HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HUB i nord TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ:"

Transkript

1 TEMA TROMSØ SOM HUB I NORD TROMSØS FELLES FORRETNINGSIDÉ: HUB i nord Ved å komplettere Tromsøs eksisterende tilbud, kan nordnorsk næringsliv skape den komplette HUB i nord for offshorerelatert virksomhet. 20

2 21

3 T E M A T R O M S Ø S O M H U B I N O R D Ord: Oddny J. Johnsen Bilder: Rune Stoltz Bertinussen En del fakta kan ikke bestrides vedrørende Tromsø som nav og knutepunkt for offshorenæringen: 1. Tromsø er den største byen i Nord-Norge. Her er tjenestetilbudet bredest, her ligger det største sykehuset, det største kompetansemiljøet og her finnes det flest arbeidsplasser. 2. Logistikken til og fra Tromsø er god. Tromsø Lufthavn har allerede 24 direkteruter til ulike destinasjoner i Norge, og 11 til utlandet. 3. Havna i Tromsø har den desidert største kapasiteten i nord, og vil om et år fra nå utvides ytterligere. Felles front Ved å utnytte det vi allerede er gode på har Tromsø enorme muligheter som tjenestetilbyder for offshorevirksomheten. I det daglige har de fleste firmaer nok med å håndtere sin kjernevirksomhet. Jeg ser det som PetroPoint Greater Tromsø sin rolle å spisse oss som tjenestetilbyder slik at vi blir en attraktiv «hub» for petroleumsindustrien, sier Gorm Breimo, leder for den nyopprettede satsingen som inngår i Næringsforeningen i Tromsøregionen. I det maritime miljøet får Breimo bred støtte for sin ambisjon. Når det bare er en times forskjell i seilingstid på å gå inn til Tromsø, kontra til Hammerfest fra Snøhvitfeltet, er det klart Tromsø er en meget attraktiv utrustingsbase for oljeselskapene, mener Østen Mortvedt visedirektør i Troms Offshore. Det allerede eksisterende næringslivet i Tromsø er mye mer mangfoldig enn i havnene i nærheten, byens størrelse gjør rett og slett Tromsø attraktivt i seg selv, mener Marius Storlie i Grieg Logistics. Klar for alt Kapasitetsmessig lover havnedirektør Halvar Pettersen å ta imot alt som vil legge til i Tromsø havn. Enten det nå er fiskebåter, cruiseskip eller borerigger. Neste år begynner vi første bygetrinn på Tønsnes med 200 meter dypvannskai. Vi får en dybde på 27,5 meter, sier Pettersen. Maks dybde i Breivika er til sammenlikning 11,5 meter. Havnedirektøren mener Tønsnes vil være i drift samme år som Goliat-feltet skal settes i drift: i Men selv med dagens kapasitet mener Pettersen at Tromsø havn kan håndtere de fleste operasjoner. Syretesten i så måte fikk havna i 2004 da selskapet Technip brukte Tromsø havn for mellomlagring av rørkomponenter til gassledningen på Snøhvit. Tromsø har allerede et visst renommé i petroleumssammenheng. Technip-oppdraget jobbet vi med i fem år før det ble realisert, forklarer Pettersen. Technip-sommeren ga også store ringvirkninger for servicebedrifter i Tromsø, men for å virkelig gjøre byen i stand til å få og håndtere store oppdrag for petroleumsindustrien, mener Pettersen bedriftene i byen må ta nye steg. Tromsømiljøet må løfte seg. Her må søkes kompetanse og alliansepartnere både regionalt, nasjonalt og internasjonalt, sier han. Mangel I: Samarbeid Tromsø trenger hjelp, fastslår administrerende direktør Kay-Hugo Hanssen i Kraemer Maritime AS. At passerspissen bør stå plantet i Tromsø for å skape en TROMS OFFSHORE AS Troms Offshore ble etablert i 2005 og er et spesialisert managementselskap med offshore som hovedfokus. Har sitt opphav i TFDS Offshore som ble etablert i Brutto omsetning var i 2008 på cirka 300 millioner kroner. Om lag 300 mennesker er tilknyttet selskapet. 200 har bostedsadresse i et 30-tall ulike nordnorske kommuner, mens resten er tilknyttet Troms Offshore gjennom bemanningsselskaper i utlandet. Administrasjonen sitter i Tromsø. Selskapet har en flåte bestående av fem ankerhåndteringsfartøy, fire forsyningsskip pluss fem andre spesialfartøy. I tillegg er ytterligere syv fartøy under bygging. Skipene har oppdrag over store deler av verden, og under alle klimatiske forhold. Selskapet er prekvalifisert for oppdrag for olje- og gassindustrien, og har kvalitetsstyring og sikre operasjoner som fokus i den internasjonale konkurransen. Havnedirektør Halvar Pettersen. slik HUB i nord, er han enig i. Men jo mindre radius ringen rundt Tromsø har, jo mindre tro har han på prosjektet. Tromsø er ubestridt i nord når det gjelder lokaliseringen av en slik HUB. Mye av det grunnleg- 22

4 Store utfordringer for maritim næring i nord En fersk undersøkelse fra Maritimt Forum Nord vedrørende maritim verdiskaping i Nord-Norge dokumenterer at næringen har noen store utfordringer. Blant annet når det gjelder kompetanse, samarbeid og innovasjon. Utviklingen totalt sett har de siste årene vært for nedadgående i maritim næring i nord. I toppårene 2001 og 2002 sto næringen for 12 prosent av all verdiskapning i Nord- Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Tilsvarende tall for 2009 er bare 7 prosent. Næringen har sakket kraftig akterut sammenliknet med andre maritime regioner. Fall i aktivitetsnivå og negativ lønnsomhet i de siste årene hos Aker Verdal og Hurtigruten må ta mye av skylden for utviklingen, men det er ikke akkurat strålende karakterer som deles ut til aktørene samlet. Lav samarbeidsgrad De vertikale koblingene er begrensede, opplevd innovasjonspress er lavt og i tillegg er samarbeidsgraden lav. Næringen er fragmentert, bedriftene mangler ambisjoner og det finnes ikke noe tydelig kunnskapsmessig og økonomisk tyngdepunkt i den maritime næringen i nord, konkluderer rapporten som er laget av Norut Narvik og Mecon Business Economics på oppdrag fra Maritimt Forum Nord. Næringsklyngeegenskapene i denne sektoren her nord er med andre ord dårlige. «Formålet med en felles strategi for maritim næring i nord bør være å sette i gang en positiv vekstspiral som kan legge grunnlaget for selvforsterkende vekst. Det langsiktige målet bør være at regionen skal oppfattes som attraktiv for aktive eiere, kunnskapsbaserte bedrifter og kompetente medarbeidere. Skal man lykkes må bedriftene begynne med seg selv: Bedriftene må ville mer. Alle trenger ikke å ha ambisjoner om å bli internasjonale vekstbedrifter, men en større andel enn i dag bør ha slike ambisjoner.» skriver Erik W. Jakobsen, Dagfinn Johnsen og Ingeborg Sandvik i henholdsvis Mecon Business Economics og Norut Narvik. Store muligheter Tradisjonelt har det vært en ulempe å lokalisere maritim næring til Nord-Norge på grunn av lang avstand til både de norske og utenlandske offshoremarkeder. Men lokaliseringen er nå i ferd med å snus til et fortrinn basert på de store mulighetene som har begynt å åpne seg i nord, med store forventninger til åpning av nye leteområder for olje og gass. Rapporten understreker at det er særdeles positivt for landsdelen at det i de siste årene har vært en betydelig fremvekst av innovative bedrifter med internasjonale ambisjoner, som fokuserer på maritime operasjoner i arktisk klima. Blant de bedriftene som trekkes fram i rapporten er Kraemer Maritime og Troms Offshore i Tromsø. Betegnende er det også at disse ledestjernene med internasjonale ambisjoner også har et bredt ønske om samarbeid, og er svært opptatt av forskning og utvikling. Rapporten mener at årsaken til at så mange maritime firma i nord ikke ekspanderer er at de har for liten administrasjon at evnen til å favne over og ikke minst se ut over det lokale markedet er liten. For øvrig har Norut i februar i år registrert 1222 små og store bedrifter innenfor maritim næring i nord. Sammen sysselsetter disse nesten mennesker. Brorparten av bedriftene er fiskebåtrederier (712) eller rederier (121). 306 bedrifter driver innenfor kategorien «maritimt utstyr og tjenester» og så har vi 83 verft. Totalt 300 aktører i næringen er intervjuet i undersøkelsen. gende er allerede på plass. Byens fortrinn og tiltrekningskraft er åpenbar med utgangspunkt i størrelse, næringsliv, kulturliv, uteliv og fritidstilbud. Men uten resten av Nord-Norge er Tromsø ingenting. Hvis vi derimot kan slippe tanken om at alle funksjoner skal samles på Tromsøya, har vi en mulighet, kommenterer Hanssen, og viser blant annet til det sterke verftsmiljøet i Sør-Troms. Og han er sikker på en ting: Hvis ikke Tromsø klarer å samarbeide med de øvrige aktørene i nord om en HUB for petroleumsvirksomheten utenfor Nord-Norge og da spesielt Troms og Finnmark, så tar vestlendingene denne rollen. I mitt hode er det ikke Hammerfest og Harstad, men Ålesund, Bergen eller Stavanger vi konkurrerer mot. Byer som allerede har en veletablert og komplett HUB-funksjon gjennom sterke næringsklynger. Men her nord har vi så langt vært flinkere til å krangle enn til å samarbeide. Selv om det er mer enn nok jobb til alle om vi skulle få dette til. Behovet for økt samarbeid er også noe flere Markant har snakket med tror blir vesentlig, og samtlige håper PetroPoint kan bli nøkkelen som låser opp etablerte stengsler. Mangel II: Kompetanse Ifølge Kay-Hugo Hanssen har ikke Tromsøs næringsliv per i dag kompetanse nok til å ta HUBrollen. En kritisk faktor er kompetanseutviklingen hos bedrifter som retter seg mot oljeindustrien. Dette er en internasjonal bransje 23

5 T E M A T R O M S Ø S O M H U B I N O R D Styrker regionen med PetroPoint PetroPoint Greater Tromsø er etablert i erkjennelsen av at kommunene i Tromsø-regionen trenger å forene noen krefter for å høste maksimalt ut av ole- og gassvirksomheten i nordområdene. I løpet av de neste tre årene har PetroPoint Greater Tromsø 10 millioner kroner til rådighet for å trekke økt petroleumsrelatert aktivitet til regionen. De første par månedene i jobben har jeg konsentrert meg om å kartlegge og bli kjent med de ulike aktørene i næringslivet knyttet til maritim virksomhet, og ellers andre kompetansefelt som er relevante for Tromsøregionens totale tilbud, forteller Gorm Breimo. Breimo leder prosjektet og er glad for å endelig kunne bosette seg i byen etter å ha pendlet mellom familien i Tromsø og sin tidligere jobb i Mo i Rana i to og et halvt år. Breimo er ranværing og jobbet på Mo som verkssjef for den spanske stålprodusenten Celsa Nordic. Han er utdannet sivilingeniør. For et par uker siden fikk Breimo selskap av kollega Roar Klo som er prosjektmedarbeider i satsingen. Klo kommer nå sist fra entreprenørselskapet til Troms Kraft. Sammen har de ambisjon om å synliggjøre næringslivet i Tromsøregionen, og ikke minst danne nettverk og bidra til samarbeid aktørene imellom. Satsingen inngår i Næringsforeningen i Tromsøregionen. som stiller helt andre krav både til språk, sikkerhet og dokumentasjon. Foreløpig er vi i Tromsø gode på å snu fartøy innen fiskerinæringen, men de er utfordrende på helt andre områder enn petroleumsnæringen. Cruiseskipene igjen har helt andre krav enn dette igjen. Halvar Pettersen påpeker også at mange selskap som leverer maritimt utstyr og tjenester er for små og tydelig heller ikke ambisiøse nok når det gjelder oljenæringen. Vi skal legge til rette for at Tromsø kan ta imot det som kan være aktuelt av skip og rigger, men så må næringslivet gjøre seg selv i stand til å bidra med de tjenestene som for eksempel oljeselskapene vil etterspørre, sier Pettersen. Hanssen mener det er svært mye på den tekniske siden av utrustingen som Tromsø ikke er i stand til å levere, og deler av denne kompetansetørken mener han kommer som et resultat av at skipsverftet er bygget ned. Tromsø er i dag god på det du kan kalle de «lette» tjenestene. Det å kunne levere slitedeler og Kay-Hugo Hanssen, administrerende direktør i Kraemer Maritime AS. annet forbruksmateriell, proviant osv. Men det er mye som gjenstår på den tekniske siden før Tromsø kan snu skip i offshorenæringen, og da tenker jeg spesielt på vedlikehold og reparasjoner. Hvis vi trekker veksler på for eksempel verftsmiljøet i Sør Troms, vil vi i fellesskap kunne fremstå som en HUB i nord. Det handler mye om å løfte blikket og få i gang samarbeid på tvers av gamle skillelinjer, sier han. Østen Mortvedt i Troms Offshore er ikke sikker på at Tromsø trenger å tilby de tunge tjenestene som verft, for å framstå som en komplett HUB. Planlagte verftsopphold skjer gjerne med to-tre års mellomrom, og her er allerede mange verft å velge mellom i Nord-Norge. Han fremholder Tromsøs fortrinn på logistikksiden for å kunne gjøre mindre reparasjoner, flere firma i byen har fagfolk som kan løse løpende reparasjonsarbeid som blir for store for skipets eget mannskap. Vi har opplevd at deler vi har bestilt ikke kommer fram til mindre havner før skipet vårt må gå igjen. Sånn sett har Tromsø gode kommunikasjonslinjer for å få inn både personell og materiell med direktefly, påpeker han. Den eneste mangelen i Tromsø havn per dato, er i følge Mortvedt utstyr for å kunne levere både tørre og flytende bulkprodukter. Dette mener han må på plass for å kunne gi et komplett tilbud til KRAEMER MARITIME AS Kraemer Maritime har hovedkontor i Tromsø, men er landsdekkende gjennom avdelinger i Hammerfest, Kristiansund, Ålesund, Bergen, Stavanger og Oslo. Samarbeid med andre aktører, satsing på forskning og utvikling og nettverksbygging har vært grunnpilarer for bedriftens utvikling. Fra 2003 til 2008 ble omsetningen mer enn fordoblet fra 189 mkr til 416 mkr. Selskapet vant i 2008 Sparebank1 Nord-Nores næringspris for sitt arbeid med å restrukturere selskapet fra lokal skipshandel til internasjonal leverandør av utstyr til offshore-, fiskeri- og cruisenæringen. Har satset bevisst på innovative logistikkløsninger og nye IT-system og er blant Norges ledende aktører innen maritim forsyning. 24

6 Foreløpig er vi i Tromsø gode på å snu fartøy innen fiskerinæringen, men de er utfordrende på helt andre områder enn petroleumsnæringen. KAY HUGO HANSSEN, KRAEMER MARITIME HUB: Hub er det engelske ordet for nav, altså et knutepunkt. I denne sammenhengen brukes ordet hub om Tromsø fordi byen og regionen kan koble sammen tjenester og funksjoner for et komplett tilbud for fartøy offshore. Gorm Breimo, leder i PetroPoint Greater Tromsø supplybåtene. De leverer stort sett sine produkter i bulk til større rigger, skip og installasjoner. Mangel III: «Topping» Flere elementer i det som kan kalles «topping» på Tromsøregionens totale produkt er til stede. Sykehuset og universitetsmiljøet er allerede nevnt. Og regionen huser allerede flere firma og funksjoner som vil kunne være tunga på vekstskålen for enkelte oppdrag. Men det er et par punkt som bør på plass før at det nærmest blir umulig å velge noen annen havn enn Tromsø når du søker alt-i-ett-operasjoner. Det ene er kapasiteten på den internasjonale delen av flyplassen. Vi trenger også direkteruter utenfor Schengen-området for skip som skal bytte mannskap. Når det gjelder en direkterute til Stavanger finnes det argumenter både for og mot. En slik rute vil legge til rette for pendlere, men vil også gjøre det enklere for firma i Stavanger-regionen å konkurrere ut nordnorske firma, mener Storli i Grieg Logistics. Det andre brikken som ikke er komplett er muligheten for sikkerhetsoppgraderingen for mannskaper, uansett fartøy. Og med tanke på oljeindustrien er et HUET, treningsfasiliteter for helikopterevakuering, nødvendig for å gi mannskaper i petroleumsindustrien mulighet til å øve på dramatiske situasjoner i arktisk klima. (Se egen sak side 26) Nyhet! Bestill Taxi på SMS: Send Taxi til Bli kontaktet av nærmeste bil. 25

7 T E M A T R O M S Ø S O M H U B I N O R D Senter sakker akterut Havarivernsenteret i Tromsø sakker akterut fordi det ikke kan ikke levere komplette tjenester til offshoreindustrien. En investering på rundt 13 millioner for helikopterevakuering vil gjøre senteret i Tromsø landsledende. Ord: Oddny J. Johnsen Bilder: Rune Stoltz Bertinussen Perfekt plassert i fjæra på Skattøra ligger Tromsø Maritime skole/havarivernsenteret. Det er et vel utviklet og velholdt anlegg, og med sin umiddelbare nærhet til sjøen og relativt gode tilgang til kaldt eller ruskete vær, burde alt ligge til rette for å gi alle de som har sin arbeidsdag på havet i nord et komplett kurs- og øvingstilbud. Slik er det ikke. Havarivernsenteret som burde være tungen på vektskålen når det gjelder å gjøre Tromsø til en attraktiv HUB, kan i sin nåværende form være et argument mot at petroleumsindustrien velger Tromsø. Senteret kan ikke tilby kursene som mannskapene som alle som jobber offshore og mannskap på enkelte offshorefartøy er pålagt å gjennomføre. Daglig leder Terje Hanssen opplever nå at stadig flere vender Tromsø ryggen og sender mannskapet sitt dit de kan få komplett opplæring. Havarivernsenteret i Tromsø har helikopterlandingsplass, men mangler ustyr for å kunne tilby sikkerhetskurs i helikopterevakuering. Det betyr at senteret tappes for kunder. Gorm Breimo og Roar Klo i PetroPoint Greater Tromsø er bekymret for utviklingen. Her sammen med senterets leder, Terje Hanssen (t.h.). HUET Vi har siden 2004 jobbet for å få et HUET, fastslår Hanssen og utdyper. HUET er helikopterevakuering. Vi trenger et basseng og en konstruksjon som kan simulere helikopterhavari på vann. Ved siden av trenger vi også å lage en installasjon for å 26

8 Viktig for hele regionen Var det opp til Pål Julius Skogholt alene, var byggingen av Tromsøs HUET i gang før jul. Terje Hanssen, leder Tromsø Maritime skole/havarivernsenteret. kunne slippe livbåter på sjøen. Grunnlagsinvesteringen er på åtte millioner kroner, forklarer Hanssen. Senteret har til og med satt av den påkrevde egenkapitalen på en million kroner for oppgraderingen. Hanssen skulle gjerne spart mer, men i og med at eieren heter Troms fylkeskommune dras overskudd på budsjettet inn i fylkeskommunens øvrige drift. Organisering er derfor et sentralt tema som har vært diskutert av fylket noen år. Skal havarivernsenteret skilles ut som eget foretak eller AS, og hvem skal eventuelt være eiere? Men det blir med diskusjonene. Det er dessverre lenge siden det var framdrift i saken fra eierens side. I mellomtiden går stadig flere kunder sørover for å få dekket nødvendige kurs Vi har blant annet hatt 120 ansatte fra Snøhvit her for å øve på ulike scenarier. TERJE HANSSEN, DAGLIG LEDER og oppgraderinger. Det nærmeste HUET ligger i Bodø, og kom i drift i høst, men kan kun være i drift noen få dager i uka. Vi må ha en ambisjon som er fremtidsretta, mener Hanssen. Fem mill. ekstra Fram til nå har det kun vært vanlig med firkantige HUET. Det betyr at du kun kan trene på at helikoperet roterer rundt lengdeaksen når det går under vann. Det siste på markedet er en rund HUET som i tillegg kan simulere selve krasjlandingen. Det betyr at du både får oppleve selve støtet i landingen, pluss at det er uforutsigbart hvordan helikopteret vil oppføre seg i vannet. Dette er en trening vi vet at også Forsvarets helikopterbase på Bardufoss etterspør, slik at det skulle være godt kundegrunnlag i nærheten, mener Hanssen. En rund HUET vil koste fem millioner kroner ekstra. Det betyr at den totale investeringen for å gjøre Tromsø Havarivernsenter komplett for den øvrige nordområdesatsingen, vil bli på om lag 13 millioner kroner. En investering det er gode utsikter for å tjene relativt raskt inn igjen. Det er krav til å kunne lage bølgehøyde på minimum halvannen meter i et slikt basseng ved siden av vann- og vindkanoner, slik at vi nok skal kunne lage et rimelig realistisk arktisk scenario det vil være nyttig å trene seg i, mener Hanssen. Snøhvit er kunde Gorm Breimo og Roar Klo fra PetroPoint Greater Tromsø har lyttet oppmerksomt og følger engasjerte med under omvisningen på senteret. De får se en installasjon som er en kopi av en boligenhet fra feltet, hvor korridorer og lugarer kan fylles med røyk for de som skal trene røykdykking. I en annen enhet trenes det også på slukking inne i trange skipskorridorer. På utsiden er det leidere og dekk i diverse høyder som skal forseres med fullt utstyr. Tromsø Havarivernsenter har også bygget en skipsbru, eller kommandoenhet, for øvelser. Denne gjør at vi kan øve kommandopersonell på riktig prioritering i kaotiske situasjoner. Vi har blant annet hatt 120 ansatte fra Snøhvit her for å øve på ulike scenarier, sier Hanssen. PetroPoint Greater Tromsø og leder Gorm Breimo forstår godt både behovet og utålmodigheten fra Tromsø Havarivernsenter. Uten et oppgradert havarivernsenter kan ikke Tromsø levere komplette tjenester. Dette bør på plass snarest, mener Breimo. TROMSØ MARITIME SKOLE/HAVARIVERN- SENTERET Startet med sikkerhetsopplæring i Anlegget på Skattøra ble bygd og tatt i bruk i Har nå 9 ansatte. 1. juli 2005 kom det krav om at alle som jobber på plattform og enkelte offshorefartøy skal ha kurs i helikopterevakuering. Dette kan ikke Tromsø levere, og omsetningen har sunket med 3-4 millioner etter at helikopterkravet kom. Det er veldig viktig å ha et topp oppgradert havarivernsenter i Tromsø. Troms fylkeskommune har hatt denne saken høyt prioritert, men vi har ikke hatt penger til å realisere planene. 1 million kroner er satt av i egenkapital og vi har et lånetilsagn på 6,5 millioner kroner til investeringen. De siste anslagene viser derimot at et moderne anlegg vil koste 16 millioner kroner. Dette er noe vi nå vil søke om RDA-midler til. For det er ingen tvil om at et HUET er et viktig prosjekt for hele regionen. Bodø har begrenset kapasitet og mannskap må nå sendes til Trondheim eller Vestlandet for å trene, sier fylkesråd for utdanning og helse, Pål Julius Skogholt (SV). Skogholt ser helt klart at manglene hos Havarivernsenteret kan brukes som et argument mot Tromsø når oljeselskapene skal vurdere hvor de får best utnyttelse av tid og ressurser. Han vet ikke hvor raskt RDA kan behandle HUET-søknaden, men ideelt skulle Skogholt sett at byggingen var i gang før årsskiftet. Fylkesråden påpeker også at et slik HUET i regionen vil bidra til en enda sterkere kompetanseklynge vedrørende sikkerhet og miljø i Tromsøregionen. Pål Julius Skogholt mener et HUET er viktig for hele regionen og vil søke om RDA-midler for å få det realisert. 27

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Tromsøregionen. - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk

Tromsøregionen. - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk Tromsøregionen - senter for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk Tips: En del av bildene og logoer i denne presentasjonen inneholder linker til utfyllende opplysninger. Fakta Nord Norge/ Tromsøregionen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det. Ann Kristin Sjøtveit Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten Arbeid initiert høsten

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen?

Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Hvilken betydning har den regionale innovasjonsevnen? Ragnar Tveterås Senter for innovasjonsforskning Et felles senter for UiS og IRIS 6. Oktober 2010 Spørsmål jeg skal svare på Hvilken betydning har den

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det

Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel Hvor står vi i dag hvor kan vi være i morgen Veien videre slik KonKraft ser det Topplederforum 3. mars 2009 Ann Kristin Sjøtveit Nasjonal Strategi for petroleumsvirksomheten

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 22.05.2013. Pr epost SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 22.05.2013 Pr epost Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN

Nord-Norgelinjen NORD-NORGELINJEN. BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET HAVNEDIREKTØR HALVAR PETTERSEN NORD-NORGELINJEN Nord-Norgelinjen BAKGRUNN Transport & logistikk HVA ØNSKER VI MED PROSJEKTET TRANSPORTKONSEPTET Gardermoen, UTFORDRINGER 17.-18. OG oktober VEIEN 2016 VIDERE HARSTAD LØDINGEN TROMSØ NARVIK

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet:

Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Følgende saker ble behandlet: Referat Styremøte i Arktisk Maritim Klynge (AMK) Det ble gjennomført styremøte den 09. mars 2016 fra kl. kl. 10:00 til 14:00 hos Innovasjon Norge Nordland i Bodø Tilstede på styremøtet var: Styreleder

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE

VERDISKAPINGSANALYSE NORSK VENTUREKAPITALFORENING VERDISKAPINGSANALYSE DE AKTIVE EIERFONDENE I NORGE SÅKORN, VENTURE OG BUY OUT Basert på regnskapstall for 2013 og utviklingen over tid. MENON BUSINESS ECONOMICS på oppdrag

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND PRAKSISMOBILITET ERFARINGER OG EKSEMPLER 10.11.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Litt om hvorfor Norges Rederiforbund av alle i hele verden er opptatt av praksismobilitet

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark

Havner i nord. Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Havner i nord Jan Morten Hansen seniorkonsulent og prosjektleder - Kystverket Troms og Finnmark Oppdragsbeskrivelse Fiskeri og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppgave å koordinere et samarbeid

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går.

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Runar Sjåstads åpningstale Barentshavkonferansen 2016, tirsdag 19. april kl. 08.30. Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Det er en stor glede for meg å bli invitert

Detaljer

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass

Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Mobiliseringsprosjekt Ny leverandørindustri til olje og gass Hvordan kan man bli underleverandør? Erik Fuglseth, Nav itas Hvem, hvilke, hva, hvordan? Navitas sin virksomhet Verdiskaping og effektiv ressursutnyttelse

Detaljer

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet»

Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Ny by ny flyplass «Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» Kursdagene 2016 Tekna og Norges bygg- og eiendomsforening Strategisk eiendomsledelse Trondheim, 8. januar 2016 Daniel Bjarmann-Simonsen

Detaljer

Utvikling av marin sektor i nord

Utvikling av marin sektor i nord Utvikling av marin sektor i nord Gunnar Kvernenes 12. November 2015 www.innovasjonnorge.no Foto: Innovasjon Norge Hva står vi overfor? Flere ben å stå på Større konkurransekraft Økt produktivitet Stikkord

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet?

Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Hvordan få fart på det regionale innovasjonssystemet? Nordområdekonferansen 13. november 2006 Erik W Jakobsen Menon (Norges Handelshøyskole og Høgskolen i Buskerud) Indikatorer på en vekstkraftig region

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

Kyst- og havnekonferansen

Kyst- og havnekonferansen Kyst- og havnekonferansen Foresight Finnmark forventninger og muligheter i et 20-års perspektiv 29.oktober 2013 Målfrid Baik næringssjef Geopolitikk & ressurser Det er vekst i Finnmark Sjømatnæringen Mineralindustrien

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre):

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. Innkalte: Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013. Fra adm. (evt. andre): Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Pr epost Møtedato: 22.og 23. 05.2013 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem Hammari Oddveig

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse?

Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Store muligheter i Norskehavet for leverandørindustrien på Helgelandskysten, hvordan utløse disse? Olje- og gasskonferansen 2011 Sandnessjøen 16.06.2011 Gkhygen/Nova Corporate Fremtidsutsikter i regionen

Detaljer

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som:

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: I. Kjøpesentrer i Nord-Norge er også blitt store. II. Industriutvikling av Finnfjord III.

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Maritime utstyrsprodusenter i Norge

Maritime utstyrsprodusenter i Norge Maritime utstyrsprodusenter i Norge Erik W. Jakobsen Managing Partner i Menon Økonomisk analyse- og rådgivningsforetak Kjerneområder Maritim og offshore Eierskap og kapitalmarkeder Næringsklynger og regional

Detaljer

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt

1.2a Hvor mange fartøy har ditt rederi i drift i dag? stk. 1.2b Hvor mange dødvekttonn utgjør dette? dwt 1. DET REGIONALE MARITIME NORGE REDERIER 1.1 Oppgi anslag på følgende nøkkeltall for din bedrift: angi retning (+/- norske sjøfolk utenlandske sjøfolk administrasjon annet 1.2a Hvor mange fartøy har ditt

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik!

Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Fylkesråd for næring Mona Fagerås Innlegg Aktiviteter i Narvik Narvik, 25.mai 2016 Tusen takk for invitasjonen til bystyret i Narvik! Hyggelig at jeg får anledning til å bli invitert til dere for å gi

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien

Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø. Anne Espelien Lønnsom utvikling av regionale næringsmiljø Anne Espelien Det er nær sammenheng mellom befolkningsutvikling og utvikling av næringslivet Høy arbeidsdeltakelse og lav arbeidsledighet innebærer at økt sysselsetting

Detaljer

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år

Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Nær Offensiv Humørfylt Hva er viktig for bank og lokalsamfunnet de kommende år Hva skaper attraktive lokalsamfunn? Arbeidsplasser Attraktivt lokalsamfunn Sentrums- og bomiljø/ Kultur og fritidstilbud Nær

Detaljer

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik

Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik Felles petroleumssamarbeid Harstad Lenvik 2014/2015 Bendiks H. Arnesen, Seniorrådgiver Klar for olje eventyret! «Petroleumsklyngen Harstadregionen og Lenvik/Senja-regionen» Prosjektets mål: Legge til rette

Detaljer

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid

DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid DESEMBERKONFERANSEN - 2005 Olje- og gassindustrien - betydning for Møre og Romsdal - fortid, nåtid og framtid Professor Arild Hervik, Høgskolen i Molde Olje og gassindustri betydning for Møre og Romsdal

Detaljer

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014

AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan 2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.02.2014 8632/2014 2012/442 K52 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/20 Bystyret 13.02.2014 AD-sak: Formannskapssak 14/6: Petrostrategi og aktivitetsplan

Detaljer

PROGRAM: 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro.

PROGRAM: 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro. Seminar 1: ERFARINGSOVERFØRING Sandnessjøen Tirsdag 30/9 Harstad Onsdag 1/10 Alta Torsdag 2/10 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro. 10.10 10.30 Gjennomgang av

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010

Petroleumspolitikk i nordområdene. Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Petroleumspolitikk i nordområdene Statssekretær Robin Kåss 15. april 2010 Realitetene vi står overfor: Store klimautfordringer Økende energibehov Energi innen bærekraftige rammer Flere tanker i hodet!

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Drammen bare største by eller by og motor for regionen rundt? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom

Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Ser du det vi ser? Vårt mål er å skape en markedsplass for næringseiendom Nå er det komplette fagmiljøet for næringseiendom på plass Vi har samlet den beste fagkunnskapen i ett og samme hus. Forvaltere,

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?

Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual? Trine Kvidal Ph.D., Førsteamanuensis Institutt for reiseliv og nordlige studier Finnmarkskonferansen 2014 "Varför gör hon på detta

Detaljer