Reno-Vest Bedrift AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reno-Vest Bedrift AS"

Transkript

1 Reno-Vest Bedrift AS

2 Reno-Vest Bedrift AS Eies av Reno-Vest IKS Totalleverandør av avfallstjenester til næringslivet Salg/Utleie av utstyr Vesterålen, Lofoten, Steigen, Longyearbyen

3 Håndtering av farlig avfall Avfallsplan Emballasje og emballering av farlig avfall Deklarering Skjema Elektronisk

4 Avfallstyper Kontorpapir, aviser magasiner, datalister, kopipapir, trykksaker Bølge-papp Plastfolie Brennbart avfall Oppsamlingsutstyr Avfallsbøtter på kontor. Direkte i contaier Plastreturstativ på lageret Avfallsbøtter på kontor. Beholdere i kaldlager og verksted merket brennbart avfall Leveringssted Behandling Kommentarer Tømmes i 2,3m3 container ved verkstedet Legges i 8m3 container ved verkstedet Plastretursekk legges i 8m3 container merket papp og plast ved verkstedet Tømmes i 2,3m3 container ved verkstedet. Matavfall Grønn pose 240 ltr beholder ved verkstedet Trevirke, paller INGEN Gjenvinningstasjon Sortland GLASS Hvit pose 240 ltr beholder ved verkstedet Metall Krokløftcontain 35m3 container ved er kaldlager Til forbrenning for energiformål Til gjenvinning Til gjenvinning Til forbrenning for energiformål Til gjenvinning Til gjenvinning Til deponi Til gjenvinning Tømmes mandager i partallsuker Tømming etter behov Bestillingstømming Myk plast. Tømmes mandager i partallsuker Tømmes hver 14. dag Leveres Ramnflauget etter behov Tømmes hver 14. dag Frakter selv etter behov, eller bestiller frakt

5 Elektrisk- og Elektronisk avfall: Lysrør Lyspærer Elektrisk og elektronisk utstyr Småbatteri Verktøybatteri Papp-søyle 27ltr rød beholder 27ltr rød beholder 27 ltr rød beholder Beholder i kjeller Merket lyspærer Bringes til grå kasse på verksted Til godkjent sluttbehandlin g Til godkjent sluttbehandlin g Til godkjent sluttbehandlin g Hentes på bestilling eventuelt leveres gjenvinningstasjonen på Sortland Farlig avfall: Spraybokser 200ltr fat Verksted Til godkjent sluttbehandlin g Spillolje 200ltr fat Verksted Til gjenvinning Metylenklorid 1000ltr IBC Kaldlager Til godkjent sluttbehandlin g Bilbatteri Gråkasse Verksted Til godkjent sluttbehandlin g Oljefilter 200L fat Verksted Til godkjent sluttbehandlin g Bitumen (asfaltlim) 200ltr fat 1000ltr IBC Kaldlager Til godkjent sluttbehandlin g Hentes på bestilling eventuelt leveres gjenvinningstasjonen på Sortland

6 Oppbevaring av farlig avfall

7

8

9 Emballasje Ulike typer emballasje til ulike behov Sikre at avfallet blir lagret sikkert før det leveres til avfallsmottak! Unngå skade på mennesker eller dyr Unngå forurensning grunnet uforsvarlig oppbevaring!

10 Emballering av farlig avfall Bruk gjerne original emballasje. Drivstoff og olje fylles på tanker av avfallsmottaket for videresending. Emballasjen må merkes godt, det er flere som skal håndtere dette når avfallet kommer til fastlandet! Avsender skal sørge for at avfallet blir emballert i UNgodkjent emballasje

11 Håndtering på Avfallsmottaket Farlig avfall sendes med båt til Tromsø Skipet må ha kontroll hva som er om bord. Transport av farlig avfall på sjø reguleres i IMDG forskrift. Avfallsmottaket i Longyearbyen MÅ vite hvilket avfall som kommer inn.

12 Deklarering Følger avfallet fra første mottaker til sluttbehandling Deklarasjonen forteller Avfallsmottaker hva avfallet er Transportør hvordan godset skal fraktes Sysselmann/Miljødirektoratet at avfallsprodusent har levert farlig avfall Avfallsprodusent er ansvarlig for utfylling av deklarasjon. Skal skje ved levering. Veileder kan bestilles eller lastes ned på Skjemaet dokumenterer overfor myndigheten at det er levert farlig avfall. Bør arkiveres i 10 år

13 Tradisjonelt deklarasjonsskjema Avfallsprodusent skal fylle ut skjemaet over den tykke streken, med opplysninger om seg selv og om avfallet. Avfallsprodusenten har ansvaret for at opplysningene er korrekte. Minimumskrav er at det som er merket med stjerne (*) fylles ut. Ønskelig at det gis så detaljerte opplysninger som mulig ved å fylle ut flere enn de stjernemerkede feltene.

14 sbjørn og sel AS Polargata Longyearbyen Kalle Frost x Fat x Spillolje fra verksted x 3 2 x 1993

15 Utfylling Felt A - Identifiserer virksomheten hvor avfallet har oppstått. Det er den som eide avfallet idet det ble kassert, som i de fleste tilfeller skal oppgis Organisasjonsnummer skal oppgis Hvis selskapet er del av et konsern, har flere forretningssteder eller driver innen flere bransjer, er det enhetsnummeret som skal brukes Det er det firmanavnet som er registrert i Brønnøysundregistrene som skal brukes. Under adresse oppgis besøksadressen (der avfallsprodusenten er fysisk plassert)

16 Elektronisk deklarering Avfallsdeklarering.no - Skal være i drift i slutten av april Deklarasjonsmodul der avfallsprodusenter og første mottakere kan deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall. Krever pålogging - Administrasjonsmodul der virksomhetsrepresentant vedlikeholder virksomhetsdata. Krever pålogging - Søkemodul for å finne deklarasjoner/deklarerte data. Tilgjengelig for alle uten pålogging.

17

18 Deklarasjonsmodul Innholdet vil være omtrent som i papirskjemaet. Det nye er egne felter for registrering av radioaktivt avfall. Nytt avkrysningsfelt: «Tåler varme». I tillegg til dette skal det oppgis hvem som er transportør. Feltet «avfallets farge» som finnes på papirskjemaet tas ut. Avfallskodene inneholder både avfallsstoffnumre og koder i henhold til den europeiske avfallslisten. Nytt er at beskrivende tekst blir synlig. Sikrere mot at EAL koder blir brukt riktig En utskrift av skjemaet skal følge alle leveranser. Sluttbrukere hos avfallsprodusenter og mottakere må logge seg inn for å kunne bruke modulen. Virksomhetens administrator oppretter/registrerer sluttbrukere i egen virksomhet. Sluttbrukere kan logge seg inn med egen e-post adresse som brukernavn og egendefinert passord

19 Administrasjonsmodul Både produsenter og mottakere må utnevne en egen administrator som får tilgang til administrasjonsmodulen. Administrator skal blant annet ha ansvaret for å opprette brukere i egen virksomhet. Administrator vil også få ansvaret for å vedlikeholde virksomhetens data i administrasjonsmodulen. Logger seg inn gjennom en bestemt funksjon i Avfallsdeklarering.no som leder til pålogging i IDporten/Altinn og deretter til admininstrasjonmodulen.

20 Virksomhetsdata i administrasjonsmodulen Bedriftsprofil: - Administrativ informasjon om virksomheten, dvs navn, adresse, mottakers fakturaadresse og navn på administrator. Bedriftsinfo: - Avfallsmottaker kan legge inn nettadressen til egen nettside og informasjon om egen virksomhet, for eksempel hva den kan ta imot av avfall Sluttbrukere: - Opprette og administrere virksomhetens brukere av avfallsdeklarering.no Fullmakter: - Produsent kan gi avfallsmottak/konsulent fullmakt til å deklarere på vegne av seg. Både avfallsprodusent og avfallsmottak kan gi/be om fullmakt. Fullmakten må aksepteres av begge parter før den trer i kraft.

21 Avfallsdeklarering Vil inneholde mye nyttig informasjon som veiledere, lenker til aktuelle regelverk, nyheter, oversikt over gyldige avfallskoder og oversikt over godkjente avfallsmottak. Mulig å laste ned gyldige avfallskoder til egen PC/server. I søkemodul kan hvem som helst søke i alle deklarerte data. Forenklet transportklassifisering. Lenke til Sjøfartsdirektoratets «Multimodal dangerous goods form» som kan brukes til å laste ned og fylle ut skjemaet.

22 Forberedelser for virksomheten Den som utnevnes til virksomhetens administrator, må autentisere seg i ID-porten/Altinn - Autentisering i ID porten/altinn erstatter den tradisjonelle underskriften på papirbaserte deklarasjonsskjemaet. - Skjer på personnivå Etter autentisering, blir administrator ledet til administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no og kan oppdatere informasjon der Veiledning for delegering av roller på tlf eller e-post

23 Hva som gjør avfall farlig PCB Asbest Kreosot/CCA impregnering Ftalater Tungmetaller Sink Bly Kvikksølv Kobber Krom Arsen Brom Kadmium PAH Dioksiner

24 EE-Avfall Alle produkter som bruker eller leder strøm- enten det er fra strømnettet eller batteri. Ja Datautstyr, mobiltelefoner, TV Kabler, ledninger, verktøy med strøm Lamper, varmeovner, Hvite- og brunevarer Nei Emballasje Esker Plastpose Isopor Sortering: Samles i egen beholder som er merket med EE-avfall eller småelektrisk avfall. EE-avfall leveres så hel som mulig. Tips EE-avfall er ikke deklarasjonspliktig selv om at det kan inneholde farlige stoffer. Den viktigste årsaken til dette er at ikke alle kasserte produkter inneholder farlige komponenter, og for mottaksplassene er det ikke praktisk mulig å kontrollere alt mottatt avfall for å sjekke om det inneholder farlige komponenter.. EE-Avfall Inneholder både verdifulle ressurser og komponenter med farlige egenskaper. Eksempler på slike komponenter er kvikksølvbrytere og PCBholdige kondensatorer og kretskort med bromerte flammehemmere. Hva blir avfallet til? Mye av EE-avfallet inneholder stoffer som er miljøskadelige. Disse må hentes ut slik at de kan behandles på en forsvarlig måte. Det meste av plasten i EE-produktene inneholder bromerte flammehemmere. Dette må spesialbehandles. I henhold til norsk lov er det ikke lov å materialgjenvinne plast med brom. Derfor benyttes den som brensel i spesialovner som destruerer de bromerte flammehemmerne og gjenvinnes som ny energi. Kretskortene inneholder også bromerte flammehemmere, men de inneholder også mange edlemetaller, som for eksempel gull og palladium.

25 Lysstoffrør Lysstoffrør er forskjellige typer gassfylte glassrør som brukes som lyskilder i lamper og annen belysning. Ja Lysstoffrør Nei Emballasje Lyspærer Sortering: Samles i tube eller kasse som er merket med lysstoffrør. Lysstoffrør må ikke knuses. Tube eller kasse skal ikke være overfylt men forsvarlig lukket ved henting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut skjema ved et gebyrpålegg. Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7086 EAL-kode: lysstoffrør Anbefalt oppsamlingsutstyr Tube Kasse for lysstoffrør Lysstoffrør er miljøfarlig avfall Et lysrør kan inneholde opptil 3,5 mikrogram kvikksølv. Kvikksølv er en av de farligste miljøgifter vi kjenner til, og utgjør en trussel for helse og miljø. Det er viktig at alle slike lyskilder samles inn forsvarlig slik at kvikksølv ikke slippes ut i miljøet. Hva blir avfallet til? Rene lysrør tørkes og sorteres etter lengde. Deretter blir de matet inn i en maskin hvor endene kuttes av. Endene inneholder glass, metaller og lyspulver, og blir skilt ut for å knuses i knusemaskinen. Resten av røret blir transportert til en stasjon hvor lyspulveret fjernes ved hjelp av luftstrøm. Pulveret suges opp i en beholder og transporteres videre til filtrering. Denne prosessen avhenger også av at alt er helt tørt. Glasset i rørene blir sendt videre til ulike lagre, avhengig av hvor rene de er.

26 Småbatteri Batteri er en komponent som har en lagret energi i kjemisk form, og som kan avgi den i elektrisk form. Ja Litiumbatteri Nikkel/kadiumbatterier Alkaliske batterier Blybatterier og engangsbatteri Knappcellebatteri Nei Plastemballasje Pappemballasje Annen emballasje Sortering: Batteri samles i egen beholder merket med batteri. Beholder/fat skal ikke være overfylt men forsvarlig lukket ved avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent. Reno- Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7093 EAL-kode: Usorterte batterier Anbefalt oppsamlingsutstyr Rød miljøboks Miljøstativ Klemringsfat i plast Batteri er miljøfarlig avfall De miljøskadelige batteriene inneholder enten kadium, kvikksølv eller bly. Slike batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, i tillegg til symbolet for et av de tre tungmetallene. Cd (kadium), Hg (kvikksølv) eller Pb (bly). Hva blir avfallet til? Det finnes mange ulike typer batterier, så de innsamlede batteriene sorteres for hånd og sendes til forskjellige gjenvinningsanlegg. De ulike materialene i batteriene skilles fra hverandre og gjenvinnes til forskjellige nye ting.metallet sink kan for eksempel brukes som rustbeskyttelse på biler, batterimassen kan foredles til jernsilikat som kan brukes for eksempel i sement til å bygge nye hus. Stålkapselen rundt batteriet kan for eksempel brukes til å bygge store båter.

27 Maling, lim og lakk Maling, lim og lakk er i store trekk bygget opp på samme kjemiske måte, ved at de inneholder bindemidler, pigmenter, fyllstoffer, hjelpestoffer og løsningsmidler. Stoffene kan skade helse og miljø ved bruk av produktene, eller når produktene kastes. Ja Olje- og vannbasert maling og lakk Alle typer lim, klebemidler og tetningsmasser Trykkfarger, trykkfargeslam og toneravfall Nei Løsemidler Produkter med isocyanat eller organiske peroksider Lutbaserte trebehandlingsprodukter Sortering: Sett avfallet med original emballasje i godkjent beholder merket med maling, lim og lakk. Beholder skal ikke være overfylt men forsvarlig lukket før avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent før avhenting. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Hva blir avfallet til? Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Avfallet benyttes til energi ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark. Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7051 EAL-kode: Maling- og lakkavfall EAL-kode: Fugemasse, Lim EAL-kode: Avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Godkjent oppsamlingsutstyr Rød miljøboks ved små mengder Pallekarm eller Big box Klemringsfat Alvorlige helseeffekter Denne produktkategorien inneholder kjemikalier som kan være kreftfremkallende, skade arvestoffet, føre til reproduksjonsskader, allergi og skader på nervesystemet

28 Kjemikalier fra laboratorium Farlige kjemikalier omfatter stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare. Ja Kjemiske stoffer: Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik at det forekommer naturlig eller industrielt fremstilt Stoffblandinger: Oppløsninger eller faste, flytende eller gassformige blander av to eller flere kjemiske stoffer Nei Avfall som ikke blir betegnet som farlig avfall Risikoavfall Avfall som ikke er klassifisert Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer (bioakkumulere) og er giftige. Når vi bruker begrepet giftig her, omfatter dette også langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Også stoffer som er svært lite nedbrytbare og som svært lett hoper seg opp i levende organismer regnes som miljøgifter, selv om de ikke har kjente giftvirkninger. Sortering: Kjemikalier pakkes i original emballasje eller godkjente plastkanner eller glassflasker. Kjemikaliene må klassifiseres før det settes i røde farligavfallsbeholdere. Fyll absorberingsmasse i beholder. Beholder skal være forsvarlig lukket/forseglet før avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent før avhenting. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Hva blir avfallet til? Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Avfallet kan benyttes til energi ved produksjon av sement. Noen typer farlig avfall blir sendt til termisk destruksjon. Det betyr at det blir brent i en lukket prosess slik at de farlige stoffene ikke slipper ut.

29 Spillolje Spillolje er brukte oljer og lignende som ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelig formål. Utslipp og forbrenning av spillolje kan føre til forurensning. Derfor er det viktig at oljen samles inn og behandles forsvarlig. Spillolje er klassifisert som farlig avfall og skal ikke blandes med annet avfall. Ja Smøreolje, brukt motor- og girolje Transformatorolje (uten PCB) og hydrauliske oljer Fyringsolje Annen foredlet olje Sortering: Alt av spillolje leveres i original emballasje eller helles over på et spunstfat eller IBC tank. Beholder skal være forsvarlig lukket før avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent før avhenting. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Hva blir avfallet til? I Norge brukes mesteparten av den innsamlede spilloljen til energiproduksjon ved forbrenning. Forbrenning av spillolje gir mer helse- og miljøfarlig utslipp enn forbrenning av fyringsolje på grunn av forurensninger som stammer fra bruk. Derfor settes det strenge krav til dem som skal forbrenne spillolje. Det kreves moderne renseteknologi og kontinuerlig overvåking av utslippene. Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7011 EAL-kode: Brukte eller kasserte hydrauliske oljer EAL-Kode: Brukte eller kasserte, gir- og smøreoljer EAL-kode: Olje drenert fra oljefiltre EAL-kode: Brukte eller kasserte transformator-, bryter- og varmeoverførende oljer. *mineralbaserte og ikke klorerte Godkjent utstyr Spunstfat IBC tank Original emballasje Alvorlige helseeffekter Spillolje er kategorisert som meget helseskadelig og giftig for både mennesker og dyr. Fuglebestanden er spesielt utsatt for bl.a. svekket bevegelighet, død dersom svelget, og en rekke sykdommer etter å ha vært i kontakt med spillolje. Mennesker kan få eksem eller tørr hud ved hudkontakt og er svært giftig ved svelging.

30 Oljefilter Oljefilter er filter som er beregnet til å fjerne urenheter fra oljesmurte systemer. Normalt er et oljefilter bygd opp av filterpapir i en kassett. Ja Alle typer oljefilter, innsatsog stålkappefiltere Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7024 EAL-kode: Brukte filtre som inneholder smøreolje fra biler, motorer og andre maskiner. EAL-Kode: Oljeholdig avfall/oljefilter med metall. Sortering: Oljefilter skal settes til avrenning over spilloljeoppsamler. Samles deretter i klemringsfat. Fatet skal være forsvarlig lukket før avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Godkjent oppsamlingsutstyr Klemringsfat Alvorlige helseeffekter Denne produktkategorien inneholder kjemikalier som kan være kreftfremkallende, skade arvestoffet, føre til reproduksjonsskader, allergi og skader på nervesystemet. Hva blir avfallet til? Oljefiltrene går først igjennom en manuell kontroll før de mates i en knuser. Her blir hele oljefilteret malt opp i biter, mens oljerestene renner av. I siste del av prosessen blir metalldelene fjernet ved hjelp av en magnet. Spilloljen blir brukt som alternativt brensel i Norcems sementovn. Metallbitene blir sendt videre til metallgjenvinning.

31 Spraybokser En sprayboks er en metode for findistribuering av væske, som for eksempel maling, hårlakk, rengjøringsmidler eller insektdreper. Sprayboksen er en rund metallboks fylt med det stoffet som skal sprøytes ut, og en betydelig mengde drivgass. Ja Alle typer spraybokser, med eller uten innhold Deklarasjonspliktig Avfallstoffnummer: 7055 EAL-kode: Aerosoler, brannfarlige EAL-Kode: Aerosoler, andre (f.eks. giftig, etsende, oksiderende Sortering: Alle typer spraybokser kastes i beholder merket med spraybokser. Beholder skal ikke være overfylt men forsvarlig lukket ved avhenting. Deklarasjonsskjema skal være ferdig utfylt av avfallsprodusent. Reno-Vest Bedrift kan fylle ut deklarasjonsskjema mot et fastsatt gebyr. Hva blir avfallet til? Farlig avfall kan benyttes som alternativt brensel ved svært høye temperaturer. Avfallet benyttes blant annet til energi ved produksjon av sement ved Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark. Godkjent utstyr Rød miljøboks ved små mengder Klemringsfat Alvorlige helseeffekter Mange spraybokser inneholder miljøgifter som skade mennesker, dyr og natur dersom de ikke blir håndtert riktig. Disse kan inneholde miljøgifter som kan være kreftfremkallende, gi fosterskader, og skade nervesystem og arvestoff. I tillegg brytes mange miljøgifter svært sakte ned i naturen, og hoper seg dermed opp i næringskjeden.

32 Reno-Vest Bedrift AS

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008

Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR 2442 FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2008 Oppdragsrapport DEKLARASJONSSYSTEMET FOR FARLIG AVFALL RAPPORT 2007 2442 2008 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Innledning... 5 3. Mengder farlig avfall... 6 4. Nyheter og aktuelt... 8 4.1 Deklarasjonsskjemaer...

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Sandefjord kommune Miljøsaneringsbeskrivelse Bugården ungdomsskole 2013-08-29 D01 20130829 For godkjennelse hos oppdragsgiver SAo MASOV SAo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling

Håkon Skullerud Grunnlagsdatabasen Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Håkon Skullerud Dokumentasjon av SSBs samledatabase for farlig avfall levert til godkjent behandling Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Miljøvernavdelingen Larsen Bil AS Postboks 78 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/583 / FMAAVSK 05.03.2014 Oversendelse av inspeksjonsrapport - Kontrollaksjon

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Del 3 Forurenset grunn Kapittel 16 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Forskrift om avfall og forurensende virksomhet (forurensningsforskriften) Fastsatt xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass og kloakkavgifter, lov av 9. juni 1903 nr. 7 om

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer