BYGG & HANDEL. Daglig leder TreFokus, Aasmund Bunkholt. Adm. dir. Byggmakker, Knut Strand Jacobsen. Handelsforum for bygg og anlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGG & HANDEL. Daglig leder TreFokus, Aasmund Bunkholt. Adm. dir. Byggmakker, Knut Strand Jacobsen. Handelsforum for bygg og anlegg"

Transkript

1 NR. 5 NOVEMBER 2012 BYGG & HANDEL Bransjeblad for byggevarehandelen Daglig leder TreFokus, Aasmund Bunkholt Bredere bruk av tre krever ny kompetanse Adm. dir. Byggmakker, Knut Strand Jacobsen Med ny vind i seilene Handelsforum for bygg og anlegg Møteplass for påfyll av kompetanse Bransjespoltikk Standardisering Markedsinformasjon Miljø Kompetanse

2 Same, same but different......sier de i Thailand når du spør om det virkelig er en Rolex. Sånn er det ikke i byggevarehandelen, men denne utgaven av Bygg & Handel viser en næring der mye er likt, men at det kontinuerlig skjer endringer. Trendene som vi ser er et sterkt fokus på kostnadseffektivitet og inntjening. Samtidig viste Virkekonferansen og Handelskonferansen betydningen av positiv salgsledelse. Det er i frontlinjen mot kundene at slaget står hver eneste dag, sier de mest lønnsomme. Samtidig ser vi at myndighetene stiller økte krav til profesjonalisering og kontroll. I Virke er vi mange som jobber med disse tingene for Handelen. Vårt nye «Handelsforum for bygg & anlegg» er et tiltak som henvender seg til hele ledergruppen i bedriften gjennom fire frokostmøter. Deltagelse her er vel anvendt tid for å ha kontroll med hva som skjer rundt oss. Dessuten samler vi med dette all handel med byggevarer under en felles paraply. Og det er ikke så dumt når omgivelsene blir stadig mer kravstore. Derfor håper jeg at ledere i næringen kjenner sin besøkelsestid og melder seg på til første møte 5. desember. Du får frokost og faglig påfyll dessuten er det gratis. Velkommen og God Solsnu! Det nærmer seg et nytt år med nye muligheter! Bengt Herning Direktør Virke Byggevarehandel Innhold Bredere bruk av tre krever ny kompetanse 4 Carlsen Fritzøe Handel Godt forberedt 6 Rådgivningstelefonen i Virke 8 Knut Strand Jacobsen Med ny vind i seilene 10 Markedsutsikter Behold smilet inn i 2013! 12 Vikarbyrådirektivet 13 Jubileum i Ruteretur Hvor går veien videre? 14 Sikkerhetstips 15 Handelsforum for bygg og anlegg 16 Standardiseringsprosjektet 18 Sett & Hørt 20 Bygg & Handel Ansvarlig redaktør: Bengt Herning, Virke Layout: Sidsel Eide, Virke Journalist/fotograf: Tore Halvorsen, , 44, Forsidefoto: Thinkstock Opplag: 2.000

3 vi spør Fritt fram for nesten alt Hva er det som rører seg av trender og tendenser i byggevarehandel for tiden? Og hva er det vi ser når blikket løftes opp og fremover? Det er et mer sammensatt bilde enn noen gang som avtegner seg. I produktutvalget er det mer å velge i enn noensinne, og folk flest synes å ha et avslappet forhold til utviklingen. De føler seg ikke presset inn i et motepreget mønster. Det nærmest flommer over i utbudet av varer og produkter i byggevarehandelen. Mer og mer plass ryddes til det som faller inn under kategorien interiør. Mange butikkene er rene eksplosjoner i fargerike puter, gardiner, tapeter og dekorasjonsprodukter. Utbudet av malte veggpanel er større enn noen sinne, og stadig plusses det på med nyheter til pryd for hus og hjem. Hvordan reagerer forbrukerne på det som skjer? Vi har stilt spørsmålet til et representativt utvalg, alle med arbeidsmessig tilknytning til byggevarehandel. Det er ingen tilfeldighet at kvinner er overrepresentert i denne enqueten. Det er kvinnene som i stadig større utstrekning gjør kjøpsbeslutningene i byggevarehandel. For likevektens skyld lar vi en mann svare først. Ole Johan Krosby: Min tilknytning til bransjen er i ventilasjon og innemiljø. Der registrerer vi betydelig økt aktivitet innen alt som har med inneklima å gjøre. Dette først og fremst som følge av lovpålagte krav, men også fordi betydningen av dette har fått større oppmerksomhet blant folk flest. Nå forventer vi en tilsvarende utvikling i markedet for rehabilitering. Her er en viktig føring energieffektivisering. Også i denne sammenhengen fronter myndighetene med skjerpede krav. Blant forbrukerne utløser dette større interesse for hva markedet har å tilby på dette området. Wenche Norli: Jeg har ambivalente følelser i forhold til utviklingen som skjer innen interiørprodukter i byggevarehandel. Dette er et krevende marked å være i, spesielt på grunn av hyppige skifter i trender og tendenser. I det store og hele mener jeg disse produktene hører hjemme i spesialbutikker. Byggevarehandel bør så langt som mulig holde seg til sin kjernevirksomhet. Kompetanseutvikling knyttet til dette tror jeg på sikt vil kaste mer av seg. Det mener jeg både kundene og vi vil være best tjent med. Marianne Ravnemyhr: Jeg synes det er en opplevelse å komme inn i en moderne byggevarebutikk. Det som møter meg er idéer og impulser for det komplette hjem. Alle rom er dekket med mange alternative løsninger. Om ikke det er nok kan du fra sofaen hjemme, ved hjelp apper, PC, hjemmesider i byggevarehandel og et utvalg interiørprogrammer på TV ytterligere orientere deg. På PCen kan du til og med pusse opp og møblere tro kopier av dine egne rom. Akkurat dette er de sterkeste trendene og tendensene jeg ser knyttet til boligmarkedet. Hege Torp: Utbudet av produkter knyttet til hus og hjem i byggevarehandelen er så bredt at det er vanskelig å se klare trender og tendenser. Jeg har inntrykk av at det ikke i så stor grad som tidligere er mote som styrer våre valg. Det er rom for større individuell frihet. Det er «inn» å velge etter smak og behag. Det omfattende utbudet av produkter knyttet til hus og hjem har klar sammenheng med kjøpekraften her i landet. Internasjonalt er vi på topp når det gjelder å bruke penger på oppussing. Det har aktørene i byggevarehandel for lengst tatt inn over seg. Karin Kolstad: Over tid har det skjedd en bransjeglidning i markedet for oppussing og interiørprodukter. De aktørene i byggevarehandel som henvender seg til forbrukermarkedet har tatt mange grep for å gjøre seg attraktive i denne sammenheng. Denne type byggevarebutikker har stadig mer å tilby hele husstanden. Dette er ikke lenger en rendyrket «lekegrind» for hobbysnekkere. Dette har bidratt til å bringe flere kvinner inn av butikkdørene. Mannen med snekkerblyanten bak øret er sjeldnere å se i denne type byggevarebutikker. Det er nesten ingen grense for hvor produktutvalget stopper. Selv en sjokolade kan du plukke med deg på veien hjem. 3

