Høydepunkter. Innhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter. Innhold"

Transkript

1 2008

2 Ill.: Prosjekt LINK signatur Høydepunkter Multiconsult + LINK signatur = sant Multiconsult kjøpte seg i begynnelsen av 2008 inn i Norges største arkitektkontor, LINK signatur, med 32 prosent. For første gang i Norge har vi fått et ledende arkitektkontor som har strategiske allianser med et stort rådgivende ingeniørfirma. Jubileumsfeiringen Multiconsult markerte sitt 100 års-jubileum med arrangementer ved kontorene over hele landet. Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson fengslet Multiconsults innbudte gjester ved jubileumsmarkeringen ved hovedkontoret på Skøyen. BIM Universitetet i Stavanger er Statsbyggs første offisielle BIM-prosjekt og et viktig oppdrag for Multiconsult. Kompas Overtagelsen av Kompas i Bergen var et vesentlig bidrag i satsingen innenfor areal- og samferdselsplanlegging. Med 18 ansatte fra Kompas har Multiconsults Bergenskontor nå til sammen 130 medarbeidere og er Multiconsults største regionkontor utenfor Oslo. Bildet er fra Mindekrysset i Bergen. Foto: Jim Heldal Innhold 4 Leder 5 Ledergruppen 6 Bygg og eiendom 8 Industri 10 Olje og gass 12 Samferdsel og infrastruktur 14 Energi 16 Miljø og naturressurser 18 Miljømål og samfunnsansvar 19 Hovedtall Ill.: Atkins Samferdsel og infrastruktur Multiconsult skal bidra til å utvikle samfunnet. Ikke på noen områder legges grunnlaget for fremtiden mer tydelig enn innen samferdsel og infrastruktur. Foto.: NamPower Energi Multiconsult har i 2008 vært involvert i rundt femti internasjonale energiprosjekter.

3 Tromsø Narvik Samfunnsaktør Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering var et hektisk år med mange og utfordrende oppdrag for våre vel ett tusen medarbeidere. Steinkjer Trondheim Utvikling for framtiden BIM (Building Information Modelling) har vært ett av våre viktige og krevende utviklingsprosjekter i Det har gjort Multiconsult til en av de ledende aktørene innen bruk av BIM. I Multiconsult er BIM betegnelsen på en gjennomføringsmetode. 3D-modellen er verktøyet. For at verktøyet skal fungere, må vi ha en metode for styring av informasjon, kvalitet, tid og leveranser. Dette definerer vi i Multiconsult som 4D. Ålesund Bergen Lillehammer Samarbeid i verdikjeden Multiconsult har de siste årene engasjert seg over større deler av verdikjeden i byggeprosessen. Sammen med WSP Europe etablerte Multiconsult i 2007 firmaet Analyse & Strategi som tilbyr samfunnsutredninger, og sammen med WSP har vi også gått inn på eiersiden i arkitektkontoret LINK signatur. Vi er medeier i Høyhastighetsringen, et firma som har som formål å bygge kompetanse på høyhastighetstog. Haugesund Stavanger Egersund Grimstad Vøyenenga Drammen Tønsberg Skien Kristiansand Oslo (hovedkontor) Ski Moss Fredrikstad Nasjonalt og internasjonalt Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere fins over hele landet og i store deler av verden. Multiconsult analyserer, planlegger og prosjekterer over hele Norge, i Afrika, i Asia, i Sør-Amerika og flere steder i Europa. Multiconsults internasjonale virksomhet tilbys og koordineres gjennom NORPLAN AS som eies av Multiconsult og Asplan Viak med 50 prosent hver. NORPLAN har eierskap i selskaper i Tanzania og Uganda og prosjektkontorer i en rekke land. Seks forretningsområder Multiconsult opererer i seks forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø- og naturressurser. Multiconsult 2008 Redaksjon: Hanne Dirdal Design: Elizabeth Walmann Foto: Eva Brænd Trykk: Grøset 3

4 LEDER Tradisjon og nytenking Bygg- og anleggsnæringen i Norge er i utvikling. Multiconsult vil aktivt delta i denne utviklingen. «Jobben vår blir som alltid å se og gripe mulighetene.» Vi tror at et mer forpliktende samarbeid mellom de enkelte aktørene i en byggeprosess gir de beste resultatene både for kunden, næringen og for oss selv. I sin 100 års historie har Multiconsult deltatt aktivt i bygging og utvikling av Norge til et moderne samfunn. Vi har aktivt deltatt i gjenoppbyggingen etter annen verdenskrig, i industrireisingen, i oljeeventyret og i utallige av Norges signalbygg. Den strategiske alliansen som vi inngikk med arkitektkontoret LINK signatur i 2008, er en erkjennelse av at vi sammen kan utvikle bedre bygg og bedre prosjekter enn det vi kan gjøre hver for oss. Sammen kan vi utvikle mer rasjonelle arbeidsprosesser støttet opp av moderne IKT-teknologi. Building Information Modelling (BIM) kan gi oss bedre produktivitet, sikrere gjennomføring av prosjektene og økt kvalitet i leveransene. Multiconsult mener at BIM også åpner nye muligheter for entreprenører, utbyggere og forvaltere. I 2008 feiret Multiconsult 100 års jubileum. Tre år etter at unionen med Sverige ble oppløst, startet Ragnvald Lie sitt firma Norsk Vandbygningskontor. Noe av det første Ragnvald Lie gjorde, var å planlegge og prosjektere Frøland kraftverk i Hordaland for Bergens Elektrisitetsverk i Siden den gang har Norsk Vandbyggingskontor prosjektert utallige kraftverk i Norge og utlandet. I 2004 fusjonerte Norsk Vandbygningskontor og Multiconsult, og Multiconsult kunne tilby sine kunder den vannkraftkompetansen som Norge er blitt kjent for. Fusjonen med Norsk Vandbygningskontor styrket også Multiconsults kompetanse innen andre former for fornybar energi. Slik har Multiconsult utviklet seg, ved bit for bit å bygge sin kompetanse. Utviklingen har vært drevet av dyktige medarbeidere som viser engasjement, har sans for lagspill og tar ansvar. Med 100 års erfaring og oppfinnsomhet fremstår Multiconsult i dag som et fima med en diversifisert virksomhet og som ett av de ledende selskapene i bransjen. Vi har en klar agenda for den krisetiden verden er inne i: Opprettholde lønnsomheten og samtidig tenke langsiktig utvikling av Multiconsult. Tradisjon kombinert med nytenking gir oss tro på at krisetider også byr på muligheter. Jobben vår blir som alltid å se og gripe mulighetene i god Multiconsult-tradisjon. Håkon Sannum Administrerende direktør 4

5 LEDERGRUPPEN Ledergruppen 1 Gaute Christensen, kommunikasjonsleder 2 Ola Dalen, leder Markeds- og forretningsutvikling 3 Gisle Myklebust, regionsleder Stavanger 4 Trond Dahle, leder Økonomi- og fellestjenester 5 Rune Kjærland, regionsleder Bergen 6 Tom Ødegaard, regionsleder Energi og naturressurser 7 Kjell Kristiansen, regionsleder Nord 8 Grethe Bergly, leder Gjennomføring 8 5

6 6

7 FORRETNINGSOMRÅDENE Bygg og eiendom Multiconsult har satset bevisst på integrert planlegging, både for offentlige og private kunder. BIM Universitetet i Stavanger er Statsbyggs første offisielle BIM-prosjekt. Multiconsult i samarbeid med LINK signatur og LINK landskap ble valgt som prosjekteringsgruppe i prosjektet. Vi tenker fremtidsrettede og miljøvennlige byggverk og kombinerer det med kunnskap om den virksomheten som skal foregå i byggene. Vårt eierskap i LINK signatur bygger også opp under denne tankegangen har vært gjennombruddsåret for BIM innenfor bygg og eiendom. I Multiconsult har vi valgt å kalle denne arbeidsmetodikken for 4D, og vi har blant annet hentet mye inspirasjon fra de store olje- og gassprosjektene i Norge. Vi ser at BIM gir helt andre muligheter for informasjonshåndtering, tverrfaglighet og livssyklusplanlegging enn dagens tradisjonelle gjennomføringsmodeller. BIM er betegnelsen på en gjennomføringsmetode, 3D modellen er verktøyet. I Multiconsult er vi sikre på at dette er morgendagens måte å planlegge fremtidens byggverk på. Forretningsområdet Bygg og eiendom kjennetegnes blant annet ved at våre kunder holder til over hele landet og har ulike behov. Da er det viktig at Multiconsult har kontorer fra sør til nord der det alltid er mulig å trekke på kompetansen i hele selskapet. Nærhet, tilgang til all relevant kompetanse og Multiconsults gjennomføringsmetode er viktige faktorer for å tilfredsstille krevende kunder. Og Multiconsult ønsker seg krevende kunder det bidrar til vår utvikling. Barcode Multiconsult har bidratt i prosjekteringen av de fleste Barcode-bygningene i Bjørvika i Oslo. Ill.: Placebo Effects AS 12 millioner m 2 kartlagt Et nærmest uuttømmelig behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det viste Multiconsults kartlegging av kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund og med PriceWaterhouse- Coopers som underleverandør. Dette er en av de aller største bygningskartlegginger noensinne her i landet. René Valentin Flandorfer forretningsområdeleder 7

8 8

9 FORRETNINGSOMRÅDENE Industri Multiconsult har de siste par årene økt sin kapasitet og kompetanse på industrisiden og satset videre innenfor et område som i alle år har vært ett av kjerneområdene til selskapet. Gruvedrift på nytt Gruvene i Sydvaranger ved Kirkenes startes opp på nytt i Multiconsult er med på mange fagområder i dette prosjektet. Det er et krevende prosjekt, blant annet fordi eksisterende anlegg skal kombineres med nye installasjoner. Bildet viser bruddområdet i Bjørnevatn. Foto: Bente Geving Denne økte satsingen er konsentrert om å utvikle et utvidet industrikonsept med basis i kjerneområdene mekanisk kompetanse og tekniske systemer, i tillegg til bygg og anlegg. Fokus er industriell drift, vedlikehold og modifikasjon der vi tilbyr komplette gjennomføringsløsninger. Det er etablert gode forbindelser med mange av de toneangivende selskapene innen tungindustrien. Med de mange kontorene Multiconsult har langs kysten og i de tunge industriområdene i sør, vest og nord, sitter selskapet nær nesten alle viktige kunder. En del av industrien flytter sine investeringer ut av Norge og Multiconsult ønsker å bidra til vellykkede prosjekter ute. Med det nettverket selskapet har gjennom sin største eier WSP, som har kontorer over hele verden, kan Multiconsult tilby tjenester i kombinasjon med lokal tilstedeværelse også i utlandet. Multiconsult tilbyr i dag rådgivning for og prosjektering av fabrikkanlegg, både nyanlegg, modifikasjoner og drift. Multiconsult dekker all kompetanse for å ferdigstille komplette prosjektløsninger der industribedriften selv sitter med egen prosessteknologi. De siste årene har Multiconsult utviklet BIM-kompetanse for industrianlegg der SmartPlant 3D er valgt som verktøy. Fabrikkanlegg Elkem Solars nye fabrikk på Fiskå ved Kristiansand for produksjon av silisium for solcelleproduksjon har vært Multiconsults største oppdrag i Ill.: Orkla Audun Olimstad forretningsområdeleder 9

10 10

11 FORRETNINGSOMRÅDENE Olje og gass Multiconsult har vært med i utviklingen av olje- og gassnæringen fra starten og har satset strategisk i dette forretningsområdet både offshore og på land. Ormen Lange Multiconsult har vært sentral i forbindelse med utbyggingen og pågående utvidelser av landanlegget Ormen Lange. Multiconsult har ansvaret for den bygge- og anleggstekniske delen av prosjektet. Kontraktspartnere har vært StatoilHydro, Aker Solutions og Shell. Foto: A/S Norske Shell / Øivind Leren CO 2-fangst Et CO 2-fangstanlegg på Kårstø vil bidra til et redusert utslipp av CO 2 per år på ca. 1 million tonn. Dette vil bli det største anlegget for CO 2-fangst noensinne basert på fangst av eksosgass. Multiconsult har sammen med Aker Solutions utført et forprosjekt for dette CO 2-fangstanlegget. Foto: Gassnova SF Underjordisk i Singapore I Singapore er Multiconsult med i et dristig og nyskapende megaprosjekt, Jurong Rock Cavern. Dette er enorme underjordiske lagre for petroleumsrelaterte produkter. Multiconsult er med i et konsortium med Sintef Byggforsk og Singaporeselskapet TriTech. Olje og gass er Norges største og viktigste samfunnsøkonomiske næring. Den bidrar med en tredjedel av nasjonalproduktet og over halvparten av eksporten. Denne næringen har hatt sin base på den norske kontinentalsokkelen i over 40 år og utviklingen forsetter mot nord i Barentshavet i et særdeles krevende miljø. Multiconsults hovedprodukter innen olje og gass er teknologiutvikling og tjenester knyttet til dypvannsfundamenter, marine konstruksjoner i betong, utstyrsmodeller i stål, byggedokker, landfall for rørledninger, prosessanlegg og lagringsanlegg på land for olje og gass, LNG-anlegg, transporttunneller og fjellagre, terminaler/eksportanlegg. Selskapet arbeider i alle faser i verdikjeden fra idé og konseptutvikling til oppfølging av bygging og fjerning/demolering av anlegg. Multiconsult legger spesielt vekt på å utvikle kostnadsoptimale løsninger i den tidlige prosjektfasen. Stikkordene er multidisiplin, integrert rådgivning og prosjektering. Vi samarbeider tett med andre aktører med å utvikle og benytte gjennomføringsmodeller og metoder, inkludert 3D/4D-verktøy. Det betyr at ledelse og styring av de oppgavene som skal løses, er spesielt viktig. Ivar Eng forretningsområdeleder 11

12 12

13 FORRETNINGSOMRÅDENE Samferdsel og infrastruktur Samferdsel og infrastruktur er nærmest selve ryggraden i det moderne samfunnet og dermed et helt naturlig forretningsområde for et flerfaglig Multiconsult. Jernbane Det skal bli enklere å ta tog. Velfungerende stasjoner med universell utforming, som her Holmestrand stasjon, er et viktig bidrag til dette. Ill.: Atkins Dette gjelder både planlegging og utvikling av veier, jernbanestrekninger, flyplasser, havner og vann og avløp. Men vel så mye dreier det seg om drift og vedlikehold. Store deler av den norske infrastrukturen ble bygd ut i perioden og trenger nå en oppgradering. Dette krever fagkompetanse og innsikt innen mange områder der Multiconsult kan bidra, som for eksempel tilstandsregistreringer, nytte/kost-vurderinger, levetidsbetraktninger og regelverk. Det spesielle med denne type infrastruktur er den geografiske utstrekningen. Den betyr at alle tiltak har svært mange naboer, og utviklingen av nye løsninger involverer mange i samfunnet. Arbeid i utredningsfasene er derfor sterkt preget av prosesser. Det er i utredningsfasene at rammene for prosjektene etableres. Multiconsult skal bidra til å utvikle samfunnet, og ikke på noe område legges grunnlaget for framtiden mer tydelig enn innen samferdsel og infrastruktur. Infrastruktur er overalt. Det har derfor vært viktig for Multiconsult å være til stede med vår kompetanse i hele Norge. Vi er der oppgavene og kundene er. Ferdsel og fritid Gårsdagens trafikkmaskiner kan forvandles til morgendagens områder for rekreasjon, som her i Bruparken i Drammen. Her har Multiconsult vært en viktig medspiller. Foto: LINK landskap Veiåpning Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner den nye fire felts veistrekningen på E18 mellom Frydenhaug og Eik i Drammen. Multiconsult hadde ansvaret for alt fra konstruksjon av hele veianlegget til byggeteknikk, kabling, vann og avløp, landskap, ingeniørgeologi, geoteknikk og miljøgeologi. Elisabeth Schjølberg forretningsområdeleder 13

14 14

15 FORRETNINGSOMRÅDENE Energi Forretningsområdet Energi er et av Multiconsults strategiske satsingsområder. Vannkraft i Pakistan I den nordøstre delen av Pakistan bidrar Multiconsult til at vannkraften i elvene Neelum og Jhelum utnyttes. Oppdraget består i å prosjektere og følge opp byggeprosessen ved Neelum Jhelum vannkraftverk, et 1000 MW vannkraftanlegg. Bildet viser første salven på anlegget, på kabeltunnelen inn til kraftstasjonen. Bygging for vannkraft Et nytt Kykkelsrud kraftverk, som ligger på Glommas østside, skal stå ferdig i Dette er ett av de største pågående vannkraftprosjektene i Norge. Multiconsults oppdragsgiver er Hafslund Produksjon. Bildet fra den ferdige byggegropa viser en borerigg som blir heist ut etter endt tjeneste. Fornybar energi På grensen mellom Namibia og Angola installerer NamPower et fjerde 100 MW aggregat i Ruacana kraftverk. Multiconsult, med sin spesialkompetanse, ble valgt til rådgiver med ansvar for maskin-, elkraftog byggeteknikk. Foto: NamPower Multiconsult blir stadig mer involvert i utvikling og bruk av nye energiformer som vindkraft, biobrensel og solkraft, i tillegg til tradisjonell vannkraft. Multiconsult satser både nasjonalt og internasjonalt og har i 2008 vært involvert i rundt femti internasjonale energiprosjekter. Vår strategiske og langvarige tilstedeværelse i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og en noe nyere satsing i Sørøst-Europa, åpner for store muligheter og utfordrende oppgaver. Forretningsområdet Energi har oppgaver i hele verdikjeden, fra mulighetsstudier til komplett detaljprosjektering og byggeledelse. Innenfor energidistribusjon dekker Multiconsults virksomhet både transmisjonslinjer, sjøkabler, fjernvarme og fjernkjøling. Nasjonalt jobber Multiconsult for alle de store energiprodusentene med rehabilitering av eldre anlegg, utvidelser og kapasitetsøkninger. Innenfor småkraftutbyggingen i Norge har Multiconsult vært en sentral aktør og utfører tjenester i hele verdikjeden fra tidlig meldefase til ferdigbygd anlegg. Forretningsområdet søker stadig nye utfordringer og tar i bruk hele den landsdekkende kompetansen i Multiconsult, i tillegg til å ha et utstrakt samarbeid med store, internasjonale selskaper. Tom Ødegaard forretningsområdeleder 15

16 16

17 FORRETNINGSOMRÅDENE Miljø og naturressurser Multiconsults oppdragsgivere er blant Norges største og mest seriøse utbyggere og eiendomsforvaltere. De godtar kun framtidsrettede løsninger. Vindpark Multiconsult har utarbeidet konsekvensutredning og konsesjonssøknad for Siragrunnen Vindpark som er planlagt utenfor kysten av Flekkefjord og Sokndal kommuner. Prosjektet skal ha en samlet installasjon på 200 MW. Samfunnets krav til miljøvennlighet og bærekraftig utvikling blir heldigvis stadig strengere. Multiconsult har et samfunnsansvar for at løsningene våre er miljøvennlige, at de verken bidrar til økte utslipp av forurensninger eller generer søppel for kommende generasjoner. Det vi planlegger og prosjekterer i dag, skal ofte vare i generasjoner. Vi fokuserer derfor på en helhetlig tilnærming, gjenbruk og livssyklustankegang når det gjelder fleksibilitet, arbeidsmiljø, valg av materialer og energieffektive løsninger. I 2008 har vi, i takt med samfunnets miljøfokusering, utviklet og solgt nye produkter som energi- og klimaplaner, og vi har utarbeidet energimerkeordningen som skal benyttes i forbindelse med boliger i Norge. Samtidig har vi beholdt Multiconsults sterke posisjon i markedet med våre tradisjonelle miljøprodukter som miljøstyring, undersøkelser og tiltak i forbindelse med forurenset grunn, støyberegninger og konsekvensutredninger. Lokale klimaplaner Innen 1. januar 2010 skal alle kommuner ha en energi- og klimaplan. Multiconsult har bistått flere kommuner med slike planer. Energimerking Dette merket viser hvor god energistandard en bolig har, og inngår i en energiattest som kan brukes ved kjøp og salg av boligen. Merkesystemet er utarbeidet av Multiconsult og Avenir for NVE. Gisle Grepstad forretningsområdeleder 17

18 Multiconsult bedrer miljøet Multiconsult har offensive miljømålsetninger og har utviklet sitt miljøregnskap til et effektivt verktøy. Multiconsult har som mål at selskapets bruk av energi og råvarer, utslipp til luft og restavfall i 2011 skal være redusert med 20 prosent i forhold til 2007-nivået. Multiconsult har altså forpliktet seg til en kontinuerlig forbedringsprosess. I 2008 startet kartleggingen av miljøpåvirkninger ved kontorene og konkrete handlingsplaner blir utarbeidet. Alle kontorer i Multiconsult rapporterer om miljøfaktorer som transport, energiforbruk, avfallsmengde og papirbruk. Innen 2010 skal det i Multiconsults produkter og tjenester være innarbeidet de beste løsningene for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Kompetanse, trivsel og samfunnsansvar Kompetanse er Multiconsults kapital. Den må stadig utvikles og styrkes. Og den må deles. Å styrke og høyne kompetansen gjennom erfarings- og kunnskapsdeling er utfordrende, men helt nødvendig. Derfor har Multiconsult prioritert utviklingen av interne kompetansenettverk. Vi har 20 slike nettverk og de dekker de fleste av våre kompetanseområder. Populær arbeidsplass I 2008 kom Multiconsult helt i toppsjiktet av studentenes ønskeselskaper innen teknologi, i følge Universums undersøkelser. Multiconsults omdømme er godt, og stadig flere kjenner til selskapet. Samfunnsansvar Multiconsult ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor og være en bidragsyter i utviklingen av samfunnet. Vi tror vi kan bidra i forhold til de store utfordringene verden står overfor, som miljø- og klimautfordringer og finanskrise, ved å ta ansvar og vise respekt for mennesker og omgivelser, i tillegg til å tenke nytt og finne teknologiske løsninger. Siv.ing. Edith Voksøy og ing. Bikramjit Singh. Foto: Jo Michael 18

19 Hovedtall (Tall i tusen kr) * 2006* Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 40 % 40 % 43 % *Multiconsult konsern Omsetning (tall i mill kr) 08 Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 18,0 % Medarbeidere 39,4 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 17,9 % Driftsresultat (tall i tusen kr) Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 5,9 mill for 2001, 5,8 mill for 2002, 5,1 mill for 2003, 4,9 mill for 2004, 17 mill for 2005, 14,5 mill for 2006, 22 mill for 2007 og 18,5 mill for Multiconsult Hovedkontor: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Telefon Telefaks org.nr

20

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde

Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Vannkraft gårsdagens, dagens og morgendagens viktigste energikilde Presentasjon for Rådet for miljøteknologi 28. august 2013 Nils Morten Huseby Konsernsjef Rainpower ASA MW Europeisk vannkraftutbygging

Detaljer

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene

Infrastrukturutfordringer i Nordområdene Infrastrukturutfordringer i Nordområdene EBL Vinterkonferansen 2008 Adm.dir. Åge Andresen Disposisjon Litt om Varanger Kraft-konsernet 1. Utgangspunktet Regjeringens Nordområdestrategi Mulighetene 2. Realitetene

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

Høydepunkter 2009. Innhold. Multiconsult ble valgt som den foretrukne civil partner på Shtokman

Høydepunkter 2009. Innhold. Multiconsult ble valgt som den foretrukne civil partner på Shtokman 2009 Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering. Vi har 1100 medarbeidere over hele landet, fordelt på kontorer fra Kristiansand i sør til Tromsø

Detaljer

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08

DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? DET GRØNNE SKIFTET I BYGGEBRANSJEN 2017/02/08 DET GRØNNE SKIFTET HVA INNEBÆRER DET FOR BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN? RAMBØLL GLOBALT OG I NORGE RAMBØLL-GRUPPEN I DAG RAMBØLL NORGE KONTORER Lokale kontorer Over 300 kontorer i 35 land 13 000 eksperter globalt

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars

varmesystemer i bygg forretningsområder Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Teknisk Vinteruke 09, Operativ drift av bygninger 12. Mars Stig Jarstein, Multiconsult AS MULTICONSULT opererer innen seks forretningsområder Bygg og eiendom

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no

Fornybar energi og miljøteknologi. Status og utvikling 2004-2013. Creating Green Business together. www.oreec.no Fornybar energi og miljøteknologi Status og utvikling 2004-2013 Litt om rapporten I Norge er det 1.777 selskaper med en omsetning på 171 mrd kroner og verdiskaping på 69 mrd kroner innen fornybar energi

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Kort om Skolt Holding-konsernet

Kort om Skolt Holding-konsernet Kort om Skolt Holding-konsernet Moss Industri- og Næringsforening, 18.10.16 Karsten F. Hansen, administrerende direktør Skolt Holding 1 2 Kort om Skolt Holding-konsernet Etablert i 1953 av 3 Skolt-brødre.

Detaljer

Fotografier v. Erling G Baasen 3

Fotografier v. Erling G Baasen 3 Firmapresentasjon Høyer Finseth er med sine vel 90 medarbeidere en betydelig aktør innen bygningsteknisk prosjektering og rådgivning. Vi er et spesialisert rådgivende ingeniørselskap som gjennom godt samarbeid

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Drivere for solenergi

Drivere for solenergi Drivere for solenergi Solenergimessen i Bergen 11.11.2017 Hanne L. Bottolfsen og Marte W. Nilsson Multiconsult Etablert 1908 Ansatte 2.450 Ansatte i Bergen ca. 250 Tromsø Prosjektering og rådgivning Forretningsområder:

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi

CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi Framtida er nå! CGH s svar på «morgendagens «utfordringer Bygge grønt! Industrielt og med høy kvalitet! Erstatte bruken av hender med teknologi HVORFOR Grønne bygg? Bygget får økt verdi og økt etterspørsel!

Detaljer

FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG

FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG FOR ET TRYGGERE NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SIKRING AV BYGG DAGENS TRUSSELBILDE stiller nye krav til sikring av viktige funksjoner i samfunnet. Dette innebærer strengere krav til samordning og

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

WSP Norge avdeling Tønsberg

WSP Norge avdeling Tønsberg WSP Norge avdeling Tønsberg Marte Paus Vadem Gjennestad 23.11.16 Fra PTL til WSP Norge 1997 2010 2010 2016 2016 WSP Norge - et av Norges ledende selskap innen profesjonell prosjektledelse 235 ansatte Omsetning

Detaljer

NYTT NORE I KRAFTVERK

NYTT NORE I KRAFTVERK NYTT NORE I KRAFTVERK Presentasjon av Detaljplan for miljø og landskap Prosjektleder: Erik Juliussen Eiendom og tillatelser: Thomas Riddervold 17. og 21. september 2015 Program Presentasjon av Statkraft

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE

HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE HVEM - HVA - HVOR PÅ VÅR MÅTE I Sweco samarbeider ingeniører og miljøeksperter for å bidra til et samfunn som utvikles i en sikrere og mer miljøvennlig retning. Vi hjelper våre kunder med å virkeliggjøre

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor

- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Velkommen til Arkitekthuset Kragerø Velkommen til Arkitekthuset Kragerø AS - et komplett og framtidsrettet arkitektkontor Visualisering av to aktuelle byggeprosjekter på Torvet i Kragerø, Apoteket og Torvgata

Detaljer

multiconsult.no Multiconsult

multiconsult.no Multiconsult Multiconsult 1 Bedriftspresentasjon, IMV 20.4.2016 Multiconsult v / Henrik Myreng Miljøgeolog i seksjon Miljøgeologi, Oslo Litt om meg Master i miljø- og naturressurser, ferdig juni 2013, studiespesialisering

Detaljer

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger

Fornybar energiproduksjon. oljemuseet 4.september et eksempel fra egen banehalvdel. fornybar. stavanger Fornybar energiproduksjon oljemuseet 4.september 2009 - et eksempel fra egen banehalvdel Fornybare Klimaløsninger og muligheter for Rogaland De globale klimaløsningene -vindkraftens posisjon t Rangering

Detaljer

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være?

En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? En klimavennlig energinasjon i 2050: Strategi for forskning, utvikling, og demonstrasjon av klimavennlig energiteknologi. Hva bør Norges bidrag være? Lene Mostue direktør Energi21 Norge i 2050: et lavutslippssamfunn

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 OPPDRAG ENERGI NHOs ÅRSKONFERANSE 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013

Oppdrag EnErgi NHOs Årskonferanse 2013 Oppdrag Energi NHOs Årskonferanse 2013 For hundre år siden la vannkraften grunnlag for industrialiseringen av Norge. Fremsynte industriledere grunnla fabrikker, og det ble skapt produkter for verdensmarkedet,

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen

AF Gruppen kvartal Helsfyr Atrium T-forbindelsen AF Gruppen 1. 3. kvartal 2010 2009 11. 13. mai november 2010 2009 Helsfyr Atrium T-forbindelsen 1 Høydepunkter God start på året Svært godt resultat før skatt 1. kvartal: MNOK 91 (50) Høyt aktivitetsnivå

Detaljer

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering

På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering På god vei til å realisere fullskala CO 2 -håndtering Gassnova SF er statens foretak for CO 2 -håndtering. Gassnova stimulerer til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi ved å yte finansiell

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

En kort presentasjon. Juni 2012

En kort presentasjon. Juni 2012 En kort presentasjon Juni 2012 Enerconsult AS Rådgivningsselskap med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Scana Industrier ASA

Scana Industrier ASA Scana Industrier ASA Ambisjoner om å vokse lønnsomt! Rolf Roverud, konsernsjef Scana Industrier ASA Rogaland på Børs 1. september 2008 Scana Industrier ASA Scana har tre forretningsområder; Stål, Marin

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen

Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Det store paradigmeskiftet i samferdselsprosjekter Hva tenker Bane NOR rundt bruk av modeller, status på standardisering og samarbeid i bransjen Teknologidagene 2017 Kristin Lysebo, fagansvarlig 3D Plan

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no FBA- Vækerø-Oslo 02.06.16 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner

Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Regjeringens samråd den 26. januar 2007 om CO2-håndtering på Kårstø Innspill fra Aker Kværner Takk for at vi fikk anledning til å gi Aker Kværners synspunkter i paneldebatten den 26. januar. Vårt innlegg

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Næringsutvikling i motgang og medgang

Næringsutvikling i motgang og medgang .... Næringsutvikling i motgang og medgang Dialogmøte, Naustdal, 27. april 2016 Grenland Norges sterkeste prosessindustrimiljø Omsetning: Ca. 25 mrd. NOK/år Eksportandel: Over 80 % Ca. 3.300 industriarbeidsplasser

Detaljer

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge

Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Vindkraft offshore industrielle muligheter for Norge Energirådets arbeidsgruppe Classification: Internal 1 Arbeidsgruppen Steinar Bysveen, EBL, leder Odd Håkon Hoelsæter, Statnett Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

En sikker forbindelse

En sikker forbindelse Spennteknikk Spennsystemer Lagersystemer Fugesystemer Offshore Spesialtjenester spennteknikk En sikker forbindelse En sikker forbindelse Spennteknikk er gjennom flere år et av Skandinavias ledende selskap

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad

Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Avfallsförbränning blir återvinningsklassad Hur reagerar marknaden när konkurrensen om bränslet hårdnar? Adm. direktør Pål Mikkelsen Hafslund Miljøenergi AS Vi leverer framtidens energiløsninger Hafslund

Detaljer

INTPOW your networking arena

INTPOW your networking arena Statistikk, energinæringen i Norge Baselineundersøkelsen 2010, Menon Business Economics Norwegian Renewable Energy Partners INTPOW your networking arena 28. september 2010 Energirådet www.intpow.com VISJON

Detaljer

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor.

Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Forskning og innovasjon i samarbeid med privat og offentlig sektor. Mai 2013 Konserndirektør Hanne Rønneberg, SINTEF RIFs høstmøte 19.november 2013 Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er et flerfaglig

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Offisiell åpning Gina Krog

Offisiell åpning Gina Krog Offisiell åpning Gina Krog Program for dagen Tidspunkt Hva skjer 10:40 10:45 Sikkerhetsbrief Gina Krog 10:45 10:50 Velkommen 10:50 10:55 Gina Krog: Prosjektet på 5 min 11:00 11.45 Lunsj 12:00 12:45 Omvisning

Detaljer

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør Studentseminar, HiG 05.11.2013 Inge Handagard, Utviklingsleder BIM Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Energi21- energiforskning for det 21 århundre

Energi21- energiforskning for det 21 århundre Energi21- energiforskning for det 21 århundre Lene Mostue direktør Energi21 25-Year Anniversary Conference: Nordisk Energiforskning 25.-26. oktober 2010 Hva er energi21(1) Nasjonal strategi for energisektoren

Detaljer

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo

AF Gruppen 2. kvartal Langerud sykehjem, Oslo AF Gruppen 2. kvartal 2008 Langerud sykehjem, Oslo Agenda Sammendrag Virksomhetsområder Appendiks 2 Høydepunkter andre kvartal 2008 Kolonnetittel Solid andre kvartal for AF Driftsinntektene var MNOK 1.529

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen

Energibruk og fornybare energiressurser på Agder. Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Energibruk og fornybare energiressurser på Agder Energikonferansen Sør 26.sept. 2012 Arild Olsbu/Gunn Spikkeland Hansen Rådgivningsspesialist på energi- og nettvirksomhet Tidligere Nettkonsult Inkluderer

Detaljer

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping?

Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Energi og verdiskaping Haugesund 10.-11. august 2004 Hvordan kan et regionalt energiselskap bidra til næringsutvikling og verdiskaping? Atle Neteland, adm.dir. BKK Kort om BKK Hvilke utfordringer har vi?

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering

Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Benchmarking Gode eksempler på effektiv benchmarking som virkemiddel i forbedringsprosesser Cases fra offentlig og privat virksomhet Bjørn Fredrik Kristiansen bfk@multiconsult.no Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad

NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad NTVAs Industrielle Råd 1. mars 2012 «Fem myter om industriens død» Harald Kjelstad Myter 1. Det moderne Norge trenger ikke industri 2. Vi mangler kapital 3. Vi mangler forskning og utvikling 4. Vi skal

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen?

Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Hvordan slår politiske valg ut på kraftbransjen? Energidagene 2013: Dilemmaenes tid! Alt henger sammen med alt.. Rune Reinertsen Administrerende direktør Lyse Produksjon AS TEMA SOM BERØRES Oppgaver og

Detaljer