Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC SC8.24

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24"

Transkript

1 Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC SC8.24 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln, Germany SGP Varmeteknikk AS Industriveien Sandvika e-post: Tlf:

2 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsinstruksjoner Omfanget av disse instruksjonene Dedikert bruk CE samsvarserklæring Montering Elektrisk tilkobling Styringskonsept Tekniske data Oversikt over relé og outputs (reléer) Solstasjon: Solex, SC Solstasjon: Solex, SC SolexMax-Kaskade Med 2 solstasjoner og 4 akkumulatortanker Med 3 solstasjoner og 4 buffertanker Med 4 solstasjoner og 4 buffertanker Drift av styringsenhet Overview display: Relés and outputs (Reléer) Startup (Oppstart) Manual operation (manuell drift) Factory settings, function release and customer number (fabrikkinnstillinger, reset kode og kundenummer) Operating hours, messages and balances (Driftstid, beskjeder og akkumulerte verdier) Parameter setting at the controller (Sette parametre på styringsenheten) PC software Redigering av parametre via PC en Basic settings and country settings (Generelle parametre og landparametre) System Collector field / Solfanger felt Heat exchanger / Varmeveksler Storage tank 1 and 2 (Buffertank 1 og 2) E139888x V02

3 6.1.6 Antifreeze / Antifrost Sensors / Følere Control / styring Operating parameters / Driftsparametre Operating hours / Driftstider Startup / Oppstart Reports and measured values / Rapporter og målte verdier Service Update and remote maintenance / oppdater og fjerntilgang Live Visualization / Visualisering Error messages / feilmeldinger Overview parameters / Oversikt over parametre... 45

4 1 Sikkerhetsinstruksjoner Les disse instruksjone nøye før installasjon og oppstart. Lagre disse instruksjonene i nærheten av installasjonen for fremtidig referanse 1.1 Omfanget av disse instruksjonene Denne instruksjonen er rettet mot elektrikeren [profesjonell] og beskriver elektrisk installasjon og funksjoner av solens kontrollerne SC4.16 og SC8.24. For andre deler av solenergi installasjon, som for eksempel solenergi stasjoner, samlere, lagertanker og ekspansjonstanker referere til instruksjonene fra tilsvarende produsenten.. Følgende må overholdes under installasjon og oppstart: Relevante regionale og nasjonale forskrifter Ulykkesforebyggende forskrifter av profesjonell forening Instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som er nevnt i denne håndboken ADVARSEL Risiko for liv og lemmer på grunn av elektrisk støt! Før alle arbeider på det elektriske anlegget, må du kontrollere at systemet er strømløst og sikre tilsvarende utstyr mot strømpåsetting. 1.2 Dedikert bruk Kontrollerne SC4.16 og SC8.24 kan brukes kun med solenergi overføring stasjoner, solenergi stasjoner og varmtvann stasjoner av PAW. Den tekniske grenseverdiene angitt i denne undervisningen må følges. Enheten må bare installeres og brukes som beskrevet i denne anvisningen. Rengjør kontrolleren på utsiden med en tørr klut. Utilsiktet bruk vil oppheve all erstatningskrav. 1.3 CE samsvarserklæring Kontrollerne SC4.16 og SC8.24 er CE merket i henhold til forskrift av følgende direktiver: 73/23/EEC - Lavspenningsdirektivet 89/336 EEC EMC-direktivet Den fullstendige teksten i CE erklæringen leveres av PAW på forespørsel. 99E139888x V02

5 1.4 Montering Installasjonsstedet må være tørt, stabilt og frostfritt. Regulatoren må ikke monteres ute. Tilgangen til den lukkede kretsen og sikkerhetsutstyr må garanteres til enhver tid under drift! Kontroller lengden på ferdigmontert forbindelseslinjer under installasjonen av kontrollerne og kontrollstasjoner. Koble sensor kablene direkte til spor på nedre kretskortet. Installer pumper, forbindelseslinjene og forsyningslinjene til terminalen i henhold til diagram (se side 8 ). 1.5 Elektrisk tilkobling Følg følgende instruksjoner om elektrisk tilkobling av kontrolleren. I tilfelle de beskrevne tiltakene ikke overholdes utløper garantien. Kontrolleren må være sikret ved hjelp av en 10-A sikring. Bruk en FI effektbryter (RCD) med en respons karakteristisk på 30 ma. Ved fast montering i henhold til IEC , må apparatet skilles fra strømnettet ved hjelp av en bryter. Tilførselens kapasitet må være minst 10 A / 250 VAC. Sikring må være installert i direkte nærhet av kontrolleren. Sikringen må være lett tilgjengelig og merket tydelig.

6 2 Styringskonsept Styringssystemet SC8.24 og SC4.16 kan alltid kalkulere forventet bidrag fra solkretsen (temperatur og effekt), og dermed kan systemet raskt bytte mengdestrømmen til den buffertanken som er riktig temperaturmessig. Styringskonseptet er basert på måling av massestrøm og temperaturer i den primære og sekundære krets av systemet. Depending on the heat flow at the heat exchanger determined in this way, the revolution speed of the primary and secondary pumps is controlled asynchronously. Hastigheten på primær og sekundær pumper er kontrollert asynkront, avhengig av energien levert til varmeveksleren Dette gjør det mulig å øke mengden av anvendelig solenergi gjennom å sikre et høyt nok temperaturløft. Solenergien distribueres av styringssystemet til en eller flere lagertanker med ulike temperaturnivåer. Styresystemet sikrer at tankene bare lader når det bringes ekstra energi inn til tanken. Oppladingsprofilen kan settes individuelt for hver tank dersom en har flere tanker. I dette tilfellet kan brukeren sette minimum temperatur i tanken eller temperaturenforskjellen fra der en lagertank belastes. 3 Tekniske data Kontrollenhet SC4.16 og SC8.24 Krav til omgivelser Fuktighet 0% - 80%, ikke kondenserende Temperatur -10 C +50 C / 14 F 122 F sett ikke enheten i direkte sollys Maksimum høyde over havet 2000 m Elektriske data Power supply EU: 230 V AC, 50 Hz USA: 120 V AC, 60 Hz Inntakssikring F1 315 ma slow blow / 230 V class H Kun for USA: Sekundærsikring F4 1 A slow blow / 250 V IP klasse IP 23 99E139888x V02

7 Kontrollenhet SC4.16 Utstyr 4 reléer (230 V) EU: 3 x 0.75 mm² USA: 3 x AWG 19 3 x semiconductors, speed control for conventional pumps 1 x relay (change-over contact, potential-free) 4 outputs (10 V) 4 x 0-10 V / PWM (1.9 khz), hastighetskontroll for høyeffektive pumper (funksjonen kan velges for hver output) 8 følere (Pt1000) 8 x Pt1000, temperaturfølere i form av motstandsfølere 8 analoge følere (4 kombinerte følere) Temperatur / flow rate sensorer Temperatur / trykkfølere Kanal A: 0.5 V Kanal B: Puls / 0.5 V Kommunikasjonsprotokoll RS458, Controller wiring/cascading USB, optional: LAN/GSM + GPRS/BT Elektriske data Sikring for the reléer R1-R4 (F2) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Spenning ved R1-R4 EU: 230 V AC, 50 Hz USA: 120 V AC, 60 Hz Spenning ved C1-C V/DC Max. strøm per output (C1-C4) 50 ma Max. total strøm C1-C4 100 ma Max. strøm per output R1, R2, R3 2.8 A Max. strøm R4 1 A Max. total strøm R1-R4 5 A Relé spenning ved D1+D2 og S1-S V/DC Dimensjoner Lengde 210 mm / 7.87" Bredde 190 mm / 7.48" Høyde 85 mm / 3.35" Vekt ~1.2 kg / 2.64 lb

8 Kontrollenhet SC8.24 Utstyr 8 reléer (230 V) EU: 3 x 0.75 mm² 4 x semiconductors, speed control for conventional pumps USA: 3 x AWG 19 3 x relays (NO) 1 x relay (change-over contact, potential-free) 4 outputs (10 V) 4 x 0-10 V / PWM (1.9 khz), speed control for high-efficiency pumps (the function can be selected for every output) 8 følere (Pt1000) 8 x Pt1000, temperaturfølere i form av motstandsfølere 8 analoge relés Temperatur / flow rate sensorer (4 kombinerte relés T/V) Kanal A: 0.5 V Kanal B: Puls / 0.5 V 8 analog relés Temperatur / trykkfølere (4 combined relés T/P) Channel A: 0.5 V Channel B: 0.5 V Kommunikasjonsprotokoll RS458, Controller wiring/cascading USB optional: LAN/GSM + GPRS/BT Elektriske data Sikring for reléer R1, R2, R5, R6 (F3) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Sikring for reléer R3, R4, R7, R8 (F2) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Output spenning ved R1-R8 230 V AC, 50 Hz Output spenning ved C1-C V/DC Max. strøm per output (C1-C4) 50 ma Max. total strøm C1-C4 100 ma Max. strøm per output R1-R4 2.8 A Max. strøm per output R5-R8 1 A Max. total strøm R1, R2, R5, R6 5 A Max. total strøm R3, R4, R7, R8 5 A Relé spenning ved D1+D2, S1-S V/DC Dimensjoner Lengde 270 mm / 10.63" Bredde 240 mm / 9.45" Høyde 95 mm / 3.74" Vekt ~1.6 kg / 3.52 lb 99E139888x V02

9 4 Oversikt over relé og outputs (reléer) 3 x 230 V reléer (NO) potential-free 1 x 230 V relay, 4 x 10 V, control 4 x Pt x Pt V, supply 4 x temperatur / volum 4 x temperatur / trykk 4 x 230 V, semiconductor

10 Bare EU: Sidesnitt SC4.16 for følere and styringsledninger 230 V, supply Sidesnitt SC8.24 for følere and styringsledninger 230 V, supply 99E139888x V02

11 4.1 Solstasjon: Solex, SC buffertanker, 3-veis ventil 2 buffertanker, 2-veis ventiler 3 buffertanker, 3-way ventiler

12 Reléer SC4.16 Note R1 Primærkrets pumpe, power R2 Sekundærkrets pumpe, power 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker R3 - Reversing valve Reversing valve R4 ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker R3 Reversing valve Reversing valve R4 ledig Reversing valve C1 Primærkrets pumpe, styring C2 Sekundær krets pumpe, styring C3 ledig C4 ledig Relé Angivelse Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 ledig S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 ledig S8 ledig S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S13 T REPri Retur temperaturføler primærkrets S14 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S15 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S16 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets 99E139888x V02

13 4.2 Solstasjon: Solex, SC buffertank 3 buffertanker, 2-veis ventiler 4 buffertanker, 3-veis ventiler

14 Reléer SC8.24 Note R1 Primærkrets pumpe, power R2 Sekundærkrets pumpe, power R3 ledig R4 ledig 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker 4 buffertanker R5 - Reversing valve Reversing valve Reversing valve R6 ledig ledig Reversing valve Reversing valve R7 ledig ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker - R5 Reversing valve Reversing valve Reversing valve - R6 ledig Reversing valve Reversing valve - R7 ledig ledig Reversing valve - R8 ledig C1 Primærkrets pumpe, styring C2 Sekundær krets pumpe, styring C3 ledig C4 ledig Relé Angivelse Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 T HE2 Temperaturføler på varmeveksler 2 S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 T tk3b Temperaturføler på buffertank 3 bunnen S8 T tk4b Temperaturføler på buffertank 4 bunnen S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S11 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S13 ledig S14 ledig S15 ledig S16 ledig S17 T REPri Retur temperaturføler, primærkrets S18 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S19 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S20 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets S21 ledig S22 ledig S23 ledig S24 ledig 99E139888x V02

15 4.3 SolexMax-Kaskade Med 2 solstasjoner og 4 akkumulatortanker Med 3 solstasjoner og 4 buffertanker For dette anlegget trenger du 2 kontrollere sammenkoblet med det integrerte RS485 grensesnittet. Kontroller 1 må være konfigurert som master (modul 1) og kontroller 2 som klient 1 (moduler 2/3) Med 4 solstasjoner og 4 buffertanker For dette anlegget trenger du 2 kontrollere sammenkoblet med det integrerte RS485 grensesnittet. Kontroller 1 må være konfigurert som master (modul 1/2) og kontroller 2 som klient 1 (moduler 3/4).

16 Relé SC8.24 Note R1 Modul 1 Primærkrets pumpe, power R2 Modul 1 Sekundærkrets pumpe, power R3 Modul 2 Primærkrets pumpe, power R4 Modul 2 Sekundærkrets pumpe, power 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertank 4 buffertanker R5 - Reversing valve Reversing valve Reversing valve R6 ledig ledig Reversing valve Reversing valve R7 ledig ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker R5 Reversing valve Reversing valve Reversing valve - R6 free Reversing valve Reversing valve - R7 free free Reversing valve - R8 free C1 Module 1 Primærkrets pumpe, styring C2 Module 1 Sekundær krets pumpe, styring C3 Module 2 Primærkrets pumpe, styring C4 Module 2 Sekundær krets pumpe, styring Relé Designation Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 T HE2 Temperaturføler på varmeveksler 2 S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 T tk3b Temperaturføler på buffertank 3 bunnen S8 T tk4b Temperaturføler på buffertank 4 bunnen S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S11 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S S14 V REPrim Retur volumstrøm primærkrets, modul 2 S15 T RESec Retur temperaturføler sekundærkrets, modul 2 S16 V RESec Retur volumstrøm sekundærkrets, modul 2 S17 T REPri Retur temperaturføler, primærkrets S18 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S19 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S20 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets S21 free S22 free S23 free S24 free 99E139888x V02

17 5 Drift av styringsenhet Enheten opereres ved hjelp av følgende 6 trykknapper: Pil opp / pil ned Skrolle gjennom menyen Øke eller redusere parameter verdier Pil høyre / Pil venstre Flytte ett skritt til høyre eller venstre OK Gå ett meny-nivå ned Bekrefte parameter verdier eller opsjoner ESC Gå ett meny-nivå opp

18 5.1 Overview display: Relés and outputs (Reléer) Hvis du trykker Pil venstre eller Pil høyre på det høyeste meny-nivået så vil Overview displayet vises. Her kan du kontrollere gjeldende verdier på reléer, outputs og functions blocks. 5.2 Startup (Oppstart) Før du begynner, må oppstartsprodsedyren gjennomføres (i Service Start-up Measure values). Under oppstartsprosedyren samler styringsenheten inn data på det gjeldende hydrauliske systemet. Disse dataene danner grunnlag for styringen senere. Under oppstartsprosedyren blir alle buffertanker ladet en etter den andre på full pumpehastighet. Etter dette blir pumpehastigheten redusert med 10% og tilhørende volumstrøm verdier blir målt. Så snart prosedyren er gjennomført vises grenseverdiene for primær og sekundærkretsens volumstrømer. Maksimum og minimum volumstrøm kan settes i menyen "System Operating parameters Flow rate Prim/Sec". De må imidlertid bli satt innenfor grenseverdiene som bestemmes i oppstartsprosedyren. 5.3 Manual operation (manuell drift) Gå til Service Manual operation for å spesifisere tilleggsverdier for reléer og outputs. På denn måten kan du sikre drift av systemet i krisemodus for eksempel ved en følerfeil e.l. 99E139888x V02

19 5.4 Factory settings, function release and customer number (fabrikkinnstillinger, reset kode og kundenummer) Gå til Service Fabrikkinnstillings, for å resette styringsenehten til fabrikkinnstillinger. En oversikt over alle parametre og tilhørende fabrikkinnstillinger er gitt på side 45. Tilgangskoden er forhåndssatt. Ikke endre adgangskoden da det kan vanskeliggjøre bistand fra produsent senere! For avstandsovervåking og service senere må du legge inn et 6-sifret kundenummer som består av bokstaver og tall (Service Customer number). Kundedata kan editeres via PC programvare. (se side 40).

20 5.5 Operating hours, messages and balances (Driftstid, beskjeder og akkumulerte verdier) Gå til Operating hours menypunktet for å vise alle driftstimer eller vis dem separat for hver individuelle output gruppert i forhold til hastighetsintervallet. For å gjøre dette, velg ønsket output /relé ved å bruke Pil høyre og Pil venstre knappene. Largede feilmeldinger med dato to tidspunkt vises uner menypunktet Messages. Bruk kanppene Pil opp og Pil Ned for å gå fra en melding til den neste. Menypunktet Balances viser oppsamlet energi mottatt, samt energi mottatt samme dag, samt samtidig bidrag i kw. 99E139888x V02

21 5.6 Parameter setting at the controller (Sette parametre på styringsenheten) Det er naturligvis mulig å justere alle parametre direkte på styringsenheten ved hjelp av knappene. Det er imidlertid anbefalt å benytte PC-software for førstegangs oppsett og laste data inn på kontrolleren. PCskjermen gir en bedre oversikt over de ulike parametrene og dette illustreres bedre på en PC-skjerm. Den følgende siden gir en oversikt over alle parametre i styringsenhetens meny. En detaljert beskrivelse av parametrene er gitt i kapittelet "Redigering av parametre via PC en" som begynner på side 25.

22 Parameters Basic settings Language Date/time Date format Date Time format Time DST transition Units Temperature Flow rate Pressure Display Lighting Contrast Acoustic signal Password System Controller Controller (1,2,3) Type of device Operation mode Communication Scheme Collector fields Type of valve Buffertank Collector fields Minimum temperature Maximum temperature Reference sensor 1 Reference sensor 2 Delta T on Delta T off Tube collector Start time Stop time Pulse Pause Heat exchanger Minimum temperature Maximum temperature Reference sensor Delta T on Delta T 0ff Buffertank Tank (1, 2) Buffertank maximum temp. Charging strategy 99E139888x V02

23 For charging strategy Target minimum temperature: Target minimum temperature For charging strategy Target difference temperature: Target difference temperature Reference sensor bottom Reference sensor top Antifreeze Bypass Bypass pump Secondary circuit Heat exchanger Speed Temperature Hysteresis Sensors Flow rate prim. Flow rate second. Pressure, primary circuit Pressure, secondary circuit Control Control C1-C4 Primary circuit Type of pump Minimum speed Secondary circuit Type of pump Minimum speed Operating param. Control algorithm Startup time Circulation time (Vmax) Transmission factor Delay time Number of restarts Flow rate primary Minimum Maximum Flow rate secondary Minimum Maximum Pressure primary circuit Minimum Maximum Switch-on hysteresis Pressure secondary circuit Minimum Maximum Switch-on hysteresis Function blocks Function x-x

24 6 PC software PC programvaren som medfølger gjør at alle parametre enkelt kan settes ved hjelp av en PC og en USB kabel. Presentasjonsformen på PC skjermen, illustrasjoner og menysystemet på PC en gjør det enklere å sette parametrene, og det anbefales å gjøre første gangs oppsett via PC (da det er mange parametre som skal settes.) Kobling mellom PC og styringsenheten Du kan koble til styringsenheten til PCen ved å benytte USB, LAN, Bluetooth, GSM eller GPRS avhengig av hvilket kommunikasjonskort enheten er bestilt med. 99E139888x V02

25 6.1 Redigering av parametre via PC en Etter oppstart av programmet vises følgende vindu. Klikk New parameters for å laget et nytt sett med parametre. Open file kan benyttes for å åpne og redigere eksisterende parameter sett. Hvis du allerede har satt parametrene i styringsenheten direkte i styringsenheten, klikk view parameters for å vise dem i PC programmet. Hvis du har redigert parametrene, klikk Save file. Parameter settet blir lagret som en parameter fil på din datamaskin. For å laste parametersettet over til styringsenheten, klikk Write parameters. New parameters Open file Read parameters Write parameters Close Lage et nytt sett av paramtre Åpne et eksisterende parameter sett Lese parametrene på styringsenheten. Du kan deretter redigere dem på PC en. Laste parametrene du har redigert på PC en over til styringsenhetens minne. Avslutt programmet En beskrivelse av alle parametere er gitt på de påfølgende sidene.

26 6.1.1 Basic settings and country settings (Generelle parametre og landparametre) Hvis du klikker på "New parameters", følgende meny vil vises. Innenfor basic settings så kan du sette lysstyrke og kontrast på styringsenhetens LCD display og lydsignalet for feilmeldinger. Videre kan du legge inn et passord slik at kun autoriserte personer kan endre parameter oppsettet. I country settings /Land-innstillinger kan du velge språk (tysk/engelsk), datoformat, tidsformat og hvorvidt sommertid skal benyttes, samt enheter på temperatur, trykk og volumstrøm. 99E139888x V02

27 6.1.2 System Device variant Operation mode Communication module Spesifiser hvilke type styringsenhet du har (SC8.24 eller SC4.16). Hvis du har koblet sammen flere styringsenheter husk å sette typen styringsenhet på enhet 2 og 3. Velg driftsmodus Solex (for en enkel solstasjon), Solex double for en dobbel kaskade eller Function block for spesialfunksjoner. Ved behov må du også sette driftsmodus for styringsenhet 2 og 3. Velg typen kommunikasjonsmodul: "GSM module", "LAN module", "Bluetooth module" or "not available". Number of collector fields Antall solfanger-felt er en fastsatt verdi til 1. Valve selection Spesifiser typen ventiler som benyttes (2-veis eller 3-veis)/"2-way" eller "3- way"). Number of tanks Legg inn antall buffertanker i systemet. En todelt tank (med varmere øvre sone og to innleggspunkter for solvarme) regnes som 2 tanker.

28 6.1.3 Collector field / Solfanger felt 99E139888x V02

29 Feltet "Tube collector function" benyttes kun dersom solfanger-sensor ikke er plassert direkte i solpanelet. Verdiene må legges inn manuelt. Temperature Minimum temperature Maximum temperature Collector sensor 1 Collector sensor 2 Velger minimums solfangertemperatur som gjør at primærpumpen ikke kan starte dersom temperaturen er under denne temperaturen. Velger maksimum temperatur i solfanger. Over denne temperaturen vil ikke primærpumpen starte. Velg solfanger temperaturføler 1 (fabrikkinnstilling: S1). Velg solfanger temperaturføler 2 (fabrikkinnstilling: Off). Control Delta T On Delta T Off Temperaturdifferanse for pumpestart: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom buffertanken og solfangeren som tillater at primærpumpe går. (fabrikkinnstilling 6 K). Temperaturdifferanse for pumpestopp: Sett inn temperaturdifferansen mellom buffertanken og solfangeren som resulterer i at primærpumpen stopper (fabrikkinnstilling 3 K). Tube collector function Start time Stop time Pulse Pause I tidsvinduet mellom starttid og stopptid vil den sirkulasjonspumpen på primærsiden gå i en kort periode (pulse) for å få solvarmevæske transportert til temperaturføleren. Sirkulasjonspumpen går i en viss tidsperiode (puls). Hvis Delta T On parameteren oppnås i denne perioden fortsetter pumpen å lade buffertanken. Hvis ikke skrus pumpen av igjen i en tidsperiode (pause) før pumpen prøver igjen. Setter pausetiden mellom 2 pulser.

30 6.1.4 Heat exchanger / Varmeveksler 99E139888x V02

31 Temperature Minimum temperature Maximum temperature Heat exchanger sensor 1 Setter minimumstemperaturen på varmeveksleren som gjør at pumpen på sekundærsiden stanser, eller start blokkeres dersom den ikke er i drift. Setter maksimumstemperaturen på varmeveksleren hvor sekundærpumpen stanses (restart blokkeres) dersom temperaturen overstiger den satte temperaturen. Velg varmeveksler temperaturføler 1 (fabrikkinnstilling: S2). Heat exchanger sensor 2 Kun for kaskadedrift. Velg varmeveksler temperaturføler 2 (fabrikkinnstilling: Off/av). Control Delta T On Delta T Off Temperaturdifferanse for pumpestart: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom varmeveksleren (S2/S3) og bunnen av buffertanken(e)s sensor(er) (S5/S6/S7/S8) og solfangeren som tillater at sekundærpumpen går og buffertanken lades. (fabrikkinnstilling 6 K). Temperaturdifferanse for pumpestopp: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom varmeveksleren (S2/S3) og bunnen av buffertanken(e)s sensor(er) (S5/S6/S7/S8) og solfangeren som stanser sekundærpumpen. (fabrikkinnstilling 3 K).

32 6.1.5 Storage tank 1 and 2 (Buffertank 1 og 2) Storage tank 1 og Storage tank 2 kan benyttes for å sette parametre for buffertankene uavhengig av hverandre. Hvis du velger styringsstrategien (Charging strategy) target minimum temperature still inn ønsket minimumstemperatur. Hvis du velger target difference temperature velger du ønsket temperaturheving i tanken. Control parameters Maximum temperature Charging strategy Target minimum: Minimum temperature Target difference: Difference temperature Storagetank sensor top Velg maksimum temperatur buffertanken kan lades til. Velg oppvarmingsstrategi: "Target minimum temperature" (oppnå en minimum temperatur) eller "Target difference temperature" (oppnå en ønsket delta-t) Angi minimumstemperaturen på vannet i buffertanken (lad kun dersom det er mulig å få vann over denne temperaturen). Brukseksempel:: Buffertank med tilleggsoppvarming Angi temperaturøkningen (delta-t) som kreves i sekundærkretsen. Angi hvorvidt buffertanken har en temperaturføler på toppen (fabrikkinnstilling: Off/Av). 99E139888x V02

33 Storagetank sensor bottom Angi temperaturføler for nedre del av buffertanken. (fabrikkinnstilling: buffertank 1 - S5, buffertank 2 - S6).

34 6.1.6 Antifreeze / Antifrost Bypass Bypass pump (primary) Output Antifreeze sensor Angi hvorvidt en bypass pumpe er tilgjengelig. Angi føler for bypass pumpen (fabrikkinnstilling: S6). Angi antifrost sensor (fabrikkinnstilling: S4). Heat exchanger Secondary pump Speed Hvis antifrost temperaturen ikke er oppnådd starter sekundærpumpen på en fastsatt hastighet for å varme varmeveksleren for å unngå tilfrysing. Control Antifreeze temperature Switch-off hysteresis Angi minimumstemperaturen for varmeveksleren (S2). Hvis antifrost temperaturen pluss switch-off hysteresen er oppnådd, stanser sekundærpumpen igjen. 99E139888x V02

35 6.1.7 Sensors / Følere Flow rate primary Sensor type Calibration Velg type volumstrøm måler i primærkretsen. Angi impuls faktoren her. Flow rate secondary Sensor type Angi type volumsensor her (fabrikkinnstilling: analog sensor, VFS 2-40). Flow rate sensor Pressure primary Pressure sensor Angi trykkføler i primærkretsen. Pressure secondary Pressure sensor Angi trykkføler i sekundærkretsen.

36 6.1.8 Control / styring Standard pumper eller pumper med eksternt styresignal (f.eks. PWM pumps) benyttes som primære og sekundære pumper. Angi tilsvarende informasjon i "Control". Control C1 Angi type styresignal 1. C2 Angi type styresignal 2. C3 Angi type styresignal 3. C4 Angi type styresignal 4. Primary circuit Type of pump Nmin Output Angi type primærpumpe. Still inn minimum hastighet på primærpumpen. Vis aktive outputs. Secondary circuit Type of pump Nmin Output Angi type sekundærpumpe. Still inn minimum hastighet på sekundærpumpen. Vis aktive outputs. 99E139888x V02

37 6.1.9 Operating parameters / Driftsparametre Control algorithm Delay time Number of restarts Circulation time (Vmax) x 10 Hvis det ikke er oppdaget noen volumstrøm pauser systemet like lenge som angitt i "Delay time" og restarter etterpå. "Number of restarts" angir hvor mange startforsøk styringsenheten forsøker før en feilbeskjed vises i displayet. Anlegget må ha en viss sirkulasjon før styringen kan resettes. Dette forhindrer fluktuerende styring. Volumstrømmen er angitt ved å angi driftstid på pumpen ved 100% hastighet (fabrikkinnstilling 6 s). Måling av sirkulasjonstiden: Start pumpen på maksimum hastighet (gå til controller menyen "Service" Manual operation "Outputs"). Mål tiden mellom aktivering av pumpen og den første temperaturendringen på solfangerfeltets temperaturføler (S1). Solfangerfeltets temperaturføler kan overvåkes på styringsenheten på menypunktet "Relés à Temperature sensors" eller ved å bruke PC software en. Del den målte tiden i sekunder med 10. Startup time Transmission factor Kun for drain-back anlegg:: Tiden pumpene går ved 100% hastighet etter en restart av pumper (fabrikkinnstilling: 0). Kompensasjonsfaktor for varmekapasiteten i mediene på pimær og sekundærside.

38 6.2 Operating hours / Driftstider Fanen Operating hours kan brukes til å åpne en eksisterende fil, se driftstidene på styringsenheten, lagre, slette eller skrive dem ut. 6.3 Startup / Oppstart Fanen Initiation kan brukes til å åpne en eksisterende fil, lese av verdiene på styringsenheten som settes av oppstartprosedyren, lagre, slette eller skrive dem ut. Vi anbefaler å lagre verdiene som er satt i løpet av oppstartsprosedyren slik at de kan benyttes for kontroll/sjekk ved servicebesøk. 6.4 Reports and measured values / Rapporter og målte verdier Fanen Reports kan brukes til å åpne en eksisterende fil, avlese feilmeldinger fra styringsenheten og lagre, slette eller skrive dem ut. Fanen Measured values kan brukes til å åpne en eksisterende fil, avlese verdier fra styringsenheten og lagre, slette eller skrive dem ut. 99E139888x V02

39 6.5 Service View device data Edit customer data Factory settings Perform restart Print device data Options Close Se service data på styringsenheten (f.eks. software versjonen på styringsenheten) Endre kundenummeret på styringsenheten Reset styringsenheten tilbake til fabrikkinnstillinger. Forsiktige! Å resette styringsenheten tilbake til fabrikkinnstillinger kan også nullstille fjernovervåkingsfunksjonen (tilkoblingen)- Restart styringsenheten. Skriv ut data for styringsenheten Spesifikasjoner på software (language/språk, date format/datoformat, time format/tidsformat) and GSM innstillinger (SIM card PIN, kommunikasjonsprotokoll), Innstilling av password/passord for enheten Avslutt programmet

40 6.6 Update and remote maintenance / oppdater og fjerntilgang Fanen "Update" kan brukes til å oppdatere software en i styringsenheten eller oppgradere software en. Fanen "Remote maintenance" kan brukes til å styre kundedata og etablere kontakt til en styringsenhet eller koble fra en styringsenhet. 99E139888x V02

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Norge NO Veggkjele for gass MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Bruksanvisning 300024165-001-B Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 1.1 Brukte symboler...4 1.2 Forkortelser...4 1.3 Instruksjon...5 1.3.1

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Pumpekontroller Type ABS PC 441

Pumpekontroller Type ABS PC 441 Pumpekontroller Type ABS PC 441 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 1.55 m 0.15 kwh/m3 1827 l/s PUMP 1 1,. 2 abc 3 def 1.30 m 0.50 m 0 A 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling!

Tilkobling Husk alltid å montere dekslet over softstarteren etter montasje og tilkobling! FAIRFORD ELECTRONICS Enkel installering og betjening av QFE Soft Starter Rettledning / montasje av QFE SoftStarter med: 1 2 5MC software V53 Mekaniske betingelser I henhold til starterens fysisk størrelse,

Detaljer

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok

Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Dell Venue Pro 11 5130 Brukerhåndbok Forskriftsmessig modell: T06G Forskriftmessig type: T06G001 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: En MERKNAD angir viktig informasjon som hjelper deg med å bruke

Detaljer

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER

INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER INNOVENS PRO MCA VEGGHENGTE KONDENSERENDE KJELER MCA 5: fra. til kw MCA : fra 1. til kw MCA : fra 15. til.5 kw MCA 115: fra 1. til 11 kw MCA 5,, eller 115 Oppvarming og tappevann gjennom bereder Kondenserende

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no

CTC EcoSol. Funksjon - Drift - Vedlikehold. CTC EcoHeat. www.ctc.no CTC EcoSol Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC EcoHeat www.ctc.no Juni 2012 CTC EcoHeat CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no Avdeling

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw

FREKVENSOMFORMERE FRN--G11S FRN--G11S. 230 Volt. 0,2 til 90 kw. 380-480 Volt. 0,4 til 400 kw 230 Volt 0,2 til 90 kw 380-480 Volt 0,4 til 400 kw 85 Tre-fase 200 V serie Spesifikasjoner -2 Type FRN G11S-2 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22-30 37 45 55 75 90 Motor effekt Merke verdier

Detaljer

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien

Norsk. ASUS All-in-One PC. Bruksanvisning. P1801-serien Bruksanvisning P1801-serien NW7705 Januar 2013 P1801 PC-stasjon må brukes med P1801 ASUS-nettbrett Opphavsrettinformasjon Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3

Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning Kanmed BABYWARMER BW3 Bruksanvisning, art no BW3-080/3 2013-08-27 0413 Advarsel Feil bruk av utstyret til pasientvarme kan årsake pasientskade. Derfor skal du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer