Høydepunkter. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter. Innhold"

Transkript

1 2008

2 Ill.: Prosjekt LINK signatur Høydepunkter Multiconsult + LINK signatur = sant Multiconsult kjøpte seg i begynnelsen av 2008 inn i Norges største arkitektkontor, LINK signatur, med 32 prosent. For første gang i Norge har vi fått et ledende arkitektkontor som har strategiske allianser med et stort rådgivende ingeniørfirma. Jubileumsfeiringen Multiconsult markerte sitt 100 års-jubileum med arrangementer ved kontorene over hele landet. Den tidligere svenske statsministeren Göran Persson fengslet Multiconsults innbudte gjester ved jubileumsmarkeringen ved hovedkontoret på Skøyen. BIM Universitetet i Stavanger er Statsbyggs første offisielle BIM-prosjekt og et viktig oppdrag for Multiconsult. Kompas Overtagelsen av Kompas i Bergen var et vesentlig bidrag i satsingen innenfor areal- og samferdselsplanlegging. Med 18 ansatte fra Kompas har Multiconsults Bergenskontor nå til sammen 130 medarbeidere og er Multiconsults største regionkontor utenfor Oslo. Bildet er fra Mindekrysset i Bergen. Foto: Jim Heldal Innhold 4 Leder 5 Ledergruppen 6 Bygg og eiendom 8 Industri 10 Olje og gass 12 Samferdsel og infrastruktur 14 Energi 16 Miljø og naturressurser 18 Miljømål og samfunnsansvar 19 Hovedtall Ill.: Atkins Samferdsel og infrastruktur Multiconsult skal bidra til å utvikle samfunnet. Ikke på noen områder legges grunnlaget for fremtiden mer tydelig enn innen samferdsel og infrastruktur. Foto.: NamPower Energi Multiconsult har i 2008 vært involvert i rundt femti internasjonale energiprosjekter.

3 Tromsø Narvik Samfunnsaktør Multiconsult er et ledende, landsdekkende og internasjonalt selskap innen rådgivning og prosjektering var et hektisk år med mange og utfordrende oppdrag for våre vel ett tusen medarbeidere. Steinkjer Trondheim Utvikling for framtiden BIM (Building Information Modelling) har vært ett av våre viktige og krevende utviklingsprosjekter i Det har gjort Multiconsult til en av de ledende aktørene innen bruk av BIM. I Multiconsult er BIM betegnelsen på en gjennomføringsmetode. 3D-modellen er verktøyet. For at verktøyet skal fungere, må vi ha en metode for styring av informasjon, kvalitet, tid og leveranser. Dette definerer vi i Multiconsult som 4D. Ålesund Bergen Lillehammer Samarbeid i verdikjeden Multiconsult har de siste årene engasjert seg over større deler av verdikjeden i byggeprosessen. Sammen med WSP Europe etablerte Multiconsult i 2007 firmaet Analyse & Strategi som tilbyr samfunnsutredninger, og sammen med WSP har vi også gått inn på eiersiden i arkitektkontoret LINK signatur. Vi er medeier i Høyhastighetsringen, et firma som har som formål å bygge kompetanse på høyhastighetstog. Haugesund Stavanger Egersund Grimstad Vøyenenga Drammen Tønsberg Skien Kristiansand Oslo (hovedkontor) Ski Moss Fredrikstad Nasjonalt og internasjonalt Våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere fins over hele landet og i store deler av verden. Multiconsult analyserer, planlegger og prosjekterer over hele Norge, i Afrika, i Asia, i Sør-Amerika og flere steder i Europa. Multiconsults internasjonale virksomhet tilbys og koordineres gjennom NORPLAN AS som eies av Multiconsult og Asplan Viak med 50 prosent hver. NORPLAN har eierskap i selskaper i Tanzania og Uganda og prosjektkontorer i en rekke land. Seks forretningsområder Multiconsult opererer i seks forretningsområder: Bygg og eiendom, Industri, Olje og gass, Samferdsel og infrastruktur, Energi og Miljø- og naturressurser. Multiconsult 2008 Redaksjon: Hanne Dirdal Design: Elizabeth Walmann Foto: Eva Brænd Trykk: Grøset 3

4 LEDER Tradisjon og nytenking Bygg- og anleggsnæringen i Norge er i utvikling. Multiconsult vil aktivt delta i denne utviklingen. «Jobben vår blir som alltid å se og gripe mulighetene.» Vi tror at et mer forpliktende samarbeid mellom de enkelte aktørene i en byggeprosess gir de beste resultatene både for kunden, næringen og for oss selv. I sin 100 års historie har Multiconsult deltatt aktivt i bygging og utvikling av Norge til et moderne samfunn. Vi har aktivt deltatt i gjenoppbyggingen etter annen verdenskrig, i industrireisingen, i oljeeventyret og i utallige av Norges signalbygg. Den strategiske alliansen som vi inngikk med arkitektkontoret LINK signatur i 2008, er en erkjennelse av at vi sammen kan utvikle bedre bygg og bedre prosjekter enn det vi kan gjøre hver for oss. Sammen kan vi utvikle mer rasjonelle arbeidsprosesser støttet opp av moderne IKT-teknologi. Building Information Modelling (BIM) kan gi oss bedre produktivitet, sikrere gjennomføring av prosjektene og økt kvalitet i leveransene. Multiconsult mener at BIM også åpner nye muligheter for entreprenører, utbyggere og forvaltere. I 2008 feiret Multiconsult 100 års jubileum. Tre år etter at unionen med Sverige ble oppløst, startet Ragnvald Lie sitt firma Norsk Vandbygningskontor. Noe av det første Ragnvald Lie gjorde, var å planlegge og prosjektere Frøland kraftverk i Hordaland for Bergens Elektrisitetsverk i Siden den gang har Norsk Vandbyggingskontor prosjektert utallige kraftverk i Norge og utlandet. I 2004 fusjonerte Norsk Vandbygningskontor og Multiconsult, og Multiconsult kunne tilby sine kunder den vannkraftkompetansen som Norge er blitt kjent for. Fusjonen med Norsk Vandbygningskontor styrket også Multiconsults kompetanse innen andre former for fornybar energi. Slik har Multiconsult utviklet seg, ved bit for bit å bygge sin kompetanse. Utviklingen har vært drevet av dyktige medarbeidere som viser engasjement, har sans for lagspill og tar ansvar. Med 100 års erfaring og oppfinnsomhet fremstår Multiconsult i dag som et fima med en diversifisert virksomhet og som ett av de ledende selskapene i bransjen. Vi har en klar agenda for den krisetiden verden er inne i: Opprettholde lønnsomheten og samtidig tenke langsiktig utvikling av Multiconsult. Tradisjon kombinert med nytenking gir oss tro på at krisetider også byr på muligheter. Jobben vår blir som alltid å se og gripe mulighetene i god Multiconsult-tradisjon. Håkon Sannum Administrerende direktør 4

5 LEDERGRUPPEN Ledergruppen 1 Gaute Christensen, kommunikasjonsleder 2 Ola Dalen, leder Markeds- og forretningsutvikling 3 Gisle Myklebust, regionsleder Stavanger 4 Trond Dahle, leder Økonomi- og fellestjenester 5 Rune Kjærland, regionsleder Bergen 6 Tom Ødegaard, regionsleder Energi og naturressurser 7 Kjell Kristiansen, regionsleder Nord 8 Grethe Bergly, leder Gjennomføring 8 5

6 6

7 FORRETNINGSOMRÅDENE Bygg og eiendom Multiconsult har satset bevisst på integrert planlegging, både for offentlige og private kunder. BIM Universitetet i Stavanger er Statsbyggs første offisielle BIM-prosjekt. Multiconsult i samarbeid med LINK signatur og LINK landskap ble valgt som prosjekteringsgruppe i prosjektet. Vi tenker fremtidsrettede og miljøvennlige byggverk og kombinerer det med kunnskap om den virksomheten som skal foregå i byggene. Vårt eierskap i LINK signatur bygger også opp under denne tankegangen har vært gjennombruddsåret for BIM innenfor bygg og eiendom. I Multiconsult har vi valgt å kalle denne arbeidsmetodikken for 4D, og vi har blant annet hentet mye inspirasjon fra de store olje- og gassprosjektene i Norge. Vi ser at BIM gir helt andre muligheter for informasjonshåndtering, tverrfaglighet og livssyklusplanlegging enn dagens tradisjonelle gjennomføringsmodeller. BIM er betegnelsen på en gjennomføringsmetode, 3D modellen er verktøyet. I Multiconsult er vi sikre på at dette er morgendagens måte å planlegge fremtidens byggverk på. Forretningsområdet Bygg og eiendom kjennetegnes blant annet ved at våre kunder holder til over hele landet og har ulike behov. Da er det viktig at Multiconsult har kontorer fra sør til nord der det alltid er mulig å trekke på kompetansen i hele selskapet. Nærhet, tilgang til all relevant kompetanse og Multiconsults gjennomføringsmetode er viktige faktorer for å tilfredsstille krevende kunder. Og Multiconsult ønsker seg krevende kunder det bidrar til vår utvikling. Barcode Multiconsult har bidratt i prosjekteringen av de fleste Barcode-bygningene i Bjørvika i Oslo. Ill.: Placebo Effects AS 12 millioner m 2 kartlagt Et nærmest uuttømmelig behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Det viste Multiconsults kartlegging av kommunal og fylkeskommunal bygningsmasse på oppdrag for Kommunenes Sentralforbund og med PriceWaterhouse- Coopers som underleverandør. Dette er en av de aller største bygningskartlegginger noensinne her i landet. René Valentin Flandorfer forretningsområdeleder 7

8 8

9 FORRETNINGSOMRÅDENE Industri Multiconsult har de siste par årene økt sin kapasitet og kompetanse på industrisiden og satset videre innenfor et område som i alle år har vært ett av kjerneområdene til selskapet. Gruvedrift på nytt Gruvene i Sydvaranger ved Kirkenes startes opp på nytt i Multiconsult er med på mange fagområder i dette prosjektet. Det er et krevende prosjekt, blant annet fordi eksisterende anlegg skal kombineres med nye installasjoner. Bildet viser bruddområdet i Bjørnevatn. Foto: Bente Geving Denne økte satsingen er konsentrert om å utvikle et utvidet industrikonsept med basis i kjerneområdene mekanisk kompetanse og tekniske systemer, i tillegg til bygg og anlegg. Fokus er industriell drift, vedlikehold og modifikasjon der vi tilbyr komplette gjennomføringsløsninger. Det er etablert gode forbindelser med mange av de toneangivende selskapene innen tungindustrien. Med de mange kontorene Multiconsult har langs kysten og i de tunge industriområdene i sør, vest og nord, sitter selskapet nær nesten alle viktige kunder. En del av industrien flytter sine investeringer ut av Norge og Multiconsult ønsker å bidra til vellykkede prosjekter ute. Med det nettverket selskapet har gjennom sin største eier WSP, som har kontorer over hele verden, kan Multiconsult tilby tjenester i kombinasjon med lokal tilstedeværelse også i utlandet. Multiconsult tilbyr i dag rådgivning for og prosjektering av fabrikkanlegg, både nyanlegg, modifikasjoner og drift. Multiconsult dekker all kompetanse for å ferdigstille komplette prosjektløsninger der industribedriften selv sitter med egen prosessteknologi. De siste årene har Multiconsult utviklet BIM-kompetanse for industrianlegg der SmartPlant 3D er valgt som verktøy. Fabrikkanlegg Elkem Solars nye fabrikk på Fiskå ved Kristiansand for produksjon av silisium for solcelleproduksjon har vært Multiconsults største oppdrag i Ill.: Orkla Audun Olimstad forretningsområdeleder 9

10 10

11 FORRETNINGSOMRÅDENE Olje og gass Multiconsult har vært med i utviklingen av olje- og gassnæringen fra starten og har satset strategisk i dette forretningsområdet både offshore og på land. Ormen Lange Multiconsult har vært sentral i forbindelse med utbyggingen og pågående utvidelser av landanlegget Ormen Lange. Multiconsult har ansvaret for den bygge- og anleggstekniske delen av prosjektet. Kontraktspartnere har vært StatoilHydro, Aker Solutions og Shell. Foto: A/S Norske Shell / Øivind Leren CO 2-fangst Et CO 2-fangstanlegg på Kårstø vil bidra til et redusert utslipp av CO 2 per år på ca. 1 million tonn. Dette vil bli det største anlegget for CO 2-fangst noensinne basert på fangst av eksosgass. Multiconsult har sammen med Aker Solutions utført et forprosjekt for dette CO 2-fangstanlegget. Foto: Gassnova SF Underjordisk i Singapore I Singapore er Multiconsult med i et dristig og nyskapende megaprosjekt, Jurong Rock Cavern. Dette er enorme underjordiske lagre for petroleumsrelaterte produkter. Multiconsult er med i et konsortium med Sintef Byggforsk og Singaporeselskapet TriTech. Olje og gass er Norges største og viktigste samfunnsøkonomiske næring. Den bidrar med en tredjedel av nasjonalproduktet og over halvparten av eksporten. Denne næringen har hatt sin base på den norske kontinentalsokkelen i over 40 år og utviklingen forsetter mot nord i Barentshavet i et særdeles krevende miljø. Multiconsults hovedprodukter innen olje og gass er teknologiutvikling og tjenester knyttet til dypvannsfundamenter, marine konstruksjoner i betong, utstyrsmodeller i stål, byggedokker, landfall for rørledninger, prosessanlegg og lagringsanlegg på land for olje og gass, LNG-anlegg, transporttunneller og fjellagre, terminaler/eksportanlegg. Selskapet arbeider i alle faser i verdikjeden fra idé og konseptutvikling til oppfølging av bygging og fjerning/demolering av anlegg. Multiconsult legger spesielt vekt på å utvikle kostnadsoptimale løsninger i den tidlige prosjektfasen. Stikkordene er multidisiplin, integrert rådgivning og prosjektering. Vi samarbeider tett med andre aktører med å utvikle og benytte gjennomføringsmodeller og metoder, inkludert 3D/4D-verktøy. Det betyr at ledelse og styring av de oppgavene som skal løses, er spesielt viktig. Ivar Eng forretningsområdeleder 11

12 12

13 FORRETNINGSOMRÅDENE Samferdsel og infrastruktur Samferdsel og infrastruktur er nærmest selve ryggraden i det moderne samfunnet og dermed et helt naturlig forretningsområde for et flerfaglig Multiconsult. Jernbane Det skal bli enklere å ta tog. Velfungerende stasjoner med universell utforming, som her Holmestrand stasjon, er et viktig bidrag til dette. Ill.: Atkins Dette gjelder både planlegging og utvikling av veier, jernbanestrekninger, flyplasser, havner og vann og avløp. Men vel så mye dreier det seg om drift og vedlikehold. Store deler av den norske infrastrukturen ble bygd ut i perioden og trenger nå en oppgradering. Dette krever fagkompetanse og innsikt innen mange områder der Multiconsult kan bidra, som for eksempel tilstandsregistreringer, nytte/kost-vurderinger, levetidsbetraktninger og regelverk. Det spesielle med denne type infrastruktur er den geografiske utstrekningen. Den betyr at alle tiltak har svært mange naboer, og utviklingen av nye løsninger involverer mange i samfunnet. Arbeid i utredningsfasene er derfor sterkt preget av prosesser. Det er i utredningsfasene at rammene for prosjektene etableres. Multiconsult skal bidra til å utvikle samfunnet, og ikke på noe område legges grunnlaget for framtiden mer tydelig enn innen samferdsel og infrastruktur. Infrastruktur er overalt. Det har derfor vært viktig for Multiconsult å være til stede med vår kompetanse i hele Norge. Vi er der oppgavene og kundene er. Ferdsel og fritid Gårsdagens trafikkmaskiner kan forvandles til morgendagens områder for rekreasjon, som her i Bruparken i Drammen. Her har Multiconsult vært en viktig medspiller. Foto: LINK landskap Veiåpning Samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner den nye fire felts veistrekningen på E18 mellom Frydenhaug og Eik i Drammen. Multiconsult hadde ansvaret for alt fra konstruksjon av hele veianlegget til byggeteknikk, kabling, vann og avløp, landskap, ingeniørgeologi, geoteknikk og miljøgeologi. Elisabeth Schjølberg forretningsområdeleder 13

14 14

15 FORRETNINGSOMRÅDENE Energi Forretningsområdet Energi er et av Multiconsults strategiske satsingsområder. Vannkraft i Pakistan I den nordøstre delen av Pakistan bidrar Multiconsult til at vannkraften i elvene Neelum og Jhelum utnyttes. Oppdraget består i å prosjektere og følge opp byggeprosessen ved Neelum Jhelum vannkraftverk, et 1000 MW vannkraftanlegg. Bildet viser første salven på anlegget, på kabeltunnelen inn til kraftstasjonen. Bygging for vannkraft Et nytt Kykkelsrud kraftverk, som ligger på Glommas østside, skal stå ferdig i Dette er ett av de største pågående vannkraftprosjektene i Norge. Multiconsults oppdragsgiver er Hafslund Produksjon. Bildet fra den ferdige byggegropa viser en borerigg som blir heist ut etter endt tjeneste. Fornybar energi På grensen mellom Namibia og Angola installerer NamPower et fjerde 100 MW aggregat i Ruacana kraftverk. Multiconsult, med sin spesialkompetanse, ble valgt til rådgiver med ansvar for maskin-, elkraftog byggeteknikk. Foto: NamPower Multiconsult blir stadig mer involvert i utvikling og bruk av nye energiformer som vindkraft, biobrensel og solkraft, i tillegg til tradisjonell vannkraft. Multiconsult satser både nasjonalt og internasjonalt og har i 2008 vært involvert i rundt femti internasjonale energiprosjekter. Vår strategiske og langvarige tilstedeværelse i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og en noe nyere satsing i Sørøst-Europa, åpner for store muligheter og utfordrende oppgaver. Forretningsområdet Energi har oppgaver i hele verdikjeden, fra mulighetsstudier til komplett detaljprosjektering og byggeledelse. Innenfor energidistribusjon dekker Multiconsults virksomhet både transmisjonslinjer, sjøkabler, fjernvarme og fjernkjøling. Nasjonalt jobber Multiconsult for alle de store energiprodusentene med rehabilitering av eldre anlegg, utvidelser og kapasitetsøkninger. Innenfor småkraftutbyggingen i Norge har Multiconsult vært en sentral aktør og utfører tjenester i hele verdikjeden fra tidlig meldefase til ferdigbygd anlegg. Forretningsområdet søker stadig nye utfordringer og tar i bruk hele den landsdekkende kompetansen i Multiconsult, i tillegg til å ha et utstrakt samarbeid med store, internasjonale selskaper. Tom Ødegaard forretningsområdeleder 15

16 16

17 FORRETNINGSOMRÅDENE Miljø og naturressurser Multiconsults oppdragsgivere er blant Norges største og mest seriøse utbyggere og eiendomsforvaltere. De godtar kun framtidsrettede løsninger. Vindpark Multiconsult har utarbeidet konsekvensutredning og konsesjonssøknad for Siragrunnen Vindpark som er planlagt utenfor kysten av Flekkefjord og Sokndal kommuner. Prosjektet skal ha en samlet installasjon på 200 MW. Samfunnets krav til miljøvennlighet og bærekraftig utvikling blir heldigvis stadig strengere. Multiconsult har et samfunnsansvar for at løsningene våre er miljøvennlige, at de verken bidrar til økte utslipp av forurensninger eller generer søppel for kommende generasjoner. Det vi planlegger og prosjekterer i dag, skal ofte vare i generasjoner. Vi fokuserer derfor på en helhetlig tilnærming, gjenbruk og livssyklustankegang når det gjelder fleksibilitet, arbeidsmiljø, valg av materialer og energieffektive løsninger. I 2008 har vi, i takt med samfunnets miljøfokusering, utviklet og solgt nye produkter som energi- og klimaplaner, og vi har utarbeidet energimerkeordningen som skal benyttes i forbindelse med boliger i Norge. Samtidig har vi beholdt Multiconsults sterke posisjon i markedet med våre tradisjonelle miljøprodukter som miljøstyring, undersøkelser og tiltak i forbindelse med forurenset grunn, støyberegninger og konsekvensutredninger. Lokale klimaplaner Innen 1. januar 2010 skal alle kommuner ha en energi- og klimaplan. Multiconsult har bistått flere kommuner med slike planer. Energimerking Dette merket viser hvor god energistandard en bolig har, og inngår i en energiattest som kan brukes ved kjøp og salg av boligen. Merkesystemet er utarbeidet av Multiconsult og Avenir for NVE. Gisle Grepstad forretningsområdeleder 17

18 Multiconsult bedrer miljøet Multiconsult har offensive miljømålsetninger og har utviklet sitt miljøregnskap til et effektivt verktøy. Multiconsult har som mål at selskapets bruk av energi og råvarer, utslipp til luft og restavfall i 2011 skal være redusert med 20 prosent i forhold til 2007-nivået. Multiconsult har altså forpliktet seg til en kontinuerlig forbedringsprosess. I 2008 startet kartleggingen av miljøpåvirkninger ved kontorene og konkrete handlingsplaner blir utarbeidet. Alle kontorer i Multiconsult rapporterer om miljøfaktorer som transport, energiforbruk, avfallsmengde og papirbruk. Innen 2010 skal det i Multiconsults produkter og tjenester være innarbeidet de beste løsningene for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Kompetanse, trivsel og samfunnsansvar Kompetanse er Multiconsults kapital. Den må stadig utvikles og styrkes. Og den må deles. Å styrke og høyne kompetansen gjennom erfarings- og kunnskapsdeling er utfordrende, men helt nødvendig. Derfor har Multiconsult prioritert utviklingen av interne kompetansenettverk. Vi har 20 slike nettverk og de dekker de fleste av våre kompetanseområder. Populær arbeidsplass I 2008 kom Multiconsult helt i toppsjiktet av studentenes ønskeselskaper innen teknologi, i følge Universums undersøkelser. Multiconsults omdømme er godt, og stadig flere kjenner til selskapet. Samfunnsansvar Multiconsult ønsker å ta sitt samfunnsansvar på alvor og være en bidragsyter i utviklingen av samfunnet. Vi tror vi kan bidra i forhold til de store utfordringene verden står overfor, som miljø- og klimautfordringer og finanskrise, ved å ta ansvar og vise respekt for mennesker og omgivelser, i tillegg til å tenke nytt og finne teknologiske løsninger. Siv.ing. Edith Voksøy og ing. Bikramjit Singh. Foto: Jo Michael 18

19 Hovedtall (Tall i tusen kr) * 2006* Driftsinntekter Driftsresultat Årets resultat Totale eiendeler Egenkapital Egenkapitalandel 40 % 40 % 43 % *Multiconsult konsern Omsetning (tall i mill kr) 08 Eierforhold per Stiftelsen Multiconsult 18,0 % Medarbeidere 39,4 % WSP Europe AB 24,7 % Pensjonister m.m. 17,9 % Driftsresultat (tall i tusen kr) Driftsresultatet er vist etter resultatdeling med medarbeiderne. Det er utbetalt til medarbeiderne kr 5,9 mill for 2001, 5,8 mill for 2002, 5,1 mill for 2003, 4,9 mill for 2004, 17 mill for 2005, 14,5 mill for 2006, 22 mill for 2007 og 18,5 mill for Multiconsult Hovedkontor: Nedre Skøyen vei 2, Oslo Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo Telefon Telefaks org.nr

20

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse.

must [Multiconsult aktiviteter for deg som er under utdannelse. must [Multiconsult for studenter] er samlebetegnelsen på alle våre aktiviteter for deg som er under utdannelse. I Multiconsult beveger vi verden. I over hundre år, i over hundre land, på alle kontinenter

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

FORNYBAR ENERGI. En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid

FORNYBAR ENERGI. En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid En helhetlig tilnærming for en bærekraftig framtid MULTICONSULT Multiconsult har i over 100 år bidratt til utviklingen av norsk og internasjonal energiproduksjon. Vår etterspurte og særegne kompetanse

Detaljer

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no

årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no årsrapport 2007 Kan sånne teknogreier redde miljøet? www.siemens.no s løsninger administrerende direktør siemens i norge strategi 2007 Tre ganger tidenes beste år For tredje gang på rad har Siemens AS

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE

Vokser og leverer 2 SHELL I NORGE Vokser og leverer Shell i Norge 2006 Vokser og leverer Leveranse og vekst er grunnlaget for vår suksess. Vi leverer prosjekter, gode driftsresultater og konkurransedyktig kapitalavkastning mens vi investerer

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001

www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 www.hitecvision.com/aarsrapport/2001 HitecVision skal skape verdier for sine eiere ved å være et teknologisk entreprenørselskap som skaper og utvikler industrielle teknologiselskaper gjennom å ha fokus

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben

Idé/tekst Torill Odden. Redaksjon Christian Nørgaard Madsen Terje Bygland Nikolaisen. Design/layout Info/marketing. Omslagsfoto Samfoto/Jan Rabben Balansert helhet Utgiver COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 02694 e-post: toodcowi.no www.cowi.no COWI konsern er en ledende nord-europeisk rådgivervirksomhet med ca 5400

Detaljer

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok

1000 mnok. 935 mnok. 888 mnok. 800 mnok. 600 mnok. 450 mnok. 400 mnok. 200 mnok 1000 mnok 800 mnok 888 mnok 935 mnok 600 mnok 400 mnok 450 mnok 200 mnok 2008 2009 2010 Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Rainpower satser på egenutviklet teknologi Internasjonal satsing Nye energiløsninger

Detaljer

Muligheter i omstilling

Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muligheter i omstilling 11 12 13 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - innstilling til landsmøtet 22.01.15 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Detaljer

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28

INNHOLD. Utsira skole. Mongstad. MacGregor Hydramarine side 26. Tastarustå blokk A side 30. Agder Energi side 24. Songdalen Rådhus side 28 INNHOLD Utsira skole side 20 Mongstad side 22 Agder Energi side 24 MacGregor Hydramarine side 26 Songdalen Rådhus side 28 Tastarustå blokk A side 30 NAV Arendal side 34 Comfort Hotel Square side 36 5 LEDER

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling

Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer Muligheter i omstilling 1 2 3 4 5 6 7 Foreløpig utgave ikke korrekturlest, gjenstår redaksjonelle endringer 8 9 10 11 Muligheter i omstilling 12 13 14 Politisk dokument om kunnskap og verdiskaping - vedtatt på Arbeiderpartiets

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Statsbygg: Setter preg på folks hverdag

Statsbygg: Setter preg på folks hverdag TEMA: Det offentlige Nr 3 / 2009 Statsbygg: Setter preg på folks hverdag Statsbygg har ansvar for 615 eiendomskomplekser på vegne av den norske stat. Vi bidrar til å speile samtidsarkitekturen og setter

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer