INNOVASJON YTRE LYNGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNOVASJON YTRE LYNGEN"

Transkript

1 INNOVASJON YTRE LYNGEN REFERAT FRA STYRINGSGRUPPEMØTE Tid: Onsdag 13. februar 2008 kl Sted: Rekefabrikken på Lenangsøyra Til stede: Forfall: Roger Nilsen Johannes Grønnvoll Alexander Dalby (fra 1240) Linda Møller (til 1515) Wenche Ludvigsen Sølvi Jensen Fra administrasjonen: Andrè Sigvaldsen Hilde Sjurelv (referent) Saker til behandling: Presentasjoner: Jack Rober Møller fra Lyngen Reker AS Linda Møller fra Ullsfjordtunet Sak 01/08 Godkjenning Innkalling, dagsorden og referat fra møte 3. desember 2008 Saker til behandling under eventuelt Eventuelt: - spørsmål om prosjektplan og tidligere vedtak vedrørende melkekvoter - fenderverket på Lyngseidet Innkalling, dagsorden og referat enstemmig godkjent Sak 02/08 Rapport fra administrasjonen 1. Pågående prosjekter Det vises til egen redegjørelse som vedlegges referatet. Det ble besluttet å arrangere folkemøter på Lenangsøyra og i Nord-Lenangen i samarbeid med bygdelagene. Når første bedrift startes opp på rekefabrikken i Nord-Lenangen inviteres det til formell åpning med blant annet Lyngen kommune, Troms Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Sametinget Innspill på OL2018 tema er bygg- og anleggsnæringen samt Kultur, Reiseliv og Opplevelse (KRO) hvor mat inngår som sentralt element. På nåværende tidspunkt ønsker ikke Innovasjon ytre Lyngen å prioritere dette arbeidet i egen organisasjon 2. Det offentlige Styret etterlyser møte med Lyngen kommunes formannskap for å drøfte tilskuddspolitikk. Samtidig så ønsker styret å minne om at vi skal orientere kommunestyret om framdrift i omstillingsprosjektet hvert halvår. Møtereferat styringsgruppen i Innovasjon Ytre Lyngen 1

2 Styret er frustrert over manglende framdrift i Tyttebærvika og ber styrets leder og prosjektleder avholde et møte med politisk og administrativ ledelse. Styret mener at framdriften i reguleringsplanarbeidet er pinlig og alvorlig for de som har investert i virksomhet i området. Styret holdes løpende orientert om utviklingen. Mudring og utbygging av Tyttebærvika behandles i møte med adm og politisk ledelse. Styret ber Bredbåndsfylket Troms om en forpliktende framdriftsplan for utbygging av bredbånd. Vi har behov for en slik plan knyttet til ulike bedriftsetableringer samt boligfeltutbygging. 3. Økonomi Styret har om lag 1 million og benytte til disposisjon i virkemidler, og sier seg fornøyd med at administrasjonen holder seg innenfor budsjett. Styret besluttet å søke Lyngen kommune om å få disponere 50 % av næringsfondet for Sak 03/08 Lyngenstrikken Styret bevilger kr til prosjektet forutsatt at ingen andre vil støtte dette prosjektet. Styrets leder og prosjektleder ber om møte med NAV Sak 04/08 Prosjekt nye bedrifter status og framdrift Styret tar orienteringen til etterretning Sak 05/08 Nord-Lenangsneset plan for arbeidet Mandat for arbeidet; Arbeidsgruppen skal innen 1. august 2008 utvikle et levedyktig konsept for industriell aktivitet på Nord-Lenangsneset Arbeidsgruppe skal bestå av; Innovasjon ytre Lyngen; Johannes Grønvoll Næringsliv; Roger Nilsen Bygdelag; utnevnes av bygdelaget i Nord-Lenangen En aktør fra Troms Kraft Eventuell industriell spisskompetanse Prosjektleder; fra Innovasjon ytre Lyngen Sak 06/08 Søknader om tilskudd til ulike prosjekter 1. Søknad fra Tor S. Larsen Det innvilges et tilskudd til myke investeringer på inntil kr Det stilles følgende krav til gjennomføring: o Fokus skal rettes mot markedsføring og markedsbearbeiding o Ny organisering av bedriften som ivaretar internkontroll, helse, miljø og sikkerhet samt økonomistyring o En realistisk plan for kompetanseheving og opplæring Tilskuddet utbetales ved revisorbekreftet regnskap med rapport 2. Søknad fra Vinterfestivalen i ytre Lyngen Det innvilges et tilskudd på inntil 50 % oppad begrenset til kr Møtereferat styringsgruppen i Innovasjon Ytre Lyngen 2

3 3. Søknad fra Lyngenpallen SUS Det innvilges et tilskudd på kr til etablering av Lyngenpallen 4. Søknad fra Lyngsalpene Element SUS - drøftingssak Styret ønsker ikke å realitetsbehandle saken da den innkom for sent. Man minner imidlertid om at søker tidligere er innvilget et tilskudd fra omstillingsprosjektet. Sak 08/08 Eventuelt Melkekvoter: I prosjektplanen for Innovasjon ytre Lyngen står det at det skal innvilges midler til kjøp av kvoter. Begrunnet i begrensede midler, at vi har prioritert nye arbeidsplasser samt at det ville kunne skape presedens, har man ikke prioritert støtte til oppkjøp av nye melkekvoter. Fenderverk på fergeleie på Lyngseidet: Lyngen kommune skulle drøfte denne saken med Statens Vegvesen, og må purres på dette. 13. februar 2008 Roger Nilsen /s/ Møtereferat styringsgruppen i Innovasjon Ytre Lyngen 3

4 Vedlegg Prosjekter i arbeid Bedriftsprosjekter: Tyttebærvika Arbeidsplasser status Arbeidsplasser anslag Status Arctic Pukk og Grus AS 0 10 Venter på reg-plan Nordic Lights AS 8 20 Venter på reg-plan Avfallsservice IKS 0 1 Innsalg etter regplan AkvaRen AS 0 3 Innsalg etter regplan Minikraftverk 0 2 Venter på reg-plan Lyngenpallen ANS 0 2 Overtakelse Svensby-området Tor S Larsen - restrukturering 6 7 Søknad IYL og Sameting Lyngen Kunstverksted 1 1 Etablert Svensby Servicebygg AS 0,5 Konseptutvikling 3 restartet Toften Husflid og Ferie 0,2 0,5 Tegning i arbeid Nøkkelproduksjon 0 1 Etablererskole Jægervatn Linda Møller 1 4 Under etablering Lattervika Angelicka Bugjerde Etablererskole Villmarkspanelproduksjon 0 1 Motivering Tolketjeneste 1 1 Etablert Tom Johansen fiskebåt/hytteutleie 1 1,5 Konseptutvikling Lenangsøyra Lyngen Reker 5 10 Markedsføring Blomsterguttan - gartneri 1 1 Etablert Lenangsøyra Kompetansesenter 0 4 Konseptutvikling/søknad Barnehage på Lenangsøyra 0 1,5 Frisør 0 1 I bank Sør-Lenangen Lenangen Bygg forprosjekt/fabrikk 0 3 Motivering Planer for produksjon av kildevann 0 4 I arbeid Småskala matproduksjon 0,5 1,5 I arbeid Småskala matproduksjon I arbeid Kvinnelig etablerer 0,5 2 Etablererskole Nord-Lenangen Lenangen fiskeriselskap 9 13 Møtereferat styringsgruppen i Innovasjon Ytre Lyngen 4

5 Forprosjekt for aktivitets- og naturbasert reiseliv 0 5 Forretningsplan utviklet Lyngsalpene Element 0 5 Oppstart feb 08 Forprosjekt for hotell 0 8 Grûnder mangler Slippen utvikling og etablering 2 3 Etablert Industrivask - muligheter for utvidelse av driften 0 2 Motivering Krag Byggeservice kompetanseutvikling 1 1 Etablert Hytter på Arnenga 300 stk over 10 år - planfase 0 4 Regplan i arbeid Bioprawns - overtakelse og nyetablering 0 Søknadsskriv/søk etter 2 ide Listefabrikk forprosjekt 0 4 Grûnder mangler Hjemmebakeri 0 6 Forretningsplan i arbeid Nord-Lenangen Kompetansesenter 0 6 Møter i fylket Lyngenstrikken 0 10 Arbeid med finansiering Kårstein v/sten Granli 3 6 Lånesøknad IN innvilget Lyngen Exclusive 0 3 Markedsundersøkelse Storgalten Feriecamp 0 3 Reg.plan under utarb Produksjonsfabrikk 0 5 Beslutning Sum bedriftsprosjekt 40,7 173 Møtereferat styringsgruppen i Innovasjon Ytre Lyngen 5

Pågående prosjekter. Styringsgruppemøte 11.03.09 Hilde og André

Pågående prosjekter. Styringsgruppemøte 11.03.09 Hilde og André Pågående prosjekter Innovasjon Ytre Lyngen Styringsgruppemøte 11.03.09 Hilde og André Gründerprosjektet Prosjektmål: Prosjekt nye bedrifter Felles infrastruktur: skal skape 20 nye bedrifter i ytre Lyngen,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 09.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Referatsaker: Regionalutviklingsmidler 2008 tilskudd på inntil 500 000,- til kommunalt næringsfond i Vadsø kommune Rådmannen Utvalg: Næringsstyret Møtested: rådhuset Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: e.formannskapet MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 72. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg

LEBESBY I VEKST. Statusrapport. Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet. Foto: Bjørn Tore Forberg LEBESBY I VEKST Foto: Bjørn Tore Forberg rapport Handlingsplan 2010 for utviklings- og omstillingsarbeidet 1 : :... 2 1. og strategier... 3 Resultatmål i perioden 2007-2010... 3 Strategiarbeid... 3 og

Detaljer

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012

Årsmelding 2012. Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Årsmelding 2012 Kommunens næringsarbeid politisk og administrativt i 2012 Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og næringsutvikling i 2012. 01.01.2013 Innhold Nærings- og

Detaljer

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i kommunens servicekontor. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet MIT FabLab Polleidet Dato: 01.03.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 13.10.2009 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Karin Kvisten : Hans

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 04.03.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig.

I henhold til vedtekter er styret beslutningsdyktig. Protokoll 23.09.2010 Side 1 av 5 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Rolf Aslaksrud Kristiansen, Jørn Inge Løssfelt, Mari Kramprud Arnesen, Sigurd Kolloen, Hildegunn Aas. Administrasjon:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 19. november 2012 TID: kl 10.00 Besøk Olav Duun v.g. skole kl 12.00 Lunsj ved Rock City hotell kl 12.45 Besøk Rock City kl 14.00 Behandling

Detaljer

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40% Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet for regional utvikling Postuttak 7004 Trondheim Deres ref: Lovise Landsem Kyrksæterøra 15.03.05 Viser til e-post datert 16.02.05 med vedlegg om Næringsrettede utviklingsmidler

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus

Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus REGIONRÅDET for Ringeriksregionen Referat fra møte i Regionrådet 6. desember 2006, kl. 11.00 i Hole herredshus Møtedeltager Merknad Forfall Ikke møtt Kolbjørn Kværum, Ringerike Per Stamnes, Ringerike Svein

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer