Rett fra hjertet Side 18 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett fra hjertet Side 18 19"

Transkript

1 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR Rett fra hjertet Side 18 19

2 for ansatte i Helse Midt-Norge. Av all den strømmen som fosselandet Norge importerer fra utlandet, er en betydelig andel kull- og atomkraft. Fra høsten 05 dokumenterer Statnett gjennom en miljøgaranti at all den strømmen du kjøper av TEV er produsert av vannkraft, altså fornybar energi. Når du kjøper strømmen av oss, sier du nei til kull- og atomkraft, og ja til 100 % vannkraft. tlf

3 LEDER Når hjertet slår alarm Helseforetakene i Midt-Norge har investert et tosifret millionbeløp som gjør ambulansene til en enda viktigere del av våre sykehus. Rundt 400 nordtrøndere får hjerteinfarkt hvert år. Enkeltpersoner blant disse kan berge livet fordi behandling nå i mange tilfeller kan iverksettes tidligere. Mange andre, kanskje så mange som personer årlig, vil få et bedre liv etter infarktet enn om systemet med bærbart EKG-utstyr blant ambulansepersonell ikke hadde vært på plass. Bak oss ligger en debatt om plassering av en ambulansestasjon i Ytre Namdal. At det er knyttet sterke følelser til dette er fullt ut forståelig. Jo raskere kompetent behandling blir iverksatt, jo større er sjansen for å berge liv og helse. Saken om bærbart EKG-utstyr illustrerer nettopp at tidsaspektet er viktig. Lokaliseringsvalget for ambulansestasjon i Nærøy/Vikna er grundig utredet, forankret og gjort i samhandling med de involverte kommunene. De svært få minuttene som skiller de geografiske alternativene gir argumenter som går i ulike retninger, men minutter kan være lange når de angår nettopp deg. Den riktige lokaliseringen av stasjonen vil være en debatt som raskt preges av vanskelige spørsmål innen rettferdighetsfilosofi, som denne spalten ikke har til hensikt å gå inn på. En samlet stasjon i Nærøy/Vikna betyr at det legges et solid grunnlag for den framtidige kompetansen hos ambulansepersonellet. Saken er besluttet og vil styrke ambulansetilbudet i Ytre Namdal. Nord-Trøndelag er et fylke som fortsatt er preget av spredt bosetting. Derfor er en god ambulansetjeneste og slike løft innen som innen akutt infarktbehandling, svært viktig for oss som bor her. Det ligger sterke sentraliseringskrefter innen blant annet teknologi og kompetanse som drar i retning av et fjernere sykehustilbud for mange. Ambulansetjenesten som en god og integrert del av våre sykehus drar i motsatt retning. Det er med på å gi god sykehusbehandling uansett hvor langt unna Namsos, Levanger og Trondheim du måtte bo. Utviklingstrenden faller sammen med at Nord-Trøndelag er i front nasjonalt når det gjelder å opprette faste sykehustilbud nærmere pasientene. fresk Nr. 2 juni 2006 Internmagasin for Helse Nord-Trøndelag Ansvarlig utgiver: Helse Nord-Trøndelag HF Redaktør: Trond G. Skillingstad, Namsos e-post: tlf: / Forside: Bærbart EKG-utstyr med overføring av hjertedata til sykehusets spesialister. Sats, layout og annonsesalg: Trio Media, Namsos Opplag: 3000 Distribusjon: Sendes til alle ansatte i Helse Nord-Trøndelag m. fl. Papir: Trykt på resirkulert papir Dette betyr ikke at grunnsteinen i Sykehus-Norge, lokalsykehusene, svekker sin betydning. Det er ført en grundig debatt i de tre midtnorske fylkene, i særdeleshet Nord-Trøndelag, om spesialisthelsetjenestens framtid og form. Vanligvis får blålys og høyteknologisk behandling det meste av fokus, men denne gangen har de virkelig store oppgavene for sykehusvesenet kommet i front. Det handler blant annet om eldrebølgen som står i fare for å oversvømme medisinske pasientrom, dagligstuer, kott og bad fram mot år I denne og en rekke andre utfordringer er nettopp lokalsykehusene juvelen som sammen med kommunehelsetjenesten er de eneste som kan romme løsninger. At vi også skal overta regionale oppgaver fra universitetssykehuset i Trondheim vil ytterligere styrke sykehusinstitusjonene i Nord-Trøndelag. Befolkningen skal føle trygghet for at de får gode tjenester uansett hvor i fylket de bor, sa administrerende direktør Arne Flaat til Freskmeldinga tidlig i 2005, da det ble kjent at han takket ja til foretakets toppstilling. Ting tyder på at han har etterlevd tiltredelseserklæringen. INNHOLD Leder Direktørspalten Smånytt Fotballfest Beste som har skjedd meg Avdeling på skinner Vår kunst Steinar øverste sjef Nytt og nyttig på nett Når ting endrer seg til det bedre Infarktbehandling til deg Smånytt Forsterker åpenheten Tegninger blir veggpryd Jubilanter og nytilsatte På tampen FRESKMELDINGA

4 DIREKTØRSPALTEN Langspurt UT ÅRET Da jeg var student, leste jeg intenst måneden før eksamensdagen. Den noen uker lange lesespurten var helt nødvendig for å ha mulighet til å etterleve sensorenes krav. Tidlig på året var jeg nemlig ikke i rute. Det fikk jeg svi for når sommervarmen satte inn og jeg måtte sitte som limt til pulten på en halvfull, sommerlat lesesal. Som du vet, oppfatter jeg 2006 som Helse Nord-Trøndelags eksamensår. Nå holder det ikke lenger å si hva vi jobber med, hvor vi tar sikte på å forbedre oss og at vi en gang i framtida skal kompensere for manglende resultater. Det er nå vi skal vise at forberedelsene og arbeidet vårt har gjort oss i stand til å gi pasientene våre god behandling og samtidig innfri de overordnede målene som settes til oss. Oppgavene våre er å undersøke og behandle pasienter, undervise, forske og lære opp pasienter og pårørende. Årets eksamensoppgave er delt inn i fem konkrete oppgaver 1. Epikriser ut i rett tid 2. Unngå korridorpasienter 3. Redusere sykefravær 4. Styrke psykiatri og rus 5. Oppnå økonomisk balanse På fire av oppgavene ligger vi meget godt an. Epikrisetiden er redusert imponerende mye i år, og det skal bare et lite krafttak til før 80 prosent av dem er sendt ut innen sju dager. Å få behandling i sykehuskorridor er som regel faglig uheldig og oppleves av mange som uverdig. Vi har måttet ty til løsningen for å gi pasienter den behandlingen de trenger. Det er gjort enkelte grep for å redusere antallet på korridor. På lengre sikt må vi imidlertid forvente ytterligere press på våre indremedisinske avdelinger, og vi må derfor se på løsninger som gir god pasientbehandling til alle de som trenger det også i årene som kommer. Vi gikk inn i dette året med altfor høyt sykefravær. Sammen har vi snudd trenden, og trykket på dette arbeidet må vi ikke slippe opp. God deltakelse i årets arbeidsmiljøundersøkelse vil gi oss et godt redskap til å skape enda bedre arbeidsplasser og arbeidsmiljø i Helse Nord-Trøndelag. Vi skal opprettholde aktiviteten vår innen somatisk behandling, samtidig som vi styrker tilbudet innen psykiatri og rus. Da kan 1,6 milliarder kroner gå til å opprettholde og videreutvikle pasienttilbudet vårt, og ikke en krone må settes av til å kjempe mot gammel gjeld. Jeg skal ikke utbrodere dette mer enn å si at vi klarte dette i 2005 og har riktig retning også i Når det gjelder økonomisk balanse, er vi ikke helt på plass. Stortinget, helseministeren og det regionale helseforetaket har satt dette som et overordnet krav til oss. Etter at første halvår er gått er vi om lag i balanse, det vil si vel en million i minus. Dette er nærmere balanse enn sykehusene i Nord-Trøndelag har vært på svært lenge. Vi vet imidlertid at de kostnadene som vil komme utover høsten, tyder på at vi må slite for å holde balansen. Det er grunnen til at vi jobber med tiltak for å møte dette. Jeg forventer at vi nå griper sjansen, og at hver enkelt medarbeider i foretaket bidrar på sin måte til at vi innfrir dette kravet. Som nevnt handler det om et godt forankret krav som hviler på oss. Men ikke minst vil vi være i en unik posisjon ved inngangen til neste år dersom vi ikke har et tyngende økonomisk etterslep. Da kan 1,6 milliarder kroner gå til å opprettholde og videreutvikle pasienttilbudet vårt, og ikke en krone må settes av til å kjempe mot gammel gjeld. Så vel det gamle som det nye styret i helseforetaket er opptatt av at vi innfrir krav og forventninger fra befolkning, eier og oss selv. Styrene ledet av Lars Peder Brekk, Kolbjørn Almlid og Ole Meier Kjerkol har gjort et solid arbeid. Alt tyder på at vårt nye styre, med Steinar Aspli i spissen, vil fortsette tradisjonen og legge et godt grunnlag for foretakets videre utvikling. Vi er nemlig på god veg: Planer er blitt til virkelighet når det gjelder å flytte pasienttilbud nærmere der folk bor. Framtidsutsiktene for regionens sykehus (eierstrategien) er avklart, hvor det viktigste er slått fast: Et godt og solid innhold i våre lokalsykehus. Samtidig skal det jobbes videre med å flytte funksjoner ut fra St. Olavs Hospital til lokalsykehus i regionen. Og dessuten: Vi er på god veg til å løse de fem krav som er satt til oss. Gjennom dugnadsinnsats resten av året, er bestått på alle eksamensoppgavene innen rekkevidde. Takk for innsatsen dere har ytt for pasientens beste i Nord-Trøndelag, og ha en fortsatt god sommer.

5 Akkreditert avdeling Avdeling for laboratoriemedisin (ALM) i Helse Nord-Trøndelag har endelig nådd akkreditering. Kvalitetsstempelet er unikt i Norge for en hel laboratoriemedisinsk avdeling, og er til overmål samtidig gjennomført ved to geografisk atskilte sykehus. Jeg er stolt over jobben som vi i avdelingen har gjort. Dette har krevd stor innsats over lang tid, men engasjementet og gleden har vært sterk i avdelingen. Fokuset vårt har vært å sammen skape en avdeling i Nord-Trøndelag som når et enda høyere faglig nivå, med et internasjonalt anerkjent kvalitetsstempel som er svært få sykehusavdelinger forunt. Og til syvende og sist kommer arbeidet pasientene våre til gode, sier fungerende klinikkleder Sissel Moksnes Hegdal (bildet). Selve markeringen med overrekkelse av akkrediteringsbevis fra Norsk Akkreditering var 8. juni. Det betyr at laboratorietjenestene i HNT tilfredsstiller kravene i en internasjonal standard, NS/EN ISO/IEC Søknadsomfanget omfatter prøvetaking, analysene på medisinsk bioikjemi, medisinsk mikrobiolog, blodbank og faglige vurderinger og fortolkninger (blodbank). Både psykiatrisk klinikk og avdeling for laboratoriemedisin er nå ISO-sertifisert. Nå drøftes det om ISO-sertifisering av hele Helse Nord-Trøndelag skal gjennomføres. Fire til kokke-nm Også i år maktet kokker fra Helse Nord-Trøndelag å kvalifisere seg til NM-finale for institusjonskokkelag. Denne gangen har medaljesjansene økt, fordi foretaket faktisk stiller med to lag i finalen. Bjørn Sandnesmo og Arild Frydenlund ved Sykehuset Namsos deltar for tredje gang. Også Brita Finseth (Sykehuset Namsos) og Karin Klepp (Sykehuset Levanger) har sammen dannet lag og kvalifisert seg til finalen. Konkurransen foregår under Matfestivalen i Ålesund etter sommeren. Oppgaven består i å lage frokost, lunsj, middag og dessert til 12 personer, og bedømmelsen hviler på en rekke kriterier. Nye tjenester i Stjørdal Leder i fylkets eldreråd, Sigmund Lian, og prosjektleder Ingrid Hallan har tro på at behandlingstilbudet vil bli bedre med dette nye samarbeidet mellom sykehus og kommune. (Foto: John Enebak) Distriktspsykiatrisk senter på Stjørdal er bygd og tatt i bruk. Til høsten står somatiske tjenester for tur. Det distriktsmedisinske senteret (DMS) skal inneholde intermediærsenger og korttids- og rehabiliteringsplasser. Tilbudet retter seg inn mot løsninger som ligger mellom sykehusopphold og hjemmet. DMS Stjørdal er et femårig samarbeidsprosjekt mellom Stjørdal kommune, Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge. Helse Nord-Trøndelag arbeider også med å etablere spesialistpoliklinikker i senteret innen medisin, ortopedi, gynekologi, røntgen og kreftpoliklinikk. Ann Sissel Helgesen, avdelingssykepleier ved hjerteovervåkningen ved Sykehuset Levanger, er ansatt som enhetsleder ved DMS Stjørdal. Helgesen tiltrer stillingen 1. september i år. I tillegg er det utlyst to legestillinger i 40 prosent internt i Stjørdal kommune og Helse Nord-Trøndelag. Utlysning av øvrige stillinger kommer i løpet av august og september. Noen ganger er det godt vær. Da har du sjansen til å nyte Gammelinngangens utearealer. Forbedret serveringstilbud Den gamle hovedinngangen på Sykehuset Levanger er nå blitt et nytt serveringssted for medarbeidere og pasienter. I sommersol er det mulig å nyte pausen utendørs, fordi det er satt fram bord og stoler også der i tilknytning til kafeen. Også på psykiatrisk klinikk er nytt kantinetilbud på plass, noe som seg hør og bør ble innviet med sprudlebrus i champagneglass. Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger innviet ny kantine. På bildet: Else Barstad Nordgård (til venstre) og Venke Smulan. FRESKMELDINGA

6 Tlf Rehabilitering med glimt i øyet Med humor og kultur som viktige elementer i vår behandling, er Namdal Rehabilitering et annerledes behandlings/opptreningssenter. Behandlingstilbud for bl.a. Ortopediske pasienter Revmatikere Lungepasienter Slagpasienter Kronikere m/hjelpebehov Livsstilssykdommer 26 PLASSER Det nybygde senteret eies av alle namdalskommunene samt Bindal, og har avtalefestet faste plasser for Helse Nord-Trøndelag. Fagkompetanse for alle pasientgrupper samlet på ett sted for din skyld! SAMMEN er vi STERKE! Vi tilbyr overnatting til reduserte priser ENKELTROM Kr 595,- DOBBELTROM Kr 395,- Prisen er per person og inkluderer frokost! 7600 Levanger, Norway Tlf.: Fax: E-post: HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Videreutdanning Velg blant nesten 100 FORSKJELLIGE STUDIETILBUD innen helse, økonomi, administrasjon og ledelse m.m. Se våre internettsider for fullstendig oversikt. Fleksiblelt tilrettelagte studier velg studietypen som passer for deg. Ta kontakt, vi har ennå LEDIGE STUDIEPLASSER VESTVIK REKLAME AS Stimulerer forsømt muskulatur og bedrer stabilitet i hele kroppen Bedrer balanse og forenkler koordinasjon Forebygger skader og reduserer smerter i rygg, knær, hofter, ankler og føtter Bedrer blodgjennomstrømning i leggog lårmuskulatur Flere modeller arbeid-/ fritidssko HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG Telefon E-post: Serviceboks 2501, 7729 Steinkjer. Sverresgt. 29, 7800 Namsos Tlf: FRESKMELDINGA

7 Igjen fikk kreativiteten utløp, både i navn på fotballag, kostymer, måter å spille fotball på og ikke minst hvordan dommere skal påvirkes. Helse Nord-Trøndelags fotballfest samlet rundt 150 delvis spillende medarbeidere fra Levanger og Namsos til dyst på fotballbanen og dansegolvet. På de neste sidene får du se de 13 lagene som ofret sminke og kostymer i jakten på seier. FRESKMELDINGA

8 Fotballfes B-GJENGEN BRAINSTORMERS SLAGSIDA DORMINGHAM BRANN FK PARANOIA

9 HEMORAIDERS 2006 RBK TRESLEIVA HJEMME-LAGET GOD BONECOLLECTORS SUPERHELTENE AMKAM

10 Beste som har SKJEDD MEG For tre år og 16 kilo siden fikk Eivind Johnny Dahle diagnosen diabetes. Det er noe av det beste som har skjedd ham. Jeg var på mange måter på veg mot stupet med overvekt, elendig kosthold og ingen mosjon. Formen var så dårlig at jeg ikke engang orket å gå til butikken. Jeg har aldri vært så frisk som nå, så diabetesen er noe av det beste som har skjedd meg i voksen alder, sier Dahle. Ikke sin egen lege Medisin, mosjon og mat er nøklene for å holde sykdommen stabil. Da han fikk diagnosen for tre år siden, visste han temmelig lite om hva diabetes er og hva det medfører. Jeg leste om kurset, og tenkte at det var en grei måte å få mer informasjon på. Det er alltid en fare for at man blir sin egen lege, og det hadde jeg ingen plan om å bli, sier læreren fra Flatanger. Tøft for noen Selv om diagnosen kan være lik, arter diabetes seg forskjellig fra person til person. Ikke minst handler det om hvilke tankebaner som får dominere. Noen tar det veldig tøft å få en slik diagnose, og det er selvfølgelig aldri artig å få konstatert en kronisk sykdom. Men du trenger ikke dø i morra av den grunn, sier Dahle. Kursene gir rom for informasjon og dialog med ulike typer fagfolk. Dessuten er mye av poenget å utveksle erfaringer mellom de som faktisk opplever sykdommen på kroppen. Vi backer opp hverandre, sier Dahle. Mål og delmål Formen din har aldri vært så bra. Hadde du fått til det samme uten kurs med læring og mestring? Det er vanskelig å si, men jeg hadde nok ikke fått til akkurat det samme. Kursene var veldig oppløftende, og jeg tenkte annerledes etter å ha vært der. Spesielt gjelder det dette med de små målene. Det store målet, et godt liv med sykdommen, må brytes ned i delmål som du lykkes med å nå. Da merker du at innsatsen nytter, selv om du vil oppleve noen tilbakeslag fra tid til annen. Rom ble ikke bygget på en dag, sier Dahle. Av Trond G. Skillingstad Tre år er gått siden Eivind Johnny Dahle fikk konstatert diabetes type 2. Mye har skjedd siden da. Medisin, mat og mosjon er nå under kontroll, og Dahle stortrives med formen.

11 Hvor mye nytte har pasienten av læringsog mestringskursene? Lisbeth Østgaard Rygg har satt seg fore å finne det ut. Effektivt PASIENTTILBUD? Aldri før har lærings- og mestringstiltak blitt satt så kraftig under forskningslupen. Lisbeth Østgaard Rygg vier flere års arbeid på å se effekten av et av landets første lærings- og mestringssenter. Seeing is believing, heter det. Men for sykehusene skal ikke mistanke om god effekt av behandlingstilbud være noen langvarig sovepute. Behandling skal beviselig være god. Derfor fikk jeg forespørsel om å evaluere lærings- og mestringstiltakene i Helse Nord-Trøndelag. Senteret ble etablert i 1999 som det første i Midt-Norge og nummer tre i landet. Nå hadde de ønske om at det ble forsket på effekten av virksomheten i Nord-Trøndelag, noe jeg hadde lyst til, sier Rygg. Svarer undervegs Nå er hun i full gang. Forskningen på lærings- og mestringstiltakene skal munne ut i en doktoravhandling i Siden hun startet i august i fjor, har hun rigget til undersøkelsen og samlet inn data. Selv durkdrevne spørsmål får henne ikke til å tippe resultatet av hovedspørsmålet i doktorgradsarbeidet: Har lærings- og mestringstiltak effekt? Nei, jeg kan ikke si noe allerede nå. Men jeg skal skrive artikler undervegs som gjør rede for funn i undersøkelsene, sier Rygg. Fokus på diabetes Virkning av lærings- og mestringstiltak blir målt i form av bedre livskvalitet og mestring hos de som deltar på kurs. Studien vil basere seg på en stor mengde svar som kursdeltakere har bidratt med siden I tillegg vil Rygg blant annet gå tett på diabetes-kursene ved senteret. En gruppe på 140 pasienter har sagt seg villig til å være med. Halvparten deltar på kurs og svarer på en mengde spørsmål før kurset og inntil 12 måneder etter. De 70 andre som ikke går på kurs, fungerer som kontrollgruppe. Forskjellene mellom gruppene vil si noe om kurset har virkning. Fakta Tidligere forskning antyder at langtidsvirkningen kan være svak. Derfor spør jeg personene også lenge etter at kursene er avsluttet, sier Rygg. Interessant og spennende Hun er spent på hvilke svar undersøkelsene kommer til å gi. Det er veldig interessant og spennende. Lærings- og mestringssenter er ganske nytt i Norge. Nå får vi se om det vi bruker så mye tid og midler på, er effektivt for pasientens livskvalitet og mestring av sykdom. Og kanskje er dette med på å gi grunnlag for enda mer effektive tjenester innen læring og mestring, sier Rygg. Av Trond G. Skillingstad Forskning Lisbeth Østgaard Rygg, ansatt i Helse Nord-Trøndelag. Stipendmidler fra Helse Midt-Norge/NTNU Doktorgradsstudie, 1. august juli 2009 Undersøkelse i fire deler A. Avklaring av ideologisk og pedagogisk plattform for kursene som er holdt, og kurs som holdes nå. B. Analyse av innhentet materiale. Alle kursdeltakere har siden 1. januar 2004 fylt ut skjema (SF-12) om sin livskvalitet før kursets start, etter kursets slutt, etter 6 måneder og 12 måneder. C. Randomisert, kontrollert studie. 140 diabetes-pasienter. 70 er på kurs, 70 ikke på kurs i perioden (kontrollgruppe). Alle besvarer skjema som måler livskvalitet og mestring. Analyse av materialet. D. Dybdeintervju med 5 10 diabetespasienter før kurs og 6+12 måneder etter kurset. Utvikling FRESKMELDINGA

12 Avdeling PÅ SKINNER Sengepost D3 og hotellpost C3 fylte opp med mat og drikke, turklær og hjelm og spente seg fast for dresintur langs den nedlagte jernbanelinja som ender i Namsos. Turen startet ved Namsos camping klokka og skulle ende opp i Skage. Behovet for fornyet energi meldte seg undervegs, og derfor ble noe av lasten fortært i gapahuken like før Grytøya. Da følget skulle snu på Skage, mente flere at energien minst ville holde fram til Grong. Men de holdt seg til planen, og godt var det. Hjemvegen var nemlig fylt med motvind og et aldri så lite dresin-havari. Rundt klokka var gjengen tilbake i Namsos, røde i toppen og støle i beina men med upåklagelig humør. Etterbehandling av pasienter gir raskere og bedre resultat Ditt kurshotell i Nord-Trøndelag med spennende fasiliteter og godt vertskap Gode kombinasjoner skaper større trivsel og utbytte! VI FEIRER 25 år i 2006 Se aktivitetskalender på Trio Media Avtale med Helse Midt-Norge for følgende diagnosegrupper: Ortopedi Revmatiske lidelser Hjerte-/karsykdommer Hjerneslag Kronisk smerte (rygg) Lymfedrenasje Tlf Fax Meråker - -et annet sted Kurs/seminarer for inntil 250 personer, Kick-off, team-bygging og skreddersydde pakker. Blåturer til egen aktivitetsleir med bl.a.: Body-rafting, laksefiske, lerdueskyting og paintball. Utelunsj, ski, snøhule, isfiske og mye, mye mer. Telefon Fax E-post: - www. vertshuset.com Trio Media 12 FRESKMELDINGA

13 VÅR KUNST Sykehusene i Nord- Trøndelag er prydet med mange kjente og ukjente kunstverk. FreskMeldinga presenterer i hver utgave en av skattene som møter ansatte og publikum i Helse Nord-Trøndelag. Den gamle rammen hadde vridd hele bildet. Med ny ramme kom maleriet igjen til sin rett på møterom H1 ved Sykehuset Namsos. Bildet ble kjøpt på en utstilling ved Trøndelag Senter for Samtidskunst og har tittelen Interiør. Kunstneren bak bildet, Grethe Britt Fredriksen, har anvendt teknikken gouache på papir. Fredriksen driver med mange teknikker, blant annet foto, tegning og annet i utsmykningsoppdrag. Hun har nå i en periode vært konsulent for Helsebygg under byggingen av nye St. Olavs Hospital, og har tidligere blant annet laget en akustisk vegg ved Orkdal distriktspsykiatriske senter. FRESKMELDINGA

14 Steinar ØVERSTE SJEF 14 FRESKMELDINGA

15 Han kan framstå som litt forsiktig og sjenert, men suste inn i helsemanesjen akkompagnert av sure ambulansesirener og inhabilitet i første møte. Styreleder Steinar Aspli er på plass. Han blir beskrevet som bunnsolid, og kan tviholde på målene som er satt når situasjonen krever det. Det er overhengende fare for at han får bruk for nettopp de egenskapene i sin nye rolle. 1. mai ble Aspli styreleder i Helse Nord-Trøndelag, og er dermed øverste ansvarlige for en virksomhet som bruker 1,6 milliarder kroner årlig, har 2500 ansatte og bidrar til det viktigste velferdsgodet som er å oppdrive folks helse. Blålys på første møte Allerede på det første styremøtet merket han at det koster å være engasjert. Styret før ham besluttet å samle ambulansene i Nærøy og Vikna til en stasjon. Administrerende direktør har falt ned på lokalisering i Vikna. Slikt er ikke enkelt for en styreleder som også er ordfører i Nærøy. Det var ubehagelig. Veldig ubehagelig. Folk i kommunen forventer at jeg som ordfører er lojal mot deres interesser og ordner opp deretter. Jeg måtte holde tunga rett i munnen, gjøre det formelt riktige og be om å bli erklært inhabil. Noen har kritisert meg i ettertid, men det må jeg leve med. Formet av oppveksten Slik kan det gjerne gå når hattene er mange. Det er ikke slik at gårdbruker Aspli, senterpartimann Aspli, ordfører Aspli og styreleder Aspli alltid kan være helt på linje. Gården er viktig for meg. Den har jeg vært med å bygge opp, og derfra kommer mine erfaringer. Jeg er oppfostret med at man skal delta og ta ansvar. Det gir en del utfordringer når du er engasjert på flere fronter. Akkurat det er det alltid noen som vil bruke mot deg. STEINAR ASPLI Født: 1957 Yrke: Gårdbruker, heltidsverv som ordfører Utdanning: Agronom Bakgrunn: Gårdbruker med melk- og kjøttproduksjon siden Diverse tillitsverv tilknyttet primærnæring, og ulike politiske verv. Fire perioder i kommunepolitikken, og snart åtte år som ordfører i Nærøy kommune. Skrekkblandet fryd Hvorfor ble du valgt til styreleder? Jeg har fulgt med sykehusene blant annet gjennom kontaktutvalget, fordi jeg synes det er en viktig og interessant sektor. Med styrereform og større innslag av politikere i styrene, har jeg sagt åpent at jeg ønsket å være med. I Nærøy har vi vært gjennom en tøff omstilling, hvor vi har jobbet seriøst og stått av stormen. Det tror jeg blir lagt merke til, og kan vitne om egenskaper som er vesentlige i en krevende styrelederjobb. Og hvorfor takket du ja? Jeg hadde lyst til å være med. Jeg er og har vært ordfører i Nærøy, og konkluderte med at noen hadde tro på meg siden jeg ble spurt om dette styrevervet. Derfor tok jeg utfordringen, dog med en viss skrekk. Vil skape tillit Hvordan vil befolkningen merke at du er styreleder? Jeg vil understreke at tidligere styrer har gjort en god jobb. Når vi nå kommer inn, er mye på plass hva gjelder strategien for lokalsykehusene i framtida. Det handler om å bevare lokalsykehus med akuttfunksjoner. Grunnen er beredt, og vi skal holde fast på det. I tillegg vil jeg jobbe for bedre samhandling mellom sykehus og kommuner. Mye er gjort, men her må vi gjøre mer. Til slutt må vi sikre kontroll på pengebruken. Bare slik kan vi planmessig bruke ressursene til å utvikle tilbudet vårt. Vi skal sikre og utvikle trygghet, kvalitet og samhandling med kommunene. Slik vil befolkningen få tillit til styret. Trønder-Avisa skrev blant annet om at det handlet om gi og ta innenfor Senterpartiet, med et vinmonopol her og en lojal styreleder der Det er primitiv argumentasjon, og leit at noen beskylder andre for å ha gitt meg styreverv. Steinar Aspli (til venstre) og Paul Hellandsvik er to av personene som vil ha aller størst betydning for sykehusutviklingen i Nord-Trøndelag de nærmeste årene. Ildsjel Mens han gjør de tingene, skal han være avløser til sin egen avløser på gården. Og så var det hovedjobben som øverste folkevalgt i Nærøy kommune. Ikke rent sjelden må han ikle seg ordførerkjedet og representere. Jeg er noe på kontoret, og veldig mye rundt omkring. Jeg prøver å stille når lag og foreninger inviterer meg. Ildsjeler er viktig i samfunnet. Og sannsynligvis er han nettopp det selv også. Av Trond G. Skillingstad FRESKMELDINGA

16 Nytt og nyttig på nett Brystkreftfare også etter flere fødsler Det er kjent at førstegangsfødende har økt risiko for brystkreft noen år etter svangerskapet. En ny studie tyder på at svangerskapshormonene også har en ugunstig effekt etter senere fødsler. I en epidemiologisk studie utført ved Universitetet i Bergen har forskerne også sett på mors alder i forbindelse med brystkreftrisikoen i årene etter en graviditet. Generelt var denne økningen i risiko mest uttalt blant kvinner som var minst 30 år da de fikk barn, men en tidlig førstefødsel hindret likevel ikke en økt brystkreftrisiko etter påfølgende fødsler, skriver Britiske leger med stjerner i sikte Britiske allmennpraktikere vil fra neste år av bli vurdert jevnlig av det offentlige, og skal tildeles 1 til 3 stjerner slik at pasientene raskt kan få et inntrykk av kvaliteten på legens tjenester. En ekspertgruppe bestående av blant annet en lege, en sykepleier og en pasientrepresentant vil følge legene i to dager hvert tredje år og på grunnlag av dette gi en score på en skala fra 1 til 3 for legens totale virke, skriver Åpningstid, responstid på telefon, fleksibilitet i forbindelse med timebestilling, lokaler og selve behandlingen vil påvirke antallet stjerner. Praksiser som ikke når opp til minstekravene som settes av ordningen vil kunne risikere å miste avtaler med det offentlige. Legene vil bli oppfordret til å vise sin tildelte score åpent både på brevhoder og plaketter som er synlige for pasientene. Gamle hjerter slår godt Et eldre hjerte er nesten godt som nytt, ifølge en canadisk undersøkelse av hjertetransplantasjoner. Donorhjerter eldre enn 50 år var like gode som yngre hjerter etter operasjonen både i overlevelsesprosent, akutthjelp og rekonvalesenstid, skriver Kravene som stilles til organdonorer er strenge, og alder har ofte blitt brukt til å utelukke potensielle donorer, påpeker forfatterne bak studien. Hvis eldre hjerter kan transplanteres og fungere like godt som yngre utgaver, kan det øke tilgangen til donorhjerter. Behovet er definitivt til stede: I Norge utføres hjertetransplantasjoner hvert år, men mangelen på donorhjerter begrenser operasjonene. Forskere ved University of Alberta undersøkte 338 hjertetransplantasjoner i perioden for å sjekke om eldre hjerter klarte påkjenningen. 284 pasienter fikk hjerter fra donorer under 50 år, og 54 fikk hjerter som var eldre enn 50 år. De første 30 dagene etter operasjonen var pasienter med eldre donorhjerter mer i faresonen med 17 prosent dødelighet, Antidepressiva kan fremskynde diabetes En ny analyse konkluderer med at antidepressiva øker risikoen for å utvikle diabetes type 2 hos personer som allerede er i risikogruppen. I en studie, som blir lagt frem ved årsmøtet til den amerikanske diabetesforeningen, har forskere kommet frem til at risikoen for å utvikle diabetes type 2 øker med 2 3 ganger dersom pasienten bruker antidepressiva. Dette gjelder for mennesker som i utgangspunktet har økt risiko for å få diabetes type 2, skriver Studiens leder, Richard Rubin ved Johns Hopkins University School of Medicine, uttaler at dette er den første større studien som har gitt klare indikasjoner på at antidepressiva kan påvirke risikoen for diabetes 2. mot sju prosent for yngre donorhjerter. De var også mer utsatt for diabetes (33 prosent mot 19 prosent for yngre hjerter). Men det var ingen forskjell i intensiv hjelp, lengde på sykehusopphold, assistert pusting med ventilator eller tidlig frastøting av hjertet etter operasjonen, melder forskerne. Begge pasientgrupper hadde omtrent samme overlevelsesprosent etter ett år (74 prosent or eldre, 87 for yngre) og fem år (69 prosent og 76 prosent). Etter ti år var forskjellen omtrent utvisket 58 prosent for de med eldre hjerter og 59 prosent for de med yngre, skriver Favorittpasta Pasta og svinekjøtt i en kremet saus med pepperoni som krydder. Populær rett som er rask og grei å lage. To porsjoner: 300 g renskåret svinekjøtt i strimler 100 g pepperonipølse i skiver 2 ss olje 1 stk. gul paprika 1/2 stk. purre 2 båter hvitløk 1 beger crème fraîche 2 ss finhakket persille 2 dl kjøttbuljong (utblandet) 1/4 ts pepper Slik gjør du: 1. Stek pepperoniskivene i stekepanna i litt olivenolje sammen med svinekjøttet på middels sterk varme. Legg dette til side. 2. Del paprika i staver, purre i ringer og finhakk hvitløk. Surr grønnsakene i litt olje til de blir blanke og myke. 3. Ha kjøttet og pepperonipølsene tilbake i panna og tilsett crème fraîche og buljong. La småkoke i 2 3 min. Smak til med pepper, og dryss over persille. Serveres med pasta og en frisk salat. Kilde: Helsebiblioteket åpent på nettet Helsebiblioteket er en elektronisk formidlingskanal for oppdatert faglig kunnskap fra norske og internasjonale fagmiljøer. Med oppdatert faglig kunnskap menes blant annet ny forskning, oppsummert forskning, nasjonale faglige råd og retningslinjer fra offentlige myndigheter, veiledninger, råd og prosedyrer utarbeidet av anerkjente fagmiljøer. Med utgangspunkt i én nettside skal det være mulig å finne det meste av det man trenger for å være faglig oppdatert og for å få svar på de fleste spørsmål i løpet av rimelig kort tid. Målet for Helsebiblioteket er å være en nasjonal elektronisk kunnskapstjeneste for helsepersonell tilpasset deres behov. Sosial- og helsedirektoratet og de fem regionale helseforetakene er eiere av Helsebiblioteket, som driftes av og i Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Se mer på Søvn og slanking Ting tyder på at søvn er viktig for å holde vekta. En studie av mer enn kvinner viser at de som sover mindre enn fem timer om natta legger på seg mer over tid, enn de som sover sju timer hver natt, skriver Dette kan sannsynligvis ikke tolkes dit hen at en time på sofaen nødvendigvis er mer effektivt enn en times joggetur. Men natteranglingen, derimot

17 Når ting endrer seg TIL DET BEDRE... Det er underlig hvordan ting endrer seg. Sykehusene er et godt eksempel på det. Og jeg skal fortelle en liten historie for å belegge påstanden: Som ung journalist i Namsos på tallet skrev jeg en signert kommentar under tittelen Menn i hvite frakker. Bakgrunnen var en historie om en pensjonert skogsarbeider fra Namsskogan som var blitt innlagt på Namdal sykehus (det het jo det, den gang...). Han ble operert for brokk, mens plagene hans var i kneet. Min påstand i kommentaren var at mange mennesker har så stor respekt for menn i hvite frakker, det vil si legene, at de ikke tør protestere når diagnosen stilles. Jeg hevdet at legene er usedvanlig dårlig på kommunikasjon og opptrer med en betydelig arroganse overfor sine pasienter. Reaksjonene kom meget raskt, og de kom i orkans styrke fra sykehuset, anført av daværende direktør år senere mener jeg at det ikke er grunnlag for å skrive den samme kommentaren. Min opplevelse er at medarbeiderne på nordtrønderske sykehus er dyktige på kommunikasjon og opptrer langt fra arrogant. Så kan man sikkert finne eksempler på folk som både er arrogante og dårlige på kommunikasjon. Men det er ikke mitt hovedinntrykk. Jeg synes at sykehusene er dyktige på kommunikasjon. Det har jeg opplevd både som pasient, som pårørende og som redaktør. Man opptrer også med en helt annen ydmykhet i dag enn for 20 år siden. Det har jeg også opplevd. I tillegg mener jeg at det offentlige sykehusvesen i dag har en serviceinnstilling som man bare kunne drømme om for 20 år siden. Jeg har nemlig stått i sykehuskø. Ikke på et offentlig sykehus. Nei, jeg sto i kø hos en privat klinikk i Trondheim. Derfra hørte jeg ingenting, før jeg purret etter noen uker. Så fikk jeg et brev med beskjed om at joda, du står i kø. Jeg fikk et nytt brev med beskjed om Gjesteskribent i FreskMeldinga: ARVE LØBERG Sjefredaktør/adm.direktør i Trønder-Avisa at jeg sto i kø, men legen som skulle behandle meg var distriktslege i Finnmark og kom ikke til den private klinikken på noen uker... Til slutt ringte jeg fastlegen min den gang i Trondheim og ba om å bli strøket fra den private klinikkens køliste. Mitt problem var knyttet til øre, nese- og hals. Jeg ba fastlegen sette meg opp ved Sykehuset Namsos. Det tok tre dager fra min samtale med fastlegen til det lå et hyggelig brev i posten fra øre, neseog hals-avdelingen ved Sykehuset Namsos om at jeg hadde fått time to uker senere. Jeg har med andre ord belegg for min innledende påstand om at det er underlig hvordan ting endrer seg.... I dette tilfellet mener jeg ting har endret seg til det bedre. Og jeg er full av beundring for den jobben som medarbeiderne i Helse Nord-Trøndelag gjør. Hver eneste dag året rundt. Så kan det tenkes at vi i Trønder- Avisa noen ganger har oppslag som føles urettferdige, noen ganger til og med uriktige. Da er det viktig at vi husker på at avisa og sykehuset har forskjellige roller i samfunnet og at en del av fremskrittet i sykehusene er knyttet til større offentlighet og bedre kommunikasjon både med media og med pasientene. En av konsekvensene av denne åpenheten er også at historier kommer på trykk som for 20 år siden ble holdt innenfor sykehusets fire vegger. Jeg tror dere skal være glade for denne åpenheten, selv om den enkelte ganger kan virke belastende og i noen tilfeller urettferdig.

18 Infarktbehandling TIL DEG 18 FRESKMELDINGA

19 Behandling av hjerteinfarkt kan nå starte allerede i ambulansen eller hjemme hos deg. Rundt 400 nordtrøndere får hjerteinfarkt hvert år av pasientene kan nå få livsviktig behandling av ambulansepersonellet. Det kan redde liv og vil gi mange en bedre helse. Overfører måleresultat Årsaken er at bærbart EKG-måleutstyr nå er standard utrustning i ambulansene. Dermed kan viktige kliniske data overføres direkte til sykehuset. Sykehusets spesialister gjør en totalvurdering og avgjør om ambulansepersonellet på stedet skal gi medisiner for å løse opp blodproppen. Alternativt kan vurderingene tilsi at pasienten fraktes direkte til St. Olavs Hospital for behandling. Flere overlevelser, færre komplikasjoner Vi vet fra undersøkelser at dette har en betydelig effekt når det gjelder komplikasjoner og dødelighet fra hjerteinfarkt. Overordnet kan vi si at jo raskere riktig behandling kommer i gang, jo høyere overlevelse og lavere komplikasjonsrate, sier kardiolog ved Sykehuset Levanger, Torbjørn Graven. Bedre informasjon Oppgraderingen skjer i hele Helse Midt-Norge, med utstyrsinvesteringer på mellom 10 og 20 millioner kroner. Pengene går til bærbart EKG-utstyr i ambulansene. Målingene kan dermed gjøres i ambulansen, eller utstyret kan bæres med dit pasienten er. Samtidig er det kjøpt inn mottakerutstyr ved begge sykehusene. Vakthavende på medisin kan hente opp EKG-målingene, og foreta en vurdering av behandling på bakgrunn av EKG-målinger og kliniske opplysninger hentet inn av AMK og ambulansepersonellet. Transporttid virker inn Målet med hele systemet er å luke ut de riktige infarkttilfellene. I rundt 15 prosent av infarktene er det aktuelt med såkalt reperfusjonsbehandling, det vil si at kransårene rundt hjertet åpnes igjen. Dette kan skje enten ved medikamentell behandling eller ved kateterteknikk. Kateterteknikken utøves kun ved St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge. Dersom kliniske opplysninger og EKG-måling tilsier slik behandling, er transporttiden til St. Olavs Hospital avgjørende. Tar det mer enn en time dit, gis medisiner for å løse opp proppen. Tar det under en time, fraktes pasienten til St. Olavs Hospital uten medikamentell behandling, sier Graven. Sykehus i ambulansen Seksjonsleder for Helse Nord-Trøndelags prehospitale tjenester, Brit Karlsen, er glad for at kvaliteten på det totale sykehustilbudet nå heves ytterligere. Vi snakker mange ganger om at kompetent behandling skal starte så tidlig som mulig, og at ambulansetjenesten blir en stadig viktigere forlenget arm av sykehusene. Dette er et synlig og viktig steg, sier Karlsen. Hun oppfordrer samtidig pasientene om å ikke ta omveger hvis de mistenker hjerteinfarkt. Har du brystsmerter og frykter at det kan være infarkt, skal du ikke gå om legevakt, men ringe nødnummer 113 umiddelbart. Dette er viktig for å unngå unødig tidstap, sier Karlsen. Av Trond G. Skillingstad Ring 113 direkte når du har brystsmerter og mistenker et hjerteinfarkt. Det nye utstyret som er i nordtrønderske ambulanser kan bidra til å redde liv. FRESKMELDINGA

20 Dette er saker! Lungelege Thor Naustdal er både glad og ydmyk. Han vet nemlig at gaven fra Leka LHL vil gi pustehjelp til mange KOLS-pasienter. Dette kalles en Bipap. Maskinen gir pustehjelp i takt med din egen pust. For KOLS-pasienter med pustebesvær oppleves dette som svært behagelig. Dette er saker! fastslår overlegen ved Sykehuset Levanger entusiastisk. Finansiering av maskinen tok Leka LHL seg av innsamlede kroner ble gitt til sykehuset for å gi pasienter en bedre behandling. En ny Bipapmaskin er noe av det synlige resultatet. Naustdal er imponert og takknemlig. Selv om sykehusene er fulle av kostbart utstyr, tillater ikke budsjettene at alt nyttig kan kjøpes inn er en betydelig sum som vi har veldig stor nytte av. Dette er slett ikke hverdagskost, og vi er svært takknemlige for denne hjelpen fra Leka LHL, sier Naustdal. Tidligere leder av Leka LHL, Olfrid Helmersen, er en smule overrasket. Vi forstår ikke hva sykehuset har behov for, så derfor tilbød vi en gave på kroner basert på gaver fra folket på Leka. Jeg er overrasket over at sykehuset tok i mot gaven med så stor takknemlighet. Det setter vi veldig stor pris på, sier Helmersen. Elektroniske jobbsøknader Helse Nord-Trøndelag har, sammen med de øvrige foretakene i Midt-Norge, tatt i bruk elektronisk søknad på stillinger. Nå har Helse Nord-Trøndelag tatt i bruk løsningen også for interne stillinger. Dette betyr at den som søker intern stilling må lage sin egen CV på første gang man er inne. Ufullstendige søknader, hvor det for eksempel henvises til personalmappe, vil nemlig kun bli håndtert ut fra faktiske opplysninger som ligger i søknaden. Det er ikke nødvendig å legge ved attester og lignende det kan komme på et senere tidspunkt i tilsettingsprosessen. Tilgang til både internt og eksternt utlyste stillinger får du gjennom og internettsidene til Helse Nord Trøndelag Tilbyr trening Fysioterapeutene Bernt Andre Kristiansen og Martin Garstad ved Sykehuset Namsos tilbyr sykehusansatte kurs i effektiv kondisjonstrening. Kurset er ment å gjøre deltakerne i stand til å nå god form raskt, basert på godt utprøvde metoder. Treningen foregår blant annet med tredemølle, ergometersykkel, step-kasse og andre øvelser i salen på fysikalsk avdeling, samt noe utendørstrening. Med tilstrekkelig påmelding, vil kurs nummer tre starte opp til høsten. Kursdeltakerne må betale en avgift på 900 kroner. HF (www.hnt.no ) under Jobb hos oss. Stillinger som i dag bare utlyses internt på en avdeling, legges ikke ut i denne oversikten, men er en intern sak på den enkelte avdeling. Trenger du hjelp til utfylling eller den tekniske delen av innleggelsen av dine data, kan du kontakte Jobbnor (dette står beskrevet på Andre spørsmål kan rettes til: eller For øvrig er det i den enkelte annonse henvist til kontaktperson(-er) for mer informasjon om stillingens innhold. Her er det godt å sitte Sneiper og dets like er byttet ut med blomster, parasoll og koselig uteplass på sengepost H3 ved Sykehuset Namsos. Avdelingssykepleier Kari Østgaard er svært fornøyd med resultatet. Og vi merker at pasientene setter veldig pris på balkongen, sier Østgaard. Samlet pasienterfaringer Kunnskapssenteret har samlet statistikk fra undersøkelser av pasientenes erfaring med norske sykehus. Statistikken gir en oversikt over de data som foreligger, og gir samtidig mulighet til å gjøre sine egne analyser i tallmaterialet. Inngangsporten er Forskningshåndboka Fra ide til publikasjon på nett Håndboka er svært praktisk og nyttig for alle som driver med forskning og fagutvikling, med mange nyttige lenker. Den omfatter blant annet skriving av protokoller og søknader, forskningsmetodikk, litt om statistikk, og ikke minst hvilke instanser man må forholde seg til når man forsker.

21 Adgangskontroll ved sykehuset Kortlesersystem kombinert med ID-kort skal bidra til skjerpet sikkerhet ved Sykehuset Namsos. Systemet vil være det samme som ved Sykehuset Levanger. Teknisk avdeling avklarer nå med sykehusavdelingene på hvilken måte tilgang til ulike arealer skal sikres og eventuelt stenges. Allerede før årsskiftet skal det praktiske arbeidet være godt i gang. Leger uten grenser Årets store TV-innsamling går av stabelen søndag 22. oktober Inntektene går denne gang til Leger Uten Grenser. Helse Nord- Trøndelag deltar i arbeidet for å gjøre TV-aksjonen mer kjent, og jobber med å få seminarer i Namsos og Levanger som omhandler helsearbeidernes arbeid i vanskeligstilte områder. Samler ambulanser Helse Nord-Trøndelag samler ambulansene i Rørvik, Kolvereid og Salsbruket til en ambulansestasjon med høyere beredskap. Tiltaket skal styrke den totale ambulanseberedskapen i Nærøy og Vikna. Foretaket går i forhandlinger med Vikna kommune om konkret plassering ved Nærøysund-brua. Intern nettbutikk Litt angst når det gjelder å handle på nettet du også? Nå er vi i ferd med å komme farlig nært litt eksponeringstrening. Som vist i forrige FreskMeldinga, bestiller avdelingene ambulansetransport via intranett. Nå er også sentrallageret i gang med nettløsning. Web-løsninger har flere fordeler, så vi går stadig lenger i å ta i bruk netthandelen. Brukerne plukker varer fra sentrallageret i en virtuell handlekurv og ser hele tiden både hva den enkelte vare koster og prisen totalt for alle varene. Slik får kundene mye bedre kontroll på sine bestillinger. Og ikke minst: Butikken er åpen for bestilling 24 timer i døgnet, og kundene kan legge inn bestillinger akkurat når det måtte passe dem, sier avdelingsleder på forsyning, Jan Kjøren. Når vi trykker på bestill og handelen bankes, kommer en e-post inn som bekrefter bestillingen med både pris og antall. 12 avdelinger har nå tatt bestillingsportalen i bruk. I løpet av høsten skal hele foretaket være på plass, sier Kjøren. Kun enkeltpersoner i avdelinger autoriseres for å gjøre slike bestillinger. Enkelte avdelinger har også aktiv forsyning, slik at lageret oppsøker enheten for å ta opp bestillinger. Bestillingsportalen overtar ikke for den aktive forsyningen. Hva om lageret er tomt for varen som bestilles? Da bestiller vi den opp og ettersender. Det er dessuten mulig å sende e-post til lageret inne i bestillingsportalen, og vi kan kontaktes på telefonnummer 8815, sier Kjøren. Mange svarte Mens den forrige arbeidsmiljøundersøkelsen hadde liten deltakelse og ditto nærmest ubrukelige konklusjoner, tok foretakets medarbeidere rev i seilene i årets undersøkelse. Hele 72 prosent av medarbeiderne, rundt i tallet, tok seg tid til å svare på en stor mengde spørsmål som vil legge grunnlag for forbedringer. Svarene anonymiseres og analyseres, og konklusjonene vil om noen måneder komme tilbake til Nord-Trøndelag. Sørtrønderne kan dermed notere at de endte med lavere svarprosent enn Helse Nord-Trøndelag, mens blant medarbeiderne i Nordmøre og Romsdal og Helse Sunnmøre har noen flere funnet grunn til å gi sin tilstandsbeskrivelse. FRESKMELDINGA

22 Forsterker ÅPENHETEN Bygget er tiltalende, noe man får lyst til å gå inn i. Dette er den nye psykiatrien, sier regionsekretær i Mental Helse, Kirsten Paasche. Arkitekturen på DPS Stjørdal innbyr til å forsterke den økende åpenheten i psykiatrien, mener regionsekretær i Mental Helse, Kirsten Paasche. 22 FRESKMELDINGA

23 Hun syntes 9. mai 2006 ble en usedvanlig fin dag. Nord-Trøndelags andre distriktspsykiatriske senter ble åpnet i Stjørdal, et senter som brukerorganisasjonene også kan ta del av æren for. Vi er møtt med stor velvilje, og jeg føler virkelig at vi er tatt på alvor og hørt på i plan- og byggeprosessen, sier Paasche og legger kjapt til at jobben slett ikke er over. Jobben må gjøres hele tiden, og det må alltid være tett dialog mellom brukerne og de som tilbyr tjenestene. Avmystifisere DPS-åpningen ble markert litt ut over det vanlige. Ikke bare var direktør og styreleder i Helse Nord-Trøndelag dresset opp til fest. Også den øverste ledelsen i Helse Midt-Norge var på plass for å ta del i markeringen av styrket psykiatri i Nord-Trøndelag. Statens mål er å styrke psykiatrien, og dette bidrar til å nå det i vår region. Psykiatrien skal avmystifiseres, gjøres åpen i sin form og løftes fram, sa styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Kolbjørn Almlid. De dresskledte herrer sto på rekke og rad for å ta i mot gjestene, med helseminister Sylvia Brustad i spissen. Skryt fra ministeren Ordene klang godt i ørene på den høyest rangerte i forsamlingen, Sylvia Brustad. Vi ønsker en psykiatri nærmere der folk bor, og slik er DPS Stjørdal i tråd med regjeringens politikk. Dere har fått til et fantastisk bygg og har mange flinke fagfolk. Jeg er stolt over å få åpne senteret. Lykke til; til dem som trenger hjelp, til dere som Overlege Pål Sandvik skal lede virksomheten på DPS Stjørdal. jobber her og dere som skal styre virksomheten, sa helseministeren. Den nye psykiatrien Kirsten Paasche den nye psykiatrien kjennetegnes med rask behandling, høy kvalitet og raskt tilbake til normalt liv. Dessuten åpnes fagområdet stadig mer. Bare på de siste fem årene er det blitt helt annerledes. Folk flest ser nå på psykiske lidelser som noe som kan ramme alle. Og det rammer faktisk alle familier på en eller annen måte. At DPS Stjørdal er blitt en slik åpen institusjon i arkitekturen, forsterker åpenheten som begynner å prege psykiatrien, sier Paasche. Av Trond G. Skillingstad DPS Stjørdal Budsjett: Kr Byggestart: Ferdig bygg: Innflytting: Todelt totalentreprise med Byggmester Grande (bygg) og Hamstad AS (teknikk) Arkitekt: Letnes Arkitektkontor AS Rådgivende ingeniørfirmaer: Sweco Grøner og Planstyring AS Prosjekt- og byggeledelse: Helse Nord-Trøndelag HF Sengeenhet: Antall stillinger: 29 årsverk Antall sengeplasser: 20 Poliklinikken: Antall stillinger: 10 årsverk Antall konsultasjoner: Gjennomsnitt 4 pr behandlinger pr dag Støttetjenester: 8 9 årsverk knyttet til merkantile tjenester og kjøkken. Daglig leder DPS Stjørdal: Overlege Pål Sandvik Geografisk opptaksområde: Stjørdal, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta, 50 % av Malvik. I tillegg leier regional spesialenhet for spiseforstyrrelser en avdeling med 8 senger. FRESKMELDINGA

24 Det sto en gang å lese i en legejournal at bena allerede var under behandling på hudpoliklinikken. Pettersen laget like godt en bokstavtro tegning. Tegninger blir VEGGPRYD Det startet allerede da små fingre greide å holde fast i en blyant. Nå skal tegningene hans pynte opp sykehuset. Røykeforbudet, både i sykehus og i samfunnet for øvrig, har kommet trinnvis. Undervegs har debatten rast. 24 FRESKMELDINGA

Helse Nord-Trøndelag - status og retning

Helse Nord-Trøndelag - status og retning Helse Nord-Trøndelag - status og retning Presentasjon til formannskapet i Levanger 27. februar 2008 Arne Flaat Hovedoppgaver Undersøke og behandle pasienter Undervise Forske Lære opp pasienter og pårørende

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder

Værnesregionen DMS. Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Værnesregionen DMS Ann-Sissel Wangberg Helgesen Leder Historikk Henvendelse fra Stjørdal kommune til Helse Midt-Norge 01.12.04 Skisse for DMS Statlige prosjektmidler styrking av lokalsykehusene og samhandling

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet. Norges mest rock a helseforetak

Helse Nord-Trøndelag. Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet. Norges mest rock a helseforetak Helse Nord-Trøndelag Norges mest rock a helseforetak Bildene er hentet fra presentasjonene som ble gitt i møtet Helse Nord-Trøndelag består av Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. I tillegg kommer:

Detaljer

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag

PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag PLO meldinger - Et stort steg for bedre samhandling i Nord-Trøndelag IKT konferanse i Nord-Trøndelag 4.12.2014 Olav Bremnes Samhandlingssjef, Helse Nord-Trøndelag Hensikt med reformen Pasienter skal oppleve

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo

Den skjøre tilliten. Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Den skjøre tilliten Vi vet noe ikke dere vet. Hva kan dere bruke det til? Synspunkter fra Anne Lise Kristensen, helse, sosial og eldreombud i Oslo Dagbladet 26. september 2012 Lenes lidelse ble oppdaget

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Livet på Hospice Stabekk...

Livet på Hospice Stabekk... Livet på Hospice Stabekk... HOSPICEFORUM NORGE WEDNESDAY, APRIL 27, 2016 Her handler ikke alt om døden. Det handler også om livet. Om små gleder i den tøffeste tid. Om sola som skinner eller duften av

Detaljer

kjensgjerninger om tjenestene

kjensgjerninger om tjenestene 7 kjensgjerninger om tjenestene Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 2 av 10 Prosjektet Sammen om brukerkunnskap i Sandnes var et av KUP-prosjektene Side 3 av 10

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD

KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD KOMPETANSEHEVING KOLS KOMMUNENE I VESTFOLD Margrete Klemmetsby onsdag 30.mai 2014 Pasientforløp Vestfold 1 sykehus; SiV 12 kommuner 2200.000 somatisk nedslagsfelt Prosjekteier: Rådmennene i kommunene Klinikksjef

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0

Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, ÅRSRAPPORT, 2010. Versjon: 1.0 Versjon: 1.0 ÅRSRAPPORT, 2010 Brukermedvirkning på systemnivå v/klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Godkjent: Brukegruppen Dato: 22. mars, 2011 Godkjent: Klinikksjef Gisle Meyer Dato: Sammendrag

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helseog omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Samhandlingsreformen Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte

Detaljer

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få!

ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! ORGANDONASJON - den største gave et menneske kan få! Da Christiaan Barnard utførte den første hjertetransplantasjon i Cape Town i Sør- Afrika i 1967 var jeg 30 år. Jeg var nygift og bodde i Rotterdam.

Detaljer

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag

Ledelse i sykehus. og ledelse i velferdsstaten. Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Ledelse i sykehus og ledelse i velferdsstaten Arne Flaat Sykehusdirektør i Nord-Trøndelag Våre hovedinstitusjoner Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos DPS Kolvereid DPS Stjørdal Noen nøkkeltall 2500 medarbeidere

Detaljer

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015

Av Live Landmark / terapeut 3. august 2015 LITEN PLASS TIL MOTSTEMMER: Normen i ME-samfunnet er å presentere negative erfaringer. Forskerne, som fulgte 14 ME-fora over tre år, fant ingen eksempler på positive erfaringer med helsetjenesten. Den

Detaljer

Samhandling = Overgangene

Samhandling = Overgangene Olav Bremnes Samhandling = Overgangene Hva er gjort mht reformen i Nord-Trøndelag *ASU / PSU *Tjenesteavtaler *Fagråd, Nettverk, Dialogmøter *Andre samarbeidspartnere *Kommunal akutt døgnbehandling (KAD)

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2010 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag!

Gruppesamling 3. Hovedfokus: Fysisk aktivitet. Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Gruppesamling 3 Hovedfokus: Fysisk aktivitet Menneskekroppen er skapt til å gå minst fem kilometer hver dag! Blir vi sittende, vil det føre til sykdom Forrige samling Har dere hatt nytte av de forrige

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Opplæring til pasienter og pårørende

Opplæring til pasienter og pårørende HELSE NORD-TRØNDELAG HF Opplæring til pasienter og pårørende 2009 Sykehuset Levanger Sykehuset Namsos Hvorfor opplæring til pasienter og pårørende? Helse Midt-Norges Handlingsprogram 2007-2010 «Opplæring

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE

INTRODUKSJON AV NYTILSATTE INTRODUKSJON AV NYTILSATTE AKUTTMEDISINSK AVDELING SYKEHUSET LEVANGER Generell del Utarbeidet, september 2008. Revisjon 2, 05.01.10 Innhold 1 Velkommen...3 2 Visjoner og verdier...3 3 Organisering...3

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Erfaringer med KAD /ØHD

Erfaringer med KAD /ØHD rfaringer med KAD /ØHD rfaringskonferansen 24.11.2015 Olav Bremnes,Samhandlingssjef HNT Intensjon Intensjonen med KAD-tilbud var å bidra til døgnåpne kommuner ndret seg fra 1.12.12 ved oppstart av reformen

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

Hvilken selvråderett har vi?

Hvilken selvråderett har vi? Hvilken selvråderett har vi? Styrleder Nils Kvernmo St. Olavs Hospital HF NSHs lederkonferanse, 1. februar 2007 Styringslinja Klinikkledelse Avdelingsledelse Enhetsledelse Institusjoner og behandlingstilbud

Detaljer

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF

Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN. Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Møte mellom HMN ROR ORKide 24.09.08. Orientering om status og utfordringer i HMN Styreleder Kolbjørn Almlid Helse Midt-Norge RHF Institusjoner og behandlingstilbud i Helse Midt-Norge Kolvereid DPS Universitetssykehus

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få hofteprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109113 Innhold 4 Årsak til hofteproteseoperasjon Hva er en hofteproteseoperasjon?

Detaljer

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus

operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus operasjon selvstendighet Informasjon om overgangen fra barn til voksen på Ahus På Barne- og ungdomsklinikken er det 18 års grense, og når du blir så gammel, vil du bli overført til avdeling for voksne.

Detaljer

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013

Bedre oppgavedeling. Behov for kompetanse. Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Bedre oppgavedeling Behov for kompetanse Magne Hustavenes Sjef for helsefag 26.11. 2013 Klart vi skal! Disposisjon Hva er oppgavedeling? Hvordan ser fremtiden ut? Hva har LDS gjort på kompetanseheving

Detaljer

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge

Årsmelding 2014. Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Årsmelding 2014 Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt-Norge Virksomhetens organisering N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Midt-Norge har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune.

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken

foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken foto: fotolia.com Velkommen som ansatt i Vestre Viken Velkommen! Jeg er glad for at du har valgt å begynne hos oss. Du er nå én av om lag 9 300 ansatte. Sammen sørger vi for å gi befolkningen i vårt område

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad

Frisk og kronisk syk. MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad Frisk og kronisk syk MS-senteret i Hakadal 10.04.2013 v/psykologspesialist Elin Fjerstad 1 Frisk og kronisk syk Sykehistorie Barneleddgikt Over 40 kirurgiske inngrep Enbrel Deformerte ledd og feilstillinger

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015

LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 LOKLASYKEHUS OG POLITSK STYRING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN Bjarne Jensen LUFTAMBULANSEDAGENE 29.09 2015 HVA SKJER MED SYKEHUSENE NÅ? ANTALL HELSEFORETAK REDUSERT FRA 47 i 2002 TIL 19 I DAG HELSEFORETAKENE

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg.

Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. Mindful eating handler om å få et mer bevisst forhold til hva du spiser og hvorfor. Ny trend! Skulle du ønske du kunne kutte trøstespising og sjokolade? Kanskje mindful eating er noe for deg. TEKST JULIA

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer