Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro)"

Transkript

1 Høstens storauksjon Ettersalg Liste over usolgte objekter som frem til og med søndag 23. november kan kjøpes til utrop + 10% Bud sendes på Epost til Terje Karterud Tegnforklaring: o - stemplet x - ubrukt xx - postfrisk Kolonne til venstre angir henholdsvis objektnummer og katalognummer. Kolonne til høyre angir katalogverdi og minstepris. f foran objektnummer angir fotoillustrasjon i NFF-Varianten og på Internett: i foran objektnummer: fotoillustrasjon bare på Internett: Følgende kataloger benyttes: Norgeskatalogen, AFA (for Europa utenom Norge), Michel for øvrig utland (katalogverdier i Euro) Obj.nr Kat.nr Beskrivelse Verdi Utrop DANMARK f sk blå, nr.stpl. slått to ganger. God marg over, øvrige 3 marger meget gode o f sk grønn, sidev. nr.stpl. 1. tettklipt over, øvrige 3 marger meget gode o f 7 13a 4 sk karmin Krone-Scepter-Sværd i par på klipp med sentralt plassert kombinert jernbanestpl. nr. 181 o i sk Krone-Scepter-Sværd, lot 6 stk. med varianter. Blandet kvalitet o f sk Krone-Scepter-Sværd. Litt svakt nr.stpl. Sentrert venstre. Pent merke o f 13 26B 12 øre grå/lilla, ubrukt med hengselrest. velsentrert merke, god farge og tagging x Lot 12 stk. tofarvede øremerker, 6 fintg. og 6 grovtg. o f på 16 øre gråbrun. Lettstpl. merke, velsentrert med god tagging o f kr Centralpostbygn, sidev. st KJØBENH(AVN) o i Kompl. serie Chr X 75 år på Rek-brev til Trondheim stpl. GEDSTED (ikke 1. dag). Påført gummistpl. Udførelsestilladelse for... Viborg postkontor den 27/ i Spes.konv. stpl. KØBENHAVN LUFTHAVN 15. NOV FØRSTE SAS FLYVNING KØBENHAVN - GRØNLAND - LOS ANGELES 25 f 32 PF 2 Postfærge overtrykk på 15 øre Chr X o f 37 6 Komplett postfrisk frimerkehefte nr. 6 RUNDSKUEDAGEN 7 SEPTEMBER Feilfritt objekt - som nytt xx GRØNLAND f Komplett postfrisk Amerikansk utgave xx i FDC i ringperm med kassett. 66 danske og 14 fra Grønland. Totalt 19 med 4-blokker 200 i 49 Nytrykksserie 2, 3 og SLESVIG f Komplett serie Slesvig fellesutgave oppklebet på et ark og hvert merke pent stpl. FLENSBURG V o Side 1 av 7

2 FINLAND i Røde Kors 1936 statsmenn o i blokk på rekbrev Silvola til Sverige med finsk sensur 30 ISLAND f aur grå, skjevt sentrert, svak hengselrest x f aur brun, ubrukt x i aur gul, ubrukt, lav tagging oppe x i 67 T 3B 3 aur tjenestemerke, postfrisk xx f 70 T , 20, 25 aur og 1 kr tjenestemerker Chr X, nesten usynlige spor etter hengsler x f 71 T aur Alltinget 1000 år luftpost overtrykk tjenestemrk xx i 72 T 60 2 kr Chr X tjenestemerke xx SVERIGE i FDC Carl Wilhelm Scheele Sensurert i Oslo og har grønn etikett om at postverket har foretatt valutakontroll i 83 NORGE f Farge lykkeønskningskort sendt til USA, stpl. ÅTVIDABERG Hjørneskader o sk våpen 1855, jevne, gode marger, 11-streks riststpl. Vakkert merke o 400 f sk våpen gode marger, omv. fullstpl. ARENDAL , 2 pkt i NK Postal o f 89 4a 4 sk Oscar ubrukt med gummi, svakt hengselspor. dessverre mangelfull tagging x i sk Oscar på klipp stpl. BERGEN , og sidestpl. NORDLAND (type VI). Antagelig slått av posteksp. Hans Severin Øyen ombord på D/S Æger. Vakkert objekt o 200 f 93 4a 4 sk Oscar, pent velsentrert merke. Litt svakt fullstpl. TRONDHJEM o f 94 4a 4 sk Oscar, praktstpl. SELBO , 6p i NK Postal o f sk våpen Pent merke, god farge. Del av to CHRISTIANIA-stpl. Attest O. Ohlsson medfølger o f skill 4 sentr. ned. Omv. fullstpl. VEFSEN type 1, 7 pkt i NK Postal o f skill 4 stpl. (B)OD?0-?2-(18)69, 5 pkt i NK Postal o i a,19II 2 sk og 4 sk posthorn på stort brevklipp praktstpl. VESTBANERNES POSTEKSP. A I 1-II-04 (SL). Vakkert obj. 200 f a 3 sk posthorn, pent merke rettv. nær fullstpl. C(HR)ISTIANIA o f a 3 sk posthorn nær fullstpl. BERGEN o f kr Oscar, del av pakkestpl. Bergen o f IIIc 10 øre 20 mm plate IIIc, stpl. litt svakt men godt lesbart 3-rings nr. 285, slått ombord på D/S FISKEREN i rute Kristiania-Trondhjem o 120 f IV 10 øre 20 mm plate IV type 2 og type 1 i par. Pakkestpl. Christiania 17-XII-90. Pent objekt o 50 NB se også objekt 170 og 171 (feilplassert) f x2 14 øre Løve II i par, fullstpl. hjelpestpl. SUNNYLVEN 10-II-31. Brukstid ca. 1 mnd. o 100 Side 2 av 7

3 i øre Nansen I, stemplet o f øre V nær fullstpl. DRAMMEN Perfin H.L.& Co = Harald Lycke & Co (Drammen) o f øre V med perfin H.L. & Co o 20 i Nordkapp IV, postfrisk serie xx i øre Sydpoljubileum 1961, praktstpl. ANSTENSUNDET i Norsk natur II, 2 hefter stpl. TRONDHEIM hhv og i Norsk natur II, 2 hefter stpl. TRONDHEIM hhv og i Norsk natur III, 2 hefter stpl. TRONDHEIM hhv og i Norsk natur III, 2 hefter stpl. TRONDHEIM hhv og i Julepost 1985, 2 hft stpl. ROSENBORG 7000 TRONDHEIM i Matsopper I, hefte stpl. ROSENBORG 7000 TRONDHEIM i Barnas jul, hefte stpl. ROSENBORG 2 TRONDHEIM i Juleposten 1994, hefte stpl. ROSENBORG 1 TRONDHEIM i Kong Olav V 100 år, komplett miniark praktstpl. TRONDHEIM (ikke 1. dag) motivdatostpl. domkirken o i 150 T 9 2 øre Offentlig sak I offset, stpl. SANDVOLL I SUNNHORDLAND 15-III-30 (SL), 3 pkt i NK 2013 o 20 i 151 T ø Off sak I offset, nær prakt LEKSVIK 20-II-36 (SL), 4 pkt i NK NORGE, BREV f 153 Portofritt helbrev fra Trondhjems Stiftamtmandskab datert Trondhjem den 2 April 1839, sendt til Ørkedalen. Karteringsnr. 24 på baksiden 500 f 154 Portofritt helbrev datert Evjen 9de August Portofrihet attestert av Hartmann Distriktslæge. På baksiden karteringspåkrift Ørk. 12/8 kartnr f 160 f sk Oscar på brevforside stpl. INDERØEN , 4 pkt. Sidestpl. THRONDHJEM Portofritt brev med håndskrevet Næsset 12/ Dette er et "vendebrev", "innsiden" er sendt til Næsset, stpl. MOLDE og avs.stpl. AMTMANDEN I ROMSDALS AMT med riksvåpen 250 i sk posth på brevomslag stpl. CHRISTIANIA f III 10 øre 20mm plate III på brev prakstpl. SELVEN , 7 pkt i NK Postal f III 10 øre 20 mm plate III type 2 på brev stpl. HENNINGSVÆR 4-5-?? type 1, 3 pkt i NK Postal f VIII 4 stk. 10 øre 20 mm plate VIII. Kan være typesett? o f stk. 10 øre 20 mm plate I til VIII o i øre Antikva på postkort til Sverige, stpl. BODØ 20-XII-05 (TL) 30 f 174 f x2 1 øre fintg. Knudsen i par på lokalt sendt postkort stpl. HAUGSUND I EKER 26-I-07 (SL) øre fintg. Knudsen på følgebrev til Gurskø, stpl. Bergen 17 XII 07, bak stpl. GURSKØ 20-XII f 176 Portofritt brev stpl. DROMNESSUNDET 22-V-08 (SL), 8 pkt i NK Bak mask.stpl. KRISTIANSUND N Noe blå avsmitt forsiden 80 i øre på julekort stpl. MIDTRE HELGELANDS POSTEKSP. C 20-XII i øre posthorn på julekort stpl. BANDAKS POSTEXP. 22-XII-09 (SL). Fint kortmotiv - signert HB 40 i øre posthorn på julekort stpl. LEVANGER TUR 2 (SoA) 40 i øre grønn posthorn på postkort pent stpl. RØSTLANDET 26-II-14 (SL) (Værøy, Lofoten) 40 Side 3 av 7

4 f ø posth singel på brev til Hellerup, mask.stpl. KRISTIANIA Bak ank.stpl. HELLERUP. 12 ø porto til Danmark kun ett år i ø rød Løve II gjennomhullet R.F. (speilvendt) på brev mask.stpl. TRONDHJEM 28-VIII-28 med tekst LANDSUTSTILLINGEN I BERGEN MAI-SEPTEMBER Verdi i Aunes katalog 250,- 50 i øre rød Løve II på bruksbrev stpl. LØKKEN VERK 24-IV-30 (SL), 5 pkt i NK Bak mask.stpl. NIDAROS 2TUR f øre Olav den Hellige på postkort til Paris mask.stpl. NIDAROS Billedsiden: Nordkapp 50 i ,141,145 5 ø posth, 10 ø og 3-stripe 20 ø Løve II på oppkravsfølgebrev for ilpakke (medisin) stpl. KRISTIANSUND N. 4-VII-35 (SL). Pent objekt 40 i 192 T20,35,40 2 stk. 100 ø Offentlig sak I samt 30 og 40 ø Offentlig sak III på verdibrev kr stpl. TRONDHEIM Bko (SA), 3 pkt. Bankokonv. påtrykt SKATTEFOGDEN I SØR-TRØNDELAG. På baksiden 3 flotte lakksegl med riksvåpen og SKATTEFOGDEN I SØR-TRØNDELAG 30 i ø posthorn på julekort stpl. SENJA-TROMSØ B 16-XII f ,250 Luftpostbrev til USA stpl. OSLO ELISENBERG 27-XII-40. tysk sensur bak 50 f x2 10 ø Snorre, 2 stk. på brev til Sverige, mask.stpl. OSLO Br , stpl. med V i løvkrans. Bak brun sensurstripe med ltt svake tysk sensutstpl. 75 i Kort med 15 ø Løve III, stpl. BYAFOSSEN 30-XI-42 (SL), 3 p i NK i 200 T 41 7 ø Offentlig sak IV på trykksakbrev mask.stpl. TRONDHEIM tekst JULEPOST MÅ LEVERES INN I GOD TID. Aune kr. 80. Konv. påtrykt SØR-TRØNDELAG FYLKE. NK T41 singel på brev, kat.verdi kr f øre Løve III på kort til Sverige, stpl. TRONDHEIM , med Trondheims-sensur At 100 i øre Løve III på bruksbrev stpl. ABELVÆR 3-IV-44 (SL), 4p i NK i øre Løve III på bruksbrev mask.stpl. RØROS med tekst BERGSTADEN 300 ÅR , Aune kr i 205 T 49 7 øre Solkors på trykksakbrev mask.stpl. TRONDHEIM med tekst JULEPOST MÅ LEVERES INN I GOD TID. Aune kr. 60. Konv. påtrykt SØR-TRØNDELAG FYLKE. NK for singel på brev: kr i 207 T42,43,47 10, 20 og 100 ø Off sak IV på verdibrev stpl. TRONDHEIM Bko (TA), 3 pkt. Bankokonv. påtrykt Vegvesenet i Sør-Trøndelag, på baksiden 3 små lakksegl VEIVESENET I SØRTRØNDELAG 25 i øre Løve III på brevkort pent stpl. BYAFOSSEN (IIA) 30 i 209 T59 15 ø Off sak IV på bruksbrev mask.stpl. RØROS Forr.konv. påtrykt Røros Bergstad Kommune ORDFØREREN 25 i 210 T67 25 på 20 ø Off sak provisorie på bruksbrev stpl. KVÅL (TA). i 211 Forr.konv. påtrykt SORENSKRIVEREN I GAULDAL 25 T 41 7 ø Offentlig sak IV på trykksakbrev stpl. TRONDHEIM ILA (TA). Konv. påtrykt SØR-TRØNDELAG FYLKE. NK for brev singel T41 kr i 212 T40,42,66 5 (skadet), 10 og 200 øre Offentlig sak IV på verdibrev kr stpl. TRONDHEIM Bko (SA), 3 pkt. Bankokonv. påtrykt Vegvesenet i Sør-Trøndelag. På baksiden to flotte lakksegl VEGVESENET I SØR-TRØNDELAG / TRONDHEIM 25 i ø Haakon brevforside stpl. CHARLOTTENLUND I STRINDA 15-XI i ,240 Brev stpl. OSLO 24.FEB 1957 SAS FØRSTE RUTEFLYVNING KØBEN- HAVN - TOKYO VIA NORDPOLEN. Bak stpl. TOKYO AP 26 II i 216 T76,82 10 og 35 ø OFF.SAK I, bruksbrev stpl. HITTERDAL (TA). Avs.stpl. RØROS KALLSKAPELLANI BREKKEBYGD 20 Side 4 av 7

5 i ø Båtmannsknop, postkort stpl. KPH KROSSBU (3 p), sidestpl. BØVERDALEN (TA). Kortmotiv: Sognefjellsveien, Volvo Duett i bildet. Vert. brett ikke synlig fra frimerkesiden 30 f Kr. 3,50 OL 100 år, bruksbrev pent stpl. FN-BATALJONEN Konv. med UNIFIL-logo og stempel. Bak avs. med adr. FELTPOST NORGE, FDC f Serie Krigsforlis, postgått brev stpl. OSLO BR. II = 1. dag i Serie Landshjelp 1944, brev KRISTIANSAND S dag i Serie Najonalhjelpen 1946 på uadr. Rek-brev stpl. TRONDHEIM SINGSAKER = 1. dag i Serie Jernbanejubileum på brev stpl. 1. dag VOLDA i uadr FDC i rødt album med kassett. Komplett Skanfil kr NORGE, HELSAKER i 238 BK8 6 ø grønn til Danmark, hullstpl. LAURVIG 12-X-82 (TH), 4 p i NK Postal 50 i 239 BK12 5 ø blå med hullstpl. SARPSBORG 14-VI-82 (TH), 7 p i NK Postal 60 i 240 BK24 5 øre stpl. enrings RYGGE Pent objekt 50 i 241 BK66 5 øre stpl. OVERHALLEN 1?-VII-12 (SL), 3p i NK i 243 BK82 15 øre Løve II pent stpl. VEBLUNGSNES 10-V-30 (SL), 5 pkt i NK Meget pent objekt 50 NORGE, POSTKORT i S/H kort spisesalen Finse hotell, Wilse foto. Stpl. FINSE 17-VII-14 (SL), 3pkt o 60 i 247 S/H kort Norges Bank, Kristianssund N, John Johnsen. Navn på baksiden, ellers ubrukt x 50 i 248 S/H kort Havnen Kristiansund. Marie Normans Efg.s Boghandel Udelt bakside. Adressert til USA men ikke sendt. Skade nede høyre x 40 i 251 Kolorert Christiania from Ekeberg II Norway, utgitt i USA. Udelt bakside. Skrift bak, ikke postgått x 30 i Kolorert N.K. No 2997 sign. Nils Hansteen. motiv gård med hest og slede, vinter. Mask.stpl. KRISTIANIA o 50 f 253 S/H kort Rigsforsamlingen paa Eidsvold H. Abel, Christiania nr. 31. i 254 Mask.stpl. KRISTIANSUND N Frimerket falt av, sendt til USA Kolorert N.K. No 2354 motiv personer som aker. Sendt til USA, stpl. STOKMARKNES 7-XII-09 (SL), 5p i NK. Skader på forsiden o 40 f Kolorert Hilsen fra Røros. Amneus Boghandel, Røraas No Sendt til USA, stpl. RØROS 15-XI-01 (SL). Hj.brett oppe venstre o 400 NORGE, DIVERSE i 270 Lot 3 postfriske stempelmerker. Kr. 5,00 og kr. 10,00 på fosforpapir, kr. 20,00 på vanlig papir xx 50 f 271 Polett fra A/S Vinmonopolet som bevis på at 1/1 tomflaske er innlevert 100 f 272 Minne-oblat ang. Roald Amundsen og Sydpolen. Tysk tekst: "Entdeckung des Südpols durch den norwegischen Kapitän Roald Amundsen am 16. Dez. 1911" Feil dato, korrekt er 14. desember. Utg: Deutsche Marken-Kunst München 1912 Serie 1 Nr i 274 Bladet "For Folkeopplysning" juli 1924 i uåpnet banderole. Litt utydelig stpl KRISTIANIA 3 VII 24 noe alderspreget 50 i 275 Blankett 80 Meddelelse. Sendt poståpneren i Kvenvær fra Trondheim i 276 Original beskikkelsesdok til postaabner ved Kvenvær dat Sendt via postmesteren i Trondheim. Med følgeskriv 300 Side 5 av 7

6 i 277 Postbladet 15/1927 Organ for Postaapnernes Landforbund. Pent objekt 40 NORGE, LOTTER OG SAMLINGER f Lot 15 stk 10 øre 20mm, alle med større eller mindre del av enringsstpl. Høy katalogverdi! o kr Haakon 1937, 50 stk. i sytrådbunt o FH av hver av julehefter 1987, alle m/kontrollnr. Pålyd kr. 150 xx FH72 10 postfriske hefter Ludvig, alle m/kontrollnr. Pålyd kr. 290 xx i Z Ubrettet helark 2 kr Olav V trykningsdato 26 VIII 81. Pålyd 100 xx i Brettet helark 85 øre fisk og aks. Pålydende kr 85 xx i /1398 Merker på spesiark med informasjon i flott album med kassett. Skanfil kr Pålydende kr xx 500 i miniark II NORWEX på uadr FDC. Skanfil kr i Billedvev 1981 i helark, 2 av arkene er ubrettet. Pålydende 195 xx BELGIA i Serie "Orval" velgjørenhetsmerker, postfrisk xx BULGARIA f c våpentegning, stemplet o f st våpentegning. Ubrukt, tungt hengslet x f Serie 20 års regjeringsjubileum, ubrukt x f 320 P 1 5 st oransje portomerke, ubrukt x ENGLAND f "Penny Black" - normaleksemplar o i 324 Liten samling vesentlig stemplet, mens også noe ubrukt samt postfriske merker fra tidlig 1960-tall xx/x/o 150 ESTLAND f kopek stentrykk 1918, postfrisk xx FRANKRIKE f ,50 F + 50 c nedbet. av statsgjeld, svakt hengselspor x MODENA i kronet ørn 5 c, ubrukt uten lim (x) MONACO f Fyrst Charles III 10 c o NEDERLAND f Wilhelm III 5 c blå o i c Wilhelm III, stemplet o f c Wilhelm III, stemplet o f /2 G jubileumsutg., ubrukt. AFA for postfrisk kr x f G jubileumsutg., ubrukt.. AFA for postfrisk kr x i Legionærmerker, postfrisk xx i Miniark legionær-merkene, postfrisk. Litt smuss på nr. 404 xx f R og 10R Sovjetordner, stemplet o i stk. 30 k Papanin-eksp. på brev sendt fra Moskva til Sofia 25 i k Papanin-eksp. på brev sendt fra Moskva til Sofia 25 i 372 Rek. brev frankert med AFA 716,719,725 og 727 sendt fra Moskva til Sofia 30 SVEITS i Nedrustningskonferanse o i St. Gotthard-tunnelen 50 år o i Serie Pro Juventute 1942, stemplet o i Serie Pro Juventute 1943, stemplet o i FDC med tema telekommunikasjon 20 Side 6 av 7

7 i FDC med tema medisin. Katalog for merkene kr i FDC med tema filateli. Katalog for merkene kr VEST-TYSKLAND f forbundskongress 10 pf grønn xx Etterfølgende objekter med katalognr og verdier i Euro etter Michel-katalogen TYSK POST I KINA i 397 1II-6II 3-50 pf m/overtr. 5 pf stemplet, resten ubrukt. 20 pf svakt hjørne x/o i /40 1,10, 20 og 40 c, 2c, 4c overtr. Germania. 1, 20 og 40c stpl x/o TYSK POST I MAROKKO i /39 7 ulike Germania m/overtr. Nr. 21 og 22 ubrukt, øvrige stemplet o/x 40,9 36 TYSK POST I POLEN i /10 8 ulike Germania-merker m/overtrykk. Nr. 6, 9 og 10 stpl x/o 20,40 20 i I-19I 8 ulike Germaniamerker m/overtrykk. Nr. 12I og 14I stemplet, øvrige ubrukt x/o 66,3 60 MARIANENE i ulike keiseryacht. 20, 30 og 80 pf stemplet, resten ubrukt x/o 68,8 60 ØSTERRIKE f 421 Express brev fra STEYR til Levanger frank. med diverse merker, ank.stpl. LEVANGER M/lakksegl, noe medtatt 150 i Serie provisorier på minnemerker, postfrisk xx i Klipp med serie Kunstutstilling, stemplet WIEN 28-VII-47 o i 424 Lot østerriksk feltpost, 15 merker x/o 30 CURACAO f c Wilhelm III, ubrukt x EGYPT f 430 9D 10 para sfinx og kheopspyramiden, ubrukt x GAMBIA i 440 5x/19 1 /2 d, 1d, 1 /2 d, 3 d og 1 sh Queen Victoria, ubrukt x 27,7 25 HONG KONG f b 2c lillarød Queen Victoria, ubrukt x f DOLLARS King Edward VII, stpl. Smutsig bakside o f DOLLARS King Edward VII, ubrukt x i , 20, 25, 30 og 50c King George V, ubrukt x f Stempelmerker TWO og THREE DOLLARS Queen Victoria, brukt som frimerker o NEDERLANDSK INDIA i ,32,36 10 c, 12 1 /2 c og 50 c overtrykk på nederlandske merker, ubrukt x i /97 2c, 2 1 /2c, 7 1 /2c og 4c siffertegning, ubrukt x NEVIS i ONE SHILLING grønn, stemplet o STELLALAND f pence våpen med stjerne x SURINAM f G Wilhelm III, ubrukt x f Provisorie 50 c på nederland nr. 62, ubrukt x f Provisorie 50 c på 2G 50c Wilhelm III, ubrukt x f Serie Dronning Wilhelmina, hode mot venstre, ubrukt x i ,107,109 50c, 1G og 2 1 /2G Dronning Wilhelmina, ubrukt x 52, o Side 7 av 7

Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper.

Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper. Vårens storauksjon - Torsdag 26. mars 2015 NB. Alle kjøp tillegges 10% provisjon som betales av kjøper. Skriftlige bud sendes inn på budskjema som finnes på side 47 i dette nr. av bladet. Bud må være mottatt

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB

ARENDAL FILATELISTKLUBB ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2013 LØRDAG 20. APRIL 2013. ARENDAL BIBLIOTEK AULAEN 3. ETASJE AUKSJONEN STARTER 13.30 VISNING FRA 12.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene eller auksjonen

Detaljer

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015

ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 ARENDAL FILATELISTKLUBB VÅRAUKSJON 2015 TORSDAG 5. MARS 2015. KANTINA PÅ PLANKEMYRA Strømsbunesveien 1, Arendal AUKSJONEN STARTER 19.00 VISNING FRA 18.00 Dersom du ønsker nærmere opplysninger om objektene

Detaljer

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78. Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 85 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Lørdag 24. november

Detaljer

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00

SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON. budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 151 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 16. september kl. 17.00 4 9 48 58 94 100 136 168 267 393 491 499 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30 Mobil: 474

Detaljer

HUSK AT BUD PÅ OBJ.1-685 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.14.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.

HUSK AT BUD PÅ OBJ.1-685 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.14.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD. FREDAG 23.OKTOBER kl. 18.00 All nos. are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates, and

Detaljer

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner!

Internett. Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers' catalogue.

The prices in brackets refer to the Norwegian Dealers' catalogue. FREDAG 9. OKTOBER KL. 18.00 All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. 'BID'

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 10 oktober. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

Normedia Auksjoner. Sommerauksjonen 2014. Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00

Normedia Auksjoner. Sommerauksjonen 2014. Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00 Normedia Auksjoner Sommerauksjonen 2014 Auksjonen foregår i Normisjons lokaler, Linstowsgt 3, torsdag 22. mai klokken 18.00 Ny og omfattende auksjon! Aldri har vi hatt et bedre Tyskland med tilbehør! Svært

Detaljer

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880...

Portofritt brev 1 Rekommandert portofri Sag til Stange stp REENDALEN 23/3-1880, STANGE 27/3-1880. Bak transittstp RØROSBANEN 24/3-1880... Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 min. mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med opptil

Detaljer

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER

Internett. blir utvidet med 1 minutt i hver gruppe hvis det kommer inn bud! Husk! Du trenger passord for å by på våre auksjoner! AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi i kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper på internett med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden T blir utvidet med

Detaljer

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD.

HUSK AT BUD PÅ OBJEKT 1 555 MÅ VÆRE OSS I HENDE SENEST FREDAG KL.13.00 DA DISSE OBJEKTENE AUKSJONERES FREDAG KVELD. FREDAG 13. MARS KL. 18.00 All nos are from the Norway catalogue (Norgeskatalogen). The prices to the right are our net estimates or starting prices. No lots are sold below 90% of our estimates. 'BID' (GI

Detaljer

Normedia Auksjoner. Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00

Normedia Auksjoner. Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00 Normedia Auksjoner Høstauksjonen 2015 Auksjonen foregår i Linstowsgt 3, torsdag 24. september klokken 18.00 Visning fra klokken 16,00 Forrige auksjon ble ny rekord i omsettingen for oss! Vi vil takke for

Detaljer

FDC 1220 20-3-28 IBSEN st. TRONDHEIM (2750)...1 500. Obj Utrop Obj Utrop

FDC 1220 20-3-28 IBSEN st. TRONDHEIM (2750)...1 500. Obj Utrop Obj Utrop 1222 1215-1216 - Nytrykk/Essays 1215 Hk 1 nytrykk 1924.................................200 1216 Hk 2-5 prøvetrykk 1924 pen serie..................400 1217 Essays 1914, 13 ulike i valører fra 1 øre til

Detaljer

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 juli.

Internett. Visning! Visningen starter mandag 16 juli. Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 13. mai kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 13. mai kl. 17.00 SKRIFTLIG NR. 149 2015 FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 13. mai kl. 17.00 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30 Mobil: 474 17 439 Faks: 22 42 03 31 post@steinkristiansen.no

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER. Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER. Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren 1 1 FILATELISTFORENING FOR INNHERRED AUKSJON STEINKJER 22. OKTOBER 2011 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER Obj. 1112, Postruta Stenkjær - Rødhammeren DAMPSAGA KULTURHUS Lørdag 22. oktober kl. 11:00

Detaljer

Internett. AUKSJONSBETINGELSER

Internett. AUKSJONSBETINGELSER Internett. Vi kjører objektene på internett på amerikansk metode, dvs. at vi kjører alle objekter i grupper med nedtelling. Det blir 1 minutt mellom hver gruppe. Tiden blir utvidet med opp til 1 minutt

Detaljer

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 17. juni kl. 17.00

FRIMERKEAUKSJON SKRIFTLIG STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER. budfrist onsdag 17. juni kl. 17.00 NR. 1 5 0 2015 SKRIFTLIG FRIMERKEAUKSJON budfrist onsdag 17. juni kl. 17.00 STEIN KRISTIANSEN FRIMERKER Nedre Vollgt. 9, 0158 Oslo Tlf: 22 41 01 30 Mobil: 474 17 439 Faks: 22 42 03 31 post@steinkristiansen.no

Detaljer

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84

DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3003 Drammen. www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84 DRAMMENS FILATELIST-KLUB Postboks 2335, Strømsø 3 Drammen www.drammens-fk.com Telefon 32 98 86 78 AUKSJON 84 Bragernes Menighetssal, Drammen Kirkegata 7 (rett ved Bragernes kirke) Lørdag 29. oktober kl.

Detaljer

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl.

Nr. Status BESKRIVELSE VerdiUtrop Tilsl. Oslo Filatelistklubbs auksjon nr.1/15 mandag 16. februar 2015 kl. 1900, gjennomsyn fra kl.1800. Sted: Schafteløkken. Bud til Thore Habberstad, Kampen Hageby 15, 0655 Oslo, tlf. 99 36 75 60, eller e-post

Detaljer

Nr. 9 september 2013

Nr. 9 september 2013 www.skanfil.no Nr. 9 september 2013 S k anfiltilbud Høst-sesongen Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 1 januar 2014

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 1 januar 2014 www.skanfil.no Nr. 1 januar 2014 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud www.skanfil.no Nr. 5 mai 2014 S k a n f i l t i l bud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 Tlf. 52 70 39 40 E-post:

Detaljer

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 25. APRIL 2015 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER

FILATELISTFORENING FOR INNHERRED STEINKJER 25. APRIL 2015 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER 1 FILATELISTFORENING FOR INNHERRED VÅR- AUKSJON STEINKJER 25 APRIL 2015 FRIMERKER, POSTKORT, BREV, DOKUMENTER Obj 1292 Kulturpuben Vårt Hjem Kongensgt 18 på Nordsia Lørdag 25 April kl 11:00 Visning fra

Detaljer

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud

www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud www.skanfil.no Nr. 5 mai 2015 S k a n f i l t i l bud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015

.no anfil.sk w w S k a n f i l t i l b u d w Nr. 8 august 2015 www.skanfil.no Nr. 8 august 2015 S k anfiltilbud Spannav. 52, Boks 2030, N-5504 Haugesund Tlf. 52 70 39 40 (alle avdelinger) Fax 52 70 39 49 E-post: skanfil@skanfil.no Sarpsborg: Knud Brynsv. 9 E-post:

Detaljer

KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl

KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl KASSER - UTLAND 1 Dødsbokasse med alt vi fant av klipp og løse merker i dødsbo. Mye gammelt inkl Norge. Vekt 1,1 kilo 50 2 Overflødig materiale inkl masse merker i permer og innstikksbøker, mengder av

Detaljer