OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD"

Transkript

1 OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2011 MED REGNSKAP FOR 2011 OG BUDSJETT FOR 2012

2 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: , Telefax: e-post: hjemmeside: Omslagsside: Jon Gangdals jubileumsbok Drømmen om Marka Boka kan kjøpes hos administrasjonen i OOF (Foto: Aschehoug) 2

3 3

4 1. Lederens sider et aktivt og inspirerende jubileumsår MarkaApp møte byutviklingsbyråden Det er 21. mars og jeg kommer rett fra et positivt og motiverende møte med byutviklingsbyråd Baard Folke Fredriksen i Rådhuset. Sammen med vår nye generalsekretær Tom Fremstad presenterte vi OOF`s arbeid med en flerbruksplan for Marka og vårt mål om å utvikle en MarkaApp. Til å utvikle App`en trenger vi å bruke Oslo kommunes kvalitetskart og vårt budskap hos byråden var å få gratis tilgang til grunnkart over Oslomarka. OOF har inngått en avtale med Det norske Skogselskap (DnS) hvor selskapet skal sørge for å utvikle alle nødvendige program og tekniske løsninger. OOF skal samle og registrere punkter som er definert med koordinater på et kart eks kulturminner, rasteplasser, serveringssteder, hytter, fiskeplasser, verneområder etc med tilhørende objekt en tekst, en videofilm, et bilde eller en lydfil som er knyttet opp mot punktene. Målet er å legge inn alle punkter og objekter som er kjente innenfor markagrensen og legge opp forslag til ruter. Jeg er optimist etter møtet. Byråden ser hvilke muligheter en slik MarkaApp kan bety for å øke tilgjengeligheten til Marka og få flere folk til å bruke den, ikke minst ungdommen. 1. Fase i flerbruksplanprosjektet visjon, mål og anbefalinger Utarbeiding av visjon, mål og anbefalinger, som er første fase i Flerbruksplanen, har vært omfattende, inkluderende og lærerik. Det er også en inspirasjon i arbeidet at Miljøverndepartementet gjennom å gi oss økonomisk støtte, viser viktigheten av dette skolerende prosjektet. Jeg synes også at medlemsmøtet i begynnelsen av mars på Frognerseteren Friluftssenter hvor visjonsdokumentet ble presentert, bekrefter medlemmenes engasjement og interesse for flerbruksplanarbeidet. Drømmen om Marka 100 års kamp for friluftsliv Jon Gangdal greide det. Boka Drømmen om Marka ble lansert til jubileumsseminaret i slutten av oktober. I Norges sprekeste friluftsblad, UTE, er boka anmeldt med bl.a følgende, sitat : Under arbeidet med boka fant Gangdal fram populærhistorikeren i seg. Han leverer en frisk framstilling av Oslomarkas utvikling fra villmark til rekreasjonsområde og forteller om visjonære mennesker som tidlig ble klar over hvilke verdier Oslo by forvalter rett utenfor stuedøra. De skjønte hva som måtte gjøres for å bevare områdene rundt byen for sine samtidige og for etterkommerne og satte i gang den politiske kampen for Markas framtid, sitat slutt. Også Grevlingen, NOA`s medlemsblad, har en interessant og appetittvekkende presentasjon av boka som frister til litt gjengivelse, sitat: Til 75-årsjubileet i 2011 har OOF tatt en dristig sjanse. Rådet har engasjert en erfaren forfatter og friluftsmann, men like fullt en person som sto utenfor de indre sirklene til å skrive om markalovens historie. Jon Gangdal fikk full tilgang til arkivene og den kollektive hukommelse..gangdal har skrevet en imponerende bok med god driv om Markas og markalovens historie (av og til det ene, av og til det andre) sett med OOF`s øyne. Det var det han ble bedt om, og det får det stå som. Medlemsorganisasjonenes innsats både som initiativtakere, korrektiv, påminnere og pådrivere enkelte ganger, særlig etter Larres tid som styreformann, kunne nok ha kommet bedre frem. Men det blir vel flere korsveier, sitat slutt. Kjøp og les boka. Du vil ikke være enig i alt. Den vil både informere og provosere og den viser at sterke drømmer basert på virkelige naturopplevelser, kan gi styrke og handlekraft til glede for generasjoner. Besøk hos ordførere Det er torsdag 22. mars. Jeg er, sammen med Tom, på besøk hos ordførerne i Jevnaker og Gran kommuner. Jevnaker med et folketall på 6500 og Gran med Vi 4

5 presenterer OOF, hvem vi er og hva vi jobber med. Vi ønsker å være et verktøy, en kunnskapsbase for friluftsliv for kommunene. Det er givende å kunne legge fram informative og gjennomarbeidede dokumenter: Håndboka for markaloven Friluftsliv for alle? Frognerseteren Friluftssenter, vår visjon og mål med senteret Flerbruksplan for Marka visjon, mål og anbefalinger og våre planer med å utvikle en NaturMarkaApp. Og boka: Drømmen om Marka 100 års kamp for friluftsliv Ordføreren i Gran kommune, Knut Lehre, A, er vitebegjærlig om OOF. Han vil selvfølgelig vite hvem han betaler kontingent til og hva han får igjen. Han forteller stolt om sin kommune. Om interessen for å bedre kommunikasjonen mellom Oslo og Hadeland og hvor økt kapasitet på Gjøvikbanen er viktig for kommunen, ca 40% av innbyggerne pendler til Oslo. Han forventer og er også innstilt på at kommunen må ta av veksten i Oslo. Samtalen avsluttes med at kommunen vil prioritere og komme til årsmøtet i OOF. En god og berikende kunnskapsutveksling gir motivasjon og tro på at OOF kan være til nytte for kommunene. Begge kommunene var særlig opptatt av rapporten, Friluftsliv for alle? og OOF`s ambisjoner om bruken av de erfaringer rapporten presenterer i utviklingen av Frognerseteren Friluftssenter. Frognmarkas Venner tar vare på rekreasjonsområder i skogen 22. mars om kvelden, hadde jeg gleden av å besøke årsmøtet til Frognmarkas Venner i Frogn Rådhus. En entusiastisk og kunnskapsrik lokal forening som kjemper for å ta vare på hardt pressede rekreasjonsområder i Frogn kommune. Store deler av skogen er allerede utbygd. Venneforeningen ønsker støtte til å få vedtatt en markagrense i kommunen og de ønsker å bli medlem av OOF. Jeg hadde æren av å presentere boka Drømmen om Marka. Foredraget ble godt mottatt av de ca 20 medlemmer som var til stede. Jeg solgte 4 bøker. Vern etter ml 11 og ny skogbruksforskrift Et aktivt jubileumsår har også hatt plass til viktig arbeid med Vern av områder iht markalovens 11 og OOF har, etter en grundig overveielse, valgt å stå sammen med NOA, DNT Oslo og Omegn og mange andre medlemsorganisasjoner om å støtte et opprop til Statsministeren om viktigheten av denne saken. Det gjelder særlig forventningene om å ta vare på de siste områder av gammelskog. Endelig lykkes det OOF, sammen med NOA og DNT Oslo og Omegn å komme til bordet i Landsbruks og Matdepartementet for å snakke om en ny skogbruksforskrift. Den nye statssekretæren, Buttedahl, SP, lovte å få på plass forskriften i løpet av 2012 og at han ville invitere til et møte med organisasjonene og næringen i løpet av mars måned. I skrivende stund har vi ikke hørt fra statssekretæren. OOF har gått inn det nye året med ny generalsekretær, Tom Fremstad og ny ass. generalsekretær, Inga Berge de Galvez. Tom kommer med 25-års erfaring fra Bislettalliansen og Inga kommer tilbake med god erfaring fra tidligere arbeid i OOF. Et tospann med forskjellig erfaring som sammen med resten av administrasjonen gir meg stor tro på OOF som en aktiv og kreativ, kunnskaps- og aktivitetsbærer, en tilretteleggende og samhandlende paraplyorganisasjon til beste for sine medlemmer og til utvikling av et helsebringende friluftsliv. Til slutt: En stor takk til alle kommunene som lojalt støtter OOF ved å trofast betale kontingenten. Hans-Petter 5

6 2. Fakta om OOF Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et interkommunalt friluftsråd og paraplyorganisasjon for 40 naturvern- og friluftsorganisasjoner som representerer en medlemsmasse på om lag I tillegg er 19 kommuner og to fylkeskommuner medlemmer. OOF ble etablert i 1936 og har arbeidet kontinuerlig med marka-, frilufts- og naturvernspørsmål siden. Erik Sture Larre var ordfører og ledet årsmøtet. Bjørn Kåre Salvesen var varaordfører. OOFs styre har i perioden bestått av: Hans-Petter Aas, leder, Kirsti Pedersen Gurholt, nestleder, Randi Larsen, Jens Bugge, og Bernt Bull, medlemmer. Jan Fredriksen, Axel Holt, Vigdis Jynge, Eva Huseby, Erik Hernes og Nadeem Akhtar har vært fast møtende varamedlemmer. Det har vært avholdt 9 styremøter og styret har behandlet 91 saker i OOFs medlemmer pr : Fylkeskommuner: Oslo og Akershus. Kommuner: Asker, Bærum, Enebakk, Gjerdrum, Gran, Hole, Jevnaker, Lier, Lørenskog, Lunner, Nannestad, Nittedal, Oppegård, Oslo, Ringerike, Rælingen, Røyken, Skedsmo og Ski. Frilufts- og naturvernorganisasjoner, velforbund, og idrettsorganisasjoner: Akershus Krets av Natur og Ungdom, Arbeidernes Jeger- og Fiskerforening, Bondeungdomslaget, Bygdelagssamskipnaden i Oslo, Bærekraftig Follo, Bærum Natur- og Friluftsråd, Bærumsmarkas Venner, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Det Norske Skogselskap, 4H Akershus og Oslo, Fortidsminneforeningen avdeling Oslo og Akershus, Framfylkingen i Oslo, Frognerparkens Venner, Lillomarkas Venner, Maridalens Venner, Miljøforeningen Akerselvas Venner, Naturvernforbundet i Bærum, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Naturvernforbundet på Ringerike, Norges Jeger- og Fiskerforbund Akershus, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oslo, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Oslo Elveforum, Oslofjordens Friluftsråd, Oslo Krets av Natur og Ungdom, Oslospeiderne av Norges Speiderforbund, Oslomarkas Fiskeadministrasjon, Ringerikes Turistforening, Romerike Krets av Norges Speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sørmarkas Venner, Østensjøvannets Venner, Østmarkas Venner, Bærum Velforbund, Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo, Selskabet for Oslo Byes Vel, Akershus Skikrets, Oslo Bedriftsidrettskrets, Oslo Idrettskrets, Oslo Skikrets. Medlemskap: OOF er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL), Det Norske Skogselskap (DNS) og Forest Stewardship Council (FSC). 6

7 OOFs tillitsvalgte og ansatte: Valgkomité: Steinar Saghaug (leder), Sidsel Graff-Iversen, Signe von Streng og Helene Bugge. Æresmedlemmer: Erik Sture Larre, Finn Ramsøy, Frithjof Funder og Oddvar Rolstad. Revisorer: Arne Giske og Tron Bamrud. Interne utvalg: Turveiutvalg: Frithjof Funder (leder), Anne Grete Giæver, Tom Ekeli, Bjørn Smedsrud, Ivar Fremo, Olav K. Momyr, Roar Nygaard, Elin Tyse, Torkel Røstad, Knut A. Edin, Unni Eriksen, Barbro Westreng, Grethe Wiens, Jan Olav Nybo, og Trine Johnsen. Hederstegnutvalg: Frithjof Funder (leder), Guri Vallevik Håbjørg og Finn Ramsøy. Ramsøy valgte å takke for seg i løpet av året og ble erstattet med Eva Huseby. Sekretariat: Asbjørn Olsen, generalsekretær, Bente Mjøs, Erling Christiansen og Hanne Hermansen har i løpet av året vært førstekonsulenter i forskjellige perioder, Truls Bjerke koordinerer OOFs prosjekter og tar seg også av OOFs kontoroppgaver. Kristoffer Øverland og Bent Martinsen har vært prosjektledere. Tuva Broch har vært engasjert for å utarbeide rapporten Friluftsliv for alle?. Steinar Walberg har arbeidet med regnskap og lønninger mm. OOF har også hatt en rekke prosjektmedarbeidere engasjert på timebasis. Deltakelse i eksterne utvalg: Rådgivende utvalg for forvaltningen av Maridalen landskapsvernområde i regi av Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Oddvar Rolstad og Asbjørn Olsen Samarbeidsutvalget for miljøorganisasjonene (skogvern, Levende Skog (LS)- standarder, sertifisering): Oddvar Rolstad Standardutvalget til nasjonal FSC-standard: Oddvar Rolstad "Puttjern-gruppa" (Gardermobanen): Oddvar Rolstad, Asbjørn Olsen, varamedlem Arbeidsutvalget for kulturlandskapet i Oslo kommunes skoger (Friluftsetaten): Oddvar Rolstad 7

8 Samarbeidsforum om vassdrag (SAFOVA) (Oslo kommune): OOFs 1. konsulent Prosjektgruppe for Sørli besøksgård (Friluftsetaten): Oddvar Rolstad Regional referansegruppe for Glomma Vannregion: Asbjørn Olsen Prosjektgruppa for kulturlandskapsplanen for Sørkedalen. Jan Fredriksen Årsmøtet 2011 OOFs årsmøte ble avholdt på Frognerseteren Friluftssenter stemmeberettigede fra organisasjoner og kommuner samt OOFs styre var møtt fram, i tillegg til 13 ikke-stemmeberettigede fra OOFs administrasjon og utvalg samt inviterte til møtet. Før selve årsmøtet holdt professor Karl Otto Ellefsen, rektor ved Arkitekthøgskolen, et innlegg med tittelen Oslo Hvor skal veksten skje?. Varaordfører Bjørn Kåre Salvesen ledet årsmøtet, da ordfører Erik Sture Larre var syk. Årsmøtet vedtok å sende blomster til Larre. Årsmøtet mintes også avdøde æresmedlem Bjørn Gløersen. Det ble foretatt følgende valg: Ordfører Erik Sture Larre og varaordfører Bjørn Kåre Salvesen ble begge gjenvalgt for et år. Hans-Petter Aas ble gjenvalgt som styreleder for to år. Nestleder Kirsti Pedersen Gurholt ble valgt for et år. Som styremedlemmer ble Jens Bugge og Bernt Bull gjenvalgt for 1 år. Axel Holt, Jan Fredriksen og Vigdis Jynge ble gjenvalgt som varamedlemmer for et år, mens Eva Huseby, Erik Hernes og Nadeem Akhtar ble valgt inn som nye varamedlemmer. Arne Giske og Tron Bamrud ble gjenvalgt som revisorer. Steinar Saghaug ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen og Sidsel Graff-Iversen, Signe von Streng og Helene Bugge ble gjenvalgt som medlemmer. Årsmøtet sluttet seg til styrets framlagte arbeidsprogram for Ny generalsekretær i OOF Etter en 20-års periode i OOF, først som styremedlem og deretter i 12 år som generalsekretær, har Asbjørn Olsen pr valgt å gå av etter oppnådd pensjonsalder. I hele denne perioden har Asbjørn vært en markant figur i natur- og friluftslivssammenheng, ikke minst med tanke på hans utrettelige arbeid for å få markaloven på plass. OOF har ansatt Tom Fremstad, Oslo, som ny generalsekretær. Han tiltrådte stillingen Tom Fremstad tør være best kjent for sitt arbeid som daglig leder av Bislettalliansen gjennom mer en 25 år. Tom er også markaentusiast på sin hals. Han er vokst opp på Bøler og i barne- og ungdomstiden var det Østmarka som lå hans hjerte nærmest. De siste 20 årene har han bodd på Korsvoll og da har Nordmarka vært mest brukt. OOF satser på at Toms engasjement kan videreføres til vår organisasjon og vi er sikre på at vi har skaffet oss en meget energisk og kontaktskapende generalsekretær som vil være meget nyttig i forhold til friluftsrådets oppgaver fremover. OOF har også ansatt Inga Berge de Gálvez som assisterende generalsekretær. Inga har vært i OOF i flere perioder tidligere og kommer til å være en viktig støttespiller for Tom. 8

9 OOFs nye generalsekretær Tom Fremstad og assisterende generalsekretær Inga Gálvez (Foto: Kristoffer Øverland) Fra jubileumskonferansen: Forfatteren Jon Gangdal signerer boka Drømmen om Marka for Ketil Bjørnstad, mens styreleder Hans-Petter Aas overvåker det hele. (Foto Steinar Saghaug) 9

10 3. Rammer for friluftsliv og naturforvaltning Offentlig politikk som omhandler friluftsliv, natur- og miljøvern, by- og arealplanlegging, utdannings-, kultur- og fritidspolitikk er sentrale rammer for OOFs daglige virke og engasjement. OOF er høringsinstans og engasjerer seg slik i en rekke nasjonale, regionale og lokale beslutningsprosesser. NASJONALT OOF har uttalt seg om: Gaupesteinmarka naturreservat REGIONALT Naturreservatet Knølltjønna i Aurskog-Høland I en uttalelse ba OOF om at det ble lagt restriksjoner på hogstformer i de områdene som omkranser så vel eksisterende som nye verneområder. OOF anmodet derfor om at det i det foreslåtte verneområdet kun ble tillatt med plukkhogst innenfor en sone på 500 meter. Markaloven Loven har kommet til anvendelse i en rekke saker i De fleste sakene som har vært godkjent har vært relativt små: Mindre tilbygg/- fasadeendringer på hytter og hus, bygging av garasjer, etablering av renseanlegg og oppgradering av slike og oppbygging/restaurering av hytter etter brann. Flere idrettsanlegg er godkjent, både i randsonen og i Marka. Blant disse kan nevnes utvidelser av Tryvann Vinterpark, Sjonken og ny skytebane på Løvenskioldbanen. Miljøverndepartementet har på sin side godkjent oppstart av planarbeid i 6 saker og avslått oppstart i 1 sak (etter 6 første ledd). Videre har departementet stadfestet 5 planer (etter 6 annet ledd). Dispensasjoner (etter 15) er ikke gitt i av departementet i Justeringer av markagrensen MD har fått inn totalt 68 forslag til justering av markagrensen fra 12 kommuner. Forslagene kommer fra Bærum, Enebakk, Hobøl, Hole, Lier, Lunner, Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen, Skedsmo og Ski kommuner og Feiring Bruk AS. Departementet har på sin side uttalt at det må være snakk om mindre justeringer. Justeringene kan også innebære at nye områder legges til Marka. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har sendt inn forslag om utvidelser av Marka, noe som delvis er blitt anbefalt i en uttalelse fra Fylkesmannen. OOF har støttet hovedlinjene i NOAs forslag til grensejusteringer. Forslagene er på høring våren Markarådet Markalovens 13 åpner for å opprette et Markaråd. Rådet er tiltenkt en ombudsmannsfunksjon og vil bidra til å fremme lovens formål om å tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Rådet skal også være en møteplass hvor politikere, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven. Rådet hadde sitt første møte 28. november. OOF er et av rådets faste medlemmer. Styreleder Hans- Petter Aas er OOFs representant i rådet med nestleder Kirsti P. Gurholt som vara. Aas ble på det første møtet valgt til nestleder i rådet. Ordfører Kjell B. Hansen, Ringerike, ble rådets første leder. 10

11 Vern av særskilt viktige friluftsområder etter markaloven Etter en innledende runde med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, avholdt OOF et møte med medlemsorganisasjonene i januar. Hensikten med møtet var å vurdere kriterier og registreringsmetode for områder som kvalifiserte for særskilt vern etter markalovens mars avholdt OOF i samarbeid med Fylkesmannen et nytt møte. Hensikten med møtet var å diskutere kriterier for vern av friluftsområder i Marka. Vegard Gundersen fra NINA innledet med et foredrag som viste eksempler på slike kriterier. Organisasjonene ble oppfordret til å fremme forslag om vern av områder i sine nærområder. Det kom til sammen inn 174 forslag fra kommuner og organisasjoner og av disse har Miljøverndepartementet (MD) nå kartlagt 32. Revisjon av Skogbruksforskriften for Marka. Både Miljøverndepartementet og Stortinget hadde under forberedelsen av markaloven forutsatt at det skulle foretas en ny gjennomgang av gjeldende skogbruksforskrift for Marka, med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk og skogbrukslovens virkeområde og innretning. Stortingskomiteens flertall understreket behovet for raskt å få på plass nye skogforskrifter, og ber Regjeringen prioritere dette (Innst. O. nr. 58 ( ) side 14). Etter møter med medlemsorganisasjonene, sendte OOF en rekke forslag til endringer av skogbruksforskriften for Marka til LMD i juli Forslaget ble sendt på vegne av OOF, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, DNT Oslo og Omegn, Østmarkas Venner, Oslo Elveforum, NJFF Oslo og Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo. OOF ba samtidig om et møte angående dette arbeidet. Etter flere purringer svarte LMD i februar 2011 at forskriftene skulle legges fram før sommeren Av saksbehandlingsgrunner ble ikke dette noe av. Først i desember 2011 kaller den nytilsatte statssekretær Buttedal organisasjonene inn til et møte. Etter at de deltagende organisasjonene (NOA og OOF) hadde presentert sine synspunkter, overleverte OOFs Jan Fredriksen det forslaget som opprinnelig var oversendt departementene i juli Statssekretær Buttedahl og avdelingsdirektør Ivar Ekanger fra LMD beklaget at det hadde tatt så lang tid å komme i gang med prosessen. Departementet har pr tilsatt en jurist som skal arbeide med denne saken. Departementets representanter hevder nå at forskriften skal være ferdig innen utgangen av En pastoral idyll fra Skjelbreia i Østmarka. (Foto: Trine Johnsen) 11

12 4. Marka Marka ligger i de fem fylkene Buskerud, Oppland, Oslo, Akershus og Østfold. OOF foreslo markagrensen i 1938 og med unntak av at cirka 6 prosent av arealet ble tatt ut av Marka i 1986, har grensen stort sett ligget uforandret. Markaloven ble vedtatt i Stortinget 05. juni 2009 og trådde i kraft 01. september REGIONALT Flerbruksplan for Marka Etter et møte med Markaorganisasjonene i februar, fikk OOF tilslutning til å igangsette arbeidet med å utvikle en flerbruksplan for Marka. Fase 1 omfatter visjon, mål og anbefalinger. Medlemskommunene ble før ferien orientert om prosjektet. Etter en omfattende behandling med bl.a to høringer ble visjonsdokumentet vedtatt på styremøte i OOF Arbeidet med fase 2 - flerbruksplanen for Marka basert på visjonsdokumentet - startet opp med et forberedende møte i prosjektgruppa i juni. Det er etablert et delprosjekt for kulturminner, der 19 historielag som sokner til Marka deltar. Det er også etablert et delprosjekt for kollektivtilbud og utfartsparkering. Flere av Markakommunene har besvart et spørreskjema med registrering av nåsituasjonen og planer for framtidige markatiltak. Svarskjemaene er gjennomgått på møter med saksbehandlerne i kommunene. Arbeidet med flerbruksplanen vil fortsette i 2012 med bl.a. markregistreringer. Det er enighet om at man skal bruke den tid som er nødvendig for å få en best mulig flerbruksplan. Det er derfor ikke fastsatt noen frist for når den skal være ferdig. OOF har også uttalt seg om: Stopp ved Sandermosen og Stryken stasjoner NINAs rapport Særskilt vern av friluftslivsområder etter markalovens 11 BÆRUM OOF har uttalt seg om: Rehabilitering av hytte Åmotkollen JEVNAKER OOF har uttalt seg om: Traktorveger i området Tverrsjøen - Gjerdingen NANNESTAD Skianlegg Sjonken MD stadfestet i februar planene om etablering av et skianlegg på Sjonken. Vilkårene tok hensyn til vesentlige deler av OOFs bemerkninger vedrørende etableringen: Underlaget på både stadion og skiløypene skal være skogbunn/gress og ikke asfalt, ivaretagelse av bekkens kantsoner ble spesielt nevnt og inngrepene for øvrig skulle begrenses til det som var nødvendig for å få et hensiktsmessig anlegg. NITTEDAL OOF har uttalt seg om: Tiltak i Varingskollen (Hakkebakken II) Bruksendring av Nydalshytta Nesgutu dressurområde 12

13 OSLO Regulering Sørkedalsveien Peder Ankers plass mot Bogstad OOF viste i uttalelsen til at selv om tiltaket lå innenfor markagrensen, var man positive til tiltaket, da det medførte økt brukervennlighet for syklister og rulleskiløpere i Sørkedalsveien. OOF har imidlertid lagt vekt på at byggetiltaket ikke måtte sette en standard eller presedens for andre, tilsvarende tiltak i Marka. Kulturlandskapsplan og samlet plan for Sørkedalens framtidige utvikling Oslo bystyre vedtok å be byrådet legge fram en skjøtselsplan for ivaretakelsen av kulturlandskapet i Sørkedalen. Regionkontor Landbruk utarbeidet et forprosjekt, som ble oversendt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel sommeren En arbeidsgruppe med representanter fra kommunale etater, grunneiere og frilufts- og naturvernorganisasjonene bistår regionkontoret i arbeidet. OOF representerer Markaorganisasjonene i arbeidsgruppa. I en fellesuttalelse med Sørkedalens Vel, Naturvernforbundet Oslo Vest, Sørkedalen Historielag, Sørkedalen Bonde- og Småbrukerlag, Oslo og Akershus Bondelag, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn og Skiforeningen, viste OOF til at å ha så opprinnelige og godt bevarte jordog skogbruksbygder og kulturlandskap som Maridalen og Sørkedalen innenfor sine grenser, er unikt for en hovedstad. Maridalen er vernet som landskapsvernområde med egen forvaltningsplan. Organisasjonene poengterte at forprosjektet var et godt grunnlag for å utarbeide en plan for restaurering og skjøtsel av kulturlandskapet og kulturminnene også i Sørkedalen. Det er i 2012 bevilget midler til å videreføre arbeidet med kulturlandskapsplanen. Organisasjonene viste samtidig til «Disposisjonsplan for Sørkedalen», som bystyret vedtok i 1986, og uttalte at det er på høy tid at det blir utarbeidet en ny, samlet plan for Sørkedalens fremtidige utvikling. I denne planen bør delplanene for Sørkedalsvassdraget som det arbeides med - og kulturlandskapsplanen inngå. Hustun på Lysebråten, Vennerhagen og Stubberud, Sørkedalen I en henvendelse til miljøverndepartementet anmodet OOF om at Løvenskiolds klage på fylkesmannens avslag for rammesøknadene for disse utbyggingene ikke ble tatt til følge. OOF la disposisjonsplanen for Sørkedalen og markaloven til grunn. Miljøverndepartementet stadfestet Fylkesmannens avslag i januar 2012 og viste til at tiltakenes anleggsmessige omfang og deres lokalisering brøt med markalovens føringer og formål. Reguleringsplan for Sørbråten Det ble fremmet 3 reguleringsplaner for dette området: En for 12 eiendommer, en for 2 eiendommer og en for Stårputtveien 21. I 3 uttalelser presiserte OOF at i hovedsak var alle tiltakene tvilsomme. Det dreide seg i hovedsak om eiendommer som ble foreslått endret fra fritidsbebyggelse til boliger. OOF viste til at Plan- og bygningsetaten avslo en tilsvarende regulering i 2010 for Stårputtveien 16. OOF la til grunn at vedtaket fra 2010 satte presedens for behandling av denne type saker og ga uttrykk for at endringsforslagene burde forkastes. At 7 av eiendommene ble berørt av 50- metersgrensen mot vassdrag gjorde ikke tiltakene bedre. Hensynet til byens drikkevannsinteresser må etter OOFs syn gå foran private interesser i denne saken. Planen ble vedtatt av bystyret i juni og ligger i skrivende stund hos Miljøverndepartementet for stadfestelse. 13

14 Reguleringsplan for Solemskogen I en uttalelse til Miljøverndepartementet, påpekte OOF at en økning i antallet helårsboliger i Marka ikke er i henhold til markalovens formålsparagraf. Planområdet ligger i nedslagsfeltet til Maridalsvannet, så OOF ba om at det heller ikke tillates påbygg av eksisterende boliger innenfor 50 meter til vann/vassdrag. Parkering på Mariholtet På bakgrunn av en rekke henvendelser fra publikum, viste OOF i en henvendelse til bymiljøetaten til at praksisen med at langtransportsjåfører parkerer på utfartsparkeringer til Marka var lite heldig for så vel brukerne av Marka som sjåførene. Etter OOFs syn må kommunen tilrettelegge parkeringsplasser for tungtransport i Oslo et annet sted. Sørli besøksgård Byrådet bevilget kroner til prosjektering av Sørli besøksgård i Dette har foreløpig resultert i at det i 2010 ble igangsatt reguleringsplanarbeid som forhåpentligvis vil føre til en ny driftsbygning/låve. Prosjekteringen har fortsatt i OOF har også uttalt seg om: Tilplantning på Ødegården, Sørkedalen Turvei fra Vannverket (Oset) til Midtoddveien, Maridalen Omorganisering av Oslo kommuneskogers forvaltning og drift Det er trivelig med en kanotur selv om det regner! (Foto: Kristoffer Øverland) 14

15 5. Planlegging Hovedrammene for arealplanlegging legges i form av kommuneplaner og kommunedelplaner. Kommuneplanene er strategiske og angir grensene mellom de ulike arealene. Kommunedelplanene er tematiske. Rammene for ulike virksomhetsområder nedfelles i form av sektorplaner. Regionale planer ligger som et bakteppe for planene. AKERSHUS Regional planstrategi for Akershus I en uttalelse påpekte OOF at det er positivt at fylkeskommunen har lagt til grunn at friluftsliv og folkehelse er så viktige områder at det kreves egne plandokumenter for dette området. På bakgrunn av den forventede befolkningsveksten i regionen (30% fram til 2030) var det slik OOF så det, viktig at arbeidet med strategier for kollektivtrafikk og tur-, gang- og sykkelveier ble påbegynt. OPPLAND Regional plan for Hadeland OOF ga i en uttalelse uttrykk for at rådet ser svært positivt på denne type interkommunale samarbeidsinitiativ. Gode fellesløsninger på tvers av kommunegrenser er ofte avgjørende for å sikre attraktive og trivelige bosteder. Med bakgrunn i regionens naturgitte fortrinn, ba OOF om at det i det videre samarbeidet ble lagt vekt på tilrettelegging for økt fysisk aktivitet for befolkningen ved å utvikle flere og bedre gang- og sykkelveier og grønne forbindelser mellom bolig, arbeid/skole og fritidsaktiviteter. Det var også viktig at vann, vassdrag og strandområder samt tilstrekkelige byggefrie områder rundt disse, ble sikret. GJERDRUM Kommuneplan OOF la i en uttalelse vekt på at kommunen ikke måtte la den forventede vekstens behov for infrastruktur og boliger gå på bekostning av eksisterende grøntområder. Med god planlegging kunne grøntområdene i bebyggelsen slik OOF så det, få høyere prioritet og fremstå som mer tilgjengelige og attraktive. OOF ba om at folkehelse fikk en bredere omtale i planen. Grøntområdenes betydning for bedre fysisk og psykisk helse samt ikke minst forebygging og rehabilitering er vel dokumentert. HOLE Kommunedelplan for kultur og folkehelse I en uttalelse oppfordret OOF kommunen til å inkludere friluftsliv i kommunedelplanen for kultur og folkehelse. OOF viste til de dokumenterte helsemessige gevinstene og ville se en sammenheng mellom disse og fritidsaktiviteter. Friluftslivet står i en særstilling ettersom det representerer et arealbruk som er miljøvennlig og skånsomt, og fordi det representerer helsefremmende aktiviteter som store deler av befolkningen deltar i. 15

16 LUNNER Kommuneplan I en uttalelse viste OOF til at Myllaområdet var under sterkt press i forhold til utbygging og var positive til kommunens planer om bedre kartlegging av dette viktige friluftsområdet. OOF anså også at det var viktig å utarbeide en strategi for utvikling og etablering av næringsaktivitet og sentrumsutvikling, og at planer av type hotell på Bislingen og Hadelandsparken blir utsatt til en slik strategi foreligger. NANNESTAD Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet For å underbygge betydningen av friluftsliv, ba OOF i en uttalelse om at navnet på planen skulle være Kommunedelplan for friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. OOF viste til at friluftslivet står i en særstilling ettersom det representerer et arealbruk som er miljøvennlig og skånsom og fordi det representerer en helsefremmende aktivitet som store deler av befolkningen deltar i. I følge undersøkelser i regi av FRIFO er det sannsynlig å anta at aktiviteten innen friluftsliv er tre ganger høyere enn innen idrett i Norge, uten at dette gjenspeiles i offentlig støtte. OOF ba kommunen følge opp vedtak i Akershus Fylkeskommune om at 10% av spillemidlene skal gå til friluftslivstiltak. OOF ba også kommunen om å vurdere en gjennomgang av løypenettet både med tanke på ski og turgåing for å avdekke behov for vedlikehold eller for nye løyper. OSLO Kommuneplan 2013 planstrategi og planprogram I uttalelsen viste OOF til at Oslo har mange krevende utfordringer i kommende planperiode: En forventet vekst på nærmere innbyggere mot 2030 med et tilhørende behov for rundt nye boliger med de krav til næringsliv, tjenestetilbud og infrastruktur som denne økningen innebærer. Dette vil bli en krevende øvelse for byens dyktige planleggere. Det er imidlertid byens politikere som til syvende og sist kan styre veksten og som kan sette begrensninger for forventete vekstrater. Det regionale aspektet i planleggingen vil slik OOF ser det, bli en stadig viktigere faktor. Oslo må sees som en region der kommunene rundt Oslo med fordel kan ta noe av presset. OOF ba om at viktige retningslinjer fra foreliggende kommunedelplaner, som kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo og den ennå ikke vedtatte Grøntplanen for Oslo tas opp i de endelige planstrategier og planprogram. RØYKEN Kommuneplan OOF ga i en uttalelse uttrykk for at det alternativet som lokaliserte befolkningsveksten inntil kollektivårene var å foretrekke. OOF etterlyste en egen grøntplan for kommunens grøntområder i byggesonen og en strategi for disse, samt verneområder, før kommuneplanen vedtas. Kommunedelplan for Slemmestad OOF poengterte i uttalelsen at det var viktig å utarbeide sammenhengende reguleringsplaner for utbygging av dette området. For å etablere Slemmestad som en attraktiv by for innbyggere og turister må man ta vare på det historiske perspektivet, det grønne som preger stedet og utarbeide kystlinjen slik at den fremstår som tilgjengelig for allmennheten. 16

17 SKEDSMO Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet I en uttalelse ba OOF om at kommunedelplanens tittel ble endret til kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. OOF poengterte videre viktigheten av å tenke regionalt og interkommunalt i forbindelse med planlagte tur-, sykkel- og skitraseer. Nitelva, Sagelva, Leira og Øyern utgjør de store blå pregene som gir kommunen identitet som blågrønn by. Slik OOF så det, var det også viktig at et sammenhengende gang-/sykkelveinett ble opprettet langs elvene og innsjøen. Grøntplan for byggesonen OOF berømmet i en uttalelse kommunen for et grundig arbeid med revisjon av grøntplanen. OOF anmodet kommunen om å gi planen status som kommunedelplan, et grep som ville gjøre grøntplanen juridisk bindende. OOF poengterte viktigheten av at kommunen aktivt og fortløpende følger opp planen. Behovet for reguleringsmessig sikring av ulike typer grøntområder må vurderes fortløpende i det videre planarbeidet. SKI Kommuneplan OOF anså det i en uttalelse som positivt at kommunen fokuserte på å regulere framtidig utbygging nær eksisterende knutepunkter. Sammen med et forbedret kollektivtilbud, ville dette gagne miljøet og øke livskvaliteten for befolkningen. OOF ga uttrykk for at tilgangen til friområder måtte opprettholdes ved å beskytte arealene mot bygge- og anleggstiltak. Kommunen må respektere markaloven ved ikke å planlegge utbygging av områder i Marka, herunder at planene om utbygging ved Taraldrud-Åsland blir skrinlagt. Det er et yrende liv på Langåra under OOFs sommerleir! (Foto: Kristoffer Øverland) 17

18 Bilder fra OOFs jubileumskonferanse Varaordfører Aud Kvalbein hilser OOF under mottagelsen i rådhuset. (Foto: Steinar Saghaug) Statssekretær Heidi Sørensen åpner konferansen på Voksenåsen. (Foto: Steinar Saghaug) 18

19 Den var god! sier OOFs ordfører Erik Sture Larre til forfatteren Jon Gangdal og OOFs Bente Mjøs. (Foto: Steinar Saghaug) Fra middagen på Voksenåsen: I forgrunnen Morten Dåsnes, FL og Asbjørn Olsen, OOF. Neste par ut er Knut Erling Flataker, Trondheimsregionens Friluftsråd, til venstre, og Per Svein Holte, Midt-Agder Friluftsråd. (Foto: Steinar Saghaug) 19

20 Aftenens toastmaster Bernt Bull og Oslos byråd for næringsutvikling Bård Folke Fredriksen. (Foto: Steinar Saghaug) Bent Martinsens hjemmelagde fiskekaker smakte godt under marsjen. Kristoffer Øverland assisterer. (Foto: Steinar Saghaug) 20

21 Tre bilde herrer leder an under lørdagsturen på konferansen. Hans B. Skaset til venstre, deretter Hans-Petter Aas og Jan Fredriksen. (Foto: Steinar Saghaug) Det var typisk Tryvann-høstvær under lørdagsturen. Gjennom tåka ser vi fra venstre Erik Hernes og Jan Fredriksen, OOF, Live Danielsen, SNO, Hanne Hermansen og Nadeem Akhtar, OOF og Janet Bydal, DNT Oslo og Omegn. (Foto: Steinar Saghaug) 21

22 6. Grøntområder og turveier Utbyggingspresset i regionen er sterkt i byggesonen og de grønne lungene er ofte dårlig sikret. I pressområder tas LNF-områder til utbyggingsformål. Dårlig reguleringsmessig sikring av grøntområder og mangel på overordnet planlegging fører til nedbygging. Grønne lunger, friområder og kulturlandskap er viktige for barns lek, lokalt klima, daglig mosjon, rekreasjon og det biologiske mangfoldet i byer og tettbygde områder. Presset på strandsoner langs innsjøer, elver og bekker og ved sjøen er fremtredende. Hensynet til allmennheten må veie tungt her. REGIONALT Konsekvensutredning for Follobanen OOF viser i en uttalelse til at hensynet til miljø, natur og kulturminner måtte prioriteres i den videre planlegging. For Oslos vedkommende, måtte spesielt konsekvensene for de berørte vassdragene belyses. I den delen av planområdet som ligger i Oppegård og Ski, var det viktig at Gjersrudsjøen ble tatt hensyn til, da den er drikkevannskilde. Planen måtte således slik OOFs så det, redegjøre for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å forhindre forurensning under arbeidsperioden. Regionalt planprogram for areal og transport i Oslo og Akershus I uttalelsen la OOF vekt på at det måtte prioriteres å etablere gode samarbeidsorganer mellom kommuner, fylkeskommune, næringslivet og andre berørte organer for å gjøre kollektivtilbudet attraktivt. Dette vil innebære satsing på utvikling av knutepunkter, innfartsparkering og matebusser. Det bør fokuseres på utvikling av knutepunktene med næringsliv og boligbygging i tilknytning til disse. Videre poengterer OOF at grøntarealer må bevares og markagrensen opprettholdes. OOF har også uttalt seg om: Forvaltningsplan for vannregion Glomma Planprogram for E16 Skaret- Hønefoss BÆRUM Områderegulering Høvik Verk Veritas I uttalelsen viste OOF til områdets unike karaktér som friluftsområde. OOF ga derfor uttrykk for at reguleringsalternativ 1 var å foretrekke, da dette alternativet etter OOFs syn best ivaretok hensynet til kulturminner og kulturmiljø i området. OOF ba om at grøntarealene i området ble bevart i et sammenhengende drag. OOF har også uttalt seg om: Regulering for Fornebu felt 8.6 og 8.7 ENEBAKK Reguleringsplan for Kvernstua I en uttalelse viser OOF til at planområdet i følge arealplankartet var regulert til LNF-område, friområde, båndlegging etter lov om kulturminner og offentlige formål. Slik OOF ser det er det derfor problematisk å regulere et 93 da stort område i et LNF-område til boligområde. OOF anbefaler kommunen om å konsentrere sin utbygging 22

23 om de områdene i Ytre Enebakk som allerede er vedtatt utbygd. LUNNER Bislingen naturhotell I en fellesuttalelse med DNT Oslo og Omegn, Hadeland Turlag, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Natur vernforbundet i Gran og Lunner viser organisasjonene til at det planlagte hotellet ligger tett på markagrensen. Med en grunnflate på 890m 2 og høyde på 10 etasjer framstår prosjektet som en massiv konstruksjon som etter organisasjonenes syn ikke er forenlig med markalovens formål. Områdets topografi representerer store natur-, kultur- og friluftslivsverdier for en stor del av befolkningen i Osloområdet. Organisasjonene anbefalte at det foreslåtte forslag til planprogram ikke tillates. LØRENSKOG OOF har også uttalt seg om: Detaljregulering Skårerødegården NITTEDAL Regulering Rasta barnehage OOF anser det i en uttalelse det som positivt at kommunen i planleggingen prioriterter utarbeidelsen av gang- og turvei som erstatning for gangveien som går gjennom området. OOF påpeker imidlertid at trasévalget framsto som lite heldig. Den planlagte traseens utforming ville beslaglegge mye areal fra friområdet. OOF oppfordret kommunen til å utvide arealet for friområdet eller eventuelt flytte veien til utkanten av friområdet. OSLO OOF er sekretariat for Forum for natur og friluftsliv (FNF) Oslo. Alle uttalelser vedrørende Oslo er således å regne som uttalelser fra både OOF og FNF Oslo. Turveiutvalgets rapport for 2011 v/ utvalgets leder, Frithjof Funder Medlemmene av utvalget holder oppsyn, følger med på planer og tar opp aktuelle saker med administrasjonen. Utvalgets medlemmer, som har sine spesielle områder, rapporterer direkte til Friluftsrådet. Kommunen skal fortsatt ha ros for satsingen på turveier. Graden av tilrettelegging bekymrer imidlertid OOF. Det gjør det også når man tar opp skader på registrerte offentlige turveier, så som utraste partier etter regnskyll, og rotvelter etter høststormer. OOF blir henvist til andre etater, grunneier etc. Det er fra OOFs side påpekt at Miljøetaten bør være koordinator for slike henvendelser. Fellesmøte med befaring Det har vært holdt et fellesmøte onsdag 14. september med utvalgsmedlemmer, innbudte fra styret, Oslo Elveforum og Lillomarkas Venner. Programmet var en vandring på turvei D9 langs Alnaelva fra Grorud t-banestasjon og ned til Leirfossen og derfra på turvei D6 til Nordtvet gård hvor møtet ble holdt. Ettersom turveibiten langs Alna er omdannet til Grorud park med høy grad av tilrettelegging med stål, stein og betong, var temaet for møtet først og fremst en diskusjon om tilrettelegging av turveien her og generelt. Som en følge av møtet sendte OOF et brev til bymiljøetaten hvor man uttrykte bekymring for den økende grad man nå ser av tilrettelegging. Turvei A1 i Oslo Begeistringen for tunnelgjennomslaget i Jarfyllinga, under Bærumsbanen, Jar- 23

24 trikken og Bærumsveien, et av de tyngre løft for bedring av turveinettet i Oslo, har fortatt seg noe når vi har sett hvor brutalt anleggsarbeidet ovenfor og nedenfor er utført. Miljøetaten har selv beklaget gjennomføringen. Arbeidet ble satt bort til en entreprenør som ikke har fulgt arbeidsbeskrivelsen. Reparasjonsarbeidet er satt i gang, men rasskråningen på Oslosiden vil for alltid være skadelidende. Turveiutvalget ved Torkel Røstad, Tom Ekeli og Frithjof Funder har fulgt opp. Turvei B9 i Oslo OOF har i mange år ivret for turveiringen mellom Majorstuen og Torshovdalen, også kalt Grønn rute. Det gleder oss at Jerusalem bru over Akerselva ved Bjølsen Valsemølle nå er ferdigstilt. Den har OOF prioritert lenge. Man får nå en passasje i naturskjønne omgivelser med høye trær og endelig igjen et blikk inn til Bjølsenfossen fra dammen blant gamle industribygninger. Turvei D10 i Oslo Det er gledelig å notere at bruken av turveien mellom Bryn, Fagerlia, Svartdalsparken og Kværner har tatt seg opp etter at turveien ble anlagt på sydsiden av Alna og hengt opp i en brokonstruksjon i jernbaneovergangen over elva. OOF slipper ikke taket og maner til omkamp når det gjelder byrådens planer for ny trasé for Alna gjennom Godsterminalområdet og NRF-tomta på Alnabru, ved å ville løfte elva med en pumpeanordning. Et av PBEs planalternativer er akseptabelt. Bortsett fra gjennom dette området er det nå sammenhengende turvei fra Kværner til Gjelleråsen og Lillomarka. Friluftsplanen for Oslo Turveiutvalgets forslag: Turvei D15. Få aksept for å få en enkel gangbro over Trondheimsveien og t-banen (nær bomringen). Forbinder Grevlingveien med Rødtvetveien og Sandås. En større befolkningskonsentrasjon på Veitvet får rask adkomst til Lillomarka ved Sandås. Turvei D10. Arbeide for å få omgjort nevnte vedtak og få aksept for å få anlagt turveien langs en gjenåpnet Alna mellom Nedre Kalbakkvei og Alnabru. Turvei D10 og E1. Få opparbeidet en trygg passasje langs Smalvollveien og gangbru over Smalvollveien ved Bryn 100 meter øst for Tvetenbrua. Det kan lett skje en ulykke i rushtiden ved den trange passasjen uten turvei eller fortau. En skiltet turvei bør være trygg! Turvei E4. Få opprettet en under- eller overgang over motorvei E6 og T-banen ved Manglerud kirke mellom Manglerud senter og Ryenkrysset. Det vil lette adkomsten mellom Svartdalsparken og Østensjøvannet. Turvei B5. Få opparbeidet turveien fra Vestgrensa til Ring 3, kryssing av Ring 3 og revitalisere hele turvei B5 fra Ring 3 opp gjennom Gaustadskogen til Sognsvannsbekken etter gammel trasé. Turvei A1. Få fulgt opp utbedring av anlegget ved undergangen i Jarfyllinga. Øvrige tiltak som er ønskelige for turveier i Oslo: Turvei B1 og B9. Majorstuen opparbeide strekningen Sørkedalsveien- Slemdalsveien på lokk over sporområdene. Turvei B7. Bergbanen bygging av gangbru over Ring 3 ved nordenden av Ullevål stadion (Bergbanen) over til Nils Bays vei. Turvei D9. Alna gjenåpning av elva fra Hølaløkka ned til Fossumbekken. 24

25 Turvei D11. Ellingsrudåsen anlegg av alternativ turveitrasé i gangbru over E6. Gjenetablering av gangveiforbindelsen mellom Ellingsrudåsen og Høybråten. Samarbeid med Bærum Natur- og Friluftsråd (BNF) Kontakten med OOF opprettholdes ved at turveiutvalgets Tom Ekeli også er styremedlem i BNF. Turvei rundt Bogstadvannet. BNF og OOF samarbeider om å få utviklet et samlet frilufts- og kulturvernområde rundt Bogstadvannet med Bogstad gods, Golfbanen, Ankerveien med tilknytning til turvei A1, Fossum, plassen Kråka, Bjørnsgard og Tangen gård. Og dette med en turvei langs vannet. Regulering Gardeleiren- Husebyleiren I en uttalelse til detaljreguleringsplanen anbefalte OOF at man plantet stedegen gran og furu for å unngå spredning av kjempebjørnekjeks. Kommunen har her en unik mulighet for å teste ut om en slik beplantning er den beste måten å bekjempe kjempebjørnekjeks på. I tillegg vil en treplanting av gran og furu gi området et estetisk ønskelig grønt og naturlig preg hele året. Regulering Sørkedalsveien/FObygget I en uttalelse bemerket OOF at ingen av de framlagte alternativene synes å ivareta miljøet i området. Slik OOF så det burde området gjøres om til et grøntområde til bruk for friluftsliv da det i utgangspunktet var et erstatningsområde. Dersom det likevel skal bygges i området, burde en eventuell bebyggelse være til offentlige formål. Nytt Deichmanske bibliotek - Nytt Munchmuseum I en uttalelse til forslag til detaljregulering med konsekvensutredning, poengterte OOF at Akerselvalmenningen og havpromenaden måtte skrives inn i reguleringsplanen. Det er også viktig slik OOF ser det, å opprette en tursti langs Akerselva fra Maridalsvannet til utløpet i Bjørvika og at denne stien blir videreført til en kyststi. Garver Ytterborgs vei 111B I uttalelsen viser OOF til den etterlengtede Grøntplan for Oslo der det foreslås å ivareta grøntområder, vegetasjon og trær langs kommunikasjonsårer og i byggeområder. OOF viser også til Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen Strategier for et bedre miljø mot Slik OOF ser det, bør planområdet omfattes av denne strategiplanen. Områderegulering Gjersrud- Stensrud Utvikling av en helt nytt boligområde gir en unik mulighet for å regulere inn en infrastruktur for turveier og bruk av friluftsliv i en tidlig fase av planleggingen. Reguleringsområdet er å regne som siste gjenværende bygdesamfunn i Oslo innenfor byggesonen og har i så henseende flere kulturminner. Fem gårder med tilhørende områder er foreslått vernet i en verneplan for Akergårdene. OOF anbefalte derfor i en uttalelse om at videre planlegging burde avventes til verneplanen er vedtatt. Disse områdene vil være viktige nærområder som kan nyttes i undervisningsøyemed for barnehager og skoler, slik som Maurtu gård i dag. OOF poengterte at boligbebyggelsen måtte bli variert med leilighetskomplekser i 3-4 etasjer, småhusområder og områder med rekkehus. Det var slik OOF så det, viktig å begrense høyden på byggmassen, slik at siktsonen til 25

26 marka og åsryggen ikke blir brutt og området beholder et grønt preg. Boliger ved Lysebu Voksenkollveien I en uttalelse viste OOF til at de siste års utbygginger i Voksenkollområdet ikke viser tilstrekkelig hensyn til den tradisjonsrike og estetisk nødvendige byggeskikken på Oslos tak. Gamle, solide grantrær rives ned i tusentall til fordel for parkefisering med store gressplener og ikke stedegne prydbusker. OOF påpekte at det var på høy tid med en overordnet reguleringsplan for hele området samlet, slik at alle berørte parter kan påvirke områdets framtid samlet og ikke stykkevis og delt. påkjørselsfeltet til E6 og vil således være preget av støy. Slik OOF ser det, må et erstatningsområde lokaliseres i tilknytning til planområdet. Reguleringsplan Kristoffer Aamodts gate (barnehage) OOF viste til en prinsipiell motstand mot å bygge ned friområder uten at fullverdige erstatningsarealer kommer på plass. I forbindelse med denne konkrete saken er det fremmet forslag om et erstatningsareale i Fernanda Nissens gate og 10 som i dag regulert til industriområde. Denne omreguleringen må være godkjent og vedtatt før planområdet i Kristoffer Aamodts gate omgjøres til bebyggelse for barnehage. Regulering Regnbueveien 2 (barnehage) Det er slik OOF ser det viktig å bevare de grønne lungene som finnes i Oslo. Disse lungene har stor rekreasjonsverdi for innbyggerne. Det aktuelle planområdet har en unik beliggenhet midt blant sterkt trafikkerte veier og boligbebyggelse og tilbyr i så henseende befolkningen i nærområdet muligheten til å komme seg ut til et grøntområde. Dersom det aktuelle området likevel omreguleres, anbefaler OOF på det sterkeste at det opprettes et erstatningsområde. Lambertseter flerbrukshall og Radiohuset barnehage I en uttalelse viste OOF til at planforslaget var i strid med planprogrammet for Lambertseter og Grøntplanen for Oslo. OOF poengterte at idrettsanlegg er et aktivitetstilbud til en begrenset del av befolkningen. Da dette anlegget betyr at et viktig grøntområde bygges ned, blir tilbudet til den delen av befolkningen som ikke deltar i organisert idrett dårligere. Det foreslåtte erstatningsarealet ligger rett ved Innspurten, Valle Hovin, Vålerenga stadion I uttalelsen understreket OOF at organisasjonen i all hovedsak er i mot omregulering og nedbygging av friområder. OOF støttet således det alternativet som Plan- og bygningsetaten framsatte. Dette planforslaget innebar mindre reduksjon av grøntarealer, friområder og salamanderens vandringsområde. OOF viste også til at hovedintensjonen med planforslaget var å bygge et fotballstadion og en hjemmearena for Vålerenga Fotball samt at det ble lagt til rette for oppgradering av skøytestadion. Slik OOF så det, var regulering til boligbebyggelse og næringsvirksomhet ikke i tråd med planens intensjon. Planprogram for Kjelsrudbyen I en uttalelse viste OOF til at overordnede planer for utviklingen av Oslo by og omland tilsier at det må fortettes og at en slik fortetting bør skje rundt knutepunkter for handel, service og transport. Dersom området blir regulert til boliger, bør det innarbeides i rekkefølgebestemmelsene at kollektivmulig- 26

27 hetene er på plass før utbyggingen av boligene. OOF ba også om at gang-, tur- og sykkelveier ble utredet og tilrettelagt i et sammenhengende nettverk til eksisterende forbindelser. Ved å åpne bekke- og elveløp til Alnaelva vil det også være mulig å etablere en sammenhengende grøntstruktur i området. Gang- og sykkelvei E18 parsell Vækerø-Maritim OOF støttet i en uttalelse planforslagets hovedintensjon om å utvikle et hovednett for sykkel. OOF ga uttrykk for at planen måtte ta tilstrekkelig hensyn til Mærradalsbekken både i anleggsfasen og etter ferdigstillelse. OOF viste også til at deler av planområdets status fremdeles var uavklart. Dette gjelder bl.a turveiparsellen fra Bestumkilen ved Maritim til St. Edmunds vei. OOF ber derfor kommunen om å benytte planarbeidet til å sikre allmennheten forbedret tilgang til vassdrag og turveidrag. Regulering Middelthunsgate 26 Frogner stadion Planene om en Frogner Sportspark har versert siden En pådrivergruppe har på ulikt vis bidratt til å drive fram prosjektet overfor etater og organer i Oslo. Området ble i 2011 foreslått regulert til bebyggelse og anlegg, idrettsstadion samt samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder parkeringsplass, med en samlet flate på inntil m 2. I en uttalelse viser OOF til at forslaget innebar at et område regulert til friområde blir omregulert og bebygget uten at erstatningsareal ble sikret og kunne derfor ikke støtte forslaget. Områdeprogram for Haugenstua og Nedre Rommen I en uttalelse anbefaler OOF at turveiene i området ble kartlagt for å få definert behovet for oppgradering og vedlikehold. OOF anser også at mulighetsstudiet for Nedre Rommen måtte gjennomføres så raskt som mulig. Mulighetsstudiet ville kunne se på ulike alternativer sett i forhold til eksisterende utviklingsplaner, spesielt planene for Fossum-diagonalen og T- banelinje. OOF støttet forslaget om å åpne Tokerud- og Julsbergbekken slik at disse blir satt i sammenheng. Detaljregulering Årvollveien 72 I en uttalelse var OOF positive til en omregulering fra industri til bolig. Vekstprognosene for hovedstadsregionen understreker viktigheten av transformering og omregulering fra industri til boligformål. Slik OOF så det, måtte det likevel være visse momenter til stede for en slik omregulering, ikke minst infrastruktur. Reguleringsplanen må derfor inneholde rekkefølgebestemmelser som tar hensyn til dette før utbygging starter. Tiltaket grenser også til Marka og på bakgrunn av dette anså OOF at det foreslåtte tiltakets høyde på 9 etasjer ville framstå som et visuelt og fysisk hinder for beboerne i området. OOF anbefalte at det ble bygd lavblokker i 4-5 etasjer og småhusbebyggelse i området. OOF har også uttalt seg om: Trikkeforlengelse til Hauketo Søndre Langerud gård Regulering Sognsveien 8 Detaljregulering Midgardsormen Detaljregulering Bispekilen- Bjørvika Forslag til normer for felles lekeog uteoppholdsarealer for boligbygging i indre Oslo Planforslag Voldsløkkatunnellen Fotballbane, Grindajordet, Korsvoll Detaljregulering Mølleparken 2 Detaljregulering Mustad nord Regulering Drammensveien 118 Utforming av turveier i Oslo 27

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune

OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Oslo kommune Vår ref.: Deres ref.: Dato: 30.april 15 Oslo Kommune Bymiljøetaten ved Gro Koppen postmottak@bym.oslo.kommune.no Kopi: OOFs medlemsorganisasjoner OOFs konkrete innspill til Behovsplan for idrett, friluftsliv

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen

Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Statsråden Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200703012 200702742-/MT Ringerike kommune - innsigelse til reguleringsplan for Ringkollen Saken er oversendt Miljøverndepartementet

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2012/1423. Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2012/1423 Sekretær Olav Haaverstad Vår dato 13.12.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 27. november 2012, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens Hus, møterom 525.

Detaljer

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste

Kort om programmet Åpning ved Klima- og miljødepartementet. Inviterte i henhold til adresseliste Inviterte i henhold til adresseliste Jubileumsseminar: Fem år med markaloven og femti nye? Markaloven er fem år og vi inviterer med dette til fagseminar for å markere lovens fem år i virke og for å drøfte

Detaljer

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014

Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Saksfremlegg til møte i Markarådet 20. mai 2014 Sak 11/14 Godkjenning av møteinnkalling (kl. 12.00-12.05) Møteinnkallingen tas opp til godkjenning. Møteinnkallingen godkjennes. Sak 12/14 Godkjenning av

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer om første møte DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201004677-/ESM o9 NOV 2011 Markarådet - oppnevning av medlemmer, retningslinjer for valg av rådets leder og nærmere detaljer

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2010 MED REGNSKAP FOR 2010 OG BUDSJETT FOR 2011 Besøksadresse: Storgata 28, 0184 OSLO Postadresse: Pb 8896, Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: 22 17 84 00, Telefax:

Detaljer

Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2009/14149 M-FO 201000104-/IA Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa Det vises

Detaljer

Oslo og Omland Friluftsråd. Årsberetning. Oslo og Omland Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd. Årsberetning. Oslo og Omland Friluftsråd Oslo og Omland Friluftsråd Årsberetning 2012 Med regnskap for 2012 og budsjett for 2013 Oslo og Omland Friluftsråd Forsidebilde: Voksenopplæringsklasse tar en matbit etter skidag på Frognerseteren Friluftssenter

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2015/955. Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2015/955 Sekretær Tone Mejlgaard Vår dato 06.10.2015 Protokoll Møte i Markarådet: 6. oktober 2015, kl. 12.00-14.20. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Detaljer

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan

Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Vedlegg 1 Grøntplan for Oslo Evaluering av gjeldende Grøntplan Grøntplan for Oslo Saksnr. 2007 11655 Forord Dette er vedlegg 1 til høringsutkast

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525.

Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom 525. MARKARÅDET Deres dato Deres ref Vår ref 2012/1423-17 Sekretær Carina Rossebø Isdahl Vår dato 14.06.2012 Protokoll Møte i Markarådet: 29. mai 2012, kl. 09.15-12.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, møterom

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016

Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/4051-22 14/697-13.01.2016 Detaljreguleringsplan for Lørenskog vinterpark Vi viser til oversendelse fra Fylkesmannen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten,

Lillomarkas Venner. Oslo, 2008-10-05. Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Lillomarkas Venner Til Oslo Kommune Plan og bygningsetaten. Oslo kommune friluftsetaten, Oslo, 2008-10-05 Kopi: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Den norske Turistforening, Naturvernforbundet Oslo og Akershus

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056

Kommunestyret. Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret 19.10.2006 KS-06/0056 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 04/00007-055 Løpenr.: 005996/06 Arkivnr.: 142 Saksbeh.: Rita Kirsebom Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 05.10.2006 FS-06/0048 Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2013 og budsjett for 2014

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2013 og budsjett for 2014 med regnskap for 2013 og budsjett for 2014 ÅRSBERETNING 20 13 Innhold Lederens sider... 3 Markaloven blir vedtatt...3 Markere 5 års jubileum med fylkesmannen...4 Oslo kommunes skoger 125 år...4 Framsynte

Detaljer

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525.

Vår ref Arkiv: 2013/942. Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. MARKARÅDET Vår ref Arkiv: 2013/942 Sekretær Linda E. Eide Vår dato 27.08.2013 Protokoll Møte i Markarådet: 27. august 2013, kl. 12.00-15.00. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens hus, møterom 525. Til

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015

Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015 Bærum kommune 1304 SANDVIKA Deres ref. Vår ref. Dato 14/245282/RASK 12/5848-29.06.2015 Stadfesting av reguleringsplan for Franskleiv skianlegg i Bærum kommune Viser til oversendelse fra Fylkesmannen i

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

PROTOKOLL KRETSSTYRET

PROTOKOLL KRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRET KS-møte nr. 20/2012-2014 Utsendelsesdato: 23. mai 2014 Merknadsfrist: 28. mai 2014 Møtetid: Tirsdag 20. mai 2014 Møtested: Osloidrettens hus Til stede Forfall Ikke møtt Leder: Norvald

Detaljer

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030»

Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling Den grønne delen av kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030» Bård Folke Fredriksen 16.10.2014 Utfordringer som kommuneplanen skal løse Bærekraftig regional utvikling

Detaljer

Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Grorud bydelsutvalg 19.06.14

Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk. Grorud bydelsutvalg 19.06.14 Etterbruk av Huken pukk- og asfaltverk Grorud bydelsutvalg 19.06.14 Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er kommunens grunneier og en pådriver for utvikling av byen. Etatens viktigste oppgaver er blant

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD

OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD OSLO OG OMLAND FRILUFTSRÅD ÅRSBERETNING 2007 MED REGNSKAP FOR 2007 OG BUDSJETT FOR 2008 Nedre Vollgate 9, 0158 OSLO Telefon: 22 41 68 80, Telefax: 22 41 68 81 e-post: oofoslo@online.no hjemmeside: www.markanytt.no

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av Oslofjorden. 4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak

2. Betydningen av Bestumkilen og nærliggende områder av Oslofjorden. 4. Planprogrammets implikasjoner for andre mulige tiltak Oslo Kajakklubb Drammensveien 210 0277 OSLO Oslo Kajakklubb (OKK) viser til planprogrammet for T-bane med tilhørende anlegg og regulering av Majorstuen, Vækerø og Skøyen som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Detaljer

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011

Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 Tekst til våre hjemmesider, oppdatert 11. mai 2011 SATSINGSOMRÅDER Bærums grønne lunger : Bærums grønne lunger har vært og er fortsatt utsatt for et stort utbyggingspress. Bit for bit og gjennom flere

Detaljer

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Notat 31.05.13 - Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen Asker kommune har gjennomgått kommunale planer i henhold til Markalovens 8. Følgende utdrag er å finne i LOV 2009-06-05 nr 35: Lov

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteinnkalling 9/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 01. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476031

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv

Follomarka. Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follomarka Vi vil sikre natur- og friluftsområdene i et 100-års perspektiv Follo-landskapet er i endring Befolkningsvekst Boligbygging, veier, næringsutvikling Store samferdselsprosjekter Omlegging av

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 2011/190-14 FM-K Kari Øyen Gay 19.06.2013 Innsigelser til detaljregulering av Operaallmenningens

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl

Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven. Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl Oslo kommune: Erfaringer med saksbehandling etter markaloven Erik Greipsland & Alexander Hexeberg Dahl 1 Lovens formål 1 Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse

Detaljer

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn

Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Statsråden Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Deres ref Vår ref Dato 200801899-/CBS Bodø kommune - Reguleringsendring og bebyggelsesplan for Saltstraumen sjøhus og båthavn Det vises til oversendelser

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Årsberetning for FNF Akershus 2015

Årsberetning for FNF Akershus 2015 1 Årsberetning for FNF 2015 FNF har stort sett gjennomført de planer som vi satte oss ved årets begynnelse. Men det har også vært et krevende år ettersom koordinatoren gjennom flere år, Ruben Pettersen,

Detaljer

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement»

Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv. «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Samfunnsutvikling i et samfunnsperspektiv Ski, 10.02.15 Jørgen Stavrum «Nøkkelen er langsiktig engasjement» Ski Øst AS Ski Øst AS er et eiendomsselskap som står for en samlet, langsiktig utvikling av områdene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Vår ref.: 2.21.81 Deres ref.: Dato: 27.02.15 Felles plansekretariat for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune v/akershus fylkeskommune post@akershus-fk.no Kopi: Alle OOFs medlemmer Høringsuttalelse til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00127-21 Eli Moe 05.02.2014 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres

Detaljer

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006

Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer. Ekspedisjonssjef Tom Hoel. Kommuneplankonferansen i Hordaland 2006 Arealplanlegging og miljø nasjonale føringer Ekspedisjonssjef Tom Hoel Arealpolitiske prioriteringer Arealpolitikken som del av miljøvernpolitikken St. meld nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE

HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Trondheimsregionens Friluftsråd Sak 04/07 HØRING KOMMUNEDELPLAN FOR GAULA, MELHUS KOMMUNE Behandlet i møte 11. januar 2007 Vedtak: Vurderingene i saksframlegget sendes Melhus kommune som uttalelse til

Detaljer

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015

ÅRSBERETNING 20. med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 med regnskap for 2014 og budsjett for 2015 ÅRSBERETNING 20 14 Foto på forsiden: Stein J. Bjørge/Aftenposten/NTB scanpix Innhold Lederens sider... 3 Erik Sture Larre OOFs høvding og markalovens far...4

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK

NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) NOAs ARK Innhold: Byvandring om biologisk mangfold langs Ljanselva. Onsdagsforum om truslene mot naturmangfoldet NOA søker web-redaktør! Årets Markaregistreringer Biologisk vandring: Bevaring av Oslos elver viktig

Detaljer

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07

Orientering om. Kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel Johannes Bremer Samkommunestyret 23.10.07 Orientering om Kommuneplanens arealdel FOLKEMENGDE: AREAL(km2) Innherred samkommune 31980 2193 Levanger kommune 18080 645 Verdal kommune 13900 1548 Målsettinger for Innherred samkommune: bedre tjenester

Detaljer

Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027

Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027 NITTEDAL KOMMUNE - der storby og Marka møtes Se mottakerliste Vår ref: Deres ref: Dato: 11/03029-278 27.11.2014 Offentlig ettersyn av forslag til revisjon av kommuneplan for Nittedal 2015-2027 Nittedal

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill.

Regional plan for Rondane - Sølnkletten felles høringsinnspill. : Norges Jeger- og Fiskerforbund, Orienteringskrets, DNT Gjøvik og Omegn, Naturvernforbundet i, Vestoppland Krets - Norges Speiderforbund, Gudbrandsdal Krets - Norges Speiderforbund og Norsk Ornitologisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

OOFs Flerbruksplan for Marka 2014 2020

OOFs Flerbruksplan for Marka 2014 2020 OOFs Flerbruksplan for Marka 2014 2020 Intensjoner med flerbruksplanen Sammenstille anlegg og tilretteleggingstiltak i Marka Gi alle mulighet til å finne opplysninger om hva Marka rommer og hvilke planer

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Møteinnkalling 3/08 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Sørkedalsveien 148, Møterom Bogstad Møtetid: mandag 07. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23476059 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune. Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008. Statsråden Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 200800996 Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6.

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen

Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen Til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunalavdelingen Romsås 12. juni 2014 Anmodning om lovlighetskontroll etter kommuneloven 59 Beboergruppa Bevar skogen på Romsås og vern Markagrensa på Ravnkollen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012

Modul 5. Friluftsområder. Gunnar T. Isdahl. K5- instruktør Rogaland. Leikanger 24. oktober 2012 Modul 5 Friluftsområder Gunnar T. Isdahl K5- instruktør Rogaland Leikanger 24. oktober 2012 Modulens innhold Introduksjon Kommunal planlegging Fysisk utforming Kommunale handlingsplaner Ressurser Universell

Detaljer

Områdeutvalget for Søreide

Områdeutvalget for Søreide Vedlegg 1: Deltakerliste Årsmøtet 2015 Vedlegg 2: ÅRSBERETNING FOR 2014 Aktivitet 2014 1. Generelt Styret i OfS har bestått av; Steinar Holst Styreleder, Gunnar Hamarsland Nestleder, Hilde Brandanger Haga

Detaljer

Regulering Gjersrud-Stensrud

Regulering Gjersrud-Stensrud Regulering Gjersrud-Stensrud Gjersrud-Stensrud er et flott område med mange kvaliteter. Her finnes attraktive naturområder med fugleliv og sjeldne arter. Her er allerede barnebondegård og badeplass for

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Generelle kommentarer til høringsforslaget

Generelle kommentarer til høringsforslaget Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb 8111 Dep, 0032 Oslo fmoapostmottak@fylkesmannen.no Oslo, 13.06.2014 Deres ref: 2014/6854-20 M-NA HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL VERN AV ÅTTE OMRÅDER SOM NATURRESERVAT

Detaljer

Vedlegg 1: Områdeutvalget for Søreide Org.nr990554153 www.soereide.org Vedlegg 2: Områdeutvalget for Søreide ÅRSBERETNING FOR 2012 Org.nr990554153 www.soereide.org Aktivitet 2012 1. Generelt Styret i OfS

Detaljer

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab

Jan Olsen Nytveit, bydelsdirektør Caroline Waller, Plan- og bygningsetaten. Reidun Strøm, enhetsleder for bydelsdirektørens stab Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 4/12 Møte: Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 150 A, 3 etg. Møtetid: 11.06.2012 kl. 18:00 Sekretariat: 23

Detaljer