Efter sidste såt Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Efter sidste såt. 1905 Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!"

Transkript

1 Efter sidste såt Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Velkommen!

2 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; dn.no, e24.no,na24

3 Nettportalen Min side

4 Min side dine transaksjoner

5 Rapporter

6 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; dn.no, e24.no,na24

7 Et tilbakeblikk siste 5 år Frykt for bankkrise Oljepris $150 Gresk statsgjeld nedgraderes Uroen i Araberverden en starter Lehman kollaps Jordskjelv i Japan Verdensøkonomien snur positivt USA s statsgjeld nedgraderes Man kan ikke sammenligne frykt og grådighet - Frykt er noe plutselig, gjennomtrengende og intenst. Grådighet er langsommere. Frykten slår. Warren Buffet august 2011

8 5-års spareavtale slo banken frem til juli 1000 kr pr mnd aug jul 2011

9 Så falt markedet 1000 kr pr mnd okt sep 2011

10 Betyr det at:

11 Frem til nå har det lønt seg å kjøpe når 5-årsavkastningen er lav Rullerende 5 års avkastning (H.S) SKAGEN Vekst (V.S) Siste 5 år Indeks -0,27 % (pr år) -0,39% Pr (5 års rullerende avkastning månedlige observasjoner)

12 Topper og bunner i 5 års perioder SKAGEN Global SKAGEN Kon-Tiki Siste 5 år Indeks 1,66 % (pr år) -3,42% Siste 5 år Indeks 9,03% (pr år) 4,84% Pr (5 års rullerende avkastning månedlige observasjoner)

13 Uansett, husk at: Når du er på toppen og utsikten er fantastisk, må du ned før du kan nå nye høyder Stigningen blir størst når du starter langt nede Sokse, Jotunheimen Privat bilde Smørstabbtindan, Jotunheimen Privat bilde

14 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

15 Omorganisering Harald Espedal i ny delt rolle som administrerende direktør og investeringsdirektør fra 1. oktober. Det innfrir Kristian Falnes sitt ønske om å rendyrke rollen som porteføljeforvalter av SKAGEN Global. Espedal har siden mars 2010 gitt administrativ støtte til Falnes og omorganisering er en naturlig progresjon og formalisering av denne ansvarsfordelingen.

16 Våre rentefond: Utvikling hittil i år SKAGEN Høyrente / Høyrente Inst. SKAGEN Krona SKAGEN Avkastning SKAGEN Tellus Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Porteføljeforvalter Elisabeth A. Gausel Porteføljeforvalter Jane S. Tvedt Porteføljeforvalter Torgeir Høien RENTEFOND HITTIL I ÅR INDEKS SKAGEN Høyrente 2,11 % 1,77 % SKAGEN Avkastning 2,09 % 3,93 % SKAGEN Tellus (NOK) - 4,82 % - 0,79 % SKAGEN Tellus (EUR) - 3,76 % 0,31 % Tall pr

17 Porteføljeforvalters kommentar Fond SKAGEN Høyrente Kommentar på avkastning Avkastningen overstiger både indeks og 3 måneders NIBOR hittil i år. Lav risiko høyete prioritet som vanlig, likvide investeringer og vi har en relativt stor andel på bankkonto. Har økt gjennomsnittlig tid til sluttforfall till 1.23 år men rentedurasjonen uforandret på 0,13 år. Fondet er posisjonert for (fortsatt) turbulens og med lav renterisiko forventes avkastningen å følge utviklingen i NIBOR. (Hittil i år 2,11% som tilsvarer årlig avkastning på like under 3,2%) SKAGEN Avkastning Avkastningen hittil i år ligger foran SH, men bak indeksen(indeksen har dratt i fra pga et kraftig fall i norske statsrenter, som vi mener er forbigående). Den norske delen av fondet er plassert i sikre bankpapirer og har lav rentedurasjon. Den utenlandske delen er plassert i noen utenlandske statsobligasjoner som vi mener vil gi kundene en meravkastning utover å bare være investert i norske papirer. (Alle valutainvesteringer er valutasikret) Avkastningen hittil i år er ca 2,4%. Vi jobber mot å oppnå en avkastning på 3,5 4%. SKAGEN Tellus Vi har hatt et dårlig år så langt. Vi forutså ikke sommerens krampetrekning i finansmarkedene og hadde for lav durasjon i USA, Tyskland, UK og Japan. Nå mener vi obligasjonsmarkedene her er preget av en frykt-boble, og vi har ingen lange obligasjoner i disse markedene. Her vil det komme en rekyl.

18 Utvikling hittil i år AKSJEFOND HITTIL I ÅR INDEKS SKAGEN Vekst - 18,40 % - 13,09 % SKAGEN Global - 13,24 % - 12,16 % SKAGEN Kon-Tiki - 14,78 % - 16,09 % Tall pr

19 Markeder hittil i 2011 i NOK (pr. 31. august) Indonesia -1 % Thailand -5 % Sveits -9 % USA (S&P 500) -11 % Sør-Korea -12 % Verdensindeksen -12 % Storbritannia -12 % Russland -13 % Spania -13 % SKAGEN GLOBAL -13 % Kina (lokal) -13 % Norge (OSEBX) -14 % SKAGEN KON-TIKI -15 % Ja J Japan -15 % Frankrike -15 % Vekstmarkedsindex -16 % Sør-Afrika -16 % Tyskland -18 % Hong Kong -18 % SKAGEN VEKST -18 % Sverige -20 % Brasil -22 % Italia -24 % Finland -26 % India -28 % Tyrkia -33 %

20 Vinnere og tapere hittil i år Fond Flipp Flopp SKAGEN Vekst Axis-Shield* 62m Carnival -88m Pride* 44m Sevan Marine -79m Gjensidige 39m Samsung -67m SKAGEN Global Parmalat 421m Citigroup -505m DTAC 264m Samsung -474m Pride* 184m Eletrobras -360m SKAGEN Kon-Tiki Pride* 305m Hon Hai -537m Equinox* 291m Samsung -521m DTAC 131m Sistema -488m * = oppkjøp

21 Porteføljeforvalters kommentar Kommentar om utviklingen SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon-Tiki Med utgangspunkt i SKAGENs investerings-filosofi har fondet funnet mange undervurderte SMB-selskaper på Oslo Børs. I det dårlige markedet i år har disse selskapene gjort det dårligere enn markedet. Verdsettelsen av aksjene i porteføljen er nå svært attraktiv. Utbytteavkastningen er attraktiv i forhold til rentenivå. Vi er fortsatt forbløffet over den lave verdsettelsen av store globale selskaper, og da særlig de amerikanske. Vi justerte opp inntjeningsestimatene for Great Wall Motor, Harbin Electric og China Mobile, mens vi tok ned forventingene til Samsung Electronics, HonHai PrecisionIndustry, Bharti Airtel, Aveng, Maersk og EpresasICA

22 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

23 SKAGEN Vekst med geografisk oversikt Tall pr

24 SKAGEN Global med geografisk oversikt Tall pr

25 Petrobras er en av verdens ledende oljeselskaper Nr 5 i verden på produksjon Nr 4 på reserver Nr 6 på raffinerikapasitet Nr 4 på markedsverdi Source: Evaluate Energy ( barrels per calendar day, considering company % shareholding and including JVs) and Bloomberg Notes: Peer companies selected above have a majority of capital traded in the public market; * 2009

26 Petrobras forventer å doble sine oljereserver innen 2020

27 Petrobras forventer 5+% økning produksjonen innen 2015, dobling innen 2020

28 Kursmål Dagens kurs Finnes i alle 3 aksjeporteføljene. SKAGEN Global og Vekst har nylig kjøpt seg inn igjen.

29 Petrobras er lavt priset på nøkkeltall. P/E (11e): 6,9 P/B: 0,8 P/TBV: 1.1 ROE (11e): 12 % Utbytte (11e): 3.2% Kurs i dag ca 20 Vårt kursmål er 40 Oppside på 50% kun på å summere sammen verdien av eiendelene, selv med oljepris på USD 80 og med dagens produksjon. Petrobras har store reserver og forventer å doble disse innen Forventet letekostnad på $ 2 pr fat. Markedet ser ikke ut til til å være villig til å prise inn forventet vekst i oljeproduksjon (dobling innen 10 år) og verdien av uoppdagede felt. Generell utgang fra vekstmarkedene har gitt kursfall på vektsmarkedsaksjer. Dette rammer også Petrobras tiltross for at utsiktene er svært lovende. Upopulær pga corporate govenance. Tiltross for stigende oljepriser er bensinprisene ikke økt (subsidiering) Investorene liker ikke statens innblanding i forretningsdriften.

30 SKAGEN Kon-Tiki med geografisk oversikt Tall pr

31 Renhe Commercial Holding Company Limited Renhe utvikler undergrunns shoppingsentre i Kina Selskapet inngår avtale med sivilforsvaret om å bygge tilfluktsrom under hovedtrafikkårer I shoppingområder

32 Renhe Commercial Holding Company Limited

33 Renhe Commercial Holding Company Limited

34 Unik forretningside Renhe har 18 års historie med virksomhet i 31 byer Selskapet bekoster byggingen av tilfluktsrom og får rett til en 40 års leieavtale fra sivilforsvaret Ved utløpet av 2010 driftet selskapet kvm lokaler hvorav kvm var eid av Rehne

35 Sterk vekst i kommende år Idag har Renhe 1.5m kvm under oppføring pluss godkjente planer for 3,1m kvm Har siste år realisert 5 prosjekter med gevinst på RMB 4mrd Netto kontantbeholdning utgjør HKD 5.6 mrd (HKD 0.25 per aksje) tilsvarende 37% av egenkapitalen

36 Triggere og risiko Triggere: Tilbakekjøp av aksjer Ferdigstillelse av store prosjekter i år Avklaring av oppgjør for gjennomførte salg som beløp seg til RMB 4bn i 11/10 Risko: gjennomføring, nye prosjekter, konkurranse, negativ kontantstrøm, eierstyring og selskapsledelse.

37 Nøkkeltall Børsverdi: HKD 28mrd, NOK 20bn Antall aksjer: m P/E (11e): 5.0x P/E (12e): 4.5x P/BV: 1.7x P/TBV: 1.7x RoE (11e): 30% Utbytteavkastning: 5.6%

38 Sørg for å kjøpe aksjer så billig som mulig. Forstå regnskapstall viktige nøkkeltall Gå mot strømmen Ha is i magen Søk upopulære selskaper, hvis de er veldrevne Lær at kriser er perioder som gir deg mulighet til å kjøpe aksjer på tilbud

39 Kursutvikling Hellenic stock exchange siste 5 år

40 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nytt rapporteringsverktøy Tilbakeblikk siste år Våre fond Spekulant eller investor Markedsgjennomgang Bilde; istockphoto

41 Spekulant vs Investor - Porteføljeforvalter En investor: er en som nøye analyserer et selskap og dets eksakte verdi, og kjøper kun aksjen dersom den handles med en betydelig rabatt i forhold til selskapets underliggende verdi. kjøper altså Selskap X dersom aksjen handles til kr 38, mens underliggende verdi er 65. Baserer kjøpsbeslutningen på fakta og lar ikke følelsene bli involvert. En spekulant: er en som kjøper aksjen med bakgrunn i alle andre grunner(avisartikler, rykter, tro på oppgang/nedgang osv)

42 Fasit ingen store nyheter, New York + 1,21%

43 Investeringsfilosofien er vår vei gjennom støyen

44 Helsesjekk er viktig uavhengig av markedsforhold Verdsettelse Triggere Risiko Selskapets fundamentale verdi (selv om vi ikke har noe imot rabatter) God og forståelig forretningsmodell Verdiskapende ledelse Vekst Endringer i balanse eller selskapsstruktur Restrukturering/syklisk vending Handlingsrom Regnskapsbalansen Konkurranse Følsomhet for forutsetningen Dårlig ledelse

45 Eksempler på Undervurderte selskap Selskap Kurs Kursmål* Oppside Fond 22,9 50* 137 % 12, % 20, % Global, Vekst og Kon-Tiki Global, Vekst og Kon-Tiki Global, Vekst og Kon-Tiki 31, % Global 32, % Vekst og Global Kursmål: Vår vurdering av den fundamentale verdien av selskapet * Kursmål 50 = SKAGEN Globals vurdering

46 Porteføljen er Undervurdert Fond Størrelse av fond Oppside SKAGEN Vekst (topp 12) 31,3% 63% SKAGEN Global (topp 10) 34,4% 62% SKAGEN Kon-Tiki (topp 12) 44,4% 78% Største posisjoner handles med en betydelig rabatt i forhold til den fundamentale verdien.

47 Resultat av aksjeplukking er en portefølje vesentlig billigere enn verden.. Referanseindeks Fond Største investeringer

48 Spekulant vs Investor - Fondssparer I achieved a wonderful track record. The only sad thing is that clients did not make much out of it. En spekulant eller investor? Den mest klassiske skillet mellom en investor og en spekulant ligger i deres holdning mot aksjemarkedets bevegelser. En spekulants hovedfokus er å delta og tjene penger på markedet fluktuasjoner. En investors hovedfokus er ta del i den langsiktige verdiskapningen som skjer i aksjefondet over tid

49 Hvorfor er det selvsagte så vanskelig? Frykt og grådighet ligger i menneskets natur. Hvordan påvirker den din adferd? I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men Sir Isaac Newton (lost a large fortune in the South Sea Bubble)

50 Hvorfor er det selvsagte så vanskelig? Maksimal finansiell risiko Begeistring Entusiasme Eufori Engstelse Benektelse Frykt Frykt og grådighet ligger i menneskets natur. Hvordan påvirker den din adferd? Optimisme Fortvilelse Optimisme Panikk Lettelse Kapitulasjon Håp Motløshet Depresjon Maksimale finansielle muligheter I can calculate the movement of the stars, but not the madness of men Sir Isaac Newton (lost a large fortune in the South Sea Bubble)

51 Det er svært krevende å være disiplinært. Veien fra langsiktig investor til spekulant kan være kort

52 Kraftige korreksjoner gir gode kjøpsmuligheter Kursmål vs utvikling SKAGEN Kon-Tiki

53 Du må være forsiktig hvis du ikke vet hvor du skal, for da er det mulig at du aldri kommer dit. Yogi Berra Hva er målene for sparingen? Hva skal til for å nå de?

54 Hvor befinner du deg i løypen? Ivareta Sparefasen - rebalansering - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Sparefasen - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Disponere - uttaksavtale

55 Rebalanseringsstrategi sikrer disiplinerte kjøp og salg

56 Rebalansere - fornuftig formuesforvaltning kjøp når det er billig selg når det er dyrt Markedet stiger vi selger aksjer Markedet stiger vi selger aksjer Markedet faller kjøper mer aksjer Markedet faller kjøper mer aksjer

57 Hva skjer?

58 Fondsparing med hvilepuls Natstemning på havet. Fulmåne. Av Carl Locher. en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens museum Salg rentefond kjøp av aksjefond Salg aksjefond kjøp av rentefond 50/50 - SKAGEN Vekst og SKAGEN Høyrente. Oppstart:1. januar Årlig rebalansering Gjennomsnittlig årlig avkastning i perioden: 8,1%

59 Rebalansering hvem hvor - hvordan Hvem bør rebalansere? For de som ønsker å ha en sammensatt portefølje og ivareta en balanse mellom renter og aksjer, og som ønsker å ha et system som fjerner følelser fra sine beslutninger. Hvor stor portefølje? Passer best for porteføljer (sum av aksjer og renter ) fra ,-. Hvordan? Ta kontakt med SKAGEN særskilt avtale må inngåes.

60 Hvor befinner du deg i løypen? Ivareta Sparefasen - rebalansering - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Sparefasen - Spareavtale og/eller engangsinnskudd Disponere - uttaksavtale

61 Uttaksavtale den smarte måten å ta ut pengene på

62 Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Kveldens agenda Nettportalen Min side Tilbakeblikk siste 5 år Våre fond Pause Spekulant eller investor Markedsgjennomgang

63 Markedsutsikter, litt som Apollo 13 Apollo 13 var den tredje amerikanske ekspedisjon til månen Raketten ble skutt opp 11. april 1970 kl 13:13 Eksplosjon i en av oksygentankene gjorde at månelandingen måtte avbrytes

64 Houston, we have a problem En av de store scenene i filmen om Apollo 13 er fra mission control i Houston etter eksplosjonen Gene Kranz, mission control Houston Håpløsheten brer seg etter hvert som flight director Gene Kranz mottar rapporter fra sine medarbeidere om alt som er ødelagt

65 Fokuser på det som fungerer Etter en stund vil Kranz ikke høre mer om hva som ikke fungerer, men ber om rapport om hva som virker Basert på denne informasjonen, snur stemningen Bakkemannskapene og astronautene lager improviserte løsninger for å overleve mens romfartøyet var på vei tilbake til Jorden En hel verden fulgte med da romkapselen landet i Stillehavet den 17. april 1970 med astronautene i god behold

66 Utviklingen i vestlige økonomier i sommer minner om Apollo 13 Markedene ble bombardert av dårlige nyheter: Nedjusterte vekstutsikter Usikkerhet rundt gjeldsbetjeningsevnen til SYDEN-land Nedgradering av USA s kredittverdighet Bilde; Dn, Time

67 Nedbygging av gjeld reduserer veksten Siden 2008 har husholdningene i USA og de fleste OECD-land økt sparingen ved å kutte forbruk og investeringer Samtidig er statsgjelden kommet opp på så høye nivåer at så godt som alle vestlige regjeringer er i ferd med å implementere tiltak for å redusere underskuddet på statsbudsjettet Svak privat etterspørsel og mer kontraktiv finanspolitikk er den fundamentale grunnen til at vekstutsiktene er redusert i vesten

68 Tradisjonelt har myndighetene to virkemidler til å stimulere økonomien Finanspolitikk innebærer at myndighetene i nedgangstider øker utgiftene og/eller reduserer skattene for å stimulere etterspørselen. Bieffekten er økt underskudd på statsbudsjettet Pengepolitikk senke renten for å stimulere investering og forbruk, eventuelt også devaluere valutaen for å bedre konkurranseevnen Bilde:e24, istockphoto

69 Nå er verktøykassa tom i USA og Europa Kan ikke bruke finanspolitikken Høy statsgjeld innebærer at finanspolitikken må strammes inn til tross for svake konjunkturer Pengepolitikken virker ikke Sparingen er høy, forbruk og investering lav til tross for renter nær null Bilde: istockphoto

70 Vi velger allikevel å fokusere på det som fungerer Lav verdsettelse Lave renter Aktiviteten vil holde seg god i vekstmarkedene Vi unngår global tilbakegang, ikke gjentakelse av

71 Aksjekurs i forhold til bokført egenkapital - både verdensindeksen og vekstmarkedene er priset godt under gjennomsnittet siste ti år - 1,68-1,61 71

72 Lav verdsettelse gir redusert fallhøyde Husk at mye dårlige nyheter nå er priset inn i aksjemarkedet, en mild resesjon i vestlige økonomier er priset inn De ti største postene i SKAGEN Global var ved utløpet av august priset til 0,9 ganger bokført egenkapital. Tilsvarende tall for SKAGEN Kon-Tiki er 0,8 og SKAGEN Vekst 1,0. Til sammenligning var de største postene i både SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki ved inngangen til finanskrisen i juli 2008 priset til 1,9 ganger bokført egenkapital

73 Lav verdsettelse og lave renter åpner for oppkjøp

74 Negativ realrente 10-årig risikofri realrente Kilde: Reuters EcoWin

75 Lav renteavkastning Selv om du får 3,5% rente i banken, er realavkastningen etter skatt negativ penger i banken spises opp av skatt og inflasjon Rente før skatt: 3,5% Rente etter inntektsskatt: 3,5%*72% = 2,5% Rente etter formuesskatt: 2,5% - 1,1% = 1,4% Realrente etter skatt: 1,4% - 2,5% = -1,1%

76 gjør at du på sikt vil du få godt betalt for å eie aksjer Verdens børser er priset til ganger forventet resultat Det innebærer at inntjeningen til selskapene i dag forrenter børsverdien med 7-8% etter skatt og inflasjon Inntjeningen fra bedrifter kan langsiktig forventes å vokse 2-3% årlig utover inflasjonen, mens renteavkastningen bare vokser i den grad realrenten øker Bilde: istockphoto

77 Hva skjer i vekstmarkedene Ved inngangen til året var overoppheting i vekstmarkedene et tema som bekymret investorene Frykten var at den sterke økonomiske veksten ville føre til inflasjon. Videre at bekjempelse av inflasjonen ville punktere den høye veksten Så langt i år ser vi lite som underbygger denne frykten. Høye råvarepriser har ikke ført til økt inflasjon i vekstmarkedene Det ser ut som om råvareprisene toppet i 2. kvartal, det gir enda mindre grunn til bekymring om inflasjon i Kina og de andre vekstmarkedene

78 Vi låner ikke fra planeten Mars, gjeldsoppbygging ett sted fører til formuesbygging et annet sted Offentlig gjeld som andel av BNP

79 kilde: abcnyheter Nettoppslag i forbindelse med IMF-møte september 2011:

80 I vekstmarkedene vil lav gjeld og høye renter kunne gi rom for kraftige stimulanser

81 Vekstmarkedene er ikke veldig følsomme for svekket eksport til vesten Eksport til vestlige land som andel av BNP

82 Dette sa vi i vinter Økonomisk vekst i 2011 vil bli som i 2010: full fart i Asia, svak, men positiv vekst i Europa og USA. Ingen double dip Fortsatt lave renter i vest, inflasjonsrisiko i Kina Globale aksjer er attraktivt priset etter 10 år i skyggenes dal Fare for nedjustering av optimistiske inntjeningsestimater Fortsatt høy oppkjøpsaktivitet Stor andel av pessimister blant investorene gir godt grunnlag for god aksjeavkastning

83 Nå sier vi: Svakere økonomisk vekst, mulig resesjon i USA og Sør-Europa Inflasjon i Vekstmarkeder er ikke lenger trussel, utsikter til mer ekspansiv penge og finanspolitikk Ingen global resesjon, fortsatt gode vekstimpulser fra Vekstmarkeder Prising av aksjer på historisk lavt nivå, men fortsatt nedside hvis vi får global resesjon Vi vil få nedjusteringer av analytikernes inntjeningsestimater for SKAGEN-fondene er godt posisjonert med lavt vurderte globale selskaper der mange har attraktive posisjoner i Vekstmarkeder

84 Spørsmål???????

85 Følg SKAGEN Fondene på &

86 Cyklister i havstokken Av Einar Hein, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Takk for i dag. Vel hjem!

87 Disclaimer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Velkommen til temamøte for kvinner

Velkommen til temamøte for kvinner Velkommen til temamøte for kvinner Alle bildene tilhører Skagens Museum (utsnitt) Frihet og penger. Det er en sammenheng! Kunsten å bruke sunn fornuft Agenda Arv og gaver - verdien av å planlegge Pengedoktoren

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mai 2. juni 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport 31. desember 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport 31. desember 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 31. desember 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for november 2. desember 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen

ODIN Offshore Fondskommentar Januar Lars Mohagen ODIN Offshore Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 18,88 prosent for ODIN Offshore. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 26,2 prosent. Fondets

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005

Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 Fremtidens finansmarked hva kan vi vente i avkastning? NHO Forsikringskonferansen 8 november 2005 SKAGEN Fondene i kortversjon Største aksjefondsforvalter i Norge, stiftet i 1993 Fjerde største rentefondsforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport 4. februar 2010 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for mars 3. april 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond

Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Kunsten å bruke sunn fornuft Hvorfor og hvordan spare i fond Ageposten. 1885. Utsnitt. Av Carl Locher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Dagens program Hva er et aksjefond? Hvordan redusere

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 6 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 11 Mars 2013 Nøkkeltall pr. 27. mars SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Februar 2013 Nøkkeltall 28. februar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016

Jan Petter SISSENER \\\ Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april Sissener AS - Presentasjon Desember 2016 Jan Petter Sissener AS 2014 Presentasjon mars/april 2014 1 Verden vokser videre i 2017 10 Verden Utviklede økonomier Fremvoksende økonomier 8 6 4 2 0-2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen

Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner. Martin Henrichsen Fra ekspeditør, via rådgiver til sparringspartner Martin Henrichsen ODIN skaper verdier for fremtiden Man får betalt når pengene får svinge i verdi Irak invaderer Kuwait Bankkrise i Norge Asia-krisen IT-boblen

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 2011 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interior. Brøndums annexe. Ca. 1920. Detail. Anna Ancher, one of the Skagen painters. The picture is owned by the Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 2011

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin

ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011. Jarl Ulvin ODIN Norge Fondskommentar Januar 2011 Jarl Ulvin 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 23,8 prosent for ODIN Norge. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 21,5 prosent. ODIN Norges porteføljeselskaper

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars

Norsk oljeøkonomi i en verden i endring. Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Norsk oljeøkonomi i en verden i endring Sentralbanksjef Øystein Olsen, Sogndal 7. mars Ubalanser i verdenshandelen Driftsbalansen. Prosent av verdens BNP. 1,,5 Vestlige økonomier Fremvoksende økonomier

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer