nr 16/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933"

Transkript

1 .. nr 16/ NO årgang 105 ISSN BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder: innholdsfortegnelse og inid-koder nr 16/15 Allment tilgjengelige patentsøknader (a)... 3 Meddelte patenter B Europeiske patenter (b1) med virkning i... 9 Innsigelser mot patent Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige Utløpte patenter Endring i fullmaktsforhold Oversettelse av krav i europeiske søknader (a1) INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (51) Klasse (11) Patentnr (21) Søknadsnr (22) Inndag (41) Allm.tilgj (30) Prioritet (86) Int.søknadsnr (62) Avdelt/Utskilt (24) Løpedag (45) Meddelt (71) Søker (73) Innehaver (72) Oppfinner (74) Fullmektig (54) Benevnelse 2

3 Allment tilgjengelige patentsøknader (a) allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 16/15 Kunngjøring etter patentloven 22, 2. ledd om patentsøknader som er gjort allment tilgjengelige. (51) Klasse: A01B 15/06 ( ) A01B 13/02 ( ) A01B 13/08 ( ) A01B 23/02 ( ) A01B 35/20 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Kverneland Group Operations Norway AS, Kverneland Klepp, 4355 KVERNALAND Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Magne Skjæveland, Theodor Dahls vei 32, 4062 KLEPP ST Anordning ved kultivatorspiss (51) Klasse: A21D 8/06 ( ) A21D 8/00 ( ) A21D 13/08 ( ) A21D 13/00 ( ) A21C 11/00 ( ) A21C 11/12 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Orkla Foods AS, Postboks 711, 1411 KOLBOTN Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Inger Kjensmo Owe, Stubbeløkkveien 60 A, 1538 MOSS Pizzabunn og fremgangsmåte for å fremstille en pizza. (51) Klasse: B66C 1/64 ( ) B66C 1/34 ( ) E02B 17/04 ( ) B66C 1/12 ( ) B66C 13/02 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: AF Offshore Decom AS, Postboks 6272 Etterstad, 0603 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Hånes Eirik Lind, Molstadvn 11, 1480 SLATTUM Anordning for å koble en løfteinnretning, slik som en kran, til en gjenstand som skal løftes (51) Klasse: E21B 23/06 ( ) E21B 31/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: E HOLSTAD HOLDING AS, Øygardslia 5, 4051 SOLA Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Arnulf Bye, Tverrvegen 1, 4344 BRYNE Manipulasjonsverktøy og framgangsmåte ved bruk av samme, samt en adapter til bruk sammen med manipulasjonsverktøyet (51) Klasse: F16J 15/06 ( ) F16J 15/08 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Otechos AS, Postboks 131, 4902 TVEDESTRAND Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Hilberg Inge Karoliussen, Kragsgate 88, 4950 RISØR Metallisk flensforbindelsespakning (51) Klasse: F17C 1/02 ( ) F17C 3/02 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Tanker Engineering AS, Postboks 1486 Vika, 0116 OSLO OSLO, Harald Aarseth, Colbjørsens gate 13, 0256 OSLO Et arrangement for opplagring av en tvillingtank 3

4 allment tilgjengelige patentsøknader (A) nr 16/15 (51) Klasse: F25D 31/00 ( ) F25D 25/04 ( ) G01N 35/04 ( ) A23B 4/06 ( ) A23L 3/36 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Inno-Freeze AS, 6055 GODØYA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Erik Juelsen, Alnesgard, 6055 GODØYA Fryser (51) Klasse: H04M 11/04 ( ) G08B 19/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: MOBILE DETECTOR SYSTEM AS, Storebotn Næringspark, Storebotn 12, 5309 KLEPPESTØ Birger Magne Eliassen, Slettebrekklia 17, 5303 FOLLESE Device by a mobile detection system and uses thereof (51) Klasse: G01N 9/10 ( ) G01N 9/22 ( ) A23K 1/00 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Ewos Innovation AS, 4335 DIRDAL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Thomas Gitlesen, Kjengeren 13, 4352 KLEPPE Peter Rugroden, Monabekkveien 7, 4335 DIRDAL Fremgangsmåte og anordning for å måle flytegenskaper av fôrpellet (51) Klasse: G02B 13/14 ( ) H04N 5/33 ( ) (21) Søknadsnr: (22) Inndag: (41) Allm.tilgj: (24) Løpedag: Prox Dynamics AS, Postboks 22, 1378 NESBRU Valea AB, Box 1098, SE GÖTEBORG, Sverige Ib-Rune Johansen, Svensenga 174, 0882 OSLO Jon Henrik Tschudi, Brinken 18, 0654 OSLO Per Gerhard Gløersen, Otto Ruges vei 77 A, 1361 ØSTERÅS Matthieu Jean Paul Lacolle, Myrveien 22 A, 1397 NESØYA Linsearrangement 4

5 meddelte patenter (B1) nr 16/15 Meddelte patenter B1 Følgende patenter er meddelt i henhold til patentlovens 21, og de er tilgjengelige på under publikasjoner. Innsigelse må fremsettes skriftlig, være begrunnet og kommet inn til Patentstyret innen 9 måneder fra meddelelsesdato (jfr. Patentlovens 24 og patentforskriften 47). (51) Klasse: A61K 31/231 ( ) A61P 9/10 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , DE, , DE, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/EP2004/09835 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Fumapharm AG, Haldenstrasse 24a, 6006 LUZERN, Sveits (CH) OSLO, Rajendra Kumar Joshi, Altstetterstrasse 224, 8048 ZÜRICH, Sveits (CH) Hans-Peter Strebel, Mattenweg 7, 5630 MURI, Sveits (CH) Christian Zaugg, Robemstr 10, 4310 RHEINFELDEN, Sveits (CH) Michael Tamm, Petersgraben 4, 4031 BASEL, Sveits (CH) Anvendelser av et fumarsyrederivat for fremstilling av et medikament for behandling eller hindring av kardiologisk insuffisiens (51) Klasse: B63B 21/04 ( ) B66D 1/36 ( ) B66D 1/38 ( ) B66D 3/04 ( ) B63B 35/04 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Kent Häll, Sankt Halvards gate 1F, 3015 DRAMMEN En føringssammenstilling innrettet til å føre et rørformet fleksibelt element (51) Klasse: B63B 23/28 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (62) Avdelt fra: , med inndato (62) Utskilt fra: , med inndato (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Magnar Reigstad, 5455 HALSNØY KLOSTER Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Magnar Reigstad, 5455 HALSNØY KLOSTER System for evakuering av oljeplattformer, tankskip og andre installasjoner til sjøs (51) Klasse: C01B 33/037 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2002/00260 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Centre National de la Recherche Scientifique, 3, rue Michel Ange, PARIS CEDEX 16, Ferropem, 517, avenue de la Boisse, CHAMBERY, Gérard Baluais, 73, av. de Mont-Blanc, CHEDDE, Yves Caratini, 73, Rue de la Centrale, CHEDDE, Yves Delannoy, 180, rue Alphonse Daudet, CROLLES, Christian Trassy, 34, av. la Bruyre, GRENOBLE, Fremgangsmåte for fremstilling av silisium av fotovoltaisk kvalitet 5

6 meddelte patenter (B1) nr 16/15 (51) Klasse: C01B 33/037 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FR, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2002/02603 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Ferropem, 517, avenue de la Boisse, CHAMBERY, Gérard Baluais, 73, av. de Mont-Blanc, CHEDDE, Yves Caratini, 73, Rue de la Centrale, CHEDDE, Fremgangsmåte for fremstilling av middels rent silisium (51) Klasse: C04B 28/02 ( ) C04B 24/16 ( ) C09K 8/46 ( ) C09K 8/487 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Halliburton Energy Services Inc, P O Box 1431, OK DUNCAN, USA (US) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Wendell D Riley, HC 64, Box 144, Marlow, OK 73055, USA (US) Baireddy Raghava Reddy, 2013 Waverly Drive, OK73533 DUNCAN, USA (US) Additiv for brønnsement for å begrense tap av fluid (51) Klasse: C07K 14/475 ( ) A61K 38/18 ( ) C07K 19/00 ( ) C12N 15/11 ( ) A61P 21/00 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2003/ (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Amgen Inc., One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, USA (US) OSLO, Thomas Charles Boone, 2805 Michael Drive, CA91320 NEWBURY PARK, USA (US) Hosung Min, 3875 Conner Court, CA91320 NEWBURY PARK, USA (US) Hq Han, 3353 Crossland Street, CA91362 THOUSAND OAKS, USA (US) Bindingsmidler som inhiberer myostatin, fremgangsmåte for deres fremstilling, farmasøytisk preparat derav og anvendelse derav for fremstilling av et preparat, fremgangsmåte for å påvise eller diagnostisere en myostatinrelatert forstyrrelse samt fremgangsmåte for å måle myostatin i en prøve. (51) Klasse: C04B 35/565 ( ) C04B 35/567 ( ) C04B 35/576 ( ) C04B 35/626 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Postboks 113, 4791 LILLESAND Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Vidar Johannessen, Hveteveien 19, 4635 KRISTIANSAND S Jostein Mosby, Venneslaveien 4, 4619 MOSBY Fremgangsmåte for fremstilling av korn som er nyttige for fremstillingen av et silisiumkarbidbasert sintret produkt, komposittkorn fremstilt ved fremgangsmåten, samt anvendelse av kornene. 6

7 meddelte patenter (B1) nr 16/15 (51) Klasse: C12N 15/31 ( ) C12N 1/21 ( ) C12N 9/00 ( ) C07K 14/36 ( ) C12P 19/62 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , FR, , FR, , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/FR2003/02962 (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Aventis Pharma SA, 20, avenue Raymond Aron, ANTONY CÉDEX, CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique), 3, rue Michel Ange, PARIS CEDEX 16, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Jean-Luc Pernodet, 21, rue des Jardins, CACHAN, Marie-Hélène Blondelet-Rouault, 26, avenue des I'Esterel, ORSAY, Hélène Dominguez, 30, rue Campane, AVIGNON, Emmanuelle Darbon-Rongere, 6, rue du Grand Parc, VOISINS LE BRETONNEUX, Claude Gerbaud, 3, allée Dunand, GAGNY, Anne Gondran, 45, boulevard Saint Jacques, PARIS, Fatma Karray, Résidence Universitaire les Rives de I'Yvette, Bâtiment 233, ch 2008, BURES-SUR- YVETTE, Patricia Lacroix, 28, allée de Bellevue, LE PERREUX, Nathalie Oestreicher-Mermet-Bouvier, 9, rue Louise Filliaux-Tiger, CLAMART, Karine Tuphile, 18A, rue de I'Oratoire, CALUIRE, Polypeptider involvert i spiramycin biosyntese, nukleotidsekvenser kodende nevnte polypeptider og anvendelser derav. (51) Klasse: E21B 31/107 ( ) E21B 31/113 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: National-Oilwell LP, Richmond Avenue, 4th Floor, Suite 400, TX HOUSTON, USA (US) James R Streater, 3938 Cyrill Drive, TX77396 HUMBLE, USA (US) Donald L Leach, 2425 Sage Road #93, TX77056 HOUSTON, USA (US) Hydraulisk slagrørlås (51) Klasse: E21B 33/128 ( ) E21B 33/12 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, Nederland (NL) Robert Divis, 7300 Brompton Road #5333, Houston, TX 77025, USA (US) Jason Bigelow, 2111 Holly Hall Street, Apartment 3607, Houston, TX 77054, USA (US) Mark Mulligan, 43 Chestnut Glen, Glenavy, County Antrim BT29 4GJ, Nord-Irland, Storbritannia (GB) David Wolfe, Village Elm, Houston, TX 77063, USA (US) Modulær opphentbar pakning og fremgangsmåte for dette. (51) Klasse: F01D 25/30 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Turbine Power SL, Calle Manzano Numero 16, Seghers, CP29680 ESTEPONA, MALAGA, Spania (ES) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Knuth Jahr, Byåsveien 4, 1415 OPPEGÅRD Flens for varm avgasskanal (51) Klasse: G01V 1/40 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Baker Hughes Incorporated, P O Box 4740, TX HOUSTON, USA (US) Peter S Aronstam, 5930 Solar Point Lane, TX77041 HOUSTON, USA (US) Fremgangsmåte for seismisk tomografisk overvåkning og analyse 7

8 (51) Klasse: G01V 3/30 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (86) Int.inng.dag: (86) Int.Søknadsnr: PCT/US2001/45148 (85) Videref.dag: (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Halliburton Energy Services Inc, Bellaire Boulevard, TX77072 HOUSTON, USA (US) Michael S Bittar, 8711 Wheatland Drive, TX77064 HOUSTON, USA (US) Kompensert flermodus elektromagnetisk bølgeresistivitetsverktøy meddelte patenter (B1) nr 16/15 (51) Klasse: G01V 13/00 ( ) G01V 1/26 ( ) G01V 1/40 ( ) (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: (22) Inng.dag: (30) Prioritet: , US, (24) Løpedag: (41) Allm.tilg.dag: Schlumberger Technology B.V., Parkstraat 83-89, 2514JG HAAG, Nederland (NL) Cengiz Esmersoy, 3815 Palmer Court, Sugar Land, TX 77479, USA (US) Anthony L Collins, 1303 Fries Road, TX77055 HOUSTON, USA (US) Andrew Hawthorn, Fountain Lake Drive, Apartment 134, Stafford, TX 77477, USA (US) Fremgangsmåte og system for bestemmelse av drift for klokke nede i et borehull 8

9 Europeiske patenter (b1) med virkning i europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 Innsigelse mot europeiske patenter må fremmes over for Den Europeiske Patentmyndigheten innen 9 måneder fra bekjentgjørelsen om patentets meddelelse. (51) Klasse : A23L 1/236 ( ) A23L 1/22 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2010/ EPC (Beijing) Natural Products Co., Ltd., 4/F, 3/D, B Building, No. 12 Hongda Beilu Economic and Technical Development AreaBeijing , CN-Kina SHI, Jingang, Room 1908No. 414 BuildingWangjingxiyuansiquChaoyang DistrictBeijing , CN-Kina FENG, Yunlong, Room 503Unit 4No. 22 BuildingLinyuanxiliHongqinanluNankai DistrictTianjin , CN-Kina ZHAO, Chenghai, Room 710No. 1 Building37 CourtyardDongtieyingshunsitiaoFengtai DistrictBeijing , CN-Kina WANG, Hansheng, 3404/R,4/F,3/D,B BuildingNo. 12 Hongda North Rd.Economic and Technical Development Area,Beijing , CN-Kina Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Redusering eller eliminering av ettersmaken i et søtningsstoff ved anvendelse av rebaudiosid D (51) Klasse : A43B 13/14 ( ) A43B 7/08 ( ) A43B 7/14 ( ) A43B 13/12 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, GABOR Shoes Aktiengesellschaft, Marienberger Strasse Rosenheim, DE-Tyskland Whitehead, Andrew, Gluckstrasse Rosenheim, DE- Tyskland Börzel, Harald, Goethestrasse Rosenheim, DE- Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Sålelegeme for en sko samt tilhørende sko med sålelegeme (51) Klasse : A47J 31/00 ( ) A47J 31/057 ( ) A47J 31/44 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , NL, Bravilor Holding B.V., Pascalstraat RD Heerhugowaard, NL-Nederland van de Leijgraaf, Andreas Raymond, Kennemerstraatweg NK Heiloo, NL-Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Anordning for fremstilling av en varmdrikk (51) Klasse : A61G 5/10 ( ) A61G 5/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, , DE, U AAT Alber Antriebstechnik GmbH, Ehestetter Weg Albstadt, DE-Tyskland OSLO, Hjelpefremdriftsanordning for rullestoler 9

10 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 (51) Klasse : A61K 9/00 ( ) A61K 47/10 ( ) A61K 47/14 ( ) A61K 47/24 ( ) A61K 47/26 ( ) A61K 47/44 ( ) A61K 47/48 ( ) A61P 15/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2009/ Medlite As, Hvttingfossveien Homestrand HANSEN, Ketil, Andre, Husvikveien 175N-3124 Tonsberg FAGERLAND, Tore, Myrveien 8bN-1397 Nesoya AFSETH, John, Trosterudveien 15BN-0778 Oslo LEIGH, Mathew, Gartenstrasse 71xCH-4132 Muttenz, CH- Sveits KUNG, Elsa, Beim Goldenen Lowen 12CH-4052 Basel, CH-Sveits VAN HOOGEVEST, Peter, Breitenstrasse 3CH-4416 Bubendorf, CH-Sveits Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Formulering for behandling av vaginal tørrhet (51) Klasse : A61K 9/06 ( ) A61K 9/107 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IT2008/ HOLDING S.A.S di MONICO CAV. SILVANO, Via Del Progresso, PADOVA (PD), IT-Italia DALLE CARBONARE, Maurizio, c/o VERMONT ITALIA SrlCorso A. Palladio 147I Vicenza, IT-Italia Farmasøystisk formulering inneholdende palmitoyletanolamid og stearoyl etanolamid (51) Klasse : A61M 5/50 ( ) A61L 2/00 ( ) A61M 5/32 ( ) B02C 19/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, Mahurkar, Sakharam D., 2768 Palm Springs Lane Country Club VillageAurora, IL 60502, US-USA Mahurkar, Sakharam D., 2768 Palm Springs Lane Country Club VillageAurora, IL 60502, US-USA Sakharam D Mahurkar, 2768 Palm Springs Lane Country Club Village, US-IL60502 AURORA, USA Universell sikkerhetssprøyte (51) Klasse : B21H 8/00 ( ) B21D 31/04 ( ) B23D 31/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/DE2011/ Hacanoka GmbH, Pfälzer Strasse Vöhringen, DE- Tyskland STAHL, Karl-Hermann, Pfälzer Strasse Vöhringen, DE-Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Fremgangsmåte for fremstilling av nettaktige metallmatter, innretning for gjennomføring av fremgangsmåten samt metallmatter fremstilt på denne måten 10

11 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 (51) Klasse : B41J 3/407 ( ) B41J 2/21 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , DE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2010/ Renolit SE, Horchheimer Strasse Worms, DE- Tyskland AUMÜLLER, Hans, Jürgen, Ernst-Ludwig-Str Eich, DE-Tyskland USENER, Heiko, Raiffeisenstr Bobenheim- Roxheim, DE-Tyskland HELD, Lothar, Berliner Str Lampertheim, DE- Tyskland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Printing av plastfilmer ved bruk av en digitalskriver omfattende stasjonære printerhoder for produksjonsordrer med små partistørrelser (51) Klasse : B60C 7/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ ARTIC INVESTMENTS S.A., 65 avenue de la gare1611 Luxembourg, LU-Luxembourg VAN DE WIELE, Hugo, Brueghelpark 6B Lokeren, BE-Belgia Ikke-pneumatisk dekk (51) Klasse : B65B 31/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IT, TV (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/IB2011/ Blu Pack Di Scolaro Mauro, Via Pio X Cernusco Sul Naviglio, IT-Italia Extru SA, Poligono Industrial, S/N31840 Huarte Araquil Navarra, ES-Spania SCOLARO, Mauro, Via Pio X, Cernusco sul Naviglio, IT-Italia OSLO, Anordning for vakuumpakking, spesielt av matvarer (51) Klasse : C07D 417/12 ( ) A61K 31/427 ( ) A61P 9/06 ( ) A61P 9/10 ( ) C07D 417/14 ( ) C07D 471/04 ( ) C07D 487/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : SANOFI, 54, rue La Boétie75008 Paris, FR-Frankrike Czechtizky, Werngard, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Weston, John, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Rackelmann, Nils, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Podeschwa, Michael, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Arndt, Petra, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Wirth, Klaus, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Goegelein, Heinz, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Ritzeler, Olaf, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Kraft, Volker, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland Bellevergue, Patrice, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland McCort, Gary, c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH65926 Frankfurt am Main, DE-Tyskland OSLO, Substituerte 2-(kroman-6-yloksy)-tiazoler og deres anvendelse som farmasøytiske midler (51) Klasse : C08K 5/06 ( ) B65D 65/46 ( ) C08J 5/18 ( ) C08L 3/02 ( ) C08L 67/00 ( ) C08L 67/03 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , IT, MI (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Novamont S.p.A., Via G. Fauser Novara, IT-Italia CAPUZZI, Luigi, Via Della Noce 63I Novara, IT-Italia OSLO, Polyfasebionedbrytbare sammensetninger inneholdende minst en polymer av vegetabilsk opprinnelse 11

12 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 (51) Klasse : C11B 3/12 ( ) C11B 3/14 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Alfa Laval Corporate AB, Box Lund, SE-Sverige Sarup, Bent, Ravnsbjerggårsvej FREDENSBORG, DK-Danmark OSLO, Avsuring av fett og oljer (51) Klasse : C12N 15/10 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P , US, P (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2010/ Regents of the University of Minnesota, 1000 Westgate Drive, Suite 160St. Paul, Minnesota , US-USA Iowa State University Research Foundation, Inc., 310 Lab of MechanicsAmes, IA , US-USA VOYTAS, Daniel F., 2197 Folwell AvenueFalcon HeightsMinnesota 55108, US-USA BOGDANOVE, Adam, 14 John StreetIthaca, NY 14850, US-USA ZHANG, Feng, 4530 Juneau Lane N.PlymouthMinnesota 55446, US-USA CHRISTIAN, Michelle, th Avenue S.Unit 1MinneapolisMinnesota 55406, US-USA CERMAK, Tomas, 2105 Scudder StreetSaint PaulMinnesota 55108, US-USA SCHMIDT, Clarice Lauer, th St.Des MoinesIowa 50311, US-USA DOYLE, Erin, 821 Delaware AvenueAmesIowa 50014, US- USA WANG, Li, 2410 Aspen RoadApt. 102AmesIowa 50014, US-USA OSLO, TAL-EFFEKTOR-FORMIDLET DNA-MODIFIKASJON (51) Klasse : E01B 3/46 ( ) E01B 1/00 ( ) E01B 9/68 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , EP, , EP, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ RST-Rail Systems and Technologies GmbH, Bessemerstrasse 42b12103 Berlin, DE-Tyskland GÄRLICH, Hermann, Domblick Gerwisch, DE- Tyskland ACHLER, Rainer Ernst-Günter, Kirchhöfer Grund Melsungen-Kirchhof, DE-Tyskland Betongelement med en plastplate på undersiden (51) Klasse : E01C 5/00 ( ) E01C 9/00 ( ) E01F 8/00 ( ) E04F 13/08 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , FR, Terreal, Rue Pagès92150 Suresnes, FR-Frankrike Male, Philippe, 23bis Chemin Maréchal Clabel31500 Toulouse, FR-Frankrike Vincent, Paul, Renzo Piano Building Workshop34 rue des archives75004 Paris, FR-Frankrike OSLO, Trafikkoverflate for kjøretøy og fotgjengere (51) Klasse : E02B 15/04 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , SE, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/SE2010/ Elastec, Inc., 1309 West MainCarmi IL 62821, US-USA CLAESON, Magnus, Lindgatan 21SE Västra Frölunda, SE-Sverige LÖFGREN, Peter, Vikvägen 20SE Saltsjöbaden, SE-Sverige OSLO, Fremgangsmåte og anordning for å påføre et dispergeringsmiddel på en vannflate 12

13 europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 (51) Klasse : E21B 43/12 ( ) E21B 43/14 ( ) E21B 43/20 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , GB, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2011/ Camcon Oil Limited, St Johns Innovation Centre Cowley RoadCambridgeCambridgeshire CB4 4WS, GB- Storbritannia WATSON, Peter, c/o Camcon Oil LimiedSt John's Innovation CentreCowley RoadCambridgeCambridgeshire CB4 0WS, GB-Storbritannia OSLO, Enhet for væskeinjeksjon (51) Klasse : F26B 11/16 ( ) F26B 23/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Omya International AG, Baslerstrasse Oftringen, CH-Sveits Bergset, Olav, 5307 Heatherbrooke PKWYBirmingham, AL, 35242, US-USA Cremaschi, Alain, 27 Route de Chalons51240 Saint Germain La Ville, FR-Frankrike Gutsche, Robert, Im Gwänd Dornach, CH-Sveits Hautcoeur, Ludovic, 2 Rue Flaubert51460 Courtisols, FR- Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Fremgangsmåte for tørking av vått partikkelmateriale, der det tørkede partikkelmaterialet er et hvitt mineral som har en RY-lyshet på minst 65%, ved tørking i et direkte overopphetet damptørkeapparat (51) Klasse : G01B 5/25 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2012/ Saudi Arabian Oil Company, 1 Eastern AvenueDhahran 31311, SA-Saudi Arabia SHWAIHEEN, Hassan, A., 1 Eastern AvenueDhahran31311, SA-Saudi Arabia OSLO, Justerbar mal og tilhørende fremgangsmåte (51) Klasse : G08G 5/00 ( ) G01C 23/00 ( ) G08G 5/02 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Airbus Defence and Space GmbH, Willy-Messerschmitt- Straße Ottobrunn, DE-Tyskland Franke, Andre, Hardtstr Immenstadt, DE-Tyskland Vögele, Ulrich, Ailinger Str Friedrichshafen, DE- Tyskland Saar, Sebastian, Thurgauweg Uhldingen, DE- Tyskland OSLO, Framgangsmåte og system for landingshjelp for helikopter (51) Klasse : H01B 7/04 ( ) H01B 7/285 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/GB2010/ Technip France, 6-8 Allée de l'arche Faubourg de l'arche - ZAC Danton92400 Courbevoie, FR-Frankrike WONG, Siu Kit Joe, 25 Parkside AvenueBentonNewcastle Upon Tyne NE7 7NP, GB-Storbritannia DEIGHTON, Alan, 69 Aylesford MewsSunderland SR2 9HY, GB-Storbritannia Murgitroyd & Company, Scotland Street, GB- G58PL GLASGOW, Storbritannia Undervannsnavlestreng 13

14 (51) Klasse : H04B 3/54 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : Vetco Gray Controls Limited, 2 High Street NailseaBristol BS48 1BS, GB-Storbritannia Puchianu, Silviu, c/o Vetco Gray Controls Limited2, High StreetNailsea, Bristol BS48 1BS, GB-Storbritannia Smart, Hilton, c/o Vetco Gray Controls Limited2, High StreetNailsea, Bristol BS48 1BS, GB-Storbritannia Morley, Graham, c/o Vetco Gray Controls Limited2, High StreetNailsea, Bristol BS48 1BS, GB-Storbritannia Davis, Julian, c/o Vetco Gray Controls Limited2, High StreetNailsea, Bristol BS48 1BS, GB-Storbritannia Overføring av elektrisk kraft og data europeiske patenter (B1) med virkning i nr 16/15 (51) Klasse : H04W 56/00 ( ) (87) EP Publ.nr: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (80) EP meddelt : (30) Prioritet: , US, P , US, P , US, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/US2009/ QUALCOMM Incorporated, International IP Administration 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US- USA PALANKI, Ravi, 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US-USA AGASHE, Parag A., 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US-USA GUPTA, Vikram, 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US-USA GUPTA, Rajarshi, 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US-USA BHUSHAN, Naga, 5775 Morehouse DriveSan Diego, California 92121, US-USA OSLO, Fremgangsmåte og apparat for å synkronisere en basestasjon i et trådløst kommunikasjonssystem 14

15 innsigelser mot patent nr 16/15 Innsigelser mot patent Kunngjøring etter patentloven 24, 5 ledd og patent bestemmelsene 20-6, om innsigelser. (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: 2015/00207 (45) Meddelt: Kunngj. i NT nr: 27/14 NCC Construction AS, Postboks 93 Sentrum, 0101 OSLO, Innsiger: Oslo Kommune Bymiljøetaten, Postboks 9336 Grønland, 0135 OSLO, OSLO, Innsigers fullmektig: Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua Innsigelsesdato:

16 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 16/15 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i allment tilgjengelige patentsøknader og meddelte patent, jf. patentloven 44 og patentforskriften 43. (21) Søknadsnr: EB IP Lybrido B.V., Louis Armstrongweg 78, NL-1311 RL ALMERE, Nederland OSLO, (21) Søknadsnr: EB IP Lybridos B.V., Louis Armstrongweg 78, NL-1311 RL ALMERE, Nederland OSLO, (11) Patent nr.: (21) Søknadsnr: Kurita Water Industries Ltd., 10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, JP- TOKYO, Japan (11) Patent nr.: (21) Søknadsnr: Teva Sante, 110 Esplanade du General de Gaulle, FR PARIS LA DEFENSE CEDEX, Frankrike (21) Søknadsnr: EB IP Lybrido B.V., Louis Armstrongweg 78, NL-1311 RL ALMERE, Nederland OSLO, (11) Patent nr.: (21) Søknadsnr: Teva Sante, 110 Esplanade du General de Gaulle, FR PARIS LA DEFENSE CEDEX, Frankrike (21) Søknadsnr: EB IP Lybridos B.V., Louis Armstrongweg 78, NL-1311 RL ALMERE, Nederland OSLO, (11) Patent nr.: (21) Søknadsnr: Sinvent AS, 7465 TRONDHEIM, (11) Patent nr.: (21) Søknadsnr: Hilde Riber, Sandvigveien 218, 4817 HIS, Anne Abrahamsen, Haugenesveien 56, 4870 FEVIK, Jorunn Hansen, Nedenes terasse 12, 4823 NEDENES, Aashild Feragen, Utnesveien, 4817 HIS, Agnethe Tholle, Askedalen, 4824 BJORBEKK, Petter Muren, Hellesvingen 9, 1336 SANDVIKA, Rolf Olufsen, Bilittkroken 48, 1279 OSLO, Bjørn Berli, Tivoliveien 3, Sandnes, 4812 KONGSHAVN, (21) Søknadsnr: Eltorque AS, Verkstedvegen 4, 7125 VANVIKAN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

17 trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige nr 16/15 Trukket, avslåtte og henlagte søknader som er allment tilgjengelige (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr: (21) Søknadsnr:

18 utløpte patenter nr 16/15 Utløpte patenter For følgende patenter er patenttiden utløpt. (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr: (11) Patentnr:

19 endring i fullmaktsforhold nr 16/15 Endring i fullmaktsforhold (21) Søknadsnr: EB IP Lybrido B.V., Louis Armstrongweg 78, NL-1311 RL ALMERE, Nederland OSLO, (11) Patentnr: (21) Søknadsnr: Kurita Water Industries Ltd., 10-1, Nakano 4-chome, Nakano-ku, JP- TOKYO, Japan

20 Oversettelse av krav i europeiske søknader (a1) oversettelse av krav i Europeiske søknader (A1) nr 16/15 I følgende europeiske søknader er det innlevert oversettelse av publiserte krav på norsk. (51) Klasse : B65F 5/00 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (30) Prioritet: , FI, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FI2010/ Maricap OY, Pohjantähdentie Vantaa, FI-Finland SUNDHOLM, Göran, Ilmari Kiannon kuja 3FI Tuusula, FI-Finland OSLO, Fremgangsmåte for og system for trykkluftdrevet transport av materialer (51) Klasse : B65F 5/00 ( ) B65G 53/04 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (30) Prioritet: , FI, , FI, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/FI2011/ Maricap OY, Pohjantähdentie Vantaa, FI-Finland SUNDHOLM, Göran, Ilmari Kiannon kuja 3FI Tuusula, FI-Finland OSLO, Fremgangsmåte og trykkluftbelastet materialtransportsystem (51) Klasse : D03D 15/04 ( ) D03D 15/08 ( ) D03D 17/00 ( ) D03D 27/04 ( ) (87) EP Publ.nr.: EP (86) EP søkn.nr.r: (86) EP innl.dag: (87) EP publ.dag: (30) Prioritet: , US, P , US, (86) Int.inndag : (86) Int.søknadsnr : PCT/EP2011/ Sanko Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S., Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde16400 Inegol - Bursa, TR-Tyrkia YENICI, Hamit, c/o SANKO Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde16400 Inegol - Bursa, TR-Tyrkia KORKMAZ, Fatma, c/o SANKO Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde16400 Inegol - Bursa, TR-Tyrkia ERKUS, Ertug, c/o SANKO Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde16400 Inegol - Bursa, TR-Tyrkia UDUL, Ahmet, c/o SANKO Tekstil Isletmeleri San. Ve Tic. A.S.Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde16400 Inegol - Bursa, TR-Tyrkia Vevd tøy 20

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2285808 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 471/20 (2006.01) A61K 31/407 (2006.01) A61K 31/424 (2006.01) A61K 31/437 (2006.01) A61K 31/438 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170890 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 487/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.03.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22304 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C09K 8/487 (06.01) C04B 24/28 (06.01) C04B 28/02 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06.

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert 2016.06. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 336115 Søknadsnummer 20110971 2016.06.25 13:33:00 Inngitt

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1)

2012.12.03 Meddelt 2012.11.27 Patent meddelt (B1) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.06.18 13:19:00 Tittel Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer 332673 Søknadsnummer 20084921 Frekvensomformer

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 6-2003.03.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2125711 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07C 321/20 (2006.01) A61K 31/216 (2006.01) A61K 31/421 (2006.01) A61K 31/4402 (2006.01) A61K 31/495 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22127 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. H04J 3/02 (06.01) H04L /14 (06.01) H04L 27/26 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 334615 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33461 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G08C 19/00 (06.01) H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 03921 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 0.08.23 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146836 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47G 9/ (06.01) B26D 3/00 (06.01) B26D 3/28 (06.01) B29C 44/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 229688 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B29B 17/02 (06.01) D21B 1/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808

nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 . nr 10/07-2007.05.07 NO årgang 5 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1924 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 33/03 (06.01) H04B 1/18 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.18 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2770 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2770 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 3/00 (06.01) C21D 6/00 (06.01) C21D 9/04 (06.01) C22C 38/00 (06.01) C22C 38/44 (06.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - JULI-2013 (Amendments - July-2013) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-BUC MSA V c/o Wilmington

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2008 (Amendments - February-2008) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-OPJ Helicopter

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.07.08 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 22246 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. B41J 2/0 (06.01) B41J 2/17 (06.01) B41J 29/38 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333629 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. H01R 9/24 (2006.01) H01R 25/00 (2006.01) H02G 3/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20033445 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 211264 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 209/08 (2006.01) A61K 31/63 (2006.01) A61P 3/00 (2006.01) C07D 213/71 (2006.01) C07D 231/6 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST

TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST TILBEHØRSHÅNDBOK NO STAND ASSIST Håndboken for tilbehøret Stand Assist er et tillegg til hovedhåndboken for DOLOMITE STEP UP og må brukes sammen med brukerhåndboken med delenr. I537352. DOLOMITE STAND

Detaljer

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 13 28.06.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER

NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER NORGES LUFTFARTØYREGISTER NORWEGIAN CIVIL AIRCRAFT REGISTER ENDRINGER - FEBRUAR-2015 (Amendments - February-2015) LUFTFARTØY SLETTET AV REGISTERET (Aircraft deleted from the Register) LN-ABG Fedde Kjetil

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 01/12-2012.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 01/12-2012.01.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 01/12-2012.01.02 årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 232784 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. G06K 19/07 (2006.01) A01N 2/00 (2006.01) A01N 43/00 (2006.01) A01N 9/00 (2006.01) C02F 1/0 (2006.01) C09D

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335705 (13) B1. NORGE (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3370 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 17/06 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20127 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2012.09.18 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 13/15-2015.03.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 328715 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 32871 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. H04B 3/4 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 0426 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 04.11.30 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 02.06.17

Detaljer

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 03-2006.01.30 NO årgang 4 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer