Kontaktblad nr En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontaktblad nr. 2 2009. En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge"

Transkript

1 Kontaktblad nr En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge

2 Kjære leser Forsvarets oppdrag utenfor Norges grenser har de siste årene blitt viktigere og viktigere. Totalt er rundt 650 norske kvinner og menn i dag i tjeneste i forskjellige FN- og NATO-operasjoner rundt i verden, de aller fleste i Afghanistan. Uavhengig av om det er FN eller NATO som har ansvaret for den aktuelle operasjonen, har alle operasjoner der norske styrker deltar et mandat fra FN. Blant disse 650 er kun et mindretall yrkesmilitære. Resten er en blanding av personer som har fullført førstegangstjenesten og deretter har tegnet kontrakt for utenlandsoppdrag, og folk med en viss forsvarsbakgrunn, som har vært ute i det sivile samfunnet en stund. Disse kan for eksempel ha forskjellige former for teknisk eller medisinsk kompetanse som er etterspurt i det aktuelle området, eller språkkunnskaper som gjør at de kan benyttes som tolker. Alle gjennomgår opptrening før de reiser ut. Militære bidrag internasjonalt er som regel ledd i en større politisk strategi. Det er ingen som forventer at NATOs operasjon i Afghanistan er det som alene skal føre til en vellykket etablering av en velfungerende demokratisk stat. Den militære innsatsen er imidlertid viktig for å skape trygge nok rammer til at andre aktører kan komme inn i landet og gjøre sin del av jobben. I dette nummeret av bladet forsøker vi å belyse noen av problemstillingene rundt internasjonale operasjoner. Arbeidsutvalget i Folk og Forsvar: Leder: Per Steinar Jensen (NHO) Nestleder: Geir Mosti (LO) Generalsekretær: Monica K. Mattsson Utgivelser: Kontaktbladet utgis 5 ganger pr. år. Annonser: Bladet tar ikke annonser. Abonnement: Bladet sendes gratis til interesserte, og abonnement kan tegnes ved å sende inn bestillings seddel på siste side. Opplag: Pr. mars 2009: eks. De som ønsker innsendt stoff og bilder i retur må angi returadresse tydelig. Innholdet i artikler og kronikker står for forfatternes eget syn og representerer ikke nødvendigvis Folk og Forsvars offisielle mening. God lesning! Artikler: Ut i verden for å trygge Norge s. 4-5 Forsvarets internasjonale operasjoner s. 6-7 Norsk deltagelse i operasjoner i utlandet s. 8-9 Årsmøte med tale i tiden s Væpnet med omsorg og pågangsmot s Faste sider: Monica K. Mattsson Leder s. 2 Smått & stort s. 3, 14, 15, 16 og 17 Leserinnlegg s.18 Organisasjonsstoff s.19 Info-publikasjoner s.20 Utdrag eller artikler fra bladet eller fra våre web-sider kan brukes fritt ved angivelse av kilde. Utgiver: Folk og Forsvar Adresse: Arbeidersamfunnets plass 1c, 0181 Oslo Telefon: Siv.: Mil.: (0510) Telefax: Internett adresse: E-post-adresse: Forsiden Gaza i februar FN anslår skader for om lag 14 milliarder kroner etter 22 dager med krig. Sivilbefolkningen venter fortsatt på hjelp til gjenoppbygging. Vi lever i en liten, urolig verden der problemene blir felleseie. Derfor reiser også nordmenn ut i internasjonale operasjoner; for å stabilisere verden, slik at den blir et trygt sted for oss alle. Foto: Nils-Inge Kruhaug/ Scanpix Kontaktblad nr En verden i krig, kaos og konflikter på oppdrag ute, for å trygge Norge Ansvarlig redaktør: Monica K. Mattsson Redaktør: Nan Cecilie Johnstad Redaksjon: Rikke C. Arnulf E-post red.: ISSN Grafisk produksjon: Layout: punkt&prikke Formidling: 2punkt as Trykk: RK Grafisk AS Oppslaget: Intervensjon; Innblanding i fysisk forstand, eks. sende tropper til andre staters suverene områder. Sitatet «Å hjelpe en mann mot hans vilje er det samme som å myrde ham» Horats

3 til norsk lov. Paragrafen: Genevekonvensjonene; Felles navn for en gruppe internasjonale avtaler som skal beskytte sårede, syke og sivile i krig. Den første ble vedtatt i Senere er konvensjonenes virkefelt blitt utvidet en rekke ganger inntil det, etter initiativ fra Røde Kors, ble vedtatt helt nye konvensjoner i I 1977 ble det vedtatt to tilleggsprotokoller om beskyttelse av ofre i væpnede konflikter. Brudd på Genevekonvensjonene er staffbart i henhold Grønn varme Det nye biobrenselanlegget i Rena leir ble tatt i bruk 1. mars. Bruk av bioenergi i leiren vil føre til en årlig reduksjon av CO2- utslipp på cirka tonn i forhold til fossilt brensel. Dette er et kvantesprang for miljøet. Forsvaret driver mange miljøtiltak, og dette er et utrolig viktig bidrag. Samtidig er prosjektet forenelig med miljøsatsningen som Forsvarsdepartementet har lagt seg på, sier oberstløytnant og markedssjef Åge Mohaugen i Forsvarsbygg markedsområde øst. Anlegget letter ikke bare Forsvarets miljøsamvittighet, det er også en økonomisk gavepakke. Miljøtiltaket vil trolig spare Forsvaret for tre millioner kroner hvert år. Med dagens energipriser og de nåværende kontraktene, vil Forsvaret kunne spare 45 millioner kroner på 15 år. Norsk fregatt til Somalia Regjeringen har vedtatt at Sjøforsvaret skal sende en fregatt til Adenbukten for bekjempelse av piratvirksomhet. KNM Fridtjof Nansen slutter seg til EUs internasjonale marinestyrke i august. Piratvirksomhet utenfor Somalias nordkyst har i lang tid vært et utbredt problem. Somaliske sjørøvere har siden 1990-tallet stjålet store summer fra skipsfarten i Adenbukten. EU opprettet i fjor operasjon Atalanta for å stanse skipskapringen. Styrken består av fartøyer og overvåkingsfly fra Frankrike, Tyskland, Nederland, Italia, Spania, Hellas og Storbritannia. Sjef for fregattvåpenet, kommandør Bjørn Egenberg, ser positivt på regjeringens beslutning. Han gleder seg til å bidra internasjonalt. Vi har ventet på beslutningen en stund. Det er et spennende oppdrag, og vi gleder oss til å hjelpe til i Adenbukten. Hovedfokuset vårt kommer til å ligge på piratvirksomheten og FNs matvareprogram, sier Egenberg. Kystvakten Kystvaktens primæroppgave i fredstid er å hevde norsk suverenitet og suverene rettigheter i havområder under norsk jurisdiksjon og i indre kystfarvann. Kystvakten yter bistand til havs og deltar i redningsaksjoner der det er naturlig å trekke på de ressurser Kystvakten rår over. Kystvaktens virkeområder og oppgaver er regulert gjennom Lov for Kystvakten, som trådte i kraft i I medhold av denne loven er Kystvaktens hovedoppgaver å utføre fiskerioppsyn, toll- og miljøoppsyn, samt andre oppsynsoppgaver herunder Schengen og sjødyktighet. I tillegg skal Kystvakten drive rednings-/bistandsarbeid på havet, gi generell bistand til politiet og andre statsetater, i tillegg til å føre anløpskontroll for fremmede ikke-militære fartøyer. For å kunne løse sine oppgaver er Kystvakten gitt begrenset politimyndighet og inspeksjons-/kontrollmyndighet, samt rett til å iverksette tvangstiltak. I saker utenom fiskerioppsyn er Kystvakten underlagt aktuell primærmyndighet og handler etter retningslinjer fra denne. Flaggdag for danske soldater Med unntak av kongelige merkedager, innfører danskene for første gang siden 2. verdenskrig en ny flaggdag. Flaggdagen skal avholdes til ære for danske soldater, og er vedtatt etter initiativ og press fra den tidligere utenlandssoldaten Kim Thygesen. Hvilken dato det skal flagges, er fremdeles ikke klarlagt, men det vil bli flagget fra alle offentlige bygg, og private vil bli oppfordret til å følge eksempelet. Norske styrker i utlandet Per 13. januar 2009 tjenestegjør 479 norske soldater i internasjonale operasjoner. I tillegg er inntil 150 spesialsoldater stasjonert i Kabul. MIDTØSTEN: 12 observatører i United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). 5 offiserer i United Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 6 observatører i Multinational Force and Observers (MFO) i Egypt. AFRIKA: 23 observatører og offiserer i United Nations Mission in Sudan (UNMIS). EUROPA: 5 stabsoffiserer i NATO-hovedkvarteret i Bosnia. 8 stabsoffiserer i Kosovo Force (KFOR) og United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). 1 norsk observatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Georgia. ASIA: 15 offiserer ved ISAF-hovedkvarteret i Kabul, Afghanistan. 10 soldater ved det nasjonale støttelementet på flyplassen i Kabul, Afghanistan. 20 offiserer ved den norske kontingentstaben i Mazar-e Sharif, Afghanistan. 13 offiserer ved det ISAF-styrkenes nordområdekommando (RC-N) i Afghanistan. 87 soldater og offiserer i det nasjonale støttelementet i Mazar-e Sharif, Afghanistan. 17 norske mentorer i OMLT-styrken som trener opp den afghanske hæren. 273 norske soldater og offiserer i stabiliseringsstyrken PRT Meymaneh i Afghanistan. Inntil 150 spesialsoldater er for tiden i Kabul, Afghanistan. Kilde: Folk og Forsvar kontaktblad 3

4 Ut i verden for å trygge Etter den kalde krigens slutt, har trusselbildet i verden forandret seg drastisk. 11.september 2001 endret amerikansk og vestlig tenkemåte rundt sikkerhetspolitikk en gang for alle. Det blir mer og mer vanlig for norske soldater å reise ut i verden for å bidra til å stabilisere situasjoner, slik at vi kan føle oss trygge her hjemme. Så liten er verden nemlig blitt; at det meste angår oss alle. I dag deltar de fleste av de norske soldatene som er ute i International Security Assistance Force (ISAF)-styrken i Afghanistan. ISAF er en NATO-ledet operasjon, som støtter seg på fire resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. Det er en operasjon NATO utfører på vegne av FN, og den dreier seg hovedsakelig om to ting: å skape sikkerhet gjennom militær beskyttelse og å gjenoppbygge et afghansk samfunn som ligger i ruiner. Farlig Årsaken til at NATOs største operasjon pr. dags dato pågår nettopp i Afghanistan, har sitt utspring i angrepet på USA 11. september I etterkant av terroranslaget, satte amerikanerne i gang Enduring Freedom en fortsatt pågående operasjon som skal tvinge Taliban-regimet i kne, og finne og ødelegge al-qaidas treningsleire i landet. Samtidig som denne pågår, skal altså NATO-styrkene stabilisere og bygge opp. Trening av en afghansk hær er blant de norske oppgavene. Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan betegnes av mange som farlig og ustabil, og det ser ikke ut til at dette kommer til å bedre seg med det første snarere tvert i mot, skal man tro det som blir fortalt av hjemvendte. De norske styrkene opererer i den nordlige delen av landet. Det er den delen som regnes som en av de tryggeste i den grad noe slikt eksisterer. Men det er nær sagt umulig å bevege seg rundt uten en eller annen form for beskyttelse. Ned til sør? Det er ikke noen hemmelighet at amerikanske og britiske styrker som opererer i de østlige og sørlige delene av landet, er lei av å ta den største støyten. Disse delene av Afghanistan regnes nemlig for å være de mest utrygge, og det har flere ganger fremkommet ønsker om å få flere soldater ned til disse regionene blant annet norske. Frem til nå har norske myndigheter avstått fra å sende soldater til sør. Men i februar ble det klart at den amerikanske presidenten, Barack Obama, kommer til å sende ytterligere soldater til landet. Dette er i tråd med valgkampen hans, og det faktum at situasjonen i Afghanistan nå kommer til å bli en enda større prioritet for USA. I kjølevannet av dette forventer mange at spørsmålet om flere norske soldater kommer til å komme opp igjen også fordi norske soldater regnes som noen av verdens beste. Siden 2009 er valgår, er utfallet av en slik ny forespørsel høyst usikkert. En tragisk historie Det er ikke første gang det kriges i Afghanistan. Landet har en lang og kronglete historie, der sivilbefolkningen i alle år har fått unngjelde. Den afghanske staten slik vi kjenner den i dag, ble etablert i 1746 med britisk 4 Folk og Forsvar kontaktblad

5 Norge kontroll frem til kong Amanullah kom til makten i Siden 1900 har intet mindre enn 11 statsledere blitt kastet på udemokratisk vis gjennom avsettelser, attentater og henrettelser. Den siste stabile perioden i landet historie var mellom 1933 og 1973 under kong Zahir Shah. I 1973 gjennomførte kongens svoger, Mohammed Daoud Khan, et kupp. Men Daoud og hele hans familie ble myrdet i 1978 da det afghanske kommunistpartiet overtok styret gjennom nok et statskupp. Motstanden mot regimet som fulgte var betydelig. I tillegg var regimet preget av innbyrdes konflikter. I august 1978 begynte den amerikanske regjeringen å støtte mujahedin i deres motstandskamp, og i årene som fulgte trente og bevæpnet CIA om lag krigere. Mange av dem var fra andre land, og blant dem var Osama bin Laden. I siste halvdel av 1979 stod regjeringen i fare for å kollapse, og den 24. desember intervenerte Sovjetunionen. De neste ti årene førte mujahedins motstandskamp, støttet av USA, Pakistan og andre regjeringer, til at rundt sovjetiske soldater mistet livet. Disse tapene, samt internasjonalt press førte til at Sovjetunionen trakk seg ut i Taliban Da Sovjetunionen gikk i oppløsning tidlig på 90-tallet, åpnet det seg tilgang til de store olje- og gassfeltene rundt Det Kaspiske hav og Afghanistans strategiske betydning endret seg. I tillegg forsatte kampene mellom ulike krigsherrer og mujhahedin; dette skulle vise seg å bli åpningen for Taliban. Hva som egentlig er opprinnelsen til Taliban er et kontroversielt tema, men det blir hevdet at Pakistan er arkitekten bak organisasjonen. I 1994 døde stridende i kamper mellom ulike fraksjoner ved Kabul. Støttet av USA, Pakistan og Pakistans allierte utviklet Taliban seg til en politisk og religiøs maktfaktor som tok makten i landet i Alliansen mellom Taliban og Pakistan ga muslimske krigere støtte og et gjemmested, og Afghanistan ble et sentrum for kamp mot vestlige intervensjoner. Håpet i Vesten var at Taliban skulle skape nok stabilitet i landet til at det kunne bygges en rørledning. Man var sågar villig til å se gjennom fingrene med manglende demokrati og kvinneundertrykkelse, hvis ledningen bare kom på plass. Omveltning igjen I 1998 sprengte al-qaida de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania, og forholdet til USA endret seg drastisk. Taliban avviste å utlevere bin Laden, og USA bombet en treningsleir, for deretter å innføre sanksjoner mot landet. Under en økende internasjonal isolasjon ble Taliban-regimet stadig mer fundamentalistisk. I mars 2001 sprenges de to år gamle Buddha-statuene som var hugget ut av fjellet i Bamiyan-provinsen, fordi disse blir betraktet som avgudsdyrkelse. Det hevdes at amerikanerne planla en invasjon av Afghanistan som skulle finne sted i oktober Hoveddrivkraften var muligheten for å få lagt en rørledning. Så kom 11.september og angrepet på USA, noe som ga nye motiver for en invasjon. Spesielt siden Taliban forsatte å nekte utlevering av bin Laden. Den amerikanske alliansens militære invasjon startet 7.oktober 2001, og førte til Talibanregimets fall. Invasjonen var over i desember samme år. Omtrent på samme tidspunkt møttes lederne fra motstandsgruppene i Afghanistan til et møte i Bonn. Der ble man enige om en plan for opprettelsen av en ny regjeringsstruktur med Hamid Karzai som formann for et afghansk interimsstyre. Etter et landsdekkende Loya Jirga (rådsmøte) i 2002 ble Karzai valgt til president. En lang vei mot fred Etter invasjonen trakk Taliban seg tilbake og gikk under jorden. Gradvis har de bygget opp militær motstand igjen, og høsten 2008 kom det rapporter om at Taliban nå står sterkt i deler av Afghanistan. Regjeringen og okkupantene kontrollerer om lag 30 prosent av landet, og i praksis er det borgerkrig mange steder. Blant utfordringene er en enorm fattigdom, krigsherrer som tar seg til rette, en svært svak infrastruktur - da det er gjort få forsøk på gjenoppbygging etter de mange krigene, og kvinnenes stilling og rettigheter. I tillegg ligger det omkring udetonerte landminer rundt om i landet. I kjølevannet av terror følger det også en god del kriminalitet og narkotikaproblematikk. Det er mye man trenger å rydde opp i. Det politiske systemet fungerer heller ikke, og det er en lang vei frem mot et funksjonelt demokrati med like rettigheter for alle. Anslagsvis tror det internasjonale samfunnet at man må være i Afghanistan i minst 10 år til. Det vil si at mange flere norske soldater kommer til å stifte bekjentskap med dette landet i tiden fremover. Av Nan Cecilie Johnstad Begge foto: Scanpix/Forsvaret Folk og Forsvar kontaktblad 5

6 Kronikk Forsvarets inter Innenfor rammen av folkeretten skal Forsvaret kunne støtte med militære kapasiteter i den hensikt å bidra til fred, stabilitet og videre utvikling av den internasjonale rettsorden. Slik beskriver vi grunnlaget for Forsvarets utenlandsoperasjoner, og slik har det vært siden 1947, da Norge for første gang i moderne tid sendte ut norske soldater i fredsbevarende operasjoner. Tysklandsbrigaden var vår første misjon, og siden har Norge deltatt i over 40 militære operasjoner i utlandet; i Europa, Midtøsten, Mellom-Amerika, Asia, Afrika - vi har vært der. Over nordmenn har tjenestegjort i disse operasjonene, og i dag er ca 700 kvinner og menn i militære operasjoner utenfor Norge; i Afghanistan, Midtøsten, Sudan, Balkan og i Middelhavet. Dette viser at det er et høyt nivå på Norges bidrag i forhold til folketallet. Regjeringen la allerede i Soria Moriaerklæringen til rette for økt norsk deltagelse i fredsbevarende operasjoner. Vi slo også fast at Norge skal være en tydelig fredsnasjon. I dette ligger ikke bare en forpliktelse om at Norge skal fortsette arbeidet som fredsmegler i konflikter, men blant annet også at vi skal bidra aktivt i militære fredsoperasjoner. Samtidig ville vi prioritere å delta i operasjoner i regi av FN og NATO fremfor såkalte koalisjoner av villige. Denne politikken har regjeringen fulgt opp i praksis. det følgende skal jeg konsentrere meg om I konfliktområdene Afghanistan, Tsjad, Kongo og kysten utenfor Somalia. Afghanistan er fortsatt der vi har vårt viktigste og største utenlandsengasjement, men vi er også i ferd med å bygge opp vårt engasjement i Øst-Afrika. dag består det norske bidraget til ISAF i I Afghanistan av i underkant av 600 kvinner og menn. Hovedmålet for det norske engasjementet i Afghanistan er å bistå afghanske myndigheter i å sikre stabilitet, sikkerhet og utvikling. Våre militære bidrag er basert på anmodninger fra både FN, de afghanske myndigheter og NATO, og vi gir omfattende sivil støtte til oppbyggingen av landet De norske styrkene i ISAF bidrar aktivt til økt sikkerhet og stabilitet i Afghanistan. Dette gjør de ved å legge forholdene til rette for styrket afghansk eierskap til eget land, gjenoppbygging og humanitær innsats. En sentral del av ISAFs innsats er å bygge opp afghanernes egne sikkerhetsstyrker. Dette har vi langt på vei lykkes med, da afghanske sikkerhetsstyrker nå viser økende evne til selv å ta ansvaret for sikkerheten i eget land. De norske styrkene høster stor anerkjennelse for den jobben de gjør både av afghanske myndigheter, i NATO og FN. Mens verdens øyne var rettet mot den alvorlige situasjonen i Midtøsten i julen, pågikk det alvorlige hendelser også andre steder i verden. Nylig opplevde jeg for eksempel situasjonen i Kongo og Tsjad på nært hold. 6 Folk og Forsvar kontaktblad

7 nasjonale operasjoner Kongo er det godt over en million internt I fordrevne flyktninger. I Tsjad er det også et betydelig antall, blant annet fra Darfur. Dette illustrerer noen av de utfordringene vi står ovenfor i disse områdene. Derfor, og også som ledd i regjeringens ambisjon om å øke vår militære deltakelse i FN-ledede operasjoner, har vi tilbudt FN et feltsykehus til FN-operasjonen i Tsjad (MINURCAT). Planleggingen er i gang, og sykehuset skal etter planen være fullt operativt i Tsjad innen 1. juni i år. Sykehuset er tilbudt FN for ett år. FN overtar den militære operasjonen i Tsjad fra EU 15. mars Det norske feltsykehuset overtar etter Italia, som i dag stiller tilsvarende feltsykehus til rådighet for EU-operasjonen. I tillegg til feltsykehuset stiller Norge med tre stabsoffisersstillinger i MINURCAT. Regjeringen har også innledet en dialog med FN med tanke på mulige fremtidige bidrag til fredsoperasjonen i Kongo, som nå er FNs største fredsbevarende operasjon. Etter min reise i regionen i januar i år, har vi signalisert at Norge på kort sikt vil kunne bidra med et antall stabsoffiserer eller gi støtte til forsvarsrettet sikkerhets sektor reform i Kongo. Vi vil fortsette dialogen med FN for å se om det er mulig med et eventuelt større bidrag på lengre sikt. perioden bidro Norge med I i alt 260 soldater til de fredsbevarende FN-operasjonene UNOSOM I og II (United Nations Operation in Somalia) i Somalia. Hensikten med disse operasjonene var å overvåke våpenhvilen i hovedstaden Mogadishu, i tilegg til beskyttelse av humanitære konvoier og annen bistand i hele Somalia. Somalia er fremdeles et urolig område, men i dag er det kysten utenfor landet som i første rekke påkaller verdens oppmerksomhet. Piratvirksomhet utenfor kysten av Somalia utgjør en betydelig trussel for humanitære forsyninger til Somalia og for internasjonal skipsfart. Om lag norskkontrollerte skip passerer årlig gjennom disse farvannene, og en rekke av disse er allerede blitt angrepet. Til nå er ingen av dem blitt kapret, men vi kan ikke utelukke kapring av norske skip i fremtiden. Det foregår et omfattende internasjonalt samarbeid for å møte denne trusselen. Militær tilstedeværelse er ett tiltak, og flere nasjonale og flernasjonale maritime operasjoner er iverksatt. FNs sikkerhetsråd har vedtatt flere resolusjoner om sikkerhetssituasjonen i Somalia. Norge var blant forslagstillerne. I hovedsak autoriserer disse resolusjonene sterkere virkemidler, inkludert militære, for å beskytte og assistere sivil skipsfart mot piratvirksomheten. Landene oppfordres også til å beskytte verdens matvareprograms innleide fartøyer. EU etablerte 8. desember 2008 en maritim operasjon uten for Somalia, EU NAVFOR ATALANTA. Operasjonen har et foreløpig mandat på ett år. Styrken vil fra august i år bli ledet av et nederlandsk flaggfartøy, og for øvrig bestå av fartøy og maritime patruljefly fra en rekke europeiske land. Regjeringen har nå bestemt at Norge skal delta i denne operasjonen, og vi har derfor meldt inn en fregatt for seks måneders deltagelse fra august i år. Etter regjeringens syn innebærer norsk deltagelse her en direkte støtte til FNs innsats, samtidig som den utfyller Norges allerede eksisterende politiske og humanitære engasjement i Somalia. Det er også naturlig at Norge som en stor skipsfartsnasjon deltar i arbeidet med å beskytte internasjonal skipsfart. Hvorfor deltar vi i fredsoperasjoner? Kort sagt deltar vi i fredsoperasjoner fordi vi som nasjon har interesse av at de globale sikkerhetsutfordringene løses i fellesskap. Dette må imidlertid skje med klare rettslige hjemler, og regjeringen er veldig tydelig på at bruk av norske styrker i internasjonale operasjoner skal ha en klar forankring i folkeretten. Normalt vil dette være ensbetydende med mandat fra FNs sikkerhetsråd i henhold til FN-paktens kapittel VI eller VII, men også annen trygg folkerettslig basis, som retten til selvforsvar eller samtykke fra partene, vil kunne ligge til grunn for norsk engasjement. Folkeretten er også viktig som ramme for adferd i militære operasjoner, og norsk personell er godt trent i bruk av reglene for militær opptreden i krigs- og konfliktområder. Målsettingen med utenlandsoperasjoner er nettopp å spre respekt for menneskerettighetene og folkeretten, og da er det av avgjørende betydning at operasjonene gjennomføres på en slik måte at denne målsetningen kan oppnås. Vi deltar i internasjonale operasjoner av så vel idealpolitiske som realpolitiske grunner. Regjeringen er opptatt av at Norge skal ta sin del av ansvaret for internasjonal fred og sikkerhet, og samtidig trygger vi vår egen sikkerhet hjemme gjennom deltagelse ute. Helt siden andre verdenskrig og frem til i dag har det norske forsvaret bidratt til fred i verden ved - ofte med liv og helse som innsats å delta i internasjonale fredsbevarende og fredsopprettende operasjoner. Erfaringene fra disse årene og operasjonene viser ikke minst at internasjonale operasjoner har effekt. De viser også at tilstedeværelsen av våre soldater i fredens tjeneste kan være avgjørende for den sivile befolkningens overlevelsesmuligheter i krise- og krigsområder. At vi nå også går inn i bekjempelsen av piratvirksomhet i farvannene utenfor Somalia understreker at Norges aktive militære utenlandsengasjement videreføres. For vårt lands sikkerhet handler også om forhold langt unna våre hjemmeområder, og det er denne regjeringens oppfatning at vi har et ansvar for å bidra til en mest mulig stabil og rettferdig verdens- og rettsorden. Forsvarets deltagelse i internasjonale operasjoner er nettopp et slikt bidrag. Av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Foto: Forsvarsdepartementet Folk og Forsvar kontaktblad 7

8 Kronikk Norsk deltakelse i operasjoner i utlandet kvinner og menn fra det norske 657 Forsvaret tjenestegjør i skrivende stund i operasjoner i utlandet. Dette tallet vil i løpet av de nærmeste månedene øke til nær når Norge setter inn to nye styrkebidrag i Afrika: Feltsykehus i FNs operasjon i Tsjad (MINURCAT) og en fregatt i EUs antipiratoperasjon utenfor kysten av Somalia (EUNAVFOR ATALANTA). Et utenlandsoppdrag for personell i det norske Forsvaret varer vanligvis i seks måneder, hvilket betyr at det i løpet av ett år er to kontingenter som reiser ut. Kvinner og menn fra det norske Forsvaret tjenestegjør som stabsoffiserer, observatører, i kampavdelinger og spesialstyrker, på fartøyer, som mentorer og i støttefunksjoner. I tillegg har vi personell som står på beredskap klare for å på kort varsel reise ut med NATO Response Force og beredskapsordninger for FN eller i EU sammenheng. Samtidig ivaretar det norske Forsvaret kontinuerlig en rekke oppgaver i våre egne nærområder, som for eksempel Kystvakt, grensevakt, kongevakt og luftovervåkning. Det å ivareta egen sikkerhet er i likhet med bidrag til operasjoner i utlandet en del av våre forpliktelser i et internasjonalt perspektiv, spesielt med tanke på vårt NATO-medlemskap. Produksjonen av det nasjonale Forsvaret er det viktigste, og som en konsekvens av våre kapasiteter og vår kompetanse kan vi også bidra bredt utenfor landets grenser. Hovedtyngden av det norske Forsvarets aktivitet utenfor Norge er i NATOs International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan. Operasjonen i Afghanistan representerer en ny helhetlig tilnærming hvor det ikke er et spørsmål om å gå inn og vinne krigen for så å trekke seg tilbake. Det internasjonale samfunns innsats i Afghanistan består av tre søyler: Den militære innsatsen for etablere sikkerhet og stabilitet er den defensive, mens de offensive er de to sivile oppgavene; å skape utvikling og å etablere et godt styresett som til syvende og sist vil ha muligheten til å skape en fremtid for det afghanske folk og for regionen som helhet. Det er av avgjørende betydning at det internasjonale samfunnet lykkes i disse tre hovedretningene for utvikling av Afghanistan. For å gjennomføre operasjonen har NATO definert behov for militære bidrag som både i størrelse og innhold over tid krever mye av Forsvaret, inkludert Provincial Reconstruction Team (PRT) og Operational Mentoring and Liaison Team (OMLT). PRT er enheter bestående av militære ISAF-styrker og sivile aktører. PRT jobber med å kartlegge samfunnene i provinsene, vise tilstedeværelse og informere 8 Folk og Forsvar kontaktblad

9 lokalbefolkningen om valg og andre viktige hendelser. PRTs hovedfunksjon er å understøtte det valgte sentralstyret i Kabul, den afghanske hæren og det afghanske nasjonale politiet og å bistå disse i utviklingen av provinsene. PRT er også en viktig institusjon i arbeidet for avvæpning av illegale bevæpnede grupper, identifisering av narkotikavirksomhet og svekkelse av makten til regionale krigsherrer. Dette er krevende oppgaver som stiller store krav til alle involverte. Avgjørende er god koordinering på tvers av alle organisasjoner og strukturer som er involvert i den innsatsen som finner sted i områdene som vi opererer i. En viktig del av NATOs strategi for å kunne fullføre det militære oppdraget i Afghanistan er oppbygning av den afghanske hæren gjennom treningsstøtte fra NATOs medlemsland. Norge bidrar i dag med en mentorstyrke på cirka 60 personer. Denne innsatsen bedrer afghanske myndigheters evne til å ivareta ansvaret for egen sikkerhet, som igjen er en betingelse for den afghanske nasjonsbyggingen. Opplæringsstyrken består av utenlandske offiserer som trener, rådgir og fungerer som mentorer for sine offiserskolleger i den afghanske hæren. ISAFs hovedmål er at afghanerne selv skal sørge for tryggheten i eget land, og oppbyggingen av den afghanske hæren står sentralt i dette arbeidet. Oppdraget medfører deltakelse i planlegging og gjennomføring av hæroperasjoner over hele Afghanistan. tillegg til den vesentlige norske innsatsen i I Afghanistan har det over lengre tid vært en politisk ambisjon å ha en større norsk militær innsats i en FN-ramme på det afrikanske kontinentet. Norge klargjorde sammen med Sverige et ingeniørbidrag til Sudan i 2007 og var klare til å reise, men måtte kansellere bidraget etter motstand fra sudanske myndigheter. Med regjeringens beslutning om å bidra med et feltsykehus i FNs operasjon i Tsjad i ett år fra sommeren 2009 realiserer vi ambisjonen om et styrkebidrag til en FN-operasjon på det afrikanske kontinentet. Sykehuset er en viktig forutsetning for at de andre landene som er med i MINURCAT vil være i stand til å utføre sine oppgaver og operasjoner på en betryggende måte. Bidraget vil være på cirka 150 personer. Norge står sammen med andre skipsfartsnasjoner bak FNs sikkerhetsrådsresolusjon som gir de internasjonale marinestyrkene anledning til å gå inn i Somalias farvann for å beskytte skip. Fra august 2009 skal den nye fregatten KNM Fridtjof Nansen inngå i EUs internasjonale marinestyrke for bekjempelse av piratvirksomhet i Adenbukten utenfor Somalia. Oppdraget planlegges å vare i seks måneder og vil involvere cirka 150 personer fra Sjøforsvaret. Annet halvår 2009 vil det være nær kvinner og menn fra det norske Forsvaret som tjenestegjør i operasjoner i utlandet i tre verdensdeler: Europa, Asia og Afrika. Det norske Forsvarets kvinner og menn yter en innsats det står stor respekt av både ute og hjemme. Det er en utfordring for det norske Forsvaret å yte så mye fordelt på mange steder. Spesielt er tilstedeværelse flere steder en utfordring fordi alle militære operasjoner krever de samme støttefunksjonene fra kompetansemiljøer som etterretning, sanitet, operativ logistikk og samband. Vi har et begrenset antall med slik kompetanse. Det krever langvarig utdanning og erfaring å bygge opp fagmiljøene, og det er krevende å beholde slik kompetanse over tid i Forsvaret i konkurranse med det sivile arbeidsmarkedet. Det er en utfordring for Forsvaret å tilrettelegge tjenesten på en slik måte at slitasjen på den enkelte ikke blir for stor over tid. Trening og øving er avgjørende for å vedlikeholde og videreutvikle Forsvarets operative evne og dermed kunne gjennomføre operasjoner hjemme og ute. I operasjoner i utlandet stilles norske styrker ovenfor komplekse og risikofylte omgivelser med et sammensatt og ofte asymmetrisk trusselbilde. Tilstrekkelig og målrettet øving og trening for pågående og planlagte operasjoner i inn- og utland har derfor første prioritet i Forsvarets øvingsprogram. Det legges vekt på at personellet trenes og øves i hele spekteret, fra grunnleggende enkeltmannsferdigheter til samvirke i større forband før tjenestegjøring i en operasjon i utlandet. I tillegg til denne grunnleggende treningen gjennomføres det trening og øving som er spesielt rettet mot den enkelte operasjon. Her legges det opp til at avdelingen, fartøyet eller flybesetningen får trening og øving som er spesielt rettet mot det oppdraget som de skal løse. Denne delen av oppøvingen foregår ofte i to deler. Første del gjennomføres i Norge, mens andre del gjennomføres i eller i nærheten av operasjonsområdet, for å fange opp særegenheter knyttet til geografi, klima og kultur. Norsk deltakelse i operasjoner i utlandet foregår i nært samarbeid med styrker fra våre samarbeidspartnere. Den enkelte nasjon har ulikt utstyr, forskjellige prosedyrer og tilnærming til hvordan et oppdrag skal løses. Forsvaret prioriterer derfor å øve sammen med styrker fra andre land som en del av forberedelsene til operasjonen. Dette er en av årsakene til at Forsvaret legger stor vekt på å få allierte nasjoner til å komme til Norge for å gjennomføre trening samt å delta på øvelser som Cold Response. I tillegg er det viktig å få utenlandske styrker til Norge slik at de har kunnskap om å operere i våre krevende omgivelser. Gjennom deltakelse i operasjoner i innog utland får Forsvaret viktig kompetanse og erfaringer som benyttes til å gjøre Forsvaret enda bedre til å løse fremtidige oppdrag nasjonalt og internasjonalt. Vi har derfor etablert et eget system for å nyttiggjøre oss erfaringene fra operasjoner i utlandet. Alle enheter som deltar i internasjonale operasjoner rapporterer sine erfaringer til Fellesoperativt hovedkvarter. Fellesoperativt hovedkvarter foretar, i samarbeid med aktuelle avdelinger, en analyse av disse erfaringene samt erfaringer fra andre relevante nasjoner og NATO. Resultatet fra analysen benyttes til å innføre endringer på materiell, prosedyrer og doktriner for kommende utenlandsoppdrag. Av generalmajor Morten Haga Lunde, sjef Forsvarsstaben/Operasjonsavd. Foto: Forsvaret Folk og Forsvar kontaktblad 9

10 Årsmøte med tale i tiden Torsdag 26.februar ble Folk og Forsvars årsmøte avholdt i Gamle Krigsskolens lokaler i Tollbugata 10 på stiftelsesdatoen for 58 år siden. Gunnar Kjakan Sønsteby holdt åpningsforedraget for dagen. Han snakket om motstandskamp både før og nå. Det var en opplevelse for mange i salen å høre motstandsmannen Gunnar Sønsteby tale for første gang. Det står stor respekt av det travle programmet den spreke 91-åringen holder, men han hadde altså satt av tid denne torsdagen til Folk og Forsvars årsmøte, og i salen satt i overkant av 60 tilhørere og ventet. Da og nå I talen sin fortalte han blant annet om hans møter med to menn under krigen; kong Haakon VII og Vidkun Quisling. Disse to gjorde inntrykk på Sønsteby på hver sin måte; kongen var en mann med humor som oppmuntret til motstand Quisling var en slagen mann da han ble arrestert etter krigens slutt. Sønsteby syntes synd på ham da han ble brakt i arrest på Akershus Festning. Der ble han også henrettet 24. oktober 1945 for høyforræderi. Om sin egen deltakelse i motstandsarbeidet fortalte Sønsteby blant annet at han i løpet av krigen hadde 58 grensepaseringer, og at han ikke kom over til England før i Gunnar Sønsteby, også kjent under navn som Kjakan, 24 og Erling Fjeld, var leder for Oslogjengen som besto av 10 medlemmer. Disse guttene utførte sabotasjeoppdrag, og var trent i England. Likevel mener Sønsteby at det ofte gikk litt på halv tolv og at det også handlet om å ha flaks. Ungdom Mange av dem som deltok i motstandsarbeidet under krigen var svært unge gutter og jenter som ennå ikke hadde stiftet egen familie. Ett av unntakene var lederen for Milorg, Jens Christian Hauge, som med sine 27 år ved krigens slutt, sitt ekteskap og sine to barn nesten stilte i en egen klasse. Hva hvis flere hadde vært etablert? Hadde det da vært mulig å drive motstandskamp på samme måte? På spørsmål om Sønsteby tror ungdom i dag ville reagert på samme måte, var svaret et klart og tydelig ja. Han har klokketro på norsk ungdom, som han møter rundt om i landet på sine mange foredrag på skoler. Mange av dem han møter er også opptatt av om det finnes mulige paralleller mellom motstandskampen under 2. verdenskrig og det som foregår i Afghanistan i dag. Sønstebys generelle inntrykk av dagens ungdom er at de er engasjerte. Å leve i krig Gunnar Sønsteby var en viktig mann under krigen. Han og Jens Christian Hauge møttes alltid på sykkel rundt om i Oslo, og Sønsteby var godt orientert om det meste som skjedde og skulle skje. Han berømmer den dag i dag alle modige familier som turte å holde motstandsfolk skjult i sine hjem. Filmen Max Manus hadde premiere på norske kinoer i desember Den handler om norsk motstandskamp under krigen, og er basert på Max Manus biografier. Gunnar Sønsteby har tilbrakt mye tid sammen med han som skulle spille ham i filmen. Kjakan er fornøyd med resultatet, og mener filmen er bra. Den vekker dog mange følelser hos ham. Dagen etter årsmøtet reiste Sønsteby til USA for å være med på promoteringen av filmen der. Folk og Forsvars aktiviteter Hvert år på årsmøtet legges det frem en Årsberetning. Her kan man lese om Folk og Forsvars virksomhet og aktiviteter i løpet av året som har gått har vært nok et travelt år for organisasjonen. I fjor deltok det rundt personer på Folk og Forsvars arrangementer. En av hovedmålgruppene er ungdom, og elever i den videregående skole deltar på de om lag 30 sikkerhetspolitiske konferansene som arrangeres rundt i landet hvert år ble også året da Kontaktbladet kom ut med fem nummer for første gang. Opplaget er på eksemplarer. I tillegg ble det utgitt to temaplakater som omhandlet henholdsvis Midtøsten og EU/NATO, og tre temahefter med titlene: Balkan konfliktenes vugge, Globale politiske utviklingstrekk som ramme for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk og FN Enhet og mangfold. I tilegg til det materiellet som distribueres på konferanser og temadager, ble det i 2008 sendt ut eksemplarer av diverse på bestilling. Travelt år I 2008 ble det avholdt 57 temadager på skoler i hele landet, det ble også avholdt 12 temadager for personell i Forsvaret. Til sammen deltok nærmere på de sistnevnte. I tillegg til alt dette, arrangerte Folk og Forsvar også en rekke studieturer i fjor. Den første gikk til Polen og Tyskland i april; her besøkte man blant annet flere konsentrasjonsleiere sammen med et tidsvitne. Både i mai og oktober ble det arrangert turer til Brussel, i juni gikk den årlige turen til Wien av stabelen, og i september var en liten gruppe på besøk på Svalbard før de dro ut på tokt med Kystvakten. I november ble det arrangert tur til USA, men besøk i New York, Washington DC og Norfolk. Gruppen fikk også med seg det amerikanske presidentvalget. Året ble avsluttet med en ny, men kortere, tur til Polen i desember. Nordisk samarbeid Folk og Forsvar har søsterorganisasjoner i Sverige og Finland. Hvert år avholdes det i den forbindelse en nordisk konferanse, og i 2008 var Finland vertsland. Dermed gikk turen først til Helsingfors, deretter videre til Mariehamn på Åland. Temaene for konferansen var; Verneplikt og Forsvarspolitisk samarbeid. Årets nordiske konferanse skal arrangeres i Norge og tema blir Internasjonale operasjoner. I august 2008 arrangerte Folk og Forsvar sammen med Atlanterhavskomiteen et 10-dagers program for vinnerne av den internasjonale kunnskapskonkurransen Alliante. Norgesbesøket ble avholdt i august, og i løpet av de ti dagene fikk de 38 deltakerne besøke militære avdelinger i Bergen, Stavanger, Oslo samt på Rena. Deltakerne kom fra Ukraina, Romania, Polen, Latvia, Ungarn, Estland, Tsjekkia og Slovenia. 10 Folk og Forsvar kontaktblad

11 VALG: Etter gjennomgang av årsberetning for 2008, regnskap for 2008 og arbeidsplan for 2009 på årsmøtet, var det igjen tid for valg av styre i Folk og Forsvar. Styret for 2009 er sammensatt på følgende måte: leder Per Steinar Jensen (NHO), nestleder Geir Mosti (LO), styremedlem Nicolai Boye (NHO), styremedlem Tone Sønsterud (LO), styremedlem Edvin Værøy (Personellforbundet), styremedlem Lars Gjemble (Senterungdommen) og styremedlem Jorunn Sjølie (Norske Kvinners Sanitetsforening). Videre er følgende valgt som vararepresentanter: Anne- Jorunn Bech (Norges Lotteforbund), Åge J. Hamang (Norges Forsvarsforening), Egil Haaland (Politiets Fellesforbud), Harald Johan Bergmann (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon), Knut Tore Eidal (Det Frivillige Skyttervesen), Sigurd Hellstrøm (NROF) og Lars Jørgen Løland (Landsforeningen for sivilt beredskap). Flaggkommandør Louise Bastviken (Forsvaret) og Sverre Lagerløv (NUSB) er observatører i styret. Kontrollkomiteen består av: Bjørn Lundaas (NHO), Jan Erik Berg (Norges sivilforsvarsforbund) og Gretha Thuen (KFB). Valgkomiteen består av: Inger Falch Johannessen (Norges Lotteforbund), Petter Haas Brubakk (NHO) og Kine Smith-Larsen (LO). Folk og Forsvars styre for 2009 representert ved: Første rekke fra venstre: Åge Hamang, Anne- Jorunn Bech, Per Steinar Jensen, Sverre Lagerløv og Monica K. Mattsson. Andre rekke fra venstre: Sigurd Hellstrøm, Harald Bergmann, Egil Haaland, Lars Gjemble og Knut Tore Eidal. Av Nan Cecilie Johnstad Foto: Anne Marie Kvamme/Folk og Forsvar Folk og Forsvar kontaktblad 11

12 Væpnet med omsorg og Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S), gjør mer enn å binde fastelavensris og selge maiblomster. Under slagordet I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet, har norske sanitetskvinner, i over hundre år, lykkes i å kombinere engasjement i nærmiljøet med evne til å ta for seg de helt store spørsmål i samfunnet. Retten til å forsvare seg selv er en av grunnpremissene for en selvstendig stat. Norske Kvinners Sanitetsforening så dagens lys få år før unionen mellom Norge og Sverige tok sine siste åndedrag. En norsk løsrivelse var ønskelig fra mange hold, men å oppnå retten til å forsvare seg selv, er noe helt annet enn å være fysisk i stand til å gjøre det. Mange fryktet at en løsrivelse ville kunne resultere i krig, og enda flere innså at den norske hæren ville være dårlig rustet til å takle en sådan. Etter initiativ fra den trønderske løsrivningsforkjemperen Fredrikke Marie Qvam, møttes omkring 100 kvinner i Oslo på senvinteren Målet var å støtte hæren der man kunne, nemlig gjennom å skaffe sanitetsmateriell og utøve sykepleie. Under målet om at skaffe Sanitetsmateriel til Brug så vel i Krig som under Ulykkestilfælde i Fred ble Norske kvinners Sanitetsforening stiftet 26. februar. I tillegg til å bistå hæren ønsket kvinnene å gjøre kvinner landet over fortrolige med hvordan man håndterer ulykker og førstehjelp. Allerede i foreningens fødeår ble det avholdt førstehjelpskurs og kurs i å lage kompresser. Ettersom medlemstallene steg ble det mulig å videreutvikle tanken, og i oktober 1898 åpnet foreningen en av Norges første skoler for utdannelse av sykepleiere. I 1949 satte N.K.S. hjelpepleierutdannelse på programmet, og mot slutten av 50-tallet tok de initiativ til sykepleie i hjemmet. Sanitetskvinnene utdannet nesten sykepleiere før staten overtok ansvaret for den siste skolen i Rundt århundreskiftet var Sanitetskvinnene en av landets fremste aktører i kampen mot tuberkulose, og under krigen stod de bak feltsykehus, innsamling av materiell, utdeling av matpakker og opprettelsen av ulike matstasjoner. Sanitetskvinnene har alltid brydd seg spesielt om barn og unge, og også på dette området lå organisasjonen milevis foran staten. Allerede i 1914 åpnet kvinnene det som skulle bli forløperne til dagens helsestasjoner, nemlig Kontrollstasjon for mor og barn. I 1974 tok staten over også dette ansvaret. På landsbasis drev da N.K.S 650 slike. Målsetningene de første sanitetskvinnene satte seg har ikke latt seg bleke med tidens tann, tvert i mot. Fordi tidene endrer seg vedtok Sanitetskvinne likevel en videreutviklet formålsparagraf, bedre tilpasset foreningens virke i fredstid, i I denne er målet å mobilisere til frivillig innsats for et tryggere og bedre samfunn, ved å årvåkent engasjere seg innenfor: helse- og sosialområdet, miljøberedskap, krise- og katastrofeberedskap. Banebrytende på kvinnehelse Allerede fra organisasjonens barnsben har den vist seg svært dyktig til å lokalisere problemer i sin samtid, og gripe dem an gjennom å oppfordre til lokal innsats. Det store flertall av medisinske forsøk og medikamenttesting er gjennomført med menn som testpersoner, og dermed tilpasset menn. Sanitetskvinnene var tidlig ute med å sette fokus på at ulikhetene i mannen og kvinnens helse kan føre til uklare diagnoser, og i verste fall, feilbehandling av kvinner. N.K.S. har derfor bidratt på forskningssiden for at kvinner skal kunne få diagnoser og behandling tilpasset sitt kjønn. Videre har Sanitetsforeningen vært en uvurderlig bidragsyter til prosjekter innen forskning på sykdommer som i stor grad rammer kvinner. Kreft har siden 1916 vært en omfattende arbeidsfelt for N.K.S. Senere har revmatisme, og osteporose, barselutfordringer og innvandrerhelse også kommet i fokus. Organisasjonen var den første som fikk kvinnehelse nedfelt i sitt program. Regjeringens spesifikke utredning om kvinnehelse fulgte eksempelvis først i Hus, mat og omsorg Sanitetsforeningen er barn av sin tid, og beredskap var en naturlig del av kvinnenes arbeid under foreningens første leveår. I tilegg til sitt foregangsarbeid på kvinnehelse har foreningen fremdeles beredskap som fanesak. Trusselbildet ser svært annerledes ut i dag enn da Fredrikke Qvam startet sitt arbeid. Endringer og nye utfordringer har aldri stoppet sanitetskvinnene, som i dag inngår som en naturlig del av kriseberedskapsplanen i 35 av landets kommuner. Går beredskapsalarmen i en av disse kommunene vil lederen for den lokale omsorgsberedskapsgruppen bli kontaktet for å iverksette sin gruppe. Fordi vi i dag lever i fredstid, er fokuset endret fra kun beredskap til omsorgsberedskap. Mottoet for omsorgsberedskapen er Hus, mat og omsorg. Hvilket vil si at en slik gruppe vil forpleie og ta seg av både hjelpemannskap og eventuelle andre involverte, slik at de er tørre, mette, og så trygge som mulig. For at kvinnene i beredskapsgruppene skal være best mulig forbredt arrangerer N.K.S. årlige kurs for gruppelederne, og har utarbeidet eget veiledningshefte for gruppeledere til hjelp i det lokale arbeidet. Hva gjelder omsorgsberedskap er dessuten varme og medmenneskelighet viktige stikkord. Sanitetskvinnene har aldri vært gjerrige på dette området. Sentralt har N.K.S. 12 Folk og Forsvar kontaktblad

13 pågangsmot inngått rammeavtaler med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Helsedirektoratet. Kvinner er kvinner best Med unntak av kampen for allmenn stemmerett, som lykkes allerede i 1913, har ikke Sanitetsforeningen tatt på seg noen bestemt rolle i likestillingskampen. Like fullt har foreningen gjennom de siste hundre år, mer eller mindre bevisst, bidratt til å endre kvinnenes plass i samfunnet. Om ikke nødvendigvis gjennom å kreve likestilling, så gjennom å gjøre kvinner mer bevisst egne ferdigheter, og slik igjen samfunnet mer bevisst på hvor avhengig det er av kvinner og kvinners egenskaper. I disse dager ser vi knapt en avis uten en debatt rundt innvandrekvinners situasjon og stilling her til lands. Ei heller på dette området står Sanitetskvinnens arbeid tilbake for samfunnsdebatten. Høsten 2007 opprettet N.K.S. prosjektet SESAM, som er kort for Styrt engasjerende samtale. SESAM er en møteplass for kvinner som lærer norsk og kvinner som snakker norsk. Målet er økt samfunnsdeltakelse for kvinner med minoritetsbakgrunn. I dag drives det syv slike SESAM-grupper på landsbasis. Kvinner fra hele verden møter hverandre over en kaffekopp eller et måltid, og de snakker om livet sitt i Norge, barna sine, utdanning, helse og samfunnet. N.K.S. har for tredje året på rad samarbeid med blant annet IMDI om et 8.mars arrangement. Årets arrangement hadde fokus på innvandrekvinner i kulturyrker, fant sted i Oslo konserthus, og hadde over 900 deltakere. I likhet med i eventyret håper N.K.S. at SESAM skal fungere som en døråpner mellom ulike kvinners virkeligheter. Lokal innsats, nasjonal endring De fleste av oss kjenner til sykepleierutdannelse, helsestasjoner og kampen mot kreft. Fåtallet kjenner derimot Sanitetskvinnenes avgjørende rolle innen disse feltene. I tillegg til hva vi har sett over, bevilget N.K.S. i 2008 eksempelvis nesten ni millioner kroner til ulike prosjekter innen svangerskapsomsorg og kvinners psykiske helse. Det overstiger hva Norges forskningsråd har satt av til forskning på kvinnehelse i samme periode med to millioner kroner. Svaret på hvor disse pengene kommer fra er like fascinerende som det er enkelt; gjennom lokal innsats og frivillig arbeid. Sanitetskvinnene avholder lotterier og basarer, lager fastlavensris og selger maiblomster. I 2008 har N.K.S for første gang mottatt offentlig støtte. Støtten kommer fra IMDI og er øremerket arbeidet med integrering av innvandrekvinner. Hver lokalforening er selvstendig og velger selv hvilke av Sanitetsforeningens ni fond de ønsker å sende sine lotteri og salgsinntekter til. Hovedinnsatsen ligger altså i det frivillige arbeidet. Gjennom lokal innsats lykkes Sanitetskvinnene med andre ord i kunststykket å bidra til nasjonale endringer. Norske Kvinners Sanitetsforening var opprinnelig medlem av Folk og Forsvar gjennom paraplyorganisasjonen Kvinners Frivillige Beredskap. I dag er N.K.S. direkte medlem, og er representert i styret med Jorunn Sjølie, som er fagkonsulent på beredskap. Organisasjonen skiller seg fra de fleste andre organisasjoner ved at den ikke kun jobber for sine medlemmer og deres interesser, men for samfunnets beste. FAKTA: Av Rikke C. Arnulf Stiftelsesår: 1896 Antall medlemmer: , menn kan også bli medlem. Organisasjonsstruktur: Landsmøtet. Hovedstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene. Fylkesstyre og selvstendige lokalforeninger. Daglig drives organisasjon av et sekretariat med 16 ansatte. Nettadresse: Mer informasjon: Foreningens medlemsblad Fredrikke kommer ut fem ganger årlig. Foto: Folk og Forsvar Folk og Forsvar kontaktblad 13

14 Vill vilje Soldater i Heimevernet går drastisk til verks for å komme seg på øvelser og kurs. Stadig flere tar av feriedagene sine for ikke å irritere arbeidsgiveren. Kaptein Are Bakkehaug er instruktør ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS). Han kan fortelle at han jobber med soldater som er så motiverte at det grenser til det ekstreme. Vi opplever ofte at folk tar ut feriedager i stedet for permisjon når de skal på et av våre kurs. Det samme vet jeg skjer når de skal på øvelser i sine respektive områder, opplyser kapteinen. På spørsmål om hvorfor folk er villige til å ta av egen ferie, er han ikke i tvil; utbyttet er stort. Soldatene får oppdatert kursing innen spennende felt. HVSKS får skryt for godt læringsmiljø, og stort utbytte både faglig og sosialt. Max Manus på Hjemmefrontmuseet I tillegg til å oppleve beretningen på kinolerretet, kan interesserte nå få et bedre innblikk i historien om Max Manus ved Norges Hjemmefrontmuseum. Her kan besøkende få se Max Manus personlige eiendeler, deriblant de originale tegningene for babytorpedoer og limpetminen som senket slaveskipet Donau. Sykkelen, uniformen og medaljen som tilhørte Manus er også blant de personlige eiendelene som vises i utstillingen. Ved hjelp av lydklipp, bildeserier, tekster, gjenstander og livaktige modeller levendegjør Norges Hjemmefrontmuseum viktige hendelser og tema fra den norske okkupajonshistorien, og tar besøkende med på en omfattende reise fra 2. verdenskrigs forspill, invasjon og motstandskamp fram til frigjøring og fred. Det som engang var er ikke til å kjenne igjen nå. Heimevernets innsatsstyrker viste under øvelsen EODEX at de har mye å bidra med, også i internasjonal sammenheng. Både Landheimevernet (LHV) og Sjøheimevernet (SHV) ble invitert til årets utgave av Explosive Ordonance Device Exercise (EODEX), en øvelse for NATOs bomberydderkapasiteter. Fra Landheimevernet var det HV-16 med innsatsstyrke Claymore som stilte. Disse var hentet inn spesielt som Force Protection for EOD-lagene, men bidro også med en post i et eye on target - oppdrag. Sistenevnte bestod i å observere et fiktivt tilholdssted for terrorister. Sjøheimevernet stilte med fartøyene Hvasser og Hekkingen, bordingstroppen og et stabselement. I tillegg hadde de en liaisonoffiser i øvingsstaben; alt i alt bortimot 20 soldater. Disse forestod mye av transporten til og fra de forskjellige aktivitetene. Dessuten bidro de med maritim overvåking. Både land- og sjøinnsatsen fikk gode skussmål fra øvingsstaben. Heimevernet er med andre ord ikke hva det engang var, det blir bare bedre og bedre. Kommunikasjonsenheten inviterte pressen 18. februar inviterte for første gang Forsvarsministeren og Forsvars-sjefen mediene inn i Situasjonssenteret på Akershus festning. Deltakerne fikk en unik anledning til å besøke den ellers svært strengt bevoktede delen av Forsvarets ledelsesbygg. Både journalister og fotografer fikk adgang, men det ble ikke gitt anledning til fotografering eller videoopptak i selve Situasjonssenteret. Kommunikasjonsenheten tilbød istedet godkjent illustrasjonsmateriell. Møtet ble avsluttet med individuelle intervjuer. Kilde: Russisk flåtegruppe utenfor norskekysten Det russiske hangarskipet Admiral Kuznetsov passerte, i slutten av februar, utenfor kysten av Nord- Norge etter tre måneders tokt til Middelhavet. Admiral Kuznetsov har, sammen med støttefartøyet Nikolai Chiker, seilt i internasjonalt farvann omlag nautiske mil fra kysten på vei mot sin hjemmebase i Severomorsk på Kolakysten. Admiral Kuznetsov dro ut i desember, og har gjennomført et tokt i Middelhavet sammen med andre fartøy fra den russiske marinen. Blant annet fra fra Nordflåten, Østersjøflåten og Svartehavsflåten. Dette er tredje gang siden sommeren 2005 at hangarskipet er på langtokt i sørlige farvann. Siste gang var for nøyaktig ett år siden, da også til Middelhavet. Dette var en varslet, legitim aktivitet i internasjonalt farvann, og kom ikke på noen måte overraskende på norske myndigheter. Norske styrker i skuddveksling i Afghanistan Under et oppdrag i Ghowrmach-distriktet ble norske og allierte styrker beskutt av et ukjent antall opprørere. Angrepet startet lørdag 14. februar, rundt klokken norsk tid. Norske og allierte styrker besvarte umiddelbart ilden, forteller generalmajor Finn Kristian Hannestad, operasjonssjef ved Fellesoperativt hovedkvarter. Skuddvekslingen foregikk utelukkende på langt hold, og varte i en halv time. Styrken brøt kontakten med opprørerne etter rundt fire timer. Samtlige norske soldater kom seg trygt tilbake til leieren uten skader. 14 Folk og Forsvar kontaktblad

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

NATO og EU side om side - også i Afghanistan

NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kontaktblad nr.5 2008 NATO og EU side om side - også i Afghanistan Kjære leser NATO er en allianse i stadig utvikling. Nye sikkerhetsutfordringer og oppgaver dukker opp med jevne mellomrom. I skrivende

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2011

FolkogforsVar Nr. 4 2011 FolkogforsVar Nr. 4 2011 Afrikas fremtidshåp Kjære leser Høsten er kommet, og det er på tide med en ny sesong med konferanser og faglig påfyll. Du finner en liste over steder og datoer litt lenger bak

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2014

FolkogforsVar Nr. 2 2014 FolkogforsVar Nr. 2 2014 For Norge i utlandet Kjære leser Verden er blitt mindre, pleier man å si. Og vi lever på mange måter i en globalisert verden. Ikke minst gjelder dette på informasjonssiden. Konflikter

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Kosovo Europas nye stat

Kosovo Europas nye stat Kontaktblad nr.2 2008 Kosovo Europas nye stat Kjære leser Den store diplomatiske nøtten de siste ukene har vært Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. En del land var raskt ute med anerkjennelse av den

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2010

FolkogforsVar Nr. 5 2010 FolkogforsVar Nr. 5 2010 I terrorens tid Folk og Forsvar 1 Folk og Forsvar 1 innhold Kjære leser Høsten er over oss for fullt, og neste års statsbudsjett er nylig lagt fram. Reaksjonene har vært blandete,

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2013

FolkogforsVar Nr. 5 2013 FolkogforsVar Nr. 5 2013 Norges forsvar inn i fremtiden Kjære leser I dette årets siste nummer av bladet, skal vi bli nærmere kjent med deler av et samt se litt på noe av den nye teknologien et har tatt

Detaljer

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007

Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Forsvarets steg inn i fremtiden? Kontaktblad nr. 4 2007 Kjære leser Etter FS 2000, og daværendes Forsvarspolitisk utvalgs innstilling, startet en omfattende omlegging og modernisering av det norske Forsvaret.

Detaljer

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20

NR 5-2011 ISAF. En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Sjekk NR 5-2011 posten ISAF En suksess? SIDE 6IDE 6 Tilbake fra fortiden SIDE 10 Memoarer fra Gaza SIDE 20 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO ISAF EN SUKSESS? Aktuelt Leder...4 Aktuelt

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 1-2006 1-2005 Forsvarets legitimitet s. 4 5 Kameratstøtte s. 6 8 Veteran og hva så? s. 10 11 Veteranene sliter s. 13 Historien om UNIFIL

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2013

FolkogforsVar Nr. 1 2013 FolkogforsVar Nr. 1 2013 verden inn i 2013 Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket mot verden rundt oss. Globaliseringen gjør at verden blir mindre, og

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11

LANDING. Baltikum inn for. med norsk hjelp side 23-3o. Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21. Ikke forsikret under Kfor-ferie side 11 Foto: ERIK SKJERVE Baltikum inn for LANDING med norsk hjelp side 23-3o nr. 14/15 13. august 2003 24. årgang ISSN 0332-9062 Slik blir sjefenes nye verden side 2-3 og 20-21 Ikke forsikret under Kfor-ferie

Detaljer

Sterk nabo søker større makt. Kontaktblad nr. 3 2007

Sterk nabo søker større makt. Kontaktblad nr. 3 2007 Sterk nabo søker større makt Kontaktblad nr. 3 2007 Kjære leser Dette nummeret av Kontaktbladet har vi viet til Russland, vårt store naboland i øst. Etter å ha ligget med brukket rygg noen år, er kjempen

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014. Tema: Forsvarets bistand. til politiet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014. Tema: Forsvarets bistand. til politiet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2014 Tema: Forsvarets bistand til politiet Sikkerhet øverst på dagsorden Skal sikre norsk beredskap Uten helhetlig risikovurdering

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 4 2014

FolkogforsVar Nr. 4 2014 FolkogforsVar Nr. 4 2014 Brennpunkt: Midtøsten Kjære leser Håper dere alle har hatt en god sommer, og er godt i gang igjen med høstens aktiviteter, enten det er arbeid, studier, organisasjonsliv eller

Detaljer

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5

NR 4-2012. Jeg er blitt veldig. glad i Syria SIDE 12. Livsviktig. kameratstøttearbeid SIDE 5 NR 4-2012 Jeg er blitt veldig glad i Syria SIDE 12 Livsviktig kameratstøttearbeid SIDE 5 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner NVIO NR 4-2012 Redaktør katrine.sviland@nvio.no Velkommen til

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 5-2005 Erfaringer fra Irak s. 4 5 Norsk konsept suksess i UNIFIL s. 6-7 USA ut av Irak? s. 10 11 Somalia 1995, et ti års minne s. 12

Detaljer

SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007

SJEKKPOSTEN. Mot en bedre framtid. -Våre oppdrag i Afghanistan TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid -Våre oppdrag i Afghanistan SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 5/2007 Mot en bedre framtid

Detaljer

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u 2014 5. juni Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau 2925 Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 78): 1. Redegjørelse

Detaljer