Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma"

Transkript

1 Forslag til program for en 5-dagers tur til Roma Balder Bok

2 1. dag: Marsmarken og omegn. Marsmarken (Campus Martius/Campo Marzio) kalles området som på den ene siden avgrenses av elva Tiberen og på den andre siden av Romas hovedgate Via del Corso. Under antikken lå denne bydelen utenfor murene, og ble brukt til militærøvelser, ballspill, gymnastikk og hesteveddeløp. I dag preges strøket av et mylder av smågater som går på kryss og tvers, noe som ofte gjør det vanskelig å orientere seg i området. Keiser Augustus mausoleum. Sannsynligvis er en slik grav en videreføring av en etruskisk tradisjon, men denne type graver kalles Mausoleum, etter et gravmonument over kong Mausolos, satrap i Karia i Lilleasia (død 353 f.kr.) i Halikarnassos. I Roma finnes det dessuten gravmæler over Caecilia Metellus ved Via Appia noen km utenfor byen, og over keiser Hadrian. Rekonstruksjon av Augustus gravmæle Slik ser det ut i dag Ara Pacis, fredsalteret, reist av Augustus (keiser 27. f.kr e.kr.) til minne om at det etter en lang periode med borgerkirger var innført fred innen Romerriket. (Erobringskriger fortsatte imidlertid). Denne freden, Pax Romana, romerfreden, skulle komme til å vare i omlag 200 år. Det alteret vi besøker ved Tiberen er en rekonstruert utgave av det opprinnelige alteret, som ikke lå så langt unna, ved dagens Via del Corso. Ara Pacis inneholder flotte relieffer, slik som bildet til venstre, som viser medlemmer av Augustus i en ofringsprosesjon. Individene er markert med stor realisme og livaktighet. Alle personene er gjengitt med sitt individuelle preg. Alteret viser også en offringsscene utført av Aeneas, som romerne regent som sin stamfar - og i tillegg en skildring av en kvinne som symboliserer Tellus, Moder Jord, omgitt av mennesker og dyr som kan nyte fredens velsignelser. Til sammenligning: Et relieff fra Konstantinbuen Keiser Konstantin står på talerstolen på Forum Romanum og taler til folket. Bildet er fra en helt annen tid. Det er preget av symmetri, og personene er stereotype. Her er altså ingen fremstilt med sitt personlige preg. Bildet er laget på en tid hvor gudekeiseren har avløst borgerkeiseren, filosofkeiseren og soldatkeiseren. 1

3 Hadrian, keiser e. Kr. Rekonstruksjon av Hadrians gravmæle. Castel San Angelo og Pons Cestius 1: Castel Sant'Angelo (Engelsborg) ligger på den andre siden av Tiberen, litt øst for Peterskirken. Opprinnelig var Castel Sant' Angelo et gravmæle for keiser Hadrian og hans familie. Det ble bygd i år 139 e.kr., ett år etter hans død. Hadrians gravmæle fikk betydning som forsvarsverk allerede på 200 tallet. Foran Castel San' Angelo krysser Pons Aelius Tiberen. Denne brua ble bygd under keiser Hadrian ( e.kr.), og de tre midtbuene står fremdeles igjen etter det opprinnelige byggverket. I 590 kom pave Gregor den store over Pons Aelius i spissen for en prosesjon på vei mot den daværende Peterskirken for å be Gud om å stanse en pest som hadde herjet skrekkelig i Roma i de dager. I et syn så Gregor da erkeengelen Michael høyt hevet over Hadrians gravmæle. Engelen var i ferd med å stikke sverdet i sliren, som tegn på at pesten var opphørt. Etter denne hendelsen er stedet blittt kalt Castel Sant' Angelo, og i dag står det en bronseskulptur fra 1752 av engelen. Festningen ble fra 800-tallet brukt som tilfluktssted for paven, da han ikke alltid følte seg trygg i Vatikanet under urolige tider. En overbygd bro fra Vatikanet til Castel Sant' Angelo ble oppført fra 1492 til Denne muren står fremdeles, og kom godt til nytte da keiser Karl 5. angrep Roma i 1527 i det som kalles Sacco di Roma, Romas plyndring. Castel Sant' Angelo ble forøvrig under rensessansen brukt som politisk fengsel, og det går mange redselshistorier om tortur og henrettelser som skal ha funnet sted her. I 1901 begynte restaureringsarbeider i Castel Sant' Angelo, og stedet ble åpnet som museum i I Puccinis opera Tosca legges siste akt til denne borgen, hvor Tosca til slutt tar livet av seg ved å kaste seg utfor murene etter at hennes elskede er blitt henrettet her. Domitian, keiser e. Kr. Rekonstruksjon av Domitians sirkus Piazza Navona 2: Piazza Navona regnes av mange for en av Romas mest besøkte turistattraksjoner. Navnet er en forvanskning av Piazza d'agon, som går tilbake til keiser Domitians Circus Agonalis, en arena som bler bygd i siste del av det første århundre e.kr. (Agon, gresk: konkurranse.) Her ble det avviklet idrettskonkurranser, hesteveddeløp og oppvisninger. Dagens piazza strekker seg over det området som i antikken utgjorde Domitians stadion. Plassens nordre del avsluttes med en husrekke bygd i en halvsirkel, med den samme formen som antikkens tribuneanlegg hadde. Rester av disse tribunene er fortsatt bevart på baksiden av denne husrekken. Under keiser Domitian (81-96 e.kr.) ble stadion fylt med vann, og regulære sjøslag ble avviklet her. Senere ble det arrangert turneringer på plassen, og fra 1600-tallet moret adelen seg med å sette plassen delvis under vann, og drive kappkjøringer der så vannet sprutet - til folkemengdens store fornøyelse. Slik ble aktivitetene fra antikken ført videre på Piazza Navona. På 1600-tallet laget billedhoggeren Bernini en fontene midt på plassen, som skal forestille verdens fire viktigste elver: Donau, Ganges, Rio de la Plata og Nilen. Elvene er personifisert, slik det også var vanlig å gjøre i antikken. På samme tid ble barokk-kirken Sant' Agnese in Agone anlagt av arkitekten Borromini. På folkemunne heter det at det oppsto en rivalisering mellom Bernini og Borromini. Bernini har formet Rio de la Plata som en sammenkrøket person med armen i været. Det heter seg at det ble slik fordi Bernini uttrykte frykt for at kirken skulle rase sammen. Nilen har hodet sitt tildekket. Det skal symbolisere Nilens ukjente kilder, eller er det fordi han ikke orker synet av den forferdelige kjerka rett ved siden av? I alle fall - kirken ble visstnok bygd etter at Berninis skulpturer var ferdige. 2

4 Tverrsnitt av Pantheon keiser Kr. Hadrian, e. Pantheon betyr alle guders tempel eller templet for allguden. Opprinnelig var det et rektangulært tempel fra Augustus' regjeringstid, bygd under ledelse av keiserens svigersønn og gode venn Marcus Agrippa. Derfor er frisen på inngangsportalen smykket med innskriften M. AGRIPPA L. F. COS TERTIVM FECIT. Dette er delvis forkortet for MARCUS AGRIPPA LVCII FILIVS CONSVL TERTIVM FECIT: Marcus Agrippa, sønn av Lucius, konsul for tredje gang, bygde (dette). Men Pantheon, slik det står i dag, som ett av de best bevarte minnesmerker fra antikken overhodet, er sannsynlivis bygd under keiser Hadrian ( e.kr.). Muligens var Hadrian personlig arkitekten for den store rundbygningen som er bygd bakpå det opprinnelige kvadratiske templet. Når den opprinnelige innskriften på fronten er bevart, tror vi det er fordi Hadrian ville vise respekt for den opprinnelige byggmesteren. Hadrian ville ikke la sitt eget navn stå på noen av de byggverk han lot reise (og de var ikke få!). Rundbygningen består av en over 6 meter tykk mur, en tambur, murkrans, som bærer den veldige kuppelen, laget av solid romersk betong. Selve kuppelen er 5,5 meter nederst, og smalner av oppover. Den er 1.5 meter på det smaleste. På toppen av kuppelen er det en rund åpning på 9 meter i diameter. Kuppelen har et spenn på 43 m, og er like høy som den er bred. Dersom det var blitt lagt en tilsvarende kuppel under den som nå eksisterer, ville det ha skapt en perfekt kuleform inne i Pantheon. Kuppelen er innvendig prydet med kassettformer. Muligens er kuppelen et symbol på himmelhvelvingen, og det finnes en teori om at hensikten har vært å framheve keiseren som universets hersker når han har ledet rettsmøter under Pantheons kuppel. Pantheon er et den bygning fra antikkens Roma som er best bevart, og templet er et strålende eksempel på hva romerne kunne utrette ved sin nyskapning innen arkitekturen, nemlig støpemassen. Eksempler som viser litt av kirkekuppelens utvikling: Hagia Sofia, ferdig 532 e. Kr., bygd i Konstantinopel under keiser Justitian. Etter at tyrkerne erobret byen i 1453 ble kirken omgjort til moske. Denne ble forsynt med de fire minaretene som bildet viser. Hovedkuppelen i Hagia Sofia bæres av en rekke spiler (som i en paraply). Den hviler på pendentiver (> latin: pendere: henge), det vil si feltene mellom kuppelen og de fire halvsirkelformene under kuppelen. Den bysantinske, gresk-ortodokse normalkirke har - i motsetning til Hagia Sofia - en tambur, en murkrans mellom kuppelen og taket. Kuppelen på Firenzedomen, konstruert av Brunelleschi på 1400-tallet. Også denne kuppelen blir båret av spiler, men her har arkitekten utnyttet den spennvidden som den gotiske buen kan gi. Kuppelen hviler her på en åttekantet tambur. Mange kupler er senere laget etter samme mønster, og spesielt i barokken på 1600-tallet. 3

5 2. dag: Forum Romanum, Palatinerhøyden og Colosseum. Forum Romanum. Det utgravningsområdet som kalles Forum Romanum inneholder arkeologiske rester fra en tidsepoke som strekker seg over tusen år. Det omfatter det egentlige Forum og bygningene sør for dette, og i tillegg Palatinerhøyden. Forum Romanum og Amphitheatrum Flavium, rekonstruksjon Rekonstruksjon av templene for Saturn, Vespasian og Concord. Søylen til venstre er Miliarum Aureum (se under). Forum Romanum, Via dei Fori Imperiali og Colosseum i dag Saturns tempel, opprinnelig bygd allerede på 400-tallet f. Kr., men ofte ombygd. Restene av det nåværende templet er fra 300-tallet e. Kr. Saturn var en gud fra en fjern mytisk fortid hvor man forestilte seg at det hersket paradisiske tilstander uten slaveri, privat eiendomsrett, kriminalitet eller krig. Mellom 17. og 23. desember ble Saturn feiret i en fest som ble kalt Saturnaliene. Ved disse festlighetene ble mye snudd på hodet. Slavene fikk spise og drikke med sine herrer. Alle skoler og domstoler var stengt, ingen fanger kunne straffes, og krig kunne ikke erklæres under Saturnaliene, som også ble feiret i hjemmene med blant annet utveksling av gaver. Mye av de skikkene vi kan spore fra disse festene er bevart i den kristne julefeiringen. Saturns tempel ble også brukt som skattkammer, aerarium, hvor statskassen ble oppbevart. Denne kassen ble ganske slunken på 200- tallet e. Kr. Rester av Vespasians tempel, bygd av sønnen Domitian i 81 e.kr. og viet til Vespasian og Titus. Foran disse to templene sto det en søyle som ble kalt Miliarum Aureum. Herfra ble alle avstander rundt om i Romerriket målt fra. Avstanden til de viktigste byene ble innskrevet på søylen. Concordiatemplet. Av dette er det nå bare en plattform igjen. Templet ble grunnlagt 367 f.kr. til minne om bileggelsen av striden mellom plebeiere og patrisiere. Rester av templene for Saturn, Vespasian, Concord og Miliarum Aureum (se under). Vespasian, keiser Titus, keiser Domitian, keiser

6 Rekonstruksjon av Basilica Julia Basilica Julia i dag. Basilica Julia. En basilika er en hvelvet hall, oftest med treloft, båreet av marmorkledte piller eller søyler. Mellom søylene holdt handelsmenn, pengevekslere og skrivere til, og i basilkaens halvsirkelformete buer, som avsluttet salene, ble rettsaker avviklet. Da kristendommen seiret i Romeriket, ble kirkene bygd som basilikaer. Templene kunne nemlig ikke romme særlig mange mennesker innendørs, men det kunne basilikaene. Basilica Julia ble innviet 46 f.kr. av Julius Caesar. Bygningen ble oppført i to etasjer, rundt et midtskip og to sideskip. Opprinnelig ble bygningen båret av en tredobbelt søylerekke, som seinere ble avløst av mursteinsblokker. I hallene var det butikker og kontorer for jurisisk administrasjon. D) Basilica Aemilia ble bygd i år 179 f.kr. Rekonstruksjon av antikkens Forum Romanum 1. Concordiatemplet 2. Vespasians tempel 3. Saturns tempel 4. Basilica Julia 5. Templet for Castor og Pollux 6. Vestalinnenes hus 7. Vestatemplet 8. Augustus triumfbue 9. Caesars tempel 10. Basilica Nova 11. Templet for Antoninus og Faustina 12. Basilica Aemilia 13. Curia 14, Septimius Severus triumfbue 15. Rostra Gaius Julius Caesar ( f.kr,) Marcus Tullius Cicero ( f. Kr.) 5

7 Fokassøylen, reist i år 608 e. Kr. som takk til den bysantinske keiseren Phocas, fordi han hadde forært Pantheon til paven. Til høyre og litt bakenfor Fokassøylen er restene fra keisertidens Rostra. Rostra, slik den så ut i keisertiden, rekonstruksjon. Rostra, talerstolen. Ordet rostra betyr egentlig skipssnabler, som oldtidens krigsskip var forsynt med for å kunne bore seg inn i fiendens fartøyer. Etter at romerne hadde slått punerne i et sjøslag i den første puniske krig (tidlig 200-tall f.kr.) ble fiendens bronseprydete skipssnabler anbrakt på fotstykket til denne folkelig talerstolen. Rostra ble seinere sterkt utvidet og smykket med søyler og statuer. Fra dette podiet har Antonius holdt sin gravtale over Julius Caesar, Cicero gjort sine aggressive utfall nettopp mot Antonius, som til slutt fikk ham drept. Ciceros hode og hender ble naglet til denne talerstolen. Advokatene i de store rettsoppgjørene holdt her sine anklags- og forsvarstaler, og hver taler skulle bære en ren toga. Bare de yngste og uerfarne advokatene skulle bære en skinnende hvit toga, en toga candida. Herfra stammer navnet kandidat om den som ennå ikke har skapt seg et navn. Septimius Severusbuen Relieff fra Septimius Severusbuen Septimius Severus, keiser e. Kr. Septimius Severus-buen har fire marmorsøyler på hver side, og tre gjennomganger, to mindre som omkranser en stor. Buen ble oppført i 203 e.kr. i anledningen av tiårsdagen for keiser Septimius Severus' tronbestigelse. Relieffene forteller om krigstoget mot parterne. For første gang ser vi at prinsippet om perspektivisk forkortning er blitt forlatt. Dette er et trekk innen kunsten som peker vekk fra den klassiske kunsten, og mot middelalderkunst. Curia, sentatshuset. (Senatet holdt for øvrig møter også mange andre steder). Det ble anlagt i 29 f.kr., men etter at den seinere ble ødelagt av brann ble den gjenoppført under keiser Diokletian 303 e. Kr. De mektige bronsedørene er dessverre ikke de originale. Disse er blitt flyttet til Laterankirken. 6

8 Lacus Curtius viser det stedet hvor den unge romerske ridderen Lucius Curtius skal ha vist en heltedåd av rang. Sagnet forteller at i byen Romas tidligste dager åpnet det seg et fryktinngytende hull i sumpen på dette stedet. Curtius styrtet seg med hesten ned i sumpen for å forsone seg med gudene, som åpenbart viste sin vrede på denne måten. Hullet lukket seg, og en liten sjø oppsto på det samme stedet. (Lacus betyr innsjø.) Det finnes også andre versjoner av dette sagnet. Caesars tempel og templet for Castor og Pollux, rekonstruksjon Caesars tempel og templet for Castor og Pollux i dag Gaius Julius Caesar, f. Kr. Julius Caesars tempel ble innviet av Augustus i 29 f.kr. på det sted hvor Caesars lik ble brent den 19. mars 44. Templets sokkel danner en halvsirkel, hvor det står et alter der bålet var. Via Sacra, den hellige vei, går mellom triumfbuene til Titus og Septimius Severus. På denne brolagte veien har antikkens triumftog funnet sted når hærførere vant viktige seire over fienden. Castor og Pollux-templet viser tre slanke, korintiske søyler av de opprinnelige 22 som i Augustus' regjeringstid ble bygd i templet for dioskurene, Castor og Pollux, i følge sagnet sønnene som Leda fikk med Juppiter. Dioskurene skal ha kjepet på romernes side i kampen mot latinerne. Vestatemplet er Forum Romanums viktigste helligdom. I dette rundtemplet voktet vestalinnene over den hellige ilden til Vesta, gudinnen for husets arne. Ilden måtte holdes ved like, for den var symbolet på at staten besto. I 1930 ble en del av templet rekonstruert. Vestatemplet, Augustus triumfbue og templet for Castor og Pollux, rekonstruksjon Vestatemplet, Augustus triumfbue og templet for Castor og Pollux, i dag. Vestalinnenes hus var oppholdsog representasjonslokaler for vestalinnene. Langs den indre delen, atriet, var det oppstilt skulpturer av berømte vestalinner. Vestalinnenes hus, rekonstruksjon Vestalinnenes hus i dag 7

9 Templet for Antoninus Pius og Faustina. Antoninus Pius var keiser e. Kr. Templet som ble reist til minne om ham og hans hustru er bevart med en vakkert utsmykket forhall med korintiske kapiteler. I tempelrommet ble det i middelalderen bygd en kirke, og fasaden ble utformet i barokktiden. Antoninus Pius og Faustina Templet for Antoninus Pius og Faustina og San Lorenzo in Miranda, bygd på 1600-tallet. Det antatte Romulustemplet er en rundbygning oppført i 309 e.kr. av keiser Maxentius til minne om sønnen Romulus, som døde i ung alder. Men det er ikke enighet om templets opprinnelige funksjon. Bronsedørene i templet er originale. Romulustemplet og Via Sacra, rekonstruksjon. Basilica Nova, rekonstruksjon Romulustemplet i dag. Basilica Nova, eller Maxentius' basilica ble påbegynt av Maxentius (keiser e.kr.) og fullført av Konstantin den store i 330. Denne basilikaen ble ikke brukt som kirke, men beholdt sine verdslige funksjoner som handelssentrum og rettslokale. Bygningen representerer noe nytt i forhold til den type basilika vi har sett på tidligere. Dimensjonene er enorme. Taket i midtskipet er bygd med et krysshvelv, og kjempemessige buer i betong strakk seg mellom pillene som markerte avgrensningene mellom midtskip og sideskip. På taket ser vi rester av strebebuer, som bidrar til å avlaste trykket av murene. Basilica Nova i dag. Innvendig rekonstruksjon. Konstantin den store (keiser e. Kr.) Maxentius (keiser ) 8 Diokletian (keiser e. Kr.) inn-førte et styresett med to hovedkeisere og to underkeisere. Systemet fungerte bra så lenge Diokletian levde, men medførte etterpå borgerkriger og maktkamper. Konstantin seiret over Maxentius i 312 e. Kr.

10 Titus, keiser Titusbuen i dag Relieff som viser Titus triumftog Titusbuen ble reist av keiser Domitian i 81 e.kr. etter keiser Titus' død. Monumenetet er den eldste triumfbue vi har bevart fra Roma. Den består av en enkel sokkel med glatte og riflete korintiske søyler ved siden av rundbuen. Inne i buen er det relieffer som skildrer Titus' triumftog etter seiren over jødene og erobringen av Jerusalem i år 70 e. Kr. Templet for Venus og Roma, rekonstruksjon Templet for Venus og Roma i dag. Templet for Venus og Roma, planlagt av keiser Hadrian og vigslet i 136 e.kr. Venus var mor til Aeneas, som regnes som romernes stamfar. Derfor mente romerne at de var av guddommelig opphav, og at gudene hadde utpekt dem til å være herskere over hele verden, dvs. - i deres øyne - Middelhavsområdet. Derfor var det naturlig for dem å reise et tempel til ære både for Venus og Roma. Venus ble dyrket i den ene delen, Roma i den andre. Templet hadde en dobbelt rad med frittstående søyler som gikk rundt hele bygningen. Her er et eksempel på et romersk tempel bygd etter klassiske gresk forbilder. Vi ser da bort fra absidene, som er et typisk romersk fenomen. Palatinerhøyden, rekonstruksjon Oversikt over Palatinerhøyden i dag Palatinerhøyden. Navnet kan være avledet av en rot pa-, som betyr "beskytte", "nære". Mons Palatinus var en av Romas sju høyder. (På vei opp mot Palatinerhøyden kan man finne akantusplanter i rikt monn. Akantus er en mangefliket plante som vokser i Middelhavsområdet. Denne planten er forbildet for det korintiske kapitelet (søylehodet), skapt i Athen på 400-tallet f.kr., men mest brukt av romerne. Akantus har senere gått sin seiersgang som motiv i europeisk kunsthistorie. Vi finner det også i Norge, blant annet i treskjærerkunst og rosemaling.) På Palatinerhøyden finnes rester av runde hytter fra meget tidlig bosetning på stedet. I republikansk tid var Palatinerhøyden et sted der alle fornemme romere skulle bo. Augustus' hustru Livia bygde et hus her oppe, og det ble trolig også keiserens bolig for en tid. Dette huset er det godt bevarte rester av. Augustus' etterfølger på tronen, Tiberius, bygget en ny keiserbolig på denne høyden. Domitian (keiser e.kr.) foretok enda mer 9

11 omfattende byggearbeid, slik at han fikk utbygd nesten hele høydedraget med. Derfor har det opprinnelige navnet på høyden - Palatium - gitt navnet til begrepet palace (engelsk), palais (fransk), palacio (spansk), palazzo (italiensk) og palass (norsk). Domitian bygde også et stor stadion, som formodentlig var et svært hageanlegg anlagt som et stadion. Fra Palatinerhøyden kan vi se ned til Circus Maximus. Romerne hadde en stor lidenskap for hesteveddeløp, og Circus Maximus var den største banen. Den ble utvidet og ombygd mange manger, og rommet flere hundre tusen mennesker på sitt største. Selve banen var over 1000 meter lang. I buegangene i tribunene utenfor selve anlegget var det butikker og kneiper. Veddeløpene foregikk stort sett med to- eller firspann. Her foregikk også triumftog når seirrike soldater vendte tilbake fra felttog de hadde vunnet. I dag er bare litt av tribunene bevart. En graskledd liten kam finner vi der hvor den lange muren, eller spina, har vært. Den gikk på langs midt på banen. Her vokser det i dag også sypresser. Hele området kan brukes av publikum. Colosseum, opprinnelig kalt Amphitheatrum Flavium, fordi det ble bygd av de flaviske keiserne Vespasian og Titus mellom 72 og 80 e.kr. Et amfiteater er arkitektonisk to teaterbygninger som er satt mot hverandre, slik at man får en ovalformet arena omgitt av tribuner på alle kanter. Her foregikk typisk romerske folkeforlystelser som gladiator- og dyrekamper. Anlegget rommet mer enn tilskuere. Colosseum er senere er blitt betraktelig redusert, fordi anlegget ble brukt som steinbrudd for andre bygninger opp gjennom historien. Likevel er Colosseum den dag i dag Romas kanskje mest berømte ruin fra antikken. Amfiteatrene er også interessante fordi de er forløpere til tribunene på moderne stadioner. I Spania og deler av Frankrike lever amfiteatret videre i form av tyrefekterarenaer. Den virksomheten som finner sted her, må vel sies å være et eksempel på at gladiatorånden ikke er død. 10

12 Colosseum innvendig i dag Colosseum innvendig rekonstruksjon Colosseum utenfor rekonstruksjon Colosseum utenfor i dag Titus (keiser 79-81) Konstantinbuen, reist e. Kr. av keiser Konstantin til minne om seieren over sin medkeiser Maxentius i slaget ved Pons Milvius i 312. I følge legenden skal Konstantin i en drøm dagen før slaget ha sett tegnet X (for Khreistos) og P (for pisics: fisk, et Kristussymbol) på himmelen over en innskrift som sa: IN HOC SIGNO VINCES: I dette tegn skal du seire. Etter triumfen ved Pons Milvius besluttet Konstantin å tillate kristendommen i Romerriket. Det skjedde ved ediktet i Milano 313, og betydde kristendommens gjennombrudd. Det er mye som tyder på at Konstantin selv ikke var personlig kristen, men at han ble påvirket av sin mor Helena, som var kristen. Selv lot Konstantin seg døpe først ved dødsleiet. Triumfbueformen er senere blitt mye etterlignet i kirkebygg som et symbol på kristendommens triumf. Konstatinbuen i dag Konstatin, keiser e. Kr. 11 Maxentius, keiser e. Kr.

13 3. dag: Santa Maria di Minerva, San Ignazio, il Gesù, Kapitolhøyden, keiserforaene. Santa Maria Sopra Minerva Santa Maria sopra Minerva. Denne kirken ble grunnlagt på 700-tallet e.kr. på det stedet hvor det tidligere lå et tempel for Minerva. Kirken fikk sin nåværende utforming seint på 1200-tallet, men har også seinere gjennomgått enkelte restaureringsarbeider. Santa Maria sopra Minerva er Romas eneste kirke fra middelalderen som er preget av gotisk stil. Men bortsett fra de spisse buene bærer kirken likevel preg av å være utviklet fra den romerske basilikaen, med solide vegger som den viktiste bærende kraft. I likhet med andre kirker i Italia fra denne perioden var det vanlig å bruke virkemidler fra den gotiske arkitektur, slik som spissbuen, uten å oppføre hele kirkebygget i en gjennomført gotisk ånd med tynne, himmelstrebende vegger, slik vi finner det i Frankrike, Tyskland og England (delvis), og sist, men ikke minst - i Nidarosdomen! Men i Italia var arven fra antikken så sterk at den gotiske stilen aldri fikk skikkelig gjennomslagskraft. (Likevel finnes det en mer typisk gotisk kirke i Roma i nærheten av Justispalasset, men her er det snakk om et nygotisk bygg fra 1800-tallet.) Santa Maria sopra Minerva har en meget enkel fasade fra renessansen. Kirken er berømt fordi det var her den italienske vitenskapsmannen Galileo Galileii 1633 foran en forsamling av høye geistlige måtte avsverge sin tro på at jorden beveger seg. På vei ut av kirken skal Galilei ha sagt: "Men den beveger seg likevel." (Det siste er imidlertid bare en legende.) Berninis elefant På plassen foran Santa Maria sopra Minerva står det en merkelig skulptur av Berninini fra 1600-tallet. Figuren framstiller en elefant som bærer en liten obelisk, en egyptisk steinsøyle med firkantet tverrsnitt, og som på toppen har en pyramideform. Det har vært mange spekulasjoner om hva Bernini har ment med å lage en slik statue. En inskripsjon på fotstykket forklarer at elefanten er valgt for å symbolisere nødvendigheten av en sterk ånd for å understøtte solid visdom. San Ignazio. Dette er en barokkirke fra 1600-tallet, og er bygd til ære for jesuitterordenens grunnlegger Ignazio Loyola, som ble helgen i I taket på kirken har maleren P. A. Pozzi laget en berømt fresko av San Ignazios himmelfart. Kunstneren har laget perspektiver som gir helt spesielle virkninger. Fra et spesielt punkt i midtskipet vil vi vanskelig kunne skille malt arkitektur fra virkelige konstruksjoner. Kirken inneholder også en falsk kuppel. Il Gesù er en annen berømt jesuitterkirke i Roma. Den ble bygd mellom 1568 og 1575, og regnes som den første virkelige barokkirke. På fasaden finner vi et preg av overordning og underordning av de forskjellige arkitektoniske virkemidlene. En rekke trekantgavler er innebygd i hverandre, etter mønster fra kirker i Venezia fra midten av 1500-tallet. Typisk for kirken er bruk av sidevolutter, en arv fra den joniske søyleformen fra antikkens Hellas. Innvendig er kirken overdådig utsmykket i beste barokktradsisjon. Kirken inneholder graven til Ignazio Loyola ( ). 12

14 Capitol sett sørfra, rekonstruksjon. Midt i bildet er templet for Jupiter, mot høyre sees Juno Monetatemplet, hvor kirken Santa Maria in Aracoeli ligger i dag. Skrenten til venstre i bildet er etter all sannsynlighet Den tarpeiske klippe. Capitol i dag, luftfoto sett vestfra. Bildet viser plassen som Michelangelo konstruerte, med Capitolmuseet og Santa Maria in Aracoeli til venstre, Rådhuset (Senatorpalasset) bakerst og Konservatoriemuseet til høyre Capitolhøyden. Mons Capitolinus var en av Romas sju høyder. Navnet er oppstått av caput Oli, Olus' hode, fordi man fant hodet til sagnkongen Olus på denne høyden. I tidlige tider var Roma en bystat. Byens borg, Arx (tilsvarende Akropolis i Athen) lå da på Capitol. I dag ligger kirken Santa Maria in Aracoeli på det sted hvor borgen har ligget. Det moderne navnet på Capitol er Campidoglio, avledet av campi d'olio, oljemarkene. En bred trapp fører opp til høyden. Øverst hvor trappen ender, står på hver side statuer av Castor og Pollux. Nær ved er det en skulptur av keiser Konstantin og hans sønn, begge er verker fra seinantikken. Vi står nå på en plass som er omgitt av tre bygninger fra renessansen. Plassen er konstruert av Michelalgelo. I fronten finnere vi Senatorpalasset (Palazzo Senatorio), som er byen Romas rådhus. De to sidepalassene (Palazzo Nuovo og Palazzo Conservatorio) rommer Kapitolmusseet, og de er plassert slik at plassen virker større enn den egentlig er. Midt på plassen sto opprinnelig rytterstatuen av Marcus Aurelius. Hans interesse for filisosfi markeres ved at keisen har anlagt skjegg. Hesten er et symbol på staten og de krefter den representerer. Keiseren styrer hesten uten bissel og tømmer, men med sin stoiske ro og sin åndelige autoritet. Etter en lang restaureringsperiode er statuen nå anbrakt i en glassmonter i gården inne i Palazzo Nuovo. Den døende galler, hellenistisk skulptur (200-tallet f.kr.), en heroisk framstilling av en gallisk kriger som blør i hjel på skoldet sitt under angrep på de hellenistiske bosetninger i Lilleasia. Idealistisk framstilling av Aleksander den store (bare hodet). Han stirrer opp mot sola, for å markere at han er guddommelig. Da han erobret Perserriket, måtte han markere at han var guddomelig, ellers ville han ikke oppnå respekt i områder der folket var vant med å tilbe herskeren som en gud. 13

15 Amor og Psykhe Den kapitolinske Venus, en romersk kopi av den greske originalen fra hellenistisk tid I Kapitolmuseet finner vi diverse portretter av kjente romerske statsmenn og keisere, og av framtredende kvinneskikkelser. En vandring blant disse skulpturene kan gi oss et innblikk i forskjellige faser av romersk historie. Statuene kan også gi oss et inntrykk av de moteretninger som var rådende til forskjellige tider vedrørende frisyre og ansiktspleie fra republikansk tid til 300-tallet e.kr. Fram til ca. 200 e. Kr. er portrettene preget av idealisering og harmoni etter klassisk greske forbilder. Fra Hadrians til Marcus Aurelius' tid ( e.kr.) markeres interessen for gresk filosofi ved at keiserne har anlagt skjegg. Portrettene av soldatkeiserne på 200-tallet e.kr., som viser delvis nervøse, delvis grusomme og hensynsløse ansiktstrekk, markerer at Romerriket er inne i en turbulent periode preget av borgerkriger og oppløsningstendenser. Romerske keisere fra Augustus til Konstantin den store Borgerkeisere Augustus 27f.Kf. -14 e. Kr. Tiberius e. Kr. Caligula e. Kr. Claudius Nero e. Kr. Galba e. Kr. Otho 69 e. Kr. Vitellius 69 e. Kr. Vespasian e. Kr. Titus e. Kr. Domitian e. Kr. Nerva e. Kr. Trajan e. Kr. Hadrian e. Kr. Antoninus Pius e. Kr. Marcus Aurelius e. Kr. Commodus e. Kr. 14

16 Septimius Severus Caracalla Macrinus 218 Elagabal Alexander Severus Maximinus Trax Gordian I 238 Balbinus 238 Gordian III Philippus Arabs Decius Trebianus Gallus Aemilianus 253 Gallienus Claudius II Gothicus Quintilius 270 Aurelianus Tacitus Florianus 276 Probus Carus Carinus Diokletian ( ) Bildet viser Diokletian sammen med sin underkeiser Maximian. Fryktelige ytre og indre kriger hadde kastet imperiet ut i kaos, men Diokletian bragte stabiliteten i riket tilbake. Han innførte dominatet (eneveldet) som den nye Jupiter på jorden, som Dominus et Deus, herre og gud. Systemet ble basert på tetrarkiet, firemannsveldet, og det innebar at riket ble delt mellom to augusti, hovedkeisere, og to caesares, underkeisere. Hvis en augustus falt fra, var det meningen at hans caesar skulle overta hans plass. Systemet fungerte så lenge Diokletian selv levde, men etter hans død utartet det hele i nye borgerkriger og maktkamp. Kolossalstatuen av keiser Konstantin den store (Konservatoriemuseet) fra 300tallet viser en helt ny måte å forme statuene på. I stedet for et virkelighetstro portrett av keiseren er Konstantin skildret med store, stirrende øyne (for å markere fjernhet), med et stivnet, men rolig ansiktsuttrykk. Portrettet gir et inntrykk av den nye keiserrollen, som en eneveldig hersker av Guds nåde og Guds stedfortreder på jorda, som den person som klarer å gjenopprette stabile forhold i Romerriket 15

17 Inndeling av romerske keisere fra Augustus til delingen av riket 395 e. Kr.: Prinsipatet (27. f. Kr e. Kr.) (I navnet skulle keiseren utnevnes av senatet. I praksis var det ikke alltid slik.) Den claudisk-juliske ætt: Augustus 27.f.Kr.-14. e.kr. Tiberius Caligula Claudius Nero Trekeiserne Galba Otho 69 Vitellius 69 Den flaviske ætt: Vespasian Titus Domitian Adoptivkeisere: Nerva Trajan Hadrian Antoninus Pius Marcus Aurelius sammen med Lucius Verus Commodus Commodus (Pertinax 193) (Didius Julianus 193) Den severiske ætt: Septimius Severus sammen med Caracalla Geta Clodius Albinus Caracalla sammen med Geta (Marcinus sammen med Diadumenianus 218) Heliogabal (Elagabal) Alexander Severus Soldatkeisere: Maximinus Trax Gordian I 238 sammen med Gordian II 238 Balbinus 238 sammen med Pupenius 238 Gordian III Philippus Arabs sammen med Philippus Jotapianus 248 Pacatianus Decius sammen med Herennius 251 Licianus 251 Trebonius Gallus sammen med Hostilianus 251 Volusianus

18 Aemilianus 253 Valerian sammen med Gallienus Gallienus Claudius II Gothicus Quintilius 270 Aurelian Tacitus Florianus 276 Probus Carus Carinus sammen med Numerian Dominatet (Eneveldet) Tetrarker (firekeisere) Diokletian sammen med Maximian Carausius Allectus Galerius sammen med Constantius Severus og Licinius Konstantin den store Maxentius Maximian Maximinus Daia Det andre flaviske dynastiet: Konstantin den store (enekeiser) Constantius II sammen med Constans I Konstantin II Julian Valentian I sammen med Valens Gratian Gratian sammen med Valentian II Theodosius den store Theodosius den store sammen med Valentian II Arcadius Honorius Romerriket deles i Øst- og Vestromerriket i 395. Trajans markedshaller, et imponernede supermarked fra antikken. Bildene viser Trajans marked og forum, en rekonstruksjon og slik de er i dag 17

19 Augustus' forum, ble vigslet av keiser Augustus år 2 f.kr. til Mars Ultor, hevneren Mars. Rundt podiumstemplet for denne guden anla han en rettvinklet plass omgitt av søylehaller, slik det var vanlig at romerne gjorde. Fra denne plassen er det også bevart to flotte, halvsirkelformete utbygg i denne søylehalle Caesars forum, ble anlagt av Gaius Julius Caesar. Sentrum for torget var templet for Venus Genetrix, Venus som stammor for romerfolket. Caesars slekt regnet seg selv som direkte etterkommere av Aeneas. (I romersk mytologi var Aeneas sønn av Venus og grunnlegger av Romerriket.) 4.dag: Vatikanet og Peterskirken. Vatikanpalasset, som inneholder blant annet det Sixtinske kapellet og Vatikanmuseets samlinger, ble i store trekk oppført mellom 1400 og Fra den delen som vender ut mot Petersplassen taler paven til folkemengden ved spesielle anledninger. Vatikanmuseet er en av verdens største og mest omfattende museer. Samlingene er meget omfattende. Vi skal konsentrere oss om romerske skulpturer, Rafaels stanzer og det sixtinske kapell. Spydbæreren. Dette er en romersk kopi av Polyklets statue fra ca. 450 f.kr.) Statuen viser en atlet i avslappet stilling, muligens i avslappet konsentrasjon før kastet. Skulpturen viser det som samtiden oppfattet som et perfekt forhold mellom de enkelte kroppsdelene. Skraperen av Lysippos, romersk kopi av originalstatue fra ca. 350 f.kr., atlet som skraper av seg olje og sand etter kampen. Skulpturen er formet etter noen av de samme idealer som Spydbæreren og Diskoskasteren, men bærer mer preg av å skildre en idrettsmann slik han i virkeligheten er i stedet for å lage et idealbilde. Augustus ved Prima Porta, fra 1. århundre e. Kr. Dette er et idealisert og propagandistisk portrett av Augustus i feltunderform. Likevel kommer portrettlikheten godt fram. Keiseren framstilles som en myndig, men samtidig landsfaderlig og mild hersker. Hans guddommelig herkomst understrekes ved den lille Amorfiguren nederst ved hans høyre side. Ved dette understrekes det at keiseren fører en politikk som er i samsvar med gudenes vilje. 18

20 Diskoskasteren, også en romersk kopi av en gresk statue fra samme periode, laget av Myron. Her legges det også vekt på å framstille en perfekt utgave av en atlet, og på harmonisk likevekt og konsentrasjon. Portretter av politikere, diktere og filosofer fra 400-tallets Athen (Perikles, Sokrates, Platon m.fl. (Vatikanmuseet og Kapitolmuseet). Apollo Belvedere, romersk kopi av athensk statue fra ca. 330 f.kr., viser en berømt statue av guden Apollon. Laokoongruppen, hellenistisk skulpturgruppe (100-tallet f.kr.). Den framstiller den trojanske presten Laokoon og hans to sønner i deres dødskamp i det to grusomme slanger snor seg rundt kroppene deres. Gudinnen Athene sendte disse slangene på Laokoon som hevn fordi han prøvde å hindre at trojanerne mottok den berømte trehesten fra grekerne. Skulpturen er et godt eksempel på hvorledes hellenistisk kunst kan uttrykke smerte, lidelse og disharmoni. Rafaels stanzer er fire rom i Vatikanpalasset. Den berømte maleren Rafael har her på 1500-tallet laget noen berømte malerier, hvor det mest kjente vel er Skolen i Athen, som viser de mest kjente filosofer og vitenskapsmenn fra det gamle Hellas som omkranser Platon og Aristoteles midt på bildet. Rammen om det hele er den uferdige Peterskirken, og fresken er ment å være en hyldest til de gamle filosofers betydning for kirken og kristendommen i renessansen. Rafaels stanzer: Peters befrielse. I midten ligger Peter sovende i Carcer Mamertinus, til høyre blir han befridd av en engel. Til venstre ser vi vaktene som kryper sammen av redsel. Bildet er oppsiktsvekkende på grunn av clairobscure-effekten som er oppnådd til tross for maleriets vanskelige form, da det er plassert over et vindu. 19

21 Rafaels stanzer: Detalj fra Brannen i Borgo (området rundt Vatikanet). Bildet viser en brann på 1500-tallet i dette området. Når paven viser seg i vinduet blir brannen slukket. Vi ser ellers mennesker som flykter ut av den brennende bygningen. Detaljen som er vist her viser portrett av flyktende personer med dobbel betydning: Samtidig skal det også markere Aeneas som flykter fra det brennende Troja, bærende på sin forkrøplete far (symbol på det gammelromerske Patria Potestas) og ved sin side sønnen Askanios eller Iulus, stamfar for den juliske slekten. Rafaels stanzer: Slaget ved Pons Milvius 312 e. Kr., fullført av Rafaels assistenter. I dette slaget seiret Konstantin den store over sin medkeiser Maxentius, og året etter kunngjorde han ediktet i Milano som medførte at kristendommen skulle bli tolerert i Romerriket. Sagnet beretter at Konstantin i en drøm natten før slaget så Kristustegnet på himmelen ledsaget av en tekst som oversatt betyr: I dette tegn skal du seire. Oversiktsbilde over det sixtinske kapell, som ble bygd av pave Sixtius IV på 1400-tallet. Veggene er dekorert av kjente kunstnere fra og 1500-tallet, mens taket og fondveggen er malt av Michelangelo. Taket malte han i perioden 1508 til 1512, og det fortelles at han malte alt selv uten hjelp fra assistenter. Han lå på ryggen på et stilas med malingen dryppende ned i øynene. Fondveggen fullførte Michelangelo i 1541 Taket i det sixtinske kapellet, malt av Michelangelo på 1500-tallet. Motivene er verdens skapelse, skapelsen av Adam og Eva, syndefallet, utdrivelsen av Paradiset, Noahs offer, syndloden, Noahs beruselse, alt laget i en ramme av nakne unge menn, profeter og sibyller (spåkvinner). Alt sammen inngår i en nyplatonisk, helhetlig plan fra kunstnerens side. På kapellets fondvegg har Michelangelo malt sin versjon av Dommens dag. Dette bildet viser hvorledes også renessansemennsekenes syn på himmel og helvete var farget av både den hedenske antikke mytolologien og kristendommen. På Dommens dag vekkes alle de døde opp av sine graver, drevet fram av basunspillende engler. Midt på bildet ser vi Maria og Kristus, som driver de rettferdige over på sin høyre side, de som skal få frelse i Himmelen. De som drives ned til venstre blir dømt til evig fortapelse, til Helvete, som nesten blir identisk med antikkens Hades, dødsriket. Skildringen av Helvete bringer tankene til Dantes skildringer av Inferno. 20

22 Petersplassen, konstruert av den berømte billedhoggeren og arkitekten Bernini. På plassen foran kirken skapte han på hver side en oval søylegang med fire søylerekker. De er plassert slik at man fra et visst punkt kan se bare de fremste søylene, som derved dekker de andre. Søylegangene krones av 140 helgenststuer. (Bernini har forøvrig laget mange andre berømte statuer og fontener rundt omkring i Roma.) Midt på plassen står en obelisk som ble flyttet dit i På 1600-tallet ble det bygd to fontener rundt obelisken. Bernini har også på andre måter preget Peterskirken, som i sin helhet bærer mer preg av å være en kirke fra barokken enn fra renessansen. Peterskirken ble bygd i løpet av 1500-tallet og utviklet på 1600-tallet, som en erstatning for keiser Konstantins basilika fra 300-tallet e.kr. Kirken er reist over St. Peters grav, innvendig gjenspeiler den en ren renessansearkitektur, inspirert av den romerske trangen til å erobre det indre rom, med veldige buer og hvelv. I dag er bygget kristenhetens største kirke. Kuppelen er skapt av Michelangelo, etter mønster av kuppelen på domkirken i Firenze fra 1400-tallet. Det dreier seg her om en åttekantet kuppel med spisse buer. Kuppelen hviler på en murkrans, en tambur. (Samme type kuppel finner vi i Invalidedomen i Paris, St. Paul's Cathedral i London, Capitol Hill i Warsington, og mange andre steder.) Inne i kirken finner vi Pietà, laget av Michelangelo. Det viser Maria sørgende over sin døde sønn, som hun holder på fanget. Maria virker svært ung til å være mor til en person på over 30 år. Men hennes ungdom skal være et tegn på hennes jomfruelighet, samtidig som det var et ledd i den manieristiske tendensen på denne tiden. Manierismen var et forsøk på å framstille merkelige og vanskelige ting på en måte slik at det syntest enkelt. Et annet manieristisk trekk ved statuen er at det egentlig er usannsynlig at en slik vever kvinne skal ha klart å løfte den døde kroppen opp på fanget. Kirkens indre er forøvrig sterkt preget av kunstverk fra barokken. Billedhoggeren Bernini er mester for mange av skulpturene i kirken. Han har for øvrig preget kirkens utseende svært mye, for eksempel fasaden. Peterskirken har derfor fått mye preg av en kirke fra barokken på tallet. 21

23 6 dag: Fra Piazza della Repubblica til Cloaca Maxima. (På folkemunne: Fra Parnasset til dasset.) Santa Maria dei Angeli. Denne kirken var tidligere tepidariet, lunkentvannsbadet, og sentralhall i Diokletians termeanlegg. (Dette anlegget står fremdeles, og har rommet et flott museum som inneholder mange kjente skulpturer fra antikken. Museet har nå vært stengt i flere år på grunn av restaureringsarbeider, men har nå åpnet igjen.) Michelangelo har restaurert Santa Maria dei Angeli. Taket har kryssvelv som følger de samme linjer som de hadde i tepidariet i Diokletians termer. Piazza delle Repubblica er også en del av Diokletians termer. I antikken hadde disse termene exedra, en halvsirkelformet utbygning av muren. Her var det idrettsplass hvor man kunne forberede seg til badet i termene. Denne exedraen tilsvarer i dag nøyaktig avrundingen av Piazza della Repubblica mot Via Nazionale. På den ene siden av restene av Diokletians termer har vi bevart en flott hall formet som et Planetarium, med hvelvet tak. Her finner vi blant annet en staue av en hellenistisk bokser som hviler ut mellom slagene. I hellenismen (etter 323 f. Kr.) finner vi mye av den idealismen som preget den greske klassiske perioden (ca f. Kr.). Men hellenismen åpner også for nye retninger innen kunsten, blant annet når det gjelder hensynsløs og utilsløret realisme. Mens man i den klassiske perioden la vekt på å idealisere atleten, finner vi her en bokser som ikke akkurat strutter av sunnhet og harmoni. Santa Maria Maggiore, grunnlagt på 350-tallet e. Kr. av en biskop som drømte at det skulle snø i august, og der hvor snøen falt skulle kirken ligge. Drømmen gikk i oppfyllelse, og kirken ble bygd på Esquilinerhøyden. En del av kirken inneholder deler bygd på 400- tallet, og selv om kirken er ombygd mange ganger, så bærer den sitt opprinnelige preg. Når vi går inn i kirken fornemmer vi hvorledes det må ha vært i en romersk torgbasilika. Taket skal være prydet med det første gullet som kom fra Amerika. Utvendig har Santa Maria Maggiore fått en barokkfasade. Under vindusrekkene er det mosaikker som viser scener fra Det Gamle og Det Nye Testamentet. Disse verkene er fra 400-tallet e. Kr. (Det var vanlig å utsmykke de første kirkene på denne måten. Nord for Alpene ble romanske og gotiske kirker utstyrt med de samme typer av motiver, men i stedet for mosaikker ble det laget glassmalerier i vinduene.) 22

24 San Pietro in Vincoli er en kirke som opprinnelig ble bygd på 400-tallet e.kr. Den er blitt ombygd og påbygd en rekke ganger i løpet av historien. Kirken inneholder de lenker som Peter skal ha vært bundet med under sitt fangenskap i Jerusalem. Mest berømt er kanskje likevel Michelangelos statue av Moses. Denne skulpturen var en 42, som skulle lages som gravkammer til den kunstglade paven Julius II. Prosjektet ble imidlertid aldri fullført. Mosesstatuen skulle ha stått i Peterskirken, men ble altså i stedet plassert i San Pietro in Vincoli. Statuen var laget som en del av den kunstglade pave Julius 2.s påtenkte gravmæle. Men paven ombestemte seg og annulerte disse planene, til Michelangelos store skuffelse. Moses er framstilt i det han mottar Guds lovtavler. I pannen har han fått horn, noe som sannsynligvis skyldes en mistolkning av bibelen, der ordene "med en stråleglans" er blitt tolket som "med horn." Statuen viser også en del av det temperamentet som må ha preget kunstneren selv. Carcer Mamertinus var et fangehull hvor kong Jugurta og Vercingetorix skal ha sittet. Den mest berømte fangen her er vel likevel Peter. Marcellusteatret ble oppført under keiser Augustus i år 11 f.kr. Det var et imponerende anlegg som rommet tilskuere, og er et godt eksempel på et typisk romersk teater. Bare 12 av de opprinnelige 41 buene er bevart. Teatret ble brukt som festning i middelalderen, og på 1500-tallet delvis ombygd til palass. (I Hellas bygde de i klassisk tid ( tallet f.kr.) teatrer i bakkeskråninger der det lå til rette for det fra naturens side. Romerne kunne derimot bygge teatre på flat mark, ettersom de hadde oppfunnet støpemassen. Mange av deres store teatre var dessuten lukket med en vegg foran, noe som ikke var tilfelle i gresk klassisk tid.) Tre korintiske søyler er alt som gjenstår fra Apollontemplet rett nord for Marcellusteatret. Marcellusteatret, rekonstruksjon, sett fra vest og Marcellusteatret i dag, sett fra sørøst. Restene av det gamle teatret er innebygd i en renessansebygning. Til høyre restene av Apollons tempel. Den tarpeiske klippe ligger på Capitol. Det er uvisst akkurat hvor det har vært. I følge sagnet har klippen fått sitt navn etter en ung kvinne, Tarpeia, som forrådte borgen til sabinerne. Fra denne klippen pleide man i eldre tid å styrte ned folk som hadde begått grove forbrytelser. Herav har vi fått uttrykket "Det er ikke langt fra Capitol til den tarpeiske klippe," dvs fra den høyeste makt og ære til den dypeste fornedrelse. 23

25 Janusbuen, med tre bueganger på langs og en på tvers, ble grunnlagt på 300-tallet. Forum Boarium, oksetorget, var romernes kvegmarked i den første tida etter at Roma var grunnlagt. Området ble snart tildekket av templer og offentlige bygninger. Templet for Portunus, er også fra den samme perioden som rundttemplet. Dette templet er et godt bevart podiumstempel, bygd i jonisk stil. På utsiden av cellaen er det halvsøyler. Rundtemplet ved Tiberen, ofte kalt Vestatemplet. Dette templet fra republikansk tid er bygd i korintisk stil. Det har noenlunde samme form som det opprinnelige Vestatemplet på Forum Romanum, som det feilaktig er oppkalt etter. Santa Maria in Cosmedin er en meget gammel kirke, opprinnelig grunnlagt på 500-tallet e.kr. Kirken ble utvidet på 700-tallet og overlatt til den greske menigheten i byen. (Cosmedin er avledet for det greske ordet for ornament.) Restaureringsarbeidet har brakt deler av det opprinnelige bygget fram i dagen. Søylene er opprinnelig fra antikken. Sakristiet har rester fra 700-talls mosaikk. I forhallen tl kirken ser vi Bocca della Verità, sannhetens munn. Dette er opprinnelig et kumlokk fra romersk tid. I følge en legende skulle alle som stakk hånden inn i den og sverget falskt få hånden bitt av. Isola Tiberina, Tiberøya, er i antikken forbundet med legevitenskap og helbredelse. Her lå det et tempel for Aesculap, legevitenskapens gud. Tiberøya har forbindelser til begge bredder med to gamle bruer, Pons Cestius og Pons Fabricius, begge fra romersk republikansk tid. Den siste brua er godt bevart i sin opprinnelige form fra 62. f.kr. Ponte Rotta, eller Pons Aemilius er restene fra en annen bru fra republikansk tid. Cloaca Maxima ble anlagt på 500-tallet f. Kr. Den gang tjente den som dreneringssystem for området ved Forum Romanum. Den dag i dag er Cloaca Maxima i drift som kloakk for Roma. 24

26 Oversikt over Roma på keiser Augustus tid. (Tegningen viser også hvor den serviske bymuren fra 500-tallet f. Kr. gikk) Romas sju høyder: Qurinalhøyden Viminalhøyden Esquilinerhøyden (Collis Oppius regnes som en del av denne) Mons Caelius Palatinerhøyden Aventinerhøyden Capitol Kort oversikt over epoker i det antikke Romas historie: Roma grunnlegges 754 f. Kr. (?) Kongetid (til 509 f. Kr.) Republikk ( f. Kr.) Keiserdømme (27 f. Kr e. Kr.) (Øst- og Vestromerriket delt i 395 e. Kr.) 25

27 Kart over dagens Roma innenfor den aurelianske bymuren (Bygd av keiser Aurelianus ( ) 26

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir

KORSET OG. En bok om symboler. SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir KORSET OG En bok om symboler SOMMERFUGLEN Tekst av Kristin Molland Norderval/Illustrasjoner av Björk Bjarkadottir Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 Hvem er vi? Tro, håp og kjærlighet Startet det hele med en fisk?

Detaljer

Torsdag den 16. juli 2009

Torsdag den 16. juli 2009 Torsdag den 16. juli 2009 Etter å ha hatt to overnattinger på Hotel A. Viola i Napoli, reiste vi videre med toget til Roma. Etter legenden ble Roma grunnlagt 21. april 753 f.kr. av Romulus. Denne datoen

Detaljer

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet

Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer. leseser ie Bokmål. Norsk for barnetrinnet Vidar Kristensen Illustrert av Lars Tothammer leseser ie Bokmål Julius Cæsar Norsk for barnetrinnet slaget Ved alesia Den mest berømte av Cæsars motstandere i gallerkrigen var gallerhøvdingen Vercingetorix.

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Copyright 2010 Blåmann Kultur AS Forlaget Haldde Natur og Kultur

Copyright 2010 Blåmann Kultur AS Forlaget Haldde Natur og Kultur Bianca Ivarson Copyright 2010 Blåmann Kultur AS Forlaget Haldde Natur og Kultur Boken er utgitt med støtte fra Det italienske kulturinstitutt i Oslo Omslag: Tank Design Tromsø Design: Komsa Media og Design

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

MEKTIGE ROMA. Velkommen på tur med VI OVER 60!

MEKTIGE ROMA. Velkommen på tur med VI OVER 60! 1 MEKTIGE ROMA Bli med til mektige Roma! Dette er en spesiell tur med en reiseleder som virkelig kan Roma. På kort tid får vi med oss alle storhetene. Vi besøker severdighetene som Vatikanet, Colosseum

Detaljer

Green Park Hotel Pamphili

Green Park Hotel Pamphili Green Park Hotel Pamphili Kun 20 minutter fra sentrum av Roma ligger denne lille italienske perlen og gjemmer seg i en større park i Romas Aurelio distrikt. Dersom den evige byen skal utforskes, så finnes

Detaljer

Roma Skoletur hausten 2014 Kvitsund Gymnas

Roma Skoletur hausten 2014 Kvitsund Gymnas Roma Skoletur hausten 2014 Kvitsund Gymnas Navn: _ Velkommen til Roma! Velkommen på tur! Vi har som målsetting at alle skal trives og ha det kjekt i lag, få oppleve nye og spennende ting og samtidig lære

Detaljer

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen

Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen Oksen Apis var det helligste dyret. Han var svart med en firkantet hvit flekk i pannen. Egypterne feiret fødselsdagen hans. Osiris var herskeren over dødsriket. Anubis med sjakalhode var balsameringens

Detaljer

Syklubbens weekendtur til Roma 2005

Syklubbens weekendtur til Roma 2005 Syklubbens weekendtur til Roma 2005 Mai 5-10, 2005 Vårt opphold i Roma: Roma,- vi bor på Hotel Centro- side 2 Vatikanet/Petersplassen - side 4 Spansketrappen, Piazza Navona... Fontene di Trevi, Pantheon

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Mandag den 29.juni Neste stopp var Firenze.

Mandag den 29.juni Neste stopp var Firenze. Mandag den 29.juni 2009 Neste stopp var Firenze. Toscanas flagg Firenze (latin Florentia) er en by i provinsen med samme navn, og byen er regionshovedstad i Toscana i det nordlige Italia. Navnet kommer

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG

DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG DET ER FARLIG Å VÆRE MEKTIG Herskere og mektige folk har alltid levd farlig. Uansett om de er krigerske tyranner eller om de prøver å skape fred og velstand: Det er alltid noen som hater dem. Mange av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

SINGELTUR ROMA. Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma!

SINGELTUR ROMA. Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma! 1 SINGELTUR ROMA Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene i selveste Roma! Den beste måten å se byen på er å tusle gatelangs. Selv den minste lille gårdsplass har ofte

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

MØT VÅREN I ROMA. Velkommen på tur med VI OVER 60!

MØT VÅREN I ROMA. Velkommen på tur med VI OVER 60! 1 MØT VÅREN I ROMA Spektakulære bygninger, spennende historie og en sjarmerende atmosfære er det som møter deg i Italias hovedstad. Dette er en godt planlagt tur hvor vi på kort tid får med oss alle storhetene

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din

Vår Skaper, Frelser og Livgiver, vi ber deg: opplys vår. forstand, omskap våre hjerter, og gi oss en levende tro så din Tekst og preken, Treenighets søndag 2013 Høymesse, 26. mai 2013, Kirkenes (to dåp). S-97, 194: Halleluja! Dette hellige ev. står hos ev. Lukas, i det 24. kapitel: 45 Jesus åpnet deres forstand så de kunne

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Studiereise til Roma

Studiereise til Roma Kirkeparken videregående skole 3STFA Studiereise til Roma 18 23. oktober 2015 Frammøte: Kirkeparken Dato: 18.10 kl. 05.00 Avreise: Gøteborg Dato: 18.10 kl. 10.00 Ankomst: Roma/Ciampino Dato: 18.10 kl.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr.

DE PERSISKE KONGENE. Kyros: 559-530 f.kr. Kambyses: 530-522 f.kr. Gaumata (Pseudo- Smerdis): 522 f.kr. Dareios I: 522-486 f-kr. SAKARJA HISTORISK SITUASJON Esra 5,1-2: Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem; i Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Serubabel, sønn av

Detaljer

Dag 3. Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900.

Dag 3. Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900. Dag 3 Her er vi på Champs Elysees og ser bort mot Grand Palais som er en stor utstillingshall fra utstillingen i Paris i 1900. Utenfor står det en statue av Clemenceau som var en fransk statsmann, lege

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007.

(1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007. FALLET AV KONSTANTINOPEL (1453) Slutten på Romeriket og starten på Det Osmanske Riket. Innlevering i eldre historie 2. Termin Levert: 19. januar 2007 Øystein Bjørndal 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 2

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

ANTIKKE MyNTEr ANCIENT CoINs 117

ANTIKKE MyNTEr ANCIENT CoINs 117 ANTIKKE Mynter ANCIENT Coins 117 ANTIKKE MYNTER/ANCIENT COINS GRESKE MYNTER/GREEK COINS 1297 1297 SICILIA, Aitna, før 339 f.kr., Æ 23. Hode av Athene mot høyre/hest mot høyre S.1017 1+/01 900 1298 THASOS,

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag

Edward Rutherfurd PARIS. En roman. Oversatt av Arve Torkelsen. juritzen forlag Edward Rutherfurd PARIS En roman Oversatt av Arve Torkelsen juritzen forlag PARIS Copyright 2013 Edward Rutherfurd Norsk utgave juritzen forlag as 2014, Oslo www.juritzen.no Materialet er vernet etter

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene

APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes. Bønn av Regent og sang tre jødene APOKRYFENE KING JAMES BIBELEN 1611 BØNN av REGENT og sang tre jødenes www.scriptural-truth.com Bønn av Regent og sang tre jødene Bønn Regent {1:1} og de gikk midt i ilden, Rose Gud, og velsignelse Herren.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Gitt at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Jeg tror at Gud er snill. Gud er villig til å ofre seg for hvem som helst. Jeg tror at hun (eller han) er en som er glad i alle mennesker, uansett hvordan

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet UTSATT EKSAMEN I ANT1100 Antikkens verden HØST 2015 Oppgaven består av 5 sider. Tirsdag 19. januar (4 timer) Ingen

Detaljer

Onsdag 10.november. Referat fra Roma, Mette og Sara

Onsdag 10.november. Referat fra Roma, Mette og Sara Referat fra Roma, Mette og Sara Onsdag 10.november Det var en varm (i alle fall i forhold til snødekte Norge) og solfylt onsdagsmorgen. Klassen møtte opp foran hotellet, uthvilte og i toppform, presis

Detaljer

Konfirmantsamling 5 GUD

Konfirmantsamling 5 GUD Konfirmantsamling 5 GUD Til deg som konfirmantleder Samling 5: GUD FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som leder

Detaljer

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017

Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Maria budskapsdag, Østenstad kirke 26. mars 2017 Dette hellige evangeliet står skrevet hos evangelisten Lukas i det 1. kapitlet Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en

Detaljer

Istanbul 2013 Fem dagers tur til Istanbul i april 2013

Istanbul 2013 Fem dagers tur til Istanbul i april 2013 Istanbul 2013 Fem dagers tur til Istanbul i april 2013 Byen ligger i Tyrkia, og samtidig både i Europa og Asia Bosporus skiller de to verdensdelene Istanbul 2013 1 Her bodde vi i fire netter Istanbul 2013

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER

KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER KEFALONIA 20. - 27. SEPTEMBER Kefallinia, også kalt Cephallenia, Cephallonia, Kefalonia eller Kefallonia, er den største av De joniske øyene i Hellas med et areal på 688,8 km². Øya fikk navnet sitt fra

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp.

av de som ofte ble kalt de stille i landet. Mennesker som levde i det stille, uten noen talerstol, men dypt fromme, fulle av tro og håp. PREKEN GUDSTJENESTE Romjulsøndag Fjellhamar kirke 27. desember 2015 Lukas 2, 25 35 SIMON I Jerusalem bodde det en mann som het Simon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Det

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1

Bibelens røde tråd LEKSJON 1: DEL 1 LEKSJON 1: DEL 1 Bibelens røde tråd En sang og et maleri som beskriver noe viktig om bibelens røde tråd. youtube.com/ watch?v=4vtihkkbq18 Bibelen består av 66 ulike bøker, er skrevet av mange ulike forfattere

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk

Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Julepreken 2016 på gudstjeneste for barn og litt større folk Tenk om alt bare hadde gått som planlagt! Josef grudde seg til jul selv om han ikke visste at det var jul han visste bare at han var på vei

Detaljer

Studiereise til Roma

Studiereise til Roma Kirkeparken videregående skole 3STFOA Studiereise til Roma 20 25. oktober 2012 Frammøte: Rygge flyplass Dato: 20.10 kl. 08.45 Avreise: Rygge flyplass Dato: 20.10 kl. 10.30 Ankomst: Roma/Ciampino Dato:

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Tilleggskompendium: Religion

Tilleggskompendium: Religion Tilleggskompendium: Religion Dette kompendiet beskriver mer utfyllende de forskjellige religionene som er utbredt på Stulaaria. Akkurat som med de andre tilleggskompendiene er dette et kompendie alle bør

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene.

RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012. Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. RHODOS 26. AUGUST 2. SEPTEMBER 2012 Rhodos er den største av totalt 12 større øyer i øygruppen Dodekanesene. Det bor omtrent 120 000 mennesker på Rhodos og halvparten av disse bor i Rhodos by. Lindos er

Detaljer