SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL på Gommerud klubbhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus"

Transkript

1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. b) Velge dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. Sak 2. Behandle foreningens årsmelding Sak 3. Behandle foreningens regnskap for 2014 i revidert stand Sak 4. Innkomne forslag Sak 5. Fastsette foreningens kontingent for 2016 Sak 6. Budsjett for 2015 Sak 7. Behandle organisasjonsplan Sak 8. Valg Sak 9. Godkjenne de valgte gruppestyrene Etter at årsmøtet er avsluttet kan det bli utdeling av pokaler og priser 1

2 Sak 2: Behandle foreningens årsmelding. 1. Klubbens tillitsvalgte : Arbeidsutvalg: Leder Sigurd Carson (På valg) Styremedlem 1(Nestleder) Karen Norton (Ikke på valg) Styremedlem 2(Økonomi) Arne Kildal (Ikke på valg) Styremedlem 3(Anlegg) Per-Trygve Krossholm (På valg) Styremedlem 4(Barneidrett) Christine Ellingsen (Ikke på valg) Vararepresentant Magne Bøe (På valg) Vararepresentant Kjetil Bakke (På valg) Kapitalfondet: Arne Kildal (Ikke på valg) Magne Bøe (På valg) Tormod Høydahl (På valg) Kontrollutvalget: Medlem: Randi Bjørnestad (På valg) Medlem: Elisabeth Gøransson (På valg) Varamedlem: Vibeke Kaspara Meiland (Ikke på valg) Redaktør i BV-Stikka: WEB ansvarlig: Valgkomité: Leder: Revisor: Registrert revisor: Gruppenes representanter i hovedstyret: Fotball Innebandy Langrenn Cheerleading Am. Fotball Bordtennis Friidrett Sykkel Basket Håkon Halvorsen Karen Norton Innebandygruppa+ representasjon fra de øvrige gruppene. Elin H. Fjellberg (Velges hvert år) Knut Ivar Ødegård Knut Jørgensrud Øystein Skurdal Sylvia Skar Andre Fernandez Marta Sklepkiewicz Aktivitet organisert av langrennsgruppa. Organisasjonsmessig underlagt AU. Ingen aktivitet lagt inn under AU inntil nytt styre velges Ingen aktivitet - lagt inn under AU inntil nytt styre velges Grupper oppnevnt av hovedstyret: Lovutvalg: Utvalg for tildeling av utmerkelser: Festkomité/SUM: Arne Kildal(leder) Randi Bjørnestad Sigurd Carson Karen Norton (leder) Kåre I. Melsæther Håkon Halvorsen Birgit Åkermoen Prydz Karen Norton (leder) Mette Frivold 2

3 Anleggsutvalg: Driftskomité for Eineåsen Skianlegg: Driftskomité Gommerud Idrettspark: Driftskomité Rykkinnhallen: Barneidrettsgruppa: Per Trygve Krossholm (leder) Arne Kildal Kjetil Bakke Magne Bøe Pål Gulbrandsen Kåre I. Melsæther (i saker om Eineåsen Skianlegg) Per Trygve Krossholm (leder) Kåre I. Melsæther, langrenn Sigurd Eide, langrenn Magne Bøe (leder) Knut Ivar Ødegåd, fotball Kjetil Bakke Sigurd Carson (leder) Kjirsti Stø Eide, cheerleading Jarle Opsahl, administrasjonen Lars Osa, administrasjonen 1 representant fra Bærum kommune 1 representant fra NBBF Ivaretas av AU - Christine Ellingsen (ansvarlig) 1.1 Forbund BVH er tilsluttet følgende forbund: Norges Idrettsforbund, Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Skiforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Amerikanske Idretters Forbund, Norges Sykkelforbund og Norges Friidrettsforbund. 1.2 Styret/Møtevirksomhet Arbeidsutvalget har avholdt 9 styremøter og behandlet 76 saker i perioden. Hovedstyret har avholdt 7 møter og behandlet 58saker. 1.3 Representasjon Karen Norton deltok på Idrettskretstinget i juni. Sigurd Carson, Karen Norton, Christine Ellingsen og Jarle Opsahl deltok på Bærum Idrettsråd høstseminar, mens Sigurd Carson, Karen Norton og Kjetil Bakke deltok på årsmøte til Bærum Idrettsråd. 1.4 Administrasjon Jarle Opsahl ble ansatt 100% som Daglig leder fra 1. januar Heidi Telle Bøe gikk over i en 70 % stilling som økonomimedarbeider den 1. november Mai-Britt Belgum ble engasjert på timebasis 1.oktober, hvor arbeidsoppgavene alt vesentlig består av oppfølging og håndtering av medlemsregisteret Klubb Admin. Sigurd Carson fratrådte stillingen som daglig leder i foreningen pr. 31/ , og gikk over som styreleder den 23. april Arbeidsmiljøet for de ansatte karakteriseres som kollegialt og inkluderende. 3

4 Oversikt over foreningens ansatte og engasjerte i 2014: Ansatt % og Stilling Kommentar Jarle Opsahl 100 % Daglig Leder HK: Daglig leder av BVHIF med ansvar for den daglige driften av idrettsforeningen og anleggene i samsvar med strategi og handlingsplaner. Personal - og HMS ansvar. Organisasjonsutvikling og markedsføring. HK, RH, GK : Drift, It, Web, booking, tilsyn m.m. Heidi Telle Bøe Mette Frivold Mai-Britt Belgum Lars Osa Knut Bjerke Bård Kristiansen Erling P. Storbraaten Martin Gulbrandsen 70% Økonomimedarbeider (70% fra 1 november 2014) 46 % Kontormedarbeider (18.5 t / uke med skoleferier) Kontormedarbeider (timebasis fra 1 oktober 2014) Ca 80 % Vaktmester RH (50 % med skoleferier) Driftsansvarlig (fastpris engasjement) KG, Gommerud og Rud Tilsynsvakt RH (timebasis) Tilsynsvakt RH (timebasis) Tilsynsvakt RH (timebasis) RH og HK/grupper: Økonomioppfølging HK og grupper. Regnskap, kontering og føring av bilag. Oppfølging av kunde og leverandørreskontro. HK: Avstemme regnskap og balanse mot bank, samt oppfølging av lagskasser for grupper. Lønn (ca 145 lønnsmottakere i BVHIF) HK og RH: Booking og Fakturering RH: Tilsyn og organisere vakter BI: Idrettskole organisering KlubbAdmin medlemsregister KlubbAdmin medlemsregister Medlemskontingent, Fotballavgift m.m. RH: Drift- og vaktmesteroppgaver KG: Driftsansvarlig Kunstgressbanene RH: Betjene vaktbua som tilsynsvakt etter ordinær arbeidstid (16:00 17:45) og i helger. RH: Betjene vaktbua som tilsynsvakt etter ordinær arbeidstid (16:00 17:45) og i helger RH: Betjene vaktbua som tilsynsvakt etter ordinær arbeidstid (16:00 17:45) og i helger 1.5 Organisering - hovedklubb og grupper BVH er, og skal være et fleridrettslag som tilrettelegger for idrett og fysisk aktivitet det er grunnlag for i vårt nærområde, tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) og de aktuelle særforbund for hver av de idrettene vi utøver og tilrettelegger. NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge. Norsk idrett er en folkebevegelse og landets største frivillig- og medlemsbaserte organisasjon. Idrettslagene er medlemmer i NIF og er idrettsorganisasjonens fundament. Idrettslagene er frittstående og selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper, i samsvar med NIFs lov og organisasjonsleddenes egne lover. Individuelt medlemskap i idrettslag er forutsetningen for deltakelse i norsk idrett, både idrettslig og organisatorisk. Idrettslagene er viktige sosiale møteplasser og skal tilby åpne og inkluderende idrettsmiljøer. Dette medfører at all vår aktivitet er forankret i IdrettspoIitiIsk dokument NIF s visjon «Idrettsglede for alle» skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Det skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, slik det fremgår av NIFs formålsparagraf. Idrettsglede skal være den viktigste drivkraften for alle som deltar, enten man er utøvere, trenere, dommere, frivillige, foresatte eller supportere. Idretten er arena for lek, spenning, utfordringer og opplevelse. Gleden ved å mestre er viktig for alle. Alle som deltar er like viktige, uansett prestasjonsnivå. 4

5 Blant våre mange medlemmer er ambisjonene ulike. Noen trives med å ha et morsomt fritidstilbud, mens andre har spesiell interesse og forutsetninger for å utvikle seg til topputøver. Vår felles utfordring er å legge til rette for at så mange som mulig får et trenings- og konkurransetilbud som er tilrettelagt for at de skal kunne få den utviklingen de ønsker. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet. Norsk idrett har sine egne mål og strategier, men må forholde seg til at idretten i betydelig grad er finansiert fra både kommuner, fylkeskommuner og staten. Selv om frivillig innsats blant medlemmene er den viktigste ressursen på alle nivåer i norsk idrett. Frivillig arbeid gir mening, trivsel og skaper gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheten skaper positive ringvirkninger både for den enkelte, idretten og samfunnet. I BVH er Hovedklubbens viktigste oppgaver å organisere og gjennomføre tiltak som kommer alle gruppene til gode slik at de kan konsentrere seg om å organisere og tilrettelegge for aktivitet. A. Organisasjon - Kontakt med idrettens organer, Bærum kommune og samfunnet for øvrig. Formelle registreringer og oppfølging B. Økonomi - Regnskapsføring og økonomistyring Medlemsregister og fakturering Bidra med inntekter til gruppene (Tilskudd, Grasrotandel, Bingo m.m.) Drakter og utstyr til fordelaktige priser C. Anlegg - Planlegging og videreutvikling av foreningens anlegg Drift av anlegg (haller, baner, skianlegg, klubbhus, møterom, kiosk og kafeteriafasiliteter) D. Informasjon - Felles informasjon og informasjonsverktøy: 1.6 Likestilling Arbeidsutvalget består i dag av 5 menn og 2 kvinner. Valgkomiteen og alle styrende organer i foreningen er oppmerksom på kravet om å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Kriteriene forsøkes hensyntatt ved alle valg av kandidater. 1.7 Ytre miljø Etter Arbeidsutvalgets oppfatning driver ikke foreningen med aktiviteter som forurenser det ytre miljø, man har ved drift og videreutvikling av anleggene et bevisst forhold til hvilke aktiviteter som kan skape uheldige virkninger og planlegger for at slike situasjoner ikke skal oppstå. 2. Grupper og medlemmer Som følge av at organiseringen av gateløp, som hører inn under Norges Friidrettsforbunds aktiviteter, ble klubben sterkt oppfordret til og meldte seg inn i dette forbundet etter forutgående vedtak på generalforsamlingen Det er et ønske og et mål, dersom det viser seg å være interesserte ressurspersoner, å få reetablert en gruppe som utøver variert friidrett. Evt. aktiviteter organiseres av Langrennsgruppa, med det formelle ansvaret for friidrett som gruppe er tillagt klubbens Arbeidsutvalg. 2.1 Medlemsregister Fra 2013 har BVHIF vært en av pilotklubbene for NIF s nye medlemssystem «KlubbAdmin». KlubbAdmin har blitt fult ut implementert som vårt medlemssystem i 2014 for alle grupper tilhørende BVHIF og løsningen har erstattet Medlemsservice for fakturering og innkreving av medlemskontingenter og treningsavgifter. KlubbAdmin løsningen fordrer at alle medlemmer i BVHIF aktivt benytter «Min idrett» (hvor alle aktive i idretten har sin egen personlige side). Dette medfører at alle medlemmer må registrere seg med e-postadresse og mobiltelefonnummer (enten eget eller foreldrenes). Fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter kan betales direkte på «Min idrett» eller man kan hente ut en faktura med KID-nummer som betales i nettbanken. 5

6 2.2 Medlemsfordeling pr Antall utøvere Antall medlemmer totalt Idrett SUM SUM 2013 Endring Bordtennis Cheerleading Fotball Innebandy Langrenn Am. Fotball Idrettsskolen Delsum Øvrige Total Øvrige: Negaitvt tall betyr at det er flere som er med i 2 eller flere idretter Av totalt medlemmer pr. 31/ , er menn/gutter og kvinner/jenter. 2.3 Politiattester Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norskidrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar Alle ansatte og frivillige (15 år og eldre) som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og/eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. 6

7 Rutine for innhenting av politiattester er nærmere beskrevet på klubbens websider ved å følge linken Merk at BVHIF ikke får melding fra politiet når attesten er godkent, politiattesten må fremvises til den som er oppnevnt som ansvarlig i BVHIF. 2.4 BV-Stikka Det ble også i 2014 utgitt 2 nummer i farger av BV-Stikka (vår/høst), distribuert til alle husstander(via Posten) i området Hauger/Kolsås, Bærums Verk, Gullhaug, deler av Vøyenenga og Rykkinn. Beklageligvis opplever mange potensielle mottagere at man ikke får BV-Stikka i sin postkasse, som følge av at man takker nei til uadressert reklame. Alle utgavene av BV-Stikka kan lastes ned å leses via foreningens websider. Begge numrene i 2014 var i nytt format A3 som en ordinær avis, med mye interessant stoff og flotte bilder. Stor honnør for en utmerket jobb til foreningens redaktør Håkon Halvorsen, som hadde 21 års jubileum i dette vervet i 2014, men som nå har varslet sin avgang. Slik det ser ut nå blir det sannsynligvis kun et nummer i Nye hjemmesider tatt i bruk. Nye hjemmesider har vært en lenge etterlengtet sak i klubben og det har vært en lang reise, men vi har nå i samarbeid med Atea gjennomført et stort pilotprosjekt. Vi har gjennom utviklingen av denne versjonen fått mange gode tilbakemeldinger på funksjonaliteten både fra egen klubb, andre idrettsklubber og Norges Idrettsforbund. Alle idrettene har nå fått egen brukertilgang og vi har gjennomført tre opplæringskurs med veiledning og brukermanualer. Ansvaret for å oppdatere informasjon og publisere nyheter slik at sidene blir «livlig» ligger nå på oss. Sidene er enkle å bruke og er «responsive» slik dette fungerer på alle enheter fra pc/nettbrett til telefon. Vi ønsker fremdeles innspill på ønsker og mulige forbedringer på Nå er det imidlertid viktig at alle gruppene blir aktive på sidene, slik at «hele klubben» og samfunnet for øvrig kan finne alle aktiviteter og nyheter på sidene. 2.6 Regnskap og Økonomi Foreningen har samlet en betydelig økonomisk omsetning, med 21,1 millioner kroner i årlige inntekter og 20,6 millioner kroner i årlige utgifter, men en god del av dette er transaksjoner internt i BVHIF mellom avdelingene. Det er ført ca posteringer/bilagslinjer i regnskapsåret 2014, og omfanget av regnskapet er av slik størrelse at det er nødvendig å bruke egne ansatte til regnskapsføring. (Tall i tusen) BVHIF HK SALGS- OG DRIFTSINNTEKTER SUM 4 VAREKOSTNADER SUM 5 PERSONALKOSTNADER SUM 6-7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD, AV- OG NEDSKRIVING DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT med FINANS, FOND, EKSTRAORD. og LAGKASSER PS: Noen mindre justeringer av regnskapstallene nedenfor kan forekomme ettersom regnskapet ikke var 100% ferdig revidert når årsmøteboken går i trykken. For endelige regnskapstall og detaljer, se sak 3 saksfremlegg. 7

8 2.6.1 Regnskap BVH Hovedklubben inklusiv Rykkinnhallene og Barneidrett Hovedklubben i foreningen har et regnskapsført overskudd på kr ,- i 2014 og netto uttak fonds på kr ,- i 2014 som skyldes store overføringer til Gommerud Kunstgressbane prosjektet samt sluttfinansiering av Eineåsen Snøproduksjon og Driftsbygg prosjektene. Resultatet i 2014 og 2013 er betydlig bedre enn i 2012 og 2011 noe som primært skyldes stor inntekt fra MVA kompensasjonen. Egenkapitalen for BVH Hovedklubben inklusiv Rykkinnhallene og Barneidrett pr 1/ er kr ,- pluss betydelige poster i fonds (se sak 3). I lys av vår omsetning og våre behov for innvesteringer i anlegg vil det i 2016 og årene fremover være nødvendig med fortsatt god kontroll av driftsutgifter i forhold til budsjett Regnskap Spillemiddel prosjektene Alle Spillemiddelprosjektene (det vil si investeringsprosjektene som i vesentlig grad finansieres av offentlige midler) holdes utenfor BVH s driftsregnskap Regnskap Gruppene Gruppene hadde et regnskapsført underskudd på kr ,- i 2014 som i stor grad skyldes Fotballgruppa som har gjort store investeringer i nytt kunstgress samt fotballdrakter i forbindelse med sammenslåingen. Egenkapitalen for gruppene pr. 1/ er kr ,-. For detaljer se vedlegg til BVH s årsmøtebok Regnskap BVHIF Totalt sett er regnskapsført overskudd på kr ,- i 2014 og foreløpig egenkapital inklusive fonds pr 1/ er kr ,-. For detaljer se vedlegg til BVH s årsmøtebok. 2.7 Fortsatt drift Årsregnskapet for både hovedklubben og foreningens forskjellige idrettsgrupper og underavdelinger er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Etter arbeidsutvalgets og hovedstyrets oppfatning er det ingen tvil knyttet til foreningens evne til å kunne fortsette driften. 2.8 Regnskapsløsning Det ble høsten 2011 besluttet å bytte regnskapsløsning fra 1/ til e-conomic og Nettlønn. Begge løsningene er nettskybaserte og er fleksible i forhold tilantall brukere og har en egen innskanningsmodul m.v. til en meget gunstig løpende kostnad. Vi er meget fornøyd med denne løsningen som også gir gruppene adgang til regnskapet. 2.9 Kapitalfondet og andre fond Kapitalfondet per utgjør kr ,-, uendret i 2014 og Tilskuddsfondet (regnskapskonto 2024) Fondet tilføres midler fra Bingo, Grasrotandelen og offentlige tilskudd. I 2014 er avsatt kr ,- og benyttet kr ,- i forbindelse med tilskudd til anlegg (Kunstgress og Eineåsen snøproduksjon og driftsbygg) og gruppene slik at fondets saldo pr 31/ er på kr ,-. Vedlikeholdsfond Klubbhus (regnskapskonto 2020) Bærum Kommunes tilskudd til vedlikehold av klubbhus har i 2014 blitt redusert til ,- for 3 klubbhus. Klubbhus Gommerud har et vesentlig overskudd fra utleie til barnehage og drift av Klubbhuset forøvrig, deler av dette overskuddet er tilført Vedlikeholdsfond Klubbhus. Fondets saldo pr 31/ er på kr ,-, kapital på Vedlikeholdsfond Klubbhus som ikke benyttes til vedlikehold kan benyttes som egenkapital til utvidelse av klubbhuset. Vedlikeholdsfond Kunstgressbane (regnskapskonto 2023) Tilføres midler avhengig av resultat drift av Kunstgressbanen og Huager baner og Klubbhus, i 2014 ble det tilført i slike midler. I forbindelse med oppgradering kunstgresset på Gommerudbanen i 2014 ble saldo pr 1/ overført til regnskapet for utbygging av Gommerudbanen. Vedlikeholdsfond Rykkinnhallen (regnskapskonto 2022) Det tilføres årlig ca.kr som driftsbidrag/vedlikehold fra Bærum Kommune. Midlene brukes til løpende vedlikehold i form av innkjøpte tjenester og noe lønn til vaktmester. Tyngre vedlikehold / rehabilitering forventes finansiert av Bærum Kommune. For 2014 ble fondets tilført midler og saldo pr 31/ er på kr ,-. 8

9 3. Anlegg A. Gommerud Idrettspark Klubbhuset på Gommerud har en svært høy bruksfrekvens noe som gjenspeiles i vedlikeholdsbehovet. Til tross for et betydelige vedlikehold de siste årene er det fortsatt nok å ta tak i. Våren 2014 fikk vi montert varmepumper i alle 3 klubbhusene delfinansiert av BK. I kjelleren på den gamle delen av klubbhuset har vi pusset opp gammelt fyr rom og laget vaskerom for leiligheten. Den gamle fyrkjelen og oljetank ble revet ut. Det gamle vaskerommet er da lagt til kiosken som bod. Vi har også fått en ny leietaker i det gamle materialrommet, fotballens leverandør på matriell, Lacatoni. Dette rommet pusses opp for leietakers regning. Det er også fornyet og skiftet ut deler av eltavler i leiligheten og hovedelen. B. Gommerudbanen Endelig ble det skiftet gress på 11erbanen sommeren Det ble valgt kunstgress med kun gummi ifyll, som har vist seg å være svært vellykket også for vinterdriften. Leverandør på grunnarbeide var Toppaas og Haug, gresset ble levert av Multigress. Arbeidene ble utført i skoleferien, så ulempene ble minimale. Banen er merket for 11er, også punktmerket for 7er og 9er samt for Amerikansk Fotball. 11er lyset er fornyet, og det nye lyset på 7erbanen er på det nærmeste ferdig og Vil være klart til seriestart 2015.Til tross for en krevende vinter har det stort sett vært gode forhold på Gommerud. På Rud har den vinteråpne banen vært hatt litt dårligere forhold. Friplassen er renset for første gang. Det har vært avholdt flere dugnadskvelder for vedlikehold og spesielt mange ved avtak av det gamle kunstgresset på 11erbanen. C. Rud idrettspark. Klubbhuset på Rud. Det er kun utført enklere vedlikehold. Også her er det behov for oppgradering, spesielt på garderober og kjøkken. 11er banen er slitt, fornyes i Det er utført vedlikeholds dugnader vår og høst. På grusbanen lagde vi et prosjekt med undervarme og kunstgress, dette viste seg å bli fryktelig kostbart, og vi jobber nå med å få opp et rimeligere alternativ. Vi håper å realisere et nytt kunstgress anlegg her i D. Rykkinnhallene Gjennom 2014 har vi hatt et utmerket og styrket samarbeide både med Natur og Idretts- og eiendomsavdelingen i Bærum kommune som har ansvaret for det «tyngre» tekniske vedlikeholdet av hallene. Fremdeles gjøres feilsøking og utbedringav ventilasjonssystemet. På tross av at den «nye» hallen nå er over 20 år, så er vi rimelig tilfredse med standard. Selvsagt er det områder og innredning som kunne vært bedre. Men det er p.t. ingen prekære behov. I fremtidspersepektiv så er den store kostnaden forbundet med en utskiftning av tak innvendig i den nye hallen, hvor vi oftere enn tidligere opplever at taket «sprekker» og må midlertidig repareres. Vi har i 2014 i sammarbeid med Bærum Kommune Natur og Idrett gjennomført energisparende tiltak som å montere spenningsregulatorer i strømsparingsøyemed som gir en observert energireduksjon på noe over 40%. Flere energisparende tiltak vil vurderes av Bærum Kommune ifm tidsinstilling av belysningen i hallene. Driften av Rykkinnhallene gikk med underskudd i En betydelig svikt i leieinntektene var årsaken. Det som utløste svikten var bygging av ny Gommerud skole, avd. Berger, Dønski VGS har flyttet sin virksomhet på idrettslinja fra Rykkinnhallene til Bærum Idrettspark, samt noe mindre utleie til arrangementer i helgene. 9

10 E. Eineåsen Skianlegg Hvert eneste år blir det nedlagt en betydelig dugnadsvirksomhet i skiløyper og anlegget for øvrig med bl. a. å ta ned tørrgraner og vindfall, påføre flis, utføre kantslåing, fjerning av overheng, oppsetting av skilt, kvistrydding, drenering, vedlikehold av bygningsmasse og vi skylder alle de som har bidratt en stor takk! Ved siden av dugnadsgjengens arbeid, har vi fått god støtte fra Bærum kommune til flere dreneringsarbeider. Det er en stor glede og se all den aktiviteten som utøves organisert og uorganisert i dette anlegget sommer som vinter. Det er alltid folk i Eineåsen. Året startet med at det nye snøproduksjonsanlegget ikke fungerte som forventet pga av en underestimering av strømbehovet fra nettleverandør Hafslund. Ny trafo ble bekostet av Hafslund, og anlegget har deretter fungert tilfredsstillende. Langrennsgruppa med bistand fra Lommedalen og Haslum produserte i romjula nok snø til deler av 1 km løypa, etter at det tidligere i desember var arrangert snøproduksjonskurs i regi av Driftstyre. Snøproduksjonsanlegget er utvidet med 2 nye produksjonskummer i løpet av høsten, slik at en etterlengtet kapasitetsøkning er blitt en realitet. Det mangler fortsatt noen kummer for å kunne produsere en rundløype. Det er også sendt inn søknad om støtte til ytterligere 5 kummer til Sparebankstiftelsen som vi får svar på i løpet av Sparebankstiftelsen har i år gitt bidrag til anlegget, slik at det har vært mulig anskaffe en UTV til vedlikeholdsarbeid og løypepreparering. En honnør til Jan Kåre Melsæther for utarbeidelse av gode søknader. Vannkumhuset ble påbegynt i høst og nærmer seg ferdigstillelse. Nesbru Videregående skoles tømrerlinje har vært engasjert med oppgaven. Det er også ført strøm over arenaen for uttak i forbindelse med rennarrangementer. Alle skiltene i anlegget er under utskiftning for at de skal bli lettere å lese etter mørkets frembrudd, etter en nasjonal skiltstandard. Svaksynte vil ha glede av dette arbeidet. Langrennsgruppas medlemmer utførte en effektiv beisedugnad med godt resultat av Driftsbygget i høst. I løpet av 5 lørdagstimer hadde 3 foreldre og åringer beiset hele huset. Her er det ungdommer som kan mer enn å gå på ski. Dugnadsgruppa har fortsatt med innvendige arbeider i Driftsbygget. Etter velvillig godkjennelse av grunneier Løvenskiold er det søkt om spillemidler til å få etablert lys i en tverrløype i den øvre delen av løypenettet. Dette prosjektet håper vi å komme i gang med i løpet av Arbeidene i anlegget krever økonomiske midler utover de kr vi får årlig fra Bærum kommune. Andre bidragsytere er Langrennsgruppa og Julemessa. Kjærkomne bidrag er også kommet gjennom støtteforeningen Eineåsen Skianleggs Venner. Ellers jobber Driftsstyre kontinuerlig med å opprettholde god kommunikasjon med brukerklubbene av anlegget, slik at alles interesser kan ivaretas. 10

11 4. Prosjekter A. Åpen hall dagtid Også i denne perioden har vi hatt åpen hall etter skoletid i Rykkinnhallen 2 dager i uken. Det er stort sett elever fra Rykkinn ungdomsskole som benytter seg av dette tilbudet, noe elevene og skolen setter stor pris på. I tillegg har barn fra skolefritidsordningen ofte benyttet tilbudet. B. Åpen hall i høst- og vinterferie I vinterferien ble det arrangert åpen hall i Rykkinnhallene med godt oppmøte fra elever ved både Rykkinn og Belset skole. Basket, innebandy, håndball og bordtennis var hovedaktivitetene. Her var det elever ved NTG som fungerte som aktivitetsledere. C. Fast 17.mai feiring i Rykkinnhallen 17.mai feiringen i Rykkinnhallen har blitt en fast foretelse, og en hyggelig møteplass for barn og unge tilknyttet Rykkinn Skole. Arrangementet varer frem til kl.1500 og tiden fra 1600 til 2400 kan utvilsomt benyttes til andre arrangement. D. Bendit Langrennsfestival Ungdommens Holmenkollrenn Dette tradisjonsrike rennet ble avholdt for 30. gang den februar, i Holmenkollen Nasjonalanlegg. For første gang på mange år så slapp vi tåke. Det var cirka 1800 utøvere fra over 200 klubber som fullførte rennene under meget gode forhold. Vi ble for første gang på mange år beste klubb i gutteklassen. E. Grasrotandelen Vi har også i 2014 gjennomført flere aktiviteter og kampanjer for å rekruttere spillere i Norsk Tipping til å overføre grasrotandelen til BVIF. Resultatet for 2014 ble ca. kr ,-. Det er fortsatt et stort potensiale for å hente ut større provisjon, og det er opp til alle gruppene å benytte en hver anledning til å rekruttere nye grasrotmedlemmer til BVHIF. Dette er jo en inntekt som krever minimal innsats fra klubben. 11

12 F. Avtaler med andre aktører BVH har en rekke viktige avtaler med tredjepart, som vår hovedsponsor Rykkinn Senter. Avtalen gjelder profilering av Senteret i Rykkinnhallen og på Gommerudbanen, og er fra 2014 utvidet til å omfatte draktreklame på alle fotballspillerne. Med utgangspunkt i at det skal lønne seg å være medlem i BVHIF, har vi også fått avtaler om rabatterte varer for BVHIF medlemmer hos følgende firma: Bryn Gartneri TilBords på Rykkinn Nærsenter Vianor på Rud. (Bilverksted og bildekkforhandler) I tillegg har vi: Avtale med Aaby Auto og Hyundai om draktreklame på alle fortballdraktene Vest Helse om idrettsskadebehandling og kursing Avtale med Shell 7-Eleven Rykkinn som gir økonomisk støtte for hver fylte liter fra idrettspumpen Scandinavian Sports Management Lacatoni om leveranse av spillerdrakter til fotball Avtale Bama/Bendit og Løvenskiold ifm. Ungdommens Holmenkollrenn Driftsavtale for Gommerud Idrettspark og Rykkinnhallen Riksanlegg med Bærum Kommune Telenor Mobilog Mobile Norway om utstyrpå Gommerudbanen. Glov Reklame om provisjonsalg av reklame i Rykkinnhallen og Gommerudbanen. 5. Oppsummering Årsmeldingen søker å speile den omfattende aktiviteten i foreningen i hele Gjennom trygg og god økonomistyring har vi opparbeidet en svært god økonomi i både grupper og hovedforening. Det er imidlertid bekymringsfullt at driften av Rykkinnhallene gikk med et betydelig underskudd i En betydelig svikt i leieinntektene var årsaken. Det som utløste svikten var: - I forbindelse med bygging av ny Gommerud skole, avd. Berger leier skolen betydelig færre timer til gym i hallene. - Dønski VGS har flyttet sin virksomhet på idrettslinja fra Rykkinnhallene til Bærum Idrettspark som ligger nærmere skolen enn Rykkinnhallene. - I 2014 har det vært noe mindre utleie til arrangementer i helgene, og det har ikke vært noe utleie til salgsmarkeder eller andre kommersielle aktiviteter. I januar ble Hauger Fotballklubb innlemmet i Bærums Verk IF og bidro til at medlemstallet nå har steget til Mange var spente på hvordan denne sammenslåingen ville forløpe og på hvilke utfordringer vi ville møte. Rapportene fra fotballgruppa er at prosessen har foregått på en særdeles god måte og vært til berikelse for begge gruppene. Styret ønsker lykke til med det videre arbeid. For å bedre tilbudet til barn og unge i foreningens nedslagsfelt, ønsket håndballgruppa å samle dette tilbudet i en klubb. BVH inngikk derfor en samarbeidsavtale med Helset IF, håndballgruppa og en kommende ny håndballklubb, Vestre Bærum HK, om et slikt samarbeid. De yngste håndballagene trener fremdeles i Rykkinnhallene og spiller sine hjemmekamper her. BVH ønsker imidlertid at håndballrekrutteringen i skolene i BVHs nedslagsfelt i fremtiden skal foregå i BVH regi. I løpet av 2015 vil vi drøfte dette med Vestre Bærum HK og finne en løsning på dette. De mange gode sportslige prestasjoner ber vi dere lese om i gruppereferatene, men vi ønsker likevel å fremheve Sindre Bjørnestad Skar for flotte presentasjoner i vår nasjonalidrett, langrenn. For første gang siden world cup arrangementene ble innført, kom en fra vår foreningen på pallen i en wc-renn. Hans andreplass på sprinten i Lahti gjør oss stolte og vi ønsker han lykke til i forhåpentligvis mange innbringene år i fremtiden. Styret benytter anledningen til å takke alle foreldre, lagledere og trenere som har vært med å gjøre en stor innsats slik at BVH er en klubb med godt miljø og med idrettslig glede i fokus. Rykkinn Mars 2015, Styret for Bærums Verk og Hauger Idrettsforening 12

13 Viktige årlige søknadsfrister m.v. Dato Tema Søkes/utføres av Til hvem 15.januar Prosjektmidler BVH BIR/BK 31.januar Idrettsregistreringen BVH og alle grupper NIF på web 15.februar Innspill til rullering av handlingsplan BVH BIR 15. februar Søknadsfrist Sparebankstiftelsen BVH/Grupper Sparebankstiftelsen.no 15. februar Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen BVH/Grupper gjensidigestiftelsen.no 25. februar Prosjektmidler til inkludering Grupper AIK 1.mars Søke treningstid og arr. i haller Koordineres av BVH BK 1.mars Søke treningstid på uteanlegg Fotballgruppa BK 15.mars Kommunale tilskudd / idrettstipend BVH BIR 1.mai MVA-kompensasjon anlegg BVH NIF 12.mai Prosjektmidler til funksjonshemmede Grupper AIK 1.juni Rapport til Lotteritilsynet BVH/Grupper Lottstiff på Altinn 15. august MVA kompensasjon BVH Kulturdepartementet 1. september Søknad om to Bingolisenser BVH Skriv til Lotteritilsynet 15. september Søknadsfrist Sparebankstiftelsen BVH/Grupper sparebankstiftelsen.no 15. september Søknadsfrist Gjensidigestiftelsen BVH/Grupper gjensidigestiftelsen.no 15.oktober Siste frist spillemiddelsøknader BVH/Grupper BK/BIR 8.november Siste frist for spm til utstyr Grupper Gruppas særforbund 6. Årsberetning 2014 Idrettskolen Idrettskolen er et tilbud til barn mellom 5-7 år, skal være barnas første møte med idretten og klubben. Idrettskolen er en måte å organisere idrettsaktiviteter for barn med utgangspunkt i det som er nedfelt i «NIFs Bestemmelser om barneidrett». Idrettskolen skal være et aktivitetstilbud hvor barn med ulike forutsetninger møter et trygt og aksepterende miljø, og hvor vekst og utvikling finner sted. Barneidretten skal tilrettelegges som allsidig idrettsopplæring hvor det tas sikte på å stimulere barnas fysiske, psykiske og sosiale utvikling, og gi en opplæring og innføring i flere idretter. Leken skal stå sentralt i idrettskolen. I leken deltar barn på egne premisser og det er leken som aktivitet i seg selv barnet er opptatt av. Treningene kan organiseres på friplassen, Rykkinnhallen, Gullhaug skistadion og kunstgresset på Gommerud, samt at det stilles til disposisjonen time i Rykkinnhallen hver tirsdag/mandag i vinterhalvåret. I 2014 har vi hatt 3 jenter som har styrt idrettsskolen. På vårparten var den 1 av trenerne som har vært igjennom You Me programmet. I høst var det 2. det har vært barn på idrettskolen i

14 7. Årsberetning fra Innebandygruppen sesongen 2014/2015 Styrets sammensetning etter årsmøtet 2014 Leder: Nestleder: Imran Mushtaq Sekretær: Paal Granlund Kasserer: Martina Rozinek Styremedlemmer: Arrangementsansvarlig: Ann-Kristin Ruud Innebandyskolen/ Dommeransvarlig Asim Kyiani Ansvarlig ungdom Grant Berby El-innebandy Kristian Kiese Styrets sammensetning fra høsten 2014 Leder: Knut Jørgensrud Nestleder: Imran Mushtaq Sekretær: Paal Granlund Kasserer: (Michael Nielsen) Styremedlemmer: Arrangementsansvarlig: Ann-Kristin Ruud Innebandyskolen/ Dommeransvarlig Asim Kyiani Ansvarlig ungdom El-innebandy Det har vært et spesielt år for styret. Styret fikk mandat til å konstituere seg selv. Det var imidlertid ingen som ville ta ledervervet og Knut Jørgensrud, som gikk ut av styret til årsmøtet, gikk inn igjen som leder. Martina Rozinek, Grant Berby og Kristian Kiese måtte trekke seg. Michael Nielsen sa seg villig til å ivareta vår økonomi uten å sitte i styret. I tillegg har Elisabeth Gøranson tatt seg av lisenser, kafe-vantvakter og tilsynsvakter. Styrets arbeid Styremøter Det er avholdt 10 styremøter, 2 arbeidsmøter og ett trener/lagledermøte. I tillegg har vi hatt utsendinger på forbundets og kretsens årsmøter. Aktiviteter Arrangementer Det ble arrangert jenteturnering i Rykkinnhallen oktober Dette er Norges første i sitt slag og vi håper dette kan bli en populære og årlig turnering som kan assosieres med vår klubb. Vi arrangerte vår tradisjonelle nattcup og sesongavslutning våren 2014 hvor bade spillere i alle aldre, foreldre, trenere og andre som har lyst stiller til turnering med mixed lag. Aldersgruppe 10 år spiller aktivitetsserie hvor lagene møtes og spiller flere kamper samme dag. Vi arrangerte aktivitetsrunde for jenter 18. januar og skal arranger for gutter 7. mars. El-innebandy arrangerte egen treningsleir for utøvere fra hele landet i uke 26 med hele 32 deltagere. I tillegg arrangerte de romjulscup og Lions Cup i Rykkinnhallen. Idrettslige resultater Innebandy har totalt stilt med 14 lag denne sesongen. Årets høydepunkt fikk vi i april 2014 da jenter 15 spilte NM finale i Ekeberghallen og fikk sølvmedaljer i NM. Samme laget (jenter 16 spiller kvalifisering til NM mars. EL-innebandys 1. lag har vunnet flere nasjonale turneringer dette året. 14

15 Herrelag: Herrer 1. divisjon Lagleder: Gard Anthonisen, Geir Finholdt Trener: Kristoffer Høyby Pettersen Ass. Trenere: Joakim Breiner, Terje Hansen Laget spiller i 1. divisjon i forbundsserien 1. divisjon østland. Laget rykket opp fra 2. divisjon forrige sesong og målet er å holde seg i 1. divisjon. Sesongen startet med en bred spillerstall og 3-4 juniorer i stallen og hadde en overraskende god høstsesong hvor de inntok en 3.plass på tabellen. Etter dette har imidlertid laget i flere kamper slitt med å stille 2 rekker i kamp på grunn av skader, sykdom og jobbreiser, men gledelig nok er laget pr dato på en 5. plass. Old boys Lagleder: Trener: Andre Luytkis Andre Luytkis Laget spiller i 1. divisjon Oslo/Akershus serie og ligger pr. dato på 3. plass på tabellen. Laget har hatt veldig varierende resultater i serien, med en del sure ett og tomålstap, men også med en del bra seiere. Årets beste prestasjon kom i Regionscupen der laget røk ut i semifinalen hvor de måtte gi tapt for ett toppet Grei-lag, med mange eliteseriespillere og kanskje Norges beste spiller gjennom tidene, Raymond Evensen. Gutta spiller en bra 1.periode, men faller igjennom 2 og 3. Før det har de imidlertid slått Sveiva, topplaget i avdeling A i kvartfinalen. Oldboysgutta har også deltatt i turneringen Praha, Prague Classic, hvor de gjorde en fantastisk innsats med å gå helt til kvartfinalen, men måtte gi fra seg plassen der for å rekke flyet hjem til Norge. Det har vært 26 mann innom treningen i løpet av sesongen. Flere har vist interesse for å bli med siden det har vært kamp om plassene og høy kvalitet hele veien. Mange av Oldboysgutta er også ressurspersoner i klubben og innehar både lagleder og trenerposisjoner blant de yngre lagene. Dette viser bare hvor viktig det er med ett tilbud til «gamlegutta» også. G18 Lagleder: Trener: Paal Granlund Knut Jørgensrud Laget spiller i 1. divisjon Oslo/Akershus. Spillergruppa i G18 har bestått av 11 spillere født i ny spiller har kommet denne sesongen. Laget kom sent i gang med seriekampene. I tillegg har flere seriekamper blitt utsatt, hvilket innebærer at laget pr 1. mars kun har spilt 9 av 13 seriekamper. Laget spiller i 1. div og leder nå serien med en kamp mindre spilt enn lag nr 2 og 3. Det gjenstår imidlertid flere tøffe kamper før serien er ferdig. Laget har deltatt i regionscupen og ble slått ut av Bækkelaget i kvartfinalen med Bækkelaget spiller forøvrig finale i regionscupen og leder interkretsserien. Laget har kun hatt én trening i uka, men alle spillerne har hatt mulighet til å trene med seniorlaget i tillegg. Det har vært noe variabelt oppmøte på den ene treningen i uka og laget har derfor hatt svært få treninger med alle spillere tilstede. Det er derfor ganske imponerende at laget leder serien. 3 gutter spiller fast på A-laget i 1. div og gjør en svært god innsats der. Disse spillerne har også vært tatt ut til landslagssamlinger for G19. I tillegg var flere spillere innom B-laget i 3. div frem til dette laget ble trukket fra seriespillet. Det er et godt miljø i spillergruppa og spillerne kjenner hverandre etter hvert svært godt. Guttene har deltatt i 2 dugnader. Parkeringsvakter ved åpning av Rykkinnsenteret og Røde Fjæraksjonen for Lions Lommedalen. 15

16 G15 Lagledere: Trenere: Knut Erik Lycke og Thor Wathne André Luytkis og Lars Ruen Laget spiller i 1. divisjon Oslo/Akershus. I løpet av sommerferien 2014 sluttet fem spillere i gutter 15 laget. Gjennom høsten 2014 mistet laget ytterligere tre spillere. Tre nye spillere har kommet til i løpet av sesongen slik at G15 har per i dag 8 spillere. Det har derfor vært en utfordring å stille lag til seriekampene, men med hjelp fra J14 og J16 er man snart gjennom sesongen. Laget ligger pr dato som nummer 11 på tabellen. G12 Lagleder: Trener: Ass. trener: Monica Hestvik Martin Gøranson Leif Hellem, Khadra Waarieh G12 har hatt to lag som har spilt i henholdsvis 1.div og 2.div i Oslo/Akershus-serien, samt deltatt (som ett lag) i Gothia Innebandy Cup i Göteborg, Sverige Det er pr. dato 25 spillere registrert under G12, fordelt over to lag. Dette er en økning på 13 spillere fra forrige sesong. Av de 13 nye spillerne er to født i 2004 og en i 2003 og kommer fra IB-skolen, resten er født i 2002 og har kommet etter anbefaling av venner og en del som har kontaktet oss på mail uten å kjenne noen fra før. Laget har nesten ikke hatt noe fravær fra verken trening eller kamp denne sesongen. På grunn av mange nye spillere, har mye av treningen den første delen av sesongen gått til basic innebandytrening. Vårt 1.divisjonslag har nok lidd litt under mangel av trening på et høyere nivå, men 2.divisjonslaget har gjort det bra, kommet på 6.plass i sin serie, og er nå beste laget i G12 2.divisjon sluttspill B. Nytt av året på trening som har vært veldig positivt har vært fysisk trening (styrke og uttøying) 30 min hver mandag. Minigutter Trener: Jesper Eriksson Laget består av 10 gutter i alderen 8-10 år. Guttene deltar i minirunder, og det noteres ikke resultater og føres ikke tabeller. Neste minirunde går i Rykkinnhallen 7. mars. Jentelag: J16 Lagleder: Trener: Ass.trener: Shakeel Aktar, Ishan Waarie Christian Wessel Christian Aagaard J16 har denne sesongen bestått av 9 spillere. En ny spiller våren 2014, samt en utvekslingsstudent som har spilt høsten J16 spiler 1 div. Oslo/Akershus krets. Ligger midt på tabellen pr Deltatt på Gothia cup januar 2014, Holmlia Univerncup august De spilte NM finale i Ekeberghallen i april 2014 og fikk sølvmedaljer i NM. 4 spillere har deltatt på talentsamling i kretsregi, og 3 spillere har spilt kamper for gutter 15. Jentelagene (J14 og J16) stått som arrangør for BVH IF sin første rene jenteturnering i Rykkinnhallen oktober Godt hjulpet av prosjektgruppa bestående av Martina Rozinek, Martin Gøranson, Rune Skatt, Olof Dalen, Lena Martinsen, samt trenere og lagledere J14/J16. Dugnader: Gjennomført 2 kakelotterier, tilsynsvakter i Rykkinnhallen, vant/kafevakter for A-laget. Jenter 14 og 16 har trent sammen denne sesongen med to treninger pr uke i Rykkinnhallen. 16

17 J14 Lagleder: Trener: Ass.trener: Elisabeth Gøranson Christian Aagaard Christian Wessel J14 har denne sesongen hatt en stabil spillerstall bestående av 14 spillere. En av spillerne er ny fra høsten Laget har spilt i 2 div Oslo/Akershus krets og leder serien pr De har vært med i Zonecup Fredrikstad i mai 2014, og deltatt i BVH IF Jenteturneringen oktober 2014 J10 Lagledere: Trenere: Rune Skatt og Olof Dahlen Rune Skatt og Olof Dahlen BVHIF J04/05 har hatt 20 spillere innom treningene denne sesongen. Av disse har vi hatt ca. 16 faste spillere på trening og litt mer varierende på kamper. Det er en økning på 6 spillere fra 2013/14. Laget har denne sesongen hatt treninger på Bærum idrettspark på torsdager fra kl Dette har fungert veldig bra. Vi har ca. en gang i måneden besøk av Mari Johansen. Hun inspirerer jentene med mange fine, nye og varierte øvelser. Vi har også hatt besøk av både Hanne og Martin Gøranson på treningene våre til hhv. keepertrening og litt "fysisk putetrening". Laget vil innen utgangen av sesongen ha deltatt på samtlige 7 minirunder i tillegg til tre aktivitetsrunder. Vi har valgt å melde på laget til aktivitetsrunder etter nyttår for å forberede jentene litt på neste sesong. Laget har også deltatt på BVHIFs jenteturnering og er påmeldt til ZoneCup i mai. Jentene er flinke å møte til trening og kamper og vi har ca. 70% deltakelse på laget totalt. Utstyr Alle jentene har sitt eget utstyr, men det vil være behov for utskiftninger etter hvert som jentene blir større. Draktene begynner også å bli for små og det er behov for nytt foran kommende sesong. Når jentene starter i J10- serien neste sesong, håper vi å kunne tilby de nye blå draktene! Sosialt Foreldrene er flinke til å stille opp, også på minirundene. Vi har jevnlig kontakt med foreldrene på mail og via nettsiden Det er avholdt to foreldremøter, ett i høst og ett nå i februar. Det ble juleavslutning med god mat og drikke i forbindelse med et samarbeidsopplegg med J14 og J16 i Rykkinnhallen. Vi har meldt på jentene og invitert foreldre med til Zonecup i Fredrikstad som avslutning på sesongen mai. El-innebandy Lagledere: Trenere: Jim Nymoen, Jan Melby, Emily Hermansen, Lise Nilsen, Arne Semb, Kristian Kiese Jim Nymoen, Arne Semb, Kristian Kiese El-innebandy har hatt høy aktivitet i gruppa i 2014, hatt god tilvekst av nye spillere og oppnådd flere av sine målsettinger for sesongen! Spillergruppen er i løpet av 2014 øket, og gruppa består nå av 18 utøvere totalt. Noen mer aktive enn andre, men alle like engasjerte når de deltar. I turneringer fremover vil man forsøke å delta med 3 til 5 lag, avhengig av aktivitetsnivået til den enkelte utøver. Gruppas rekrutteringsarbeid vil fortsette, samtidig som man fokuserer på å ivareta de eksisterende spillerne. Det fokuseres også mere på å utvikle trenere og støtteapparat rundt, noe som er viktig og nødvendig for denne spillergruppen. Sesongen spillemessig har vært en stabil opptur! BVH el-innebandy har vunnet alle norske turneringer de har deltatt i: Sandefjord cup, Sørlands Cup, Lions cup, Levanger cup og Lillestrøm Open. Vi klarte i år å stille med 3 lag både i vår egen Lions cup og tilsvarende for Sandefjord og Sørlandscupen. I Levanger stilte vi med 2 lag og i Lillestrøm Open hele 4 lag og alle med gode resultater! 17

18 To av våre lag er seedet i den beste puljen i alle turneringer og 3. og 4. laget gjør det bra i pulje 2. Utenlands har vi deltatt i «Slaget om Stockholm» i Sverige mot svenske og danske lag og fikk en 3dje plass, og i Gøteborg Open fikk vi en 2ndre plass. En av våre viktigste målsettinger er at vi vil ha flest lag som deltar i cuper og det har vi klart med nå 4 lag. Vi ønsker å ha de beste lagene på sine nivåer og det har vi klart, samt at vi ønsker å vinne de norske turneringene vi deltar i, og det er også oppnådd. Gruppas egen treningsleir for utøvere fra hele landet ble gjennomført i uke 26 med hele 32 deltagere på det meste. Trenere fra Danmark stilte opp igjen, og vi hadde også utøvere fra Sverige med i år. Økonomisk mottas støtte fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet til dette arrangementet, noe som har bidratt godt ved den økonomiske støtten til alle deltagere. En veldig gid bidragsyter var innebandyjenter14/16 som hjalp til med alt praktisk rundt årets arrangement. En romjulssamling for el-innebandyspillere ble også gjennomført for el-innebandy spillere fra de klubber som ønsket å delta. Det ble totalt 23 deltagere og også 2 fra Sverige. Trenere, lagledere og støttegruppa har vært stabile i 2014 og bidratt til å holde spillergruppa stabil og supporter denne veldig bra. De nye utøverne har foreldre som stiller opp og bidrar godt, noe som har medført at økning i spillergruppen har gått smidig for alle. Sosialt har vi gjennomført sommeravslutning og julebord for spillergruppa med stor suksess. Innebandyskolen Ansvarlig: Asim Kyiani Som tidligere år har vi arrangert innebandyskole for barn som ønsker å prøve innebandy. Årets skole startet opp i september 2014 og har bestått av to partier: Bryn, tirsdager, og Gullhaug, onsdager. Det er 5 jenter som er i alderen 8-11 og det er 17 gutter i alderen 7 (1) til 11 (3). De fleste er 9 år gamle. Jentene har vist god fremgang og vi har også brukt deres trening til teknisk trening for de eldre jentene. Det har fungert bra. 2 av jentene har spilt i aktivitetsserien for J10, og har klart seg meget godt etter bare 4 treninger. Det jobbes med rekruttering for å få ta i flere spillere til denne gruppa. Guttene har deltatt G10 aktivitetsserien etter jul. Det var debut mot Norges antatt beste G10-lag, som ikke er vant til å vinne med mindre mål. Våre gutter spilte bra og vi gikk av banen med et meget hederlig tap. Guttene har også vunnet kamper. Vår nabo, Asker, ble slått allerede i vår andre kamp i en meget spennende kamp. Guttene trives godt og det er kun 3 som har sluttet. Resten har det veldig moro. Vi har også sendt opp 2 spillere til G12, da disse har vist ferdigheter langt utover det normale. De klarer seg fint der også. Flere av de foresatte som har god erfaring, har tatt treningene når ansvarlig har vært forhindret fra å møte. Innebandyskolen sliter med dårlig plass og vil gjerne ha trening på stor bane fra høsten av. De tar sikte på å avslutte sesongen med cup i Fredrikstad. 18

19 Årsberetning fra Langrennsgruppen sesongen 2014/2015 Styret og styrets virksomhet Styret i Langrennsgruppen har denne sesongen bestått av følgende personer: Øystein Skurdal Jannecke Elde Lauritzen Kristian Thorstensen Øyvind Milvang Nina Ek Heine Langsholz Leder Økonomi Team Maxbo WEB-ansvarlig Gruppekontakt Medlemsregister Det har siden styret ble konstituert i juni 2014 og frem til nå vært avholdt 6 styremøter. Årsmøtet vil bli avholdt i mars mnd på klubbhuset på Gommerud. Det har vært avholdt flere møter i organisasjonskomiteene for våre arrangementer. I tillegg har langrennsgruppa vært representert på møter i BVIF hovedstyre. Medlemmer og medlemsutvikling Langrennsgruppa har pr ca. 210 aktive løpere hvorav ca. 1/3jenter og 2/3 gutter. Medlemsmassen er litt nedadgående. Dette henger sammen med at det er færre barn på blant annet på Gullhaug skole. I tillegg til de aktive medlemmene har ca. 25 barn deltatt på Skileik i Langrennsgruppas regi. Det er ca. 60 trenere, kontaktpersoner og styremedlemmer. I tillegg kommer et stort antall frivillige foreldre og andre støttepersoner ved arrangementer som for eksempel UHR. Sportslige aktiviteter og resultater Vinteren dette året kom som i fjor sent og det har derfor vært en del utsatte renn. Før denne sesongen oppfordret vi løperne våre og da spesielt de unge til å gå skirenn. Det har vi lykkes også i år lykkes bra med. På lokale renn som Lommedalsrennet og Solvangrennet hadde vi med et stort antall løpere fra klubben vår. I gruppen har vi blant annet hatt en konkurranse om å gå flest mulige renn. 6-løper n Det er gjennomført 6 løp/renn; 3 terrengløp på høsten og 3 skirenn i vinter. Deltagelsen har vært svært god med ca startende totalt. For løpene på vinteren har deltakelsen vært på ca. 300 startende i snitt. De fleste deltagere er under 12 år gamle. Arrangementene har som tidligere vært gjennomført i samarbeid med Lommedalen Idrettslag. Det siste rennet i februar ble avholdt i kombinasjon med klubbmesterskapet. Rennet ble avholdt som fristil fellesstart for de eldste årsklassene. Det var 317 startende i dette rennet. Bendit Langrennsfestival Ungdommens Holmenkollrenn Skirennet ble arrangert 21. og 22. februar og hadde ca påmeldte over 2 dager. Bama var med oss som sponser for 4. år på rad, noe som ga et godt overskudd fra rennet. Løvenskiold stilte opp som en trofast og solid støttespiller. I år var det 30. gangen rennet ble arrangert. Langrennsgruppa er privilegert som har støttespillere som stiller opp år etter år, selv flere år etter at de ikke lenger har aktive barn eller selv er aktive skiløpere. Verdien av disse erfarne og pliktoppfyllende funksjonærer er uvurderlig. Kommende år er det mange som har sagt at de ikke blir med så vi må få nye støttespillere inn i disse rollene. 19

20 Resultater Sesongen er ikke avsluttet, men den har vært en god sesong for klubben. Vi har mange løpere som holder et svært godt nasjonalt nivå og flere av dem har hevdet seg svært godt i internasjonale renn som Scandinavisk Cup og i VM for U23, hvor Sindre Bjørnestad Skar kom hjem med sølv fra sprinten. Sindre Bjørnestad Skar, som nå bor på Lillehammer, er på rekruttlandslaget. Sindre har hatt mange god løp gjennom sesongen. Mads Ek Strøm, som nå bor i USA, hevder seg også «over there» og leder cup en. Sindre Bjørnestad Skar ble nr. 2 under world cup sprint i Lahti, kun slått av Eirik Brandsdal. Dette er første gang Sindre er på pallen i et Verdenscup renn. Sindre ble nr. 11 i prologen, vant sitt heat i kvartfinalen, ble nr. 2 i sitt semifinaleheat, og til slutt nr. 2 i finalen. I NM stafetten stilte BVH for første gang på mange år ikke lag. Dette skyldes andre kolliderende arrangement, samt sykdomsfrafall. NM del 1foregikk på Røros. NM del 2, i Meråker, er ikke avholdt og vi venter spent på resultatene derfra. Juniorløperne har også levert respektable resultater og flere av dem har vist meget god fremgang. Klubbens løpere har oppnådd mange flotte resultater i lokale renn. I vårt eget Ungdommens Holmenkollrenn hadde våre løpere mange gode plasseringer med flere blant de 45 beste. Her vil vi spesielt fremheve brødrene Elde Holmboe som fikk 2. og 4. plass i klassisk og 1. og 3. plass i fristil. Klubben vår ble da også sammenlagt den beste i gutteklassen. Det har vært en kort vinter. Snøforholdene i skianlegget har vært gode i de 2 mnd. vinteren har vart. Treningene har vært gjennomført i skianlegget på Eineåsen, men det har også vært nødvendig å dra til Lommedalen, Skoglund og Vestmarka. I løpet av høsten hadde vi barmarksamling på Løvlia med ca. 55 aktive og trenere. Familiesamlingen på Skeikampen siste helgen i november samlet 80 store og små. Flotte forhold og strålende førjulsvær. Treningssamarbeidet med naboklubbene Lommedalen og Jutul er videreført. Juniorene har trent sammen med Bærums Skiklubb og Jardar. Dette samarbeidet som kalles Team Vestmarka vil bli videreført og styreket da det javnt over ikke er kritisk masse i noen av klubbene på junior- og seniornivå. Julemessa Julemessa ble arrangert november 2014 på klubbhuset på Gommerudbanen. Omsetningen gikk veldig bra både ved salgsborene, tombolaen og i kafeteriaen. Det var jevnt og godt besøk begge dager. En stor takk til Julemessekomiteen, samt de aktive som bidro med loddsalg. 20

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H

Første kamp for BVH Gators. Fra 850 grønne, til 1200 kongeblå fotballspillere! NM-sølv til jenter-15! Amerikansk fotball er det nyeste B V H INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 1 2014 B V H BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

Håndballgruppa har noe stort på gang!

Håndballgruppa har noe stort på gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 1 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21

BV-Stikka. Europamesterne! GRATISAVIS INNHOLD: 37. årgang nr. 2-2012 INNEBANDY 32 CHEERLEADING 8 HEDERSTEGN 35 LANGRENN 12 LEDER 3 HÅNDBALL 21 GRATISAVIS BV-Stikka K l u b b a v i s f o r b æ r u m s v e r k i F 37. årgang nr. 2-2012 Europamesterne! INNHOLD: LEDER 3 BORDTENNIS 6 CHEERLEADING 8 LANGRENN 12 HÅNDBALL 21 INNEBANDY 32 HEDERSTEGN 35

Detaljer

Innebandysesongen er i full gang!

Innebandysesongen er i full gang! INFORMASJONSORGAN for bærums verk IDRETTSFORENING 38. årgang nr. 2 2013 BV-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 6800 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn, Bærums Verk, Gullhaug,

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014

ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 ÅRSBERETNING Bærums Verk Hauger IF - Fotballgruppen SESONGEN 2014 Årsberetning BVHIF Fotball 2014 1 Innholdfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 FOTBALLSTYRET 2014... 3 2. ØKONOMI BUDSJETT & REGNSKAP... 5 3.

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1. Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Innholdsfortegnelse Saksliste Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 1 Sak 2: Velge dirigent, referent samt 2 protokollunderskrivere 1 Sak 3: Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 2 Sak

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

BVH Gators utvider til to lag neste sesong! Foto: Ove Andersen (AFP) Ustoppelige: Til neste år får BVH Gators lag i både U17- og U19-serien.

BVH Gators utvider til to lag neste sesong! Foto: Ove Andersen (AFP) Ustoppelige: Til neste år får BVH Gators lag i både U17- og U19-serien. INFORMASJONSORGAN for bærums verk OG HAUGER IDRETTSFORENING 39. årgang nr. 2 2014 B V H BVH-Stikka BV-Stikka utkommer 2 ganger i året. Opplaget er 7400 eks. Utdeles gratis til alle husstander på Rykkinn,

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE

KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE KLUBBHÅNDBOK TERTNES IL ALLIANSE Dato KLUBBHÅNDBOK 2 av 72 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Velkommen til Tertnes IL Allianse side 4 1.1. Tertnes Idrettslag blir startet 1.2. Virksomheten den første tiden 1.3. Tertnes

Detaljer