Støttepersoner/grupper I løpet av 2008 har følgende personer hatt spesifikke ansvar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støttepersoner/grupper I løpet av 2008 har følgende personer hatt spesifikke ansvar:"

Transkript

1 Ås Jente- og Guttekorps - Årsrapport 2008 Styrets sammensetning og drift På årsmøtet ble følgende styre valgt for 2008: Astrid Nilsson, leder 2008 Eirik Nordhagen, nestleder 2008 Gunnhild Meldahl Johnsen, kasserer Jan Olav Martinsen, styremedlem Anne Elverum, styremedlem Hanne H Kolerud, sekretær Revisor: Ellen Fonnlid Larsen 2008 Valgkomite: Tore Bjerkeli og Bjørg Derås 2008 Det er avholdt 10 styremøter i Styret har vært stabilt. Styret har hatt fokus på drift av korpset og økonomi, planer, terminlister, instrumenter, dirigenter, instruktører, oppdeling av musikalske grupper og drift av disse har vært sentrale tema. Det er etablert et korpskoordinator team på 4 personer for hovedkorset hvor deltakerne deler på å være til stede på korpsets aktiviteter. Styret startet i 2008 opp et bevisst arbeid med å gjøre Ås JoG til et godt korps og et godt sted å være medlem. Som et ledd i dette ble Sofiemyr Skolekorps og Kråkstad Skolekorps besøkt. Besøkene ga god læring for hvordan drive et korps i medgang og hvordan få et korps over i en medgangsbølge. Dette arbeidet vil bli videreført i Det er avholdt 2 foreldremøter i løpet av Et foreldremøte for nye foreldre ble holdt i forbindelse med utlevering av instrumenter til nye aspiranter tirsdag 20. august. Nye foreldre og musikanter ble ønsket velkommen og fikk en liten introduksjon til Ås JoG og det arbeidet som legges ned i et foreldredrevet korps. Det ble videre avholdt et foreldremøte for foreldre til juniorer og hovedkorps medlemmer i forbindelse med oppstartseminaret i september. På dette møtet ble opptak til hovedkorps, planer for korpsene, ambisjoner for korpsene, drift av Ås JoG, jubileumsfest og dugnad tatt opp. Dirigenter I 2008 har Espen Rønneberg Johansen vært dirigent for hovedkorps. Anne Grete Bakksjø har vært dirigent for aspirant- og juniorkorps fram til sept 2008 og Sarah Wennersberg tiltrådte stillingen Alle er ansatt i Kulturskolen. Musikantenes tillitsvalgte Tyra Marsteng og Trond Andersen har vært musikantenes tillitsvalgte i Disse har vært med på å legge opp korpstur og aktiviteter for de eldste i korpset Støttepersoner/grupper I løpet av 2008 har følgende personer hatt spesifikke ansvar: Korpskoordinator for hovedkorps: Erland Wolff (vår). Frode Rieger, Vigdis Nybøe, Marius Lind, Vera Tenga (høst) Korpskoordinator Juniorkorps: Kathrine Falander, Kerstin Hopland 1

2 Instrumentansvarlig: Erland Wolff (treblås) Asle Benoni (messing) John Erik Haugen (slagverk) Noteansvarlig: Siri Grønnerød Papir: Jorunn Nakken, Eirik Nordhagen, Karl Erik Berge Uniformskomitè: Iben Andersen og Margrethe Marsteng (vår 08). Gøril Saltermark, Torill Saltermark Rieger (høst 08) Loppemarkedansvarlig: Sille Winsnes og Bjørn Aasestad Kalenderansvarlig: Siri Lima og Kai Tilley Det har i tillegg vært satt ned mindre foreldregrupper som har hatt ansvaret for det praktiske rundt enkeltkonserter, seminarer, rekruttering, jubileumsfeiring, sommeravslutning og korpstur. Medlemmer og grupper i korpset Korpset hadde ved utgangen av 2008 i alt 82 medlemmer fordelt på følgende måte: 51 i hovedkorps (5 av disse hadde permisjon), 15 i juniorkorps, og 16 aspiranter. De siste årene har ulike former for overgang fra junior til hovedkorps blitt prøvd ut. Dette førte til at to kull med juniorer ble tatt opp i hovedkorpset i ett på nyåret og ett etter sommerferien Den første gruppen begynte å spille med hovedkorpset på enkelte stykker før jul 2007 for så å bli fullt integrert i hovedkorpset på nyåret. Den andre juniorgruppen startet opp allerede umiddelbart etter sommerferien. Med et slikt opplegg er opptak til hovedkorps fremskyndet et helt år og vi står igjen med en aspiranttid på et år og en juniortid på et år. Det er usikkert om dette blir den ordningen korpset vil følge framover. Ordningen skal evalueres i løpet av våren Samarbeid med Kulturskolen Individuell instrumentopplæring foregår ved Kulturskolen i Ås. Samarbeidet er beskrevet i Samarbeidsavtale mellom korpsene og Kulturskolen i Ås og denne avtalen ble forlenget i Samarbeidet fungerer godt Kulturskolen gir individuell opplæring og har personalansvar for dirigenter mens korpset har ansvar for å tilby samspill i ulike sammenhenger og settinger samt å tilby musikantene leie av instrumenter. Et medlem av korpset beholder sin korpsplass med individuell opplæring i Kulturskolen så lenge vedkommende spiller aktivt i korpset. Kulturskolen har i 2008 greid å tilby alle nye korpsmusikanter plass, men noen har ventet en liten stund på ledig plass. Høsten 2008 greide dessverre ikke Kulturskolen å finne vikar for saksofonlærer noe som gikk ut over individuell opplæring for 7 av hovedkorpsets medlemmer. Big Ås Band (BÅB) er et storband som drives i samarbeid mellom Kulturskolen, Ås JoG og Nordby Skolekorps. De eldste musikantene i korpsene, som spiller aktuelle instrumenter for storband, kan spille i BÅB. Ved utgangen av 2008 spilte 7 medlemmer fra Ås JoG i BÅB som skal være en tilleggsaktivitet til korpset og deltakelse er tenkt å motivere for videre spill i korpset. Aktiviteter Samspill: Korpset har også i 2008 hatt fast samspill på Ås ungdomsskole på tirsdager Vinterseminar: Helgen 26 og 27. januar var det seminar for juniorkorps og hovedkorps på Ås Ungdomsskole som en forberedelse til Akershusmesterskapet. Det var godt fremmøte og 2

3 mange gode arbeidsøkter denne helgen som også bød på mange pauser med pausegodt og gode muligheter for sosialt samvær mellom musikanter i begge korpsene. Akershusmesterskapet: Hovedkorpset deltok i Akershusmesterskapet 2008 lørdag 1. mars. De kom på en 7. plass i 3. divisjon med 87 poeng. Dette var et godt resultat sett i lys av at hovedkorpset hadde mange nye medlemmer. Juniorkorpset deltok i juniorklassen på søndagen og fikk Star Wars prisen og mange rosende ord. Begge korpsene opplevde arbeidet mot mesterskapet og konkurransen i seg selv som stimulerende. Rekrutteringskonserter: Rekrutteringskonserter ble også i 2008 gjennomført i april som et samarbeid mellom korpset og 4 skoler i Ås (Brønnerud, Åsgård, Rustad og Kroer ). Korpset bruker anledningen til rekruttering mens skolene bruker konsertene som et element i musikkopplæringen for 2-4 trinn. Juniorene spilte og ble bedt fri fra egen skoleundervisning de to dagene dette pågikk. Rekrutteringskonsertene ble også i år fulgt med en åpen øvelse. Alle som viste interesse for å spille i korpset skrev seg på liste og fikk med seg informasjonsskriv hjem om korpset. Alle barnas foresatte ble kontaktet av korpset pr telefon (ca 120 stk). 18 aspiranter ble tilbudt plass ved semesterstart. Nytt av året var at disse måtte bekrefte plassen før sommerferien - noe som gjorde ferdigstilling og innkjøp av instrumenter enklere for korpset. 17 mai: Tidligere år har alle gruppene deltatt i barnetoget og hovedkorpset spilt sammen med Ås Musikkorps i Borgertoget. I 2008 ønsket Ås Musikkorps og Vestby Musikkorps å spille sammen i Borgertoget med eget repertoar. Etter en liten evaluering ble det fattet vedtak om at Ås JoG ikke ønsket å stille i Borgertoget som eget korps av to årsaker: - Det er av erfaring vanskelig å få alle til å møte på ettermiddagen 17.mai. - Borgertoget er kort og det er vanskelig å få plass til to korps i tillegg til et skrangleorkester og mange russebiler. Medlemmer av hovedkorpset i Ås JoG ble invitert til å være med å spille sammen med Ås Musikkorps og Vestby Janitsjar i borgertoget under forutsetning av at de stilte på torsdagsøvinger og lærte marsjene. Noen medlemmene i Ås Jog stilte opp på øvelsene og spilte sammen med Ås Musikkorps og Vestby Janitsjar borgertoget. For å få til litt mer spilling på 17.mai ble det bestemt at hovedkors skulle spille sammen med Ås Musikkorps på flaggheisingen ved Åslund om morgenen. Etter flaggheisingen ble det servert en enkel frokost på Frivillighetssentralen. Både hovedkorps, juniorer og aspiranter var med i barnetoget fra Moer Sykehjem via Ås sentrum til Falsenstøtten. Espen ledet korpsene. Været var ikke på musikantenes side og mange var veldig kalde og våte da de kom frem. Sommeravslutning: Tirsdag 16.juni holdt juniorkorps og hovedkorps en sommerkonsert på Ås Ungdomsskole med påfølgende grilling i skolegården. Været var ikke på vår side og konserten måtte holdes inne. Grillingen ble en heller vindfull opplevelse lite som minnet om sommer! Korpstur til Göteborg: På denne turen deltok det 24 musikanter og 7 ledere. Det musikalske ble ikke helt som vi hadde forutsatt, men turen som helhet var en kjempesosial og hyggelig opplevelse. Korpstur skal være gøy, men musikantene erfarte denne gangen at det er veldig viktig å ha et godt musikalsk opplegg på korpsturer korps skal være musikk og moro! 3

4 Sommerkurs: Ås JoG hadde 8 påmeldte til sommerkurs sommeren 2008, og 5 stk som reiste. To deltok ikke fordi kurset de var meldt på ble avlyst pga for liten interesse. En ble syk. Korpset dekket 50 % av deltakeravgiften til de som deltok. Dette er en flott opplevelse med mye spilling og mange sosiale aktiviteter et tilbud som korpset i lengden får mye igjen for dersom det er musikanter som velger å prioritere musikkleir en uke i sommerferien. Oppstartseminar: Det var oppstartseminar Kongshavn på Jeløya. Pga liten interesse for overnattingsseminar i 2007 valgte styret i år å invitere til 1 dags seminar. Det var veldig god oppslutning fra både hovedkorps og juniorkorps. Det ble lagt ned mye godt musikalsk arbeid selv om lokalene var noe trange. Det ble avholdt et foreldremøte med høy deltakelse i forbindelse med seminaret. Seminaret ble avsluttet med felles grilling. Alt i alt ble et veldig fint seminar selv om været la begrensinger på den sosiale delen av seminaret. Åpning av Kulturskolen: Mandag 22. september ble Kulturskolen åpnet etter oppussing av sine lokaler. Hovedkorpset og juniorkorpset marsjerte fra Moer til Åsgård. Der møtte de Nordby Skolekorps som kom marsjerende fra UMB. Juniorkorpsene spilte sammen utenfor Kulturskolen. Medlemmer av hovedkorpset spilte fanfare utenfor den nyoppussede bygningen sammen med andre elever ved Kulturskolen. Det ble en flott opplevelse. Seminar med Blues Brothers og Jubileumsfest: Helgen oktober var det seminar med Blues Brothers på Ås ungdomsskole som ble avsluttet med en jublileumskonsert. Dette var et vellykket seminar som musikantene satte stor pris på mye på grunn av Blues Brothers engasjement. Samme helgen var det også jubileumsfest med underholdning av Blues Brothers og de eldste musikantene fra Ås JoG i Ås Arbeidskirke. Festkomiteen hadde dekket fine bord og pyntet før deltakerne ble ønsket velkommen. Alle tok med litt hver til et bord med fingermat. I tillegg hadde en del vært aktive på bakefronten. Det ble en fin kveld og markering av 15.års jubileet. Seminaret ble avsluttet med en flott konsert i Ås Arbeidskirke på søndag. Vi var nesten fulltallige hele helgen! Kråkstadseminaret: Ås JoG ble invitert til å ha med 2-3 deltakere på et gehørseminar i november for musikanter som var år. Noen av de yngste musikantene i hovedkorpset fikk tilbudet og tre valgte å bli med. Foreldrene benyttet samtidig anledningen til å bli kjent med driften av Kråkstad Skolekorps og brakte dette tilbake til styret. Seminaret hadde fokus på bluesskala, jazz og improvisasjon. De tre som var med fra Ås JoG hadde stor glede av seminaret. Adventskonsert: Tirsdag 16.desember hadde korpset adventskonsert i Arbeidskirken. I forkant hadde hovedkorpset hatt en øvelse med instruktører for å lette innlæringen i gruppene siden det var mange unge musikanter i hovedkorpset denne høsten. Det ble en veldig fin adventskonsert hvor både juniorer og hovedkors spilte. I tillegg spilte Ås Musikkorps. Konserten hadde relativt lite publikum og det bør vurderes om det er riktig å legge adventskonserten litt tidligere et annet år. Huskonserter: Det er avholdt to huskonserter i samarbeid med Kulturskolen i 2008 en i vårsemesteret og en i høstsemesteret. Det ble opptrådt enkeltvis eller sammen i mindre grupper organisert av lærerne ved Kulturskolen. De som ikke skulle opptre i regi av Kulturskolen lærte et gehørstykke som de opptrådte med. På denne måten var alle aktive. Huskonserter er et veldig godt initiativ for å fremme samarbeidet mellom korpset og Kulturskolen. I tillegg gir det musikantene en mulighet til å bli kjent med hverandre på en ny måte. 4

5 Kalenderdugnad. På årets første tirsdag med samspill ble kalenderdugnaden gjennomført. Mange foreldre, både nye (aspirantforeldre) og de med litt lengre fartstid, stilte opp og pakket kalendere og brev/giroer i konvolutter. Det hele var gjennomført på rekordtid. Utdelingsruter ble fordelt og takket være mange spreke foreldre og musikanter kom kalenderne i alle postkasser i Ås i år også. Kalenderne har også i år vært en viktig inntektskilde. Loppemarked: Loppemarked ble i 2008 arrangert på Åsgård Skole og på Kulturskolen helgen april. Arrangementet ble en suksess både sosialt og økonomisk takket være flott innsats av alle foresatte og mange av de eldste i korpset. Det ble ingen spilling av Ås JoG denne gangen, men BÅB stilte på eget initiativ opp og bidro til god stemning. Vi hadde værgudene med oss hele helgen Papirinnsamling: Papirinnsamlinga er en viktig inntektskilde for Ås JoG. Alle foreldre og foresatte i Ås JoG hentet papir 2 eller 3 ganger i løpet av Opplegget var godt organisert og oppmøtet fra foreldre var veldig bra. Høsten 2008 sa Follo Ren opp avtalen med Ås JoG. Papirinnsamlingen i Ås ble lagt ut på anbud på den offentlige innkjøpbasen Doffin som "Åpen anbudskonkurranse grøftekantinnsamling papp, papir og drikkekartong i sentrale deler av Ås". Det betydde i praksis at alle lag og foreninger i Ås kunne legge inn pris på anbudet. Ås JoG la inn pris på anbudet og fikk anbudet til en pris godt over tidligere pris. Ny avtale gjelder fra til Ås JoG står som avtalepartner med Follo Ren IKS. Ås JoG dekker mange ruter, men fortsetter samarbeidet med Holstad IL Volleyball og Samarbeidskorpset Ås Musikkorps og Vestby Janitsjar om henting av papir i sentrale deler av Ås. En stor takk til alle foreldre som har bidratt til korpsets drift i 2008! 5

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps

Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps Velkommen som aspirant i Sande og Mosserød Skolekorps! Dette heftet inneholder informasjon vi håper kan gi svar på noe av det både barn og foreldre lurer på. Aspirant

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

Klæbu Skolemusikkorps

Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL. 19.00 STED: Tanem Grendahus

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Kjære venner av Nordby skolekorps

Kjære venner av Nordby skolekorps 1959-2009 1 Kjære venner av Nordby skolekorps 50 år er en voksen alder og vi kan være stolte av at vi har et korps som nå kan feire et slikt jubileum. I dette dokumentet du har foran deg nå, vil du kunne

Detaljer

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass.

Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Aspirant i Lyderhorn Skolebrass. Velkommen som ny aspirant i Lyderhorn Skolebrass! Lyderhorn Skolebrass består av 2 korps, Nygårdslien Skolekorps og Kjøkkelvik Skoles Musikkorps. Det er mye nytt å lære

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Flekkefjord San gforening

Flekkefjord San gforening Flekkefjord San gforening Stiftet 10. juli 1871 www.flekkefjordsangforening.no STYRET S BERETNING FOR SANGÅRET 2010 / 2011 Før høsten setter inn, er det på tide å samles til nytt sangår i Flekkefjord Sangforening.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 08.03.10 07.03.11

ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 08.03.10 07.03.11 ÅRSBERETNING FOR NORDBY SKOLEKORPS 08.03.10 07.03.11 1. Årsmøtet (08.03.10) Møtet ble avholdt på Nordby skole den 8. mars 2010 med 16 personer til stede. Bård Granerud åpnet møtet. Som møtedirigent ble

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb

Årsmelding 2011. N todden. bordtennisklubb Årsmelding 2011 N todden bordtennisklubb Innholdsfortegnelse Årsmelding 2011 Notodden bordtennisklubb... 2 Bakgrunn for stiftelsen... 2 Stiftelsesmøte... 3 Ekstraordinært årsmøte... 4 Styremøter... 4 Antall

Detaljer

DELTAKERE. Brønnøysund skolekorps Brønnøysund. Tverlandet skolekorps Bodø. Saltvern skolekorps Bodø. Hunstad skoleorps, aspirantkorps

DELTAKERE. Brønnøysund skolekorps Brønnøysund. Tverlandet skolekorps Bodø. Saltvern skolekorps Bodø. Hunstad skoleorps, aspirantkorps 2 Hilsen fra styrelederen Man skulle kanskje tro at det å være med i et skolekorps ikke var spesielt populært i dagens samfunn. Det er jo så mange ting som skjer og man har det travelt hele tida med skole,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013

HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 HPK sin formann på vei utfor! Årsberetning Halden Padleklubb 2013 Styrets sammensetning Verv Navn Valgperiode Valg 2013 Leder Mario Hoffmann Nestleder Kjartan Halstvedt 2 år Gjenstår Kasserer Espen Olsen

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007

RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 RAPPORT FRA FAU VED SNARØYA SKOLE FOR SKOLEÅRET 2006-2007 FAU har som formål å fremme fellesinteressene til foreldre ved skolen og bidra til at elevene og foreldre tar en aktiv del i arbeidet for å skape

Detaljer

Årsmelding. Astor FK 2014

Årsmelding. Astor FK 2014 Årsmelding Astor FK 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON... 5. ORGANISERING... 6. MÅL OG PLANER... 7. INFORMASJONSARBEID...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb

Med Livet som Innsats. Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp. Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Nr 2 år 2009 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Med Livet som Innsats Pål Lefdahl rett etter starten i årets Seppalaløp Du finner årsrappporter og forslag inne i avisen Torvil Dahlen vant den gjeveste

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer