrusterne turtallsregulerte. Gjennom en felles transformator og likeretter utnyttes ledig kapasitet til hovedframdriften (asimuttrusterne) til å drive tunneltrusterne under manøvrering. Det gir færre komponenter i anlegget som igjen reduserer plassbehov, pris og feilrate i anlegget. Kunnskapsrike Både verft og rederi har tatt klare valg om at dette skal være et skip for fremtiden. - Det er spennende å jobbe med kunnskapsrike kunder som har klare ønsker og meninger, og som stiller store krav til oss som leverandør, sier Jan Robert. Scandlines har to ferger fra 1997, Schleswig Holstein og Deutschland, som også er utstyrt med diesel-elektrisk framdrift fra Siemens. - Vi er stolte av igjen å bli valgt som utstyrsleverandør og tar det som en bekreftelse på at Scandlines har vært og fremdeles er fornøyd med våre løsninger, avslutter Jan Robert Ødegård. SKIP nr 1/2011 7

8 IAS Integrated Automation System Redundant automatisering for deres skip IAS 400, er basert på PCS 7 og Simatic. IAS kommuniserer med alle skipets applikasjoner, fra instrumentering til kraftstasjon med web-basert Teleservice fra Siemens LCM. Smart engineering med redundant CPU og distribuert IO gir sikkerhet, trygg betjening, plassbesarelse, enkel oppgradering i forhold til nye oppdrag og lang levetid. 8 SKIP nr 1 /2011

9 Fire av fem produkter innen automatisering er mindre enn 5 år gamle. Lang erfaring med automatiseringsløsninger til industrien gjør at Siemens kan tilby løsninger perfekt tilpasset spesielle behov for den maritime industrien, så kraftfullt som du måtte ha behov for. Utstyr for marineanvendelser er typegodkjent av de ledende klasseselskapene. Dette er vel gjennomprøvde hardwaremoduler som er produsert i stort antall og som kan benyttes i alle typer industri, fra små anlegg som fiskefor til store anlegg som atomkraftanlegg. Fleksibiliteten innen hardware og software gjør at Siemens kan utvikle et automatiseringssystem skalert til nettopp ditt behov. Verdens mest benyttede system IAS400 og IMAC automatiseringssystem for skip baserer seg på verdens mest benyttede automatiseringssystem, SIMATIC S7 og Siemens standard prosesskontrollsystem PCS7. Systemene har unike egenskaper til å håndtere store datamengder og et stort antall I/O. Det brede hardwarespekteret muliggjør ulike systemkonfigurasjoner Integrerte automatiseringssystemer skalert til ditt behov fra single til redundante systemer. Systemene har også stor fleksibilitet i funksjoner og antall understasjoner for datainnsamling. Skalerbarheten gjør at det finnes løsninger for små fiskebåter helt opp til større handelsskip, ubåter og hangarskip. Mindre anlegg For skip med behov for mindre overvåkningspunkt, begrenset funksjonalitet og enklere mimikk er Flexible300 det perfekte valg. Systemet baserer seg på den velprøvde S7-300 PLS-serien og Siemens LED-paneler. Sammenlignet med PC-baserte systemer sikrer dette en lang og problemfri levetid uten inkuransproblemer som ofte PC-baserte systemer medfører. Totalintegrert løsning Siemens leverer produkter og systemer som muliggjør en total totalintegrert automatiseringsløsning, hvor all kommunikasjon skjer over standardiserte grensesnitt som for eksempel, Profibus, Profinet og Ethernet. Dette gjelder effektbrytere, motorstartere, frekvensomformere, dieselmotorer, propellsystemer, power managementsystemer, thrusterkontroll, joystick og andre hjelpesystemer helt ned til aktuatorer og sensorer. Global tilgjengelighet De intelligente automatiseringssystemene, kombinert med world-wide tilgjengeligheten på reservedeler og kompetanse, bidrar til en sikker operasjon av alle typer skip. Kombinert med vår Teleservice-løsning gir dette økt tilgjengelighet og kosteffektiv drift, uten behov for å sende servicepersonell verden rundt. IAS Integrated Automation System Flexible 300 Enklere kontroll og monitoring Opp til I/O - Fiskebåter - Taubåter - Ferger IA400 (PCS7) Total intergrert automatisering Fra til I/O - Supply skip - Konstruksjonsskip - Forskningsskip IMAC Komplekt integrert automatisering Fra til I/O - Cruiseskip - Ro-Pax - LNG-tankskip SKIP nr 1/2011 9

10 Nettvekslerautomatikk sikrer krafttilførselen Der hvor feil i kraftforsyningen kan medføre en kritisk situasjon er SENTRON ATC5300 en sikker hjelper. Hvis en feil oppstår, vil SENTRON ATC automatisk koble over til annen kraftforsyning og sikre at anlegget fremdeles har kraft. SENTRON ATC5300 benyttes på områder hvor svikt i kraftforsyningen kan være kritisk, som ved sykehus, næringsbygg eller i industrien. Med spenning opp til 690V passer denne for skipsanlegg, industri, infrastruktur og bulding management systems. Ved behov kan også laster legges ut ved load shedding function. Hvis SENTRON ATC kobles sammen med to-motorbetjente effektbrytere, kan den benyttes som et vekslersystem som automatisk eller manuelt veksler mellom to kraftsystemer. Mange muligheter Den nye nettveksleren er enkel å benytte, viser eksakt parametersetting og har LEDdisplay for visning av målte verdier. Den har flere mulige kraftkilder som system til system, system til generator eller generator til generator. Du kan enkelt programmere nettveksleren med SENTRON Software ATC eller direkte på enheten. Den kan integreres til management systemer via RTU modbus. Programmerbare innganger og utganger kan f. eks benyttes for generatorstart, alarmer etc. generatortestfunksjonen viser obligatoriske testintervaller. Mer informasjon finner du på: Jordfeilovervåker gir betydelige kostnadsbesparelser Ukontrollert utkobling av utstyr kan få store økonomiske konsekvenser. Med en jordfeilovervåker kan du detektere feilstrømmer i installasjonen før det beskyttede utstyret kobler ut. Jordfeilovervåkning brukes først og fremst i anlegg hvor feil skal resultere i en alarm og ikke i en utkobling. Driftpersonell kan da avdekke og utbedre feilen før anlegget ukontrollert kobles ut. Resultatet er at både driftssikkerheten og betjeningssikkerheten øker samtidig som kostnadene reduseres. Økt sikkerhet Driftssikkerhet, betjeningssikkerhet og beskyttelse av personell blir stadig viktigere. Med jordfeilovervåkeren 5SV8 overvåkes eventuelle feilstrømmer kontinuerlig, og bidrar til at både driftssikkerheten og betjeningssikkerheten blir høyere. Justerbare grenseverdier for feilstrømmer og responstid sikrer tidlig deteksjon og alarm, slik at du unngår unødvendig anleggsutkobling. Strømtrafoer finnes i størrelser fra 20mm til 210mm. Jordfeilovervåkningen benyttes valgfritt for alarm og/eller utkobling. 5SV8 får du i 1-kanal digital-, 4-kanal digital- og 1-kanal analog utførelse. Mer informasjon finner du på 10 SKIP nr 1 /2011

11 Ny serie nettanalysatorer Når, hvor og hvor mye energi som blir benyttet, får du nå oversiktlig presentert i den nye SENTRON PAC nettanalysatoren. Du kan velge mellom tre forskjellige versjoner. Med kommunikasjonsmulighetene som ligger i PAC-produktene kan du enkelt innhente elektriske verdier opp til et toppsystem. Systemet gir deg total oversikt over kraftforbruk og annen viktig informasjon om anlegget. 30 parametre Lillebror PAC3100 behandler mer enn 30 elektriske parametre. Den måler blant annet spenning, strøm, effekt, energiverdier og frekvens. Ekstern kommunikasjon skjer med Modbus TPC og målenøyaktighetsklasse iht IEC aktiv/reaktiv effekt 1/3 og direkte spenning maks. 480V. Full kontroll med tavlesystemet Sivacon S8 Sivacon S8 setter ny standard for både distribusjonstavler og motor control center. Systemet produseres som egne tavlefelt etter brukerspesifikke, standardiserte og serieproduserte moduler. Dermed blir det fleksibelt og kostnadseffektivt. Hver modul er typetestet og er iht IEC Har anlegget stort kraftbehov, mange brukere og er avhengig av maksimal tilgjengelighet? Med Sivacon tavlesystem med Sentron effektbrytere får dere full kontroll over anlegget. Systemene er designet for alle typer distribusjoner, men passer også godt for standardanlegg. Betydelig kostnadsreduksjon Sivacon- og Sentron-komponentene er tilpasset hverandre og bidrar til betydelig reduksjon av investeringskostnader og risiko. Modularitet og intelligente løsninger gjennom alle produktenes levetid gir full oversikt over driftskostnader og maksimal tilgjengelighet. Integrerte, spesialtilpassede løsninger Siemens Totally Integrated Power-konsept gir integrerte, tilpassede kraftfordelingssystemer helt fra mellomspenningsnivå til beskyttelse av stikkontakter. Kommunikasjonskapasitet og software-moduler gir effektiv tilgang til industriell- og bygningsautomatisering med muligheter for enda større besparelser. Sivacon S8 kjennetegnes ved: - Høy personsikkerhet med kortslutningssikkert låsesystem iht IEC Fleksible løsninger for tilkobling av kabler og strømskinner. - Lav brannlast. - Omfattende kombinasjoner gjør at systemet oppfyller alle krav, både til skip, nærings- og industribygg. 50 parametre Har du behov for å måle over 50 elektriske parametre, velger du PAC3200. Utover målingene i i lillebror PAC3100 har denne versjonen timeteller, 6 grenseverdier, ekstern kommunikasjon med Modbus TPC, Profibus eller Modbus RTU, målenøyaktighetsklasse iht IEC aktiv/reaktiv effekt 0,5/2 og direkte spenning maks. 690V. 200 parametre Storebroren behandler mer enn 200 elektriske parametre. PAC4200 har også måling av harmonisk strøm og spenning fra 3 til 31, lagring av historikk i 40 dager og integrert gateway: Ethernet <->RS485 (Modbus). Dagsforbruksverdi for 365 dager måles i tilsynelatende/aktiv/reaktiv. Målenøyaktighet klasse er iht IEC aktiv/reaktiv effekt 0,2/2. Mer informasjon finner du på: SKIP nr 1/

12 Siemens AS Industry Sector Ansvarlig utgiver: Odd Moen Journalist: Inger Lise Welhaven Trykk: Haslum Grafiske AS Design: Siemens Marine Solutions Life Cycle Management Business address: Bratsbergveien 5 NO-7037 Trondheim Postal address: P.O. Box 9400 NO-7493 Trondheim Fax: Life Cycle Management Reliable maintenance and service Shipowners and shipping companies with advanced vessels require high reliability and avoidance of disruptions or shutdown in operation. Our offer Siemens marine Solutions LCM covers the maritime industry and is part of our standby and maintenance programme. Our aim is to support purchasing, operations and maintenance personnel with the aid of our infrastructure, which can be available for shipping companies and shipyards worldwide. Our service department consists of about 100 engineers, 25 with special knowhow in ship systems. - Steering gears. Winch and crane systems - Main switchboard, instruments and measuring 3 systems - Automation, alarm, monitoring and report systems - Spare parts Services - Serivce and mantenance agreements - 24 hours standby and technical support - Service carrried out by competent engineers on site - Remote diagnostics and monitoring - Thermography and vibration measurement - Upgrades/Expansions and new systems - Workshop for operation and maintenance 3 personnel On call 24 hours a day We offer spare parts, service, telephone support, upgrades and new system as listed below: Systems and equipment - Diesel Electric Propulsion systems, DEP - Automation system with PLS and operating panels - Standard and special motors as well as generators - Starters, frequency converters and soft starters - DC drives for variable speed DC-motors - Generators with main switchboard and Power 3 Mangament System - Power supplies, UPS uninteruptable power supplies 3 AC and DC supply Your advantages - Access to a worldwide service provider - Help with preventive maintenance - Higher competence among your own personnel, 3 increasing reliability - Collaboration on improvements for the future Siemens Marine Solutions LCM is part of Siemens global network, which enables us to provide services in many of the world s most important harbours within a short time.

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19

Industry@pps. Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9. Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler på NAVILUS-gir side 18-19 Industry@pps 01 2015 Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Effektiv trafikkflyt med WinCC OA side 8-9 Spar tid og kostnader med COMOS side 14-15 Hurtigruten stoler

Detaljer

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug

Skipsløsninger. Bli med ombord! Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16. Foto: Harald M. Valderhaug Bli med ombord! Skipsløsninger Xtronica / Side 07 MIFO og Aukra Martime / Side 12 Elpro / Side 16 Foto: Harald M. Valderhaug INNHOLD Leder Side 03 WAGO automasjon på luksusyatch Side 04 Xtronica Side 07

Detaljer

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6.

Industri. Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket. Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk. Side 6. Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 1-2011 Industrien i Trøndelag kutter energiforbruket Side 6 Elkem Thamshavn - Bidrar til verdens mest miljøvennlige silisiumverk Side 8 1 INDUSTRI

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1 Industry@pps nr. 2/2012 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Revolusjon i generatorteknologien side 3 Verdenspremiere på SPS-messen side 4-5 Ruggedcom

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV.

Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7. Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner #NOV. A Beijer Electronics magazine #NOV 2011 Paradigmeskifte hos brüel international med ix Side: 4 7 Ny PLS-teknikk lite plasskrevende og lastet med funksjoner Side: 18 19 white paper: Hvordan kan.net Framework

Detaljer

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7

Automatos. I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Automatos www.siemens.no/iadt Siemens INDUSTRY AUTOMATION & DRIVE TECHNOLOGIES Nr. 2-2011 I Verdal blir matavfall og slam til energi. På Stange bidrar de til teknologien. Se side 6 og 7 Årets SPS-messe

Detaljer

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser

KOSTNADS- REDUKSJON. Fokus på. Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser NYHETSBREV FRA K.LUND OFFSHORE MARS 2015 Standardløsninger er svaret Gjenbruk av de beste løsningene gir billigere og bedre leveranser Side 3-5 Sparer stort med nytt Investeringen i nytt testutstyr sparer

Detaljer

løsninger Industri og infrastruktur

løsninger Industri og infrastruktur 1 15 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Industri og infrastruktur Marinegodkjenning 03 PSE og PSTX mykstartere Pålitelig strømforsyning 04 Til industrien Kundetilpassede produkter

Detaljer

Industry@pps. Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5. Hannover-messen. Innovation Days. side 8. side 14 NR.

Industry@pps. Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5. Hannover-messen. Innovation Days. side 8. side 14 NR. Industry@pps NR. 1/2014 www.siemens.no/industry PRODUKTER OG LØSNINGER FOR ØKT EFFEKTIVITET, PRODUKTIVITET OG PÅLITELIGHET Borregaard kåret til Norges smarteste industribedrift side 5 Hannover-messen side

Detaljer

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Industry@pps nr. 1/2013 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4 Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Mondolez

Detaljer

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av fornybar energi av Edmund Tolo Jan-Fredrik Paulsen Morten Berhovde Og Sammenstilling av forenkla livsløpsvurdering av ferjer Av Stein Malkenes

Detaljer

norsk selskap med internasjonal suksess

norsk selskap med internasjonal suksess Nr. 3 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Hydralift norsk selskap med internasjonal suksess Hydralift har stor suksess på verdensbasis innen marine og offshore sektoren. Vinsjesystemer

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll

Kvalitet servert, nytelse garantert. illy caffè: perfekt espresso. PROFINET utviklet sammen med deg. 100 000 hestekrefter under kontroll Magasin - 2008 Kvalitet servert, nytelse garantert illy caffè: perfekt espresso Lufttette kaffebokser av høy kvalitet bevarer smaken tre år lenger På side 8 kan du lese om hvordan Illy gjorde det PROFINET

Detaljer

Automatos. mai 2006. Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens. 7. årgang. www.siemens.no/ad

Automatos. mai 2006. Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens. 7. årgang. www.siemens.no/ad mai 2006 7. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Som liten gutt lærte jeg at det ikke er pent å skryte. Men som Siemens-ansatt må det være lov å skryte

Detaljer

Securing business as usual

Securing business as usual Securing business as usual Innhold 4 Riktig sikkerhetsnivå 6 Energioptimalisering 8 Fysisk IT-sikkerhet 12 Forretningskontinuitet 14 Strøm 15 Kjøling og klima 16 Nettverk og kommunikasjon 17 Innredning

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

Flytende kraftverk med CO 2 -fangst

Flytende kraftverk med CO 2 -fangst www.voltmag.no Mai 2012 nr. 2/3 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Flytende kraftverk med CO 2 -fangst Les også: Fornybarvisjoner fra nye ministre Kortreiste liner

Detaljer

Enzymatisk prosess øker verdiskapningen på biprodukter fra opprettsnæringen!

Enzymatisk prosess øker verdiskapningen på biprodukter fra opprettsnæringen! 4. årgang - September 3l2003 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Enzymatisk prosess øker verdiskapningen på biprodukter fra opprettsnæringen! Hvorfor enzymatisk

Detaljer

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013

Godt miljø i byer. Trygg passasje under. Sikkerhet ved take-off. Intelligent kontroll. Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 2 13 Kundemagasinet fra PHOENIX CONTACT juni 2013 Temaer i denne utgaven: Løsninger for bymessig infrastruktur Godt miljø i byer 04 Tunnelen Diabolo i Belgia Trygg passasje under 06 Systemer for belysning

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011

Nyhetsavis. Stor bredde i alle ledd. Schneider Electric. > NegaWatt 2011 Schneider Electric Nyhetsavis September 2011 Stor bredde i alle ledd > NegaWatt 2011 meld deg på vår energieffektive dag (se side 5) > Våre prosjekter og løsninger > Exxact årets store lansering > Produktnyheter

Detaljer

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst

Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst www.voltmag.no November 2013 nr. 5 10 årgang kraftproduksjon transmisjon og distribusjon elektro elektroteknikk automatisering Sima-Samnanger Føyer seg inn i rekken av ingeniørkunst Les også: Tre ganger

Detaljer

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven

Bybane. Banebrytende. Denne utgaven DN-NYTT 2015 SMARTE LØFT SMARTE LØSNINGER DEMANOR-NYTT APRIL 2015 Denne utgaven BYBANEN I BERGEN 06 NYUTVIKLET PLS 11 125 TONN PÅ TUR 12 OPPKJØP AV TITO 17 Banebrytende Bybane Bred enighet om at det var

Detaljer

mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder 2008 fortsetter der 2007 avsluttet med høy aktivitet og gode resultater! Sterk kompetanse både på produkter og løsninger er avgjørende for at våre

Detaljer

brannsikkerhetsutstyr

brannsikkerhetsutstyr Nr. 1 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Heien-Larssen Stor leverandør av brannsikkerhetsutstyr til cruiseskip Heien-Larssen leverer brannsikkerhetsutstyr til skip og boreplattformer

Detaljer