FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE 2007-2012"

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Serviceboks HØNEFOSS SLT - koordinator Mob FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLEN RINGERIKE KOMMUNE Hønefoss politistasjon forebyggende i skolen Plan for skolehelsetjenesten i Ringerike Kommune Ungdomskontakten Barneverntjenesten

2 RINGERIKE KOMMUNE Serviceboks HØNEFOSS SLT - koordinator Mob Hønefoss politistasjon: Forebyggende koordinator Lill Heidi Tinnholt sentr. bord direkte mob.tlf Helsesøstere: Sølvi Bergerud Hilde Evjen Marianne Gjerdalen Trude Sjøli Kari Koldsland Ann Karin Swang Eirin Viktil Kristin Andresen Ungdomskontakten: Evy Kalvøy Lena Dahl Kiahama Whelan Helsestasjon for ungdom: Elin Klevberg Barnevernet Kari Ingjer Mona Dahlen

3 Hønefoss politistasjon Forebyggende avsnitt FOREBYGGENDE I SKOLEN RINGERIKE & HOLE Skoleåret Kontaktperson: Leder forebyggende gruppe Pfb. Lill Heidi Tinholt Tlf /65 Mail :

4 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 1.klasse Sept/okt Skoleveien Trafikk Frivillig 4. klasse Våren Sykkel og sikkerhet Mellomtrinnet Foreldermøte Trafikk Politiet instruerer om de viktigste gå-regler, refleksdemonstrasjon og utdeling av refleksvester gitt av Røde kors. Om tid en gå-tur i nærmiljøet til skolen. Kontroll av sykler med utstedelse av kontroll-lapp. Viktige sykkelregler blir gjennomgått. Hjelmdemonstrasjon. Hele året Datakriminalitet Informasjon om barn og unges Internett bruk. Hvordan se faresignalene som kan gjøre dagens barn og unge til IT-kriminelle? Frivillig Mellomtrinnet Høst/vår Vold/mobbing/rasisme Politiet kan delta på temauka hvor det er fokus på disse tema. 6. klasse Før vinterferien Tyveri Gjennomgang av konsekvenser av naskeri og tyveri. Politiet ser at noen elever debuterer i denne alderen. Påvirkning av andre/mitt og ditt. Bruk av video som hjelpemiddel. Viktig at lærerne på forhånd har snakket med elevene som temaet og at det trenes på etter besøket. I ettertid anbefales refleksvesten bruk på turer i skoletiden. Skolen innhenter materiell fra Trykk Trafikk og har undervisning om sykkelregler og ferdigheter. Fint om skolene oppfordrer foreldrene til å være innom pcloggen for å se hva barnet har vært inne på internett. Finnes det hjemmesider? Ansvarlig er IT konsulenten i kommunen i et samarbeid med politiet. Skolen gått grundig igjennom temaene i prosjektarbeid eller lignende. Det er viktig at temaet er jobbet med på forhånd og at det fokuseres på det etter besøket fra politiet.

5 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser Frivillig 7.klasse Høst/vår Båtvett Informasjon om de viktigste reglene i fbm ferdsel i vassdrag og sjø båt sikkerhet og ansvar. Bruker bl a videoen savnet i Steinsfjorden, straffereaksjoner. Foreldermøte for 7. klasse Vår Overgang barneskole til ungdomsskole Frivillig Ungdomstrinnet Hele året Forbrytelser og konsekvenser. Mobbing via internett/mobil. Stopp volden. POP problemorientert politiarbeid. 9. klasse Uke 5,6 og 7 Rus Informasjon til foreldrene om utfordringer ved å være tenåringsforeldre - hvordan kan foreldrene samarbeide, politiet orienterer om situasjonen i bygd/by, rus (spesielt alkohol). Ungdomsskolene tar selv kontakt med politiet ut fra de problemstillinger som oppstår i løpet av skoleåret og hvor skolene føler at politiet kan være med å løse/forebygge problemet. Informasjon om rus, faresignaler og skadevirkninger. Løsning av case for å forbrede de unge på noen situasjoner de kan komme opp i. 2 timer for hver klasse. Skolen bør ha gått igjennom de viktigste reglene slik at politiets besøk blir et supplement. Viktig at skolene samler foreldrene. Bruk klassekontakten for å få med ALLE foreldrene. Politiet, ungdomskontakten og helsesøster deltar. Minimum varighet 1 t 30 min. Veldig bra om skolen på forhånd har snakket noe om temaet. Viktig at denne undervisningen har vært i forkant av foreldermøte.

6 Prioritet Klassetrinn Tidspunkt Tema Innhold Forberedelser 9. klasse Foreldermøte Russen Innen uke 7, og i etterkant av rusundervisningen i klassene Innen utgangen av februar Rus Russ, rus og trafikk Informasjon om rus, faresignaler, hvordan oppdage, avdekke og gå frem dersom man fatter mistanke om rusmisbruk? Hvordan kan vi samme bekjempe tidlig alkoholdebut og narkotikamisbruk i ungdomsmiljøene? Trygg trafikk, politi, trafikkstasjon, helsesøster m fl kjører temadag på skolene. Viktig at alle russebilene kontrolleres i forkant av landstreffene. Viktig at skolene klarer å samle foreldrene. Lag invitasjoner hvor foreldrene melder seg på og om nødvendig bruk klassekontakten for å få med ALLE foreldrene. Sammen med politiet deltar ungdomskontakten. Russerlederne og skolens administrasjon skal samen holde en tett dialog og ved hjelp av temadagen få ting til å gli enda bedre. Vi må være i forkant for å få til en vellykket russefeiring, både for russen, skolen og øvrige involverte. Det er skolene sitt ansvar å ta kontakt med politiet for å avtale tidspunkt for besøk. Dette være seg om teamet er frivillig eller skal. Politiet ser frem til et fortsatt godt samarbeid med alle skolene i politidistriktet.

7 ARBEIDSPLAN for helsesøstere i BARNESKOLEN Dato: Revidert: KLASSER SKOLE START 5 ÅR HELSEUNDERSØK ELSE Skolestart undersøkelse (veileder 2-98) SAMTALE MED HELSE SØSTER VAKSINE HELSEVEILEDNING: SAMARBEID SKOLE, FORELDRE Kosthold, leggetider, søvn,, skolevei, ulykker/skader, TV/video, sosialt nettverk, utvikling, bevegelse, obs på myopiutvikling Etter tillatelse fra foreldre; ta kontakt med skolen og gå gjennom de det er noe ekstra med etter at alle i klassen har hatt undersøkelsen. AVTALER DATO Våren før skolestart 1. klasse Nye elever Bamsen Theodor : Bamsens rutiner i hverdagen fra han står opp til han legger seg. Relatert til barnas hverdag. Bruke bamse med klær, sekk, niste, vann, frukt, tannbørste, tannkrem Klasselærersamtale Foreldermøte (evt i 2. klasse) Tema: Foreldermøte: Presentasjon av skolehelsetjenesten: Økologisk overgang, nye roller, evet. regresjon Det sunne liv : de samme temaer vi jobber med på alle trinn, tilpasset modenhetsgrad. Foreldrenes ansvar: -Søvn, Kost, -TV/video/data: -Tilgjengelig voksen i hverdagen -Travelhet, stressede barn, -Aktivitet: gå til skolen hvis mulig 2. klasse Nye elever DTP-IPV Foreldermøte (evt i 1. klasse)

8 3. klasse Høyde-måling Målrettet Nye elever Helseopplysning i grupper Tema. Egenomsorg, personlig hygiene, påkledning, inneklima, kosthold/ matpakke, TV/ videobruk, vaksineinformasjon (se veileder) Metode: TROLL m/ spørsmål Eventuelt: vise film: Er det sånn man får barn? eller ha undervisning om hvordan jeg blir til. 4. klasse Nye elever Eventuelt: Helseopplysning i klasse: Tema: Barnesykdommer og vaksinasjoner, bakterier og virus. Hjelpemidler: Bakterier, virus og hvitt blodlegeme i stoff. Målsetning: Synliggjøre helsesøster, opparbeide tillit, samt å formidle det faglige som er fundert i Kunnskapsløftet. 5. klasse Nye elever Helseopplysning: Tema: Hvordan påvirke egen helse? Metode: Helsesirkelen. Emner: Kost, sovn, hygiene, aktivitet, smerte, venner, trivsel, meg selv Klasselærersamtale Spørreskjema og informasjon til foreldre gjerne på et foreldremøte på høsten. Klasselærersamtale etter helsesirkelsamtalene. 6. klasse Nye elever DT Helseopplysning i grupper Tema: Pubertet, personlig hygiene, kost, mosjon. (se veileder) Vaksineinformasjon.

9 7. klasse Høyde-måling Nye elever MMR Vaksineinformasjon. Gjerne repetere pubertetundervisningen fra 6.klasse. Delta på foreldremøte sammen med ungdomskontakt og politiet. (min.1,5 time).foreldremøte avholdes på den ungdomsskolen elevene skal begynne på og kalles overgangsforeldremøte.det er helsesøster på aktuelle ungdomsskole som skal delta med tema foreldrerollen til og kommunikasjon med tenåringen.

10 ARBEIDSPLAN FOR UNGDOMSSKOLEN Rev KLASSE HELSE US SAMT. MED HELSE SØSTER VAKSINE HELSEVEILEDNING: SAMARBEID SKOLE FORELDRE 7. klasse Delta på foreldermøte sammen med ungdomskontakt og politiet. (min.1,5 time).foreldermøte avholdes på den ungdomsskolen elevene skal begynne på og kalles overgangsforeldremøte. Det er helsesøster på aktuelle ungdomsskole som skal delta med tema forelderrollen til og kommunikasjon med tenåringen. AVTALER 8. klasse Målrettet synstest Tilbud om individuelle samt. Helseopplysning i klasse etterfulgt av individuell samtale. Metode: Helsesirkel. Emner som 5. klasse + tobakk og rus Delta på foreldermøte Tema: Presentasjon av skolehelsetj. Forelderrollen til tenåringen sett i sammenheng med inntrykket etter helsesirkelsamtaler. 9. klasse Tilbud om individuell samt. BCG Informasjon om mantouxundersøkelse og BCG-vaksine. Delta i undervisning om tobakk/rus i samarbeid med ungdomskontakt og politi.2 timer på hver faginstans, gjerne på forskjellige dager. Må være utført i uke5,6 eller7.helsesøster har fokus på skadevirkninger på kort og lang sikt og litt livreddende førstehjelp. Klasselærersamtale etter elevsamtaler. Helseopplysning i grupper evt. temadag: Tema: samliv, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon. 10. klasse Tilbud om individuelle samt. Polio Vaksineinformasjon.

11 UNGDOMSKONTAKTEN FOREBYGGENDE ARBEID I GRUNNSKOLE 7. Klasse: overgangsmøte sammen med Politi og Helsesøstere. UK snakker om hva de gjør på skolen til neste år, hva vi synes er viktig at foreldrene husker på når de får tenåringer som skal mer ut av hjemmet og om miljøene vi ser ute. 8. Klasse: UK er inne i alle klasser på sine skoler og presenterer seg for elevene. Vi avtaler med skolene direkte. 9. Klasse: Uk har rus undervisning på skolene, sammen med helse og politi. Kjører eget opplegg med caser og snakker litt om hvordan det er å debutere på alkohol, og hvordan de kan utsette denne debut. Rollespill for å trene på å si nei., Holdninger og fakta. Viser film med spørsmål. Undervisningens varighet 2. timer Foreldremøte etter rusundervisningen sammen med politiet. Rusundersøkelsen, hvordan er det ute, hva er viktig å huske på og hva oppdaget vi i rusundervisningen med elevene. Film til diskusjon. BARNEVERNTJENESTEN: Vil henvende seg til skolene for et eget info møte. Skolene kan ta kontakt med barnevernet om N.N. eller navngitt drøfting i enkelt saker,

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE

HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE HANDLINGSPLAN FOR TRYGGHET OG SELVTILLIT BRAGERNES SKOLE Skolens visjon: Bragernes skole skal preges av en kultur der elevenes læringsutbytte faglig og sosialt står i sentrum, og der personalet jobber

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Velkommen til skoleåret 2013 2014!

Velkommen til skoleåret 2013 2014! 25. ÅRGANG NR. 1 2013 /14 Velkommen til skoleåret 2013 2014! Jeg håper alle har hatt mange gode sommerdager i det fine juliværet! Da er vi i gang igjen, og vi er klare for å ta i mot elevene til et nytt

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer