Fremtidens byggenæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens byggenæring"

Transkript

1 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing n «Bygg for framtida!»: Regjeringen med ny handlingplan Side 22 n Gruppering med makt: «BIM vil løfte hele næringen» Side 12 n La om til felles modell: Tøffe mål ga gode resultater Side 6 Fremtidens byggenæring Energieffektivisering: CO 2 kutt som monner 4.utgave En temautgivelse fra Value Publishing n Fremtidens byggenæring krever fokus på effektiv bruk av energi. Ved å implementere morgendagens løsninger og teknologi nå, sparer du ikke bare penger og redder nattesøvnen, du gir også et vesentlig bidrag til en bærekraftig framtid. Vi har sett på hvordan. Har du egentlig eirerskap til dine verdifulle data Side 17 Mineralull fra Knauf Insulation Naturlig bindemiddel uten fenol eller tilsatt formaldehyd Naturlig brun, ingen syntetisk farge Lambda 0,035, 0,037 og 0,039 Blåseull med lambda ned til 0,034 for nye og gamle hus Kom å besøk oss på Bygg Reis Deg 09, STAND C01-16, HALL C Ytterligere informasjon finnes på Ref:GLA116309

2 2 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Leder Jøns Sjøgren Boligprodusentenes forening Formann buildingsmart Norge Trond Valeur Skanska Norge AS Formann buildingsmart Norge Stadig større interesse for BIM-teknologi Bruk av ny teknologi er på vei inn i byggebransjen. Mange bygg prosjekteres nå ved hjelp av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM). Ett eksempel er to nye universitetsbygg i regi av Statsbygg i Stavanger. På et informasjonsmøte kom 100 mennesker for å høre om det nye. Det tyder på interesse! BIM-teknologien er bygget på åpne, internasjonale standarder. Det å bygge digitale prototyper av bygget først, muliggjør at alle faggruppene i en byggeprosess kan samhandle. Det betyr at samme hva slags dataprogram den enkelte faggruppe bruker, kan man arbeide med samme modell som andre faggrupper uansett når i prosessen man er. På den måten kan feil og misforståelser, som årlig koster samfunnet milliarder av kroner, raskt og tidlig avdekkes og dermed reduseres betydelig. Men èn ting er avgjørende: Det må være åpne standarder i bunn. Proprietære løsninger gjør effektiv bruk av den nye teknologien umulig. Digital regelsjekker. Et vesentlig poeng i enhver byggeprosess er å være trygg på at gjeldende lover og regler er fulgt. Til vanlig skjer dette ved manuell kontroll på et offentlig kontor eller i egen bedrift. Dette tar tid. I øyeblikket er forslag til nye forskrifter til plan- og bygningsloven ute på høring. Her tas det til orde for obligatorisk 3. partskontroll av prosjektering og utførelse. Dersom denne kontrollen skal utføres av mennesker på tradisjonell måte, vil dette måtte medføre en unødvendig økning av byggekostnadene. Vi mener imidlertid at tiden nå er inne til å satse på digital regelsjekking. BIM-teknologien har vist at dette er mulig, gitt at regelverket standardiseres med det for øye. I en digital regelsjekker gjennomgås modellen av bygget, og i løpet av kort tid er det kontrollert. Resultatet kommer på skjermen enten alt ok eller en liste med ting som må rettes før man kommer videre. Effektivt, hurtig og vesentlig mer pålitelig og rimeligere enn et system med menneskelig kontroll. Myndighetene oppfordres derfor til å iverksette en prøveordning for digital kontroll, slik at tilsynet med regeletterlevelsen blir enda bedre enn i dag. BIM-teknologien er bygget på åpne, internasjonale standarder. Det å bygge digitale prototyper av bygget først, muliggjør at alle faggruppene i en byggeprosess kan samhandle. Bygg Reis Deg. For de som ønsker et nærmere innsyn i hva den nye teknologien representerer, er det store arrangementet Bygg Reis Deg stedet. Her skal det være en internasjonal konferanse med tittelen «How to achieve cost effective and sustainable buildings?» om status og utvikling av BIM. I tillegg vil det bli gjennomført en 48 timers design-/ prosjekteringskonkurranse, Build Hospital Live. Nye verktøy og samhandlingsmåter blir demonstrert i en intensiv konkurranse i å planlegge et sykehus. Et eget såkalt kompetansetorg er også rigget til. Det hele finner sted på Norges Varemesse på Lillestrøm i dagene september. Mer informasjon er å finne på www. buildingsmart.no og I daglig bruk. BIM-teknologien er i daglig bruk og utvikling i mange norske selskap allerede. Både på entreprenørsiden, hos Det er på tide at hele bransjen skjønner at nå er så mye på plass teknologisk at det er fullt mulig for alle aktører å hente gevinster allerede i dag. de rådgivende selskapene og arkitektselskapene benyttes BIM i større og større grad. Det er etter hvert mange gode eksempler på prosjekter hvor BIM spiller en viktigere og viktigere rolle. BuildingSMART Norge vil spille en viktig rolle i fremtiden for å bidra til at flere og flere får innblikk i de pågående BIM-prosjektene slik at hele bransjen blir med. BuildingSMART Norge vil også være viktig inn mot de miljøene som er kommet langt for å løfte de softwaremessige utfordringene de finner inn til BuildingSMART International for derigjennom stadig forbedre IFCstandardene og presse på mot de internasjonale softwareutviklerne for stadig å forbedre teknologien. Det er på tide at hele bransjen skjønner at nå er så mye på plass teknologisk at det er fullt mulig for alle aktører å hente gevinster allerede i dag. Det er lederne i de ulike selskapene og miljøene som må gå foran og vise vei. For å få dette til er det viktig å vite at det kun dreier seg om 20% teknologi. 80% handler om å endre vår måte å gjennomfør byggeprosjekter på. Det er ikke krevende å ta i bruk BuildingS- MART og BIM teknologien. Brukerstyring buildings- MART-prosjektet har i en årrekke vært en motor i utviklingen av BIM-teknologien i Norge, solid støttet av Innovasjon Norge. Forskningsmiljøer, foregangsmennesker i byggenæringen og norske programvareprodusenter har brukt mye tid og krefter på å utvikle teknologien som nå er kommet så langt at store byggherrer som Statsbygg og Forsvarsbygg tar den i praktisk bruk. Det er med andre ord brukerne som nå har tatt styring med den videre utvikling. Bransjeorganisasjoner må ta et større eierskap til sin bransjes strategiske utvikling når det gjelder BIM og buildings- MART. Dette gjøres ved etableringen av såkalte bransjevise brukergrupper. Hver bransje må identifisere forbedringsområder i teknologien og utløse bransjens Jøns Sjøgren Trond Valeur eget utviklingspotensial på nye forretningsområder. Bransjegruppene er på sin side i en nasjonal brukergruppe i buildingsmart Norge, der representanter for hver av bransjene fremlegger sine problemstillinger og behov. Således kan ulike bransjeutfordringer avstemmes og danne grunnlag for nødvendig utviklingsarbeid i regi av programvareprodusentene. Organiseringen sikrer med andre ord at også utviklingen videre bygger på koordinert samhandling basert på åpne standarder. Jøns Sjøgren Boligprodusentenes forening Formann buildingsmart Norge Trond Valeur Skanska Norge AS Formann buildingsmart Norge Fremtidens byggenæring 4. utgave fra Value Publishing Prosjektleder: Reza Shojaei e-post: Produksjonsleder: Sarvnaz Shojaei Tekst: Morten Iversen Grafisk Form: Torgeir Vikan For informasjon ta kontakt med: Value Publishing AS Telefon: E-post redaksjon: Value Publishing utvikler, finansiere og publiserer temaorienterte bilag som distribueres med markedsledende aviser i nordisk presse. Value Publishings temaaviser skaper gjennom det redaksjonelle fokuset i avisen økt kjennskap til ditt varemerke ved å profilere deres produkter og tjenester i riktig kontekst, dette gir en synergieffekt mellom artikkelen og annonsen som skaper i sin tur merverdi for deg som annonsør. Value Publishing er et innovativt selskap med målsetning å bli den ledende produsent av temaorienterte bilag med høy redaksjonell kvalitet i nordisk presse.

3 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 3 EFFEKTIVE BYGGEPROSESSER PÅ VÅR MÅTE Gevinstene er allerede godt dokumentert - nå er det BIM som gjelder! For bygge- og anleggsnæringen er Building Information Model (BIM) fremtidens verktøy som gir store effektiviseringsgevinster og økt merverdi for alle aktørene i verdikjeden. Når vi i Sweco benytter BIM i våre prosjekter, opplever vi at teknologien setter en helt ny standard for planlegging og utførelse. Dette er innovasjon, som evner å løse sammensatte og kompliserte oppgaver på en helhetlig og god måte. Og det er verdiskapning for våre kunder. Mer enn noe annet er BIM verktøyet som stimulerer til flerfaglige prosesser på tvers av fag og disipliner. Det betyr også at det er enklere å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling, fordi vi utnytter flerfaglig kunnskap til å sikre løsninger som er bærekraftige ut fra et økonomisk, økologisk og sosialt perspektiv. Og slike løsninger - det er fremtidens løsninger. Vi har erfart at teknologien fungerer: Planleggingsprosesser er prøvet ut og fungerer. Kommunikasjonsnivået i prosjektene er sterkt forbedret. Dokumentasjonsnivået er endret betraktelig. Kvalitetssikringsarbeidet er modnet og forbedret. Sweco er et stort internasjonalt konsern med ansatte. I Norge er vi et av landets ledende rådgiverselskap innen teknikk og miljø, med 840 ansatte og 25 kontorsteder. Ta gjerne kontakt med Kaare Kleven i Sweco på telefon for en nærmere prat om buildingsmart med BIM.

4 MOTTAK DRIFT VERKSTED ATELIER ADMINISTRASJON ADMINISTRASJON UTSTILLING MAGASIN UTSTILLING MAGASIN UTSTILLING MAGASIN UTSTILLING TEMP.UTSTILLING BRAND TOALETTER OFFENTLIG GENVEJ MULIG SPECIAL VAREINNGANG BRUTTO 936 M2 TOALETTER UDSTILLING HALLER 864 M TEMP. UDSTILLING STOR HAL 950 M2 LAGER 1410 M SKULPTUR OG INSTALLATIONER 2218 M2 DAGSLYSKONTROLL I TAK MULIG EGEN INDGANG VAREINDLEVERING 1410 M TEKSTIL 1032 M2 TOALETTER SPÆRRINGSLINIE 137 M MEDIESAL 174 m MUSEUMSBUTIK LAGER 53 M MUSEUMSBUTIK KONTOR 7 M MUSEUMSBUTIK BUTIK 150 M2 VAREINDGANG KONTOR TOALETTER HOVEDINDGANG INDGANG BRUTTO 936 M LAGER EMBALLAGE 162 M TEKNIKRUM 10 m TEKNIKRUM 10 m GARDEROBE 13 m GARDEROBE 13 m TOILET 36 M INFORMATION VESTIBYLE 590 M MULTIFUNTIONSSAL 269 m BOOKING KONTOR 25 M AFFALDSORTERING 148 M2 LASTE/LOSSEAREAL KUNSTMOTTAK 400 m KAFE 135 M2 BRAND HANDICAP LIFT MOTTAKSSENTRAL 91 m DESINFEKSJONSR. 45 m LAGER 42 m GARDEROBE 112 M CAFE SERVERING 131 m MODTAGSROM DRIFT 98 M2 KAFE INDGANG LAGER 25 M KASSELAGER 346 M2 ELDRE KUNST - SALER 724 M2 4,5 METER RENGØRINGSSENTRAL LAGER DRIFT SB 87 M2 56 M MOTTAKSROM 196 m FRYSEROM 37 m2 AKKLIMATISERING 61 m PAKKEROM 196 m SPÆRRINGSLINIE 37 M REKVISITTLAGER 8 M REKVISITTLAGER 14M TOILET 32m VARELAGER DR LYSAMATUR 65m MØBLER ELDRE KUNST - SAL M2 4,5 METER 4 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Seks finaleutkast til nytt nasjonalmuseum klare m fasade syd 1: m I den internasjonale arkitektkonkurransen for Nasjonalmuseet er kravet om at alle modeller skulle leveres elektronisk, etterfulgt. Til sammen tikket det inn 237 elektroniske forslag. Av disse har juryen på rekordtid plukket ut seks finalister. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Transition. Arkitektkontorer over hele verden har sendt inn sine digitale og tredimensjonale forslag til konkurransen. Det er stor bredde i de valgte forslagene. Endelige utkast vil bli presentert før kommende påske. Innen den tid skal vi ha funnet løsninger som er et funksjonelt ARKITEKTONISK KONSEPT Det arkitektoniske konsept for NasjonalMuseet bygger på sammenstilingen av den åpne urbane flate det offentlige byliv, og det lukkede kubiske volum kunstens magiske verden. Den frie flaten breder seg i byrommet og inviterer sammen med bygningens klare uttrykk til et vidt spekter 25m av kunstnerisk utfoldelse, på samme tid tar den del i områdets urbane bevegelse og skaper opphold for byens befolkning. Byens pause Kunstens rom. DEN URBANE FLATE Den urbane flate opptar forskjellige bevegelsesretninger i byen og skaper en rekke nye forbindelser på tvers av tomten. På den skrånende landskapelige flate integreres de forskjellige utendørs funksjoner som skulpturparker og uteserveringsområde som vannrette platåer i den urbane flates gjevnt stigende terreng. Plassen vil i kraft av de terrengmessige forskjeller ha utsikt over Pipervika, til Rådhuset og Akershus Festning, og vil forskjellige steder danne særlige områder med sitteplasser og trappeanlegg. De historiske bygningene på området (Hovedstasjonsbygningen og Lokalstasjonsbygningen) har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi og huser bl.a. Nobels fredssenter. De MAGASIN PUBLIKUM // ARKITEKTONISK KONSEPT rikt dekorerte monumentalbygningene bevares som en aktiv del av prosjektet, og kobles sammen med Nasjonalmuseet som skulpturelle elementer på den urbane flaten. Baksiden av de 200 historiske bygningene åpnes opp mot plassen og danner en naturlig ankomstplass til museet. Nasjonalmuseet hviler på plassens skrånende terreng og danner en naturlig inngang hvor høydeforskjellen er størst ved ankomstplassen. Ankomstområdet med Taxi og Drop off zone er plassert fra den omdannede og trafikkregulerte Dronning Mauds gate. Under den skrånende urbane flate plasseres museets servicefunksjoner, værksted, atelier, vare og kunstmottak, samt de temporære kunstutstillinger i forbindelse til museets lobby, og med direkte adgang fra byens plass og husets lobby. Samtidig er der direkte forbindelse og tilkjøring fra mottakelsesområdet til temporære utstillinger samt bygningens distrubisjonssystem via heis. Den åpne lobby inneholder museets publikumsfunksjoner, informasjon, lounge og kaféarealer og museumsbutikk i direkte tilknytning til plassens skulpturparker, uteserverings og oppholdsområder. Fra lobbyen er det direkte visuel forbindelse til de temporære utstillingene i underetasjen og til formidlingsetasjen over. 3. september presenterte kulturminister Trond URBAN Giske de seks finalistene i TRANSITION museum verdig, sier juryleder Svein Visualisering av forslagene blir konsistent og fleksibel. Dessuten sikrer byggebransjen både i Norge og plass nivelleret urban flate + lobby museums volum konstruksjon + sirkulasjon magasiner + utstilling NasjonalMuseet plan- og designkonkurransen for Aaser. Najonalmuseet på Vestbanen. Både det at en har lik grunnlagsdata fra internasjonalt. Åpne standarder, Giske og Nasjonalmuseets direk- Heldigital innlevering alle forslagene. større effektivitet, miljøbevissthet og tverrfaglig potentielt kontorbyggeri. I dag bærer samhandling grunden præg af at være et tomrum, er Grimsrud. ene side føjer sig for de historiske bygninger, og på den anden VESTBANEGRUNDEN INDPASNING Vestbanegrunden danner rammerne for det Nye National Museum samt et Vi foreslår at indplacere en Z-formet bygningsmasse, der på den - Dette er et viktig signal til som kun huser områdets historiske bygninger. side skaber plads for det potentielle kontorbyggeri. tør Audun Eckhoff, var i sakens anledning svært fornøyde med bidragene. Jeg er veldig godt fornøyd. URBAN TRANSITION er et forslag til et nyt National Museum i Oslo, som udover at huse Norges kulturskatte også danner grundlag for områdets fremtidige udvikling. Vestbanegrunden udgør rammerne for det fremtidige National Museum samt et potentielt kontorbyggeri. I dag bærer grunden præg af at være et tomrum, der vidner om en skalamæssig kontrast, der spænder fra områdets fredede stationsbygninger til højhusene mod nord. Med udgangspunkt i dette kontrastfulde forhold, foreslår vi, at skabe et museum, som kan lægge sig som en skalamæssig og rummelig overgang mellem de omkringliggende eksisterende samt planlagte bygninger og byrum. Vores ambition er at skabe et nyt National Museum til Oslo som kan blive en naturlig forlængelse af byens rum og skala, der samtidig kan danne grundlaget for områdets fremtidige udvikling. Dette er en ambisiøs plan og alle forslagene har et godt potensial, sa Echhoff, som ikke ville røpe sin favoritt blant utkastene. Det er fortsatt ikke kjent hvem som står bak de ulike bidragene. Også konkurransenes fase 2 gjennomføres i full anonymitet. De seks prosjektutkastene heter Back in Black, Forum Artis, M_Box, Trylleesken, Urban Canvas og Urban BYRUM, FORBINDELSER OG SKALA Vi har valgt at indplacere en Z-formet bygningsmasse, der på den ene side føjer sig for de historiske bygninger, og på den anden side (mod Munkedamsveien) skaber plads for det potentielle kontorbyggeri og på den måde skabe klare differentierede udearealer, der med hver sin særegne karakter vil byde de besøgende på forskelligartede rummelig oplevelser. Dernæst gennemskæres bygningsmassen af offentlige genveje, som vil skabe større sammenhæng mellem områderne og gøre National Museet til en integreret del af byens rum. De gennemskærende genveje opdeler bygningsmassen i fem bygningskroppe, som hver især tilpasses skalamæssigt til dets omgivelser. Fra Pipervika, starter bygningen lavt for at møde stationsbygningerne, hvorefter den gradvist trapper op for at blive en del af den nordlige skyline af høje bygninger. Plan- og designkonkurransen for Nasjonalmuseet er blant de aller første hvor Statsbygg krever at løsningsforslaget leveres digitalt. Helst på en felles modellserver som var åpen for alle registrerte og stilt til rådighet av Statsbygg. Statsbyggs uttesting, bruk og erfaringer de senere årene med objektbaserte, digitale 3D-bygningsinformasjonsmodeller, basert på åpne formater, viser at denne formen for datamodellering nå er kommet langt. Fra og med neste år vil Statsbygg kreve bruk av BIM i MUNKEDAMSVEIEN AVKJØRINGSRAMPE E18 VESTBANEHAGEN alle våre nye prosjekter, sier Bjørne Grimsrud, avdelingsdirektør i Statsbygg. Enklere og raskere Verdien av informasjonen som kan ekstraheres fra en bygningsinformasjonsmodell i forbindelse med juryering har vist seg betydelig. BIBLIOTEKSTERRASSEN moderne kontrast til Oslos mer formelle Rådhusplass. NOBELS FREDSPLADS Urban Transition: Juryen faller for konseptet fordi de mener komposisjonen er elegant og godt tilpasset omgivelsene Hvordan kan vi skabe et museum, som, udover at huse Norges kulturskatte, kan danne grundlaget for områdets fremtidige udvikling? Hvordan kan vi skabe en rummelig og skalamæssig overgang mellem de historiske stationsbygninger og den høje - eksisterende samt fremtidige - skyline? viktige elementer i utviklingen av fremtidens byggenæring, avslutter avdelingsdirektør i Statsbygg Bjørne Urban Canvas: Er designet som én stor kube som «svever lavt over landskapet.» I følge juryen skaper bygget en GENVEJE Dernæst gennemskæres bygningsmasse offentlige genveje, som vil skabe størr sammenhæng mellem områderne og gøre N Museet til en integreret del af byens ru PROGRAM ORGANISERING De fem bygningskroppe repræsenterer museets fire udstillingsprogrammer samt vestibule. Vestibulen er museets hjerte, og er omdrejningspunktet, der markerer overgangen mellem byens rum og museets indre. Vestibulen er centralt placeret, som gør alle museets dele let tilgængelige for besøgende såvel som ansatte. Udstillingsprogrammerne er placeret i de øvrige fire bygningers øverste etager for at give udstillingsrummene mulighed for ovenlys. Udstillingsrummene, som stiger gradvist i højden, vil lede de besøgende igennem et sekventielt forløb, der i pauserum og gangbroer, vil give fantastiske udsigter udover byen og vandet. Museets øvrige programmer administration, værksteder og bibliotek er henholdsvis placeret i forhold til dagslys, forbindelse til magasiner samt eksponering ud mod gaden. Disse samles til ét bygningskompleks via en fælles base af magasiner og varemodtagelse. Basen er museets fundament, og er placeret i bunden for mest effektivt at kunne varetage bygningens daglig drift, modtagelse af vare samt fordeling i hele museet. ROBUSTHED Et af projektet vigtigste målsætninger har været at skabe et robust og fleksibelt hovedgreb som, i det videre forløb, kan tilpasses, optimeres og fornys uden at svække projektets bærende elementer. De bærende elementer er, 1. byrum der skabes i samspil med de eksisterende og potentielle bygninger. 2. offentlige genveje der kan forbinde de omkringliggende byrum. Isolerte paneler DOKKVE IEN AKER BRYGGE MUSEUMSPLASSEN Nå i Norge: RÅDHUS PLASSEN Verdens ledende leverandør av nyskapende vegg- og taksystemer 3. de skalamæssig forhold til stationsbygningerne og de omkringliggende eksisterende samt potentielle bygninger. Det klare overordnet greb giver bygningen evnen til optage nye inputs, forandringer, ønsker og behov, der givetvis vil opstå under udviklingsprocessen, og stadig bevare bygningens stærke identitet. SITUATIONSPLAN 1:1000 Med Kingspan isolerte vegg- og taksystemer kan du tilfredstille de STUEETAGE 1:500 strengeste krav til energieffektivitet, miljøvennlighet og sikkerhet. Og i tillegg oppnå stor arkitektonisk eleganse. Kingspan er verdens største produsent av sandwich-paneler. Våre energiriktige paneler bærer i seg mer enn 30 års erfaring, og er testet og utprøvd verden over. Du vil se løsninger som faktisk vil tilføre bygget energi! Kingspan kombinerer de beste funksjonene du ønsker. Brannsikre paneler med en uslåelig isolasjonen til en konkurransedyktig pris. Ring , så gir vi deg en presentasjon av våre nyskapende løsninger

5 M2 ER LASTE/LOSSE DRIFT 431 M IFT/ MODTAGSROM DRIFT 103 M OVERVÅK. 71 m PÅ MESSANIN ARKITEKTUR MODELLER 190 M PÅ MESSANIN KERAMIKK/GLASS 190 M MODTAGSENTRAL 100 M SIKKERHEDSLEDER 22 m2 BRAND MALERI M BRAND MULIG SPECIAL VAREINNGANG SAMTIDSKUNST HALL 428 M SAMTIDSKUNST SAL 340 M2 OFFENTLIG GENVEJ UDSTILLING HALL 641 M2 DAGSLYSKONTROLL I TAK TOILET 35m PAUSEAREAL SAMTIDSKUNST HALL 525 M PAUSEAREAL VARE HEIS LOBBY 1410 M RECEPTION 49 m TOILET 27M LAGER 120 m2 INDGANG SAMTIDSKUNST SAL 340 M SAMTIDSKUNST HALL 428 M REKVISITTLAGER 13M TOILET 33m2 RESTERENDE ETAGER 936 X PAUSEAREAL BRUTTO 936 M2 HANDICAP LIFT SAMTIDSKUNST HALL 524 M2 SERVICE INDGANG ADMIN. INDGANG ADMIN. HEIS MØDERUM 46 m ANRETNING 27 M KØKKEN 65 M2 LOBBY 2400 M2 DAGSLYSKONTROLL I TAK VARE HEIS KØLE RUM 16 M KONTOR 9 m2 PUBLIKUMS HEIS PROJEKTROM OPLERINGSROM 78 M2 23 M KJØL/FRYS/LAGER/AVFALD 36 M KANTINE/MØTEROM 195 M ANRETNING/SERVERING 20 M KONTOR KJØKKENSJEF 9 M KANTINE KJØKKEN 75 M PAUSEAREALER 461 M2 RESTERENDE ETAGER 936 X FOTOGRAFI 327 M2 OFFENTLIG GENVEJ ÅBENT BIBLIOTEKSAREAL 785 M2 BRUTTO 936 M2 BRAND ALLROM 98 M KUNST PÅ PAPIR 457 M2 LOUNGE ADMIN HEIS GARDEROBE/TOILET 18 M2 KAFE KAFE INDGANG KONSERVERING MALERIER 210 M KONSERVERING OBJEKTER 199 M FORMIDLING GRUPPEROM 45 M FORMIDLING GRUPPEROM 54 M VIDEO/DVD-ROM 14 m GRUPPEROM 53 M KONTOR ARKIVAR DOKUMENTASJONSARKIV 18 M FORSKERCELLER 18 M KONTOR VEILEDER M2 KONTORARBEIDSPLASSER 57 M2 9 M MELLEMLAGRING 56 M (2X85 M2) MELLEMLAGRING 50 M FERNISERINGRUM 28 M2 KONSERVERING RAMMER 48 M LAGER RAMMER MONTERING 28 M2 27 M GROV TØR RENS 28 M2 FARVERUM GROV VÅD RENS 25 M VÅD-/TØRRERUM 62M ELTROLYSERUM 12 M KONTOR BIBLIOTEKLEDER ELDRE KUNST - SALER 1149 M2 4,5 METER DAGSLYSKONTROLL I TAK REKVISITTLAGER 8 M SKÆRING KARTON OG LAGER 30 M2 KONSERVERING KUNST PÅ (20 M2) PAPIR M VÅDRUM FIKSERING (200 M2) 19 M2 20 M MAGASIN 740 M LESESAL 100 m STUDIESAL 101 M KONSERVERING TEKSTIL OG DRAGTER 192 M KONSERVERING FILM OG VIDEO 62 M2 ELDRE KUNST - SALER 340 M2 4,5 METER REKVISITTLAGER 14M TOILET 32m SIKRET ROM FOR ARKIV 23 M ARBEIDSROM 58 M KLIPP-, SAMLINGS- OG KUNSTNERARKIV 100 M2 TOALETTER TOALETTER Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 5 200m LAN 1:1000 forum artis 04 MODELLPERSPEKTIV FUGLEPERSPEKTIV FRA ØST Skulptur terresse GEN AV PROSJEKTET A VUE TIL ANKERSHUS C ETAGE 2, 1: OFFENTLIG GENVEJ OFFENTLIG GENVEJ SAMMENKOBLING PÅ GRUNNPLANET DRIFT / PUBLIKUM FORDELING AV PROGRAM ETAGE 1, 1:500 south-east elevation scale 1:500 M_Box: er horisontal og lett i utformingen og er laget slik at den er lavere enn byens skyline. D n af e ational m. section aa scale 1:500 PLAN -1 Back in black: Er delt opp i to forskjellige bygningskropper som i følge juryen skaper et luftig by- section bb scale 1:500 SKALA rom og glir godt inn i De gennemskærende genveje opdeler bygningsmassen i fem bygningskroppe, som hver især tilpasses skalamæssigt til dets omgivelsene. omgivelser. Fra vandet, starter bygningen lavt for at møde stationsbygningernes skala, hvorefter den gradvist trapper op for at blive en del af byens skyline. Det Ny National Museum i Oslo vil blive et nyt landmark, som tilpasser sig til omgivelserne, mens at danne grundlag for områdets fremtidige udviklingsmuligheder. UDEAREALER Museets udformning skaber, i samspil med de omkringliggende bygninger, klare differentierede udearealer. Disse vil med hver sin særegne karakter vil give de besøgende en forskelligartede rummelig oplevelser. VESTIBULE VESTIBULE INDGANGE VUE FRA RÅDHUSET, FOTOSTANDPUNKT BIBLIOTEK I tilknytning til udearealerne ligger museets forskellige indgange, som fører besøgende ind i vestibulen og biblioteket. Derudover er der mulighed for at åbne facaden i de midlertidige udstillingssale langs havnepromenaden, og gøre de udstillet kunstværker til den del af byens rum. MUNKEDAMSVEIEN Indkørsel til museet samt kontorbyggeriet foretages via Munkedamsveien direkte til bygningens vareindlevering. PLAN 1 COLLAGE VAREINDLEVERING MUSEET SETT FRA RÅDHUSET OVERGANG Vestibulen udgør overgangen mellem byens rum og museets indre. Vestibulen er som et overdækket byrum, der formelt såvel som uformelt inviterer folk indenfor, og leder dem videre ind til udstillingssalene. VESTIBULE Vestibulen er museets hjerte, og er bygningens omdrejningspunkt. Vestibulens centrale placering gør alle museets dele let tilgængelig for besøgende såvel som ansatte. MUSEUMSPAS Et indre hovedstrøg Gate bliver en indb museets publikums butik, auditorier, bib i basen og samling skabes end videre p Udadvendte funktio bygninger spiller sa gårdhave, der midt udeservering melle UDSTILLING Udstillingsprogrammet er placeret i museets etager for at give udstillingsrummene mulig ovenlys. Udstillingsrummene stiger gradvist i og vil lede de besøgende genem et sekve forløb, der i pauserum og gangbroer, vil g fantastiske udsigter udover byen og van Strøg og gårdmiljø Opstigning Terrasse TRY view from town hall Forum artis: har med sin intime borggård og logiske romløsninger, funnet et strukturelt samspill med Vestbanen. Trylleesken: Er tenkt som det tredje elementet i trekanten Rådhusplassen, festningen og nasjonalmuseet. EDMmodelServer - Master Data Management for BIM & buildingsmart Benyttet av Arkitekter og Jury i arkitektkonkurranse for nytt Nasjonalmuseum, Vestbanetomten i Oslo EDMmodelServer benyttes av både myndigheter og industri. Løsningen er bygget inn i ledende BIM verktøy fra Nemetschek, Graphisoft og Tekla og er benyttet som database og regelsjekker plattform av myndigheter i USA, Norge, Australia og Singapore. Statsbygg og Jotne samarbeider om utvikling og driftsetting av en databaseplattform for forvaltning av BIM for hele Statsbygg s eiendomsportefølje. I den pågående arkitektkonkurranse for nytt Nasjonalmuseum i Oslo, benyttet Statsbygg EDMmodelServer for mottak av motta totalt 237 konseptforslag fra arkitekter fra hele verden og som jurysystem. Løsningen tilbyr kontroll av plassering, siktlinjer, volum- og arealberegning av funksjonsområder for beregning av energiforbruk og byggekostnader. PLAN 0 Areal/energirapport Data leveransekontroll Kollisjonskontroll PLAN 2 Eierskap til informasjon i hele byggets levetid gir bedre lønnsomhet og bærekraftige bygg. Der hvor dokumenter, tegninger og annen uformell, ustrukturert informasjon forårsaker kaos, dårlig lønnsomhet og dårlige løsninger for alle, gir EDMmodelServer kommersielle, velprøvde og standardiserte løsninger for: et enhetlig system for strukturering og forvaltning av alle data i byggets levetid (prosjektdata, produktkataloger, kunnskap og langtidsarkiv) basert på buildingsmart standarder og format. et nødvendig verktøy for BIM Manager med ansvar for tverrfaglig kontroll en konfigurerbar løsning for arbeidsflyt som gjør det enkelt å automatisere og kvalitetssikre design, produksjon og forvaltningsprosesser ref. Statsbygg s BIM Manual. sikker tilgang til rett og pålitelig informasjon til rett tid for akredditerte brukere gjennom deres respektive fagapplikasjoner. Full sporbarhet på alle endringer og baselines. Kvalitetssikring av leveranser kunder og partnere ved bruk av intelligente regelsjekkere med 3D og tekstlig rapporteringsmuligheter. Integrert 3D visualisering ved bruk løsninger fra Octaga og First Interactive. full støtte for buildingsmart standardene IFC (modell), IFD (terminologi) og IDM (kontrakter og byggeprosess) Jotne EPM Technology AS ble etablert i 1994 som et selvstendig programvarehus for å kommersialisere Jotne gruppens strategi om integrasjon av design og produksjons-prosesser ved bruk av informasjons-teknologi. Selskapet utvikler og leverer produktet EXPRESS Data Manager til internasjonale innen forsvar, fly, romfart, bygg og anlegg og olje og gass. Vestbanen arkitektkonkurranse forslag videre fra 1.runde

6 6 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Ville bli best i landet på BIM Høye mål ga gode resultater Rambøll bestemte seg tidlig for å bli blant landets beste på prosjektering med BIM. Den målrettede satsningen har ført til en gjennomgående kompetanseheving på tvers i virksomheten og flere spektakulære bygg. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Overgangen til bruk av BIMverktøy er den største satsningen på IT-verktøy vi har gjort etter innføringen av kvalitetssystemet vårt tilbake på 90-tallet, sier Morten Engh, visedirektør i Rambøll Norge. Da Rambøll innførte BIM-verktøy i bred skala for drøyt tre (to!?!) år siden, hadde visedirektøren en forventning om en mer effektiv tegningsproduksjon og evnen til å oppdage feil og mangler i modellen på et tidlig tidspunkt. Ledelsen vår ønsket en utvikling i måten vi arbeidet på, kunden forventet i større og større grad at vi prosjekterte med BIM, og sist men ikke minst hadde vi forventninger til å få et bedre produksjonsverktøy, sier Engh. Få voksesmerter Gjennom etablering av utviklergrupper og superbrukere, som har fått grundig opplæring og oppfølging gjennom prosessen, har implementeringen framstått som et skoleeksempel i innføringen av omfattende ITverktøy i en virksomhet. At det har vist seg å være den tverrfaglige kommunikasjonen i prosjektene som virkelig har revolusjonert samarbeidsformene, anser Engh bare som ytterst positivt. Vi ser at å jobbe med BIM gir betydelig gevinster både for oss selv, kunder og samarbeidspartnere. Nå må vi videre og på en helt annen måte jobbe for å inkludere flere ressurser i enda tidligere faser av de ulike prosjektene. I første omgang må vi få arkitektene på banen, sier Engh. Som et godt eksempel på et Vi ser at å jobbe med BIM gir betydelig gevinster både for oss selv, kundene og samarbeidspartnerne. fruktbart samarbeid med kompetente arkitektmiljøer trekker Engh fram Hamsunssenteret. Riktignok tegnet den verdenskjente amerikanske arkitekten Steven Holl det bejublede forslaget allerede i 1996, Foto: Nordland County Council / Tore Schöning Olsen men selve tilpassningen og prosjekteringen har gått knirkefritt takket være arkitektens evne og vilje til tilpassning. Byggets utforming stilte krav til helt spesielle løsninger for at bygget skulle kunne oppføres innenfor det eksisterende regelverket. Et godt samarbeid mellom alle involverte parter og en vilje til å utfordre tradisjonelle løsninger, var avgjørende faktorer for å gjennomføre dette meget spesielle prosjektet, sier Engh. En sjelden perle Hamsunsenteret er på ale måter et spektakulært bygg. Alle linjer i et spektakulært bygg: Hamsunsenteret er på alle måter et spektakulært bygg. Alle linjer i bygget er skjeve. bygget er skjeve. Bygget er tilpasset et fulldigitalisert utstillingskonsept med fleksible tekniske føringer. Samspillet mellom arkitekturen, det naturlige lysinnfallet, utsikten og den digitale utstillingen skal spille sammen og berike hverandre. Konstruksjonen er plassstøpt med skrå vegger og et komplisert bæresystem med mange skrå konstruksjoner og et bæresystem tilpasset arkitektoniske ønsker. Hamsunsenteret viser en gang for all at det er slutt på den tiden da arkitektene kunne sulle rundt og lage løsninger som blir førende for et helt prosjektet på egen hånd. I framtiden er det samhandling og fellesarenaer som gjelder, sier Engh. Bredde vinner Visedirektøren tror at tidene som kommer i enda sterkere grad vil favorisere de selskapene som evner å representere flere fagmiljøer. Dette blir derfor prioriterer sterkt. - Vi som er så store og tverrfaglige må også være flinke til å jobbe med en felles modell for alle fag. Vi har mange oppdragsgivere og samarbeidspartnere, og må derfor ligge i forkant av utviklingen. Ved å ha en arkitekt med på laget fra starten av vil for eksempel føre til at vi slipper å famle og lander direkte på den optimale løsningen allerede i oppstarten av et prosjekt, avslutter Engh. Nordens viktigste byggemøter! Nordbygg 2010 ENORM RESPONS KUNDER FRA HELE VERDEN VIL BLI SETT HER Kongebro Natursten Danske Kongebro leverer byggevarer i naturskifer. Oppdrag fra seks arkitektfirmaer og flere bestillinger fra forhandlere ble vist fra Nordbygg Responsen på utstillingen har vært enormt. Svenske arkitekter og byggherrer ser nå ut til å være klar for den varige og estetisk materiale, sier administrerende direktør Erik Johansen. Regin Regin utvikler produkter for styring og overvåking av bygninger. Fjorårets messe var veldig vellykket. Samarbeidspartnere og sluttbrukere fra hele verden besøkte Nordbygg Noe som har resultert til eksportvirksomhet til blant annet Frankrike og Singapore, sier produktsjef Stefan Blom. Allerede nå planlegger Regin produktnyheter til Nordbygg Villeroy & Boch Gustavsberg Gustavsberg er en av de ledende produsenter av baderomsprodukter og heleid datterselskap til Villeroy & Boch AG. Nordbygg er Nordens største handelsmesse og der ønsker vi å bli sett. I 2010 tror vi at vendingen kommer, og at vi tar de første skrittene mot en høykonjektur sier Hans Classon, salgssjef i Villeroy & Boch Gustavsberg. Bestill nå! mars 2010 Stockholmsmässan For standbestilling, kontakt Margaretha Karlsson på eller Påmeldingsskjema, se Flere utstillerutsagn, se

7 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 7 en ny standard for deg som vil bruke det beste! Fra og med neste år skal alle boliger som bygges, leies ut eller selges, utstyres med energiattest. Dess bedre isolert huset er, dess større er sjansen for å få en bra attest. Glava Extrem33 er en helt ny standard utviklet nettopp for deg som vil bruke det beste når du skal isolere huset ditt. Les mer på glava.no eller besøk oss på stand nr. CO-319 på Bygg Reis Deg. Markedets Mest isolerende cm

8 8 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Automatisert gjenbruk av optimal design Forenkler byggeprosjektet og senker kostnadene Selvaag var for noen år siden på utkikk etter en måte å industrialisere sin boligbygging på. De ville bygge bedre, raskere, med høyere kvalitet og til lavere pris. For å få til det utviklet gruppen sine egne IT-verktøy. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Det er sikkert mange poster i et byggebudsjett som kan barberes, men få grep er like besparende som å gjøre ALT riktig med en gang. Ved å gjenbruke egne erfaringer og suksessfulle design kan en entreprenør nå hoppe bukk over alle erfaringsmessige svakheter og kjente problemer, allerede på tegnebordet. Det vi har gjort i Bluethinkprogrammene er rett og slett å lage et system for håndtering av opparbeidet kunnskap og erfaring, slik at suksessfaktorer enkelt kan gjenbrukes. Det er ingen grunn til å finne opp kruttet ved hver prosjektstart, sier Per-Olav Opdahl, direktør for Selvaag Bluethink. Selvgjort er velgjort Selvaag har alltid vært tidlig ute og langt frampå når det kommer til å ta i bruk fersk teknologi og nye løsninger i sin virksomhet. En virksomhet som i løpet av skarve seksti år har prosjektert og reist mer enn boliger bare i Oslo-området. Stor var derfor skuffelsen da det gikk opp for en samlet virksomhet at det ikke fantes buildingsmart verktøy på markedet som åpnet for de mulighetene man så funklet i det fjerne. ces,» bygningsspesifikke krav og et homogent lovverk til objekter, kan vi mate regler, formler og erfaringer rett inn i objektbiblioteket, og behandle dem i våre digitale 3D modeller sammen med de etter hvert mer tradisjonelle og håndgripelige bygningsdataene, sier Opdahl. Selger verktøyet internasjonalt Aktører som er gjenbruksorienterte har falt for metoden. I England har boligprodusenten «Inspace Partnerships» tatt i bruk programvaren. Det vi har gjort i Bluethink-programmene er rett og slett å lage et system for håndtering av opparbeidet kunnskap og erfaring, slik at suksessfaktorer enkelt kan gjenbrukes. Inspace er en boligbygger som opererer innefor et lavkostnadssegment for sosial boligbygging og reiser cirka 1600 boliger i året. Boliger direktør for Selvaag Bluethink: Per-Olav Opdahl. som møter og langt på vei overstiger dagens krav til miljømessig bærekraft og hensiktsmessig pris. Vi bygger alt fra enkel innlosjering for ukependlere, via studenthybler til eldreboliger. For å komme inn under den boligsosiale paraplyen, må vi forholde oss til et sted mellom fem og seks hundre forskrifter som blant annet regulerer utforming, materialvalg og funksjon. Med Bluethinks «House Designer» kan vi nå overføre disse kriteriene fra en modell til en annen, helt uten å I ethvert prosjekt er det en rekke fellesnevnere som er både transparente og lett overførbare. Ved å omsette de ulike «best practita de mange og kostnadskrevende rundene med revisjon og utbedring, sier Brendan Ritchie, administrerende direktør for innovasjon, bærekraft og sosiale boliger i Inspace Partnerships på selskapets hjemmesider. Det var en åpenbaring å kunne pakke opp alle forhåndsdefinerte reglene og faktorene som er viktige i vår sektor, i 3D modellen. Ved å vite at utformingen er i samsvar med forventninger og krav, før designen inkluderes i modellen, har vi ikke lenger behov for nitidig revisjon for å luke ut eventuelle feil. Vi vet av erfaring at det fungerer, avslutter Ritchie. HAVNEVIK Den nye Sundolitt Climate+. Samme tykkelse. 20% bedre isolasjonsevne. Sundolitt lanserer nå et nytt produkt som har 20% bedre isolasjonevne enn tradisjonelle isola sjons - materialer. Climate+ er tilsatt grafitt som reflekterer infrarød stråling. I tillegg har produktet minimalt vann opptak, lav vekt og stor trykkfasthet. Dette er fremtidens isolasjonsmateriale som sparer miljø og lommebok.

9 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 9 Vectorworks is a registered trademark of Nemetschek North America. Vectorworks Architect 2010 Making Change Easy Intuitiv 3D-brukergrensesnitt med unified view Forbedret IFC-import og -eksport SOSI-import og -eksport med SOSIworks 4.1 Meget prisgunstig lave oppgraderingskostnader Over 80 nyheter se Dakantus AS Hotson Bakker Boniface Haden Architects Jackon Super EPS Standnummer C03-01 Den nye generasjonen isolasjonsmateriale! Jackon Super EPS Jackon Super EPS isolerer 20% bedre enn tradisjonelle isolasjonsmaterialer. Valget er ditt: Bedre isolering med vanlig isolasjonsmengde Eller samme isoleringsevne som før med 20% mindre materialbruk Det er ikke tilfeldig at Jackon Super EPS er grå. Hemmeligheten ligger i gråfargen. EPS råstoffet er nemlig tilsatt det strålereduserende materialet grafitt. Dermed reduseres varmeoverføringen og isolasjons-evnen øker. 20 % BEDRE ISOLERING Les mer på Jackon AS, Nordens ledende produsent av polystyrenisolasjon, leverer rasjonelle og effektive løsninger som bidrar til energisparing og forbedret bokomfort. Jackon har ledet utviklingen siden starten i 1956 og omsetter idag for ca 1.8 milliarder kroner. tungvekter på lette løsninger!

10 10 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing Energigjerrighet i praksis Nytt, smart miljøbygg i Porsgrunn Schneider Electrics nye kontor- og verkstedbygg i Porsgrunn er utstyrt med en rekke fremtidsrettede teknologiske løsninger som ikke bare sparer energi, løsningene øker også komforten og gjør kontorene ytterst fleksible. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Schneider Electrics nye bygg i Porsgrunn er ett av de mest moderne og miljøvennlige byggene i Norge med sine mange innovative løsninger for energisparing. Ambisjonen er at elektrisitet og energi bare skal brukes når det virkelig er behov. For å få til dette har Schneider tatt i bruk det siste innen teknologi. Et digitalt styresystemet overvåker og regulerer alle tekniske funksjonene i bygget. Funksjoner som varme, ventilasjon og lys styres ut fra gitt parametre og hensiktsmessige mål. Systemet kan når som helst programmeres om eller overstyres fra en PC, gjerne over internett. Som spesialister i energihåndtering - og leverandør av markedets kanskje mest energieffektive løsninger - kan vi ikke tillate oss å sløse med energien selv, sier Stefania Righetti Nilsen, kommunikasjonssjef for virksomheten. Plug n play Selv om det tok lang tid å planlegge bygget, tok det ikke mer enn drøyt to uker å sette opp selve anlegget, et anlegg som består av et toppsystem KNX-team: Fra venstre Mikael Karlsson, Vidar Andreassen og Geir Lyby, som har konfigurert byggets styresystem. Miljøbygg: Schneriders nye hovedkvarter er fullspekket av smarte energiløsninger. for sentralisert drift og vedlikehold, samt et underliggende KNX-anlegg, hvor de ulike delene som styrepaneler, brytere og sensorer, kommuniserer med hverandre. I hvert kontor registrerer en sensor alle bevegelser og sender signaler som sørger for at lysene på kontoret tennes og slukkes. Bare for å nevne noen få av svært mange muligheter og sprelske energiløsninger virksomheten har kommet opp med til sitt nye praktbygg. - I ubrukte kontorer forblir lyset skrudd av, og spjeldet for ventilasjon skrudd ned til et minimum. Når noen kommer inn tennes lyset og spjeldet for ventilasjon åpnes slik at rommet tilføres det antall kubikkmeter frisk luft arbeidsmiljøloven foreskriver. I den varme delen av året brukes ventilasjonen også til kjøling. Ønsket temperatur kan selvfølgelig også reguleres av den enkelte bruker, sier Nilsen. Lukter deg Det er også C02-følere i møterommene som «lukter» om noen er i rommet og som så aktiverer åpningen av et spjeld i ventilasjonsrøret som igjen åpner lufttilgangen til lokalene. Ventilasjonsaggregatene fungerer med trykkstyrt tilluft og er utstyrt med en varmeveksler, et fjernvarmematet varmebatteri og et kjølebatteri. Selve trykkstyringen utføres ved hjelp av frekvensomformere som styrer viftemotorene for tilluft og avtrekk. Dette muliggjør en myk start og drift av motorene. Den roterende varmeveksleren gjenvinner opp til 80 prosent av energien fra avtrekksluften. Basisvarmen på alle kontorer bestemmes sentralt. Et flisfyringsanlegg i nærheten av bygget forsyner oss med fjernlevert biovarme. I tillegg brukes det elektrisk varme fra en sentral kjele. Temperaturen på kontorene styres av anlegget, som forebygger hyppige og brå svingninger, noe som demper strømutgiftene og gjør arbeidsmiljøet jevnt behagelig, avslutter Nilsen. Bli med på isoleringsdugnaden: Fra 1. januar 2010 skjerpes energikravene 40 prosent av alt energiforbruk i Norge er i dag knyttet til bygg. Dette gjør sektoren til den verste klimasynderen i landet. Bedre isolering er den mest nærliggende løsningen for å tette sluket. TEKST: Morten Iversen Byggisolasjon er antageligvis det ene mest lønnsomme miljøgrepet som kan tas. Ikke bare er besparelsen varig. Gjennom redusert energiforbruk overstiger sparte energikostnader raskt engangsutgiften ved å isolere. Etter hvert som strømprisen gradvis øker, vil bevisstheten og kunnskapen om hvor energien renner ut, stige betraktelig. I og med at det fortsatt er langt frem til et virkelig energieffektivt hus, vil det mest nærliggende for så å si alle være å isolere bedre for å senke driftskostnadene, sier Karlsen. Økte krav fra 1. Januar 2010 Myndigheter rundt om i Europa har så smått begynt å ta konsekvensene av mulige energibesparelser på alvor og har de siste årene nærmest kappet om stramme inn på kravene til isoleringstykkelse. Kanskje ikke så rart. Ved å øke isolasjonstykkelsen med 5 cm kan energiforbruket til oppvarming reduseres med opptil 60 prosent. Øker du tykkelsen med 15 cm kan du redusere forbruket med hele 75 prosent. Åtte av ti boliger som vi skal bo i om tyve år, er allerede oppført. Det er derfor helt avgjørende at vi gjør forbedringer på mange av dagens boliger. Ved å legge 10 cm mer i gamle hus, kan man oppnå en reduksjon på to tredjedeler av dagens driftskostnader. Kostnaden ved å nyisolere er marginale. De fleste opplever at hele investeringen har betalt seg over strømregningen i løpet av tre til fem år. Ikke dårlig for bygg som skal huse mennesker i femti, ja kanskje i hundre år, sier Karlsen. Mye å spare Av de boliger man i Sverige reiste på to fattige tiår i forbindelse med byggingen av folkhemmet, er fortsatt i bruk. Etter å ha oppgradert disse til 30 cm isolasjonstykkelse, bruker de nå to tredjedeler mindre energi til oppvarming, en reduksjon på vanvittige 1,3 TWh, noe som tilsvarer to årsproduksjoner ved Altakraftverket, eller halvparten av årsproduksjonen ved Naturkrafts gassverk på Kårstø. Det er en betydelig samfunnsmessig gevinst ved å isolere gamle bygg, man kan senke det totale energiforbruket og CO2 utslippene kraftig uten å løfte en finger, utover å isolere bedre, avslutter Karlsen. Nødvendig isolasjonskunnskap på fire timer Isolering og energieffektivitet kan i utgangspunktet virke både komplisert, omfattende og vanskelig. For å styrke kompetansen i byggenæringen generelt inviterer SINTEF Byggforsk og Norsk Industri til fagseminar under «Bygg reis deg 09.» n Seminaret er ment å gi deltakerne praktisk, direkte anvendbar kunnskap om de nye forskriftskravene, sier foredragsholder Trond Bøhlerengen fra SINTEF Byggforsk, norges fremste frittstående forsknings- og utviklingssenter for teknisk og samfunnsfaglig forskning og utredning. Siden starten i 1953 har instituttet vært toneangivende i utvikling av gode detaljløsninger for byggebransjen, publisert gjennom foredrag og Byggforskserien. Bøhlgren vil i løpet av fire verdifulle timer gi byggmestere, entreprenører, rådgivende ingeniører, arkitekter og alle interesserte innenfor relevante offentlige etater en grunnleggende forståelse for hvordan kravene til energibruk kan løses i praksis. På seminaret vil vi gjennomgå energikravene fra 1. februar 2007 og intensjonen i det nye forslaget til planog bygningslov som trer i kraft fra nyttår, sier Bøhlgren. Det samme seminaret holdes både 23. og 24. September på Thon Hotel Arena på Lillestrøm som ligger i tilknytning til Norges Varemesse, i tidsrommet 12:00 16:00. Har du glemt å melde deg på? Det ryktes at det fortsatt er noen restplasser ledig.

11 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing 11 BIM med ny dimensjon Vi satset tidlig på BIM i Multiconsult. Vi dannet fortroppen. Nå har vi erfaring og kompetanse til å gjøre BIM til mer enn et verktøy. Det er vår gjennomføringsmetode som er viktig. Styring. Samhandling. Da får BIM en ny dimensjon vi kaller det 4D i Multiconsult. Illustrasjon av integrert prosjektering i praksis. Her er alle fag representert i én felles modell (ARK, RIB, LARK, RIE, RIV). MULTICONSULTs forretningsområder: BYGG OG EIENDOM INDUSTRI OLJE OG GASS SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR ENERGI MILJØ OG NATURRESSURSER

12 12 Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing BIM-krav også for energieffektivisering? Energimål og miljøkrav vil i fremtiden påvirke alle aktører i et gitt byggeprosjekt. For at løsningsvalg, kalkyler, prosjekterings- og byggekostnad skal bli korrekte, må energieffektiviseringsmålene inn i BIM så tidlig som mulig. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Det blir et stadig større fokus på energiforbruk. Flere og flere utbyggere har energimål nedfelt i kontraktene sine. Allerede i dag ser vi derfor at livsløpshensyn er i ferd med å farge BIM-modellenes utvikling. Ikke så merkelig i grunnen, energieffektivisering griper jo rett inn i hjertet av BIM-tankegangens kjerneområder. Grunnlaget for et byggs energieffektivitet legges lenge før noen har begynt å tenke på de første skissene. Det er derfor Potensialet for effektivisering av arbeidsprosessene er enormt. helt avgjørende at området energieffektivitet er med helt fra første stund. Potensialet for effektivisering av arbeidsprosessene i hele verdikjeden er enormt. Også de rent driftsmessige. Gjennom simulering av ulike scenarioer for ressursbruk gjennom hele byggets levetid, kan vi lage langt mer effektive løsninger, sier Thor Ørjan Holt i Multiconsult. Et stykke igjen å gå BIM modellen kan ved hjelp av åpne standarder - ifølge Holt importeres direkte inn i ulike energisimuleringsprogram. Den finnes allerede mange forskjel- lige programmer på markedet og utviklingen av nye skjer raskt. IFC støtten er foreløpig - og relativt gjennomgående - ustabil, men i konstant forbedring. Ved å etablere en god BIM modell i begynnelsen prosjektet, vil man på et tidligere tidspunkt kunne gjøre vurderinger for å optimalisere energibruket i bygget. Dette vil påvirke beslutningsprosessen. For å få til dette må imidlertid en rekke forutsetninger innfris. For det første må det ligge en helhetlig strategi for bruk av BIM gjelde alle aktører i prosjektet og gjennom alle faser. Tverrfaglig forståelse Ifølge Holt virker det som om at det alltid er hensiktsmessig - både med tanke på tid og kostnader - å legge mye arbeid i programmering, skisser og forprosjektering. Med BIM kan alle feil unngås lenge før de oppstår. Dessverre er den tradisjonelle beslutningsprosessen og de ulike faseovergangene, ikke alltid tilpasset en slik prosjekteringsmetode. Den mest åpenbare fordelen med BIM er at metoden i stor grad bidrar til bedre kommunikasjon og tverrfaglig forståelse i et gitt prosjekt. I de prosjektene hvor prosjektleder og prosjekteringsleder lærer seg å utnytte hele den arenaen for samhandling BIM åpner for, ser vi at effektene er lang større og informasjonsflyten fungerer langt bedre, enn i prosjekter hvor forståelsen er hanglende. Dette vil forsterke seg etter hvert som BIM-områdene blir flere og mer komplekse, avslutter Holt. Endelig en BIM-gruppe med mandat Felles løft for høyere De seks største rådgiverselskapene i Norge går nå sammen for å finne felles optimale løsninger for å utnytte mulighetene i BIM-teknologien til fulle. Målet er å heve kvaliteten gjennomgående i hele bransjen. Fremtidens byggenæring TEKST: Morten Iversen Til sammen representerer gruppen 80 prosent av Rådgivende Ingeniørers Forening, og er satt sammen av BIM-ekspertisen i de seks største, norske entreprenørselskapene i Norge. Selskaper som gjennom løftet vil heve en samlet norsk byggeindustri. Middelet er å få opp farten og bruken av digitale verktøy i byggenæringen. Vi ønsker å jobbe mer systematisk med BIM og stå frem med samlet front. At det nå fundamenteres en enighet om hvordan vi skal forholde oss til de stadig større muligheten som åpner seg, er avgjørende for hele bransjen på sikt. Det er er derfor viktig at vi involverer flere i prosessen. Allerede nå går vi derfor bredt ut og inviterer norsk arkitekturekspertise til å delta, sier Ola Dalen som er Multiconsults n Fire åpenbare fordeler med en felles oppfattelse av BIM n Ved å ha en konsistent, helhetlig og ensartet modell bygd på felles oppfatninger og standarder helt fra starten av, kan man på en helt annen måte unngå å gjøre feil i løpet av byggeprosessen. Sent eller tidlig. Dette vil i seg selv heve kvaliteten på norsk representant, en virksomhet som i dag har et sted mellom 15 og 20 større prosjekter gående hvor bruk av BIM er en avgjørende suksessfaktor. Den fjerde dimensjon At det i dag ikke er en felles strategi for bruk av BIM i byggenæringen har de sammen med Sweco, Cowi, Asplan Viak, Norconsult og Rambøll bestemt seg for gjøre noe med. Målet er å utvikle felles prosesser for å dra full nytte av alle aspekter innen Sammen kan vi skape et så stort trøkk at vi kan løfte hele bransjen opp på et akseptabelt kunnskapsnivå. BIM. For å få til det har gruppen startet med en gjennomgang for å finne de kritiske prosessene Informasjonsflyt og informasjonsstyring er fortsatt de aller største utfordringene i hele byggenæringen. I Multiconsult snakker vi derfor ikke lenger om 3D byggmodellering. BIM er så mye mer enn det. Vi snakker om modeller med nybygg med mange hakk. n Gjennom bruk av åpne standarder blir det lettere å utvikle kompleks kontrollprogramvare for å teste modeller i forhold til for eksempel; mengdeberegning, fremtidig energiforbruk, universell utforming, akustikk, kollisjoner mellom de respektive fagene og analyser av brannspredning. n En felles oppfattelse, gjennomførte standarder og bransjemessig enighet vil kunne gi store besparelser på foreksempel innkjøpsrutiner ved at det blir enkelt å kommunisere fire dimensjoner hvor arbeidsprosessene og en korrekt informasjonsflyt er den fjerde. En dimensjon som alt for mange i bransjen undervurderer og som derfor skaper unødvendige flaskehalser både når det kommer til utbredelse og kunnskap, sier Dalen. Felles mål, felles midler En av de største insentivene for å gjøre felles sak er da også eksempelets makt. Når de seks største står sammen øker sannsynligheten vesentlig for at de slutningene og metodene man etter hvert kommer frem til faktisk blir tatt i bruk på en bred skala, og at eventuelle etternølere tvinges ned fra gjerdet. Sammen kan vi skape et så stort trøkk at vi kan løfte hele bransjen opp på et akseptabelt nivå. Hvis BIM på sikt skal bidra til å bedre samhandlingen mellom de ulike aktørene i byggenæringen altså helt fra arkitekten, via den enkelte entreprenør og byggherre til ele- spesifikt og enhetlig med e-handelsløsninger. n Med en felles oppfatning og innsikt vil det bli langt enklere å ta vare på gode erfaringer, gode løsninger og effektive prosesser, slik at de kan gjenbrukes i alle fremtidige prosjekter. Har du verdens beste BIM-verktøy - men ønsker råd om hvordan du utnytter det i prosjekteringen? Mer enn brukere innen bygg & anlegg De fleste prosjekterende har i dag topp moderne BIM-verktøy til rådighet. Likevel drar man ikke full nytte av dette i prosjekteringen. Nå er tiden moden for å utløse potensialet for bedre samarbeid, større effektivitet, høyere kvalitet og færre feil. Vi kan hjelpe deg videre. Her er noen eksempler på fordeler du kan oppnå ved et bevisst forhold til anvendelse av BIM: Kollisjonssjekk: treffer ventilasjonsrørene vegger og bæresystem? Kalkyle rett mot modellen: det er enklere å holde en tidligfase kalkyle oppdatert i skisse, forprosjekt og ved andre viktige milepæler (ISY Calcus) Klimagassutslipp: kommer som en tilleggsverdi av kalkylen (ISY Calcus) Byggetekniske beregninger: med en BIM som underlag gjøres dette raskere, enklere og med færre feilkilder Overlevering og FDV: en god BIM har høy verdi ved overlevering ISY CAD er en serie tjenester og produkter knyttet til bedre utnyttelse av BIM og CAD i praksis. ISY Calcus er Norges mest utbredte kalkyleverktøy under prosjekteringen og er i bruk hos landets dyktigste byggherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører. Kalkyler for mrd. kroner utføres årlig med ISY Calcus. ISY Calcus er klart for BIM-kalkyle - rett mot modellen. ISY G-prog er markedsledende løsninger for byggebeskrivelse og byggeteknikk. ISY G-Prog drar stor fordel av BIM-prosjektering og kan hente ut objekter, typer og mengder fra en bygningsmodell. Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler og markedsfører helhetlige IT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning. Les mer på - eller kontakt Lars Idar Vegsund, ,

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011"

KONKRETE buildingsmart MÅL FOR FREMTIDEN HVORDAN SKAL BYGGENÆRINGEN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? GARDERMOEN 10. NOV. 2011 HVORDAN SKAL BYGNÆRINN BLI BÆREKRAFTIG? Definisjon av bærekraft Byggenæringens bidrag på samfunnsnivå OECD prosjekt analyse modell Konkretisering

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016

Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 Nasjonalmuseet Strategi 2011 2016 1 Nasjonalmuseet 2011 2016 Overordnet strategi 1 OM NASJONALMUSEET Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Nasjonalmuseet ble etablert som en stiftelse i 2003 gjennom

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM

MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM MYNDIGHETENE NØLER BRANSJEN TAR ANSVAR STEIN OLAF ONARHEIM STYRELEDER I NORSK EIENDOM BLI MED I NORSK EIENDOM Norsk Eiendom har som formål å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til robuste og

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Dvelja Nye Bodø Rådhus SAMSPILL MED BYBILDET ROM FOR RELASJONER Rådhuset befinner seg i overgangssonen mellom to ulike deler av bybildet: på den ene siden det tettbygde strøket som tilsvarer det opprinnelige

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014

FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG. Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 FLERE VEIER TIL MILJØVENNLIGE BYGG Morten Dybesland, avd.dir Forskning og miljø ESTATE konferanse 28.8.2014 INNHOLD Hvem er Statsbygg Hva er vår miljøambisjon og mål Hva er de viktigste virkemidlene for

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten.

TAC EnergyEdge. Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. TAC EnergyEdge Vi finner besparelsene. Du får gevinsten. Vi realiserer lønnsomme energibesparelser og gir din bedrift gevinsten Energiprisene stiger. Driftsbudsjettene man har til rådighet blir stadig

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 -

UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Oslo, 15. november 2013 UTKAST Foreløpige innspill fra NBBL til nye energiregler i TEK15 - Det vises til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sitt arbeid med nye energiregler i TEK basert på Rambølls rapport:

Detaljer

Nye Søreide barneskole

Nye Søreide barneskole Nye Søreide barneskole TFT-FB_ breeam_ passivhus_ OPS; ny standard eller døgnflue? Hvordan har miljøkravene påvirket løsninger og arkitektur? Christian Irgens, sivilarkitekt mnal, Fagnasvarlig ARK Søreide

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Direktoratet for Byggkvalitet Postboks 8742 Youngstorget 0028 OSLO 17.05.2015 Høringssvar: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg Den 16. februar sendte DIBK ut forslag til nye energikrav til bygg ut

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015

Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 Tall og Fakta fra Bygg Reis Deg 2015 byggreisdeg.no Innledning Bygg Reis Deg 2015, 14. 17. oktober, ble arrangert for 26. gang (7. gang på Norges Varemesse, Lillestrøm) med 543 utstillere, hvorav 144 utenlandske

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Bygge for framtida framtidas bygg

Bygge for framtida framtidas bygg Bygge for framtida framtidas bygg Innlegg 27. april 2010 hos Direktør Morten Lie STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeregler og ikrafttreden Byggesaksdelen av pbl 1. juli 2010 Kontroll 1. juli 2011 Byggesaksforskrift

Detaljer

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no

NYHETER FRA PEISSELSKABET. Lukkede ildsteder for biobrensel. www.peisselskabet.no NYHETER FRA PEISSELSKABET Lukkede ildsteder for biobrensel www.peisselskabet.no SPENNENDE nyheter Peisselskabet lanserer nå en serie nye spennende produkter tilpasset biobrensel i form av ved eller pellets.

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi

eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex Energistyringssystemet som gir deg optimalt inneklima og bedre økonomi eflex senker dine energikostnader helt uten kompromisser på komfort. Kalenderstyrt, soneinndelt oppvarming gjør det enkelt og

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava

Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava Energieffektivisering av bygningsmassen Bransjen har løsningen. Jon Karlsen, adm. dir. Glava 1 Forretningsidé; Glava sparer energi i bygg og tar vare på miljøet. Totalleverandør av isolasjon og tetting

Detaljer

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning

LANCING. INDARC office for architecture and urban planning LANCING... var engang vår nasjons stolteste skute. Stolte var de alle sammen, de hvite svaner, men LANCING står ennu for alle gamle sjømenn som toppen på seilskutekulturen. Den var en av verdens skarpseilere

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14.

Velkommen til pressekonferanse på pressesenteret, Bygg Reis Deg, fredag den 18. oktober klokken 10.30. Pressemelding Oslo 14. Pressemelding Oslo 14. oktober 2013 Store forventninger til populær finsk produsent av skyvedører og veggmoduler: - Gir økt lønnsomhet, bedre design og høyere kvalitet Skreddersydde elementer gjør konstruksjon

Detaljer

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier

Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming. Kategorier og kriterier Rogaland fylkeskommunes innovasjonspris for universell utforming Kategorier og kriterier Løsningen/prosjektet vil bli vurdert basert på et helhetlig kvalitetsperspektiv, sentrale aspekter vil være; materialvalg,

Detaljer

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014

MULTIKOMFORT. Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN. optimeraproff.no SEPTEMBER 2014 Du bygger Vi tar oss av resten MULTIKOMFORT Den nye byggestandarden SAINT-GOBAIN SEPTEMBER 2014 Multikomfort er en standard for nybygg og rehabilitering som forenkler og effektiviserer arbeid og drift

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Nytt FDVU-verktøy for Statsbygg - Statsbyggs krav til programvaren - Slik ble programvaren Click to edit Master title style Steinar Olsen, MainManager Norge AS MainManager Software innen FDVU / FM Mer

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis -

Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - Smidig prosjektering og systematisk ferdigstillelse - fra teori til praksis - 14.10.2014 Sven Wertebach og Per Roger Johansen Side 1 Innhold Introduksjon Metodikker i perspektiv Hva er en prosess? Systematisk

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak

GLAVA KOMPAKTE TAK. Rehabilitering av tak GLAVA KOMPAKTE TAK Rehabilitering av tak 2 / Etterisoler ETTERISOLER DET GAMLE TAKET DET LØNNER SEG! Askimhallen ble utbedret med omtekking av tak. I det eksisterende taket lå det 150 mm mineralull. Dette

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

Hus 23, Lille Stranden 3

Hus 23, Lille Stranden 3 Tjuvholmen er en ny bydel under oppføring; midt i Oslo og på et av de mest synlige områdene ved innseilingen i Piper vika i forlengelsen av Aker Brygge. Området har i over to hundre år vært benyttet som

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth

PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth PROSJEKTER MED HØYE MILJØAMBISJONER - HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS BA2015 Prosjektkonferansen 7.januar, 2014 Per Ola Ulseth Bakgrunn «Bellonabygget» Læring fra to prosjekter som «setter standarden» Egen refleksjon

Detaljer

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As

Dobbelfasade i Kanalveien 62. Hole Glass As Dobbelfasade i Kanalveien 62 1 Bakgrunn / krav til glassbygg Nye byggeforskrifter stiller strengere krav: Strengere krav til u-verdi Arealbegrensning Ytterlige innstramming forventes Glassfasadenes omdømme

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg

FutureBuilt. Bjørnsletta skole. First passivhouse School in Oslo. Passivhus Norden 2013 - Gøteborg FutureBuilt Bjørnsletta skole First passivhouse School in Oslo Passivhus Norden 2013 - Gøteborg Petter L. Nøstdal Markeds- og FoU-ansvarlig Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Oslo Bjarte Hårklau Prosjekteringsleder

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen BYGG FOR FRAMTIDA Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012 (Foredragsholder, tittel, sted, tid) Seniorrådgiver Solveig Aaen 1 Miljøhandlingsplanen er: den tredje i

Detaljer

Multikomfort i Pluss

Multikomfort i Pluss Multikomfort i Pluss Et plusshus med smarte løsninger fra Schneider Electric Schneider Electric har deltatt med sin ekspertise og sine mest avanserte løsninger for energidistribusjon, energistyring og

Detaljer

Praktiske erfaringer med

Praktiske erfaringer med Praktiske erfaringer med åpen BIM Frokostseminar 28. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Åpen BIM på godt og vondt Organisasjon Kontrakt timeforbruk detaljeringsnivå/kvalitet Software Hardvare Oppsummering

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 BAKGRUNN Høsten 2012 vedtok styringsgruppen i Lavenergiprogrammet en ny strategi for perioden 2013-2015. Dokumentet beskriver hva Lavenergiprogrammet skal prioritere å jobbe

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller

BISLETT STADION. Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER. Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller BISLETT STADION Oslo ARKITEKTFIRMAET C. F. MØLLER Tekst: Mads Møller/Arkitektfirmaet C. F. Møller Foto: Torben Eskerod. Flyfoto side 9: Scanpix Partnerfoto side 7: MEW Fasadekoblingen mellom stadions krumme

Detaljer

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Halvard Gavelstad Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Bygg Reis Deg Den første messen ble arrangert på Akershus Festning i 1954. 221 utstillere og 60 000 besøkende. Allerede den gang

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS. Rupert James Hanna Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER

DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS. Rupert James Hanna Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER DEN KLOKE TEGNING 2015 BIM PÅ BYGGEPLASS Rupert James Hanna SKANSKA Kai Henning Simensen 4B ARKITEKTER 4B ARKITEKTER AS Fernanda Nissens gate 3 Eidsvollsbygningen Bodø kulturhus Kulturkvartaler Skien Bodø

Detaljer

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes

Sykehuset Østfold. Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Sykehuset Østfold Planlegging av tester og finjustering vesentlig for å lykkes Hva skal til for å sikre at et komplekst byggautomasjonsprosjekt blir levert til avtalt tid? Erfaringen fra leveransen av

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer