Primærmedisinsk forskergruppe Agder Stiftet desember 1994

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Primærmedisinsk forskergruppe Agder Stiftet desember 1994"

Transkript

1 Primærmedisinsk forskergruppe Agder Stiftet desember 1994 (Basert på innlegg av lege Gunnar Mouland, legegruppen Grandgården, Aust-Agder Legeforenings årsmøte )

2 Møtevirksomhet / deltagere 3 møter hvert semester kl Veileder med på 2 møter pr. semester Mye e-post-korrespondanse mellom møtene Besøk av gjesteforelesere (Kirsti Malterud, Magne Nylenna, Arild Bjørndal m.fl) Ekskursjon Universitetet i Agder 12 betalende medlemmer i 2011 (+ noen assosierte ) Flere innlegg på Forskningsdagen ved Nidaroskongress/Primærmedisinsk uke i mange år Finansiering Inntekter: Kursavgift kr/år (kurspoeng som smågruppe) Utgifter: Veileder reise + honorar + møtemat Flere av deltagerne har hatt Allmennpraktikerstipend fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU)

3 Hvorfor forske i allmennmedisin? Fordi mange sykdommer/sykdomsforløp bare kan studeres i allmennmedisin Vi trenger like solid basis for vår virksomhet som sykehuslegene Den akademiske allmennmedisin er ung og har mye å ta igjen Se sin virksomhet ovenfra og ikke bare under fire øyne

4 Antall publikasjoner til sammen fra nåværende medlemmer i forskergruppen Totalt 65. ( : 45, før 1995: 20) Før

5 Artikler nåværende deltagere pr. april 2012 Før SUM Bjørn Bratland Dagfinn Haarr 5 5 Eirik Abildsnes (sannsynlig Ph.D 2012) 5 5 Ellen Rygh Gunnar Mouland Harald Reiso (dr.med.2004) Kari Hilde Juvkam 4 4 Kirsten Sola Magn-Bjørn Hornnes 1 1 Mark Fagan Torunn B. Eide 1 1 Veslemøy Hippe 1 1

6 2 rene fellesprosjekter: Mouland G, Bratland B, Fagan M, Malde K, Rygh E, Welander F, Wærdahl E, Ytterdahl T. Bruk av nye antidepressiver i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: Mouland G, Bratland B, Hornnes MB, Assser HP, Lier J, Reiso H, Rygh E. Forhøyet serum-ferritinnivå og hemokromatose i allmennpraksis. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 20-2.

7 Flere artikler med utgangspunkt i retrospektive data fra egen elektronisk pasientjournal Bratland B. Polymyalgia rheumatica i allmennpraksis. Tidsskr NorLaegeforen Aug 20;121(19): Bratland B. Marevanbehandling i en allmennpraksis. Tidsskr Nor Laegeforen Jan 12;126(2): Mouland G. Kolorektalcancer i allmennpraksis - hvilken nytte har vi av hemofec i diagnostikken? TidsskrNorLaegeforen Oct23;123(20):

8 Flere har skrevet artikler i Utposten (ikke medregnet blant publikasjonene) Lærebokforfattere: Kari Hilde Juvkam og Hilde Beate Gudim: Gynekologi: kort og godt. Univeristetsforlaget Kari Hilde Juvkam (medforfatter) Kvalitetsmanualen for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. Kreftregisteret, Mark Fagan og Kari Hilde Juvkam (medforfattere) Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet Ellen Rygh. En primærleges erfaring med incestsaker. I Bang L, Hydle I (red): Mishandling og seksuelle overgrep. Legens faglige oppgaver i helse- og rettsvesenet. TANO A.S Ellen Rygh Steinsholt IM,. Røntgenboka, Bildediagnostisk utredning i praksis. Allmenpraktikerserien. TANO A.S

9 2010 Fagan M, Skotheim SB. [Fluorokinolonbruk i sykehjem].tidsskrnorlaegeforen Oct 21;130(20): Walseth LT, Abildsnes E, Schei E. Lifestyle, health and the ethics of goodliving. Health behaviour counselling in general practice.patient EducCouns.2011 May;83(2): Epub 2010 Jun 20. Sola K, Brekke N, Brekke M. An activity-based intervention for obese and physically inactive children organized in primary care: feasibility and impact on fitness and BMI. A one-year follow-up study. Scand J Prim Health Care. 2010Dec;28(4): Epub 2010 Sep 13.

10 De ferskeste publikasjonene Abildsnes E. [Jakten på risikanter]. Tidsskr Nor Laegeforen Feb18;131(4): Abildsnes E, Walseth LT, Flottorp SA, Stensland PS. Lifestyle consultation in general practice - the doctor's toolbox: a qualitative focus group study. FamPract Apr;28(2): Epub 2010 Nov 12. Juvkam KH, Eikeland R.En mann med akutt innsettende smerter i høyre hofte og lår. Tidsskr Nor Laegeforen mai 20;131(9-10): Juvkam KH, Gudim HB. Medikamentell behandling av menstruasjonsrelaterte plager.tidsskr Nor Laegeforen mai 20;131(9-10): Norwegian. Walseth LT, Abildsnes E, Schei E. Patients' experiences with lifestylecounselling in general practice: A qualitative study. Scand J Prim Health Care.2011 Jun;29(2): Epub 2011 Feb 4.

11 De aller siste publikasjonene 2012! Power and powerlessness: GPs' narratives about lifestyle counselling. Abildsnes E, Walseth LT, Flottorp SA, Stensland PS. Br J Gen Pract Mar;62(596): The feasibility of antibiotic dosing four times per day: a prospective observational study in primary health care. Eide TB, Hippe VC, Brekke M. Scand J Prim Health Care Mar;30(1): Antibiotic prescribing in nursing homes in an area with low prevalence of antibiotic resistance: compliance with national guidelines. Fagan M, Mæhlen M, Lindbæk M, Berild D. Scand J Prim Health Care Mar;30(1):10-5. Epub 2011 Dec 21. Choosing to live with home dialysis - patients' experiences and potential for telemedicine support: a qualitative study. Rygh E, Arild E, Johnsen E, Rumpsfeld M. BMC Nephrol Mar 19;13(1):13. [Epub ahead of print]

12 Stor variasjon i temaer (omtrent som i en allmennpraksis?) antibiotikabruk og resistens antikoagulasjonsbehandling bivirkninger av ACE-hemmere compliance ved antibiotikabehandling dysmenore felleskonsultasjon hos psykiater fysisk aktivitet for overvektige barn helsetjeneste i utkantstrøk hemokromatose hjemmedialyse hypertensjon kolorektal cance, kommunikasjon livsstilsintervensjon nedtrapping av benzodiazepiner nefropatia epidemica nevroborreliose nye antidepressiva opiatavhengighet polymyalgia rheumatica sigdcelleanemi sykmeldingspraksis ved ryggsmerter telemedisin

13 Ressurser 1 Tid Billig Praksisnært Inkluderende Utløp interesser Lavt konfliktnivå Lavterskelforskning Trygt/støttende miljø Meritterer (Kurstimer/poeng) Data i Elektroniske PasientJournaler (EPJ)

14 Ressurser 2 Tålmodighet Kvalitetsutvikling Morsomt, givende «Krydder» (Hobby) Fellesprosjekter (Mer!) Gjensidig støttende/nyttig Utvikle faget allmennmedisin Faglig forankring (UiO Christian Borchgrevink) Erfaring/erfaringskunnskap Nettverk/nettverkskontakter

15 Ressurser 3 Trenger: Forankring til Universitetsmiljø Både Institutter og Satelitter Økonomi/stillinger (Kommunale forskningsenheter) Forskning trenger stort og smått («Small is beautiful») Det er ikke bare doktorgrader som er god forskning Smått er godt P Fugelli Det meste av det som skaper kvalitet i norsk medisin og allmennmedisin skjer i det små, i det stille, for eksempel i Arendal på en torsdag. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:1862-3

16 Ungdomsbilde 2005, fra omtale av gruppen på:

17 Veiledere Olav Rutle Veileder fra desember 1994 til sin død august 1996 Christian F. Borchgrevink Veileder fra 1997

18 Fremtidsønsker Mer formell tilknytning til et forskningsinstitutt/miljø (Institutt for Helse og samfunn UiO, AFE = Allmennmedisinsk forskningsenhet, UiA?) Samarbeidsprosjekter allmennpraksis sykehus (felles deltakelse i planlegging & gjennomføring) Mer balanse i fordeling av forskningsressurser til sykehus og kommunehelsetjeneste

19 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per Antall % av alle Forskningsmidler Forskningsmidler pr.lege Overordnede sykehusleger Underordnede sykehusleger (LIS) Sum sykehusleger % Almennleger/ fastleger/ kommuneleger m.v. Andre leger i Norge 5935 Sum alle %

20 Midler Midler til medisinsk til forskning Serie1 Serie RHF, HOD og KD 1 Allmennmedisin Gisle Roksund Norsk forening for allmennmedisin

21 Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: Utfordringer for fagutvikling og forskning i allmennmedisin S Hunskår J Røttingen Foretakene har i 2004 satt av til sammen millioner kroner til forskning. I tillegg er det indirekte ressurser som ikke er synliggjort. I alt utgjør forskningsinnsatsen 1-2 % av budsjettet. Fastlegene har en samlet omsetning på ca. 4,5 milliarder kroner og genererer refusjoner for legemidler fra trygden på 6-6,5 milliarder. Det er nødvendig å bygge opp forskningsaktiviteten i allmennmedisinen som helsetjeneste gradvis. En start vil kunne være 0,5 %, dvs. i overkant av 50 millioner kroner.

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO

Årsmelding 2014. Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Årsmelding 2014 Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), Avdeling for allmennmedisin, UiO Omslagsbildet:(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran (begge disputerte høsten 2013) og Espen Saxhaug Kristoffersen(disputerte

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo

ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo ÅRSBERETNING 2012 Allmennmedisinsk ForskningsEnhet (AFE) Oslo Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Institutt for Helse og Samfunn Universitetet i Oslo 1 Omslagsfoto: Per Hjortdahl AFE Oslo: Året 2012

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap

Allmennmedisinsk forskningsfond. Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Allmennmedisinsk forskningsfond Aktivitetsrapport 2010 med årsberetning og regnskap Innhold Forord...3 1. Allmennmedisinsk forskningsfond...4 1.1 Opprettelse...4 1.2 Formål...4 1.3 Vedtekter og retningslinjer...4

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2010 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Høydepunkter 2010 4. Bemanning 5. Forskningsprosjekter 6. Infrastruktur og intern fagutvikling 7. Nettverksarbeid

Detaljer

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO

Årsmelding 2014. Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Årsmelding 2014 Avdeling for allmennmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO Omslagsbildet :(fra venstre) Bjørn Espen Gjelsvik, Anh Thi Tran og Espen Saxhaug Kristoffersen med nylig mottatte doktorgradsdiplomer

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Prosjekter 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2009 6. Infrastruktur og intern fagutvikling

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

Rapport til Helsedirektoratet

Rapport til Helsedirektoratet 18. desember 2013 Rapport til Helsedirektoratet Forskningsnettverk i allmennmedisin og tannhelsetjenesten Fra styringsgruppen for prosjektet: Leder Guri Rørtveit, AFE Bergen og UiB Ivar Espelid, TkNN og

Detaljer

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8

1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 ÅRSMELDING 2014 1 STYRET... 2 2 NFAS REPRESENTASJON I LEGEFORENINGENS LANDSSTYRE... 2 3 MEDLEMMER... 3 4 ÅRSMØTET 2014... 3 5 STYRETS ARBEID... 8 6 FAGLIGE AKTIVITETER, REPRESENTASJON... 18 7 HØRINGSUTTALELSER...

Detaljer

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7

I N N H O L D. I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 I N N H O L D I. Om AFE-Oslo i 2013 organisering, aktiviteter, folk og erfaringer 7 Organisering 7 Folk (ansatte på AFE-prosjektet og stipendiater) 7 Doktordisputaser 2013 10 Støtte fra Allmennmedisinsk

Detaljer

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag?

o Er dette sentralisering av aktivitet som allerede foregår andre steder, eller [Zj Fungerer det de facto som landsfunksjon allerede i dag? Søknadsskjema for nasjonale behandlingstjenester Viktig bakgrunnsinformasjon: Se dokumentet Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale behandlingstjenester Helseforetak Sykehuset i Vestfold

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap.

ÅRSMELDING 2006 INNHOLD. Bakgrunn Side 2. 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2. 3. Personell... Side 6. 4. Organisasjon... Side 7. 5 Regnskap. ÅRSMELDING 2006 INNHOLD 1. Bakgrunn Side 2 2. Oppgaver og aktiviteter.. Side 2 3. Personell... Side 6 4. Organisasjon... Side 7 5 Regnskap. Side 8 6. Publikasjoner og presentasjoner.. Side 9 1. BAKGRUNN

Detaljer

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien

Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien IS-1887 Rapport Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i hjemmesykepleien Forslag til tiltak Heftets tittel: Riktig legemiddelbruk til eldre pasienter/beboere på sykehjem og i

Detaljer

Årsrapport 2005 - 1 -

Årsrapport 2005 - 1 - Årsrapport 2005-1 - Vi presenterer med dette årsrapporten for Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning (HØKH) for 2005. Dette er det første virksomhetsåret for HØKH, derfor har vi lagt vekt

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011. Forskning og fagutvikling PLANDOKUMENT 2011 1. BAKGRUNN OG FORMÅL 2. UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER 3. ORGANISERING OG RAPPORTERING 4. AKTIVITETSPLAN 2011 Forskning og fagutvikling Utdanning og kompetanse Nettverk og tjenesteutvikling

Detaljer

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015

Diabetesforum. Diabetes gjennom livet alles ansvar. Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetesforum Oslo Kongressenter, Folkets hus 22. 23.april 2015 Diabetes gjennom livet alles ansvar Gustav Vigeland, Livshjulet, 1933-34. Foto: Vigeland-museet. Praktiske opplysninger Velkommen til nasjonalt

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu

Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Allmennmedisinsk våruke 5.-9. mai 2014 Oslo Quality hotel Expo Fornebu Illustrasjoner: Colourbox Grunnkurs D Kurs i helsepolitikk Ledelseskurs HMS-kurs Emnekurs: Overdiagnostisering Emnekurs: Det moderne

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007

Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester. Faglig rapportering 2007 Forskningsprosjekter Høyspesialiserte tjenester Faglig rapportering 2007 Revidert utgave 2008 Side Forord... 2 DEL 1 Infrastruktur 1.1 Infrastruktur for forskning 1.1.1 Klinisk forskningssenter (KFS)...

Detaljer

Norske legers medisinske behandling av egen familie

Norske legers medisinske behandling av egen familie Solveig Gjengedal og Elin Olaug Rosvold Norske legers medisinske behandling av egen familie Michael 2005;2: 299 310 Sammendrag Bakgrunn. Som lege har man kunnskap og mulighet til å behandle sine familiemedlemmer

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3

Møter, kurs og seminarer se side 3 muskel skjelett Nummer 2/2012 27. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Os odontoideum Side 16 Medikamenter minst effektive behandling Side 23 Muskel&Skjelett

Detaljer

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring

Årsrapport 2011. Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring Årsrapport 2011 Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring 1 Innhold Forord 3 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring 4 Lærings- og mestringssentrenes arbeidsmåte og grunntanke 5 Samarbeidspartnere

Detaljer

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging

Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten Rapport fra Kunnskapssenteret nr 3 2010 Kartlegging Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Postboks 7004, St.

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Omsorg ved livets slutt 1

Omsorg ved livets slutt 1 Omsorg ved livets slutt 1 Innledning Omdømmet til et hvert helseforetak er avhengig av at pasientene opplever at de blir ivaretatt på en god måte. Inge Lønning har omtalt døden som den siste helsetjeneste.

Detaljer

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020

Norsk psykiatrisk forening. Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 Norsk psykiatrisk forening Plandokument for norsk alderspsykiatri 2011 2020 3 omslagsdesign: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS forsidefoto: Knud Nielsen design/ombrekning: Morten Hernæs, 07 Aurskog AS trykk:

Detaljer