Prosjektrapport VipsMarius Aasebø Hauken Kunsthøgskolen i Bergen Visuell kommunikasjon, 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport VipsMarius Aasebø Hauken Kunsthøgskolen i Bergen Visuell kommunikasjon, 2010"

Transkript

1 Prosjektrapport Vips Marius Aasebø Hauken Kunsthøgskolen i Bergen Visuell kommunikasjon, 2010

2 One of the very nicest things about life is the way we must regularly stop whatever it is we are doing and devote our attention to eating. ~Luciano Pavarotti 2 3

3 Forord Takk til Helene for støtte og hjelp gjennom hele denne prosessen - og for at du fremdeles tør å smake på de merkelige mateksprimentene mine. Takk til Sveinung for fantastiske bilder. Det hadde ikke blitt så bra uten din hjelp! En stor takk sendes også til Øystein Klakegg for lån av fotostudio, håper det ikke lukter fisk der fremdeles. Takk til Mamma, Pappa, Svein, Anne, Frank, Robin og andre venner, familie og medstudenter som gjennom hele prosjektet har gitt meg konstruktive og verdifulle tilbakemeldinger og innspill. Og til slutt: en virkelig stor takk til Jorunn Småland og Mosse Sjåstad for å kontinuerlig få meg til å se på oppgaven med nye øyne og pushe meg videre! 4 5

4 Innholdsfortegnelse Forord Prosjektbeskrivelse Bakgrunn Hovedproblemstilling Underproblemstilling Utdyping av problemstilling Hvorfor jobbe med dette? Analyse Kokebøker Kokebøker og historikk Definisjoner Layout Kokebøker og foto Kokebøker og tekst ANALYSE Inter-aktive kokebøker Min Meals Matprat Matglede AllRecipes Ratio Whole Foods Market Recipes Interaktive kokebøker oppsummering Utforskning/skissering Produksjon Ferdiggjøring Produktpresentasjon og Produktvurdering Vips Konsept og begrensninger Format og plattform Fargebruk Bilder Typografi Interaktivitet Vurderinger Vurdering av produktet Vurdering av prosessen Utvidelser Mot slutten Litteraturhenvisninger Temabøker Kokkebøker Applikasjoner faglitteratur Analyse Konklusjon Designstrategi Målgruppe Visjoner Kommunikasjonsstrategi -. hva vil jeg kommunisere? Posisjonering Flater og media Gjennomføring Struktur, oppbygning og arbeidsmetoder Analyse Planlegging/Konseptutvikling

5 Jeg har i min bacheloroppgave undersøkt hvordan man ved hjelp av en interaktiv kokebok, kan hjelpe travle personer til å få et bedre kosthold og matopplevelse i hverdagen. Løsningen har blitt Vips, en interaktiv kokebok laget for iphone som skal gi et variert og sunt kosthold. Den er basert på ukemenyer og skal hjelpe folk gjennom hele matlagingsprosessen: fra planlegging til innkjøp og gjennomføring. Denne rapporten utgjør den teoretiske delen av min bacheloroppgave i fagområdet visuell kommunikasjon. Den beskriver sluttproduktet og hele prosjektet fra startfasen i uke 5 til ferdiggjøringen i uke 16. Denne teoretiske delen leveres inn 2 uker før den praktiske delen av prosjektet og skrives dermed før prosjektet er helt ferdigstilt. 8 9

6 1. Prosjekt-. beskrivelse 1.1 Bakgrunn Etter at jeg flyttet hjemmefra observerte jeg at foreldrene mine begynte å slurve med middagene i hverdagen. Måltidet var ikke lengre familiens samlepunkt, og dermed spilte det ikke så stor rolle lengre. Min mor fortalte at hun gjerne satt litt lengre på kontoret, slik at min far skulle komme hjem før henne og begynne på middagen. På denne måten slapp hun slitet med å trylle sammen en rett i hverdagen. Problemet deres var ikke at de ikke kunne lage mat, for ved selskap kunne de trylle frem de deiligste retter. Problemet oppstod i den travle hverdagen. Det oppstod i det de dro fra jobb og tenkte «Hva skal vi ha til middag i dag?». Middagslaging kan for mange bli et ork i en travel hverdag. Kanskje dette er en av grunnene til helseproblemene vi har sett komme de siste årene? Det er grunn til bekymring når folk dropper middagen fordi det ofte er det eneste måltidet som inneholder grønnsaker i løpet av en dag. Det finnes utallige kokebøker, og de fleste emner innenfor kokkekunsten har etter hvert blitt dekket. Felles for mange av disse er at de fungerer som oppslagsverk. Matrett på matrett blir presentert, og kanskje det ikke alltid er det som trengs i det du lurer på hva du skal ha til middag? 1.2 Hoved-. problemstilling Hvordan gi en matopplevelse for den travle, yrkesaktive person i hverdagen? 1.3 Under-. problemstilling Hvordan kan prosessen fra du velger rett, handler inn og lager maten designes? Hvordan kan man gi rikere veiledning og hjelp under matlagingen? 1.4 Utdyping av. problemstilling Med matopplevelse mener jeg en positiv opplevelse knyttet til mat i hverdagen, som gir deg noe mer enn bare å bli mett. Å få servert en kjedelig poselapskaus ukentlig er et godt eksempel på noe jeg ikke anser som en matopplevelse. I dagen samfunn har de fleste til en hver tid med seg mobiltelefon. Den er dermed lett tilgjengelig og mye brukt i hverdagen. Det er derfor naturlig å se på mobiltelefonen som et potensielt medie for denne oppgaven. 1.5 Hvorfor. jobbe med dette? Mat er en viktig del av livet. Heldigvis, vil jeg si, for ved siden av å være livsnødvendig kan det jo være utrolig godt også! Mat er viktig for humøret, men først og fremst er det viktig for helsen. Det å ha nok kunnskap om mat til å ha et velbalansert kosthold må ikke undervurderes. De fleste livsstilsykdommer kommer for eksempel av dårlig kosthold. Hverdagen vår blir stadig travlere, og flere og flere hopper gjerne over middagen eller tar med seg take away fra nærmeste hurtigmatkjede fremfor å lage mat selv. Dermed får vi i oss minimalt med grønnsaker, noe som bør være grunnpilaren i ethvert kosthold. Har matgleden forsvunnet helt? Er hverdagen blitt for travel til at vi orker å planlegge og lage middag? For min del er matlaging nesten meditativt. På kjøkkenet kan jeg slappe av, eksprimentere, nynne, smake, glemme alt annet og glede andre. Forhåpentligvis kan besvarelsen på min bacheloroppgave hjelpe andre med å finne denne samme, enkle gleden med matlaging i hverdagen. ANALYSE For å få en større forståelse for mediet jeg skal jobbe med og hvordan det er bygget opp, har jeg gått gjennom en mengde kokebøker. Dette har resultert i en omfattende, todelt analyse. Del én omhandler vanlige kokebøker i bokform, mens del to omfatter interaktive kokebøker for iphone. Størsteparten av denne prosjektrapporten er viet til denne analysen. Om du synes den er for detaljert, kan du gå rett til konklusjonen (s. 28) og lese videre derfra

7 2. Analyse. Kokebøker I denne delen av analysen vil jeg gå nærmere inn på forskjellige kokebøker og hvilke virkemidler de benytter seg av. Formålet med denne analysen er å se nærmere på ulike kokebøker, og hva som fungerer og ikke fungerer med dem. Siden dette er en såpass stor kategori av bøker, ønsker jeg å få et mangfold i analysen. Istedenfor å gå nærmere inn på én og én kokebok, vil jeg heller se grovt på flere, slik at det er lettere å få et overblikk over hvordan kokebøker ser ut og fungerer i dag. Men hva er en kokebok? For å kunne ta et utvalg av bøker jeg skal analysere, må jeg først definere hva en kokebok vil si i denne oppgaven. De fleste vil nok være enig i at en kokebok må ha matoppskrifter. Det kan med andre ord ikke være en bok om mat og råvarer som ikke har en eneste oppskrift. Et annet viktig moment er etter min mening at forfatteren må ha gjort en vesentlig avgrensning. I alle kokebøker er det selvfølgelig gjort en avgrensning, men det bør være tydelig at forfatteren har hatt et mål og valgt vekk noe bevisst. Med andre ord er ikke større «matleksikon», altså bøker med tusenvis av oppskrifter tatt med under denne definisjonen. Kort oppsummert er definisjonen på en kokebok i denne analysen: «En bok med oppskrifter på mat hvor det er gjort en tydelig avgrensning.» Innenfor denne definisjonen på kokebøker er det fremdeles et vell av kokebøker å ta for seg. For å avgrense analysen, og gjøre den mest mulig relevant, har jeg valgt å se på kokebøker som fokuserer på den hverdagslige middagen. Disse bøkene kan gjerne ha innslag av desserter og mer kompliserte selskapsretter, men hovedsaklig skal fokuset være hverdagsmat. Dette innebærer at bøker med tema som festmat, gourmetmat ol. ikke er tatt med. 2.1 Kokebøker og historikk Opprinnelig ble matoppskrifter overlevert muntlig fra mor til datter og fra kokk til lærling. Etter en stund begynte flere å skrive ned notater for å huske de viktigste detaljene. Kokebøker som var håndskrevne var derfor vanlig i hele Europa fra middelalderen. Da trykkingen ble oppfunnet, revolusjonerte dette kokkekunsten, siden kokebøker nå kunne bli allemannseie. I vår tid blir det stadig gitt ut nye kokebøker i form av bøker, tidsskrifter, iphone-applikasjoner ol. Oppskrifter får også stadig mer spalteplass i aviser og ukeblader. 2.2 Definisjoner Etter å ha sett nærmere på, og valgt ut, forskjellige kokebøker er det tydelig at de kan deles inn i to ganske klare kategorier. Den ene kategorien er kokebøker med et spesielt tema, hvor forfatteren ikke er spesielt fremtredende. Denne typen bøker vil heretter bli kalt «temabøker». Bøkene i denne kategorien har i all hovedsak enkle oppskrifter og bilder av hver oppskrift. Eksempler på denne typen bøker er «Rask hverdagsmat» og «Bollemat». Bøkene i den andre kategorien er personlige kokebøker hvor forfatteren er mer fremtredende, og gjerne avbildet på forsiden. Denne kategorien vil fra nå av bli kalt «kokkebøker». Bøkene i denne kategorien er gjerne mer personlig, både i språk- og bildebruk. Her er det ikke bare de forskjellige rettene som er i fokus, men også stemningen og kokken. Eksempler på denne typen bøker er «Jamie s Ministry of Food» og «Nigellas fristelser». I analysen av kokebøkene vil jeg ta for meg de forskjellige kokebøkene i dis- se to kategoriene hver for seg. Bøkene denne analysen innbefatter, står sortert etter kategori i litteraturlisten bakerst. Om jeg går nærmere inn på en kokebok, vil jeg nevne navnet på boken. Nærmere informasjon om boken vil stå i litteraturhenvisningen. 2.3 Layout Temabøker Layouten i de fleste av disse bøkene er ganske lik. De er basert rundt en oppskrift på den ene siden, og et heldekkende bilde av retten på den andre siden. Noen bøker, slik som «Hverdagsmat», har mange oppskrifter på den ene siden, og bilde av én av oppskriftene på den andre siden. Dette blir etter min mening lett forvirrende, siden det ikke alltid er tydelig hvilken rett som er avbildet. Samtidig er jeg av den oppfatning at samtlige oppskrifter i en kokebok bør være avbildet, siden dette gir folk noe å gå etter og er en god appetittvekker. Noen av temabøkene har innledningskapitler knyttet opp mot temaet til boken, før oppskriftene begynner. Dette kan være tips og triks til rettene, kostholdstips eller rett og slett informasjon om ingrediensene. Dette fungerer ofte bra etter min mening. Formålet med boken blir ofte litt klarere, og du sitter gjerne igjen med en merverdi i tillegg til en bråte med oppskrifter. Starten på hvert kapittel pleier også å være litt annerledes fra resten. I flertallet av bøkene er det vanlig med et enkelt bilde av mat innenfor det kapittelet, samt tittelen og kanskje en liten beskrivelse av kapittelet. De mest vellykkede bøkene i denne kategorien, etter min mening, har nærmere informasjon om maten kapittelet omhandler, eller variasjoner av rettene mot slutten av kapittelet. Dette gjør nemlig boken mer anvendelig ved at du får mer forståelse av rettene og potensialet de har. Fargebruken i de fleste bøkene er relativt moderat. Stort sett er det eneste av farger som finnes på bildene. Ellers går det i svart tekst på hvit bakgrunn med unntak av overskriftene, hvor flere kokebøker benytter seg av en farge. Et par av bøkene innenfor denne kategorien har også farget bakgrunn på noen sider og felt de vil ha fremhevet. Dette gjelder f.eks. ved variasjoner av forskjellige retter, eller enkle tips til maten. Ved å skille ut denne informasjonen visuelt på denne måten, blir det lettere å finne frem til denne informasjonen, samt å se bort fra den om man ønsker det. Temabøkene jeg gikk grundigere gjennom i analysen. Se litteraturhenvisning for mer spesifisert info

8 Kokkebøkene jeg gikk grundigere gjennom i analysen. Se litteraturhenvisning for mer spesifisert info. De fleste bøkene i denne kategorien har teksten delt opp i spalter, unntakene her er om boken er for liten til at spalter er praktisk. Som oftest er ingrediensene tydelig skilt fra fremgangsmetodene. Dette er i de fleste tilfeller gjort ved å ha ingrediensene i bold eller italic, eller ved å ha de i en spalte for seg selv. Dette fungerer greit, siden du gjerne kjapt må få oversikt over hva du skal handle inn. Noen av kokebøkene er også flinke til å spesifisere hvor lang tid det tar å lage retten, hvor mange personer det er beregnet for, samt en egen beskrivelse av retten Kokkebøker Layouten i disse kokebøkene er mer varierende, og ikke så lik som i den forrige kategorien. Siden bøkene i denne kategorien er mer personlig påvirker dette layouten, som derfor er mer unik for hver bok. Noe som er spesielt tydelig her er at det er mindre bruk av spalter i tekstene. Bøkene er heller ikke så systematisk bygget opp som de i den andre kategorien. De er mer dynamisk, og det er ikke bare oppskrift på oppskrift før et nytt kapittel begynner med enda flere oppskrifter. Fargebruken i disse bøkene er mer sprelsk og variabel. Dette gjelder spesielt overskriftene, men også enkelte av ingrediensene har en annen farge enn resten av teksten. Flertallet av bøkene benytter seg derimot ikke av så tydelige virkemidler for å skille ingrediensene fra fremgangsmåten. Dette er nok fordi det stort sett er snakk om bøker med en spalte, slik at linjene med ingredienser blir automatisk vesentlig kortere, og skiller seg på denne måten naturlig ut. Av denne grunn er det ikke nødvendig med så mange andre visuelle grep for å skille ingrediensene fra fremgangsmetoden. Bøkene i denne kategorien er ikke redd for å benytte seg av plass. Her kan litt tekst og en bakgrunnsfarge for eksempel rettferdiggjøre plass på et helt opp- slag, noe du ikke ser i temabøker. Det er også rikere bruk av bilder, noe jeg kommer nærmere inn på senere Oppsummering Layouten på de forskjellige kokebøkene er ikke drastisk forskjellig, men det er en viss forskjell mellom bøkene i de forskjellige kategoriene. Det at kokkebøkene er mer dynamisk, og ikke så strukturert bygget opp som temabøkene, er nok en av de største forskjellene mellom kategoriene. Noe som etter min mening fungerer bra layoutmessig er å gjøre valgfrie tips og variasjoner visuelt annerledes enn resten. På denne måten kan man velge om man vil benytte seg eller ikke av denne informasjonen, noe som ikke er så lett om dette f.eks. bare står på slutten av en fremgangsmetode. 2.4 Kokebøker og foto Temabøker Bildene i disse bøkene benytter seg mye av nærbilder med stor blenderåpning slik at bare deler av motivet er skarpt. Bildene virker også tydelig oppstilt, for at maten skal presenteres mest mulig delikat. Lyssettingen i disse bøkene er tradisjonell, og de benytter seg mye av utsnittsbilder av maten. Det er ingen stemningsbilder i bøkene, stort sett bare bilder av de forskjellige rettene. Bildene er uten et personlig preg eller stil og virker veldig nøytrale - de prøver bare å vise maten på best mulig måte. Dette gjør at kokebøkene får et veldig nøytralt preg og at de lett blir mer en bok du blar raskt igjennom for å se om det er noe du har lyst på. Det nøytrale preget gjør også at bøkene lett blir glemt i mengden av kokebøker på markedet i dag Kokkebøker Bildene i disse bøkene skiller seg en del fra bildene i temabøkene. De fleste i denne kategorien har også nærbilder av den ferdige maten hvor bare deler av motivet er skarpt, men det er i tillegg bilder underveis som viser prosessen, gjerne med enkelte utsnitt av forfatteren i aksjon. Disse bøkene benytter seg også aktivt av mer stemningsskapende bilder, som ikke nødvendigvis har med den ferdige retten å gjøre. Dette varierer gjerne etter temaet til boken, men dette kan eksempelvis være bilder av familien til forfatteren som er med på kjøkkenet, eller en fest kokken har invitert til. I «Familiekokeboka» er det også spredd forskjellige dypetsede ingredienser rundt omkring i boken, noe som gir boken et mer naturlig og hverdagslig preg. Dette gir preg av fokus på basisvarer, samt at «det ikke er så nøye». Dette ser du gjerne igjen i bildene av de endelige rettene også - rettene er gjerne ikke så perfekt danderte som bøkene i den andre kategorien. Grunnen til dette er nok for å bevisst virke mer hverdagslig, samt fordi de supplerende bildene til de endelige rettene gir en stemning til boken, slik at rettene ikke står helt for seg selv. Dette gjør også boken mer levende og mer spennende å bla i, og kanskje lettere å plukke opp igjen Oppsummering Foto er en veldig viktig del av en kokebok. Det er gjerne i størst grad foto vi ser på når vi skal velge en rett. En kokebok kan gjerne ødelegges totalt om bildene ikke fungerer, eller ser delikat ut. Samtidig er det viktig at maten ikke er altfor pent arrangert og dandert, slik at det ser uoppnåelig ut å lage den. 2.5 Kokebøker og tekst Temabøker Tekstene i denne kategorien kan lett bli veldig anonyme. Når forfatteren ikke tar en tydelig rolle har boken lett for å bli en oppramsing av oppskrifter. Enkelte av bøkene i denne kategorien går nærmere innpå tema og kommer med små tips underveis. Dette hjelper på, og gir 14 15

9 liv til bøkene. Allikevel har disse bøkene en tendens til å bli litt lik fagbøker uten en spesiell avsender Kokkebøker Kokebøkene i denne kategorien kjennetegnes ved å være veldig personlige. Forfatteren av disse bøkene deler gjerne historier, tips og triks som de har lært gjennom årene. Ved å knytte små anekdoter til de forskjellige rettene, blir maten samtidig mer delikat og lettere for leseren å huske igjen ved en senere anledning. Fremgangsmåten til oppskriftene er også gjerne mer personlig skrevet. Mens de fleste bøkene innenfor temakategorien bare beskriver hva du skal gjøre, har for eksempel Jamie Oliver en mer personlig stil i sin bok «Ministry of Food». Her skriver han blant annet: «(...) - ikke bry deg om teknikken, bare hakk i vei til det virker greit». (s.177) Dette viser at det ikke er så nøye om du ikke har helt kontroll med kniven og får deg gjerne til å senke skuldrene litt. Slike bøker gir gjerne mer rom for å snakke rundt maten og gir deg flere tips og innfallsvinkler til måltidet. Bildetekster er også mer utbredt i denne typen bøker, siden alle bildene ikke bare viser ferdige retter ved siden av oppskriftene Oppsummering Tekst er naturlig nok en svært viktig del av en kokebok, siden det er her det står hva du skal gjøre og hvilke ingredienser du skal bruke. I tillegg til dette er det etter min mening viktig med en egen beskrivelse av retten i en god kokebok. Den gir deg gjerne tips om hva retten passer til, og kan gi deg bilder i hodet av maten. Én liten setning er nok, men det er denne beskrivelsen, samt bildet av retten som avgjør om du kommer til å lage retten. Fjerner du én av disse elementene minsker sannsynligheten for at måltidet blir laget. 3. ANALYSE Interaktive kokebøker I denne delen av analysen vil jeg gå nærmere inn på interaktive kokebøker. Dette er et noenlunde nytt medie, som dermed ikke er like utbredt som vanlige kokebøker. Siden disse kokebøkene kommer til å være direkte konkurrenter til mitt produkt, vil jeg gå nærmere i detalj på de enkelte kokebøkene og se hva som fungerer og ikke fungerer. For å avgrense analysen har jeg valgt å gå nærmere inn på noen kokebøker som fungerer på forskjellige måter, slik at det går an å få inntrykk av mulighetene interaktivitet gir i kokebokmediet. Jeg har bevisst utelukket nettsider siden mesteparten av disse fungerer mer som oppskriftsleksikon enn kokebøker, samt at disse ikke er en direkte konkurrent til mitt produkt Min Meals - Jamie Olivers kokebok for iphone «20 min meals» sin førsteside 20 Min Meals er Jamie Olivers 15. kokebok. Den består av enkle oppskrifter som kan lages i løpet av 20 minutter Matoversikt Hovedskjermen er delt inn i forskjellige kategorier som «easy pasta», «tasty stirfries» og lignende. Dette fungerer etter min mening greit, men antall valg kan virke litt overveldende ved første øyekast. Ved å gå videre inn på en av kategoriene får du opp en ny liste, denne gangen over rettene innenfor denne kategorien. De er kun nevnt med navnet, og om du ønsker nærmere informasjon og bilde av retten må du klikke på den. Programmet viser altså ikke bilde av retten før du faktisk har valgt den, noe jeg finner litt problematisk. Det er mye mer fristende å navigere etter retter om du har noe visuelt å forholde deg til, og ikke bare et navn. Retten «Rigatoni arrabiatta» sier meg for eksempel ingenting om hva det er snakk om, og sannsynligheten for å scrolle forbi er stor Oppskrifter Når du har valgt oppskrift, får du presentert et stort bilde av retten du har valgt, samt navnet og en liten beskrivelse. En veldig fin detalj her er at om du snur telefonen og legger den horisontalt, vil et bilde av retten dekke hele skjermen, slik at du får se nærmere på maten. I hovedvisningen er det også noe applikasjonen kaller «handy videos» under beskrivelsen av retten. Dette er enkle, korte videoer med små tips som kan være relevante for gjennomføringen av matlagingen. Disse videoene går gjerne igjen ved flere av oppskriftene, siden flere oppskrifter gjerne har samme ingredienser, og like tips dermed blir relevante. Dette fungerer etter min mening greit, siden de inneholder tips som kan gjøre retten, samt kjøkkenhverdagen din enklere. Samtidig er det noe du lett kan velge vekk om du har det travelt eller ikke bryr deg

10 Screenshot av ingrediensliste Screenshot av detaljvisning i «20 min meals» I oppskriftseksjonen kan du gå videre til undermenyen «You ll need», som er en liste over ingrediensene. Mengden av retten tilpasser du oppe i høyre hjørne av skjermen, hvor du kan klikke på et ikon og justere mellom 2 og 4 personer. Grunnen til at denne undersiden heter «You ll need», fremfor «Ingredients» er at siden er delt inn i ingredienser du trenger, samt utstyr du trenger for å lage retten, et oversett område i flere kokebøker. Nederst på ingrediens-listen er det en knapp med mulighet for å legge til ingrediensene i den globale handlelisten. Dessverre er det ikke støtte for å bare legge til enkelte ingredienser i handlelisten om du har mesteparten hjemme. Jeg vil senere i analysen komme tilbake til denne handlelisten. Videre fra ingrediensene kan du gå til «steps». Her blir du bedt om å rotere telefonen, slik at den ligger vertikalt istedet. Ved å gjøre dette får du opp store kort som dekker hele skjermen. Med en flipp bevegelse, en vanlig iphone konvensjon, får du se neste instruksjon. Ved å dobbelttrykke to ganger på skjermen får du opp et bilde for den instruksjonen du er på. Et nytt dobbelttrykk, og du kommer tilbake til den tekstlige instruksjonen. Under instruksjonen står ingrediensene, samt mengden, du skal bruke i hvert steg. Dette sparer deg for å gå ut av instruksjonene og tilbake igjen til ingredienslisten for å se på ingredienser og mengde. En annen fin detalj her, om du ikke har telefonen din på lydløs, er at det blir lest opp forskjellige tips ved enkelte av stegene Annet Som jeg tidligere nevnte, har denne kokeboken en global handleliste. Dette vil si at du ikke må gå inn på én og én oppskrift for å få handlelisten, men kan legge til flere oppskrifter i handlelisten. Handlelisten kan sorteres etter oppskrift, eller etter kategori, slik at den følger plasseringen av ingredienser i butikken din. Dette letter innkjøpene ved at du slipper å gå frem og tilbake etter ingrediensene du trenger. Det er også støtte for å legge til egne elementer til handlelisten, slik at du kan ha den komplette handlelisten din på samme sted. Muligheter for å sende handlelisten på mail ligger også innebygget, slik at det er lettere å avtale innkjøp med andre. De små korte videoene som du finner under hver oppskrift er også samlet for seg selv i denne interaktive kokeboken. Her kan du gå gjennom de forskjellige videoene, og finne oppskrifter som er knyttet til videoene om du vil prøve ut tipsene i praksis. Dette er en svært nyttig funksjon som de uinteresserte kjapt kan hoppe over, mens de som ønsker å lære mer nok setter stor pris på. Som en siste funksjon i kokeboken sin har Jamie Oliver samlet en egen underside kalt «Jamie s kitchen essentials». Her er lister og nærmere beskrivelse av hvilke ingredienser og kjøkkenutstyr du bør ha som basis på et kjøkken. Ved hver ingrediens og utstyr er det en nyttig kommentar angående hva du bør tenke på når du kjøper produktet. Selvfølgelig er det her også støtte for å legge til objekter i den globale handlelisten, noe som etter min mening fungerer svært bra. Visuelt sett legger denne kokeboken seg på en retrostil. Den benytter seg av rustikt tre som bakgrunn, og en dus grønn-blå fargepalett. Dette gir et avslappet preg til applikasjonen, noe som passer med stilen til Jamie Oliver. Illustrasjonene underveis virker derimot litt umotivert, og passer ikke helt inn i resten av stilen Oppsummering 20 Min Meals er etter min mening en velfungerende interaktiv kokebok. Den tar hensyn til dine ønsker og legger til rette for handling til oppskriftene. Jeg skulle imidlertid ønske at den hadde støtte for mer enn 2 og 4 personer og mulighet for å kun legge til enkelte ingredienser i handlelisten. Men samtidig må du uansett gå gjennom ingredienslisten for å velge hva du har/ikke har, så da kan vel dette like greit gjøres ved å fjerne ingredienser fra den globale handlelisten? Denne kokeboken har etter min mening strukket seg lengre for å presentere matlagingsprosessen på en bedre måte enn flertallet av andre applikasjoner. Spesielt spennende er bruken av foto og lyd underveis for å få en rikere veiledning. Der denne applikasjonen derimot kommer til kort er ved valg av mat og oversikt over den. Det er for mange klikk før du får presentert retten du vil se, og det blir for tungvint å gå fra en rett til en annen. 3.2 Matprat - Matprat.no sin kokebok for iphone Matprat er opplysningskontoret for kjøtt sin kokebok for iphone. Den består av et mindre utvalg av oppskriftene de har på nett. Som på matprat.no er det bare oppskrifter med kjøtt i i denne kokeboken. Applikasjonen har et veldig lettforståelig brukergrensesnitt, hvor du ved første øyekast får valg mellom kategoriene «Sunn», «Rask», «Kos», «Gjester» og «Tradisjon». Dette er inndelinger «matprat» sin førsteside 18 19

11 Listevisning av matretter i «matprat» som etter min mening fungerer svært godt, siden du gjerne vet settingen maten skal lages til. Videre i de forskjellige kategoriene kommer det opp flere valg. Kategorien «Rask» er et naturlig valg i forhold til denne analysen. Denne kategorien er delt inn i «Alle», «Raskt og enkelt», «Middag for hele familien», «Rask helgemat» og «Superenkel». Denne inndelingen fungerer etter min mening ikke så bra som den forrige. Kan ikke en middag være raskt og enkel samtidig som den er for hele familien? Inndelingen «Rask helgemat» og «Superenkel» fungerer bra, siden dette indikerer henholdsvis at det gjelder litt mer kosemat og mat som går veldig kjapt og enkelt å lage Matoversikt Etter å ha gjort forskjellige valg innenfor kategoriene som matprat er delt inn i, kommer du frem til en liste av forskjellige retter. Disse er sortert med et lite bilde på venstresiden, navnet på retten til høyre for bildet, og under dette en indikator på hvor lang tid det tar å lage dette og hvor enkelt det er. Indikatoren på hvor lang tid det tar å lage er basert på et timeglassikon, samt tekst som forteller ca tidsforbruk. Dette gjør det veldig tydelig og greit å navigere etter dersom tidsforbruket er viktig for deg. Indikatoren på hvor enkelt det er å lage illustreres ved hjelp av tre hvite kokkehatter. Når ingen er markert er den «SuperEnkel» å lage, mens når alle kokkehattene har blitt rød er den «Litt mer avansert». Dette er en skala som etter min mening fungerer bra. Det er lett for uerfarne kokker å navigere seg fram, og slippe å gape over for mye. En viktig detalj her er også språkbruken i kokeboken. Ved å kalle de vanskeligste oppskriftene «Litt mer avansert» fremfor for eksempel «vanskelig» eller lignende, ufarliggjør de matlagingen litt, og folk tør kanskje å prøve ut oppskriften allikevel Oppskrifter Oppskriftssiden er delt inn i tre: «Introduksjon»,«Ingredienser» og «Slik gjør du». Du kommer automatisk inn på «Introduksjon», hvor det er en forstørret versjon av matoversikten, samt en beskrivelse av retten. Dette fungerer etter min mening bra, og det blir tydeligere hva retten er, samt mer fristende å lage den. Videre inn på ingredienser får du opp en slider hvor du kan justere opp og ned antall porsjoner. I det du gjør dette, oppdateres mengden ingredienser samtidig i handlelisten under. Ved å plassere handlelisten lokalt i oppskriften og ikke globalt i programmet, slik enkelte andre applikasjoner gjør, mister du muligheten til å legge inn flere oppskrifter i handlelisten. Dette kan være en ulempe for flere brukere, siden de gjerne foretrekker å handle inn flere middager om gangen. Videre under valget «slik gjør du» står det listet opp rekkefølgen over hva du skal gjøre. Det er ingen rikere veiledning her annet enn punktene med tekst. Tekstene er heller ikke alltid helt logisk bygd opp i forhold til rekkefølge. Matprat har her antatt at alle leser gjennom hva de skal gjøre før de setter i gang med matlagingen. På slutten av oppskriftene kan det nemlig plutselig stå «serveres med stekte potetbåter og ratatouille». Om brukeren ikke har lest gjennom hele oppskriften på forhånd vil han dermed få et problem. Dette tilbehøret står heller ikke blant ingrediensene du blir bedt om å handle inn. Dette kunne for eksempel vært unngått ved å plassere denne informasjonen på begynnelsen av oppskriften og med koblinger eller implementering av oppskriften til tilbehøret Annet Matprat er i tillegg veldig flink på det sosiale aspektet, kanskje en av grunnene til at den har hevdet seg så bra? Under hver oppskrift er det muligheter for å kommentere retten, sende ingredienser på mail og dele på facebook og twitter. I tillegg er det mulig å bokmerke favorittretter, slik at det blir lettere å finne igjen tidligere suksesser. Matprat har også, som mange andre matprogrammer, en «middagssjanse», altså at applikasjonen velger en tilfeldig rett for deg, samt søkemuligheter Oppsummering Styrken til Matprat for iphone ligger nok etter min mening i den tydelige kategoriseringen av oppskrifter i begynnelsen. Det er fokusert og rett på sak. I tillegg legger den tydelige merkingen av tidforbruk og vanskelighetsgrad spesielt til rette for å velge rett. Det blir lettere for brukerne å finne frem i dette rikholdige arkivet av oppskrifter. Visuelt sett er denne applikasjonen veldig klar i sin profil. Den presenterer det den skal uten for mye dilldall, og kombinerer profilen til matprat med iphone sitt brukergrensesnitt på en delikat måte. De klare ikonene og strukturen gjør det lett å finne fristende retter. Når det gjelder fremgangsmåte kunne dette vært presentert på en måte som fungerer bedre under matlagingen. 3.3 Matglede - Tine sin kokebok for iphone Matglede er Tine meierier sin kokebok for iphone. Dette innebærer at alle oppskrifter innholder melkeprodukter eller andre produkter produsert av Tine. Hovedskjermen du blir presentert for viser dagens tips. Dette er visualisert som kort med store bilder av rettene, samt navnet på dem, som ligger på rekke og rad, slik at du kan scrolle den veien du vil for å finne en oppskrift. Om du rister på telefonen, finner den en helt tilfeldig oppskrift (blant de utvalgte). «Matglede sin førsteside» 20 21

12 3.3.2 Matoversikt Kokeboken har også en egen hovedmeny med oppskrifter sortert etter kategorier. Her er det ganske mange valg, og til høyre for hver kategori får du se antall oppskrifter i kategorien. På denne undersiden kan du også søke på retter, samt filtrere ut retter basert på tid og vanskelighetsgrad. Videre inn i en kategori får du opp underkategorier du kan klikke deg videre på. Om du bare vil se fra hovedkategorien kan du klikke på kategorien «Alle», og du får opp en nærmere oppskriftsoversikt. Her får du presentert et stort bilde av oppskriften. I tillegg til litt informasjon om den. Dette er i motsetning til de fleste andre kokebøker for iphone en horisontal liste, noe som gjør at bildene kan bli vesentlig større. «Matglede» har også støtte for den vanligere listevisningen av oppskrifter, men da får du ikke presentert oppskriftene med så store bilder. Under hvert store bilde står navnet på retten, samt tidsforbruket og vanskelighetsgraden. Disse er visualisert med hvert sitt ikon. Det er imidlertid bare teksten som informerer spesifikt om tidsforbruket og vanskelighetsgraden, fordi ikonene er like uansett tidsforbruk og vanskelighetsgrad. Dette gjør at det ikke er like lett å skumme gjennom oppskrifter og finne ut hva som passer deg, siden du må lese en tekst på hver oppskrift, og ikke intuitivt kan lete etter et spesielt ikon. Under disse ikonene er det igjen en knapp for å vise oppskrift, samt en stjerne, slik at du kan legge oppskriften i den globale favorittmenyen allerede i oversikten. Dette kan være en fordel om du ser noe du ønsker å lage, men som ikke passer i øyeblikket Oppskrift Videre inn på oppskriften får du først nok en gang presentert et stort bilde av retten, samt tittel, tidsforbruk og vanskelighetsgrad. Under dette står en liten beskrivelse av retten før det kommer en liste over ingredienser. Ved siden av hver ingrediens er det en boks du kan sjekke av om du vil legge ingrediensen i den globale handlelisten. Om du tren- ger alle ingrediensene kan du nederst på siden legge hele oppskriften i handlelisten. Under ingrediensene ligger fremgangsmåten presentert som en liste nedover. En veldig praktisk funksjon under hver oppskrift er tidtakingsmuligheten de har lagt inn i programmet. Øverst i hver oppskrift kan du nemlig klikke på en stoppeklokke og opprette nedtelling. Starter du en nedtelling legger tidtakeren seg diskret ovenfor oppskriften din slik at du kan fortsette videre med oppskriften. Det er også støtte for flere tidtakere samtidig, og navngiving av hver av dem. Dette kan være praktisk om du har noe i ovnen mens noe koker, og du trenger kontroll på begge. Dessverre forsvinner tidtakerne straks du går ut av oppskriften, slik at det ikke er støtte for laging av flere oppskrifter samtidig. Ved siden av tidtakerknappen er det også støtte for å dele retten på e-post og facebook Annet Den tidligere nevnte globale handlelisten har i tillegg til å legge til ingredienser fra oppskrifter mulighet til å legge til andre, egne elementer. Praktisk, om du for eksempel mangler noe kjøkkenutstyr eller lignende. Ellers har «Matglede», som mange andre applikasjoner, støtte for å legge til dine favorittretter i kokeboken, og lett finne disse igjen Oppsummering «Matglede» har større fokus på store bilder enn noen andre interaktive kokebøker jeg har prøvd. Dette synes jeg er positivt, siden det stort sett er bildene som frister deg til å lage retten, og disse kan kjapt bli litt små på en iphone. Tidtakeren de har valgt å implementere er spesielt smart, da dette er noe du gjerne har bruk for i en matlagingsprosess. 3.4 AllRecipes - Allrecipes.com sin kokebok for iphone Allrecipes er som matprat basert på oppskrifter fra en nettside, men har et litt annet konsept enn andre kokebøker når det gjelder navigasjon og valg av mat Matoversikt En av «Matglede» sine matoversikter «Allrecipes» sin førsteside, «DinnerSpinner» «Matglede» sin oppskriftsvisning Mer fra «Matglede» sin oppskriftsvisning 22 23

13 «Allrecipes» sin matoversikt Denne kokeboken har nemlig undertittelen «DinnerSpinner». Når du skal velge mat, velger du først hvilken type rett det er snakk om. Er det snakk om hovedrett, brød, frokost eller lignende? Deretter velger du hovedingrediens. Her kan du velge mellom alt fra fisk og grønnsaker til sjokolade. Det siste valget du må ta er hvor lang tid det skal ta å lage retten. Om du ikke klarer å bestemme deg for noe, kan du alltids benytte deg av knappen «Spin Categories» og få applikasjonen til å velge for deg. Når du har markert tre kategorier kommer det opp en ny knapp kalt «View Matches». Ved å klikke på denne får du opp utvalget du har valgt. Antallet treff på oppskrift kan her variere fra én og oppover. Om det ikke er noen alternativer kommer nemlig ikke knappen «View Matches» opp. Videre på treffene dine får du se et mindre bilde av retten, samt navnet og en liten tekst om den. Siden dette er en side med brukergenerte oppskrifter kan du se hvor høyt retten er rangert på en skala fra én til Oppskrifter Ved å klikke på oppskriften lastes den ned. Siden utvalget av retter er såpass stort ligger ikke alt innpå mobilen, og det blir dermed litt loadetid på enkelte retter. På oppskriftssiden får du, som i oversikten, presentert navn, bilde og rating av retten. Deretter står ingrediensene listet opp. Det er her ingen mulighet for å legge disse til i en handleliste eller lignende. Under ingrediensene finner du en liten beskrivelse av retten før instruksjonene av hvordan den skal lages. Instruksjonene er presentert som en enkel liste, akkurat slik som i vanlige kokebøker. Nedenfor instruksjonene får du presentert næringsinformasjon om retten. Ca antall kalorier, hvor mye kolesterol, proteiner, fett og lignende retten skal inneholde. Dette er informasjon som kan være nyttig for folk som er spesielt opptatt av kostholdet sitt, som går på diett eller har allergier eller lignende. Etter instruksjonene kommer det kommentarer fra brukere som tidligere har prøvd ut oppskriften. Her kan du få gode tips angående retten og innspill på hvordan du kan variere den. Siden som oppskriftene er hentet fra er svært populær, så det er ikke uvanlig med flere hundre tilbakemeldinger per oppskrift, noe som kan bli litt i meste laget å forholde seg til. I applikasjonen vises bare de ti første kommentarene, før det på bunnen er en link til oppskriften og resten av kommentarene på nett. I tillegg til dette er det en knapp hvor du kan lagre dine favorittoppskrifter, eller dele dem med andre, eller deg selv, på mail. Merkelig nok sendes ikke oppskriften og ingrediensene med i mailen, men bare en link til den enkelte oppskrift Annet Ved siden av en egen favorittfunksjon, er det mulighet for å søke i hele arkivet til allrecipes.com. Her kan du også søke med filtre, slik at du kan tilpasse det forskjellige dietter. For å være mer dynamisk, har applikasjonen i tillegg en egen «featured»-kategori hvor du kan se de mest populære rettene den siste tiden. Visuelt sett er applikasjonen lite sammenhengende. Selve «DinnerSpinner»- siden er gul-oransje med lekre, lettforståelige foto av de forskjellige kategoriene. Men straks du går videre og får et smalere utvalg blir siden veldig mørk og svart. Spesielt oppskriftsvisningen er veldig mørk og dyster, med omtrent bare hvit tekst på svart bakgrunn gjennom hele siden Oppsummering DinnerSpinner kategoriserer og sorterer mat på en annerledes måte enn de fleste interaktive kokebøkene på markedet. Den er morsom, og du får kjapt opp relevante resultat. Den nærmere visningen av oppskrifter kunne etter min mening riktignok vært bedre. Bildeplassen kunne for eksempel vært utnyttet mer, slik at du fikk mer inntrykk av maten. Det er også liten støtte for å få med seg handleliste, hverken ved hjelp av å maile eller en intern handleliste i programmet. 3.5 Ratio - Michael Ruclmans kokebok for iphone Ratio er en kokebok som er svært fleksibel. Den er tiltenkt en rolle som en start på tusenvis variasjoner av retter Matoversikt På hovedsiden blir du møtt med en liste av forskjellige typer sauser, deiger og lignende. Ved å trykke på en av disse kategoriene får du opp et mer spesifikt utgangspunkt, som f.eks paideig Oppskrifter Når du har valgt utgangspunkt, får du opp et kakediagram. Her står det for eksempel hvor mange deler vann, mel og fett du må benytte, og hvilke forhold det er mellom dem om du skal lage den valgte oppskriften. Videre kan du gå inn på en kalkulator hvor du kan skrive inn en mengde av den ene ingrediensen og få beskjed om hvor mye du da trenger av de andre ingrediensene. I tillegg til dette er det en egen side hvor det står enkelte detaljer som fremgangsmåte, tips til variasjoner og lignende. Under hver oppskrift er det støtte for å legge til egne notater, noe som er svært praktisk på såpass generelle oppskrifter som denne kokeboken gir. Om disse forholdene mellom ingredienser blir en suksess kan du også lagre den blant dine favorittoppskrifter Annet Ratio har også støtte for å poste oppskriftene på facebook, mail og twitter. «Ratio» sin oppskriftsvisning 24 25

14 «Whole foods market recipes» sitt matsøk Oppskriftene i denne kokeboken er korte nok til å passe innenfor twitter sin grense på 140 tegn Oppsummering Dette er en annerledes kokebok, ment til å være en ryggrad i matlagingen din. Det er spennende å se løsninger som er såpass annerledes enn flertallet. Denne kokeboken kan derimot kjapt bli litt kjedelig, siden den ikke har bilder av noen oppskrifter og er såpass enkel. Likevel kan den være et greit grunnlag for å forstå forskjellige matprinsipper. Visuelt sett baserer den seg i den varme enden av fargeskalaen, med rød bakgrunn, hvite nøytrale knapper og enkelte gule elementer. I enkelte av de mer omfattende oppskriftene kommer det også frem blå og lillatoner i kakediagrammet. På hovedskjermen er det laget egne ikoner for de forskjellige kategoriene. Dette fungerer etter min mening fint, siden det tydeliggjør kategoriene mer og gjør det lettere å navigere. Funksjonen for å legge til egne notater er nok veldig praktisk, og nødvendig i en såpass generell kokebok. Samtidig er det vel også vanlig å notere og justere oppskrifter i de fleste analoge oppskriftsbøker, så kanskje dette er en funksjon flere interaktive kokebøker burde hatt? 3.6 Whole Foods Market Recipes - Whole Foods Market sin kokebok for iphone Whole Foods er en applikasjon laget for butikken «Whole Foods Market», som er en matvarekjede basert på naturlig og organisk mat Matoversikt Hovedskjermen som møter deg er en søkeskjerm hvor du kan søke på forskjellige oppskrifter med stikkord, men du kan også søke etter forskjellige kategorier. Disse kategoriene er «Course», «Category» og «Special Diets». «Course» står for hvilken rett det er snakk om, om det er hovedrett, forrett eller lignende. «Category» viser til situasjonen maten er tenkt for. Her er det mange forskjellige kategorier å velge mellom, som budsjett, matlaging med barn, gaver og portabel/picnic. Det er en stor bredde i alternativer her, og muligheten for å finne retter som passer for deg øker. Som siste valg før søkingen, kan du velge mellom forskjellige dietter. Her er det også stor bredde. Hver diett har i tillegg fått sitt eget ikon, slik at det skal bli lettere for deg å kjenne igjen ved senere matoversikter om du har en spesiell diett. Ikonene er ikke spesielt tydelige og består hovedsaklig av den første bokstaven i dietten inni en farget sirkel. Ved å trykke på søk, får du opp en liste over maten du har spesifisert. Du må her ikke nødvendigvis skrive inn noe i søkefeltet, slik som i flere andre kokebøker, men kan kun søke blank innenfor kategoriene du har valgt. Oversikten over de forskjellige rettene presenteres med bilder av retten med teksten plassert til høyre og diett-ikonene under. Her kan du kjapt se hvilken diett de forskjellige rettene er tilpasset. Bildene i de forskjellige rettene er i blant lite responsive, og det virker som om applikasjonen underveis laster disse ned fra nett Oppskrifter Ved valg av oppskrift får du bilde, oppskriftstittel og dietter presentert på samme måte som i matoversikten. Under dette står det spesifisert hvor mange retten er beregnet for, samt en beskrivelse av retten og næringsinnhold i maten. Nederst er det egne knapper for å legge oppskriften til i favoritter og i den globale handlelisten, samt for å sende oppskriften på mail. Videre på oppskriftssidene kan du klikke for å se ingredienser og fremgangsmåte. Dette er ikke formatert nevneverdig, og fremstår bare som en tekstblokk Annet En unik funksjon for denne kokeboken er «On Hand», som er et søk hvor du kan skrive inn opp til tre ingredienser du har tilgjengelig, og så finner den oppskrifter som benytter disse. Det er ikke alltid det kommer resultater opp her, siden alle ingredienser naturlig nok ikke passer bra sammen. Men denne funksjonen kan nok være praktisk for mange med tanke på all maten som blir kastet i norske hjem. Videre har kokeboken, som tidligere nevnt, støtte for å legge til favoritter, samt en global handleliste. Denne handlelisten har i tillegg støtte for å legge til egne ingredienser, en praktisk funksjon for mange. Det er også støtte for å sende listen på mail til deg selv eller andre om det trengs. Noe jeg derimot savnet her er at handlelisten er mer intelligent. Legger du til to oppskrifter som har bananer i seg kan det stå bananer to forskjellige steder i handlelisten, noe som innebærer at du må rusle frem og tilbake og plukke opp samme ting. I tillegg er det litt vanskelig å hake av de forskjellige varene, da du må treffe en liten boks til venstre for hver ingrediens, og ikke bare kan trykke på ingrediensen slik som i flere andre handlelister i denne analysen. En siste funksjon i denne kokeboken er muligheten for å finne din nærmeste «Whole Foods Market». En funksjon som ikke er særlig interessant annet enn i London hvor samtlige butikker ligger. Heldigvis kan vi allikevel ta del i kokeboken de har laget Oppsummering Whole Foods Market sin kokebok for iphone er svært fokusert på helse og dietter, og løser sorteringen av de forskjellige oppskriftene på en spennende måte. «Whole foods market recipes» sin oppskriftsvisning 26 27

15 Fargemessig er applikasjonen for det meste grønn i forskjellige nyanser sammen med forskjellige gråtoner med et gult fargestikk. Dette gir inntrykk av natur og renhet. Ved å lage kokeboken i for eksempel en klar lilla ville dette uttrykt feile signaler med tanke på at fokuset her ligger på naturlig og ikke syntetisk mat Ikonene de benytter i matoversikten er etter min mening oversiktlige og klare. De er ikke lettforståelig ved første øyekast, men straks du vet hvordan din diett er merket er det lett å finne igjen. 3.7 Interaktive kokebøker oppsummering Det finnes etterhvert et godt utvalg av interaktive kokebøker også, og de neste årene vil vi nok få se en enda større utbredelse av disse. Det at oppskriftene finnes digitalt gir rom for mange spennende løsninger. Samtidig overrasket det meg, da jeg gikk gjennom de digitale kokebøkene, at de fleste applikasjonene simpelthen bare hadde tatt teksten fra en vanlig kokebok og satt den inn i en interaktiv setting. Styrken i de fleste løsningene ligger i det å sortere maten, og finne oppskrifter, noe som blir betraktelig lettere når du slipper å bla frem og tilbake i en bok. Det største potensiale til de fleste applikasjonene er nok ved visning av fremgangsmetoden, og hvordan interaksjonen med brukeren under matlagingen skal være. I tillegg kunne nok de fleste presentert bildene mye større og tydligere. Ingen av kokebøkene jeg var innom hadde støtte for dynamiske oppskrifter, altså oppskrifter hvor du kunne variere ingredienser og smak, noe som gjerne er aktuelt når du lager mat. 4. Analyse. Konklusjon Etter å sett gjennom haugevis av kokebøker er det tydelig at det ikke er mangel på oppskrifter eller bøker som gjør at folk velger den «enkle» løsningen i hverdagen, og tyr til en Toropose. De fleste ønsker seg nok egentlig heller god, varierende og fristende mat fra bunnen av. Allikevel er det lett å forstå at det kjapt blir litt tungvint å bla og søke etter alternativer i en kokebok hver dag. Er det mulig å gjøre dette lettere? De fleste kokebøkene jeg gikk gjennom var relativt like. De benytter seg av samme type fotografier for å presentere rettene. Ingredienser og gjøremålslister ser også ganske like ut. Essensen i en kokebok er uansett at rettene smaker godt, og fremstår som fristende å spise. Men hva med valg av rett, handleliste eller fremgangsmetodene? Er det mulig å gjøre dette mer fristende også, slik at det blir lettere og enklere å benytte seg av i hverdagen? 5. Designstrategi I problemstillingen spør jeg hvordan jeg kan gi en matopplevelse for den travle, yrkesaktive person i hverdagen. Dette, sammen med analysen, former strategien videre i prosjektet. 5.1 Målgruppe Målgruppen i prosjektet er travle, yrkesaktive personer. Dette er gjerne personer som synes at middag i hverdagen er et ork, og som dropper den, eller tyr til halvfabrikata for å få i seg noe mat. Mange sliter med å få tid mellom jobb og kjøring av barn til aktiviteter, eller de hopper over middag fordi det ikke lenger er familiens samlingspunkt. 5.2 Visjoner Lage en interaktiv kokebok som skiller seg ut i mengden. Være et fristende og enkelt alternativ, slik at programmet blir brukt i hverdagen. At folk ved å bruke programmet jevnlig, etter hvert ser gleden i det å lage mat. 5.3 Kommunikasjonsstrategi - hva vil jeg kommunisere? For meg er det viktig å kommunisere at matlaging kan være kjekt, også i en travel hverdag. Ved å lage mat fra bunnen av, kan matlagingen kanskje etter hvert bli et lite pusterom i hverdagen, uten at det nødvendigvis tar lengre tid enn heleller halvfabrikata. Du blir også mer bevisst på hva du spiser, og du rører ikke bare tankeløst sammen noe. En positiv ringvirkning av dette kan igjen være et sunnere og mer variert kosthold. 5.4 Posisjonering underholdning Safari ipod Stocks Photos seriøs Maps lek/moro Notes 5.5 Flater og media Etter nærmere arbeid rundt problemstilling og under skriving av analysen, ble det tydelig at iphone eller lignende mobile enheter var det beste mediet for å besvare problemstillingen. Dette er en enhet du hele tiden har med deg i hverdagen, og som du dermed kan ty til om du har glemt å planlegge ukens middager. Den kan også være til hjelp under handlingen. En ipad eller nettside ville blitt for lite tilgjengelig i en handlesituasjon og er dermed ikke like aktuelle medier for et slikt prosjekt i første omgang. 5.6 Kjernebegreper Kjerneord jeg har kommet frem til som mulig inspirasjon og rettledning er: Hurtig Enkel SMS INTERAKTIV KOKEBOK verktøy 28 29

HELSE OG REHABILITERING

HELSE OG REHABILITERING DET INTERAKTIVE TRENINGSSTUDIOET HELSE OG REHABILITERING RAPPORT I FAGET IT3402/TPD4134 RANDI FINNVIK SOLLI STÅLE SEMB HAUKNES JULIE GRANDE NIKOLAS JANSEN HØSTEN 2011 2 FORORD Denne rapporten ble skrevet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST

Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST Pedagogiske muligheter med Svend Andreas Horgen Høgskolelektor AITeL, HiST 1. Introduksjon...2 2. Verktøy i it s learning og pedagogiske muligheter...3 2.1. Informasjonsformidling oppslag...3 2.2. Kalenderen...3

Detaljer

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012

FORORD BACHELOR RAPPORT JULIE HUSVÆR MAI 2012 FORORD I denne Bacheloroppgaven har jeg arbeidet med tematikken nettsidedesign for store og små skjermformater. Hensikten med dette arbeidet var å utvikle en forståelse for hvordan å designe nettsider

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001

Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 SAMMENDRAG Tittel: Sykkelfix En nettbutikk for Oslo Sportslager as. Dato: 22/5-2001 Deltaker(e): Lars H. Andersen Anders Svegård Robert Strømdahl Tor Harald Valseth Veileder(e): Leif Nordahl - Prosessveileder

Detaljer

Om forvrengning av bilder

Om forvrengning av bilder Barrel / pincussion distortion Om forvrengning av bilder Forvrengning av bilder er et velkjent fenomen for de fleste som har fotografert en stund, og forekommer når man tar bilder på visse avstander med

Detaljer

Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen

Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen Brukerevaluering: Innbyggerundersøkelsen Rapport Versjon 1.0 13.01.14 1/60 2/60 www.inmeta.no Versjon Endret dato Endret av Beskrivelse 0.1 21.11-13 Runar Normark Opprettet dokumentet 0.2 6.12-13 Runar

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell

Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Hovedprosjekt: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell Developing a website for Skjerdingen Høyfjellshotell Forfattere: Rikke Julie Foss-Pedersen Ingvild Mælum Ann Kristin Tøfte Dato: 20.

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair

Hovedprosjektrapport. Gruppe 21, Våren 2011. Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma. Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair Hovedprosjektrapport Gruppe 21, Våren 2011 Patrick Joachim H Christoffer Julius Ozma Lorenzen Skuggerud Vedaa Yran Zubair 1 PROSJEKT NR. 21 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse: Postboks 4

Detaljer

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted

gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted bruksk valitetstesting gjør en eva lu er i ng av bru ksk va l iteten v ed et kom m ersi elt n et tsted side ergonomi i digitale medier evaluer ing av w w w.kilroy.no oda hveem & magn us andersen innholdsfortegnelse

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet.

INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900. Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet. INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING SOS-3900 Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet Vår 2012 Andreas Skog Waaler 1 1 Forord Sosiale medier er et meget spennende

Detaljer

122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben

122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben Nils Petter Smeby 122 ekstremt nyttige knep for deg som vil skrive bedre på jobben ISBN 82-91701-09-1 2009 KLARTEKST Henrik Gerners gt. 14, 1530 Moss Telefon: 90 16 95 18 E-post: info@klartekst.no Web:

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no

Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no BACHELOROPPGAVE: Rekonseptualisering av fagmiljøsiden tilknyttet Bachelor i webutvikling på www.hig.no FORFATTERE: Marte Johnsen Mette Pernille Hellesvik DATO: 15.05.2013 Sammendrag av Bacheloroppgaven

Detaljer

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg

Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN. Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Sten Morten Misund-Asphaugs LISTEMASKIN Hvilke tre skritt du må ta for at kundene automatisk skal komme til deg Problemet: Kunden med den blødende finger Driver du ditt eget firma, vet du at det er få

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED

ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED ipad og svaksynte Versjon: april 2014 Oppdatert: 2014 Tore Pukstad, Mari Skjesol Johansen, STATPED Jan Gunnar Haugen, NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag - 1 - - 2 - Forord Heftet er utviklet som et

Detaljer

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser

Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser Hvorfor vi klikker bak forsidene i tre norske nettaviser 1.0 Innledning - Min jobb er å få frem et klikk. Jeg skal ikke lure frem et klikk. Det er et prinsipp: Luring er ikke lov. Men pirring er veldig

Detaljer

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer