Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC SC8.24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC4.16 - SC8.24"

Transkript

1 Installasjons og brukerveiledning Solar Controller SC SC8.24 PAW GmbH & Co. KG Böcklerstraße 11 D Hameln, Germany SGP Varmeteknikk AS Industriveien Sandvika e-post: Tlf:

2 Innholdsfortegnelse 1 Sikkerhetsinstruksjoner Omfanget av disse instruksjonene Dedikert bruk CE samsvarserklæring Montering Elektrisk tilkobling Styringskonsept Tekniske data Oversikt over relé og outputs (reléer) Solstasjon: Solex, SC Solstasjon: Solex, SC SolexMax-Kaskade Med 2 solstasjoner og 4 akkumulatortanker Med 3 solstasjoner og 4 buffertanker Med 4 solstasjoner og 4 buffertanker Drift av styringsenhet Overview display: Relés and outputs (Reléer) Startup (Oppstart) Manual operation (manuell drift) Factory settings, function release and customer number (fabrikkinnstillinger, reset kode og kundenummer) Operating hours, messages and balances (Driftstid, beskjeder og akkumulerte verdier) Parameter setting at the controller (Sette parametre på styringsenheten) PC software Redigering av parametre via PC en Basic settings and country settings (Generelle parametre og landparametre) System Collector field / Solfanger felt Heat exchanger / Varmeveksler Storage tank 1 and 2 (Buffertank 1 og 2) E139888x V02

3 6.1.6 Antifreeze / Antifrost Sensors / Følere Control / styring Operating parameters / Driftsparametre Operating hours / Driftstider Startup / Oppstart Reports and measured values / Rapporter og målte verdier Service Update and remote maintenance / oppdater og fjerntilgang Live Visualization / Visualisering Error messages / feilmeldinger Overview parameters / Oversikt over parametre... 45

4 1 Sikkerhetsinstruksjoner Les disse instruksjone nøye før installasjon og oppstart. Lagre disse instruksjonene i nærheten av installasjonen for fremtidig referanse 1.1 Omfanget av disse instruksjonene Denne instruksjonen er rettet mot elektrikeren [profesjonell] og beskriver elektrisk installasjon og funksjoner av solens kontrollerne SC4.16 og SC8.24. For andre deler av solenergi installasjon, som for eksempel solenergi stasjoner, samlere, lagertanker og ekspansjonstanker referere til instruksjonene fra tilsvarende produsenten.. Følgende må overholdes under installasjon og oppstart: Relevante regionale og nasjonale forskrifter Ulykkesforebyggende forskrifter av profesjonell forening Instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som er nevnt i denne håndboken ADVARSEL Risiko for liv og lemmer på grunn av elektrisk støt! Før alle arbeider på det elektriske anlegget, må du kontrollere at systemet er strømløst og sikre tilsvarende utstyr mot strømpåsetting. 1.2 Dedikert bruk Kontrollerne SC4.16 og SC8.24 kan brukes kun med solenergi overføring stasjoner, solenergi stasjoner og varmtvann stasjoner av PAW. Den tekniske grenseverdiene angitt i denne undervisningen må følges. Enheten må bare installeres og brukes som beskrevet i denne anvisningen. Rengjør kontrolleren på utsiden med en tørr klut. Utilsiktet bruk vil oppheve all erstatningskrav. 1.3 CE samsvarserklæring Kontrollerne SC4.16 og SC8.24 er CE merket i henhold til forskrift av følgende direktiver: 73/23/EEC - Lavspenningsdirektivet 89/336 EEC EMC-direktivet Den fullstendige teksten i CE erklæringen leveres av PAW på forespørsel. 99E139888x V02

5 1.4 Montering Installasjonsstedet må være tørt, stabilt og frostfritt. Regulatoren må ikke monteres ute. Tilgangen til den lukkede kretsen og sikkerhetsutstyr må garanteres til enhver tid under drift! Kontroller lengden på ferdigmontert forbindelseslinjer under installasjonen av kontrollerne og kontrollstasjoner. Koble sensor kablene direkte til spor på nedre kretskortet. Installer pumper, forbindelseslinjene og forsyningslinjene til terminalen i henhold til diagram (se side 8 ). 1.5 Elektrisk tilkobling Følg følgende instruksjoner om elektrisk tilkobling av kontrolleren. I tilfelle de beskrevne tiltakene ikke overholdes utløper garantien. Kontrolleren må være sikret ved hjelp av en 10-A sikring. Bruk en FI effektbryter (RCD) med en respons karakteristisk på 30 ma. Ved fast montering i henhold til IEC , må apparatet skilles fra strømnettet ved hjelp av en bryter. Tilførselens kapasitet må være minst 10 A / 250 VAC. Sikring må være installert i direkte nærhet av kontrolleren. Sikringen må være lett tilgjengelig og merket tydelig.

6 2 Styringskonsept Styringssystemet SC8.24 og SC4.16 kan alltid kalkulere forventet bidrag fra solkretsen (temperatur og effekt), og dermed kan systemet raskt bytte mengdestrømmen til den buffertanken som er riktig temperaturmessig. Styringskonseptet er basert på måling av massestrøm og temperaturer i den primære og sekundære krets av systemet. Depending on the heat flow at the heat exchanger determined in this way, the revolution speed of the primary and secondary pumps is controlled asynchronously. Hastigheten på primær og sekundær pumper er kontrollert asynkront, avhengig av energien levert til varmeveksleren Dette gjør det mulig å øke mengden av anvendelig solenergi gjennom å sikre et høyt nok temperaturløft. Solenergien distribueres av styringssystemet til en eller flere lagertanker med ulike temperaturnivåer. Styresystemet sikrer at tankene bare lader når det bringes ekstra energi inn til tanken. Oppladingsprofilen kan settes individuelt for hver tank dersom en har flere tanker. I dette tilfellet kan brukeren sette minimum temperatur i tanken eller temperaturenforskjellen fra der en lagertank belastes. 3 Tekniske data Kontrollenhet SC4.16 og SC8.24 Krav til omgivelser Fuktighet 0% - 80%, ikke kondenserende Temperatur -10 C +50 C / 14 F 122 F sett ikke enheten i direkte sollys Maksimum høyde over havet 2000 m Elektriske data Power supply EU: 230 V AC, 50 Hz USA: 120 V AC, 60 Hz Inntakssikring F1 315 ma slow blow / 230 V class H Kun for USA: Sekundærsikring F4 1 A slow blow / 250 V IP klasse IP 23 99E139888x V02

7 Kontrollenhet SC4.16 Utstyr 4 reléer (230 V) EU: 3 x 0.75 mm² USA: 3 x AWG 19 3 x semiconductors, speed control for conventional pumps 1 x relay (change-over contact, potential-free) 4 outputs (10 V) 4 x 0-10 V / PWM (1.9 khz), hastighetskontroll for høyeffektive pumper (funksjonen kan velges for hver output) 8 følere (Pt1000) 8 x Pt1000, temperaturfølere i form av motstandsfølere 8 analoge følere (4 kombinerte følere) Temperatur / flow rate sensorer Temperatur / trykkfølere Kanal A: 0.5 V Kanal B: Puls / 0.5 V Kommunikasjonsprotokoll RS458, Controller wiring/cascading USB, optional: LAN/GSM + GPRS/BT Elektriske data Sikring for the reléer R1-R4 (F2) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Spenning ved R1-R4 EU: 230 V AC, 50 Hz USA: 120 V AC, 60 Hz Spenning ved C1-C V/DC Max. strøm per output (C1-C4) 50 ma Max. total strøm C1-C4 100 ma Max. strøm per output R1, R2, R3 2.8 A Max. strøm R4 1 A Max. total strøm R1-R4 5 A Relé spenning ved D1+D2 og S1-S V/DC Dimensjoner Lengde 210 mm / 7.87" Bredde 190 mm / 7.48" Høyde 85 mm / 3.35" Vekt ~1.2 kg / 2.64 lb

8 Kontrollenhet SC8.24 Utstyr 8 reléer (230 V) EU: 3 x 0.75 mm² 4 x semiconductors, speed control for conventional pumps USA: 3 x AWG 19 3 x relays (NO) 1 x relay (change-over contact, potential-free) 4 outputs (10 V) 4 x 0-10 V / PWM (1.9 khz), speed control for high-efficiency pumps (the function can be selected for every output) 8 følere (Pt1000) 8 x Pt1000, temperaturfølere i form av motstandsfølere 8 analoge relés Temperatur / flow rate sensorer (4 kombinerte relés T/V) Kanal A: 0.5 V Kanal B: Puls / 0.5 V 8 analog relés Temperatur / trykkfølere (4 combined relés T/P) Channel A: 0.5 V Channel B: 0.5 V Kommunikasjonsprotokoll RS458, Controller wiring/cascading USB optional: LAN/GSM + GPRS/BT Elektriske data Sikring for reléer R1, R2, R5, R6 (F3) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Sikring for reléer R3, R4, R7, R8 (F2) 5.0 A slow blow / 230 V Class H Output spenning ved R1-R8 230 V AC, 50 Hz Output spenning ved C1-C V/DC Max. strøm per output (C1-C4) 50 ma Max. total strøm C1-C4 100 ma Max. strøm per output R1-R4 2.8 A Max. strøm per output R5-R8 1 A Max. total strøm R1, R2, R5, R6 5 A Max. total strøm R3, R4, R7, R8 5 A Relé spenning ved D1+D2, S1-S V/DC Dimensjoner Lengde 270 mm / 10.63" Bredde 240 mm / 9.45" Høyde 95 mm / 3.74" Vekt ~1.6 kg / 3.52 lb 99E139888x V02

9 4 Oversikt over relé og outputs (reléer) 3 x 230 V reléer (NO) potential-free 1 x 230 V relay, 4 x 10 V, control 4 x Pt x Pt V, supply 4 x temperatur / volum 4 x temperatur / trykk 4 x 230 V, semiconductor

10 Bare EU: Sidesnitt SC4.16 for følere and styringsledninger 230 V, supply Sidesnitt SC8.24 for følere and styringsledninger 230 V, supply 99E139888x V02

11 4.1 Solstasjon: Solex, SC buffertanker, 3-veis ventil 2 buffertanker, 2-veis ventiler 3 buffertanker, 3-way ventiler

12 Reléer SC4.16 Note R1 Primærkrets pumpe, power R2 Sekundærkrets pumpe, power 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker R3 - Reversing valve Reversing valve R4 ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker R3 Reversing valve Reversing valve R4 ledig Reversing valve C1 Primærkrets pumpe, styring C2 Sekundær krets pumpe, styring C3 ledig C4 ledig Relé Angivelse Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 ledig S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 ledig S8 ledig S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S13 T REPri Retur temperaturføler primærkrets S14 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S15 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S16 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets 99E139888x V02

13 4.2 Solstasjon: Solex, SC buffertank 3 buffertanker, 2-veis ventiler 4 buffertanker, 3-veis ventiler

14 Reléer SC8.24 Note R1 Primærkrets pumpe, power R2 Sekundærkrets pumpe, power R3 ledig R4 ledig 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker 4 buffertanker R5 - Reversing valve Reversing valve Reversing valve R6 ledig ledig Reversing valve Reversing valve R7 ledig ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker - R5 Reversing valve Reversing valve Reversing valve - R6 ledig Reversing valve Reversing valve - R7 ledig ledig Reversing valve - R8 ledig C1 Primærkrets pumpe, styring C2 Sekundær krets pumpe, styring C3 ledig C4 ledig Relé Angivelse Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 T HE2 Temperaturføler på varmeveksler 2 S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 T tk3b Temperaturføler på buffertank 3 bunnen S8 T tk4b Temperaturføler på buffertank 4 bunnen S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S11 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S13 ledig S14 ledig S15 ledig S16 ledig S17 T REPri Retur temperaturføler, primærkrets S18 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S19 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S20 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets S21 ledig S22 ledig S23 ledig S24 ledig 99E139888x V02

15 4.3 SolexMax-Kaskade Med 2 solstasjoner og 4 akkumulatortanker Med 3 solstasjoner og 4 buffertanker For dette anlegget trenger du 2 kontrollere sammenkoblet med det integrerte RS485 grensesnittet. Kontroller 1 må være konfigurert som master (modul 1) og kontroller 2 som klient 1 (moduler 2/3) Med 4 solstasjoner og 4 buffertanker For dette anlegget trenger du 2 kontrollere sammenkoblet med det integrerte RS485 grensesnittet. Kontroller 1 må være konfigurert som master (modul 1/2) og kontroller 2 som klient 1 (moduler 3/4).

16 Relé SC8.24 Note R1 Modul 1 Primærkrets pumpe, power R2 Modul 1 Sekundærkrets pumpe, power R3 Modul 2 Primærkrets pumpe, power R4 Modul 2 Sekundærkrets pumpe, power 3-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertank 4 buffertanker R5 - Reversing valve Reversing valve Reversing valve R6 ledig ledig Reversing valve Reversing valve R7 ledig ledig ledig Reversing valve 2-veis ventil 1 buffertank 2 buffertanker 3 buffertanker R5 Reversing valve Reversing valve Reversing valve - R6 free Reversing valve Reversing valve - R7 free free Reversing valve - R8 free C1 Module 1 Primærkrets pumpe, styring C2 Module 1 Sekundær krets pumpe, styring C3 Module 2 Primærkrets pumpe, styring C4 Module 2 Sekundær krets pumpe, styring Relé Designation Note S1 T col Temperaturføleren på solfangeren S2 T HE1 Temperaturføler på varmeveksler 1 S3 T HE2 Temperaturføler på varmeveksler 2 S4 T SPPrim Temperaturføler i turkretsen, primærsiden S5 T tk1b Temperaturføler på buffertank 1 bunnen S6 T tk2b Temperaturføler på buffertank 2 bunnen S7 T tk3b Temperaturføler på buffertank 3 bunnen S8 T tk4b Temperaturføler på buffertank 4 bunnen S9 - - S10 V REPrim Retur volumstrøm, primærkrets S11 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S12 V RESec Retur volumstrøm, sekundærkrets S S14 V REPrim Retur volumstrøm primærkrets, modul 2 S15 T RESec Retur temperaturføler sekundærkrets, modul 2 S16 V RESec Retur volumstrøm sekundærkrets, modul 2 S17 T REPri Retur temperaturføler, primærkrets S18 P REPri Retur trykkføler, primærkrets S19 T RESec Retur temperaturføler, sekundærkrets S20 P RESec Retur trykkføler, sekundærkrets S21 free S22 free S23 free S24 free 99E139888x V02

17 5 Drift av styringsenhet Enheten opereres ved hjelp av følgende 6 trykknapper: Pil opp / pil ned Skrolle gjennom menyen Øke eller redusere parameter verdier Pil høyre / Pil venstre Flytte ett skritt til høyre eller venstre OK Gå ett meny-nivå ned Bekrefte parameter verdier eller opsjoner ESC Gå ett meny-nivå opp

18 5.1 Overview display: Relés and outputs (Reléer) Hvis du trykker Pil venstre eller Pil høyre på det høyeste meny-nivået så vil Overview displayet vises. Her kan du kontrollere gjeldende verdier på reléer, outputs og functions blocks. 5.2 Startup (Oppstart) Før du begynner, må oppstartsprodsedyren gjennomføres (i Service Start-up Measure values). Under oppstartsprosedyren samler styringsenheten inn data på det gjeldende hydrauliske systemet. Disse dataene danner grunnlag for styringen senere. Under oppstartsprosedyren blir alle buffertanker ladet en etter den andre på full pumpehastighet. Etter dette blir pumpehastigheten redusert med 10% og tilhørende volumstrøm verdier blir målt. Så snart prosedyren er gjennomført vises grenseverdiene for primær og sekundærkretsens volumstrømer. Maksimum og minimum volumstrøm kan settes i menyen "System Operating parameters Flow rate Prim/Sec". De må imidlertid bli satt innenfor grenseverdiene som bestemmes i oppstartsprosedyren. 5.3 Manual operation (manuell drift) Gå til Service Manual operation for å spesifisere tilleggsverdier for reléer og outputs. På denn måten kan du sikre drift av systemet i krisemodus for eksempel ved en følerfeil e.l. 99E139888x V02

19 5.4 Factory settings, function release and customer number (fabrikkinnstillinger, reset kode og kundenummer) Gå til Service Fabrikkinnstillings, for å resette styringsenehten til fabrikkinnstillinger. En oversikt over alle parametre og tilhørende fabrikkinnstillinger er gitt på side 45. Tilgangskoden er forhåndssatt. Ikke endre adgangskoden da det kan vanskeliggjøre bistand fra produsent senere! For avstandsovervåking og service senere må du legge inn et 6-sifret kundenummer som består av bokstaver og tall (Service Customer number). Kundedata kan editeres via PC programvare. (se side 40).

20 5.5 Operating hours, messages and balances (Driftstid, beskjeder og akkumulerte verdier) Gå til Operating hours menypunktet for å vise alle driftstimer eller vis dem separat for hver individuelle output gruppert i forhold til hastighetsintervallet. For å gjøre dette, velg ønsket output /relé ved å bruke Pil høyre og Pil venstre knappene. Largede feilmeldinger med dato to tidspunkt vises uner menypunktet Messages. Bruk kanppene Pil opp og Pil Ned for å gå fra en melding til den neste. Menypunktet Balances viser oppsamlet energi mottatt, samt energi mottatt samme dag, samt samtidig bidrag i kw. 99E139888x V02

21 5.6 Parameter setting at the controller (Sette parametre på styringsenheten) Det er naturligvis mulig å justere alle parametre direkte på styringsenheten ved hjelp av knappene. Det er imidlertid anbefalt å benytte PC-software for førstegangs oppsett og laste data inn på kontrolleren. PCskjermen gir en bedre oversikt over de ulike parametrene og dette illustreres bedre på en PC-skjerm. Den følgende siden gir en oversikt over alle parametre i styringsenhetens meny. En detaljert beskrivelse av parametrene er gitt i kapittelet "Redigering av parametre via PC en" som begynner på side 25.

22 Parameters Basic settings Language Date/time Date format Date Time format Time DST transition Units Temperature Flow rate Pressure Display Lighting Contrast Acoustic signal Password System Controller Controller (1,2,3) Type of device Operation mode Communication Scheme Collector fields Type of valve Buffertank Collector fields Minimum temperature Maximum temperature Reference sensor 1 Reference sensor 2 Delta T on Delta T off Tube collector Start time Stop time Pulse Pause Heat exchanger Minimum temperature Maximum temperature Reference sensor Delta T on Delta T 0ff Buffertank Tank (1, 2) Buffertank maximum temp. Charging strategy 99E139888x V02

23 For charging strategy Target minimum temperature: Target minimum temperature For charging strategy Target difference temperature: Target difference temperature Reference sensor bottom Reference sensor top Antifreeze Bypass Bypass pump Secondary circuit Heat exchanger Speed Temperature Hysteresis Sensors Flow rate prim. Flow rate second. Pressure, primary circuit Pressure, secondary circuit Control Control C1-C4 Primary circuit Type of pump Minimum speed Secondary circuit Type of pump Minimum speed Operating param. Control algorithm Startup time Circulation time (Vmax) Transmission factor Delay time Number of restarts Flow rate primary Minimum Maximum Flow rate secondary Minimum Maximum Pressure primary circuit Minimum Maximum Switch-on hysteresis Pressure secondary circuit Minimum Maximum Switch-on hysteresis Function blocks Function x-x

24 6 PC software PC programvaren som medfølger gjør at alle parametre enkelt kan settes ved hjelp av en PC og en USB kabel. Presentasjonsformen på PC skjermen, illustrasjoner og menysystemet på PC en gjør det enklere å sette parametrene, og det anbefales å gjøre første gangs oppsett via PC (da det er mange parametre som skal settes.) Kobling mellom PC og styringsenheten Du kan koble til styringsenheten til PCen ved å benytte USB, LAN, Bluetooth, GSM eller GPRS avhengig av hvilket kommunikasjonskort enheten er bestilt med. 99E139888x V02

25 6.1 Redigering av parametre via PC en Etter oppstart av programmet vises følgende vindu. Klikk New parameters for å laget et nytt sett med parametre. Open file kan benyttes for å åpne og redigere eksisterende parameter sett. Hvis du allerede har satt parametrene i styringsenheten direkte i styringsenheten, klikk view parameters for å vise dem i PC programmet. Hvis du har redigert parametrene, klikk Save file. Parameter settet blir lagret som en parameter fil på din datamaskin. For å laste parametersettet over til styringsenheten, klikk Write parameters. New parameters Open file Read parameters Write parameters Close Lage et nytt sett av paramtre Åpne et eksisterende parameter sett Lese parametrene på styringsenheten. Du kan deretter redigere dem på PC en. Laste parametrene du har redigert på PC en over til styringsenhetens minne. Avslutt programmet En beskrivelse av alle parametere er gitt på de påfølgende sidene.

26 6.1.1 Basic settings and country settings (Generelle parametre og landparametre) Hvis du klikker på "New parameters", følgende meny vil vises. Innenfor basic settings så kan du sette lysstyrke og kontrast på styringsenhetens LCD display og lydsignalet for feilmeldinger. Videre kan du legge inn et passord slik at kun autoriserte personer kan endre parameter oppsettet. I country settings /Land-innstillinger kan du velge språk (tysk/engelsk), datoformat, tidsformat og hvorvidt sommertid skal benyttes, samt enheter på temperatur, trykk og volumstrøm. 99E139888x V02

27 6.1.2 System Device variant Operation mode Communication module Spesifiser hvilke type styringsenhet du har (SC8.24 eller SC4.16). Hvis du har koblet sammen flere styringsenheter husk å sette typen styringsenhet på enhet 2 og 3. Velg driftsmodus Solex (for en enkel solstasjon), Solex double for en dobbel kaskade eller Function block for spesialfunksjoner. Ved behov må du også sette driftsmodus for styringsenhet 2 og 3. Velg typen kommunikasjonsmodul: "GSM module", "LAN module", "Bluetooth module" or "not available". Number of collector fields Antall solfanger-felt er en fastsatt verdi til 1. Valve selection Spesifiser typen ventiler som benyttes (2-veis eller 3-veis)/"2-way" eller "3- way"). Number of tanks Legg inn antall buffertanker i systemet. En todelt tank (med varmere øvre sone og to innleggspunkter for solvarme) regnes som 2 tanker.

28 6.1.3 Collector field / Solfanger felt 99E139888x V02

29 Feltet "Tube collector function" benyttes kun dersom solfanger-sensor ikke er plassert direkte i solpanelet. Verdiene må legges inn manuelt. Temperature Minimum temperature Maximum temperature Collector sensor 1 Collector sensor 2 Velger minimums solfangertemperatur som gjør at primærpumpen ikke kan starte dersom temperaturen er under denne temperaturen. Velger maksimum temperatur i solfanger. Over denne temperaturen vil ikke primærpumpen starte. Velg solfanger temperaturføler 1 (fabrikkinnstilling: S1). Velg solfanger temperaturføler 2 (fabrikkinnstilling: Off). Control Delta T On Delta T Off Temperaturdifferanse for pumpestart: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom buffertanken og solfangeren som tillater at primærpumpe går. (fabrikkinnstilling 6 K). Temperaturdifferanse for pumpestopp: Sett inn temperaturdifferansen mellom buffertanken og solfangeren som resulterer i at primærpumpen stopper (fabrikkinnstilling 3 K). Tube collector function Start time Stop time Pulse Pause I tidsvinduet mellom starttid og stopptid vil den sirkulasjonspumpen på primærsiden gå i en kort periode (pulse) for å få solvarmevæske transportert til temperaturføleren. Sirkulasjonspumpen går i en viss tidsperiode (puls). Hvis Delta T On parameteren oppnås i denne perioden fortsetter pumpen å lade buffertanken. Hvis ikke skrus pumpen av igjen i en tidsperiode (pause) før pumpen prøver igjen. Setter pausetiden mellom 2 pulser.

30 6.1.4 Heat exchanger / Varmeveksler 99E139888x V02

31 Temperature Minimum temperature Maximum temperature Heat exchanger sensor 1 Setter minimumstemperaturen på varmeveksleren som gjør at pumpen på sekundærsiden stanser, eller start blokkeres dersom den ikke er i drift. Setter maksimumstemperaturen på varmeveksleren hvor sekundærpumpen stanses (restart blokkeres) dersom temperaturen overstiger den satte temperaturen. Velg varmeveksler temperaturføler 1 (fabrikkinnstilling: S2). Heat exchanger sensor 2 Kun for kaskadedrift. Velg varmeveksler temperaturføler 2 (fabrikkinnstilling: Off/av). Control Delta T On Delta T Off Temperaturdifferanse for pumpestart: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom varmeveksleren (S2/S3) og bunnen av buffertanken(e)s sensor(er) (S5/S6/S7/S8) og solfangeren som tillater at sekundærpumpen går og buffertanken lades. (fabrikkinnstilling 6 K). Temperaturdifferanse for pumpestopp: Sett inn minimum temperaturdifferansen mellom varmeveksleren (S2/S3) og bunnen av buffertanken(e)s sensor(er) (S5/S6/S7/S8) og solfangeren som stanser sekundærpumpen. (fabrikkinnstilling 3 K).

32 6.1.5 Storage tank 1 and 2 (Buffertank 1 og 2) Storage tank 1 og Storage tank 2 kan benyttes for å sette parametre for buffertankene uavhengig av hverandre. Hvis du velger styringsstrategien (Charging strategy) target minimum temperature still inn ønsket minimumstemperatur. Hvis du velger target difference temperature velger du ønsket temperaturheving i tanken. Control parameters Maximum temperature Charging strategy Target minimum: Minimum temperature Target difference: Difference temperature Storagetank sensor top Velg maksimum temperatur buffertanken kan lades til. Velg oppvarmingsstrategi: "Target minimum temperature" (oppnå en minimum temperatur) eller "Target difference temperature" (oppnå en ønsket delta-t) Angi minimumstemperaturen på vannet i buffertanken (lad kun dersom det er mulig å få vann over denne temperaturen). Brukseksempel:: Buffertank med tilleggsoppvarming Angi temperaturøkningen (delta-t) som kreves i sekundærkretsen. Angi hvorvidt buffertanken har en temperaturføler på toppen (fabrikkinnstilling: Off/Av). 99E139888x V02

33 Storagetank sensor bottom Angi temperaturføler for nedre del av buffertanken. (fabrikkinnstilling: buffertank 1 - S5, buffertank 2 - S6).

34 6.1.6 Antifreeze / Antifrost Bypass Bypass pump (primary) Output Antifreeze sensor Angi hvorvidt en bypass pumpe er tilgjengelig. Angi føler for bypass pumpen (fabrikkinnstilling: S6). Angi antifrost sensor (fabrikkinnstilling: S4). Heat exchanger Secondary pump Speed Hvis antifrost temperaturen ikke er oppnådd starter sekundærpumpen på en fastsatt hastighet for å varme varmeveksleren for å unngå tilfrysing. Control Antifreeze temperature Switch-off hysteresis Angi minimumstemperaturen for varmeveksleren (S2). Hvis antifrost temperaturen pluss switch-off hysteresen er oppnådd, stanser sekundærpumpen igjen. 99E139888x V02

35 6.1.7 Sensors / Følere Flow rate primary Sensor type Calibration Velg type volumstrøm måler i primærkretsen. Angi impuls faktoren her. Flow rate secondary Sensor type Angi type volumsensor her (fabrikkinnstilling: analog sensor, VFS 2-40). Flow rate sensor Pressure primary Pressure sensor Angi trykkføler i primærkretsen. Pressure secondary Pressure sensor Angi trykkføler i sekundærkretsen.

36 6.1.8 Control / styring Standard pumper eller pumper med eksternt styresignal (f.eks. PWM pumps) benyttes som primære og sekundære pumper. Angi tilsvarende informasjon i "Control". Control C1 Angi type styresignal 1. C2 Angi type styresignal 2. C3 Angi type styresignal 3. C4 Angi type styresignal 4. Primary circuit Type of pump Nmin Output Angi type primærpumpe. Still inn minimum hastighet på primærpumpen. Vis aktive outputs. Secondary circuit Type of pump Nmin Output Angi type sekundærpumpe. Still inn minimum hastighet på sekundærpumpen. Vis aktive outputs. 99E139888x V02

37 6.1.9 Operating parameters / Driftsparametre Control algorithm Delay time Number of restarts Circulation time (Vmax) x 10 Hvis det ikke er oppdaget noen volumstrøm pauser systemet like lenge som angitt i "Delay time" og restarter etterpå. "Number of restarts" angir hvor mange startforsøk styringsenheten forsøker før en feilbeskjed vises i displayet. Anlegget må ha en viss sirkulasjon før styringen kan resettes. Dette forhindrer fluktuerende styring. Volumstrømmen er angitt ved å angi driftstid på pumpen ved 100% hastighet (fabrikkinnstilling 6 s). Måling av sirkulasjonstiden: Start pumpen på maksimum hastighet (gå til controller menyen "Service" Manual operation "Outputs"). Mål tiden mellom aktivering av pumpen og den første temperaturendringen på solfangerfeltets temperaturføler (S1). Solfangerfeltets temperaturføler kan overvåkes på styringsenheten på menypunktet "Relés à Temperature sensors" eller ved å bruke PC software en. Del den målte tiden i sekunder med 10. Startup time Transmission factor Kun for drain-back anlegg:: Tiden pumpene går ved 100% hastighet etter en restart av pumper (fabrikkinnstilling: 0). Kompensasjonsfaktor for varmekapasiteten i mediene på pimær og sekundærside.

38 6.2 Operating hours / Driftstider Fanen Operating hours kan brukes til å åpne en eksisterende fil, se driftstidene på styringsenheten, lagre, slette eller skrive dem ut. 6.3 Startup / Oppstart Fanen Initiation kan brukes til å åpne en eksisterende fil, lese av verdiene på styringsenheten som settes av oppstartprosedyren, lagre, slette eller skrive dem ut. Vi anbefaler å lagre verdiene som er satt i løpet av oppstartsprosedyren slik at de kan benyttes for kontroll/sjekk ved servicebesøk. 6.4 Reports and measured values / Rapporter og målte verdier Fanen Reports kan brukes til å åpne en eksisterende fil, avlese feilmeldinger fra styringsenheten og lagre, slette eller skrive dem ut. Fanen Measured values kan brukes til å åpne en eksisterende fil, avlese verdier fra styringsenheten og lagre, slette eller skrive dem ut. 99E139888x V02

39 6.5 Service View device data Edit customer data Factory settings Perform restart Print device data Options Close Se service data på styringsenheten (f.eks. software versjonen på styringsenheten) Endre kundenummeret på styringsenheten Reset styringsenheten tilbake til fabrikkinnstillinger. Forsiktige! Å resette styringsenheten tilbake til fabrikkinnstillinger kan også nullstille fjernovervåkingsfunksjonen (tilkoblingen)- Restart styringsenheten. Skriv ut data for styringsenheten Spesifikasjoner på software (language/språk, date format/datoformat, time format/tidsformat) and GSM innstillinger (SIM card PIN, kommunikasjonsprotokoll), Innstilling av password/passord for enheten Avslutt programmet

40 6.6 Update and remote maintenance / oppdater og fjerntilgang Fanen "Update" kan brukes til å oppdatere software en i styringsenheten eller oppgradere software en. Fanen "Remote maintenance" kan brukes til å styre kundedata og etablere kontakt til en styringsenhet eller koble fra en styringsenhet. 99E139888x V02

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter

2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Anritsu brukertips : 2-Port transmisjons målinger for Anritsu RF og mikrobølge håndholdte instrumenter Opsjon 21: Dette brukertips dokumentet beskriver bruk av opsjon 21, med navn Transmission Measurement

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Industriell IT DATO: 08.14 OPPG.NR.: LV4. LabVIEW LabVIEW Temperaturmålinger BNC-2120 Lampe/sensor-system u y I denne oppgaven skal vi teste et lampe/sensor-system som vist

Detaljer

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12

Brukermanual med troubleshooting guide HLS. mtrack Player. Rev. 1105. Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Brukermanual med troubleshooting guide HLS mtrack Player Rev. 1105 Manual for mtrack Rev. 1105 Page 1 of 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledningd... 4 2 Systemoversikt... 4 2.1 Tilkobling av PC med mtrack

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

SC3.6 differensial regulator 6 innganger, 4 utganger (3 releer, 1 bryter)

SC3.6 differensial regulator 6 innganger, 4 utganger (3 releer, 1 bryter) SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLVARME- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO NO SC3.6 differensial regulator 6 innganger, 4 utganger (3 releer, 1 bryter) Installasjons og brukerveiledning NO 1 Innhold Generell

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS

Tips! OMRON ELECTRONICS NORWAY AS Dette dokumentet er ment som et supplement til de originale manualene for produktene. Benytt derfor dette som en hjelp til å bli kjent med produktet, og ikke som en oppskrift for en ferdig installasjon.

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR MC50.

BRUKERVEILEDNING FOR MC50. BRUKERVEILEDNING FOR MC50. 1 IKKE GODKJENT FOR KJØP OG SALG Grunnprogrammering av systemet før oppstart. Denne veiledningen beskriver den programmering som må gjøres før oppstart av MC50 kodepumper. Tast

Detaljer

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem

BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem BRUKERMANUAL CG 2000 Sentralisert Adresserbart Nødlyssystem CG 100 / CG 200 ESMI AS Postboks 438 Luhrtoppen 2 NO-1471 Lørenskog Tlf: + 47 67917600 esmi@esmi.no Dok.nr.: 0094 2100NO/1 Varenummer: 001503261

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning

Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning GULVVARME Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning 1 2 Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat u/nattsenknig Monteringsveiledning Wavin AHC 9000 trådløs romtermostat kan sammen

Detaljer

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com

Sikker dørkontroll og ekstra I/O. www.supremainc.com Sikker dørkontroll og ekstra I/O Installasjonsmanual (ver 1.0) www.supremainc.com Produkt innhold i pakken Frontpanel funksjoner Bunnpanel funksjoner Koblinger for eksterne funksjoner Installasjon eksempel

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003. Customer Service Center

BRUKERVEILEDNING. Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003. Customer Service Center BRUKERVEILEDNING Oppsett av Activesync klient for Windows Smartphone og Pocket PC mot Exchange 2003 Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a.

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

EasyLink RC Parameterliste

EasyLink RC Parameterliste EasyLink RC Parameterliste Copyright TROX Auranor Norge AS, Norge 15 DISCLAIMER The information in this manual has been carefully checked and is believed to be correct. TROX Auranor however, makes no warranties

Detaljer

Y A M M E N SMARTLIGHT WIFI KIT WIFI KIT. Vare nr.: EJ Les denne brukerveiledningen før bruk!

Y A M M E N SMARTLIGHT WIFI KIT WIFI KIT. Vare nr.: EJ Les denne brukerveiledningen før bruk! B Y G G S A M M E N SMARTLIGHT WIFI KIT WIFI KIT Vare nr.: EJ02710080 Les denne brukerveiledningen før bruk! USER MANUAL Til hovednettet Første lyslenke WIFI boks Påbyggingslenke Det er kun nødvendig med

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages

Original instructions. SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages Original instructions SIRe Basic Air Curtains Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages NO Hurtigveiledning/oppstart Kontroller at alle bestanddeler finnes (se avsnittet

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

Konstantspenning dimmere med DMX

Konstantspenning dimmere med DMX Konstantspenning dimmere med DMX Bruksområder _ Egnet for innendørs installasjoner _ Armaturinstallering og separat eller toppskinnemontering Produktfordeler _ Sikkerhetskrav på grunn av overbelastning,

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Merk: Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-10 settes i full drift. Tekniske

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434

Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Kompass Rate Stabilisator Delenr. 83434 Betjening og Installasjon Versjon 1.0 ProNav as Boks 421 4379 Egersund Tlf 51494300 Fax 51492100 www.pronav.no Installasjon av Kompass Rate Stabilisator (gjelder

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Produktblad PB 10.B.2

Produktblad PB 10.B.2 Produktblad Funksjon Energimåleren G21 er beregnet for sentrale oppvarmingssystemer hvor varmeerngi avgis individuelt til ulike forbrukere, som f.eks. i leilighets- og kontorbygg. G21 er en kombinert måler

Detaljer

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere

Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere Brukerveiledning for konfigurasjon av Kistock trådløse dataloggere OBS! Datakabelen må ikke tilkoples før installasjonen av Kilog er fullført og du får beskjed om å tilkoble datakabelen. OBS! CO2-følere

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135

Innholdsfortegnelse. Side 118 av 135 Forord Dette produktet er endel av hovedprosjektoppgaven til gruppe 33 vår 2011. Produktet har som hensikt å lagre SMS meldinger i en Noark standard. Leseren av denne brukermanualen skal ikke trenge noen

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Monteringsanvisning MA 4.P.1 Monteringsanvisning Innhold Kretskort s. 1 Funksjon for tilleggsutstyrskontakter s. 2 Innstilling av konfigurasjons-dip brytere LED signaler Fabrikkinnstillinger Automatisk funksjon Master/Slave-drift

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit)

Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057. 2Voice Høyttalende dørtelefon. Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Mod. 1750 DS 1750-008 LBT 20057 2Voice Høyttalende dørtelefon Sch./Ref.1750/5 (Svart) Sch./Ref.1750/6 (Hvit) Norsk video dørtelefonen Sch. 1750/5 og 1750/6 er dedikert til å bli brukt i 2Voice video dørtelefon-systemer.

Detaljer

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server

Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Installasjon av HP ProLiant ML 350 G5 server Tekniske detaljer: Prosessor: 1x Intel Xeon 5120 (LGA771, 1.86GHz, dual core, 1x4MB L2, 1066MHz FSB) RAM: 3GB - Skal oppgraderes til 11GB HD: 2x 72GB SFF (

Detaljer