Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi skaper markedsvinnere. Årsrapport 2012"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Vi skaper markedsvinnere Tretorget er tremekanisk verdikjede sin egen virksomhet for økt verdiskaping gjennom akselerering av innovasjon og prosesser. Det er vårt mål å bli denne verdikjedens førstevalg for: Utvikling av ny virksomhet Forbedring av resultater i eksisterende virksomhet Vår inkubator bidrar til utvikling av ny virksomhet enten den etableres helt fra grunnen av eller i tilknytning til eksisterende virksomhet. Våre øvrige aktiviteter initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer og organiserer tilbud som avdekker og utløser bedrifters forbedringsmuligheter. Innfusjoneringen av Moelven Utvikling AS i Tretorget AS har vært en suksess og har gitt et godt fundament for videre utvikling. Den faglige spissingen, bredden i virksomhetsområde og våre 9 ansatte mener vi er avgjørende suksessfaktorer. Årsrapporten er administrasjonens oppsummering av våre aktiviteter i Ta kontakt dersom det er spørsmål eller kommentarer. E-post: Postadresse: Tretorget AS, Boks 23, 2261 Kirkenær Foto: Lars Martin Bøe, JH studios

2 Parallelt med et økt aktivitetsnivå så har styret i samspill med administrasjonen i 2012 utviklet strategier for framtidig drift. Målet skal nås ved at Tretorget: Etablerer et unikt, skandinavisk nettverk for effektiv innhenting, utvelgelse av og støtte til produktog forretningsideer med vekstpotensiale Initierer og driver prosesser som leverer produkt- og forretningsideer Har ambisjon om å inngå i SIVA sitt inkubatorprogram Med utgangspunkt i krevende kunder bidra til leverandørutvikling Avdekker bedriftenes forbedringsmuligheter og organisere tilbud som utløser disse Initierer, formidler og kommersialiserer forskning Har en avklart rolle i forhold til øvrige aktører i de skogbaserte innovasjonssystemene Er ett synlig og slagkraftig kompetansemiljø som lever som de lærer, bidrar til personlig utvikling og som rekrutterer talenter til bransjen Er en relevant og fortrolig samarbeidspartner Legger opp sin virksomhet slik at en normalt ikke må ta opp lån I forbindelse med fusjonen ble det foretatt en grundig vurdering med hensyn til valg av navn, men en konkluderte med å videreføre det godt innarbeidede Tretorget. I løpet av året har en innført ny grafisk profil og har fått oppgradert hjemmesiden Informasjon om Tretorget og flere av våre produkter er også tilgjengelig via Facebook. I løpet av 2012 har både prosjektleder Ellinor Bjerke og daglig leder Ola Rostad kunnet markere 10 års ansettelse i selskapet. Tretorget har aktivt bidratt i en rekke prosesser regionalt og nasjonalt. Herunder blant annet innspill i forbindelse med Arbeidsgruppe for treforedlingsindustrien/rikke Lind - utvalget, Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland og Foresightprogram for skogbasert industri i Norge. Fusjonen mellom Moelven Utvikling AS og Tretorget AS ble iverksatt fra 1. januar, men ble formelt vedtatt 22. februar. Etter fusjonen så har Tretorget denne aksjonærsammensetningen: Moelven Industrier ASA 827 SIVA, Selskapet for industrivekst SF 769 Bergene Holm AS 600 Glommen Skog SA 200 Sandermoen AS 200 Eidskog Stangeskovene AS 100 NorDan AS 100 Grue Kommune 80 Solør Treimpregnering AS 60 Gausdal Bruvoll SA 40 Bredesen Opset AS 40 SB Skog AS 40 Asbjørn Holmen 40 Ringalm Tre AS 22 Etter fusjonen består styret i Tretorget AS av Helge Urstrømmen (leder), Reidar Bergene Holm, Åge J. Holmestad, Per Nygaard og Per Anders Folladal. Fram til generalforsamlingen i februar bestod styret i Moelven Utvikling AS av Åge J. Holmestad, Berit J. Rødseth, Svein Harald Gjerset og Per Anders Folladal. Tilsvarende hadde styret i Tretorget AS denne sammensetningen: Viggo Nilsen (leder), Ellinor Bjerke, Gunnar A. Gundersen, Jon Johansen, Lars Telle, Ingmar Karlsen og Torbjørn Øveråsen. Gunnar A. Gundersen og Lars Telle hadde da vært med i styret siden Tretorget AS ble etablert i Nøkkeltall Omsetning (1.000 kr) Driftsresultat (1.000 kr) Egenkapital (1.000 kr) Antall årsverk ansatt ,8 3,1 4,0 2,2 2,2 4,0 4,7 4,8 3,2 5,1 9,1

3 Kompetanse for bedre resultater Tretorget organiserer kompetansehevingstiltak for deg og bidrar til å finne ekstern medfinansiering dersom dette er mulig. Vi er ikke bundet til spesielle undervisningsressurser, men søker å finne de som passer best i forhold til kundens behov. Vi anstrenger oss for å tilby kurs og trening der og når kunden måtte ønske det. Vi har mange års erfaring med å organisere en rekke kompetansetiltak med ulike former for ekstern medfinansiering (NAV, VOX, IN mfl.) og har et bredt kontaktnett av leverandører. Kompetanseheving for næringslivet i Glåmdalsregionen Basert på vår suksess med Solørskolen, ble Tretorget i mai 2011 tildelt prosjektet Videreføring av lederutvikling og fagkompetanse (VLF) fra Styringsgruppen for de næringsrettede midlene (RDA) for Sør-Hedmark (SNUS). Prosjektets hovedmål er å bedre RDA-bedriftenes konkurranseevne gjennom et felles løft når det gjelder å tilrettelegge etterutdanning (kurs og fagopplæring) for ansatte. Bidra til å sette opplæring for bedriftene i system samt å videreutvikle 7sterkes HR-nettverk som en varig ressurs for regionens industri. Det unike med kursordningen er at kursene organiseres og skreddersys med utgangspunkt i bedriftenes behov. Videre at kursene gjennomføres lokalt, og med deltakere fra flere bedrifter. Det er også utviklet et årshjul med kurs som skal gå til samme tid hvert år, som et verktøy for bedriftene. I løpet av 2012 er det gjennomført 11 kurs med til sammen 126 deltakere fra hele regionen. Kursene som har vært gjennomført er varme arbeider, personløfter, truckfører, stortruck, resertifisering varme arbeider, traverskran, hjertestarter (2 kurs) og excelkurs (3 kurs). Excelkursene ble arrangert i samarbeid med næringshagene i Solør, Grue og Odal og Folkeuniversitetet. GLØD ledertrening - mobilisering til bedre resultater GLØD (Gode Ledere Ønsker Delaktighet) er et treningsprogram som utvikler deg som leder. Du vil bli bedre kjent med deg selv som leder og lære å bruke nye lederverktøy. Du vil få ny energi og bli mer bevisst håndteringen av lederrollen i det daglige. LEAN med GLØD er en variant for ledere som vil Meld deg på! Dette er en unik mulighet for deg til å bli en leder som kan møte dagens og morgendagens lederbehov. Espen Sørlie, Nortura Samvirkekylling, deltaker på GLØD. lære mer om hvordan frigjøre potensialet i lean-prosesser. Ledertreningsprogrammet GLØD er utviklet som et samarbeid mellom Tretorget AS og Concern DA. Treningsprogrammet tar utgangspunkt i at for å vokse som leder må den enkelte utvikle seg som menneske. I treningsprogrammet legges det stor vekt på å lære av egne handlinger og det som skjer her og nå (Action Learning). Ved at deltagerne trener på å bryte innøvde mønstre for så å bruke nye handlingsmønstre, skapes ny og viktig personlig innsikt. Deltakerne lærer gjennom egne erfaringer når de arbeider med virkelige og viktige oppgaver, samtidig med at vi trener på lederskap. Den enkeltes opplevelser og erfaringer bruker vi for å skape ny innsikt om hva ledelse egentlig innebærer. Et meget bra og inspirerende kurs. Burde vært obligatorisk for alle mellomledere. Tor Arne Voll, Mapei AS, deltaker på LEAN med GLØD. I tillegg til øvrige kurs har det vært gjennomført et GLØD program med 9 deltakere fra 5 forskjellige bedrifter. GLØD startet opp i desember 2011, og ble avsluttet i november Det har også vært gjennomført et LEAN med GLØD program i regi av 7sterke og NAV sitt samarbeidsprosjekt Ny start! Dobbel innsats - tidobbelt utbytte. Her deltok 14 personer fra 7 bedrifter i Glåmdalsregionen. I dette prosjektet bidrar VLF-prosjektet med timer til organisering og oppfølging av ledertreningsprogrammet. LEAN med GLØD 1 startet opp i september 2011 og ble avsluttet i mars I desember 2012 startet LEAN med GLØD 2 opp, med 14 deltakere fra 7 forskjellige bedrifter denne gangen også. Ta kontakt med Ellinor Bjerke for mer informasjon.

4 En kunnskapsportal for innkjøps-norge Trebank.no er et resultat av et nettverk med trevarebedrifter som ble startet opp i Nettverket ønsker å komme i posisjon for større leveranser gjennom samarbeid og økt spesialisering. Prosjektet har som mål å etablere et forpliktende samarbeid mellom trevarevirksomheter på Østlandet som bidrar til at de deltakende virksomheter øker sitt volum og sin lønnsomhet ved at de samlet kan komme i posisjon i forhold til større leveranser og gjennom økt spesialisering. Et godt nettverk skaper konkurransefordeler. Daglig leder/eier Bjørnar Auby, Bjørns Trevarefabrikk AS. Dette ønsker en å oppnå ved å: Beskrive det potensial som de deltakende bedrifter har gjennom koordinert opptreden i markedet og økt samhandling ellers. Lage en forretningsplan som beskriver hvordan et slikt samarbeid lovlig kan organiseres, finansieres og drives. Gjennomføre quick wins i praksis og etablere samarbeidet. Følgende bedrifter inngår i dette nettverket: Snekkermester Per Bjerke AS, Hemnes Tre AS, Jøndal & Hoff AS, Ruud Trevare AS, Sollihøgda Trevarefabrikk AS, Design & 3 interiør AS, Trysil Interiørtre AS, Jevnaker Trapp og Tre, Mjøspanel AS, Sangnes Trevare AS, Trinn Tre AS, Bjørns Trevarefabrikk AS, Møbelsnekkerne Lien & Lian AS, Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS og Tradisjon Håndverk AS. Arbeidet fortsetter i 2013 og det er også interesse for å etablere andre parallelle nettverk. Arbeidet skjer i nær dialog med blant annet Norsk Trevare. Ut over bedriftenes medfinansiering med tid og kontanter, så støtter Innovasjon Norge dette prosjektet. For mer informasjon ta kontakt med prosjektleder Per Erik Eide.

5 Tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat Produksjonsløftet styrker resultatene i virksomheter ved å iverksette tiltak i gapet mellom mål og faktisk resultat. Hovedfokuset er på menneskene som skaper disse resultatene og samspillet mellom dem. Etablering av team som rapporterer sine resultater, analyserer sine avvik, beslutter tiltak og driver kontinuerlige forbedringer, er grunnlaget for prosessene. Fokusmøter er navet som holder organisasjonskulturen levende. Hovedtrekkene i vår metodikk henter vi fra lean-filosofien. Produksjonsløftet er utviklet i samarbeid med Rolf Johan Sørli hos RJ Consulting AS. Produksjonsløftet gjennomføres både som nettverksprosjekt og som oppdrag hos enkeltbedrifter. Produksjonsløftet passer for virksomheter som har ambisjoner og som gir rom for mennesker i utvikling. Produksjonsløftet har i 2012 arbeidet aktivt med 5 ulike bedriftsnettverk i Hedmark. Ut over dette har en også bidratt i forhold til enkeltbedrifter og en har vært leid inn av RJ Consulting AS til å bidra i prosjekter i blant annet Gudbrandsdalen. På tampen av 2012 er en i gang med å rekruttere inn til ett til to nye bedriftsnettverk i Hedmark. Rolf Lars Haugen, Morten Haugen og Erik Røshol er ansatt i Tretorget AS for å arbeide med Produksjonsløftet. En gjennomfører prosjektene i tett samarbeid med Rolf Johan Sørlie hos RJ Consulting AS som er faglig ansvarlig for opplegget. Daglig leder Ola Rostad tar seg av det prosjektadministrative. Ved siden av bedriftenes egen medfinansiering med tid og kontanter, så støttes de fleste prosjektene av Innovasjon Norge. Fokusmøtene og bedre prosess styring har bidratt til å gi oss et løft. Daglig leder Roar Voll, Alvdal Skurlag AS. En bedre struktur gir oss på sikt bedre brutto marginer Daglig leder Jan Erik Glimsholt, Staur Foods AS Flott å få noen til å se oss fra utsida og til å stille de spørsmålene vi kanskje helst ønsket at ikke skulle bli stilt. Vi er i alle fall blitt bevisstgjort på hvem gjør hva når? Daglig leder Torbjørn Melby, Arne Tøråsen AS.

6 Pegus møbler Elverum. Tredriver`n vil ha mer trebyggeri Tredriver`n i Trefylket vil gjerne bidra til at bygg kan realiseres med konkurransedyktige løsninger i tre. Eksempler på bygg der en har bidratt med tekniske mulighetsstudier, er nytt undervisningsbygg på Campus Evenstad, ny kirke i Våler, Maarud Gaard opplevelser og utescene ved Sagtjernet i Elverum. Mye tid er også brukt i forhold til nytt helse- og sentralarkiv på Tynset uten at en har nådd fram. Det er også blitt arrangert seminar og studieturer til inn og utland for treinteresserte aktører. Tredriver n bidrar ellers overfor andre aktører som vil satse på tre slik som Trebyen Elverum. Dette blant annet gjennom et prosjekt for utvikling på tvers av landegrenser. Et prosjekt mellom Elverum og Växjö. Her har man blant annet arrangert en studietur til trästaden Växjö med formannskap og administrasjon i kommune samt en del representanter fra næringslivet i Elverum. Videre har Tredrivern arrangert studietur til Østerrike med deltagere fra teknisk- og planavdelingen i Elverum kommune. SNUS/RDA-midlene - å snu en ulempe til en suksess De fleste områder fikk fra 1. januar 2007 tilbake ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Dette skjedde ikke i kommunene Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler i Sør- Hedmark. Disse kommunene har i stedet fått en kompensasjon gjennom næringsrettede utviklingsmidler (RDA-midler). Tretorget ved Ola Rostad har som sekretariat vært sentrale i arbeidet med å få mest mulig ut av kompensasjonsordningen. Kompensasjonsordningen har bidratt til å gjennomføre så vel bedriftsrettede tiltak som mer åpne fellestiltak. Kompensasjonsordningen har også bidratt til å utvikle samspillet mellom aktørene i næringslivet og det offentlige i Glåmdalsregionen. Dette blir behørig dokumentert i en rapport fra Østlandsforskning som kommer tidlig i Denne dokumentasjonen vil være viktig i arbeidet med å få videreført ordningen som kan bli avviklet fra og med Tredriver`n i Trefylket er et 3-årig prosjekt hvor hovedmål er; å bidra til økt foredling i Hedmark og bruk av tre i byggeri gjennom utvikling og realisering av industrialiserte og konkurransedyktige løsninger, konsepter og verdikjeder. Dette skal bidra til økt verdiskaping og til at Hedmark tar sin andel av den nasjonale satsingen for at landbasert CO2 binding i trebruk økes. Prosjektet bygger på et regionalt initiativ i kommunene Åmot, Våler og Elverum og ønsket om at Hedmark fortsatt skal ha en egen regional tredriver som en del av det nasjonale nettverket av tredrivere knyttet til Trebasert innovasjonsprogram. Prosjektet støttes av blant annet Innovasjon Norge, Hedmark fylkeskommune, ERNU og Regionrådet i Sør-Østerdal. For mer informasjon kontakt prosjektleder Wenche I. S. Høye. Trehus Innlandet - økt konkurransekraft med høyere industrialiseringsgrad Trehus Innlandet er et nettverk av trehusprodusenter og leverandører til trehusindustrien. Målet er samarbeid, samhandling og teknologiutvikling mellom trehusprodusenter og økt samhandling med blant annet regionens utdanningsinstitusjoner. Ut i fra signaler fra de deltakende bedriftene, så er prosjektomfanget vesentlig redusert i forhold til tidligere år. Prosjektet finansieres i 2012/13 av bedriftene i samarbeid med Innovasjon Norge. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik er det etablert et eget underprosjekt for å øke samarbeid mellom HiG, Fagskolen i Gjøvik og bedriftene om forskning, innovasjon og tilpassing av studier. En sentral del er samarbeid om praksis- og bacheloroppgaver. Prosjektets framdrift har vært preget av at de tre trehusprodusentene parallelt har utredet muligheten for et felles logistikksenter. Så snart dette arbeidet er konkludert, vil en legge planer for den videre framdrift i dette nettverksprosjektet. Det er Per Erik Eide som er prosjektleder for prosjektet.

7 Konkurransedyktige trebygg for landbruket Prosjektet Landbruksbygg i Tre hadde som mål å bidra til økt bruk av tre i landbrukets driftsbygninger, samt arbeide for å utvikle konkurransedyktige prefabrikkerte landbruksbygg av tre. Løsningene skulle være økonomisk fordelaktige for bonden og fordelaktige med hensyn til CO2- regnskapet. Prosjektet rettet seg både mot gårdbrukerne og tre- og byggebransjen. Prosjektet var treårig og ble avsluttet seint i Tretorget gjennomførte prosjektet som oppdrag fra Innovasjon Norge. Tretorget leide inn prosjektleder Ola Øyen fra Silvinova AS til dette prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet var blant annet Tine, Nortura, Norsk Landbruksrådgiving og NHO Innlandet. Prosjektet var svært vellykket og det er oppført en rekke spennende landbruksbygg i tre. Det gjenstår like vel mye arbeid før norske landbruksbygg i tre fullt ut kan konkurrere med utenlandske prefabrikkerte løsninger i blant annet stål og betong. En er derfor i dialog med flere av produsentene av landbruksbygg i tre med sikte på å få etablert et bedriftsnettverk som kan ta tak i noen av disse utfordringene. Interreg FEM - møteplass for energivennlig næringsutvikling FEM står for fornybar energi, energieffektivisering og miljø. Prosjektet skal bidra til utvikling av nye grønne produkter, tjenester og arbeidsplasser. FEM er et samarbeid mellom Akerhus, Hedmark, Värmland og Dalarna. Prosjektet har medfinansiering fra blant annet Interreg og Hedmark fylkeskommune. Tretorget koordinerer aktørene i Hedmark og har delprosjektledelsen for arbeidspakkene Innovasjon og kommersialisering og Utdanning og entreprenørskap. Hovedprosjektleder er Kunnskapsbyen Lillestrøm. I regi av Tretorget har det blant annet blitt arbeidet med å få i gang et forprosjekt for å avklare muligheten for å etablere en energipark på Haslemoen i Våler kommune. Interreg FEM har også bidratt til å realisere det tekniske mulighetsstudiet rundt et nybygg på HiHm Campus Evenstad. Et pilotbygg for Statsbygg med hensyn til energi og klima. En har ellers også bidratt til blant erfaringsutveksling rundt etter- og videreutdanning innenfor FEM sitt temaområde. Interreg FEM gir gode muligheter til å forsterke og videreutvikle nettverk både mot Akershus og mot Sverige og er derfor et viktig prosjekt for Tretorget. En engasjert stortingsrepresentant Knut Storberget under FEM sitt seminar om energipark på Haslemoen. Interreg prosjektet FEM tar opp viktige problemstillinger som jeg er opptatt av Stortingsrepresentant Knut Storberget.

8 B Returadresse: Tretorget AS Boks Kirkenær Har du ideer til ny virksomhet? Vår oppgave er å effektivisere kommersialiseringen av forretnings- og/eller produktideer. Enten dette er som helt nye virksomheter eller som ny virksomhet hos eksisterende bedrifter. Vår inkubator er en ressurs for ny, vekstkraftig virksomhet innenfor tremekanisk sektor i Skandinavia. Alle ideer blir underlagt en seriøs førstevurdering. Her vurderes ideens potensiale og muligheter. Blir vi enige om å gå videre, så øker forpliktelsen gradvis for alle parter. Vi vet at realisering av forretningsideer krever utholdenhet. Under vegs vil vi bidra med råd og bidra til å søke opp ressurser som er nødvendig for å komme videre. Vi jobber primært med forretningsideer knyttet til mulighetene for utnytting av skogens råvarer enten det er til byggeformål eller til produkter eller prosesser som ligger innenfor det nye begrepet bioøkonomi. Vi kan hjelpe til med: Utvikling av forretningsplan og strategi Videreutvikling av produkt- / produksjons-konsept Identifisere gode forretningsmodeller Markedsanalyser Produksjonsmuligheter Prosjektledelse knyttet til utvikling / innovasjon Oversikt over offentlige støtteordninger Utforming av søknader Finne egnet samarbeidsaktør / investor Diskresjon er en selvfølge og det er du/dere som beslutter hvem vi skal trekke veksler på i det videre arbeid. Vår styrke er at vi kan trekke veksler på kompetanse som finnes i Tretorgets nettverk og øvrige aktivitet. Samspillet mellom våre aktiviteter framgår av figuren under. Vår inkubator ble i 2012 støttet av Glommen Skog SA, Bergene Holm AS, Moelven Industrier ASA, Hedmark fylkeskommune og SIVA. Vi lyktes ikke å komme med i SIVA sitt inkubatornettverk fra og med 2013, men vi ønsker like vel å fortsette vår inkubatorvirksomhet. For mer informasjon ta kontakt med inkubatorleder Jostein Takle Ideer bragt med fra tidligere år 16 6 Nye ideer i år Ideer det har vært arbeidet med i året Ideer en ikke har funnet 12 8 grunnlag for å gå videre med Ideer overlatt til andre 1 2 inkubatorer/næringshager etc Ideer som har resultert 1 2 etablering av nytt foretak Ideer som har utløst ny virksomhet 14 8 hos etablert foretak Ideer under bearbeiding ved nyttår 6 24 Pre-Inkubasjon Kommersialisering Post-inkubasjon Etableringstidspunkt Økonomi Idéutvikling Etablering, utvikling Akselerert Stabilisering Nedgang og markedsintroduksjon vekst FASE 1 Idé FASE 1 Oppstart FASE 2 Vekst FASE 3 Modning FASE 4 Nedgang Tid Tretorget har med bred fagkunnskap og erfaring bidratt til en rask og målrettet utvikling av 3-Visjon AS Gründer Morten Gundersen, 3-Visjon AS.

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet

Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Ta kontakt med oss i Tretorget dersom du har forslag til ny skog- og trebasert virksomhet eller vil videreutvikle eksisterende virksomhet Vår misjon er å bidra til Utvikling av ny virksomhet Forbedring

Detaljer

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark

Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark Trefylket: Program for bransjerettede utviklingstiltak for trenæring i Hedmark En del av kompensasjonen for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift fom 1. jan. 2004 tom 31. des. 2006 (RDA-midler)

Detaljer

Prosjekthus. (Tredrivern, Trehus Innlandet mm. Forretningsutviklere. Idésøk. Inkubatorlederteam. Inkubatorleder Daglig leder. Postinkubasjon.

Prosjekthus. (Tredrivern, Trehus Innlandet mm. Forretningsutviklere. Idésøk. Inkubatorlederteam. Inkubatorleder Daglig leder. Postinkubasjon. 2011 Etter fusjonen med Moelven Utvikling AS har Tretorget AS som målsetting å være en nasjonal aktør med regional forankring med fokus på økt verdiskapning og bedre resultater. Vår visjon er å skape markedsvinnere,

Detaljer

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/

Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Østnytt 21. mars 2012, NorDan Otta: http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/301176/ Tretorget og Produksjonsløftet Lars Martin Bøe, JH studios Tretorgets mål: Tremekanisk verdikjedes førstevalg for: Utvikling

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter

Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Allbio, VRI og forskningssenter Planer for 2014-2016. Spørsmål og diskusjon om fokus, innretning og aktiviteter Hva er VRI? VRI = Virkemidler for regional FoU og innovasjon Forskningsrådets hovedsatsning

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019)

Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Saknr. 15/1331-1 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Utvikling og gjennomføring av en Bioøkonomistrategi for Innlandet (2015-2019) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010

Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010 Prosjekplan for prosjekt: Tredriver`n i Trefylket - pådriver for mer trebyggeri i Hedmark 2010-2012 Versjon 1.3, 14. mars 2010 1. SAMMENDRAG Dette prosjektet bygger på: Et regionalt initiativ i kommunene

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012

Lean Forum Innlandet. Moelven ByggModul 16. februar 2012 21.02.2012 Lean Forum Innlandet Moelven ByggModul 16. februar 2012 1 21.02.2012 Temaer Moelven Industrier Moelven ByggModul Lean Misjon Gir folk gode rom Visjon Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo

Detaljer

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt)

Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) Prosjektplan Bygg i tre 2011-2013 (et driverprosjekt) 1. MÅL OG RAMMER 1.1. Bakgrunn Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Ta landet i bruk har som mål Økt bruk av tre, og lønnsomhet

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater

Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater Invitasjon til LEAN med GLØD for ledere Et ledertreningsprogram for bedriftens ledelse Ledertreningsprogrammene GLØD og LEAN med GLØD har i perioden 2010 2013 vært gjennomført med suksess. I 2014 2015

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Saknr. 3100/08 Løpenr.10097/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG

SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG SEMINAR OM BRUK AV LØVTRE I BYGG 2010-11-19 Per Otto Flæte Prosjektinfo Brukerstyrt innovasjonsprosjekt (BIP) Prosjektansvarlig: Norges Skogeierforbund Varighet: 4 år (2010 2013) Budsjett: 30 mill NOK

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer.

Det ble tegnet medlemskap i Innoco innovasjonsnettverk for 2014 /2015. Dette gir oss tilgang til spennende nettverk og arrangementer. Årsmelding 2014 Året som gikk 2014 ble et godt år for Knudtzon Senteret. Målsetningene for året ble nådd og vi bidro betydelig med blant annet dekning av egenandeler til våre idéfase og preinkubatorprosjekter.

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Forprosjekt «Tredriver i Nordland»

Forprosjekt «Tredriver i Nordland» Forprosjekt «Tredriver i Nordland» September 2013 april 2014 Landbruks- og reindriftsavdelinga Sluttrapport Foto: Forsidebilde: Fylkesmannen i Nordland 1 Navn på rapport Innhold Innhold 1. Bakgrunn...

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater

Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere. Hovedmål Å lære seg hvordan skape en vinnerkultur som leverer visjonære og ambisiøse resultater Invitasjon til LEAN med GLØD for Toppledere Et ledertreningsprogram for bedriftens øverste ledelse Ledertreningsprogrammene GLØD og LEAN med GLØD har i perioden 2010 2013 vært gjennomført med suksess.

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK

STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS KUNNSKAPSPARK Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 02.03.2009 2007/2145-4145/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Karl Rødland Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL INKUBATORVIRKSOMHET VED SØRLANDETS

Detaljer

Forberedt forslag fra Helge Thomassen. Høgskole- og fagskoleutdanning i Kongsvinger. Pensjonistpartiet. Bakgrunn

Forberedt forslag fra Helge Thomassen. Høgskole- og fagskoleutdanning i Kongsvinger. Pensjonistpartiet. Bakgrunn Forberedt forslag fra Helge Thomassen Pensjonistpartiet Høgskole- og fagskoleutdanning i Kongsvinger Bakgrunn Høgskolesenteret i Kongsvinger ble etablert i 1990 som en stiftelse av kommunene Åsnes, Eidskog,

Detaljer

K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner

K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner K+ aktiviteter, resultater og ambisjoner Status - juni 2014 Halvor Westye Egeberg Prosjektleder K+ K+ er et vekstprogram for næringsutvikling i Kongsvinger, drevet av Hedmark Kunnskapspark Struktur 1.

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Industriforum Forbedringsarbeid i praksis Skaslien gjestgiveri, Kirkenær fredag 19. oktober, kl 8.30 14.00 Forbedringsarbeid i praksis Skaslien Gjestgiveri Kirkenær, fredag 19. oktober, kl 8.30-13.30 7sterkes

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Litt om miljøet på Skogmo

Litt om miljøet på Skogmo Litt om miljøet på Skogmo Hva vi tenker Eksempler «Konklusjon» Skogmo Industripark Fakta Skogmo Industripark AS etablert i 2006 30 bedrifter Sterk vekst de senere årene Bygg og anlegg utgjør ca. 60% Tre

Detaljer

Industrielt produserte landbruksbygg. 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre,

Industrielt produserte landbruksbygg. 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre, Industrielt produserte landbruksbygg 01.06.2011 Ola Øyen, Silvinova AS. prosjektleder for Landbruksbygg i tre, Hvorfor industriell prefabrikasjon Rimeligere bygg Raskere byggetid Forutsigbart Preaksepterte

Detaljer

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst

Byregionprogrammet. Regioner som samarbeider lykkes bedre enn regioner som ikke gjør det. Vekst hos naboen er avgjørende for vekst Byregionprogrammet Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet - skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland og regionenes næringsmessige potensiale Regioner som samarbeider lykkes

Detaljer

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland

Mandat. Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Mandat Bedriftene i fokus - næringsprogram for Oppland Bedriftene i fokus næringsprogram for Oppland BAKGRUNN Fylkesutvalget vedtok 12.03.13 sak 30/13: «3. Det settes også av 10-15 millioner til et næringsprogram

Detaljer

Tretorget AS har som visjon å være pådrive

Tretorget AS har som visjon å være pådrive Tretorget AS har som visjon å være pådriver for innovasjon og knoppskyting innen skog- og trenæringen. Tretorget AS skal være bransjens eget regionale instrument for å initiere utvikling og nyskaping gjennom

Detaljer

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004

Sluttrapportering Lillehammer Campus. Fase 1. August 2004 Sluttrapportering Lillehammer Campus Fase 1 August 2004 Høgskolen i Lillehammer, Østlandsforskning, Jørstadmoen Garnison, Lillehammer Kunnskapspark, NRK, SOPP Innhold 1 Bakgrunn...3 2. Hovedprosjektets

Detaljer

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital

Knoppskyting fra etablert næringsliv. Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital Knoppskyting fra etablert næringsliv Verdiskaping gjennom utvikling av kunnskap, nettverk og kapital NorInnova 2006 Knoppskyting fra etablert næringsliv skal bidra aktivt til 2-3 høyteknologiske bedriftsetableringer

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag

Hedmarks grønne gull. Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag Hedmarks grønne gull Margrete Nøkleby Hedmark Bondelag NILF rapport: Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet Rapport utarbeidet på oppdrag for FM og FK. Problemstillinger: 1. Beregne verdiskaping

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30

Industriforum. Forbedringsarbeid i praksis. Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30 Industriforum Forbedringsarbeid i praksis Maarud Gaard, Disenå fredag 14. oktober, kl 8.30 13.30 7 STERKE PRODUKSJONSNETTVERK Forbedringsarbeid i praksis Maarud Gaard, Disenå, fredag 14. oktober, kl 8.30-13.30

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Sauehus. Trefjøsprosjektet i samarbeid med Bygdesagforeningen i Rogaland Ved Ola Øyen

Sauehus. Trefjøsprosjektet i samarbeid med Bygdesagforeningen i Rogaland Ved Ola Øyen Sauehus Trefjøsprosjektet i samarbeid med Bygdesagforeningen i Rogaland Ved Ola Øyen Hvorfor bygge ett trefjøs Bondens eget råstoff Økonomisk konkurransedyktig Robuste konstruksjoner Økt produktivitet

Detaljer

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse

Prosjektmandat. Prosjekt RULL. Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland. Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Prosjektmandat Prosjekt RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Samhandling om framtidas landbrukskompetanse Oppdragsgiver: Oppland fylkeskommune 1 Innhold Bakgrunn 3 Nasjonalt

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010

MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Saknr. 3100/08 Ark.nr. 223 U01. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen MOELVEN UTVIKLING AS -SØKNAD OM MIDLER TIL INDUSTRIINKUBATORER FOR 2009 OG 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk

Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk Mineralklynge Norge - Et samarbeidsprosjekt for utvikling av mineralnæringen - Foto: Brønnøy Kalk www.mineralklyngenorge.no Hva er Mineralklynge Norge? Et klyngesamarbeid bestående av partnere fra næringsliv,

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 6549/09. Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende

Detaljer

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter

Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Oppstartskapitalordning for vekstbedrifter Egenkapital i etableringsfasen Medlemsmøte i FIN 24.9.2009 Bjørn Løvlie Ny oppstartskapitalordning - bakgrunn Nyetablerte vekstbedrifter opplever normalt en stor

Detaljer

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14

Innhold. Oversikt Over kompetansemålene... 14 Innhold Oversikt Over kompetansemålene... 14 Kapittel 1 entreprenørskap Og entreprenører... 17 1.1 Entreprenørskap... 20 1.1.1 Hva er entreprenørskap?... 20 1.1.2 Ulike former for entreprenørskap... 22

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV SPINNY I 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.02.2009 2004/836-3839/2009 / 243/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFØRING AV

Detaljer

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry

Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer. 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet to hovedutfordringer 10. november 2010 Rolf Røtnes, Econ Pöyry Det norske innovasjonssystemet tre hovedpilarer Forskningsrådet Ca 400 ansatte. Hovedoppgaver: forskningspolitisk

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng

Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng Kom muni kasjon spl attform : Iverksetti ng 12.02.2016 Innhold Kort innledning... 3 Ulike faser... 4 Målsettinger for prosjektet... 4 Visjon... 6 Prosess og modell... 6 Leveransemål:... 7 Effektmål:...

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 03.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget

Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Innlandet motor for Norges omstilling? Mjøskonferansen 2015 Sverre Narvesen Innlandsutvalget Utvalgets mandat Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i Innlandet. Kartlegge behov

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

Norges Vel fremtidsrettet siden 1809. Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad

Norges Vel fremtidsrettet siden 1809. Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad Norges Vel fremtidsrettet siden 1809 Næringsseminar 28 januar 2015 Høyskole i Hedmark Campus Evenstad 1 Fremtidsrettet i 205 år STIFTET 29. DESEMBER 1809 2 Glimt fra vår historie 1970 Norske Fiskeoppdretters

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no Lillehammer -regionen Regionrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Regionrådet Møtested: Ordinært regionrådsmøte Møtedato: 13.06.2014 Tid: 08:30 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 90611464/e-post akryn@lillehammer.kommune.no

Detaljer

Halvveisrapport for etablererveiledningen

Halvveisrapport for etablererveiledningen Halvveisrapport for etablererveiledningen 15. august 2007 30. juni 2009 1. Etablererveileders hovedmål Etablererveileder skal hjelpe etablerere og innovatører med å utvikle levedyktige bedrifter på Hadeland.

Detaljer

KOM Rigg -inn i ny spennende fase

KOM Rigg -inn i ny spennende fase KOM Rigg -inn i ny spennende fase - Etablering av bedriftsnettverk i Kristiansundsregionen Petropolen 12. juni 2014 Stig Daniel Løfsnæs, styreleder KOM Rigg Historie Initiativ Kristiansund Kommune v/ Ordfører

Detaljer

Næringsutvikling i Eidskog. - Muligheter med sentral plassering i Skandinavia

Næringsutvikling i Eidskog. - Muligheter med sentral plassering i Skandinavia Næringsutvikling i Eidskog - Muligheter med sentral plassering i Skandinavia Eidskog Næringsservice KF Tilrettelegging eiendom Kanalskogen Varmesentralen LEAN prosjektet Drift vakt / service Tilrettelegging

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet. Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer by sine regionale vekstimpulser - et prosjekt i Byregionprogrammet Ringebu 28. august 2014 Ordfører Espen Granberg Johnsen Lillehammer Lillehammer og Gudbrandsdalen Utviklingsprogram for byregioner

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer