FORLAG.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORLAG. www.bodoni.no"

Transkript

1 2014 FORLAG

2 2 Bodoni Forlag Jo Gjerstad Tlf: Bjarte J. Hordnes Tlf: Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Hollendergaten 10/ Bergen Bodoni Forlag er et søster selskap av medie be drif ten Bodoni. Den ble etablert i 114 under navnet Centraltrykkeriet og har drevet uavbrutt innen grafisk bransje siden da. Forlaget har hovedkontor i Bergen og utgir primært litteratur med lokal historisk profil, bedrifts- og institusjonshistorie samt idrettslittera tur. Kata logen du nå holder i hånden omtaler forlag ets ut givelser i 2014 samt deler av «backlisten». Sentralbord: Telefax: E-post: september 2014 markerte Bodoni sitt 100-års jubileum med en fjordtur på seilskuten «Statsraad Lehmkuhl». Om bord underholdt bl.a. veteranrockegruppen Human Beings.

3 3 INNHOLD Bergenskalenderen Aktuelle bøker Handelens sete Jo Gjerstad og Erling Gjelsvik... 5 Ingen fiendtlige hensikter Sven-Erik Grieg-Smith... 6 Shetlands-Larsen Helten som kom hjem Truls Synnestvedt... 7 Bestefar trodde det var dommedag Mona Nielsen og Åsta Vadset (red.)... 8 En av de andre Ingri Lønnebotn... 8 Lyse kloster Hans-Emil Lidén... Holsund idyll i gløymsla Dag-Tore Anfinsen... «En velsignet Søttendes» Bjørn-Arvid Bagge Det hendte i Bergen Jo Gjerstad (red.) Tysvær Aktivitet og trivsel i 50 år Svein Ivar Langhelle og Jørn Lekve (red.) Ka e det? Det e vri Jan Arne Markussen Arkitektguide Bergen Jan Nyberg og Eva Røyrane Hotell i særklasse Fleischer s Hotell Jørn Lekve I Bjørnstjernes hus Jakob E. Ågotnes Til hjelp for andre i 40 år Tordis og Fritz Riebers Legat Jørn Lekve Utflukt Beretningen om en folkehøgskoles innsats Ketil Hofslett Bergen, bergenserne og 1814 jubileumsskrift Frode Ulvund (red.) Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet Anne Hilde Nagel og Ståle Dyrvik (red) Min egen vei Kjell Kristensen Liv og nød Leiv Nordstrand Storpolitikk og intriger Bjørn-Arvid Bagge Statsraad Lehmkuhl i hundre Dag Bakka jr Backlist Miniatyrbøker... 47

4 4 BERGENSKALENDEREN 2015 Vernet mot vær og vind av øyene i vest ligger Bergen. Fjell og fjord danner rammen rundt bybildet der blandingen av gammelt og nytt, kontrastene, idyllene, fargene, sammen bidrar til byens sjarm og egenart. Vi innbyr deg herved til en billedferd gjennom denne byen. I all beskjedenhet kunne vi legge til. For det er ikke noe luksusopplegg vi lokker med, men en hverdagsvandring gjennom løst og fast i bybildet. Som alltid er det bykjernen vi konsentrerer oss om. Der kan vi stadig avlese utviklingsstadier frem gjennom det lille tusenåret som skapte byen slik vi i dag kjenner den. Der kan vi se hvor ung den er på tross av sin alder. Der er liv og virksomhet over alt. Velkommen til Bergen anno 2015 ISBN xxx-x Pris:Format: kr xxx,20 x 310 mm Format: xxx x xxx 14mm sider xxx sider Spiralisert Utkommer 1. november

5 ISBN JO GJERSTAD OG ERLING GJELSVIK 5 HANDELENS SETE Utgitt i samarbeid med OBOS Denne boken inviterer deg med på en uhøytidelig slentring gjennom deler av Bergens merkantile historie. På lange strekninger sammenfaller en slik vandring med Norges merkantile historie. Hadde det ikke vært for virksomheten i Bergen, ville store deler av norsk handelsnæring ha brutt fullstendig sammen i århundrene etter Svartedauden og maktovertakelsen til det danske kongedømmet. Bergen forble en særegen, langt på vei en uavhengig bastion. Hvor norsk Bergen egentlig har vært, i alle fall i perioder, er et åpent spørsmål. I middelalderen var byen Nordens største. Den posisjonen var i behold til langt inne i den tidligmoderne tidsalderen etter Uten tyskere, hollendere, skotter, selvsagt dansker, pluss flinke folk fra et utall andre nasjoner, ville noe slikt ha vært utenkelig. Til Bergen har det alltid gått en jevn strøm av matvarer fra de omliggende distriktene. Fra Vossaveldet, fra Sunnhordland, fra Nordhordland og fra den skjermende bufferen av øyer ut mot Nordsjøen. Selvsagt også fra Sogn, Sunnfjord, Nordfjord: bygdelag som alltid har hatt sin utferdstrang rettet mot Bergen. Med gode smaksopplevelser i bagasjen. Smakene fra Vestlandet, ikke minst duftene av dem, har smeltet sammen i Kjøttbasaren. Og naturligvis mer enn kjøtt. De rikeste ostene. Det beste smøret. Alt dette som en ødsel natur kan tilby mennesker når de vet å ta vare på den. Siden 1877 har «Byens Bazar» vært et brennpunkt for vestnorsk kvalitetsmat. Kjuagutter, havstriler, melkebønder og byfolk på Bryggesporen anno 186. ISBN xxx-x ISBN Pris:kr kr3,xxx,pris: Format:245 xxxx x230 xxxmm mm Format: xxxsider sider

6 I S B N SVEN-ERIK GRIEG-SMITH INGEN FIENDTLIGE HENSIKTER Overfallet på Bergen. april 140 Den første meldingen om at fremmede krigsskip trengte seg inn på Bergens krigshavn ble mottatt på Marineholmen kl Det tyske overfallet var i gang. Fra minutt til minutt tar forfatteren leserne med på utviklingen av angrepet og de norske mottiltakene. Begivenhetene utløste en krise. Som så ofte før dekket ikke eksisterende planer den situasjonen som oppsto. Her kom de norske offiserene til kort. Forfatteren trekker frem en rekke nye opplysninger som viser at det ikke sto så dårlig til med det norske forsvaret som vi tidligere har trodd. Viljen til motstand var imidlertid ikke like sterk hos alle. Gjennom bruk av rapporter, dagbøker og andre kilder kommer man aktørene tett inn på livet. Leserne må være forberedt på en detaljrikdom som blir gjort gjenstand for en systematisk analyse. Forfatteren er ikke redd for å gå nye veier i beskrivelsen av det som skjedde i de tidlige morgentimene en tirsdag for over 74 år siden. Tyske soldater marsjerer over Torget. april 140. ISBN xxx-x Pris:kr krxxx,3, Pris: Format:xxx 170x xxxx 240mm mm Format: 271 sider xxx sider

7 Helten som kom hjem SHETLANDS-LARSEN I S B N TRULS SYNNESTVEDT 7 «Leif Larsen var den første som ble valgt av de menn som hadde seilt sammen med ham, og det viste seg at han skulle bli den beste skipper av dem alle sammen. Han viste seg å være en røff og usedvanlig våken leder med et absolutt usvikelig mot og velsignet med en blanding av tillitsfullhet, freidighet og hell som brakte ham helskinnet gjennom det ene eventyret etter det andre. Ved krigens slutt sto han som den nesten uvirkelige helt i en lang rekke legendariske historier i Norge, og ble dyrket som en gud av mannskapene. Hans britiske kolleger så på ham med begeistring og beundring.» David Howarth i «Nordsjøbussen», 152 Mannskapet på «Vigra» i fri havn i hjemlandet for første gang på fem år, like etter ankomst til Bergen fra Shetland i mai 145. NORGES HJEMMEFRONTMUSEUMS ARKIV Truls Synnestvedt (f. 146). Tidligere journalist i Bergens Arbeiderblad, VG, Dagbladet, TV 2 og Bergens Tidende. Nå frilansjournalist og forfatter. ISBN Pris: kr 34, 184 sider

8 8 ISBN MONA NIELSEN OG ÅSTA VADSET (RED.) BESTEFAR TRODDE DET VAR DOMMEDAG Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april april 144 var en dag bergensere som opplevde den aldri glemte. Om morgenen eksploderte den hollandske båten «Voorbode» ved Festningskaien. Virkningene av eksplosjonen ble katastrofale: Ca. 160 mennesker omkom, over ble såret og store materielle og kulturelle verdier gikk tapt. Eksplosjonsulykken var den største enkeltstående katastrofen i Norge under krigen. «Bestefar trodde det var dommedag» inneholder en kort historisk fremstilling av eksplosjonsulykken og tiden ettepå, samt gripende beretninger fra personer som selv opplevde den. De fleste av disse var barn i 144, men bærer fremdeles med seg traumatiske opplevelser. Boken er illustrert med fotografier og arkivdokumenter, hovedsakelig hentet fra Bergen Byarkiv. Bergen Byarkivs sksriftserie A, nr. 10 ISBN Pris: kr 2, 10 sider INGRI LØNNEBOTN EN AV DE ANDRE Bare i Bergen ligger 1085 tyske soldater fra 2. verdenskrig gravlagt. De fleste er unge gutter. I denne romanen blir du tatt med tilbake til krigsårene i vestlandsbyen, men ikke på tradisjonelt vis. Dette er også en historie om de som ble hatet, om Helmut Hein som kom til Norge i god tro, og som døde under uklare omstendigheter, knapt 22 år gammel. Gefreiter Hein blir talsmann for dem uten stemme han tilhører avdødsfolket. Etter sytti år snakker han gjennom en liten pike. ISBN Pris: kr 24, Format: 128 x 208 mm 144 sider

9 ISBN HANS-EMIL LIDÉN LYSE KLOSTER 0 Hvordan så Lyse kloster ut i middelalderen og hvordan fungerte klosteret i sine velmaktsdager? Hvor kom munkene fra og hvilken orden tilhørte de? Denne vesle boken søker å gi leseren et svar på disse spørsmålene. De forskjellige rommene i klosteret gjennomgåes med tanke på hvordan de har vært brukt, og på det grunnlag tegnes et bilde av det daglige livet i klosteret. I tillegg gis en kortfattet oversikt over klosterbygningenes alder og stilpreg, samt en fremstilling av klosterets historie i middelalderen og i tiden etter reformasjonen da det først ble et kongelig len og senere privat eiendom. Hans-Emil Lidén er arkitekturhistoriker og har i mange år arbeidet hos Riksantikvaren og ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har også undervist i arkitekturhistorie og bygningsvern ved Universitetet i Bergen og gitt ut flere bøker om kirkene i Bergen og Hordaland. ISBN Pris: kr 14, Format: 210 x 280 mm 36 sider DAG-TORE ANFINSEN HOLSUND idyll i gløymsla Holsund i Fusa, sør for Bergen var på mange måtar eit viktig trafikknutepunkt for bygdane langs Bjørnefjorden, Fusafjorden og Samnangerfjorden frå 1600-talet og fram mot slutten av 1800-talet. Bygda ligg ytst og lengst sør på Bogahalvøy og og sentralt plassert mellom fjordane. Der vart det etablert tingstove og gjestgjevari. Dermed hadde bygda og ein handelsstad. I 1837 då Noreg fekk innført formannskapslova, vart Holsund den kommunale vogga for Ous kommune, som omfatta det som i dag utgjer Os, Fusa og Samnanger. Dessutan kalla sorenskrivaren i Sunnhordland sammen til tingsete vår og haust. Mykje folk samla seg i Holsund under desse tingseta. Alle hus med historisk klang er borte. Mykje av historia er gløymd. Denne boka tek for seg nokre av dei historiske høgdedraga gjennom dei siste firehundre åra, men etterlet seg sikkert fleire spørsmål enn svar. Alt er gjort i ein freistnad på å samla litt lokal historia mellom to permar. ISBN Pris: kr 24, Format: 248 x 230 mm 56 sider

10 10 BJØRN-ARVID BAGGE «EN VELSIGNET SØTTENDES» Historien og historier om 17. mai-feiringen i Bergen Fra 1800-tallet har Bergen vært kjent for sin særegne nasjonaldagsfeiring. For bergenserne har 17. mai vært den store festdagen, med en rekke tradisjoner og ritualer. Slik var det i «gamle Dage» og slik er det i dag. Dette er historien om Bergen og 17. mai-feiringen fra dens spede begynnelse i 1814 frem til vår tids karnevalspregede festdag. Det fortelles om morgenprosesjon, flaggtog, hovedprosesjon og fakkeltog, salutter, fyrverkeri og leker for små og store gjennom tidene. Man møter en rekke historiske personer og personligheter, samtidig som nasjonaldagen settes inn i en nasjonalog lokalhistorisk ramme. Til sammen blir dette historien i ord og bilder om hvordan den bergenske nasjonaldag var og er «En velsignet søttendes» ISBN xxx-x Pris: Format: kr xxx,- 210 x 280 mm Format: xxx x ca. xxx 400 mm sider xxx sider Utkommer ca. Er 15. utkommet november

11 11 JO GJERSTAD (RED.) DET HENDTE I BERGEN Illustrert av Tor Sponga. Tekst av Jon Lindebotten og Erik Fossen Boken baserer seg på artikkelserien med samme navn, tidligere publisert i Bergens Tidende. Artiklene er i bokform supplert med utfyllende tilleggsstoff. Artiklene er i kronologisk rekkefølge: Den førstse bergenser (Byens grunnleggere/olav Kyrre) Slaget ved Florvåg (borgerkrigene) Munkeliv kloster Vitaliebrødrene Pesten som tok livet av halve Norge (Svartedauden) Full krig på Vågen (Slaget på Bergen Våg 1665) Rasende bønder i byen (Strilekrigen) Bergensbrannen (Bybrannen 116) Slik inntok tyskerne Bergen (. april 140) Dødelig last på havnen (20. april 144) Tor Spongas oppfatning av Bergensbrannen ISBN Format: 245 x 285 mm ca. 120 sider Utkommer ca. 1. november

12 SVEIN IVAR LANGHELLE OG JØRN LEKVE (RED.) TYSVÆR Aktivitet og trivsel i 50 år gir et allsidig bilde av kommunen som så dagens lys 1. januar 165. Boken er delt i to deler: «Tidsbilder fra Tysvær» består av hele 55 lettleste artikler om smått og stort i bygdesamfunnet. «Frå liv i bygdene til aktivitet i sentrum» setter fokus på faghistoriske tema knyttet til utviklingen i kommunen. Både teksten og det brede utvalget av både nye og eldre illustrasjoner går under huden på leseren og viser Tysvær-samfunnet fra en rekke både kjente og ukjente sider.. Bokens redaktører er: Jørn Lekve (f. 161). eier og driver selskapet Lekve Kommunikasjon. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har arbeidet som journalist i Bergens Tidende, sjefredaktør for Horda Tidend og som kommunikasjonsdirektør i Sparebanken Vest Svein Ivar Langhelle (f. 148 i Sandnes). er førsteamanuensis i historie, sidan 2007 knytt til Universitetet i Stavanger. Før det var han i mange år oppdragsforskar, men har også arbeidd i skuleverket og vore dagleg leiar for Lokalhistorisk stiftelse. ISBN Pris: kr 38,- Format: 210 x 280 mm 304 sider Utkommer 8. november

13 Jan Arne Markussen snakker/forteller om klassiske bil- og båtmotorer KA E DET? DET E VRI I S B N JAN ARNE MARKUSSEN 13 Denne boken er på mange måter en skatt for de motorinteresserte! Den er av alle ting håndskrevet, og alle sider er scannet inn slik de er skrevet og tegnet. Alt er gjort for hånd! Jan Arne Markussen er en svært erfaren mekaniker, som har skrevet ned sin kunnskap om emnet, fra A til Å. Boken har ikke vanlige kapitler, her må du bare lese i vei. Den er på rundt 560 sider. Boken har nærmest fått kultstatus, og må være en del av enhver boksamling om motorer og båtmotorer. Pris: kr 6,- Format: 210 x 27 mm 560 sider Heftet JAN NYBERG OG EVA RØYRANE KNUT STRAND (FOTO) ARKITEKTURGUIDE BERGEN 2. utgave oppdatert ISBN Båtmotorer deler motorer ISBN Emner: Bilmotorer Motordeler reparasjoner forbrenningsmotorer Bodoni Forlag har i samarbeid med Bergen Arkitektforening laget en guide til bergensarkitekturen. Guiden inneholder omtaler og bilder av 545 bygninger fra 1100-tallet og frem til 2014, omtaler av arkitekter som har satt sitt preg på byen gjennom de siste hundre år, og artikler om sentrale trekk i bygningshistorien etter år 100. Tor Helge Valen, Hans-Jacob Roald, Carolyn Ahmer og Céline Blanc utgjør Arkitektforeningens ressursgruppe. ISBN Pris: kr 3,- Format: 140 x 180 mm 28 sider

14 14 JØRN LEKVE HOTELL I SÆRKLASSE Fleischer s Hotel Fleischer s Hotel feirer sine første 150 år som familieeid bedrift høsten Hotellet har vært og er en institusjon i vestnorsk reiseliv. Hotell i særklasse Jørn Lekve Hotell i særklasse Gjennom 150 år hotellet vært en tydelig identitetsmarkør for Voss, Vestlandet og Norge. Jørn Lekve Hotellet har siden etableringen i 1864 opplevet oppturer og nedturer, glede og sorg, brann og påbygg, harmoni og konflikt. Boken beskriver hotellets rike og spennende historie, men forsøker også å gi et tidsbilde av situasjonen i jubileumsåret, samt å beskrive vertskapets fremtidsplaner. Ikke minst er det denne bokens ambisjon å fortelle om hotellets gjester og de mange ulike kompetente og motiverte fagfolkene som holder hjulene i gang i et moderne hotell. Bodoni Forlag Bli med på en spennende reise i fortid, nåtid og fremtid. ISBN Format: 210 x 280 mm 176 sider Utkommer 1. november I S B N JAKOB E. ÅGOTNES I BJØRNSTJERNES HUS Inne i det naturskjønne Gausdal på en av disse langstrakte høyderygge, som skråner jevnt oppover fra dalens bunn, hvor veien brukter i en ramme av kratt og skog der ligger Bjørnstjerne Bjørnsons hjem. Aulestad heter gården Den som vil besøke Bjørnson, stiger ut av diligencen, åpner stakittproten, går oppover bakkeveien, og kommer inn på det store ryddige tun på husets bakside, hvor stall med vognremisse, tjenerbolig og uthusene ligger spredt omkring Huset er en stor toetasjes bygning med gavl og altan på forsiden, gulmalt, og med et preg av solid properhet og landlig komfort. Omkring de tre sider løper en bred veranda, den hviler på et stakittverk, som faller ned i haven som et gjennomsiktig slør og omylller hele kjelderetasjen. Trer man så innenfor, stusser man uvilkårlig over dette sjelfulle, fantasirike arrangement, som gir preg av en eiendommelig ynde. Man har ikke vært lenge under dette tak hvor gjestfriheten synes å være en naturlov, før man merker at det er et i høy grad velordnet hus. Slik beskrev Amalie Skram sitt opphold i Bjørnstjerne Bjørnsons hus sommeren ISBN Pris: kr 24,- Format: 140 x 210 mm 144 sider

15 JØRN LEKVE TIL HJELP FOR ANDRE I 40 ÅR TORDIS OG FRITZ C. RIEBERS LEGAT Pris: kr 3, Format: 248 x 230 mm 176 sider I S B N KETIL HOFSLETT UTFLUKT Beretningen om en folkehøgskoles innsats i den vide verden «Flyet var en gammel Sovjetrussisk arbeidshest, en Tupolev, som hadde fløyet til enhver avkrok i det tidligere stalinistiske imperiet. Tetningslistene rundt vinduene var i ferd med å smuldre opp uten at noen av mannskapet lot til å bekymre seg over det. Besetningen la mer vekt på at de hadde gitt flyet en ansiktsløftning ved å male taket underbukserosa. Hull var plastret med maskeringstape, men omtrent halvveis var man sluppet opp for limbånd. Resten av jobben ble fullført ved å male direkte over hullene. Det hadde ingen praktisk betydning for sikkerheten ble det påståelig garantert fra kapteinen, som også var flygemaskinens eier.» Denne boken forteller om hvordan en tilfeldighet kan vokse til et engasjerende og varig solidaritetsprosjekt. Den formidler verdien av pågangsmot og handlekraft hos en gruppe folkehøgskoleelever, som valgte å involvere seg i humanitært arbeid på tvers av landegrenser. Ketil Hofslett (f. 145). Telegrafist, sosionom, familieterapeut, lærer og bistandsarbeider xxx-x ISBN Pris: kr kr 2,xxx,Pris: Format:170 xxxxx240 xxxmm mm Format: xxxsider sider 160 ISBN Denne boken ble utgitt i anledning Tordis og Fritz C. Riebers legats 40-årsjubileum. Møt den visjonære næringslivslederen og samfunnsbyggeren Fritz C. Rieber, som traff danske Tordis Andersen påsken 128. To år senere ble de gift. I 142 adopterte de sønnen Bjarne fra København. Etter trengselsår under andre verdenskrig vokste Rieber & Søn raskt. Den unge næringslivslederen Fritz C. Rieber ledet et selskap i sterk vekst, samtidig som han var meget opptatt med en rekke samfunnsspørsmål. Tordis Rieber engasjerte seg sterkt i allmennyttig arbeid. Hun var en foregangskvinne for både Norsk Barnehjelp og de ansattes vilkår i bedriften, der hun var en viktig rådgiver og samtalepartner for sin mann. Legatets opprinnelige kapital var på kroner i 173. I løpet av førti år har legatets formue økt til nær 30 millioner kroner. I den samme perioden er det delt ut nesten like mye, nær 30 millioner kroner til gode, allmennyttige formål. Det er delt ut til sammen 1.60 legatporsjoner. I seg selv er dette en suksesshistorie. I boken møter leserne også mange av gavemottakerne, innen døve, astma- og allergisaken, Arboretet på Milde, medisinsk forskning, Riebertilknyttede og de mange trengende enkeltpersonene. Boken er først og fremst en hyllest til ekteparet Tordis og Fritz C. Rieber. Vi kommer under huden på legatets stiftere. Unike kilder dokumenterer ekteparets liv, tanker og visjoner for å hjelpe andre.

16 FRODE ULVUND (RED.) BERGEN, BERGENSERNE OG 1814 Et jubileumsskrift i anledning grunnlovsjubileet i 2014 I anledning Grunnlovsjubileet i 2014 utgir Bergens Historiske Forening og Bodoni Forlag boken «Bergen, bergenserne og 1814». Boken har fokus på hvordan begivenhetene dette året preget Bergen og ikke minst hvordan Bergen preget begivenhetene. Bergen ble et entusiastisk og seiglivet sentrum for norsk selvstendighetsvilje, og bergensere spilte sentrale roller i utviklingens gang hele året. Bergenserne samlet seg helhjertet bak selvstendighetsfanen og holdt denne høyt hevet hele året. Boken viser også hvordan store konflikter preget Bergen og omegn på denne tiden, både lokale konflikter utløst av dyrtid og matmangel, men også hvordan den militære konflikten med Sverige påvirket Bergen og Vestlandet. Byen hadde både en opplyst embetsstand og et tallrikt storborgerskap som satte sitt preg på grunnlovsarbeidet på Eidsvoll og på det ekstraordinære stortingsmøtet høsten Bokens portretter av de lokale eidsvollmenn viser at de spilte ulike roller og at særlig Christie og Motzfeldt fikk avgjørende betydning i forhandlingene med svenskene da Grunnloven og selvstendigheten ble berget om høsten. Bergenseren Christian Michelsen spilte en avgjørende rolle da unionen ble avviklet i 105. Det kan med god grunn hevdes at de to bergensrepresentantene Christie og Motzfeldt spilte en tilsvarende rolle for norsk selvstendighet høsten Boken har forord av statsminister Erna Solberg xxx-x ISBN Pris: kr xxx,3,- Format: xxx 170 x xxx 240 mm mm xxx 278 sider sider

17 17 ANNE HILDE NAGEL OG STÅLE DYRVIK (RED.) FOLKESTYRE? Kritisk lys på 1814-demokratiet I S B N Grunnlova i 1814 endra styreforma frå kongeleg einevelde til ei form for folkestyre. Denne boka dreier seg om kor langt det nye folkestyret eigentleg rakk. Kor nytt var det med folkeleg deltaking i politikken? Var det mogleg for folk flest å delta i politikken før 1814, gjennom formelle eller uformelle kanalar? Kom 1814 til å endra den folkelege deltakinga? Korleis føregjekk førebuingane til den grunnlovgjevande Riksforsamlinga på Eidsvoll? Var det folket som reiste seg i ein demokratisk vår-rus, eller var det embetsmenn som dirigerte etter diktat frå Kristian Fredrik? Vart den gamle propagandakanalen gjennom prestane utnytta? Sjølve grunnlova, vart ho radikalt folkeleg eller sette ho skarpe grenser for folkestyre? Sikra ho eigentleg menneskerettar som retten til liv, prentefridom, forsamlingsfridom og religionsfridom? Breidda i den viktigaste borgarretten, røysteretten, har fått ei ny utrekning i denne boka. Kor brei vart eigentleg røysteretten i 1814? I kva mon vart ideala frå revolusjonstida oppfylte? Og korleis utvikla røysteretten seg i tiåra etter 1814? 307 sider I S B N KJELL KRISTENSEN MIN EGEN VEI Ført i pennen av Rolf Erik Veland Pris: kr 3, ISBN Kjell Kristensen fra Herdla er først og fremst en samfunnsutvikler, en samferdselsmann på sin hals, gründer, ex-politiker, forretningsmann og distriktsforkjemper. Han var pådriver for å få bygget Herdlabroen og Askøybroen, og er i sitt 80-ende år en pådriver for å få realisert Tverrsambandet, den ytre nordre ringveien utenom Bergen. I tillegg arbeider han for å realisert ny seilingsled til Bergen gjennom Det Naue. Men Kjell Kristensen innrømmer at han har et «problem»: Det er at jeg alltid tenker fremover og tenker nyutvikling, i tillegg til at jeg er relativt utålmodig etter å få ting til å skje. Han innrømmer også at han blir omtalt som en konflikt skaper, muligens fordi han lar seg irritere av all denne tregheten i systemet og all uforstand, det han vil kalle «toskeskap» blant dem som sitter i maktposisjoner: Det har ført meg på kollisjonskurs med mange i årenes løp. Men for meg har det alltid vært grunnleggende å vite hva man snakker om til enhver tid. Hvis ikke kan man like godt holde kjeften. Det burde noen og enhver legge seg på minnet! Men når det er sagt, må jeg legge til at det heldigvis finnes mange kloke hoder rundt omkring som er løsningsog resultatorientert, og som ikke kaster bort tid på å konstruere opp problemer. Takk og pris for det! xxx-x ISBN Pris: kr kr 34,xxx,Pris: Format:170 xxxxx240 xxxmm mm Format: xxxsider sider 152

18 I S B N LEIV NORDSTRAND LIV OG NØD FATTIGLOV OG FATTIGVESEN Denne boka handler om fattiglovene og fattigvesenet under det industrielle gjennombrudd i Norge i andre halvdel av 1800-tallet. Mer presist dreier det seg om utviklingen mellom de to fattiglovene av 1863 og 100. Den viser hvordan det kommunale og desentraliserte forsorgssystemet kom under økende press som følge av mer flytting og et næringsliv i omforming. Det kunne gjøre folk som trengte hjelp i en nødssituasjon, til kasteballer. Et sosialsektor basert på individuell, behovsprøvd hjelp ble ogå utfordret av utbyggingen av helse- og skolevesenet, som førte til nye hjelpebehov. Det kommunale ansvar måtte også avgrenses i forhold til den nye statlige sosialforsikringen som var på trappene fra 1880-årene. Løsgjengeri og tigging utgjorde også et aktuelt problem. Fattigvesenet kan anses som første byggestein mot den velferdsstaten vi kjenner fra tida etter andre verdenskrig. Forfatteren er førsteamanuensis i historie ved Universitet i Nordland, Bodø, og har arbeidet med velferdsstatens problemer både i form av forskning og undervisning. ISBN Pris: kr 3, 235 sider Heftet I S B N BJØRN-ARVID BAGGE STORPOLITIKK OG INTRIGER Slaget på Vågen i Bergen 1665, dets internasjonale bakgrunn og følger Bodoni Forlag Tidlig om morgenen 2. august 1665 ble bergens borgerne vekket av kanontorden. Det var lyden av hollendere og engelskmenn som braket sammen i det som senere skulle bli kjent som «Slaget på Vågen i Bergen». Slaget ble behørig omtalt i samtiden, og mye omskrevet i ettertiden. Dette er historien om slaget og begivenhetene som gikk forut og fulgte etter. BJØRN ARVID BAGGE STORPOLITIKK OG INTRIGER! Bjørn-Arvid Bagge (f. 165) er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen, og arbeider som universitetsbibliotekar ved UB Bergens Spesialsamlinger. Han har deltatt i en rekke forsknings- og formidlingsprosjekt knyttet til lokalhistorie og biblioteksfag. Bodoni Forlag Bjørn-Arvid BAgge Tidlig om morgenen 2. august 1665 ble bergensborgerne vekket av kanontorden. Det var lyden av hollendere og engelskmenn som braket sammen i det som senere skulle bli kjent som «Slaget på Vågen i Bergen». Slaget ble behørig omtalt i samtiden, og mye omskrevet i ettertiden. Dette er historien om slaget og begiven-hetene som gikk forut og fulgte etter. I S B N Bjørn Arvid Bagge (f. 1 utdannet historiker fra i Bergen, og arbeider s universitetsbibliotekar Bergens Spesialsamlin deltatt i en rekke forsk formidlingsprosjekt kn lokalhistorie og bibliot Bagge har arbeidet me publisert artikler fra et byhistoriske emner fra Holbergs Bergen til ille under den 2. verdensk brukt som foredragsho lokalhistoriske emner. Bjørn-Arvid BAgge STORPOLITIKK OG INTRIGER! Slaget på Vågen i Bergen 1665, dets internasjonale bakgrunn og følger isbn FORLAG ISBN Pris: kr 36, 240 sider

19 DAG BAKKA JR STATSRAAD LEHMKUHL I HUNDRE Skoleskipet «Statsraad Lehmkuhl» har vært en del av Bergens bybilde i over 0 år og passerer selv sin 100-årsdag i januar «Statsraaden» er ikke bare byens ikon, beundret og verdsatt av mennesker hvor den kommer; den er også et skip med en omskiftende historie og unike kvaliteter. I en alder av nær 100 år seiler den Nord-Atlanteren senhøstes, tilbakelegger sjømil i året og vinner internasjonale troféer. Skipet ble bygget som skoleskip «Grossherzog Friedrich August» for den tyske handelsflåten i 114, ble utlevert til Storbritannia som krigsbytte i 120 og kjøpt til Bergen året etter av Kristofer Lehmkuhl. Etter mange år som skoleskip ble den reddet for byen av Hilmar Reksten og i 178 overtatt av Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Der begynte et langt og krevende arbeid for å gjenreise skipet. I 186 var «Statsraaden» tilbake under seil på Nordsjøen, men det var først i 2004 at de store oppgraderingene var gjennomført etter investeringer på 80 millioner kroner. Dette var en dugnad båret av engasjerte mennesker, støttet av et spleiselag av stat, kommune, private sponsorer og byens befolkning gjennom Venneforening og annen støtte som Spleisebrødet. I dag er skipet i bedre stand og drives mer intenst enn noen gang tidligere i sin lange historie. Slik sett er «Statsraaden» et samfunnsprosjekt med tallrike deltakere og interessenter som alle har eierskap i eventyret «Statsraad Lehmkuhl». Dag Bakka (f. 150) skriver om skip, sjøfart og maritim kultur. Han arbeider på norsk og engelsk, og har blant annet beskrevet rederier, organisasjoner, sjøforsikring og kystfart. Boken foreligger også i en lettere utgave på engelsk og tysk. Pris kr 2, ISBN Pris: kr 3, ISBN Format: 210 x 280 mm 256 sider ISBN

20 JO GJERSTAD (REDAKTØR), KIRSTEN HETLAND, TRULS SYNNESTVEDT AUDUN HETLAND Verdensstjernen som valgte hjemmebane Audun Hetland (120 18) ble særlig kjent for sine frodige karikaturer og muntre skisser fra det bergenske folkeliv. Som avistegner hadde han en virtuos strek og skarpøyd karakteriseringsevne. Gradvis gled han inn i alle bergenseres hjerter i skildringen av sin fødeby. Denne boken følger Audun Hetlands liv og karriere, fra den spede start til de modne år. ISBN Pris: kr 3, Format: 245 x 285 mm 216 sider OLA HONNINGDAL GRYTTEN OG KJELL BJØRN MINDE KAVLI ET INDUSTRIEVENTYR JO GJERSTAD (BILLEDREDAKTØR) VERDISKAPING TIL GODE FORMÅL Kavlikonsernet startet som en fetevareforretning i Bergen, grunnlagt i 183 av småbruker- og skomakersønnen Olav Kavli fra Romsdalen. Innovasjon kom til å følge bedriften: Påleggskaviar, smelteost, ost på tube, lettmajones, Skyr, Raketosten i Sverige og Fun light i Danmark. På 130-tallet ble bedriften et multinasjonalt konsern med fabrikker i Storbritannia, Danmark og Sverige. Utenlandsetableringene nøt stor grad av selvstendighet og har vært toneangivende i utviklingen frem til i dag. I 162 overlot Knut Kavli eierskapet til en ideell stiftelse, O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond. I 2012 bevilget de 25 millioner kroner til kultur, forskning og sosialt arbeid. De siste årene har konsernet ekspandert både i inn- og utland, og vært med på å bryte det norske meierimonopolet gjennom opprettelsen av Q-Meieriene. Hvordan har man greid å bygge et multinasjonalt selskap basert på noe så utypisk som norsk ost? Svaret på det får du i denne boken. Boken er også kommet i en engelsk utgave. ISBN Pris: kr 3, Format: 210 x 280 mm 324 sider

21 OLA HONNINGDAL GRYTTEN (RED.) YNGVE NILSEN JO GJERSTAD JØRN LEKVE BERGENS PRIVATBANK / BERGEN BANK SIGBJØRN HAUGLAND BANKEN I SAMFUNNET DNB er i dag Norges største bank og finanskonsern. En av forløperne var Bergens Privatbank som ble stiftet 28. november Den var en av landets første forretningsbanker Opprinnelig betjente den næringslivet i Bergensregionen, men ble etter hvert en av de tre største landsdekkende forretningsbankene i Norge. I 175 ble den fusjonert med Bergens Kreditbank og fikk navnet Bergen Bank, før den i 10 gikk sammen med Den norske Creditbank og dannet giganten Den norske Bank. Siden fusjonen mellom Bergen Bank og DnC er konsernet utvidet bl.a. gjennom fusjoner med Vital, Postbanken og Gjensidige Nor. Denne boken handler om fremveksten av denne banken i samspill med samfunnet, både på lokalt, nasjonalt og til dels internasjonalt plan. Boken inneholder derfor både detaljert bankhistorie på mikronivå, bransjehistorie og makroøkonomisk historie. Alt for å kunne belyse hvordan banken maktet å vokse i gode tider, overleve i vanskelige tider og til slutt fremstå som landets største og viktigste private aktør i finansmarkedene. Format: 210 x 280 mm 440 sider BANKEN I SAMFUNNET BERGENS PRIVATBANK / BERGEN BANK NORSKE MILITÆRFLY NORSKE MILITÆRFLY Sverre Mo (f. 135) er tegner og pressefotograf. Han virket størstedelen av sin yrkesmessige karriere i Bergens Tidende og har i de senere år illustrert et utall bøker. I 2008 utga han boken Norske Marinefartøy på Bodoni Forlag. Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY gir en kortfattet og oversiktlig fremstilling av den norske militære flyparken gjennom tidene. Den retter seg mot entusiaster, fagfolk og historikere, kort sagt, alle som er interessert i fly og flyhistorie. Alle tegninger er i samme målestokk om ikke annet er oppgitt I S B N SVERRE MO OG OLE BJØRN SÆLENSMINDE Pris: kr 3, ELISABETH BJØRSVIK BANKEN I SAMFUNNET ISBN Sverre Mo Ole Bjørn Sælensminde NORSKE MILITÆRFLY Norske militærfly Ole Bjørn Sælensminde (f. 152) er ingeniør og har arbeidet i databransjen siden 175. Han har deltatt i det norske flyhistoriemiljøet siden 172 og er forfatter/medforfatter av flere publikasjoner. ISBN Pris: kr 3, Format: 248 x 230 mm 288 sider

22 NORVALL SKREIEN NYE BERGENSERE som har skapt nasjonal historie INNVANDRERSUKSESS Innvandring har for Bergen vært en enestående suksesshistorie. Ja, i virkeligheten mange suksesshistorier, og med positive virkninger for alle deler av samfunnet både for kultur, politikk, sport, kirke og næringsliv. Velkomne innvandrere har gjort Norge rikere, også fargerikere. På mange områder har innvandrerne, de nye bergenserne, og deres etterkommere skapt nasjonal historie. Uvelkomne innvandrere har dessverre også hjemsøkt oss. Flere av dem topper kriminalstatistikken. Blant annet dette triste faktum har gjort innvandringen omstridt. Til ettertanke i den aktuelle offentlige debatt handler denne boken om noen av suksesshistoriene som avgjort er i flertall. ISBN Pris: kr 34, Format: 248 x 230 mm 252 sider GUNNAR STAALESEN BRYGGENMYSTERIET Året er Varg Veum får besøk på sitt kontor av Henrich Klencke, en mann med hanseatiske familierøtter. Han gir Veum i oppdrag å forhindre en forbrytelse knyttet til en flere århundrer gammel familieforbannelse. I denne eksklusive kriminalfortellingen av Gunnar Staalesen, skrevet spesielt til Bryggens Venners 50-årsjubileum, møter man foruten Veum også andre velkjente etterforskere fra forfatterskapet, 100-trilogiens Christian Moland og Ole Berstad, og Molands sønn Svend Atle Moland, også han politietterforsker. Fortellingen beveger seg frem og tilbake i tiden og gir slik et indirekte bilde av Bryggens historie, fra 1700-tallet frem til idag. Boken er illustrert ved hjelp av tegninger laget av Julius Holck i 18/100. Gunnar Staalesen (f. 147) er forfatter og dramatiker. Hans kriminalromaner om privatdetektiven Varg Veum er oversatt til 18 språk. ISBN Format: 100 x 185 mm 6 sider i kassett

23 JO GJERSTAD M.FL. YTRE SANDVIKEN Fra Hellemyrsfolket til moderne bydel Dette er historien om Ytre Sandviken, bydelen mellom Elsesro/ Munkebotn og Lønborg. På 400 sider beretter forfatterne om samtlige jordbrukseiendommer bydelen opprinnelig besto av. Man kan lese om modellene for Amalie Skrams epos om Hellemyrsfolket, kommunikasjon og regulering. Munkebotsvassdraget er grundig beskrevet, det samme er historien om industrien i Nyhavn fra 1600-tallet og frem til dags dato. Skolene er omtalt, likeledes arkitekturen, militærhistorien og idrettshistorien. To sentrale eiendommer i bydelen, Elsesro og Neevengården har også fått sine egne kapitler. Boken er rikt illustrert med over 650 fotografier, tegninger og kart. Med bidrag fra Halvor Sperbund Morten Lorentzen Signe Hvoslef Bjarte Gullachsen Erlend Hofstad Tryggve Fett Rune Nielsen Håkon Lorentzen Anne Synnevåg Bjørn Simonsen Gerd Karin Erdal Eva Hjort Berntzen Finn Torgeir Rud John Edgar Knudsen JO GJERSTAD Ytre Sandviken fra Hellemyrsfolket til moderne bydel ISBN Pris: kr 3, Format: 210 x 280 mm 400 sider SJUR HOLSEN DE HÅRSÅRES DIKTATUR og andre tekster i utvalg Denne boken inneholder et knippe kommentarer Sjur Holsen skrev i perioden , valgt ut av ham selv. Under sterk tvil, som han selv sier i forordet. Boken er inndelt i fire hoveddeler: Å, Vestland Bergen og Vestlandet Norge, mitt Norge norsk politikk Du verden utenrikspolitikk og sist, men ikke minst Livet skråblikk, sleivspark og humør Gode debatter skal ha rom for raushet, sleivspark og ikke minst humør. ISBN Pris: kr 3, 356 sider

24 I S B N Folkefest og fellesskap 150-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene var folkefestenes tiår i Bergen. 150-årene var en folkefest. Det var «De harde femtiåra» og det var bruk for både folkefester og fellesskap. Det ble festet på Torgallmenningen og på Festplassen. Det ble festet for kong Haakon, for Hjallis og for Kniksen. Og for alle buekorpsene som fylte 100. For Nordahl Grieg og Frøken Festspill. Men først og fremst ble det spilt og festet i Nygårdsparken. Krigen var blitt etterklang. Byen kunne rette blikket framover. Og folkefeste! ISBN Pris: kr 3, Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig), Truls Synnestvedt (tekst), Torleif Trettenes (arkivansvarlig) og Jo Gjerstad (redigering) Format: 245 x 285 mm 256 sider I S B N Da verden kom til Bergen 160-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen 1 Da verden kom til Bergen Da verden kom til Bergen 160-årene Da rocken kom til Scala, Khrutsjov til Fisketorget og Mao til Torgallmenningen. Da verden kom til Bergen. 160-årene Tidsbilder fra Bergen, små og store fortellinger fra 160-tallet, historier fra BTs fotoarkiv. TIDSBILDER FRA BERGEN ISBN Pris: kr 3, Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) Format: 245 x 285 mm 256 sider

25 Tiden for faner og frigjøring 170-ÅRENE Tidsbilder fra Bergen årene. Det var da de begynte, alle føljetongene: Torgdagen, Skarverennet, Grieghallen og Varg Veum. Rådhuset og Saft. Isdalskvinnen og Olav Kyrres monument. Det var blitt moderne tider i den gamle by. Så smått. Redaksjon: Knut Strand (fotoansvarlig) Frode Bjerkestrand (tekst) Truls Synnestvedt (tekst) Torleif Trettenes (arkivansvarlig) 256 sider Jubel og japper 180-ÅRENE Jubel og japper 180-årene 180-årene vip er TIDSBILDER FRA BERGEN ISBN Pris: kr 3, Tidsbilder fra Bergen 4 Det ble 180. Verden skiftet farge. I hvert fall klærne. Svart og hvitt ble rødt, grønt, gult og lilla! Bergen ble en fargelagt by. Kjentfolk og kjendiser landet i kø på Flesland. Og Bergen ble karnevalsby, nesten Rio. Noen trodde at Knøsesmauget var blitt Copacabana! Men det var bare småtteri mot det som skulle komme i mai 186. Da Bergen ble Melodi Grand Prix-byen. Så kom Hennes & Mauritz, IKEA og Galleriet. Sissel satte norgesrekord i platesalg. Midtveis i tiåret dukket vip er og andre japper opp. Det var 180-årene i et nøtteskall. Og en ny revolusjon var på vei. Data-revolusjonen. Men «internett» var fremdeles et fremmedord Format: 245 x 285 mm 256 sider Format: 245 x 285 mm Pris: kr 3, I S B N ISBN Jubel og japper 86.

26 og andre bergenske musikalske fenomen en sangbok som kan leses BERGENSSANGENE I S B N Syng og les. I denne boken finner du de gode gamle bergenssangene. Historiene bak dem fortelles også. Visste du at «Madam Felle» er en amerikansk gospelmelodi, at «Jeg tok min nystemte» er en fransk menuett fra 1600-tallet eller at Minde sjokoladefabrikk laget en egen marsj til Landsutstillingen i 110. Samtlige sanger er notesatt. Format: 148 x 210 mm BERGENSSANGENE DEL sider Pris: kr 2, I S B N ISBN og andre bergenske musikalske fenomen mer enn en sangbok Bergenserne har alltid vært kjent for sin patriotisme. Denne patriotismen har fått utløp blant annet gjennom det utall av sanger som opp gjennom årene er skrevet til byens pris. Man har sunget om byens syv fjell, om Puddefjorden og Vågen, om Fjellveien og Fisketorget, om smitt og smau, om buekorps og buekorpsgutter, om rævediltere, kjuagutter, madammer og småtøser. Og tro det eller ei det kommer stadig nye sanger til. BERGENSSANGENE DEL 3 STEIN TORE DAVIDSEN TORE JOHANNESSEN 232 sider Format: 148 x 210 mm og andre bergenske musikalske fenomen her e like tidig no 3 DEL 3 JO GJERSTAD S STEIN TORE DAVIDSEN S TORE JOHANNESSEN BERGENS og andre bergenske musikalske fenomen BERGENSSANGENE JO GJERSTAD Pris: kr 2, I S B N ISBN Dette er tredje bind av «Bergenssangene og andre bergenske musikalske fenomen». Bind 1 ble utgitt i 2006 og bind 2 i Under arbeidet med bind to ble det klart at det ville være behov for minst et tredje bind dersom man skulle yte rettferdighet til det mangfold av sanger som er skrevet om Bergen og bergenserne. ig no her e like tid ISBN Pris: kr 2, Format: 148 x 210 mm 232 sider

27 TRYGG OG MEKTIG TROSS STORM FRA SYD OG NORD REDAKSJON: RUNE GARMANN ALF STRAND ROTHAUGEN SKOLE Formidling av Ola R. Midtbøs verk frå Masfjorden Siden Rothaugen skole åpnet sine porter første gang, 1. august 112, har flere titusen-talls elever hatt et forhold til denne institusjonen. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» (etter første linje fra skolesangen) er historien om dem. Boken gir et variert innblikk i skolehverdagens små og store opplevelser og personlige inntrykk gjennom 100 år. Samtlige klasselister for avgangsklassene fra skoleåret 162/63 til dags dato er med, i tillegg til 350 klassebilder av de samme elevene. Boken har også et rikt utvalg av andre illustrasjoner. «Trygg og mektig tross storm fra syd og nord» er et viktig bidrag til bergensk skole-, strøks- og sosialhistorie. 27 NYTT AV GAMALT Fyrste delen av denne boka tek for seg mannen og gjerninga. Ein vil gjere lesaren litt kjend med mannen og miljøet han kom frå, og gi ein liten presentasjon av noko av det Ola R. Midtbø har teke vare på for oss. Andre delen handlar om korleis vi som har fått dette materialet opp i hendene, kan gjere bruk av det på ulikt vis. Vi har gjort dette ved å ta materialet i bruk sjølve. Her finn ein mellom anna barneteikningar som illustrerer nokre av historiene Ola R. Midtbø skreiv ned. På ein CD som ligg ved boka er det nokre songopptak med han, i tillegg til innspelingar av nye arrangement av noko av den musikken han har etterlate seg i Arne Bjørndal sine samlingar. I S B N ISBN Pris: kr 3, Format: 210 x 27 mm 272 sider ISBN Pris: kr 24, sider EDVARD RIEBER-MOHN SVEN-ERIK GRIEG-SMITH GRIEG I MUSIKKENS BY DE HVITE ENGLENE Slekts- og kulturhistorie Historien om Bjørn West Det er i denne boken forsøkt en biografisk form for å belyse kulturhistorien og særlig musikkhistorien i Bergen fra opplysningstiden. Grieg-slekten er i flere generasjoner nært knyttet til symfoniorkesteret «Harmonien» som ble startet i Mange Grieg er har spilt betydelige roller i Bergens kulturliv, særlig på 1800-tallet, ikke bare slektens store sønn Edvard Grieg er interessant. Fra 100-tallet er særlig Nordahl Griegs biografi belyst. Slekten Grieg er ikke behandlet fullt ut, men nye opplysninger om slekten i Skottland ved forsker dr. Sally Garden er tatt med. Verdenskrigen og okkupasjonstiden er noe vi nordmenn aldri synes å bli ferdige med. Men etter 65 år er det mye som er glemt. Denne boken er et forsøk på å skaffe ny kunnskap om en viktig side av den norske motstandskampen. Ved å dokumentere oppbyggingen og aktivitetene i den illegale Bjørn West-basen i fjellene i Nordhordland er forfatteren med på å synliggjøre menneskene i krigen, slik at leserne får innsikt både i motstandens dramatikk og dens grå hverdag. Gjennom en utstrakt bruk av rapporter, dagbøker, brev og en rekke andre kilder kommer vi aktørene tett inn på livet. Forfatteren har vært opptatt av å forstå tankegangen hos alle involverte parter. Han ser de store linjene og kjenner de viktige detaljene. På en rekke punkter legger han frem andre konklusjoner enn det som har vært vanlig å hevde. I S B N ISBN Pris: kr 44, Format: 248 x 230 mm 12 sider I S B N ISBN Pris: kr 3, sider

28 28 REDAKSJON OG INNLEDNING VED WILLY DAHL JO GJERSTAD, EGIL ERTRESVAAG, BJØRN LOSNEGAARD MYKLE OG BERGEN HELT ELEKTRISK NELFO Bergen og omegn Hva er elektrisitet? Om lag seks hundre år før vår tidsregning oppdaget den greske filosofen Thales fra Milet at et stykke gult rav tiltrakk seg visse ting som tørre strå og lignende. Han undret seg over hva slags kraft dette var, men fant ikke noe svar. Det var det heller ingen andre som gjorde før den engelske legen og fysikeren William Gilbert i sin bok «De magnete» i 1600 påviste at en rekke andre stoff hadde de samme egenskapene som rav. Gilbert hadde tydeligvis lest Thales, og derfor kalte han kraften elektrisk etter det greske ordet elektron, som betyr ravaktig. Willy Dahl (født 127) er professor emeritus i nordisk litteratur, sist ansatt ved helt elektrisk Universitetet i Bergen. Han er forfatter av en lang rekke bøker innen faget, bl.a. Stil og utgitt i anledning 100-årsjubileet til NELFO Bergen og Omegn, beskriver hva elektrisiteten har betydd for menneskene gjennom de siste generasjoner. Den setter også utviklingen av elektrisiteten inn i et samfunnsmessig perspektiv, relatert til Bergen og Vestlandet. struktur (165, flere utg., den siste i 15), Kristian Elster (177), Norges litteratur I III (181 18), Arnulf Øverland (18) og Gjensyn (2005), høye, mørke trær: ner som duvende en. Hun sa: Hans lokalhistoriske interesse har gitt seg utslag i bøker som Somrene med Book-Jenssen (182), Fortellingen om Bergen (2000) og Oppunder Løvstakken (2008). øde rubin», Oslo ) skrev i Dahl, en av de få skrevet en fyldig ng. Innledningen også to noveller 146, og har ikke S B N ISBN Helt elektrisk utgitt i anledning 100-årsjubileet til NELFO Bergen og Omegn, beskriver hva elektrisiteten har betydd for menneskene gjennom de siste generasjoner. Den setter også utviklingen av elektrisiteten inn i et samfunnsmessig perspektiv, relatert til Bergen og Vestlandet. helt elektrisk MYKLE OG BERGEN Denne boken inneholder samtlige artikler Agnar Mykle (115 14) skrev i Bergens Arbeiderblad i perioden Professor Willy Dahl, en av de få gjenlevende som kjente Mykle da forfatteren bodde i Bergen, har skrevet en fyldig innledning hvor han plasserer artiklene i en historisk sammenheng. Innledningen beskriver MYKLE også godt Agnar Mykles bergensår. OG BERGEN Boken inneholder også to noveller skrevet i bergensperioden. De ble publisert i Magasinet for alle i 146, og har ikke vært offentliggjort siden. JO GJERSTAD EGIL ERTRESVAAG BJØRN LOSNEGAARD helt elektrisk Redaksjon og innledning ved Willy Dahl I S B N ISBN NELFO BERGEN OG OMEGN I S B N ISBN Pris: kr 34, 216 sider I S B N ISBN Pris: kr 3, Format: 210 x 280 mm 336 sider JO GJERSTAD HANS-EMIL LIDÉN JOHANN FRIEDERICH FOSWINCKEL FORFALL OG GJENREISNING hans liv og levnet i Bergen Bryggens bevaringshistorie. november 1712 kom et lite guttebarn til verden i Lübbecke i Westfalen, en landsby på innbyggere (2012) som ligger på landeveien mellom Minden og Osnabrück. Ved dåpen fikk han av sin far, rektor Conrad Heinrich Foswinckel, navnet Johann Friederich. 17 år gammel, i 172, ble den unge Johann Friederich (han omtalte seg selv bare som Friederich) av sin far sendt til Bergen som kjøpmannslærling på Tyskebryggen. I byen mellom fjellene gjorde han det godt. Etter noen år med hardt arbeid ble han gesell, så handelsforvalter og endte opp som en av Bergens største forretningsmenn. Gjennom sitt ekteskap med Elisabeth Margretha Meyer ble han bl.a. eier av hele Nygårdshøyden som han beplantet og forskjønnet. Navnet hans lever fremdeles gjennom Fosswinckels gate og Allégaten. ISBN Pris: kr 100, Format: 210 x 27 mm 36 sider I løpet av de siste 50 årene har Bryggen i Bergen gjennomgått en dramatisk utvikling. Fra å være et nedslitt og brannherjet byområde er den blitt et verdenskulturminne. Denne boken forteller om hvordan det skjedde hvordan forutseende mennesker grep inn og hvilke vanskeligheter de møtte i sitt redningsarbeid. Boken tar også med forhistorien etableringen av Det Hanseatiske Museum, raseringen av Bryggens søndre halvdel og skadene den gjenværende del av Bryggen fikk under krigen. Sluttelig rettes også blikket fremover. Hvilken rolle skal Bryggen spille i fremtiden? ISBN Pris: kr 2, Format: 220 x 240 mm 144 sider

29 REIDAR STORAAS IDAR STEGANE OG REIDAR STORAAS INGGARD ROSSELAND JOHAN TUFTELAND grafikaren Dikt og prosa i utval «en av tidens fremste norske grafikere.» Johan Fr. Michelet, VG 173 Forfattaren Johan Tufteland (113 18) voks opp på eit nes ytst mot Nordsjøen, blant gamle tradisjonsmedvitne folk under harde livsvilkår, dagleg i fåre. Havet det store og livet nær brenningane er Tuftelands primære motivkrins, men kvardagen er ikkje vonlaus; det blir slått ein stjernesådd himmel over kystfolks tilvere. Forma er kort, stilen knapp og fri, påverka av Olav H. Hauge som han møtte og førde eit omfattande brevskifte med om dikting og diktarar. Også med Einar Økland hadde Tufteland gjennom ei årrekkje brevbyte om litterære emne. I boka teiknar Økland eit portrett av venen frå Austevoll. «... først og sist er han grafiker, en av de sterkeste og mest karakterfulle vi har, med tresnittet som sitt sikreste felt.» Arne Durban, NHST 175 «En særpreget grafiker som aldri har vært redd for å gå sine egne veier. Det mest imponerende er kanskje å se med hvilken konsekvens denne kunstneren har arbeidet, hvordan han har utviklet seg på sine egne premisser i en tid da moter og strømninger har fått mange mange kunstnere til å tenke mer på å følge med enn å søke næring i sitt eget sinn.» Arnstein Arneberg, Dagbladet 175 Utvalet av dikt og tekstar er redigert av Idar Stegane og Reidar Storaas. ISBN Pris: kr 300, Format: 230 x 260 mm ISBN Pris: kr 225, 6 sider sider GUNNAR STAALESEN OG MIKE COLLINS (ILL.) GUNNAR STAALESEN OG MIKE COLLINS (ILL.) VARG VEUM VARG VEUM Isdalskvinnens hemmelighet De syv 7 FJELL BOK 6 7 Fjell-serien nærmer seg sin avslutning, og trådene trekkes tilbake til aller første bok i serien, som kom i 2004: «De dødes dal». Den handlet om det gåtefulle funnet av en død, utenlandsk og ukjent kvinne innerst i Isdalen i Bergen et fremdeles uløst mysterium. Gunnar Staalesen og Mike Collins hadde et slags svar den gang, men nå får vi vite hva som egentlig skjedde. Sammen med svaret på Isdalskvinnemysteriet ser vi at Veums undersøkelser og opplevelser i bok 2 5 fører ham stadig nærmere den gåtefulle hemmeligheten bak det hele. Hvem er det som har forpurret Veums arbeid i alt for mange år? Hvem er de og hva er deres mål? Gunnar Staalesens Varg Veum er for alvor blitt allemannseie, med en lang rekke filmer som har nådd et stort publikum i tillegg til bokserien som jevnt og trutt sørger for nye bestsellere. GUNNAR STAALESEN MIKE COLLINS VARG VEUM Siste runde med Varg Veum og 7 fjell: Året er 2001, og nettet snører seg sammen rundt brorskapet «7 Fjell» i Bergen. Varg Veum nærmer seg den innerste sirkelen, og nå holder det ikke med drapstrusler på Veum, nå skal han tas, en gang for alle, sammen med sin medsammensvorne Mina (som vi møtte første gang i Bok 2). Forlag i Disse to siste bøkene i «7 Fjell»-serien er en slags oppsummering av Veums 30 år lange kamp mot en usynlig fiende, en kamp som startet allerede i 170 med boken «De Dødes Dal». Gjennom disse syv bøkene har Gunnar Staalesen og illustratør Mike Collins brakt oss inn i et særegent tegneserieunivers sammen med privatetterforskeren Varg Veum. I denne siste boken får vi svarene på spørsmålene som har stått igjen etter hver sak, og Veum kan til slutt lukke saksmappen merket «7 Fjell», mange opplevelser (og noen dype arr) rikere. DE SYV STAALESEN/COLLINS: DE SYV Boken er en direkte fortsettelse fra Bok 6; «Isdalskvinnens hemmelighet» som kom på Bodoni FORLAG 7 FJELL BOK 7 Siste runde med Varg Veum og 7 fjell: 7 7 FJELL BOK 7 DE SYV ISBN I S B N Året er 2001, og nettet snører seg sammen rundt bror-skapet «7 Fjell» i Bergen. Varg Veum nærmer seg den innerste sirkelen, og nå holder det ikke med drapstrusler på Veum, nå skal han tas, en gang for alle, sammen med sin medsammensvorne Mina (som vi møtte første gang i Bok 2) FORLAG FORLAG Boken er en direkte fortsettelse fra Bok 6; «Isdalskvinnens hemmelighet» som kom på Bodoni Forlag i Disse to siste bøkene i «7 Fjell»-serien er en slags oppsummering av Veums 30 år lange kamp mot en usynlig fiende, en kamp som startet allerede i 170 med boken «De Dødes Dal». I S B N ISBN Pris: kr 18, Format: 210 x 27 mm 56 sider 2 I S B N ISBN Pris: kr 18, Format: 210 x 27 mm 56 sider

FORLAG. www.bodoni.no

FORLAG. www.bodoni.no 2013 FORLAG www.bodoni.no 2 Bodoni Forlag BODONI FORLAG Jo Gjerstad Tlf: 982 33 172 jo.gjerstad@bodoni.no Bjarte J. Hordnes Tlf: 982 33 177 bjarte.hordnes@bodoni.no Postadresse Postboks 6045 5892 Bergen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Bli med på fest! Bergenseren. til to ukers fest for å feire at bergenseren Christian Michelsen brakte Norge ut av unionen med Sverige.

Bli med på fest! Bergenseren. til to ukers fest for å feire at bergenseren Christian Michelsen brakte Norge ut av unionen med Sverige. 3 Bergenseren www.bergen.kommune.no INFORMASJONSAVIS FRA BERGEN KOMMUNE JUNI 2005 Strilene ble kastet 8 Amerikaturen ut av Bergen i 1905! som forandret 6 Bergen. 10 Her er vårt nye skattkammer. Byen din

Detaljer

Lokalhistorisk magasin

Lokalhistorisk magasin Lokalhistorisk magasin 4/2006 Tema: Utvandring Nr. 4, 2006, Årgang 17 Lokalhistorisk magasin Meldingsblad for Landslaget for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk institutt Redaksjon Audhild Brødreskift

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 fiin gammel 2.2004 15.06.04 14:24 Side 1 Nr. 2-2004 Modig dame med rødvin Side 6-7 Ludvig Holberg fra en annen synsvinkel Side 9 Barnas egne stemmer Side 12 Eldrebølgen på bergensk Side 17 Historiens sus

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

God høst i. Slettebakken

God høst i. Slettebakken NR. 4/14 ÅRGANG 55 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God høst i FOTO: TOM SULCER./WIKIMEDIA Årets høydepunkt Et sommerlig besøk i Østerrike ble en flott opplevelse for en stor gruppe ungdommer

Detaljer

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Mortepumpen Mortepumpen 30 30 år år NR. 3 2007 30. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein

Detaljer

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008

BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Norský jazyk a literatura Alice Týnská Bergen gjennom tidenes forvandling; en kulturhistorisk studie BAKALÁŘSKÁ

Detaljer

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år

Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2014 SAMFUNNSVITEREN Grunnloven 200 år Samfunnsviterne 20 år TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK JUBILEUMSÅRET 2014 Gunn Kvalsvik Jubileumsåret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00

Innholdsfortegnelse. Forord av forfatterne... 00. Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 1 2 3 4 Innholdsfortegnelse Forord av forfatterne... 00 Forord av Stiftelsen Espeland fangeleir... 00 Innledning. Stiftelsen Espeland fangeleir opprettes... 00 Historiereddere i sommervarmen. Av Kjartan

Detaljer

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE

Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE Nr. 5 2014 SJØMANNSKIRKEN NORSK KIRKE I UTLANDET SJØMANNSKIRKEN 150 ÅR STOR JUBILEUMSUTGAVE UNDERVEIS 150 ORD Hjemme langt borte Vennlig, velsignende Vafler og nåde Gud og grøt Nærværende i hverdag og

Detaljer

Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22

Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28. Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16. side 22 Norske Kvinners Sanitetsforening nr. 3 juni 2008 93. årgang Brystkreftopererte - tren det du vil! side 28 Tvang halvert ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter side 16 side 22 Nye Fredrikke Nytt papir,

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 3 2005 28. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år

FRIMURER bladet. Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang. Frimureriet i Norge 260 år FRIMURER bladet Tidsskrift for Den Norske Frimurerorden Nr. 3-2009 62. Årgang Frimureriet i Norge 260 år I dette nummer Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen

Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN. Julemesser gir store inntekter til misjonen Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 11-12 2007 119. årgang TRYGG HAVN TRYGG HAVN Julemesser gir store inntekter til misjonen TRYGG HAVN Innhold: Leder...3 Fra Kilden...4 Berget av vidundermotor og

Detaljer

Børge Brendes internasjonale. Snøengelen

Børge Brendes internasjonale. Snøengelen NettNå Vebjørn Fagernes store kveld Side 4 Børge Brendes internasjonale karriere. Side 12-15 Thomas Bugges beste sider. Side 22 Et nettverksmagasin fra Nordnorsk Lederutvikling 01 / 2009 Snøengelen Polarforsker

Detaljer

Margarethe Wiig (1903-2002)

Margarethe Wiig (1903-2002) Solveig Andersen Prestefrue og bispinne Margarethe Wiig (1903-2002) - stemme for de stemmeløse - forfatter av samisk ABC Kilde: s. 4 Master i kristendomskunnskap AVH 5020 Våren 2013 Det teologiske Menighetsfakultet,

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011

DEN TIDLØSE TALEN. NettNå 02 / 2011 NettNå ET NETTVERKS- MAGASIN FRA NORDNORSK LEDERUTVIKLING 02 / 2011 DEN TIDLØSE TALEN Sommeren 2011 ga oss folketalen tilbake som medium og verktøy for ledelse. Da vi som nasjon ble rammet av en brutal

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21

Kurs for vaktmestere. Folkehøgskoleundersøkelsen. Vår eventyrlige verden Side 10-11. Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 Nr. 3-2012 76. årgang Kurs for vaktmestere Folkehøgskoleundersøkelsen Side 8 Vår eventyrlige verden Side 10-11 Skoleeier til velsignelse eller besvær Side 20-21 NKF på nett: www.folkehogskole.no/nkf andakt

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 2/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14.

i utvikling Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Nr. 2 2009, 14. i utvikling Nr. 2 2009, 14. årgang Etter 22 år - Tusen takk for meg s. 4 Måltidets hus på rette stad s. 10 Livskvalitet for framtida s. 22 Rogaland fylkeskommune nr. 2-09 NNHOLD Eg er svært glad at eg

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer