Ettertanke og refleksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ettertanke og refleksjon"

Transkript

1

2 Ettertanke og refleksjon kan møte deg på ulike steder til ulike tider. Den kommer ved stillheten i våre store skoger, på fjellet eller ved et lite fiskevann mens kaffelars putrer. Og, den kan møte deg i et mylder av mennesker rundt en piazza i Roma. Mennesker fra alle verdens hjørner og med svært ulike behov, men antagelig med et felles, sin forståelse av hva er det gode liv. Med ulike språk, ulik hudfarge og bakgrunn. Hva skal til for at alle disse menneskene med sine syn på virkeligheten skal kunne leve sammen i fred og fordragelighet? Det er da Den Gyldne Leveregel slår inn i oss: "Alt hva I vil at andre skal gjøre mot Eder, det gjøre og I imot dem". Dersom alle levde etter disse ordene. Det er sagt "at en fremmed er en venn du enda ikke har møtt". Det ukjente og fremmede kan fylle oss med angst. Men den som er trygg på seg selv og sin verdier, utfordres ikke så lett av annerledeshet, av det som er fremmed.. Vårt logearbeide beriker oss og hjelper oss til å se grunnleggende verdier i en nestekjærlig sammenheng. Slik øker også respekten for dem som er annerledes og deres virkelighetsforståelse. Slik blir det ukjente mindre truende, og vi tør i større grad å åpne oss for den fremmede og møte ham som en venn og bror. Roma gir også andre impulser. Vi er omgitt av historie og betagende vakre kulturuttrykk. Det slå oss hvor viktig det er å ta vare på historien, på vår fortid. Vi fylles med takknemlighet overfor dem som pietetfullt har brakt historien og verdien videre til vår generasjon slik at vi kan gledes og berikes og forstå. På samme tid går tankene til dem i vår Orden og vår kjære loge som samvittighetsfullt og med stor verdighet har brakt våre verdier videre. Gjennom å overlevere ritualer, seremonier og symboler går Ordenens verdier uforandret fra slektledd til slektledd, og det er en stor arv å løfte for hver av oss. Oktober gir oss vakre farger og klar, blå himmel Men etter hvert vil også nakne grener minne oss om livets forgjengelighet. Vissheten om at det atter vil spire, gir håp. Dersom vi tar vare på de gode frøkorn som vårt logearbeide avler, vil det spire på ny i den lyse årstid. Vi ønsker våre brødre en reflektert og trygg vandring gjennom oktober, med Ordenen som grunnlag DV

3 Oktober Jo`da vi merker at sommeren er på hell, men tilsynelatende mykt og godt rundes denne herlige sommer av. Det synes litt lenge mellom hver slik oppleveise, når vi som er har levd en stund minnes en lignende sommer i Våre embetsmenn begynner på sin andre periode og vi merker sikkerhet og driv og vi gleder oss til møter og sammenkomster. Noe som savnes, er at flere av brødrene også deltar i de andre av logens sammenkomster enn logemøtene. Det være seg turer som arrangeres og sist nå til Hyggetreffet. Det har med samhørighet å gjøre og alle sammenkomster er loge og Iæring. Så, har du muligheten så la oss se ditt blide fjes. Vi som arbeider i og med Blinket savner Gunnars artikler, telefoner og kommentarer og gjør oss tanker om fremtiden. Dog har vi nå på prøvebasis og prøvelønn ansatt Dag Virik som medlem av redaksjons- staben. Vi gleder oss til artikler, synspunkter og ikke minst til våre månedlige redaksjonsmøter. Velkommen til en lang arbeidsdag. Ny matrikkel er et savn og en komite er i arbeide med den. De beklager at det tar lang tid og er lei seg for det. Problemet er, sies det, å få god nok kvalitet på fotografering og takling av nymotens fotoredigeringsprogrammer og tid. Er det noen som føler de har litt overskudd på de tre emnene taes de imot med åpne armer. "Natteravner" er et nytt begrep, og er grupper av voksne som går i byen nattetid for å vise seg frem og prate og kanskje råde ungdommer. Noen av brødrene har gått "natteravn", og forteller om en fin opplevelse med mye hyggelig og fin ungdom på byen en lørdagsnatt. Sikkert en opplevelse mange av oss bør ta med når sjansen byr seg.

4 Fra kapellanens stol På mange av mine turer har jeg kunnet sitte å bare se på elvens løp. Fra den renner der blank og rolig til terrenget gjør at de store vannmassene blir presset gjennom med bulder og brak Har du tenkt på at det er det samme som skjer i din egen kropp? Hjertet som uavbrutt pumper friskt blod gjennom årene dine. Enten du sover eller er våken fortsetter hjertet sitt arbeide - du slipper å tenke på det. Hjertet har sine telegraflinjer til hjernen ved hjelp av nerver, og hvis det streiket vet vi resultatet. Ofte utsettes hjertet for store anstrengelser, enten de er selvforskyldt, eller at ytre årsaker er grunnen til t hjertet forsterker pumpearbeidet. Vi skylder hjertet vårt en stor del. Strømme og Skard skriver i sin bok "Mosjon og helse". " - i dagens samfunn synes alt for mange å ha fait som offer for kroppslig degenerasjon -" Mens bil, båt, hytter og hus pleies med stor omhu, er det ofte slik at interessen for eget kroppsmaskineri først svekkes når den menneskelige motor svikter, og ikke sjelden kan svikten føres tilbake til selvforskyldt inaktivitet. Muskler som ikke brukes svekkes. Det gjelder også hjertemuskelen. Vårt liv og helbred er avhengig av at hjertet gjør sin plikt mot oss. Men gjør vi vår mot hjertet? Odd Ekanger Kap. Vår gode og hjertelige bror Thorbjørn Martin Fjære døde 11. september Vi Iyser fred over hans minne - i takknemlighet.

5 KIRKESØNDAG 3. NOVEMBER Odd Fellovlogene i Sandefjord har en fin tradisjon i vår terminfestede kirkesøndag ALLE HELGENS DAG. Denne søndag hvor vi minnes våre døde, og kirkens tekster og liturgi, er full av håp og trøst. I Sandefjord kirke er det i år lagt opp til en spesiell gudstjeneste med mye sang og musikk. Egil Hovland, en av våre største komponister innen kirkemusikk blir viet stor oppmerksomhet denne søndagen. Han har komponert utallige salmer og orgelverker og var meget sentral da kirken skulle ha ny liturgi for noen år tilbake.. Det som kjennetegner Hovlands musikk er kvalitet av ypperste klasse. Ved siden av å komponere har han vært fast organist i Glemmen kirke i Fredrikstad i mange år. I 1983 ble han Ridder av St.Olavs Orden for sin innsats som komponist og utøver. ".. og jeg så en ny himmel og en ny jord." Det er det som er satt som overskrift på gudstjenesten 3. november. Egil Hovlands "Allehelgenmesse" for kor, solister, to orgler, seks messingblåsere, liturg og menighet står på programmet. Korpartiene synges av Sandefjord kammerorkester under ledelse av Svein Rustad og liturg er Roar Bredal. Her ligger alt til rette for en stor musikalsk opplevelse. Det er nok lurt å være tidlig ute for å få plass, kirken blir sikkert fullsatt. Etter gudstjenesten håper vi at så mange som mulig tar seg tid til å drikke kirkekaffe i logens lokaler. Kj.Aa Minneloge er en god seremoni og et godt møte hvor vi minnes og tar farvel med våre avdøde brødre. At vi er sammen med loge nr. 15 Kongshaug gjør stunden større, vi er sammen med brødre

6 ----- vår loge heter Færder. Vår loge har eksistert i mange år og har hatt sine markante medlemmer og ledere. Og en av dem er Kristian Jansen. De av oss som husker ham, minnes en person, ikke så legemlig stor, men alltid med et engasjement og glimt i øyet. Godviljen og iveren var til syne, -- og alltid synes han opptatt med noe. På samme tid var han en beskjeden og forsiktig mann Kristian var født i Drøbak 22. januar Hans mor døde tidlig og vi forstår det var vanskelige kår. Dog kom han tidlig med i speiderbevegelsen, og skal en forsøke seg på en forsiktig analyse, så tror vi det var et viktig moment i hans utvikling i religiøs og sosial retning. Han sa selv at idégrunnlaget han fant i Odd Fellow falt sammen med hans opplevelse av Baden-Powell's lære. Kirken og Odd Fellow ble senere sterke elementer i hans liv. Han ble etter hvert maskinst og seilte noen turer på hvalfangst, og forunderlig i våre øyne ble han i 1943 kallet til tjeneste av Den Norske Sjømannsmisjon som bestyrer av Sjømannskirken i Baltimore, en stilling han hadde i vel fire år. Da krigen var over, - og etter mer enn syv år hjemmefra, fikk han en tur hjem og til en opplevelse han selv kalte "den bitre kalken". Etter relativt sikre, gode kår i USA kom han hjem og fikk se de forhold familie levde under, og kort tid før hadde hans sønn Jan Kristian og en kamerat Kjell Mikkelsen, funnet en udetonert granat som de plukket med. Granaten eksploderte og drepte begge guttene momentant. Nøden og fortvilelsen hans hustru opplevde, formet nok Kristians hjerte overfor mennesker og ungdom som var i nød. - mer om Kristians liv og virke i neste Blink. Klubbaften 4. desember er Åpen og da skal vår egen Knut Aaby foredra om arv og arverett. Et emne som interesserer mange. Spørsmål svarer han også på ( innen tid og rimelighetens grenser!!)

7 Vi gjentar oss selv mange ganger, men med rette og med vilje. En av de arrangementer som vår loge står for og som vi vet gleder mange er Hyggetreffet. Mange eldre slektninger, venner, naboer og ikke minst noen beboere på våre eldresentre er våre gjester for noen timer. Jahre leste dikt og stubber og Thore Eriksen spilte til. Kjell Aas tok Einar Rose-sanger i kjent og herlig stil. Færders Damegruppe hadde noe som lignet møte på kjøkkenet, her tryllet de frem fat på fat med lekreste smørbrød. På forhånd var nydelige bord dekket med høstens blomster. Stor takk til Damegruppen og øvrige hjelpere. Utadvendt arbeide, --- tja, kan vi tenke oss å ofre noe av vår dyrebare tid for et godt formål. For noen er svaret, på grunn av jobb, barn og andre plikter, et klart nei, -- i alle fall på det nåværende tidspunkt. - og det må vi respektere. Noen sier som i innledningen, - tja, - bare jeg ikke blir bundet opp til faste tider, - i alle fall på nåværende tidspunkt. - og så har vi de som er der i nåværende tidspunkt og kan være med å gi en hjelpende hånd et sted. Slike muligheter eller umuligheter varierer gjennom livet. Vi er en slik organisasjon at en slik hjelpende hånd er en del av vår forpliktelse, og i dagens samfunn er det ikke vanskelig å finne steder hvor hjelp trenges. Vi skal ikke hjelpe hele verden, men kanskje gi litt tilbake av noe vi har fått, - eller kanskje kommer til å få. En effekt er også at samholdet mellom brødrene vokser. --- og brødre som kan det med organisering, ja, det har vi.

8 NUET Spør du meg hva Iykke er, vil jeg svare dette her. Disse blomster, denne tue, dette øyeblikket - nuet. Synes at det er lite? Å, min venn da skal du vite i ditt hjerte at du ikke eier mer enn øyeblikket. Gods og gull og hus og haver er forgjengelige gaver. Alt du samler og vil eie har du kun til lån og leie. For den dag du må heise seilet for den siste reise, får du intet med på ferden av bagasjen her i verden. Men det skjønne du har sanket på den jorden du har vanket ligger gjemt i hjertets indre for ved reisen mål å tindre.

9 En liten påminnelse drypper inn fra vår OM,---" kan du nevne noe om Informasjonskvelden eller Venneaften som vi kalte det tidligere". Det er -I e n g e- til og først på nyåret, men det er en langvarig prosess dette å finne kandidater i vår nærhet som vi tror passer - og ikke minst vil trives i vårt Ordensfellesskap. Det skal tid til å fortelle om oss, og det beste er om du kan ta mannen med på en av våre klubbaftener, åpen eller ikke. Er du i tvil spør OM eller UM. Vi minner om vår sosialaften med våre damer den 16. oktober. En kjenning for mange av oss og en hyggelig kar, Kjell Børresen, skal fortelle oss litt om løst og fast og liv og tradisjon i byen vår. Videre er blir det god mat og mange kjente å prate med. Utlodding til et godt formål er også en del av kvelden. Husk på å ta med en hyggelig gave til utloddingen. VEL MØTT. PS Har du en mulig kandidat som vil se hvordan vi har det. Be han med og gjerne sammen med kone eller samboer Noen av våre logebrødre har eksotiske adresser. En av dem, Arne Kristian Johansen, bor i Heredia, Costa Rica i Sentralamerika. En dag kom et brev med hilsen til Blinket og brødrene. I brevet forteller han at de driver med eiendom og akkurat har bygget og leiet ut leiligheter et sted de har kalt "Sandefjord". Han regner med juleferie i Norge og da får vi håpe på besøk.

10 Terminliste 16.okt 23.okt 3. nov 4. nov 13.nov Klb. Sosialaften med damer + Galla. Kirkesøndag M hos nr.15 Kongshaug. OBS Mandag 40-års Ve.Ju. Galla Dryppet. Se deg rundt, - ofte til læring - og til ettertanke FÆRDER-BLINK: Organ for Loge nr. 48 Færder. Adresse: Haugarveien 1, 3242 Sandefjord Redaktør, trykking, distribusjon: Arvid Flakstad Layout: Ulf Glende

11 MORGENRØDE Underfulle morgenrøde, smiler du som til en venn? Jeg har vært iblandt de døde, du har vekket meg igjen. Barnesangens naive: "Morgenstund har gull i munn" kan jeg atter underskrive... Natten gjør meg titt fortvilet over dovenskap, sår og spott. Morgenrøden, skapersmilet si'r at alt er såre godt. Jeg har vært iblandt de døde, du har vekket meg igjen, underfulle morgenrøde! Herman Wildevey

Betraktninger. "Blinket " ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten.

Betraktninger. Blinket  ønsker dere alle en god vår og sommer, og ønsker vel møtt til sommertreffene og på gjensyn i vår loge til høsten. Betraktninger Vår, sommer høst og vinter ruller og går, år etter år. Allikevel går vi mennesker inn i hver av fasene med spenning, forventning som om vi møter et eventyr hver gang. Våren- sommeren som

Detaljer

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK

September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK September 2014 Nr. 5, 50. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Betraktninger Tenke seg til 50 år! Det er selvfølgelig herværende publikasjon jeg sikter til. Bror Kristian Jansen trakk en meget

Detaljer

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle

En forsatt god vår og en god og fredelig sommer til alle April Vår lille lokale "grendekirke" er virkelig liten og unselig, men så er da heller ikke bygden større en at alle fikk god plass under påskegudstjenesten. Men om kirken var liten var dagens tekst desto

Detaljer

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger

i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. Betraktninger 2 Betraktninger Vi har lett for å ta hverandre for gitt. Kollegaer på jobben, familiemedlemmer, slektninger og venner, logebrødre og patriarker. Så en dag er han ikke der. Han er borte for alltid. Kanskje

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord November 2011 Nr. 7, 47. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Det er ikke bare ordet du sier som betyr noe, det er måten du sier det på. Kristian Grue Betraktninger. Tenk deg følgende scenario:

Detaljer

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR!

Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Nr.1 Årgang 4 Mars 2010 DET STUNDER MOT VÅR! Side 2 Overmester har ordet Det blir også spennende å se om vi klarer å gjennomføre den planlagte turen til Lidkøping i Sverige. Det var jo veldig hyggelig

Detaljer

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle.

Betraktninger. God jul og et godt nytt år ønsker vi dere alle. Betraktninger Det er snart jul, og det må være lov å spørre om det er flere enn meg å mine og deg og dine i denne verden.. Ja, det er nok det. Men for all del, la oss holde på det samhold og den kjærlighet

Detaljer

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv...

Betraktninger. Det er opp til hver enkelt. Du bestemmer selv... Betraktninger Takhøyde har vi skrevet om før. Romslighet er et beslektet ord. Skal vi leve opp til vårt første budord Vennskap, må vi være romslige. Først og fremst mot hverandre, og så mot alle andre.

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum

Støttestenen. Organ for loge nr. 67 Castrum Støttestenen Organ for loge nr. 67 Castrum Årgang 17 nr. 2 2009 Innhold: s2: OM har ordet, s3: Besøke andre loger, s5: Hva er sannhet?, Det er bare jeg... s6: Vennelogearbeidet, Schuyler Colfax, s8: Leveregel.

Detaljer

NR. 2-2014. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

NR. 2-2014. Kristent arbeid blant blinde og svaksynte NR. 2-2014 Kristent arbeid blant blinde og svaksynte TWINTIP PÅ BEINA OG JESUS I HJERTET AV EMIL SKARTVEIT, KRIGSROPET Andreas Haatveit er stor stjerne i en av verdens mest urbane idretter, twintip. Noe

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Uken før påske ringte

Uken før påske ringte Lokalsider BUDSKAP FRA OMRÅDETS LEDERE «Så hans Ånd alltid kan være hos dem» Eldste Manfred Schütze, Tyskland Områdesytti Uken før påske ringte to menn på døren vår og ga oss følgende invitasjon: «Vi vil

Detaljer

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord

FÆRDER BLINK. LOGE NR. 48 Færder Sandefjord Februar 2013 Nr. 2, 49. årgang FÆRDER BLINK LOGE NR. 48 Færder Sandefjord En falsk venn er som en skygge. I solskinn kan en aldri bli kvitt ham, i gråvær er han sporløst forsvunnet. Ukjent opphav. 2 Betraktninger

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg.

NORE-NYTT. Veteranjuveler. Landssaken 2012: SOSbarnebyer. Side 5-13. Side 24. Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. NORE-NYTT Villa Nore, Mysen, 2008 Nr. 1 2011 20. mai Utgivelse nr. 42 Årg. 21 MELDINGSBLAD FOR LOGENE TILSLUTTET I.O.O.F. I INDRE ØSTFOLD Veteranjuveler Side 5-13 Landssaken 2012: SOSbarnebyer Side 24

Detaljer

Mars. Årets første vårmåned Innimellom å væra i livet En fortsatt god vårmåned. til alle

Mars. Årets første vårmåned Innimellom å væra i livet En fortsatt god vårmåned. til alle Mars. Årets første vårmåned er alltid like velkommen, man aner slutten på lange kvelder og mørke morgener. Det går mot vår med sprett i både bjørk og sinn. Vårjevndøgn, eller Bendik-messe, som var navnet

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Godt nytt år kjære lesere, med en god balanse mellom aktivitet og hvile. 2 Betraktninger under et feberanfall Så kom den da, og inntok kroppen min omgangssyken. Det høres så uskyldig ut, og er det nok også. Men du verden hvor ussel man føler seg, hutrende under et tykt ullteppe.

Detaljer

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978

Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne. Høsten 1978 ELISABETH Født: 12.3.1972 Oppvokst som: Eivind Lever som: Mann og kvinne Sivilstand: Enkemann Høsten 1978 Hva i all verden er det de holder på med? Stua vår er full av damer som maler hverandre i ansiktet.

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge.

Derfor er målgruppen for dette ressursheftet menigheter i alle kirkesamfunn, samt andre organisasjoner og fellesskap i Norge. innledning I februar 2006 ble Kirkenes Verdensråds 9. generalforsamling avholdt. Stedet denne gangen var Porto Alegre i Brasil. Der møttes nesten 4000 delegater og gjester fra kirker over hele verden,

Detaljer

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R

A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R A V R O B I N G A M B L E START. O P P DAG D E N K R I S T N E T R O G J E N N O M 6 G R U P P E S A M L I N G E R 2 I N N H O L D Innledning s 4 1. Livet er til for å leves s 5 2. Herre Gud? s 13 3. Jesus

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS

MEDLEMSBLAD FOR ST. JOHANNESLOGEN ST. MAGNUS Medlemsblad for St. Johanneslogen St. Magnus 1 St.Magnus Nummer 4 / 2002 St. Magnus God jul! Foto: Terje S. Johansen Fra det høytidelige taffel under besøket av OSM, Magne Frode Nygaard. I midten vår loges

Detaljer

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church

LaGaviota. La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 1-2015 Årgang 12 La revista de Iglesia Noruega en Gran Canaria The magazine of The Norwegian Church Canarisk motiv malt av

Detaljer

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY

«Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY «Conservare Illuminare Inspirare» «Bevare Belyse Inspirere» KOMMUNIKASJONSBÆRER FOR ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY SOMMERNUMMER NR. 2 2013 1 Liste over embedsmenn i perioden 2011-2013: Storrepresentant

Detaljer