Soga om Sunnmøre Baarelag og. heimstadrocken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Soga om Sunnmøre Baarelag og. heimstadrocken"

Transkript

1 Soga om Sunnmøre Baarelag og heimstadrocken

2

3 Byrjinga Hausten 1980, ein kveld på studentkroa i Porsekjellaren i Volda, møttest to kjekke karar som så vidt kjende kvarandre frå før. Dei var på den tida studentar og busette i Volda og begge hadde kjennskap til at den andre var spelemann. «Vi må starte band», vart dei raskt einige om. Desse to var Arve Åheim frå Selje og Kyrre Grimstad frå Ørsta. Kyrre kjende ein trommeslagar, Ivar Bjarne Hovden, som straks sa seg viljug til å vere med. Ivar Bjarne på si side kjende ein gitarist, Kjell Rune Klubbenes. Slik vart det at den første øvinga kunne ta til. Det var på førjulsvinteren 1980, i gamle musikkbrakka ved lærarskulen i Volda. Den aller første melodien som vart øvd inn, var «Dead Flowers» av Jagger/Richards. På denne øvinga hadde Sunnmøre Baarelag også sin aller første tilhøyrar: Erik Stephansen, kjend frå m.a. TV2. Etter kvart vart det klart at medlemane i bandet hadde ambisjonar utover berre det å spele coverlåtar. «Blide Mannj» hadde Kyrre i kofferten frå før, og etter denne laga bandet mange låtar. Mange av desse dannar framleis noko av grunnstamma i bandet sitt repertoar. Bandet opererte dei første åra mest i studentmiljøet i Volda. I 1982 vart det laga eit opptak frå ei øving. Dette gav Arve til Åge Aleksandersen på ein dans i Selje. Og dermed var neste kapittelet i gang. Plateinnspelingar, konsertar og full pakke! Åge Aleksandersen har betydd mykje for Baarelaget. Han likte det han fekk høyre, og etter kvart vart det klart for innspelinga av singelen Blide Mannj på plateselskapet På Norsk. Turen gjekk til Nidaros studio i Trondheim, med Rune Nordal som teknikar og coprodusent saman med bandet. På denne innspelinga var Totto Nilsen med på munnspel. Han og bandet innleidde dermed det som skulle bli eit nært, fuktig og fruktig samarbeid, heilt til i dag. Arve Åheim slutta, Arne Moe byrja Kontakten med Åge A. var der heile denne tida, og det var meininga at På Norsk skulle lage plate (LP) med bandet. Studio vart booka, Åge sa seg viljug til å stille som produsent og innspelinga byrja i mai Mykje rart hende. Plateselskapet takka for seg pga. økonomisk rot, taket i studio datt ned (det er sant, berre spør Roger Valstad som var teknikar), men etter nokre raske telefonar til banken og kjempeinnsats frå studioet, vart "Kjekke Kara'" bandlagt. Tekstane og musikken på denne plata vart etter kvart svært etterspurde og fekk stor merksemd, både på lokalet og i eteren. I 1988 fekk Baarelaget eit nytt «prestisjeoppdrag». Bandet vart plukka ut for å representere Møre og Romsdal fylke ved Distriktskampanjen «Ut av trengsela». I høve denne kampanjen vart filmen «Når kassa er tom» laga. Kyrre og Baarelaget stod for musikken og Kyrre hadde ei lita rolle i filmen saman med bandet sin buss «Gadaffi» (Det var ein mod. DAF!). Filmen vart vist på TV.og m.a. distribuert til alle skular i landet.

4

5 og bandet fekk jobb på Stiklestad, «Dialæktråkkfestivalen 1983». Neste større oppgåve vart Glopperock På denne tida byrja gruppa å spele rundt om på Nordvestlandet i stor stil. Dei opplevde at Blide mannj ( - ej liiiikakje auene hass) vart svært populær. Singelen selde godt og gutanje var i siget! Ein legendarisk tur til Bergen, for ein jobb på «Hulen», vart også avvikla, med full pressedekning. Snøras, kollisjonar og Rock n' Roll! Ny buss måtte kjøpast inn og vanlege folk kunne ikkje lenger ferdast trygt utandørs. I 1987, etter nokre gode år i bandet, takka Ivar Bjarne for seg for å flytte til Oslo. Jarle Ringset frå Sykkylven kom inn som ny trommeslagar. I åra hadde bandet spelejobbar pr. år - mest på lokalet på Nordvestlandet. Mykje speling og øving gjorde no at bandet var godt samspelt. Det kan høyrast på singelen «Med gitar» som vart innspelt i Sigma lydstudio i Teknikar var Yngve Sætre frå Ørsta. Han er no ein kjend musikar og produsent, m.a. for Morten Abel Yngve spelte i det bandet Arne var med i før han byrja i Baarelaget og kjende difor karane godt frå før. Herifrå vart derfrå I 1989 måtte Jarle slutte for å flytte til Oslo pga jobb. Kva no? Bandet hadde eksistert i 9 år, spela mykje, og karane hadde så smått byrja å gå lei. Etter nokre månader i uvisse, rykte likevel foten såpass at eit møte måtte til. (Baarelaget sine «møte» er legendariske.) Raske avgjerder førte til at bandet vart reorganisert. Inn kom Hogne Fjukstad på trommer og Svein Erik Aamås på keyboard. Begge var frå Volda. Det vart med ein gong klart at skulle det ha ei meining å fortsetje måtte det lagast ny plate! «Herifrå» vart innspelt i Volda på leigd utstyr frå Molde lydstudio. Prosjektet vart omfatta med stor lokal interesse. Plata vart ferdiggjord og miksa i Sigma lydstudio i Bergen, nok ein gong av Yngve Sætre. Totto Nilsen stilte som vanleg med eit par sterke bidrag. I 1990 kom plata ut. Masse avtalar var gjorde om radio, avis Dei aller første spelejobbane hadde Baarelaget i Porsekjellaren i (sjå framsida). Dette var på den tida den store samlingsstaden for studentane. Studentsamfunnet og jazzklubben i Volda var trufaste arbeidsgjevarar for m.a. Baarelaget - og «Nåregs Blaalag» som hadde Totto og Øyvind Elgnes (Elg) mellom medlemmene. Etterkvart utvikla det seg ein konkurranse mellom banda om kven som kunne lage mest dogg på speilflisene som danna dekoren på veggane. Bandet har hatt to bilar. Den første vart kjøpt i 1983 og var ei ihelrusta blå Mercedes varevogn. Dette var truleg tidenes dårlegaste bilkjøp. Etter eit år i drift vart bilen seld omtrent for kostnadane ved å setje bilen i stand slik at han i det heile teke kunne seljast. Den neste bilen var ein DAF buss, 1967 modell med ny motor, som bandet hadde i mange år. Bussen var umogleg å køyre og hadde gearkasse for venstrekøyring, men synte seg som ei svært driftsikker vogn. Og det er visstnok planar om ein bokserie som skal skildre dei løyene som gjekk føre seg i denne bussen på åttitalet. Etter ei speling på Bjørkedalen i 1990 vart bussen seld til eit entrepenørfirma for tre flasker brennevin. Han har etter seiande tenestegjort som personalbrakke like fram til våre dagar.

6

7 og anna promotering. Og kva skjedde dagen før dette skulle skje? Jau: Kong Olav døydde og Gulf-krigen tok til. Det var eit fantastisk utgangspunkt for å få merksemd for ei plate utgitt av eit rocke-band frå Sunnmøre! Lanseringa vart difor ikkje den aller beste, likevel vart det etter kvart bra merksemd frå media - radio for det meste. «Ferjemannj på vei» vart ein lokal hit. Spelejobbar fylgde i kjølvatnet av lanseringa. Bandet fekk organisert eit verdig 10-årsjubileum og framtida såg lys og fager ut. Likevel - gneisten mangla, bandet var ikkje det det hadde vore, gutane hadde blitt «vaksne». «Time to move on», tenkte Kyrre på engelsk, og i 1991 tok han med seg familien og flytta til Austlandet. Eit kapittel var over. Byrjinga av neste halvpart For å betale gjeld heldt karane det gåande i 1992, med Kyrre flygande heimatt til spelejobbar. Tre traurige dagar på hotellet i Sykkylven påska 1993 vart siste jobb med Hogne og Svein Erik, men det visste ingen då. Fram til 1995 skjedde det ingenting. Ingen snakka likevel om at det var slutt med Baarelaget. Medlemane spelte i band kvar for seg. Sterke sosiale band hadde utvikla seg mellom besetninga Arne, Kyrre, Kjell Rune og Ivar Bjarne. Etter at Kyrre flytta til Ørsta i 1995 og diverse «møte» (sjå ovanfor) vart avhaldne, var konklusjonen klar: Sunnmøre Baarelag består, og det med Ivar på trommer! Dei fekk spele tre jobbar saman. Ein i Oslo for «Sunnmørsringen», ein jobb i Volda på «Det Grøne treet» - og til sist den legendariske kvelden på Porsekjellaren i februar Ein fantastisk kveld for oss som var der. Musikk, ord og ånd vart eitt, og heile ideen med Sunnmøre Baarelag fekk sitt unike uttrykk. Dette vart den siste spelejobben Ivar Bjarne fekk vere med på. 14 dagar etter fekk han kreftdiagnosen. Han døydde 4 månader seinare på Ullevål sjukehus. Han er no gravlagd i Ørsta. Det var ingen tvil: Baarelaget måtte fortsetje og Jarle Ringseth måtte erstatte Ivar Bjarne! Jarle var klar, og bandet fekk sin «debut» under Dei Nynorske Festspela Det vart 6 jobbar på rad, m.a. for 800 ungdomsskuleelevar. I tillegg vart det kjempestas på Rogne, Haram kommune. Åra etter heldt Baarelaget målsetjinga om å spele 7-10 kveldar i året saman med Jarle. Våren 1997 gjekk Mange spelejobbar har gjort at bandet har treft mykje godtfolk. Ikkje alle berehjelparar har vore like kunnige om kva dei har vore med på. I Norddal var det eingong ein kar som var så imponert over dei store PA-kassene bandet hadde med seg at han utbraut: «Hårri bøkari for nåkre store bikrofona de he kare..! Etter at Ivar Bjarne døde bestemte kona hans Sissil Hovden at Kyrre, Arne og Kjell Rune skulle arve trommesettet hans. I «Norsk Rock- og Pop leksikon» som kom i 2005 er det ein artikkel om Sunnmøre Baarelag. Den første storturen gjekk til Namdalseid i Det var så kaldt at ølkassa til lydteknikar Per Arne botnfraus. Scenelysa vart gløymde heime og kvelden vart avvikla med litt juletrebelysning i selskap med trønderske pønkarar som i rein frustrasjon over sunnmørsk dansemusikk fann ut at dei likegodt måtte knuse alle doa. Heimturen vart prega av desperat øltining og sovestopp på Støren med motoren i gang og full musikk på stereoanlegget. I 1987 fekk bandet vite at dei var den nest mest spelte norskspråklege gruppa på NRK. Platearkivet på Marienlyst ringde for å bestille ei ny plate for den gamle var utsliten!

8 bandet i studio, med vikar Frode Sundnes frå Ørsta på trommer for å spele inn fem nye låtar. Dette vart dei første nye låtane bandet øvde inn sidan 1989! Lange avstandar og mykje reising gjorde at Jarle Ringseth slutta i bandet sommaren Han vart dermed førstemann som har slutta friviljug i bandet to gonger. Bandet er han stor takk skuldig for desse åra. Jarle innehar livsvarig æresmedlemsskap i bandet og gratis tilgjenge til alle konsertar som bandet held! Nok ein gong var det ingen tvil om kven som skulle ta plassen bak trommene. Frode var rette mannen og valet stod mellom han og ingenting. Heldigvis vart det Frode. Han er ørsting - og slik vart alle medlemane i Baarelaget samla i Ørsta for første gong. Dermed var det duka for større aktivitet, m.a. med øvingar, nye songar og full gass! Etter eit år med spelejobbar og øving var bandet klart for eit nytt prosjekt. Bandet byrja innspelinga av ny CD ein god del eldre, men framleis med same trongen. Ny teknologi gjorde at innspelinga for det meste kunne foregå heime i Kyrre si stove. I heimekoslege omgjevnader og med god hjelp frå Audiofarm studio og Svein Erik Åmås, laga bandet sin mest rocka og spanande produksjon til no. Yngve Sætre stod for sluttføringa av lyden i sitt studio, Duper studio i Bergen. I August år 2000 vart bandet sin tredje CD-produksjon - «KNALL»- ferdig. Plata syner eit Sunnmøre Baarelag som spelar betre enn nokon gong. Som vanleg vart utgjevinga fylgd av spelejobbar, både heime og ute. Kritikarane sin dom over produksjonen var eintydig positiv, og sjølv om bandet ikkje fekk like stor merksemd mellom publikum som i dei glade åttiara, var det likevel nok aktivitet til å halde hjula godt rullande nokre år. Heimatt Arne og Kyrre rekna ein gong ut at i løpet av alle desse åra har Baarelaget halde over 1000 konsertar og opptredenar av ulikt slag. Når bandet no har 25-årsjubileum har det likevel vorte naturleg at aktiviteten i bandet ikkje held same nivået som det ein gong gjorde. Dei fleste medlemane har vore tidvis opptekne i andre prosjekt, der spelingar med Baarelaget så og seie har vorte som «ein tur heimatt», kjent og kjært. Og ein sluttar ikkje med å reise heim innimellom. Det vil alltid vere ein viss aktivitet og liv i Sunnmøre Baarelag. Medlemane i bandet sluttar aldri å undre seg over levekrafta songane har mellom publikum. Allsongen hjallar mellom veggane på spelejobbane og «Bertil i frå Berknes» er vel no å rekne mellom dei aller eldste av samtlege rånarar i Ørstabygda. Rykta vil ha det til at han i det siste også er innleigd som manager og åndeleg vegleiar for Vassendgutane.

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia

Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia 1 Gøymde seg heime på Silda i 3 årtyskarane på razzia kvar veke! Mons Silden visste ikkje at han var ettersøkt og gjekk i land rett forbi vaktene Artikkel i Sunnmørsposten 197? Våren 1942 spreidde dei

Detaljer

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle

Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle : : Nyhende : År... Inn i eit nytt korpsår med god ballast frå det gamle (2010-01-10) Då er vi i gang med eit nytt korpsår, godtfolk. Det skal bli spennande

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst.

Detaljer

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid

Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Maritimt Møre i møte med ei kunnskapsintensiv framtid Forskingsdagane 2013, Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik 23. september 2013 Finn Ove Båtevik Else Ragni Yttredal Marthe Hanche-Olsen Viktige faktorar

Detaljer

BROSJYREMAGASIN FOR HØYANGER KOMMUNE

BROSJYREMAGASIN FOR HØYANGER KOMMUNE Smakebitar og annonsemodulkart BROSJYREMAGASIN FOR HØYANGER KOMMUNE Produsert av Finurlig Tlf: 977 71 113 / e-post: stig@finurlig.no / nett: www.finurlig.no TUNGROCK & LETTMETALL TUNGROCK & LETTMETALL

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

Den store opningshelga

Den store opningshelga SYNSTE MØRE TORSDAG 9. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010 NR 32 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Går ut over livskvaliteten Sjølv på ein dag med gunstig vind og liten aktivitet ved Sibelco Nordic si verksemd,

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009

Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Eit informasjonsmagasin frå vanylven kommune nr. 1-2009 Verdivalet Rimelege bustader, nærleik til familien, rom plass og nettverk gjorde at familien Berget slo rot på Åheim Side 6-7 EIN GRUNN TIL Å SMILE

Detaljer

ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013

ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013 ULLAHOLM BÅTKLUBB 10. års jubileum 2003-2013 Ein kveld hausten 2003 sat ein gjeng på KaffeBaren i Ulstein vik å såg ned på hamna der Ullaholm låg, brannskada å fæl. Båten hadde akkurat komt ut på finn.no

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

En kompetent arbeidskamerat. Det beste i livet er GRATIS! 1. oktober 2008. Opplag 20.000. Opel Vivaro. Fra ca. kr. 213.400,- eks. mva.

En kompetent arbeidskamerat. Det beste i livet er GRATIS! 1. oktober 2008. Opplag 20.000. Opel Vivaro. Fra ca. kr. 213.400,- eks. mva. Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

Christian Gaard Trandal

Christian Gaard Trandal Christian Gaard Trandal 5. og 6. juli www.trandalblues.no Velkomen til Trandalblues Noregs vakraste bluesfestival! Mellom bratte og blå fjell i Hjørundfjorden på Sunnmøre er Trandalblues godt etablert

Detaljer

Reketråling på Grønland

Reketråling på Grønland Reketråling på Grønland 12. november 1975-25. januar 1976 Molde, desember 2000 Knut Hallvard Ulla I N N H A L D M-244-H "REMTOFT" 2 PÅ TUR TIL GRØNLAND? 3 MANNSKAPET 4 KLARGJERING 7 OVERFARTEN 8 GRØNLAND

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal

Paul Auster. New York-trilogien. Oversatt av Asgjerd Taksdal Paul Auster New York-trilogien Oversatt av Asgjerd Taksdal Tilbakemeldinger vedrørende denne boken kan sendes til ebok@aschehoug.no Originalens tittel: The New York Trilogy Copyright 1985, 1986, 1987 by

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 3-2012 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 3-2012 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 3-2012 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Gardakjerring side 8-9 Glam og rustikk på Eidså side 3-5 2 3 Dette er den niande utgåva av magasinet

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv?

2 Sjå oppgåve 1. Kva heiter verba i infinitiv? VERB 1 Strek under verba i teksta. Familien står opp klokka sju. Luisa bruker lang tid på badet. Først dusjar ho og vaskar håret. Så tørkar ho seg, føner håret og sminkar seg. Leo må alltid vente. Klokka

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer