Samling 19. Og 20. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samling 19. Og 20. april 2015"

Transkript

1 Samling 19. Og 20. april 2015

2 Plan for dagen Tema: Deltakelse i arbeids-og samfunnsliv 1) Førforståelse: Idémyldring om norsk arbeidsliv og hva som skal til for å få innpass. Dialog og kommunikasjon i plenum. 2) Språklæring Jobberfaring Referanser Nettverk 3) Diskusjonsoppgavene i grupper på 3-4 eller i ring i plenum. «Deltakelse i» 4) Test deg selv Mål for dagen Bli bevisst temaet og få oppklart eventuelle misoppfatninger Lære og bli bevisst de viktigste inngangene til norsk arbeidsmarked Diskutere med andre på en saklig måte. Lytte til andres meninger. Lære av hverandre. Hva har du lært?

3 Plan for dagen Tema: Barneoppdragelse og barnevernet 1) Barneoppdragelse i deltakers kultur /førforståelse av barneoppdragelse i norsk kultur. Plenumsdiskusjon i ring. 2) Opplæring til selvstendig og kritisk tenking i norsk barneoppdragelse. 3) Straff av barn. Forskjellen mellom respekt og redsel. Plenumsdiskusjon. 4) Barnevernet, rådgivende organ. Kasus, - gruppediskusjoner, plenum til slutt. Mål for dagen Få kunnskap om prinsipper i norsk barneoppdragelse Bevisstgjøring rundt straff av barn og den virkning det får Få kunnskap om at vold mot barn og andre familiemedlemmer er forbudt i Norge Få kunnskap om norsk barneverns oppgaver og arbeidsmåte Læring gjennom vurdering av kasus-diskusjoner

4 Hvor får deltakerne informasjonen sin fra? «Noen har sagt det» Få frem det de kan eller det de har (mis)oppfattet om emnet fra før. Oppklar misforståelser og generaliseringer: «ALLE i Norge.»

5 Bruk oppgavene på høyresiden på nettet f.eks: Hvordan etablere seg og delta aktivt i arbeidsog samfunnslivet? Benytt enhver mulighet til aktivitet i og utenfor klasserommet: Presentasjon av cases (kasus), diskusjon i plenum (i ring) og grupper, gruppeoppgaver, paroppgaver, deling av kunnskap, rollespill, bruk av internett/aviser, oppsøke kontorer, intervjue, dra på ekskursjoner/utstillinger, museum som er relevante.

6 Passer når fakta skal gjennomgås og presenteres (F.eks fra «Kort om Norges historie» og «Viktige punkter i Barneloven») Aktiviserer deltakerne i stedet for at lærer beholder ordet Forskning viser at elever lærer mer og bedre av dialog, kommunikasjon og det å lære av hverandre

7 s Marit Elisabeth Tonje Harald s Anders Olav Sivert Liv s.30 Hanne Birte Lars Bjørn s31 Cecilie Geir Sondre Kjersti s32 Per Ingrid Berit Åge Formidlingsgrupper

8 I ekspertgruppene (vannrett)diskuterer og noterer deltakerne det viktigste i teksten og øver med hverandre hvordan de skal presentere emnet for formidlingsgruppene hver og en skal gå i etterpå. I formidlingsgruppene (loddrett) presenterer en og en det de er «eksperter» på. Alle må lytte, lære og spørre om noe er uklart.

9 Et eksempel: Barndom, barneloven og barnevernet Egen oversikt over gruppesammensetning

10 Vi vet at selv de aller sterkeste menn og kvinner bryter sammen under tortur hvis nærmeste familie blir angrepet/truet Med denne kunnskapen: Hva gjør det med et barn at f.eks far er voldelig mot mor?

11 Hva lærer barnet av at de som er større og sterkere enn dem slår dem? Det er greit å være voldelig med dem som er mindre enn deg! Hva er forskjell på redsel og respekt? Øker redsel respekt, eller dreper redsel respekt? Skape ydmykelse, forakt, redsel, lav selvfølelse, er ikke verd å elske. Barn trekker raske konklusjoner av det de ser av foreldres stemmevolum, ansiktsuttrykk og oppførsel. Hvordan sier vi NEI! på den beste måten? Forklare hvorfor. Hvordan kan vi si nei til et barn som er for lite til å forstå forklaringer på hvorfor en adferd er uakseptabel? Altså: Hvordan si NEI! uten å slå? Løft barnet bort fra situasjonen. Avled med lek/oppmerksomhet om andre ting.

12 I 90 % av tilfellene er barnevernet i en rådgivende funksjon overfor barnefamilier. I 10% av tilfellene må de ta barna bort fra familien pga vold og mishandling

13 Barnehageansatte oppdager at lille Sivert på 15 mnd har blåmerker på overarm og rygg. Han er stille og tar lite kontakt, men begynner å gråte når noen snakker høyt rundt ham. Han vegrer seg mot fysisk kontakt. Hva bør barnehagen gjøre? Diskuter!

14 Liten jente på barnehagen. Personalet fatter mistanke om seksuell mishandling pga skader i underlivet. Hva gjør de?

15 Lille Jon i andre klasse lukter vondt, går i de samme klærne hver dag, utagerer og er svært kontaktsøkende. En nabofamilie forteller skolens rektor at Jon er hos dem nesten hver dag i mange timer uten at mor viser noen interesse for hvor sønnen oppholder seg. Han gir ofte uttrykk for at han er sulten og at mor slår ham. Hva gjør skolen? Hva tror dere Barnevernet kan gjøre her?

16 Mor og far kommer opprinnelig fra et land i Midt-Østen, men mor er født i Norge. Far er kommet på familiegjenforening med mor, men har ikke oppholdstillatelse. Ekteskapet er omtalt som «av tvang, ikke kjærlighet». Bekymringsmelding fra Politiet: Far utøvde vold mot mor uten barn til stede. Barnevernstjenesten gjorde undersøkelser og tilbød hjelp som ble avslått av foreldrene. Ny bekymringsmelding: Husbråk med barn til stede. Mor får hjelp til å komme på Krisesenteret. Mor tar ut separasjon og får hovedomsorgen for barna. Far har samværsrett annenhver helg. Mor har problemer med omsorg både praktisk og emosjonelt. Barnevernstjenesten gjør undesøkelser og setter i verk tiltak. Barna får psykologhjelp (BUP) Situasjonen stabilisert. Ikke nødvendig med mer hjelp. Ett år etter: Ny bekymringsmelding fra BUP: Yngstejenten redd for å være hos far. Barnefordelingssak. Et vitne forteller at yngstejenten har fortalt om omfattende seksuelle overgrep ned samvær hos far. Bestemt at samvær med far skulle gjennomføres med tilsyn. Barna gjennomførte et samvær, men nektet å gjennomføre flere. Tingretten: Far får ikke samvær med barna. Høyt skolefravær for den eldste som har stort ansvar for mor og yngre søsken. Dette blir tatt opp med mor som reagerer med sinne. Skole, barnevernstjenesten og deler av behandlingsapparatet har stor bekymring for barna.

17 4. Barna er sterkt knyttet til mor og har mye omsorg for henne. Begge barna har fortalt at de er svært redde for å måtte flytte fra mor. De ønsker å bo hos mor, både for å passe på henne og for å passe på hverandre. 5. Både mors og fars familie i utlandet kan ta barna ut av landet. Det gjør at det er vanskelig å finne et fosterhjem som er tilstrekkelig sikret slik at barna ikke blir bortført. Øker da risikoen for å påføre barna traumer/belastninger som en konsekvens av dette. 6. Uenighet mellom samarbeidsinstanser om mors evne til omsorg og ivaretakelse av barna. Noen instanser mener at mor kan ivareta barna om hun får hjelp til det. Barneverntjenesten vurderer om kompenserende tiltak er tilstrekkelig eller om det må bli endring for at det skal være godt nok.

18 1. Mor sin evne til å «ta seg sammen» og fremstå adekvat ble tydeliggjort for barneverntjenesten i rettforhandlingen rundt barnefordelingen. Mor uttalte i denne perioden at hun skulle ta seg sammen. I denne perioden hadde hun ikke symptomer på psykisk sykdom og barna ble fulgt opp helt adekvat. 2. Sakkyndigutredningen fra barnefordelingen viser at det er falske minner/mor har instruert barna. Vil dette bli tillagt vekt med tanke på far/fars rolle ovenfor barna? Begge politianmeldelsene av far ble henlagt som følge av bevisets stilling. 3. Psykologutredning fra barneverninstitusjon konkluderer med at mor klarer å ivareta omsorgen hvis hun får tilstrekkelig hjelp og støtte.

19 Tor og Anna er gift og har to små barn. Begge jobber i full stilling utenfor hjemmet. Barna går i barnehage. Når de kommer hjem om ettermiddagen, er alle fire slitne. Tor og Anna krangler mye om husarbeid. Anna synes at Tor gjør for lite arbeid hjemme, mens Tor synes at han gjør mer enn nok. Hvordan kan Tor og Anna fordele arbeidsoppgavene hjemme på en god og rettferdig måte? Hvilke arbeidsoppgaver krangler de om, tror du?

20 Forslag til fordeling av ansvarsområder: Fars ansvarsområder: Mors ansvarsområder:

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

Tiltak mot tvangsekteskap

Tiltak mot tvangsekteskap Veileder Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Informasjonsforvaltning Postboks 8169

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler

Barnespor. for helsepersonell. Barnespor 1 Barnearket. Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler Barnespor for helsepersonell Barnespor 1 Barnearket Barnespor 2 Guide til foreldresamtaler 2 Barn skal sette spor etter seg i voksenbehandlingen! Innhold Hva er Barnespor?... Side 4 Del 1 Barnespor 1 Barnearket...

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn

Utgitt av Krisesentersekretariatet. Hjelperens rolle. - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av Krisesentersekretariatet Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Forord 2 Tittel: Hjelperens rolle - i arbeidet med voldsutsatte kvinner og deres barn Utgitt av:

Detaljer

Barna som ikke blir trodd

Barna som ikke blir trodd Barna som ikke blir trodd Tips VG på 2200 (VG) 24.09.2013 16:23 - oppdatert 29.09.2013 07:59 16 mødre og en far meldte fra om at barna deres ble utsatt for vold eller overgrep. Den sakkyndige trodde ikke

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO

ikke Stikka TEMA: PÅRØRENDE VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO ikke Stikka VI TRENGER HVERANDRE NR. 01 2009 UTGITT AV STØTTESENTER MOT INCEST OSLO WWW.SENTERMOTINCEST.NO TEMA: PÅRØRENDE 241 Innhold Tema: PÅRØRENDE Hva med meg da? søsken til den incestutsatte s. 04

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Veileder til foreldreheftet: Til deg som jobber i barnehagen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Bae, Berit: Det interessante i det alminnelige, en artikkelsamling.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Rapport - kortversjon

Rapport - kortversjon Rapport - kortversjon Forebyggende tiltak rettet mot gutters og yngre menns kjærestevold Innledning søkte høsten 2011 midler fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til å gjennomføre tidsbegrenset

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport

OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport OSLO KRISESENTER Ny i Norge prosjektrapport side 1 Forord Oslo Krisesenter (OK) gjennomførte fra 1999 til 2002 et prosjekt ved navn Brobyggerprosjektet. Hovedmålsettingen til prosjektet var å utvikle metoder

Detaljer

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag

Tilpassede følelser. Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Gunnar Elstad 3. Å finne ut av følelser Fra boken «Livshistorie og følelser», Lunde Forlag Det at vi spontant føler glede, sorg, sinne, frykt, sårethet, skyld og skam er i grunnen ikke noe problem. Det

Detaljer