Efter sidste såt Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efter sidste såt. 1905 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!"

Transkript

1 Efter sidste såt Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!

2 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; dn.no, e24.no,na24

3 Nettportalen Min side

4 Min side dine transaksjoner

5 Rapporter

6 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; dn.no, e24.no,na24

7 Et tilbakeblikk siste 5 år Frykt for bankkrise Oljepris $150 Gresk statsgjeld nedgraderes Uroen i Araberverden en starter Lehman kollaps Jordskjelv i Japan Verdensøkonomien snur positivt USA s statsgjeld nedgraderes Man kan ikke sammenligne frykt og grådighet - Frykt er noe plutselig, gjennomtrengende og intenst. Grådighet er langsommere. Frykten slår. Warren Buffet august 2011

8 5-års spareavtale slo banken frem til juli 1000 kr pr mnd aug jul 2011

9 Så falt markedet 1000 kr pr mnd okt sep 2011

10 Betyr det at:

11 Frem til nå har det lønt seg å kjøpe når 5-årsavkastningen er lav Rullerende 5 års avkastning (H.S) SKAGEN Vekst (V.S) Siste 5 år Indeks -0,27 % (pr år) -0,39% Pr (5 års rullerende avkastning månedlige observasjoner)

12 Topper og bunner i 5 års perioder SKAGEN Global SKAGEN Kon-Tiki Siste 5 år Indeks 1,66 % (pr år) -3,42% Siste 5 år Indeks 9,03% (pr år) 4,84% Pr (5 års rullerende avkastning månedlige observasjoner)

13 Uansett, husk at: Når du er på toppen og utsikten er fantastisk, må du ned før du kan nå nye høyder Stigningen blir størst når du starter langt nede Sokse, Jotunheimen Privat bilde Smørstabbtindan, Jotunheimen Privat bilde

14 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

15 Omorganisering Harald Espedal i ny delt rolle som administrerende direktør og investeringsdirektør fra 1. oktober. Det innfrir Kristian Falnes sitt ønske om å rendyrke rollen som porteføljeforvalter av SKAGEN Global. Espedal har siden mars 2010 gitt administrativ støtte til Falnes og omorganisering er en naturlig progresjon og formalisering av denne ansvarsfordelingen.

16 Våre rentefond: Utvikling hittil i år SKAGEN Høyrente / Høyrente Inst. SKAGEN Krona SKAGEN Avkastning SKAGEN Tellus Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Porteføljeforvalter Elisabeth A. Gausel Porteføljeforvalter Jane S. Tvedt Porteføljeforvalter Torgeir Høien RENTEFOND HITTIL I ÅR INDEKS SKAGEN Høyrente 2,11 % 1,77 % SKAGEN Avkastning 2,09 % 3,93 % SKAGEN Tellus (NOK) - 4,82 % - 0,79 % SKAGEN Tellus (EUR) - 3,76 % 0,31 % Tall pr

17 Porteføljeforvalters kommentar Fond SKAGEN Høyrente Kommentar på avkastning Avkastningen overstiger både indeks og 3 måneders NIBOR hittil i år. Lav risiko høyete prioritet som vanlig, likvide investeringer og vi har en relativt stor andel på bankkonto. Har økt gjennomsnittlig tid til sluttforfall till 1.23 år men rentedurasjonen uforandret på 0,13 år. Fondet er posisjonert for (fortsatt) turbulens og med lav renterisiko forventes avkastningen å følge utviklingen i NIBOR. (Hittil i år 2,11% som tilsvarer årlig avkastning på like under 3,2%) SKAGEN Avkastning Avkastningen hittil i år ligger foran SH, men bak indeksen(indeksen har dratt i fra pga et kraftig fall i norske statsrenter, som vi mener er forbigående). Den norske delen av fondet er plassert i sikre bankpapirer og har lav rentedurasjon. Den utenlandske delen er plassert i noen utenlandske statsobligasjoner som vi mener vil gi kundene en meravkastning utover å bare være investert i norske papirer. (Alle valutainvesteringer er valutasikret) Avkastningen hittil i år er ca 2,4%. Vi jobber mot å oppnå en avkastning på 3,5 4%. SKAGEN Tellus Vi har hatt et dårlig år så langt. Vi forutså ikke sommerens krampetrekning i finansmarkedene og hadde for lav durasjon i USA, Tyskland, UK og Japan. Nå mener vi obligasjonsmarkedene her er preget av en frykt-boble, og vi har ingen lange obligasjoner i disse markedene. Her vil det komme en rekyl.

18 Utvikling hittil i år AKSJEFOND HITTIL I ÅR INDEKS SKAGEN Vekst - 18,40 % - 13,09 % SKAGEN Global - 13,24 % - 12,16 % SKAGEN Kon-Tiki - 14,78 % - 16,09 % Tall pr

19 Markeder hittil i 2011 i NOK (pr. 31. august) Indonesia -1 % Thailand -5 % Sveits -9 % USA (S&P 500) -11 % Sør-Korea -12 % Verdensindeksen -12 % Storbritannia -12 % Russland -13 % Spania -13 % SKAGEN GLOBAL -13 % Kina (lokal) -13 % Norge (OSEBX) -14 % SKAGEN KON-TIKI -15 % Ja J Japan -15 % Frankrike -15 % Vekstmarkedsindex -16 % Sør-Afrika -16 % Tyskland -18 % Hong Kong -18 % SKAGEN VEKST -18 % Sverige -20 % Brasil -22 % Italia -24 % Finland -26 % India -28 % Tyrkia -33 %

20 Vinnere og tapere hittil i år Fond Flipp Flopp SKAGEN Vekst Axis-Shield* 62m Carnival -88m Pride* 44m Sevan Marine -79m Gjensidige 39m Samsung -67m SKAGEN Global Parmalat 421m Citigroup -505m DTAC 264m Samsung -474m Pride* 184m Eletrobras -360m SKAGEN Kon-Tiki Pride* 305m Hon Hai -537m Equinox* 291m Samsung -521m DTAC 131m Sistema -488m * = oppkjøp

21 Porteføljeforvalters kommentar Kommentar om utviklingen SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon-Tiki Med utgangspunkt i SKAGENs investerings-filosofi har fondet funnet mange undervurderte SMB-selskaper på Oslo Børs. I det dårlige markedet i år har disse selskapene gjort det dårligere enn markedet. Verdsettelsen av aksjene i porteføljen er nå svært attraktiv. Utbytteavkastningen er attraktiv i forhold til rentenivå. Vi er fortsatt forbløffet over den lave verdsettelsen av store globale selskaper, og da særlig de amerikanske. Vi justerte opp inntjeningsestimatene for Great Wall Motor, Harbin Electric og China Mobile, mens vi tok ned forventingene til Samsung Electronics, HonHai PrecisionIndustry, Bharti Airtel, Aveng, Maersk og EpresasICA

22 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

23 SKAGEN Vekst med geografisk oversikt Tall pr

24 SKAGEN Global med geografisk oversikt Tall pr

25 Petrobras er en av verdens ledende oljeselskaper Nr 5 i verden på produksjon Nr 4 på reserver Nr 6 på raffinerikapasitet Nr 4 på markedsverdi Source: Evaluate Energy ( barrels per calendar day, considering company % shareholding and including JVs) and Bloomberg Notes: Peer companies selected above have a majority of capital traded in the public market; * 2009

26 Petrobras forventer å doble sine oljereserver innen 2020

27 Petrobras forventer 5+% økning produksjonen innen 2015, dobling innen 2020

28 Kursmål Dagens kurs Finnes i alle 3 aksjeporteføljene. SKAGEN Global og Vekst har nylig kjøpt seg inn igjen.

29 Petrobras er lavt priset på nøkkeltall. P/E (11e): 6,9 P/B: 0,8 P/TBV: 1.1 ROE (11e): 12 % Utbytte (11e): 3.2% Kurs i dag ca 20 Vårt kursmål er 40 Oppside på 50% kun på å summere sammen verdien av eiendelene, selv med oljepris på USD 80 og med dagens produksjon. Petrobras har store reserver og forventer å doble disse innen Forventet letekostnad på $ 2 pr fat. Markedet ser ikke ut til til å være villig til å prise inn forventet vekst i oljeproduksjon (dobling innen 10 år) og verdien av uoppdagede felt. Generell utgang fra vekstmarkedene har gitt kursfall på vektsmarkedsaksjer. Dette rammer også Petrobras tiltross for at utsiktene er svært lovende. Upopulær pga corporate govenance. Tiltross for stigende oljepriser er bensinprisene ikke økt (subsidiering) Investorene liker ikke statens innblanding i forretningsdriften.

30 SKAGEN Kon-Tiki med geografisk oversikt Tall pr

31 Renhe Commercial Holding Company Limited Renhe utvikler undergrunns shoppingsentre i Kina Selskapet inngår avtale med sivilforsvaret om å bygge tilfluktsrom under hovedtrafikkårer I shoppingområder

32 Renhe Commercial Holding Company Limited

33 Renhe Commercial Holding Company Limited

34 Unik forretningside Renhe har 18 års historie med virksomhet i 31 byer Selskapet bekoster byggingen av tilfluktsrom og får rett til en 40 års leieavtale fra sivilforsvaret Ved utløpet av 2010 driftet selskapet kvm lokaler hvorav kvm var eid av Rehne

35 Sterk vekst i kommende år Idag har Renhe 1.5m kvm under oppføring pluss godkjente planer for 3,1m kvm Har siste år realisert 5 prosjekter med gevinst på RMB 4mrd Netto kontantbeholdning utgjør HKD 5.6 mrd (HKD 0.25 per aksje) tilsvarende 37% av egenkapitalen

36 Triggere og risiko Triggere: Tilbakekjøp av aksjer Ferdigstillelse av store prosjekter i år Avklaring av oppgjør for gjennomførte salg som beløp seg til RMB 4bn i 11/10 Risko: gjennomføring, nye prosjekter, konkurranse, negativ kontantstrøm, eierstyring og selskapsledelse.

37 Nøkkeltall Børsverdi: HKD 28mrd, NOK 20bn Antall aksjer: m P/E (11e): 5.0x P/E (12e): 4.5x P/BV: 1.7x P/TBV: 1.7x RoE (11e): 30% Utbytteavkastning: 5.6%

38 Sørg for å kjøpe aksjer så billig som mulig. Forstå regnskapstall viktige nøkkeltall Gå mot strømmen Ha is i magen Søk upopulære selskaper, hvis de er veldrevne Lær at kriser er perioder som gir deg mulighet til å kjøpe aksjer på tilbud

39 Kursutvikling Hellenic stock exchange siste 5 år

40 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nytt rapporteringsverktøy Tilbakeblikk siste år Våre fond Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; istockphoto

41 Spekulant vs Investor - Porteføljeforvalter En investor: er en som nøye analyserer et selskap og dets eksakte verdi, og kjøper kun aksjen dersom den handles med en betydelig rabatt i forhold til selskapets underliggende verdi. kjøper altså Selskap X dersom aksjen handles til kr 38, mens underliggende verdi er 65. Baserer kjøpsbeslutningen på fakta og lar ikke følelsene bli involvert. En spekulant: er en som kjøper aksjen med bakgrunn i alle andre grunner(avisartikler, rykter, tro på oppgang/nedgang osv)

42 Fasit ingen store nyheter, New York + 1,21%

43 Investeringsfilosofien er vår vei gjennom støyen

44 Helsesjekk er viktig uavhengig av markedsforhold Verdsettelse Triggere Risiko Selskapets fundamentale verdi (selv om vi ikke har noe imot rabatter) God og forståelig forretningsmodell Verdiskapende ledelse Vekst Endringer i balanse eller selskapsstruktur Restrukturering/syklisk vending Handlingsrom Regnskapsbalansen Konkurranse Følsomhet for forutsetningen Dårlig ledelse

45 Eksempler på Undervurderte selskap Selskap Kurs Kursmål* Oppside Fond 22,9 50* 137 % 12, % 20, % Global, Vekst og Kon-Tiki Global, Vekst og Kon-Tiki Global, Vekst og Kon-Tiki 31, % Global 32, % Vekst og Global Kursmål: Vår vurdering av den fundamentale verdien av selskapet * Kursmål 50 = SKAGEN Globals vurdering

46 Porteføljen er Undervurdert Fond Størrelse av fond Oppside SKAGEN Vekst (topp 12) 31,3% 63% SKAGEN Global (topp 10) 34,4% 62% SKAGEN Kon-Tiki (topp 12) 44,4% 78% Største posisjoner handles med en betydelig rabatt i forhold til den fundamentale verdien.

47 Resultat av aksjeplukking er en portefølje vesentlig billigere enn verden.. Referanseindeks Fond Største investeringer

48 Spekulant vs Investor - Fondssparer I achieved a wonderful track record. The only sad thing is that clients did not make much out of it. En spekulant eller investor? Den mest klassiske skillet mellom en investor og en spekulant ligger i deres holdning mot aksjemarkedets bevegelser. En spekulants hovedfokus er å delta og tjene penger på markedet fluktuasjoner. En investors hovedfokus er ta del i den langsiktige verdiskapningen som skjer i aksjefondet over tid

49 Hvorfor er det selvsagte så vanskelig? Frykt og grådighet ligger i menneskets natur. Hvordan påvirker den din adferd? I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men Sir Isaac Newton (lost a large fortune in the South Sea Bubble)

50 Hvorfor er det selvsagte så vanskelig? Maksimal finansiell risiko Begeistring Entusiasme Eufori Engstelse Benektelse Frykt Frykt og grådighet ligger i menneskets natur. Hvordan påvirker den din adferd? Optimisme Fortvilelse Optimisme Panikk Lettelse Kapitulasjon Håp Motløshet Depresjon Maksimale finansielle muligheter I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men Sir Isaac Newton (lost a large fortune in the South Sea Bubble)

51 Det er svært krevende å være disiplinært. Veien fra langsiktig investor til spekulant kan være kort

52 Kraftige korreksjoner gir gode kjøpsmuligheter Kursmål vs utvikling SKAGEN Kon-Tiki

53 Du må være forsiktig hvis du ikke vet hvor du skal, for da er det mulig at du aldri kommer dit. Yogi Berra Hva er målene for sparingen? Hva skal til for å nå de?

54 Hvor befinner du deg i løypen? Ivareta Sparefasen - rebalansering - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Sparefasen - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Disponere - uttaksavtale

55 Rebalanseringsstrategi sikrer disiplinerte kjøp og salg

56 Rebalansere - fornuftig formuesforvaltning kjøp når det er billig selg når det er dyrt Markedet stiger vi selger aksjer Markedet stiger vi selger aksjer Markedet faller kjøper mer aksjer Markedet faller kjøper mer aksjer

57 Hva skjer?

58 Fondsparing med hvilepuls Natstemning på havet. Fulmåne. Av Carl Locher. en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens museum Salg rentefond kjøp av aksjefond Salg aksjefond kjøp av rentefond 50/50 - SKAGEN Vekst og SKAGEN Høyrente. Oppstart:1. januar Årlig rebalansering Gjennomsnittlig årlig avkastning i perioden: 8,1%

59 Rebalansering hvem hvor - hvordan Hvem bør rebalansere? For de som ønsker å ha en sammensatt portefølje og ivareta en balanse mellom renter og aksjer, og som ønsker å ha et system som fjerner følelser fra sine beslutninger. Hvor stor portefølje? Passer best for porteføljer (sum av aksjer og renter ) fra ,-. Hvordan? Ta kontakt med SKAGEN særskilt avtale må inngåes.

60 Hvor befinner du deg i løypen? Ivareta Sparefasen - rebalansering - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Sparefasen - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Disponere - uttaksavtale

61 Uttaksavtale den smarte måten å ta ut pengene på

62 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

63 Markedsutsikter, litt som Apollo 13 Apollo 13 var den tredje amerikanske ekspedisjon til månen Raketten ble skutt opp 11. april 1970 kl 13:13 Eksplosjon i en av oksygentankene gjorde at månelandingen måtte avbrytes

64 Houston, we have a problem En av de store scenene i filmen om Apollo 13 er fra mission control i Houston etter eksplosjonen Gene Kranz, mission control Houston Håpløsheten brer seg etter hvert som flight director Gene Kranz mottar rapporter fra sine medarbeidere om alt som er ødelagt

65 Fokuser på det som fungerer Etter en stund vil Kranz ikke høre mer om hva som ikke fungerer, men ber om rapport om hva som virker Basert på denne informasjonen, snur stemningen Bakkemannskapene og astronautene lager improviserte løsninger for å overleve mens romfartøyet var på vei tilbake til Jorden En hel verden fulgte med da romkapselen landet i Stillehavet den 17. april 1970 med astronautene i god behold

66 Utviklingen i vestlige økonomier i sommer minner om Apollo 13 Markedene ble bombardert av dårlige nyheter: Nedjusterte vekstutsikter Usikkerhet rundt gjeldsbetjeningsevnen til SYDEN-land Nedgradering av USA s kredittverdighet Bilde; Dn, Time

67 Nedbygging av gjeld reduserer veksten Siden 2008 har husholdningene i USA og de fleste OECD-land økt sparingen ved å kutte forbruk og investeringer Samtidig er statsgjelden kommet opp på så høye nivåer at så godt som alle vestlige regjeringer er i ferd med å implementere tiltak for å redusere underskuddet på statsbudsjettet Svak privat etterspørsel og mer kontraktiv finanspolitikk er den fundamentale grunnen til at vekstutsiktene er redusert i vesten

68 Tradisjonelt har myndighetene to virkemidler til å stimulere økonomien Finanspolitikk innebærer at myndighetene i nedgangstider øker utgiftene og/eller reduserer skattene for å stimulere etterspørselen. Bieffekten er økt underskudd på statsbudsjettet Pengepolitikk senke renten for å stimulere investering og forbruk, eventuelt også devaluere valutaen for å bedre konkurranseevnen Bilde:e24, istockphoto

69 Nå er verktøykassa tom i USA og Europa Kan ikke bruke finanspolitikken Høy statsgjeld innebærer at finanspolitikken må strammes inn til tross for svake konjunkturer Pengepolitikken virker ikke Sparingen er høy, forbruk og investering lav til tross for renter nær null Bilde: istockphoto

70 Vi velger allikevel å fokusere på det som fungerer Lav verdsettelse Lave renter Aktiviteten vil holde seg god i vekstmarkedene Vi unngår global tilbakegang, ikke gjentakelse av

71 Aksjekurs i forhold til bokført egenkapital - både verdensindeksen og vekstmarkedene er priset godt under gjennomsnittet siste ti år - 1,68-1,61 71

72 Lav verdsettelse gir redusert fallhøyde Husk at mye dårlige nyheter nå er priset inn i aksjemarkedet, en mild resesjon i vestlige økonomier er priset inn De ti største postene i SKAGEN Global var ved utløpet av august priset til 0,9 ganger bokført egenkapital. Tilsvarende tall for SKAGEN Kon-Tiki er 0,8 og SKAGEN Vekst 1,0. Til sammenligning var de største postene i både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki ved inngangen til finanskrisen i juli 2008 priset til 1,9 ganger bokført egenkapital

73 Lav verdsettelse og lave renter åpner for oppkjøp

74 Negativ realrente 10-årig risikofri realrente Kilde: Reuters EcoWin

75 Lav renteavkastning Selv om du får 3,5% rente i banken, er realavkastningen etter skatt negativ penger i banken spises opp av skatt og inflasjon Rente før skatt: 3,5% Rente etter inntektsskatt: 3,5%*72% = 2,5% Rente etter formuesskatt: 2,5% - 1,1% = 1,4% Realrente etter skatt: 1,4% - 2,5% = -1,1%

76 gjør at du på sikt vil du få godt betalt for å eie aksjer Verdens børser er priset til ganger forventet resultat Det innebærer at inntjeningen til selskapene i dag forrenter børsverdien med 7-8% etter skatt og inflasjon Inntjeningen fra bedrifter kan langsiktig forventes å vokse 2-3% årlig utover inflasjonen, mens renteavkastningen bare vokser i den grad realrenten øker Bilde: istockphoto

77 Hva skjer i vekstmarkedene Ved inngangen til året var overoppheting i vekstmarkedene et tema som bekymret investorene Frykten var at den sterke økonomiske veksten ville føre til inflasjon. Videre at bekjempelse av inflasjonen ville punktere den høye veksten Så langt i år ser vi lite som underbygger denne frykten. Høye råvarepriser har ikke ført til økt inflasjon i vekstmarkedene Det ser ut som om råvareprisene toppet i 2. kvartal, det gir enda mindre grunn til bekymring om inflasjon i Kina og de andre vekstmarkedene

78 Vi låner ikke fra planeten Mars, gjeldsoppbygging ett sted fører til formuesbygging et annet sted Offentlig gjeld som andel av BNP

79 kilde: abcnyheter Nettoppslag i forbindelse med IMF-møte september 2011:

80 I vekstmarkedene vil lav gjeld og høye renter kunne gi rom for kraftige stimulanser

81 Vekstmarkedene er ikke veldig følsomme for svekket eksport til vesten Eksport til vestlige land som andel av BNP

82 Dette sa vi i vinter Økonomisk vekst i 2011 vil bli som i 2010: full fart i Asia, svak, men positiv vekst i Europa og USA. Ingen double dip Fortsatt lave renter i vest, inflasjonsrisiko i Kina Globale aksjer er attraktivt priset etter 10 år i skyggenes dal Fare for nedjustering av optimistiske inntjeningsestimater Fortsatt høy oppkjøpsaktivitet Stor andel av pessimister blant investorene gir godt grunnlag for god aksjeavkastning

83 Nå sier vi: Svakere økonomisk vekst, mulig resesjon i USA og Sør-Europa Inflasjon i Vekstmarkeder er ikke lenger trussel, utsikter til mer ekspansiv penge og finanspolitikk Ingen global resesjon, fortsatt gode vekstimpulser fra Vekstmarkeder Prising av aksjer på historisk lavt nivå, men fortsatt nedside hvis vi får global resesjon Vi vil få nedjusteringer av analytikernes inntjeningsestimater for SKAGEN-fondene er godt posisjonert med lavt vurderte globale selskaper der mange har attraktive posisjoner i Vekstmarkeder

84 Spørsmål???????

85 Følg SKAGEN Fondene på &

86 Cyklister i havstokken Av Einar Hein, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Takk for i dag. Vel hjem!

87 Disclaimer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Kunsten å bruke sunn fornuft Velkommen til informasjonsmøte Fiskerne Søren Thy og Thomas Svendsen, 1911 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne Bildet er utlånt av Skagens Museum. Kveldens program Kort

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no

markedsrapport Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no markedsrapport KRISE SOM VANLIG Investeringsmuligheter nummer 1 APRIL 2014 www.skagenfondene.no leder Mot normalt På slutten av fjoråret skrev jeg at «2013 var et unormalt rolig år vi bør være forberedt

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2%

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Mars 2012. Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mars 2012 Månedens avkastning: + 0,1% Hittil i 2012: + 10.2% Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Første kvartal 2012 blant de beste siden 1970 1 Høydepunkter

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3%

SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% SKAGEN Vekst Statusrapport - september 2012 Avkastning hittil i år: 6,3% Aksjemarkedet som pleier å ha en svak periode om høsten, har i 2012 vært sprekere enn vanlig til tross for svake økonomiske indikatorer.

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer

NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO. Plass til mer markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Frem fra glemselen Amerikanske IT-selskaper har gjenoppstått i porteføljen til SKAGEN Global. 10 Ny vri Programvaregiganten SAP er i ferd med å reformere

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving

markedsrapport 8 - ny opptur? 10 Svimlende svingninger 12 tar poenget 16 en jobb for Super-mario norske renter med u-sving markedsrapport nummer 3 oktober 2011 Skagenfondene.no les PorteFøljeForvAlterneS beretning PÅ SIde 19 dominoeffekt 8 - ny opptur? et svært godt tiår i aksjemarkedene kan være få år unna, hevder ole Søeberg.

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Mai 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Mai 2010

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 %

SKAGEN Vekst. Et år i røff sjø har skapt gode muligheter. Juli 2012. Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Juli 2012 Månedlig avkastning: 2,1% Hittil i 2012 (NOK): 7,6 % Et år i røff sjø har skapt gode muligheter Selv om sikten ikke er så god har veien vært jevnere

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer.

Markedsrapport. Vindu mot verden. Husk å vanne blomstene. Orden i sakene. Den alvorlige ulykken stoppet ikke Geir Inge. >6. Slik selger vi aksjer. Markedsrapport NUMMER 2 JULI 2013 www.skagenfondene.no Vindu mot verden Våre porteføljeforvaltere reiser for å finne nye ideer og selskaper, men vårt perspektiv er alltid fra SKAGENs ståsted. >8 Orden

Detaljer

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning

Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol. Årsrapport 2007. Dette vil prege 2008. Våre fond 2007. Tillitens vokter. Porteføljeforvalternes beretning Årsrapport 2007 Fra heden nord for Skagen, 1885 Av P.S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Noen ser bare skyer vi ser glimt av sol Våre fond 2007 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

Trosset tragedier og uro

Trosset tragedier og uro markedsrapport N U M M E R 1 A P R I L 2 0 11 S K A G E N F O N D E N E. N O Trosset tragedier og uro Så langt har 2011 gitt oss naturkatastrofer, uro i Midtøsten og Nord-Afrika samt inflasjonsfrykt i

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Mars 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på minus 5,7 prosent i mars. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert

Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Kunsten å bruke sunn fornuft Hva skjer? Bli orientert og inspirert Vinterens informasjonsmøte 2011 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Tilbakeblikk 2010 Våre fond Porteføljekonstruksjon

Detaljer

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no

banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no MARKeDSrApPort banebrytende innovasjon hvis prisen er riktig nummer 2 JULI 2014 www.skagenfondene.no LEDER Is i magen God avkastning gjør godt, men litt is i magen er ikke å forakte det heller. Når dette

Detaljer