4 trefokus Bredere bruk av tre krever ny kompetanse Trevirke er det historiske utgangspunktet for byggevarehandel. Det var med oppgangssager og plank det begynte. Selv om trelast fortsatt utgjør 25 til 35 prosent av omsetningen i de fleste byggevarebutikker, har denne delen av produktsortimentet fått en stadig mindre fremtredende plass i butikkhyllene. Nå er en ny opptur på gang. Tre er i ferd med å få sin renessanse. Det stiller byggevarehandel overfor spenstige utfordringer. Aasmund Bunkholt er daglig leder i TreFokus. Gjennom mange år har han pleiet et kjærlig forhold til tre som bygningsmateriale. Han har vært nær på en utvikling med både opp- og nedturer. Han har sett at tre er løftet frem til heder og ære som bærende konstruksjoner i signalbygg som Vikingskipet på Hamar og Oslo Lufthavn, Gardermoen. Samtidig har han vært vitne til at trematerialer generelt sett har vært på vikende front i byggenæringen. Han er krystallklar på hovedårsaken til dette. Fra slutten av 2. verdenskrig til 1997 var det forbud mot å bygge trehus høyere enn tre etasjer, slår Bunkholt fast. Det har satt en effektiv brems på bruk av trematerialer i mange typer byggkonstruksjoner. Nå er denne begrensningen fjernet. Markedet ligger igjen åpent for bruk av tre i bred sammenheng. Dette har allerede begynt å kaste godt av seg. Anvendelse av tre i byggenæringen er i sterk fremgang. «Ryggraden» i landets byggeskikk Det skulle bare mangle, mener de som følger utviklingen på nært hold. Det går en rak trelinje fra middelalderens stavkirker til vår tid. Tre har vært, og er fortsatt, «ryggraden» i landets byggeskikk. Materialet er fullstendig dominerende i markedet for eneboliger og andre typer småhusbebyggelse. Nå løfter byggeskikken seg mot nye høyder. I Bergen er et høyhus bygget i tre under planlegging. I de senere årene har det funnet sted en treteknologisk utvikling som har ryddet mange motforestillinger av veien, fortsetter Bunkholt. Spesielt gjelder dette forestillinger knyttet til brann og andre typer kvalitetsmessige kriterier. Det er ettertrykkelig slått fast at trevirke ikke bare egner seg til bruk i småhus og fasader, men også som bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg. Både byggherrer, arkitekter og entreprenører er langt på vei med å ta denne erkjennelsen inn over seg. Krever påfyll av kompetanse Hva med byggevarehandel? Her er det mye god treteknisk kompetanse, mener både bransjen selv og annen fagekspertise som er tett på denne delen av den byggmessige verdikjeden. I møtet, spesielt mellom aktører i proffmarkedet og handel på butikkgulvet, er det utviklet sterke tremessige relasjoner. De grunnleggende kunnskapene er til stede i rikt monn. Nå er imidlertid tiden moden for et kompetanseløft. Også byggevarehandel har mye å tjene på å strekke seg i høyden med sin tretekniske kompetanse, understreker den daglige lederen i TreFokus. Et signifikant trekk i utviklingen av byggmarkedet er stadig større fart i bygging av boenheter fra tre til fem etasjer. Dette gjelder spesielt konsentrasjon langs de «tunge» kollektivaksene på det det sentrale Østlands-området og andre tettsteder under tilflyttingspress. Da er det ikke lenger tilstrekkelig for byggevarehandel å ha kunnskap om dimensjoner og kvaliteter. Kompetansen må heves for å kunne håndtere de utfordringene dette innebærer. Faglig pådriver Budskapet til Aasmund Bunkholt er klart og tydelig. Rundt 80 prosent av all trelast her i landet omsettes gjennom byggevarehandel. For å forvare denne posisjonen er påfyll av ny kompetanse nødvendig. Det ligger mye forretningsmessig konkurransekraft i det å være en kyndig faglig veileder for den utførende delen av verdikjeden. For å få dette til er det viktig at byggevarehandel er pådriver i faglig treopplæring, både i eget hus, skoleverket og andre miljøer hvor rekruttering av arbeidskraft til handelsleddet i den byggmessige verdikjeden finner sted. Anvendelse av trevirke er igjen på fremmarsj i byggenæringen. Det stiller byggevarehandel overfor spenstige utfordringer, mener Aasmund Bunkholt i TreFokus. 4

5 Fakta om Trefokus Trefokus er et nasjonalt informasjonsselskap, som skal dekke behovet for god og riktig treinformasjon både hos profesjonelle aktører innen bygg og planlegging og hos forbrukere. Hos Trefokus skal du få faktakunnskap, gode brukseksempler, veiledning og nøytral produktinformasjon. Trefokus selger ingen produkter. Trefokus eies av skogbruk og treindustri i Norge, er nettverksbasert og samarbeider med landets fremste kompetansemiljøer innenfor skogbruk, trebruk og trekonstruksjoner. Trefokus jobber for å øke bruken av tre i Norge på områder der tremateriale er et godt og riktig alternativ. 5

6 Carlsen fritzøe handel Godt forberedt til et liv på egne ben Som selvstendig kjede tar vi mål av oss til ytterligere vekst, forteller styreleder Thomas Beck i Carlsen Fritzøe Handel. 6

7 Carlsen Fritzøe Handel, som ved årsskiftet forlater Byggmakker-fellesskapet, er kommet langt i forberedelsene til et liv på egne ben. Strukturen i den nyetablerte byggevarekjeden finslipes for å stå best mulig rustet til å skape resultater i et marked preget av beinhard konkurranse. Styreleder Thomas Beck er optimist. Han mener at forholdene ligger godt til rette for å videreutvikle allerede solide posisjoner. Carlsen Fritzøe Handel er langt fra noen nykommer i byggevaremarkedet, slår han fast. Gjennom mange år har vi vært en betydelig aktør i dette markedet. Vi opererer i en etablert struktur. I utgangspunktet har kjeden 13 butikker (en av dem 50 prosent eid). Med rundt 360 ansatte og en omsetning som strekker seg mot 1,4 milliarder kroner står vi på et støtt forretningsmessig fundament. Målet er ikke bare å forsvare en allerede solid posisjon. Vi har ambisjoner om ytterligere vekst. Tyngdepunkt på Østlandet Carlsen Fritzøe Handel har sitt tyngdepunkt på Østlandet, med butikker i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Rundt 70 prosent av virksomheten knytter seg til proffmarkedet. Det legges opp til en ytterligere rendyrking av dette markedssegmentet. Kjeden vil spisse sitt konsept mer mot tyngre byggevarer og trelast enn i dag. Den kommer ikke til å låse seg til sine tidligere leverandører i Byggmakker. Det arbeides systematisk med å etablere leverandørrelasjoner som Carlsen Fritzøe Handel mener kaster best av seg. I utgangspunktet legges det ikke opp til betydelige endringer av vårt forretningkonsept, fortsetter Beck. Bortsett fra å styrke aktiviteten på områder hvor vi allerede står sterkt vil vi i stor grad operere innenfor den allerede etablerte strukturen. Vi er godt skodd til et liv på egne ben. Den sentrale konsernstaben er styrket. Kapasiteten til å ivareta alle viktige funksjoner er på plass. Fra årsskiftet presenterer vi oss som Carlsen Fritzøe. Et godt utgangspunkt Tidspunktet for løsrivelse til et selvstendig forretningsliv synes å passe godt ligger an til å bli et godt år for Carlsen Fritzøe. Omsetningsveksten inneværende år er på nærmere 15 prosent. Det er godt foran markedet generelt. Den positive økonomiske styrefarten inn i 2013 forsterker inntrykket av at forutsetningene for å styrke virksomheten virker oppløftende. Om den generelle strukturen i byggevaremarkedet har Thomas Beck følgende å si: Akkurat nå synes jeg bildet virker noe uoversiktlig. Den generelle tendensen er at utviklingen i markedet har gått motsatt av spådommene. Strukturen i bransjen er blitt mer fragmentert enn mange hadde sett for seg. Det har ikke skjedd konsentrasjon på en drøy håndfull kjeder. Tvert i mot har antall aktører økt. Hva det blir til i fremtiden har jeg vanskelig for å si noe sikkert om i dag. Carlsen Fritzøe Handel er i hvert fall kommet for å bli, også som medlem av Virke Byggevarehandel! NYTT OM NAVN Bengt Heggertveit (51) er på plass som ny adm. direktør i Byggeriet Norge og konserndirektør i Mestergruppen AS. Heggertveit kommer fra dekk- og servicekjeden Vianor AS, hvor han også var adm. direktør. Med seg har han bred erfaring innen salgsog markedsledelse, og utdannelse som cand.mag. informatikk fra Universitetet i Oslo. Han har dessuten en MBA fra University of Colorado i USA. Geir Tangen Nerhus (46) har tiltrådt stillingen som kategorisjef for dør, vindu, gulv og interiør i Optimera. Nerhus har blant annet bakgrunn som salgsdirektør i Casco Bygglim AS, markedssjef i Isola Danmark og salgssjef i Junckers Industrier. Med Vidar Solberg har Mapei fått ny salgssjef innen Bygg Norge. Solberg har med seg bred erfaring fra byggenæringen, blant annet som daglig leder og prosjektleder i ferdighusbransjen. Han kommer fra stillingen som salgssjef i Moelven ByggModul. Trond Lie (49) er ansatt som daglig leder i Systemhus i Mestergruppen Bolig. Lie kommer fra stillingen som markedssjef i Power Office AS i Bodø. Christine Holm har plassert seg i sjefsstolen for boligprodusenten HIBA-HUS. I tillegg viderefører hun sine oppgaver som kjededirektør for Bygger n. Tom Johnsrud (49) tiltrådte i september stillingen som salgssjef for Optimera Proff, Region øst, som dekker fylkene Oslo, Akershus og Østfold. Johnsrud har lang fartstid fra bransjen og kommer senest fra stillingen som salgssjef proff på Montér Jessheim. I Optimera får Johnsrud det overordnete ansvaret for salgsaktivitetene mot proffkundene i regionen. Noe spesielt du vil vi skal skrive om? 7

8 Rådgivningstelefonen i virke Hjelpen er nærmere enn du kanskje vet Hender det noen gang at du i spontan frustrasjon som arbeidsgiver ikke vet dine arme råd? At du med stresset hode og hender leter etter et juridisk holdbart svar på spørsmål som har med forholdet til dine ansatte å gjøre? Er du usikker på lover og regler i forhold til ansettelser, sykefravær eller oppsigelser? Da er hjelpen nærmere enn du kanskje er klar over. Som medlem i Hovedorganisasjonen Virke kan det være nok at du kjenner telefonnummeret til Arbeidsgiverservice. I Hovedorganisasjonen Virke finnes det et mangfold av kompetanse innen ulike fagområder. Av det som befinner seg i fremste frontlinje er solide kunnskaper og erfaringer om arbeidsgiverspørsmål. I Arbeidsgiverservice har medlemmene til disposisjon et fagmiljø som det i mange tilfeller kan være relevant å søke støtte i. De ni ansatte er bare en telefonsamtale unna, fra kl til kl hele arbeidsuken gjennom. Tilgjengelighet er viktig Av erfaring vet vi at tilgjengelighet er viktig når det gjelder å få raske og kvalifiserte svar på spørsmål som dreier seg om forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, forteller Hilde Myklebust, leder for Arbeidsgiverservice i Virke. For en leder som har hodet fullt av dagliglivets oppgaver kan det være en utfordring å holde seg løpende oppdatert om lover og regler som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er her vi kommer inn. Og, så det er slått klart og tydelig fast, tjenesten dekkes av medlemskontingenten! Temaene arbeidsgiverne ringer om er innenfor et vidt spekter av problemstillin- Slik kontakter du Arbeidsgiverservice Rådgivningstelefonen på arbeidsrett ring sentralbordet på Henvendelser kan også sendes på e-post til virke.no Virkes kurstilbud finner du på ger, men oppsigelser/nedbemanning, arbeidstid, lønn og sykefravær er de fire saksområdene på topp for Hilde Myklebust og hennes kolleger. I staben er det en blanding av medarbeidere med utdannelsesbakgrunn fra jus, økonomi og HR. Men mest av alt er det personer med mye realkompetanse innen håndtering av arbeidsgiverspørsmål. Her finner du en kombinasjon av mange års erfaring innen fagområdet i Virke og solid bakgrunn fra bedriftslivet for øvrig. Svarer på skift Ingen arbeidsdag er lik for de ansatte i Arbeidsgiverservice. Tre av medarbeiderne bemanner på skift rådgivningstelefonen. I etterkant av tariffoppgjørene har aktiviteten en tendens til å toppe seg. Da renner det inn mange spørsmål fra medlemmene. Ofte følges de sentrale oppgjørene opp med lokale forhandlinger. Her trår medarbeiderne i Arbeidsgiverservice ofte til som støttespillere og rådgivere. I forhold som knytter seg til dette fagområdet er noe av det viktigste å opptre med sosial intelligens, fortsetter Hilde Myklebust. Ingen av dem vi er i kontakt med er like. Alle er berettiget individuell behandling og oppfølging. Folk må føle seg trygge når de tar kontakt med oss uansett hva henvendelsen dreier seg om og hvordan den er formulert. I denne type spørsmål er det dessuten svært viktig at arbeidsgiver ikke blir tatt for saksbehandlingsfeil. Her kan liten tue velte stort lass. Vi anbefaler derfor at arbeidsgiver ringer oss tidlig i prosessen, slik at vi kan gi råd som bidrar til forsvarlig saksbehandling. Utfordringer i større mangfold Det er mange utfordringer i et arbeidsliv som i stadig sterkere grad er preget av større mangfold. Hver onsdag blir dette reflektert i artikler blant annet skrevet av medarbeiderne i Arbeidsgiverservice og lagt ut på internettsiden til Virke. Spennvidden i innholdet er stor. I disse dager nærmer vi oss med stormskritt den mest intense julehandelen. Her er det mye å ta hensyn til, også med juridisk utgangspunkt. Hverdagen preges av et stadig større kulturelt fellesskap. Blant annet er det viktig å holde tungen rett i munnen i forhold til religion og skikker som er annerledes enn det norske. Vi er opptatt av at medlemmene i Virke skal være gode arbeidsgivere, med alt hva 8

9 dette innebærer, understreker Myklebust. I dette inngår en god og tydelig personalpolitikk. Målet for alle som har ansatte i sin tjeneste må være at det er meningsfullt å gå på jobb. De som får dette til har mindre problemer knyttet til sykefravær og andre personalmessige forhold. Dette søker vi å arbeide med og inspirere til på ulike måter. Derfor tilbyr vi også generelle kurs hvor dette er en viktig del av tematikken. Dessuten tilbyr vi bedriftsinterne kursopplegg, skreddersydd for behovet blant de av medlemmene som ber om det. Det er en kjensgjerning at ikke alle henvendelser lar seg løse der og da. Det hender det både er behov for å lese gjennom sakspapirer før vi kan gi vår vurdering i saken og at vi må bistå arbeidsgiver i møter med arbeidstaker. Krever for eksempel arbeidstaker forhandlingsmøte som følge av at vedkommende er sagt opp fra sin stilling, kan vi bistå arbeidsgiver i dette møtet. Vår bistand strekker seg med andre ord helt frem til en eventuell rettstvist. Tas saken inn for domstolen, kan andre i Virke bistå medlemmet i denne prosessen og da til en gunstig medlemspris. Rikholdig «verktøykasse» Arbeidsgiverservice har en rikholdig «verktøykasse» til medlemmenes disposisjon. På nettet er det enkelt å hente ned maler/skjemaer knyttet til blant annet oppsigelser, sykefravær, egenmeldinger og permisjonssøknader. Til de juridiske artiklene som legges ut hver onsdag er det koblet på en epostadresse hvor medlemmene kan henvende seg med spørsmål og eventuelle avklaringer I 2011 gjennomførte vi en undersøkelse blant medlemmene om hvor tilfredse de er med vårt servicetilbud. Det ga en alt-ialt tilfredshet på 95 prosent, noe vi tar som en tydelig bekreftelse på at den jobben vi gjør blir verdsatt, avslutter Hilde Myklebust. Syv av ni medarbeidere i Virke Arbeidsgiverservice: Øverst fra venstre: Else Rieck og Kirsten Haug. Midten f.v.: Anita Hegg og Sigurd Lunde. Nede f.v.: Mette B. Persson, Hilde Myklebust og Mette Fyrsteng. Hanne Silje Habberstad og Lina Berg Valnes var ikke tilstede da bildet ble tatt. 9

10 Knut strand Jacobsen Med ny vind i seilene At han vil seg selv så vondt, er det sikkert noen som tenker. Det må da være mye bedre å funkle som en stjerne på himmelen i Comfort-kjeden, enn stå til ansvar for mange krevende utfordringer i Byggmakker Norge? Knut Strand Jacobsen ler. Dette har han hørt før. Svaret er høyt og tydelig. Han tar fatt på oppgaven med glede og entusiasme. Ingen har tvunget meg til Byggmakker, slår 43-åringen fast. Det er av egen fri vilje jeg er kommet hit. Faktisk er det slik at jeg lar meg inspirere av utfordringene som venter. Etter å ha vært her noen uker kan jeg feie all mulig tvil til side. Byggmakker står fjellstøtt i norsk byggevarehandel. Det er en posisjon vi skal befeste og ytterligere utvikle i årene som kommer. Sin unge alder til tross; Knut Strand Jacobsen er en erfaren og garvet medarbeider i handelsfaget. Kombinasjonen av høyere utdannelse innen markedsføring og befalsskolen avtegner bildet av en person med dobbelt bunn. På den ene siden en fleksibel og tilpasningsdyktig relasjonsbygger. På den andre siden en leder som klart og tydelig kan vise hvor skapet skal stå når det er nødvendig. I alt dette bobler det av godt humør. Byggmakker har fått på plass en sjef med en personlighet som virker å stå seg godt i forhold til de utfordringene byggevarekjeden står overfor. Ikke alt går helt på skinner Det er selvfølgelig ikke til å stikke under en stol at ikke alt går på skinner akkurat nå, fortsetter Strand Jacobsen. Det er det heldigvis mulig å gjøre noe med. Byggmakker Norge står på et solid fundament. Her har vi 50 års historie å vise til. I veggene sitter en kultur som er gull verd. Den er preget av evne og vilje til omstilling. Det er et godt utgangspunkt for utvikling av forretningsmessig konkurransekraft. For å si det som det er. Det siste året har virksomheten fått seg noen nesestyvere. FAKTA OM Knut Strand Jacobsen Adm. dir. i Byggmakker Norge Alder: 43 Sivilstand: Gift, to barn Bosted: Oslo To større medlemmer har meldt seg ut av kjedefellesskapet. Omsetningen faller neste år med en syvendedel. Byggmakker er derfor ikke lenger landets største byggevarekjede. I tillegg har de siste årene gitt for lav lønnsomhet. Alt dette har selvfølgelig tæret på både krefter og humør. Den utviklingen har Knut Strand Jacobsen så raskt som mulig satt seg som mål å snu. Mye spennende på gang Fortsatt er vi en god nummer to blant landets byggevareaktører, understreker han. Selvfølgelig svir det når så mange velger å forlate oss. Da er den umiddelbare utfordringen å tilpasse aktiviteten til redusert nivå, og å tilpasse seg en utfordrertilværelse Det er vi allerede godt i gang med. Vi kan ikke drive videre som om intet var skjedd. Når det er sagt er det samtidig viktig å løfte blikket mot nye muligheter. I så måte er det mye spennende på gang i Byggmakker Norge. Om lønnsomhetsutviklingen i selskapet har Knut Strand Jacobsen følgende å si: Når dette skal kommenteres er det viktig å holde tungen rett i munnen. I nær fortid har vi bak oss to viktige paradigmer i selskapets historie. Etter at finske Rautakesko kom inn på eiersiden i 2005 er det gjort betydelige investeringer i etableringer og oppkjøp av byggevarebutikker. Den nærliggende markedsmessige nedturen for byggevarehandel i 2009/2010 hører også med i det negative regnskapet. Nå er vi på vei inn i et tredje paradigme. Der ligger forholdene til rette for vekst og fremgang. Krevende kjedekonsept Knut Strand Jacobsen er leder for et krevende kjedekonsept. Kombinasjonen av egeneide og medlemseide butikker dreier seg først og fremst om fornuftig balanse i de forretningsmessige grepene. Overordnet samordning på områder som innkjøp og profilering er selvfølgelig viktig. Det er grunnleggende forutsetninger for utvikling av konkurransekraft. Samtidig ligger mye av nøkkelen til suksess en viss i lokal frihet. Denne betraktingen stiller jeg meg helhjertet bak, bekrefter Strand Jacobsen, og legger til: På kjedenivå er det viktig å bidra med noe som alle kan kjenne seg komfortable med. Samtidig er det av betydning å utvikle stordriftsfordeler som også de små og mellomstore medlemmene av kjeden kan ha nytte og glede av. At vi arbeider i et fellesskap med likheter i systemet hører med til dette. Like viktig er det å ta hensyn til en del lokale forskjeller. En for stor grad av integrering kan virke drepende på engasjement. Mange likheter Byggmakker-sjefen vet hva han snakker om. De erfaringene han har med seg fra mange års virke i VVS-bransjen finner han mye igjen av i byggevarehandel. Det er flere likheter enn forskjeller i måten virk- 10

11 somhetene er organisert på. De fleste problemstillingene som popper opp har han følt på før. Det mener han å ha kompetanse og erfaring til å kunne håndtere på en fornuftig måte. Mer interessant er det å gjøre vurderinger i forhold til helt nye utfordringer. Og det er noe Knut Strand Jacobsen ser mange av, både relatert til egen virksomhet og handelsvirksomhet generelt. At strukturen i vår del av handelen ikke har satt seg fast ser vi mange eksempler på, mener han. Det blir stadig flere «tyver» på det samme markedet. Bransjeglidningen går forskjellige veier. Varesortimentet møter seg selv på et raskt økende antall arenaer. Tilgjengeligheten til informasjon på ulike plattformer styrker kundenes posisjon, både de profesjonelle kundene og forbrukerne. Kunnskapssamfunnet tilfører kjøperne, både forbrukere og i det profesjonelle markedet, større makt. Hvordan vi effektivt skal forholde oss til denne utviklingen etterlater seg flere spørsmål enn svar. Veien videre Byggevarehandel står overfor krevende veivalg. I bransjen foregår det ulike former for konseptutvikling. Noen konsoliderer seg inn mot den profesjonelle delen av markedet. Andre rendyrker sin profil mot forbrukerne. Fortsatt befinner de fleste seg i en kombinasjon av begge deler. Fra flere hold etterlyses det større kreativitet i utvikling av konkurransemessig kraft. Knut Strand Jacobsen forstår godt hvorfor dette spørsmålet stilles. Men nå er jo engang slik at all forretningsvirksomhet må skje innenfor rammene av kalkulert risiko. Kanskje er vi for forsiktige når det gjelder å bevege oss ut på usikker grunn. Sannsynlig er dette i det lange løp ris til egen bak. Jeg vil gjøre mitt for å utvikle friskere holdninger til økt innovasjonstakt i byggevarehandel, avslutter den ferske Byggmakker-sjefen. Nytilsatt adm. dir. Knut Strand Jacobsen ser mange spennende utfordringer i Byggmakker Norge. Jeg vil gjøre mitt for å utvikle friskere holdninger til økt innovasjonstakt i byggevarehandel. 11

12 Markedsutsikter Behold smilet inn i 2013! Det er grunn til å anta at byggevarehandel er preget av et stort og bredt smil for tiden. Alt tyder på at 2012 kommer til å bli et godt år for bransjen. Og for de som måtte være i tvil; mye indikerer at oppturen ikke vil slippe taket med det første. Det svirrer av positive prosenter i byggevarehandel. Selv en aldri så liten dipp i september er til å leve med. En generell markedsvekst på ti prosent i 2012 synes å være godt innen rekkevidde. Selv om bildet er preget av geografiske og kjedemessige variasjoner er det neppe mange som henger med hodet. Det klinger positivt i de fleste kassaapparater. Også i mine ører lyder klangen som søt musikk, bekrefter sjefsøkonom Lars Haartveit i Virke. Selv om det er vinter og bladene har falt av trærne sitter landets handelsnæring fortsatt stabilt på den grønne gren. Mest stabilt virker det som om byggevarehandel sitter. Der ligger veksttakten godt i forkant av handelsnæringen generelt. Det er lite som tyder på at dette bildet vil endre seg med det første. Bransjen kan ta fatt på 2013 med kraft i de forretningsmessige takene. Optimisten Det er liten tradisjon for opprømt optimisme blant næringslivets sjefsøkonomer. De er nærmest historisk forpliktet til å male fanden på veggen. Derfor er det befriende å sitte ansikt til ansikt med Lars Haartveit, overstrømmende som han er på vegne av de lyse utsiktene for byggevarehandel. Som tallknusere flest sørger han imidlertid alltid for muligheter til retrett. Det skal vi komme tilbake til. Først det store bildet, slik han ser det: Rentenivået er lavt, og kommer fortsatt til å være det i lang tid fremover. Med pris- Det er god grunn for byggevarehandel å beholde et bredt smil inn i 2013, mener sjefsøkonom Lars Haartveit i Virke. Så godt som alle markedsmessige piler peker oppover. veksten under kontroll, høy sysselsetting og god tilgang på ny arbeidskraft, blant annet som følge av økt arbeidsinnvandring, virker bunnplanken i norsk økonomi solid. Selv om det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til internasjonal økonomi virker de norske posisjonene robuste. Deler av eksportindustrien sliter, men situasjonen er bedre enn mange hadde fryktet. Det virker som om nordmenn flest tar ansvar, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom forsiktighetsmotivert sparing. Grunnlag for vekst Når det gjelder byggevarehandel spesielt er det flere faktorer som trekker i positiv retning. Selv om statistikken viser vekst i boligbyggingen har vi et betydelig etterslep når det gjelder tilgang på nye boenheter. Spesielt gjelder dette sentrale tettsteder som er utsatt for et betydelig tilflyttingspress. Denne problemstillingen har endelig fått økt politisk oppmerksomhet. Ved å plusse på med den generelle befolkningstilveksten skal det ikke mye til for å forstå at det må kraftigere grep til. Den årlige veksten i befolkningen har i løpet av kort tid fordoblet seg fra 0,6 prosent til 1,2 prosent. Jeg tror ikke vi har en boligboble nå, fortsetter Haartveit. Så lenge kommunene makter å fylle på tilstrekkelig med tomter er det også grunn til å tro at det kan unngås fremover. Selv om det kan gå tregere med klargjøring av tomter enn ønsket, og at byggeprosessene kan ta lengre tid enn forventet, mener jeg at det er mulig å håndtere en fornuftig balanse i boligmarkedet. Et interessant trekk med utviklingen er at det fortsatt investeres mye i utbedring av boliger. Økonomisk sett må dette vurderes som sparing fordi det gir en økning av verdien på boligen. Hva med lønnsomheten? Haartveit mener også å registrere at det finner sted en forskyvning fra «Gjør det selv»-markedet til profesjonelle håndverkere. Dette som en følge av at folk har mer penger mellom hendene. Også det slår positivt ut for byggevarehandel. I motsatt retning trekker at antall aktører i bransjen øker. Det er stadig flere som «spiser» av det samme lasset. Hvordan dette vil virke inn på lønnsomhetsutviklingen i byggevarehandel er vanskelig å forutsi. Så er det spørsmål om hvor treffsikkert det statistiske materialet er. Selv om tall fra de fleste ståsteder peker oppover er det variasjoner i styrken. Det kan vi leve godt med så lenge plussverdiene er så overbevisende, avslutter Haartveit. 12

13 Nye regler om innleid arbeidskraft Vikarbyrådirektivet Fra årsskiftet trer i kraft flere nye regler i arbeidsmiljøloven om innleid arbeidskraft. Nedenfor følger en gjennomgang av de mest sentrale endringene. Den innleide skal ha samme arbeidsvilkår som om man var ansatt direkte hos innleievirksomheten. Det lovfestes et likebehandlingsprinsipp. Det innebærer at bemanningsforetaket (utleier) skal sørge for at utleid arbeidstaker sikres arbeidsvilkår som om arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid (ny 14-12a). For det første skal det være likebehandling av arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser, hvileperioder og nattarbeid. Dette innebærer at innleide omfattes av samme arbeidstidsregler mv. som de ansatte, for eksempel regler som følger av tariffavtale. Forskjellsbehandling er tillatt dersom det er begrunnet i andre forhold enn selve innleien, for eksempel kompetanse, erfaring mv. For det andre gjelder likebehandlingen lønn og utgiftsdekning, med unntak av pensjon. Lønnsbegrepet omfatter ellers alt vederlag for arbeid. Det vil si både alle faste vederlag, som for eksempel fastlønn, kompetansetillegg og naturalia, og uregelmessige tillegg, som for eksempel overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv. Utgiftsdekning omfatter for eksempel arbeidstøy, kost og losji. For det tredje omfattes felles goder og tjenester som de ansatte har tilgang til, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Med felles goder og tjenester menes kantine, barnehage, treningsrom mv. Individuelle goder som er fremforhandlet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker omfattes derimot ikke. Innleievirksomheten har opplysningsplikt til bemanningsforetaket om arbeidsvilkår den innleide ville fått om man var direkte ansatt i innleievirksomheten Fra årsskiftet innføres det også nye regler om at innleievirksomheten skal opplyse bemanningsforetaket (utleier) om hvilke lønns- og arbeidsbetingelser den innleide ville fått dersom vedkommende hadde blitt ansatt i innleievirksomheten (ny 14-12b første ledd). Begrunnelsen for en slik opplysningsplikt er at bemanningsforetaket (utleier) skal kunne gi den ansatte lønn i henhold til likebehandlingsprinsippet. Innleievirksomheten plikter å gi disse opplysningene uten at bemanningsforetaket ber om det og med en to ukers frist (fristen er foreslått inntatt i forskrift til loven). Bemanningsforetaket har opplysningsplikt til sin utleide ansatte om arbeidsvilkårene den ansatte ville fått dersom man var ansatt direkte hos innleievirksomheten Videre skal bemanningsforetaket gi den ansatte opplysninger om hvilke lønns- og arbeidsvilkår vedkommende ville fått ved ansettelse i innleievirksomheten (ny 14-12b annet ledd). I praksis vil dette være en videreformidling av opplysningene bemanningsforetaket har fått av innleievirksomheten. Begrunnelsen for en slik opplysningsplikt er at den ansatte skal kunne vurdere om man faktisk får lønn i henhold til likebehandlingsprinsippet. Dette er ingen automatisk opplysningsplikt. Den ansatte må be om opplysningene. Bemanningsforetaket må på forespørsel fra innleievirksomheten utlevere opplysninger om arbeidsvilkårene til sin utleide ansatte Bemanningsforetaket skal på forespørsel fra innleievirksomheten dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier (ny 14-12b tredje ledd). I praksis vil dette være en videreformidling av bemanningsforetakets avtale med den ansatte. Disse opplysningene er underlagt taushetsplikt og ved utlevering skal opplysningene kun brukes for å undersøke om likebehandlingsprinsippet er fulgt. Misbruk av opplysningene kan straffes med bøter. Heller ikke dette er automatisk opplysningsplikt, innleievirksomheten må be om opplysningene. Tillitsvalgte i innleievirksomheten kan kreve innsyn i de opplysningene som innleievirksomheten har fått fra bemanningsforetaket Tillitsvalgte i innleievirksomheten kan kreve innsyn i opplysningene innleievirksomheten har fått av bemanningsforetaket (ny 14-12b fjerde ledd). Også disse opplysningene er underlagt taushetsplikt, jf. ovenfor. Innleievirksomheten pålegges lønnsansvar dersom den innleide av bemanningsforetaket ikke mottar lønn i tråd med likebehandlingsprinsippet Fra 1. juli 2013 (merk dato) blir innleievirksomheten solidarisk ansvarlig med bemanningsforetaket for at den innleide får lønn og feriepenger i henhold til likebehandlingsprinsippet (ny 14-12c). Dette er aktuelt i tilfeller hvor den innleide overhodet ikke får lønn eller får lavere lønn enn vedkommende har krav på etter likebehandlingsprinsippet. Arbeidstaker må rette et dokumentert, skriftlig krav til innleier innen tre måneder etter lønnsforfall. Innleier har da tre uker på seg til å betale etter at kravet er mottatt. Solidaransvaret gjelder ikke ved konkurs. Når trer lovendringene i kraft? Alle lovendringer som er omtalt trer i kraft 1. januar 2013, bortsett fra reglene om solidaransvar som trer i kraft 1. juli Hva bør man gjør før lovendringene trer i kraft? Bemanningsforetakene bør sende ut informasjon til sine kunder om de nye reglene og hvilke konsekvenser de får. Innleievirksomhetene og bemanningsforetakene bør gå i dialog for å finne gode løsninger på hvordan opplysningspliktene skal ivaretas, herunder hvordan man skal sikre at taushetsplikten overholdes. Innleievirksomheten bør også gå i dialog med tillitsvalgte for å finne gode løsninger på hvordan innsynsretten skal praktiseres. Også her bør man ha et særlig fokus på overholdelse av taushetsplikten. Videre bør innleievirksomheten gå gjennom sine personalgoder. Hva er felles goder og tjenester, og hva er individuelle goder og tjenester. En gjennomgang av dette før reglene trer i kraft vil minske risikoen for konflikt senere. 13

14 10-års Jubileum HvOR går veien videre for Ruteretur? Etter ti år med Ruteretur kan det uten tvil slås fast at denne miljøordningen svarer til forventningene, sier Eirik Wormstrand, som på ulike måter har vært tett på utviklingen fra begynnelsen av. Historien om Ruteretur er et glassklart eksempel på vellykket håndtering av et miljøproblem. At alle vinduer inneholder en eller annen slags form for giftstoffer er vel verd en refleksjon, nå når det drar seg til mot jul og pussetid i de tusen hjem. Glass er ikke til å spøke med, hverken i hel eller knust tilstand. I ti år har Ruteretur vært et blankpusset våpen mot miljøgifter som kunne ha forårsaket stor skade i mange generasjoner fremover. Denne tanken er også god å ha i hodet når det selges vinduer på butikkgulvet i byggevarehandel. Å vite at miljøfarlige vinduer etter endt liv effektivt sluses inn i en ordning for forsvarlig håndtering gjør godt for samvittigheten. Dessuten er det et pluss for ansvarsfølelsen at Virke Byggevarehandel er en av fem medeiere i Ruteretur-ordningen. Da ordningen ble etablert i 2002 var PCB utslagsgivende. Vi sto med begge bena i flere millioner PCB-holdige vinduer produsert på begynnelsen av 1970-tallet. Med myndighetenes pekefinger under nesen etablerte aktører i den byggmessige verdi- 14

15 kjeden Ruteretur som en frivillig ordning. Nå, ti år etter, kan vi med hånden på hjertet si at tiltaket godt og vel har svart til forventningene. 75 til 85 prosent av rundt 2,1 millioner PCB-befengte vinduene er samlet inn. Har vært med hele veien Den som forteller dette er Eirik Wormstrand. Han har på ulike måter vært med hele veien. Da Ruteretur var oppe og sto ble driften «outsourcet» til det privat eide miljøselskapet Norsas. Siden har Cowi, en av landets ledende private virksomheter innen flerfaglige ingeniørtjenester, overtatt eierskapet i selskapet. Egentlig har Wormstrand gått av som direktør og daglig leder, men fordi avtageren er i permisjon er han på plass i en tidsbegrenset gjesteopptreden. Alle impliserte parter så for seg et kortvarig liv for Ruteretur, fortsetter Wormstrand. Når det ikke er blitt slik henger det sammen med flere forhold. Det viktigste er den faktabaserte erkjennelsen av at de fleste vinduer inneholder en eller annen form for miljøfarlige stoffer. Sentralt i dette står isolerglassruter med klorparafiner, som det ble installert om lag 25 millioner av fra midten av 1970-tallet til rundt Når markedet innen et rimelig tidsperspektiv er tømt for PCB-holdige vinduer er det fortsatt nok å henge fingrene i. På hvilken måte dette skal skje er en nøtt å knekke. Hvem skal betale? Beregninger viser at kostnadene for å samle inn og håndtere 25 millioner isolerglassruter, i dagens verdi, vil beløpe seg til godt og vel ni milliarder kroner. Dersom I løpet av ti år har Ruteretur samlet inn 75 til 85 prosent av rundt 2,1 millioner PCB-befengte vinduer her i landet. regningen påføres produsentene kommer prisen på nye vinduer til å fyke til himmels. Det er neppe en ordning som hverken forbrukerne eller aktørene i bransjen vil synes spesielt godt om. Mer fornuftige forslag til løsninger må komme på bordet. Hvordan dette skal finansieres er en utfordring, tenker Eirik Wormstrand høyt. Ved å ta grep i behandlingskjeden bør det være mulig å få ned kostnadsnivået. Hvis man får kostnadene tilstrekkelig ned må de som leverer vinduene, etter min personlige mening, betale. Det må være slik at alle som produserer og leverer vinduer i det norske markedet er pliktige til å være med på dette. Infrastrukturen er på plass Uansett står en vel fungerende infrastruktur klar til å ta i mot millioner av utrangerte vinduer. Et effektivt system for innsamling er på plass. Det samme er et landsomfattende nett av lokale mottak. Derfra går de miljøfarlige vinduene til forsvarlig viderebehandling i anlegg både i Norge og utlandet. Dersom vi ikke fortsetter med å ta vinduer som inneholder miljøgifter på alvor risikerer vi å påføre fremtidige generasjoner et lite hyggelig problem. Over tid har det funnet sted en holdningsendring i forhold til avfall. Det som før var en hodepine er i større grad blitt til en verdifull ressurs. Det er med slike øyne vi også bør gjøre vurderinger i forhold til vinduer som har endt sitt livsløp, avslutter Wormstrand. Sikkerhetstips Mørketiden er en ideell tid for kriminelle å gjøre «angrep» på næringseiendommer (og private). Statistikken viser at innbrudd og ran øker i høst og vintermånedene og det er derfor høsten er tiden for å sjekke at alle sikkerhetsforanstaltninger er på plass og fungerer. Nedenfor følger en liste over kontrollpunkter som bør sjekkes så raskt som mulig: Ta opp sikkerhet og svinn på alle personalmøter. Sjekk at alle lys/lyskastere virker og skift lyspærer umiddelbart om noe mangler. Kontroller at alarmanlegget virker. Varsle vaktselskapet om at dere ønsker å teste og iverksett test en morgen eller kveld. Sett på alarmen og åpne dør/ vindu eller beveg deg i lokalene. NB! Tak og vegginnbrudd øker. Påse at det også er bevegelsesdetektorer inne i butikken/lager. Bruk alarmoverføring som er overvåket. Det vil si at vaktselskapet reagerer dersom ledningene kuttes. Utbedre feil umiddelbart. Har du hatt innbrudd så øk sikkerheten. De kriminelle benytter ofte samme fremgangsmåte og kommer igjen om angrepet lykkes. Ikke oppbevar større beløp i kontanter på arbeidsplassen. Sørg for at de er nedlåst i egnet safe/verdiskap og IKKE oppbevar safenøkkel i lokalene. Sørg for at anlegget har sikkerhetspreg. Dette reduserer sannsynlighet for innbrudd. Sikkerhetspreg får du når området er godt belyst, er ryddig og ordentlig, har alarm og eller videoovervåkning og de ansatte følger med på hva som 15

16 handelsforum for bygg og anlegg Møteplass for påfyll av kompetanse På frokostmøtene i Handelsforum kan folk i næringen fylle på med blodfersk handelskompetanse, forteller direktør Bengt Herning i Virke Byggevarehandel som sammen med direktør for faghandel og industriell handel, Ingrid Thinn Bjerke har tatt initiativ til handelsforumet. Vårt første møte er 5. desember, forteller direktør Bengt Herning i Virke Byggevarehandel. Handelsforum er en møteplass som tar opp felles utfordringer for handel i byggenæringen. Målsetningen er å fylle på med oppdatert innsikt i problemstillinger som er vesentlige for den daglige driften i tiden som kommer. Vi har en sterk følelse av at dette er et godt begrunnet tiltak i en næring som er i spennende utvikling og på søk etter ny kunnskap. «Bygg en næring i endring» er overskriften for det første møtet i nyetablerte Handelsforum for bygg og anlegg. Bak tiltaket står Hovedorganisasjonen Virke, frontet av bransjene Virke Faghandel, Industriell handel og Virke Byggevarehandel. Formålet er å utvikle blodfersk handelskompetanse i alle deler av den byggmessige verdikjeden. I det første møtet 5. desember er det rett på sak. Her dreier det seg om hvordan handelen i bygg- og anleggsnæringen må forholde seg til lovbestemte endringer og nye kundekrav. Stortingsrepresentant Michael Tetzschner kommer for å snakke om den nye stortingsmeldingen relatert til byggenæringen, fortsetter Herning. Adm. direktør Peter Groth i Aspelin Ramm Eiendom vil belyse hvordan nye krav endrer produktetterspørselen og behovet for produktinnovasjon. Konsernsjef Pål Egil Rønn i AF Gruppen vil reflektere rundt industrialiserte byggeprosesser og hvordan dette påvirker handel med varer til bygg- og anleggsnæringen. I mitt innlegg vil jeg feste oppmerksomheten på hvordan Byggevareforordningen stiller krav til det enkelte selskap og samarbeid i næringen. Handelsforum er lagt opp med korte frokostmøter. For alle som bryr seg om utviklingen i bygg- og anleggsnæringen bør dette være en fin måte å begynne dagen på. Her er det ikke bare faglig påfyll å få, men gode muligheter til nettverksbygging med andre aktører i næringen dessuten er det gratis, avrunder Bengt Herning. Meld deg på til 16

17 Ny i Byggevareteamet Byggevareteamet i Virke har fått et nytt medlem. Sigrid Helland har overtatt etter Harald Evensen, som er gått over til nye oppgaver i OBOS. Sigrid Helland (40), som er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, kommer opprinnelig fra Inderøy i Nord-Trøndelag. Hun har vært ansatt i Virke siden 2007 og er i dag fagsjef for Utredning og næringspolitisk analyse. Hun har tidligere arbeidet i Handels- og næringsdepartementet og med dagligvarehandel i Konkurransetilsynet. I Byggevareteamet skal Sigrid Helland primært fortsette der Harald Evensen slapp, med ulike former for tallanalyser på makronivå i bransjen. I dette inngår å bidra til å sette byggevarehandelens betydning inn i et tydeligere samfunnsøkonomisk perspektiv. Det nye medlemmet i bransjeteamet er ikke ukjent med byggevarehandel. Før TBF ble en del av Virke utførte hun oppgaver knyttet til denne delen av handelsnæringen. Det hun fra sitt ståsted ser er en stor og robust bransje, blant annet med utfordringer knyttet til varesortiment, e-handel og standardisering. Og om noen skulle lure på det; Sigrid går heller ikke av veien for å utfolde seg med hammer og kost. Fagsjef Sigrid Helland har overtatt som medlem i Byggevareteamet etter Harald Evensen. Velkommen. Åpne døren til Habos verden av fargerike løsninger til hverdagslige problemer. Bryt mønsteret og gi ett innbydende første inntrykk med våre klassiske dørvridere i åtte nye farger. Vi har nærmere beslag for hele hjemmet i vårt store utvalg. Se mulighetene på vår nettside eller hos nærmeste forhandler. Les mer på 17

18 standardiseringsprosjektet En ny milepel er nådd En ny milepel i standardiseringsprosjektet er nådd. I disse dager foreligger godkjente maler for ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura. Det elektroniske fundamentet er den nye Nordic e-building (NeB) standarden. Det er adm. direktør Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS som forteller dette. Byggtjeneste har sekretariatsansvaret for standardiseringsprosjektet, som drives fremover av kvalifiserte representanter for byggevareindustrien og byggevarehandel. Fra byggevarehandel er det Byggmakker, Optimera og Løvenskiold Handel som gjør en pionerinnsats. På tilsvarende måte er industrien representert med Glava, Moelven Wood og Isola. Et godt grunnlag Med dette er det lagt et godt grunnlag for elektronisk samhandling i byggevarehandelens verdikjede, forteller Gavelstad. Et nytt dugelig steg er tatt når det gjelder praktisk tilrettelegging for implementering hos aktørene. Dette arbeidet er allerede godt i gang både i industri- og handelssegmentet, blant annet som piloter hos deltagerne sentralt i standardiseringsprosjektet. Forholdene ligger til rette for betydelig fremdrift i løpet av første halvår «Navet» i standardiseringsprosjektet er NOBB. Her har først og fremst leverandørindustrien en jobb å gjøre når det gjelder oppdatering av innhold. I dette arbeidet står GTIN-nummer sentralt, primært når det gjelder forpakningsnivåer. Dekningen på F-pakk er relativt god, men mye gjenstår når det gjelder D og T-pakk. Stor interesse Interessen for standardisering blant aktørene i verdikjeden har løftet seg mange hakk i løpet av 2012, fortsetter Gavelstad. Stadig flere ser plussverdiene i å få dette på plass. De som står i første rekke til å høste fordeler av standardiseringen og øke konkurransekraften er de som kommer i gang raskt og har prosessene strategisk forankret på ledelsesnivå. Best uttelling er det hos de som har standardisering strategisk forankret på ledelsesnivå. På handelssiden er det viktig å avsette ressurser til å få gjort de nødvendige tilpasninger av ERP systemene. På industrisiden er det forpakningsinformasjon som er den primære utfordringen. I dette viktige prosjektet er egeninteresser effektivt parkert. De som deltar i utviklingen har blikket løftet mot fellesskapets beste. Det er bransjeperspektivet som er førende. Arbeidet skjer i en god atmosfære mellom konkurrenter, kunder og leverandører. Når alt er på plass vil fremdriften gå av seg selv, men det går nok et par år før vi er der, avslutter Halvard Gavelstad. Med maler for ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura på plass er en ny, viktig milepel i standardiseringsprosjektet nådd, forteller Halvard Gavelstad i Byggtjeneste. 18

19 IDA DRØMMER OM BEDRE INNEMILJØ FOTO: VEGARD KLEVEN Et dårlig innemiljø og støy gjør det vanskelig å lære. Dessverre er 30% fortsatt plaget med feil innetemperatur på skolen eller arbeidsplassen*. GLAVA er Norges fremste leverandør av proffe isolasjonsløsninger til norske skoler, arbeidsplasser og kulturhus. Slik bidrar vi til å skape en bedre hverdag for skolebarn over hele landet. GLAVA er totalleverandør av isolasjon og lydregulerende løsninger til hjem, arbeidsplasser og tekniske installasjoner. *Kilde: Norstat september 2011

20 Sett & Hørt Like rundt vinterhjørnet venter slutten på Det hele rundes av med mye i pluss for byggevarehandel. Selv med en aldri så liten dipp i september er det mange gode grunner til å gå inn i jule- og nyttårshelgen med stjerner både på treet og i blikket. Det har vært mye å glede seg over dette året, og mye av det samme venter i I denne utgaven av Bygg & det gjelder gitt igangsettel- som er inne i markedet kan gni Drevland, ordfører i Bergen. Handel gis det mange positive sestillatelser og reell boligbyg- seg i hendene over økte ver- Også de to Byggmakker-butik- signaler om året som venter. ging. Tall fra Boligprodusente- dier, mens det blir tyngre og kene på Nordås og Gravdal er Alt er imidlertid ikke bare gull nes Forening viser at det ble tyngre for de som er på vei under kvalifisering som Miljø- og grønne skoger. Selv om igangsatt 11,9 prosent færre inn. Gjennomsnittlig kvadrat- fyrtårn. markedspilene peker rimelig boliger her i landet i tredje meterpris for boliger er nå ensidig opp har byggevarehan- kvartal målt mot samme peri kroner, opp fra del en lønnsomhetsutfordring. ode i fjor. I følge rapporten, kroner da boligprisene var på Den generelle resultatmargi- som er utarbeidet av Progno- sitt laveste under finanskrisen nen henger etter. Å få gjort sesenteret, er det igangsatt 4,9 i desember Kostnadene noe med dette vil sikkert være prosent færre boliger hittil i år for å bygge nye boliger holder høyt prioritert hos mange av (ved utgangen av tredje kvar- seg imidlertid rimelig stabile. byggevareaktørene i året som tal) sammenlignet med de ni Fra august til september i år kommer. Når vi går oppløpet til 2013 nærmere etter i sømmene er det et solid utgangspunkt vi ser. Ikke siden 1987 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i månedene juni-september. Tidligere i høst meldte Statistisk Sentralbyrå om igangsettingstillatelser for nye boliger. Dette er en økning på nesten 2000 boliger, eller 10 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i Sprik i tallene Det er imidlertid ikke sammenfall i alle tall som presenteres. Det er et betydelig sprik når første månedene i I september ser det imidlertid ut til å ha løsnet. Da ble det, i følge Prognosesenteret, igangsatt boliger, noe som er en oppgang på 54 prosent fra samme måned i Årets nybygging ligger an til å bli enheter. Det blir i så fall en fremgang fra fjorårets enheter. Også når det gjelder yrkesbygg ligger antall igangsettelser foran fjoråret. Høyt tempo i boligbygging Det synes derfor å være liten grunn til bekymring. Uansett holder tempoet i boligbyggingen seg på et høyt nivå. Det er et stort etterslep å ta igjen. Mangel på boliger gjør at de økte prisene med 0,1 prosent. I løpet av et år har de steget med 3,3 prosent. Blir i Byggmakker De par korte månedene som er gått siden vi sist rapporterte om aktørene i byggevarehandel må kunne karakteriseres som rimelig rolige. Interessant er det imidlertid å registrere at mens Carlsen Fritzøe og Ski Bygg har takket for seg i Byggmakker, har Skattum bestemt seg for å bli. Byggmakker Skattum, som har mange varehus i Oppland og Hedmark, har fornyet sin kjedeavtale med Byggmakker Norge. Mens vi er i Byggmakkermodus tar vi samtidig med at Byggmakker Drotningsvik og Byggmakker Åsane i Hordaland har kvalifisert seg som Miljøfyrtårn. De to fikk sine diplom overrakt av Trude I Steinkjer markerer Byggmakker Gipling seg som en sosialt orientert arbeidsgiver. I stille perioder forsøker ledelsen så langt det er mulig å unngå permitteringer i staben. Det satses heller på opplæringstiltak blant de ansatte. Selskapet ble for kort tid siden tildelt «Stiklestadprisen» av NAV i Nord-Trøndelag, som deles ut til IA-bedrifter. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Byggmakker Gipling «har en velutviklet omsorgskultur som gjør at de ønsker å hjelpe». 20

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,5 prosent for 1. tertial 2015 Omsetningstallene

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse og Bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 3. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // tredje tertial 2017 Et svakt tertial for byggevarehandelen En solid vekst i proffomsetningen til

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser?

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? 08.11.2012 / Advokat Gunn Kristin Q. Olimstad Vikarbyrådirektivet Konsekvenser? www.steenstrup.no OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ Tema Hva er innleie? Når er det lov å leie inn arbeidstakere?

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 1. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // første tertial Et sterkt første tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling anført

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 1. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Påsken i år ga kraftig utslag for byggevarehandelen Tallene fra Virke byggevare viser en omsetningsvekst i 1. tertial på 4,1 prosent.

Detaljer

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo

Bemanningsbransjen. Kristine Nergaard, Fafo Bemanningsbransjen Kristine Nergaard, Fafo Fra kontoryrker til utleie i mange yrker Før 2000, generelt forbud mot utleie Unntak var gjort for kontoryrker (bredt definert) Bransjen ble betegnet «vikarbyråer»

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2016 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling Kampen om byggevaremarkedet (Oslo, 30. september) Nordmenns boliginteresse har gitt gode år for byggevarehandelen,

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Lønnspolitikk og vurderingskriterier

Lønnspolitikk og vurderingskriterier Lønnspolitikk og vurderingskriterier 2 INDIVIDUELL LØNNSFORDELING VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER Lønnspolitikk og vurderingskriterier Kjære tillitsvalgt! Dette heftet er et hjelpemiddel for deg som skal

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse

Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse Markedsinformasjon 3. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse Rogaland går ned. Resten av landet opp Tilstanden i dagens byggevaremarked er polarisert mellom Rogaland og landet ellers. - Bransjen

Detaljer

Byggevarestandardisering

Byggevarestandardisering Byggevarestandardisering Mål og gevinster, status og utfordringer Det er dette det dreier seg om 1 Standardiseringsprosjektet fra A til nå Mål Veien videre Gevinster Prosessen Under arbeid Status Utfordringer

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse

Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel. Virke Analyse Årsstatistikk 2016 Virke byggevarehandel Virke Analyse Innhold: Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen Salgsinformasjon for aktørene Totalmarkedet for byggevarer Vedlegg: Makroøkonomi 2 Omsetningstall

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling

Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel. Virke analyse og bransjeutvikling Markedsinformasjon 2. tertial 2017 Virke Byggevarehandel Virke analyse og bransjeutvikling KOMMENTARER // andre tertial 2017 Et godt andre tertial Byggevarehandelen fortsetter med en positiv utvikling

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Netthandel byggevarer 2015

Netthandel byggevarer 2015 Netthandel byggevarer 2015 Status og trender salg til sluttkunder i Norge Richard Jacoby-Larsen, Partner CERVO AS Bakgrunn Rapport Byggevarekjeder 2015 Kvalitativ undersøkelse Netthandel byggevarer 2015

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK

TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Deanu gielda - Tana kommune TANA KOMMUNES ARBEIDSGIVERPOLITIKK Et solidarisk fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet, trygghet og likeverd er bærende prinsipper. ARBEIDSGIVERPOLITISK

Detaljer

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning

BIM og handel. Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning BIM og handel Frokostmøte 7. mai 2014 Bengt Herning Skal vi tro på at BIM vil påvirke handelen? Markedet krever at vi må bygge smartere og mer kostnadseffektivt Økt konkurranse i Norge med fri flyt av

Detaljer

Arbeidsinkluderingskonferansen. Presentasjon Fretex

Arbeidsinkluderingskonferansen. Presentasjon Fretex Arbeidsinkluderingskonferansen 5. nov 2014 Lars Martin Torget Adecco Norge AS Lars Martin Torget Leder for rekruttering til General Staffing i Oslo 5 års erfaring fra rekruttering til faste og midlertidige

Detaljer

Lærdom er langt mer verdt enn gull

Lærdom er langt mer verdt enn gull Lærdom er langt mer verdt enn gull Kinesisk ordtak know how to be your best Kjære leder. Kunnskapsutvikling er avgjørende for at din virksomhet lykkes. Samtidig tar det ofte unødig mye tid, penger og ressurser

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013

Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013 Serriøst! Hva er useriøs handel og hva gjør vi med problemet? 19.04.2013 Hva skal jeg snakke om? Meg selv Dere Byggevarer Kjeltringer Pakk Utlendinger Yrkesstolthet Myndigheter Presse Kunder Hovedorganisasjonen

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet eller hus? Trolldalen har litt av

Detaljer

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag

TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag LAMPHOLMEN TENNFJORD TROLLDALEN TROLLDALEN I TENNFJORD - et godt nabolag Har du en drøm om å bygge ditt eget hus, eller vil du helst sette nøkkelen i døra og flytte rett inn i en helt ferdig leilighet

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017

NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 NY SOM TILLITSVALGT Refleksjoner fra samling for nye tillitsvalgte 2017 Bakside omslag (foran) Velkommen Uke 7 er en felles samling for nye tillitsvalgte fra ulike bedrifter og landsdeler. Gjennom forelesninger,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet En ny modell for samarbeid, med IKEA Slependen Etablert samarbeide siden slutten av 1990-tallet. Etablert ny modell høsten 2010 IKEA Slependen ønsket denne gangen deltagere

Detaljer

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter

Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter Å drive butikk i Lillehammer og Gudbrandsdalen utfordringer og muligheter STOLT HISTORIE STERK UTVIKLING STORE MULIGHETER 28. august 2014 Audun Løhre Daglig Leder Dette er Gausdal Landhandleri i dag Dombås

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer