Tekna konferanse om Overvannshåndtering ii urbane områder Oslo, april Prosjekt urbanhydrologisk forskning i Bergen (PUB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekna konferanse om Overvannshåndtering ii urbane områder Oslo, 6. 7. april 2011. Prosjekt urbanhydrologisk forskning i Bergen (PUB) 1981-2011"

Transkript

1 Tekna konferanse om Overvannshåndtering ii urbane områder Oslo, april 2011 Prosjekt urbanhydrologisk forskning i Bergen (PUB) år Alternativ overvannshåndtering i Bergen av Department of hydraulic and environmental Engineering, NTNU. Trondheim Norway 1

2 Først En stor takk til Bergen kommune Og VA-etaten i Bergen for mange årig samarbeid Tankene går til min gode mentor: Alf Rustad Tekna-kurs 6-7 april i 2011Oslo 2

3 Prosjekt urbanhydrologisk forskning i Bergen (PUB) Bergen kommune og NTNU har gjennom 30 år samarbeidet om å utvikle tekniske løsninger, å fremskaffe ny kunnskap og å utført 20 hovedfagsoppgaver. Det begynte med at i april 1980 ringer Prosjekteringssjef Alf Rustad i Bergen til meg og sier: Unge man, vi i Bergen trenger din kompetanse på urbanhydrologi. Vi skal i gang med Bergens største utbygging noen gang, nemlig Bergen Næringsparker Syd (BNS). Ta flyet i morgen tidlig til Bergen og vi møtes på Flesland flyplass. Tja, hva skal man svare når en vilt fremmed man ringer om slike ting? Jeg hadde en forelesning i urbanhydrologi overvannsteknologi i morgen. Jeg utsatte forelesningen og tok flyet til Bergen. 3

4 Starten - pionertiden Til å samordne aktivitetene rundt Sandsli feltet ble PUB - Prosjektgruppen for Urbanhydrologisk forskning i Bergen, etablert i april Pionerene var: -, NTH, leder - Rolf Skretteberg, NVE - Alf Rustad, Bergen kommune - Olav Totland, Bergen Tomteselskap AS. - Alvald Ness, Asplan 4

5 30 år etter start I dag består PUB av: -, NTNU, leder - Asle Aasen, Bergen kommune, sekretær - Magnar Sekse, Bergen kommune - Bent Braskerud, NVE - Merete Gunnes, Arkitektfirmaet Cubus AS - Trond Sekse, Norconsult AS - Beate Høgh, Bergen tomteselskap AS 5

6 PUB på studietur til Milton Keynes i UK, 1987 PUB i Bergen ble stiftet I april Goal: Create better basis for stormwater management, by educating Masterstudents Magnar Sekse, Ove Røsland, Chris Pratt, Sveinn Thorolfsson, Olaf Totland og Rolf Skreætebberg Every single raindrop is to be detended in Milton Keyns 6

7 Innhold 1. Oversikt om problemstillingen 2. Overvannsaktiviteter i Bergen - Etablering av PUB i Etablering av Sandsli forskningsfelt - Utvikling av Sandsli systemet - Det blå grønne konseptet 2. Eksempler på fordrøyning 3. Nye teknologier for overvannshåndtering. 4. Oppsummering 7

8 Problemstillingen - løsningen Hovedproblemet i 1980: 1. Mangel på urbanhydrologiske kunnskaper 2. Mangel på urbanhydrologiske data 3. Mangel på beregningsmetoder Hvordan fylle disse gapene? Løsning: Samtidig med å bygge feltet, sette i gang og drive forskning og utvikling, samt langsiktig datainnsamling PUB - Sandsli-prosjektet 8

9 Geografisk plassering 9

10 Problemstillingen I slutten var 70-tallet startet utbyggingen av Bergen Syd Næringsparker (BSN). Disse består av områdene: Sandsli, Kokstad og Lønningen. Kokstad Sandsli Lønningen 10

11 Sandsli forskningsstasjon Etablert i

12 Bergen Syd Næringsparker (BSN) LØNNINGEN 12

13 Bergen syd næringsparker Birkeland (460 ha) og Ådland (110 ha) Lønningen Ådlandbekken. Overbalasted 460 ha Skagebekken Overbelasted Krav: Ved utbygging av disse feltene skulle vannføringen i bekkene nedstrøms ikke øke. Spørsmål: Hvordan var det mulig å få det til? Løsning: Ved bruk av fordrøyning og infiltrasjon, samt utvikling av nye overvannsløsninger, Sandsli-systemet S. T. Thorolfsson

14 Fordrøyningsanlegg 1. Bassenger bygget for å jevne ut vannføring. Konstruerte dammer Åpne og lukkede bassenger av betong Åpne jord bassenger Rørpakker 2. Naturlige innsjøer og dammer 3. Underjordiske bassenger, feks av sprengstein 4. Avløpstunneler 14

15 The Atlantic NTNU Tunneller Flesland airport R Byfjorden Fanafjorden Lysefjorden Sørfjorden Research area 5 o E 5 o 30'E Contour interval 200m km Built-up areas R R R Legend: Tunnels R Treatment plants Raunefjorden Samnangerfjorden N 60 o 30'N I Bergen er det 4 store avløpstunneler som fører fellseavløp. De er totalt 55,3 km. Der er store volumer som kan benyttes til fordrøyning Thorolfsson

16 Fordrøyning i forskningsfeltet Sandsli i Bergen 75 3 innsjøer, brukt som åpne bassenger Boundary of the Birkeland basin Kokstad Local Road Birkeland Lake +36 Airport highway Skrane Lake Sandsli (Research area) Sandsli-brook Håvardstun-brook 50 N m Contour interval 25m Statoilbygget Håvardstun Lake Diversiontunnel Bergen Precipitation gauge Discharge gauge Weather station Skage-brook Tre innsjøer: - Skranevannet - Birkelandvannet - Håvardstunvannet Er regulerte og blir brukt til fordrøyning. Ved høy vannstand blir omkringliggende arealer oversvømt (extended detention). Planlagte flomområder. Under Statoilbyget er det plassert et lukke tørt steinbasseng som fordrøyer takvannet SKAGE BRIDGE 50 Built-up areas Lakes Flooded areas Thorolfsson

17 Luftfoto av Sandsli sett fra nord i starten av utbyggingen i 1982 Statoilbygget Sandsli målestasjon Birkelandvatnet Steinfylling Bergen kommune

18 Statoils forskningssenter i Sandsli Alt takvann og vann fra asfaltflater går i grunnen og infiltreres og / eller fordrøyes 18

19 Hydros administrasjons- og forskningsbygg i Sandsli Vann i byrommet. Vannkvaliteten viktig! 19

20 Sandsli systemet Underjordsk fordrøyning og evt. infiltrasjon Rain or snowfall Rain or snowfall Lawn Gutter Street Infiltration pit Imprevious area Street Rock Drain pipe Sanitary sewer Storm sewer 30% porøsitet Sanitary sewer Storm sewer for polluted water A conventional drainage system The Sandsli-system Sandsli-systemet fordrøyer og evt. reduserer overvannsavrenningen ved lagring og evt. infiltrasjon av overvannet i grøftene og i andre magasiner i volumer som dannes ved tilbakefylling. Knust stein og singel i grøftene har 30% porøsitet. (Thorolfsson 1982) 20

21 Grunnforholdene Bygging av Sandsli-systemet 21

22 Modifisert Sandsli-system Thorolfsson

23 Naturlige og konstruerte dammer Lønningen i Bergen Boundary of the Ådlandsbasin Lønningen park Local road Vestrelake Boundary of Lønningen Ljosarlake mm pipe Ådlands -lake Ådlandsbrook Vågbøpollen Midtrelake Road made as a tight dam Constructed detention basin Natural detention basin Measuring and controlling points Vestrelake mm pipe Vester tjern Vestre tjern blir brukt som en åpen, naturlig fordrøyningsdam. Vannnivået varierer mellom kote til + kote 29.6 Vegen over dalen er bygget som en dam med to kontrollerende utløp til Vestre tjern. Området ovenfor er fylt opp med knust stein med 30% porøsitet. Det gir store fordrøyningsvolumer i grunnen. Det nye grunnvannsnivået varierer mellom and , terrengkote på til Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet til m3. Thorolfsson

24 Vestre tjern i solnedgangen om høsten (oktober) Vestre tjern brukes til fordrøyning av overvannet fra Lønningen (78 ha) Vannstanden varierer 90 cm, kote Thorolfsson

25 Reguleringsplanen for Lønningen N2 Grunnvannsrønn K2 O1 Rektangulært overløp K1 O2 Crumpoverløp Vegen fungerer som dam 25

26 Underjordisk fordrøyningsanlegg Lønningen i Bergen Fordelingsrør for overvannet 13. juni Overvannshåndtering i Urridavatn i Gardabæ, Island Thorolfsson

27 Plassering av målere i Lønningen i Bergen Fungerer som dam 13. juni Overvannshåndtering i Urridavatn i Gardabæ, Island 27

28 Vannstands- og vannføringsmålere i Lønningen i Bergen Målestav 13. juni Overvannshåndtering i Urridavatn i Gardabæ, Island Stigerør V1 med flottør i Vestre tjern Rektangulært overløp O1 Foto: S.T. Thorolfsson 28

29 Crumpoverløpet O2 i Lønningen Bergen Overløpet sett nedenfra Overløpet sett ovenfra Legg merke til vannoverflaten over overløpskanten Foto: S.T.Thorolfsson 29

30 Urbanhydrologisk gruppe i Bergen (PUB) PUB ble opprettet i april 1981 for å lede og koordinere forskningsaktivitetene i Sandslifeltet. Grunnleggerne var: Associate Professor Sveinn T. Thorolfsson, NTH. Leder Overingieniør Rolf Skretteberg, NVE Prosjekteringssjef Alf Rustad, Bergen kommune Overingeniør Olav Totland, Bergen Tomteselskap AS. Rådg. Ing. Alvald Ness, Asplan I 2003 bestod PUB av: Associate Professor, NTNU. Leder Teknisk sjef Olav Totland, Bergen Tomteselskap AS. Magnar Sekse. Bergen kommune. Karianne Strømme. Bergen tomteselskap A Asle Aasen. COWI AS 30

31 Resultater Det er utprøvd og utviklet tekniske løsninger som har vakt internasjonal oppmerksomhet; Her nevnes: Markinfiltrasjon (utnytte vegetasjon og marksone, oppsprukket berggrunn) Infiltrasjon i områdets innstrømningssone Sprengsteinsfyllinger/-grøfter (masseutskiftning i myr). Tetningskjerne mot eksisterende veg (fordrøyningsmagasin) - Lønningen. Vannstand i magasin/område styres ved hjelp av reguleringskummer. Pukkfylte veggrøfter og VA-/kabelgrøfter. Sand-/steinfang på alle innløp til lednings-/fordrøyningssystemet (hindre tiltetting). Flomveger i ekstrem situasjoner. Utvikling av Sandslisystemet. Erfaringene og kunnskapen er kommet til praktisk nytte i Bergen kommunes arbeid med dimensjonering av avskjærende hovedavløpssystem for Sentrum Syd og Nord. 31

32 Masteroppgaver i Sandsli 1981 Asle Aasen 1982 Magnar Sekse 1983 Paul Ove Holmefjord 1984 Kjell Erik Myre 1985 Nina Sømme 1986 Asle Flatin 1987 Finn Eliassen 1990/91 Torstein Backer - Owe 1991 Jarle Furre 1991 Jon Røstum 1992 Hanne Raadal Willy Andre Gjesdal 1994 Lilletvedt Terje 1994 Trym Trovik 1995 Karianne Strømme 1998 Kjell Ivar Lønne 2000 Knut Arve Lynum 2009 Erlend Brockman 32

33 Takk for oppmerksomheten Tusen, tusen takk til VA-etaten i Bergen kommune for å gi meg denne muligheten, og for Et strålende samarbeid i over 30 år Sveinn 33

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum

Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Effekt av lokal overvannshåndtering i Sandnes sentrum Resultater fra modellstudier med programmet STORM Karoline Hamnes Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges

Detaljer

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes

Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Modellering av avrenningsreduserende tiltak i Trones-feltet, Sandnes Trygve Alexander Lende Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Sveinung Sægrov, IVM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed.

Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Evaluering av overvannskvalitet i nedslagsfeltet for Fredlybekken, og mulighet for storskalaimplementering av regnbed. Øyvind Bakken Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Tone

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Anleggsgartner Arvid Ekle Daglig leder og eier av Anlegg & Utemiljø as, Trondheim og biowall as, Trondheim En av initiativtakerne og styremedlem i

Detaljer

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844

HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM. Overordnet plan VA. Underlag til områdeplan. 2015-01-09 Oppdragsnr.: 5134844 HAFRSBY AS MADLA - REVHEIM Overordnet plan VA Underlag til områdeplan 2015-01-09 C01 20140109 For gjennomgang/ kontroll OSi TrK TrK Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING

PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING ROGALAND FYLKESKOMMUNE/JÆREN VANNOMRÅDE PÅ LAG MED REGNET VEILEDER FOR LOKAL OVERVANNS- HÅNDTERING SEPTEMBER 2013 LOKAL FORDRØYNINGSDAM FOR OVERVANN I TETT BEBYGGELSE BJØLSEN I OSLO (LARK: SNØHETTA, FOTO:RAINER

Detaljer

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog

Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Avdeling plan og prosjekt Utredningsoppgave Dokumentasjon og rapportering av åpne overvannshåndteringsløsninger i Oslo - Oslo åpne overvannskatalog Dato: 15.08.2013 Versjon:

Detaljer

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030

STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 21.11. 2013 OSLO KOMMUNE STRATEGI FOR OVERVANNSHÅNDTERING I OSLO 2013-2030 Vi vil gjøre plass til overvann i byen! Oslo kommune Strategi for overvannshåndtering i Oslo 2013 1 Forsidebilde: Strategi for

Detaljer

Fordrøyning i betongrør

Fordrøyning i betongrør Foto: Jan Erik Skau, Fredriksstad Blad Fordrøyning i betongrør Større urbanisering og økt nedbør fører til flere og større flommer. Dette krever nytenking ved prosjektering av nye ledningsanlegg. Utbygging

Detaljer

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING

E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING repo002.docx 2013-06-14 BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R13 VANN, AVLØP OG OVERVANNSHÅNDTERING 2013-11-11 Sweco repo002.docx 2013-06-14 Endringsliste VER. STATUS DATO UTARBD. AV KONTR. AV 01 Kommentarutkast

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer

Norsk Vann. Rapport. Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport 190 2012 Klimatilpasningstiltak innen vann og avløp i kommunale planer Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige

Detaljer

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger

Norsk Vann. Rapport. Håndtering av. overvann. fra urbane veger Norsk Vann Rapport 200 2014 Håndtering av overvann fra urbane veger Norsk Vann Rapport (Tidligere NORVAR-rapporter) Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige hovedrapportene.

Detaljer

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs.

revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. revitalisering av urbant undertrykkede bekker. landskapsarkitektens rolle i å fremme bruk av overvann som ressurs. restoring brooks against urban pressure. the role of the landscape architect in promoting

Detaljer

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon

Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering. BASAL pumpestasjon Nr 2-2014 3. årgang NYE SLISSERENNER BEGEISTRER GJESTESKRIBENT: Alternativ overvannshåndtering BASAL pumpestasjon VA forum gir med dette ut sitt 2. nummer i 2014 og vil takke Inger Anita Merkesdal for

Detaljer

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE:

Geotermiskvarme. Fremtidens energikilde? Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: FORFATTERE: Fag: TØL1001 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder PROSJEKT OPPGAVE: Geotermiskvarme Fremtidens energikilde? FORFATTERE: Magnus Prestmo Mzafar Ibrahim Snorre Larsen Vegar Tangen Dato:06.11.201

Detaljer

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING

RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING Beregnet til Miljødirektoratet og Overvannsutvalget Dokumenttype Utredning Dato 3. mars 2015 RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM OG DIMENSJONERENDE NEDBØR UTREDNING RISIKOAKSEPTKRITERIER FOR OVERVANNSFLOM

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad 11-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Jæren vannområde Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang.

Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Klima- og miljøhensyn har større fokus enn noen gang. Grønne løsninger på et klima i endring og grønt planleggingsverktøy for Fremtidens byer Arvid Ekle, styreleder naml norske anleggsgartnere, miljø-

Detaljer

OVERVANNSARBEID I UTLANDET

OVERVANNSARBEID I UTLANDET MILJØDIREKTORATET OVERVANNSARBEID I UTLANDET VIRKEMIDLER FOR Å REDUSERE NEDBØRBETINGET OVERSVØMMELSE I URBANE OMRÅDER FEBRUAR 2015 Foto: Maridalsveien, Oslo, Olav Fergus Kvalnes, 9.oktober 2014 OPPDRAGSNR.

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang

RAPPORT. Kostnader og nytte ved overvannstiltak 2015/02. Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang RAPPORT 2015/02 Kostnader og nytte ved overvannstiltak Kristin Magnussen, Anja Wingstedt, Ingeborg Rasmussen, Rasmus Reinvang Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2015/02 Oppdragsgiver Rapporttittel

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NR. 13, 30. APRIL 2012 2 INFORMASJON 3 NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 4 LØSNING FOR OBDUKSJON OG DISSEKSJON 5 NY RUNDE MED ORGANISERING 6 ET FELLES BYGG

Detaljer

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader

Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 1 Planprogram Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag herunder også tiltak mot flom og skredskader 2 Mulighetenes Oppland Innhold 1.

Detaljer

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter.

Briljante kummer TEMA: Stjørdal infiltrerer i vegen. Langbend ga løsningen. Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter. Nr 1-2014 3. årgang Stjørdal infiltrerer i vegen Christen Ræstad: Forandringer, utfordringer og muligheter Langbend ga løsningen TEMA: Briljante kummer 2014 VA-forum 1 Basal AS er Norges største leverandør

Detaljer

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR

CMR og IFE vertsinstitusjoner for to nye Sentre for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) Av Per Lunde, CMR NR. 2/2006 July 2006 Solfrid Sunde, FMC Kongsberg Metering og Dag H. Flølo, Norsk Hydro nye i styret Einar Halvorsen, OD ble valgt til nestleder Solfrid Sunde, FMC ble valgt til redaktør av Nytt fra NFOGM

Detaljer