Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Vi skaper markedsvinnere Tretorget er tremekanisk verdikjede sin egen virksomhet for økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser. Det er vårt mål å bli denne verdikjedens førstevalg for: Utvikling av ny virksomhet Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet Vår inkubator bidrar til utvikling av ny virksomhet enten den etableres helt fra grunnen av eller i tilknytning til eksisterende virksomhet. Våre øvrige aktiviteter initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer og organiserer tilbud som avdekker og utløser bedrifters forbedringsmuligheter. Innfusjoneringen av Moelven Utvikling AS i Tretorget AS har vært en suksess og har gitt et godt fundament for videre utvikling. Den faglige spissingen, bredden i virksomhetsområde og våre 9 ansatte mener vi er avgjørende suksessfaktorer. Årsrapporten er administrasjonens oppsummering av våre aktiviteter i Ta kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer. E-post: Postadresse: Tretorget AS, Boks 23, 2261 Kirkenær Foto: Lars Martin Bøe, JH studios

2 Parallelt med et økt aktivitetsnivå så har styret i samspill med administrasjonen i 2012 utviklet strategier for framtidig drift. Målet skal nås ved at Tretorget: Etablerer et unikt, skandinavisk nettverk for effektiv innhenting, utvelgelse av og støtte til produktog forretningsideer med vekstpotensiale Initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer Har ambisjon om å inngå i SIVA sitt inkubatorprogram Med utgangspunkt i krevende kunder bidra til leverandørutvikling Avdekker bedriftenes forbedringsmuligheter og organisere tilbud som utløser disse Initierer, formidler og kommersialiserer forskning Har en avklart rolle i forhold til øvrige aktører i de skogbaserte innovasjonssystemene Er ett synlig og slagkraftig kompetansemiljø som lever som de lærer, bidrar til personlig utvikling og som rekrutterer talenter til bransjen Er en relevant og fortrolig samarbeidspartner Legger opp sin virksomhet slik at en normalt ikke må ta opp lån I forbindelse med fusjonen ble det foretatt en grundig vurdering med hensyn til valg av navn, men en konkluderte med å videreføre det godt innarbeidede Tretorget. I løpet av året har en innført ny grafisk profil og har fått oppgradert hjemmesiden Informasjon om Tretorget og flere av våre produkter er også tilgjengelig via Facebook. I løpet av 2012 har både prosjektleder Ellinor Bjerke og daglig leder Ola Rostad kunnet markere 10 års ansettelse i selskapet. Tretorget har aktivt bidratt i en rekke prosesser regionalt og nasjonalt. Herunder blant annet innspill i forbindelse med Arbeidsgruppe for treforedlingsindustrien/rikke Lind - utvalget, Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland og Foresightprogram for skogbasert industri i Norge. Fusjonen mellom Moelven Utvikling AS og Tretorget AS ble iverksatt fra 1. januar, men ble formelt vedtatt 22. februar. Etter fusjonen så har Tretorget denne aksjonærsammensetningen: Moelven Industrier ASA 827 SIVA, Selskapet for industrivekst SF 769 Bergene Holm AS 600 Glommen Skog SA 200 Sandermoen AS 200 Eidskog Stangeskovene AS 100 NorDan AS 100 Grue Kommune 80 Solør Treimpregnering AS 60 Gausdal Bruvoll SA 40 Bredesen Opset AS 40 SB Skog AS 40 Asbjørn Holmen 40 Ringalm Tre AS 22 Etter fusjonen består styret i Tretorget AS av Helge Urstrømmen (leder), Reidar Bergene Holm, Åge J. Holmestad, Per Nygaard og Per Anders Folladal. Fram til generalforsamlingen i februar bestod styret i Moelven Utvikling AS av Åge J. Holmestad, Berit J. Rødseth, Svein Harald Gjerset og Per Anders Folladal. Tilsvarende hadde styret i Tretorget AS denne sammensetningen: Viggo Nilsen (leder), Ellinor Bjerke, Gunnar A. Gundersen, Jon Johansen, Lars Telle, Ingmar Karlsen og Torbjørn Øveråsen. Gunnar A. Gundersen og Lars Telle hadde da vært med i styret siden Tretorget AS ble etablert i Nøkkeltall Omsetning (1.000 kr) Driftsresultat (1.000 kr) Egenkapital (1.000 kr) Antall årsverk ansatt ,8 3,1 4,0 2,2 2,2 4,0 4,7 4,8 3,2 5,1 9,1

3 Kompetanse for bedre resultater Tretorget organiserer kompetansehevingstiltak for deg og bidrar til å finne ekstern medfinansiering dersom dette er mulig. Vi er ikke bundet til spesielle undervisningsressurser, men søker å finne de som passer best i forhold til kundens behov. Vi anstrenger oss for å tilby kurs og trening der og når kunden måtte ønske det. Vi har mange års erfaring med å organisere en rekke kompetansetiltak med ulike former for ekstern medfinansiering (NAV, VOX, IN mfl.) og har et bredt kontaktnett av leverandører. Kompetanseheving for næringslivet i Glåmdalsregionen Basert på vår suksess med Solørskolen, ble Tretorget i mai 2011 tildelt prosjektet Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse (VLF) fra Styringsgruppen for de næringsrettede midlene (RDA) for Sør-Hedmark (SNUS). Prosjektets hovedmål er å bedre RDA-bedriftenes konkurranseevne gjennom et felles løft når det gjelder å tilrettelegge etterutdanning (kurs og fagopplæring) for ansatte. Bidra til å sette opplæring for bedriftene i system samt å videreutvikle 7sterkes HR-nettverk som en varig ressurs for regionens industri. Det unike med kursordningen er at kursene organiseres og skreddersys med utgangspunkt i bedriftenes behov. Videre at kursene gjennomføres lokalt, og med deltakere fra flere bedrifter. Det er også utviklet et årshjul med kurs som skal gå til samme tid hvert år, som et verktøy for bedriftene. I løpet av 2012 er det gjennomført 11 kurs med til sammen 126 deltakere fra hele regionen. Kursene som har vært gjennomført er varme arbeider, personløfter, truckfører, stortruck, resertifisering varme arbeider, traverskran, hjertestarter (2 kurs) og excelkurs (3 kurs). Excelkursene ble arrangert i samarbeid med næringshagene i Solør, Grue og Odal og Folkeuniversitetet. GLØD ledertrening - mobilisering til bedre resultater GLØD (Gode Ledere Ønsker Delaktighet) er et treningsprogram som utvikler deg som leder. Du vil bli bedre kjent med deg selv som leder og lære å bruke nye lederverktøy. Du vil få ny energi og bli mer bevisst håndteringen av lederrollen i det daglige. LEAN med GLØD er en variant for ledere som vil Meld deg på! Dette er en unik mulighet for deg til å bli en leder som kan møte dagens og morgendagens lederbehov. Espen Sørlie, Nortura Samvirkekylling, deltaker på GLØD. lære mer om hvordan frigjøre potensialet i lean-prosesser. Ledertreningsprogrammet GLØD er utviklet som et samarbeid mellom Tretorget AS og Concern DA. Treningsprogrammet tar utgangspunkt i at for å vokse som leder må den enkelte utvikle seg som menneske. I treningsprogrammet legges det stor vekt på å lære av egne handlinger og det som skjer her og nå (Action Learning). Ved at deltagerne trener på å bryte innøvde mønstre for så å bruke nye handlingsmønstre, skapes ny og viktig personlig innsikt. Deltakerne lærer gjennom egne erfaringer når de arbeider med virkelige og viktige oppgaver, samtidig med at vi trener på lederskap. Den enkeltes opplevelser og erfaringer bruker vi for å skape ny innsikt om hva ledelse egentlig innebærer. Et meget bra og inspirerende kurs. Burde vært obligatorisk for alle mellomledere. Tor Arne Voll, Mapei AS, deltaker på LEAN med GLØD. I tillegg til øvrige kurs har det vært gjennomført et GLØD program med 9 deltakere fra 5 forskjellige bedrifter. GLØD startet opp i desember 2011, og ble avsluttet i november Det har også vært gjennomført et LEAN med GLØD program i regi av 7sterke og NAV sitt samarbeidsprosjekt Ny start! Dobbel innsats - tidobbelt utbytte. Her deltok 14 personer fra 7 bedrifter i Glåmdalsregionen. I dette prosjektet bidrar VLF-prosjektet med timer til organisering og oppfølging av ledertreningsprogrammet. LEAN med GLØD 1 startet opp i september 2011 og ble avsluttet i mars I desember 2012 startet LEAN med GLØD 2 opp, med 14 deltakere fra 7 forskjellige bedrifter denne gangen også. Ta kontakt med Ellinor Bjerke for mer informasjon.

4 En kunnskapsportal for innkjøps-norge Trebank.no er et resultat av et nettverk med trevarebedrifter som ble startet opp i Nettverket ønsker å komme i posisjon for større leveranser gjennom samarbeid og økt spesialisering. Prosjektet har som mål å etablere et forpliktende samarbeid mellom trevarevirksomheter på Østlandet som bidrar til at de deltakende virksomheter øker sitt volum og sin lønnsomhet ved at de samlet kan komme i posisjon i forhold til større leveranser og gjennom økt spesialisering. Et godt nettverk skaper konkurransefordeler. Daglig leder/eier Bjørnar Auby, Bjørns Trevarefabrikk AS. Dette ønsker en å oppnå ved å: Beskrive det potensial som de deltakende bedrifter har gjennom koordinert opptreden i markedet og økt samhandling ellers. Lage en forretningsplan som beskriver hvordan et slikt samarbeid lovlig kan organiseres, finansieres og drives. Gjennomføre quick wins i praksis og etablere samarbeidet. Følgende bedrifter inngår i dette nettverket: Snekkermester Per Bjerke AS, Hemnes Tre AS, Jøndal & Hoff AS, Ruud Trevare AS, Sollihøgda Trevarefabrikk AS, Design & 3 interiør AS, Trysil Interiørtre AS, Jevnaker Trapp og Tre, Mjøspanel AS, Sangnes Trevare AS, Trinn Tre AS, Bjørns Trevarefabrikk AS, Møbelsnekkerne Lien & Lian AS, Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS og Tradisjon Håndverk AS. Arbeidet fortsetter i 2013 og det er også interesse for å etablere andre parallelle nettverk. Arbeidet skjer i nær dialog med blant annet Norsk Trevare. Ut over bedriftenes medfinansiering med tid og kontanter, så støtter Innovasjon Norge dette prosjektet. For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Per Erik Eide.

5 Tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem. Etablering av team som rapporterer sine resultater, analyserer sine avvik, beslutter tiltak og driver kontinuerlige forbedringer, er grunnlaget for prosessene. Fokusmøter er navet som holder organisasjonskulturen levende. Hovedtrekkene i vår metodikk henter vi fra lean-filosofien. Produksjonsløftet er utviklet i samarbeid med Rolf Johan Sørli hos RJ Consulting AS. Produksjonsløftet gjennomføres både som nettverksprosjekt og som oppdrag hos enkeltbedrifter. Produksjonsløftet passer for virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling. Produksjonsløftet har i 2012 arbeidet aktivt med 5 ulike bedriftsnettverk i Hedmark. Ut over dette har en også bidratt i forhold til enkeltbedrifter og en har vært leid inn av RJ Consulting AS til å bidra i prosjekter i blant annet Gudbrandsdalen. På tampen av 2012 er en i gang med å rekruttere inn til ett til to nye bedriftsnettverk i Hedmark. Rolf Lars Haugen, Morten Haugen og Erik Røshol er ansatt i Tretorget AS for å arbeide med Produksjonsløftet. En gjennomfører prosjektene i tett samarbeid med Rolf Johan Sørlie hos RJ Consulting AS som er faglig ansvarlig for opplegget. Daglig leder Ola Rostad tar seg av det prosjektadministrative. Ved siden av bedriftenes egen medfinansiering med tid og kontanter, så støttes de fleste prosjektene av Innovasjon Norge. Fokusmøtene og bedre prosess styring har bidratt til å gi oss et løft. Daglig leder Roar Voll, Alvdal Skurlag AS. En bedre struktur gir oss på sikt bedre brutto marginer Daglig leder Jan Erik Glimsholt, Staur Foods AS Flott å få noen til å se oss fra utsida og til å stille de spørsmålene vi kanskje helst ønsket at ikke skulle bli stilt. Vi er i alle fall blitt bevisstgjort på hvem gjør hva når? Daglig leder Torbjørn Melby, Arne Tøråsen AS.

6 Pegus møbler Elverum. Tredriver`n vil ha mer trebyggeri Tredriver`n i Trefylket vil gjerne bidra til at bygg kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Eksempler på bygg der en har bidratt med tekniske mulighetsstudier, er nytt undervisningsbygg på Campus Evenstad, ny kirke i Våler, Maarud Gaard opplevelser og utescene ved Sagtjernet i Elverum. Mye tid er også brukt i forhold til nytt helse- og sentralarkiv på Tynset uten at en har nådd fram. Det er også blitt arrangert seminar og studieturer til inn og utland for treinteresserte aktører. Tredriver n bidrar ellers overfor andre aktører som vil satse på tre slik som Trebyen Elverum. Dette blant annet gjennom et prosjekt for utvikling på tvers av landegrenser. Et prosjekt mellom Elverum og Växjö. Her har man blant annet arrangert en studietur til trästaden Växjö med formannskap og administrasjon i kommune samt en del representanter fra næringslivet i Elverum. Videre har Tredrivern arrangert studietur til Østerrike med deltagere fra teknisk- og planavdelingen i Elverum kommune. SNUS/RDA-midlene - å snu en ulempe til en suksess De fleste områder fikk fra 1. januar 2007 tilbake ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette skjedde ikke i kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler i Sør- Hedmark. Disse kommunene har i stedet fått en kompensasjon gjennom næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler). Tretorget ved Ola Rostad har som sekretariat vært sentrale i arbeidet med å få mest mulig ut av kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen har bidratt til å gjennomføre så vel bedriftsrettede tiltak som mer åpne fellestiltak. Kompensasjonsordningen har også bidratt til å utvikle samspillet mellom aktørene i næringslivet og det offentlige i Glåmdalsregionen. Dette blir behørig dokumentert i en rapport fra Østlandsforskning som kommer tidlig i Denne dokumentasjonen vil være viktig i arbeidet med å få videreført ordningen som kan bli avviklet fra og med Tredriver`n i Trefylket er et 3-årig prosjekt hvor hovedmål er; å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO2 binding i trebruk økes. Prosjektet bygger på et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum og ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektet støttes av blant annet Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune, ERNU og Regionrådet i Sør-Østerdal. For mer informasjon kontakt prosjektleder Wenche I. S. Høye. Trehus Innlandet - økt konkurransekraft med høyere industrialiseringsgrad Trehus Innlandet er et nettverk av trehusprodusenter og leverandører til trehusindustrien. Målet er samarbeid, samhandling og teknologiutvikling mellom trehusprodusenter og økt samhandling med blant annet regionens utdanningsinstitusjoner. Ut i fra signaler fra de deltakende bedriftene, så er prosjektomfanget vesentlig redusert i forhold til tidligere år. Prosjektet finansieres i 2012/13 av bedriftene i samarbeid med Innovasjon Norge. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik er det etablert et eget underprosjekt for å øke samarbeid mellom HiG, Fagskolen i Gjøvik og bedriftene om forskning, innovasjon og tilpassing av studier. En sentral del er samarbeid om praksis- og bacheloroppgaver. Prosjektets framdrift har vært preget av at de tre trehusprodusentene parallelt har utredet muligheten for et felles logistikksenter. Så snart dette arbeidet er konkludert, vil en legge planer for den videre framdrift i dette nettverksprosjektet. Det er Per Erik Eide som er prosjektleder for prosjektet.

7 Konkurransedyktige trebygg for landbruket Prosjektet Landbruksbygg i Tre hadde som mål å bidra til økt bruk av tre i landbrukets driftsbygninger, samt arbeide for å utvikle konkurransedyktige prefabrikkerte landbruksbygg av tre. Løsningene skulle være økonomisk fordelaktige for bonden og fordelaktige med hensyn til CO2- regnskapet. Prosjektet rettet seg både mot gårdbrukerne og tre- og byggebransjen. Prosjektet var treårig og ble avsluttet seint i Tretorget gjennomførte prosjektet som oppdrag fra Innovasjon Norge. Tretorget leide inn prosjektleder Ola Øyen fra Silvinova AS til dette prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet var blant annet Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og NHO Innlandet. Prosjektet var svært vellykket og det er oppført en rekke spennende landbruksbygg i tre. Det gjenstår like vel mye arbeid før norske landbruksbygg i tre fullt ut kan konkurrere med utenlandske prefabrikkerte løsninger i blant annet stål og betong. En er derfor i dialog med flere av produsentene av landbruksbygg i tre med sikte på å få etablert et bedriftsnettverk som kan ta tak i noen av disse utfordringene. Interreg FEM - møteplass for energivennlig næringsutvikling FEM står for fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Prosjektet skal bidra til utvikling av nye grønne produkter, tjenester og arbeidsplasser. FEM er et samarbeid mellom Akerhus, Hedmark, Värmland og Dalarna. Prosjektet har medfinansiering fra blant annet Interreg og Hedmark fylkeskommune. Tretorget koordinerer aktørene i Hedmark og har delprosjektledelsen for arbeidspakkene Innovasjon og kommersialisering og Utdanning og entreprenørskap. Hovedprosjektleder er Kunnskapsbyen Lillestrøm. I regi av Tretorget har det blant annet blitt arbeidet med å få i gang et forprosjekt for å avklare muligheten for å etablere en energipark på Haslemoen i Våler kommune. Interreg FEM har også bidratt til å realisere det tekniske mulighetsstudiet rundt et nybygg på HiHm Campus Evenstad. Et pilotbygg for Statsbygg med hensyn til energi og klima. En har ellers også bidratt til blant erfaringsutveksling rundt etter- og videreutdanning innenfor FEM sitt temaområde. Interreg FEM gir gode muligheter til å forsterke og videreutvikle nettverk både mot Akershus og mot Sverige og er derfor et viktig prosjekt for Tretorget. En engasjert stortingsrepresentant Knut Storberget under FEM sitt seminar om energipark på Haslemoen. Interreg prosjektet FEM tar opp viktige problemstillinger som jeg er opptatt av Stortingsrepresentant Knut Storberget.

8 B Returadresse: Tretorget AS Boks Kirkenær Har du ideer til ny virksomhet? Vår oppgave er å effektivisere kommersialiseringen av forretnings- og/eller produktideer. Enten dette er som helt nye virksomheter eller som ny virksomhet hos eksisterende bedrifter. Vår inkubator er en ressurs for ny, vekstkraftig virksomhet innenfor tremekanisk sektor i Skandinavia. Alle ideer blir underlagt en seriøs førstevurdering. Her vurderes ideens potensiale og muligheter. Blir vi enige om å gå videre, så øker forpliktelsen gradvis for alle parter. Vi vet at realisering av forretningsideer krever utholdenhet. Under vegs vil vi bidra med råd og bidra til å søke opp ressurser som er nødvendig for å komme videre. Vi jobber primært med forretningsideer knyttet til mulighetene for utnytting av skogens råvarer enten det er til byggeformål eller til produkter eller prosesser som ligger innenfor det nye begrepet bioøkonomi. Vi kan hjelpe til med: Utvikling av forretningsplan og strategi Videreutvikling av produkt- / produksjons-konsept Identifisere gode forretningsmodeller Markedsanalyser Produksjonsmuligheter Prosjektledelse knyttet til utvikling / innovasjon Oversikt over offentlige støtteordninger Utforming av søknader Finne egnet samarbeidsaktør / investor Diskresjon er en selvfølge og det er du/dere som beslutter hvem vi skal trekke veksler på i det videre arbeid. Vår styrke er at vi kan trekke veksler på kompetanse som finnes i Tretorgets nettverk og øvrige aktivitet. Samspillet mellom våre aktiviteter framgår av figuren under. Vår inkubator ble i 2012 støttet av Glommen Skog SA, Bergene Holm AS, Moelven Industrier ASA, Hedmark fylkeskommune og SIVA. Vi lyktes ikke å komme med i SIVA sitt inkubatornettverk fra og med 2013, men vi ønsker like vel å fortsette vår inkubatorvirksomhet. For mer informasjon ta kontakt med inkubatorleder Jostein Takle Ideer bragt med fra tidligere år 16 6 Nye ideer i år Ideer det har vært arbeidet med i året Ideer en ikke har funnet 12 8 grunnlag for å gå videre med Ideer overlatt til andre 1 2 inkubatorer/næringshager etc Ideer som har resultert 1 2 etablering av nytt foretak Ideer som har utløst ny virksomhet 14 8 hos etablert foretak Ideer under bearbeiding ved nyttår 6 24 Pre-Inkubasjon Kommersialisering Post-inkubasjon Etableringstidspunkt Økonomi Idéutvikling Etablering, utvikling Akselerert Stabilisering Nedgang og markedsintroduksjon vekst FASE 1 Idé FASE 1 Oppstart FASE 2 Vekst FASE 3 Modning FASE 4 Nedgang Tid Tretorget har med bred fagkunnskap og erfaring bidratt til en rask og målrettet utvikling av 3-Visjon AS Gründer Morten Gundersen, 3-Visjon AS.

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere Et ledertreningsprogram for bedriftens ledelse Ledertreningsprogrammene GLØD og LEAN med GLØD har i perioden 2010 2013 vært gjennomført med suksess. I 2014 2015

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015

Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 2015 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Om rapporten Følgeevaluering av Bedriftene i fokus Delrapport 0 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune

Detaljer

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark

Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Trainee i landbruket En evaluering av forprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark Publisert: Oktober 2014 Skrevet av: Merete K. Fabritius, Ingebjørg Vestrum og Tone Magnussen NF rapport nr.: 7/2014 ISBN

Detaljer

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet

Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet Prosjektperiode 2008-2010 av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Evaluering av Arena Bioenergi Innlandet av Merethe Lerfald og Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Merethe

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING

NÆRINGSKLYNGER 2015. for fremtidens innovative næringsliv MER NÆRINGSRETTET FORSKNING NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv 03 KLYNGEN GJØR EN FORSKJELL 08 MER NÆRINGSRETTET FORSKNING 14 GLOBAL SATSING FOR BEDRIFTENE Samarbeid utfordrer, åpner dører, bygger kompetanse. Det

Detaljer

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014

NÆRINGSKLYNGER. for fremtidens innovative næringsliv. 2014 NÆRINGSKLYNGER for fremtidens innovative næringsliv. 2014 Klyngeprogrammet på lufta Lanserer Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters Nært samarbeid på tvers av klynger To styreledere ser nytten

Detaljer

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING

NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING tuzla NY NASJONAL INKUBASJONSSATSING 2012-2022 Programbeskrivelse Tittel oslo kristiansand 24.10.13 24.10.13 BAKGRUNN Næringslivet vi skal leve av etter oljen må skapes nå. Nordic Entrepreneurship Monitor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Årsmelding Arne-prosjektet 2001

Årsmelding Arne-prosjektet 2001 Årsmelding Arne-prosjektet 2001 1 Innholdsfortegnelse: ÅRSMELDING 2001 - INNLEDNING 4 BAKGRUNN 4 STYRE 4 STYREMØTER 4 RÅDMANNSGRUPPE 4 SEKRETARIAT 5 VISJONER OG MÅL 5 VISJON 5 STRATEGISKE MÅL 6 MÅLEINDIKATORER

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3.

Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 1. Bakgrunn... 6 2. Målsetninger og målgrupper... 7 2.1. Formål... 7 2.2. Hovedmål... 8 2.3. Delmål... 8 3. Prosjektstyring og ressursdisponering... 8 3.1. Prosjektledelse

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Sluttrapport 2009-2012

Sluttrapport 2009-2012 1 Sluttrapport 2009-2012 Fylkesmannen i Hedmark Hedmark fylkeskommune 2 Rapporten er utarbeidet av Eiliv Sandberg Mai/Juni 2013. Rev. Juli Forsidebilde: Fra World Bioenergy Jönköping 2010 Foto hvis ikke

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland ØF-rapport nr.: 20/2005 Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland Av Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 Tjenestebeskrivelse: Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 27.05.2014 1 Innholdsfortegnelse Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer: Begrunnelse, innhold og organisering... 3 1. Introduksjon...

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer