BÆREKRAFTRAPPORTEN Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr"

Transkript

1 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

2 Innhold Status 2014 Verden konsumerer mer fisk VERDENS FISKERIER OG AKVAKULTUR Aldri har det vært fanget, dyrket og konsumert så mye fisk. Folk har aldri vært så avhengige av fiskerisektoren for sin helse og velvære som i dag. (Kilde: FAO) 2 Status 2014 Verden konsumerer mer fisk BioSustain sikrer bærekraft Globale ASC-sertifiseringer Nye initiativ for økt bærekraft 1960 PRODUKSJON Verdens fiskeribedrifter produserte 158 millioner tonn fisk i Totalt villfanget fisk FISKEBESTANDER Total fiskeoppdrett (ekskl. planter) 66.6 HANDEL Fisk er en av verdens største handelsvarer Stigende økonomier står for 54% av verdien av all fiskeeksport. Verdi nær 130 billioner US Dollars (2012) ( norske kroner) KONSUM OG ERNÆRING Etablerte økonomier står for 46% av verdien av all fiskeeksport. 8 Spis fisk oftere Nye kostråd Foods of Norway Global GRI-rapport Global bærekraftportal Slik sikrer vi bærekraft i BioMar 14 Hovedmål 71% av alle bestander av kommersiell betydning som overvåkes av FAO, høstes på bærekraftig vis 10% 61% 29% Underfiske Fiskes fullt ut Overfiske Fiskemel Gelatin Sauser PRODUKTER FRA FISK Biogass Konsumet av fisk er stigende Fisk utgjør 17% av menneskets inntak av dyreprotein, og sørger for essensielle næringsstoffer, vitaminer og omega-3 fettsyrer. Diett-produkter LIVSGRUNNLAG Sminke Regional fordeling av ansatte innen fiskerisektoren Dyrefôr 10 kg per innbygger Over 19 kg per innbygger % av verdens befolkning er avhengig av fiskeri og havbruk Gjødsel 16 Status 2014 Latin-Amerika og Karibia 4% Afrika 10% Asia 84% I andre deler av verden jobber kun 2% innen fiskeri Det totale antall fiskefartøy i verden er anslått til ca 4,7 millioner i 2012

3 BioSustain sikrer bærekraft Bærekraft blir stadig viktigere for BioMar og for våre kunder og forretningspartnere. Både opp- og nedstrøms i laksens verdikjede gjøres grep for å sikre en ansvarlig og framtidsrettet utvikling for en av Norges viktigste eksportnæringer. Vi er ikke lenger en næring i startfasen. Vi har ikke råd til å gjøre feil. Stabilt og bærekraftig råstoff er noe av det aller viktigste vi jobber med. Vi vil sikre fokus på ansvarlig bruk av råvarer. Derfor støtter BioMar opp om, og donerer midler til, det nylig lanserte Antarctic Wildlife Research Fund (AWR). AWRs formål er å sikre en fortsatt bærekraftig utnyttelse av de marine ressursene i Antarktis. BioMar Norge har siden lanseringen av BioSustain i 2007 ledet an innen utviklingen av bærekraft i BioMar International. I 2012 lanserte vi et femårig utviklingsprogram for økt bærekraft i bedriften. Status rapporteres årlig i vår bærekraftrapport. Lærdommen fra BioMar Norge tas nå med inn i BioMar Group sin globale implementeringsprosess av BioSustain. I denne forbindelsen lanseres BioMars globale bærekraftportal, world, hvor vi samler vår kunnskap og våre intensjoner. Slik ønsker BioMar å kommunisere med våre interessenter globalt på et oversiktlig og transparent vis. BioMar Group lanserer nå i 2015 sin første rapport basert på rammeverket til Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen viser hvordan bedriften opererer på generell basis og spesifikt på bærekraft med fokus på områdene økonomi, miljø og sosiale forhold. Slik vil GRI-rapporten komplementere vår eksisterende bærekraftrapportering. Den bidrar også i utviklingen mot en integrert rapportering som representerer det neste naturlige steget i den bærekraftige utviklingen av organisasjonen. VÅR FORPLIKTELSE I BioMar forplikter vi oss til åpenhet i og rundt våre aktiviteter gjennom årlige rapporteringer i henhold til GRI. I tillegg er en viktig del av vårt bærekraftprogram å minimalisere risiko tilknyttet bærekraft samt å støtte bærekrafttilnærminger i verdikjeden ved hjelp av BioSustain. Jan Sverre Røsstad Vice President North Sea BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 3

4 Fra natural hushold til byliv Fra gamp til full damp Fra mat- til vannmangel 7 milliarder 1750: Den industrielle revolusjon tar til. 1760: Det er nå 750 millioner mennesker på jorda og det blir raskt flere. 1789: Stormen på Bastillen utløser Den franske revolusjon. 1800: Europas befolkning dobler seg, fra 200 til 430 millioner, under industrialiseringen. 1805: Det er nå en milliard mennesker på jorda. 1845: Potetpest gir hungersnød i Irland, over halve befolkningen utvandrer til Amerika. 1850: Norge får de første tekstilfabrikkene. Etter hvert også dampsager, cellulose og papir. 1865: Den amerikanske borgerkrigen tar slutt. 1876: Hungersnød etter tørke i Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. 5,5 millioner dør i Kina. 1918: Spanskesyken smitter en tredjedel av jordas befolkning. Over 40 millioner dør. 1927: Vi er nå to milliarder mennesker på jorda. 1930: Lofotfisket er Norges største arbeidsplass. 1945: FN etableres. 1948: Marshallplanen undertegnes. Verdens helseorganisasjon (WHO) etableres. 1960: FN oppretter Verdens Matvareprogram. 1961: Juri Gagarin blir første menneske i rommet. Vi er 3 milliarder mennesker på jorda. 1984: Hungersnød etter tørke i Etiopia. Kriger og konflikter blir oftere en kamp om tilgang til vann. Tørke er den store trusselen mot verdens matforsyning Terrorangrep mot New York og Pentagon. 2007: Et krakk i det amerikanske boligmarkedet utløser internasjonal finanskrise. 6 milliarder 5 milliarder 2011: Vi er 7 milliarder mennesker på jorda. 2015: Over halvparten av jordas befolkning bor nå i byer, en tredjedel av disse i slumområder. 4 milliarder 3 milliarder 2 milliarder 19 1 milliard 1804: 1 milliard mennesker AREALBRUK 1700 AREALBRUK 2000 AVTRYKK 2002 Gresslette, savanne Skog Ørken, is, tundra Åker, eng Hede (inkl. beiteland) Gjengroing Grønt og grått viser ubrukt natur, mens oransje, rosa og svart viser brukt natur. Kilde: Gresslette, savanne Skog Ørken, is, tundra Åker, eng Hede (inkl. beiteland) Gjengroing Grønt og grått viser ubrukt natur, mens oransje, rosa og svart viser brukt natur. Kilde: Stor innvirkning Medium innvirkning Medium-lav innvirkning Dyrket mark Savanne/gressmark Skog Ørken Tundra Is, barmark Innvirkningen er knyttet til faktorer som infrastruktur (veier), nedhogging av regnskog, gruvedrift, landbruk, urbanisering etc. 4 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

5 Trendlinjen viser endringen i den globale overflate temperaturen på land fra 1750 fram til 2030 med utgangspunkt i middeltempera turen for perioden Temperaturen i dette intervallet er av FN besluttet å være den normaltemperaturen man tar utgangspunkt i når man måler den globale oppvarmingen, som f.eks. to-gradermålet. Middel temperaturen i intervallet var på 8,67 +/- 0,07 C. Kilde: Berkeley, ,5 2,0 1,5 1,0 1999: 6 milliarder mennesker 2011: 7 milliarder mennesker 0,5 1987: 5 milliarder mennesker : 4 milliarder mennesker 1961: 3 milliarder mennesker -0,5 27: 2 milliarder mennesker -1, AREALBRUK 2050 AVTRYKK 2050 HAVBRUK Havbruk er nå verdens hurtigst voksende animalske matproduksjon og øker forholdsmessig mer enn befolkningsveksten. Kina har oppdrettet fisk i over år og er fortsatt verdens største oppdrettsnasjon. I Asia er karpe, tilapia og pangasius de dominerende artene. Gresslette, savanne Skog Ørken, is, tundra Åker, eng Hede (inkl. beiteland) Gjengroing Grønt og grått viser ubrukt natur, mens oransje, rosa og svart viser brukt natur. Kilde: Stor innvirkning Medium innvirkning Medium-lav innvirkning Dyrket mark Savanne/gressmark Skog Ørken Tundra Is, barmark Innvirkningen er knyttet til faktorer som infrastruktur (veier), nedhogging av regnskog, gruvedrift, landbruk, urbanisering etc. I 1970 ble laksesmolt satt ut i en not ved Hitra - verdens første lakseanlegg. I dag er Norge verdens største produsent av laks. Vi produserer nå tre ganger så mye mat i havet som på land. BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 5

6 Globale ASC-sertifiseringer LAKS SERTIFISERT ANLEGG PANGASIUS SERTIFISERT ANLEGG SKJELL SERTIFISERT ANLEGG ØRRET SERTIFISERT ANLEGG TILAPIA SERTIFISERT ANLEGG REKER SERTIFISERT ANLEGG SKJELL PANGASIUS LAKS REKER TILAPIA ØRRET Peru: 5 Vietnam: 47 Australia: 6 Belize: 1 Colombia: 2 Danmark: 6 UK: 1 Canada: 1 Ecuador: 4 Costa Rica: 1 Italia: 7 Chile: 2 Indonesia: 2 Ecuador: 1 Færøyene: 1 Vietnam: 10 Honduras: 2 Norge: 27 Indonesia: 5 Skottland: 1 Malaysia: 1 Mexico: 1 Taiwan: 11 Vietnam: Sertifiserte anlegg per 7. april BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

7 Nye initiativ for økt bærekraft The Antarctic Wildlife Research Fund (AWR) Antarctic Wildlife Research Fund (AWR) ble presentert på et seminar i Sydney om det australsk-norske samarbeidet i Antarktis i februar For første gang går ledende forskere, miljøorganisasjoner og næringsliv sammen om å finansiere og fremme forskning på økosystemet i Antarktis. Finansieringen av fondet vil skje gjennom direkte bidrag fra både kommersielle partnere og en rekke aktiviteter som forbrukere og andre kan ta del i. Internasjonalt har en rekke sel skaper forpliktet seg til å donere til fondet. Elisabeth Røkke overrakte det første bidraget til AWR på vegne av Aker BioMarine, en forpliktelse på dollar. BioMar, som benytter MSC-sertifisert krill fra Aker BioMarine, ønsker også å bidra til et bærekraftig Antarktis gjennom donasjoner til fondet. BioMar blir gullsponsor til AWR. Fondet og forskningssamarbeidet har som mål å sikre en fortsatt bærekraftig ut nyttelse av de marine ressursene i Antarktis. Forskningsinnsatsen skal særlig rettes mot krill, som er en viktig matkilde for de fleste antarktiske dyrearter som pingvin, sel og hval. Forskere fra hele verden vil hvert år kunne søke om støtte til relevante forskningsprosjekter. En rådgivende vitenskapskomité, bestående av ledende Antarktisforskere, vil evaluere og prioritere prosjektsøknadene. The Antarctic Wildlife Research Fund består av representanter fra Aker Biomarine, WWF-Norge og ASOC (Antarctic and Southern Ocean Coalition). Materialisering av bærekraft BioMar har utviklet flere produkter for økt øko-effektivitet. Produkter som gir våre kunder bedre økonomi og mer miljøvennlig produksjonen av laks. Disse produktene har klare fordeler for miljø, fiskekvalitet og fiskehelse. Krill spiller en viktig rolle i flere av disse produktene. Vi ønsker selvsagt å sikre økt bærekraft også for disse produktene og for kunder som benytter dem. Derfor er det viktig at også krill kommer fra sertifiserte og bærekraftige kilder. BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 7

8 Spis fisk oftere HELSEDIREKTORATETS NYE KOSTRÅD Helsedirektoratet gir med jevne mellområd kostråd og anbefalinger for å fremme folke helsen og i 2014 kom nye råd: Spis fisk til middag to til tre ganger i uken og bruk gjerne fisk som pålegg. Rådet tilsvarer totalt gram ren fisk i uken, dvs. to til tre middagsporsjoner. Minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild. Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent én middagsporsjon. Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA, DHA) kan redusere risikoen for død av hjertesykdom. Utskifting av mettede fettsyrer til flerumettede fettsyrer kan også redusere risikoen for koronar hjertesykdom som hjerteinfarkt og angina pectoris. Fisk og sjømat er dessuten en god kilde for nærings stoffer som vitamin D, selen og jod. HELSEEFFEKTER AV Å SPISE FISK I rapporten «Kostråd for å fremme folke helsen og forebygge kroniske sykdommer» vurderes sammenhengen mellom inntak av fisk, fet fisk og risiko for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer og kreft. Rapporten har også vurdert effekten av lange, flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA, DHA), vitamin D- og selen-rike matvarer i forhold til risiko for kroniske sykdommer. Kostrådene er derfor basert både på matvareforskning og på av effekten av innholdsstoffer. Inntak av fisk, fiskeolje og lange flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA, DHA) reduserer risiko for død av hjertesykdom. Utskifting av mettede fettsyrer med flerumettede vil redusere risiko for koronar hjertesykdom. Selen-rike matvarer reduserer risikoen for prostatakreft. Gram fisk per uke Kostråd ren fisk Kostråd fet fisk Det er bred enighet om at inntaket av fet fisk bør være rundt 1-2 middagsporsjoner per uke. Mager fisk blir anbefalt fordi fisk (både mager og fet) er en viktig kilde til selen og selen-rike matvarer kan sannsynligvis redusere risikoen for prostatakreft. I tillegg vil det å bytte ut kjøtt med fisk til middag og som pålegg ha en positiv effekt på kostholdets totale sammensetning fordi mettet fett erstattes med umettet fett, og fordi inntaket av rødt kjøtt og kjøtt produkter reduseres. HVOR MYE FISK SPISER VI EGENTLIG? Gjennomsnittlig totalt inntak av fisk og annen sjømat blant voksne i Norge anslås til omkring 400 gram per uke. Fet fisk utgjør omkring en tredel av det samlede inntaket. Det er store individuelle forskjeller i inntak, og blant barn og unge er inntaket av fisk vesentlig lavere enn blant voksne. Selv om forbruket av både fet fisk og fisk totalt er lavere enn anbefalt, er fiskeinntaket i Norge likevel høyt sammenlignet med andre europeiske og nordiske land. Kilde: Helsedirektoratet 8 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

9 Foods of Norway BIOMAR ER PARTNER OG BIDRAGSYTER BioMar er en av partnerne i Foods of Norway og vi skal bidra til utviklingen av nye attraktive og bærekraftige råvarer for bruk i fiskefôr. Foods of Norway har som mål å utvikle miljøvennlig og framtidsrettet fôr fra naturressurser som i seg selv er uegnet som mat for mennesker. Senteret har allerede vakt internasjonal oppmerksomhet. Det er skog, makroalger (som tare) og biprodukter fra fiskeri- og landbruksnæringen som skal omdannes til høyverdige fôrråvarer. BioMar vil være en pådriver for at utviklingen av bærekraftige fôrråvarer fra disse ressursene skjer i samsvar med de spesielle behov som vi har innen fiskefôr, og vi vil bidra til vekst og økt verdiskaping i norsk fiskeoppdrett. UTFORDRENDE FORSKNING Senteret tar sikte på å utvikle nye fôrteknologiske løsninger bl.a. bio-raffinering og annen avansert prosessering for å bedre fôrutnyttelsen. I tillegg til nye fôrressurser og fôrteknologiske løsninger, skal det gjøres et grundig arbeid for å kunne bedre fôrutnyttelsen gjennom avl. Som partner vil BioMar dermed også være med på å utvikle framtidsrettede fôr til fisk med et forbedret genetisk potensiale. STORE FORVENTNINGER Den potensielle verdiskapningen ved økt fôreffektivitet og bruk av nye fôrressurser vil sikre vekst og konkurransefortrinn for alle industrielle partnere. Foods of Norway vil også bidra til å styrke vår nasjonale matsikkerhet, den nye bio-økonomien og forbedre bærekraften langs hele produksjonskjeden fra tilgjengelige naturresurser til matvarer av høy kvalitet. Prosjektet vil i tillegg bidra til å minimere miljøpåvirkningen. Dette passer meget godt inn i BioMars bærekraftkonsept «BioSustain». Konsortium NMBU-IHA (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Institutt for husdyr) NMBU-IKBM (- Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap) NMBU-BasAM (- Basalfag og akvamedisin) NMBU-MatInf (- Mattrygghet og infeksjonsbiologi) Internasjonale partnere Copenhagen University SLU Agrifood Research Finland (MTT) Århus University University of Minnesota University of Western Australia USDA-ARS Industripartnere Viken Skog Borregaard Seaweeds Energy Solutions Norilia Yara TINE Det Norske Felleskjøp FKF BioMar Animalia Nortura AquaGen Norsvin Geno Biomega (assosiert) BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 9

10 Global bærekraftrapport BASERT PÅ RAPPORTERINGSFORMATET GRI BioMar Group lanserer sin første rapport i henhold til rapporteringsformatet GRI (Global Reporting Initiative). Ideen bak GRI er å fremheve nytten og gevinsten av at virksomheter er bevisst sin påvirkning på alle tre «bunnlinjer», dvs. økonomi, miljø og samfunn. Formatet byr på en helhetlig tilnærming for hvordan virksomheter jobber med bærekraftutfordringene. GRI beskriver hvorfor, hvordan og hva en organisasjon bør arbeide med, og ikke minst rapportere om. Rammeverket som vi benytter er siste generasjon av retningslinjene, det såkalte G4-formatet, som er mer tilpasset moderne online-rapportering. GRI G4 omfatter i alt 10 prinsipper og over 100 måleindikatorer for rapportering om virksomheten generelt, samt påvirkning på miljø, økonomi og sosiale forhold. Ett av grunnprinsippene i GRI G4 er fokus på det vesentlige for virksomheten og dens interessenter. En rapportering i henhold til GRI G4 skal belyse grad av modenhet relatert til bærekraft i en organisasjon. En rapportering skal alltid beskrive de elementer og faktorer organisasjonen som hevder å ha implementert bærekraft er forventet å ha kontroll på. Ordskyen nedenfor illustrerer bruk og vektlegging av begrep i GRI-formatet, samt uttrykk relatert til den bærekraftige utviklingen i organisasjonen. Størrelsen på nøkkelordene indikerer grad av viktighet i rapporteringsformatet GRI G4. 10 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

11 Global bærekraftportal FEEDING THE WORLD THROUGH AQUATIC SCIENCE Som et ledd i implementeringen av BioSustain i BioMar Group, lanserer BioMar en helt ny global bærekraftportal. Portalens med adresse er ment å kommunisere både generell og spesifikk informasjon relatert til vår bærekraftsatsning. Overordnede policies, våre hovedutfordringer, vårt interessentengasjement og våre KPI-er er blant temaene som presenteres på portalen. Råvareinformasjon, fôrrelaterte verktøy og -konsepter er også beskrevet, samt flere eksempler på «walking det talk» business cases og lokale initiativ. Mye av stoffet i BioMar Group GRI-rapport vil bli publisert og redegjort for her, sammen med bl.a. en pdf-utgave av selve rapporten. Portalen vil i første omgang lanseres kun på engelsk. Alternative språk som spansk, norsk og dansk er planlagt og vil komme etter hvert. BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 11

12 Slik sikrer vi bærekraft i BioMar Fiskefôr er avgjørende for å sikre en bærekraftig utvikling av næringa, og da spesielt i selve tilvirkningen av fôret, fra råvarer til levering kunde. Mye av suksessen i vårt bærekraftprogram ligger i hvordan BioMar håndterer og løser de bærekraftutfordringer det er i å hente råvarer rundt om i verden, videreforedle råstoffet samt komponere og levere høykvalitetsprodukter og -service til våre kunder. Det er mange funksjoner og prosesser som i samspill til slutt ender opp som høyverdig fiskefôr ispedd bevisste samfunns- og miljøengasjement. FOKUSOMRÅDER I BIOMARS BÆREKRAFTPROGRAM HELSE OG KVALITET Våre produkter er avgjørende for fiskens helse, kvalitet og nærings innhold. Riktig bruk av våre produkter kan forebygge sykdom og redusere dødelighet. Helse og velferd Ernæring og mattrygghet MILJØ Vi ønsker at vår virksomhet skal bidra til økt bære kraft ved å minimere våre egne utslipp samtidig som produksjonen økes. Klimagasser Vann Avfall Gjennom bevisste innkjøp vil vi bedre levekår i utviklings land og styrke norske lokalsamfunn. SAMFUNN Bærekraftige råvarer Bedre levekår Ansatte Økonomi & IT FOU Innkjøp & kontroll 12 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

13 BÆREKRAFTIG UTVIKLING For et selskap som arbeider for en bærekraftig utvikling av bedrift, miljø og samfunn stilles det ekstra store krav til organisasjonen om å tenke fremtidsrettet, samt være transparent og kompetent. FREMTIDSRETTET TRANSPARENT KUNNSKAPSBASERT VÅRE INTERESSEGRUPPER Alt arbeid vi gjør påvirkes av, og har betydning for, flere interessenter Kunder Medarbeidere Eiere Myndigheter/presse/media Leverandører/samarbeidspartnere NGOer Lokalsamfunn Logistikk HQ HR Kvalitet BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 13

14 Hovedmål AMBISJONER OG FREMDRIFT HELSE OG KVALITET MILJØ Vi ønsker i 2017 å bidra til mer enn 2 milliarder sunne måltider* per år Vi ønsker å minimere vårt miljøavtrykk og redus Helse og velferd Ernæring og mattrygghet Klimagasser Vann smartfeed bidrar til bedre fiskehelse og overlevelse, og dermed mer mat til forbruker. Vi ønsker at smartfeed skal være et foretrukket produktkonsept Vi jobber kontinuerlig med å forbedre næringsverdi og kvalitet i alle våre produkter. Vi vil bidra til økt fôreffektivitet og en lavere FCR Vi vil redusere utslipp av klimagasser i produksjon med 20% per kg fôr innen 2017 og i transport med 25% (gram/tonn-km) innen 2017 Vi ønsker å redusere forbruket av ferskvann knyttet til produksjon av våre produkter med 10% innen 2017 ANSATTE Vi skal legge til rette for friske, sunne og skadefrie ansatte med gode, trygge og utviklende arbeidsplasser * Basert på 200 gram filét Alle målinger med utgangspunkt i BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

15 SAMFUNN ere utslipp av klimagasser per kilo fôr Vi er involvert i prosjekter med formål om bedre levekår Avfall Vi vil minst halvere avfallsmengden knyttet til levering av våre produkter innen 2017 Bærekraftige råvarer BioMar skal anvende bærekraftige råvarer Bedre levekår Innen 2017 ønsker vi å være engasjert i 3 utviklingsprosjekter gjennom vårt innkjøpsnettverk BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 15

16 Status 2014 AMBISJONER OG FREMDRIFT HELSE OG KVALITET MILJØ Vi bidro til omtrent 1,7 milliarder sunne og helsefremmende måltider i 2014 Vårt totale miljøavtrykk er lavere enn baseline 20 Helse og velferd Ernæring og mattrygghet Klimagasser Vann Andel smartfeed var i 2014 på 13% smartfeed intro primo FCR ved bruk av våre produkter varierer fra 1,0-1,2, med et snitt på ca. 1,12 FoU Bærekraftoptimert Veiledet bruk Risikovurdering Sporbarhet Vårt karbonavtrykk i fabrikk er redusert med 24% fra 2010 Redusere klimagasser: Fabrikker Fornybar energi Ny kapasitet Uttransport Vårt vannavtrykk er redusert med 30% Redusere prosessvann ANSATTE God helse og ernæring Redusere ansattes reiseaktivitet Redusere energiforbruk i våre lokaler Resirkulering og gjenbruk Redusere papirforbruk LTI 16 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

17 SAMFUNN 10, og er ytterligere redusert fra 2013-nivå Vi er involvert i humanitære prosjekter med formål om bedre levekår Avfall Bærekraftige råvarer Bedre levekår Vi har redusert bruk av produktemballasje med 26% Redusere emballasje Redusere avfall Resirkulere emballasje Samlet andel sertifiserte nøkkelråvarer er over 90% Fiskemel Fiskeolje Krill Soyamel Palmeolje Biråstoff Vi deltar i utviklingsprosjekter gjennom medlemskap i ulike fora Egen-initiert Deltaker FORKLARING Oppnådd iht. plan I følge plan Avvikende iht. plan Ingen forbedring BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 17

18 1. Helse og velferd smartfeed bidrar til bedre fiskehelse og overlevelse, og dermed mer mat til forbruker. Vi ønsker at smartfeed skal være et foretrukket produktkonsept. Fôr kan styrkes med spesifikke tilleggsfunksjoner av avgjørende betydning for fiskens helse, vekst og slaktekvalitet. BioMar var tidlig ute med funksjonelle og «smarte fôr». I dag er disse kategorisert som smartfeed i vårt sortiment. Primært er disse produktene konstruert for bedre fiskehelse og fiskevelferd. BioMar tilbyr smart, helserelatert fôr, basert på naturlige ingredienser. smartfeed er laget for maksimal ytelse i produksjonsforløpet, med spesiell fokus på økt naturlig motstandskraft mot de viktigste produksjonslidelsene i oppdrett. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 smartfeed 1.1 smartfeed skal være et foretrukket konsept blant våre kunder smartfeed utgjør 13% av porteføljen. Opp to pst. poeng fra Innen 2017 skal intro være et foretrukket transfer fôr intro står for 92% av alt transferfôr Forklaring 1.3 Innen 2017 skal intro/ primo være foretrukne smartfeed 59% av alt smartfeed-salg er intro/ primo Oppnådd iht. plan (2) I følge plan (1) Avvikende iht. plan (0) Ingen forbedring (0) 18 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

19 2. Ernæring og mattrygghet Vi jobber kontinuerlig med å forbedre næringsverdi og kvalitet i våre produkter. Vi vil bidra til økt fôreffektivitet og en lavere FCR. Fôrvalg og fôringsregime har størst betydning for fôrfaktoren (FCR). Valg og tildeling av fôr i henhold til fiskens ytelsespotensial gjennom året og i henhold til geografi er aktive grep som bør gjøres for å øke fiskens ytelse. Fôrfaktor er av avgjørende betydning for fôr kostnaden (FCR x fôrpris) ved oppdrett av fisk. FCR er en indikator på fôrutnyttelse, og vil i så måte også ha sterk innvirkning på utslipp fra oppdrett av fisk. Høyere fôrkvalitet gir bedre fôreffektivitet. Høy næringsverdi og balansert sammensetning er de viktigste faktorene i fiskeernæring. Dette er et dynamisk utviklingsarbeid hvor ny kunnskap og nye fôrråvarer er kontinuerlig input. Trygt og sikkert fôr som kan dokumenteres tilbake til næringsstoffers opphavssted er et grunnleggende element i vårt kvalitetssystem. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 PRODUKTOPTIMALISERING 2.1 Gjennom fokusert FoU-arbeid vil vi bidra til økt fôreffektivitet og en FCR på 1.1 innen 2017 hos våre kunder Vi har lansert nye funksjonelle produkter som gir en mer bærekraftig produksjon av laks Vi lanserte Tri-X og Symbio BÆREKRAFTOPTIMERING 2.2 Innen 2017 skal 10% av våre produkter være bærekraftoptimerte Bærekraftoptimerte produkter utgjør 0,3% av porteføljen PRODUKTVEILEDNING 2.3 Innen 2017 bør alle våre produkter benyttes iht. til anbefaling Veiledet bruk 1) av våre produkter ligger på 63%. Dette er en nedgang på 2 pst. poeng fra 2013 MATTRYGGHET 2.4 Alle våre råvarer og produkter skal være risikovurdert Alle råvarer og produkter er risiko vurdert og oppfyller dagens regelverk 1) Andel standardprodukter av total 2.5 Alle våre råvarer skal kunne spores tilbake til opprinnelsesland Alle produkter og råvarer kan spores tilbake til opprinnelsesland Forklaring Oppnådd iht. plan (2) I følge plan (2) Avvikende iht. plan (1) Ingen forbedring (0) BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 19

20 3. Klimagasser Vi vil redusere utslipp av klimagasser i produksjon med 20% per kg fôr innen 2017 og i transport med 25% (gram/ tonn-km) innen 2017 Gjennomsnittstemperaturen i jordas atmo sfære og i havene, viser den globale opp varmingen. Elleve av de siste tolv årene er blant de varmeste siden I de siste 50 årene har oppvarmingen gått dobbelt så raskt som i de foregående 50. Den gjennomsnittlige globale temperaturen økte med 0,74 C i løpet av 1900-tallet. Det virker i seg selv ikke som så mye, men effekten er stor på både land- og havområder. Karbonavtrykk representerer den direkte miljøeffekten av våre handlinger i form av karbondioksidutslipp. Vi har alle et moralsk og sosialt ansvar for å redusere våre egne utslipp av karbon. Reduksjon av karbonutslipp er et av de viktigste grepene for å bremse global oppvarming og klimaendringer. (http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gateway/the-science/at-a-glance) AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA PRODUKSJON 3.1 Innen 2017 skal utslipp fra våre fabrikker reduseres med 20% fra 2010 baseline 24% ned. Dette er ytterligere 3,0 pst. poeng ned fra Vi overgår målsetningen i klimagassreduksjon i fôrproduksjonen 3.2 Vi vil doble vår bruk av fornybar energi til 50% av vårt totale energibehov innen 2017 Fraksjon fornybar energi i 2014 er 43%. Dette er 3 pst. poeng opp fra All ny kapasitet skal sikte mot 15% lavere miljøbelastning enn 2010 Samme belastning på nyinstallasjoner. Ingen betydelige ny-installasjoner i 2014 REDUSERE UTSLIPP AV KLIMAGASSER FRA UTTRANSPORT 3.4 Vi ønsker å redusere utslipp fra transport av fôr med 25% (gram/tonn-km) innen 2017 Vi kan vise til en nedgang på 15% fra I forhold til 2013 er det en relativ økning på 12% pga endret kundemønster REDUSERE ENERGIFORBRUK, STØY, STØV OG LUKT 3.5 Forbruket av el.kraft og gass skal i 2015 være mindre enn 230 og 185 kwh/tonn produsert vare ved fabrikker på henholdsvis Karmøy og Myre 3.6 Vi skal årlig etterstrebe null klager vedrørende støy, støv eller lukt fra nærmiljøet 3.7 Lukt skal ikke overstige 1 luktekvivalent/m 3 ved Karmøyfabrikk 1) Nye miljømål. Rapporteres f.o.m ) Odour units (OU) Forklaring Oppnådd (1) I følge plan (1) Avvikende iht. plan (1) Ingen forbedring (1) 20 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

21 4. Vann Vi ønsker å redusere forbruket av ferskvann knyttet til produksjon av våre produkter med 10% innen 2017 Globalt er drikkevann en meget knapp og livsviktig ressurs. Selv om dette ikke er noe problem i Norge, så påvirker vi bruken av denne knappe ressursen ved at vi handler råvarer som representerer et stort vannforbruk i produsentlandene. Ofte er disse landene i områder som har en kritisk mangel på vann. De fleste råvarer vi benytter handles i henhold til internasjonale retningslinjer og sertifiseringsordninger hvor ansvarlig bruk av vann har høy prioritet. BioMar ønsker ikke å sløse med vann. Klimaendringene vil sannsynligvis føre til stigende havoverflate og mer nedbør, slik at klodens vannressurser øker. Men økningen i nedbør har kommet der den gjør minst nytte, mest nedbør i de nordligste delene av Amerika, Europa og Asia i de siste tiårene. De allerede tørre områdene rundt Saharaørkenen (Sahel-området), Middelhavet, Sør-Afrika og deler av Sør-Asia har opplevd økt tørke siden 1970-tallet. (http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gateway/the-science/at-a-glance) AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 REDUSERE FERSKVANNS- FORBRUK 4.1 Innen 2017 skal forbruk av ferskvann av drikkekvalitet reduseres med 10% fra 2010 baseline Vi kan vise til en nedgang i vannforbruk på 30% fra 2010-nivå. Dette er en nedgang på over 7 pst. poeng fra 2013 Vi klarer å fortsette reduksjonen i relativt vannforbruk REDUSERE UTSLIPP TIL VANN 4.2 Fettinnhold i avløpsvann skal årlig være lavere enn 100 mg/l ved fabrikkene 4.3 Biologisk oksygenforbruk 1) skal årlig være lavere enn 1000 mg/l ved Karmøyfabrikk 4.4 Suspendert stoff 2) (SS) skal årlig være mindre enn 500 mg/l ved Karmøyfabrikk 4.5 ph-verdi på utslippsvann skal årlig ligge mellom 6 og 10 ved Karmøyfabrikk Nye miljømål. Rapporteres f.o.m ) Biologisk oksygenforbruk 2) SS = Uoppløst materiale i vann Forklaring Oppnådd iht. plan (1) I følge plan (0) Avvikende iht. plan (0) Ingen forbedring (0) BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 21

22 5. Avfall Vi vil minst halvere avfallsmengden knyttet til levering av våre produkter innen 2017 De totale avfallsmengdene i Norge har økt med nesten 40 prosent siden 1995, og genererte i alt 9,9 millioner tonn i Samtidig med økningen i avfallsmengder stiger også andelen avfall som blir gjenvunnet. I 2011 ble 46 prosent av ordinært avfall materialgjenvunnet, mens 34 prosent ble energigjenvunnet. Dette gir en total gjenvinningsprosent på 87 prosent. (SSB) Selv om avfallsmengdene øker, vokser BNP enda mer. Det betyr at det skapes mer verdier per tonn avfall som oppstår nå enn det gjorde i Dette er i tråd med målet i stortingsmelding nummer 26, som sier at avfalls veksten skal være mindre enn den økonomiske veksten. Industrien er fortsatt den største kilden til avfall med 2,7 millioner tonn avfall i 2011, fulgt av husholdningene og bygge- og anleggsnæringen. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 REDUSERE AVFALL 5.1 Innen 2017 skal vi redusere bruken av produktemballasje fra 2 til 0,6 bigbags per tonn Vi benytter 1,48 bigbags/ tonn, dvs. 26% lavere forbruk enn i 2010 Overgang til 750 kg bigbags ved en av våre fabrikker fra 1. juli Vi skal redusere avfallsmengde til 2010-nivå eller lavere Vi ligger 140% over nivå. Det er en relativ økning på 114% fra 2013 RESIRKULERE AVFALL 5.3 All produktemballasje skal resirkuleres 100% resirkulering av produktemballasje Fremhevet av Grønt Punkt som fremragende bedrift Forklaring Oppnådd iht. plan (1) I følge plan (1) Avvikende iht. plan (0) Ingen forbedring (1) 22 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

23 6. Bærekraftige råvarer BioMar skal anvende bærekraftige råvarer BioMar skal anvende bærekraftige råvarer som kan spores tilbake til opprinnelsessted. BioMar gjør løpende vurderinger av hvilke innkjøpskriterier som er nødvendige for å sikre og dokumentere ansvarsfulle innkjøp av råvarer som det er knyttet spesielle bærekraftspørsmål til. Spesifikke krav er satt til innkjøp av marine råvarer, soya og palmeprodukter. BioMar skal ha en oversikt over hvor stor andel av våre leveranser av marine råvarer som har opprinnelse fra fangst i overensstemmelse med FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, for eksempel IFFO RS, MSC eller tilsvarende. BioMar handler kun sertifisert soya og palmeprodukter, og vi ønsker også i størst mulig grad å benytte biråstoff i vår fôrproduksjon. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 MARINE RÅVARER VEGETABILSKE RÅVARER 6.1 Innen 2017 skal alt fiskemel komme fra sertifiserte kilder 6.2 Innen 2017 skal all fiskeolje komme fra sertifiserte kilder 6.3 Innen 2017 skal alt krillmel komme fra sertifiserte kilder 6.4 Innen 2017 skal all soyamel komme fra sertifiserte kilder 96% sertifisert 1) fiskemel innkjøpt. Opp 16 pst. poeng fra % sertifisert 1) fiskeolje innkjøpt. Opp 10 pst. poeng fra % sertifisert 2) krill innkjøpt 100% sertifisert 3) soya innkjøpt 6.5 Innen 2017 skal alle eventuelle palmeprodukter komme fra sertifiserte kilder 100% sertifisert 4) palme innkjøpt Overgang fra GreenPalm Book & Claim til RSPO Mass Balance BIRÅVARER 6.6 Innen 2017 ønsker vi at min. 50% av fôrråvarene skal komme fra biråstoff 37% av fôret besto i 2014 av råvarer klassifisert som biråvarer. Ned 2 pst. poeng fra ) IFFO RS 2) MSC 3) ProTerra 4) RSPO Mass Balance Forklaring Oppnådd iht. plan (3) I følge plan (2) Avvikende iht. plan (1) Ingen forbedring (0) 2% 1% 8% 7% 20% 18% 7% Råvarer av biprodukter 37% 2% 3% 14% 7% 6% 3% 2% RÅVAREFORDELING 2014 FISKEMEL FISKEOLJE KRILL HVETESTIVELSE ERTESTIVELSE RAPSOLJE ANNET FISKEMEL AVSKJÆR FISKEOLJE AVSKJÆR SOYAPROTEIN SOLSIKKEPROTEIN HVETEPROTEIN MAISPROTEIN ANNET BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 23

24 7. Bedre levekår Innen 2017 ønsker vi å være engasjert i 3 utviklingsprosjekter gjennom vårt innkjøpsnettverk Innen 2017 vil vi bedre levekår for mange gjennom vekst av vår virksomhet. Gjennom aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter ønsker vi i størst mulig grad å bidra til bedre muligheter for utdanning, arbeid og sosiale rettigheter for lokalbefolkningen i de områder hvor vi opererer. Arbeidet for å stanse avskoging er viktig for BioMar. Ikke bare for å unngå dramatiske klimaendringer, men også for å stanse tapet av biologisk mangfold på jorda. BioMar vil bidra til å bevare artsmangfoldet og løse klimakrisen - lokalt, regionalt og globalt. I det internasjonale rammeverket for reduksjon av utslipp, er ambisjonen at konkrete prosjekter også sikrer støtte til lokal- og urbefolkninger som ofte lider sosialt og økonomisk som følge av utbytting av naturen. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 UTVIKLINGSARBEID 7.1 Initiere minst to utviklingsprosjekter innen 2017 Vi har ikke initiert egne utviklingsprosjekter 7.2 Være indirekte deltaker i minst tre utviklingsprosjekter Vi deltar i utviklingsprosjekter gjennom RTRS 1), RSPO 2) og Wildlife Works 3) Vi begynte å støtte Wildlife Works sitt REDD+ prosjekt i Mai Ndombe, Kongo 1) Round Table on Responsible Soy 2) Roundtable on Sustainable Palm Oil 3) Forklaring Oppnådd iht. plan (1) I følge plan (0) Avvikende iht. plan (1) Ingen forbedring (0) 24 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

25 8. Ansatte Vi skal legge til rette for friske, sunne og skadefrie ansatte med gode, trygge og utviklende arbeidsplasser. Et godt arbeidsmiljø er viktig for den enkelte medarbeider og avgjørende for at BioMar skal nå sine mål. BioMar skal arbeide for at våre medarbeidere ikke skal ha arbeidsrelaterte skader og sykdommer, og legge til rette for at den enkelte skal bidra til å ta ansvar for sin egen helse. BioMar skal ha et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse og som bidrar til å begrense de ansattes sykefravær. Helse og arbeidsmiljø skal planlegges og prioriteres på lik linje med øvrige hovedmål, og ivaretas gjennom risikovurderinger, kontinuerlig fokus og forebyggende arbeid. BioMar som arbeidsgiver og de ansatte kan trekke større veksler på bedrifthelsetjenestens HMS-kompetanse. Trivsel skal fremmes gjennom ulike velferdstiltak og en økt bevissthet på utvikling av en BioMar-kultur. Helse og arbeidsmiljø er et lederansvar som utøves i linjen og støttes gjennom Arbeidsmiljøutvalg, verneombud og det etablerte tillitsmannsapparat. AMBISJON DELMÅL STATUS 2014 HØYDEPUNKTER 2014 HELSE 8.1 Bidra til å forbedre ansattes helse, blant annet tilby «riktig» mat i våre kantiner Generelt god helse og Nærværsprosent på 97,6% trivsel i BioMar 1) i 2014 MILJØ 8.2 Redusere ansattes reiseaktivitet 2) Ingen vesentlig endring i kjørte kilometer i 2014 fra Antall fly-km er redusert med 3,5%. Totalt CO 2 -utslipp minket med 2,9% BioMar avsetter all karbonutslipp fra ansattereiser gjennom REDD+ 6) 8.3 Redusere energiforbruk i kontorer og øvrige lokaler 3) Vi har ikke startet energimålinger på kontornivå 8.4 Økt resirkulering og gjenbruk Vi har ikke innført resirkuleringspolicy og gjenbrukstorg i våre kontorer 8.5 Redusere papirforbruk 4) Vi har ikke redusert papirforbruket vesentlig SIKKERHET 8.6 LTI (Lost Time Injury 5) ) LTI = 7,9. Opp fra 5,0 i ) Målrettede helsekontroller ) Berg-Hansen miljørapport ) Gjelder Trondheimskontoret da kontorer ved fabrikker rapporteres felles. Lokalkontorer er ikke med 4) Tall fra hovedprinter ved hhv. Karmøy, Trondheim og Myre 5) Arbeidsrelaterte skader som fører til fravær 6) Forklaring Oppnådd iht. plan (0) I følge plan (2) Avvikende iht. plan (3) Ingen forbedring (1) NÆRVÆRSPROSENTER I BIOMAR NORGE I FORHOLD TIL NORSK INDUSTRI ÅR BIOMAR NORSK INDUSTRI ,6% 95,7% +1,9% ,5% 94,9% + 0,6% ,4% 95,5% + 0,9% BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 25

26 Høydepunkter 2014 ERNÆRING OG MATTRYGGHET Vi lanserte Tri-X og Symbio VANN Vi har redusert ferskvannsforbruket med tre ganger så mye som plan BÆREKRAFTIGE RÅVARER Overgang fra GreenPalm Book & Claim til RSPO Mass Balance KLIMAGASSER Vi overgår målsetningen i klimagassreduksjon i fôrproduksjonen AVFALL Fremhevet av Grønt Punkt som fremdragende bedrift ANSATTE BioMar avsetter all karbonutslipp fra ansattereiser gjennom REDD+ BEDRE LEVEKÅR Vi støtter Wildlife Works sitt REDD+ prosjekt i Mai Ndombe, Kongo 26 BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE

27 BioMar Norge 2014 VIRKSOMHET Fôr til atlantisk laks og regnbueørret OMSETNING 3,6 mrd NOK ANSATTE 196 VOLUM tonn EIER Schouw & Co (Danmark) ADMINISTRASJON Myre ADMINISTRASJON Myre (Økonomi, IT, Logistikk, Kvalitet og HR) OPERATIVT KONTOR Trondheim (Innkjøp, FoU, Salg og Marketing) FABRIKKER Myre og Karmøy LOKALKONTOR Tromsø, Myre, Rørvik, Frøya, Molde, Florø, Bergen og Karmøy BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 // BIOMAR NORGE 27

28 FEEDING THE WORLD THROUGH AQUATIC SCIENCE BIOMAR AS TRONDHEIM - TLF

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr

BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014. Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr BÆREKRAFTRAPPORTEN 2014 Bærekraftig oppdrett starter med bærekraftig fôr Innhold Status 2014 Verden konsumerer mer fisk VERDENS FISKERIER OG AKVAKULTUR Aldri har det vært fanget, dyrket og konsumert så

Detaljer

M I L J Ø R A P P O R T

M I L J Ø R A P P O R T MILJØRAPPORT 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 4 HISTORIKK 6 VIKTIGE HENDELSER I 2013 7 21 HAVET SOM FREMTIDENS MATFAT 25 STYRET 31 INTERESSENTER 32 TIDENES BESTE ÅR 37 VISJONER, FORRETNINGSIDÈ/ STRATEGI, MILJØPOLITIKK

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport

Innhold integrert års- og bærekraftsrapport årsrapport 2012 Innhold integrert års- og bærekraftsrapport Selskapet Utbrett Cermaq: En global leder Hovedmål, kjerneverdier og kart 2-3 Konsernsjefens orientering: Posisjonert for vekst Oppsummering

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT

MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT MILJØSTATUS I EUROPA 2015 SYNTESERAPPORT Grafisk design: EEA/Intrasoft International S.A Layout: Rosendahl-Schultz Grafisk/EEA Juridisk meddelelse Innholdet i

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk

Årsrapport 2014 Fremtidens landbruk Årsrapport Fremtidens landbruk SIDE 2 Innhold Fremtidens landbruk SIDE 3 Innhold 4 Konsernsjefen har ordet 8 Nøkkelinformasjon Fremtidens landbruk 10 Markedsandeler 12 Bærekraft 14 Foods of Norway 16 Bondenytte

Detaljer

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet

Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Norge 2050: en visjon for lavutslippssamfunnet Publisert av: Miljøstiftelsen Bellona Oslo Postboks 2141 Grünerløkka 0505 Oslo Norge Forfattere: Sirin Engen (red.), Tore Amundsen, Andreas Bratland, Line

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping

Innovasjon Norge. Underrapport Drømmeløftet. Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge Underrapport Drømmeløftet Bioøkonomien et viktig bidrag til fremtidens vekst og verdiskaping Innovasjon Norge: Aase-Merete Remøy Andreas Sundby Benjamin A Øveraas Kjell Bruvoll Lieneke

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge

Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Rapport 18/10 fra Vista Analyse AS Handel og tjenester i et bærekraftig Norge Haakon Vennemo og Karin Ibenholt Vista Analyse 14.oktober 2010 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2010/18 Rapporttittel

Detaljer

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

Integrert rapport 2014

Integrert rapport 2014 Integrert rapport 2014 Dette PDF-dokumentet har samlet alt innhold på Cermaqs integrerte rapport 2014 som er tilgjengelig på www.rapport2014.cermaq.com Cermaq group AS integrert rapport 2014 1 Innhold

Detaljer

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT

Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap ÅRSRAPPORT Grieg Seafood skal være et ledende oppdrettsselskap 2014 ÅRSRAPPORT INNHOLD Nøkkeltall 3 Brev fra CEO 4 Grieg Seafood Rogaland (NO) 5 Grieg Seafood Finnmark (NO) 6 Grieg Seafood Hjaltland (UK) 7 Grieg

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Nasjonal strategi for bioteknologi

Nasjonal strategi for bioteknologi Strategi 2011-2020 Nasjonal strategi for bioteknologi For framtidas verdiskaping, helse og miljø Bildeakkreditering: Omslag: Hunt Biosciences, Kyrre Lien, FUGE og Tom Haga Side 10, 14, 26, 39, 40 og 46

Detaljer

Rapportens oppbygging

Rapportens oppbygging Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility 21 NNHOLD 3 LEDER 6 LERØY SEAFOOD GROUP 13 VSJON, miljøpolitikk, miljøvisjon 14 MLJØMÅL 18 organisering av miljø og bærekraft 19 havbruk 24 fou - havbruk 26 miljø 27 rømming

Detaljer