Infrastrukturdagene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infrastrukturdagene 09.02.2011"

Transkript

1 Infrastrukturdagene Direktør Bjørg Ravlo Rydsaa, mobil Februar

2 Agenda Om KS Bedrift Infrastruktursystemer - kommunenes blodårer Helhetlig vurdering fra kommunene som planmyndighet, vegeier og eier av rør- og kabelsystemer Hvem burde beslutte ved interessekonflikter - lovverket, systemeierne eller kommunene som myndighet? Februar

3 KS Bedrift styringskart Generalforsamling (samtlige medlemmer) KS Landsting KS Landsstyre KS Bedriftsstyret KS Hovedstyre KS fylkesstyrer Årsmøte Energi Årsmøte Tjenester Årsmøte Avfall Årsmøte Havn KS Bedrift Energi KS Bedrift Tjenester KS Bedrift Avfall KS Bedrift Havn Februar

4 Kompetanse og arbeidsområder Arbeidsgivervirksomhet Bedriftsspesifikk kompetanse på arbeidsgiverspørsmål Særavtale for konkurranseutsatte bedrifter Eget tariffområdet for energibedriftene Særavtale for konkuranseutsatte virksomheter Selskapsorganisering og eierspørsmål Spesialkompetanse på selskaper i kommunal sektor Styrekurs Næringspolitikk energi avfall havn (helse/rehabilitering) (revisjon) (vann- og avløp) (Brann ) Parkering? Rekruttering og medlemskontakt Rekruttering Medlemskontakt Administrasjon Februar

5 Hva er vårt samfunnsansvar? Balanse mellom forretning og samfunnsansvarlig drift Eiere, ansatte, kunder, leverandør, miljø, samfunnet Februar

6 Kommunens tre roller Planmyndighet Veieier Eier av rør og kabelsystemer Disse tre rollene kan ha kryssende interesser Viktig å behandle alle aktører likt med de samme retningslinjer Februar

7 Kommunen som planmyndighet Ansvarlig for arealplanleggingen Tildele plass til all infrastruktur og hensynta annet i grunnen Vann og avløp Elektrisk kraft Ekom Transport Fjernvarme Gassledninger Oljeledninger Tunneler, garasjer og bomberom T-bane Bossug Rotsystemer Fornminner Februar

8 Kommunen som veieier Pålagt å ta hensyn til andre samfunnsinteresser Opplever utfordringer for veg og trafikk ved fellesføringer Forringelse av veikapitalen Trafikkavvikling Effektivisering Kostnadskontroll Dokumentasjon Omdømme Februar

9 Kommunen som ledningseier Er i prinsippet i samme båt som andre ledningseiere Vann og avløp Veilys Strøm og elektronisk kommunikasjon (ekom) til egne systemer Februar

10 Utfordring for kabeleiere Forvirring i bredden Hundrevis av regelverk Kommunens graveinstruks Fylkene overtar riksveiene SVV-regionene Bodø (forbud) Ingen forutsigbarhet Asfaltering Breddekrav når det graves i veigrøft inn til asfalt

11 Inkl rør, cm: Skulder Historisk: Trondheim: 60 Trondheim forslag: 80 Forvirring i dybden Kjørebane Kristiansand Drammen Vegdir forslag: 80+ Fylker Kragerø Bodø Bergen Arendal Nesodden, Skedsmo Skulder Svært ulike krav til overdekning over rør: 0-10 cm: Kragerø, noen kommuner i Lofoten, Kristiansand (dispensasjon) Pragmatisk (ingen oppgitte dybdekrav): Asker, Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Grenland, Kongsberg, Lillehammer, Sandnes, Siljan, Stokke, Tromsø, 50 cm: Bergen, Bærum, Kristiansand, 60 cm: Alta, Arendal, Drammen Nesodden, Sarpsborg, Stavanger, Trondheim, 80 cm: Noen fylker og SVV-regioner, forslag fra Vegdirektoratet og Trondheim kommune 100 cm: Dybdekrav ved kryssing noen steder Tegningen er ikke nødvendigvis i riktig skala Kommunale tall innhentet og tolket av Asplan Viak

12 Hovedtall Verdier av ledninger anno 2007

13 Veikapitalen offentlig vei i Norge Riksveier (staten) km Fylkesveier (fylkene) km Kommunale veier km Totalt km Verdiene er formidable! Investeringsbehov 200 mrd, etterslep 8 mrd bare i riksveinettet Februar

14 Helhetlig vurdering av utvikling Krav til oppetid øker Krav til teknologiutvikling økte forventninger Gjensidig avhengighet øker Antall rør og kabler øker Økt behov for vedlikehold av veikapitalen Kunnskap om hverandre kritisk mangler Samordningsutfordringene øker Behov for et felles regelverk på toppen tvinger seg fram Dess tidligere på plass dess bedre totaløkonomi Februar

15 Status samordning i kommunene Frivillig basis i dag Positive erfaringer fra enkeltkommuner, Oslo Graveklubber, gravekalendre, gravemeldinger Geografisk stedfesting av ledningsnett Ulik håndtering Uklart regelverk / oppfølging av regelverk Standardiseringsarbeid startet Nå må overordnet regelverk på plass Februar

16 Behov for regelverk Samordning Regulere forholdet mellom infrastruktureierne Rettigheter, plikter, flytting Kommunikasjon mellom aktørene Oppdateringer av fysisk plassering Endret politikk konfliktnivået øker Energi- og miljøkomiteen innstilling (Kap Norges vassdrags- og energidirektorat - Elektrisitetsnettet) Distribusjonsnettet skal som hovedregel legges i kabel i bakken ved fornyelser, og dette vil bidra til at dette nettet gradvis overføres til kabel Sentralnett, overføringsnett ønske om endret politikk? Februar

17

18 Logisk interessekonflikt Hvem bør beslutte ved interessekonflikter Lovverket Systemeierne umulig.. Kommunen som myndighet må sikre uavhengighet i forhold til rollekonflikter Februar

19 Ønsket målsetting Sikre at trafikantene ikke påføres unødig ulempe Sikre at veg og gategrunn ikke forringes unødvendig Sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessen så raskt og kostnadseffektivt som mulig Sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger Unngå unødig ulempe for naboer og næringsdrivende Februar

20 Oppfordring fra grøftekameratene Myndighetene må nedsette et utvalg med deltakelse fra infrastrukturbransjer og myndigheter, som skal utrede og foreslå: Samordningsmyndighet på nasjonalt nivå Samordningsmyndighet på lokalt nivå Nødvendige regelverksendringer for å sikre samfunnsoptimale løsninger og balansert regelverk Dette med sikte på en ny infrastrukturlov som kan ivareta samfunnets totale behov både for nybygging, vedlikehold og reinvesteringer av all samfunnsnyttig infrastruktur MD må snarest sette ned utvalg for å finne gode løsninger for alle Februar

21 Kontaktpersoner i KS Bedrift: Bjørg Ravlo Rydsaa Svein Eriksen Kristin H. Lind Hanne S. Torkelsen Niklas Kalvø Tessem Svein Kamfjord Februar

22 Takk for oppmerksomheten Godt seminar! Februar

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen

Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene2011 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 9.-10.februar 2011, Gardermoen Infrastrukturdagene 2011 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

(2) Hva er våre utfordringer?

(2) Hva er våre utfordringer? Infrastrukturdagene 2011 9.-10.februar 2011 Rørledninger, kabler og asfalt i veigrunnen (2) Hva er våre utfordringer? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 917

Detaljer

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann.

Vår uttalelse bygger på Norsk Vanns hørings uttalelse og der dette er gjort i samråd med Norsk Vann. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Pb. 8142, Dep. 0033 OSLO Avfall Norge Nedre Vollgt. 3 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur?

Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? EBL Nettkonferansen 2008 Delsesjon 5: Utfordringer ved nettutvikling Offentlig samhandling Et suksesskriterium for rasjonell infrastruktur? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen

Detaljer

Oversikt over lokale hindringer for framføring av fiber og etablering av basestasjoner for mobilnett

Oversikt over lokale hindringer for framføring av fiber og etablering av basestasjoner for mobilnett Til: Samferdselsdepartementet (SD) v/ statsråd Ketil Solvik-Olsen Kopi: Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson samt Post- og Teleseksjonen v/ avd. dir. Jørn Ringlund Fra: Berit Svendsen, adm. dir. i Telenor

Detaljer

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet

Vei, vann og bredbånd - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet - hvordan offentlige myndigheter best kan legge til rette for utbygging av bredbåndsnett med høy kapasitet Notat utarbeidet for Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 12. mars 2010 Innhold

Detaljer

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett»

KS Bedrifts høringssvar til rapporten «Et bedre organisert strømnett» Olje- og energidepartementet, OED Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO Vår referanse: 13/01495-12 Arkivkode: S00 Saksbehandler: Kristin H. Lind Deres referanse: Dato: 30.09.2014 postmottak@oed.dep.no KS Bedrifts

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17

STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 STRATEGIPLAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING 2014-17 Vedtatt 26.05.14 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Kjerneområder... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 Hovedmål 1: Kunnskapsleverandør...

Detaljer

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen

Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre. 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene2010 Vei, asfalt, rør og kabler. i veien for hverandre 10. - 11. februar 2010, Bergen Infrastrukturdagene 2010 Vei, asfalt, rør og kabler... i veien for hverandre Samfunnsperspektivet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Reforhandling av fellesføringsavtalen Kristin H. Lind, 916 03 694 fagleder 07.02.2012 www.ks-bedrift.no

Reforhandling av fellesføringsavtalen Kristin H. Lind, 916 03 694 fagleder 07.02.2012 www.ks-bedrift.no Reforhandling av fellesføringsavtalen Kristin H. Lind, 916 03 694 fagleder 07.02.2012 www.ks-bedrift.no Kort om KS Bedrift Historikk Behov for reforhandling Prosess Kontrakt Avgifter Etterarbeid Agenda

Detaljer

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet

Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet. Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Utredning av mulig implementering og samfunnsøkonomisk analyse av bredbåndsdirektivet Utarbeidet for Samferdselsdepartementet Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre Kommunalteknikk 2008 30.oktober 2008 I veien for hverandre Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen, rastad @ online.no, 32 83 92 90 1?? CR 2 En komplisert infrastruktur Krysset Karl

Detaljer

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer.

(7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. (7) Vann og avløp Infrastrukturen og klimaendringer. Tilstand og utvikling Plassering av VA-ledninger i vei. Funksjonskrav Byen i et vannmiljø- og klimaperspektiv. Flomsikring og overvannshåndtering Grensesnittet

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo, april 2001. Jon Blaalid direktør Forord Statskonsult har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet alternative organisasjonsmodeller for produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen. Målet for prosjektet har vært å vurdere ulike organisasjonsmodeller

Detaljer

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP 2014 ÅRSMELDING OG ÅRSBERETNING BRANSJERAPPORTER OG REGNSKAP KS Bedrift skal være den ledende interesseorganisasjonen for lokale og regionale bedrifter som løser viktige samfunnsoppgaver. BÆREKRAFT OG

Detaljer

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003

Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd. 26. mars 2003 Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd 26. mars 2003 Tittel: Kartlegging av eksisterende framføringsveier for bredbånd Teleplans prosjektnr: Teleplans prosjektnavn: Kontraktsnummer:

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Veileder i veibelysing

Veileder i veibelysing Veileder i veibelysing 2008 for byer og tettsteder Veileder i veibelysning Innledning Prosjektet startet høsten 2006 og ble ferdigstilt til sommermøtet 2008. Veilederen er en veiviser og en hjelp for kommuner

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar

Regionalisering av VA sektoren. Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar Regionalisering av VA sektoren Styringsgruppens anbefaling til etablering av Rovar 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon og anbefaling...4 1.1 VA sektoren utfordres...4 1.2 Overordnede mål...4 1.3 Styringsgruppens

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer