Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter"

Transkript

1 1 Årsrapport for Overgrepsenheten, St Olavs Hospital HF 2007, vedrørende arbeid med voksne pasienter v/overlege Cecilie Hagemann, i samarbeid med overgreps-teamet. Bakgrunn og organisering Voldtektsmottaket ble etablert ved daværende Regionssykehuset i Trondheim i Fram til våren 2000 var tilbudet til voldtektsutsatte kvinner i det meste av Sør-Trøndelag et laverskel akuttmottak ved gynekologisk avdeling. Fra våren 2000 har tilbud om oppfølgingssamtaler ved psykiatrisk sykepleier vært en del av mottaket. Voldtektsmottaket for voksne (dvs kvinner over 16 år) flyttet mars 2006 inn i det nye Kvinnebarnsenteret, og er i her samlokalisert og samorganisert med Enhet for seksuelt misbrukte barn (SMB), som har ansvar for hele helseregion Midt-Norge. Her blir også barn utsatt for annen type omsorgsvikt og mishandling vurdert og undersøkt. Den nye felles enheten fikk navnet Overgrepsenheten fra mars Figur 1: Flyfoto av St Olavs Hospital under bygging, høst 2006 Selve mottaket og undersøkelsesrommet ligger i pasientmottaket i 1. etasje, sør i Kvinnebarnsenteret. Psykiatrisk sykepleier bruker et samtalerom på poliklinikken til sine pasientkonsultasjoner. Sykepleierne som er ansatt på gynekologisk poliklinikk, har beredskapsvakt i en 6-delt turnus på kveld, natt og i helgene, dette som en del av sin jobb med ansvar for mottak og assistanse ved undersøkelse av ofre (både voksne og barn) for seksuelle overgrep. Sykepleierteamet administreres av avdelingssykepleier (Turid Furnes) ved gynekologisk poliklinikk. Faglig/medisinsk ansvarlig for voksen-mottaket er overlege Berit Schei i 20 % stilling.

2 2 I 2007 var det ansatt en overlege (Cecilie Hagemann) i en prosjektstilling med 50 % klinisk og 50 % fordypning innen temaet seksuelle overgrep mot kvinner. En klinisk rettsmedisiner (Kari Ormstad) var ansatt i 10 % stilling. Fra august 2006 fikk overgrepsenheten én felles koordinator (Gerd Eva Fenheim) i 50 % stilling. (Koordinator i 50 % stilling, rettsmedisiner i 10 % stilling, samt overlege i prosjektstilling var finansiert via såkalte oppstartmidler fra Sosial-og helsedirektoratet, midler som gikk til oppstart av samtlige nye overgrepsmottak rundt om i Norges land.) Psykiatrisk sykepleier (Gunn Alsaker Gjershaug) var i 2007 ansatt i ca 40 % stilling, hun har ansvar for oppfølgingen av pasientene fra mottaket, i form av kriseavlastende støttesamtaler. Alle pasientene som har vært undersøkt på mottaket får tilbud om slik oppfølging. Figur 2: Overgrepsenheten feb 07. Foto: Astrid Haugen. Bak fra venstre: Barnelege Kjell Berntzen, gynekolog Berit Schei, gynekolog Cecilie Hagemann, psykolog Hans Hukkelås og barnelege Arne Kristian Myhre. Foran fra venstre: Psykolog Bente Iversen, koordinator og barnepleier Gerd Eva Fenheim og psykiatrisk sykepleier Gunn Alsaker Gjershaug. Assistentleger på vakt på Kvinneklinikken har som del av sitt vaktarbeid ansvar for akutt mottak av ofre for seksuelle overgrep. I 2007 var det 19 forskjellige leger fra Kvinneklinikken, som hadde fra 1-26 saker hver. Overlegen i prosjektstillingen hadde oppfølgingsansvar for alle pasientene som hadde vært på Mottaket, og samordnet den medisinske og rettsmedisinske oppfølgingen på poliklinikken med den psykososiale oppfølgingen ved psykiatrisk sykepleier. Klinisk/ rettsmedisinsk journal og billed-dokumentasjon Etter omfattende prosjektarbeid fra vår side, ble i februar 2007 den elektroniske rettsmedisinske journalen tilgjengelig i skjermet gynekologi i Doculive (det Siemensbaserte elektroniske pasientjournal-systemet i Helse-Midt-Norge). Dette førte til en forenkling

3 3 og en forbedring av legenes arbeid med journalen. So-sykepleierne dokumenterte også elektronisk i skjermet gynekologi under sykepleienotater. Skisser, andre skjema, mandat fra politi, fritak og annen korrespondanse ble scannet av egen sekretær og lagt i skjermet gyn. Figur 3: Rettsmedisinsk journal i Doculive Høsten 2007 fikk vi innkjøpt et digitalt speilreflekskamera til bruk ved Overgrepsenheten. Bilder skulle lagres digitalt på en skjermet disc (på grunn av tekniske problemer ble dette først i orden i 2008), i tillegg til at det ble laget en CD/DVD med bildene fra hver sak. CD/DVD ene ble lagret i eget låst skap. Figur 4: Kolposkop med påkoblet digitalt kamera

4 4 Underlivsskader ble etter sammenslåingen med barneklinikken mulig å dokumentere med kamera påkoblet et kolposkop, og bruken av dette utstyret kom mer i gang utover i løpet av 2007, ikke bare på tenåringene, men også på de voksne pasientene. Kolposkopiske bilder eller små videosekvenser blir nå lagret på en egen disk som befinner seg på mottaksrommet, samt i tillegg på en CD/DVD. Man planlegger innkjøpt en disk for back-up av denne sensitive informasjonen, da det har vist seg komplisert og kostbart å legge underlivsbilder på egen skjermet disk på sykehusområdet. Legen velger ut de bilder fra de to forskjellige kameraene som han/hun ønsker lagt inn i Doculive, slik at koordinator eller sekretær kan få lagt inn noen utvalgte bilder i Doculive, Skjermet gyn. Tilgangen til Skjermet gyn er begrenset, dvs at kun personale som håndterer so- saker, samt sosialmedisinske abort-nemndsaker, har slik tilgang. Rusanalyser, sporsikring og sædprøve I februar 2007 fikk vi opplyst fra klinisk farmakologisk avdeling ved St Olavs Hospital (v/dr Ketil Espnes) om at dette laboratoriet var blitt akkreditert for rettslige toxikologiske analyser. Dette forenklet vår hverdag, i og med at man da på klinisk, og ikke bare på et rettslig (via politiet) grunnlag kunne ta toksikologiske prøver av pasienter som møtte til undersøkelse ved Overgrepsenheten. I 2007 tok vi slike prøver av 24 av de 80 pasientene. På nyåret 2007 fikk vi en endring i sporsikringsprosedyrene. Man fikk egne nye papirpinnepakker fra Trondheim sentrum politikammer. Dette sikret enklere og sikrere prosedyre av sporsikringen, i og med at prøvene ikke lenger trengte å stå til tørk over et par timer, men kunne sikres og forsegles i papirposer med det samme. Figur 5: Pinnepakker til sporsikring

5 5 IVF * -avdelingens bioingeniører hadde inntil 2007 tatt seg av både et nativ (våt og ferskt) preparat, samt et fiksert utstryk (med et såkalt rødt strå, tidligere brukt til såkalt postcoital-test ved IVF-avdelingen) fra livmorhalskanalen for påvisning av sædceller. Denne servicen så de seg nødt til å innskrenke (pga bemanningsproblemer og økonomi), til kun å gjelde ett fiksert preparat. Våre so-sykepleiere sprit-fikserte preparatet, IVF-avdelingen sendte preparatet over til cytologi-laboratoriet for farging, og deretter ble preparatet undersøkt med hensyn på tilstedeværelse av sædceller. Svaret på denne undersøkelsen kunne legen eller psykiatrisk sykepleier i teamet overbringe hver pasient. På den måten fikk pasienten svar på om det var funnet sæd i hennes kropp, noe hun ellers ikke ville få med mindre saken var anmeldt og med mindre politiet hadde bestemt seg for å sende inn vatt-pinneprøvene tatt fra pasienten (noe vi vet de gjør i kun 30 % av anmeldte voldtektssaker). Tallmateriale fra sakene i ANTALL Figur 6: Antall henvendelser til Voldtektsmottaket Det var 81 henvendelser som ble registrert som såkalte voksen-saker ved Overgrepsenheten i 2007, en liten nedgang fra året før. Noe av nedgangen kan forklares ved at noen saker som tidligere ville blitt klassifisert som voksen-sak, nå ble klassifisert som en såkalt barnesak. Det var alder og so-sykepleiers vurdering, mer enn hvilken lege (barnelege eller gynekolog) som avgjorde om saken ble barne- eller voksen-sak. Det største hoppet i antallet saker var mellom 2004 og 2005, se fig. 6. * In vitro fertilisering (assistert befruktning)

6 6 Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket Frequency ,0 Alder, år 40,0 60,0 Mean =22,965 Std. Dev. =7,98 N =81 Figur 7: Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket i 2007, med antall saker på y- aksen. Antall saker UNDER Figur 8: Aldersfordeling av pasienter ved Voldtektsmottaket i årene I 2007 var den yngste so-pasienten som ble undersøkt av en gynekolog i vakt 13 år, den eldste var 51 år. Gjennomsnittsalder var 23 år (median 20,5 år). Aldersfordelingen likner den som er rapportert tidligere fra voldtektsmottaket i Trondheim, se figur 8, der de fleste av pasientene befinner seg i gruppen år, og ca 70 % er < 25 år. I flere av tenårings-sakene er både gynekolog og barnelege involvert. Barnelege tar seg av tenåringen, og foreldrene, sammen med en so-sykepleier. Deretter blir gynekologen tilkalt for å bistå barnelegen under den gynekologiske undersøkelsen, og også ofte ved den kroppslige, inkl. sporsikring. I løpet av dette året utviklet man et tettere samarbeid mellom barnelegene og gynekologene som ble fruktbart og nyttig, i sær når det gjaldt saker med tenåringer. 80 av pasientene var kvinner. Dette året ble det kun registrert ett mannlig offer.

7 7 68 pasienter (84 %) var bosatt i Sør-Trøndelag fylke, 4 pasienter oppga bosted Nord- Trøndelag og 9 kom fra andre steder. Dette var altså i hovedsak før den offisielle åpningen av Overgrepsmottaket for Nord-Trøndelag på Levanger, som fant sted i november (62 %) pasienter kom til Voldtektsmottaket på kveld, natt eller helgetid. 31 (38 %) pasienter ble tatt i mot på dagtid. 61 pasienter ( 75 %) ankom Voldtektsmottaket innen 72 timer, dvs den grensen vi har satt som øyeblikkelig hjelp og i tide for alminnelig sporsikring. Etter 72 timer er det mindre sannsynlig å finne DNA-spor etter en evt. gjerningsmann, samt at skader, særlig i underlivet ofte tilheles innen dette tidsaspektet. Imidlertid er det viktig å gi pasienter et tilbud om å komme i hvert fall for en støttesamtale/ psykososial oppfølging, samt for å få gjort en medisinsk undersøkelse og motta evt. behandling. Dette omfatter for eksempel å teste seg for graviditet og for kjønnsykdommer, motta forebyggende behandling og vaksiner mot seksuelt overførbare sykdommer, motta nødprevensjon etc. Av de 81 pasientene var det 20 som kom etter 72 timer, og 12 av pasientene kom etter mer enn 2 uker, disse siste kom hovedsakelig til overlegen i teamet. I 45 av sakene (56 %) forelå kroppsbilder som ledd i den rutinemessige skadedokumentasjonen av pasienter utsatt for seksuelle overgrep. Kolposkopiske bilder ble tatt av 47 pasienter (58%). Bruken av dette utstyret kom som sagt mer i bruk utover i 2007, uavhengig av om det forelå underlivs-skadefunn eller ikke. Vi har pr april 2009 notert oss at vi har utsendt lege-erklæringer i 28 av de 81 sakene (35 %) fra 2007, 5 av disse er utsendt i løpet av Vi har likevel temmelig sikre kunnskaper om anmeldelse for hele 47 (58 %) av sakene i 2007, dvs at politiet kun har bedt legen om en rettsmedisinsk erklæring i knapt 60 % av de anmeldte tilfellene. Den psykososiale oppfølginga Alle pasienter som har vært til en konsultasjon ved Overgrepsenheten, blir hvis de ikke uttaler et ønske om å få være i fred, aktivt oppsøkt (pr telefon) i løpet av en av de nærmeste dagene. I hver sak blir det gjort en vurdering av oppfølgings- og henvisningsbehov. Psykiatrisk sykepleier gir i utgangspunktet tilbud om 1-5 kriseavlastende støttesamtaler til den overgrepsutsatte. Psykiatrisk sykepleier gir tilbud om samtale med partner, familie og andre nære ved behov. I 2007 fikk psykiatrisk sykepleier telefonisk kontakt med 51 (63 %) av pasientene som hadde vært på Overgrepsenheten. 22 hadde 1 telefonsamtale, 23 hadde 2-3 telefonsamtaler og 6 hadde mer enn 3 telefonsamtaler med sykepleieren. I 2007 tok 35 (43 %) i mot tilbudet om minst 1 samtale med psykiatrisk sykepleier ved oppmøte på poliklinikken. 16 hadde 1 samtale, 10 hadde 2-3 samtaler og 9 pasienter hadde mer enn 3 samtaler. En pasient hadde hele 11 samtaler, samt 4 telefonsamtaler med psykiatrisk sykepleier Gunn. 11 av de 63 voksne pasientene (> 18 år) ble henvist videre til annen behandling: 5 henvist til psykiatrisk poliklinikk, 3 henvist studenthelsetjenestens psykologtilbud, 2 fikk oppfølging ved fastlege, samt 1 pasient fikk videre oppfølging ved Senter mot incest og seksuelle overgrep i Trondheim (Smiso).

8 8 11 av de 18 pasientene som var under 18 år, ble henvist til oppfølging ved spesialpsykolog ved Barne- og Ungdomsklinikken, 2 ble henvist til helsesøster, samt ytterligere 2 ble henvist til BUP/PUT. 14 av de 81 pasientene (17 %) som kom til Overgrepsenheten var allerede under psykiatrisk behandling. I flere av disse oppfølgingssakene ble det bedt om erklæring/uttalelse fra psykiatrisk sykepleier i forbindelse med søknad om voldsoffererstatning. Gunn Alsaker Gjershaug utarbeidet slike, i samråd med overlegen i teamet. Det er en del andre henvendelser fra pasienter, pårørende eller annet helsepersonell, hvor overgrepet kan ligge noe tilbake i tid. Disse har ofte et klart behov for psykososial oppfølging, men Overgrepsenheten (for voksne) har dessverre ikke kapasitet til å følge opp slike eksterne henvisninger. Vi har beklageligvis ingen voksen-psykolog ansatt i teamet. Vi ser med mismot på at ansatte ved nyoppstartede RVTS ikke skal jobbe noe klinisk. Sykepleiernes team-møter Avdelingssykepleier for gynekologisk poliklinikk Turid Furnes innkaller til og leder so-teammøtene, ca 1 gang pr måned. Team-møtene er viktige. Det å møtes for å dele erfaringer gir mye støtte til den enkelte og til team-følelsen. Det å kunne diskutere problemstilinger, samt dele opplevelser og erfaringer med andre som gjør samme jobb, ser vi på som en forutsetning for å kunne ha noe å gi over tid. Veiledning/debriefing Psykiatrisk sykepleier spør hver (hverdags) morgen om det har vært en so-sak, og om hvem av sykepleierne som har hatt saken. Hun drøfter saken med den aktuelle sykepleier, og ved behov for veiledning og støtte er Gunn Alsaker Gjershaug der. Gunn har ingen egen veileder, men diskuterer kasuistikker i teamet generelt, inkl overlegene i teamet. Legene forteller om sine kausistikker på morgenmøtet for legene ved Kvinneklinikken (som er daglig), evt diskuterer med overlegene i teamet (eller Gunn) en av de nærmeste påfølgende dagene. Utover dette tas saker opp på de ukentlige onsdags morgen-møtene, samt på de månedlige sykepleier team-møtene. Det er ellers ingen fast ekstern organisert veiledning, men det jobbes med et opplegg via RVTS (2008). Samarbeidet med teamet for Seksuelt Misbrukte Barn Ansettelse av felles koordinator i 50 % stilling (fra august 2006), var et stort positivt organisatorisk løft og har vært med på å bringe de to enheter (barn og voksen) sammen til en felles enhet. Det ble i løpet av 2006 innført et felles ukentlig morgenmøte for hele overgrepsenheten hvor alle overgrepssaker blir presentert og eventuelt drøftet. Det tilstrebes at den lege og den sykepleier som har hatt saker siden sist, deltar, og selv får lagt fram sine saker. Alle kan legge Barne- og ungdom-psykiatrisk poliklinikk eller avdeling/ psykiatrisk ungdomsteam

9 9 fram andre problemstilinger som angår overgrepsenheten på dette møtet. Vi innkaller eksterne samarbeidspartnere for drøfting, undervisning og faglig oppdateringer. Her deltar også barneleger (Arne Kristian Myhre og Kjell Berntzen), og de to fast ansatte spesialpsykologene på barneklinikken (Bente Iversen og Hans Hukkelås). I slutten av oktober 2007 reiste Arne Kristian Myhre til San Diego for et forskningsopphold, bl.a. med støtte fra Fulbright. Han fikk hospitere hos den ledende professor innen barneovergrep dr Joyce Adams. Internundervisning/møter Nytteverdi og praktisk bruk av rusmiddalanalyser, v/dr Ketil Espnes ved farmakologisk avdeling (februar). Orientering om nye rutiner i mottak av so-pasienter v/cecilie Hagemann, på morgenmøte for legene på Kvinneklinikken (mars). Infeksjonsmedisin/seksuelt overførbare sykdommer og so, v/ infeksjonsmedisiner Harald Steinum (april). Innlegg om psykoterapeutiske metoder de benytter ved Betania Malvik (en institusjon som behandler tidligere seksuelt misbrukte), ved psykolog Turid Kavli (april) Om mottak og behandling av pasienter utsatt for seksuelle overgrep v/ Cecilie Hagemann og Gunn Alsaker Gjershaug. I utgangspunktet var dette for personalet på Levanger sykehus (Nord-Trøndelags Overgrepsmottak). På en av disse dagene fikk 2 nye assistentleger fra Kvinneklinikken, St Olavs Hospital anledning til å delta. (september). Oppfriskningsundervisning i mottak av so-pasienter for sykpleiere/assistentleger ved avdelingen, v/cecilie Hagemann (september). I tillegg ble hver nye assistentlege og hver nye sykepleier lært opp individuelt. Eksterne presentasjoner/ undervisning For personale fra Kvinneklinikken Østersund (april). Om mottak og behandling av pasienter utsatt for seksuelle overgrep, for personalet på Levanger sykehus (Nord-Trøndelags overgrepsmottak), (september). Poster til åpningen av RVTS (oktober). for ansatte på Krisesenteret i Trondheim (november). Innlegg om vold mot kvinner i ulike land på Samrådsseminaret (november). Samarbeidsmøter Møte med Vibeke Kleveland (helsestasjon for rusmisbrukere) (januar). Deltakelse på idedugnad hos Rådmannen i Trondheim kommune (april). Møte med prosjektgruppa for oppstart Overgrepsmottak Nord-Trøndelag (mai). Jentevakta på besøk (mai). Møte med Legevakta i Trondheim (august). Møte med Frode Finnstad (jurist) fra Kontoret for voldsoffererstatning, Vardø (oktober). RVTS (Regionalt senter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggelse, Region Midt)

10 10 Deltakelse på eksterne kurs/seminar/konferanser Kurs i håndtering av kriser og krisereaksjoner (februar). RCOG konferanse: Forensic gynecology, London (mai). Kurs i regi av SSMB ** (mai). Barn og omsorgsvikt (mai). Implementeringskonferanse for Veileder for Overgrepsmottak, Ålesund, arrangert av sosial- og helsedirektoratet/ålesund kommune (oktober). Offisiell åpning av Overgrepsenheten og RVTS, Statens Hus (omvising på Overgrepsenheten etterpå) (oktober). Vold mot kvinner, kunnskapsinnlegg og presentasjon av de ulike lokale hjelpetilbud/organisasjoner. Arrangør: Samrådet vold mot kvinner (november). Hjemmeside I samarbeid med St Olavs informasjonsavdeling ved Astrid Haugen fikk vi mars 2007 opprettet vår egen hjemmeside på Kilden, St Olavs intranett. Deler av denne informasjonen ble også tilgjengelig på internett. Det ble opprettet lenker til viktige andre internettsider, samt en lenke til den skriftlige informasjonen vi alltid deler ut til våre pasienter: Psykiske reaksjoner etter overveldende hendelser. Startsiden Avdelinger Kvinneklinikken Enheter Overgrep Kvinneklinikken Overgrep og voldtekt Enheter Føde Akuttilbud Dersom du nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk Gynekologi eller andre seksuelle overgrep, kan du henvende deg til Gynekologisk Pasientmottaket i Kvinne-barn-senteret. operasjon og Dette er et akuttilbud til barn, ungdom, kvinner og menn. overvåking Spesielt om barn Overgrep Forskning og utvikling Vi hjelper deg på dine premisser. Du kan komme uten henvisning. Forholdet trenger ikke være politianmeldt. Alle Administrasjon som jobber her har taushetsplikt og du kan være anonym hvis du ønsker det. Mottaket er åpent hele døgnet og er gratis. Tilbud til ungdom og voksne på mottaket Oversiktsbilde (kart) (jpg 1,5 MB) Kontaktinformasjon: Døgnåpen telefon Adresse Kvinne-barn-senteret Olav Kyrres gate 11 Overgrepsenheten Barn Psykiske reaksjoner etter overveldende hendelser Tilbud til ungdom og voksne på mottaket Lenker Figur 9. Overgrepsenhetens hjemmeside på St Olavs intranett Kilden. Royal College of Obstetrics and Gynaecology (Storbritannias gynekologiske forening) ** Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

11 11 Samrådet vold mot kvinner, Trondheim Voldtektsmottaket var inntil høsten 2007 representert i Samrådet Vold mot Kvinner i Trondheim ved psykiatrisk sykepleier Eva Aagaard, etter dette overtok overlege Cecilie Hagemann som representant. Hun deltok på sitt første Samrådsmøte i desember. Se dessuten en omtale og beskrivelse av Overgrepsenheten fra St Olavs Hospital arkivmateriale fra 2007: aspx?epslanguage=NO Trondheim, 6. mai 2009, Overlege Kvinneklinikken/Overgrepsenheten Cecilie Hagemann

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte.

Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. Mottak av seksuelt overgrepsutsatte. En presentasjon av overgrepsmottaket ved Legevakta i Drammensregionen. v/ Anne Beth Helgeland Gunvor Olafsbye Unelsrød sykepleier Fagutviklingssykepleier Leder av overgrepsmottaket

Detaljer

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Voldtektsmottak Bergen Legevakt Årsrapport 2007 Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s.3 2. Statistikk s.4 o Tabell 1 - Antall pasienter s.4

Detaljer

Se oss tilbake for å gjøre framtiden bedre

Se oss tilbake for å gjøre framtiden bedre Se oss tilbake for å gjøre framtiden bedre De tre faser i utviklingen av Overgrepsenheten, Kvinne- Barn Senteret, St.Olav i lys av nasjonale og internasjonale bevegelser Ingen nevnt ingen glemt- men noen

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM

ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM ÅRSRAPPORT STATENS BARNEHUS TRONDHEIM 2011 Statens Barnehus Trondheim Carl Johansgt. 3, 4 etg. 7011 Trondheim Telefon: 73 89 57 00 Telefaks: 73 89 57 01 E-post: postmottak@barnehuset-trondheim.no http://www.statensbarnehus.no

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND

OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKET I AGDER ERFARING ETTER 1 ÅRS DRIFT BENEDICTE SEVERINSEN SEKSJONSLEDER AKUTTMOTTAK SSHF KRISTIANSAND OVERGREPSMOTTAKENE FLYTTER INN I SPESIALISTHELSETJENESTEN Overgrepsmottaket i Oslo

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

OVERGREPSMOTTAKET. Legevakta/sykehuset Levanger. Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08

OVERGREPSMOTTAKET. Legevakta/sykehuset Levanger. Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08 OVERGREPSMOTTAKET Legevakta/sykehuset Levanger Dordi-Helen Bogfjellmo Overlege gyn/føde/barsel Steinkjer sept-08 Sykehuset Levanger VÅR OPPGAVE: - 8 gyn-sykepleiere + 2 jordmødre; rullere - Gynekologer

Detaljer

Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO

Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Rettsmedisinens rolle ved mottak av ofre for seksuell vold Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Overgrepsmottakets roller helsehjelp og rettshjelp på den utsattes/fornærmedes premisser Klinisk medisinsk

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/10201-4 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep

Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep Barnets stemme - Barn som utsettes for overgrep v/seniorrådgiver Tone Viljugrein, Barneombudet Konferanse for Uroterapeutisk forening i Norden, Oslo, 20. mai 2015 Jeg skal si noe om Omfanget av vold og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO

Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kari Ormstad Rettsmedisinsk institutt UiO Skandinavisk Akuttmedisin 2011 Familievold/relasjonsvold Voksne mot barn /seksuell vold Voksne mot voksne med barn

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland

Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland Vefsn kommune er sty -firratkt. Etablering av interkommunalt overgrepsmottak i Mosjøen for voldsutsatte på Helgeland Innholdsfortegnelse: Hva er et overgrepsmottak? Bakgrunnen for etablering av overgrepsmottak.

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2013 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland

Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland Tom Ole Dalsrud Rådgivende lege Voldtektsmottaket for Sør-Rogaland Seksuelle overgrep - tall Det er ikke gjennomført nasjonal studie av forekomst av voldtekt og eller seksuelle overgrep i Norge Anslag

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til

Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til Legevakta i Drammensregionen holder til i nye og moderne lokaler og er legevakt for kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med til sammen 130 000 innbyggere. Vi har ca 50 000 konsultasjoner

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

VOLDTEKTSMOTTAKET FOR SØR ROGALAND VOLDTEKTSMOTTAKET I STAVANGER SENTRALISERT VED STAVANGER LEGEVAKT ÅRSRAPPORT 2007 SAMT STATUS FØRSTE KVARTAL 2008

VOLDTEKTSMOTTAKET FOR SØR ROGALAND VOLDTEKTSMOTTAKET I STAVANGER SENTRALISERT VED STAVANGER LEGEVAKT ÅRSRAPPORT 2007 SAMT STATUS FØRSTE KVARTAL 2008 Melding til utvalg for helse- og sosialtjenester 10.09.08-27/08 Deltagende kommuner i Voldtektsmottaket i Stavanger Bjerkreim, Egersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Time,

Detaljer

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund

Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt. Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Vår framgangsmåte når vi aner vold/ overgrep/omsorgssvikt Barne og ungdomsavdelinga i Ålesund Framgangsmåte HVORDAN NÅR HASTEGRAD 3 Veien til spesialisthelsetjenesten Akutt innleggelse Traume eller mistenkt

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsrapport 213 1 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge

Orientering om Rådgivningskontorene i Norge 1 Orientering om Rådgivningskontorene i Norge Velkommen Bodø 23.04.2008 Rådgivningskontoret for Salten, sted Bodø. 2 Hvem er vi? Etablert som prøveprosjekt i 1996 Permanent ordning fra jan. 2007 Gratis

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint

Kan fødselsangst kureres med sectio? Uro. Uro-Angst. Advarer mot Powerpoint Advarer mot Powerpoint Kan fødselsangst kureres med sectio? Thorbjørn Brook Steen Overlege, fødeavdelingen Seksjonsansvar Føde Gyn Mottaket OUS Ullevål Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer

Detaljer

Innledning. Dommeravhør

Innledning. Dommeravhør Årsmelding 2012 2 Innledning Statens barnehuset Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner med til

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP?

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE HVEM ARBEIDER PÅ BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset barn

Detaljer

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF

ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Praksisnytt Psykiatrisk Klinikk ET INFORMASJONSBLAD TIL PRIMÆRHELSETJENESTEN FRA PSYKIATRISK KLINIKK HELSE NORD-TRØNDELAG HF Innhold Suicidalvurdering på legevakt s. 2 Personlighetsforstyrrelser, -Screeningverktøy

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

Vold i oppveksten Likestillingssenteret

Vold i oppveksten Likestillingssenteret Vold i oppveksten Likestillingssenteret - Hvilket tilbud finnes for voldtektsutsatte? Og hva er vanlige reaksjoner og senskader? Rannveig Kvifte Andresen DIXI Ressurssenter mot voldtekt DIXI Ressurssenter

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver

Barnehuset Oslo. Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep. Hønefoss 16.03.11. Marit Bergh seniorrådgiver Barnehuset Oslo Erfaringer fra arbeidet med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Hønefoss 16.03.11 Marit Bergh seniorrådgiver Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008 2011 Vendepunkt Tiltak

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom

LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom LovLiG ung Informasjon om helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig,

Detaljer

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013

Helse på unges premisser. Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Helse på unges premisser Anne Lindboe, barneombud Kurs i ungdomsmedisin, 4.okt. 2013 Barneombudet skal være barn og unges talsperson Barneombudet har et spesielt ansvar for å følge opp Barnekonvensjonen

Detaljer

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø?

Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hvem passer på far eller mor når jeg er på skolen? Blir mor eller far sykere om jeg blir lei meg? Kommer mamma eller pappa til å dø? Hva skal jeg si til vennene mine? Hvem skal passe på meg? Hvorfor klarer

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen

Retningslinjer. Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming. vernmotovergrep.bufdir.no. Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen Retningslinjer Ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Illustrasjonsfoto: Sidsel Andersen vernmotovergrep.bufdir.no INNHOLD Retningslinjer 1 PLAKAT OM RETNINGSLINJER 3 2 INNLEDNING 4 3

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold, seksuelle overgrep, tvangsekteskap,

Detaljer

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid

Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid Denne brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med NAKMI. Brosjyren finnes elektronisk på våre nettsider www.nkvts.no Trykte eksemplarer kan

Detaljer

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune

Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune Ressurshelsestasjoner for premature barn i Bærum kommune - en modell basert på samhandling mellom sykehus og helsestasjon - Bakgrunn for opprettelse av ressurshelsestasjoner Innhold Samarbeid mellom kommune

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015

INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL. Fylkestinget 2011-2015 INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Fylkestinget 2011-2015 Dato: 23.04.2014 kl. 13:00 24.04.2014 Kl 09:00 Sted: Fylkestingssalen Arkivsak: 201400052 Saksliste 43/14 Interpellasjon fra Henrik Kierulf (H) - Fylkeskommunen

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru)

INGEN VET HVA SOM FOREGÅR I MITT HUS, BARE JEG KJENNER MIN SMERTE (sitat fra Mazocruzkvinne fra Puno, Peru) Laget av Ultimatum Design Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge. Har du blitt utsatt for kriminelle handlinger i form av fysisk og/eller psykisk vold,

Detaljer

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom

UNG. LOVLiG. Helserettigheter for ungdom LOVLiG UNG Helserettigheter for ungdom I Norge har vi en rekke lovbestemmelser som skal sikre alle lik tilgang til gode helsetjenester. For deg som er under 18 år og derfor regnes som mindreårig, har disse

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som

Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som 1 Alle barn opp til 16 år. Barn opp til 18 år ved incest Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep Barn som har blitt utsatt for vold Barn som har vært eksponert for vold Barnehuset tar også mot

Detaljer

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler

Presentasjon i ASU Nord Trøndelag. Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler Presentasjon i ASU Nord Trøndelag Rusbehandling Midt-Norge oversiktsbilde Prosessen i arbeidet med lovpålagte avtaler 26.april Elise Solheim Samhandlingsleder Helsedepartementet Helse Nord RHF Helse SørØst

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner Line Nersnæs 29. oktober 2013 Innhold Satsing sentralt Hvor omfattende er volden? Meld. St. 15 (2012-2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner «Det handler om å

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge

Prosjekt Transporttilbud psykisk syke. Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Ambulansetjenesten i Midt-Norge Prosjekt Transporttilbud psykisk syke Tett samarbeid mellom: Akuttpsykiatrien i spesialisthelsetjenesten HMN RHF Primærhelsetjenesten

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge

Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Etablering av felles journal i Helse Midt-Norge Trondheim 2016-10-11 Paul Georg Skogen, Fagsjef Helse Nord-Trøndelag paulgeorg.skogen@helse-nordtrondelag.no / 41 10 25 10 Øyvind Hauge, Prosjektleder Helse

Detaljer

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid

Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid De gode eksemplene,- samhandling på tvers av nivåer Samhandling i Østfold - forpliktende samarbeid Anne Grethe Erlandsen Samhandlingssjef ved Sykehuset Østfold HF Mer info. se www.sykehuset-ostfold.no

Detaljer

Tom Ole Dalsrud Overlege Stavanger legevakt

Tom Ole Dalsrud Overlege Stavanger legevakt Tom Ole Dalsrud Overlege Stavanger legevakt Seksuelle overgrep - tall Mørketall Anslag basert på mer avgrensede studier av ulike grupper i befolkningen og statistikk over anmeldte forhold til politiet

Detaljer

Bakgrunnslitteratur til undervisning

Bakgrunnslitteratur til undervisning Kll og TVE IMDi- 26-27 november 2014 V/ jordmor og helsesøster/rådgiver Justina Amidu RVTS-Midt Justina.amidu@stolav.no eller justinaamidu@hotmail.com Bakgrunnslitteratur til undervisning Mest av denne

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør

Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak. Tor Åm Samhandlingsdirektør Rehabiliteringstilsynet 2015/2016; Avvik, funn og tiltak Tor Åm Samhandlingsdirektør Tilsyn rehabiliteringstjenesten St. Olavs Hospital HF Avvik 1. St. Olavs Hospital har ikke system for å ha oversikt

Detaljer

seksuell trakassering og overgrep

seksuell trakassering og overgrep FFOs retningslinjer i saker om seksuell trakassering og overgrep Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFOs retningslinjer mot seksuell trakassering FFO skal være en organisasjon der seksuell trakassering

Detaljer

Helse på barns premisser

Helse på barns premisser Helse på Lettlest versjon BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på Helse på Hva er dette? Vi hos Barneombudet ville finne ut om barn får gode nok helsetjenester. Derfor har vi undersøkt disse fire områdene:

Detaljer

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008

Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Analyser av ø-hjelpsinnleggelser 2008 Oversikt over andel ø-hjelpinnleggelser pr fagområde og tid på døgnet Medisin utgjør ca. 50% av alle ø- hjelpsinnleggelser Kirurgi og ortopedi utgjør samlet i underkant

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011. Rapport nr. 3-2012 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011. Rapport nr. 3-2012 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011 Rapport nr. 3-2012 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 2 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN ISSN Beredskapssituasjonen ved norske

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte

ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN. Informasjon til elever og foreldre / foresatte ROAN KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN Informasjon til elever og foreldre / foresatte Koordinerende enhet for barn og unge Februar 2015 SKOLEHELSETJENESTEN I BARNESKOLEN ROAN KOMMUNE Side 2 Skolehelsetjenesten

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015

Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS. Formannskapet DRammen kommune 3.11.2015 Presentasjon av Legevakta i Drammensregionen IKS 1 Legevakta i Drammensregionen IKS eies av følgende kommuner: Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. 132.000 innbyggere 2 Organisasjonskart Representantskapskap

Detaljer

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE

HVA ER BUP? TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Bokmål Voksen TIL FORELDRE OG SAMARBEIDSPARTNERE Det er viktig at barn og ungdom vet litt om BUP før de kommer til oss. Brosjyrene Hva med meg da? og Kan BUP hjelpe meg? gir informasjon om BUP som er tilpasset

Detaljer

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG

Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Pilotprosjekt NYE RUTINER FOR EN HELHETLIG SAMMENHENGENDE SVANGERSKAPSOMSORG Oppdrag og mandat Fagråd tjenesteavtale 8 Tjenesteavtale 8; avtale mellom helseforetaket og kommunene Samarbeid om svangerskaps,-

Detaljer

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test

Et vanskelig valg. Huntingtons sykdom. Informasjon om presymptomatisk test Et vanskelig valg Huntingtons sykdom Informasjon om presymptomatisk test Utgitt av Landsforeningen for Huntingtons sykdom i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser Et vanskelig valg Innhold Hva kan

Detaljer

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever.

Personale: Helsesøster. Lege og psykolog på Helsestasjon for Ungdom brukes for individuell oppfølging av elever. [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] Sandnes - i sentrum for fremtiden SANDNES KOMMUNE HELSETJENESTER I VIDEREGÅENDE SKOLE 2015-2020 HELSESTASJONSTJENESTER 1 VIDEREGÅENDE SKOLE Personale:

Detaljer

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012

Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen. Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 Vold i nære relasjoner koordinering av innsatsen Line Nersnæs og Anne Brita Normann Politiavdelingen 17. oktober 2012 En stadig bredere, sentral satsing mot vold i nære relasjoner Regjeringens handlingsplaner:

Detaljer