Austveg, B. (2006). Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforl. [Kap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austveg, B. (2006). Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforl. [Kap."

Transkript

1 Institutt for helse, ernæring og ledelse, Jordmorutdanningen Emnekode: JORD 7500 Emnenavn: Kvinner og gynekologiske sykdommer Studieår: 2012 Kull: Jordmor 2011 Semester: Vår Studieprogram: Jordmorutdanningen Avdeling: Institutt for helse, ernæring og ledelse Fagansvarlig / emneansvarlig: Bente Dahl Spidsberg Ajour: Kjernelitteratur: Kjernelitteratur i emne 5 skal ha et omfang på ca. 800 sider. Av dette er ca. 400 sider definert som obligatorisk litteratur. De resterende 400 sidene velger studentene fritt etter interesse og behov relatert til mappearbeidet. Obligatorisk litteratur: Austveg, B. (2006). Kvinners helse på spill: et historisk og globalt perspektiv på fødsel og abort. Oslo: Universitetsforl. [Kap. 7-12] Barber, D. (2011). Infertility and assisted conception. I J. Magill-Cuerden, & S. Macdonald (Red.), Mayes' midwifery (14. utg., s ). London: Baillière Tindall. Bergsjø, P. (2010). Benigne svulster. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Bergsjø, P. (2010). Gynekologisk undersøkelse. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Bergsjø, P. & Nesheim, B.-I. (2010). Gynekologisk handlingsprogram. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Gamnes, S. (2011). Metodebok [2011] (5. utg.). Oslo: Sex og samfunn. [Kap. 4] Haaland, W. (2010). Sexologi. I A. Brunstad, & E. Tegnander (Red.), Jordmorboka: ansvar, funksjon og arbeidsområde (s ). Oslo: Akribe.

2 Jackson, K. (2011). Sexuality. I J. Magill-Cuerden, & S. Macdonald (Red.), Mayes' midwifery (14. utg., s ). London: Baillière Tindall. Jerpseth, H. (2010). Sykepleie ved gynekologiske sykdommer. I H. Almås, D.-G. Stubberud, & R. Grønseth (Red.), Klinisk sykepleie : bind 2 (2. utg., s ). Oslo: Kjelsvik, M. & Gjengedal, E. (2011). First-time pregnant women's experience of the decision-making process related to completing or terminating pregnancy - a phenomenological study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), doi: /j x Magill-Cuerden, J. & Macdonald, S. (Red.). (2011). Mayes' midwifery (14. utg.). London: Baillière Tindall. [Kap. 7 og 8] [Finnes også i elektronisk utgave: https://idp.feide.no/simplesaml/module.php/feide/login.php?aslen=207&auths tate=_cf81bd4ec66a5f9fceaa90b5d15a939c4d5175f34b%3ahttps%3a%2f%2 Fidp.feide.no%2Fsimplesaml%2Fsaml2%2Fidp%2FSSOService.php%3Fspen tityid%3dhttps%253a%252f%252fwww.dawsonera.com%252fshibboleth%2 6cookieTime%3D %26RelayState%3Dcookie%253Abe4fdbac] Maltau, J. M. (2010). Genital descens. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Maltau, J. M. (2010). Spontan abort og ektopisk graviditet. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Moen, M. H. (2010). Blødningsforstyrrelser og menstruasjonsplager. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Moen, M. H. (2010). Endometriose. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Moen, M. H. (2010). Pubertet, menstruasjonssyklus, klimakterium. I A. Brunstad, & E. Tegnander (Red.), Jordmorboka: ansvar, funksjon og arbeidsområde (s ). Oslo: Akribe. Nesheim, B.-I. (2010). Klimakteriet. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Nesheim, B.-I. (2010). Provosert abort. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo:

3 Nesheim, B.-I. & Nesvold, H. M. F. (2010). Seksuelle overgrep. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Schei, B. (2010). Psykososial gynekologi. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Sekse, R. J. T., Raaheim, M., Blaaka, G. & Gjengedal, E. (2010). Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(4), Sommerseth, E. (2007). Møtet med abortnemda : et angrep på kvinners integritet : kvinners erfaringer i møte med abortnemnda ved sene svangerskapsavbrudd Sykepleien forskning, 2(3), Stray-Pedersen, B. (2010). Genitale infeksjoner. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Sundby, J. (2010). Kvinnehelse. I A. Brunstad, & E. Tegnander (Red.), Jordmorboka: ansvar, funksjon og arbeidsområde (s ). Oslo: Akribe. Tanbo, T. (2008). Er befolkningens fruktbarhet endret? Tidsskrift for Den norske legeforening, 128(3), Tropé, C. & Onsrud, M. (2010). Maligne svulster. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Åbyholm, T., Tanbo, T. & Molne, K. (2010). Hyperandrogene tilstander. I P. Bergsjø, J. M. Maltau, K. Molne, & B.-I. Nesheim (Red.), Obstetrikk og gynekologi (2. utg., s ). Oslo: Ressurslitteratur: ABC of subfertility. Artikkelsamling hentet fra British Medical Journal. [Ligger i egen mappe på Fronter] Almås, E. (2004). Sex og sexologi. Oslo: Universitetsforl. Alvsvåg, H., Andersen, N., Gjengedal, E. & Råheim, M. (Red.). (1997). Kunnskap, kropp og kultur: helsefaglige grunnlagsproblemer. Oslo: Ad notam Gyldendal. Bakken, K., Alsaker, E., Eggen, A. E. & Lund, E. (2005). Østrogenbehandling og brystkreft. Tidsskrift for Den norske legeforening, 125( 3),

4 Broen, A. N., Moum, T., Bødtker, A. S. & Ekeberg, Ø. (2006). Kvinners psykiske reaksjoner på spontan og provosert abort. Sykepleien forskning(1), Engelsrud, G. (2006). Hva er kropp. Oslo: Universitetsforl. Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2011). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge (5. utg.). Oslo: Helsedirektoratet. (2010). Forebygging av uønsket svangerskap og abort : strategier for bedre seksuell helse (Rapport IS-1813). Oslo: Helsedirektoratet. Landmark, B. T., Bohler, A., Loberg, K. & Wahl, A. K. (2008). Women with newly diagnosed breast cancer and their perceptions of needs in a health-care context. Journal of Nursing & Healthcare of Chronic Illnesses, 17(7B), Mjaaland, I., Segers, R. M. P., Dybvik, K. I., Bjerkeset, O., Kvaløy, J. T. & Heikkilä, R. (2010). Residiv og overlevelse etter brystbevarende behandling av. Tidsskrift for Den norske legeforening, 130( 4), Nerum, H., Halvorsen, L., Oian, P., Sorlie, T., Straume, B. & Blix, E. (2010). Birth outcomes in primiparous women who were raped as adults: a matched controlled study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 117(3), NOU 1999:13. (1999). Kvinners helse i Norge Hentet fra [Kap. 3,4 og 8] Onsrud, M., Sjoveian, S., Luhiriri, R. & Mukwege, D. (2008). Sexual violence-related fistulas in the Democratic Republic of Congo. International Journal of Gynaecology & Obstetrics, 103(3), Payne, D. & Goedeke, S. (2007). Holding together: caring for clients undergoing assisted reproductive technologies. Journal of advanced nursing, 60(6), Pettersen, R. C. (2008). Oppgaveskrivingens ABC: veileder og førstehjelp for høgskolestudenter. Oslo: Universitetsforl. Roalkvam, S. (2006). Hvordan det umulige blir muliggjort på "Go I H. Grimen, & B. Ingstad (Red.), Kulturelle perspektiver på helse og sykdom (s ). Oslo: Universitetsforl. Ruyter, K. W., Solbakk, J. H. & Førde, R. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk (2. utg.). Oslo: Schei, B. & Bakketeig, L. S. (Red.). (2007). Kvinner lider - menn dør: folkehelse i et kjønnsperspektiv. Oslo:

5 Seeberg, T., Rud, T. & Moen, M. H. (2003). Klimakteriehåndboken (2. utg.). Oslo: Sommerseth, E. & Sundby, J. (2008). Ultralydscreening som kroppslig erfaring ved misdannelser på fosteret Vård i Norden, 28(2), Sosial- og helsedirektoratet. (2007). Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft (Nasjonale faglige retningslinjer IS-1524). Oslo: Helsedirektoratet. Sosial- og helsedirektoratet. (2008). Håndbok for abortnemndarbeid (IS-1496). Oslo: Helsedirektoratet. Spidsberg, B. D. (2007). Vulnerable and strong -- lesbian women encountering maternity care. Journal of advanced nursing, 60(5), Spidsberg, B. D. & Sørlie, V. (2012). An expression of love - midwives' experiences in the encounter with lesbian women and their partners. Journal of Advanced Nursing, 68(4), doi: /j x St.meld.nr. 16 ( ) (2003). Resept for et sunnere Norge : folkehelsepolitikken. Oslo. Tveiten, S. (2007). Den vet best hvor skoen trykker-: om veiledning i empowermentprosessen. Bergen: Fagbokforl.

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie

Litteraturliste for Bachelor i tannpleie 1.studieår kull 2013 Litteraturliste for Bachelor i tannpleie Alle 3 kull, studieår 2013-2014 Emne 4TAET11 Tannpleiens etiske og historiske yrkesgrunnlag Fugelli, P. (2005) 0-visjonen, essays om helse

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN

ARBEIDSHEFTE. Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUINTEN ARBEIDSHEFTE Videreutdanning i intensivsykepleie Advanced Intensive Care Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUINTEN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie INNHOLD 1. Innledning... 3 Intensivsykepleierens

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Abort eller ikke? nr. 2-2013 årgang 11. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: Prematurfødte på mammas bryst Slik feiret vi jordmordagen Kompetansesenter for revmatisme Jordmora nr. 2-2013 årgang 11 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Abort eller ikke? Har du fått

Detaljer

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis.

Litteraturliste bachelor i tannpleie 2014-2015 Litteraturen som er angitt dekker både teori og praksis. 1.studieår Emne: 4TAFH11: Folkehelse og enkeltmennesket, 10 studiepoeng Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving for studenter (5. utg..). Oslo: Gyldendal Finbråten, H. S., & Pettersen, S. (2009).

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

Jordmora. Afrikanske kvinner Tier om overgrep. nr. 1-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf

Jordmora. Afrikanske kvinner Tier om overgrep. nr. 1-2014 årgang 12. tidsskrift for jordmorforbundet nsf I DETTE NUMMERET: På fødeklinikk i Kambodsja Tidlig samtale om levevaner Jordmor for rusavhengige Jordmora nr. 1-2014 årgang 12 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Afrikanske kvinner Tier om overgrep Kunngjøring

Detaljer

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN

ÅRET 2009 PÅ KVINNEKLINIKKEN 1 INNHOLD: Året 2009 på Kvinneklinikken. s. 3 Strategiplan for Kvinneklinikken s. 4 Organisasjonen Kvinneklinikken s. 5 o Gynekologisk seksjon s. 7 o Obstetrisk seksjon s. 7 Bemanning s. 9 Økonomi s. 11

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

13. Ressurser og referanser

13. Ressurser og referanser KAPITTEL 13 13. Ressurser og referanser I dette kapittelet finner du oversikt over prosjekter og tiltak der du kan søke assistanse til arbeidet, herunder forebygging, avverging og helsehjelp. Kilder og

Detaljer

Jordmora. Å være til stede. i hjertet av jordmors ideologi. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2014 årgang 12

Jordmora. Å være til stede. i hjertet av jordmors ideologi. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 3-2014 årgang 12 I DETTE NUMMERET: Tidlig hjemreise etter fødsel Åredusere bruk av keisersnitt Psykologisk smertemestring Jordmora nr. 3-2014 årgang 12 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Å være til stede i hjertet av

Detaljer

Jordmora. sukkerbabyer. Flere føder store. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 1-2011 årgang 9

Jordmora. sukkerbabyer. Flere føder store. tidsskrift for jordmorforbundet nsf. nr. 1-2011 årgang 9 I DETTE NUMMERET: Proaktiv fødsel gir færre keisersnitt Voldtatte får fødselstraumer Jordmor startet for seg selv Jordmora nr. 1-2011 årgang 9 tidsskrift for jordmorforbundet nsf Flere føder store sukkerbabyer

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste

Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Sammenheng mellom brukermedvirkning og pasientsikkerhet i dagens operasjonssykepleietjeneste Operasjonssykepleietjenesten utføres i en lukket avdeling der operasjonssykepleiere møter sine pasienter oftest

Detaljer

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung

Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung Sosial og helsedirektoratet 5. juni 2007 Program for etterutdanning av helsesøstre i psykisk helsearbeid for barn og ung 1.0 BAKGRUNN 1.1. Innledning Sosial- og helsedirektoratet ønsker et kompetansehevingsprogram

Detaljer

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Overgrep i barndommen

Overgrep i barndommen Overgrep Overgrep i barndommen en utfordring for jordmødre Gravide og fødende som har opplevd overgrep i barndommen trenger ofte mer oppfølging av jordmødre enn andre. Av Raija Dahlø, høgskolelektor, Høgskolen

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

Illegale ved sin blotte eksistens

Illegale ved sin blotte eksistens Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science Illegale ved sin blotte eksistens Om papirløse migranters helsestatus og behov for helsetjenester. En systematisk litteraturstudie Trine Myhrvold,

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005

STUDIEPLAN. Videreutdanning i Arbeid og helse. Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 STUDIEPLAN Videreutdanning i Arbeid og helse Arbeid og helse (Nynorsk) Work and health (Engelsk) HMAB4005 ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2013 Program for ergoterapeututdanning

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Eksplorerende fokusgruppeintervjuer: Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere Birte Barsnes, fysioterapeut, MSc, høyskolektor, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogn Bedriftshelsetjeneste,

Detaljer

GYNEKOLOGEN INNHOLD 27-4 2014. Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s.

GYNEKOLOGEN INNHOLD 27-4 2014. Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s. 27-4 2014 GYNEKOLOGEN INNHOLD Intervju med Bjørn Backe s. 6 Mødrehelse i Gambia s. 11 Rapport fra Årsmøte 2014 s. 27 Gi kniven videre s. 40 Misodel «Ferring Legemidler AS» Prostaglandin. ATC-kode: G02A

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKSB3001. Eksamensform: Prosjektoppgave EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Sykepleie, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKSB3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 21.02.2014 Kandidatnummer: 64 Antall ord: 8710 Overvekt

Detaljer