Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk. Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll. Hva skal språket hete"

Transkript

1 Intervju med Rolf Theil, språkforsker og ekspert på romani-språk Av Inger Sigfridsson og Balder C. Hasvoll Hva skal språket hete - Det er ulike benevninger for språket romer bruker. Noen sier romanes, mens andre sier romani chib. Er en av disse mer riktig? - Nei, språket har flere navn. Romani chib betyr sigøynerspråket direkte oversatt, mens romanes faktisk er et adverb, så det betyr egentlig på romanivis eller på sigøynervis. Begge disse orda har eksistert så lenge språket har eksistert. - Men vi har også sett romani som betegnelse på språket som de romani-folket, eller taterne, bruker? - Forma romanes finnes på romanes, men ikke på skandi-romani eller norsk-svensk romani. Der heter det bare romani chib. Poenget er at det er en del problemer med terminologi. Vi har lagt til oss en forestilling i Norge om at det ene språket heter romanes, mens det andre språket heter romani. Da mener man at romanes er språket til sigøynerne eller romene, mens romani er språket til taterne, eller romani-folket som de også kaller seg. Men internasjonalt er det sånn at romani er navnet på ei stor språkgruppe som finnes over hele Europa. Jeg synes det er greiest å bruke romani som en samlebetegnelse på alle språka som dukka opp på Balkan omtrent mellom 1100 og 1300 og som kom fra India via Lille-Asia. Rundt år 1500, var romani-språk spredt over hele Europa. Men ettersom hundreåra har gått har det naturligvis blitt utvikla forskjellige lokale varianter av romani i Europa. Derfor kan vi i dag snakke om Balkan-romani, valakisk romani, skandinavisk romani, russisk romani, britisk romani, iberisk romani og så videre. Det som gjør dette ekstra komplisert, er at de gruppene som talte de forskjellige variantene jo ikke holdt seg i ro på ett sted. Et eksempel som er veldig relevant her i Norden og hele Vest-Europa de store politiske omveltningene i Romania på tallet. Blant annet ble romene eller sigøynerne som bodde der, og hadde levd som livegne eller slaver, frigitt på den tida. Veldig mange av dem forlot Romania og spredte seg over hele Europa, nesten på samme måte som etter Schengen-avtalen i dag. Så da fikk vi etablert det som vi kaller for sigøynere her i Norden, og som er valakiske romer. Før det hadde vi bare hatt dem som kom på 1500-tallet, dem vi kaller tatere i dag. Hvem snakker mest konservativt - Mange norske lovara-romer (en gren av valakiske romer), sier at lovara-gruppene i både Norge og Romania har vært flinkere til å ta vare på språket sitt. Stemmer det at lovara er en mer konservativ dialekt? - Nei, jeg tror ikke det stemmer. Det handler nok mer om at det er en forestilling hos alle gruppene om at deres språk er best. Det at andre snakker forskjellig fra dem, betyr at deres språk ikke er så fint. Hvis du ser på hele Balkan-området, har du en lang rekke andre romanispråk i tillegg til de valakiske. I hovedsak skiller vi mellom valakisk og balkansk, som to slags hovedgrupper. Flere av disse Balkan-variantene som ikke er valakiske, og som blir snakka over hele Balkan-området, er minst like konservative som de valakiske.

2 - Norske romer sier at mange av dem som har kommet til Norge fra Balkan nå er såkalt romungri, altså ungarske sigøynere, altså at de tilhører en gruppe som har vært veldig påvirket av ungarsk og ungarere. - Da har vi det vi kaller for sentral-romani og som vi finner i Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Østerrike andre Sentral-Europeiske land. I Tyskland kalles de sinti. Språklig sett er de nærmere våre tatere. De er etterkommere av dem som etablerte seg der på tallet. Senere begynte valakiske rom å spre seg og så møtte disse gruppene hverandre. - Norske romer snakker om at det ofte er vanskelig å forstå tilreisende romer som snakker rumungri. - Da handler det kanskje mest om ordforrådet, at de har lånt inn forskjellige ord til språka sine. Det er ikke nødvendigvis sånn at den ene dialekta er mer konservativ enn den andre. Men jeg kjenner ikke til at noen har sett nærmere på dialektene til dem som har kommet til Norge nå. Romungri er ikke nødvendigvis en korrekt beskrivelse. Det kan handle om at når man møter noen som snakker annerledes, så tenker man at det ikke er like fint og kaller det for eksempel romungri. Man må ofte gå bak de navna folk sjøl setter på sitt og andres språk. - Det finnes en del romer i Norge som har kommet fra eks-jugoslavia for få år siden. Hvilken språkgruppe tilhører de? - De snakker det vi kaller for balkan-romani og som beskrives som veldig konservativt språkmessig. balkan-romani skiller seg fra valakisk og norsk romani på flere måter, for eksempel ved at de har låneord fra forskjellige kilder. Alle har mengder av greske låneord. Balkan-romani har mange tyrkiske låneord, mens i den valakiske romanesen som tales i Norge er det minimalt med tyrkisk og i norsk romani finnes det ikke. Det kan være at de siste gruppene har reist gjennom Lille-Asia før tyrkerne kom, mens de som har vært på Balkan under Det ottomanske riket har blitt påvirka av tyrkisk på en helt annen måte. Mange av dem er muslimer. Gruppa som kaller seg arli har fått navnet sitt fra et tyrkisk ord som betyr bofast. Valakiske varianter - Blant valakiske rom har vi undergrupper som lovara, kelderara og tsjurara. Hva er opprinnelsen til dette? - Dette er rett og slett forskjellige klaner og navnene på klanene er forskjellige yrkesbetegnelser. Lovari betyr rett og slett hestehandlere og kommer fra det ungarske ordet for hest, nemlig lo. Kelderari betyr kjelemakere på rumensk. Tsjurara betyr sil-makere (fra rumensk). Bugurtsi betyr folk som lager bor (fra tyrkisk), sepetsi betyr kurvflettere (fra tyrkisk), ursari betyr folk som driver med bjørner. Rom eller sigøyner, romani-folk eller tatere - Bør man si rom eller sigøyner? - Jeg har ikke noen sterke meninger om det, annet enn at hvis noen ikke ønsker å bli kalt sigøyner, men foretrekker rom, så bør man ta hensyn til det. Akkurat som vi har sluttet å si finn og lapp i Norge, og har begynt å si same. Når det gjelder tatere, er det noen som foretrekker å bli kalt romani-folk, mens noen fortsatt kaller seg tatere, som i Taternes

3 landsforening. Men utenforstående bør jo være veldig forsiktige. Sjøl har jeg så mye kontakt med Taternes landsforening at jeg sier til meg sjøl at her er det folk som ønsker å bli kalt for tatere, og da gjør jeg det. Jeg har også inntrykk av at det blant norske sigøynere er det mange som har et veldig avslappa forhold til det å bli kalt sigøyner. - Hva med flertallsbetegnelsen rom-folk som har dukket opp i media? - Språkrådet har på min anbefaling bestemt at det på bokmål skal hete en rom, romen, flere romer alle romene og på nynorsk ein rom, romen, fleire romar, alle romane. Og så er det noen som vil bruke en rom, flere roma, slik som på romanes. Den flertallsformen brukes veldig ofte på engelsk og tysk. Indiske røtter - Man har vel gode holdepunkter for å si at romani-språkene har indiske røtter? - Ja, ikke bare gode holdepunkter. Det anses som bevist, rett og slett. Alle romani-språka har samme historiske opprinnelse. Alle stammer fra India. - Men har ikke norsk-svensk romani/taterspråket en mer skandinavisk grammatikk? - Jo. Ordforrådet i norsk og svensk romani ligner veldig på ordforrådet i valakisk romani. Men det er to ting som har skjedd. Det ene er at lydsystemet i taterspråket har blitt nøyaktig som i norsk og svensk, sånn at alle spesielle lyder som finnes i de mer konservative romani-språka er borte. Dessuten har grammatikken blitt lånt fra norsk og svensk. De har sin egen grammatikk, men den er lånt fra norsk og svensk. - Men dette kan ikke brukes som et argument for at taterne ikke har indisk opprinnelse? - Da snakker du om to forskjellige ting. Man må passe på om man snakker om språket eller folket. Det finnes to hovedforklaringer på hvorfor taterspråket har endret seg. Den ene er at det ble etablert her i Norden rundt 1500 og så har det blitt veldig påvirka av norsk og svensk, sånn at det så og si bare er ordforrådet som har overlevd, mens det i Finland har bevart mer av sine eldre strukturer. Denne forklaringa har som utgangspunkt at disse folka har indisk opprinnelse. Den andre forklaringa går ut på at folka har nordisk opprinnelse, men at det var snakk om omreisende folkegrupper som har tatt opp ord fra romani gjennom mye kontakt med romani-folk. Jeg tror mer på den første forklaringa. For det er ikke bare det at de bruker et romani-vokabular, men også for eksempel at det kaller seg romanisæl (romani-person), romanisel (romani-folket) og sier at de snakker romani chib (romani-språket). - Men blant taterne selv er det vel delte meninger om de har en indisk opprinnelse? - Ja, det mange tatere er opptatt av er at de ikke skal blandes sammen med sigøynerne, at dette er forskjellige grupper. Jeg har holdt foredrag for taterforeninger et utall ganger om språket deres og da forteller jeg dem at språket deres har indisk opprinnelse, men det er ikke det samme som at de sjøl har samme opprinnelse som sigøynerne. Dette er komplisert og ikke noe som jeg som språkforsker kan si så mye om. Langt fra indisk - Hvor mye ligner andre romani-språk på indiske språk? - De er såpass forskjellige at det ikke er snakk om noen som helst slags mulighet for forståelse.

4 - Men mange romer påstår at de forstår en del av indiske språk? - De kan naturligvis forstå enkeltord. Det er klart at hvis en pakistaner og en sigøyner prater sammen på norsk og sammenligner ord fra språka sine, så vil de finne ut at det er mange ting som ligner. - Men de som sier at de kan se Bollywood-filmer uten tekster, kan det altså fordi de er flinke til å lære seg språk ikke på grunn av en stor likhet til romanes? - Ja, helt klart. - Vi har også lest at romani-språkene er de nålevende språkene som ligner mest på sanskrit? - Nei, det stemmer ikke. Det er noen litt mytiske ting rundt dette. Romani-språka er riktignok relativt konservative, men det finnes språk i India som er like konservative. Det er jo heller ikke sanskrit dagens språk stammer fra, men fra eldre indiske språk. Alle moderne indoariske språk har forandra seg i litt ulike retninger og har bevart forskjellige konservative trekk, akkurat som ulike dialekter på norsk og svensk. Grammatisk sett er romani-språka veldig avvikende fra de eldre indiske mønstrene, selv om bøyningene har indisk opphav. Hvis man bøyer orda, særlig substantiva, så ser man masse likheter. Men når det gjelder verbsystemet, så er man mer på Balkan enn i India. Lydsystemet derimot er veldig indisk. Vanskelig språkpolitikk - Nå er det krefter i Norge som ønsker å gjøre mer materiell på romanes tilgjengelig for bruk på skoler. I Sverige er det allerede gjort ganske mye. Vi ser at det er mye kontroverser rundt dette; hvilke dialekter man skal bruke og så videre. Det virker som om det er mye politikk i dette. Man får ikke laget en felles norm, som kunne fungere som en slags fasit på hvordan romanes skal skrives. Har du noen tanker om hvordan disse problemene kan løses? - Én løsning er å overbevise de menneskene det gjelder om at man må finne én måte å skrive på, man kan ikke lage ulike varianter for alle gruppene. Dialektvariasjonene vil uansett være der. Alternativet er å lage en variant som er litt abstrahert, hvor man går litt tilbake i historia for å trekke ut former som har vært like for de ulike dialektene. Det er sånn man har gjort det med nynorsk. Men det er problemer på ulike plan her. Et annet er hvilke språkformer vi faktisk skal ha. For å sammenligne med norsk: Skal vi skrive tyv eller tjuv? Noen sier det ene og noen sier det andre. Enten må vi tillate begge deler, eller så får vi av en eller annen grunn velge én av formene. Vi har også problemet med å finne faste stavemåter til bestemte lyder, altså rent ortografiske ting. I norsk har vi noe som heter prestisjespråk, og det er et ukjent fenomen blant romani-gruppene. Alle regner sitt språk som det eneste riktige. Hvis noen snakker annerledes enn meg, så er det feil, er holdninga. - Ja, en del lovara påstår for eksempel at de ikke forstår kelderara. - Ja, akkurat som mange nordmenn påstår at de ikke skjønner nynorsk. Det er akkurat samme greia. Det ligger mye følelser bak. Jeg har jobbet med fulani-språket i Vest-Afrika og der er det akkurat det samme, det er kanskje 20 millioner av dem som bor over hele Vest-Afrika og de snakker litt forskjellige dialekter. Men det er jo ikke mulig å lage noe felles skriftspråk for dem. Nå holder jeg på med et prosjekt sammen med taterforeningene hvor vi lager barnebøker. - Hvordan løser dere disse problemene da?

5 - Jeg prøver å komme med forslag og så ser jeg om de blir godtatt. Men jeg tror ikke vi kommer utenom at forskjellige taterforeninger bruker forskjellige ortografier. De er som andre folk, nemlig at språk er et veldig godt utgangspunkt for uenighet. Til de grader! Bare tenk på Norge. Eller samene, hvordan de har streva med ortografi. Eller Frankrike, der de prøvde å gjøre noen små revisjoner av rettskrivinga. Det ble jo ramaskrik i hele den fransktalende verden. Språk og splittelse - Internasjonalt er det mange rom-aktivister som mener at valakiske romer har kuppet språket og standardiseringen av det. De vil ikke identifisere seg med og være med i International Roma Union på grunn av dette. - Dialektforskjellene er jo så små at strengt tatt burde det være enkelt å få til en standardisering. Men folk vil ha det akkurat som de sjøl snakker. Det minner meg om da jeg sjøl gikk på folkeskolen og fikk tekster med mig, dig og sig. Det orket jeg ikke å lese. Når det kommer til stykket, handler jo språk om makt. Norsk skriftspråk i dag er jo et resultat av at noen har bestemt, det ligger ikke noen filologiske resonnementer bak. Aftenposten godtok ikke offisiell norsk rettskriving og hadde sin egen private, helt til Språkrådet nærmest gikk med på Aftenpostens premisser. Aftenposten jenket seg bare bittelitt. Det var vel cirka i 1984 at vi fikk et, etter mitt syn, tilbakeslag til Aftenpostens norm. De skrev jo lenge «sprog» og «skib» og «nu» og «efter». Det er egentlig bare snakk om makt.

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

ROMER I NORGE. Romtiltaket, Oslo voksenopplæring Skullerud, 2014

ROMER I NORGE. Romtiltaket, Oslo voksenopplæring Skullerud, 2014 ROMER I NORGE Romtiltaket, Oslo voksenopplæring Skullerud, 2014 Forord Hensikten med denne publikasjonen er å informere den norske majoritetsbefolkningen, for å skape bedre forståelse av romene som lever

Detaljer

Et flerkulturelt samfunn:

Et flerkulturelt samfunn: Et flerkulturelt samfunn: Hei! Jeg heter Mahammed. Jeg er 15 år gammel. Jeg er født i Somalia, og flyttet hit til Norge for 5 år siden. Jeg liker å spille fotball og gå ut med venner. Jeg er egentlig avhengig

Detaljer

Forord av Judith van der Weele... 9 Introduksjon ved David C. Pollock... 11 Noen ord til innledning ved Ruth E. Van Reken... 13

Forord av Judith van der Weele... 9 Introduksjon ved David C. Pollock... 11 Noen ord til innledning ved Ruth E. Van Reken... 13 Innhold Forord av Judith van der Weele... 9 Introduksjon ved David C. Pollock... 11 Noen ord til innledning ved Ruth E. Van Reken... 13 TCK-erfaringen Del I De tredjekulturelles verden 1. Hvor er hjemme?

Detaljer

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET

Himmelberget. gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53. Ole Gustavsen. Ole Gustavsen 10 ARKITEKTER INTERVJUET Himmelberget Prosjekt: Snøhetta kontorlokaler Arkitekt: Snøhetta AS Adresse: Skur 39, Vippetangen, Oslo Ferdigstillelsesår: 2005 Fotograf: Werner Zellien 138 139 gustavsen.indd 138-139 24.04.2007 17:33:53

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Folk fra Romania som tigger i Oslo

Folk fra Romania som tigger i Oslo Folk fra Romania som tigger i Oslo En rapport fra Kirkens Bymisjons prosjekt Rett i koppen Hildegunn Brattvåg, februar 2007 Folk fra Romania som tigger i Oslo Innholdsfortegnelse Sammendrag 3 1. Bakgrunn

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen?

Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Hvorfor meldte du deg på til den holistiske konfirmasjonen? Sammendrag av evaluering av konfirmantene, holistisk konfirmasjon 2010. Innkomne svar: 10. Av håndskriftene å dømme, kan det virke som om det er flere jenter enn gutter som har svart. Konklusjonene er

Detaljer

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja.

selv som familie i dag, likheter og forskjeller med andre familier. Og å se seg selv som, hvor er vi kanskje om 10 år. Om 10 år, ja. Trinn 5 Skal vi starte på modul 5 da? Er vi i gang? Ja, Torill, Torill Du Torill, du Torill, da er vi kommet til modul 5 og det er barnets tredje leveår. Og temaet for dette trinnet er barnets identitet,

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn

Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Eidsvoll 1814, 3-4 trinn Skriftlig gjengivelse av omvisningen «17. mai og Grunnloven» Utendørs Her er Eidsvollsbygningen. Der skjedde det mye for 200 år siden, i 1814. Det har jeg lyst å lære litt mer

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N?

S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? E R D E T S E L V M O T S I G E L S E R I B I B E L E N? Var det Gud (2 Sam 2,4) eller Satan ( Krøn 2,) som fikk David til å holde folketelling? Holdt Jesus bergprekene på en slette (Luk 6,7-49) eller

Detaljer

Taterne - etnisitet og opprinnelse

Taterne - etnisitet og opprinnelse Taterne - etnisitet og opprinnelse 1 Taterne - etnisitet og opprinnelse Skrevet av Anne Minken Etnisitet dreier seg om opprettholdte etniske grenser, ikke om kulturell uforanderlighet, skriver forfatteren

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

-Wi\ _'ti. Verdens lykkeligste land. Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010. Emnekode J0203U.

-Wi\ _'ti. Verdens lykkeligste land. Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010. Emnekode J0203U. _: -Wi\ _'ti. TI! ~o \ Verdens lykkeligste land Bacheloroppgave ved Senter for journalistikk, Høgskolen i Bodø, våren 2010 Emnekode J0203U Kenneth Stensrud Kandidatnummer: 34 Beskrivende del Vår oppgave

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007.

Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Dybdeintervjuer med seks avgangselever våren 2007. Jeg har plukket ut seks elever fra Færder videregående skole. De seks er: Magne Magne er 25 år, og med det den eldste i gruppa. Han har vurdert folkehøyskole,

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si

En speider søker sin tro og respekterer andres. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si Sak 8 Vedlegg: Speiderlovskomiteens forklaringer til lovforslagene 1 En speider søker sin tro og respekterer andres Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si I speiderløftet lover jeg: å tjene

Detaljer