SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni Korleis kan ein takle eksamensangsten?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SvaMpeN. Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007. Korleis kan ein takle eksamensangsten?"

Transkript

1 SvaMpeN Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 6. Juni 2007 Korleis kan ein takle eksamensangsten? Torsdag 24. mai, fekk elevane på Volda vgs vite kva dei kom opp i skriftleg eksamen og om dei kom opp i skriftleg eksamen i det heile. Frå 11. juni får elevane vite kva dei kjem opp i av munnleg eksamen. Blant mange elevar har vert eksamen eit heftig samtaleemne, og medan eksamensdagen nærmar seg, så kjem angsten. Les meir side 2 - Streiken har betra forholdet Elevrådsleiar Karoline Marøy føler at streiken som fant stad 2.Mai har ført til ei betring mellom elevane/elevrådet og leiinga. Leiinga er innstilt på å forbetre forholdet og arbeide med dei eventuelle kommunikasjonsproblema som dei har hatt tidlegare. Les meir side 5 * Illustrasjonsfoto. Foto: Henrik Faustino Vatnebakk SVAMPENredaksjonen: Ingeborg Leira, Tone Rekkedal, Mai-Elin Tran, Ingrid Brautaset, Henrik Faustino Vatnebakk, Pia Roald og Mariann Aurstad. Elevredaktør: Ida-Mari Mork Ansvarleg redaktør: Synnøve Moltudal Kjekt å vinne russebil-kåringa Jentene på russebilen «Glamouruss» var overraska over at dei vann kåringa av årets russebil. Dei meiner at dei ikkje la så veldig mykje arbeid i bilen. Dei begynte ikkje å gjere så mykje på bilen før dei to vekene før russetida. Les meir side 4 Rektor gjer opp status I denne utgåva av Svampen fortel Margaret Alme korleis ho har opplevd sitt første år som rektor ved Voldavidaregåande skule. Les meir side 3 Svampen-redaksjonen ønsker elevar og tilsette ein strålande sommar og ein velfortjent ferie!

2 Redsla for eksamen Eksamensangst er eit stadig aukande problem, som stadig fleire slit med på landsbasis. Det kan vere i forskjellege former, frå beskjeden nervøsitet til oppkast. Det finst mange ekspertar på dette området, og i dette høvet har Svampen kontakta psykolog Ronald Grini, som er ein av Noregs fremste ekspertar på eksamensangst. rådgjevarane ved skulen, og prate ut litt om det. - Grunnen til at mange opplevar eksamen som skremmande, kan vere det at den dagen betyr så mykje for resten av livet, kommenterer Vibeke Conradsen, vikar for rådgjevar Frøydis Løset. Skulle angsten for eksamen vere veldig sterk, så viser vi dei til PPT (Pedagogisk Psykologisk Teneste ). PPT er kommunens rådgivande og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandlar barn, ungdom og vaksne som opplever å ha ein vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Ein får då ein samtale med personalet der, der ein prøvar å kartlegge situasjonen og snakke om kva eleven slit med. Vi skriv då ein uttale til administrasjonen ved skulen, med rettleiing og særskilde løysingar, kommenterer Eldar Krøvel, kontorleiar ved PPT. Eleven kan mellom anna få spesielle opningar, tileggstid, og opplesing av oppgåver, eller dei kan få vere på einerom, alt etter behov. - Viss ein elev kan dokumentere vanskar, så er der altså høve til tilretteleiing, kommenterer Ingeborg Øye Dahl, som er ansvarleg for eksamensavviklinga ved skulen. Kva trur du er grunnen til at så mange elevar slit med eksamensangst? - Viss vi tenkjer oss at karakterar og eksamenar er portopnarar til høgare utdanning, stipend og karriere, så kan det bety mykje for framtida viss ein gjer det dårleg på eksamen. Ronald Grini anslår ovanfor Svampen at ca. 25% av elevane slit såpass med angst at det kan få negative konsekvensar på sjølve eksamensdagen. I ein artikkel om eksamensangst i Dagbladet ( ), så gjekk han ut i frå at berre ein av ti elevar er heilt fri for eksamensangst. - Nervar høyrer med i moderate mengder, men nervar i store mengder kan slå negativt ut, avsluttar han. Hjelp å få Med eksamen som nærmar seg, så kan angsten kome, men viss ein kjem i denne situasjonen, så er der hjelp å få. Ein kan oppsøke Av: Henrik Faustino Vatnebakk Tips til førebygging av eksamensangst: 1. Planlegg eksamensdagen. Det førebyggjer jarnteppe. 2. Møt opp til eksamen i god tid, sitt rolig og slapp av. 3. Unngå å sjå kva dei andre studentane gjer under eksamen. Då blir du berre distrahert. 4. Ta pausar, og husk mat og drikke under eksamen. 5. Forbered deg godt, og få oversikt over pensum tidleg i semesteret. Det førebyggjer eksamensangst. 6. Unngå å tenkje for mykje på eksamen. 7. Besøk eksamenslokalet nokre dagar før eksamen. Det skapar ro og tryggleik. 8. Ta pausar i eksamenslesinga. Gå tur og tenk på noko heilt anna. 9. Ikkje les kvelden og morgonen før eksamen. Slapp av og vær gjerne sosial. 10. Finn ut korleis du lærer best. Nokon byrjar førebuingane to dagar før eksamen, andre to månadar før. Desse tipsa har vorte henta i frå VG Nett ( ). Tipsa blei utarbeid som følgje av eit samarbeid mellom psykolog Ronald Grini og VG Nett. *Oversatt til nynorsk.

3 Eit fint førsteår på Volda vgs Første skuledag fekk elevane sitt første møte med rektor Margaret Alme. Fleire av elevane synest møtet med den nye rektoren var skremmande, men elevane har fått ein direkte og bestemt rektor å forholde seg til. Rektor Margaret Alme er no ferdig med sitt første år på Volda Vgs. Ho ser tilbake på skuleåret som svært utfordrande, men kjekt. Tidlegare har Margaret arbeidd både på Fagerlia vidaregåande skule og i Ulstein. -Volda vgs er ein heilt annleis skule enn dei eg har arbeidd på før. Volda er for det første ein mykje mindre skule, og med andre studieretningar enn dei eg har arbeidd med før, fortel ho. I Volda heng det att mange gamle tradisjonar i veggane, som har vist seg å vere utfordrande å forandre på. Her var likevel ingen store overraskingar for Margaret. Sjølv om ho ikkje er frå Volda var her likevel mykje kjende fjes. Blant anna har ho hatt Morten Vinjevoll som lærar i Ulstein. Djupe røter Margaret føler ho har eit godt forhold til elevane. Men her kjem vi ikkje vekk frå saka med Vardefesten. - Mange følte seg nok overkjørt, men der hadde vi ikkje anna alternativ enn å ta styringa på eiga hand. Om vi ikkje hadde gjort dette, ville det ganske sikkert blitt ein gjentaking av den tidlegare utgåva av Vardefesten, seier ho bestemt. Ho legg også til at ho hadde ikkje aning om kor djupe røter denne festen eigentleg hadde. Det har gått i bølgjedal med kor «gale» det har vore. Betre kommunikasjon Ho fortel vidare at ho angrar ikkje på noko ho har gjort, men heller på det ho ikkje har gjort. Noko vi absolutt må fokusere på å betre til neste år er kommunikasjon mellom leiinga og elevane. Vi skal ordne fleire fellesmøter mellom elevrådet og leiinga. Dette er noko som har vore for dårleg dette året. Mykje fråvær Skulen slit litt med søknadane til neste år, særleg på studieretningane Service og Samferdsel, og Allmennfag. Dette meiner Margaret at det må arbeidast med. Det er ikkje berre dette som må forbetrast. Det gjeld også det faktum at fråvær har blitt eit stort problem. Ho fortel at elevane har manglande forståing for kor alvorleg det er å vere mykje vekke frå skulen. - Eg trivst godt her på skulen, men om ikkje klasseromsfløya er planlagd innan 5 år, har eg kanskje ikkje noko meir her å gjere, avsluttar ho. Av: Ingrid Brautaset og Tone Rekkedal

4 Russebilkåringa: - Kjempekjekt å vinne Årets russebilkåring førte til sjalusi og usemje, men vinnarane frå bilen «Glamouruss» gjekk i frå det heile med eit smil. - Det var kjempekjekt å vinne, seier Martine Berg Rusten. Jentene på russebilen «Glamouruss» var overraska over at dei vann kåringa av årets russebil. Dei meiner at dei ikkje la så veldig mykje arbeid i bilen. Dei begynte ikkje å gjere så mykje før dei siste to vekene før russetida. Tida gjekk mest med til pyntinga. Silje Krumsvik og mora hennar stod for sying av puter og gardiner. Jentene trekte og opp dørene og seta med nytt stoff. Seinare pynta dei bilen med stjerner i taket og gullspray. Pyntinga kosta ikkje mykje. - Det som kosta mest var alt som måtte reparerast av tekniske ting, seier Silje. Elles kosta dei på bilen nytt batteri og eit anlegg. Overraskande å vinne - Eg trur vi vann fordi vi hadde så bra sikkerheit. Vi hadde ikkje snudd seta, og dermed hadde alle sikkerheitsbelte, fortel Martine. Bilen var også godkjent. - Vi hadde også gjennomført bilen med fargar som matcha, legg Mai Linn Wetterhus til. Dei fortel at stilen var enkel og at dei satsa pa temaet «glam». Dei var også nøgde med at dei hadde ein song som matcha namnet på bilen. Malene Vågen Dimmen fortel at ho var skikkeleg overraska over at dei vann. Dei hadde berre brukt 4500 kroner kvar på bilen, men no veit dei at det var absolutt verdt både pengane og arbeidet.

5 Malene seier og at dei hadde ein god del sponsorar. - Det var nokre av sponsorane som gav oss veldig mykje, seier Mai Linn. - Vi jobba ikkje for å vinne, det var mest for å ha ein fin bil, men vi er glade for at vi vann, seier Martine. Før kåringa vaska dei klart bilen og tok til og med av seg skorne for å halde den rein. - Den såg skikkeleg fin ut altså, seier jentene. Nokre bilar blei diskvalifiserte under kåringa, noko som starta usemje. Ikkje alle var einige om kven som fortjente å vinne. Nøgde til tross for dårleg vær Jentene seier at russetida var kjekk, men det var ting dei sakna. - Det kunne vore meir fellesarrangement, seier Ingrid Kongsvoll. Det kunne også vore finare vær, fortel dei. - Det var ikkje så kjekt når det var så surt og kaldt ute, kommenterer Martine. Dei trur kanskje at været er ein av grunnane til at russane i år var litt meir spreidde rundt, i staden for å gjere fleire ting i fellesskap. Alle jentene er likevel samde om at dei hadde ei uforgløymeleg russetid.. Av: Mai-Elin Tran og Ingeborg Leira -Streiken har ført til betre kommunikasjon Elevrådsleiar Karoline Marøy føler at streiken som fant stad 2.Mai har ført til ei betring mellom elevane/ elevrådet og leiinga. Leiinga er innstilt på å forbetre forholdet og arbeide med dei eventuelle kommunikasjonsproblema som dei har hatt tidlegare. Dette heile starta i haust då elevrådet tok opp med rektor Margaret Alme at elevane ville ha tilbake ringjarklokka. Då var grunnen at det var vanskeleg for elevane å følgje med tida og kome presist til timane. Dette vedtaket blei ikkje høyrt og vi i elevrådet prøvde på ny, denne gongen ved å skrive eit saksframlegg til leiinga. Brevet blei ikkje besvart og vi måtte faktisk be om svar, seier elevrådsleiaren. Det er på grunn av denne oppførselen til leiinga at alt dette oppstyret rundt ringjarklokka, media og streiken har skjedd. Korleis synest du denne aksjonen utarta seg? - Eg synest det gjekk over all forventning. Det var fleire enn eg hadde rekna med som streika, ca elevar var samla ute på skuleplassen. Det som kunne ha vore noko betre var at elevane ikkje gjekk heim så tidleg, meiner Marøy. Dei fleste for heim etter tredje time fordi dei fekk fråvær uansett, kun dei hardaste var der til klokka runda tre. - Streiken handla ikkje først og fremst om ringjeklokka, det var meir som ei prinsippsak, seier elevrådsleiaren. Ho legg til at grunnen til denne streiken var fordi elevane ikkje vart høyrt av leiinga. - Det handlar om prinsipielle saker som det at elevrådet skal ha noko å seie for skulen. Elevrådet er viktig for sjølve skulen og elevane, vi forventar då at vi blir bli høyrde slik at vi kan ilag, elevrådet og leiinga, samarbeide og kome fram til ei semje om dei eventuelle sakene vi legg fram. Vart streiken slik som planlagt? - Ja, både og. Det var mange som streika. Det blei litt annleis med alt mediaoppstyret. Eg blei intervjua av nokre journalistar frå Sunnmørsposten, dette førte då til at det vart eit førstesides oppslag, og da var det gjort. Det som var så kult var at det var Sunnmørsposten og NRK som tok kontakt med oss og ikkje omvendt. Det at dei syntes dette var ei såpass viktig sak som fortjente litt merksemd var kult, avsluttar Marøy. Av: Ida Mari Mork

6 Sommarunderhaldning Ein samtale på toalettet Per skulle ut ein dag på flyreise. Da han kom fram til lufthamna, måtte han tre av på naturens vegne og gjekk på toalettet. Han kom inn og gjekk mot ein av de mange båsane som var der. Han la merke til at det sat nokon i nabobåsen - utan at han tenkte noko særleg over det- Han hadde knapt fått dragd ned buksene og sat seg ned på toalettet, då han fekk høre mannstemme frå nabobåsen: - God dag..har du det bra? Per blei overraska over dette og var ikkje karen til å starte samtaler på eit offentleg toalett, men svarte høfleg: - God dag! Jo, takk berre bra. På ny kom det: - Kva gjer du? - Eeehh, det du gjer. Eg er ute og reiser, svarte Per forundra. Han stussa over dette, men kom på at det var travelt no, flyet skulle gå snart. På tide å gjere seg ferdig. Då får han igjen høre frå båsen ved sidan av: - Passar det at eg kjem over til deg? No følte Per at dette blei veldig ubehageleg, og tenkte både på det eine og det andre. Han begynte å bli sint, men i et offentleg toalett hadde han ikkje noko sans for å bli uhøfleg. Så det kom frå ham: - Neeeei. Det passar dårleg no... Per likte seg ikkje, så høyrer han stemma igjen frå nabobåsen: - Du, vent til eg kjem ut, så skal eg ringe deg opp igjen. Det sit ein tulling på nabotoalettet og svarar på alle spørsmåla eg still. Sugen på en røyk Det var ein gong ein nudist som var på stranda. Plutseleg blei han så sugen på ein røyk, så han bestemde seg for å kjøpe fyrstikker og ein pakke sigarettar i ein kiosk 200 meter fra stranda. Han byrja å gå og traff ein politimann. Politimannen sa at han ikkje kunne gå rundt å sprade på gata splitters naken! Men nudisten svarte at dersom han møtte nokon ville han stoppe og stå stille som ei statue. Nudisten kjøpte det han skulle ha og på tilbakevegen møtte han tre damer, så han stoppa opp og stod stille som en statue, og gøymde varene sine under pungen. Nei, så rar denne automaten var, sa den eine dama og stappa ein tiar i munnen og drog i spaken. Ut kom pakken med fyrstikker. Den andre dama gjorde det same og ut kom pakken med sigarettar. Den tredje putta på pengar og etter ein del banking og skruing på spaken ropte ho : Nei jenter, sjå her da. Eg fekk handkrem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SvaMpeN. Pompøs og rocka musikal. SVAMPENredaksjonen: Portrettintervjuet: Karoline Marøy. Første direktesending for Radiohaud

SvaMpeN. Pompøs og rocka musikal. SVAMPENredaksjonen: Portrettintervjuet: Karoline Marøy. Første direktesending for Radiohaud SvaMpeN Internavis for Volda vidaregåande skule - Nr: 3. Januar 2007 Pompøs og rocka musikal Om under ein månad går musikalen av stabelen igjen, for ellevte gong. Både elevar og lærarar arbeidar på spreng

Detaljer

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring

Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Utgåve nr. 3, 26. 04 2010 - Medlem i russestyret - Klem 100 personar innan 1 time - Sitje i eit tre i to timar - Vere heisførar i eit heilt matfriminutt Volda-russen 2010: Klar for russefeiring Medielina

Detaljer

Ørsta kulturhus 24. januar 2007

Ørsta kulturhus 24. januar 2007 Ørsta kulturhus 24. januar 2007 S. 3 I eit koseleg lite lokale i V - TV S. 5 (48) - S. 5 ska V (17) - s S Å seg til is e ess g aska ko a a ga e sett S. 6 V - - S. 8-1 1. Kva linje har du lyst til å 2.

Detaljer

SVAMPEN. Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008. Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING. Kathrine i USA

SVAMPEN. Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008. Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING. Kathrine i USA SVAMPEN Internavis for Volda vidaregåande skule - NR: 1 oktober 2008 Kunnskapsministeren: LOVAR LØYSING Til trass for den lovfesta retten til læremiddel til same tid, og same pris som resten av Noreg,

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning

%Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende. Tema: skular og utdanning %Date:FmDay DD. month YYYY% Fjordenes Tidende %P Tema: skular og utdanning skular & utdanning DRØMMER DU OM Å BLI FRISØR? Søk i dag! Oppstart august 2012. Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten

Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten NA Næravisa alvor bak latteren Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 31. mars 2006. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Godt språk i nynorske fagtekstar

Godt språk i nynorske fagtekstar Godt språk i nynorske fagtekstar Pernille Fiskerstrand Presentasjon Namnet mitt er Pernille Fiskerstrand. Eg arbeider som stipendiat på Nynorsksenteret, og eg er inne i innspurten av ei doktorgradsavhandling

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

Nr. 3-2015 God påske!

Nr. 3-2015 God påske! Nr. 3-2015 God påske! Kristent arbeid blant blinde og svaksynte LEIF VENTA PÅ AGNES I 43 ÅR KARI FURE, DAGEN Han la merke til den milde, lyshåra jenta då han var 19 år, men ho var opptatt. Ho kunne ikkje

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Flytting til Hardanger

Flytting til Hardanger Flytting til Hardanger unge vaksne sine preferansar og praksisar Juni 2008 Innhald: 1. Innleiing s3 2. Metode s5 3. 31-åringane frå Hardanger kven er dei? s7 4. Bustad og Arbeid s12 5. Tilknytning, trivsel

Detaljer