Styremøte : Sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte : Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Scandic hotell, Alta Tid: Onsdag Torsdag (lunsj til lunsj) Sak 26/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 27/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 6, Periode Sak 28/2016: Oppsummering Landsmøte og Landskonferanse 2016 Sak 29/2016: Landskonferansen 2017 Sak 30/2016: Norges kulturkommune 2017 Sak 31/2016: Sak 32/2016: Sak 33/2016: Sak 34/2016: Sak 35/2016: Sak 36/2016: Prosjektsamarbeid med KS Egne prosjekter Studietur til Århus Rekruttering ny generalsekretær Referatsaker Eventuelt Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for frivillighetssentralene Møteplan høst Alta UKE 45 i Stavager i forbindelse med Kulturrådets årskonferanse 2016 (9.-10.november) 1

2 Sak 26/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes 2

3 Sak 27/2016: Godkjenning protokoll, Styremøte 6, Periode Protokollen godkjennes 3

4 Vedlegg Styremøte : Protokoll Sted: Quality hotell, Tønsberg Tid: Mandag kl Tilstede Per Aimar Carlsen, styreleder John- Kristian Øvrebø, nestleder Kristian Strøm-Fladstad Tor Helge R. Moen Tone Strømø Astrid Apalset Vassbø Torodd Eriksen, 1. vara Tonje Braa, 2. Vara Forfall Myrtel Thomassen Berit Inger Øen, 3. Vara Åse V. Festervoll, referent Monica Faye Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode Protokollen godkjennes Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 22/2016: Ansvar og oppgavefordeling Landsmøtet 2016 Saklisten og rammer ble gjennomgått sammen med møtelederne. Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til etterretning Sak 23/2016: Landskonferansen 2017 Norsk kulturforums landskonferanse 2017 legges til Alta Vedtak: Norsk kulturforums landsmøte og landskonferanse 2017 legges til Alta mai. 4

5 Sak 24/2016: Norges kulturkommune 2017 Vedlegg Arbeidet med Norges kulturkommune er allerede i gang i noen fylkeslag. Saken legges fram til diskusjon Vedtak: Materiell og informasjon legges opp etter samme mal som i 2015 I tillegg til tidligere overordnede rammer legges det vekt på kultur og inkludering Det er ønskelig med tettere kontakt og samarbeid med KS regionalt for å få kandidater fra hele landet Sak 25/2016: Referatsaker Saken tas til orientering Vedtak: Saken tas til orientering Sak 26/2016: Eventuelt Styreleder orienterte om generalsekretærens ønske om å fratre stillingen som generalsekretær Møteplan vår 2016 Møte 4: (landsmøteperiode 2015/2016) 3. februar Gardermoen Møte 5: 20. april Bergen Møte 6: 23. mai Tønsberg formøte Landsmøtet 5

6 Sak 28/2016: Oppsummering Landsmøte og Landskonferanse 2016 Det var 84 deltakere på landsmøtet og 275 deltakere på landskonferansen. For landskonferansen var det ny rekord. Den gode oppslutningen om konferansen og vårt tilbud om svært lav og subsidiert deltakeravgift gjør at vi i år ser ut til å ende opp med et underskudd på ca kr ,-. Det er fremdeles noen poster som ikke er ajour. Som vist i vedlalgt oppsummering var, de generelle tilbakemeldingene på både landsmøtet og landskonferansen er svært positive. Selv om det er noe variasjon i tilbakemeldinger på foredragsholdere, buss-seminar og gå-seminar, har vi ikke fått noen direkte negative tilbakemeldinger. Nyansene knytter seg mer til den enkeltes interesse og foredragenes relevans i den sammenheng. Samarbeidet med hotellet var svært godt. Teknikere og tilretteleggere i forbindelse med landsmøte og konferanse var svært profesjonelle. Når det gjalt hotelloppholdet for øvrig så var flere misfornøyd med opplegget/merking av mat for matallergikere. Dette har vi meldt til hotellet. Vi har hatt møte med samarbeidspartnerene våre, Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune. De var også svært fornøyde med konferansen og hadde også fått bare positive tilbakemeldinger fra egne deltakere. Vi hadde håpet å bruke app-en til å få gode og raske tilbakemeldinger, men den var relativt lite brukervennlig og vi fikk et lavere antall tilbakemeldinger enn ønsket. Vi har gitt tilbakemelding til Atlantic Mice om at vi opplevde appen som lite brukervennlig. Appen var dyr og vi fikk på bakgrunn av våre erfaringer og innspill til dem, noe redusert pris. Forslag til vedtak Saken legges fram til diskusjon 6

7 Norsk kulturforums landskonferanse 2016: Vedlegg Evalueringsrapport Norsk kulturforums landskonferanse 2016 hadde tittelen Kultur bygger og beveger, og ble arrangert i Tønsberg mai. Årets konferanse hadde rekordpåmelding: 275 deltakere fulgte et variert program i løpet av de to mai-dagene. Programmet omfattet 8 foredrag, 6 buss-seminar og 10 gå-seminar, og ble rammet inn av bespisning, konserter og mye sosialt samvær. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger ble gitt i løpet av konferansen til både NOKUs stab og tillitsvalgte, og til de lokale arrangørene. Mange av disse tilbakemeldingene er gjennomgått i et møte i mellom NOKU og lokale arrangører (Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune) i Tønsberg i juni. Overordnet evaluering Tilbakemeldingene fra deltakerne var i hovedsak svært positive, både når det gjaldt: - praktiske rammer rundt konferansen - konferansens innhold - fordeling av lytting, deltakelse, bevegelse og mulighet for mingling underveis. Buss-seminarer og gå-seminarer Det ble gjennomført 8 buss-seminarer og 10 gå-seminarer. Konferansedeltakerne hadde mulighet til å gi tilbakemeldinger i app-en, men svært få benyttet seg av det. Styret og administrasjonen i NOKU hadde fordelt seg på de ulike seminarene, og de muntlige tilbakemeldingene forteller oss følgende: - Buss-seminarene var svært varierte, og tilbakemeldingene fra disse var svært positive. Dette henger nok ikke minst sammen med at deltakerne hadde mulighet til å velge ut selv hvilket tur man ønsket å delta på. Flere meldte tilbake at det hadde vært gode formidlinger og at det var lærerike opplevelser. - Gå-seminarene fikk også jevnt over gode tilbakemeldinger. To av gå-seminarene måtte av ulike årsaker slåes sammen, og dette medførte dessverre at noen ble skuffet. 7

8 Foredragene Konferansedeltakerne hadde anledning til å gi tilbakemelding på de enkelte delene av programmet i konferanseappen, og 174 av konferansens 275 deltakere (vel 60%) logget seg inn på appen i løpet av konferansen. Det var mulig å gi tilbakemelding på hvilken relevans foredraget hadde for din egen virksomhet, i en skala på 1 (minst) til 5 (mest relevans). Denne skalaen er enkelt omregnet til prosenter, for å gi en tendens til hva de som meldte tilbake i appen mente. Kultur bygger og beveger Kultur og næring Arve Vannebo Trude Marian Nøst Tor Helge R. Moen Linda C. Furulund Relevans: 78% 52% 84% 61% Tilbakemeldinger: Interessant og lærerikt om stedsutvikling Overførbare lærdommer Veldig inspirerende! God åpning av konferansen som pekte på mange sentrale problemstillinger i samspillet mellom ulike aktører. Tilbakemeldinger: Traff vel ikke helt planken? Artig med Bjørvika Nord og Sør Tilbakemeldinger: Et kjempeartig foredrag! Engasjerende og tankevekkende Får lyst til å vite mer om Alta Imponerende stunt som inspirerte og ga mange nye tanker Ble motivert til å komme til Alta neste år! Tilbakemeldinger: Spennende konsept. Tar med meg dette videre. Noe ble hengende i lufta, og kunne vært presentert bedre (bl.a. kulturinkubatorene) Kultur og næring Folk i sentrum Tanker på hjemveien Atle Hauge Hilde Finess Evensmo John-Tore Martinsen Bjørn-Are Vollstad Relevans: 92% 56% 74% 75% Tilbakemeldinger: Veldig spennende Interessant info om et utfordrende felt. Hauge hadde delvis manglende kunnskap om kommune- /fylkeskom. feltet innenfor kultur. Tilbakemeldinger: Det desidert beste foredraget! Ønsker mer av denne typen og færre kåserende egenpresentasjoner. Bunnsolid fremlegging av tematikk som var interessant for mange, på tross av relativ høy detaljeringsgrad. Tilbakemeldinger: Litt rart, særlig han kongen Underholdende! Kreativt innlegg som viste en annen måte å tenke på, og som utfordret flere. Filosofisk og tenkevekkende avslutning som traff mange. Vedlegg Variert kulturelt program Musikken ved åpningen av konferansen: Kongelige Norske Marines Musikkorps ( Marinemusikken ) med Kim Fairchild ga deltakerne bakoversveis! Sjelden har det vært så mange fornøyde ansikt å se i salen! Det øvrige kulturelle programmet var også variert og solid: Arild Moen (direktør for Kultur i Vestfold fylkeskommune) spilte flygelhorn i en nydelig Vestfoldpresentasjon på morgenen dag 2,- og Ila Auto begeistret deltakerne på konsertstedet Støperiet konferansens første dag. Morten Hagevik 8

9 Sak 29/2016: Landskonferansen 2017 i Alta Landsmøte og Landskonferanse 2017 er vedtatt lagt til Alta mai Det er reservert 150 rom på Scandic hotell. Det er ikke plass til selve konferansen på hotellet. Det foreslås at konferansen legges til Kinosalen på Høgskolesenteret. Det er ulike innfallsvinkler til både lokaliteter, program, lunsj og middag. Det legges opp til en diskusjon både om de ytre rammene mht hva og hvordan vi ønsker at konferansen skal legges opp, og innspill mht aktuelle tema, seminar og innfallsvinkler. At vi legger konferansen til Alta har sammheng med deres innsats innenfor arbeidet med barn og unge og dere historiske erfaring med flerkulturelle møter og sameksistens. Disse temaene bør være med i konferanseprogrammet. Vi har de siste årene hatt gode erfaringer med buss-seminar og i år også gå-seminar. Bussseminar er ikke aktuelt i Alta, men vi bør diskutere hvordan vi kan legge opp parallelle temaseminar også der. Saken legges fram for diskusjon 9

10 Sak 30/2016: Norges kulturkommune 2017 Det ble sendt ut informasjon til medlemmene, fylkeskommunene og fylkeslagene våre 16. juni. Arbeidet er i gang i flere fylkeslag. Det vil på møtet orienteres muntlig om hvordan fylkeslagene arbeider med dette. I rammene for den nasjonale juryens vurdring vil kommunenes generelle arbeid med tilrettelegging av gode ordninger i det daglige kulturarbeidet vektlegges. Det handler om langsiktig arbeid, overordnet tenkning og god politisk forankring i tråd med kulturlovens intensjoner. Det handler om godt samarbeid på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor der dialog, positive holdninger og løsningsorienterte tilnærminger står sentralt. For 2017 vil også kommunenes arbeid med kultur relatert til integrering og folkehelse bli tillagt vekt. Det er lagt ut informasjon på hjemmesiden. Saken legges fram til orientering 10

11 Sak 31/2016: Prosjektsamarbeid med KS Ann Evy Duun er ansatt som rådgiver/prosjektleder for KS og Kulturskolerådets felles kultursatsing i Nord-Trøndelag. Stillingen er en toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Avdeling for Utdanning i KS har arbeidsgiveransvaret, men i 40% av stillingen skal Duun arbeide som rådgiver tilknyttet Norsk kulturskoleråd Nord-Trøndelag. Ann Evy Duun tiltrer jobben 1. september Kontorstedet er Steinkjer ved KS Nord- Trøndelag sitt kontor på Fylkets hus. Det er opprettet ei styringsgruppe med representanter fra KS og Norsk kulturskoleråd. KS har også invitert Norsk kulturforum inn i styringsgruppen. Norsk kulturforum har takket ja til dette. Det er planlagt et første møte i gruppen 13. september. Norsk kulturforum v/styreleder og generalsekretær har hatt samtaler med KS og sees på som en viktig samarbeidspartner for KS i prosjektarbeidet. Det er primært deling av informasjon og kobling av akutelle arenaer i KS og Norsk kulturforum som har vært temaet fra vår side. Økonomi har også vært på agendaen i betydningen økonomisk bidrag fra Norsk kulturforum. Dette bidraget vil i utgangspunktet kun være generalsekretærens og styreleders innsats i form av arbedstid, reise- og ev arrangementskostnader. Det orienteres nærmere om samarbeidet på styremøtet. Saken legges fram til orientering og diskusjon om videre arbeid og innfallsvinkler. 11

12 Sak 32/2016: Egne prosjekter Ungdom Medvirkning - Demokrati Det arbeides, i tråd med erfaringer og ønsker fra konferansen om Ungdom og medvirkning i Bodø, med et prosjektnotat om hvordan Norsk kulturforum kan jobbe videre med problematikken ungdom, medvirkning og demokrati. Det overordnede perspektivet er hvordan vi i ulike sektorer og i samfunnet generelt kan bidra til reel medvirkning for ungdom ut fra konkrete vurderinger knyttet til oppgaver og ressurser. Selv om det nå jobbes med lovfesting av ungdommers rett til medvirkning, er det lite litteratur som går i dybden på problemstillingene. Det skrives om samfunnets definerte rammer for formell rett til innflytelse gjennom formaliserte kanaler og organisasjoner, og den enkeltes rett til å øve innflytelse på viktige livsområder. Men hva dette innebærer for den enkelte ungdom og den enkelte sektor varierer sterkt. Omdreiningspunktet i prosjektet er ungdom og medvirkning, mulighet for deltakelse og involvering; og hvilke innfallsvinkler og metoder som finnes, og hva som fungerer. Temaet er hvordan voksne møter ungdom. I vårt prosjekt er dette de som daglig jobber med og for ungdom i skole, fritidsklubb, kulturinstitusjoner, kommuner, fylkeskommuner mfl. Det handler om kunnskapsdeling, kunnskapsheving, kartlegging og dokumentasjon på et bredt spekter av arenaer. Det er store variasjoner mellom sektorene mht både ungdoms mulighet for medvirkning, men også for de ansattes mulighet for kunnskapsdeling og kunnskapsheving. Internasjonale kulturnettverk, EU-prosjekter og midler Det er gjennom ulike møter i regi av Norsk kultuforum og noen av våre fylkeslag (NOKU Hordaland og NOKU Nord-Trøndelag) synliggjort et behov for å etablere arenaer der kultursektoren i Norge kan tenke internasjonalt på tvers av Europeiske grenser. Det er i første omgang snakk om å etablere et nettverk for erfaringsutveksling, kunnskap- og kompetansebygging og gjennomføre en konferanse med aktuelle erfaringer og utfordringer i Bergen høst 2016/vår Det blir informert mer om prosjektet på styremøtet. Saken tas til orientering 12

13 Sak 33/2016: Studietur til Århus Norsk kulturforum har fått en henvendelse fra Drammen kommune med forespørsel om vi kan påta oss arrangøransvar for en studietur til Århus i forbindelse med deres status som Europeisk kulturby i Sekretariatet har startet kartlegging av muligheter, men ser at det har hittil ikke vært grunnlag for å fastlegge et program. Vi ser nå at programmet for kulturbyåret begynner å ta form. Sekretariatet har begrensede ressurser for planlegging og gjennomføring av slike tiltak og det vil sannsynligvis være behov for kjøp av noen tjenester i denne sammenheng. Det blir gitt en nærmere orientering på styremøtet. Saken legges fram til diskusjon 13

14 Sak 34/2016: Rekruttering ny generalsekretær Forslag til utlysningstekst vedlagt. Forslag til vedtak Saken legges fram til diskusjon 14

15 Vedlegg Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Medlemmene er kommuner, fylkeskommuner, og offentlige og halvoffentlige institusjoner og organisasjoner. Norsk kulturforum engasjerer seg i kulturpolitiske spørsmål og arbeider for å styrke medlemmenes faglige kompetanse til beste for et det enkelte lokalsamfunn. Det arrangeres konferanser, møter og samlinger og arbeides for kontakt og samarbeid medlemmene imellom, og mellom medlemmene og offentlige myndigheter, ulike kulturorganisasjoner og internasjonale kulturaktører. Norsk kulturforum har i dag 1,6 ansatte og kontorer i Oslo sentrum. Generalsekretær i Norsk kulturforum Norsk kulturforums generalsekretær ønsker å fratre sin stilling våren 2017 og vi søker hennes etterfølger. Generalsekretæren er ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen og tilrettelegging for styrets virksomhet. Stillingen omfatter kontakt og samarbeid med sentrale myndigheter, nasjonale institusjoner og organisasjoner, fylkeskommuner, kommuner og egne fylkeslag. Planlegging og gjennomføring av konferanser og møter, alene og i samarbeid med andre, nettverksbygging, informasjons- og prosjektarbeid er også viktige arbeidsoppgaver. Stillingen er en 100% åremålsstilling på 6 år med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale. Ønskede kvalifikasjoner Den rette søkeren har utdannelse på høgskole/universitetsnivå og god kjennskap til og erfaring med kultur- og samfunnsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Selv om arbeidsoppgavene temamessig er knyttet til lokalt og regionalt nivå, er det viktig med overordnet kunnskap om nasjonale strukturer, føringer og aktører. God forståelse for kulturens plass og rolle i samfunnsutviklingen vektlegges. Det forutsettes høy arbeidskapasitet, gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig, og grunnleggende kunnskap om bruk av sosiale medier og informasjonskanaler. Søknaden sendes til For mer informasjon om Norsk kulturforum se Søknadsfrist? For mer informasjon kontakt? Norsk kulturforums formålsparagraf: Norsk kulturforum er et landsomfattende faglig forum som har som mål: å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet å styrke medlemmenes faglige kompetanse. å skape kontakt mellom medlemmene gjennom fellestiltak å ha kontakt med offentlige myndigheter og samarbeide med andre kulturorganisasjoner å delta i nordisk og internasjonalt kultursamarbeid. 15

16 Sak 35/2016: Referatsaker Forslag til vedtak Saken legges fram til orientering 16

17 Rapportering møte 1, Aktivitet Strategiarbeid i forhold til nytt handlingsprogram Oppfølging prosjekt i KS Jevnlige samtaler med styreleder/au Kontakt med andre nasjonale kulturorganisasjoner som arbeider med offentlig lokalt kulturliv og kulturaktivitet Oppgradering og oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev. Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Forarbeid og etterarbeid styremøter Avtaler Landskonferansen 2017 i Alta Konferanser/Seminar/Møter 25.04: Møte Familie- og kulturkomiteen (Øvrebø, Festervoll) 27.04: Fagdag NOKU Hordaland, Bergen (Øvrebø, Festervoll) 04.05: Møte Kultur og folkehelse, Oslo (Festervoll) 09.05: Foredrag kommuneplan Narvik (Festervoll) 18.05: Intervju regionalisering kultur (Festervoll) 23.05: Styremøte Tønsberg 23.05: Landsmøte Tønsberg : Landskonferanse Tønsberg 02.06: Fagdag, nettbasert formidling museer (Faye, Festervoll) 16.06: Møte med KS (Carlsen, Festervoll) 17.06: Møte med KulturBiz (Festervoll) 20.06: Nordisk møte København, nasjonalt og regionalt kultursamarbeid i Norden (Festervoll) 22.06: Møte kultur og folkehelse, NAKUHEL Asker (Festervoll) 23.06: Oppsummering landskonferansen med samarbeidspartnere, Tønsberg (Faye, Festervoll) 30.06: Møte Riksantikvaren, kulturminneplaner (Festervoll) : Førdekonferansen, Førde (Festervoll) 26.08: Møte internasjonalt kultursamarbeid Bergen (Festervoll) 01.09: Møte i Vestfold fylkeskommune. Ungdom Medvirkning Demokrati (Festervoll) Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Som interesseorganisasjon for offentlig kultursektor, vil Norsk kulturforum arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk Overordnet handlingsprogram Norsk kulturforum skal samarbeide med Kommunenes interesseorganisasjon KS for å følge opp deres landstingsvedtak om inkludering av kultur i eget handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning Synliggjøre kulturens rolle i samfunnsutviklingen, spesielt knyttet til arbeidet med kommunereformen Synliggjøre behovet for kulturfaglig tilretteleggings-, utviklings- og forvaltningskompetanse i offentlig sektor Arbeide for bred forankring av kulturloven og andre lover innenfor kulturområdet Arbeide for at kultursektoren lokalt tar del i og inkluderes i mangfolds- og integreringsarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid 17 Være en arena for faglige nettverk Arbeide for opprettelse av fylkeslag i alle fylker Bidra til kunnskapsdeling og

18 Sak 36/2016: Eventuelt Overgang fra statlig til kommunalt ansvar for frivillighetssentralene 15. juni sluttet Stortinget seg til Regjeringens forslag om å overføre ansvaret for tilskudd til frivilligsentralene til kommunene. Regjeringen mener at med et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det legges til rette for en videreutvikling av ordningen i tråd med lokale ønsker. Dagens retningslinjer for frivilligsentraler, som er vedtatt av Kulturdepartementet, vil ikke bli videreført. Tilskudd fra Kulturdepartementet til frivilligsentralene utgjør i ,8 millioner kroner. Fra 2017 legges det opp til at midlene fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet i en overgangsperiode på fire år. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas høyde for nye sentraler i fordelingen av midler påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden. Tidligere har Kulturdepartementet gitt et særskilt tilskudd til frivilligsentralenes regionkonferanser og andre samarbeidstiltak. Fra og med 2017 vil dette inngå i det ordinære tilskuddet. KS vurderer mulige tiltak for å bidra til en god overgang fra statlig til kommunal forvaltning av tilskuddet. KS legger blant annet opp til en egen konferanse for kommunene og frivilligsentralene høsten 2016 for å drøfte videre utvikling av sentralene i lys av at ansvaret for tilskuddet overføres fra staten til kommunene. Norsk kulturforum har i utgangspunket ikke hatt mye fokus på frivillighetssentralene, men vi vet at mange kulturarbeidere i kommunene er engasjert i dette. Vi legger derfor saken fram for for eventuell diskusjon. 18

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Årsmelding 2016 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side 10 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side 16 17 konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Kulturpoli)kk for fram)den

Kulturpoli)kk for fram)den Kulturpoli)kk for fram)den? KULTURLOVEN 1: Føremål Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 13. og 14. juni 2012 Til stede: Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bente Christensen (inhabil i S 49/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud og Åse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor

Frivillighetserklæringen. erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Frivillighetserklæringen erklæring for samspillet mellom regjeringen og frivillig sektor Forord Formål Frivilligheten er en stor og selvstendig del av vårt samfunn som gir en merverdi til den som bidrar

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014

VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted Styret: Terje Røe Anette Solberg Morten Sanner Mali Hauen Ragnhild Aashaug Ketil Belsaas Forfall: Cathrine Hagen Styreleder Nestleder Varamedlem Varamedlem Administrasjonen: Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Torsdag 24. januar 2013

Torsdag 24. januar 2013 Torsdag 24. januar 2013 2 N O R D M Ø R S K O N F E R A N S E N 2 0 1 3 Velkommen! Da er det klart for årets Nordmørskonferanse, og i år er det en aldri så liten markering, det er 25 år siden den første

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening

St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening St.meld. 25 (2005 2006) Mestring, muligheter og mening Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet Den Kulturelle

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKESAVDELING All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Kultursektoren i kommunene

Kultursektoren i kommunene Kultursektoren i kommunene I små kommuner bruker man hverandre til ulike tjenester. Vaktmestrene på skolene hjelper for eksempel til med å flytte materialer til konserter etc. Det er mye samarbeid på tvers

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-14 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.08.2015 Strategisk plan for kunst- og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Høring Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020

Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Høringsutkast Kulturstrategi for Oppland 2015-2020 Innledning Politikk handler om å legge til rette for borgernes gode liv og samfunnets ønskede utvikling. I regional planstrategi for Oppland 2012-2016,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 13/1724 C01 Per Aimar Carlsen HØRINGSUTTALELSE NOU 2013:4 KULTURUTREDNINGEN 2014 RÅDMANNENS FORSLAG: Saken legges frem til behandling. Vedlegg:

Detaljer

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv

Planprogram for ny kulturplan. Nesodden kommune. - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Nesodden kommune Planprogram for ny kulturplan - Nesodden bibliotek - Ungdom og fritid - Kultur, næring, idrett og friluftsliv Vedtatt: Kommunestyret 19.06.14. Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger

Detaljer

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 2/16 s. 1 av 12 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 18.04.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 18. april kl. 11:00 til tirsdag 19. april kl. 13:00. Sted: Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av 8 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / MØTEPROTOKOLL P 1/13 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 0.03.2013 13/0002 +47 24142120 Møtedato/tidspunkt: torsdag 7. mars 2013 kl. 12:00 torsdag 7. mars 2013 kl. 16:00 Sted: Til

Detaljer

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen

Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Møte i nasjonalt nettverk, implementering av samhandlingsreformen Dato; 15. august 2011 Sted; Helsedirektoratet, 16. etg Tilstede; Se vedlagt liste over deltagere Fravær; Se vedlagt liste Referent; Tor

Detaljer

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik

Sara Johannesen Astrid Bjørgaas Tilstede fra 10.30 11.30 Randi Myrvang Næss Edvard Johnsen Harald Eriksen Sylvia Thindberg Bergljot Jægtvik Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom "Nordland I" kl. 10.30 14.45 Møtedato: 05. februar 2003 Saksnr.: 1/03-11/03 Arkivsak: 200300401 Til stede: Forfall: Sara Johannesen Astrid

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn Thon hotell, Ski 18. 19. nov 2013 Eldre ressurs eller utgift? Informasjons og erfaringsutveksling TL arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt SLT og kriminalitetsforebygging

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Samarbeidsavtalen 2012-2015

Samarbeidsavtalen 2012-2015 BODØPILOTEN Samarbeidsavtalen 2012-2015 Formål Sammen skal vi øke barn og unges motivasjon og interesse for læring, ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen i skolene og barnehagene

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Sør-Trøndelag FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til Landsmøtet

Detaljer

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging

Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune. Kulturloven og kulturplanlegging Ellen Samuelsen, Steinkjer kommune Gerhard Dalen, Trondheim kommune Kulturloven og kulturplanlegging Kulturloven et slag i luften? Mange er avventende til virkningen av kulturloven Kulturloven krever aktiv

Detaljer

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet

Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Inkluderende lokalsamfunn med fokus på kultur og frivillighet Landskonferanse Ungdom og fritid 2017 Christian Hellevang Mobil: 930 81 650 E-post: Christian.Hellevang@ks.no Ann Evy Duun Mobil: 990 46 710

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 20.10.2014 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Kulturrådet og museumssektoren Oppfølging av oppgaver beskrevet i meldingen Framtidas

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Hvem og hva styrer museene?

Hvem og hva styrer museene? Hvem og hva styrer museene? Det Relevant Museum Trondheim 17.10.2016 Espen Hernes, Kulturrådet Hvem og hva styrer museene?... Museet/styret; strategi, 4 f er Privat kapital, gaver, sponsorater MUSEUM Gjenstand,

Detaljer

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon

Hvem styrer museene? Innlegg «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon Hvem styrer museene? Innlegg 11.10.2013 «Det relevante museum» Espen Hernes Leder for Kulturrådets museumsseksjon hvem styrer museene?... styret armlengde Museet, strategi og 4 f er forventinger demos;

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012

Strategiplan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Handlingsplan 2012 plan for Kristelig studieforbund 2012 2015 Vedtatt av årsmøtet den 23.3.2012 Forankring planen bygger på K-studs visjon, virksomhetside og formål, slik de er gjengitt nedenfor. De overordnede målene i

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag kl Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 08.03.17 kl. 12.00 13.00 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus.

Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014 Tid: Kl 0900-1200 Sted: Ullr, Ullensaker rådhus. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 26. mars 2013 Referat fra styremøte i ØRU 14. mars 2014

Detaljer

Regionale handlingsprogram

Regionale handlingsprogram Regionale handlingsprogram Regionalt handlingsprogram for kunst- og kulturformidling 2016-2020 Kommuneforum, Vadsø, 29.09.2015 Marianne Pedersen, kultursjef. 1 Regionale handlingsprogram formål og prosess

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011

INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 INNKALLING TIL MØTE I DEN SENTRALE STYRINGSGRUPPEN FOR FNF TORSDAG 31. JANUAR 2011 Det innkalles herved til møte i styringsgruppen torsdag 31. januar 2011 kl 0830-1030 i FRIFOs lokaler. SAKER: Sak 1. Referat

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

REFERAT PST 6/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 6/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 6/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 11.12.2015 14/02569 +4 241421 Møtedato/tidspunkt: mandag 23. november 2015 kl. 13:00 - kl. 1:00 Sted: Til stede: Hurdalsjøen

Detaljer

K U L T U R S K O L E FOR A L L E

K U L T U R S K O L E FOR A L L E STRATEGI 2020 K U L T U R S K O L E FOR A L L E Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom endringer i den administrative strukturen og i den sammenheng har det vært naturlig å se på rådets politiske

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI Oppsummering -

STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI Oppsummering - 02.07.2012 Til stede: Forfall: STYREMØTE/-SEMINAR 21. OG 22. JUNI 2012 - Oppsummering - Axel Christophersen (styreleder), Bjørg Christophersen, Randi Gilberg Hjelm- Hansen, Erlend Høyersten, Jan Hoff Jørgensen,

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008

STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 STYREMØTE/-SEMINAR 5. OG 6 JUNI 2008 Saksliste: Sak 16/08: REFERATER Referat fra styremøte 03.04.08 Sak 17/08: FAGLIG OPPFØLGING AV MUSEUMSREFORMEN Sak 18/08: LANDSMØTET 2008 OG 2009 Sak 19/08: SEKSJON

Detaljer

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND

FRIVILLIGHETEN I ROGALAND FRIVILLIGHETEN I ROGALAND I RFK er frivilligheten knyttet til satsingsområdene kultur, idrett, folkehelse og friluftsliv. Regionale frivillige lag- og organisasjoner skal gis gode og forutsigbare rammevilkår.

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral

Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Interne utlysninger; Prosjektstillinger ved Sjetne Frivilligsentral Prosjektleder Senior på Tiller & Strinda Trondheim kommune har gitt Sjetne og Strinda Frivilligsentraler tilskudd til igangsettelse av

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer