fred og frihet Blokaden ved Aldermaston Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Innhold : Afghanske kvinner krever å bli hørt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fred og frihet Blokaden ved Aldermaston Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Innhold : Afghanske kvinner krever å bli hørt!"

Transkript

1 fred og frihet Mars 2010 NR: 1/70 Årgang Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Freedom (WILPF) Innhold : Afghanske kvinner krever å bli hørt! Blokaden ved Aldermaston Klimamøtet i København WILPFs internasjonale styremmøte Natos strategiske konsept Tippa utnevnes som æresmedlem IKFFs diskusjon om medlemskap og engasjement WI LPF s net t v er ks or ga nisa s joner SR ww w. p ea cew o men. or g N edr u st ning ww w. r ea chingcr it ica lwill. or g Blokaden ved Aldermaston Afghanske kvinner krever å bli hørt! Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

2 fred og frihet Redaktør: Lillian Angelo, Redaksjonskomitè: Sidsel Andersen, Grethe Nielsen, Ursula Gelis, Kristi Sandven Trykk: Bedriftstrykkeriet AS Av Lillian Angelo Leder Om organisasjonsutvikling og å skape plass for engasjement Nå står vi igjen overfor et nytt landsmøte og skal stake veien videre for vårt fredsarbeid. Vi skal legge nye planer, diskutere og formulere vår politikk. Hva har vi oppnådd i det året som har gått? Har vi nådd de målene vi satte oss? Hva er vi gode på og hva fungerer dårlig? På det internasjonale styremøtet i India var det en del diskusjon om nettopp dette. Det ble påpekt at vi har vanskeligheter også økonomisk fordi vi ikke er flinke til å implementere våre mål (se artikkel om IB-møtet side 16.) Men hvem tar et ansvar? Hvem har et ansvar for dette? Kan vi kreve at de som påtar seg et styreverv følger opp dette? Eller hva med lokallag eller andre medlemmer i organisasjonen? Hvordan skal vi jobbe i en organisasjon som er avhengig av den enkeltes engasjement og frivillige bidrag? Men vi gjør jo masse bra og blir lagt merke til. Men er dette et oppnådd arbeid/fortjeneste fordi vi er flinke til å lede denne organisasjonen, eller handler dette om enkeltpersoner og/eller grupper som gjør en kjempejobb i forhold til fagfelt eller en organisasjon de brenner for? Dette er problemstillinger enhver organisasjon bør stille seg, også en fredsorganisasjon. Vi må bli flinke på begge deler, lede organisasjonen mot de mål som vi setter oss og etablere en kultur og rammer som innebærer at medlemmer blir engasjert, blir inspirert til å studere og forstå årsakssammenhenger og arbeide innenfor de fagområder som engasjerer. Og forstå at innsikt også blir til i møter og dialog med andre. For kunnskap og innsikt kommer ikke av seg selv, og dersom vi skal være en viktig stemme i den offentlige debatt må vi innse dette. Dette har vært vårt fremste mål gjennom tidene, å søke slik innsikt og kunnskap, og for å jobbe for å eliminere de årsaker som gir grobunn for krig og konflikt i verden. Vi har mange forbilder fra medlemmer og en organisasjon som nettopp har hatt dette som mål i snart 100 år. Deltatt i en årrekke, studert utviklingen nasjonalt og internasjonalt i det som engasjerer oss. Men kunnskap og innsikt i seg selv gir ikke nødvendigvis engasjement. Det gjør derimot muligheten til å bruke sin kunnskap, til å delta aktivt sammen med andre. Føle at den tid du gir og din stemme betyr noe. Møteplasser for diskusjoner og samhandling blir essensielle for hvordan vi kan påvirke besluttende myndigheter, nasjonalt og internasjonalt. Er vi flinke til dette, hvordan fungerer vi som organisasjon, innenfor samordning mellom landsstyre og lokallag, i fagfelt som engasjerer medlemmer, eller også ivaretakelse av nye medlemmer som søker å utøve sitt engasjement og fredsarbeide gjennom medlemskap i IKFF? Dette er også noen av de problemstillinger som også Zoia Grannes tar opp i sitt brev som ble sendt til landstyret i begynnelsen av året og som vi trykker i dette bladet. Håpet er å skape engasjement og debatt i bladet og på vårt kommende landsmøte slik at vi får en organisasjon som vi ønsker å jobbe i. Se program for landsmøtet den 17 og 18. april på siste side. Bildene på forsiden: første bilde øverst fra v. til h. Ursula Gelis, andre bilde Jody Williams (Nobelprisvinner 1997) og Maired Corrigan Maguire (1976). Bildet i midten fra v. til h. Mary Akrami, Orzala Ashraf, Wazhma Frogh, Hillary Clinton. Nederst fra v. til h. Mari Holmboe Ruge og Tippa Hareide. Siste bilde er fra feiringen av Susi Snyders bursdag på WILPFs IB-møte i India. fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 2

3 WILPF verden rundt Innholdsfortegnelse Internasjonale begivenheter 1.) Nordisk IKFF-møte I Stockholm den april. Program for møtet, se nettsiden : 2.) 2010 NPT Review Conference 3 28 May 2010, New York 3.) IPPNW's European Student Conference, 8-11 April "Nuclear Weapons - Abolish Now!"- Oslo, Norway Organized by Norwegian affiliates for students. Please go to the official Oslo 2010 website for more information: Leder... 2 Afghanske kvinner krever å bli hørt!!!... 4 Blokaden ved Aldermaston... 8 GLOBAL VÅPENHVILE OG NEDRUSTNING NÅ! Gaza Freedom March WILPFs internasjonale styremøte i India Tippa Hareide æresmedlem av IKFF Vi må favne forskjellige ståsteder, forskjellige bakgrunn og meninger FREDSARBEID,- ET OFFENTLIG ANSVAR? Konferanse om fredsutdanning på UIS SIDSEL ANDERSEN 90 ÅR GRATULERER GERD IKFF i Libanon Bokanmeldelse Anne Marie Fetveit Europa Albania Belarus Danmark England Frankrike Finland Irland Italia Nederland Norge Tyskland Russland Sveits Sverige Asia Australia Aoteraroa/ New Zealand Fransk- Polynesia Japan Fillippinene India Nepal Sri Lanka Midt-Østen Israel Palestina Libanon Amerika Argentina Chile Bolivia Colombia USA Canada Costa Rica El Salvador Afrika Burundi Sierra Leone fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 3

4 Tekst: Lillian Angelo Afghanske kvinner krever å bli hørt!!! Fred i Afghanistan er umulig når halvparten av befolkningen er utelatt fra fredsforhandlingene Dette er klar tale fra afghanske kvinnelige ledere og aktivister om det internasjonale samfunns manglende forståelse for kvinners betydning for freds- og utviklingsprosessen i Afghanistan. Det hjelper lite at internasjonale givere og nasjonale myndigheter priser kvinners deltakelse som avgjørende for varig fred og utvikling, når realiteten viser et annet bilde. Forsoning med Taliban uten at afghanske kvinner kan delta i forsoningsprosessen og fremme sine rettigheter bør ikke være et anliggende bare for afghanske kvinner, men for alle menn og kvinner som kjemper for et rettferdig og likestilt samfunn, nasjonal og globalt. Som det globale samfunn vet, er det ingen steder hvor kvinners menneskerettigheter er mer utsatt enn i Afghanistan. Derfor er det svært bekymringsfullt at kvinners stemmer og perspektiver stort sett var fraværende fra denne London-konferansen om Afghanistans fremtid sier Wazma Frogh, afghansk spesialist på kjønn og utvikling (kilde Den 28. januar 2010 var det internasjonale samfunn igjen samlet til en konferanse i London for å diskutere Afghanistans fremtid. Rundt 70 land deltok og fattet beslutninger innenfor områder som sikkerhet, styresett og regional samarbeid som vil ha stor innvirkning på kvinners situasjon og rettigheter. Sentralt i disse forhandlingene har ikke bare vært kampen mot korrupsjon i statsforvaltningen, men også diskusjon om forsoning med Taliban. Hvordan skal man sikre at befolkningen ikke blir en del av fienden? Og er det slik at deler av befolkningen går til Taliban fordi det gir dem muligheter for økonomisk trygghet? Vel, da kan det vel kanskje være på sin plass og gi disse moderate Talibanerne økonomisk kompensasjon for å legge ned våpnene. Men er ikke dette en form for å korrumpere eller forfordele de sterke og krigførende elementer i befolkningen, og som kan svekke demokratiet? Hva med livet videre når pengene er borte og om deres videre eksistensmuligheter? Og hva med de afghanske kvinnenes rettigheter? Er dette en farbar vei for freden i Afghanistan? Vel, afghanske kvinner er bekymret. Mary Akrami, direktør fra krisesenteret Womens Skill Development Centre (støttet av norske myndigheter) er opptatt av hva denne forsoningen med Taliban kan avstedkomme (føre med seg?). Hun sier Afghanske kvinner har mest å tjene på fred og mest å tape på enhver form for kompromitterende forsoning om kvinners menneskerettigheter. Det kan ikke være en nasjonal sikkerhet uten kvinners sikkerhet, det kan ikke bli fred når kvinners liv er fullt av vold, når våre barn ikke kan gå på skolen, når vi ikke kan gå trygt på gaten i frykt for syreangrep. Det var kun én offisiell kvinnelig afghansk representant ved denne konferansen, Aezo Qanih. Men i forkant av London-konferansen mobiliserte kvinner fra nettverksorganisasjonen Afghan Womens Network til en bred konsultasjonsprosess med kvinnelige ledere og aktivister. Fire kvinner fra det sivile samfunn reiste til konferansen hvor de fremla følgende uttalelser og anbefalinger om kvinners perspektiver og deltakelse (kilde: StoryID=1019 ): Vi, afghanske kvinnelige ledere og representanter fra kvinners sivile samfunnsorganisasjoner, som er bekymret for fraværet av kvinners perspektiver på de forslag som fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 4

5 diskuteres på London-konferansen om Afghanistans fremtid, har utarbeidet anbefalinger for stabilisering som innebærer en forpliktelse til å konsultere kvinner og ta opp deres prioriteter og behov. Afghanske kvinner er de første til å dra nytte av stabilitet, og betaler den tyngste prisen for en tilbakevending til vold. Bærekraftig fred kan ikke oppnås uten kvinners fulle deltakelse. De mobiliserer som aldri før for å beskytte de fordelene de har oppnådd med hjelp av det internasjonale samfunnet siden 2001, og de bidrar til fredsprosessen ved å fremme sikkerhet og godt styresett i respekt for menneskerettigheter og likeverd. Vi ber om gjennomføring av sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og andre relaterte resolusjoner som krever kvinners fulle deltakelse i fredsbygging skal være en del av alle initiativer for å fremme konfliktløsning og oppbygging i landet. Gjennom en omfattende konsultativ prosess med afghanske kvinnelige ledere i Kabul, etterfulgt i Dubai 24. januar og London 26. januar ble følgende anbefalinger utviklet som innspill til de temaer som London-konferansen tar opp: I. Sikkerhet Grunnlaget for fremgang i Afghanistan er forbedret sikkerhet på bakken. Men å oppnå varig sikkerhet vil kreve mer enn militær stabilisering; det vil kreve kvinners bevegelsesfrihet og tilgang til grunnleggende tjenester politibeskyttelse, rettsvesen, helsevesen, utdanning og rent vann. I tillegg vil det nødvendiggjøre sosial endring i privat så vel som det offentlige liv. Ukontrollert privat vold og andre overgrep på kvinners rettigheter i tilknytning til konflikten, bidrar til kvinners manglende sikkerhet. Kvinner opplever ustabilitet forskjellig fra menn; de har derfor sine egne perspektiver på hvordan man skal oppnå sikkerhet for alle afghanske borgere. For fullt ut å engasjere alle afghanere i arbeidet med å skape et sikkert miljø, anbefaler vi at: 1) Kvinner må være representert i alle fredsprosesser. For å oppnå samsvar med konstitusjonelle garantier for kvinners representasjon, må kvinner utgjøre minst 25% av fredsprosessen, inkludert eventuelle forslag om kommende freds-jurgas. De må være representert i alle nasjonale og lokale fora som utarbeider sikkerhetspolicy, blant annet den afghanske presidents nasjonale sikkerhetsråd. 2) All forsoning må garantere kvinners rettigheter. Regjeringen og det internasjonale samfunn må sikre og overvåke kvinners rettigheter i alle innspill om forsoning, slik at kvinners status ikke blir forhandlet vekk i noe kortsiktig forsøk på å oppnå stabilitet. 3) Sikkerhetspolitikken må beskytte kvinner. Alle forsøk på å forbedre sikkerheten i Afghanistan må tjene kvinner bedre. Dette kan oppnås ved; a) opplæring av nasjonal og internasjonalt personell om afghanske lover og spesielt loven om avskaffelse av vold mot kvinner, b) rekruttere kvinner til sikkerhetstjeneste, særlig det nasjonale politi UNIPOL, de internasjonale fredsbevarende aktørene, sivile og militære i PRTene, og c) utvide antall Familie Response Units i lokale politidistrikter for å muliggjøre mer kulturelt sensitiv og responsiv engasjement for kvinner. II. Styresett og utvikling fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 5

6 Investering for å utvide kvinners engasjement og effektivitet i offentlig beslutningsprosesser, i valg av politikk, i offentlig forvaltning, og i det sivile samfunn for utdype demokratiet, takle korrupsjon, øke legitimiteten til regjeringen, og konsentrere fokuset på styring av offentlig sektor ved å tilby grunnleggende tjenester. For å styrke kvinners lederegenskaper og for å fremme likestillingsfremmende ytelser i offentlig sektor anbefaler vi at; 1) Nasjonal likestillingspolitikk må gjennomføres. Internasjonale givere bør gjøre bistanden betinget av en raskere implementering av eksisterende politikk for kvinner i Afghanistan, spesielt den nasjonale handlingsplanen for kvinner (Women s Action plan for Afghanistan), og for kjønnperspektivet i den afghanske nasjonale utviklingsstrategien (Afghan National Development Strategy). 2) Reformer innen styresett må fremme likestilling. Reformer for godt styresett bør fremme likestilling og kapasiteten i offentlige tjenester til å reagere på kvinner behov ved; a) oppgradere kjønns-kontaktpersoner til seniorledere i alle nasjonale institusjoner, og styrke de enkelte tverrfaglige kjønnsenhetene b) utvide gjeldende kvoter i alle avdelinger og nivåer for både valgte og utnevnte regjeringsorganer, c) støtte spesielle tiltak for å hjelpe kvinner til å overvinne hindere for effektiv politisk konkurranse (eks. tiltak for å hindre politisk vold mot kvinner, tiltak for å overvinne barrierer og tilgang til offentlig debatt, opplæring og ressurser), d) håndheve 30 % kvoten til stillinger i sivil /offentlig tjeneste på alle nivåer, e) styrke Ministry of Women s Affairs og sørge for at det deltar i alle beslutningsprosesser for å sikre oppmerksomhet mot kjønn og kvinners behov. 3) Bistand skal gjenspeile kvinner rettigheter. All bistand bør bli kontrollert i forhold til dens effektivitet til å sikre kvinners rettigheter og likestilling. Donorer bør sikre at minimum 25% av midlene er dedikert spesielt til å oppnå kjønnrettferdighet. Finansieringen for afghanske kvinners organisasjoner bør økes for å styrke kvinners utviklingsagenda og det sivile samfunns deltakelse i gjenoppbyggingen. 4) Kvinners tilgang til rettferdighet må styrkes. Tradisjonelle systemer for tvisteløsninger har historisk sett vært partiske. Ressurser må investeres i utbyggingen av et formelt/offentlig rettferdig system som kan gi kvinner tilgang til rettferdighet og sikre at alt juridisk regelverk er i samsvar med grunnloven i Afghanistan, kvinners rettigheter under Islam og internasjonale standarder. III Regionale rammeverk / Internasjonal infrastruktur Vi berømmer de regionale samarbeidsforumene med fokus på handel, flyktninger og narkotikasmugling for deres innsats i å involvere kvinner. Med bakgrunn i at regionale mekanismer er utviklet for å løse grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer, anbefaler vi at: 1. Kvinners regionale fredskoalisjoner må bli engasjert i dialog. Alle regionale tiltak bør engasjere kvinner og utnytte de relasjonene de har bygd opp gjennom eksisterende nettverk. 2. Kvinner må delta i oppbyggingen av nye regionale mekanismer. Kvinner bør bidra til å skape nye tilnærminger og strukturer for stabilisering og gjenoppbygging i Afghanistan, samt arbeide for å skape regionale fora for samarbeid. Enhver slik fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 6

7 prosess bør engasjere kvinner på alle nivå i beslutningsprosessen, og må implementere FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 med relaterte resolusjoner som krever kvinners deltakelse i konfliktløsning, forebygging av vold, og beskytteelse av sårbare grupper. 3. Regionale fora må brukes til å stoppe menneskehandel. Forut for London-konferansen fikk de afghanske kvinnene i stand et møte med sentrale representanter for nasjonale myndigheter som bl.a. USAs utenriksminister og den britiske minister David Milliband. Hillary Clinton lovet bl.a at Women have to be involved at every step of the way. Avtroppende FNs spesialutsending for Afghanistan Kai Eide ga lovnad om at forsoning med Taliban ikke skal gå på bekostning av de afghanske kvinners rettigheter. Afghanske kvinneaktivister i samtale med Hillary Clinton (Bilde: De afghanske kvinners uttalelse og anbefalinger må bli formidlet klart og inntrengende til våre og øvrige nasjonale myndigheter som har innflytelse i Afghanistan. Kvinne- og fredsbevegelsen og andre som er opptatt av oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 må slåss for at deres synspunkter og perspektiver blir gjenstand for diskusjoner og forhandlinger, og jobbe for at tiltak blir nedfelt i en nasjonal handlingsplan i Afghanistan og at denne blir en del av den afghanske nasjonale utviklingsstrategien, slik kvinnene ber om. Likedan bør en også vurdere en koordinert tiltaksplan for oppfølging av SR 1325 for de internasjonale aktørene i Afghanistan, koordinert gjennom FN (se kvinnene krav til de internasjonale aktørene/donorene). Dette handler om hvordan land som Norge som deltar i fredsoperasjoner gjennom mandat fra FN, kan operasjonalisere sine egne tiltaksplaner for SR 1325 i konfliktland, gjennom nasjonalt (afghansk) eierforhold til likestillingsprosessen og egne forpliktelser til hvilke tiltak og ressurser de ønsker å bidra med i denne prosessen. Og den akselererende likestillingspolitikken som kvinnene ber om (under II Styresett og utvikling pkt.1) og om Afghanistans forpliktelser for oppfølging av kvinnekonvensjon (CEDAW) som landet ratifiserte i 2003, må bli gjenstand for rapportering til FN etter de krav som CEDAW stiller. Dette mener jeg handler om hvordan man konkret kan operasjonalisere innholdet i SR 1325 i Afghanistan, i tråd med dens internasjonale forpliktelser, og fra de afghanske kvinners perspektiver og deltakelse. Informasjon om Afghan Women s Network finner du på nettsiden; fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 7

8 Blokaden ved Aldermaston Tekst og foto: Ursula Gelis Vanviddet slår en i ansiktet. Kvinnenes vellykkede blokade ved portene til atomvåpenfabrikken Aldermaston i England. Mange mennesker er ikke det minste bestyrtet på grunn av de skadene som rammer dem, så lenge det er sørget for at deres fiender går til grunne først. Æsop " Mairead Corrigan Maguire (Belfast), Nobelprisvinner 1976 (til høyre) sammen med en britisk aktivist foran en av innkjørslene til AWE (Atomic Weapons Establishment) i Aldermaston, nord-vest for London. Æsops oppfatning av sine samtidige medborgere (ca 550 f.kr) gjelder dessverre også i vår tids senkapitalisme." Venn-fiende-bilder, ja hele konseptet om nasjonal sikkerhet i internasjonale forhold hviler på ideen om den best mulige avskrekking av motstandere og deres potensielle utryddelse gjennom mer effektive våpen. Jo mer moderne drapsmaskineriet, dvs industrien, er utrustet, jo sikrere synes utryddelsen av motstanderen å være. Et sted hvor man kan iaktta irrasjonaliteten i det borgerlige samfunn i dets senfase (Adorno) på kroppen, er atomvåpenfabrikken Aldermaston i England. Storbritannia har vært atommakt siden 1952, og fremdeles viser det tidligere imperium med stolthet fram sine nyeste landevinninger på krigføringens område. Et besøk i Londons Imperial War Museum informerer om landets atomforsvar støttet av monstrøse ubåter. Det aktuelle britiske atomvåpensystemet heter Trident (siden 1994). Det består av fire ubåter utrustet med atomvåpen, og av disse patruljerer til enhver tid en full operasjonsdyktig til vanns. Hver av ubåtene har opp til 48 atomvåpenstridshoder om bord, som kan styres mot forskjellige mål. Hvert stridshode bærer med seg 8 ganger sprengkraften til Hiroshimabomben, som alene står for ca menneskers død. Tridentsystemet består av tre deler: atomstridshodene som er de egentlig eksplosive bombene, rakettene som er leaset fra USA, og ubåtene som transporterer raketter utstyrt med atomvåpen. Disse flytende bastionene tjener som avfyringsramper. Det spesielle vennskapet mellom USA og Storbritannia fører til en intens teknologioverføring på atomvåpenindustriens område. Storbritannias atomrustning og den planlagte modernisering av arsenalene innebærer både et klart brudd på og en ikke-overholdelse av ikkespredningsavtalen av atomvåpen (NPT), jfr for eksempel avtalens artikkel VI (http://disarmament.un.org/treatystatus.ns f). ident_submarine_rolled_out_.jpg fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 8

9 I mai finner NPT- ikkespredningskonferansen sted i New York, den vil bli en skillevei. NPT-regimet har vært i nærheten av å mislykkes som sikkerhetsgarantist. Det har også tenketankene forstått. Se bl.a. aktuelt stoff fra Carnegie Endowment for International Peace: Restoring the NPT. Essential steps for Av Deepti Choubey. (http://www.carnegieendowment.org/publi cations/index.cfm?fa=view&id=24177). Aktivitetene til Middle Power Initiative også aktuelle. (http://www.gsinstitute.org/mpi/pubs/atlan ta_briefing_paper_2010.pdf) Hvem skal skape mer fred og tillit globalt når stivnede byråkrater ser ut til å mislykkes? Det er vel oss selv - når vi går på gata og gjør folk oppmerksom på farene som truer. Dette er ikke nytt, men mer nødvendig enn noen gang. Truslene vokser ukontrollert mens menneskers avmaktsfølelse og isolasjon tiltar. Både dette og de økende fiendebildene som aldri vil ta slutt ligger i systemet. Vi skal oppfattes som svake og sårbare. Ansvaret for det som skjer er redusert til en abstrakt formel. Den nylig avdøde matematiker og dataspesialist Joseph Weizenbaum sa det ganske treffende slik: Vi lever i et samfunn der det eksisterer en stor engstelse for det å overta ansvar. Det er et allment samfunns fenomen [ ] Ansvar er ikke et teknisk, men et samfunnsmessig spørsmål. Vår samfunnsfunnsmessige tilstand karakteriseres av ansvarsvegring. Vårt samfunn har utviklet teknikken å fordele et ansvar slik at ingen har det. (Joseph Weizenbaum. Computermacht und Gesellschaft (Computermakt og samfunn). 2001, side 33). Aldermaston er et undergangens sted, der vi kan og må ivareta våre borgerrettigheter og ta ansvar for menneskelig sikkerhet. I dette maskineriet foregår produksjonen av de atomvåpenstridshodene som blir stasjonert på ubåtene. Det har utspilt seg et drama på forurenset jord i Aldermaston helt siden I en Greenpeacerapport fra UK fra 1990-årene ( Aldermaston. Inside the Citadel ) påvises utallige ulykker med til dels dødelige konsekvenser. Det var brann i anlegget, og det forekom eksplosjoner der forskere omkom og arbeidere ble utsatt for stråling. Radioaktivt materiale er lekket ut i nærområdet og grunnvannet er dratt med i samme skjebnefellesskap. Et scenario som kanskje lar seg billedlig gjengi slik Jia Aili. The Nameless Lake (Den navnløse sjøen) (The Frank-Suss-Collection). Aldermaston er en sentral byggestein i landets militær-industrielle kompleks. Herfra og fra det nærliggende AWE Burghfield blir atomstridshodene ubekymret transportert på offentlige trafikkårer til Faslane i Skottland (Se: Angie Zelter (ed.) Faslane 365. A year of anti-nuclear blockades (Faslane 365. Et år med antiatomvåpenblokader), hvor stridshodene blir lastet over på ubåtene. Nasjonal sikkerhet blir altså regelmessig satt i fare på den britiske befolkningens bekostning når disse dødsenglene blir fraktet rundt i landet vanlige handelsvarer. Hvilket vanvidd er det som driver de som er ansvarlige for dette? Rebecca Johnson fra det britiske Acronym Institute for Disarmament Diplomacy (www.acronym.org.uk) ser den prestisjeverdien de får som den sentrale drivkraften for utbredelsen av atomvåpen. fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 9

10 En atomvåpenstat blir tatt alvorligere på den internasjonale scene enn en uten et slikt potensial. Besittelse av massetilintetgjørelsesvåpen virker som den ultimative maktdemonstrasjon. Dermed kommer vi midt inn i diskusjonen om det destruktive patriarkatet. Carol Cohen forteller om et besøk på en Tridentubåt som ga henne innblikk i sammenhengen mellom maskulinitet og vanviddsopprustning. Hennes utgangspunkt er det eufemistiske og gjennomsyrede abstrakte språket til den militære intelligentsiaen. Cohen kaller det en teknostrategisk språkbruk. Da hennes gruppe under omvisningen gjennom Tridentubåten kom til området der rakettene befinner seg, ble hun spurt som det naturligste i verden om hun ikke ønsket å beføle rakettene gjennom en luke? Med beføling assosieres normalt handlinger som har intimitet eller følelsemessig dominans i seg. I oppfordringen om å beføle rakettene ligger maksimal nærhet til fallos-basert makt, ifølge Cohen. På den andre siden er objekter som strykes og klappes, som husdyr og små barn, alt annet enn angst-skapende. Dette språket frarøver atomvåpnene, menneskehetens svøpe, deres ødeleggelseskraft. Innbegrepet av ufarliggjøring er i følge Cohen talen om den rene bombe. Se Carol Cohen. Sex and Death and the Rational World of Defense Intellectuals (Sex og død og de forsvarsintellektuelles rasjonelle verden), og Daniela Gioseffis (ed.) Women on war (Kvinner om krig). New York, 2. opplag, 2003, Side Eller: rol%20cohn%20sex%20and%20death%2 0in%20the%20World%20of%20Rational %20Defense%20Intellectuals.pdf. Derfor er vi i Aldermaston. Vi vil sette i den offentlige gapestokken opprustningsspiralens vanvidd og den (patriarkalske og folkemorderiske) tenkningen som ligger til grunn for den. Beløp det er umulig å forestille seg blir pumpet inn i opprustningen og opprettholdelsen av militære anlegg. Samtidig blir sosiale institusjoner, som krisesentre for kvinner som er blitt voldtektsofre, finansielt innskrenket. De vestlige samfunn forarmes mens vi ser på, mens militærutgiftene vokser inn i det vanvittige. Etter min oppfatning sitter militærstrategene fast i en genozidal tenkning, som gjennom dataspill overveier globalt gjennomførbare tilintetgjørelsesfelttog og spiller seg igjennom det på datamaskinen. Skjønnheten ved disse maskinene er jo fraværet av moralsk bevissthet! - Hvordan tenkningen forandrer seg under militariserte betingelser kan vi ikke diskutere her. Derfor blokkerte vi den 15.februar innkjørslene til anlegget. Det må bli slutt på tenkning og handling som bygger på konfrontasjon og ødeleggelse. Cynthia Cockburn ved Home Office Gate, Aldermaston. Det må bli slutt på det britiske tridentmoderniseringsprogrammet som er under full planlegging. Regninga vil komme på noe i nærheten av 97 milliarder pund. En atomvåpenkonvensjon som kan utvikle et realistisk program i retning av en verden uten atomvåpen må stables på bena. Resultatet av ikkespredningskonferansen i mai må peke ut retningen for denne veien, hvis nedrustningsforhandlinger ikke bare skal bestå av tomt snakk og falske forhåpninger. Kvinneporten, som heter Home Office Gate, er en av de 8 inngangsportene som fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 10

11 på denne dagen med suksess ble blokkert i tre timer. Blokade betyr at all trafikk på og ut fra fabrikkområdet er umuliggjort. Kvinneblokaden, som bestod av 40 kvinner, ble organisert av Aldermaston Women s Peace Camp (AWPC), Disse kvinnelige aktivistene har siden 1985 satt fokus på de katastrofale misforholdene i Aldermaston. På samme måte tok også Women in Black UK del (se Cynthia Cockburns beretning: EN/PDF/no_to_nato/women_nato_2010/st atementwomensgate2.pdf), WILPF, Londons feministiske nettverk og Kvinner mot NATO (http://www.wriirg.org/node/9682). Til sammen var ca. 800 kvinnelige aktivister kommet til atomvåpenfabrikkens porter. Organisatorer av hele blokaden var Trident Ploughshares (www.tridentploughshares.org), støttet av The Campaign for Nuclear Disarmament (www.cnduk.org). Det forekom relativt få arrestasjoner, og ved vår port sørget nærværet av to nobelfredsprisvinnere for hensynsfull oppførsel fra ordensvesenet. Selv en kortvarig varetekt av fredsprisvinnerne Mairead Corrigan Maguire (1976 for innsatsen for å stoppe volden i Nord- Irland) og Jody Williams (1997 for arbeidet mot antipersonellminer), ville ha stilt Aldermaston og dets operatører og forsvarsdepartementet i et for dårlig lys. Derfor hadde politifolkene klare instruksjoner å holde seg til. Det hersket enighet om at blokaden skulle gjennomføres på en ikkevoldelig måte. Ingen ble skadet. Kvinnene valgte selv protestformene. Noen blokkerte innkjørslene gjennom en sitt-ned blokade, andre stod med bannere og paroler langs kanten på veien inn i anlegget. Noen la seg ned eller lot seg lenke fast og sørget dermed for at blokaden ikke var enkel å oppløse. Mange sang og danset. Vi lærte hverandre bedre å kjenne, snakket sammen om uhyrligheten til dette produksjonsstedet og informerte politifolkene om farene ved stedet som de var satt til å beskytte. De var i flere tilfelle beordret hit uten bakgrunnskunnskap om Aldermaston. Atomic Weapons Establishment (AWE) planlegger et nytt anlegg for urananrikning som føyer seg inn i planene for modernisering av våpenarsenalene. Befolkningen ble og blir systematisk holdt nede i uvisse om de økologiske farene ved Projekt Pegasus. Regjeringen har gitt forsvarsdepartementet unntak fra plikten til miljørelevante konsekvensanalyser.. Det blir regnet med at Pegasusprosjektet, oppkalt etter et stjernebilde, vil være operativt i Til de andre faremomentene på området hører blant annet et laseranlegg og naturligvis det radioaktive avfallet som til dels skal bli liggende der til evig tid. Aldermaston er allerede et kulturmonument over vår tid som vil bestå i århundrer framover som en forurenset menneskehetsarv, selv om driften blir innstilt i morgen. Omgang med atomet er aldri farefritt. Atomavfallet som produseres i dag har allerede vokst oss over hodet, fordi brukbare løsninger for en varig fjerning og lagring ikke eksisterer. Dette vanviddet må ta slutt en gang. Våpenindustrien er en lukrativ forretning og jobben med å kvitte oss med disse kreftene vil ikke bli lett. Men allikevel: Det som gjør mennesket til et politisk vesen er dets evne til å handle. (Hannah Arendt). Ikke få forutsetter at antikrigsbevegelsen er på vei til å bli en stormakt. Vi er i farta. Litteratur: Joseph M. Siracusa. Nuclear Weapons. A very short introduction. Oxford Rebecca Johnson. Security assurances for everyone. A new approach to deterring the use of nuclar weapons. In: Disarmament Diplomacy 90, Spring 2009, Side 3-8. Webside: fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 11

12 Tekst: Grethe Nilsen GLOBAL VÅPENHVILE OG NEDRUSTNING NÅ! Stockholms-appellen som ble vedtatt 18. mars for 60 år siden samlet underskrifter i den første verdensomspennende kampanje mot atomvåpen. Resultatet ble heldigvis et atomvåpenfritt Norden. Ingen atomvåpen utplassert under fredstid. Siden den gang har mye vann rent ut i havet. NATO ble dannet, med sine mål og hensikter. Amerikanske, britiske og franske atomvåpen er en del av NATOs felles forsvar. NATO har vedtatt Nuclar Planning Group, hvor også Norge er med på førsteslagsbruk av atomvåpen - d.v.s. at NATO ga seg selv rett til å bruke atomvåpen uten at noe land har brukt det først mot NATO. Amerikanske taktiske atomvåpen ble utplassert i Europa nuclar sharing, START avtalen mellom de vestlige atommakter og Russland klarte å få til en nedrustning av dette, men langtfra alt er fjernet. Fremdeles finnes det over 8200 taktiske atomvåpen klare til utskyting. Over 7000 av disse befinner seg hos U.S.A. og Russland. Nå kan ikke livet på jorden ødelegges 100 ganger, men bare 35 ganger. For 5 år siden under forrige endring av NATOs strategiske konsept ble det vedtatt at NATO skulle være beredt til å trå til overalt der NATO følte verdensfreden truet. Den senere omtalte Out of Area politikken ble vedtatt og Nei til nye NATO ble dannet I den siste Nei til atomvåpenavisa i januar står det et intervju med lederen for UDs avdeling for sikkerhetspolitikk, ekspedisjonssjef Steffen Kongstad. Han mener bl.a. at faren for at atomvåpen kan bli brukt et sted i verden er større nå enn under den kalde krigen. I mai skal det gjøres opp status for avtalen om ikkespredning av atomvåpen på FNs tilsynskonferanse (NPT). Kongstad mener at klokken ikke kan skrus tilbake til fem på tolv. I en krisesituasjon vet atommaktene at bare en ting gjelder - å skyte først. Troen på atomvåpnenes avskrekkende effekt har mistet sitt sannsynlige grep. President Obama har i det minste forsøkt å gjøre noe, men etter nobelprisens utdeling og det mislykkede klimatoppmøtet i København, har det beskjedne bidraget Russlands og USA kom frem til etter sommerens møte mellom de to - å redusere antall stridshoder på begge sider til 1500 innen 2012, uteblitt. I romjulen kom beskjeden om at Russland har bestemt seg for å ruste sterkt opp. Kongstad mener at reduksjoner i antall atomvåpen er bra, men sier at det for ham bare er ett tall som teller. Og det er null. Flaggkommandør Jacob Børresen sier i samme avis: Avgjørende viktig for at reduksjonen av antall våpen skal ha politisk effekt, er at de ledsages av erklæringer om at man gir avkall på enhver form for førstebruk av atomvåpen, inkludert ethvert konsept for avverging av konvensjonelle våpenangrep med trussel om å bruke atomvåpen. Han mener at aspirerende atomvåpenstater da ikke kan hevde at disse statene krever en rett for seg selv, som de ikke innrømmer andre. Først da kan atomvåpenstatene med en viss grad av troverdighet og legitimitet, kreve av andre at de avstår fra å skaffe seg slike våpen. Han sier også at det eneste håpet er at NATO går i dialog med Russland om å redusere og til slutt fjerne hele atomvåpenarsenalet. Mange mennesker, bl.a. jeg, ble oppmerksom på et åpent frokostmøte på fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 12

13 Stortinget 20. januar, arrangert av SV. Der kunne vi høre på Kristian Harpviken fra PRIO og Stine Rødmyr, leder av Nei til Atomvåpen, legge frem hva de mente om situasjonen for NATO nå. Spørsmålene var formulert slik: Hvordan prioritere mellom alliansens kjerneoppgaver versus Out of area - strategien? Hvordan løfter vi diskusjonen om NATOs rolle i arbeidet for en verden uten atomvåpen? Og hva er afghanistanskrigens mulige konsekvenser for NATO? Harpviken var ganske klar i sin tale om at krigen i Afghanistan ikke kunne vinnes og at mange Natoland var i ferd med å innse det. Han ga på den måten tilslutning til at Norge nå retter øynene mot nærområdene og Arktis sammen med USA i NATO. Stine Rødmyr ga en god forklaring på hvordan NTA ønsket at NPT Ikkespredningsavtalen måtte komme på skinner igjen før enda flere, av ganske forståelige grunner ønsker å skaffe seg sine egne atomvåpen. Hun sa at det var viktig det som skjer i mai og som skal stemmes over i Stortinget i høst. Hva planlegger politikerne i Norge nå? De frister de norske motstandere mot Out of area - politikken med at de nå går inn for forsvar av nærområdene. De nordiske landene og statene i Baltikum er med på galskapen med å utfordre Russland med å øve på norsk, svensk, finsk og baltisk jord sammen med U.S.A.. Dette skjedde i juni i fjor tett opptil den russiske grensen i Finland og Baltikum.Det er tragisk. Sovjet hadde gjennom hele den kalde krigen en politikk som sa at de ikke ville angripe noen med atomvåpen, hvis de ikke ble angrepet selv, en politikk som Russland overtok etter at Sovjet brøt sammen. Og holdt seg til, helt til NATO begynte å rasle med det såkalte rakettskjoldet i tidligere Østblokkland og massive øvelser tett opp til landets grenser. I juleferien fikk vi beskjed om at Russland har slått inn på samme linje som NATO. Rett til førsteslag og har begynt å ruste sterkt opp. Nå står vi ovenfor en ny rustningsspiral. I høyeste grad uakseptabelt og teknisk utfordrende og sterkt miljøødeleggende. Milliarder som kunne brukes til utvikling av velstanden over alt, tross befolkningspress, skal nå brukes til å sikre egne verdier. Som ikke kan brukes, hvis Ragnarokk kanskje blir et faktum og isødet har senket seg over hele verden. Flere og flere stater skaffer seg eller ønsker å skaffe seg dette våpenet. Forståelig nok når dobbeltmoralen hersker. Ingen av de første atommaktene, USA, England, Frankrike eller Kina bruker press på India, Pakistan eller Israel for å få dem med på NPT Ikkespredningsavtalen, samtidig som de ruster ned selv. Alt press blir rettet mot kun to stater: Nord-Korea og Iran. I Aftenposten står det en tankevekkende artikkel om hva bankene DnbNOR og FOKUS Bank investerer norske fondspareres penger i, når de investerer langt nok borte. Det er massive investeringer i atom- og klasevåpenindustri. NORDEA styrer unna mine- og klasevåpen, men er den eneste norske storbank som åpent går ut og sier at de investerer i atomvåpen. Amnesty Internasjonal er sjokkert. Sparebank 1 gruppen tidligere Samvirke Bank - har skrellet bort alle våpenprodusenter og miljøsyndere fra sine fond. Og det er veldig bra, men de er nå på vei utenfor Skandinavia med Skagenfondene. Valget deres falt på et av de mest moderne og krevende fondsmarkedene i verden, og har nå åpnet et kontor i London. Pass på hva Skagen gjør utenfor Skandinavia. Cultura er også en bra moderne bank med kortbruk og nettbankbank med etiske retningslinjer og samme sparerente på høyrentekonto, men ingen fondsparing. Hvis det virkelig er slik at over 80% av den norske befolkning er i mot atomvåpen, burde de nå ta et enkelt grep. De som har noen penger å ta ut, burde ta ut sine penger fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 13

14 fra de fond som i det siste året sikkert har gitt dem stor avkastning og sette dem inn på høyrentekonto og begrunne hvorfor. Det går også an å flytte til en annen bank. Pengemakten vil garantert reagere og kvitte seg med atomvåpen og klasevåpen.. Det er kun pengene vi kan straffe dem med. Det bunner egentlig i om vi er villige til å ofre noen av våre kortsiktige goder for fremtidens gleder for både oss selv og andre. La oss vise at for oss er det ikke pengene som teller. Spre beskjeden rundt i hele verden. Slik kan vi omsider få til våpenhvile og nedrustning. La oss begynne nå. Tekst: Marit Mihle På vegne av Bjørg og Grete. Gaza Freedom March Som strandet i Kairo Hva får folk til å forlate familie og venner i jule- og nyttårshelgen? Kanskje en følelse av sinne og hjelpeløshet over Israels krig mot Gaza et år før, i 22 dager varte den intense krigen uten nevneverdige protester fra verden. 1,5 millioner er nå under administrativ forvaring.1400 mennesker fra 42 nasjoner dro til Kairo året etter for å vise Gazas hardt rammede befolkning at ikke alle i verden hadde glemt okkupasjonen, men stadig følte med dem. Tanken var også å ta med medisiner og mat til den isolerte befolkningen. Det var nesten ikke informasjon om marsjen i norske medier verken i forkant eller under marsjen til tross for det var amerikanere som ledet alt arbeidet og hadde den største delegasjonen i Egypt.. Norges deltagelse er jo i sentrum for tiden, men på helt andre arenaer. Til Gaza Freedom March kom det 3 kvinner fra 78 år og litt yngre. Ingen hadde møtt de andre tidligere, men en hadde venner på Facebook, en hadde jobbet i Midtøsten og en driver med mikroutlån til fattige kvinner, spesielt nord i Gaza, men også på Vestbredden. Hver av de palestinske kvinnene fant fort ut hva de ville starte: bakerier, dagligvarebutikker, husdyrhold, helsestudio, systuer. Ønskene og tiltakene var mange. Alt gikk bra selv under den intense bombingen. Det skulle startes mange nye prosjekter når marsjen kom inn i Gaza. Men det var det først og fremst Egypt som hindret! USA gir Egypt svært stor økonomisk støtte, men det var amerikanerne på marsjen ikke glade for. Vi ble gående i Kairo et par uker mens vi ventet på adgang til Gaza gjennom Rafha, men vi markerte oss godt med demonstrasjoner hver dag på åpne plasser og gater, innestengt av gjerder og under streng bevoktning av politi og militære iført hjelmer med visir og køller. Noen av demonstrantene ble skadet, men ikke alvorlig. Utenfor den franske ambassaden bodde demonstranter hele tiden, det var sultestreik, hvor også den eldste, 85 år gammel deltok. Sjefer med høy rang var der, det skjønte vi pga alt gullet på luene. Turistlandet Egypt hadde flere av oss godt inntrykk av fra før, men nå ser tingene annerledes ut. At vi ble nektet å passere inn til Gaza er en ting, men at Egypt er i ferd med å bygge en underjordisk metallskjerm eller kall det mur, mot Gaza vil bli å slå siste spiker i Gazas likkiste. Hvis Egypt er redd for uønsket persontrafikk, kan de åpne grenseposten og kontrollere som på andre grensepasseringer. Vi lærte en del nytt om indre forhold i Egypt. På de overfylte bussene hang folk utenpå og viste V-tegnet og vinket. Mange ønsket oss velkommen. Avslutter med den gamle mannen med langt hvitt skjegg, kalott og en stor plakat på brystet: JEG ER JØDE, MEN IKKE SIONIST. fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 14

15 WILPFs internasjonale styremøte i India Tekst og foto: Lillian Angelo, norsk IB-medlem I perioden 2 9. januar 2010 ble det nok en gang arrangert et internasjonalt styremøte (IBmøte) i WILPF. Denne gangen i India, hvor 29 medlemmer fra 13 land deltok. IB-møtet ble gjennomført på Gandhi-universitetet i Ahemdabad. Ahemdabad er det stedet hvor Gandhi i året 1930 startet den 400 km lange saltmarsjen i protest mot engelskmennenes upopulære saltskatt. I åpningstalen til møtet påpekte WILPFs internasjonale president, Kerstin Grebâck, at vi i WILPF bærer Gandhi på våre skuldre, og at fredsbevegelsen i tiden som kommer står ovenfor store utfordringer. Vi må jobbe side om side med menn, men vi må også ta vårt ansvar. Hun var bl.a. bekymret for situasjon i Afghanistan og påpekte at vi i WILPF må ha fokus på de underliggende faktorer som forårsaker terrorisme i Afghanistan, som undertrykkelse og fattigdom. Hun uttalte likedan bekymring ovenfor FNs fredsbevarende og fredsopprettende rolle, som i dag i økende grad har blitt overlatt eller overtatt av regionale instanser eller allianser som NATO. Gertrude Baer seminar Det ble også på dette IB-møte arrangert et Gertrud Baer seminar. Disse seminarene har til hensikt å skape plass til de unge og nye medlemmer slik at de kan lære mer om organisasjonen. I workshopen som ble arrangert hadde Emma Rosengren (Sverige) og Adilia Caravaca (Costa Rica) spesielt fokus på unge menneskers erfaringer og vanskeligheter i forhold til å delta i en organisasjonskultur som ikke var skapt av dem selv. Emma fremhevet den svenske studentgruppens arbeid med klasevåpen, som et arbeid hvor unge mennesker kunne arbeide sammen om et team, i et tidsbegrenset omfang. Et annet eksempel var det svenske internship - programmet som foregår i et samarbeid med WILPFs kontor i Geneve og New York. WILPFs internasjonale arbeid og program Det offisielle programmet startet den 4. januar med gjesteopptredener fra eminente indiske forskere i et formiddagsseminar om ikke-vold og Sør- Asias utfordringer og samarbeid. Deretter ble det plass for WILPFs arbeid og program. Vi ble ønsket velkommen til India og styremøtet av den indiske seksjonens leder Ila Pathak. AnneLise Ebbe som er den andre presidenten i WILPF tok opp i sin åpningstale WILPFs arbeid på den internasjonale klimatoppmøtet i desember i København. Det var spesielt tre områder som hun fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 15

16 fokuserte på; 1) kvinneperspektivet i miljøutfordringene, 2) militære og klimaforurensning, og 3) problemstillinger runde kjernekraft som ren energi. Mer om WILPF/IKFFs deltakelse og lobbyarbeid på klimatoppmøtet finner du i artikkelen av Edel Havin Beukes på side Det ble lagt frem to rapporter for diskusjon fra WILPFs ledelse. Den ene var presidentenes rapport og den andre var generalsekretær Susi Snyders rapport. Rapportene kan du få ved henvendelse til undertegnede eller på cs-index.html Susi Snyder slutter nå i stillingen som generalsekretær i WILPF. Hun har gjort en formidabel jobb for organisasjonen og alle følte vel at hennes kunnskaper, erfaring og ikke minst lederegenskaper vil være et stort tap for organisasjonen. Susi Snyder tok også opp IB-medlemmenes rolle og ansvar, WILPFs politikk og program, utfordringer i det internasjonale samarbeidet IBmedlemmene seg imellom, og lokal implementering av program og politikk. Dette var temaer som var gjenstand for diskusjoner gjennom hele styremøtet. WILPFs prosjekt i India Den første dagen var også viet WILPFs prosjekt i India, om leiren i Kandahar hvor Annelise Ebbe og Ila Pathak har vært aktiv i å kartlegge situasjonen for kvinner. De la opp til diskusjon om hvordan faktaorienterte prosjekter kunne brukes aktivt mot lokale og sentrale myndigheter for oppfølging av menneskerettighetskonvensjoner og resolusjoner. Rapporten fra dette prosjektet analyserte hvilke brudd man fant på kvinnekonvensjonen (CEDAW) i den indiske leiren, og konklusjonene ble fremlagt for de lokale og sentrale myndigheter. I diskusjonen ble det også fremhevet viktigheten av at de nasjonale handlingsplaner for SR 1325 også må inneholde oppfølging av kvinnekonvensjonen. Denne type prosjektarbeid har tatt mye tid og avstedkom også diskusjoner om prosjektarbeid kontra politisk arbeid eller ledelse av organisasjon fra WILPFs IBmedlemmer. Kommunikasjon og målsetting Andre dag ble viet kommunikasjon, intern og ekstern. Susi Snyder innledet med å si at WILPF ofte har hatt store visjoner og mål for sin organisasjon, men at vi er lite flinke til å operasjonalisere våre mål. Dette har hatt konsekvenser for våre søknader om økonomisk bidrag og støtte til prosjekter, fra myndigheter og multilaterale selskaper, som forlanger rapport om implementering. Verktøyet SMART ble introdusert til vårt organisasjonsarbeid. Dette er et verktøy godt kjent fra forretningsverden og går i korthet ut på at de mål man setter seg bør være; strategiske, målbare, oppnåelig (achievable), realistisk og tidsbestemt - SMART. Gjenstand for diskusjon ble også hvem eller hvilke selskaper vi burde søke økonomisk støtte fra. Her var forsamlingen ikke helt enige, men det ble fattet vedtak om å nedsette en gruppe skulle utarbeide et forslag for vår policy på området, som så blir fremlagt på kongressen i Flere seksjoner la frem hvordan de jobbet med implementering av det internasjonale programmets målsetting. Spesielt synes jeg at det svenske prosjektet Paying the Price var spennende. Dette er et prosjekt som har som mål å forstå vår samtid og de underliggende strukturer som ligger bak det sikkerhetspolitiske tenkningen. Emma Rosengren snakket ivrig om nettverk og lobbyvirksomhet i Sverige, om den årlige konferansen i Almedalen på Gotland hvor politikere og NGOer samles for å diskutere sentrale politiske temaer. Våren 2009 var konferansen viet diskusjon nettopp rundt sikkerhetspolitikken i et kjønnsperspektiv og om alternative valg i forhold de fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 16

17 økonomiske ressurser som brukes på militarisering og opprustning. Komiteer, arbeidsgrupper og organisasjonsutvikling Det har vært ulik aktivitet i de forskjellige komiteene og arbeidsgruppene. Noen har vært veldige aktive og bl.a. utgitt kvartalsvise rapporter, som Miljøgruppen, eller også jevnlig utsendelse av nyhetsbrev som organisasjonsgruppene PeaceWomen (om kvinner, fred og sikkerhet) og ReachingCriticalWill. (om nedrustning). Andre grupper, som Midt- Østen gruppen, har det vært liten eller ingen aktivitet. Susi Snyder fremla et forslag om at vi burde prøve å organisere oss i mindre grupper, som jobbet med spesifikke temaer. Dette ble godt mottatt, likedan ble det fremhevet at gruppens arbeid også måtte være koblet opp mot WILPFs overordnede mål og visjoner. Det ble vedtatt at alle arbeidsgruppene og komiteene skal utarbeide et forslag til beskrivelse av ansvar og roller innen 31. mars. Fra presidentene i WILPF ble det også fremmet ønske om at de nasjonale seksjonene burde utarbeide analyser/faktainformasjon om situasjonen i egne land. Det ble fattet vedtak om å nedsette ad-hoc grupper, for å samle organisasjonen og medlemmene om vår politikk ved viktige begivenheter. To slike grupper ble vedtatt nedsatt, en for Beijing + 15 for The Commission on the Status of Women (CSW) med Kirsti Kolthoff (Sverige) som leder. Den andre ad-hoc gruppen gjelder Tilsynskonferansen i New York i mai måned i år, som skal reforhandle forbudet mot atomvåpen (The nuclear Non Proliferation Treaty Review Conference). Den valgte Emma Rosengren (Sverige) som leder. Nedenfor ser du bilder fra feiringen av Susi Snyder, for hennes innsats i WILPF og feiringen av hennes bursdag. WILPF krever statsledere til ansvar for krigsforbrytelser To resolusjoner ble vedtatt på dette IBmøtet. Den ene gjaldt nye føringer og utfordringer i Midt-Østen-konflikten. WILPF støtter opp om de anbefalingene som fremkom i Goldstone Report (se ) bl.a om å nedsette en undersøkelseskommisjon som skal se på om aktivitetene som ble gjennomført under Operation Cast Lead innebærer brudd på FNs menneskerettigheter og krigens folkerett. Likedan en støtte til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas oppfordring om ikkevolds motstand mot Israels okkupasjon, om anerkjennelse av Jerusalem som palestinsk hovedstad og bl.a om støtte til Gaza frihetsmarsj, hvor WILPF ber presidentene i Egypt og Israel om å gi marsjen fri passasje gjennom Gaza. Mer informasjon om denne marsjen finner du på nettsidene: og Den andre resolusjonen gjelder at de statsledere som gikk til angrep på Irak i 2003 ( The coalition of the willing ) må stilles til ansvar for brudd på krigen folkerett. WILPF krever at tidligere president fra USA George W. Bush og fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 17

18 statsministrene i følgende land; Tony Blair (England), Jose Maria Aznar (Spania), Jan Peter Balkenende (Nederland), Anders Fogh Rasmussen (Danmark), og John Howard (Australia) må stilles til ansvar for sine krigsforbrytelser. De tok en beslutning om invasjon i Irak i strid med FN-pakten 51 om retten til selvforsvar og 41, om samtykke (resolusjon) fra FNs sikkerhetsråd, og til tross for massiv motstand fra egne lands befolkning. IB-møtets resolusjoner og vedtak finner du på nettsiden: www. wilpf.int.ch/ - what s new? Som alltid var det spennende å komme sammen og diskutere WILPFs politikk og arbeid. Dagene gikk utrolig fort, med program fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var lagt opp til aktiviteter hele dagen, fra sightseeing i de tidlige morgentimene før frokost og underholdning med sang og dans og feiring etter at programmet for dagen var avsluttet og middagen inntatt. Neste gang WILPF samles blir høsten 2011 ved den 30. kongress i Costa Rica. WILPF avholder kongresser hvert tredje år, siste kongress ble avholdt i 2007 i Bolivia. Tekst: Mari Holmboe Ruge Tippa Hareide æresmedlem av IKFF Sverige, hvor hun også traff ham som fikk henne til å flytte til Norge og skifte til et rotnorsk etternavn. Bilde: Tippa Hareide. Foto: Ursula Gelis På sin 95-årsdag like før jul ble Tippa Hareide utnevnt til æresmedlem av IKFF. Tittelen henger høyt, vi har for tiden bare ett annet æresmedlem: Johanne Skog Gripsrud. En liten delegasjon fra landsstyret fikk besøke henne hjemme med lyset fra vintersolen inn gjennom vinduene i den vakre boligen på Blommenholm. Tippa har sine røtter i København og har vært politisk bevisst og aktiv i over 70 år, som hjelpearbeider for regjeringsstyrkene i Spania på tretti-tallet, og som medlem av den danske motstandsbevegelsen under krigen. Det siste førte til flyktningeliv i Etter en lang karriere som kontorsjef i Universitetsforlaget tok hun opp igjen aktivistlivet som pensjonist. Både IKFF og Bestemødre mot atomvåpen fikk glede av hennes kunnskaper, politiske innsikt og praktiske sans. Sine fagkunnskaper i økonomi brukte hun i mange år som kasserer og regnskapsfører for organisasjonen. Hun har også lang fartstid i redaksjonskomiteen for fred og frihet, og har hatt særlig ansvar for valg av baksidediktet og bokanmeldelser. Men først og fremst er Tippa en radikal inspirator for de av oss som kan føle behov iblant for å finne en bredere vei når kald motvind gjør fredsarbeidet tyngre og vanskelig å se meningen i. Hun har fremdeles evnen til hellig harme over urett og overgrep. IKFF takker henne både for dette og for samvær og vennskap gjennom mange år. fred og frihet nr. 1/ 2010 Side 18

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet fred og frihet Desember 2009 NR: 4/69 Årgang Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Grunnlagt i Haag 1915 www.ikff.no Norsk seksjon av Women s International League for Peace and Freedom (WILPF)

Detaljer

Nato 60 år. En allianse for vår tid

Nato 60 år. En allianse for vår tid Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 23. mars 2009 ved Utenriksminister Jonas Gahr Støre, Foto: Stig Morten Karlsen, OMS Nato 60 år. En allianse for vår tid (Sjekkes mot fremføringen.) Majesteter, ambassadører,

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 1 2011

FolkogforsVar Nr. 1 2011 FolkogforsVar Nr. 1 2011 Folk og Forsvar 60 år for fred, frihet og demokrati innhold Kjære leser Så ligger igjen et nytt år foran oss. For Folk og Forsvar er 2011 året vi kan feire 60 år som informasjonsleverandør.

Detaljer

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen Medlemsblad for IPPNW Norge Nr. 1-2011 - Årgang 29 Norske leger mot atomvåpen o en tryggere verden uten atomvapen ICAN Norge Norge og atomvåpen Helseproblemer i Fallujah Norsk avdeling av International

Detaljer

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien

Kontaktblad nr. 1 2009. USAs nye dager i historien Kontaktblad nr. 1 2009 USAs nye dager i historien Kjære leser Godt nytt år! Det er ikke en spesielt fredelig verdenssituasjon i det vi går inn i 2009. Kampene på Gaza har preget nyhetsbildet de siste ukene,

Detaljer

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u

Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u 2014 5. juni Minnetale over tidligere stortingsrepresentant og statsråd Thor Listau 2925 Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10 President: I n g j e r d S c h o u D a g s o r d e n (nr. 78): 1. Redegjørelse

Detaljer

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden

VeST-SAHArA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden Et utenriksmagasin fra Flyktninghjelpen 01/2012 kr. 79 ISSN 1891-2230 RETUR UKE 24 VEST-SAHARA Afrikas siste koloni Profilen Erna Solberg om Norge i verden KVINNER KJEMPER KVINNERS sak Stadig flere kvinner

Detaljer

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN

DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN REFERAT FRA SEMINAR: DE RELIGIØSE MINORITETENES SITUASJON I MIDTØSTEN * Dato: 7. sept 2006 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Arrangør: Norsk Misjon i Øst * BIDRAGSYTERE: Kjell Magne Bondevik foredrag Biskop

Detaljer

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år

fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år fred og frihet Tidsskrift for Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) årgang 76. Nr. 1/ 2015 1915 100 år 2015 Innhold Fred og frihet Utgis av Internasjonal kvinneliga for fred og frihet Storgaten

Detaljer

NO MORE HIRO- FUKUSHIMA!!

NO MORE HIRO- FUKUSHIMA!! nta-avisa Utgitt av Nei til Atomvåpen Nr. 3/4 nov. 2011 NO MORE HIRO- FUKUSHIMA!! Atomkraftverk og atomvåpen er like kriminelt mot menneskeheten. Vi må stå sammen globalt for en atomfri verden! Første

Detaljer

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt!

årsrapport 2008 * Rettferdig fordeling av makt og ressurser * Vern om liv og helse * Rett til land! Rett til kultur! Rett til respekt! årsrapport Tretten år gamle En Yan holder et fast grep rundt farens amputerte arm. Jeg visste hvor farlige klasebombene var, og da jeg så barna mine leke med dem måtte jeg gjøre noe for å redde dem, forteller

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 3 2011

FolkogforsVar Nr. 3 2011 FolkogforsVar Nr. 3 2011 Fører krig til fred? Kjære leser F F Kampen mot terror har stått sentralt i den vestlige verden siden 11. september 2001. Nesten ti år etter det dramatiske angrepet på USA har

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE

MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Nummer 3 2013 I årgang 87 MILITÆR DRONEINDUSTRI I NORGE Kongsberg Satelitt Services NAMMO: divisjon i Arizona, USA Simicon, Kongsberg Devotek, Kongsberg Gruppen Eidel Prox Dynamics Chemring Nobel Applica

Detaljer

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København?

NORGES. PROFILEN Afghanistans ansikt i Norge. AKTUELT Skjebneår for Irak. KLIMA Hva skjer etter København? ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 01/2010 KR. 79 NORGES SKYGGESIDE Norge liker å framstå som en fredsnasjon og best på bistand. Nå kaster våpenindustri, oljeeksport og uetisk handel mørke skygger,

Detaljer

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,-

AfghAnistAn hent soldatene hjem! 30 kr,- Afghanistan HENT SOLDATENE HJEM! 30 kr,- Bli med i Rødt! Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter oss i stand til å produsere, samhandle

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 5 2011

FolkogforsVar Nr. 5 2011 FolkogforsVar Nr. 5 2011 For norge Kjære leser Etter noen intense måneder med krigføring i Libya er nå Muhammar Khadafi bekreftet død. Selv om hevnmotivene ikke er vanskelige å forstå, er det på mange

Detaljer

FolkogforsVar Nr. 2 2011

FolkogforsVar Nr. 2 2011 FolkogforsVar Nr. 2 2011 En sårbar klode så mange trusler Kjære leser De siste dagene har minnet oss om hvor forgjengelig livet slik vi kjenner det egentlig er. Japan er blitt rammet av flertallige, massive

Detaljer

Norske leger mot atomvåpen

Norske leger mot atomvåpen Medlemsblad for IPPNW Norge Nr. 2-2005 - Årgang 23 Norske leger mot atomvåpen Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen i New York Åpning av Nobels Fredssenter Kurs i freds- og helsearbeid i Tromsø

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden

Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden Forhandlinger i Stortinget nr. 212 2004 14. juni Dagsorden 3171 Møte mandag den 14. juni kl. 10 President: J ø r g e n K o s m o Dagsorden (nr.98): 1. Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10.

TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden. Ivar Knotten Lederen og fellesskapet. Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 6. Side 10. Sjekk posten NR 5-2009 TEMA AFGHANISTAN Den lange untakstiltanden Side 6 Ivar Knotten Lederen og fellesskapet Side 10 Fredrik Græsvig, TV2: «Døden i Afghanistan» Side 14 Norges Veteranforbund for Internasjonale

Detaljer

Året der verdens utfordringer står i kø

Året der verdens utfordringer står i kø Kontaktblad nr. 1 2008 2008 Året der verdens utfordringer står i kø Kjære leser Riktig godt nytt år! I årets første nummer av Kontaktbladet retter vi blikket ut i verden. Vi står overfor et begivenhetsrikt

Detaljer

Kan Afrika hjelpe Afrika?

Kan Afrika hjelpe Afrika? Kontaktblad nr.3 2008 Kan Afrika hjelpe Afrika? Kjære leser I skrivende stund er St.prp. nr 48, Langtidsplanen for Forsvaret avlevert, og de ulike partigruppene er godt i gang med arbeidet. Selve Stortingsbehandlingen

Detaljer

Norsk politikk i verden

Norsk politikk i verden Kontaktblad nr.3 2008 Norsk politikk i verden Kjære leser Vel overstått sommer! De siste ukene har Europa brått blitt revet ut av feriemodus. Krigen i Sør-Ossetia er rystende, i en tid der løsning av konflikter

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer