Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011"

Transkript

1 Tiltaksplan for trafikksikkerhet i Aust-Agder 2011

2 Tiltaksplan for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 Tiltaksplanen for trafikksikkerhet for Aust-Agder 2011 er basert på Strategiplanen for trafikksikkerhet for Agderfylkene for perioden Tiltaksoversikten har samme tematiske inndeling som strategiplanen og beskriver tiltak i 2011 innenfor temaene: planleggings- og samordningstiltak, informasjon og opplæring, kontrolltiltak og tiltak på veg- og trafikkmiljø Planleggings- og samordningstiltak Tiltak Økt fokus på samarbeid trafikksikkerhetsforum i Vest-Agder TS-forum i Aust-Agder Ts-gruppa i Vest- Agder Gjennomfør es innen Det arrangeres en årlig samling representanter fra ts-gruppa i Vest-Agder Sykkelplan for Arendal og Grimstad Statens vegvesen Arendal og Grimstad kommune Tverrfaglig 0-visjonsgruppe Statens vegvesen Aust-Agder fylkeskommune Møter vedrørende trafikkfarlige ikamenter og Fylkesmannen i Aust- Leger i primær og regelmessig helsekrav til førerkort Agder spesialisttjenesten Ts-gruppe for Arendal kommune Arendal kommune Statens vegvesen månedlig Skal arbeide generelt trafikksikkerhet Ulykkesanalysegruppe Statens vegvesen Går detaljert igjennom dødsulykker for å finne årsak Delta i TS-arbeidet i Kristiansandsregionen. Statens vegvesen og fylkeskommunen ATP-forsøket avsluttes i Arbeidet vil bli videreført disse aktørene begge fylkeskommuner på Agder og kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand, Birkenes og Iveland O-visjons kommuneprosjekt Statens vegvesen Arendal og Grimstad kommune Informasjon og opplæring

3 Tiltak Veltepetter og bråstoppen skal demonstreres på årlig TS-kurs og på temadager for videregående skoler. Eller i HMS sammenheng i bedrifter Gi bistand på foreldremøter i barnehagene og skoler, vegvesenet Aktuelle videregående skoler, organisasjoner og ansvarlige for aktuelle arrangementer Nullvisjons prosjektene Gjennomføre s innen Ved forespørsel, det er ganske mange av dem, stiller eller representanter fra trafikkstasjonene opp. Nullvisjonsprosjektene kan gi bidrag på dette området. Tilby kurs for ledelse og personale i barnehager Kommunene Målsetting om minst ett kurs pr. år. Holde kurs for førskolestudenter på UiA UiA Holde kurs for lærerstudenter ved UiA UiA Møte tilsynslærere i trafikk i grunnskolen Trygg trafikk Skolemyndigheten e Kurs i trafikkopplæring for lærere i grunnskolen, Statens Skolemyndigheten 2010 Særlig i grunnleggende sykkelopplæring. Sykkelgården vegvesen e Stimulere grunnskolens trafikkopplæring Trygg trafikk Skolemyndigheten konkurranser. e Øke refleksbruk blant barn og voksne årlige registreringer Nullvisjonskommun ene, ts-gruppa frivillige org. Tiltak for russen Kampen for livet en forestilling i hver klasse Trygg trafikk Sørlandet helseforetak Informere om Sikring av barn i bil på svangerskapskurs/fødselsforberedende kurs Helsesøster, vegvesenet, In Utveksel ressurspersoner og kunnskap om promillekjøring og fart Kriminalomsorg i frihet Delta i arbeidet landsdekkende kampanjer. Statens vegvesen og TS-gruppa Statens vegvesen og Kriminalomsorg i frihet Vegvesenet har hatt og skal fortsatt ha en representant i promilleopplegget til Kriminalomsorg i frihet. Kampen for livet -forestillingen skal vises. Deler av TS-gruppa. Arbeide å komme bedre i inngrep nasjonale kampanjer Tilby 16 årige jenter Medlemskap i Jentenes Aust-Agder Videreføres Trafikkaksjon fylkeskommune 18+ Trafikkdag m/ 1.hjelp for åringer Fylkeskommunen ATP, Statens Kursopplegg for ungdom ½-1 år gammelt

4 vegvesen, forsikringsselskape r Nyttårsaksjon Minner de døde TT, FM, FK, Kirke, Politi Refleksutdeling til 1.klasse Statens vegvesen Statens vegvesen Sykkelinspeksjon/ opplæringsdag Politiet Politiet førerkort. Jobbe forsikringsfordeler som gulrot. Arbeide for at alle kommuner på Agder støtter deltakere kr Prosjektet er permanent. Prosjektleder i fast stilling vil være på plass i Prosjektet lokaliseres til Skandinavisk Trafikksenter Informasjon vedrørende førerkortsaker Fylkesmannen i Aust- Agder Leger i primær og spesialisttjenesten Alle svarbrev vedr. førerkortsaker I alle svarbrev fra Fylkesmannen blir både førerkortinnhaver og behndlende leger informert om helsekravene. Sykkelgården Myra Statens vegvesen skolen 5.klassinger ½ dags undervisning Besøk av fagpersoner i klassene (videregående skole) Si i fra prosjektet Statens vegvesen Videregående skoler, vegvesenet UP har involvert seg i prosjektet og har økt sin kontrollvirksomhet rettet mot den aktuelle aldersgruppen. Prosjektleder for Si i fra deltar på enkelte kontroller. Kontrolltiltak Tiltak Jevnlige møter mellom Vegvesenet, UP og Agder politidistrikt for planlegging av felles kontrollaksjoner Tilbud om gratis kontroll av russebiler Statens vegvesen Trygg trafikk m.fl. Tilbud om gratis kontroll av caravan Statens vegvesen Gjennomføre s innen Statens vegvesen Politiet/UP Det legges opp til minst ett møte årlig. Spesiell kontrollinnsats ved skolestart Statens vegveven Politiet/UP i august og september Landsdekkende bilbeltekontroll uker Statens vegvesen Politiet/UP på våren og høsten Storkontroll i Region Sør Statens vegvesen Politiet/UP, tjenestemenn fra Region Sør på våren og høsten Ved skolestart kontroll hver morgen kl i minst 2 uker. Det legges opp til en storkontroll i Agder til våren 2011 og en storkontroll på høsten i Telemark 2011.

5 Samarbeidskontroller Vest-Agder Statens vegvesen UP Hver måned Tar sikte på å gjennomføre minst 2 slike samarbeidskontroll pr. uke gjennom hele året. Høstaksjon i utkantstrøk, rv 9 Statens vegvesen Vest-Agder Oktober/november Kontroller langs rv 9 Evje-Hovden m/overnatting og evaluering av året som gikk og samarbeid videre Vest-Agder Tiltak i veg- og trafikkmiljø Tiltak Gjennomføres innen Fv 42/176 Bråstad, rundkjøring Statens vegvesen 2011 Fv 128 Myra, rundkjøring Statens vegvesen 2011 Fv 415 Stormo-Bunæs Statens vegvesen 2011 Fv 42 MPG Blakstad-Osedalen Statens vegvesen 2011 Sykkelby Grimstad Statens vegvesen 2011 GS-inspeksjoner, tiltak Statens vegvesen 2011 Fv 409 Tromøybrua, gs-bru Statens vegvesen 2012 Rv 9 Byglandsfjord skole- Vassend Statens vegvesen 2011 Rv 9 gs-veg, Evje Nord Statens vegvesen 2011 E18 Midtrekkverk Temse Bie - Frivoll Statens vegvesen 2011 Rv 41 gs-veg Flaksvann Gml. Mollestad bru Statens vegvesen ATP 2011 Fv 239 gs-veg Møglestu - Stykkene Statens vegvesen ATP 2011 Fv 401 gs-veg Høvåg Indre - Årsnes Statens vegvesen ATP 2013 Aktuelle sekkeposttiltak: Fv 8 Buvika/Kranvn. punktutbedring Statens vegvesen 2011 Fv 410 Krøgenes-Arendal, sikring i gangfelt Statens vegvesen 2011 Fv408 Viltgjerde v/ Grunnetjern Statens vegvesen 2011 Fv 126 Eydehavn,utvide fortau v/torv Statens vegvesen 2011 Fv 420 Arendal brannstasjon, gjennomføring av Statens vegvesen 2011 fortau Fv 124XFv125 Tveitekrysset, oppstramning Statens vegvesen 2011 Fv 211 Vikaveien/Sandvika, fjerne fjellknatter Statens vegvesen 2011 Fv 409 Tivoliveien, fortau + busslomme -del 1 Statens vegvesen 2011

6 Fv 408 Rykene, opphøyd gangfelt Statens vegvesen 2011 Fv 410 Arendal sentrum, ledegjerde Statens vegvesen 2011 Fv 410 Tvedestrand -Eydehavn, trerydding Statens vegvesen 2012

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT VEST-AGDER 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK VEST-AGDER 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT AKERSHUS 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014

6/14 14/01720-1 Den nasjonale frivillighetsprisen 2014 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 21.08.2014 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033. SAKSKART 36/14 13/00916-47 Trafikksikkerhetsplan for Vennesla 37/14 14/01404-1

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2014 TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TROMS 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012 2013

Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012 2013 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012 2013 BILBELTE/SIKRING AV BARN I BIL Bilbeltekontroller I henhold til nasjonalt handlingsprogram, politiet NLF Synlige og informative kontroller på forskjellige steder

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HORDALAND Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT HEDMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK HEDMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og

Detaljer

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse

Versjon per 26.3.2014. Innholdsfortegnelse 1. Forord Når dette Handlingsprogrammet vedtas har fylkeskommunene vært landets største vegeiere i snart fire år. Dette er en svært omfattende oppgave som skaper stor oppmerksomhet om fylkeskommunens arbeid.

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag

Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspill fra kommunene til handlingsplan for trafikksikkerhetsarbeidet i Nord-Trøndelag Innspillene er gjennomgått og kommentert i møte i FTU 14. november 2013 Kommune Innspill Merknader Lierne Grong Høylandet

Detaljer

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02

Gol kommune Trafikksikkerhetsplan 2011-2014. Utgave: 3. Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave: 3 Dato: 2011-03-02 Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikksikkerhetsplan 2011-2014 Utgave/dato: 3 / 2011-03-02

Detaljer

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering

Vedlegg til saker til behandling i. Lindesnesrådet. Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering Vedlegg til saker til behandling i Lindesnesrådet Alle vedleggene er samlet til ett pdf-dokument. Vis bokmerker for enklere navigering (Klikk på helt til venstre i skjermbildet) LINDESNESRÅDET REFERAT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer