Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Vi skaper markedsvinnere Tretorget er tremekanisk verdikjede sin egen virksomhet for økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser. Det er vårt mål å bli denne verdikjedens førstevalg for: Utvikling av ny virksomhet Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet Vår inkubator bidrar til utvikling av ny virksomhet enten den etableres helt fra grunnen av eller i tilknytning til eksisterende virksomhet. Våre øvrige aktiviteter initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer og organiserer tilbud som avdekker og utløser bedrifters forbedringsmuligheter. Innfusjoneringen av Moelven Utvikling AS i Tretorget AS har vært en suksess og har gitt et godt fundament for videre utvikling. Den faglige spissingen, bredden i virksomhetsområde og våre 9 ansatte mener vi er avgjørende suksessfaktorer. Årsrapporten er administrasjonens oppsummering av våre aktiviteter i Ta kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer. E-post: Postadresse: Tretorget AS, Boks 23, 2261 Kirkenær Foto: Lars Martin Bøe, JH studios

2 Parallelt med et økt aktivitetsnivå så har styret i samspill med administrasjonen i 2012 utviklet strategier for framtidig drift. Målet skal nås ved at Tretorget: Etablerer et unikt, skandinavisk nettverk for effektiv innhenting, utvelgelse av og støtte til produktog forretningsideer med vekstpotensiale Initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer Har ambisjon om å inngå i SIVA sitt inkubatorprogram Med utgangspunkt i krevende kunder bidra til leverandørutvikling Avdekker bedriftenes forbedringsmuligheter og organisere tilbud som utløser disse Initierer, formidler og kommersialiserer forskning Har en avklart rolle i forhold til øvrige aktører i de skogbaserte innovasjonssystemene Er ett synlig og slagkraftig kompetansemiljø som lever som de lærer, bidrar til personlig utvikling og som rekrutterer talenter til bransjen Er en relevant og fortrolig samarbeidspartner Legger opp sin virksomhet slik at en normalt ikke må ta opp lån I forbindelse med fusjonen ble det foretatt en grundig vurdering med hensyn til valg av navn, men en konkluderte med å videreføre det godt innarbeidede Tretorget. I løpet av året har en innført ny grafisk profil og har fått oppgradert hjemmesiden Informasjon om Tretorget og flere av våre produkter er også tilgjengelig via Facebook. I løpet av 2012 har både prosjektleder Ellinor Bjerke og daglig leder Ola Rostad kunnet markere 10 års ansettelse i selskapet. Tretorget har aktivt bidratt i en rekke prosesser regionalt og nasjonalt. Herunder blant annet innspill i forbindelse med Arbeidsgruppe for treforedlingsindustrien/rikke Lind - utvalget, Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland og Foresightprogram for skogbasert industri i Norge. Fusjonen mellom Moelven Utvikling AS og Tretorget AS ble iverksatt fra 1. januar, men ble formelt vedtatt 22. februar. Etter fusjonen så har Tretorget denne aksjonærsammensetningen: Moelven Industrier ASA 827 SIVA, Selskapet for industrivekst SF 769 Bergene Holm AS 600 Glommen Skog SA 200 Sandermoen AS 200 Eidskog Stangeskovene AS 100 NorDan AS 100 Grue Kommune 80 Solør Treimpregnering AS 60 Gausdal Bruvoll SA 40 Bredesen Opset AS 40 SB Skog AS 40 Asbjørn Holmen 40 Ringalm Tre AS 22 Etter fusjonen består styret i Tretorget AS av Helge Urstrømmen (leder), Reidar Bergene Holm, Åge J. Holmestad, Per Nygaard og Per Anders Folladal. Fram til generalforsamlingen i februar bestod styret i Moelven Utvikling AS av Åge J. Holmestad, Berit J. Rødseth, Svein Harald Gjerset og Per Anders Folladal. Tilsvarende hadde styret i Tretorget AS denne sammensetningen: Viggo Nilsen (leder), Ellinor Bjerke, Gunnar A. Gundersen, Jon Johansen, Lars Telle, Ingmar Karlsen og Torbjørn Øveråsen. Gunnar A. Gundersen og Lars Telle hadde da vært med i styret siden Tretorget AS ble etablert i Nøkkeltall Omsetning (1.000 kr) Driftsresultat (1.000 kr) Egenkapital (1.000 kr) Antall årsverk ansatt ,8 3,1 4,0 2,2 2,2 4,0 4,7 4,8 3,2 5,1 9,1

3 Kompetanse for bedre resultater Tretorget organiserer kompetansehevingstiltak for deg og bidrar til å finne ekstern medfinansiering dersom dette er mulig. Vi er ikke bundet til spesielle undervisningsressurser, men søker å finne de som passer best i forhold til kundens behov. Vi anstrenger oss for å tilby kurs og trening der og når kunden måtte ønske det. Vi har mange års erfaring med å organisere en rekke kompetansetiltak med ulike former for ekstern medfinansiering (NAV, VOX, IN mfl.) og har et bredt kontaktnett av leverandører. Kompetanseheving for næringslivet i Glåmdalsregionen Basert på vår suksess med Solørskolen, ble Tretorget i mai 2011 tildelt prosjektet Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse (VLF) fra Styringsgruppen for de næringsrettede midlene (RDA) for Sør-Hedmark (SNUS). Prosjektets hovedmål er å bedre RDA-bedriftenes konkurranseevne gjennom et felles løft når det gjelder å tilrettelegge etterutdanning (kurs og fagopplæring) for ansatte. Bidra til å sette opplæring for bedriftene i system samt å videreutvikle 7sterkes HR-nettverk som en varig ressurs for regionens industri. Det unike med kursordningen er at kursene organiseres og skreddersys med utgangspunkt i bedriftenes behov. Videre at kursene gjennomføres lokalt, og med deltakere fra flere bedrifter. Det er også utviklet et årshjul med kurs som skal gå til samme tid hvert år, som et verktøy for bedriftene. I løpet av 2012 er det gjennomført 11 kurs med til sammen 126 deltakere fra hele regionen. Kursene som har vært gjennomført er varme arbeider, personløfter, truckfører, stortruck, resertifisering varme arbeider, traverskran, hjertestarter (2 kurs) og excelkurs (3 kurs). Excelkursene ble arrangert i samarbeid med næringshagene i Solør, Grue og Odal og Folkeuniversitetet. GLØD ledertrening - mobilisering til bedre resultater GLØD (Gode Ledere Ønsker Delaktighet) er et treningsprogram som utvikler deg som leder. Du vil bli bedre kjent med deg selv som leder og lære å bruke nye lederverktøy. Du vil få ny energi og bli mer bevisst håndteringen av lederrollen i det daglige. LEAN med GLØD er en variant for ledere som vil Meld deg på! Dette er en unik mulighet for deg til å bli en leder som kan møte dagens og morgendagens lederbehov. Espen Sørlie, Nortura Samvirkekylling, deltaker på GLØD. lære mer om hvordan frigjøre potensialet i lean-prosesser. Ledertreningsprogrammet GLØD er utviklet som et samarbeid mellom Tretorget AS og Concern DA. Treningsprogrammet tar utgangspunkt i at for å vokse som leder må den enkelte utvikle seg som menneske. I treningsprogrammet legges det stor vekt på å lære av egne handlinger og det som skjer her og nå (Action Learning). Ved at deltagerne trener på å bryte innøvde mønstre for så å bruke nye handlingsmønstre, skapes ny og viktig personlig innsikt. Deltakerne lærer gjennom egne erfaringer når de arbeider med virkelige og viktige oppgaver, samtidig med at vi trener på lederskap. Den enkeltes opplevelser og erfaringer bruker vi for å skape ny innsikt om hva ledelse egentlig innebærer. Et meget bra og inspirerende kurs. Burde vært obligatorisk for alle mellomledere. Tor Arne Voll, Mapei AS, deltaker på LEAN med GLØD. I tillegg til øvrige kurs har det vært gjennomført et GLØD program med 9 deltakere fra 5 forskjellige bedrifter. GLØD startet opp i desember 2011, og ble avsluttet i november Det har også vært gjennomført et LEAN med GLØD program i regi av 7sterke og NAV sitt samarbeidsprosjekt Ny start! Dobbel innsats - tidobbelt utbytte. Her deltok 14 personer fra 7 bedrifter i Glåmdalsregionen. I dette prosjektet bidrar VLF-prosjektet med timer til organisering og oppfølging av ledertreningsprogrammet. LEAN med GLØD 1 startet opp i september 2011 og ble avsluttet i mars I desember 2012 startet LEAN med GLØD 2 opp, med 14 deltakere fra 7 forskjellige bedrifter denne gangen også. Ta kontakt med Ellinor Bjerke for mer informasjon.

4 En kunnskapsportal for innkjøps-norge Trebank.no er et resultat av et nettverk med trevarebedrifter som ble startet opp i Nettverket ønsker å komme i posisjon for større leveranser gjennom samarbeid og økt spesialisering. Prosjektet har som mål å etablere et forpliktende samarbeid mellom trevarevirksomheter på Østlandet som bidrar til at de deltakende virksomheter øker sitt volum og sin lønnsomhet ved at de samlet kan komme i posisjon i forhold til større leveranser og gjennom økt spesialisering. Et godt nettverk skaper konkurransefordeler. Daglig leder/eier Bjørnar Auby, Bjørns Trevarefabrikk AS. Dette ønsker en å oppnå ved å: Beskrive det potensial som de deltakende bedrifter har gjennom koordinert opptreden i markedet og økt samhandling ellers. Lage en forretningsplan som beskriver hvordan et slikt samarbeid lovlig kan organiseres, finansieres og drives. Gjennomføre quick wins i praksis og etablere samarbeidet. Følgende bedrifter inngår i dette nettverket: Snekkermester Per Bjerke AS, Hemnes Tre AS, Jøndal & Hoff AS, Ruud Trevare AS, Sollihøgda Trevarefabrikk AS, Design & 3 interiør AS, Trysil Interiørtre AS, Jevnaker Trapp og Tre, Mjøspanel AS, Sangnes Trevare AS, Trinn Tre AS, Bjørns Trevarefabrikk AS, Møbelsnekkerne Lien & Lian AS, Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS og Tradisjon Håndverk AS. Arbeidet fortsetter i 2013 og det er også interesse for å etablere andre parallelle nettverk. Arbeidet skjer i nær dialog med blant annet Norsk Trevare. Ut over bedriftenes medfinansiering med tid og kontanter, så støtter Innovasjon Norge dette prosjektet. For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Per Erik Eide.

5 Tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem. Etablering av team som rapporterer sine resultater, analyserer sine avvik, beslutter tiltak og driver kontinuerlige forbedringer, er grunnlaget for prosessene. Fokusmøter er navet som holder organisasjonskulturen levende. Hovedtrekkene i vår metodikk henter vi fra lean-filosofien. Produksjonsløftet er utviklet i samarbeid med Rolf Johan Sørli hos RJ Consulting AS. Produksjonsløftet gjennomføres både som nettverksprosjekt og som oppdrag hos enkeltbedrifter. Produksjonsløftet passer for virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling. Produksjonsløftet har i 2012 arbeidet aktivt med 5 ulike bedriftsnettverk i Hedmark. Ut over dette har en også bidratt i forhold til enkeltbedrifter og en har vært leid inn av RJ Consulting AS til å bidra i prosjekter i blant annet Gudbrandsdalen. På tampen av 2012 er en i gang med å rekruttere inn til ett til to nye bedriftsnettverk i Hedmark. Rolf Lars Haugen, Morten Haugen og Erik Røshol er ansatt i Tretorget AS for å arbeide med Produksjonsløftet. En gjennomfører prosjektene i tett samarbeid med Rolf Johan Sørlie hos RJ Consulting AS som er faglig ansvarlig for opplegget. Daglig leder Ola Rostad tar seg av det prosjektadministrative. Ved siden av bedriftenes egen medfinansiering med tid og kontanter, så støttes de fleste prosjektene av Innovasjon Norge. Fokusmøtene og bedre prosess styring har bidratt til å gi oss et løft. Daglig leder Roar Voll, Alvdal Skurlag AS. En bedre struktur gir oss på sikt bedre brutto marginer Daglig leder Jan Erik Glimsholt, Staur Foods AS Flott å få noen til å se oss fra utsida og til å stille de spørsmålene vi kanskje helst ønsket at ikke skulle bli stilt. Vi er i alle fall blitt bevisstgjort på hvem gjør hva når? Daglig leder Torbjørn Melby, Arne Tøråsen AS.

6 Pegus møbler Elverum. Tredriver`n vil ha mer trebyggeri Tredriver`n i Trefylket vil gjerne bidra til at bygg kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Eksempler på bygg der en har bidratt med tekniske mulighetsstudier, er nytt undervisningsbygg på Campus Evenstad, ny kirke i Våler, Maarud Gaard opplevelser og utescene ved Sagtjernet i Elverum. Mye tid er også brukt i forhold til nytt helse- og sentralarkiv på Tynset uten at en har nådd fram. Det er også blitt arrangert seminar og studieturer til inn og utland for treinteresserte aktører. Tredriver n bidrar ellers overfor andre aktører som vil satse på tre slik som Trebyen Elverum. Dette blant annet gjennom et prosjekt for utvikling på tvers av landegrenser. Et prosjekt mellom Elverum og Växjö. Her har man blant annet arrangert en studietur til trästaden Växjö med formannskap og administrasjon i kommune samt en del representanter fra næringslivet i Elverum. Videre har Tredrivern arrangert studietur til Østerrike med deltagere fra teknisk- og planavdelingen i Elverum kommune. SNUS/RDA-midlene - å snu en ulempe til en suksess De fleste områder fikk fra 1. januar 2007 tilbake ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette skjedde ikke i kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler i Sør- Hedmark. Disse kommunene har i stedet fått en kompensasjon gjennom næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler). Tretorget ved Ola Rostad har som sekretariat vært sentrale i arbeidet med å få mest mulig ut av kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen har bidratt til å gjennomføre så vel bedriftsrettede tiltak som mer åpne fellestiltak. Kompensasjonsordningen har også bidratt til å utvikle samspillet mellom aktørene i næringslivet og det offentlige i Glåmdalsregionen. Dette blir behørig dokumentert i en rapport fra Østlandsforskning som kommer tidlig i Denne dokumentasjonen vil være viktig i arbeidet med å få videreført ordningen som kan bli avviklet fra og med Tredriver`n i Trefylket er et 3-årig prosjekt hvor hovedmål er; å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO2 binding i trebruk økes. Prosjektet bygger på et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum og ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektet støttes av blant annet Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune, ERNU og Regionrådet i Sør-Østerdal. For mer informasjon kontakt prosjektleder Wenche I. S. Høye. Trehus Innlandet - økt konkurransekraft med høyere industrialiseringsgrad Trehus Innlandet er et nettverk av trehusprodusenter og leverandører til trehusindustrien. Målet er samarbeid, samhandling og teknologiutvikling mellom trehusprodusenter og økt samhandling med blant annet regionens utdanningsinstitusjoner. Ut i fra signaler fra de deltakende bedriftene, så er prosjektomfanget vesentlig redusert i forhold til tidligere år. Prosjektet finansieres i 2012/13 av bedriftene i samarbeid med Innovasjon Norge. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik er det etablert et eget underprosjekt for å øke samarbeid mellom HiG, Fagskolen i Gjøvik og bedriftene om forskning, innovasjon og tilpassing av studier. En sentral del er samarbeid om praksis- og bacheloroppgaver. Prosjektets framdrift har vært preget av at de tre trehusprodusentene parallelt har utredet muligheten for et felles logistikksenter. Så snart dette arbeidet er konkludert, vil en legge planer for den videre framdrift i dette nettverksprosjektet. Det er Per Erik Eide som er prosjektleder for prosjektet.

7 Konkurransedyktige trebygg for landbruket Prosjektet Landbruksbygg i Tre hadde som mål å bidra til økt bruk av tre i landbrukets driftsbygninger, samt arbeide for å utvikle konkurransedyktige prefabrikkerte landbruksbygg av tre. Løsningene skulle være økonomisk fordelaktige for bonden og fordelaktige med hensyn til CO2- regnskapet. Prosjektet rettet seg både mot gårdbrukerne og tre- og byggebransjen. Prosjektet var treårig og ble avsluttet seint i Tretorget gjennomførte prosjektet som oppdrag fra Innovasjon Norge. Tretorget leide inn prosjektleder Ola Øyen fra Silvinova AS til dette prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet var blant annet Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og NHO Innlandet. Prosjektet var svært vellykket og det er oppført en rekke spennende landbruksbygg i tre. Det gjenstår like vel mye arbeid før norske landbruksbygg i tre fullt ut kan konkurrere med utenlandske prefabrikkerte løsninger i blant annet stål og betong. En er derfor i dialog med flere av produsentene av landbruksbygg i tre med sikte på å få etablert et bedriftsnettverk som kan ta tak i noen av disse utfordringene. Interreg FEM - møteplass for energivennlig næringsutvikling FEM står for fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Prosjektet skal bidra til utvikling av nye grønne produkter, tjenester og arbeidsplasser. FEM er et samarbeid mellom Akerhus, Hedmark, Värmland og Dalarna. Prosjektet har medfinansiering fra blant annet Interreg og Hedmark fylkeskommune. Tretorget koordinerer aktørene i Hedmark og har delprosjektledelsen for arbeidspakkene Innovasjon og kommersialisering og Utdanning og entreprenørskap. Hovedprosjektleder er Kunnskapsbyen Lillestrøm. I regi av Tretorget har det blant annet blitt arbeidet med å få i gang et forprosjekt for å avklare muligheten for å etablere en energipark på Haslemoen i Våler kommune. Interreg FEM har også bidratt til å realisere det tekniske mulighetsstudiet rundt et nybygg på HiHm Campus Evenstad. Et pilotbygg for Statsbygg med hensyn til energi og klima. En har ellers også bidratt til blant erfaringsutveksling rundt etter- og videreutdanning innenfor FEM sitt temaområde. Interreg FEM gir gode muligheter til å forsterke og videreutvikle nettverk både mot Akershus og mot Sverige og er derfor et viktig prosjekt for Tretorget. En engasjert stortingsrepresentant Knut Storberget under FEM sitt seminar om energipark på Haslemoen. Interreg prosjektet FEM tar opp viktige problemstillinger som jeg er opptatt av Stortingsrepresentant Knut Storberget.

8 B Returadresse: Tretorget AS Boks Kirkenær Har du ideer til ny virksomhet? Vår oppgave er å effektivisere kommersialiseringen av forretnings- og/eller produktideer. Enten dette er som helt nye virksomheter eller som ny virksomhet hos eksisterende bedrifter. Vår inkubator er en ressurs for ny, vekstkraftig virksomhet innenfor tremekanisk sektor i Skandinavia. Alle ideer blir underlagt en seriøs førstevurdering. Her vurderes ideens potensiale og muligheter. Blir vi enige om å gå videre, så øker forpliktelsen gradvis for alle parter. Vi vet at realisering av forretningsideer krever utholdenhet. Under vegs vil vi bidra med råd og bidra til å søke opp ressurser som er nødvendig for å komme videre. Vi jobber primært med forretningsideer knyttet til mulighetene for utnytting av skogens råvarer enten det er til byggeformål eller til produkter eller prosesser som ligger innenfor det nye begrepet bioøkonomi. Vi kan hjelpe til med: Utvikling av forretningsplan og strategi Videreutvikling av produkt- / produksjons-konsept Identifisere gode forretningsmodeller Markedsanalyser Produksjonsmuligheter Prosjektledelse knyttet til utvikling / innovasjon Oversikt over offentlige støtteordninger Utforming av søknader Finne egnet samarbeidsaktør / investor Diskresjon er en selvfølge og det er du/dere som beslutter hvem vi skal trekke veksler på i det videre arbeid. Vår styrke er at vi kan trekke veksler på kompetanse som finnes i Tretorgets nettverk og øvrige aktivitet. Samspillet mellom våre aktiviteter framgår av figuren under. Vår inkubator ble i 2012 støttet av Glommen Skog SA, Bergene Holm AS, Moelven Industrier ASA, Hedmark fylkeskommune og SIVA. Vi lyktes ikke å komme med i SIVA sitt inkubatornettverk fra og med 2013, men vi ønsker like vel å fortsette vår inkubatorvirksomhet. For mer informasjon ta kontakt med inkubatorleder Jostein Takle Ideer bragt med fra tidligere år 16 6 Nye ideer i år Ideer det har vært arbeidet med i året Ideer en ikke har funnet 12 8 grunnlag for å gå videre med Ideer overlatt til andre 1 2 inkubatorer/næringshager etc Ideer som har resultert 1 2 etablering av nytt foretak Ideer som har utløst ny virksomhet 14 8 hos etablert foretak Ideer under bearbeiding ved nyttår 6 24 Pre-Inkubasjon Kommersialisering Post-inkubasjon Etableringstidspunkt Økonomi Idéutvikling Etablering, utvikling Akselerert Stabilisering Nedgang og markedsintroduksjon vekst FASE 1 Idé FASE 1 Oppstart FASE 2 Vekst FASE 3 Modning FASE 4 Nedgang Tid Tretorget har med bred fagkunnskap og erfaring bidratt til en rask og målrettet utvikling av 3-Visjon AS Gründer Morten Gundersen, 3-Visjon AS.

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Vår misjon er å bidra til Utvikling av ny virksomhet Forbedring

Detaljer

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET"

SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT TREDRIVER'N I TREFYLKET Saknr. 2937/10 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM UTVIKLINGSMIDLER TIL PROSJEKT "TREDRIVER'N I TREFYLKET" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Prosjekthus. (Tredrivern, Trehus Innlandet mm. Forretningsutviklere. Idésøk. Inkubatorlederteam. Inkubatorleder Daglig leder. Postinkubasjon.

Prosjekthus. (Tredrivern, Trehus Innlandet mm. Forretningsutviklere. Idésøk. Inkubatorlederteam. Inkubatorleder Daglig leder. Postinkubasjon. 2011 Etter fusjonen med Moelven Utvikling AS har Tretorget AS som målsetting å være en nasjonal aktør med regional forankring med fokus på økt verdiskapning og bedre resultater. Vår visjon er å skape markedsvinnere,

Detaljer

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling

Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Saknr. 14/8705-3 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Trekompetanse Innlandet (TKI) - fase 1 Søknad om tilskudd Nettverk og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser med stor tilfredshet at prosjektet

Detaljer

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Tretorget og Produksjonsløftet Lars Martin Bøe, JH studios Tretorgets mål: Tremekanisk verdikjedes førstevalg for: Utvikling

Detaljer

Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter.

Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter. Din kommune kan bidra til økt bruk av tre! Alle kommuner i Innlandet inviteres nå til å lære mer om økt bruk av tre i offentlige byggeprosjekter. Hva og hvorfor? Kommunene har en viktig rolle for å få

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet

Næringslivet tar utfordringen. Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivet tar utfordringen Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet 28.03.17 Næringslivet tar utfordringen Innlandet har: 28 % av landets totale skogressurser 40 % av landets avvirkning for salg 42

Detaljer

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet Erik Lagethon Oppland fylkeskommune Innlandet skal bli ledende på videreforedling og bruk av tre være ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER

SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Saknr. 10/7093-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ingrid Lundvall SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER FOR 2010 - HEDMARK KUNNSKAPSPARK AS, KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Årsmelding. Glåmdal regionråd

Årsmelding. Glåmdal regionråd Årsmelding 2016-1 - Innhold VEDLEGG... 2 REGIONRÅDETS SAMMENSETNING... 3 ARBEIDSUTVALGET (AU) FOR GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS ADMINISTRASJON... 3 SAKER I GLÅMDAL REGIONRÅD... 3 REGIONRÅDETS RESSURSER

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd

Behandling av strategisk plan for Glåmdal regionråd KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 29.01.2013 004/13 HNY Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K1-026, K3- &00 : Arkivsaknr.: 11/2611 Behandling av strategisk plan

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Kommunestyre Formannskap

Kommunestyre Formannskap Kommunestyre 8.11.2016 - Formannskap 25.10.16 Trysil kommune skal bidra til å videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv med utgangspunkt i lokale ressurser. Hovedutfordring for Trysil Siden 2000 har

Detaljer

Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010

Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010 Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010 1. SAMMENDRAG Dette prosjektet bygger på: Et regionalt initiativ i kommunene

Detaljer

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012 Lean Forum Innlandet Moelven ByggModul 16. februar 2012 1 21.02.2012 Temaer Moelven Industrier Moelven ByggModul Lean Misjon Gir folk gode rom Visjon Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo

Detaljer

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016

PROTOMORE. Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 PROTOMORE Gjemnes Næringsforum 6. oktober 2016 Agenda 1. ProtoMore 2. Nytt Næringsliv Hoppid.no Inkubator 3. Etablert Næringsliv LeanForum Nordvest ikuben Innovasjonslab Etter- og videreutdanningstilbud

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Industriforum Forbedringsarbeid i praksis Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Forbedringsarbeid i praksis Skaslien Gjestgiveri Kirkenær, fredag 19. oktober, kl 8.30-13.30 7sterkes

Detaljer

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR

SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Saknr. 08/3888-37 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM FINANSIERINGFOR HEDMARK INKUBATOR Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar,

Utrykte vedlegg: - Nasjonalt FoU-Inkubatorprogram med distribuert løsning for Hedmark fylke. Hamar, Saknr. 3888/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn TILSKUDD TIL DISTRIBUERT INKUBATOR- KONGSVINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

RPVI 2 konkrete prosjekter

RPVI 2 konkrete prosjekter RPVI 2 konkrete prosjekter Orientering i VSV 10. desember 2014 Magnar Simensen rådgiver Vestfold fylkeskommune De 6 strategiske grepene 1. Reelt og forpliktende samspill 2. Videreutvikling av næringsmiljøer

Detaljer

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal

Saknr. 2760/10. Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Saknr. 2760/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMHANDLINGSPROGRAM FOR GLÅMDALSREGIONEN - SØKNAD OM MIDLER TIL DELFINANSIERING AV PROSJEKTET: "NÆRINGSUTVIKLING I GLÅMDALSREGIONEN - ETABLERING

Detaljer

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget

Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen. Regiontinget Samarbeid om omstilling og nyskaping i Gjøvikregionen Regiontinget 8.11 2013 Bakgrunn Vestre Toten kommune søkte i 2009 Oppland Fylkeskommune om omstillingsstatus på bakgrunn av: Bortfall av ca 550 arbeidsplasser

Detaljer

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering

Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11819-3 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Bærekraftig treindustri, NTNU Gjøvik. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «bærekraftig treindustri»

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Tid: Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 09.01.2017 Tid: 09.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 1/17 17/97 Interreg-prosjekt

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling

å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling å dele for å skape Innovasjon Nyetableringer Næringsutvikling Valdres Næringshage Vi deler ideer og kompetanse for å skape gode løsninger for kundene våre. Valdres Næringshage skal være Valdresregionens

Detaljer

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt.

En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Saknr. 15/7116-2 Saksbehandler: Turid Lie En arena for kompetanseheving og innovasjon. Søknad om tilskudd til forprosjekt. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser positivt på at næringslivet i Hamarregionen

Detaljer

Svein Borkhus fylkesrådsleder

Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 08/8293-21 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn PROSJEKTMIDLER 2010-2011 - NETTVERKSOPERATØRENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere Et ledertreningsprogram for bedriftens ledelse Ledertreningsprogrammene GLØD og LEAN med GLØD har i perioden 2010 2013 vært gjennomført med suksess. I 2014 2015

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30 Industriforum Forbedringsarbeid i praksis Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30 7 STERKE PRODUKSJONSNETTVERK Forbedringsarbeid i praksis Maarud Gaard, Disenå, fredag 14. oktober, kl 8.30-13.30

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering

Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Saknr. 17/2640-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand Økt innovasjonskraft i Elverumregionen - søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vurderer at prosjektet «Økt innovasjonskraft

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Grønt byggskifte - vi tar utfordringen!

Grønt byggskifte - vi tar utfordringen! Grønt byggskifte - vi tar utfordringen! Per Gunnar Sveen Fylkesrådsleder Hedmark fylkeskommune 28.03.17 Hvordan få til omstilling og vekst? Nasjonal forankring Skogmeldinga «Verdier i vekst» Tremekanisk

Detaljer

Protokoll fra AU-møte torsdag

Protokoll fra AU-møte torsdag Medlemmer av AU Vår ref: Sak. nr. 13/14830-6 Saksbeh. Tore Western Elverum, 17.06.2014 Protokoll fra AU-møte torsdag 12.06.2014 Sted: Kommunehuset Enger, Engerdal Dato: 12.06.2014 Kl. 09.00 14.30 SAKSBEHANDLING

Detaljer

Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater

Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere Et ledertreningsprogram for bedriftens øverste ledelse Ledertreningsprogrammene GLØD og LEAN med GLØD har i perioden 2010 2013 vært gjennomført med suksess.

Detaljer

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder

Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder Initiativtakere Oppdragsgiver Prosjektleder «UiT Norges arktiske universitet satser på utdanning og forskning innen fornybar energi. Vårt mål er at vi også på dette området skal bidra til innovasjon og

Detaljer

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad

Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Status for Allbio og VRI- Innlandets bioenergisatsning Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Bioenergi i Innlandet Samlet kompetanse under ca. 6 år (min horisont) ABI kompetansegruppa Forstudier

Detaljer

SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG

SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG 2010-11-19 Per Otto Flæte Prosjektinfo Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) Prosjektansvarlig: Norges Skogeierforbund Varighet: 4 år (2010 2013) Budsjett: 30 mill NOK

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark

Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Saknr. 15/7006-2 Saksbehandler: Kjell Børresen Videreutvikling av innlandsopprett i Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Videreutvikling av innlandsoppdrett i Hedmark er forenlig

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen. Tilskudd til Østerdalskonferansen Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/12248-3 Ark.nr. 223 U Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Tilskudd til Østerdalskonferansen 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet innvilger

Detaljer

Velkommen til etableringen av 7sterkes vekstselskap

Velkommen til etableringen av 7sterkes vekstselskap Velkommen til etableringen av 7sterkes vekstselskap Trond Hagerud, styreleder 7sterke Velkommen til SIVA Industriutvikling i industriomgivelser 7sterke industrien i Sør-Hedmark Tenke nytt, tenke offensivt,

Detaljer

Tilskuddet utgjør 21,1% av prosjektets kostnader, og 21,1% av den offentlige finansieringen av tiltaket.

Tilskuddet utgjør 21,1% av prosjektets kostnader, og 21,1% av den offentlige finansieringen av tiltaket. Saknr. 2071/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim ÅSNES NÆRINGSHAGE AS SOM UTVIKLINGSAKTØR I SOLØR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi

Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Forstudie Generelt om KUPA (Kunnskapsparken Nord as) Hva er bedriftsnettverk og klynger? Forstudien Nasjonalt Bedriftsnettverk Støperi Oppsummering Kompetanse kvalitet

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl SAKSLISTE Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 25.02.2013 kl. 08.00 SAKSLISTE HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 25.02.2013 SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 50/13 12/9939 Forespørsel

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene

Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Saknr. 14/8792-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Søknad Nettverk og klyngeutvikling - prosjekt: Leverandørsamarbeid mellom industriklyngene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at det er behov for jobbe

Detaljer

Strategier og verdier

Strategier og verdier Strategier og verdier 2011-2015 2 STRATEGIer og verdier 2011-2015 Glommen skal gi økt avkastning på andelseiernes eiendommer. Glommens innsats skal gi et positivt utslag i eiernes økonomi uavhengig av

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE

NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 12/2782-1 Ark.nr. Saksbehandler: Turid Lie NCDC - KLYNGEBYGGENDE TILTAK INNEN SPILL OG DIGITALE MEDIER 2011/2012 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket

FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Oppfølging av Melding om Kystskogbruket FOU, innovasjon og trebruk et utviklingsprosjekt i Kystskogbruket Det grønne skiftet - muligheter for vekst i skog og trenæringa av Kirsti Haagensli En verdiskapende

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN

TILSKUDD FORPROSJEKT-UTVIKLING AV NÆRINGSHAGEKONSEPT I SØR- ØSTERDALSREGIONEN Saknr. 08/7230-13 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner prosjektet Regional næringshage i Sør-Østerdalen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 5047/08 Løpenr.13917/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad REGIONAL STRATEGI FOR SKOG- OG TRESEKTOREN I HEDMARK OG OPPLAND 2008-2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Industrielt produserte landbruksbygg. 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre,

Industrielt produserte landbruksbygg. 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre, Industrielt produserte landbruksbygg 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre, Hvorfor industriell prefabrikasjon Rimeligere bygg Raskere byggetid Forutsigbart Preaksepterte

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/ SØKNAD OM STØTTE Saknr. 4195/09 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2009/2010 - SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M

S A M A R B E I D S P L A T T F O R M S A M A R B E I D S P L A T T F O R M mellom Akershus fylkeskommune, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Ås kommune og Follorådet som skal etablere et forpliktende samarbeid om næringsutvikling

Detaljer